Een sarcofaag in t Loughoes?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een sarcofaag in t Loughoes?"

Transcriptie

1 Een sarcofaag in t Loughoes? Wie vorig jaar, dus vóór de huidige verbouwing, t Loughoes binnen stapte, zag direct links van de deur een stenen - met planten gevulde - bak staan. Die zandstenen bak met een lengte van 133 cm. stond er al heel wat jaren. Volgens Hans Dijk, de koster die in 2003 afscheid nam, was die op het kerkhof gevonden. Dat had zijn voorganger, koster Harms die aan de Drift woonde, hem verteld. En mede op grond van dit verhaal zag de één in deze bak een kindersarcofaag, terwijl de ander de bak als een varkenstrog of drinkbak beschouwde, die was gepromoveerd tot plantenbak. Toen vóór de renovatie heel wat zaken uit t Loughoes moesten worden opgeruimd, werd de bak door koster Peter Dijk bij de preekstoel geplaatst, vlakbij het oudste graf in de kerk dat uit de roomskatholieke periode dateert (vgl. foto 1). Hier ligt Eltike Sigers begraven van de havezate ter Borch, die stond op wat wij nu het Waterburchtterrein noemen aan het Zuideinde. Zij overleed dinse dages voer Karsmis - zoals op de grafsteen te lezen staat - in Zou het om een echte sarcofaag gaan, dus daterend uit de 11de of 12 eeuw, dan zou deze plaats in de kerk wel bij uitstek geschikt zijn. Twee herinneringen immers aan de rooms-katholieke tijd, die in 1598 werd afgesloten. Wat is een sarcofaag? Een sarcofaag is een stenen kist uit één stuk, waarin gedurende de periode vooraanstaande geestelijke en wereldlijke personen werden begraven. Voorwaarde was wel dat de betreffende kerk of familie over voldoende financiële middelen beschikte. Sarcofagen waren nu eenmaal niet goedkoop. Het woord sarcofaag betekent letterlijk vleeseter, omdat het lichaam in de stenen kist snel zou verteren, een bewering die echter meer fictie dan feit is. De kist, die in Noord-Nederland een trapeziumvorm heeft en aan het hoofdeinde breder is dan aan het voeteneinde, komt in twee modellen voor: één met rechtstandige wanden en één trogvormig, zoals op foto 2 te zien is. De meeste grafkisten zijn aan de buitenzijde niet versierd, terwijl de binnenkant met een beitel werd afgewerkt.de sarcofaag werd ingegraven en afgesloten door een deksel, die als grafsteen aan de oppervlakte was te zien. Ons woord zerk is dan ook een afkorting van sarcofaag. Soms werden deze deksels versierd met religieuze symbolen, zoals bijvoorbeeld een kruis- en een kromstaf (een staf met een gebogen uiteinde). Beide ornamenten zouden verwijzen naar Psalm 23, waar het heet : uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Jaartallen en namen komen op de deksels niet voor. Waar komen de sarcofagen vandaan? Met uitzondering van de mergel- en kalksteen uit Limburg moet natuursteen in Nederland worden ingevoerd. En dat maakte de zandstenen sarcofagen bijzonder duur. Die zandsteen kwam in de genoemde periode uit het gebied van de Rijn, Main en Moezel, hetzelfde gebied waaruit ook de tufsteen vandaan kwam (vgl. kaartje). Die tufsteen werd bij de bouw van kerken gebruikt, totdat de baksteen in gebruik kwam. De kisten werden ter plekke gemaakt en daarna per schip en per wagen naar de plaats van bestemming in het noorden vervoerd. Gezien het gewicht - een gemiddelde kist weegt wel 1200 kilo en de deksel nog eens 500

2 kilo - en de slechte kwaliteit van de wegen, was dit een moeizaam transport. Het kostte dus heel wat inspanning om deze sarcofagen op de plaats van bestemming te krijgen. De Eelder sarcofaag Het was niet eens zo n raar idee om bij de bak uit t Loughoes aan een sarcofaag te denken. In het Drents Museum staat namelijk een sarcofaag die in 1889 bij werkzaamheden op het kerkhof bij de Dorpskerk is gevonden en het zou zeker niet onmogelijk zijn dat er een tweede zou zijn aangetroffen. De sarcofaag van 1889 is 207 cm. lang en 87 cm. breed, en van paarschen zandsteen zoals in de inventaris van het museum staat aangegeven (vgl. foto 2). Als precieze vindplaats wordt de zuidzijde van de kerk genoemd (dus tegenover t Loughoes) tegen de muur, iets ten westen van den ingang. Die ingang is het groene deurtje dat toegang geeft tot het koor, dat vroeger bij begrafenissen werd gebruikt. Voor de gelovige was dit een goede rustplaats, niet ver verwijderd van het zijaltaar dat gewijd was aan de Heilige Catharina. Voorts wordt nog medegedeeld dat de opstaande wanden aan de binnenzijde drapperievormig behouwen zijn en dat de trogvormige sarcofaag uit de 12de of 13de eeuw dateert. Een interessant gegeven als we bedenken dat onze huidige Dorpskerk gezien de stijl in het begin van de 14de eeuw zou zijn gebouwd. Onze sarcofaag, die thans in het Drents Museum te zien is, zou dus gebruikt kunnen zijn op het kerkhof bij de tufstenen voorganger van de huidige kerk. Die tufsteen zien we nog altijd rond de officiële ingang aan de westzijde. De deksel van deze sarcofaag is nooit gevonden. Wel wordt in de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1937 vermeld dat er in de kerk een dekselfragment van een sarcofaag van Bremer zandsteen is aangetroffen. Bij navraag bleek dat deze vondst in 1935 werd gedaan. Of dit fragment behoorde bij de sarcofaag die op het kerkhof is aangetroffen of dat er ook dorpsgenoten ín de kerk in sarcofagen zijn begraven weten we uiteraard niet. Ook elders in Noord-Nederland werd in de genoemde periode in sarcofagen begraven. Zo zijn uit de provincie Groningen 35 zandstenen sarcofagen bekend. In onze eigen omgeving is het de kerk van Vries waar zich in de museumkelder enkele sarcofagen en deksels bevinden. Maar voor ons blijft dé vraag natuurlijk of de bak uit t Loughoes - zonder deksel kunnen we moeilijk van een kist spreken - wellicht de tweede Eelder sarcofaag is. Is de plantenbak uit t Loughoes een sarcofaag? Voor de beantwoording van deze vraag moesten we uiteraard bij een specialist aankloppen. Bij de bestudering van de grafheuvel in Vosbergen had ik contact gehad met Jaap Beuker, die ik kende als student aardrijkskunde- geschiedenis bij de Lerarenopleiding Ubbo Emmius. Hij is thans conservator van het Drents Museum en heeft zich vooral met de steentijd beziggehouden en veel minder met de Middeleeuwen. Vandaar dat hij mij verwees naar de provinciale archeoloog Vincent van Vilsteren, die onder meer een studie heeft gewijd aan onze waterburcht onder de titel: Castrum in Elethe. Maar ook hij voelde zich geen specialist op het terrein van de Noord-Nederlandse sarcofagen en maakte mij attent op Kees Kuiken in Haren, godsdiensthistoricus en sinoloog, die twee

3 publicaties op zijn naam heeft staan over resp. de sarcofagen in Groningen en Friesland en bezig is met een studie over de sarcofagen in de provincie Drenthe.1) Zo stonden donderdagmiddag 13 mei Kees Kuiken, Geert Arends, Anneke Hokwerda (die als gastheer en gastvrouw in de kerk aanwezig waren) en ikzelf bij de preekstoel, in toch wel gespannen afwachting wat het oordeel van deze echte kenner zou zijn over onze Eelder vondst. Kort en goed luidde zijn oordeel: het is geen sarcofaag, maar zeer waarschijnlijk een drinkbak van Bentheimer zandsteen uit de late Middeleeuwen. In de eerste plaats baseerde hij zijn oordeel op de vorm: in bovenaanzicht rechthoekig en niet trapeziumvormig. Tevens viel hem op dat de buitenzijde van de bak was bewerkt, terwijl de binnenkant glad was. Bij onze echte sarcofaag (1889) - en ook bij andere exemplaren - is dit juist omgekeerd. Wat zul je ook de buitenkant versieren die in de grond verdwijnt. Ook zit in veel sarcofagen in de bodem een kleine opening voor de afvoer van lichaamsvocht, die in onze bak ontbreekt. Een illusie armer zaten we even later aan de koffie, die Peter Dijk achter in de kerk had neergezet en vroegen ons af hoe een drinkbak op het kerkhof terecht kon komen. Had hier soms vroeger in de middeleeuwen het vee van de pastoor gegraasd, want die was toch én pastor én boer. We zullen het nooit weten, maar Kees Kuiken bleek in elk geval een brede kennis te hebben én van sarcofagen én van de Noord-Nederlandse kerken, zodat het een interessante middag werd. En als t Loughoes straks klaar is zal de bak wel weer teruggebracht worden naar zijn oorspronkelijke plaats. Geen sarcofaag, maar gewoon een plantenbak, zij het ook best een mooie en van een eerbiedwaardige ouderdom. Henk Hack Foto 1.

4 Foto 2. In 1889 werd deze trogvormige sarcofaag, op het Eelder kerkhof gevonden. Deze vondst staat tentoongesteld in het Drents Museum. Foto Jaap Beuker. Kaartje:

5 De sarcofagen, die in Noord-Nederland zijn gevonden, werden vervaardigd uit roze zandsteen, die werd gevonden in het gebied van de Rijn, Main en Moezel. De winning van de gele zandsteen uit Bentheim en omgeving kwam in de 12e eeuw op gang. Uit: Christine Waslander, Dekselse graven. Grafsculptuur in de elfde en de twaalfde eeuw. Meppel 1991, blz. 6. 1) Kees Kuiken, Middeleeuwse zandstenen grafkisten in Groningen. Groninger Kerken, januari Kees Kuiken, Middeleeuwse zandstenen grafkisten uit Westerlauwers Friesland. Jaarboek De Vrije Fries, Dit verhaal werd in 2005 gepubliceerd in "Dorpsklanken", een uitgave van de Stichting Eelder Dorpsgemeenschap

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar Begraafplaatsen in de Noordoostpolder Inge Dekker & Henriëtte Emaar INHOUDSOPGAVE Klik op een titel om direct naar dat hoofdstuk te gaan Voorwoord pagina 4 Inleiding pagina 6 Kraggenburg pagina 67 Nagele

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I Handleidingenreeks I Vragen over vroeger Jelle Hagen Handleiding voor het maken van historische interviews Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Vragen over vroeger

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Netwerken via sociale media

Netwerken via sociale media Netwerken via sociale media Inhoudsopgave Even voorstellen 3 Wat is netwerken precies? 4 Twitter 4 Facebook 6 Twitter en Facebook 7 Netwerken via je e-mail 7 Je eigen website 8 Netwerken, is dat veel werk?

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

Beste Patrialiefhebbers, medewerkers en familieleden, Mij is gevraagd een stukje te schrijven op deze prachtige fansite naar aanleiding van de

Beste Patrialiefhebbers, medewerkers en familieleden, Mij is gevraagd een stukje te schrijven op deze prachtige fansite naar aanleiding van de Beste Patrialiefhebbers, medewerkers en familieleden, Mij is gevraagd een stukje te schrijven op deze prachtige fansite naar aanleiding van de voorstelling van de film Patria op 2 november in Bioscoop

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van Grieken en Romeinen 3000 v C - 500 n C Oudheid tijd van monniken en ridders 500-1000 vroege Middeleeuwen tijd van steden en staten 1000-1500 hoge

Nadere informatie

Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst

Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst Inleiding De opgegeven vraagstelling voor dit essay Is het realisme een relevant onderwerp voor de kunst? Bij het zien van deze vraagstelling bekruipt

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering, een krachtige methode om jongeren te begeleiden naar gedragsverandering.

Motiverende gespreksvoering, een krachtige methode om jongeren te begeleiden naar gedragsverandering. 1 Motiverende gespreksvoering, een krachtige methode om jongeren te begeleiden naar gedragsverandering. Artikel voor tijdschrift Zorgbreed (Garant 2014-2015) Over de auteur: Maarten Van de Broek heeft

Nadere informatie

DANTUMADEEL TOEN EN NU

DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU 2 Kaart 1664 DANTUMADEEL TOEN EN NU Beste leerling, Alles in onze omgeving is vroeger ontstaan. Wanneer je het verleden van Dantumadeel een beetje bestudeert,

Nadere informatie

De s-heerenbroeker 12e Jaargang nummer 4 december 2010

De s-heerenbroeker 12e Jaargang nummer 4 december 2010 De s-heerenbroeker 12e Jaargang nummer 4 december 2010 De s-heerenbroeker Voorwoord... Voor u ligt de 48e editie van de s-heerenbroeker. In dit decembernummer aandacht voor het Dorpsontwikkelingsplan,

Nadere informatie

Is het bijzonder onderwijs op confessionele basis nog nodig/nuttig in Nederland?

Is het bijzonder onderwijs op confessionele basis nog nodig/nuttig in Nederland? Is het bijzonder onderwijs op confessionele basis nog nodig/nuttig in Nederland? door Gerard Weel 19 maart 2005, St. Jozefdag De maand maart is voor veel ouders de maand om tot een schoolkeuze te komen

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Haaglanden in de Romeinse tijd. De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten

Haaglanden in de Romeinse tijd. De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten Haaglanden in de Romeinse tijd De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten Het doel van deze brochure is te laten zien dat Haaglanden in de Romeinse tijd een gebied was waar stad en platteland in meerdere

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf

Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf door Yvonne P.E. Hagenaar-Ratelband http://www.yhra.nl 2006 Copyright tekst en tekeningen: het staat u vrij om dit e-book in ongewijzigde vorm

Nadere informatie

Leer mij het zelf te doen

Leer mij het zelf te doen Leer mij het zelf te doen Inleiding Het Montessorionderwijs in Nederland Als je wilt kun je rechtstreeks naar de film gaan: www.kelpin.nl/fred/leermij.mp4 Recente film over Montessorionderwijs in Nederland:

Nadere informatie