PREEK DOOR DE WEEK. Als de stroom uitvalt...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREEK DOOR DE WEEK. Als de stroom uitvalt..."

Transcriptie

1 PREEK DOOR DE WEEK Als de stroom uitvalt... 10de jaargang, nr. 13 week 15 6 april 11 april 2015

2 maandag 6 april 2015 Vier de steen Wie kent er niet een zware steen Die steeds het hart bezwaart Je voelt je nietig en alleen De lucht onopgeklaard Daar ligt de steen van onbegrip Door vrienden neergevlijd Gevangen lijk je in de knip Van hun onachtzaamheid De steen van de verlatenheid Is niet door jou te dragen Bewerkt een arme eigenheid Getooid met duizend vragen Aan de steen van angst en vrees -Vaak een ziekte die je kwelt- Stoot de mens zich allermeest t Is een traan die hier opwelt Stenen vormen een zondemacht Als kort plaveisel van de tijd Tezamen bij het kruis gebracht En diep begraven in Zijn strijd Nu breekt een nieuwe morgen aan De grafsteen weggewend Want alles is voor mij voldaan Gevierd door Hem gekend Hier gaat de Vader aan de slag Wast al mijn stenen schoon En wat ik verder nog vermag Dank zij Gods eigen Zoon!

3 dinsdag 7 april 2015 Herstelde Wifi Vrienden, we kunnen vol vertrouwen de ware heilige tent van God binnengaan. Jezus heeft dat voor ons mogelijk gemaakt met zijn bloed. Door zijn dood maakte Hij voor ons de weg vrij. Daardoor kunnen wij nu bij God komen. (Hebreeën 10:19-20 BGT) Afgelopen zondag werd er gesproken over het licht dat Jezus bracht door Zijn opstanding. Onze voorganger stond stil bij de grote stroomstoring van bijna twee weken geleden. Ik wil graag, naast het beeld van het licht, nog een ander beeld toevoegen dat ik in mijn leven meemaakte. Ik werk op een middelbare school en in deze tijd heeft bijna elke leerling een eigen smartphone. En de smartphone is erg belangrijk voor veel leerlingen. Soms is het nodig om de telefoon in te nemen en sommige leerlingen lijken dan haast in paniek te raken. Toen de storing al een behoorlijke tijd aan de gang was en ik weer een nieuwe klas in mijn lokaal ontving, kwamen er twee meiden naar mij toe. De eerste opmerking was niet goedemorgen of wat gaan we vandaag doen?, maar Mevrouw, wanneer werkt de wifi weer?. Ik moest hen teleurstellen, ik had het antwoord ook niet. Hun opmerking zette mij wel aan het denken. Ze hadden ook gewoon kunnen vragen of ik wist wanneer we weer stroom zouden hebben, maar kennelijk was de wifi *) belangrijker om naar te vragen. Ze hadden tijdens de pauze honderden leerlingen om zich heen gehad, maar het contact met de buitenwereld, dat waren ze kwijt en dat was voor hen een probleem. Wij mensen zijn ook lange tijd ons Netwerk kwijt geweest. We hadden wel allerlei mensen om ons heen, maar het contact met de Allerhoogste was verstoord door onze zonden. Maar tijdens de opstanding van Pasen heeft Jezus Christus als het ware het wifi-netwerk hersteld, waardoor wij weer vrij tot God kunnen gaan. Het mooie is dat wij als christenen niet bang hoeven te zijn dat de stroom een paar uur uitvalt en we tijdelijk niet meer tot God kunnen naderen. Door Jezus dood en opstanding mogen en kunnen wij altijd direct bij God terecht. Vader, dank voor uw enorme offer en dank voor de opstanding. Dank dat wij altijd vrij tot U mogen naderen. Dank dat wij ons dag aan dag geen zorgen hoeven te maken of de verbinding zal blijven bestaan, maar dat we mogen weten dat U door Jezus dood en opstanding altijd beschikbaar bent. Dank dat wij naar U mogen komen, maar dat U ook tot ons wil spreken. Help ons om naar U te luisteren. *) Wifi: een draadloze verbinding met internet

4 woensdag 8 april 2015 Eén grote uitnodiging Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. (Lukas 23:44) 20 Maart was er een zonsverduistering. In Nederland een totale omdat de wolken ervoor hingen... Teleurstelling alom. Er was zoveel van verwacht. Het was even een hype. Brilletjes waren niet aan te slepen en er kwamen zoveel mensen naar de sterrenwachten dat niet iedereen naar binnen kon. Zo'n zonsverduistering, met een 'gecontroleerd' begin en einde, is mooi, maar als we het niet in de hand hebben en dat is vaker bij duistere omstandigheden, dan is het niet iets om naar uit te kijken. Bovenstaande Bijbeltekst spreekt ook over een zonsverduistering. De glans verdween op Goede Vrijdag. Hoe somber moet de schepping geweest zijn toen de Mensenzoon als totaal onschuldige werd gedood, hoe verdrietig de Jezus-getrouwen? Het duurde drie uur, toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. Dat was een heel dik gordijn dat de mensen moest weghouden van het Allerheiligste, een ruimte waar de Ark van het verbond stond, met daarin 'de aanwezigheid van God'. Het voorhangsel scheurde in twee stukken, van boven naar beneden, lezen we in Markus 15:37. Kun je mooier uitgebeeld hebben dat Jezus de weg naar God vrijmaakte?! In de brief aan de Hebreeën (10:20) staat daarover: omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. Wat een uitnodiging om tot God te komen! En daarmee tot je doel, je bestemming. Op Goede Vrijdag zagen we Gods liefde voor mensen, met Pasen liet Hij zien dat Hij ook de macht en kracht heeft voor het beloofde nieuwe leven. Een supermooie uitnodiging om op in te gaan. Zoals Jezus' hele leven en leer één grote uitnodiging was. In Johannes 12:47 zegt Hij: Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Ik moet denken aan de rijke jongeling (Matteüs 19:16-30) die door Jezus werd uitgenodigd met Hem mee te gaan. 'Ja maar...', dacht de jongeman. Jezus liet hem begaan. Je moet niet mee, je mag. De uitnodiging ligt er, de weg is open. Om over na te denken Ik weet niet of de tegenstanders van Jezus aan het denken werden gezet toen ze het gescheurde voorhangsel zagen, maar feit is dat er gewoon (?) een nieuw voorhangsel werd opgehangen. Mijn vraag (en denk daar niet te gemakkelijk over) is: hoe open is voor ons de weg naar God? Hebben we de neiging zelf (eigengemaakte) gordijntjes op te hangen of genieten we volop van de uitnodiging die God in Jezus deed uitgaan? Heer, wat een verandering gedenken we deze dagen. Een naar U - Schepper van hemel en aarde - afgesloten weg wordt geopend. De asgrauwe Goede Vrijdag bracht ons naar Pasen, nieuw leven. Met de uitnodiging tot dat leven te komen. Heer, help ons het dagelijks mee te nemen in ons leven.

5 donderdag 9 april 2015 Hoogspanning In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zèlf God. Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ontstaan; al het bestaande heeft Hij gemaakt. In Hem is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. (Johannes 1:1-5, Het Boek) Ik weet vrijwel niets van elektriciteit. En dat is vreemd, want mijn vader wist er zo n beetje alles van en mijn oudere broer kan het huis van onder tot boven van stroom voorzien. Ik kan wel een lampje ophangen en een schakelaar omzetten wie kan dat niet maar het is voor iedereen het beste dat ik met mijn vingers van stroom afblijf. Niet alleen mijn vader en mijn broer, ook mijn zwager is deskundig op elektragebied. Nog een graadje deskundiger zelfs, want hij is betrokken bij de stroomvoorziening via het hoogspanningsnetwerk in onze regio. (En nee, hij heeft niet de enorme stroomstoring veroorzaakt waardoor we onlangs massaal getroffen zijn. Hij had die dag vrij misschien was dát wel de oorzaak van de problemen!) Op verjaardagsfeesten mag ik graag praten over dingen waar ik geen verstand van heb. Daarom wilde ik onlangs ook alles weten van het hoogspanningsnetwerk in Nederland en Europa. En mijn zwager kon me er bereidwillig ook alles over vertellen. In grote lijnen kon ik het volgen, maar het is alleen maar duidelijker geworden dat ik er geen benul van heb. Ik doe gewoon het licht aan. Of uit. Had ik nu maar tijdens die gedachtenwisseling niet gezegd dat we opvallend lang geen last hebben gehad van een grote stroomstoring! Maar ik zei het wel en u kent de gevolgen. Of is het bijgeloof om daar een verband tussen te zien? Daar heb ik ook al geen verstand van. Wat doen we als vanzelfsprekende zaken plotseling niet meer zo vanzelfsprekend blijken? Wat doen we als ons licht uitvalt, wat doen we als de krachtbronnen van ons leven onverwachts niet meer leveren? Ik heb het natuurlijk niet meer over 220 volt of 380 kv (zie je, ik heb er echt iets van opgestoken!) maar over levenskracht. Wie het snapt mag het zeggen. Dat automatische leven van ons is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Iemand sprak ooit: Er moet Licht zijn! (Genesis 1:3) God, uw gedachten zijn hoger. We kunnen er niet bij.

6 vrijdag 10 april 2015 Het licht kan gedoofd worden Laat mij elke ochtend uw liefde zien. Zeg me wat ik moet doen, want op U vertrouw ik, naar U verlang ik. (Psalm 143:8) Wat gebeurt er als de stroom uitvalt? Een interessante vraag. Zo interessant dat er TVseries over gemaakt en boeken over geschreven worden. Ik denk dat je wel kunt stellen dat als de stroom blijvend uitvalt we terug zijn in de middeleeuwen. Er zijn trouwens theorieën dat het nog veel verder gaat. Als er geen stroom is, kunnen we de kernreactoren niet uitzetten en ontploft de hele handel. Dan blijft er dus weinig over van de mensheid Elektriciteit heeft onze levensstandaard verhoogd en onze levensduur enorm verlengd maar we zijn er ook afhankelijk van. Juist omdat we erop vertrouwen lijkt het iets van ons te eisen. We kunnen niet meer zonder! Als ik eerlijk ben, vertrouw ik behoorlijk op stroom. Ik kan (en wil) me een leven zonder moeilijk voorstellen. Dat vertrouwen is ook de achilleshiel. Want kun je er wel op vertrouwen? En van de afhankelijkheid kan ook enorm misbruik worden gemaakt. Het licht dat gebracht wordt door de stroom kan ook uitgaan. Het licht kan gedoofd worden. En wat dan? Waar kun je op vertrouwen? Stroom is kwetsbaar. En de afhankelijkheid heeft ook nadelen. Wil je niet soms dat al die elektrische apparatuur gewoon even uit staat? En waar verlang je naar? Wat wil je? Ik wil mijn vertrouwen stellen, niet op iets, maar op iemand die echt betrouwbaar is. Bij wie je terecht kunt en die je niet laat vallen. Voor mij is dat Jezus. Hij zorgt voor me, is volstrekt betrouwbaar en wil het beste voor me. Hoe ik dat weet? Omdat juist toen het echt duister was in de wereld, Jezus stierf, ook voor mij (lees maar in Matteüs 27:45). En later stond Hij, ook voor mij, op. Je vertrouwen stellen op Jezus heeft geen nadelen. Je wordt afhankelijk van Hem, maar daar kan geen misbruik van worden gemaakt. Jezus is het licht en Hij kan nooit uit gaan. Vertrouw op Hem! Vraag Vertrouw jij op stroom? Of op andere zaken? Of vertrouw je op God. Denk je dat je op beide kunt vertrouwen? Here Jezus, dank U dat U het licht van de wereld bent! Uw licht zal nooit doven!

7 zaterdag 11 april 2015 Wie zal er een licht op werpen? Hij zei tegen hen: De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar na drie dagen zal Hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen. (Markus 9:31-32) Selim is ongeveer 17 jaar oud als hij helpt met puin ruimen, na een van de grootste aardbevingen in Turkije. In 1999 vielen daarbij veel slachtoffers en zo ook in zijn geboortestad Yalova, ten zuiden van Istanbul. Een oude man praat tegen hem over God, terwijl hij een stuk steen probeert weg te rollen. De man vertelt dat God zich tegen hen keert. Selim is het niet met de oude man eens, maar uit respect zegt hij niets. Vanaf dat moment begint hij vragen te stellen, aan eigenlijk iedereen die maar in gesprek wil. In Turkije schuwen weinig mensen het gesprek, men houdt veel van de discussie en het is direct ook een manier van kennisoverdracht. Met elkaar weet je immers meer. Zijn broers die het geloof van zijn vader kiezen, proberen het hem uit te leggen. Maar Selim is niet tevreden en begint aan zijn vrienden lastige vragen te stellen over hun geloof, vraagt zich ook hardop af waarom zijn vrienden die vragen niet stellen en maar gewoon aannemen wat hun ouders hun vertellen. Op een dag vindt hij een oude Bijbel in huis. Zijn moeder vertelt hem dat ze die dertig jaar eerder van iemand in Duitsland had gekregen, toen zij daar nog woonden. Ze zegt hem dat ze het boek niet wil weg gooien, maar ook niet weet wat ze er mee moet. Al lezende ziet Selim steeds meer antwoorden op zijn vragen en besluit in 2010 voor het eerst naar een kerk te gaan. Daar ontmoet hij voor het eerst van zijn leven christenen. Zij zoeken samen met hem naar antwoorden die hij nog niet begrijpt. Hij geeft zijn leven aan Jezus en hoewel zijn broers en vrienden het niet snappen, accepteren zij hem wel. De laatste twee jaar vraagt hij mensen het hemd van het lijf en leert hen vragen te stellen. Om over na te denken Bij de ontmoeting met Selim, leerde ook ik weer opnieuw vragen te stellen. Dat Jezus de dood overwon, maakt dat ik mag leven in de zekerheid dat God mij heeft geaccepteerd en ik zijn kind mag zijn. Als Jezus opstanding zo belangrijk voor mij is, merk je dat dan ook aan mijn leven? Als iemand vragen heeft, ben ik dan beschikbaar om daar een licht op te werpen? Dank U wel, Heer, dat U zichzelf bekendmaakt en dat geen vraag voor U te gek is. Dat U geduldig bent en ons lief heeft.

8 Meerkerk Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf in Jezus Christus naar de aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar. Missie Midden in de samenleving bewust getuige zijn van de liefde van Jezus Christus om mensen te helpen Hem te vinden en Hem samen steeds meer te volgen. Activiteiten Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om en uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich opgeven voor een Introductiekring, maar wilt u eerst meer weten over het Evangelie, dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha Cursus volgen. Adressen Correspondentie: Postbus AR Hoofddorp IBAN NL07 ABNA Kerkelijk centrum: Bennebroekerweg MD Hoofddorp Tel: (023) Kantoor: IJweg MH Hoofddorp Tel: (023) U kunt ook corresponderen via webadres: De diensten zijn regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio (op zondag om 10:00 uur, 1008 AM) en Seaport Radio (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel) Preek door de week dagelijks per ontvangen? Via onze website kunt u zich eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kunt u ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Preek van Kees de Graaf. Preek over Romeinen 8:15

Preek van Kees de Graaf. Preek over Romeinen 8:15 Preek van Kees de Graaf Preek over Romeinen 8:15 Tekst: U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Sta eens stil en denk eens na!

Sta eens stil en denk eens na! Sta eens stil en denk eens na! Zeer weinig mensen hebben ooit nagedacht over waarom zij geloven wat zij geloven. Waarom zij de gewoonte volgen die zij volgen, of vanwaar die gewoonten stammen. Wij werden

Nadere informatie

(Op weg naar) Pasen in verhalen, gedachten en gebeden

(Op weg naar) Pasen in verhalen, gedachten en gebeden (Op weg naar) Pasen in verhalen, gedachten en gebeden Als ik Pasen hoor Als ik Pasen hoor, dan moet ik denken aan een enorme berg. Ik sta aan de voet en kijk omhoog. Wat voel ik me klein. Als ik Pasen

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10

Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10 Preek Joh. 20:8-9, Hoofddorp 12-4 (Pasen, middag) Thema: zien is geloven!? Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10 Preek Een paar weken geleden las

Nadere informatie

NIET. Interview HIER. RTL-weerman Reinier van den Berg. Geloven, ondanks je chronische ziekte. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug

NIET. Interview HIER. RTL-weerman Reinier van den Berg. Geloven, ondanks je chronische ziekte. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug Echo NIET Interview HIER met RTL-weerman Reinier van den Berg Geloven, ondanks je chronische ziekte Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug 2 Redactioneel NIET HIER RTL-weerman Reinier van

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Week 1: Dagen tellen. p Lezen!

Week 1: Dagen tellen. p Lezen! 14 p Lezen! Misschien heb je het vandaag wel gevraagd Welke datum is het? Je telt de maanden van het jaar en de dagen van de week. Tellen is belangrijk. Dat is niet alleen nu zo, dat was het ook in de

Nadere informatie