Jaargang 12, juni Kompassie Regentesselaan EE Den Haag Telefoon (070)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 12, juni 2009. Kompassie Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl"

Transcriptie

1 Jaargang 12, juni 2009 Kompassie Regentesselaan EE Den Haag Telefoon (070)

2 WISSELING VAN DE WACHT Van het management Het gaat erg goed bij Kompassie. Na de afgelopen turbulente maanden treedt nu stabilisatie op. Een aantal vrijwilligers moest noodgedwongen (even) stoppen, maar er zijn ook nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Het aantal cliënten neemt toe. Dat is een duidelijk effect van het meer en meer naar buiten treden van Kompassie. Op de vorige Nieuwsbrief ontvingen we leuke reacties en nu met Hilde Olvers als onze redacteur kan deze alleen nog maar beter worden. Nieuwe manager Toen ik zes maanden geleden als interim-manager van de Stichting Kompassie aantrad, was het de bedoeling zo snel mogelijk een nieuwe manager aan te stellen en dat is nu ook gelukt. Jacqueline van den Bos, een vrouw van 44 met veel ervaring op managementgebied, heeft de benoeming inmiddels aanvaard en treedt per 1 september in dienst. Wij zijn er vast van overtuigd dat zij zich heel snel thuis zal voelen binnen Kompassie. Na een sollicitatieprocedure, waarvoor 22 kandidaten zich schriftelijk hadden aangemeld, hebben beide sollicitatiecommissies zich unaniem uitgesproken voor Jacqueline. De eerste commissie bestond uit de drie bestuursleden en de tweede uit Ada Sinke, Hatice Dogan en ondergetekende. Samenwerking met GGZ-Platform Onlangs heeft Kompassie weer gesproken met het Platform Haagse Cliëntenorganisaties in de GGZ en het Maatschappelijk Steunsysteem. Het doel van deze besprekingen is te bezien in hoeverre samenwerking en afstemming tussen onze instellingen mogelijk en wenselijk is. In de laatst gehouden vergadering stond het verder intensiveren van de samenwerking tussen Kompassie en het GGZ-Platform

3 centraal. Daarbij kwamen de volgende vragen naar voren: - Op welke punten én op welk moment kunnen we nauwere samenwerking verder gestalte geven? - Is het mogelijk én wenselijk de PGB-consulent en de consulent Crisiskaart bij Kompassie onder te brengen? - Zou gezamenlijke huisvesting een optie zijn? - Welke voordelen zou dit alles kunnen hebben voor onze cliënten? Deze vragen moeten nog veel verder uitgediept en besproken worden, zowel binnen Kompassie als binnen het GGZ- Platform. Het bestuur van Kompassie heeft in ieder geval de intentie uitgesproken de gesprekken voort te willen zetten. Registratie Per 1 januari is bij Kompassie een nieuw registratiesysteem ingevoerd. Het systeem is ontworpen door Chris Willem Slager, bestuurslid van Kompassie, en de uitvoering ligt nu in handen van de stagiaires Maarten van den Horst en Alex Koningen. In het eerste kwartaal van 2009 hebben bijna 400 cliënten Kompassie bezocht en recentere cijfers geven aan dat het aantal cliënten nog steeds toeneemt. De (hulp)vragen van de cliënten lopen uiteen van een luisterend oor tot vragen over schulden, financiële zaken en uitkeringen. Vooral vragen over financiële kwesties scoren hoog. Het nieuwe systeem geeft een prima beeld van het cliëntenbestand van Kompassie. Bovendien toont het de noodzaak van Kompassie als Steun- en Informatiepunt voor GGZ-cliënten nogmaals duidelijk aan. Afscheid Het voelt voor mij een beetje als afscheid nemen: als de volgende Nieuwsbrief van Kompassie verschijnt, zit mijn taak er alweer op en ben ik ruim negen maanden interim-manager geweest. Ik vond het hartstikke leuk om te doen, hoewel het in het begin een lastige en moeilijke klus was. Maar ik heb genoten van de support van de vrijwilligers en de stagiaires, het vertrouwen van het bestuur en de uitstekende samenwerking met Hatice Duran. Ik heb het al vaker gezegd: Kompassie is gewoon een heel leuke club met een prima stel mensen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor deze goede werkperiode en ik wens jullie én Kompassie alle goeds toe voor de toekomst! Huub Donken, interim-manager

4 MANISCH-DEPRESSIEF (16) Column van Bert In een aantal afleveringen zal ik mijn ervaringen met mijn bipolaire stoornis weergeven. Kenmerkend voor mijn stoornis zijn de sterk verhoogde activiteit, de onrust, de scherpte en zelfs de agressie. In het voorjaar van 1993 werkte ik nog als keurige ambtenaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat noemde ik overigens steevast het Centraal Bureau voor Schipbreukelingen, omdat velen die elders mislukt waren hier een baantje vonden. Op een woensdagochtend zag ik vanuit mijn kantoor op elf hoog dat het omliggende plantsoen van een flink aantal bomen beroofd was. De mannen van de plantsoenendienst waren nog bezig met een grote boom. Ik rende naar de lift en eenmaal beneden stoof ik op hen af. Met touwen controleerden ze de zware boom en trokken ze hem in de goede richting: mijn richting! Ik brulde: Stop, in naam van de burgemeester! Weg daar!, schreeuwde de plantsoenenman. Hij sloeg naar mij, maar ik ontweek hem en daar kwam de boom al naar beneden en verdwenen mijn voeten en sloffen onder z n kruin. Doldriest, noemde de plantsoenendienst mijn actie later in de krant, Hij had wel dood kunnen zijn! Dat is niet helemaal waar, want in een manische periode werken je hersenen sneller en ik begreep dat mij niets kon gebeuren zolang ik niet voorbij die man met dat touw ging. Ook ik kwam in de lokale krant, op de foto met een gekneusd ei als symbool voor al het verwoeste leven in dat plantsoen. Dat ei vond ik in de kantine en in een flits zag ik de symbolische functie ervan. Deze hele actie illustreert hoe iemand die manisch-depressief is, kan optreden en handelen. Ik werd voor twee weken naar huis gestuurd wegens overspannenheid. En dat luidde een nieuwe fase van mijn leven in, waarover ik de volgende keer zal vertellen.

5 ONZE STAGIAIRES Alex, Elif, Havin, Maarten en Serpil Het bestuur van Kompassie vindt het tot zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid behoren jonge mensen die een middelbare of hogere beroepsopleiding volgen een plek te bieden waar ze werkend kunnen leren en lerend kunnen werken. In de bijdragen op de volgende pagina s schrijven onze stagiaires over hun ervaringen bij Kompassie. Wat heeft de stagetijd voor hen betekend? Wat zijn hun ervaringen? En vooral ook: wat hebben zij geleerd? Wij van onze kant kijken terug op een goede werktijd met hen. Het was een goed stel, dat aanvullend op het vrijwilligersteam van Kompassie uitstekend werk heeft verricht. Alex, Elif, Havin, Maarten en Serpil, bedankt en we wensen jullie - ook namens het bestuur en de vrijwilligers - veel succes bij het vervolgen van jullie opleiding en later in jullie werk. Hatice Duran en Huub Donken

6 Gedurende mijn stage heb ik veel kennis verworven op het gebied van de wetgeving rond de sociale zekerheid. Die kennis heb ik goed gebruikt tijdens mijn examen. Ik heb tijdens mijn stage ervaren dat ik de juiste opleiding heb gekozen, maar ik ben er ook achter gekomen dat ik een praktijkmens ben. In de toekomst wil ik dan ook vooral met cliënten bezig zijn. Serpil Saglam, stagiaire Sociaal Juridisch Medewerker Als ik aan Kompassie denk, denk ik aan het oprecht willen helpen van mensen binnen onze doelgroep, op allerlei gebieden. Kompassie draagt een heel prettige sfeer uit en ik heb het hier dan ook prima naar mijn zin gehad met mijn collega s en de cliënten. Alex Koningen, stagiaire Maatschappelijk Werk ONZE STA Hun erv Mijn stageperiode bij Kompass weest, zowel voor mijn persoonl keling met betrekking tot mijn op jaar meer zelfvertrouwen gekrege zekerder ben geworden in de omga Alex Koningen, stagiaire Maatschapp Voorheen had ik snel vooroordelen over mensen, maar nu kijk ik daar anders tegenaan. Doordat ik gedurende mijn stage direct contact met cliënten heb gehad, ben ik een sociaal persoon geworden. Als ik terugkijk naar de eerste dag van mijn stage ben ik gegroeid van een jong meisje tot een volwassen vrouw. Ik vond het erg leerzaam om bij Kompassie stage te lopen. Serpil Saglam, stagiaire Sociaal Juridisch Medewerker Bedankt, het was fijn met jullie werken. We hebben o

7 GIAIRES aringen De eerste dag van mijn stage was ik erg zenuw-achtig en wist ik niet zo goed wat mij te wachten stond. Nu kijk ik terug op een leerzame en erg leuke tijd. De taken die ik bij Kompassie heb gekregen, waren heel divers. Ik heb veel aspecten van mijn opleiding in de praktijk ervaren en ik heb de theorie die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan gelijk in de praktijk kunnen toepassen. Ik heb hier dit jaar veel geleerd, met name over de schuldhulpverlening, en de invloed die dit kan hebben op het leven van iemand. Ik ben blij dat ik bij een warme organisatie als Kompassie terecht ben gekomen en zal hier later met veel plezier aan terugdenken. Maarten van der Horst, stagiaire Maatschappelijk Werk Elif Aydin, stagiaire Sociaal Maatschappelijk Werk ie is erg belangrijk voor mij geijke groei als voor mijn ontwikleiding. Ik heb het afgelopen n, waardoor ik veel zelfverng met cliënten. elijk Werk Kompassie betekent voor mij, medeleven met anderen. Door wat ik heb geleerd in de praktijk toe te passen, heeft mijn stageperiode bij Kompassie mijn theorie verrijkt. Materiële hulpverlening bijvoorbeeld, een van de vakken die ik tijdens mijn opleiding heb gehad, heb ik binnen Kompassie in de praktijk toegepast door cliënten met financiële problemen te ondersteunen. Havin Dursun, stagiaire Maatschappelijk Werk ok van jullie geleerd. Jullie collega s van Kompassie

8 EVEN VOORSTELLEN Hilde Olvers, redacteur Mijn naam is Hilde Olvers en ik ben als vrijwilliger bij Kompassie verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie en het bewerken van teksten voor de Nieuwsbrief. Ik heb bijna 22 jaar met erg veel plezier fulltime gewerkt aan Groenten & Fruit, hét vakblad voor de Nederlandse voedingstuinbouw. Eind 1997, kort nadat ik van bureauredacteur was gepromoveerd tot eindredacteur, kreeg ik een burnout. Na een korte opname en acht maanden dagbehandeling bij Schroeder van der Kolk in de Tasmanstraat heb ik mijn werk weer hervat. Inmiddels was ons blad overgenomen door Reed Business Information, waardoor ik ook nog aan andere vakbladen heb kunnen werken. Helaas ben ik begin 2004 ontslagen omdat ik door kortere en langere ziekteperioden als een onzekere factor werd beschouwd. Ik ben 47, gescheiden en ik heb een dochter van 22 en een zoon van 18. Mijn dochter is vorig jaar bevallen van een zoon én afgestudeerd (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, specialisatie GGZ en verslavingszorg). Mijn zoon heeft een stoornis in het autismespectrum, doet dit jaar eindexamen Havo aan het speciaal voortgezet onderwijs en woont beschermd. Sinds mijn tweede opname, eind 2007, slik ik efexor en dat heeft de kwaliteit van mijn leven drastisch verbeterd. Begin dit jaar ben ik vrij actief geworden. In Zoetermeer zit ik als ambassadeur (cliënt) aan de werktafel van het Maatschappelijk Steunsysteem. Bij REAKT ben ik lid van de Bezoekersraad Haagrand en van de Centrale Cliëntenraad. Ook volg ik aan de Platinaweg de cursus Werken met ervaringsdeskundigheid. In de toekomst hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan het verbeteren van de GGZ in Nederland. Kompassie biedt mij de gelegenheid de liefde voor mijn vak te combineren met de sector waaraan ik mijn hart heb verpand, de GGZ. Bovendien heb ik er weer een aantal supergezellige collega s bij, wat ik enorm waardeer, en de uitnodigende sfeer bij Kompassie verrast me iedere keer weer als ik er binnenstap.

9 OP DE ZEEPKIST Het Festival op de kaart Op dinsdag 16 juni vond in het Theater aan het Spui het Festival plaats. Het was een dag voor iedereen in Den Haag die hulp kan gebruiken bij het vinden van dagbesteding. De organisatie was in handen van het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) Den Haag en de Stichting Akkoord. Er waren optredens, lezingen, workshops, een expositie en een speakerscorner. Hatice Dogan gaf namens Kompassie vanaf een zeepkist vol enthousiasme informatie over Kompassie, over wat we kunnen betekenen voor GGZ-cliënten en de mogelijkheid om ons team als vrijwilliger te komen versterken. We waren met tien vrijwilligers aanwezig en we hebben veel bekenden gesproken en nieuwe contacten gelegd. Kortom: Het was bijzonder zinvol en ook gezellig. Kompassie heeft zich helder gepresenteerd, iets wat we ook in toekomst zullen blijven doen.

10 NIEUWTJES Met mij alles goed Op dinsdag 9 juni besteedde Nova op Nederland 2 aandacht aan zelfbeschadiging naar aanleiding van de expositie Met mij alles goed. Dat is een gevleugelde uitspraak van mensen die zichzelf verwonden. Het is een snel en makkelijk antwoord op de vraag hoe het met je gaat en sluit verder doorvragen uit. Wie de uitzending gemist heeft, kan deze alsnog bekijken via De expositie is een initiatief van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Zij gaf zes kunstenaars de opdracht op zoek te gaan naar dat wat zowel cliënten als professionals in de zorg raakt en vroeg hen een bijdrage te leveren om zelfbeschadiging dichtbij te laten komen. De expositie, die van 11 juni tot 27 augustus te zien is in het nationaal museum van de psychiatrie Het Dolhuys in Haarlem, reist na de zomer tot 2011 langs negen GGZ-instellingen. Meer informatie is te vinden op Prinses Máxima opent Mixx Inn Prinses Máxima opent dinsdag 30 juni de Mixx Inn, vroeger bekend als bejaardenhuis Vijverzicht. De accommodatie, ontwikkeld door Woningcorporatie Haag Wonen, omvat ondermeer ruim honderd tijdelijke woningen. De huurders mogen er maximaal één jaar mogen verblijven. Bewoners met verschillende achtergronden, en waar nodig met woonbegeleiding, worden bewust willekeurig verspreid in het gebouw gehuisvest. Door onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten in De Plint van het gebouw, kunnen de gasten zich aan elkaar optrekken. Op de bovenste etage van het zes verdiepingen tellende gebouw in Bouwlust bevinden zich twintig hotelkamers, waarmee de eerste hotelfunctie in Den Haag Zuidwest is gerealiseerd. Lees meer hierover op internet onder Bouwlust/Mixx Inn op Dierenpension aan de Papajastraat Sinds 16 maart kunnen cliënten die een opname ondergaan of deelnemen aan (dag)activiteiten bij Parnassia Bavo Groep of REAKT tegen een geringe vergoeding hun hond of kat onderbrengen in het dierenpension van REAKT Johannes van Duuren aan de Papajastraat. Het dagtarief bedraagt 2,- voor een kleine hond, 2,50 voor een grote hond en 1,50 voor een kat. De exploitatie van het dierenpension is in handen gegeven van REAKT. Meer informatie is te vinden op Afdeling Autisme PsyQ heet nu Lucertis De afdeling autisme spectrum stoornissen van PsyQ aan de Carel Reinierszkade 197 heet sinds kort Lucertis SARR expertisecentrum autisme Den Haag. Beide zijn onderdeel van de Parnassia Bavo Groep. Voor de cliënten blijven adres en werkwijze hetzelfde. Het telefoonnummer blijft (070)

11 VACATURE Kompassie wil haar vrijwilligersteam uitbreiden en is daarom op zoek naar leuke, spontane GGZ-cliënten die met hun ervaringen anderen willen helpen. Vrijwilligers m/v (1 à 2 dagdelen per week) Wij vragen: Wij bieden: - Ervaring als cliënt in de GGZ - Compassie - Enthousiasme - Geduld - Een nieuwsgierige instelling - Oplossingsgericht kunnen denken - Humor - Zinvol vrijwilligerswerk - Een enorm fijne werksfeer - Een groep leuke collega-vrijwilligers - Ondersteuning en begeleiding - Een vergoeding van 5,- per dagdeel van 3 uur - Een betrokken werkbegeleider, manager en bestuur - Erg veel waardering Belangstelling? Kom langs in onze winkel aan de Regentesselaan 108 of bel (070) en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met interim-manager Huub Donken of werkbegeleider Hatice Duran.

12 Hou ons op de hoogte!!! Kompassie is een informatie- en steunpunt waar we mensen met een GGZ-achtergrond ondersteunen om de juiste oplossing te vinden voor hun problemen. Wij willen daarom ons uitgebreide folderaanbod actueel houden. En, wat nog belangrijker is, onze medewerkers willen graag op de hoogte blijven van alle vernieuwingen in het aanbod op het gebied van dagbesteding, werk, wonen, financiële en juridische hulp, enzovoort. Hou ons dus op de hoogte. Wij willen graag informatie ontvangen over jullie activiteiten zodat we onze cliënten juist kunnen informeren en verwijzen. Stichting Kompassie Regentesselaan EE Den Haag Telefoon: (070) Fax: (070) Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: Bij KOMPASSIE bent u van harte welkom van maandag t/m vrijdag van tot uur

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Nieuws. DEN HAAG OPMAAT: dienstverlening dichter bij de burger brengen

Nieuws. DEN HAAG OPMAAT: dienstverlening dichter bij de burger brengen Jaargang 14, september 2011 Nieuws DEN HAAG OPMAAT: dienstverlening dichter bij de burger brengen Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl Van het

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 woonprikkels In deze uitgave o.a. Werelds wonen in de Rosa Toren Verhuurconsulente Anita Daamen aan het woord Buurten en ZO Bewoners Spoorkolonie tijdelijk

Nadere informatie

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst.

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst. 1 Sámen met gezinnen Pagina 4 In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent Pagina 14 Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst Pagina 20 Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

Nadere informatie

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen neem gratis mee projectkrant Eigen Kracht Eigen Kracht!.. die zich verder willen ontwikkelen.. die hun weg willen vinden.. van alle culturen.. die hun kansen op werk willen vergroten Investeer in jezelf

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie jaargang 10 nummer 2 2015 www.ggze.nl GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo Actief aan de slag met suïcidepreventie Colofon Dit magazine verschijnt

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

Versterk je talent! De invoering van het ontwikkelbudget bij stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam

Versterk je talent! De invoering van het ontwikkelbudget bij stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam Versterk je talent! De invoering van het ontwikkelbudget bij stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam Ontwikkel je talent! In 2012 introduceerden we bij stadsdeel Oost de ontwikkelcheque. Een bedrag van 500

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda Nieuws voor cliënten 23 Thema Tara Verlangen Agenda Verlangen verlangt naar... betekent voor... oktober december 2008 Inhoud 2 2 Vooraf 9 3 4 5 6 Nieuws van de cliëntenraden Hoe los ik een klacht op? Uitbreiding

Nadere informatie

InTactualiteiten. Beste lezer(s),

InTactualiteiten. Beste lezer(s), InTactualiteiten April 2012 Beste lezer(s), Het jaar 2012 is al weer een behoorlijk eindje gevorderd, wanneer deze editie op de deurmat valt. Nu de groene winter achter ons ligt en de voorspellingen van

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie