PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!"

Transcriptie

1 PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week maart 16 maart 2013

2 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is. (Johannes 2:5) U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. (Johannes 5:39,40) Ik vind de uitspraak van Maria: Doe maar wat Hij jullie zegt echt prachtig! Wat een vertrouwen! Soms ben ik daar wel wat jaloers op. Hoeveel vertrouwen heb ik? Doe ik wat Jezus zegt? Of ben ik eigenlijk vooral bezig met wat ik wil? Toch vind ik het ook een gevaarlijke uitspraak. Begrijp me niet verkeerd, de manier waarop Maria het zegt is geweldig! Maar wat kun je hiermee snel de verkeerde kant op gaan. Hoeveel mensen hebben niet misbruik gemaakt van geloof van anderen en gezegd: God wil dat je dit doet!, terwijl later bleek dat het maar de vraag was of het God was die dat wilde Doen wat Jezus zegt, veronderstelt allereerst dat je weet dat Hij het zegt en niet iemand anders. Daarnaast moet je ook nog begrijpen wat Jezus bedoelt met wat Hij zegt. Als je niet kijkt naar de context staat de Bijbel vol met bizarre uitspraken! Om te weten wat Jezus zegt heb je zowel de Bijbel als de Geest nodig. De Bijbel omdat daarin geschreven staat wat Jezus zegt en de Geest om wat geschreven staat juist te interpreteren. Dit betekent voor mij dat ik lid moet zijn van een gemeente en moet spreken met andere gelovigen. Ik schat zo in dat ik niet altijd alles juist interpreteer wat er geschreven staat! Samen kunnen we een heel eind komen. Dan moeten we wel bereid zijn om naar elkaar te luisteren, in de Bijbel te lezen en uiteindelijk stappen te zetten. Als je eenmaal weet wat God wil, moet je het immers ook doen! Ook daarvoor hebben we de Geest nodig. We mogen met vallen en opstaan Jezus volgen. Hij deed altijd wat God vroeg, ook toen het Hem Zijn leven kostte. Door Zijn offer mogen wij leven met God, maar willen we het leven van Hem wel ontvangen? Vraag Weet jij wat God aan jou vraagt? En doe je dat dan ook? Here God, dank U dat U ons het Woord en de Geest heeft gegeven!

3 dinsdag 12 maart 2013 Geen zorgen Daarom zeg Ik jullie: Maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding? (Matteüs 6:25 WB 95) De Bijbel, het meest verkochte boek ter wereld. Soms vraag ik mij wel eens af hoe het kan dat dit boek al zo lang zo veel verkocht wordt. Het is immers geen gemakkelijk boek. Wanneer ik dan een stukje lees en weer een nieuwe ontdekking doe, kan ik ontzettend enthousiast worden. En op zo n moment begrijp ik direct waarom dit boek al eeuwen zo populair is. De Bijbel, wat een bijzonder en rijk boek. Wat kunnen we er veel uit halen! Zo dacht ik het verhaal van de bruiloft in Kana wel aardig te kennen. Toch deed ik deze week weer een mooie, voor mij nieuwe, ontdekking in dit stuk. Het viel mij deze keer namelijk op dat Jezus voorziet in een niet noodzakelijke behoefte. Natuurlijk was het heel vervelend dat de wijn op was en was het heel fijn dat er uiteindelijk nieuwe wijn kwam. Maar er zou niemand omkomen wanneer Jezus het water niet in wijn veranderde. Toch deed Hij het. Hij voorzag de mensen op het feest van een lekkere drank. God wil ons dus blijkbaar niet alleen het noodzakelijke geven, Hij wil ons zelfs nog meer geven. Als God ons meer dan het noodzakelijke wil geven, zou Hij dan niet voorzien in onze grootste noden? Vaak zijn wij mensen geneigd om onze eigen levens zo veilig mogelijk te maken. Wij verzekeren ons voor van alles en beperken zoveel mogelijk risico s. Wij Nederlanders kennen zelfs het begrip oververzekeren. Maar zou het soms niet goed zijn om wat minder veiligheid te creëren en wat meer op God te vertrouwen? Ik wil absoluut niet zeggen dat wij ons helemaal niet moeten verzekeren. Hoe vaak durven wij echter echt te vertrouwen op God? Hoe vaak durven wij te zeggen: Wat Hij mij ook zegt, ik doe dat!? Vraag Geloof jij dat God in jouw behoeften zal voorzien? Durf jij zo op God te vertrouwen dat Hij daadwerkelijk de regisseur van jouw leven wordt? Vader, dank U wel, dat U ons uw Woord heeft gegeven. Dank U voor dit bijzondere boek waaruit wij zoveel kunnen leren! Dank dat U ons wilt leiden in onze levens en dat wij U mogen en kunnen vertrouwen! Amen.

4 woensdag 13 maart 2013 Hoe weet ik wat ik moet doen? U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. (Romeinen 12:2) De meeste christenen die ervoor gekozen hebben om met God te leven, willen graag Gods leiding ervaren om te weten wat ze moeten doen. Dat klinkt mooi. En zo hoort het ook te zijn. Maar de volgende stap is om er naar te handelen: op zoek te gaan naar Gods wil en naar zijn antwoorden. De gemakkelijkste manier is om bij wijze van spreken even te googelen bij andere christenen. Je gooit een woord of een vraag in de groep en luistert naar de antwoorden om te zien of er iets tussen zit waarvan jij denkt: Ja, ik denk dat ik het daar wel mee eens bent. Dat klinkt als een antwoord van God. Daar kan ik wel iets mee. Maar is het op dat moment ook het antwoord dat God jou zou geven als je het aan Hem zelf zou vragen? Om daar achter te komen zul je zelf in de Bijbel moeten lezen. En heb je de Heilige Geest nodig om Gods antwoord aan jou te openbaren in je hart. God spreekt niet tot je verstand. Hij spreekt ook niet door je gevoel. Hij spreekt via de wil tot je hart. Wil je echt horen wat God te zeggen heeft? Of filter je de dingen die lastig zijn eruit? We moeten onze wil ondergeschikt maken aan de wil van God. Dan pas zijn we in staat om echt te luisteren en te doen wat Hij zegt. Watchman Nee* zegt het zo: Wie niet echt van plan is Gods wil daadwerkelijk te doen, maar zich toch met Gods leer wenst bezig te houden, zal nooit de dingen van God te weten komen. Bij het Bijbellezen is ons doel niet om vlug veel te lezen, evenmin om te weten waar alles staat en nog minder om kennis te vergaren. Bij het Bijbellezen hopen we de stem van de Heilige Geest vanuit de Schrift te mogen horen. Ik vind het moeilijk om stil te worden en consequent de Bijbel te lezen. Maar ik wil het wel. God weet dat ik het wil. Daarom helpt Hij mij, door zijn Geest, om toch steeds weer terug te gaan naar zijn Woord. Heer, dank U voor het wonder dat een woord (een antwoord), levend kan worden in ons hart. * Uit: Indien Christus in u is, citaten van Watchman Nee. (Uitg. Kok-Kampen).

5 donderdag 14 maart 2013 Over discipelschap gesproken Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! (Johannes 2:5) Ik werd onlangs 65 jaar en mijn echtgenote stopte ook met werken. Bij haar afscheid kreeg ze een prachtig boekje cadeau: het Trekvogelpad, een mooie beschrijving met foto s van een wandeling van Bergen aan Zee tot Enschede. 402 kilometer lopen met zicht op de vogeltrek door de verschillende landschappen van Nederland. Daar hebben we echt zin in. We hebben besloten dit jaar het hele boekje te lezen Wie dit leest, zal snappen dat dat flauwekul is. In het echt gaan we wandelen en we gebruiken het boek als een handleiding om goed voorbereid te zijn, te weten welke kant we opmoeten en waar de mogelijke afdwalingen liggen. En we hebben het boek natuurlijk ook voor de mooie vooruitzichten. Is het niet net de Bijbel? Afgelopen zondag spraken we over het eerste wonder dat Jezus deed. Een prachtige geschiedenis, waar de heerlijkheid (het Heer zijn) van Jezus voor het eerst wordt getoond. En zijn discipelen geloofden in Hem. Het begon met de zin van Maria tegen de bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat. Maria zal in de periode daarvoor al iets geproefd hebben dat Jezus missie spoedig zou beginnen. Denk aan de gebeurtenissen bij zijn doop, de eerste leerlingen die Hij koos, en die nu ook op dit feest met Hem meegekomen waren. Maria vertrouwde erop dat het goed is als je naar Jezus luistert. Ik weet niet hoe Maria die zin gezegd heeft, maar hij kan op verschillende manieren gelezen worden: - voor als je het soms vreemd vindt wat Jezus zegt en je je afvraagt of dat nou wel het beste is: WAT Hij u ook zegt, doet dat. - voor als je wel naar God/Jezus wil luisteren maar ook voordeel bij anderen probeert te halen: Wat HIJ u ook zegt, doet dat! (Daarom is het zo belangrijk de woorden van mensen te toetsen aan Zijn woord.) - voor wie doen een gepasseerd station is, niet meer nodig: Wat Hij u ook zegt, DOET dat! Om over na te denken Als anderen dan Jezus iets zeggen, moet het worden getoetst. Waar denk je aan als je de zin van Maria op je in laat werken? Komt je toetsend uit bij soortgelijke woorden van Jezus Zelf? Here Jezus, als we U willen volgen komen bovenstaande woorden van Maria zo van pas. Moge uw Heilige Geest ons helpen woorden en daden te toetsen en toe te passen. Amen.

6 vrijdag 15 maart 2013 Wijn als wonder Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard! Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. (Johannes 2:10-11) De woorden en daden van Jezus verrassen mij vaak. Ook Zijn eerste wonder. Het is namelijk niet direct noodzakelijk wat Jezus doet. Hij geneest niemand, hij voorziet geen grote menigte van eten omdat het al lang etenstijd is geweest. Hij zorgt dat bruiloftsgasten nog meer wijn kunnen drinken Terwijl Hij tegen zijn moeder zegt dat Zijn tijd nog niet gekomen is, zegt Zijn moeder toch tegen de bedienden dat ze moeten doen wat Hij zegt. Maria wist vanaf het begin dat haar zoon de Messias, de lang verwachte Verlosser, was. Ze wist dat Hij een speciale taak had op aarde. Zou ze vaak tegen buren en onbekenden hebben gezegd dat ze goed moesten luisteren naar wat Jezus zei? Er staat veel over Jezus in de Bijbel, maar ook heel veel niet. Over zijn opvoeding lezen we maar weinig. Zou het onder druk van zijn moeder zijn, dat Jezus het eerste wonder doet? Heeft Hij het gevoel dat Hij geen nee kan zeggen, er niet meer onderuit kan? Ook dat weten we niet. Al verwacht ik niet dat dit zo is. Als twaalfjarige jongen bleef Hij al achter in Jeruzalem. Dan zal Hij als ruim volwassen man waarschijnlijk niet door Zijn moeder laten bepalen wat Hij wel en niet moet doen. En dan volgt het wonder. De bedienden doen wat Jezus zegt en het water wordt wijn. Niet zomaar wijn, maar de beste die er is! De bruiloftsgasten die al (veel) wijn hadden gehad, proefden waarschijnlijk niet hoe goed de wonderwijn was. Jezus laatste taak op aarde was dat Hij stierf aan het kruis voor ons. De betekenis daarvan zullen we hier op aarde nooit helemaal bevatten. Wij leven nog in een zondige wereld en zijn zondig. Ik zie uit naar het volmaakte Bruiloftsfeest, waar we volledig zullen beseffen waarom we God eeuwig mogen loven en prijzen. Vraag Veel bruiloftsgasten misten het wonder; zij proefden geen verschil. Hoeveel van Gods woorden gaan er tijdens het lezen en luisteren aan jou voorbij, doordat je gedachten elders zijn? Heilige Geest, leid mijn gedachten en luisteren - zodat ik uw woorden en wonderen niet mis. Amen.

7 zaterdag 16 maart 2013 Het beste voor het laatst Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard! (Johannes 2:10) Op een bepaald moment maakt het niet meer uit hoe de wijn smaakt. Als er maar genoeg geschonken en gedronken is, proeft niemand nog kwaliteitsverschil. Voer bruiloftsgasten dronken met goede wijn en schakel dan over op een mindere soort. Drink meer, geniet minder. Zo niet bij Jezus. Zijn eerste wonder was het redden van een bruiloftsfeest. Er was te weinig wijn ingekocht en minder is meer draagt in zo n geval niet bij aan de feestvreugde. Maria wendt zich in geloof tot haar Zoon, wetende dat Jezus in staat is het feest en de goede naam van het bruidspaar te redden. En haar geloof wordt beloond, al belooft de eerste reactie van Jezus niet veel goeds: Wat wilt u van me? (in de NBG 51: Wat heb Ik met u van node?) De schrijver van dit evangelie, Johannes, vertelt in vers 11 dat Jezus dit eerste wonderteken deed om zijn grootheid te tonen. Het was geen stunt, geen circusact, geen kunstje om indruk op de gasten te maken. Het valt ook op dat de hele geschiedenis op een zakelijke toon beschreven wordt. En de ceremoniemeester, die in zijn functie natuurlijk ook nuchter moest blijven, vindt het vooral opmerkelijk dat de beste wijn als laatste wordt aangesproken kennelijk tegen de gewoonte van die dagen in. Er zitten zoveel hoopvolle elementen in deze geschiedenis. Allereerst is het goed te weten dat Jezus gewoon van de partij was op een feest. Hij maakte deel uit van de vreugde en was bereid in actie te komen toen de situatie pijnlijk werd. Hij toonde aan dat natuurwetten geen beperkingen bevatten voor Degene die deze wetten zelf gemaakt heeft. Het onmogelijke wordt mogelijk als Jezus zijn goddelijke kracht aanspreekt. En wat te denken van de hoop die we mogen putten uit het gegeven dat onze Heer kennelijk het beste voor het laatst bewaart Dat is toch ook hoopvol nieuws voor alle vrienden van de Bruidegom? Om over na te denken Geloven we nog dat onze Heer niet beperkt is in zijn kunnen? Durven we Hem te benaderen met onze gebeden in de verwachting dat Hij soms tegen menselijke verwachtingen in de uitredding kan geven? Heer, dank voor de boodschap van hoop in deze geschiedenis. Het beste komt nog en dat geeft ons moed!

8 Meerkerk Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf in Jezus Christus naar de aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar. Missie De Meerkerk wil midden in de samenleving staan. Vanuit die positie wil zij bewust getuige zijn van Jezus Christus om mensen te helpen Jezus te vinden en Hem steeds meer te volgen. Activiteiten Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om en uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich opgeven voor een Introductiekring, maar wilt u eerst meer weten over het Evangelie, dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha-cursus volgen. Adressen Correspondentie: Postbus AR Hoofddorp bankrek.nr Kerkelijk centrum: Bennebroekerweg 515 Hoofddorp Tel: (023) Kantoor: IJweg MH Hoofddorp Tel: (023) U kunt ook corresponderen via webadres: De diensten zijn regelmatig op zondag om uur te beluisteren via Groot Nieuws Radio, 1008 AM Preek door de week dagelijks per ontvangen? Via onze website kunt u zich eenvoudig aanmelden voor deze service.