PREEK DOOR DE WEEK. Vier Ons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREEK DOOR DE WEEK. Vier Ons"

Transcriptie

1 PREEK DOOR DE WEEK Vier Ons 10de jaargang, nr. 2 week 4 19 januari 24 januari 2015

2 maandag 19 januari 2015 Opdat de wereld gelooft Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. (Johannes 17:21-23) Laten wij één zijn, omwille van de wereld. Jezus zegt in zijn gebed dat de wereld ons haat, omdat wij niet bij de wereld horen. Maar als wij als christenen één zijn, dan zal de wereld wel gaan zien en begrijpen dat er een God is. Dan komen mensen tot geloof. Zijn wij voldoende zichtbaar als lichaam van Christus? Als mensen die één zijn? Ik ben bang van niet. Het is al moeilijk genoeg om een gezonde eenheid binnen het huwelijk te bewaren. Of binnen gezinnen en families. Programma s als Spoorloos, Vermist en het Familiediner herinneren ons eraan, dat zelfs mensen die een bloedverwantschap hebben, elkaar pijn doen en van elkaar weglopen. Maar dan komt er na verloop van tijd bij sommigen toch het verlangen naar dat deel van de familie dat er niet is. Omdat de band die verbroken is altijd pijn doet. Ik denk dat iedereen de pijn voelt - of gevoeld heeft - van het afgesneden zijn van God. Ieder mens heeft onvoorwaardelijke liefde nodig. Ieder mens heeft het nodig om ergens bij te horen. Ergens thuis te zijn. Als het ons als christenen lukt om echt thuis te zijn bij elkaar, elkaar lief te hebben, terwijl we zo verschillend zijn en elkaar regelmatig pijn doen, dan is dat een regelrecht wonder. Een bewijs voor het bestaan van God. Van de anderhalf miljoen mensen die afgelopen week meeliepen in Parijs waren er een heleboel die niet van harte de arm konden slaan om bepaalde andere personen die ook meeliepen. De ogenschijnlijke eenheid was een zeer kwetsbare, en geen echte, eenheid. Alleen een eenheid die door God gegeven is en die gebaseerd is op zijn liefde voor ons kan werkelijk blijven bestaan. Heer, uw woord is de waarheid. En U zegt dat U ons de naam van de Vader bekend blijft maken, zodat Uzelf en Gods liefde in ons zullen blijven. U maakt ons één, door uw liefde. Omwille van een wereld in nood.

3 dinsdag 20 januari 2015 Bidden zonder wanhopen Tegen jullie, mijn vrienden, zeg Ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. (Lucas 12:4) Stel je voor dat er een apparaat is waarmee je kunt waarnemen wat er op andere plaatsen op deze wereld gebeurt. Denk je in dat je de beelden, de geluiden zo tot je krijgt als was je er zelf bij. Gebruik je verbeelding en zie voor je dat je het geknal van wapens en het gehuil van mensen bijna onverdund toegediend krijgt door een technisch middel dat de afstand tussen mensen razendsnel overbrugt. Zou je zo n apparaat willen hebben? Zou je er de hele dag aan gekluisterd willen zijn om niets van de actie te missen? Was het maar verbeelding. We hebben apparaten op zak die ons rechtstreeks vertellen wat er allemaal op deze wereld vol ellende, wanhoop en paniek gebeurt. En we zijn wereldburgers, we zitten niet geïsoleerd op een eiland, nee we kiezen ervoor om ogen en oren open te houden en we laten de beelden en geluiden via schermen en speakers tot ons hart en hoofd doordringen. We zijn immers geen struisvogels, we stoppen ons hoofd niet in het zand, we zijn niet onwetend, we kijken niet weg. Het mag hoor, het kan en het is goed om geïnformeerd te zijn. Maar toch, hoe vaak en hoe intensief moet je jezelf blootstellen aan wat er gebeurt op deze planeet? Je kunt er kennis van nemen, je kunt je ogen niet sluiten, of het moet al zijn om te bidden voor een planeet die volledig op hol geslagen lijkt te zijn een wereld waarop wij rondtollen als een kermisattractie die helemaal niet leuk meer is. Soms wil je roepen: Mijn God, mijn God mag ik er af? Weet je wat het is, ieder mens heeft een kruis te dragen. God heeft ons niet de opdracht gegeven om al het lijden en alle pijn van heel de wereld op onze schouders te nemen. Dat heeft Jezus namelijk zelf al gedaan. En tegen jullie, zijn vrienden, zegt Hij: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Om over na te denken Angstaanjagende beelden en nieuwsberichten. De Bijbel zegt dat de wereld in barensnood is zucht om verlossing. Laten we bidden zonder te wanhopen. Heer, ontferm u over ons, uw kinderen.

4 woensdag 21 januari 2015 Het mooiste moet nog komen! Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. (Johannes 17:21) God heeft een relatie met Zichzelf. Dat klinkt misschien vreemd, maar als je de Bijbel er op naslaat ontkom je er niet aan. Ze zijn samen één en ze houden van elkaar. De Zoon is bereid om te doen wat de Vader van Hem vraagt. Voor Zijn sterven zegt Jezus: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt. Jezus weet wat er komen gaat en gaat door, omdat God de Vader dit wil. In Johannes 17 vraagt Jezus aan de Vader of de christenen een vergelijkbare relatie met Jezus en de Vader mogen hebben. Later is dit mogelijk gemaakt door de derde persoon in God: de Heilige Geest. De eerste gemeente lijkt deze relatie te benaderen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk (Handelingen 4:32). Ik voel altijd een soort heimwee als ik dit lees. Natuurlijk gaan er in die gemeente ook zaken mis, er komen conflicten en er is leugen en bedrog, maar toch Wat moeten wij nu? Wij kunnen relaties hebben met elkaar. Vriendschappen, familie en mensen uit de gemeente kunnen heel goed zijn voor elkaar. Ik denk echter dat het beste voorbeeld een huwelijk is. Om een heel diepgaande relatie met elkaar te hebben moet je de ander vóór jezelf kunnen stellen. En dat is noodzakelijk in een huwelijk. Zoals Jezus de wil van de Vader boven die van Zichzelf heeft gesteld, zo moeten wij bereid zijn de wil van anderen boven die van ons te stellen. Wat dat betreft kijk ik uit naar de toekomst. Later zullen er alleen maar mooie, goede relaties zijn. Stel je een wereld voor waarin iedereen bereid is de ander voor zichzelf te stellen en dat iedereen in God is, zoals Jezus en de Vader in elkaar zijn! Inderdaad: het beste moet nog komen. Vraag Ben jij bereid om je eigen wil opzij te zetten voor een ander? Is het zwak om de wil van een ander boven die van jezelf te stellen? Here God, wilt U ons helpen om uw wil altijd op nummer één te hebben staan.

5 donderdag 22 januari 2015 Laat Ons vieren... God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. (Genesis 1:26a,27) Toen ik het weekthema zag, kwam al gauw bovenstaande tekst naar voren waarin God spreekt over de schepping van de mens. Gods eerste woorden in de Bijbel vinden we in vers 3: het machtige Er zij licht. En (alleen!) door dat woord... was er licht! God ging daarna door met scheppen van dingen die zijn glorie en grootsheid tonen, maar op dag 6 zien we de schepping van de mens: iemand die als Gods evenbeeld zal zijn! En uiteraard gebeurde het. Op dat moment is de mens er, als een evenbeeld van God. Evenbeeld van God, als God, het karakter van God... met liefde, trouw, geduld, etc... God zag dat alles wat Hij gemaakt had, zéér goed was (vers 31). Dat kan natuurlijk alleen gezegd worden wanneer het is zoals de Schepper bedoelde. Ik bedacht dat als God niet gezegd had: Er zij licht, er geen licht zou zijn. Als Hij niet gezegd had: Laat ons mensen maken, dan zou ik dit niet geschreven hebben, want dan zou er niemand zijn... Maar God maakte ons wel. Waarom naar zijn evenbeeld? Zou dat niet zijn omdat de mens niet tot zijn bestemming en het ware geluk kan komen wanneer we niet Gods karakter (kunnen) weerspiegelen? In het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) horen we hoe Jezus voor de mens zijn hart uitstort bij de Vader. Ik raad aan het hele gebed te lezen. Maar voor het thema licht ik deze verzen er even uit: Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij. (verzen 20-22) Wie kan beter, dieper en oprechter verwoorden hoezeer hij wenst dat wij mensen komen tot het één zijn met Hem dan degene die er zelfs zijn eigen leven voor over had?! Om over na te denken Het thema van deze week is: Vier Ons. Ons met een hoofdletter om aan te geven dat we dankbaar mogen vieren dat God er is, ons maakte naar Zijn evenbeeld en er alles aan doet (en er de macht voor heeft!) om het weer zo te laten worden. Het Leven vieren! Heb je ervaring met het Leven vieren op momenten dat iets van Gods evenbeeld in mensen te zien is? Ben je er bewust mee bezig je Gods karakter eigen te maken? Vader in de hemel, ik vraag vergeving voor hoe ik ben afgeweken van de schepping naar uw evenbeeld. Help me vast te houden aan U en aan het gebed van Jezus om samen te streven naar de eenheid met U en - in U - ook met elkaar. Amen.

6 vrijdag 23 januari 2015 Gods trouw is een toezegging Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten - zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied. (Jesaja 55:10-11) Gisteren schreef ik dat we niet zouden hebben bestaan als God niet had gezegd: Laat Ons mensen maken... Ik schreef het in dank op, want ik ben blij dat ik leef. Ik besef heus wel dat als ik niet bestaan had, ik ook niets zou merken van mijn niet-bestaan. Dus zou het niet erg zijn, kun je denken. Maar is dat ook zo? Wat niet weet, wat niet deert? Het zou inderdaad niet 'deren', pijn doen, maar het zou wel een gemis zijn, of je je daar nu van bewust bent of niet. Want God heeft ons niet voor niets geschapen. Misschien ben je in omstandigheden dat je denkt: 'ik ben helemaal niet zo blij met m'n leven.' Er zijn genoeg omstandigheden die deuken en butsen slaan op en in de vreugde van het leven. Voor hen die met die omstandigheden te maken hebben, wil ik vandaag gezegd hebben: Gods beloften zijn geen loze beloften, het zijn TOEZEGGINGEN! Toezeggingen van de God die zijn woorden niet leeg laat terugkeren. Zoals je in Jesaja 55 kunt lezen. Hoewel Jesaja in een andere tijd sprak en tegen andere mensen, hebben de door hem doorgegeven woorden ook ons in 2015 veel te zeggen. Lees het hoofdstuk maar eens. Of het nu is of later, wat God gezegd heeft, zal gebeuren. Het is een toezegging waar je Hem aan mag houden, maar ook jezelf aan mag vasthouden! Ik hoop en bid dat mensen in nare omstandigheden het kunnen vastpakken, soms misschien wel als de bekende 'laatste strohalm'. Weet: God laat niet los. En dat kan heel veel betekenen. Vorige week lazen we van de oude Simeon die Jezus ontmoette en toen kon zeggen: 'Nu kan ik rustig sterven.' Dat is mooi, voor iemand in zijn positie en omstandigheden, maar voor mij, midden in het leven? Is het niet zo dat als je weet dat je (als de tijd daar is) rustig kunt sterven, je ook (nu!) rustig kunt leven? Ik ervaar dat wel zo. Omdat het te allen tijde leven in Gods hand is. Vraag Kun jij zeggen: ik vier Ons, want ik heb ervaren (of weet) dat God goed is en trouw aan zijn gegeven Woord? Heb jij een belofte of toezegging van God waaraan je je in tijden van nood vasthoudt? (Mail kan via Here God, wat is het goed om in een wereld die zo onzeker is en zo snel verandert, een houvast te hebben aan U wiens woord nooit gebroken zal worden. Amen.

7 zaterdag 24 januari 2015 Samen één Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat U Mij gestuurd hebt. (Johannes 17:21 BGT) Voordat Jezus wordt opgepakt om vervolgens veroordeeld te worden, lezen we in de Bijbel dat Hij nog met zijn hemelse Vader bidt. Jezus laatste woorden voor zijn lijden en sterven waren een gebed voor ons. Jezus gebed voor ons is dat wij allen één zouden zijn. Waarom zou Jezus laatste gebed een gebed voor eenheid zijn? Ik denk dat Jezus wel wist dat wij het zwaar zouden krijgen en dat de eenheid zou afnemen. Waar de eerste christenen nog alles met elkaar deelden (Handelingen 4:32), zijn er tegenwoordig enorm veel mensen die zich eenzaam voelen. In een artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, las ik dat 40% van de Nederlanders zich eenzaam voelt. Er zullen in de tijd van de Bijbel ook vast mensen zijn geweest die zich eenzaam voelden, maar of de groep eenzamen net zo groot was als nu betwijfel ik. Ik denk dat dit ook komt door de maatschappij waarin wij leven. Jezus bidt voor ons opdat wij één mogen zijn. En dat is volgens mij niet voor niets. Wij hebben elkaar als mensen nodig. Helemaal alleen redden we het niet. Daarnaast kunnen wij als wij één zijn iets betekenen voor de eenzame mensen om ons hen. Jezus bidt ook tot zijn Vader dat de christenen één mogen zijn, net zoals wij samen één zijn. Een paar woorden van Jezus, waar weer zoveel over te zeggen is. Allereerst maakt Jezus hier weer duidelijk dat Hij een drie-eenheid is met de Vader en de Heilige Geest. God bestaat uit drie, maar is toch één. En dat werkt! Zij kunnen met elkaar één zijn, zonder geruzie, gemopper of verwijten. De perfecte éénheid. Ik vind dat altijd bijzonder en mooi. Wat mij ook altijd raakt is dat wij meer en meer op die grote God mogen lijken. Jezus bidt voor ons dat wij net als Hen ook één mogen zijn. Wat een voorbeeld hebben wij! Vader, dank dat U één bent. Wilt U ons helpen om meer en meer op U te gaan lijken, zodat wij als christenen ook één mogen zijn met elkaar? Wilt U ons helpen om één te zijn, zodat we er ook kunnen zijn voor de mensen die eenzaam zijn?

8 Meerkerk Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf in Jezus Christus naar de aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar. Missie Midden in de samenleving bewust getuige zijn van de liefde van Jezus Christus om mensen te helpen Hem te vinden en Hem samen steeds meer te volgen. Activiteiten Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om en uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich opgeven voor een Introductiekring, maar wilt u eerst meer weten over het Evangelie, dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha Cursus volgen. Adressen Correspondentie: Postbus AR Hoofddorp bankrek.nr. NL07 ABNA Kerkelijk centrum: Bennebroekerweg MD Hoofddorp Tel: (023) Kantoor: IJweg MH Hoofddorp Tel: (023) U kunt ook corresponderen via webadres: De diensten zijn regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio (op zondag om 10:00 uur, 1008 AM) en Seaport Radio (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel) Preek door de week dagelijks per ontvangen? Via onze website kunt u zich eenvoudig aanmelden voor deze service.

PREEK DOOR DE WEEK. Verrast door hoop - Leve de opstanding!

PREEK DOOR DE WEEK. Verrast door hoop - Leve de opstanding! PREEK DOOR DE WEEK Verrast door hoop - Leve de opstanding! 9de jaargang, nr. 4, week 6 3 februari 8 februari 2014 maandag 3 februari 2014 Zelfs voor misbaksels Pas op het laatst is Hij ook aan mij verschenen,

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat heeft Jezus jou te zeggen?

PREEK DOOR DE WEEK. Wat heeft Jezus jou te zeggen? PREEK DOOR DE WEEK Wat heeft Jezus jou te zeggen? 9de jaargang, nr. 29 week 40 29 september 5 oktober 2014 maandag 29 september 2014 Ongemakkelijke vragen Jezus vroeg nu aan de twaalf: Willen jullie soms

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Vrij om te leven?

PREEK DOOR DE WEEK. Vrij om te leven? PREEK DOOR DE WEEK Vrij om te leven? 9de jaargang, nr. 23, week 25 16 juni 21 juni 2014 maandag 16 juni 2014 De beste vrijheid Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen,

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Vanaf die tijd

PREEK DOOR DE WEEK. Vanaf die tijd PREEK DOOR DE WEEK Vanaf die tijd 9de jaargang, nr. 9, week 11 10 maart 15 maart 2014 maandag 10 maart 2014 Vanaf dat moment Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei Hij, want

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Redder van de wereld. (Johannes 4: 39-42 - NBV)

PREEK DOOR DE WEEK. Redder van de wereld. (Johannes 4: 39-42 - NBV) PREEK DOOR DE WEEK (Johannes 4: 39-42 - NBV) 10de jaargang, nr. 40 week 51 14 december 19 december 2015 maandag 14 december 2015 Blijf wat langer Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven.

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Ben je gevierd?

PREEK DOOR DE WEEK. Ben je gevierd? PREEK DOOR DE WEEK Ben je gevierd? 10de jaargang, nr. 3 week 5 26 januari 31 januari 2015 maandag 26 januari 2015 Je geld of je liefde Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Vier je redding!

PREEK DOOR DE WEEK. Vier je redding! PREEK DOOR DE WEEK Vier je redding! 9de jaargang, nr. 37 week 48 24 november 29 november 2014 maandag 24 november 2014 Liefde in plaats van stenen Heb elkaar lief. (1 Johannes 3:11) Eén van de moeilijke

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Vier de ander!

PREEK DOOR DE WEEK. Vier de ander! PREEK DOOR DE WEEK Vier de ander! 9de jaargang, nr. 36 week 47 17 november 22 november 2014 maandag 17 november 2014 Een ongemakkelijke boodschap Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. De gezindheid van Jezus

PREEK DOOR DE WEEK. De gezindheid van Jezus PREEK DOOR DE WEEK De gezindheid van Jezus 9de jaargang, nr. 10, week 12 17 maart 22 maart 2014 maandag 17 maart 2014 Ogen van genade Jezus begon ook te huilen. (Johannes 11:35) Foto 1. Ik loop met mijn

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Vier Vaderdag

PREEK DOOR DE WEEK. Vier Vaderdag PREEK DOOR DE WEEK Vier Vaderdag 10de jaargang, nr. 24 week 26 22 juni 27 juni 2015 maandag 22 juni 2015 De gevonden Vader Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. (Lucas

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Vier het licht!

PREEK DOOR DE WEEK. Vier het licht! PREEK DOOR DE WEEK Vier het licht! 9de jaargang, nr. 39 week 50 8 december 13 december 2014 maandag 8 december 2014 Licht Toen zei God: Er moet licht komen. En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wandelen in het Licht

PREEK DOOR DE WEEK. Wandelen in het Licht PREEK DOOR DE WEEK Wandelen in het Licht 9de jaargang, nr. 8, week 10 3 maart 8 maart 2014 maandag 3 maart 2014 Gelukkig in het licht Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld.

Nadere informatie

Orde van dienst voor Witte Donderdag

Orde van dienst voor Witte Donderdag Orde van dienst voor Witte Donderdag Vredevorstkerk, 24 maart 2016 Aanvang: 14.30 uur Voorganger: drs. Greet Bijl Organist: Aad Zandbergen Ouderling: Dieke Fekkes Sikma Diaken: Mariëtte Lubbers Geluid:

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Galaten 4:4-7 - Genade

Galaten 4:4-7 - Genade Galaten 4:4-7 - Genade We hebben zopas twee kinderen, een zoon en een dochter, opgedragen aan onze Vader. Daar is niets vreemd aan; we bidden gewoon voor deze kinderen en bidden dat de ouders hun kinderen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Als de stroom uitvalt...

PREEK DOOR DE WEEK. Als de stroom uitvalt... PREEK DOOR DE WEEK Als de stroom uitvalt... 10de jaargang, nr. 13 week 15 6 april 11 april 2015 maandag 6 april 2015 Vier de steen Wie kent er niet een zware steen Die steeds het hart bezwaart Je voelt

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr.

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Leo Kamphorst Welkom en mededelingen Paaskaars Zingen: GvL 619 HOORT HOE

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duizendmaal dank

PREEK DOOR DE WEEK. Duizendmaal dank PREEK DOOR DE WEEK Duizendmaal dank 9de jaargang, nr. 28 week 39 22 september 27 september 2014 maandag 22 september 2014 Dankbaar Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wie is weerbaar?

PREEK DOOR DE WEEK. Wie is weerbaar? PREEK DOOR DE WEEK Wie is weerbaar? 9de jaargang, nr. 35 week 46 10 november 15 november 2014 maandag 10 november 2014 Een bovennatuurlijke vrede Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

LAAT IN UW HART DE VREDE VAN CHRISTUS HEERSEN, WANT DAARTOE. DE LEDEN VAN ÉÉN LICHAAM. Wees ook dankbaar. y Kolossenzen 3:15 y BENT U GEROEPEN ALS

LAAT IN UW HART DE VREDE VAN CHRISTUS HEERSEN, WANT DAARTOE. DE LEDEN VAN ÉÉN LICHAAM. Wees ook dankbaar. y Kolossenzen 3:15 y BENT U GEROEPEN ALS LAAT IN UW HART DE VREDE VAN CHRISTUS HEERSEN, WANT DAARTOE BENT U GEROEPEN ALS DE LEDEN VAN ÉÉN LICHAAM. Wees ook dankbaar. y Kolossenzen 3:15 y Op weg naar vrede Jaarthema GKv Leerdam 2013-2014 1 Op

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Leven uit Christus!

PREEK DOOR DE WEEK. Leven uit Christus! PREEK DOOR DE WEEK Leven uit Christus! 10de jaargang, nr. 16 week 18 27 april 2 mei 2015 maandag 27 april 2015 Ik lééf (!) omdat Jezus leeft (!) Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie Zondag 22 / Gehouden op 17-02-2008 / p.1 DE GOD VAN LEVENDEN Liturgie Votum & groet Zi: Ps. 136:1.2 Lezing van Gods wet Zi: Ps. 16:1.2 Gebed Schriftlezing: Ex. 3:1-6 Zi: Ps. 136:9.10 Matth. 22:23-33 Zi:

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

Wat Hij ook zegt, doe dat

Wat Hij ook zegt, doe dat PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij ook zegt, doe dat (Johannes 2:5) 10de jaargang, nr. 27 week 38 14 september 19 september 2015 maandag 14 september 2015 Hij doet wat Hij zegt, Hij zegt wat Hij doet Weet je wie

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

DAVID BEWONDERT DE HERE ALS DE GOD VAN ZIJN LEVEN

DAVID BEWONDERT DE HERE ALS DE GOD VAN ZIJN LEVEN Ps. 139 / gehouden op 220707 / p.1 DE GOD VAN ONS LEVEN Liturgie Votum & groet Zi: Ps. 139:1.2 Lezing van Gods wet Zi: Ps. 139:3.4.5 Gebed Schriftlezing: Psalm 139 Zi: Ps. 139:6.7 Preek: Ps. 139 Gebed

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Vier onze verbondenheid!

PREEK DOOR DE WEEK. Vier onze verbondenheid! PREEK DOOR DE WEEK Vier onze verbondenheid! 10de jaargang, nr. 22 week 24 8 juni 13 juni 2015 maandag 8 juni 2015 God bouwt Zijn koninkrijk Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus

Nadere informatie

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente,

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente, Lieve Gemeente, Waar woont God? Waar is God thuis? Die vraag hebben we hier wel eens besproken n.a.v. ons mooie kerkgebouw. Een mooi huis van God is hier gebouwd. Maar zoals de eerste predikant van deze

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Power!

PREEK DOOR DE WEEK. Power! PREEK DOOR DE WEEK Power! 9de jaargang, nr. 12, week 14 31 maart 5 april 2014 maandag 31 maart 2014 Onuitputtelijk Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Liturgie: BLIJVEN BIDDEN

Liturgie: BLIJVEN BIDDEN Zondag 45 / gehouden op 300111 / p. 1 BLIJVEN BIDDEN Liturgie: Votum/groet Zingen: Psalm 34:1.2 Gebed Luk. 17:20-18:8 Zingen: Psalm 65:1.2 Preek: zondag 45 Zingen: Psalm 116:1.2.3.7 Credo Zingen: Ps. 105:1.3

Nadere informatie

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8 Wie heeft de sleutel? Romeinen 8: 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie ochtenddienst Jesaja 9,5 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 28-12-2014 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here: Voorzang, GK 156 Heer ik kom tot u Stil gebed Votum/zegengroet

Nadere informatie

Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal)

Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal) Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal) Liturgie 6 maart 2011 ds. D. Vonck Houten Votum/ zegengroet Psalm 8: 1,2,3 Gezang 23 (Uw Woord is een Lamp voor mijn voet) Wet Psalm 42:4,5 Gebed Jesaja 55 Preek Jes.55

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Vier de liefde van Christus!

PREEK DOOR DE WEEK. Vier de liefde van Christus! PREEK DOOR DE WEEK Vier de liefde van Christus! 10de jaargang, nr. 23 week 25 15 juni 20 juni 2015 maandag 15 juni 2015 Onmenselijke liefde En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie

Nadere informatie

Liefde tussen verraad en verloochening

Liefde tussen verraad en verloochening Liefde tussen verraad en verloochening Het evangelie naar Johannes 13:21-13:38 15-december 2015 Inleiding (1) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, dezoon van Godis dat je, gelovend,

Nadere informatie

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart?

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Processie met kist of urne Begroeting en welkom Welkom aan iedereen die hier samen is om afscheid te nemen van N.N.. Het doet ons plezier, dat jullie allemaal naar

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar GEBEDSPASTORAAT =bidden voor elkaar,bidden met elkaar Mat. 18: 19: Jezus zegt: wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.want waar er 2

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Oefenen in gehoorzaamheid

Oefenen in gehoorzaamheid LES Oefenen in gehoorzaamheid Sabbat Doe Lees om te beginnen Efeziers 6. Stel je eens voor dat je geen keus had over wanneer je opstond 's morgens, geen keus over wat je at of waar je naar toe ging of

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

HC zd. 3 nr. 32. dia 1

HC zd. 3 nr. 32. dia 1 HC zd. 3 nr. 32 deze zondag verzet zich tegen fatalisme als grondtrek van veel menselijk denken fatalisme wil zeggen dat het gaat zoals de goden besloten hebben jij kunt daar niets aan veranderen dia 1

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

God de Vader. Preek. Gemeente van Christus,

God de Vader. Preek. Gemeente van Christus, God de Vader Gezang 211: 1/2 OTH Votum en groet Onze Vader: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Onze Vader: 9/10 OB Schriftlezing Johannes 1:14-18 / Romeinen 8: 12-17 Psalm 135: 1/8/9/10 NB Preek Psalm 25: 3/4 NB

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Deze preek hoort bij een serie van zes preken die gebaseerd zijn op het boek: Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven.

Deze preek hoort bij een serie van zes preken die gebaseerd zijn op het boek: Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven. Jos Douma, Genade ervaren Preek 6 Deze preek hoort bij een serie van zes preken die gebaseerd zijn op het boek: Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven. Zie voor meer informatie: www.josdouma.nl/genadeervaren

Nadere informatie