Spoorvervoer in de sierteeltsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spoorvervoer in de sierteeltsector"

Transcriptie

1 GreenRail Spoorvervoer in de sierteeltsector 1

2 Voorwoord Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft de afgelopen dertig jaar een snelle ontwikkeling doorgemaakt en is toonaangevend in de wereld. Om de unieke positie in de wereld te behouden en de duurzaamheid te vergroten is het van belang dat het Nederlandse sierteeltcluster, maar ook het AGF-cluster, zich blijft ontwikkelen. De ontwikkeling van alternatieve transportvormen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Het wegvervoer is belangrijk voor de distributie van tuinbouwproducten in heel Europa. In Nederland vervoert één op de drie vrachtwagens producten uit de land- en tuinbouw. Echter, het wegvervoer wordt geconfronteerd met toenemende begrenzingen: dichtslibben wegen, strengere regels van rij- en rusttijden, verhoogde tol- en brandstofkosten en de belasting van het milieu. Tien jaar geleden nam de verssector het initiatief om de mogelijkheden van spoorwegvervoer te onderzoeken. Toen kwam het nog niet van de grond. De afgelopen jaren is er veel veranderd door ontwikkelingen in het spoorvervoer en technieken om te conditioneren. Er is daarom opnieuw gekeken naar alternatieven voor het wegvervoer. Bloemenveiling FloraHolland en de VGB (branchevereniging van de groothandel in bloemen en planten) namen in de zomer van 2008 het initiatief om sierteeltproducten per spoor te vervoeren. Het project, genaamd GreenRail, blijkt succesvol. Voor de sierteeltsector zijn de thema s logistiek en duurzaamheid belangrijke speerpunten voor de toekomst. Dit is in lijn met de visies binnen het Productschap Tuinbouw en Greenports Nederland. Het initiatief GreenRail, dat beide thema s adresseert, werd dan ook snel omarmd door de sector. De voordelen van railvervoer voor de verssector, de directe omgeving en de maatschappij zijn in het GreenRail project bewezen. Dat vraagt om een vervolg. De seinen staan op groen. Laten we samen het spoor volgen! Rens Buchwaldt Directeur Logistiek, Informatie & Automatisering FloraHolland 2 3

3 INHOUD VOORWOORD PAGINA 3 Greenrail PAGINA 6-9 Nieuwe rol in de sierteeltsector: 4PL PAGINA Productkwaliteit Greenrail PAGINA THE GREENRAIL CHALLENGE PAGINA SLOTWOORD STUURGROEP GREENRAIL PAGINA

4 GreenRail: spoorvervoer in de verssector De sierteeltsector is sterk in beweging en heeft daarbij de uitdaging om de concurrentiepositie van Nederland als sierteeltland te versterken. Spoorvervoer kan hier een interessant middel zijn om het buitenland op een duurzame en prijstechnisch interessante wijze te bedienen. Het idee om planten en bloemen per trein te vervoeren is niet nieuw. Helaas stierven enthousiaste initiatieven in het verleden steeds een schone dood. De vrachtwagen is al decennia lang het geprefereerde vervoermiddel in deze sector. Traditiegetrouw worden de producten in Europa bij groothandelaren, bouwmarkten, retailers en bloemisten afgezet via het snelle wegtransport. Het spoorvervoer is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het railnetwerk is geliberaliseerd, waardoor spoorvervoerders ondernemender en slagvaardiger zijn geworden. Bovendien is het shuttleconcept geïntroduceerd en is vooruitgang geboekt op het gebied van conditionering van containers. Dit alles vormde de aanleiding tot de vorming van het GreenRail consortium. De gedachte achter GreenRail is het onthaasten van de keten: railvervoer, een langzamere, duurzamere en goedkopere transportoplossing voor minder tijdkritische producten die eerder gepland kunnen worden. De gedachte achter GreenRail is het onthaasten van de keten Twee werelden samengebracht: Spoorvervoer & sierteeltsector Sierteeltvervoer kenmerkt zich door snelheid en tijdkritische versproducten. Spoorvervoer daarentegen door relatief langzamer en niet bederfelijk bulkgoederentransport. GreenRail bracht deze werelden samen. Initiatiefnemers FloraHolland en de VGB, richtte begin 2009 een consortium op van 34 bedrijven. Het consortium bestaande uit sierteeltbedrijven, logistieke dienstverleners, kennisinstellingen, een railoperator en een onafhankelijke ketenregisseur bleek een intensief, constructief en pragmatisch samenwerkingsverband waardoor spoorvervoer in de sierteeltsector al in juni 2009 een feit werd. 6 7

5 Resultaten: betrouwbaar, goedkoper & duurzaam GreenRail heeft gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur, innovaties en technische ontwikkelingen. Daarnaast zijn lessen getrokken uit initiatieven in het verleden en andere sectoren. Dit leverde een aantoonbare versnelling in het inzetten van spoorvervoer. De behaalde resultaten zijn positief. GreenRail realiseert sinds juni 2009 wekelijks vervoer per spoor van sierteelt- (en AGF-) producten naar Italië en Roemenië. Ook naar Hongarije, Polen en Zwitserland is spoorvervoer onderzocht en is bewezen dat dit mogelijk is. De betrouwbaarheid is hoog: 95% is op tijd geleverd en de kwaliteit van de producten is van hetzelfde niveau als bij wegtransport. Een ingebouwde GPS/GPRS-systeem in de geconditioneerde container geeft continu inzicht in de locatie van de container en controleert de temperatuurcondities. Via de pilots heeft GreenRail inzichtelijk gemaakt welke randvoorwaarden er zijn voor spoorvervoer. Ook is duidelijk welke stromen wel of niet geschikt zijn voor een verschuiving van weg- naar spoorvervoer. Hierdoor kan GreenRail nu aan het eind van de projectfase de sector een co-modaal vervoerspatroon aanreiken. Mental shift belangrijk naast operationalisering Naast de operationele realisering van railtransport, vormt de acceptatie en adoptatie van spoorvervoer als alternatief voor wegtransport in de sierteeltsector een van de doelstellingen van Spoorvervoer verlegt de grenzen van bereikbaarheid GreenRail. Het inzetten van een nieuwe vervoersmodaliteit ontstaat alleen als er bij ondernemers bereidwilligheid en bewustzijn is dat spoorvervoer een volwaardige competitieve, alternatieve vervoersmodaliteit is. Dit vraagt een verschuiving in denk-, ziens- en werkwijze (mental shift) in de sector zodat in de toekomst naast weg- en luchttransport, gebruik wordt gemaakt van alternatieve modaliteiten zoals railtransport. Naast modal shift en mental shift wil GreenRail ook de opgedane kennis borgen om draagvlak te creëren voor verdere realisatie van intermodaal transport. Deze brochure levert hierin een bijdrage. Voordelen railtransport Spoorvervoer biedt een oplossing voor de groeiende behoefte aan duurzaam ondernemen bij retail en groothandel, de vastlopende infrastructuur en de op termijn stijgende brandstofprijzen. Tegelijk verlegt het de grenzen van bereikbaarheid. GreenRail laat zien dat spoorvervoer een betrouwbaar, efficiënter, schoner én goedkoper alternatief is voor sierteelttransport. De voordelen op een rij: Lagere transportkosten Geen files en last van beperkingen ten aanzien van rust- en rijtijden Milieuvriendelijker transport (-50% CO 2 -uitstoot) Grotere afzetmarkt mogelijk (betere ontsluiting Oosten Zuid- Europa) Marketinginstrument: milieuen maatschappelijk verantwoord transport Oplossing voor het te verwachten tekort aan chauffeurs in transport Positie van de sector op de wereldmarkt De behoeften aan duurzaamheid, de grenzen aan bereikbaarheid, infrastructuur en de hoge brandstofprijzen vrágen om de ontwikkeling van niet-conventionele transportconcepten naast het bestaande weg- en luchttransport in de tuinbouwsector. Een sector die zich richt op de productie en wereldwijde levering van verse producten. Innovaties en technische ontwikkelingen hebben de ontwikkeling van een co-modaal en duurzaam transportnetwerk mogelijk gemaakt. De ontwikkeling van de logistieke keten is één van de belangrijke voorwaarden in het bestaan en versterken van de Nederlandse positie van de sector op de wereldmarkt. 8 9

6 Nieuwe rol in de sierteeltsector: 10 de 4th Party Logistics (4PL) Inzet 4PL ketenregisseur In het concept GreenRail speelt de inzet van een 4th Party Logistics (4PL) een belangrijke nieuwe rol in het vervoeren van sierteeltproducten. Een 4PL is een ketenregisseur die geen eigen transportmiddelen en opslagcapaciteit heeft. Kenmerkend voor een 4PL ketenregisseur is zijn expertise en overzicht in intermodale ketens, zijn controlerende en aansturende functie, zijn neutrale positie en de mogelijkheid om voordelen te realiseren door bundeling van volumes. De 4PL ketenregisseur zoekt de beste transportoplossing voor de keten als geheel: wegtransport, spoorvervoer of een combinatie. De 4PL ketenregisseur kan waar nodig in zowel weg- als treintransport bijsturen zodat producten gegarandeerd op tijd en in de juiste conditie de eindbestemming in het buitenland bereiken. Het feit dat de ketenregisseur een neutrale partij is betekende in GreenRail niet alleen dat er geen voorbestemde voorkeur is voor logistieke partners, maar ook dat exporteurs samen konden werken in dit initiatief zonder het risico te lopen concurrentiegevoelige informatie te openbaren. De werkwijze in GreenRail Onderstaand model geeft een overzicht van de functionele taakverdeling binnen de intermodale keten en bakent de operationele activiteiten per partner duidelijk af. De exporteur boekt de lading en heeft contact met de klant. Een transporteur haalt de lading in een container op en verzorgt het voortransport naar de railterminal. De transporteur heeft een belangrijke De intermodale keten controlerende functie voor de 4PL. Hij is de oren en ogen van de 4PL. De container wordt via railvervoer naar een andere terminal vervoerd. De shuttletrein rijdt op een vooraf gecommuniceerde dienstregeling van A naar B. Vervolgens wordt de container door een lokale vervoerder op de terminal opgehaald. Deze vervoerder zorgt voor de directe levering naar de klant of voor de shunt naar een dichtbij gelegen cross-dock, waar de lading vanuit een container in een normale trailer kan worden overgeslagen. Vervolgens zorgt een derde vervoerder voor de distributie naar de klant. Binnen GreenRail heeft de 4PL zich tot bovenstaande werkwijze beperkt, echter in andere opdrachten kan de 4PL meerwaarde leveren door de optimalisatie van logistieke netwerken via het combineren van ladingen van verschillende verladers. Dit verlaagt de kosten per vervoerde eenheid en creëert een duurzame oplossing. Er wordt in deze werkwijze doorlopend bekeken waar de keten verbeterd kan worden. Geconditioneerde container In de transporten is gebruik gemaakt van een speciaal soort equipment: een 45ft high-cube diesel electric reefer container. Deze container kan zelfstandig koelen via een eigen dieseltank. Dit is essentieel omdat op het spoor geen elektriciteit voorhanden is. In eerste instantie is gebruik gemaakt van de standaard container, die 37 Deense containers kan bevatten. Gedurende het traject is samen met Unit45 de nieuwe container ontwikkeld die 43 Deense containers kan laden. Omdat de maten van deze container niet standaard zijn dient hier rekening gehouden mee te worden met de keuze voor chassis en trein routes. Één centraal contact voor exporteur In de intermodale keten werken acht ketenpartners samen aan het transport van A naar B. Dit zijn veel meer schakels dan in het gebruikelijke wegtransport. Een centrale aansturing maar ook één centraal aanspreekpunt is wenselijk voor een optimale ketenwerking en dienstverlening voor de exporteur. De exporteur heeft één aanspreekpunt, dat is de 4PL ketenregisseur. De ketenregisseur stuurt de ketenpartners aan, verleent opdrachten en is verantwoordelijk voor transport van A naar B tegen zo laag mogelijke kosten, hoog mogelijke service en betrouwbaarheid. Taken van de 4PL ketenregisseur De 4PL verzorgt de volgende taken op het gebied van engineering, implementatie, operatie en kwaliteit. Engineering: Bepalen van de routes Berekenen van tarieven en selecteren ketenpartijen Implementatie: Opstellen en communiceren van standaard operationele procedures (SOP), zodat logistieke partners gestandaardiseerd werken. Operatie: Informeren van ketenpartners over transporten en vertrek- en aankomsttijden Plaatsen van orders bij vervoerders en terminals Operationeel aansturen vervoerders, terminal en crossdock operatie Dragen van juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Administreren en terugboeken van Deense containers Uitvoeren van contingency handling in geval van calamiteiten. Contingency handling betreft vooraf uitgewerkte opties en acties wanneer een vertraging of calamiteit zich voordoet Kwaliteit: Uitvoeren van performance measurement en overleg per transport Analyseren van knelpunten per transport Zoeken naar verbetermogelijkheden in de keten: Continuous improvement Geleerde lessen tijdens de pilot Communicatie is van cruciaal belang in de intermodale keten. Proactief en tijdig communiceren kan het verschil maken tussen wel of niet slagen van een transport De retourlogistiek van Deense containers moet integraal onderdeel zijn van de dienstverlening De 4PL ketenregisseur is nog een onbekende partij. Het is van belang de voordelen van bundeling en ontzorging uit te blijven leggen, zodat de voordelen van 4PL in de toekomst beter benut kunnen worden De relatie tussen exporteur en vervoerder is hecht waardoor men niet zomaar wisselt van logistieke dienstverlener (zoals een 4PL) Op het gehele traject zijn weinig plaatsen beschikbaar waar een trein langer kan stilstaan om eventuele afwijkingen in het transport te corrigeren (contingency handling) Het is van groot belang om als 4PL sectorkennis te ontwikkelen om de kwaliteit van de keten zo optimaal mogelijk te waarborgen en meer kostenvoordelen te kunnen behalen Het is mogelijk om de keten te onthaasten in nauwe dialoog met exporteurs en vervolgens ook met de klanten van de exporteurs Ook is het belangrijk dat de sierteeltsector en de spoorsector elkaar beter leren kennen om zo inzicht te krijgen in de wederzijdse karakteristieken en behoeften Conclusies Om een maximale betrouwbaarheid van de keten aan de klant te kunnen garanderen is een centrale aansturing noodzakelijk. Een ander belangrijk aspect is de betrouwbaarheid van het spoorvervoer. Door afspraken te maken met het spoor over een proactieve communicatie wordt het mogelijk om maximaal te sturen op oplossingen in geval van calamiteiten (contingency handling). Daarnaast kunnen de activiteiten die binnen de dienstverlening van een 4PL vallen beter benut worden. Zoals het aannemen van elke lading, het aanbieden van meerdere modaliteiten als weg en spoor, het organiseren van de emballage en toegevoegde waarde activiteiten. De kwalitatief hoogstaande service binnen de sierteeltsector, maakt het trouwens mogelijk om het concept ook te exporteren naar andere (vers) sectoren. Binnen het project is een uitgebreide blauwdruk opgesteld met betrekking tot het organiseren van spoorvervoer voor versproducten. Dit is een uitbreiding van de tekst hierboven en is op verzoek verkrijgbaar. 11

7 Productkwaliteit GreenRail Sierteeltgewassen zijn bederfelijke producten, gevoelig voor temperatuur, vocht en lange(re) donkerperiodes. Daarom is het belangrijk op de juiste wijze te conditioneren, niet alleen bij de kweker en de klant, maar ook tijdens transport, per weg of spoor. De Wageningen UR Food & Biobased Research begeleidde in GreenRail twee pilots naar Italië en één naar Roemenië. De temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de ethyleenwaarden zijn hierbij op tal van plekken in de container gemeten. Daarnaast vond een uitgebreid onderzoek plaats in Wageningen met meerdere containersimulaties met verschillende perioden zonder licht. In dit onderzoek werden de top twaalf bloeiende planten en de top acht groene planten onderzocht. 12 Geen kwaliteitsverschil Het resultaat van bovenstaande proeven is dat transport met een zogenaamde Unit45 diesel electric reefer container geen kwaliteitsverschil oplevert in vergelijking met het transport van sierteeltgewassen met het conventionele wegtransport middels koeltrailers. Er is wel een nuancering op aan te brengen. De invloed van tijd Indien een product geen schimmelbesmetting heeft zal het product ook niet besmet kunnen raken door condities gedurende het transport. Wanneer tijdens of na transport een schimmel als botrytis bij een product wordt geconstateerd, heeft deze besmetting dus eerder in de keten plaatsgevonden. Op het moment dat een product op transport gaat is de schimmelinfectie veelal nog niet zichtbaar met het blote oog. De reeds aanwezige botrytis kan zich verder ontwikkelen tijdens wegof railtransport. Hoe langer het transport duurt, hoe groter de kans dat de besmetting met het blote oog waarneembaar is, zonder dat de transportcondities hier de oorzaak van zijn. De besmetting vindt immers niet plaats tijdens transport. De ervaring in het GreenRail project is dat de vrachtwagen in West- en Midden-Europa vaak lost vóórdat de schimmel is waar te nemen. Hetzelfde is ervaren bij treintransport. Echter bij transporten naar verder gelegen bestemmingen zoals Roemenië (langere transporttijd) bestaat de kans dat de schimmel op het moment van lossen zichtbaar is. In de pilots van GreenRail is dit echter maar twee maal geconstateerd op het traject naar Roemenië, voornamelijk bij de botrytisgevoelige producten zoals potrozen, cyclamen en poinsettia s. Maatregelen Binnen GreenRail zijn additionele maatregelen onderzocht die de ontwikkeling van botrytis afremmen. Ook ander transport waar botrytis een probleem is, kan van deze maatregelen profiteren. Er is een apart document met maatregelen beschikbaar met meer specifieke informatie over dit onderwerp. 13

8 The GreenRail Challenge een cultuuromslag in de sierteelt- en railsector Mental shift? Door de ervaringen uit het verleden waren de initiatiefnemers van het GreenRail project zich ervan bewust dat voor een succesvolle introductie van spoorvervoer niet alleen een modal shift (nieuw logistiek ketenconcept en bijbehorende business case) maar ook een mentale verandering (mental shift) noodzakelijk is om alle relevante spelers in de waardeketen bewust te maken van nut en noodzaak van railvervoer voor versproducten. Waar gaat de mental shift over? De mental shift heeft drie hoofdkarakteristieken: 1. Sierteelt en spoor: een gelukkig huwelijk? De spoorsector kenmerkt zich door het vervoeren van grote volumes voor grote klanten met bulkgoederen en halffabricaten van railterminal naar railterminal. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande trajecten en vaste routes, waarbij de oplossingsrichtingen in geval van calamiteiten op het spoor beperkt zijn. Het is voor de sierteelthandelaar van groot belang om betrouwbaarheid te kunnen garanderen naar de klant. Op langere termijn kan railvervoer betrouwbaarder zijn dan wegtransport, omdat het minder gevoelig is voor onder meer congestie en regelgeving op rij- en rusttijden. Op kortere termijn vraagt dit naast verbeteringen in informatie en communicatie tussen spoor en klant, om een andere mindset bij de spelers in de spoorsector. Op deze wijze kan railvervoer een duurzame betrouwbare transportmodaliteit voor de sierteeltsector worden: een gelukkig huwelijk Samenwerking brengt iedereen verder De sierteeltsector kent een grote mate van versnippering waarbij ondernemingen elkaar in eerste instantie zien als toeleverancier of als concurrent en veel minder als strategische partner. Er zijn wel partnerships (zo is er vaak een sterke binding tussen exporteurs en wegvervoerders) maar die zijn veelal ingegeven door bewezen prestaties en daaruit volgende loyaliteiten. Dit is niet hetzelfde als een strategisch partnerschap waarbij samenwerking en kennisdeling tot stand komen. In het ideale scenario wordt voor treintransport door samenwerkende exporteurs volume bij elkaar gebracht en wordt informatie over logistieke stromen (geanonimiseerd) gedeeld. Alleen kom je immers ver, maar samen kom je verder. Binnen de sierteeltbranche is het (nog) niet gebruikelijk om samen te werken in de internationale distributie logistiek. GreenRail beoogt het maximaliseren van de waarde van de keten, in plaats van enkel de focus op het minimaliseren van de ketenkosten. Dit vergt een behoorlijke omslag in het denken binnen de sierteeltsector, op zowel het strategische, tactische als op het operationele niveau. 3. Is de sierteeltsector te snel voor het spoor? Bij het vervoeren van versproducten is de transporttijd historisch gezien van groot belang. Hoe sneller hoe beter is veelal het adagium. De doorlooptijden die het spoorvervoer hanteert, lijken daarom in eerste instantie voor de sierteeltsector niet afdoende. De vraag dringt zich hierbij wel op of alle producten een zo kort mogelijke doorlooptijd moeten hebben. Hierbij is afstemming met de klant (retail, groothandel, detaillist) de oplossing. De karakteristieken van railtransport met versproducten zijn niet snelheid, maar eerder betrouwbaarheid, kosten en milieu. De sierteelt kenmerkt zich door een meer adhoc-aanpak, terwijl het spoor om een planmatige werkwijze vraagt. Het bewerkstelligen van een samenwerking tussen twee zeer verschillende werelden is daarom een gezamenlijk traject. Hierbij staat het winnen van elkaars vertrouwen op het gebied van kennis en vaardigheden centraal. 15

9 GreenRail Challenge - the movie als middel voor verandering Een mentalshift bewerkstelligen met zeer verschillende ondernemingen (waarbij de onderlinge belangen niet altijd parallel lopen) vraagt om een aanpak die anders is dan wat werkt bij veranderingsprocessen binnen een individueel bedrijf. De verbindende en sturende mechanismen (hiërarchie, arbeidsrechtelijke verbindingen etc.) ontbreken en het ondernemerschap is verspreid over vele partijen. Ten diepste is de enige echt bindende factor de ambitie en bevlogenheid (visie) van de individuele deelnemers. Daarom is gekozen voor het gezamenlijk schrijven van een filmscript als vehikel voor de strategische dialoog. Het filmscript werd door de GreenRail partners in een aantal bijeenkomsten bedacht en geschreven. Op een ludieke en uitdagende wijze werd zo kennis en ervaring gedeeld en beelden rondom GreenRail uitgewisseld. Een nog belangrijker effect was dat het samen maken van een film een gedeelde (nieuwe) ervaring opleverde, waardoor partijen elkaar beter leerden kennen en een basis voor vertrouwen werd gelegd. Het eindresultaat is te zien in The GreenRail Challenge een film met Top Gear look en feel met bijbehorende ingrediënten als humor, het internationale karakter en de no-nonsense stijl die ook kenmerkend is voor de GreenRail deelnemers. Laat u prikkelen! Mede namens de gehele filmcrew wensen wij u veel kijkplezier! Hoe is de mental shift geïnitieerd? Een van de consortiumleden typeerde de GreenRail aanpak als groot denken, maar klein beginnen. Uitgangspunt was het verbinden van de inhoudelijke vraagstukken met een procesmatige aanpak. Dus niet alleen pilots draaien, maar ook het organiseren van een dialoog tussen de partijen, met als doel wederzijds begrip en vertrouwen op te bouwen en gezamenlijk overeenkomsten en verschillen te onderkennen. Dit is een wederkerig proces waarbij de partijen over en weer elkaar continue beïnvloeden en daardoor tot nieuwe inzichten komen. De middelen die hiervoor zijn ingezet zijn: Een pilot waarbij containers op wekelijkse basis worden vervoerd naar diverse landen. Deze pilot was in de eerste plaats het begin van de modal shift (al doende leren en bouwen) maar was tevens de inhoudelijke input voor de eerder genoemde dialoog Een gedachtenkaartonderzoek: een belevingsonderzoek waarbij directies en medewerkers uit het consortium alsmede branchepartijen en consumenten (600 respondenten) gevraagd is naar hun houding en gevoelens ten aanzien van sierteeltvervoer over het spoor, met als doel een objectief startpunt te creëren omtrent de percepties, kansen en positionering van railtransport met versproducten Het gezamenlijk ontwikkelen van een filmscript door de consortium partijen a la Top Gear (Zie kader The GreenRail Challenge ) Het uitvoeren van individuele begeleidingstrajecten bij exporteurs om de werkwijze met treintransport zoveel mogelijk geïntegreerd te krijgen in het operationele proces (Zie kader individuele begeleidingstrajecten) Het uitgebreid communiceren van het project in de media vanaf aanvang, het geven van presentaties in tal van bijeenkomsten en organisaties en het verspreiden van de zelfgemaakte GreenRail Challenge film zowel binnen als buiten de sector Spoor en sierteelt: match of mismatch? Allereerst is het van belang te constateren dat GreenRail heeft aangetoond dat de sierteeltsector en de spoorsector zich met elkaar willen en kunnen verbinden. Ook lijken de volumes binnen de sierteeltsector interessant genoeg voor het spoor. En met het deur tot deur concept worden exporteurs in staat gesteld om de door hun klanten gewenste service en duurzaamheid te bieden. Is er dan nu sprake van een match? Deze vraag valt in twee onderdelen uiteen. Allereerst: wat kan vandaag al via het spoor worden vervoerd? Ten tweede: wat is er in de toekomst wellicht mogelijk? GreenRail laat zien dat op dit moment de combinatie vrachtwagen/trein met name interessant is voor het grootschalige retailsegment (grootwinkelbedrijf). Hierbij gaat het om twee productsegmenten. Enerzijds de producten waarvan langer van tevoren bekend is (door bijvoorbeeld acties) wanneer zij geleverd moeten worden en dus beter planbaar zijn. Daarnaast de zogenaamde ijzeren voorraad van de klant, op basis waarvan hij in staat is zijn handel voor een gedeelte te voorspellen en in te plannen. Bovendien is en wordt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker voor de afzonderlijke grootwinkelbedrijven en kan dit mogelijk in de nabije toekomst in het eisenpakket voor logistieke dienstverleners worden opgenomen. Ten tweede: welke kansen biedt de toekomst? De indruk bestaat dat er door het combineren van informatie- en productstromen binnen en tussen de individuele bedrijven alsmede de schakels onderling ruimte komt voor een nadere keuze tussen snelheid en flexibiliteit enerzijds en duurzaamheid en kosten anderzijds. Dit vergt echter verdieping van onderlinge relaties tussen de ketenschakels en nadere analyse van de verschillende productstromen binnen de sierteeltsector. Dit viel buiten de scope van het GreenRail project en is nadrukkelijk een uitdaging voor de betrokken marktpartijen. Overigens is de GreenRail gedachte niet dat bedrijven alle planten en bloemen per spoor sturen. De keuze is dus niet treinvervoer òf wegvervoer. Beide vervoersmodaliteiten zijn nadrukkelijk aanvullend bedoeld. GreenRail betreft het steeds weer kiezen tussen de juiste vervoersmodaliteit die past bij de klantvraag. Waarom heeft GreenRail, buiten het consortium, nog geen grote vlucht genomen? Hiervoor is een aantal redenen aan te wijzen: Beperkt urgentiebesef. Hoewel de noodzaak wordt onderkend lijkt er op dit moment bij de betrokken partijen in de sierteelt sector nog geen sprake te zijn van moeten. De ontwikkelingen op het terrein van regelgeving (milieu, restricties Alpenlanden, rij- en rusttijden) zijn nog niet dusdanig dwingend, dat verladers urgentie ervaren voor het gebruikmaken van de trein. Bovendien vormen de loyaliteit van exporteurs aan hun transporteurs en de concurrerende prijzen die het wegtransport momenteel biedt aanleidingen om het concept niet snel te omarmen. Businesscase nog niet interessant genoeg. De spoortarieven zijn (nog) niet voor alle bestemmingen concurrerend met wegtransport. Dit wordt Individuele begeleidingstrajecten Binnen de mental shift is uitgegaan van interventies op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De individuele begeleidingstrajecten waren er met name op gericht om de weg voor spoorvervoer vrij te maken op het niveau van de operatie bij exporteurs. Exporteurs uit het GreenRail consortium hebben zich ingespannen om een werkwijze te creëren waarbij binnen het verkoopproces klanten geïnteresseerd werden voor treintransport. Hierbij lag de focus op de uitwisselbaarheid van een langere doorlooptijd met voordelige tarieven bij het spoor tegen de snelheid en flexibiliteit, maar hogere kosten van het wegtransport. Ook is in de logistieke operatie bij exporteurs het treintransport als vliegwiel gebruikt voor het structureren, vereenvoudigen en verbeteren van de interne (logistieke) processen

10 mede veroorzaakt door de gunstige tarieven die het wegtransport onder invloed van de crisis biedt. Volume en samenwerking. Spoorvervoer vraagt om voldoende volume op vaste lijnen. Deze volumes zijn echter verspreid over verschillende partijen. Vraag is of deze partijen in staat zijn zich collectief te organiseren om gezamenlijk deze ontwikkeling te borgen. 4PL principe wordt nog onvoldoende geaccepteerd of begrepen. Nog niet alle exporteurs zien de toegevoegde waarde van een extra partij in de keten. Op termijn zal blijken of er exporteurs zijn die bereid zijn het 4PL principe te adopteren en gebruik te maken van een ketenregisseur die het transport van begin tot eind (aflevering bij klant) regelt en hen daarmee ontzorgt ; of dat er een aantal exporteurs is die de voorkeur geeft hun gecombineerde vrachtwagen/treintransport te organiseren met de huistransporteur of een andere logistieke dienstverlener. Communicatie en contingency handling op het spoor. Bij spoororganisaties is nog winst te behalen in de manier van communiceren en acteren bij eventuele calamiteiten zodat hierop in overleg maximaal en flexibel kan worden geacteerd. Is de mental shift geslaagd? De consortiumspelers zijn overtuigd van het nut en de mogelijkheden die GreenRail biedt en hebben elkaar leren kennen als betrouwbare partners. Als zodanig is er een mentale brug geslagen. De toekomst zal leren of het GreenRail concept vanuit het consortium of daarbuiten commercieel nader zal worden vormgegeven en ingevuld. Onze verwachting is dat het urgentiebesef ook bij partijen buiten het consortium zal toenemen en de businesscase voor spoortransport in de komende jaren positiever zal worden. Daarom is onze conclusie: GreenRail is in ieder geval een katalysator en een eerste start voor concrete commerciële samenwerking tussen een aantal betrokken partijen. Inmiddels verkennen verschillende consortiumpartijen de mogelijkheden en vormen voor toekomstige samenwerking. Daarnaast onderzoekt en test ook een aantal partijen buiten het consortium het GreenRail concept nader. In dit opzicht is de voorzichtige conclusie dat de mental shift geslaagd is. Slotwoord stuurgroep GreenRail Als stuurgroep GreenRail zijn wij op de achtergrond intensief betrokken geweest in de ontwikkeling van het initiatief GreenRail. Vooraf heeft de stuurgroep een drietal criteria opgesteld die het succes van dit project moesten bepalen. Allereerst moest de trein voldoende betrouwbaar zijn voor het transport van tijdkritische en bederfelijke producten. Ten tweede moest de kwaliteit van producten gelijk zijn aan die van wegtransport. Als laatste moesten de kosten van spoorvervoer niet duurder en het liefst goedkoper zijn dan die van wegtransport. Ruim een jaar later concluderen wij verheugd dat op deze criteria een positieve score is behaald. De behaalde resultaten tonen aan dat railvervoer, met planten maar ook met andere versproducten, in de toekomst een reële optie is in een co-modaal vervoerspatroon. Hiermee is definitief een brug geslagen tussen de langzame railgoederensector en de snelle handel van sierteeltproducten. De stuurgroep ziet deze mogelijkheid niet enkel voor de sierteeltsector, maar ook voor andere sectoren als AGF, zuivel en consumer goods. Dit resultaat had nooit behaald kunnen worden zonder de inzet van alle consortiumpartners van GreenRail en andere betrokken ondernemingen. Daarom willen wij u allen hartelijk danken voor uw bijdrage aan deze ontwikkeling. Als stuurgroep vonden wij het een interessant en leerzaam project, waarmee naar onze hoop een blijvende innovatie is gerealiseerd in het vervoerssysteem van tijdkritische en versproducten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit efficiënte, betrouwbare en duurzame initiatief bijdraagt aan het versterken van de positie van het Nederlands verscluster in Europa. We hopen dat u ook de voordelen van GreenRail ervaart zodat treintransport geborgen, verder ontwikkeld en uiteindelijk breed geadopteerd wordt in de verssector. Het boekje GreenRail is tot stand gekomen in samenwerking met: Sjoerd Ewals - e-logistics Control Eelke Westra - Wageningen Universiteit en Researchcentrum Joke Moenis - Change Management Consultants Piet Hein Admiraal & Michiel van Dijk - Wissemagroup Edwin Wenink, Michiel van Veen & Kimm Scholten - FloraHolland Voor meer informatie over GreenRail: Bezoek of neem contact op met Michiel van Veen, projectleider GreenRail,

11 Partners van het project GreenRail Met medewerking van: Ministerie van Economische Zaken Subsidieprogramma Pieken in de Delta Provincie Zuid Holland 20

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Transportmodaliteit Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed: Impact Bronnen Toenemende transportmodaliteit Door de toenemende congestie op de wegen in Europa wordt er steeds meer gezocht

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland GreenRail II Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland 7 december 2011 Centrale vraagstelling GreenRail II Ontwikkelen duurzame logistieke railverbinding tussen Nederland en Polen Is een werkbare

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Van onderbuik naar onderbouwing. DaVinc 3 i slotconferentie 19 februari 2015, Den Haag/Nootdorp

Van onderbuik naar onderbouwing. DaVinc 3 i slotconferentie 19 februari 2015, Den Haag/Nootdorp Van onderbuik naar onderbouwing DaVinc 3 i slotconferentie 19 februari 2015, Den Haag/Nootdorp #davinc3i Programma Korte introductie over het waarom, hoe en wat van DaVinc 3 i 2 Inhoudelijke sessies (40

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Uit het congres en de daaraan voorafgaande inspiratiesessies (najaar 2013) kunnen we af-leiden dat ondernemers in de logistieke sector duidelijke

Nadere informatie

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten Anton Bril 3 juli 2014 Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten 270 importeurs & exporteurs Leden vertegenwoordigen

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

Krachten bundelen om vracht te bundelen

Krachten bundelen om vracht te bundelen Krachten bundelen om vracht te bundelen Voorwoord Aad Veenman, Topsector Logistiek Samen naar één sterk Europees Synchromodaal Netwerk De Topsector Logistiek heeft een grote ambitie: in 2020 wordt 850.000

Nadere informatie

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen?

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Hubs voor kwaliteitsgestuurde logistiek De Supply Chain

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer Plantijnweg 32, 4104 BB Culemborg / Postbus 141, 4100 AC Culemborg Telefoon (0345) 47 17 17 / Fax (0345) 47 17 59 / www.multiconsultbv.nl info@multiconsultbv.nl Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V.

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V. Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 6b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

s Nachts actief voor uw succes

s Nachts actief voor uw succes s Nachts actief voor uw succes 00209_TNT_Innight_Image_NL.indd 1 23-07-2008 18:27:31 bis Vóór uw werkdag begint zijn uw zendingen al geleverd Terwijl anderen slapen, zijn wij voor u onderweg. Elke nacht

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Efficiënte marktplaats

Efficiënte marktplaats Efficiënte marktplaats Flowering The 1 Twee gezichten, twee perspectieven Manager Logistieke Dienstverlening Klanten in Rijnsburg Programme Director Samen Verbeteren 2 We hopen twee vragen te beantwoorden

Nadere informatie

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB 1 Duurzame Logistiek Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondersteunt ondernemingsorganisaties bij het

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Projectvoorstel Fresh Corridor

Projectvoorstel Fresh Corridor Projectvoorstel Fresh Corridor Algemene gegevens top-up Naam Transumo-project: Fresh Corridor Startdatum: 1 maart 2009 Einddatum (uiterlijk 1-10-2009): 1-10- 2009 Financieringsbehoefte vanuit BSIK: 72k

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Een simpel en robuust spoorsysteem. Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor

Een simpel en robuust spoorsysteem. Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor Een simpel en robuust spoorsysteem Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor Grote groei transport verwacht in de hele Europese Unie Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van transport:

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Quickscan benchmark laanboomclusters. December 2014 Wim Nieuwenhuizen, Remco Kranendonk & Erik Hugo

Quickscan benchmark laanboomclusters. December 2014 Wim Nieuwenhuizen, Remco Kranendonk & Erik Hugo Quickscan benchmark laanboomclusters December 2014 Wim Nieuwenhuizen, Remco Kranendonk & Erik Hugo 1 Voorwoord & inhoudsopgave Voor u ligt het resultaat van een quickscan van de vergelijking van het laanboomcluster

Nadere informatie

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Rikkert de Kort Senior adviseur goederenvervoer 13 juni 2012 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379

Nadere informatie

Typisch Groothandel Europa

Typisch Groothandel Europa Typisch Groothandel Europa Internationale handelsstromen van bloemen en planten Anton Bril, 18 juni 2014 Voor wie verstandig handelt! Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad Theo Stauttener Stadkwadraat Rijk zet in op energiesprong! Duurzaamheid Belangrijk thema In bestaande voorraad het meeste

Nadere informatie

Seamless Connections In 2012

Seamless Connections In 2012 Seamless Connections In 2012 Versnellen, verbinden en versterken Mei 2012 12 September 2011 1. Doel Seamless Connections, versnelt, verbindt en versterkt de interne en onderlinge logistiek van de Metropoolregio

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht P.F.C.W. Van der Broeck, 15-03-2013 1 Waarom Zero Emissie Busvervoer? 1. Verbeteren luchtkwaliteit Maastricht (fijn stof); 2. Klimaatdoelen

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Trends binnen identificatie/t&t: RFID

Trends binnen identificatie/t&t: RFID Tracking en Tracing Dromen, Denken, Doen Core Counsellors 28 maart 2008 Papendal Daan te Nuijl Charles Willemsen, Container Centralen Core Counsellors Trends binnen identificatie/t&t: RFID Direct Identificatie

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

januari 2013 In gesprek met Sander van Voorn en Berry Philippa Innovatiemotor ondersteunt ambities veredelaars

januari 2013 In gesprek met Sander van Voorn en Berry Philippa Innovatiemotor ondersteunt ambities veredelaars 1 In de stichting werken bedrijven en organisaties uit de veredelingssector januari 2013 Stichting In gesprek met Sander van Voorn en Berry Philippa Innovatiemotor ondersteunt ambities veredelaars Sander

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

nederlands Accelereer uw laad proces

nederlands Accelereer uw laad proces Accelereer uw laad proces NEDERLANDS Accelereer uw laad proces Ancra Systems is DE specialist op het gebied van automatische vrachtauto laad- en lossystemen: van standaard Wat zijn automatische laad- en

Nadere informatie

Met 123 miljoen kratten, die gemiddeld vijf keer per jaar rouleren, was het budgetteringsproces niet meer hanteerbaar in Excel.

Met 123 miljoen kratten, die gemiddeld vijf keer per jaar rouleren, was het budgetteringsproces niet meer hanteerbaar in Excel. Case Closed Euro Pool System is Europa s grootste logistieke dienstverlener van meermalig te gebruiken verpakkingen voor transport en display van versproducten als groenten en fruit. De organisatie beschikt

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren?

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Bijdrage Egbert Guis aan Liber Amicorum Kees Ruijgrok Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Inleiding Nog altijd worden verreweg de meeste goederen op het continent vervoerd

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer 9 oktober 2015 DAF Eindhoven Wat is ketensamenwerking in de infra? 9 oktober 2015 DAF Eindhoven 9 oktober 2015 DAF Eindhoven KETENSAMENWERKING INFRA Dit is ketensamenwerking

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS DE LNG SPECIALIST LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST LNG SOLUTIONS DE TRANSPORTSECTOR STAPT OVER OP LNG... DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

LIPSS Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem

LIPSS Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem LIPSS Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem Doel en resultaat: Een open internetsysteem, waarbinnen met behulp van business network software verschillende

Nadere informatie

De reis naar een klantgerichte organisatie. Maartje Rozinga Utrecht, 29 juli 2009

De reis naar een klantgerichte organisatie. Maartje Rozinga Utrecht, 29 juli 2009 De reis naar een klantgerichte organisatie Maartje Rozinga Utrecht, 29 juli 2009 1 Aanleiding van de paper Railforum bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke kennisnetwerk van ruim 100 bedrijven en

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Aan de slag met het Business Model Canvas

Aan de slag met het Business Model Canvas 1 Aan de slag met het Business Model Canvas De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink November 2014 2 Inhoud Deel 1: Het Business Model Canvas Het Business Model Canvas Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Oplossingen voor mobiele energie, koeling en verwarming

Oplossingen voor mobiele energie, koeling en verwarming Oplossingen voor mobiele energie, koeling en verwarming De pure winst van In de ruim 30 jaar van haar bestaan heeft TRS zich ontwikkeld van locale serviceverlenende organisatie tot internationale producent

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ

Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ Een kassenbouwer die mee verandert Hoeveel is er allemaal al niet veranderd in de internationale glastuinbouw? Misschien is het grootste verschil wel de ontwikkeling

Nadere informatie

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit De AGR Cockpit één systeem voor meststoffenregistratie, navigatie, track & trace, urenregistratie en (tele)communicatie 1 De AGR Cockpit 2 De AGR Cockpit Data2Track

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik!

www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik! www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik! Er kunnen veel redenen zijn om uw interne logistiek eens nader te bekijken. Optimalisatie van uw bestaande magazijn, nieuwbouw of juist uitbreiding.

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie