Aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van een Internetsite

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van een Internetsite"

Transcriptie

1 Aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van een Internetsite 1. Informatie - Kloppen de teksten? - Zijn ze feitelijk juist en spreken ze elkaar niet tegen? - Is de informatie actueel en gesteld in een taal die de doelgroep(en) (her)kennen en begrijpen? - Wordt op de site zelf duidelijk gecommuniceerd wat de actualiseringfrequentie van de verschillende rubrieken is? - Is het beeldmateriaal relevant en voldoet dit aan de technische beperkingen die het medium nu eenmaal met zich meedraagt (snelheid waarmee het beeldmateriaal kan worden getoond)? 2. Interactie - Is er sprake van een voldoende mate van interactiviteit op de website? - Welke vormen van interactie zijn te onderscheiden? - Hoe wordt dit geregeld? - Door middel van standaardformulieren of vrij verkeer? - Is er voorzien in een logische adressering? - Vormen de logfiles (files waarin het gebruik van de site wordt vastgelegd) van de webserver dankbaar evaluatiemateriaal? - Kan de bezoeker op de een of andere manier teken van leven achterlaten? 3. Incentive - Wat is de reden voor de bezoeker om vaker naar de website terug te keren? - Hoe vaak willen we dat een bezoeker terugkeert? - Wat is het voordeel voor de gebruiker om de website te raadplegen en niet de telefoon te pakken? - Levert het gebruik van uw website de bezoeker een duidelijk voordeel op (meerwaarde ten opzichte van overige media)? 4. Interface - Is de vormgeving van de website helder en duidelijk? - Begrijpt de bezoeker van uw website intuïtief waar welke informatie en functies te vinden zijn? - Staan de navigatieknoppen op een logische plek? - Biedt de gekozen vormgeving ruimte voor toekomstige uitbreiding? - Past de gekozen vormgeving bij de door de onderneming gevoerde huisstijl? - Discrimineert de interface (vormt de toepassing van bepaalde technieken voor sommige bezoekers een belemmering om uw website te kunnen zien?). 5. Actualiteit/dynamiek - Wat is de actualiseringfrequentie per onderdeel? Is dit dagelijks, wekelijks of maandelijks? - Is er informatie die zelden wordt ververst? - Wordt dit alles duidelijk kenbaar gemaakt aan de bezoeker? - Speelt de actualiteit innen de onderneming een rol voor de bezoeker? Is er bijvoorbeeld sprake van het presenteren van speciale aanbiedingen aan speciale klantprofielen? Dat kan als de website een dynamische website is, waarbij databases en identificatiemethodes gebruikt worden. 6. Fulfilment - Hoe worden de reacties die via de site binnenkomen, afgehandeld? - Gebeurt dat binnen 48 uur? - Welke route doorlopen orders en aanvragen voor nadere informatie? - Kan er persoonlijk contact met bepaalde functionarissen worden opgenomen?

2 Het te volgen scenario Een organisatie die overweegt Internet te gaan gebruiken, dient zich te beraden op het scenario dat zal worden gevolgd. 1 Zullen de individuele medewerkers toegang krijgen op Internet? 2 Zal internet worden gebruikt als een reclame- en marketinginstrument? 3 Kan Internet dienst doen ter ondersteuning van klanten? 4 Is handel drijven via Internet te overwegen? Hierbij moet worden bedacht dat Internet weliswaar zeer vele gebruikers kent, maar dat deze zich over de gehele wereld kunnen bevinden (grote spreiding, lage dichtheid). 5 Kan Internet ook dienen voor de uitwisseling van kennis op het gebied van onderzoek en ontwikkeling? 6 Kan Internet worden gebruikt voor andere doeleinden (interne berichten, contacten met de buitendienst en dergelijke)? 7 Zal de aansluiting op Internet worden gerealiseerd met eigen middelen of zal een beroep worden gedaan op Internet-providers resp. webserviceproviders? Internet voor individuele medewerkers 8 Overweeg welke voor- en nadelen het kan hebben om medewerkers van de organisatie als individu toegang te verschaffen op Internet. Het gaat daarbij om de afweging van het voordeel van de betere bereikbaarheid tegen de kosten,waarbij niet alleen gedacht moet worden aan de kosten van de aansluiting zelf, maar ook aan de tijd die de individuele medewerkers moeten besteden aan de tijd die nodig is om zich vertrouwd te maken met Internet. 9 Ga na welke faciliteiten wanneer ter beschikking moeten worden gesteld aan de individuele medewerkers. De meest voor de hand liggende volgorde is om achtereenvolgens , WWW- en daarna overige faciliteiten ter beschikking te stellen. 10 Overweeg om de medewerkers ook privé toegang te verschaffen tot Internet. Enerzijds vereist dit dat de medewerkers thuis moeten beschikken over een PC met modem, anderzijds vergroot het de bereikbaarheid van de medewerkers en wordt daardoor het gewenningsproces versneld. 11 Als er beslist wordt om de individuele medewerkers toegang te verschaffen op

3 Internet, moet er worden besloten of die aansluiting zal worden gerealiseerd via een Internet-provider of via een aansluiting van de bedrijfscomputer op Internet. Hierover moeten goede afspraken worden gemaakt. Tevens moeten maatregelen genomen worden ter beveiliging van het eigen netwerk. 12 Tenslotte dienen de medewerkers duidelijke richtlijnen te krijgen omtrent het gebruik van Internet. Internet als reclame- en marketinginstrument Reclame en marketingactiviteiten op Internet moeten in balans zijn met reclame en marketingactiviteiten via andere media. Bij voorkeur moet het gebruik van verschillende media elkaar versterken. In verband met de zelfregulering en het hanteren van goede manieren op Internet ( etiquette ) wordt ontraden om in bestaande mailinglists en discussiegroepen reclame te maken. Reclame via webpagina s wordt getolereerd zolang als de voorbij surfende gebruiker informatie kan vinden waarvan hij of zij duidelijk iets meeneemt. 13 Ga na welke algemene en leerzame informatie de organisatie over zijn eigen producten, diensten en/of technologie ter beschikking kan stellen, zonder bedrijfsgeheimen prijs te geven. 14 Geef gebruikers de gelegenheid of al of niet tegen betaling meer detailinformatie te krijgen. 15 Tracht door middel van deze informatie eigen mailing lists en/of eigen deskundigheidsgroepen te creëren om discussie over producten/diensten op gang te brengen. 16 Bewaak de informatie die over het bedrijf op Internet wordt verspreid. 17 Speel in op het (potentiële) klantenprofiel dat op deze wijze zichtbaar wordt. 18 Bouw in de webpagina s statistieken in, zodat een duidelijk beeld ontstaat van het aantal bezoeken dat er is gebracht en dergelijke. Dit geeft een betrouwbaar beeld van de rentabiliteit van het gebruik van Internet. 19 Monitor of de website staat vermeld in de zogenaamde search engines. Dit zijn websites waar men op trefwoord(en) kan zoeken naar relevante informatie op Internet. 20 Neem maatregelen om de informatie regelmatig te verversen. Dit lokt bezoekers. 21 Overweeg om de webpagina s ook in het Engels op te stellen. Houd daarbij rekening met het feit dat er mogelijk zaken zullen worden gedaan over de gehele wereld. Is uw onderneming daar rijp voor?

4 Ondersteuning van klanten Internet biedt gebruikers van producten/diensten uitstekende mogelijkheden om daarover vragen te stellen. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de klantengroep en van wat onder hen leeft. 22 Moedig klanten en potentiële klanten aan om vragen te stellen over de producten en/of diensten van de organisatie. 23 Laat de vragen beantwoorden door de betreffende deskundigen uit de organisatie. Bedenk wel dat die deskundigen de vragen moeten kunnen beantwoorden in gebruikerstaal. 24 Maak van veel voorkomende vragen zogenaamde FAQ s ( Frequently Asked Questions ), bestanden die gebruikers met behulp van het WWW en/of FTP naar zich toe kunnen halen. 25 Neem maatregelen om de FAQ s regelmatig op actualiteit te controleren. Handel via Internet Hoewel Internet nog niet die veiligheid biedt die nodig is om handelstransacties veilig uit te voeren, kan men steeds meer artikelen via Internet 26 Bepaal of de organisatie voldoende kennisintensief is om Internet als bron van kennis en ervaring gestructureerd tot ontwikkeling te brengen. 27 Indien kennis voor de organisatie van eminent belang is, moet worden overwogen om een cybrarian, vergelijkbaar met een bibliothecaris (librarian) aan te stellen. Aan de cybrarian moeten bevoegdheden en faciliteiten ter beschikking worden gesteld die vergelijkbaar zijn met die van een bibliothecaris. 28 Onderzoek of bedrijfsgegevens over de eigen organisatie op Internet zullen worden gezet. Daarvoor zou bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden of vergelijkbare bedrijven dit ook doen. Het gaat daarbij voornamelijk om economische informatie, de doelstelling, jaarverslagen, structuur en activiteiten. Dit kan toekomstige partners aantrekken om gezamenlijke activiteiten op internationaal niveau te ontplooien.

5 Internet voor andere doeleinden Internet kent vele toepassingsmogelijkheden. Hier worden ter illustratie genoemd: Internet voor werving van personeel, Internet als mogelijk communicatiemiddel binnen (bijvoorbeeld) joint ventures en Internet als netwerk binnen de eigen organisatie. 29 Onderzoek of de organisatie haar vacatures via Internet bekend zal maken. Eventuele gegadigden kunnen zich gemakkelijk aanmelden met behulp van in webpagina s opgenomen sollicitatieformulieren. 30 Ga na of de communicatie met samenwerkende bedrijven via Internet kan verlopen. Daarbij moet veiligheid van transacties in het oog worden gehouden. 31 Gezien het allround karakter van Internet (het draait op vele hardwareplatforms) moet worden overwogen om een intern, op het Internetprotocol gebaseerd, netwerk te installeren. De naam daarvoor is Intranet. Zelf doen of uitbesteden Gebaseerd op alle bovenstaande overwegingen moet uiteindelijk worden beslist welke werkzaamheden binnenshuis zullen worden uitgevoerd, en welke werkzaamheden zullen worden uitbesteed. 32 Onderzoek hoeveel werk er in de activiteiten op Internet gaat zitten. Het zal in eerste instantie er wel bij gedaan kunnen worden, maar afhankelijk van de resultaten is het niet uitgesloten dat in een later stadium speciaal personeel nodig is. 33 Overweeg voor het aantrekken van specialisten Internet zelf in te schakelen. Het is niet ongewoon dat een organisatie in New York zijn webpagina s laat maken door een studente in Twente, die op haar beurt een oordeel vraagt aan een internationale mailinglist van professionele webpaginamakers. 34 Ga na hoe het technische invoertraject moet verlopen. Bijvoorbeeld: * zal van het begin af aan een eigen computer op Internet worden aangesloten? * zal in het begin worden volstaan met het huren van een computerruimte bij een daarin gespecialiseerd bedrijf?

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!!

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesfactoren voor het toepassen van elektronisch zakendoen in het MKB drs. P. Gibcus drs. J.P.J. de Jong R. van Rossum drs. R. de Vree Zoetermeer, november

Nadere informatie

Computer bedrijf SylFer. Portfolio: Onderdeel webdesign Computerbedrijf SylFer V.O.F. Datum:

Computer bedrijf SylFer. Portfolio: Onderdeel webdesign Computerbedrijf SylFer V.O.F. Datum: Tros 20 3421 KR te Oudewater Telefoon Ferry : 06-42722268 Telefoon Sylvia : 06-42722269 Receptie : 06-42722267 Office : 0348-561766 Telefax : 0348-565180 E-mail : info@sylfer.nl KVK : 30.16.98.32 RABO

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Intranet wat, hoe en waarom?

Intranet wat, hoe en waarom? Intranet wat, hoe en waarom? Vincent Fleur Voorwoord Werkzaamheden aan een Intranet en de vraag van een Intranet-coördinator waren aanleiding tot het schrijven van dit rapport. Uit verhalen van collega

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106 ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring 1 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK!

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK! Inbound Marketing Voor meer traffic & gekwalificeerde leads 1 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 3 Wat is inbound marketing? 4 Van Outbound naar Inbound 5 Kostenbesparing 6 Inbound Marketing Middelen 7 De voordelen

Nadere informatie

Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten.

Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 2 Al jaren schommelt het percentage mislukte ICTprojecten rond de 50%. Dat is vergeleken met andere bedrijfstakken

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie