Transparantieverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transparantieverslag 2013"

Transcriptie

1 Transparantieverslag maart 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding Toon aan de top Juridische- en organisatiestructuur Internationaal netwerk Bestuurs- en beheersstructuur Stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing Extern toezicht Verklaring dat intern toezicht op de naleving van de onafhankelijkheids-voorschriften is uitgevoerd Beloning externe accountants Totale omzet van onderdelen van het netwerk in Nederland Verklaring vaktechnische ontwikkeling Verklaring beleidsbepalers Appendix

3 Inleiding PKF Wallast wil helder en transparant zijn over haar juridische- en organisatiestructuur en geeft graag inzicht in de structuur van haar organisatie en de wijze waarop binnen de organisatie het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing is ingevuld. In dat kader komen in dit transparantieverslag onder andere de juridische- en organisatiestructuur van PKF Wallast, het internationaal netwerk waar PKF Wallast deel van uitmaakt, de onafhankelijkheidsvoorschriften alsmede de hoofdlijnen van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing aan de orde. Tevens zijn enkele andere kwantitatieve gegevens vermeld over opdrachten met betrekking tot wettelijke controles en de daarmee gegenereerde omzet. Tot slot is in dit transparantieverslag de verklaring van de Raad van Bestuur (de beleidsbepalers) opgenomen omtrent het functioneren van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. Het doel van dit transparantieverslag is om het maatschappelijk verkeer op hoofdlijnen inzicht te geven in onze organisatie en het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. Dit transparantieverslag heeft betrekking op het boekjaar 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en is gebaseerd op de voorschriften die hiervoor zijn opgenomen in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het daarbij behorende Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta). Dit transparantieverslag is conform artikel 30 Bta opgesteld. 2

4 00. Toon aan de top De Raad van Bestuur acht een goed systeem van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing van cruciaal belang voor de continuïteit van de onderneming. In paragraaf 2.2. van de database kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing (hierna: database K&K) is een statement opgenomen waaruit volgt dat binnen de organisaties continue aandacht dient te bestaan voor een vereist hoog kwaliteitsniveau van de dienstverlening en waar mogelijke verdere verbetering hiervan, alsmede de beperking van de risico s verbonden aan deze dienstverlening. De Raad van Bestuur ziet het als zijn taak om binnen de organisatie medewerkers te stimuleren om een continue hoge kwaliteit te leveren. Tevens is de ontwikkeling van de (kwaliteit van de) vaktechniek bij medewerkers een belangrijk criterium bij de beoordeling van het functioneren van medewerkers en bepaalt in belangrijke mate het carrièreperspectief binnen de organisatie. De Raad van Bestuur is van mening dat (mede) beleidsbepalers een voorbeeldfunctie hebben ten aanzien van integer en professioneel gedrag. Dit komt mede tot uitdrukking in het compliancereport en het beleidsplan van de Maatschap PKF Wallast. In dit beleidsplan is onder meer opgenomen dat het de verantwoordelijkheid van de beleidsbepalers is om zorg te dragen voor een inspirerende werkomgeving, waarbij waardering is voor alle medewerkers die bijdragen aan de centrale doelstellingen van de organisatie. Voor de partners is een belangrijke taak weggelegd om aan dit proces invulling te geven. Hierbij is aangegeven dat de toon aan de top cruciaal is. 01. Juridische- en organisatiestructuur Juridisch gezien vormt PKF Wallast een maatschap waarvan alle maten als adviseur en/of accountant werkzaam zijn. De maatschap bestaat per 31 december 2013 uit 9 besloten vennootschappen opgericht naar Nederlands recht en wordt geregeerd door de Maatschapsbepalingen van PKF Wallast De Maatschapsbepalingen zijn laatstelijk gewijzigd in november De met de maat-bv verbonden natuurlijke persoon stelt zijn volledige arbeid en vlijt ter beschikking aan de maatschap. De maatschap PKF Wallast is de enige opdrachtnemer. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek. De maten van de maatschap PKF Wallast, verenigd in de Algemene Vergadering van Maten, hebben twee maten benoemd als bestuurders van de maatschap, de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is op grond van de Maatschapsbepalingen belast met het bestuur van de maatschap en verantwoordelijk 3

5 voor het totale beleid van de organisatie. De kernactiviteiten van PKF Wallast vormen accountancy, belastingadvisering en bedrijfsjuridische dienstverlening. De organisatie heeft vier vestigingen, een Bureau Vaktechniek en een centrale staf voor alle vestigingsoverschrijdende aangelegenheden. Binnen de centrale staf ressorteert de compliance officer die verantwoordelijk is voor de invulling en monitoring van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. De externe accountants zijn werkzaam in één van de vier vestigingen. Enkele externe accountants vervullen een rol bij de Vakgroep Accountancy en/of zijn (mede) verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de compliance officer en de assurance controller. Voor een nadere toelichting op onze kernactiviteiten en een overzicht van onze vestigingen wordt verwezen naar de website: De organisatiestructuur van PKF Wallast kan schematisch als volgt worden weergegeven: AVvM AVvM RvB RvB Vestigingen BuVa Staf Staf AVvM: RvB: Vestigingen: BuVa: Staf: Algemene Vergadering van Maten Raad van Bestuur Amsterdam, Delft, Rotterdam en Woerden. Elke vestiging heeft een vestigingsleider. Het Management Team, bestaande uit de vestigingsleiders, de Raad van Bestuur en Staf, heeft periodiek overleg. Bureau Vaktechniek, bestaande uit accountancy- fiscale en juridische vakgroep Orgaan belast met coördinatie van vestigingsoverschrijdende activiteiten en de behartiging van de belangen van PKF Wallast als geheel, waaronder juridische zaken en het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. 4

6 02. Internationaal netwerk PKF Wallast is aangesloten bij PKF International Limited, een toonaangevend internationaal netwerk van accountants, belastingadviseurs en organisatieadviseurs. PKF International Limited is een netwerk van financieel en juridisch onafhankelijke kantoren die geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijkheid dragen voor diensten of activiteiten van andere PKF-kantoren. 1 PKF International Limited bestaat uit meer dan 300 leden, verspreid over 440 locaties in 125 landen. Binnen PKF International Limited is een uniform stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing van toepassing gebaseerd op regelgeving van The International Federation of Accountants (IFAC). The PKF International Network Introduction The firm is a member firm of the PKF International Limited (PKFI) network of legally independent firms. PKFI has around 300 member firms and correspondents in 440 locations in around 125 countries providing assurance, accounting and business advisory services. PKFI member firms have $ 2.68 billion aggregate fee income (year end June 2012) and the network is a member of the Forum of Firms an organization dedicated to consistent and high quality standards of financial reporting and auditing practices worldwide. The firm does not accept any responsibility or liability for actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms within PKFI. Legal Basis The network formed by PKFI (the Licensor) and the member firms (the Licensees) is regulated by adherence to an Operating Licence Agreement (OLA) between the Licensor and individual Licensees. The form of the OLA authorizes the Licensee to use the PKF name as defined under specific circumstances, under specific conditions, for specific purposes (The Business) and in a specific territory (The Territory), in consideration for which, the Licensee pays a License fee to the Licensor. The licensor PKFI is a company registered in England and limited by guarantee. The Company s articles of Association require a Board of Directors who conduct the business of the Company. The Board has a strategic and coordinating role but has no executive authority of the operations of individual member firms. 1 PKF Wallast is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms. 5

7 Each Licensee is a legally independent entity owned and managed in each location. Contractual relations are only formed between a client and the member firm engaged by the client and no other member firm may be held liable. PKFI has no financial management interest in any member firm. None of the directors of PKFI has a financial or management interest in any member firm other than his or her own. Structure Member firms are organized into five geographical regions. Each region elects or nominates representatives to the PKFI Board of Directors. There are six international committees Professional Standards, Tax, Corporate Finance, Business Development, Hospitality Consulting, and Corporate Recovery & Advisory; each of which is central to the development of the PKF Brand throughout the world. Quality Assurance PKFI operates a globally directed quality assurance program covering member firms. The principal objectives are to ensure that the standards expected for the performance of certain types of professional work by member firms are promulgated and communicated to firms, that those standards meet appropriate recognized professional practice requirements at least for transnational and referred work, and that a program of monitoring of compliance with expected standards is operating effectively. Member firms PKFI distinguishes between member firms and correspondent firms. Correspondent firms have none of the rights an privileges or responsibilities of member firms and are not covered by the globally directed quality assurance program. An up to date list of member and correspondent firms can be found on the website 03. Bestuurs- en beheersstructuur De bestuurs- en beheersstructuur van de organisatie bevat een verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van diverse organen en functionarissen binnen de organisatie. De leden van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor het beleid en het besturen van de organisatie. De leden van de Raad van Bestuur zijn aangemerkt als beleidsbepaler in de zin van de Wta. De maten van de maatschap zijn aangemerkt als medebeleidsbepaler. 6

8 De Raad van Bestuur bestaat uit de heer mr. S. van den Berg (voorzitter) en de heer drs. A. Buurman RA. De Raad van Bestuur is (eind)verantwoordelijk voor de opzet en naleving van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. De Raad van Bestuur heeft twee functionarissen (en plaatsvervangers) aangesteld die op onderdelen verantwoordelijk zijn voor de implementatie en naleving van en communicatie over het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. Mevrouw mr. drs. J.M.T. van Nistelrode is als compliance officer aangesteld en de heer D. Pronk RA als assurance controller. De compliance officer adviseert de Raad van Bestuur periodiek over de opzet van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing en ziet toe op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing en de integriteitsbewaking. Daarnaast is een onafhankelijkheidsfunctionaris benoemd, de assurance controller, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de onafhankelijkheidsrichtlijnen en tevens de kwaliteit van assurance opdrachten bewaakt. Zowel de compliance officer als de assurance controller zijn verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. De strategie en doelstellingen van PKF Wallast liggen besloten in het beleidsplan en in de database K&K. In het beleidsplan is als doelstelling opgenomen dat PKF Wallast investeert in een hoge kwaliteit van dienstverlening en continuïteit van de organisatie. Hierbij wordt aangegeven dat PKF Wallast de focus richt op een marktbenadering waarin klantgerichtheid en multidisciplinaire dienstverlening centraal staat. Deze dienstverlening is gebaseerd op normen en waarden die worden ontleend aan de toepasselijke regelgeving en de Code of Conduct zoals opgenomen in de database K&K. 04. Stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing Om het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing op een duidelijke en herkenbare manier beschikbaar te stellen, is via ons intranet de database K&K ingericht en aan onze medewerkers beschikbaar gesteld. In deze database zijn procedures en richtlijnen opgenomen die zijn gebaseerd op de internationale en nationale wet- en regelgeving. De externe regelgeving is vertaald naar de PKF Wallast organisatie. De database K&K wordt continu up-to-date gehouden door de compliance officer. Bij de opzet van deze database K&K is de indeling van de International Standard on Quality Control (ISQC- 1) van The International Federation of Accountants gevolgd. De database K&K bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Kwaliteitsbeleid 2. Verantwoordelijkheid van de leiding 3. Ethische normen 7

9 4. Opdrachtaanvaarding en voortzetting 5. Personeelsbeleid 6. Uitvoering opdrachten 7. Bewaking 1. Kwaliteitsbeleid De Raad van Bestuur van PKF Wallast acht een goed stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing van cruciaal belang voor de continuïteit van de onderneming. De organisatie kan zich slechts onderscheiden in de markt door het leveren van een uitstekende kwaliteit van dienstverlening voor het marktsegment waarop PKF Wallast zich richt. De Raad van Bestuur vindt het wezenlijk dat alle medewerkers goede kennis hebben van alle interne richtlijnen en procedures die betrekking hebben op het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing en dit ook toepassen in de praktijk. PKF Wallast heeft een intern stelsel van kwaliteitsbewaking opgesteld dat uitgaat van permanente evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing door toetsing aan wet- en regelgeving en controle op de naleving van de procedures. 2. Verantwoordelijkheid van de leiding De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en naleving van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. Tijdens de vergaderingen van het Management Team en de Algemene Vergaderingen van Maten wordt aandacht besteed aan de totstandkoming en werking van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. De maten van de maatschap zijn aangemerkt als medebeleidsbepaler. De maten zijn mede verantwoordelijk voor de invulling en naleving van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. De Raad van Bestuur heeft de opstelling van richtlijnen en procedures en de implementatie daarvan binnen de organisatie gedelegeerd aan de assurance controller en de compliance officer. De assurance controller en de plaatsvervangend assurance controller zijn vakbekwame registeraccountants die door de Raad van Bestuur zijn aangewezen voor de bewaking van de kwaliteit van assurance-opdrachten en de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften. De compliance officer is de functionaris die namens de Raad van Bestuur toeziet op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing alsmede de integriteitsbewaking. Tevens is een plaatsvervangend compliance officer aangesteld. De Raad van Bestuur toetst periodiek de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing door middel van diverse interne peer reviews. 8

10 3. Ethische normen De Code of Conduct bevat ethische normen die gelden voor alle personen verbonden aan of werkzaam bij PKF Wallast die in acht moeten worden genomen bij de uitvoering van de werkzaamheden. De Code of Conduct bevat richtlijnen op de volgende gebieden: integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Daarnaast zijn er in de database K+K richtlijnen onafhankelijkheid opgenomen. Deze richtlijnen gelden in beginsel voor alle personen verbonden aan of werkzaam bij PKF Wallast. Enkele richtlijnen zijn specifiek van toepassing op alle werkzaamheden. De overige richtlijnen zijn van toepassing op assuranceopdrachten. De richtlijnen zijn deels gebaseerd op de regels zoals PKF Wallast die heeft geformuleerd in de Code of Conduct, maar zijn ook gebaseerd op de regels opgesteld door de International Federation of Accountants (IFAC), de VGBA (Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants) en de ViO (Verordening inzake Onafhankelijkheid) en overige van belang zijnde wet- en regelgeving. 4. Opdrachtaanvaarding en voortzetting De richtlijnen met betrekking tot de opdrachtaanvaarding gelden bij PKF Wallast voor alle opdrachten. Voor de aanvaarding van een nieuwe opdracht wordt onder meer onderzocht of de opdrachtgever integer is en of er binnen PKF Wallast voldoende medewerkers met de voor de opdracht vereiste deskundigheid beschikbaar zijn om de opdracht uit te voeren. Bij de cliëntacceptatie wordt tevens het risicoprofiel van de potentiële cliënt beoordeeld. Hiervoor wordt een integriteitstoets uitgevoerd en wordt vastgesteld of sprake is van een bijzonder risico ten aanzien van de integriteit en de vaststelling van de identiteit van de cliënt. De (potentiële) cliënt alsmede de vertegenwoordiger van de cliënt wordt daarnaast op grond van wet- en regelgeving geïdentificeerd en de identiteit wordt geverifieerd. Daarnaast zijn richtlijnen opgesteld voor de vaststelling van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). In de database K&K zijn richtlijnen opgenomen over de wijze waarop de identificatie en verificatie dient plaats te vinden. Periodiek vindt herbeoordeling plaats van de cliëntrelaties om vast te stellen dat PKF Wallast in staat is de dienstverlening aan de cliënt professioneel en op basis van de vereiste kwaliteitsstandaarden te continueren. Daarnaast wordt vastgesteld dat er geen reden is om de integriteit van bestaande relaties in twijfel te trekken. Deze herbeoordeling vindt bij assurancecliënten jaarlijks plaats. Bij overige opdrachten vindt deze herbeoordeling minimaal eenmaal per twee jaar plaats. 9

11 In de database K&K zijn tevens procedures opgenomen hoe gehandeld dient te worden indien onregelmatigheden bij een cliënt worden gesignaleerd. De Belastingdienst en PKF Wallast hebben een convenant gesloten voor horizontaal toezicht. In dit convenant wordt als uitgangspunt genomen dat PKF Wallast zorg draagt voor een systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle met als doel het opstellen en indienen van aanvaardbare aangiften. De basis voor horizontaal toezicht is wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. 5. Personeelsbeleid De richtlijnen op het gebied van personeelsbeleid zijn bedoeld om vast te stellen dat PKF Wallast in voldoende mate beschikt over integere medewerkers met de capaciteit en deskundigheid die noodzakelijk is om de opdrachten uit te kunnen voeren in overeenstemming met de vaktechnische richtlijnen en de door wet- en regelgeving gestelde eisen. De richtlijnen ten aanzien van werving en selectie zien op het aantrekken van integere en goed gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast worden in het kader van het personeelsbeleid instrumenten ingezet om de capaciteiten en bekwaamheden van medewerkers (verder) te ontwikkelen zodat een goede aansluiting plaatsvindt met het aanbod van werkzaamheden. Jaarlijks vinden beoordelingsgesprekken plaats met alle medewerkers en partners en wordt op basis van kwalitatieve criteria getoetst of medewerkers/partners over voldoende kwaliteiten beschikken om de functie goed uit te oefenen en het vereiste kwaliteitsniveau te leveren. 6. Uitvoering opdrachten Om te waarborgen dat bij de uitvoering van opdrachten wordt voldaan aan de vereiste wet- en regelgeving wordt bij PKF Wallast gebruik gemaakt van instructies, richtlijnen en standaardmodellen waarin de relevante regelgeving is verwerkt. In de database K&K zijn per type opdracht richtlijnen opgenomen die bij de uitvoering van werkzaamheden in acht moeten worden genomen. In deze richtlijnen is tevens opgenomen in welke situatie binnen PKF Wallast verplichte consultatie vereist is en zijn procedures opgenomen die gevolgd moeten worden bij verschil van inzicht bij de uitvoering van de werkzaamheden. De procedure verplichte consultatie is in mei 2013 gewijzigd. Hierbij zijn onder meer de criteria voor verplichte consultatie aangepast. Daarnaast is de wijze waarop de verplichte consultatie plaats moet vinden herzien. De verplichte consultaties worden nu voorafgaand aan de afronding van de 10

12 werkzaamheden bij de compliance officer ingediend, waarna de compliance officer bepaalt wie de verplichte consultatie behandelt. In 2013 hebben ten aanzien van de volgende onderwerpen diverse verplichte consultaties plaatsgevonden: - de strekking van de controleverklaring; - het gebruik van afgeleide financiële instrumenten; - indicaties voor een bijzondere waardevermindering; - een geconstateerd vermoeden van fraude; - een geconstateerde mogelijke ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft; - overige bijzonderheden zoals waarderingsvraagstukken en vragen in verband met een tussentijdse beëindiging van een opdracht. Teneinde de kwaliteit van de controleopdrachten te verhogen is er in 2013 tevens voor gekozen om de procedure ten aanzien van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (hierna: OKB) aan te scherpen. Voor de OKB zijn diverse nieuwe gedragslijnen en procedures vastgesteld. Er zijn onder andere criteria vastgesteld op grond waarvan een OKB verplicht is. Hierbij gelden de volgende objectieve criteria: - de controleopdracht is aangemerkt als opdracht met verhoogd risico; - er is sprake van een controleopdracht in een specifiek te benoemen branche; - er zijn inhoudelijke bevindingen geconstateerd in de peer review. Daarnaast beoordeelt de assurance controller of op grond van andere omstandigheden een OKB dient plaats te vinden. Daarnaast is de inhoud en de diepgang van de OKB aangescherpt. Als waarborg voor de kwaliteit van de dienstverlening zijn uitgebreide procedures opgesteld (het competentiesysteem en de postinstructie) waarin is geregeld wie bevoegd is bepaalde werkzaamheden uit te voeren en te reviewen en wie bevoegd is bepaalde documenten te ondertekenen en/of te verzenden. 7. Bewaking PKF Wallast heeft een bewakingssysteem opgezet waarin het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing continu wordt geëvalueerd en waarin periodiek interne onderzoeken (peer reviews) plaatsvinden naar de naleving van de richtlijnen. Deze bewaking kan ertoe leiden dat de Raad van Bestuur naar aanleiding van gesignaleerde tekortkomingen (corrigerende) maatregelen neemt en/of verbeteringen aanbrengt in het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing. De compliance officer ziet namens de Raad van Bestuur toe op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeleid en 11

13 kwaliteitsbeheersing. De continue bewaking vindt plaats tijdens een twee wekelijks overleg met de assurance controller. De interne review op de werkzaamheden met betrekking tot controleopdrachten en de opdrachten met betrekking tot het samenstellen van jaarrekeningen heeft plaatsgevonden eind 2012 en begin Bij de interne review controleopdrachten zijn op dossierniveau naast documentatie technische bevindingen enkele inhoudelijke bevindingen geconstateerd. Deze bevindingen kwamen deels overeen met de bevindingen uit het AFM onderzoek en zijn adequaat opgevolgd. Eind 2013 is aangevangen met de peer review controleopdrachten ten aanzien van de in het jaar 2013 afgeronde controleopdrachten. Medio 2013 heeft de peer review kwaliteitssysteem plaatsgevonden. Uit de rapportage d.d. 28 oktober 2013 volgen enkele tekortkomingen in de naleving van de cliëntacceptatieprocedure. Daarnaast is vastgesteld dat de interne procedures met betrekking tot de bewaking van de betaaltermijn van debiteuren niet worden nageleefd. Naast het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing heeft PKF Wallast richtlijnen opgesteld voor de behandeling van klachten van zowel medewerkers van PKF Wallast als van derden. De externe klachtenregeling is opgenomen op de website van PKF Wallast. In het jaar 2013 is conform deze klachtenregeling één klacht bij PKF Wallast ingediend. Ten aanzien van de uitvoering van wettelijke controleopdrachten is PKF Wallast door één cliënt aansprakelijk gesteld en is tegen de destijds betrokken externe accountant een tuchtklacht ingediend. Deze externe accountant is niet meer bij PKF Wallast werkzaam. Eventuele geconstateerde overtredingen van interne en externe regelgeving worden geregistreerd en opgenomen in een schendingenregister. Bij het constateren van schendingen worden passende maatregelen genomen. In het jaar 2013 hebben de geconstateerde schendingen onder meer betrekking op: - het niet volgen van zowel interne als externe regelgeving omtrent een mogelijk vermoeden van fraude en een mogelijke ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft; - het niet volgen van interne procedures met betrekking tot het verrichten van nonassurancewerkzaamheden bij assurancecliënten; - het niet volgen van interne procedures met betrekking tot het waarborgen van de onafhankelijkheid bij aanvang van een assurance-opdracht. 12

14 05. Extern toezicht Naast de interne onderzoeken (peer reviews) wordt PKF Wallast periodiek getoetst door het College Kwaliteitsonderzoek (CKO), een door het bestuur van het NBA krachtens de Verordening Kwaliteitsonderzoek geïnstalleerd orgaan en door PKF International Limited. Het CKO en PKF International Limited hebben in 2013 geen onderzoek uitgevoerd. De AFM heeft een vergunning aan PKF Wallast verleend om wettelijke controles te verrichten bij Organisaties van Openbaar Belang (OOB). In verband met de verkregen vergunning wordt PKF Wallast periodiek getoetst door de AFM. De AFM heeft in de periode van 6 november 2012 tot en met 6 december 2012 in het kader van het reguliere toezicht vier dossiers onderzocht. Voorts heeft een onderzoek naar het stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft de AFM PKF Wallast op 14 maart 2013 de definitieve rapportage doen toekomen. Met deze definitieve rapportage is het onderzoek afgesloten. Tevens heeft de AFM de generieke rapportage op 21 maart 2013 gepubliceerd. De AFM heeft tijdens het onderzoek tekortkomingen geconstateerd. Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden heeft PKF Wallast een oorzakenanalyse uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft PKF Wallast diverse maatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op: - maatregelen om tekortkomingen te redresseren in onderzochte dossiers; - inventarisatie vaktechnische issues ten behoeve van herstel in overige dossiers; het aanscherpen van de procedures rondom de afsluiting van controledossiers; - de verbetering van de procedures met betrekking tot de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling; - het intensiveren van de procedure met betrekking tot de verplichte consultatie bij complexe vaktechnische issues; - het formuleren van extra vaktechnische guidance ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden; - verbetering opzet en planning van de controle op basis van een verplicht voorbereidingsdocument (Story of the audit-planning, SOTA-P); - een intensief cursusprogramma voor alle medewerkers die in de controle werkzaam zijn. Het cursusprogramma bestond onder meer uit een PKI cursus, een cursus schriftelijke communicatie alsmede diverse bijeenkomsten waarbij inhoudelijke onderdelen ten aanzien van het uitvoeren van een controle aan bod zijn gekomen; - versterking aandacht voor automatisering bij de cliënt; - het intensiever evalueren van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. 13

15 06. Verklaring dat intern toezicht op de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften is uitgevoerd. De richtlijnen met betrekking tot het waarborgen van de onafhankelijkheid zijn van toepassing op alle werkzaamheden ten behoeve van assurance cliënten. De richtlijnen dienen als waarborg dat de medewerker van PKF Wallast onafhankelijk is van de assurance cliënt en zijn taak objectief kan vervullen. De Assurance Controller is verantwoordelijk voor een correcte naleving van de voorschriften. Alle personen verbonden aan of werkzaam bij PKF Wallast hebben in 2013 een onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. De Assurance Controller heeft vastgesteld dat er geen personen betrokken zijn bij werkzaamheden voor assurance cliënten waarbij mogelijk een risico bestaat voor aantasting van de onafhankelijkheid. Daarnaast hebben alle externe accountants die in het AFM register staan ingeschreven over het jaar 2013 een betrouwbaarheidsverklaring ingediend. De Assurance Controller heeft vastgesteld dat er zich geen omstandigheden voordoen op grond waarvan er een risico bestaat voor de aantasting van de betrouwbaarheid van de externe accountants. 07. Beloning externe accountants Bij de beloning van externe accountants wordt onderscheid gemaakt tussen externe accountants die in dienst zijn van de maatschap PKF Wallast en externe accountants die door middel van een besloten vennootschap als maat (partner) lid (verbonden) zijn van de (aan) maatschap. Externe accountants met een dienstverband ontvangen een vast salaris eventueel aangevuld met een bonus. De bonus is niet afhankelijk van de acquisitie van opdrachten bij bestaande assurance cliënten. Externe accountants die door middel van een besloten vennootschap lid zijn van de maatschap ontvangen een winstaandeel naar evenredigheid van hun aandeel in de maatschap en gerelateerd aan het resultaat van de maatschap als geheel. Voortzetting van de bonus of de winstdeling wordt jaarlijks beoordeeld aan de hand van diverse criteria. De belangrijkste criteria hierbij zijn het leveren van een hoog kwaliteitsniveau in de vaktechniek en conformiteit aan wet- en regelgeving. De beloning van externe 14

Transparantieverslag 2010

Transparantieverslag 2010 Transparantieverslag 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Structuur Extendum Audit B.V...4 2.1 Juridische structuur...4 2.2 Organisatorische structuur...4 2.2.1 Toelichting organisatorische structuur

Nadere informatie

Transparantieverslag 2009. 31 maart 2010

Transparantieverslag 2009. 31 maart 2010 Transparantieverslag 2009 31 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 2 Kwaliteitsbeleid en -beheersing 3 Organisatiestructuur 4 Structuur (inter)nationaal netwerk 5 Bestuurs- en beheersstructuur Berk N.V. 6 Beloning

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2012. SMA-Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2012. SMA-Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2012 SMA-Accountants NV Nieuwegein, 26 maart 2013 1. Inleiding Ingevolge het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

Transparantieverslag 2008

Transparantieverslag 2008 31 maart 2009 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Juridische en organisatorische structuur van Berk 3. Juridische en organisatorische structuur nationaal en internationaal netwerk 4. Bestuurs- en beheersstructuur

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2010. SMA-Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2010. SMA-Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2010 SMA-Accountants NV Nieuwegein, 15 maart 2011 1. Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

Transparantieverslag 2009

Transparantieverslag 2009 Transparantieverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Structuur Extendum Audit B.V.... 4 2.1 Juridische structuur... 4 2.2 Organisatorische structuur... 4 2.2.1 Toelichting organisatorische structuur

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2011. SMA Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2011. SMA Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2011 SMA Accountants NV Nieuwegein, 25 maart 2012 1. Inleiding Ingevolge het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Verordening accountantsorganisaties

Verordening accountantsorganisaties Verordening accountantsorganisaties De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 19, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het accountantsberoep; Overwegende

Nadere informatie

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Deloitte onderschrijft de uitgangspunten en bepalingen van de Code voor Accountantsorganisaties en heeft zich verbonden om deze te implementeren

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1135 4 maart 2016 NBA-handreiking 1135 NBA-handreiking 1135: Van toepassing op: Accountantsorganisaties met een oob vergunning Onderwerp Toelichten

Nadere informatie

Transparantieverslag 2007. Nieuwegein, 18 maart 2008

Transparantieverslag 2007. Nieuwegein, 18 maart 2008 Transparantieverslag 2007 Nieuwegein, 18 maart 2008 Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie die een wettelijke controle heeft verricht

Nadere informatie

Transparantieverslag 2008

Transparantieverslag 2008 vestiging: Zeist Drachten Hengelo Veldhoven adres: Dalweg 48 postadres: Postbus 441 3700 AK Zeist telefoon: (030) 691 70 15 fax: (030) 691 58 29 e-mailadres: info@extendumaudit.nl internet: www.extendumaudit.nl

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52 INHOUD Voorwoord / 5 Wet op het accountantsberoep / 17 Hoofdstuk 1 Definities / 27 Hoofdstuk 2 De Nederlandse beroepsorganisatie van accountants / 27 2.1 Instelling en taken / 27 2.2 De ledenvergadering

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Geachte leden van de rekeningencommissie,

Geachte leden van de rekeningencommissie, Postbus 202 1000 AE Amsterdam Gemeente Amsterdam T.a.v. de Rekeningencommissie Postbus 202 1000AE Amsterdam datum 9 juni 2016 ons kenmerk RA_16_122 behandeld door A. Kok onderwerp Toezicht op ACAM bijlage

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14 Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 PRAKTIJKHANDREIKING INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Praktijkhandreiking 1106 Datum:

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB-controle

Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB-controle 1 2 3 4 Waarborg Vergunningplicht Een accountantsorganisatie dient te beschikken over een specifieke vergunning om een OOBcontrole te kunnen uitvoeren. Kwaliteitsbeoordelaar De accountantsverklaring wordt

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Onderzoek Transparantieverslagen 2013. Verkorte versie

Onderzoek Transparantieverslagen 2013. Verkorte versie Onderzoek Transparantieverslagen 2013 Verkorte versie September 2014 2 01 Inleiding De NBA heeft dit jaar wederom onderzoek gedaan naar de inhoud van transparantieverslagen van accountantsorganisatie met

Nadere informatie

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20 INHOUDSOPGAVE Artikel Inleiding 1 Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7 Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12 Dossier 13 t/m 16 Rapportage 17 t/m 20 Eindoordeel 21 t/m 24 B4.4 Vragenlijst Dossierreview

Nadere informatie

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Transparantieverslag Nieuwegein, maart 2010

Transparantieverslag Nieuwegein, maart 2010 Transparantieverslag 2009 Nieuwegein, maart 2010 Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie die een wettelijke controle heeft verricht

Nadere informatie

5. Beschrijving van het onderzoek

5. Beschrijving van het onderzoek 5. Beschrijving van het onderzoek 5.1 Doel van het onderzoek Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te waarborgen.

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER!

IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER! IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER! Kwaliteitsfactoren voor de niet-oob-accountantsorganisaties (Maatregel 5.1) 1 2017 Koninklijke NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Inventarisatie Transparantieverslagen 2008/2009

Inventarisatie Transparantieverslagen 2008/2009 Inventarisatie Transparantieverslagen 2008/2009 NIVRA 1 Inhoud 1. Inleiding: doelstelling en reikwijdte van de inventarisatie 3 2. Algemene bevindingen 5 3. Juridische en organisatorische structuur 6 4.

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Novak Kwaliteitssysteem in detail

Novak Kwaliteitssysteem in detail Novak Kwaliteitssysteem in detail NOVAK KWALITEITSSYSTEEM IN DETAIL Het Novak Kwaliteitssysteem is het meest complete en meest innovatieve kwaliteitssysteem voor mkb-accountantskantoren. De kracht van

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking nr. 1125 Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking nr. 1125 Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking nr. 1125 Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk 11 april 2014 NBA-handreiking nr. 1125 Kwaliteitsbeheersing van

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Een kwestie van principes

Een kwestie van principes Een kwestie van principes De Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Hoofdlijnen van de Verordening Gedragscode Op 1 januari

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

Een kwestie van principes

Een kwestie van principes Een kwestie van principes De Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Hoofdlijnen van de Verordening Gedragscode Op 1 januari

Nadere informatie

Bijlagen. Behorende bij rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht

Bijlagen. Behorende bij rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht Bijlagen Behorende bij rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht Inhoudsopgave Bijlage 1 Verwachtingen en kwalificaties implementatie en borging van het verandertraject 3 Bijlage 2 (Middel)langetermijndoelstellingen

Nadere informatie

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Number 11, May 2015 IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Het alloceren van de transactieprijs aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen in een

Nadere informatie

IFRS 15 Balanspresentatie

IFRS 15 Balanspresentatie IFRS 15 Balanspresentatie Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

Transparantieverslag. an independent member of INTERNATIONAL

Transparantieverslag. an independent member of INTERNATIONAL Transparantieverslag 2010 an independent member of INTERNATIONAL 2 Baker Tilly Berk Transparantieverslag Inhoud Voorwoord van het bestuur 3 1. Structuur Baker Tilly Berk N.V. 4 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1. (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode

VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1. (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1 (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode 1. Waarborgen in de organisatie van de assurancecliënt 1.1 Ga na of

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67634 13 december 2016 Nadere voorschriften kwaliteitssystemen Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie

Nadere informatie

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld:

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld: 3.1 Module 1: Bestuur Het bestuur beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van wettelijke controles, omdat het bestuur de organisatie aanstuurt op basis van haar visie en missie en daaruit voortkomende

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Den Haag, 28 juni 2012 Schriftelijke communicatie over de accountantscontrole - Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Taxlab Four Faces of Tax

Taxlab Four Faces of Tax Taxlab 2017 Four Faces of Tax Prof. mr dr R. Russo De toekomst van HT Horizontaal Toezicht: elementen Riskmanagement/controlestrategie -Corporate Governance/ethiek -Formele aspecten en praktische uitwerking/ervaringen

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Onderzoek Transparantieverslagen 2011. Juli 2012

Onderzoek Transparantieverslagen 2011. Juli 2012 Onderzoek Transparantieverslagen 2011 Juli 2012 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: doelstelling en reikwijdte van het onderzoek 4 2. Opzet en uitvoering van het

Nadere informatie

1.2 Besluiten over de interpretatie van dit reglement worden genomen door de Raad van Commissarissen.

1.2 Besluiten over de interpretatie van dit reglement worden genomen door de Raad van Commissarissen. Bijlage G REGLEMENT COMMISSIE PUBLIEK BELANG van de Raad van Commissarissen opgesteld door de Raad van Commissarissen op: 20 mei 2015 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement van de Commissie Publiek Belang is opgesteld

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil uw aandacht vragen voor de integriteitsrisico s die accountantsorganisaties lopen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil uw aandacht vragen voor de integriteitsrisico s die accountantsorganisaties lopen. NeeV.J.M.MVtDr-17111938 - Aandacht voor integriteitsrisico's Datum 7 november 2017 Pagina 1 van 5 Email AOintegriteit@afm.nl Aandacht voor integriteitsrisico's Betreft Geacht bestuur, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Charles Kock Lid Adviescollege beroepsreglementering NBA Vakdirecteur Accountancy Flynth Carel Verdiesen Vice-voorzitter Adviescollege beroepsreglementering

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 4 juni 2015 Consultatieperiode loopt tot 1 september 2015 Consultatiedocument gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Verordening Onafhankelijkheid

Verordening Onafhankelijkheid Verordening Onafhankelijkheid Samenvatting van de uitgangspunten en de veranderingen Juli 2013 Adviescollege Beroepsreglementering Streven is naar onafhankelijkheidsregels. die er zorg voor dragen dat

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen 17 februari 2016

Consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen 17 februari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen 17 februari 2016 Consultatieperiode loopt tot woensdag 20 april 2016 9.00 uur Nadere Voorschriften

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Kwaliteit van de accountantscontrole

Kwaliteit van de accountantscontrole Kwaliteit van de accountantscontrole Toezicht op Accountantsorganisaties Anton Bollen Marianne van der Zijde 24 november 2010 Programma AFM rapport 1 september 2010 Reacties op AFM rapport Het AFM team

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1132 Controle van (tussen)holdings met beperkte eigen activiteiten 29 juli 2015 NBA-handreiking 1132 NBA-handreiking 1132: Van toepassing op:

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

accon avm controlepraktijk bv

accon avm controlepraktijk bv controlepraktijk bv Transparantieverslag 2012 Inhoud: I. Inleiding 1 II. Onze kernwaarden 2 III. Juridische en organisatorische structuur 4 IV. Bestuurs- en beheersstructuur 6 V. Stelsel van kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Visie vanuit de BIG-5 op Standard Business Reporting

Visie vanuit de BIG-5 op Standard Business Reporting www.pwc.nl SBR Programma Visie vanuit de BIG-5 op Standard Business Reporting Amersfoort, Inhoud 1. Introductie en disclaimer 2. Rol binnen het SBR programma 3. Samenwerken of concurreren? 4. Bijzondere

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 1. Inleiding In de periode december 2006 tot eind maart 2007 heeft de AFM 89 onderzoeken ter plaatse

Nadere informatie