Schoolgids bs Christoffel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids bs Christoffel 2015-2016"

Transcriptie

1 Schoolgids bs Christoffel schoolgids basisschool Christoffel

2 Een woord vooraf. De periode dat uw kind op de basisschool zit, is een belangrijke fase in het leven van uw kind. Graag nemen wij, als katholieke basisschool, een rol in het groeiproces van uw kind. Natuurlijk kan dat alleen in goede samenwerking met u als ouder(s). Het gaat tenslotte om de opvoeding van uw kind. U kiest voor een basisschool, maar op basis van welke argumenten kunt u die keuze maken? De verschillen zitten in de manier van werken en daarmee samenhangend de keuze om bepaalde accenten te leggen. Andere verschillen zijn bijvoorbeeld de wijze van organiseren en de sfeer, zowel binnen als buiten de school. Natuurlijk wilt u een keuze maken voor een basisschool waarvan u denkt dat die het best bij u en uw kind past. Met deze schoolgids beschrijven we basisschool Christoffel. Praktische informatie maar ook een beschrijving van datgene waar de school voor staat. Wij hopen dat u de informatie die u nodig heeft niet alleen uit deze schoolgids haalt. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op Christoffel. Daar waar u in de schoolgids ouders leest, wordt bedoeld ouders en/of verzorgers. Deze gids is samengesteld binnen het vastgestelde beleid van de Stichting Xpect Primair. Het is tevens een uitwerking van een wettelijke verplichting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij het schrijven van deze gids hebben wij geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn. Wij hopen dat u deze gids met belangstelling zult lezen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij die graag onder het motto: Bent u tevreden? Vertel het anderen! Bent u niet tevreden? Vertel het ons! Gérard Massar, Directeur van basisschool Christoffel. Belangrijke schoolgegevens Postadres: Basisschool Christoffel Schout Backstraat MJ TILBURG Telefoonnummer algemeen ook voor ziekmeldingen (013) Telefoonnummer overblijven De Eetclub bereikbaar tussen 8.45 en Website: Twitter: BSChristoffel 2

3 Inhoudsopgave bladzijde 1 Praktische informatie 1.1 Het team Schooltijden Vakanties en vrije dagen Bijdrage van ouders Oudercontacten Schoolregels Informatie van het bevoegd gezag 14 2 Onze visie en missie 2.1 Hoger doel Gewaagd doel Kernkwaliteiten Kernwaarden Visie op leren Verbeteractiviteiten 24 3 Ons onderwijs 3.1 Inhouden Verantwoording van de resultaten Organisatie IKC/Buitenschoolse Opvang/Tussenschoolse Opvang Christoffel als opleidingsschool 34 4 De leerlingenzorg 4.1 Nieuwe leerlingen HandelingsGerichtWerken Passend Onderwijs Plein Een veilige school 5.1 Algemeen Gedragscode 41 6 Ouders en school 6.1 Medezeggenschapsraad Oudervereniging 44 7 Overige informatie 45 Schoollied 46 3

4 1. PRAKTISCHE INFORMATIE 1.1 Het team directeur: Gérard Massar leerkrachten groep 1/2a Jolanda Schoppenhauer-van Oers groep 4b Wendy Barkmeyer Anke van den Besselaar (ma) groep 1/2b Angelique te Poel (ma, di) groep 5a John Smulders Evy Lamerichs (wo, do, vr) Manet van Dijk (lio stagiaire) groep 1/2c Astrid Rademakers groep 5b Janneke Zwaan (ma, di, wo) Rosanne van Dijk (do, vrij) groep 1/2d Monique Audenaerde groep 6a Jessie ten Bokkkel (ma, di, wo) Anke van den Besselaar Wendy Bertens (do, vrij) groep 1/2e Tineke van de Hoef- de Groot groep 6/7 Pim van Zundert Anke van den Besselaar (di) Mara Vogels (lio stagiaire) groep 1/2f Brigitte van Rooij groep 7a Cindy Monterie Renske Halman Joyce van Dijk (ma) groep 3a Aukje de Brouwer (ma en di) groep 7b Renske Halman Bart van de Riet (wo, do, vr) Joyce van Dijk (di) Groep 3b Myriam Tacke (ma, di, wo) groep 8a Esther Hendriks Ineke van der Hagen (do, vr) groep 3/4 Helma van Bijsterveldt groep 8b Denise van den Dries Wendy Bertens (wo) groep 4a Lotte Roovers Leonie Hendriks Intern Begeleiders (IB) Bouwcoördinatoren Angela Janse Groepen 1/2 Monique Audenaerde Marlous Metz-Kemmeren Groepen 3/4/5 Janneke Zwaan Groepen 6/7/8 Jessie ten Bokkel Begeleider Rugzakleerlingen en RT Elly Tielemans Ondersteuning kind/zorg bovenbouw: Rosanne van Dijk Cindy Monterie Vakleerkracht muziek Hilde Verstegen Administratief medewerkers Angelique de Vrij (ma, di en vr) John Schellen (ma, di, wo en do) Combinatiefunctionaris Gym Wieke vd Ven Conciërge Ted Meeuwesen 1.2 De schooltijden De school hecht aan een ruime rustpauze van kinderen tussen de middag. Wij denken dat de leertijd in de middag effectiever is als er een ruime periode van rust aan vooraf gegaan is. Kinderen zijn meer geïnteresseerd en gemotiveerd, hun inzet is groter en ze zijn fitter. Daarnaast stelt een 4

5 langere middagpauze de leerkrachten in de gelegenheid om zowel gezamenlijk in een informele sfeer te lunchen als ook aandacht te besteden aan de voorbereiding van de middaglessen. Deze informele momenten dragen in grote mate bij aan de hechtheid van het team en komt daarmee ten goede aan het onderwijs op onze school. schooltijden voor alle groepen: maandag donderdag uur uur dinsdag vrijdag uur ( uur) woensdag de benutting van de verplichte onderwijstijd Vanaf 1 augustus 2006 is er een nieuwe wet op de schooltijden. In deze wet staat dat het totaal aantal lesuren over 8 leerjaren minimaal 7520 moet zijn, waarvan in de groepen 5 t/m 8 minimaal Het weektotaal per groep bedraagt uur. Alle kinderen krijgen 940 lesuren per jaar. Tijdens alle schooldagen is er een ochtendpauze van een kwartier. Voor een goed en veilig verloop van de schooldagen hebben we een aantal afspraken gemaakt: 1. We verwachten dat de kinderen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de schooltijd op het schoolplein aanwezig zijn. 2. Tien minuten voor aanvang van de school, en tijdens de pauzes wordt er door leerkrachten gesurveilleerd. 3. Van de kinderen wordt verwacht dat zij op het schoolplein blijven en dat niet verlaten zonder toestemming van de leerkracht. 4. De kinderen uit de kleutergroepen mogen 's ochtends en 's middags 10 minuten voor aanvang van de lessen naar binnen. 5. Ouders van kinderen in de kleutergroepen kunnen hun kind naar de klas brengen. We verwachten dat zij tijdig de klas verlaten, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen. 6. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen bij het gaan van de zoemer, of met toestemming van de leerkracht, naar binnen. 7. Gebruik van de speelplaats buiten schooltijd is niet toegestaan. We verwachten dat alle kinderen een half uur na afloop van de schooltijd de speelplaats hebben verlaten. De gymtijden zijn als volgt (onder voorbehoud): GYMTIJDEN: MA DI combi WOE 1/2 DO combi VR b a A a / b / B b a 5

6 a a C b a / b D b b a a E a a a b a b b /4 1.3 vakantierooster, vrije dagen en belangrijke data Het begin en einde van de zomervakantie wordt door het ministerie vastgesteld. Voor de overige vakanties brengt de Centrale Werkgroep Schoolvakanties Tilburg een advies uit, waaraan onze school zich houdt. Een zeer beperkt aantal vrije dagen mag de school zelf invullen. In het schooljaar zijn de vakanties als volgt: (telkens worden genoemd de eerste en de laatste vrije lesdag) Eerste schooldag Vakanties Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Goede Vrijdag 25 maart 2016 Tweede paasdag 28 maart 2016 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Tweede Pinksterdag 16 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 Vrije (mid)dagen: Donderdagmiddag 24 maart middag vrij Vrijdag 1 juli hele dag vrij Maandag 4 juli hele dag vrij Vrije vrijdagmiddagen Groepen 1 t/m 8 vanaf u. vrij: 4, 11 en 18 september 2, 16 en 23 oktober 13 en 27 november 4 en 18 december 8 en 22 januari 5 en 19 februari 4 en 18 maart 8 en 22 april 20 mei 3,10 en 17 juni 8, 15 en 22 juli Studiemiddagen (studiebijeenkomsten georganiseerd voor het team) Groepen 1 t/m 8 vanaf u vrij: Dinsdag 22 september 2015 Maandag 22 februari 2016 Donderdag 10 maart 2016 Maandag 4 april 2016 Vrijdag 15 april 2016 Donderdag 12 mei 2016 Studiedagen 6

7 Groepen 1 t/m 8 hele dag vrij: Maandag 5 oktober 2015 Dinsdag 10 november 2015 Donderdag 28 januari 2016 Vrijdag 24 juni 2016 Op deze (mid)dagen zijn alle leerlingen vrij van school. Andere belangrijke data: Verder is het van belang te weten dat de school voor alle kinderen op woensdagavond 16 december 2015 een kerstviering organiseert van uur. De muzische avond vindt plaats op woensdagavond 22 juni 2015 van ongeveer uur. Van alle kinderen wordt verwacht dat zij op deze avonden naar school komen. Het zijn verplichte activiteiten die deel uitmaken van het onderwijsprogramma, ook al vinden deze op een avond plaats. Kinderen die hun eerste communie doen verwachten wij de dag daarop om uur op school. De leerlingen van groep 8 zijn op schoolkamp van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni De dag na de theater-dinershow van 9 juli worden zij om 11 uur op school verwacht. 1.4 Geldelijke bijdrage van ouders De overheid vergoedt niet alle kosten van de school. We vinden dat we heel zuinig moeten zijn op het beschikbare geld. Een deel van de activiteiten op school wordt gerealiseerd met behulp van de Oudervereniging, die hiervoor een vrijwillige bijdrage vraagt. Zie paragraaf 6.2 voor een nadere uitleg van de activiteiten van de Oudervereniging. Voor het uitstapje van de oudste kleuters (op de laatste schooldag) vragen wij een eenmalige bijdrage van 8,00 per kleuter. Op de laatste schooldag zelf zijn de overige kleuters vrij. Voor het schoolreisje van groep 3 t/m 7 en voor het schoolkamp moet u apart betalen. De bijdrage voor het schoolreisje is 25,-. U kunt dit bedrag ineens voldoen of in vier termijnen. In de schoolkalender zijn de data opgenomen wanneer het schoolreisgeld kan worden voldaan bij de groepsleerkracht. De bijdrage voor het schoolkamp en de theater-dinershow is 100,- Mocht U door allerhande redenen niet aan de bijdrages kunnen voldoen, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld of de directie van de school. 1.5 Oudercontacten rapportage over de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen aan de ouders Drie keer per jaar (in november, maart en juni/juli) krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 een schoolrapport mee naar huis. Via het rapport stellen we ouders op de hoogte van geregistreerde resultaten en vorderingen van hun kind. De school vindt het belangrijk om de inhoud van het rapport, alsmede de ontwikkeling van kinderen met de ouders te bespreken. Ook ouders van kinderen in de kleutergroepen kunnen vorderingen en ontwikkeling van hun kind met de leerkracht bespreken. De kinderen in de groepen 1 krijgen geen rapport mee. Voor de bespreking van het eerste rapport worden alle ouders, vanaf oudste kleuters tot en met groep 8 uitgenodigd. We verwachten ook dat alle ouders komen, tenzij sprake is van overmacht. De bespreking van het tweede rapport, die in principe bedoeld is voor ouders van de kleuters (die minimaal 6 maanden onderwijs hebben genoten) tot en met groep 7, is vrijwillig. Indien een leerkracht bepaalde ouders graag wil spreken, kan hij/zij de betreffende ouder daartoe uitnodigen. 7

8 De rapportbespreking bij het derde rapport is voor ouders en leerkrachten die een laatste gesprek wensen. Deze bespreking is niet bedoeld om afscheid van de leerkracht te nemen. Als u het noodzakelijk vindt om tussentijds met de leerkracht over de vorderingen te praten, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Voor bespreking van de uitslag van de CITO-entreetoets in de groepen 7 en het Schooladviesgesprek in groep 8 krijgt u een aparte uitnodiging. verstrekken van onderwijskundige rapporten Bij het verlaten van de school ontvangt zowel u als de ontvangende school een afschrift van het onderwijskundig rapport. Kennismaking/ informatie avond In het begin van het schooljaar wordt er in de groepen 1-2 en 3 een informatie avond gehouden voor ouders van onze school. Doel is om u informatie te geven over het onderwijs op onze school en in de groep van uw kind, en gelegenheid te bieden tot kennismaking met de leerkrachten. U wordt daarvoor uitgenodigd. In de groepen 4 tot en met 8 heet dit een kennismakingsavond. U als ouder maakt kennis met de leerkracht en u kunt aan de hand van een eerder ontvangen vragenlijst iets vertellen over uw kind. open dag Op vrijdagmorgen 11 maart 2016 organiseert de school tussen half 10 en 12 een open morgen. Deze morgen is speciaal bedoeld voor ouders van kinderen die pas op onze school zitten (groep 1) en voor ouders die overwegen om hun kind op onze school te plaatsen. Doel is om algemene informatie over de school te geven, alsmede ouders en kinderen kennis te laten maken met de directie, leerkrachten en het onderwijs in de (kleuter)groepen. Naast deze morgen wordt door sommige groepen in de loop van het schooljaar een thema-avond georganiseerd waarvoor ouders van kinderen in deze groepen apart worden uitgenodigd. ouderinformatie Nieuws en mededelingen vanuit de school staan in onze digitale Nieuwsbrief. Deze wordt samengesteld door de directie en wordt driewekelijks op woensdag via de kinderen aan alle ouders uitgereikt. Daarnaast verschijnt regelmatig De Toffe Stoffel, onze schoolkrant. De redactie hiervan wordt gevormd door enkele ouders, kinderen van de bovenbouw en de directie. Ook is er veel informatie te vinden op Waar u zo nu en dan ook leuke stukjes en foto s uit de klas kunt vinden. informatieplicht ouders In geval van gescheiden ouders, zijn de school en de ouders gehouden aan artikel 1:377 b en c van het Burgerlijk Wetboek, waarin wordt bepaald dat de ouder die met het gezag is belast, de ouder die niet met het gezag is belast, op de hoogte dient te brengen van gewichtige aangelegenheden aangaande het kind. Tevens wordt bepaald dat de school desgevraagd de ouder die niet met het gezag is belast op de hoogte dient te brengen van belangrijke feiten en omstandigheden aangaande het kind. Schoolbeleid is dat deze informatie schriftelijk zal worden verstrekt. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen maar wel het gezag hebben, geldt dat zij beiden recht hebben op alle informatie over hun kind. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun adressen kenbaar maken aan de directeur. rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag Wanneer u als ouders uw kind aan onze school onderwijs wilt laten volgen, wordt bij de aanmelding een inschrijvingsformulier ingevuld, dat door het ministerie verlangde gegevens over uzelf en uw kind bevat. Het formulier dient door u te worden ondertekend waarna het opgeslagen wordt in het leerlingendossier. Door ondertekening ervan spreekt u uit de grondslag van onze school te respecteren en uw kind te zullen laten deelnemen aan alle schoolactiviteiten die op het jaarrooster zijn vermeld. Omwille van uw privacy is inzage in leerlinggegevens slechts toegestaan aan schoolbestuur, de leerkrachten van de school en de onderwijsinspectie. 1.6 Schoolregels 8

9 afspraken m.b.t. extra vakantieverlof Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dat betekent dat het verplicht is op alle schooldagen aanwezig te zijn en deel te nemen aan alle activiteiten die de school aanbiedt. De leerplichtwet staat in principe geen extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties toe. Toestemming voor dit verlof tot en met 10 schooldagen moeten de ouders bij de directeur aanvragen. Hij kan dit extra verlof echter alleen verlenen als de specifieke aard van de werkzaamheden van één van de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. De directeur moet zelf bepalen bij welk beroep van onmogelijkheid sprake is en doet dit in overleg met de leerplichtambtenaar. Voor verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar beslist altijd de leerplichtambtenaar van de gemeente. Op school zijn aanvraagformulieren voor extra vakantieverlof verkrijgbaar bij de directeur. Bij het invullen van het formulier zijn de volgende punten van belang: De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de aanvang van het extra verlof zijn ingediend. In de eerste twee weken na de zomervakantie is geen extra verlof mogelijk (U dient er rekening mee te houden dat de schoolvakanties elk jaar op een ander tijdstip beginnen en eindigen). Extra vakantieverlof i.v.m. een bezoek aan uw thuisland kan niet worden verleend. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en moet door de directeur bij de leerplichtconsulent gemeld worden. Dat kán leiden tot het opmaken van een proces verbaal, waaraan een flinke boete verbonden is. Het zal duidelijk zijn dat geen verlof gegeven mag worden aan ouders die de drukte voor willen zijn of een goedkopere vakantie willen boeken. maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval De lessen gaan zoveel mogelijk door. Als er een leerkracht ziek is, komt er een invalleerkracht. De laatste tijd is het erg moeilijk invalleerkrachten te vinden. Tot nu toe is het ons bijna altijd gelukt een invaller te krijgen. Mocht die niet beschikbaar zijn, dan proberen wij eerst intern een oplossing te vinden. Hierover hebben we op school vaste afspraken gemaakt. De te treffen regeling is erg afhankelijk van de omstandigheden op dat moment. U mag ervan uitgaan dat wij ons uiterste best doen een passende oplossing te vinden en te voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Dat laatste kan alleen als er naar ons inzicht sprake is van overmacht of staking. Is hiervan sprake dan zullen wij u vooraf zo goed mogelijk informeren. maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Bij schoolverzuim maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim. Schoolverzuim is geoorloofd bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden zoals die in de leerplichtwet worden aangegeven. Om schoolverzuim te voorkomen zijn we erg afhankelijk van ouders. We verwachten dat ze ons zo spoedig mogelijk informeren over de afwezigheid van hun kind en dat zo veel mogelijk getracht wordt te voorkomen dat kinderen tijdens schooltijd een bezoek brengen aan arts of specialist. Individuele hulp voor uw kind (bij leer- en/of gedragsproblemen) door externe instanties dient in principe buiten schooltijd plaats te vinden. Het is voor de klas en de leerkracht erg storend als een kind te laat in de les komt. Wij verzoeken u dan ook al het mogelijke te doen om te voorkomen dat uw kind te laat op school komt. De school vindt dat de kinderen moeten deelnemen aan alle activiteiten die in het jaarlijkse activiteitenplan van de school staan. Bij extra verlof dient u, met behulp van een op school aanwezig verlofformulier, tijdig een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur. Deze beoordeelt, binnen de mogelijkheden van de wet, of u wel of geen verlof krijgt. Hierbij kan ook de leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg worden ingeschakeld. Verzuimt uw kind zonder toestemming, dan zal de school dat moeten melden bij de ambtenaar van de leerplichtwet. Alle verloven wordt door de school geregistreerd in een afwezigheidsoverzicht. 9

10 gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende onderwijsactiviteiten Tot uw kind 6 jaar wordt, mag u uw kind, als u het echt noodzakelijk vindt, vijf uren per week thuishouden. Als u uw kind meer uren per week wilt thuishouden, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de directeur. Dat kan voor nog eens maximaal 5 uur. Dat vinden wij niet wenselijk. Voor andere aangelegenheden verleent de school geen vrijstelling van onderwijs. Alle kinderen dienen deel te nemen aan de voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, waarvan het levensbeschouwelijk onderwijs, gezien het bijzondere karakter van onze school, ook deel uitmaakt. afspraken m.b.t. verlof in geval van gewichtige omstandigheden Op verzoek van de ouders kan de directeur van de school bij zeer dringende, gewichtige omstandigheden vrijaf verlenen. Dat zijn omstandigheden die niet van de wil van de ouders afhankelijk zijn, bijvoorbeeld een huwelijk, jubileum of een sterfgeval. Ook voor dit verlof zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar bij de administratie. Het kan voorkomen dat uw kind naar de dokter of de tandarts moet. Probeer deze afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen, zodat uw kind (in zijn eigen belang) zo min mogelijk van school mist. Bij ziekte krijgen wij hierover graag bericht voor aanvang van schooltijd. overblijven Kinderen kunnen op school overblijven. De verantwoordelijkheid en regeling van het overblijven liggen bij de school. De school heeft het overblijven kwalitatief goed geregeld, in samenwerking met professionele organisatie De Eetclub. Aanmelden voor het overblijven kunt u doen middels het aanmeldformulier achterin de gids. Voor incidenteel overblijven kunt u ook contact opnemen met De Eetclub ( ). binnenlopen Het is leerlingen niet toegestaan om zonder toestemming voor aanvang van de schooltijden binnen te lopen of even iets weg te leggen. Van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 verwachten we dat ze op de speelplaats blijven tot de zoemer gaat. De kinderen uit de kleutergroepen mogen 's ochtends vanaf uur en 's middags vanaf uur naar binnen. Van ouders die hun kind naar binnen brengen verwachten we dat zij bij het begin van de lessen het schoolgebouw verlaten. We beginnen graag op tijd. parkeren rondom de school We stimuleren leerlingen en ouders zoveel mogelijk op voeten en fietsen naar school te komen. Kunt u niet anders dan uw kind met de auto halen en/of brengen, parkeert u dan in de vakken. We willen een veilige school zijn (zie hoofdstuk 5) en daar hebben we u bij nodig. fietsen Op de speelplaats mag niet worden gefietst. De fietsen moeten worden geplaatst in het fietsenrek. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of vermissing van fietsen. fruit / drinken Kleuters hebben s morgens een pauze in de klas, waarbij ze samen meegebracht fruit, een boterham of een gezonde koek eten. Vanaf groep 3 mogen de kinderen fruit of een gezonde koek meebrengen om tijdens de ochtendpauze te nuttigen. gesprek directie / leraar / lerares / telefoon Van half vier tot vier uur, of na telefonische afspraak, bestaat de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind te spreken. Het blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk om u, als u onaangekondigd voor een gesprek naar school komt, meteen te woord te staan in verband met andere afspraken en werkzaamheden. Bij vragen of problemen hebben we graag dat u eerst contact opneemt met de leerkracht van uw kind. Indien u met de directie of met de Intern Begeleider wenst te spreken kunt u telefonisch een afspraak maken. 10

11 gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden door de conciërge bewaard. Met regelmaat worden al lang aanwezige gevonden voorwerpen uit de school verwijderd en geschonken aan een goed doel. We willen u vragen erop toe te zien dat uw kind zijn/haar spulletjes mee terug naar huis neemt. Voorzie kleding en schoeisel van naam! gymnastiek Uit oogpunt van hygiëne, beweeglijkheid en veiligheid willen we U vragen ervoor te zorgen dat de kinderen de volgende gymkleding meebrengen. Voor de binnenlessen: een gymbroek met shirt of een turnpakje en gymschoenen. De kleuters doen gymnastiek in hun ondergoed, maar moeten wel gymschoenen meebrengen. Voor de buitenlessen van de groepen 4 t/m 8: een sportbroek met shirt. We vragen geen speciale buitensportschoenen, maar verwachten wel dat kinderen schoenen dragen, waarmee ze goed kunnen lopen en rennen. Het is verstandig gymkleding te voorzien van de naam van uw kind. hoofdluis De school neemt een rol in de voorkoming / opsporing en bestrijding van hoofdluis. Na een vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd. Dit gebeurt door een werkgroep van ouders. De coördinator informeert de ouders. De kinderen van de desbetreffende groep krijgen een brief mee, om daarmee extra alert te zijn op hoofdluis bij hun kind. Na twee weken is er in de desbetreffende groep een herhalingscontrole. Bij tussentijdse constatering van hoofdluis, door u zelf of door de leerkracht, wordt de betreffende groep gecontroleerd en krijgen de kinderen een folder mee. schade / verlies Als uw kind schade toebrengt aan inventaris of schoolgebouw dan zal de school u daarvoor aansprakelijk stellen, en de kosten bij u verhalen. Bij verlies of beschadiging van schoolmaterialen zult u de ware kosten moeten vergoeden. Door leerlingen van huis meegebrachte spullen zijn niet tegen beschadiging en/of verlies verzekerd. speelplaatsgebruik Gebruik van de speelplaats buiten schooltijd is niet toegestaan. We verwachten dat alle kinderen een half uur na afloop van de schooltijd de speelplaats hebben verlaten. Bij alle ingangen van de speelplaats zijn bordjes bevestigd met de tekst verboden toegang voor onbevoegden en eigen terrein. verjaardag De verjaardag van uw kind wordt in de klas gevierd. U mag de jarige alleen in de eigen klas laten trakteren. Het liefst hebben wij een kleine, zo gezond mogelijke, traktatie (geen snoepzak, kauwgom of speelgoed). Vriendelijk verzoek om ook rekening te houden met kinderen die geen (varkens)vlees mogen gebruiken. Wij kunnen niet toestaan dat u uitnodigingen voor kinderfeestjes in de klas uitdeelt. mobiele telefoons Slechts in uitzonderingsgevallen willen we mobiele telefoons toestaan, nadat u dit hebt overlegd met de leerkracht van uw kind. In dat geval dient de telefoon tijdens lestijden en evt. overblijven uit te staan. Door leerlingen meegebrachte mobiele telefoons zijn niet tegen beschadiging en/of verlies verzekerd. vervoer tijdens excursies Voor het vervoer van kinderen tijdens excursies wordt vaak een beroep gedaan op ouders. De school hanteert daarbij de volgende voorwaarden: betreffende ouder dient een inzittendenverzekering te hebben. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand volstaat gebruik van de gordel op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen). Er mogen niet meer kinderen in de auto dan er gordels aanwezig zijn op de achterbank. Dit alles om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. 11

12 verzekering De kinderen op school zijn collectief verzekerd voor het risico van ongevallen. Deze verzekering geldt gedurende hun aanwezigheid op school, tijdens door school georganiseerde activiteiten die gedurende de lestijd plaatsvinden (dus niet tijdens vakantietoernooien) en tijdens het "van huis naar school" en "van school naar huis" gaan. Tevens hebben we voor excursies en schoolkamp een doorlopende reisverzekering afgesloten. sponsoring en donaties Scholen krijgen regelmatig te maken met sponsoring. Sponsoring biedt kansen. Het kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico s aan verbonden die we tot een minimum willen beperken. Leerlingen zijn eenvoudig te beïnvloeden: het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties begin 2009 een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair onderwijs zijn vastgelegd. De school houdt zich op het gebied van sponsoring aan het sponsorbeleid van Xpect Primair, wat valt binnen de kaders van het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Het convenant en het sponsorbeleid zijn te vinden op de website van Xpect Primair. kleding op school Wij vinden het belangrijk dat kleding op school gebonden is aan regels. Deze regels gelden voor zowel leerlingen, stagiaires als medewerkers van onze school. Deze regels zijn gemaakt op basis van onze waarden en normen. Ook als het gaat om kleding hebben wij respect voor de ander en houden we rekening met algemeen geaccepteerde waarden en normen. 1. Wij dragen tijdens de lessen op onze school geen cap of ander hoofddeksel. 2. Wij dragen geen kleding met een negatieve maatschappelijke of negatieve politieke uitstraling. Voorbeelden van deze kleding zijn bomberjacks of kleding waarop extremistische symbolen zijn aangebracht. Deze kleding kan als provocerend worden opgevat omdat ze door maatschappelijke of politieke ontwikkelingen een betekenis heeft gekregen. 3. Wij dragen geen gezichtsluier of andere kleding die het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekken. Deze kleding zorgt ervoor dat de (non-verbale) communicatie tussen personeel en leerling verstoord wordt. De school is door deze kleding niet meer voldoende in staat om de identiteit van de betrokkene vast te stellen. Indien een leerling of medewerker zich niet aan deze regels kan of wil houden volgt een gesprek met de directie. In dat gesprek zal gezocht worden naar een oplossing. Indien die oplossing niet gevonden wordt zal verwezen worden naar een andere school waar de betrokkene zich wel aan bestaande regels kan en/of wil houden. 12

13 1.7 Informatie van het bevoegd gezag van de Stichting Xpect Primair De informatie in dit hoofdstuk geldt voor alle scholen die deel uitmaken van Xpect Primair. Het beleid van de school is gelijk aan of past binnen de kaders die hier aangegeven worden. Deze kaders zijn wettelijk bepaald of vastgesteld door het College van Bestuur van Xpect Primair Algemene informatie De Stichting Xpect Primair bestuurt in Tilburg 20 basisscholen waar dagelijks ruim 6400 leerlingen onderwijs volgen. De stichting telt ruim 600 werknemers. De voorzitter van het College van Bestuur van de stichting is de heer H.F.H.M. van Daelen Het bestuurskantoor is gehuisvest in het pand J.Asselbergsweg 38 te Tilburg. Contactgegevens: Stichting Xpect Primair Postbus AA Tilburg T : E : W: Waardoor worden wij gedreven? Xpect Primair heeft een heldere visie op de ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. We weten waarnaar we met elkaar streven, hebben een duidelijk idee van onze ambities en dragen dat ook uit. Er is oog voor iedereen en ieder kind krijgt iets mee om volwaardig en evenwichtig op te groeien. Daarnaast hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. We benadrukken dat we in ons gedrag, onze houding en ons handelen voor elkaar en voor anderen betrouwbaar zijn. We staan voor ons eigen verhaal, maar luisteren ook naar wensen en behoeften van anderen. Voor een optimale 13

14 communicatie zorgen we voor de juiste middelen en faciliteiten. Xpect Primair medewerkers zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. Daadkracht is een volgende kernwaarde die past bij Xpect Primair. Daarmee doelen we op de bereidheid om actie te nemen op het juiste moment, de gewoonte om niets te laten liggen tot morgen wat vandaag ook nog afgerond kan worden. Door de focus op vernieuwing herinneren we ons eraan dat we vooruit blijven kijken en op tijd inspelen op veranderende omstandigheden, behoeften en wensen. Stilstaan is achteruitgaan vinden wij. Nieuwe uitdagingen vragen om vernieuwende oplossingen. Xpect Primair maakt werk van vernieuwing op verschillende manieren, onder andere door computers en digitale schoolborden in de lessen te brengen en nieuwe onderwijskundige inzichten in te voeren. Maar ook in de vorm van onderscheidende communicatie en personeelsbeleid laten we zien dat we verder kijken. Tot slot koesteren wij de waarde professionaliteit. Daarmee verplichten wij ons om onszelf te blijven ontwikkelen, om kritisch te blijven naar onszelf en naar onze collega s en om telkens het maximaal mogelijke te doen om scholen, leerlingen en leerkrachten optimaal tot hun recht te laten komen Katholieke identiteit Uw kind volgt onderwijs op een school van Xpect Primair. Xpect Primair is een Katholieke Stichting voor basisonderwijs. Wij vinden dat het begrip katholiek niet beperkt moet blijven tot een toevoeging aan de schoolnaam. Het gaat ons om de vertaling van wezenlijke waarden. De manier waarop we verbinding maken en oog hebben voor elkaar. We werken daarbij vanuit de katholieke waarden verwondering, vertrouwen, respect en vergevingsgezindheid. Die waarden geven aan wat voor ons belangrijk is, wat we waard vinden om ons sterk voor te maken. De visie op en de invulling van onze katholieke identiteit vindt u op onze website Toelaten van leerlingen Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Het schoolbestuur beslist over toelating van leerlingen. Het bestuur heeft de zorgplicht om voor aangemelde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. De eerste school die het aanmeldformulier ontvangt voert bovenstaande zorgplicht uit. Ze plaatst de leerling op de eigen school, of heeft de taak om naar een plek op een andere school te zoeken als de school geen passende begeleiding kan bieden. We gaan ervan uit dat de ouders bij aanmelding aan de school alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn bij de beoordeling van de toelating. Als u belangrijke gegevens verzwijgt, kan dat een reden zijn om uw kind niet toe te laten of op een beslissing van toelaten terug te komen Gegevens van leerlingen Op het verzamelen, verwerken en beheren van gegevens van leerlingen is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De Xpect Primair scholen werken volgens het Privacyreglement Verwerking Leerlinggegevens. Dit reglement is te vinden op de website: Extra vakantieverlof Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dat betekent dat het verplicht is op alle schooldagen aanwezig te zijn en deel te nemen aan alle activiteiten die de school aanbiedt. Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moeten de ouders bij de directeur aanvragen. De directeur kan het extra verlof echter alleen verlenen in bijzondere situaties: - als de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan is éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. - In andere gewichtige omstandigheden. In al deze situaties hanteert de directeur de invulling van de regeling zoals deze wettelijk is vastgelegd. Verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar zijn in principe niet mogelijk. 14

15 Op school zijn aanvraagformulieren voor extra vakantieverlof verkrijgbaar bij de directeur. Bij het invullen van het formulier zijn de volgende punten van belang: De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de aanvang van het extra verlof zijn ingediend. Indien dit niet mogelijk is, dient de aanvrager dit te beargumenteren. In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: familiebezoek in het buitenland; goedkope tickets in het laagseizoen; omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; vakantiespreiding; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en moet door de directeur bij de leerplichtconsulent gemeld worden. Dat kán leiden tot het opmaken van een proces verbaal, waaraan een flinke boete verbonden is Schorsen van leerlingen Schorsing van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Xpect Primair hanteert hierin de volgende richtlijnen: - Het College van Bestuur kan, op voordracht van de directie van de school en met opgave van redenen, een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. - Schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht. - Het College van Bestuur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mede. In dit besluit worden vermeld de redenen voor schorsing, de aanvang en tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen. - De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand oploopt. - Indien sprake is van een schorsing voor een periode van langer dan één dag stelt het College van Bestuur de inspectie in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor Verwijderen van leerlingen Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die het College van Bestuur slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig zal nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder en school. Wanneer het College van Bestuur de beslissing tot verwijdering heeft genomen zal de wettelijk vastgestelde procedure worden gevolgd. Stapsgewijs komt dat op het volgende neer: - Voordat het College van Bestuur tot verwijdering van een leerling besluit, hoort het zowel de betrokken groepsleerkracht als de ouders. - De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. - Het College van Bestuur meldt het besluit tot verwijdering van de leerling onmiddellijk aan de leerplichtambtenaar. - Indien ouders bezwaar maken, hoort het bevoegd gezag hen over dit bezwaarschrift. - Het College van Bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit. - Het College van Bestuur heeft de taak te voldoen aan de verplichting ervoor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. - Het College van Bestuur stelt de inspectie in kennis van de verwijdering en de redenen daarvoor Klachtenregeling, machtsmisbruik en vertrouwenscontactpersonen Indien er onvrede bestaat over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door een persoon of groepering binnen de Stichting Xpect Primair, kan daarover een klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u eerst een oplossing zoekt met 15

16 de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie van de school. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan hebben de Xpect Primair scholen een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. Het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM (januari 2010) is voor onze scholen vastgesteld. Hierin is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. Op alle scholen van Xpect Primair is een klachtenregeling ter inzage aanwezig. Desgevraagd wordt aan belanghebbenden een afschrift verstrekt. De klachtenregeling is ook te vinden op de website: Interne vertrouwenscontactpersonen Op iedere school is ten minste één interne vertrouwenscontactpersoon aanwezig ten behoeve van leerlingen/ouders bij klachten over machtsmisbruik. De naam van de interne vertrouwenscontactpersoon kunt u vinden in deze schoolgids. Leerlingen en/of ouders kunnen bij deze persoon terecht in geval van machtsmisbruik of een vermoeden daarvan. De interne vertrouwenscontactpersoon bespreekt welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. Eventueel wordt doorverwezen naar een externe vertrouwenscontactpersoon. Zowel de interne vertrouwenscontactpersoon als de externe vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. Externe vertrouwenscontactpersonen Xpect Primair heeft twee externe vertrouwenscontactpersonen die werkzaam zijn voor alle scholen binnen de Stichting. Leerlingen/ouders kunnen naar een externe vertrouwenscontactpersoon worden doorverwezen door een interne vertrouwenscontactpersoon. Men kan ook rechtstreeks contact opnemen. De externe vertrouwenscontactpersonen zijn: Mevrouw Jacqueline Klerkx Fontys Fydes Tel.: De heer Hermann Werger Tel.: Indienen van een klacht Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag: College van Bestuur Xpect Primair t.a.v. dhr. H. van Daelen (voorzitter) Postbus AA TILBURG of bij de klachtencommissie. Xpect Primair is aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs (KOMM). Ambtelijk secretaris Regio West Stichting KOMM Mw. A. de Koning Postbus CB Breda tel

17 Protocol signalering melding seksuele intimidatie Xpect Primair scholen bieden een veilig schoolklimaat. Teneinde correct te kunnen handelen in geval van (een vermoeden van) seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik van leerlingen, is een protocol vastgesteld. U kunt dit protocol vinden op de website: Pesten De school is dé plek waar kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat kan alleen als kinderen zich daar veilig voelen. Op onze scholen staat sociale veiligheid hoog op de agenda en spannen directie en teams zich dagelijks in om kinderen een veilige plek te bieden. Duidelijk moet zijn dat pesten voor ons onacceptabel is, in elke situatie. We bevorderen dat school en ouders één lijn trekken en, samen met leerlingen, in gesprek gaan over wat ieder van elkaar kan verwachten. Gepeste leerlingen en hun ouders kunnen op school terecht bij de leerkracht en/of de interne vertrouwenscontactpersoon. Zij kunnen kind en ouder verder de weg wijzen binnen de school, een bemiddelende rol vervullen en het pesten in de klas aanpakken Informatieplicht ouders Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe er met deze regels wordt omgegaan. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en informatieavonden. In overleg met de directeur kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de administratie van de school te verkrijgen is Kledingvoorschriften De cultuur van onze scholen kenmerkt zich door openheid en respect voor elkaar. Daarbij past geen kleding die het gezicht bedekt. Dit belemmert een open communicatie met elkaar en frustreert het interactieve karakter van het onderwijs op onze scholen. Het dragen van dit soort kleding wordt niet toegestaan. Kleding die het lichaam zodanig blootstelt dat het uitdagend of aanstootgevend is, of kleding die als provocerend kan worden opgevat, is eveneens verboden. Het dragen van deze kleding tast het wederzijds respect aan. Het dragen van hoofddeksels tijdens de gymlessen is om veiligheidsreden niet toegestaan. Uitzondering hierop is de sporthoofddoek. De directeur van de school kan hiervoor, onder voorwaarden, toestemming verlenen na een schriftelijk verzoek van de ouders. Een aanvraagformulier is op school verkrijgbaar Medicijnverstrekking/ medisch handelen Wanneer uw kind is aangewezen op medicijngebruik of er zijn medische handelingen nodig, dan is het belangrijk dit te bespreken met de directie van de school. De directies van Xpect Primair scholen maken in dit geval afspraken met u over hoe er gehandeld wordt met betrekking tot medicijnverstrekking en medisch handelen Dyslexie De scholen van Xpect Primair werken met een dyslexieprotocol. Kinderen worden hierdoor goed gevolgd en problemen die wijzen in de richting van dyslexie worden al in een vroeg stadium gesignaleerd. De school gaat met deze gerichte signalen aan het werk. Ouders worden geïnformeerd, de leerling wordt besproken door de leerkracht met de interne begeleider en in het zorgteam. Er wordt een gericht handelingsplan opgesteld voor de leerling, wat de hele basisschoolperiode gebruikt/geëvalueerd en steeds aangepast wordt. De scholen geven deze leerlingen gerichte hulp en ondersteuning. U kunt o.a. denken aan extra tijd bij (CITO)toetsen, uitvergrote teksten, ingesproken toetsen en teksten, extra oefening, tijd om iets in te lezen etc. 17

18 Wij zijn van mening dat een dyslexieverklaring voor deze leerlingen op onze scholen niet nodig is om de extra hulp te bieden. Het voortgezet onderwijs kan wel een verklaring eisen. Als ouders/verzorgers toch een verklaring willen hebben, kunnen zij zelf een instituut zoeken om een onderzoek te laten doen. Zij moeten dit onderzoek zelf bekostigen. Soms betaalt de ziektekostenverzekering. Als de school in handelingsverlegenheid komt, zal door de school een onderzoek worden aangevraagd Internetprotocol Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. De scholen van Xpect Primair willen dat leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Het gebruik van het internet, en mobiele telefoons als informatie- en communicatiemiddel is iets wat leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen. De scholen van Xpect Primair zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school zal personeel en leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag en ongewenst gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen zoals internet, en mobiele telefoons. Afspraken over het gebruik van ICT zijn vastgelegd in het Protocol ICT. Dit protocol is te vinden op de website van Xpect Primair Sponsoring en donaties Scholen krijgen regelmatig te maken met sponsoring. Sponsoring biedt kansen. Het kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico s aan verbonden die we tot een minimum willen beperken. Leerlingen zijn eenvoudig te beïnvloeden: het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties begin 2009 een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair onderwijs zijn vastgelegd. De school houdt zich op het gebied van sponsoring aan het sponsorbeleid van Xpect Primair, wat valt binnen de kaders van het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Het convenant en het sponsorbeleid zijn te vinden op de website van Xpect Primair Passend Onderwijs Xpect Primair werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten scholen. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 scholen bij het vormgeven van Passend onderwijs. Wat is Passend onderwijs? Heel veel kinderen leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. Misschien is dan extra zorg of begeleiding noodzakelijk. Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner. Elders in deze schoolgids treft u meer informatie aan over Passend Onderwijs. 18

19 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Xpect Primair is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur, bespreekt boven schoolse ontwikkelingen en is betrokken bij de totstandkoming van beleid. Iedere school van Xpect Primair is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen. De leden van de GMR geven instemming of advies aan de beleidskeuzes van het College van Bestuur. Het College van Bestuur informeert de GMR over wat er speelt in de organisatie. De GMR leden, op hun beurt, behoren hun eigen achterban, ouders en collega s, goed te informeren over wat er in de GMR besproken wordt. De directeur van de school kan vertellen wie de GMR-leden van de school zijn. 2. ONZE VISIE EN MISSIE In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en daarbuiten, maar ook in onze doelen voor de toekomst gaan we uit van onze visie: 19

20 2.1 Hoger doel: We sluiten aan bij de missie van onze stichting Xpect Primair: Onderwijs Ons onderwijs biedt kinderen in een goed pedagogisch klimaat mogelijkheden om zich maximaal te ontplooien en hun eigen plaats te vinden in de samenleving. Kind en ouders Wij respecteren de eigenheid van elk kind en nemen dit als vertrekpunt voor ons onderwijs. Wij zien ouders/verzorgers als partners in opvoeding. Personeel Onze medewerkers creëren in een veilige en vertrouwde omgeving een sfeer van onderlinge betrokkenheid, waarin kennis en ervaringen met elkaar gedeeld worden. Wij bieden onze medewerkers ontplooiingskansen en een werkklimaat waarin ze zich gerespecteerd en gewaardeerd weten. Scholen Onze school staat midden in de samenleving en werkt, vanuit een christelijk geïnspireerde dialoog, samen met onderwijs-, welzijn- en zorginstellingen. Organisatie Basisschool Christoffel is een lerende en professioneel geleide organisatie. Wij creëren gelijke kansen in ongelijke situaties en waarborgen de kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Korte lijnen en een open communicatie dragen bij aan de onderlinge samenwerking en solidariteit binnen het team en met leerlingen en ouders. 20

21 2.2 Gewaagd doel: Wanneer we met elkaar spreken over de toekomst en de koers van basisschool Christoffel, gaan we uit van de leerling. We beginnen bij het eind. Dit leerlingprofiel is uitgangspunt en leidend in al onze verdere acties, interventies en innovaties zoals ze in het schoolplan beschreven staan. We vragen de leerling in 2016 na groep 8 met welke bagage hij Christoffel verlaat: Kennis Ik bezit meer dan gemiddelde basiskennis waar het om de einddoelen van het basisonderwijs gaat. Ik ben trots op mijn score op de Eindtoets, omdat die precies bij me past. Ik verlaat de school met AVI Plus leesniveau en/of B+ op de DMT leestoets. Ik kan de essentie uit de leerstof halen en samenvatten. Ik kan notities maken tijdens de les. Ik weet hoe ik moet leren. Ik weet hoe ik mijn taken/huiswerk zelfstandig moet plannen. Ik ken mijn eigen sterke en zwakke kanten. Gedrag Ik wil en kan samenwerken en samenspelen. Ik kan me zowel creatief als cognitief presenteren voor klasgenootjes en ouders. Ik kan feedback geven en ontvangen. Ik kan voor mezelf opkomen. Ik kom zelfstandig tot oplossingen van problemen. Ik kan me verplaatsen in de ander, een ander perspectief nemen. Ik kan een ander een compliment geven. Gevoelens/belevingen Ik voel me gewaardeerd. Ik voel me welkom. Ik ervaar dat ik mag zijn zoals ik ben. Ik denk terug aan die fijne Christoffeltijd. Producten Ik heb een werkstuk gepresenteerd in groep 8 voor de groep en mijn ouders. Ik heb een portfolio met al mijn stelopdrachten vanaf groep 2 en heb een afsluitende stelopdracht gemaakt in groep 8 waarin ik al mijn kennis, vaardigheden en inzichten met betrekking tot taal en spelling laat zien. Activiteiten Ik heb meegedaan aan diverse activiteiten die mij aanspreken: allerlei sportdagen en sporttoernooien de Kinderraad de voorleeswedstrijd de Muzische Avond de Playbackshow de redactie van de Toffe Stoffel allerlei culturele activiteiten de afsluitende show in groep 8. 21

22 2.3 Kernkwaliteiten Basisschool Christoffel: waar we samen leren. We zullen het samen moeten doen. Christoffel neemt die opdracht serieus en geeft samenwerken een structurele plek in zijn onderwijs. Coöperatief leren vindt doelgericht plaats, zodat het onze leerresultaten en sociale vaardigheden ten goede komt. We hebben hoge verwachtingen, want leerlingen kunnen veel en willen dat laten zien. Niet alleen bij rekenen en taal, maar ook op cultureel en sportief gebied en bij de wereldoriënterende vakken. We worden daarbij ondersteund door vakleerkrachten voor muziek en lichamelijke opvoeding. Prima resultaten We zijn trots op onze resultaten. Op de vakgebieden taal en rekenen scoren wij al jaren bovengemiddeld. Daar liggen echter basisvoorwaarden aan ten grondslag, als zelfvertrouwen en welbevinden. Ook leren kinderen graag in een lichte en opgeruimde omgeving. We laten dat onder andere zien door een schone speelplaats en een huiskamer van BSO De Schout waar onze leerlingen van s morgens tot s avonds welkom zijn. Onderwijs op maat We zetten ons in voor leerlingen waarmee het niet vanzelf gaat. De leerkrachten zijn bedreven in het omgaan met verschillen in de klas. Zowel naar onder als naar boven toe bieden we passend onderwijs. Al lange tijd kennen we een Bolleboosklas op maandagmiddag, waar onze hoogbegaafde leerlingen extra uitdagingen krijgen. 2.4 Kernwaarden op basisschool Christoffel Samenwerken. Onze kracht is samenwerken. Dat staat centraal in onze onderwijsaanpak met als speerpunt coöperatief leren, maar vormt ook vertrekpunt in de manier waarop we met elkaar omgaan. Bij Basisschool Christoffel beseffen we dat we allemaal hetzelfde doel hebben, dezelfde bestemming. En dat we daar alleen kunnen komen als we elkaar steunen en bij elkaar terecht kunnen. Teamgeest vindt dan ook zijn basis in professioneel overleg, gezelligheid, saamhorigheid, openheid en een goede sfeer. Als het nodig is coachen we elkaar, in de erkenning dat we allemaal anders zijn. Communicatief. We luisteren naar u en uw kind en nemen uw mening serieus. We weten waar we voor staan en weten dat uit te dragen. We hebben inlevingsvermogen, kunnen ons verplaatsen in andermans standpunten en sturen aan op een open dialoog. We beschouwen communicatie als een wisselwerking tussen begrijpen en begrepen worden en maken er een goede gewoonte van om informatie tijdig aan belanghebbenden terug te koppelen. Professioneel. Met elkaar op reis gaan betekent dat je planmatig en resultaatgericht een route uitstippelt en daarover met elkaar in overleg treedt. Zo nu en dan is het verstandig om stil te staan. Doen we de goede dingen en doen we de dingen op de goede manier? Waar nodig sturen we bij, maar de grote lijnen houden we vast. De ankers van onze waarden en de koers die we voor onze school van belang vinden. Professioneel betekent ook kritisch kunnen zijn op je eigen inzet en de constante wil om te verbeteren en ontwikkelen. 2.5 Visie op leren Leren is voor ons een interactief proces en vindt pas echt plaats als onze leerlingen uitgedaagd en gemotiveerd zijn. 22

23 Kinderen leren als we rekening houden met wat ze al weten, daarbij aansluiten en ze uitdagen. We bieden daarbij de kinderen de mogelijkheid om ervaringen op te doen en samen te leren en te werken. We stemmen ons onderwijs af op de individuele behoeften van leerlingen. We bieden een mix van het directe (frontale) instructiemodel en coöperatief leren. 2.6 Verbeteractiviteiten We hebben er bewust voor gekozen om 3 speerpunten op teamniveau te behandelen en niet meer hooi op onze vork te nemen. Dit ook vanuit de gedachtegang van Plan, Do, Check, Act. Eerst zaken goed aanpakken, uitvoeren en borgen om vervolgens andere veranderingsonderwerpen op te pakken. Wat gaan we continueren? Wij zijn een coöperatieve school. Dit blijft een onderwerp wat we elk schooljaar actief zullen houden samen met het IGDI model (instructiemodel wat leerkrachten hanteren tijdens hun lessen). De Intern begeleiders gaan ook weer komend schooljaar in de groepen inzetten om te kijken naar het leerkrachtgedrag. Een week later vindt het feedback gesprek plaats met betreffende leerkracht onder de muziekles. We noemen dit Kindzorgbesprekingen. Handelingsgericht werken hebben we afgelopen 2 jaar opgepakt als team. We kunnen zo de onderwijsbehoeften van de kinderen goed beschrijven in ons leerlingvolgsysteem. In het kader van Passend Onderwijs is dit een noodzaak geworden om de kinderen die zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben als individu. Welke verbeteractiviteiten (speerpunten) zijn er komend jaar? Woordenschat en Begrijpend lezen. De huidige methodes zijn nog wel geschikt maar we willen kijken hoe we meer aandacht kunnen besteden aan deze onderwerpen. Met name het aanleren van strategieën bij Begrijpend Lezen in een aandachtspunt. Onze panelgroep Taal gaat zich hier komend jaar over buigen en neemt daar het schoolteam in mee. Cultuur met Kwaliteit; We gaan ons zelf als team scholen in het cultuuronderwijs. Welke expertise hebben we in huis en wat hebben we nodig om tot een mooi cultuuraanbod te komen in de klassen? 21st Century Skills. Als team hebben we dit opgepakt afgelopen jaar. Maar dit moet nog verder vorm krijgen de komende jaren. Dit zal dus een speerpunt zijn wat we continu zullen agenderen de komende tijd. 21st Century Skills staat voor; hoe leren kinderen in de 21ste eeuw? Welke vaardigheden (skills) hebben kinderen nodig om zich te kunnen redden in de maatschappij? Hierbij denken we aan; probleemoplossend denken, creatief zijn, kritische houding aannemen, digitale vaardigheden, samen werken, planmatig werken en communicatie. Een aantal teamleden zijn hier al in geschoold en daar gaan we mee door het komende jaar. Juist het toepassen tijdens de lessen zal een speerpunt zijn waarbij kennisconstructie voorop staat. Kinderen zullen samen komen tot de opbouw van kennis waarbij ze diverse bronnen leren raadplegen waaronder werken met tablets en/of computers. 23

24 3. ONS ONDERWIJS 3.1 Leerinhouden De overheid stelt voorwaarden aan het onderwijs. In de Wet op het Primair onderwijs staat aan welke eisen de school minimaal moet voldoen. Daarnaast heeft de overheid aangegeven en vastgesteld wat de school aan leerinhouden moet aanbieden. We noemen dat de kerndoelen. Scholen hebben de vrijheid eigen doelen na te streven en kunnen zelf bepalen op welke manier zij lesgeven. a. onderwijs vanuit onze katholieke levensovertuiging Hoewel de godsdienstige/levensbeschouwelijke opvoeding in onze ogen in eerst instantie een taak is van ouders en parochie, willen wij daaraan ook een bijdrage leveren. Dit vanuit onze verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen en vanuit de identiteit van de school. Het leven en handelen van Jezus van Nazareth is daarbij uitgangspunt. Zijn waarden en normen, zijn goedheid voor de armen en zwakkeren in de samenleving, zijn vergevingsgezindheid en zijn vernieuwend denken vormen een bron van inspiratie voor ons. We hechten aan de kansen die mensen (dus ook kinderen) moeten krijgen om opnieuw te beginnen, zich te verbeteren en een nieuwe start te maken als er fouten gemaakt zijn. Wij trachten door middel van ons onderwijs bij kinderen waardering voor godsdienst en levensbeschouwing te ontwikkelen. Hierbij besteden we aandacht aan levensbeschouwelijke vragen. We vinden dat elke godsdienst en levensbeschouwing die zoekt naar antwoorden op levensvragen waardevol is. Hieruit volgt dat we gezamenlijk vanuit onze katholieke levensovertuiging ook met andere godsdiensten willen kennismaken. We denken na over overeenkomsten en verschillen tussen diverse godsdiensten. We zijn daarbij meer op zoek naar gelijkenissen tussen mensen, dan naar verschillen. We willen blijven communiceren, hoe andersdenkend medemensen ook zijn. Om bovenstaande doelen te bereiken, werken we op school in alle groepen met projecten van de levensbeschouwelijke methode "Kleur" vanuit sociaal-emotionele thema s. Hierin wordt regelmatig verwezen naar verhalen uit de bijbel. We besteden ook expliciet aandacht aan kerkelijke feestdagen. Op deze manier verbinden we de aandachtsgebieden levensbeschouwing, sociaalemotionele vorming en burgerschap met elkaar. Voorbereidingsactiviteiten voor de Eerste Communie en Vormsel vinden niet onder verantwoordelijkheid van de school plaats. De pastor van de Petrus en Paulus parochie en een werkgroep van ouders nemen dit op zich. Onderwijsleerpakket: methode Kleur, kinderbijbel. b. de eerste jaren In de eerste twee leerjaren van onze school hebben we gekozen voor een natuurlijke en geleidelijke ontwikkeling van de kinderen. Dat wil zeggen dat we onze kleuters op een positieve manier stimuleren in hun ontwikkeling. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daar op in door te zorgen voor goed ontwikkelingsmateriaal. Door onze kleuters de gelegenheid te geven ook daadwerkelijk kleuter te zijn en hen niet geforceerd dingen te laten doen waar ze nog niet aan toe zijn, geven we hen het gevoel van veiligheid en geborgenheid dat naar onze mening nodig is voor een optimale ontwikkeling. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we onze jongste leerlingen niet stimuleren. Integendeel, voor hen hebben we lijnen uitgezet die voor hen en voor ons de leidraad vormen bij de voorbereiding (bijvoorbeeld t.b.v. de schrijfmotoriek) op het onderwijs in de groepen 3 en verder. Onderwijsleerpakket: spel- en ontwikkelingsmaterialen, Piramide. b. basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) 24

25 In de kleutergroepen is er sprake van een beredeneerd taalaanbod. We hebben dit vastgelegd in groepsmappen waarin alle tussendoelen voor taal in beschreven staan. Ook is daar de planning in opgenomen wanneer welke doelen aanbod zullen komen. In groep 3 starten de kinderen met het aanvankelijk lezen. Daarna volgt het voortgezet technisch lezen, het begrijpend en studerend lezen. Bij het begrijpend lezen staat de inhoud van de leestekst centraal. Het studerend lezen heeft tot doel een tekst met eigen woorden kunnen navertellen, of schriftelijk te kunnen samenvatten. Bij spreken en luisteren gaat het om de durf en de bereidheid om op een passende manier deel te nemen aan een gesprek. Kinderen verzamelen bovendien informatie over een onderwerp, brengen daarvan verslag uit en kunnen iets uitleggen. Het technisch schrijven heeft een duidelijk en leesbaar handschrift tot doel. Het voorbereidend schrijven start al bij de oudste kleuters met de methode Zwart op Wit. Bij het stellen leren kinderen hun gedachten en gevoelens op papier te zetten. Belangrijk daarbij zijn ook een goede opbouw van het verhaal, de juiste woordkeuze, de zinsbouw, een goede spelling en de leesbaarheid van hun handschrift. Bij stijl gaat het in de eerste plaats om uitbreiding van de taalschat en taal-denkrelaties. Kinderen leren de betekenis van woorden, synoniemen, spreekwoorden en uitdrukkingen. De juiste schrijfwijze van woorden en werkwoorden en het gebruik van leestekens behoren tot het onderdeel spelling. De kerndoelen schrijven voor dat kinderen op het einde van de basisschool weten wat enkelvoud en meervoud is. Zij moeten van een zin kunnen aangeven in welke tijd die staat en wat daarin het onderwerp en de persoonsvorm is. PARWO Sinds vorig schooljaar zijn we met het team gestart met Parwo. Een nieuwe kijk op rekenen waarbij we gebruik maken van alledaagse dingen om rekenactiviteiten mee te creëren. Dit niet alleen om aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen, maar ook om kinderen ook bewust bezig te laten zijn met de waarde van getallen in allerlei verschillende contexten. Niets is leuker dan rekenen met, voor kinderen, herkenbare materialen en voorwerpen. PARWO staat voor Passend Reken-Wiskunde Onderwijs en past binnen Opbrengst Gericht Werken. Hierbij staan de volgende onderwerpen centraal: - Werken aan de hand van een of meerdere doelen. - Activiteiten ontwerpen - Activiteiten uitvoeren en evalueren Het belangrijkste hierbij is dat je hier niet activiteitgericht het onderwijs inricht maar dat je doelgericht werkt en dit systematisch evalueert. Ons reken- / wiskundeonderwijs wil een relatie leggen met de dagelijkse leefwereld van kinderen. Daarom wordt het ook wel realistisch rekenen genoemd. Het bevorderen van inzicht staat voorop. Het voorbereidend rekenen komt al aan bod bij de kleuters. Het gaat daarbij vooral om de beheersing van rekentaal, het hoeveelheidbegrip en het tellen. We gebruiken hierbij de methode Rekenrijk. Vanaf groep 3 worden de relaties tussen de getallen en de toepassing daarvan steeds belangrijker. Het zien van structuren in en tussen getallen, het beheersen van rekenautomatismen en het schattend rekenen zijn erg belangrijk bij het hoofdrekenen. Bij het cijferen leren kinderen de bewerkingen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens standaardprocedures. Vanaf groep 7 mag daarbij soms een rekenmachine worden gebruikt. Het onderdeel meten behandelt de kalender, de klok en de gangbare maten van lengte, oppervlakte, inhoud, tijd en gewichten. Verhoudingen, procenten en breuken komen daarbij aan bod. Bij meten en meetkunde gebruiken leerlingen eenvoudige tabellen en grafieken, plattegronden, kaarten en bouwsels. 25

26 Steeds is het de bedoeling dat kinderen bovengenoemde onderdelen ook in eenvoudige situaties leren toepassen. Bij redactie gaat het om het leren omzetten van taal in rekenkundige problemen en het kunnen bepalen welke rekenkundige bewerkingen vervolgens moeten worden toegepast. Onderwijsleerpakket: Piramide (totaalprogramma voor de groepen 1 en 2) en beredeneerd taalaanbod (o.a. klankkastjes) Reken Rijk (rekenprogramma voor de groepen 1 en 2) Veilig Leren Lezen (nieuwe versie aanvankelijk leren lezen) en Estafette (groep 4 t/m 7) Zwart op Wit (methodisch schrijven) Taal in Beeld 2 (taal en spelling) Tekst Verwerken (begrijpend lezen) Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) Pluspunt (rekenen) Taalachterstand De school verzorgt tevens, aan kinderen met een taalachterstand, extra taalonderwijs. Dit onderwijs wordt verzorgd door de groepsleerkrachten in samenspraak met de taalcoördinator. Enkele keren per week, gedurende ongeveer 45 minuten wordt dan, voornamelijk in de eigen groep, gewerkt aan woordenschatoefeningen, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en begrijpend lezen. Hiervoor zijn door de school materialen aangeschaft en er zijn computerprogramma s aanwezig (o.a. Ko heeft praatjes in groep3). Het lezen van boeken, op school maar ook thuis, is vast onderdeel van het programma. Er vindt regelmatig toetsing plaats om de voortgang te volgen. Voor de individuele begeleiding die niet in de klas kan plaatsvinden, hebben we een aparte ruimte ingericht. Een aantal dagdelen per week is de remedial teacher daar te vinden met kinderen. c. de wereldoriënterende vakken In de groepen 1 t/m 4 worden onderwerpen behandeld die jonge kinderen aanspreken en ontleend zijn aan de directe leefomgeving. Vanaf groep 5 komt de oriëntatie op mens en maatschappij aan de orde. Dat doen we tijdens de lessen in aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuurkunde en maatschappelijke verhoudingen. Wij zorgen ervoor dat de kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen, hoe de mensen er leven, waarom ze zo leven en hoe ze dat geregeld hebben. De geschiedenis van ons land en de natuur waarin ze leven komen aan de orde. We laten wekelijks vanaf groep 4 Natuur & Techniek terugkomen via de methode Natuniek. Onderwijsleerpakket: methode De blauwe planeet methode Speurtocht methode Natuniek Kleur (Burgerschap participatie en identiteit) Huisje Boompje Beestje (groepen 3 en 4) d. sociale redzaamheid, gezond gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling Het gaat hierbij om de verzorging van het lichaam, voeding, hygiëne en risico s voor de gezondheid. Daarnaast dienen kinderen als verkeersdeelnemer de nodige kennis te hebben over verkeersregels en verkeersborden en zich op een veilige en verantwoorde manier te leren gedragen in het verkeer. Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school. Sociaal emotionele ontwikkeling vindt ook in allerlei situaties thuis, op straat en in clubverband plaats. Voorop staat het bevorderen van zelfvertrouwen en goed sociaal gedrag. Leerlingen dienen gaandeweg weet te hebben van en inzicht te krijgen in hun gedragingen en de mogelijke effecten daarvan. Je moet ook leren je te beheersen. Soms is het nodig voor jezelf te durven opkomen, maar we dienen ook rekening te houden met standpunten, gevoelens en wensen van anderen en de regels die op school gelden. Bij problemen is het zaak samen naar een oplossing te zoeken. Onderwijsleerpakket: 26

27 Stap Vooruit, Op voeten en fietsen 3VO, Jeugdverkeerskrant 3VO Structureel Coöperatief Leren Kleur (sociaal-emotionele thema s) e. expressieactiviteiten Natuurlijk spelen ook de expressieactiviteiten in de ontwikkeling van kinderen een grote rol. De activiteiten die in onze school op het gebied van expressie plaatsvinden hebben op de eerste plaats als doel de kinderen de gelegenheid te geven zich creatief te uiten. Dat kan d.m.v. muziek, toneel en bewegen, maar ook in de vorm van tekenen en handvaardigheid. Bij deze laatste activiteiten wordt naast de creatieve kant ook aandacht besteed aan technieken en materiaalgebruik. Cultuur staat bij ons hoog in het vaandel, vandaar dat we Cultuureducatie structureel in ons onderwijsprogramma hebben opgenomen. De coördinatie gebeurt door twee personeelsleden (ICC) in samenwerking met het Cist. In overleg met de leerkrachten wordt er gekozen voor activiteiten die aansluiten bij het jaarprogramma van de kinderen. De kinderen komen zo bij ons gedurende hun schoolperiode in aanraking met beeldende vorming, drama, kunstgeschiedenis, musea en andere activiteiten. Foto s en verslagen daarvan kunt u vinden op onze site. De ouderraad steunt ons ieder jaar bij dit cultuurbeleid. U bent welkom om de prachtige resultaten in de school te bekijken. Succesnummer is onze muzische avond, die eens per jaar in april/mei wordt gehouden. Onderwijsleerpakket: methode Uit de Kunst methode Muziek moet je doen f. lichamelijke opvoeding Plezier in bewegen vinden we van groot belang. Dat plezier kan het best gewaarborgd worden door een gespecialiseerd leraar. We hebben een vakleerkracht gym die op dinsdag en donderdag de gymlessen verzorgt. De leerkrachten geven daarnaast bij ons ook Bewegingsonderwijs. De leerkrachten die de gymlessen geven, zijn bevoegd om zowel de toestel -lessen als de spel - lessen te verzorgen. Bewegen doen we niet alleen tijdens de spel- en bewegingslessen, maar eigenlijk de hele dag door. Door te letten op de zithouding en de motoriek van kinderen, besteden we daar de hele dag aandacht aan. Zoveel mogelijk worden kinderen op een positieve manier gestimuleerd. Onderwijsleerpakket: Basislessen Bewegingsonderwijs(instructie- en spelgedeelte) g. andere activiteiten in en buiten de klas Behalve alles wat hiervoor beschreven is en wat hoort tot het normale programma van een school, zijn er op onze school nog een heleboel extra activiteiten. Hierbij moet gedacht worden aan excursies, theatervoorstellingen, schoolreisjes, schoolkamp, sport- en speldagen, vieringen en projecten. In elke groep wordt het dagelijkse patroon meerdere keren per jaar onderbroken voor een dergelijke activiteit. Uitgangspunt is steeds dat de activiteiten moeten passen bij de ontwikkeling van onze leerlingen en orde en regelmaat niet verstoren. Voor wat betreft het normale programma hebben we afgesproken om elke week een vast aantal uren aan elk vakgebied te besteden. h. buitenschoolse activiteiten De kinderen van onze school wordt de kans geboden deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten die buiten schooltijd en in vakanties plaatsvinden. Het gaat veelal om (vakantie)toernooien die mede door Sportbedrijf Tilburg georganiseerd worden. De op onze school aanwezige commissie sporttoernooien doet de kinderen een aanbod waarvoor ze zich kunnen inschrijven. Altijd wordt aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd. De commissie sporttoernooien regelt het verdere verloop. 27

28 3.2 Verantwoording van de resultaten. We verrichten in het kader van de kwaliteitszorg een aantal metingen op basisschool Christoffel. Ook externe instanties bekijken onze school. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan de inspectie. Onze kwaliteitskaart is op de volgende site te vinden: De harde resultaten van allerlei metingen hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. Behalve dat het voor ons belangrijke managementinformatie is, verantwoorden we ons over resultaten bij leerlingen, ouders en medewerkers. En die opbrengsten mogen er zijn! Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u bij de directie het Strategisch Beleidsplan bekijken, wat jaarlijks tot stand komt naar aanleiding van deze metingen. De resultaten van leerlingen aan het eind van de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Uitstroom voortgezet onderwijs uitstroom Aantal kinderen: Aantal kinderen: Aantal kinderen:45 Praktijk 0% 0% 2% VMBO-basis/kader 0% 8% 9% VMBO-theoretisch 23% 26% 27% HAVO 45% 38% 36% VWO 32% 28% 26% CITO-eindtoets De behaalde resultaten dienen gezien te worden in relatie met de op school aanwezige leerlingpopulatie. De cijfers geven het gemiddelde percentage goede antwoorden aan. Schooljaar Taal 1 Schrijven van teksten Spelling van werkwoorden Spelling van niet-werkwoorden Begrijpend Lezen Opzoeken 79 6 Samenvatten 79 7 Woordenschat Interpunctie 77 9 Grammatica 78 Rekenen-Wiskunde 10 Getallen en bewerkingen Verhoudingen, breuken, procenten Meten, meetkunde, tijd en geld

29 13 Verbanden 73 Studievaardigheden 14 Hanteren van studieteksten Hanteren van informatiebronnen Kaartlezen Schema s, tabellen en grafieken Wereldoriëntatie 18 Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Toelichting: Score Eindtoets* 538,8 539,2 537,8 538,5 Landelijke 535,1 534,8 534,4 534,8 Standaard Score * Score is gebaseerd op het schoolrapport met correctie voor leerlinggewicht (LG). Dat rapport geeft een vergelijking van de schoolgemiddelden met dat van scholen die, gelet op de sociaal-culturele achtergrond, met onze school vergelijkbaar zijn. Betekenis: In 2015 scoren we met taal en rekenen boven de landelijke gemiddelden. Op de gebieden Natuuronderwijs en Aardrijkskunde blijven de scores rond het landelijk gemiddelde, ondanks verbetering en aanpassing van ons leerstofaanbod. Hier zetten we de ingezette acties voort en blijven deze vakken in de midden en bovenbouw onderwerp van gesprek. 3.3 De organisatie van ons onderwijs 29

30 Een leerling brengt normaal gesproken 8 jaar op onze school door. De leerlingen zijn verdeeld over drie afdelingen (bouwen): de onderbouw (groep 1/2), de middenbouw (groep 3/4/5) en de bovenbouw (groep 6/7/8). Doorlopend overleg tussen de leerkrachten van de verschillende groepen binnen de bouw en veelvuldig contact tussen de bouwen onderling geven de garantie dat de kinderen hun schooltijd zo soepel mogelijk doorlopen. Een van onze uitgangspunten daarbij is dat alle kinderen verschillend zijn, dat elk kind zijn/haar eigen specifieke mogelijkheden en behoeften heeft en dat we ernaar streven ons onderwijs op die mogelijkheden en behoeften af te stemmen. Onze leerlingen in zgn. leerstofjaarklassen. Dat wil zeggen dat ze op basis van hun leeftijd zijn verdeeld over de in totaal 19 groepen die de 8 leerjaren op onze school beslaan. Bij de kleutergroepen hebben we gekozen voor heterogene groepen waarin kinderen van twee leerjaren (4- en 5-jarigen) bij elkaar geplaatst zijn. Deze keuze is gemaakt om onderwijskundige en opvoedkundige redenen. Als het leerlingaantal in een leerjaar dusdanig groot is dat de groepen te groot worden kunnen we de keuze maken om combinatieklassen te formeren. We streven ernaar groepen te maken waarin niet meer dan twee leerkrachten werken en daar waar nodig zorgen we voor "extra handen (onderwijskundige ondersteuning) in de groep. We zullen altijd streven naar groepen onder de 30 leerlingen, omdat het onderwijs met die aantallen nog redelijkerwijs te managen is. Daarnaast trachten we de overhead op onze school zo klein mogelijk te houden. Voor komend jaar betekent dit concreet dat we 482 leerlingen (vermoedelijke aantallen op ) 508 over 19 groepen verdelen: gem. groepen 1-8: 26,7 lln afspraken bij groepsindeling Christoffel We streven naar een indeling waarbij elk kind op de beste plek zit. Parallelcollega s doen samen een voorstel voor de indeling van hun over te plaatsen groepen. Zij laten zich breed informeren door collega s, ouders, kinderen en LeerlingVolgSysteem. Bij een beredeneerde, afwijkende keuze communiceert de groepsleraar zorgvuldig met de ouders, in alle gevallen geldend voor kinderen met Leerling Gebonden Financiering en komend in een combinatiegroep. Dit geschiedt vóór de bekendmaking naar de kinderen. De bekendmaking is aan het begin van de voorlaatste week voor de zomervakantie. We mixen, in elk geval, op twee vaste momenten de groepen, overgang groep 2 naar 3 en overgang groep 5 naar 6, om de volgende redenen: o Breed kennismaken met leeftijdgenoten (meer sociale contacten). o Veranderende, kansen gevende, (sociale) dynamiek. o Antwoord op verborgen problemen: nieuwe start. zittenblijven Soms constateren wij dat een kind sociaal emotioneel niet naar wens functioneert in een groep. Het kind is dan soms (erg) jong in vergelijking met klasgenoten. Het komt ook voor dat een kind door een grote achterstand in de leerstof duidelijk problemen heeft en zich daardoor steeds onzekerder gaat voelen. In nauw overleg met de ouders kan dan worden besloten dit kind een jaar langer over de leerstof van een groep te laten doen. Voorwaarde is wel dat de leerkracht en de ouders overtuigd zijn van het nut van deze beslissing. Dit kind laat voor bepaalde leerstofonderdelen het niveau van de groep los en gaat met een eigen programma voor dat onderdeel werken aan een betere beheersing van bepaalde basistechnieken en daardoor aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Zo wordt een betere basis gelegd om met de volgende groep kinderen van dat leerjaar het programma, vaak met extra verdieping, door te werken en af te ronden. 3.4 Kindcentrum Christoffel (samenwerking met Schout, onderdeel van Kinderstad) In artikel 8 uit de Wet op het Primair onderwijs staat dat iedere leerling recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Dat betekent dat het onderwijs zodanig ingericht moet worden dat de 30

31 leerlingen van vier tot twaalf jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen, van de kleutergroepen tot aan groep acht. Op Christoffel willen we echter streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn die al vanaf nul jaar begint, ofwel een doorgaande ontwikkelingslijn van nul tot twaalf (of dertien) jaar. Om hier concreet vorm aan te geven, wordt op het moment gewerkt aan een verbinding tussen de dagopvang, de peuterspeelzaal (van Schout, als onderdeel van kinderopvangorganisatie Kinderstad) en de kleuterbouw van basisschool Christoffel. Definities IKC Een IKC (ofwel Integraal Kindcentrum) is een ver doorontwikkelde brede school waarin basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen inhoudelijk en organisatorisch samenwerken. Zij werken dagelijks in het primaire proces aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Er is sprake van een IKC als er sprake is van één organisatie waar uiteenlopende professionals op basis van een gezamenlijke missie en visie werken aan de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 13 jaar. Meerwaarde De meerwaarde van deze doorgaande lijn voor de kinderen van nul tot zes (en later dertien) jaar en daarmee dus ook de samenwerking van de dagopvang, peuterspeelzaal en de kleuterbouw, ligt wat ons betreft vooral in verbeterde samenwerking. Doordat professionals en de kinderen elkaar en elkaars werk beter kennen, zullen ze elkaar namelijk sneller weten te vinden, waardoor de overdracht van kinderen soepeler zal verlopen. Daarnaast zal op deze manier meer gebruik gemaakt kunnen worden van elkaars kennis, expertise en materialen, waardoor de begeleiding van kinderen nog optimaler kan verlopen. Hier komt bij dat kinderen vroegtijdig in beeld zijn. Wanneer er eventuele zorgen in een vroeg stadium bij alle betrokken professionals bekend zijn, kunnen we beter (sneller) aansluiten bij de behoeften en vragen die kinderen hebben. Buitenschoolse opvang De Buitenschoolse Opvang van basisschool Christoffel vindt plaats binnen het schoolgebouw in De Schout. De voorschoolse opvang begint om 7.30 uur en eindigt om 8.30 uur. De naschoolse opvang is de opvang van uur tot uur. De leerlingen van de Christoffel worden inpandig opgevangen en kunnen derhalve te voet en onder begeleiding waar nodig, naar De Schout komen. De BSO in De Schout wordt verzorgd door Kinderstad. De organisatie en inschrijving ligt in handen van Kinderstad. Voor een kind dat ingeschreven staat op de Christoffel geldt een inspanningsverplichting om het zo spoedig mogelijk een plaats op De Schout aan te bieden. In de vakantieperiodes is De Schout geopend. Op feestdagen wordt geen opvang geboden. Wij streven naar een drempelloze overgang tussen de Christoffel en De Schout. Een vanzelfsprekende veschuiving van school naar thuis in onze huiskamer van BSO De Schout. Op de buitenschoolse opvang wordt een zinvol ontdekkingsklimaat aangeboden, waarbij optimaal spelplezier centraal staat en waarin zij hun persoonlijke en sociale vaardigheden kunnen verbreden en verdiepen. Voor verdere informatie kunt u bellen met Kinderstad: telefoon (BSO De Schout) Tussenschoolse Opvang Het is mogelijk om uw kind te laten overblijven op basisschool Christoffel. We hebben de organisatie uitbesteed aan De Eetclub, een onderdeel van Kinderstad. Telefoonnummer: Christoffel als opleidingsschool 31

32 Christoffel is een school in ontwikkeling. Daarom zijn ook studenten bij ons van harte welkom om mee te denken in onze ontwikkeling en daar ook van te leren. Zo kunnen wij op onze beurt leren van studenten. Daarnaast zijn studenten extra handen in de klas. Wij werken daarom samen met de PABO(Fontys) vanuit het Partnerschap Opleidingsschool. Op onze school krijgen daarom 1e,2e, 3e en 4e jaar studenten een stageplaats. Zij vormen samen een onderwijsnest dat op dinsdag wordt begeleid door onze basisschoolcoach Ineke van der Hagen. Daarnaast ontvangen wij ook studenten van de opleiding Pedagogiek en Master Special Education Needs en van het ROC van de afdelingen zorg en welzijn en van de opleiding onderwijsassistent. 32

33 4. DE LEERLINGENZORG 4.1 Nieuwe leerlingen de plaatsing van een kind op school De eerste dag dat een kind op school komt, is tevens de dag waarop de nieuwe leerling wordt ingeschreven. Op deze dag ontvangen de ouders een informatiepakketje van de school, bestaande uit de schoolgids (alleen die ouders die nog geen kinderen op school hebben), een brief met een aantal praktische zaken en een klassenlijst. De school beslist in welke groep een toegelaten kind geplaatst wordt. Eenmaal op school wordt vooral in de eerste weken contact onderhouden met de ouders en wordt getracht via gesprekjes met het kind zoveel mogelijk informatie te vergaren, zodat de nieuwe leerling op de beste manier kan worden ingepast in de groep. Als een nieuwe leerling al op een andere basisschool heeft gezeten, ontvangen wij van die school een onderwijskundig rapport en een bewijs van uitschrijving. Voor toelating plegen wij overleg met de oude school. Wij sturen de vorige school een bewijs van inschrijving toe. jongste kleuters Ouders van aankomende kleuters ontvangen in de maand februari een uitnodiging om een bezoek te brengen aan de OPEN DAG. Tijdens deze morgen ontvangt u informatie over de school en kunt u, samen met uw kind, een kijkje nemen in de groepen. Aansluitend kunt u uw kind aanmelden of daartoe een afspraak met de directie maken. Voordat Uw kleuter daadwerkelijk naar onze school komt mag hij/zij, vanaf de leeftijd van 3 jaar en 11 maanden, 6 dagdelen de school bezoeken in zijn/haar toekomstige klas. (De school is overigens niet verplicht om een kennismakingsperiode te houden). De groepsleerkracht neemt daartoe contact op met de ouders van de nieuwe kleuters, middels een welkomstkaart. In de eerste schoolweek van uw kind hebben ouders en leerkracht een kort gesprek waarbij naar aanleiding van het inschrijfformulier eventuele wijzigingen worden besproken. Ongeveer 6 weken na plaatsing van een kleuter vindt met de ouders wederom een gesprek plaats. Het intakeformulier ligt hieraan ten grondslag wat door ouders van te voren wordt ingevuld. Doel hiervan is om relevante informatie uit te wisselen tussen groepsleerkracht en ouders. In de laatste 4 weken voor de zomervakantie worden geen nieuwe 4-jarige kleuters meer op school geplaatst. Voor hen is er wel gelegenheid om voor de zomervakantie 2 dagdelen te komen kennismaken. 4.2 Handelingsgericht werken de verslaggeving van gegevens over leerlingen Alle informatie die we over een kind krijgen, wordt opgeslagen in een digitaal leerlingendossier (ParnasSys). Op Christoffel staan de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal. Deze worden beschreven in het dossier van het kind, handelingsgericht werken noemen we dat (HGW). Daarin worden ook gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Elke maand heeft de intern begeleider (IB) een gesprek met elke leerkracht van de school over zijn of haar groep. Dit noemen we de kindzorgbespreking. Verder bespreken we twee keer per jaar de opbrengsten (zowel cognitief als sociaal emotioneel) van elk leerjaar in een bouwvergadering. Eenmaal per schooljaar bespreken de leerkrachten met de Intern Begeleider (IB) de resultaten van alle kinderen tijdens een groepsbespreking. We werken op Christoffel handelingsgericht waarbij we de onderwijsbehoeften van kinderen in kaart brengen. Dit doen we door middel van observaties, kindgesprekken, oudergesprekken (kennismakingsgesprekken, rapportgesprekken of gesprek op aanvraag). Dit is voor ons de input die we nodig hebben om de stimulerende factoren en belemmerende factoren te beschrijven waardoor we de onderwijsbehoeften van kinderen goed in kaart kunnen brengen. Zo kunnen we ondersteuning op maat bieden. doorstroming naar het voortgezet onderwijs De school geeft ouders medio groep 8 een advies over welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij het kind past. Op ouderavonden vertellen we welke mogelijkheden er voor het kind zijn. 33

34 Verder wijzen we de ouders en kinderen op de vele open dagen die in de maanden januari en februari in het voortgezet onderwijs worden gehouden. U dient als ouder er zelf voor te zorgen dat uw kind op een school voor voortgezet onderwijs wordt aangemeld. Na die aanmelding verstrekken wij aan u en aan de school voor voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport voorzien van ons eigen schooladvies. Dat advies is gebaseerd op de resultaten van uw kind in de afgelopen jaren, die wij in het leerlingvolgsysteem vinden, en geformuleerd hebben in het HGW. De leerkrachten van groep 7 en 8 alsmede ook de Intern Begeleider en de directeur komen samen tot het advies voor uw kind. Daarnaast vindt er ook nog de CITO-eindtoets plaats in groep 8. Op grond van ons eigen leerlingvolgsysteem en ons HGW menen we een goed schooladvies te kunnen uitbrengen. Daarom vinden wij een psychologisch onderzoek als extra aanvulling voor dat advies niet noodzakelijk. Wenst u dat toch dan kunt u dat in de loop van groep 8 op eigen initiatief en op eigen kosten door een externe instantie laten afnemen en zonodig overhandigen aan de school voor voortgezet onderwijs. 4.3 Passend Onderwijs algemeen Vanuit de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs kan het niet anders zijn dat de visie van onze school inclusief is: onderwijs en zorg thuisnabij. Inclusief ook in het streven om zoveel als mogelijk de leerlingen met de eigen groepsleraar te laten werken. Zij zijn de professioneel leider van hun groep. We zijn een school met een groeiend oplossend vermogen voor kinderen waarmee het niet vanzelf loopt. Niet alleen signaleren maar juist probleemoplossend. Dat vraagt van de Christoffel het een en ander. Wij willen een antwoord blijven geven op alle verschillende pedagogische en didactische en sociaal/ emotionele vragen van onze leerlingen. De huidige tendensen geven aan dat die vragen complexer worden. Adaptief onderwijs gebeurt al op de Christoffel, maar wij willen een adequaat antwoord blijven geven op de nieuwste ontwikkelingen zoals inclusief (passend) onderwijs. Daarbij komt het in alle gevallen neer op een aantal basisvoorwaarden voor ons onderwijs: - Onze visie op leren en onderwijzen. - Versterking van de functie groepsleraar. - De organisatie van de zorg. Voor de procedure verwijzen wij u naar de groepsleraar of Interne Begeleider. Bij de directie ligt ons werkdocument en de visie op zorg ter inzage. Kenmerken van de zorg op onze school Deze zijn gericht op: didactische behoeften, de sociaal/ emotionele ontwikkeling en de pedagogische vragen. Leerlinggegevens ( LVS, toetsen, observaties, onderzoeken) worden omgezet in onderwijsbehoeften. Afstemming tussen die behoeften en het onderwijsaanbod is daarom cruciaal. Diagnostiek, advisering en begeleiding richten zich op het verbeteren van deze afstemming. De zorg verloopt transparant. De activiteiten richten zich niet zo zeer op wat er mis is met het kind maar op de te bereiken doelen. ( doelgericht werken) We richten ons daarbij niet alleen op de kindkenmerken maar ook op de kenmerken van de onderwijsleersituatie ( Zoals bijv. de lesmethode en instructie van de leerkracht) en de thuissituatie. De leerkracht wordt ondersteund in zijn hulpvragen. We zien het kind in interactie met zijn omgeving. Het kind heeft geen probleem, maar de school zal zo goed mogelijk moeten afstemmen tussen de pedagogisch- didactische behoeften van het kind en het onderwijsaanbod. Vragen die ontstaan hebben dan te maken met de aanpak van de leerkracht en de competenties van de leerkracht. We hanteren, het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie en Coöperatief leren; zelfstandig werken, instructietafel, werken in hoeken, aangepaste methodes. 34

35 Mocht u kind echter meer nodig hebben kan het zijn dat hij dan gebruik maakt van het leerlab. In het leerlab krijgt uw kind extra ondersteuning op verschillende vakgebieden wanneer de achterstand te groot wordt. We verwijzen alleen indien duidelijk is dat onze school niet de beste plek is voor deze leerling, het moet duidelijk zijn dat wij niet kunnen beantwoorden aan de onderwijsbehoeften van deze leerling. We staan ook open voor terugplaatsing vanuit het s.b.o. of s.o. hoogbegaafd op Christoffel de Bolleboosklas Ik ben Wies, een meisje van 10 jaar. Ik zit nu in groep 7. Ik zit sinds groep 4 in Bolleboos. Ik kan me nog precies de dag herinneren dat ik hoorde dat ik in bolleboos mocht. Ik had namelijk op het bureau van de juffrouw een briefje zien liggen met daarop Wies in bolleboos?. Ik was daar meteen heel blij mee, ondanks dat ik nog niet precies wist wat het was. Ik vond het bijzonder dat ik ergens naar toe mocht en dat de juf gezien had dat er iets speciaals was met mij. In de klas kon ik me moeilijk concentreren en vond ik het lastig om te laten zien wat ik allemaal kon. Ik wist van mezelf wel dat ik veel kon, maar vond het moeilijk het te laten zien. Ik staarde vaak uit het raam, hing onderuit op mijn stoel en het leek of ik me nergens voor interesseerde. Ik vond alles best saai in de klas. Vooral het werken in het rode rekenboek, terwijl de juf dacht (en nog weleens denkt) dat dat juist uitdaging biedt. Ik voel dat niet zo, dat is voor mij geen uitdaging/ geen andere manier van denken. Eenmaal in bolleboos voelde ik me trots en durfde te laten zien wat ik allemaal WEL kon. In de klas vond ik dit moeilijk. Alleen al door de erkenning en het naar Bolleboos toe mogen voelde ik me gewaardeerd en durfde ik meer van mezelf te laten zien. Ik vind het vooral fijn in Bolleboos dat we mogen samenwerken en dat je altijd iets mag vragen en dat de vragen niet stom zijn. Ik hoef het ook niet alleen maar aan de juf te vragen, maar mag het ook aan de anderen uit de groep vragen. Niks is raar of vreemd wat je zegt of vindt. Je begrijpt en accepteert elkaar zoals je bent. Op de vraag of ik beter ben gaan leren door Bolleboos is mijn antwoord: Ik weet het niet, maar door Bolleboos heb ik wel het gevoel dat ik dingen beter kan en sneller kan. Het belangrijkst vind ik dat ik lekkerder in mijn vel zit. Het is fijn dat iedereen in de bolleboosgroep aandacht voor me heeft en dat iedereen kan/mag zijn wie die is. Het is ook fijn dat er minder kinderen in de groep zitten, zodat er ook tijd voor je persoonlijk is. Interview met leerlinge Bolleboos van Basisschool Christoffel, Sinds 1997 verzorgt basisschool Christoffel een programma voor kinderen met hoogbegaafdheid. Kinderen waarover de leraar vragen heeft ten aanzien van motivatie, intelligentie, leerstof en uitdagingen. Een Bolleboosklas die elke week bij elkaar komt om te ontmoeten, uit te wisselen en uitdagende leerstof te ontvangen. Kinderen die, net als Wies, vaak weinig zelfvertrouwen hebben en een negatief zelfbeeld, komen wekelijks bij elkaar en groeien in welbevinden en motivatie. Het team van basisschool Christoffel heeft een jarenlange zoektocht achter de rug om een antwoord te kunnen geven op de hulpvraag van kind, leraar en ouder ten aanzien van hoogbegaafdheid. Wij vinden onze Bollebozenklas het toppunt van inclusief onderwijs. In de wijkschool, thuisnabij, worden deze leerlingen begeleid. 4.4 Passend Onderwijs: informatie vanuit ons samenwerkingsverband Plein 013. Passend onderwijs op onze school Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs. Wat is Passend onderwijs? Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist 35

36 een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk. Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner. Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Zo is in onze school een schoolmaatschappelijk werker en een sociaalverpleegkundige van de GGD aanwezig. En er is een consulent van het samenwerkingsverband die ons helpt bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen. Wat kan de school bieden? Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen eind 2013 beschreven. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. U kunt dit vinden op de website Samen met ouders Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk. Naar een andere school Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de wensen van de ouders/verzorgers. Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op Passend onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind om geplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te vinden. Toelaatbaarheidsverklaring Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een Toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht. Ondersteuning door het samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband helpt de scholen bij deze stappen. Zo is in elke school een consulent aanwezig die de school ondersteunt bij het opstellen van arrangementen. Ook bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een zogenaamde onderwijs makelaar van samenwerkingsverband Plein 013. Voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten maar wel te maken hebben met extra zorg, (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Medisch Kinder Dagverblijf) heeft het samenwerkingsverband een apart loket ingericht waar ouders terecht kunnen. Aanmelden door ouders 36

37 Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden. Bezwaar maken Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school. Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids. Telefoon: Bezoekadres: Piushaven 3, Tilburg Postadres: Postbus BJ Tilburg 5. EEN VEILIGE SCHOOL. 5.1 Algemeen. Natuurlijk wilt u uw kind naar een veilige school sturen. Veilig voor kinderen, leerkrachten en alle anderen die met onze school te maken hebben. Een gevoel van veiligheid vinden wij erg belangrijk, voorwaarde zelfs om tot leren te komen. Wij voelen ons, samen met u, verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig klimaat. Eén van de belangrijkste zaken daarbij is het voorkomen van machtsmisbruik. Machtsmisbruik Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele, geestelijke en lichamelijke intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Kortom, ongewenst gedrag. Met ongewenst bedoelen we dat iemand er last van heeft: iemand voelt zich ongemakkelijk, bedreigd of misbruikt. Machtsmisbruik geeft aan dat iemand een zekere macht heeft over een ander en die ander kan of durft zich niet te verdedigen. Mede ter voorkoming van dit ongewenst gedrag handelt onze school volgens een gedragscode. Een deel daarvan handelt over de omgang met elkaar: leerlingen onderling, leerkracht met leerling, leerkracht met ouder, leerling met (hulp)ouder, leerkrachten onderling enz. Het maken en vastleggen van duidelijke afspraken hierover draagt bij aan preventie van machtsmisbruik en het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. (zie verder bij gedragscode) 37

Schoolgids bs Christoffel 2014-2015

Schoolgids bs Christoffel 2014-2015 Schoolgids bs Christoffel 2014-2015 schoolgids basisschool Christoffel Een woord vooraf. De periode dat uw kind op de basisschool zit, is een belangrijke fase in het leven van uw kind. Graag nemen wij,

Nadere informatie

Schoolgids. bs Christoffel 2013-2014. schoolgids basisschool Christoffel

Schoolgids. bs Christoffel 2013-2014. schoolgids basisschool Christoffel Schoolgids bs Christoffel 2013-2014 schoolgids basisschool Christoffel Een woord vooraf. De periode dat uw kind op de basisschool zit, is een belangrijke fase in het leven van uw kind. Graag nemen wij,

Nadere informatie

Schoolgids bs Christoffel

Schoolgids bs Christoffel Schoolgids bs Christoffel 2016-2017 schoolgids basisschool Christoffel Een woord vooraf. De basisschoolperiode is een belangrijke fase in het leven van uw kind. Graag nemen wij, als katholieke basisschool,

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Dagelijks 3. Kort verlof 4. Vakantieverlof 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 6. Verzuimregistratie 7. Dossiervorming 8. Bijlagen a. Aanvullende

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl Koos Meindertsschool A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl au g u s t u s 2 0 1 5 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de jaarplanner van de Koos

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra 25 augustus 2014 Met deze extra editie van de Tandemberichten willen we u nogmaals op de hoogte brengen van een aantal belangrijke regels en afspraken op school. Handig alles op een rijtje dus! (Voor verdere

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR Baarn, maart 2009 INLEIDING Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen GS Den Haag Tel:

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen GS Den Haag Tel: Koos Meindertsschool A.Kortekaasplantsoen 25 2552 GS Den Haag Tel: 070-397756 Au g u s t u s 2 0 4 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de jaarplanner van de Koos Meindertsschool voor het schooljaar

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Van de directie Schooljaar 2014 2015 Maandag 25 augustus zijn alle 391 leerlingen op de Vonder weer begonnen. Wij willen alle leerlingen, leerkrachten en overig personeel,

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Augustus 2016 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 10 26 12 28 13 29 Start schooljaar 14 30 15 31 16 Schooltijden: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8.30-12.00 / 13.15-15.15 uur 8.30-12.00 / 13.15-15.15

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie