PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf"

Transcriptie

1 PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013

2 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. (Romeinen 14:1) Paulus leren we door zijn brieven kennen als een man met een sterke mening. Hij onderwijst en corrigeert. Opgeleid als farizeeër, vertrouwd met de heilige Schriften je zou denken dat zo iemand geen tegenspraak duldt. Natuurlijk schreef Paulus met groot gezag. Als hoogopgeleide professional kon hij putten uit veel persoonlijke kennis en ervaring, maar als geen ander was hij in staat om zijn eigen verleden te relativeren en zijn tekortkomingen onder ogen te zien. Wat dat eerste betreft, in Filippenzen 3 schrijft Paulus met zoveel woorden dat hij zijn eigen prestigieuze afkomst en godsdienstige carrière beschouwde als afval of vuilnis. Alles viel volkomen in het niet bij het kennen van Jezus Christus als zijn Redder en Heer. En hij maakte zichzelf niet wijs dat hij als gelovige volgeling van Jezus alles al helemaal voor elkaar had: Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. (Filippenzen 3:12-15) In Romeinen 7 vertelt Paulus ook eerlijk over zijn innerlijke tweestrijd want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. (vers 15) Om over na te denken Paulus geeft ons niet de indruk dat hij zelf alles al helemaal voor elkaar heeft. Hij weet waar hij vandaan komt, maar belangrijker, hij verliest zijn levensdoel niet uit het oog. Dankzij het werk van Christus weet hij dat hij in Gods ogen volmaakt is al kan hij nog genoeg fouten en onvolkomenheden bij zichzelf aanwijzen. Paulus voelt evenmin de noodzaak anderen door een woordenstrijd te overtuigen. Hij vertrouwt erop dat God dat zelf door zijn Geest zal doen. Vader, dank U voor het voorbeeld van Paulus. Help ons nederig te zijn en anderen hoog te achten. Laat ons geduld met elkaar hebben, zoals U geduld met ons heeft.

3 dinsdag 5 februari 2013 Mijn leven is van mij! Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. (Romeinen 14:7-8a) Deze week had ik steeds een liedje van een musical in mijn hoofd. Een keizerin zingt als jonge vrouw een lied met daarin onder andere de volgende zinnen: Ik ben niet van jou, nee ik ben vrij, mijn leven is van mij ( ) vraag niet mijn leven, dat kan ik jou niet geven, mijn leven is van mij. Deze gevoelens kan ik me indenken. Als je kroonprinses of keizerin bent, hebben mensen veel verwachtingen van je. Er is veel voor je bepaald en bedacht en je staat altijd in de schijnwerpers. Ik kan me deze gevoelens ook voorstellen als ik verhalen lees over jonge vrouwen die uitgehuwelijkt worden. Er wordt voor hun bepaald met wie ze het leven moeten delen, terwijl ze daar zelf waarschijnlijk hele andere gedachten over hebben. Ik kan me dan heel goed voorstellen dat iemand zich wil ontworstelen aan verplichtingen en verwachtingen. Hoe zit dat met jou en mij? Is ons leven van onszelf? Ik mag zelf keuzes maken en bepalen wat ik wel en niet doe. In die zin is mijn leven van mijzelf. En toch; ik geloof dat mijn leven niet van mijzelf is. Mijn leven is mij gegeven door God. Hij heeft mij geschapen. Hij dwingt mij niet een door Hem uitgestippelde levensroute te volgen. Hij heeft wel het beste met mij voor, als een vader met zijn kind. Dat heeft een vader die zijn kind uithuwelijkt waarschijnlijk ook, maar Gods plan met mijn leven is altijd goed en volmaakt. Hij had zelfs het leven van zijn eigen Zoon er voor over om mij te redden. Wie ben ik dan als ik niet naar Zijn stem luister, me niet laat leiden door Zijn liefde en trouw? Vragen Er is nog een liedje, waarin wordt gezegd: Je kunt je eigen regels maken en bepalen, daarin ben je vrij. In datzelfde liedje wordt gezongen: Elke stap heeft consequenties voor iedereen. Wil jij je eigen leven leiden? Geloof jij dat de keuzes die jij zelf bepaalt goed zijn voor jou, voor anderen om je heen? Vader, soms bekruipt mij het gevoel dat ik vrij wil zijn. Help mij dan door uw Geest steeds meer te beseffen dat echte vrijheid en echt leven begint bij U. Amen.

4 woensdag 6 februari 2013 Intolerantie: val mij niet lastig! Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. (Romeinen 14:12) Ik ken mensen die vinden dat iedereen tolerant moet zijn. Het lijkt erop dat ze met tolerantie bedoelen: val mij vooral niet lastig met wat jij vindt, ik bepaal zelf wel wat ik goed vind. Eigenlijk zeg je dan dat je van jezelf bent en dat je zelf alles mag bepalen. Daarnaast zeg je daarmee ook dat niemand daar wat van mag vinden. Volgens mij is dit een heel intolerante houding. En bovendien niet waar. Iemand kan denken dat hij of zij van zichzelf is. Maar hebben we niet alles gekregen: lichaam, verstand, talenten, noem maar op? Als je gelooft in God, zul je waarschijnlijk beseffen dat je van Hem bent. Geloof je niet in God, dan ben je misschien wel meer van je ouders, dan van jezelf. Je hebt jezelf immers niet gemaakt! Ik geloof dat ik van God ben en niet van mezelf. Ik geloof ook dat God ons heel veel ruimte geeft om keuzes te maken in dit leven. Dat brengt ons bij het tweede punt: kan en mag iemand anders iets over jouw gedrag zeggen? Want een probleem aan de zogenaamde tolerantie is dat velen vinden dat niemand iets over ze mag zeggen. Maar je bent natuurlijk wel degelijk verantwoordelijk voor wat je doet en daar mag je ook best aan gehouden worden. Iedereen begrijpt dat je niet zomaar huizen in de brand mag steken of mensen in elkaar mag slaan. Waarom niet? Omdat dat gedrag niet goed is. Uiteraard mag je daar best iemand op aanspreken! Natuurlijk kun je daarin doorslaan. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je (ook) vindt dat iedereen exact moet vinden wat jij vindt. Dan ben je eigenlijk net zo intolerant.,, Het is heel rustgevend om te beseffen dat je van God bent. Je bent zijn kind en Hij wil jouw liefdevolle Vader zijn! Maar laten we dan hierin wel onze verantwoordelijkheid nemen. Als we van Hem zijn, mag Hij ook ons leven bepalen! Vraag Hoe tolerant ben jij als het gaat om het gedrag van een ander? En van jezelf? Mag iemand daar wat over zeggen? Vader, dank U dat U onze Vader wilt zijn! Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en ons als uw kinderen gedragen. Wilt u ons hierin helpen?

5 donderdag 7 februari 2013 Een bedreiging voor de veiligheid Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. (Psalmen 37:5,6) Wat gebeurt er als je je leven in de handen van God legt? Ongeveer zes jaar geleden koos een jonge man er voor om de Schepper als zijn Heer te erkennen. Hij gaf zijn leven uit handen aan Jezus. Een paar jaar later werd hij opgepakt vanwege zijn geloof. Zijn vrouw en twee jonge dochters bleven thuis achter. De jonge christen is veroordeeld tot zes jaar cel. Op dit moment zit hij zijn straf uit in een gevangenis waar je als christen ook gemarteld wordt. Omdat hij zogezegd een bedreiging is voor de nationale veiligheid van zijn land. Zijn wij een bedreiging voor anderen? Ik denk dat wij eerder zelf bedreigd worden door de geest van deze tijd. Een tijd waarin we leren dat we voor ons zelf moeten opkomen, onszelf moeten ontplooien en recht hebben op van alles en nog wat. Laten wij ons van alle kanten coachen om zelf zo goed mogelijk uit de verf te komen? Of zijn we bereid om offers te brengen om Jezus zo goed mogelijk uit de verf te laten komen? Wie wordt er zichtbaar door ons leven heen? De organisatie, van wie ik naam en adres heb gekregen om de gevangene een kaart te sturen, schrijft dat ze gehoord hebben dat de man ook in de gevangenis getuigt van zijn geloof en dat hij geliefd is onder de andere gevangenen. Zes jaar cel was niet zijn eigen keus. Maar hij heeft zijn leven uit handen gegeven. En God gebruikt hem, ook op de plaats waar hij nu is. Durf jij het aan om je leven volledig over te geven aan God? De weg met God is vaak spannend, maar het is wel de enige weg naar het Leven. Zelfs al gaat het door pijn en moeiten heen. Maar ook al wil je over je eigen leven blijven beslissen: God heeft in ieder geval het laatste woord. Slechte mensen worden verdelgd, wie hopen op de Heer, zullen het land bezitten. Nog even en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar je vindt hem niet (Psalmen 37:9,10). Heer, ons leven is van U. Help ons alles los te laten wat in de weg kan staan om ons volledig over te geven aan U. Uw wil geschiede. Wij zijn van U.

6 vrijdag 8 februari 2013 Waar gaat het over? Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. (Romeinen 14:7-8) Jaren geleden hoorde ik op de radio een interview met een aankomende zanger. Hij had met zijn band een lied opgenomen. Engelstalig, dus vroeg de interviewer waar het lied over ging. Het werd pijnlijk stil... De jongen stond met de mond vol tanden, maar werd gered door de vragensteller: zeker over de liefde van een jongen voor z n meisje? Er werd snel Ja gezegd Voor zover ik weet is de zanger niet echt doorgebroken. Iets zingen of zeggen zonder erachter te staan, daar heb je niks aan. Ik ben lid van een koor, waarin met enige regelmaat bovenstaande Bijbeltekst wordt gezongen. Een lied dat me aan het denken zet, want het raakt mijn leven. Kan ik deze woorden wel met overtuiging zingen? Wie ben ik en waar leef ik voor, en voor wie? Of, beter gezegd, voor Wie? Leven voor een ander, dat druist toch in tegen onze menselijke inborst? Of is dat met leven voor de Ander (God) gemakkelijker? Paulus geeft ons mee dat het misschien wel lijkt of je er iets mee opgeeft, maar dat het leven dan juist een méérwaarde krijgt. Ik zie een verschil tussen Leven met God (dat kan zijn: je leven leiden en God toestaan mee te lopen) en leven voor God. Dat is je hele levenswandel lopen op Zijn weg. En dat gaat ver, ook in de tijd. We zijn altijd van de Heer, schrijft Paulus. We hebben een Heer met wie we kunnen leven en kunnen sterven; het houdt niet op. Ik kan stellen dat ik leef met God, maar ik wil me meer en meer uitstrekken naar een leven vóór God. Het leven met en voor de Ander houdt ook in leven met oog voor de ander. Je ontkomt er niet aan. Je kunt op jezelf leven, heel individueel, maar het is bijna onmogelijk dat je geen invloed hebt op mensen om je heen. Als je alleen al nagaat wat voor gevolgen een goede of een slechte opmerking heeft op de gemoedsgesteldheid van de betrokkenen, en hoe dat zijn weerslag vindt tijdens de rest van hun dag. Het is de bekende steen in de vijver met niet meer te stoppen gevolgen. Om over na te denken Leven voor de ander, kan dat niet alleen als het moet òf omdat er liefde in het spel is? In het grote liefdeshoofdstuk in de Bijbel (1 Korintiërs 13) schrijft Paulus: Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (vers 13) Voor mij absoluut een gebedspunt. Want waar ik mij vasthoudt aan mijn redding door het geloof in Jezus Christus, Zijn dood en opstanding, en aan de hoop (ofwel de zekerheid) van zijn wederkomst, zo kan ik soms zo falen in liefde. Terwijl liefde de meeste is Vader, ik faal. U heeft zoveel gegeven, tot uw Zoon en eeuwige redding aan toe. Help me compleet te worden in geloof, hoop en liefde. Amen.

7 zaterdag 9 februari 2013 Het gaat alle kanten op Niemand van ons leeft voor zichzelf (Romeinen 14:7a) Niemand leeft voor zichzelf? Ook niet m n kleinzoon? Ik moest aan hem denken toen ik de eerste woorden van Romeinen 14:7 las: Niemand van ons leeft voor zichzelf. M n kleinzoon is nog geen 2 jaar en dan is het nog gewoon om te denken dat de mensen om je heen er alleen zijn om je bij te staan waar jij dat nodig vindt. Heel onvolwassen natuurlijk. Je kunt het het mannetje niet kwalijk nemen, maar wat als je groot gegroeid bent en je zou nog zo egocentrisch zijn? In lijf en leeftijd ben ik wel zo n beetje volgroeid, maar hoe zit het met mijn geestelijke volwassenheid? Als christenen mogen we weten door Jezus gered te zijn, door het geloof behouden. Dat is natuurlijk absoluut waar, maar ben ik zo volgroeid dat bovenstaande Bijbeltekst mijn lijfspreuk zou kunnen zijn? Waarom zou Paulus deze woorden hebben opgeschreven? Is het niet om God de eer van ons leven te geven èn een completer bestaan mogelijk te maken voor wie op Zijn weg willen gaan? Een vriend van mij woont in een verzorgingstehuis. Zelf heeft ie dat niet meer in de gaten. Waar hij jarenlang een leven met en voor God leidde en veel van zichzelf gaf, kan hij nu alleen nog maar ontvangen. Heel naar, het is wat je niet wilt. Maar als ik zie hoe mensen hem aandacht geven en genegenheid, dan leer ik daarvan dat het leven gelukkig meer is dan alleen een beetje gezellig met je eigen dingen bezig zijn. Toen ik die lieve mensen (verplegenden en bezoek) bij mijn vriend zag, vroeg ik me af of dit misschien ook valt onder God doet alle dingen (hoe naar ook) meewerken ten goede. (Romeinen 8:28) Er zijn voor elkaar, is dat niet vaak een verrijking voor beiden? Onlangs stond ik na een dienst voor in de kerk. Iemand kwam naar voren en vroeg mij (omdat ik daar toevallig stond) om gebed. Ik ben die week diep gaan beseffen dat ik altijd zo goed mogelijk klaar moet zijn in mijn leven voor God. En niet alleen voor mezelf. Ik moet er namelijk niet aan denken dat ik degene voor wie ik bid misschien tekort zou doen. Want Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt, zegt Jacobus 5:16. En in 1 Petrus 3:7 worden mannen opgeroepen hun vrouwen goed te behandelen opdat uw gebeden niet belemmerd worden Uiteraard is het aan God hoe Hij met onze gebeden omgaat, ik besef heel goed dat wij geen gebedsverhoringen kunnen kopen met goede daden, etc, maar deze Bijbelteksten staan er natuurlijk ook niet voor niets. Het gebedsverzoek heeft mij duidelijk gemaakt dat het zomaar - onverwachts - kan gebeuren dat je klaar moet zijn om een ander zo goed mogelijk te kunnen helpen. Nog iedere week bid ik om de verhoring van dat gebed. Ik zie ook dat het meer dan één kant op werkt: het doet mij beseffen hoe belangrijk het is m n leven voor de Heer zo goed mogelijk op orde te hebben. Vader, dank dat U ons de tijd geeft om te leren. Help ons dicht bij U te zijn. Amen.

8 Meerkerk Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf in Jezus Christus naar de aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar. Missie De Meerkerk wil midden in de samenleving staan. Vanuit die positie wil zij bewust getuige zijn van Jezus Christus om mensen te helpen Jezus te vinden en Hem steeds meer te volgen. Activiteiten Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om en uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich opgeven voor een Introductiekring, maar wilt u eerst meer weten over het Evangelie, dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha-cursus volgen. Adressen Correspondentie: Postbus AR Hoofddorp bankrek.nr Kerkelijk centrum: Bennebroekerweg 515 Hoofddorp Tel: (023) Kantoor: IJweg MH Hoofddorp Tel: (023) U kunt ook corresponderen via webadres: De diensten zijn regelmatig op zondag om uur te beluisteren via Groot Nieuws Radio, 1008 AM Preek door de week dagelijks per ontvangen? Via onze website kunt u zich eenvoudig aanmelden voor deze service.

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Welkom iedereen, op deze Sabbat. Deze wereld is steeds meer op weg naar zijn eigen vernietiging. Daar stevent de wereld op af, door de keuzes van de mensheid, door de keuzes

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek)

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) 1 Liturgie zondagmorgen 1 januari 2012 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1:2b) Liedboek

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Geachte medegelovige, Ik waardeer uw bezorgdheid voor mij en jouw bereidheid om problemen aan te halen die u tot bezorgdheid hebben

Nadere informatie