Programma Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Management"

Transcriptie

1 5-daagse cursus 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen Gratis boek tisch Creëren (2012) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur n trainer. Hij adviseert al meer dan 25 jaar over professionalisering van project- en programmamanagement, van MKB tot Ministerie en Multinational. Beoordeeld met een 8,6! tisch Creëren als basis Bij deelname aan deze cursus ontvangt u gratis het boek tisch Creëren (2013) Dit boek geeft een heel nieuw perspectief op de sturing van programma s en het model tisch Creëren (PGMC) zal ook het uitgangspunt zijn van de opleiding. Manage uw verwachting! Bekijk op de website een uniek voorproefje met reacties van cursisten en een interview met uw docent Jo Bos U krijgt: 1. Alles om een professioneel programma uit te kunnen voeren 2. Vele praktische tips om direct uw programma te verbeteren 3. Aandacht voor alle aspecten van het programma: structuur, omgevingsmanagement, samenwerking en persoonlijk leiderschap. 4. Een aansprekende mix van theorie en praktijk Er wordt gewerkt aan de hand van casussen en voorbeelden uit uw eigen praktijk

2 5-daagse CURSUS 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen PGMC: Dé aanpak voor complexe vraagstukken q De taal en methodiek q Maken van een programmacontract q Van visie naar doelen q Doelen-Inspanningen netwerk q Sturing van een programma Het-kant q Samenwerken in programma s q Samenwerken in de keten q organisatie q en de lijn Wij-kant q Visievorming q start-up / fresh up q Eiland van reflectie Ik-kant q Sturen zonder macht q Persoonlijk leiderschap q Sturen op commitment q Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Zij-kant q Sturen van het krachtenveld q Strategisch omgevingsmanagement q De relatie met opdrachtgever q Macht en politiek Wat is een programma? Een programma is een tijdelijke werkorganisatie voor het realiseren van een strategische doelstelling, vaak gericht op een proces van meerdere jaren. tisch Creëren De cursus wordt vorm gegeven vanuit de principes van programmatisch creëren (PGMC). PGMC is een van de vernieuwende visies op het gebied van programmamanagement. Deze visie gaat ervan uit dat programmamanagement meer is dan een slimme manier van sturen/ organiseren en daarmee grip houden op de zaak. Dat heeft alles te maken met onze overtuiging dat mensen vanuit commitment verantwoordelijkheid willen nemen voor hun bijdragen. Werken vanuit een gemeenschappelijke visie en aan gezamenlijke doelen is daarbij het startpunt. Veel programma s zijn vooral gericht op beheersing, sturing en controle. Natuurlijk zijn een goed plan, een heldere organisatie en goede sturing essentieel. nagement gaat echter om visie én plan, om beelden én in de vorm zetten, om verbinden én beheersen. Om de balans tussen de zij-, ik-, wij- en het-kant. Ontbreekt dat evenwicht, dan wordt het proces moeizaam en gaan partijen hun eigen gang. Opbouw van de cursus De cursus biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma en is daarmee geschikt voor iedereen die zich op dit gebied wil ontwikkelen. Voorkennis over het onderwerp is niet noodzakelijk. In de training zijn de meest actuele inzichten op het gebied van programmamanagement verwerkt. Werkwijze in de cursus In elke module wordt theorie afgewisseld met cases en de eigen praktijk. Als deelnemer krijgt u een groot aantal praktische tips die u direct kunt toepassen in uw eigen programma s. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat u leert zeer groot. U ontmoet deelnemers vanuit allerlei organisaties. Juist deze mix aan ervaring maakt dat u ook veel leert van uw collega deelnemers. E-coaching Nog vragen na uw opleiding? Heeft u na de opleiding nog een onbeantwoorde vraag? Stel deze dan online aan uw hoofddocent Jo Bos en ontvang zijn persoonlijke reactie/visie op uw vraagstuk!

3 DAG 1 17 september 2013 management, de basis DAG 2 1 oktober 2013 Het bouwen van een programma DAG 3 29 oktober 2013 Monitoren, sturen, risico s en de programmaorganisatie We maken kennis met elkaar, en kijken naar de basis van programmamanagement, programmatisch creëren en de vraag wanneer je een programma-aanpak moet kiezen. In deze dag leggen we de basis voor het verdere programma. q Kennismaking q Introductie op het programma van de cursus q Kiezen voor een tijdelijke werkstructuur q Project of programma? q Essenties van programmatisch creëren q Andere visie op programmamanagement q Varianten van programma s q Sturen op commitment en resultaat management is meer dan de structuur, de het kant. Maar die moet natuurlijk wel in orde zijn. Op dag 2 kijken we naar alle elementen die nodig zijn voor het opzetten van een goed programma: van visie tot en met beschreven activiteiten. q Levensfasen in een programma q Het programmacontract q Visievorming q Creatieve werkvormen voor het maken van een visie q Van visie naar doelen q Van doelen naar inspanningen q DIN: doelen-inspanningen-netwerk De programmamanager is niet verantwoordelijk voor de directe uitvoering van projecten en andere activiteiten, maar hij moet wel het programma realiseren binnen budgetten en tijdsafspraken. Hoe stuur je dan, hoe houd je in de gaten of zaken lopen en op schema liggen. En waar liggen risico s? En hoe maak je een goede programmaorganisatie? q Beheersen, sturen of monitoren; wat kan de programmamanager? q De relatie tussen programma en projecten in het programma q Voortgangsrapportages q De kwaliteit in een programma q Risicomanagement q De audit van een programma q De governance van een programma q De programmaorganisatie q manager en opdrachtgever U hebt van uw manager een complexe opdracht gekregen. Hoe moet u die nu aanpakken, als project, programma of op andere manier? U neemt uw eigen programmaplan mee. In de training doen we een review op de doelenboom en Doelen-inspanningen netwerk. U bent manager van een programma met gemiddeld zo n 30 projecten en inspanningen. Wat moet u allemaal afspreken om alles in goede banen te leiden? Ontvang het boek tisch Creëren (2013) Bij deelname aan deze cursus ontvangt u gratis het boek tisch Creëren. Dit boek geeft een heel nieuw perspectief op de sturing van programma s. De basis van succes in een programma ligt in het commitment aan een gedeelde visie, niet zozeer in vormen van sturing en beheersing. In tisch Creëren wordt die visie vertaald in allerlei handzame werkvormen en instrumenten. Het boek zal ook het uitgangspunt zijn van de cursus. De auteurs zijn Jo Bos, Hans Licht en Anne Jette van Loon. Ze hebben allen een lange ervaring in het leiden en begeleiden van programma s.

4 DAG 4 12 november 2013 DAG 5 26 november 2013 doelgroep Strategisch omgevingsmanagement, programmacommunicatie s worden vrijwel altijd uitgevoerd in een complex krachtenveld van rollen en belangen. Voor de programmamanager is omgevingsmanagement een van de belangrijkste competenties. Daarbij spelen veel aspecten van communicatie en het spelen van het spel tussen programma en de lijnorganisaties. Deze vraagstukken krijgen aandacht op dag 4. q Strategisch omgevingsmanagement q Het maken van een krachtenveldanalyse q Verschillende omgevingsanalyses q s en de lijnorganisatie q Van analyse naar sturen op de omgeving q communicatie q Competenties van een programmamanager Persoonlijk leiderschap en teamsturing In vrijwel alle programma s heeft de programmamanager veel verantwoordelijkheid en nauwelijks bevoegdheden. Het gaat dus om sturen zonder macht. Dat betekent een groot beroep op persoonlijke leiderschapsaspecten. q Sturen zonder macht q Stijlen van leidinggeven q Jouw persoonlijke dominante leiderschapsstijl q Hoe creëer je een topteam? q Leiding geven aan het team q Professionaliseren van programmamanagement q Een verbeterplan voor het eigen programma q Afsluiten van de cursus en evalueren van uw leerdoelen De cursus is bedoeld voor (aankomend) programmamanagers, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en managers van overheid en non-profit organisaties. Cursisten zijn of worden actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van programma s en willen hun vaardigheden in hierin verder verbreden. tijden alle dagen Ontvangst met koffie/thee en uitreiking syllabus Start ochtendprogramma Lunchpauze Start middagprogramma Afsluiting van de dag Deze organisaties gingen u onder andere al voor Uw programma wordt uitgevoerd in een complexe omgeving, met veel spelers en belangen. Door middel van een krachtenveldanalyse krijgt u snel inzicht in risico s en kansen. Voorproefje op de opleiding Door middel van een quick scan, bieden we u de gelegenheid om een analyse te maken van sterkte en zwakte van uw team. Ook kijken we hoe u persoonlijke voorkeursstijl hier invloed op heeft. Ga naar de website voor de reacties van de cursisten en een interview met de hoofddocent Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Gemeente Assen Gemeente Hoorn Gemeente Meppel Het Waterschapshuis Hoogheemraadschap van Delfland Jeugdinrichting het Poortje Leeuwenborgh Opleidingen Reclassering Nederland Stichting Recreatietoervaart Nederland Stichting Volkshuisvesting Tiel Waterschap Roer & Overmaas Zorgbalans Incompany, de beste aanpak voor uw team! Informeer naar de voordelen en mogelijkheden Natalie Vonk Tel of ga naar

5 voor overheid en non-profit Elke organisatie heeft te maken met een omgeving die steeds sneller verandert. Nieuwe vraagstukken komen snel op en verdwijnen weer van de agenda. Het samenwerken met anderen, om tot duurzamere oplossingen van problemen of creatieve en innovatieve ideeën te komen, is aan de orde van de dag. Vooral voor de overheid en non-profit staat veel te wachten waar management zeer goed kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in samenwerkingsverbanden, het digitaliseringproces of de grote veranderslag bij gemeenten omtrent het opnemen van taken die niet langer gemeentelijk of provinciaal geregeld zijn. Deze ontwikkelingen vragen van elke organisatie een steeds grotere flexibiliteit. Het snel, flexibel kunnen aanpassen van de organisatie, afhankelijk van wat de omgeving en de vraagstukken van ons vragen, wordt daarmee een van de kerncompetenties voor de toekomst. En daarbij is het belangrijk dat dit gebeurt zonder dat er telkens veel energie verloren gaat in discussies over de aanpak. Het werken in projecten en programma s wordt daarmee voor alle organisaties dagelijkse kost. En de professionaliteit om in daarin te kunnen werken of er leiding aan te kunnen geven wordt voor veel medewerkers in een bedrijf of organisatie een belangrijke competentie. Uw hoofddocent De vijfdaagse opleiding staat onder leiding van ir. Jo Bos. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer (Jo Bos & Co) en al meer dan 25 jaar actief op het gebied van de professionalisering van project- en programma-management in organisaties. Hij heeft een groot aantal opleiding verzorgd voor beginnend en ervaren programma-managers. Als auteur van het boek tisch Creëren heeft hij aan de basis van het ontwikkelen van deze spraakmakende visie op het vakgebied gestaan. In dat kader is hij onder andere trendwatcher van het IPMA, de beroepsvereniging voor project- en programmamanagers. Hij is kerndocent voor een postacademische cursus Strategisch management van de Rijksuniversiteit Groningen. management is een uitdagend vakgebied, een manier van werken van de toekomst. Competenties op dit gebied horen in ieders CV thuis. Ik hoop u te mogen ontmoeten in deze inspirerende cursus. Jo Bos Hoofddocent Auteur tisch Creëren Reacties van deelnemers: q Op zoek naar toekomstgericht managen van een programma? Doe dan deze opleiding! Kees Offringa, Strategisch Adviseur Duurzaamheid, Gemeente Meppel q De docent is weet veel zaken met praktijkvoorbeelden inzichtelijk te maken. Door het inbrengen van je eigen case in de praktijkonderdelen wordt je voortvarend geholpen. Hennie Sonnemans, Afdelingshoofd, Waterschap Roer & Overmaas q sturing gaat over het bereiken van doelen, die doelen bereik je makkelijker met inspiratie en die inspiratie doe je voor de volle 100% op tijdens deze cursus. Erik Bongaards, manager, Hoogheemraadschap van Delfland

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzingen door aan de klantenservice via Introductiefilmpe Ga naar de website voor de reacties van de cursisten en een interview met de hoofddocent Data en locatie 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen e-67516) U kunt zich online inschrijven! 3 makkelijke manieren om u aan te melden! Via internet: Via Telefonisch: Bij aanmelding via internet verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Meer informatie Klantenservice: Persoonlijk Opleidingsadvies Tonnie van Zanten Tel Verantwoordelijk voor het programma: Thijs van der Zande Senior Project Manager Mariska Hania Senior Project Coördinator Uw investering De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast heeft u toegang tot een digitaal naslagwerk. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties.

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

6-daagse opleiding voor de Facility Manager

6-daagse opleiding voor de Facility Manager 6-daagse verdiepingsopleiding 31 oktober, 7, 14, 26 november en 10, 17 december 2013 La Vie Utrecht Beleidsgerichte opleiding Module 1 De toekomst van Facility Management in Nederland Missie, visie en

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg 5-Daagse opleiding 24 april, 23 en 30 mei, 13 en 20 juni 2013 NBC Nieuwegein Wegens succes start de 2 e editie Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg voor de beleidsmedewerker Sociale Zaken, directie Sociale

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie

Opleidingsagenda voor de Finance Professional

Opleidingsagenda voor de Finance Professional Opleidingsagenda voor de Finance Professional Kies uit meer dan 15 Finance opleidingen, waaronder: 1 Business Controllersopleiding 2 Project Control 3 Controller in de Zorg 4 Operational Auditing 5 Financial

Nadere informatie

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie in het onderwijs Al jaren hét landelijke kennisplatform voor marketingen communicatieprofessionals in het onderwijs. Speel succesvol in op de actuele ontwikkelingen: De veranderende

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

Ketenregisseur Risicojeugd

Ketenregisseur Risicojeugd 5-daagse opleiding 10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012 Regardz La Vie Utrecht Nieuw en uniek Max. 25 deelnemers Verkorte opleiding voor Ketenregisseur Risicojeugd Effectief regisseren en organiseren van

Nadere informatie

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Herstructurering / Informatiemanagement

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Binnen de overheid. Bezuinigingen dwingen de overheid tot Het Nieuwe Werken! Waar staat u? www.sbo.

Het Nieuwe Werken. Binnen de overheid. Bezuinigingen dwingen de overheid tot Het Nieuwe Werken! Waar staat u? www.sbo. c o n g r e s + e x c u r s i e d a g 14 & 15 december 2011 Seats2Meet Utrecht Leer van uw vakgenoten binnen en buiten de overheidssector Nationaal Congres Het Nieuwe Werken Binnen de overheid Bezuinigingen

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee # Inschrijfformulier (sbo-63806) q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor het actualiteitencongres én de verdiepingsdag BODEMENERGIE, 30 juni en 1 juli 2010 (sbo-64651 / M100 / M200) q Ja, ik schrijf

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

Publiek Vastgoed Management

Publiek Vastgoed Management Publiek Vastgoed Management Risicomanagement voor professionals Inleiding Publiek Vastgoed management: Een meerdaagse training toegespitst op de snel ontwikkelende Publieke vastgoedpraktijk! De publieke

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Business Controllers

Business Controllers 5-daagse opleiding 8 en 15 oktober, 5, 10 en 19 november 2015 NBC Nieuwegein Verkorte Business Controllers opleiding Naast de financial skills ook ruim aandacht voor strategisch management! Voor de profit

Nadere informatie