Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt!"

Transcriptie

1 Toenemende Transportmodaliteit

2 Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed: Impact Bronnen Toenemende transportmodaliteit Door de toenemende congestie op de wegen in Europa wordt er steeds meer gezocht naar alternatieve transportmodaliteiten Internationaal, Weg-, rail-, zee- en luchttransport Versterkende factoren:bevolkingsgroei, toenemende congestie, toenemende kosten wegtransport, verminderd tijdsvoordeel wegtransport, ontwikkelingen in houdbaarheid Verzwakkende factoren:flexibiliteit wegtransport, fijnmazigheid wegtransport, hoge overslag kosten bij gebruik meerdere transportmodaliteiten, groot volume nodig bij andere transportmodaliteiten De handel zal steeds meer gedwongen worden om te kiezen voor andere transportmodaliteiten dan het wegtransport om de klant op tijd te leveren, zelfs wanneer de kosten van deze keus hoger zijn. De verschillende lopende projecten zullen een inzicht geven in de mogelijkheden van alternatieve transportmodaliteiten. Handelaren zullen moeten samenwerken om exportvolumes te creëren waardoor het transport via spoor of zee interessant(er) wordt. Deze ontwikkeling zal gepaard gaan met de ontwikkeling van hubs in het buitenland. Organisaties en magazines: ABN AMRO, Directorate-General (DG) energy and transport, Eurostat, FloraHolland, Groothandel Bloemkwekerijproducten, HBAG kengetallen, Multimodaal transport in de tuinbouw delta, US Department of Transportation, Vakblad bloemisterij Websites: Pagina 2

3 Definitie Door de toenemende congestie op de wegen in Europa wordt er steeds meer gezocht naar alternatieve transportmodaliteiten. Pagina 3

4 Scope Geografisch:Internationaal Type transport: Weg-, rail-, zee- en luchttransport Pagina 4

5 Verdeling van transport Personen en goederen transport in Europa, 2006 (%p/km en % t/km) Bron: DG energy and transport, 2006 Pagina 5

6 Lengte van transport netwerken in Europa In kilometers Bron: Eurostat, DG Energy and Transport, US Department of Transportation Pagina 6

7 Gemiddelde jaarlijkse groei personen en goederen transport in Europa, 1995 tot 2006 (%) Bron: DG energy and transport, 2006 Pagina 7

8 Prestatie Goederen Transport In Europa is het goederentransport per weg, spoor, binnenlandse wateren, olie pijpleidingen Europees zeetransport en luchttransport gegroeid met 31% tussen 1995 en Het aantal goedereen dat getransporteerd is, is gelijk aan het verplaatsen van een ton goederen per EU inwoner over een afstand van 23 kilometer. De 31% groei belast voornamelijk het weg-, en zeetransport. Deze modaliteiten zorgen respectievelijk voor 44% en 39% van het totale aantal goederen dat getransporteerd is binnen de EU in De groei binnen deze transportmodaliteiten is respectievelijk 38% en 35% van 1995 (biljoen t/km) tot De volgorde van grootste groei in goederentransport naar transportmodaliteit, na weg- en zeetransport, is (van grootste naar kleinste groei) luchttransport (31%), pijpleidingtransport (17,5%), binnenlandse wateren (10%) en spoortransport (9%). Bron: DG Energy and Transport, 2006 Pagina 8

9 Keuze transportmodaliteit De keuze van de wijze van transporteren is afhankelijk van: de leveringsconditie; goederensoort en hun geschiktheid voor een bepaald transportsysteem; soort verpakking van de goederen; de bereikbaarheid van de plaats van aflevering; de afleverfaciliteiten; snelheid van het transportmiddel; load-time; het eventueel beschikken over eigen transport; kosten die verbonden zijn aan de wijze van transport. Bron: export.nl Bron: Pagina 9

10 Mogelijkheden modal shift bij fijnmazige distributie beperkt Niet alle typen infrastructuur zijn even zwaar belast. Een mogelijkheid om te besparen op transport is daarom verschuiven van vervoer naar modaliteiten waar de capaciteit onderbenut wordt; dit wordt ook wel modal shift genoemd. Modal shift in het vrachtvervoer dient vooral om de files te omzeilen. Voor het goederenvervoer is vooral een verschuiving van weg naar water kansrijk. De Nederlandse waterwegen, zowel de hoofdvaarwegen als de waterwegen van lagere orde, hebben nog voldoende capaciteit voor extra schepen. Daarnaast tonen nieuwe ontwikkelingen dat de capaciteit per schip enorm kan worden opgevoerd. Echter, het spoor en de binnenvaart bieden nog onvoldoende alternatieven voor fijnmazige distributie. Op dit vlak hoeft het wegtransport dus weinig concurrentie van de binnenvaart en het spoor te verwachten. Voor het vervoer over langere afstanden en de grofmazige distributie zijn er wel mogelijkheden voor vervoer per schip en trein. Bron: en ABN AMRO rapport wegtransport Pagina 10

11 Argumenten voor modal-shift Bron: - FloraHolland, maart 2009 Pagina 11

12 Intermodaal transport wordt interessanter Vaak wordt gezegd dat transportvormen moeten combineren. Echter, in de praktijk vindt de samenwerking met andere typen transport nog grotendeels plaats op ad-hoc basis. Vanwege hoge overslag kosten is het combineren van transportvormen alleen bij lange afstanden aantrekkelijk. In tegenstelling tot wegtransport lopen gecombineerde vervoersstromen via minstens twee terminals wat betekent dat de lading ook twee keer moet worden overgeslagen. Gecombineerd vervoer wordt aantrekkelijk als het goedkoper vervoerstarief voor spoor of binnenvaart de extra kosten voor overslag compenseert. Door de steeds hogere kosten voor wegvervoer en het verminderde tijdsvoordeel wordt de break/even afstand (het moment waarop een andere transportmodaliteit dan de vrachtwagen interessant wordt) kleiner. Voor een verlader met een vaste stroom op het traject Nederland/Italie kan het gebruikmaken van het spoor bijvoorbeeld steeds interessanter worden. Daarbij denkende aan alle kosten die er bij het wegvervoer bijkomen door files op de drukke wegen naar het zuiden en de tolwegen in Frankrijk en Zwitserland. Bron: ABN/AMRO Pagina 12

13 Transportmodaliteiten in de sierteelt Bron: FloraHolland, Maart 2009 Pagina 13

14 (Nog) geen grootschalige toepassing railtransport in de sierteelt Hoewel er verschillende initiatieven en projecten zijn geweest om tijdkritische goederen per spoor te vervoeren hebben deze tot op heden niet geleid tot grootschalige toepassing. In het kader van EFFORRT (European Food & Flower Overland Road & Rail Transport) zijn verschillende studies uitgevoerd naar de mogelijkheden voor hoogwaardige raildistributie in Europa. Gedurende anderhalf jaar, van mei 2000 tot september 2001, heeft er een trein gereden tussen Amsterdam en Milaan genaamd de Overnight Express. De overnight express was een gecombineerde reizigers / goederen trein. In eerste instantie bestond de trein uit een slaaptrein voor reizigers en gesloten wagons voor tijdkritische vracht. Later zijn er container wagens gebruikt met gekoelde wissellaadbakken. De trein bood zes omlopen per week en bleek zeer stipt en betrouwbaar. Desondanks is de pilot niet gecontinueerd. De aangedragen reden hiervoor lopen nogal uiteen maar lijken terug te voeren naar een teruglopende economie. Bron:Positionpaper Multimodaal transport in de Tuinbouwdelta, 26 januari 2005

15 Spoorinitiatieven Andere interessante projecten / initiatieven zijn: Greenrail, een initiatief van FloraHolland en de VGB, waarbij mbv bestaande treinverbindingen en bewezen technieken (koelcontainers), planten met de trein worden vervoerd. SNCF-TGV Post, Hoge snelheids trein in Frankrijk gebruikt voor het transporteren van post. Verder is er een initiatief van SNCF Fret samen met consultant 3DG over hoge snelheidstreinen (TGV Fret). Cargo Express / Cargo Domino: Interessant omdat het gaat om intermodaal vervoer van de wat kleinere containers over kortere afstanden. CO-ACT (Creating viable concepts for combined Air/rail Cargo Transport): was een project binnen het vijfdekader programma van de EU met als doel het ontwikkelen van hoge snelheid rail transport voor tijdkritische goederen binnen Europa. Initiatiefgroep sneller spoor, een initiatief van NDL in vervolg op COACT Recent initiatief Spoorvervoer van vers importfruit naar Noord-Limburg. Het betreft een proef met het gekoeld vervoer van vers importfruit in koelcontainers per spoor vanaf de Maasvlakte naar de veiling ZON Fresh Park in Venlo Vooral bij dit laatste initiatief valt op dat het transport van groente en fruit niet altijd snel hoeft. Met goed geconditioneerde standaard laadeenheden wordt snelheid minder belangrijk en komt multimodaliteit vanzelf in beeld. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor multimodaal vervoer, niet alleen met het spoor maar zeker ook met de kust en binnenvaart. Bron: & Multimodaal transport in de tuinbouw delta, 2005 Pagina 15

16 Planten per trein Europa in FLORAHOLLAND, 24 juni 2009 (persbericht) Dinsdagavond rond uur is vanuit het Rail Service Center Rotterdam een container met planten vertrokken. De container komt vroeg in de ochtend op 25 juni aan in Milaan alwaar de container wordt overgezet op een vrachtwagen voor natransport richting de klant. FloraHolland is initiator en organisator van deze eerste pilot van het project GreenRail. In dit project worden, samen met de VGB, een aantal pilots georganiseerd van spoorvervoer van planten met gebruik van conventionele spoorverbindingen naar Italië, Roemenië en Polen. Spoorvervoer is vanwege de oplopende kosten van wegtransport, de toenemende beperkingen op rij- en rusttijden en de toenemende congestie, een reële goedkopere optie voor het vervoer van sierteeltproducten. Bovendien daalt naar verwachting voor de rit tussen Rotterdam en Milaan de CO2-uitstoot met 50 procent. FloraHolland wil met dit initiatief de positie van Nederland als internationale draaischijf van de sierteeltsector in het belang van de kweker en handel versterken door het Verminderen van de logistieke kosten door spoorvervoer. GreenRail samenwerkingsverband Het project GreenRail is een veelomvattend samenwerkingsverband tussen meer dan dertig sierteeltbedrijven, transporteurs, logistieke dienstverleners en kennisinstellingen. Zo dragen de Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Vrije Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun steentje bij. In tegenstelling tot eerdere pilots worden er nu successen van het treinvervoer verwacht omdat er met bestaande treinverbindingen wordt gewerkt en met bewezen technieken (koelcontainers). Daarnaast ook omdat de pilots geleid worden door een onafhankelijke lead logistics provider (elogistics Control) wat resulteert in een hogere betrouwbaarheid van de keten vanaf exporteur tot de eindklant. Pagina 16

17 Het logistiek systeem in de EU moet blijven functioneren Rob Aarse: gezien de te verwachten groei van de vraag naar transport, is de inzet van alle beschikbare transportmodaliteiten essentieel voor een goed functionerend logistiek systeem in Nederland en Europa Bron: Vakblad bloemisterij, 2008) ce76345f4b8dde2e7a4fdd pdf Pagina 17

18 Volop onderzoek naar zeetransport Naast railtransport wordt er in de sierteelt volop onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bloemen te transporteren via de zee in een gekoelde container. Het verschilt per bloem in hoeverre zeetransport toepasbaar is. Daarnaast zijn constante koeling, manieren van stapelen, verpakkingen en droog vervoer belangrijk bij dit soort transport. Dit aangezien het transporteren van de goederen naar de eindbestemming relatief lang duurt. De meningen over de toepasbaarheid van zeetransport voor verschillende soorten bloemen lopen uiteen. Een uitgebreidere beschrijving van zeetransport is te vinden in de trendbeschrijving van houdbaarheid

19 Wegtransport nam snel dominante positie in goederentransport Tijdens begin jaren 60 werd er voor export naar Duitsland weinig gebruik gemaakt van wegtransport. Hier kwam snel verandering in (zie figuur hieronder) Trein 66% 46% 33% 21% 12% 8% Vliegtuig 18% 4% 1% 1% 0% 0% Auto 16% 50% 66% 78% 88% 92% Bron: Groothandel Bloemkwekerijproducten, 1972 Tegenwoordig wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van luchttransport naar niet-europese landen (dit is ongeveer 3 procent). Voor de Europese afzetmarkten wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van wegtransport (dit bedraagd ongeveer 97%). Naast lucht- en wegtransport wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van andere transportmodaliteiten. Wel lopen er enkele pilots op het gebied van railen zeetransport. Bron: HBAG kengetallen, 2008 Pagina 19

20 Samengevat Wegtransport heeft het grootste aandeel in het transport van goederen en personen. Ook neemt het wegtransport van alle transportmodaliteiten nog steeds elk jaar het meest toe. Dit komt doordat wegtransport nog steeds sneller en goedkoper is op de korteen middellange afstanden. Gezien de ontwikkeling in toenemende voertuig verliesuren en toenemende transportkosten verliest wegtransport steeds meer zijn concurrentiepositie ten opzichte van andere transportmodaliteiten. Om aan de gewenste leverfrequentie van de klant te blijven voldoen moet er in de sierteeltsector gezocht worden naar andere mogelijkheden op het gebied van transport. Bij andere transportmodaliteiten (spoor-, zee en luchttransport) zijn er extra kosten op het gebied van overslag. Hierdoor wordt de argumentatie om te kiezen voor andere modaliteiten dan het wegtransport beperkter. Op dit moment lopen er binnen de sierteelt verschillende onderzoeken en pilots waarbij er gekeken wordt naar andere manieren van transport. Bij het vervoer van planten per spoor worden successen geboekt. Pagina 20

21 Toenemende behoefte naar andere transportmodaliteiten Versterkende factoren Bevolkingsgroei Toenemende congestie Toenemende kosten wegtransport Verminderd tijdsvoordeel wegtransport Ontwikkelingen in houdbaarheid Verminderde CO2 uitstoot bij gebruik rail- en zeetransport Verzwakkende factoren Flexibiliteit wegtransport Fijnmazigheid wegtransport Hoge overslag kosten bij gebruik meerdere transportmodaliteiten Groot volume nodig bij andere transportmodaliteiten Pagina 21

22 Impact De handel zal steeds meer gedwongen worden om te kiezen voor andere transportmodaliteiten dan het wegtransport om de klant op tijd te leveren, zelfs wanneer de kosten van deze keus hoger zijn. De verschillende lopende projecten zullen een inzicht geven in de mogelijkheden van alternatieve transportmodaliteiten. Handelaren zullen moeten samenwerken om exportvolumes te creëren waardoor het transport via spoor of zee interessant(er) wordt. Deze ontwikkeling zal gepaard gaan met de ontwikkeling van hubs in het buitenland. Pagina 22

23 Bronnen ABN AMRO Directorate-General (DG) energy and transport Eurostat FloraHolland Groothandel Bloemkwekerijproducten HBAG kengetallen Positionpaper Multimodaal transport in de tuinbouw delta US Department of Transportation Vakblad bloemisterij Pagina 23

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

Bereikbaarheid verslechtert. Voor wie verstandig handelt!

Bereikbaarheid verslechtert. Voor wie verstandig handelt! Bereikbaarheid verslechtert Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Bereikbaarheid verslechtert De bestelgrootte van klanten neemt af en de gewenste leveringsfrequentie

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

MULTIMODAAL TRANSPORT IN DE TUINBOUWDELTA (Versie 26 januari 2005)

MULTIMODAAL TRANSPORT IN DE TUINBOUWDELTA (Versie 26 januari 2005) MULTIMODAAL TRANSPORT IN DE TUINBOUWDELTA (Versie 26 januari 2005) Prof.dr.ir. G. Lodewijks / Ir. B.A. Pielage (TU Delft) (hoofdauteur) Dr. G. Kuiper (MARIN) Dr. R.J.P. Groothuizen / Ir. R.J.F. Grosmann

Nadere informatie

Typisch Groothandel Europa

Typisch Groothandel Europa Typisch Groothandel Europa Internationale handelsstromen van bloemen en planten Anton Bril, 18 juni 2014 Voor wie verstandig handelt! Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten

Nadere informatie

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten Anton Bril 3 juli 2014 Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten 270 importeurs & exporteurs Leden vertegenwoordigen

Nadere informatie

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Virtualisering/informatisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Toenemende virtualisering/informatisering De huidige status van de technologie maakt het

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Spoorvervoer in de sierteeltsector

Spoorvervoer in de sierteeltsector GreenRail Spoorvervoer in de sierteeltsector 1 Voorwoord Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft de afgelopen dertig jaar een snelle ontwikkeling doorgemaakt en is toonaangevend in de wereld. Om de unieke

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst. Voor wie verstandig handelt!

Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst. Voor wie verstandig handelt! Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst Trendsamenvatting Naam Definitie Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst Het handelskanaal van de gespecialiseerde

Nadere informatie

BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit!

BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit! BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit! Auteurs Liesbeth van Alphen, Ronald Jorna Binnen het Europese onderzoeksproject BE LOGIC is een benchmarking tool ontwikkeld die de huidige keuze voor de vervoerswijze

Nadere informatie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Kees Verweij Principal Consultant Goederenvervoer Antwerpen, december 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres.

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. GATEWAY TO EUROPE BRUSSELS 1h PARIS 1h30 LONDON 2h30 AMSTERDAM 3h CARGO

Nadere informatie

Bijlagebundel 2: Huidige stromen en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift

Bijlagebundel 2: Huidige stromen en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift Greenports Mainports Bijlagebundel 2: Huidige stromen en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift 1 Inhoud Van 14 versketens naar 8 stromen voor robuust netwerk Beschrijving huidige en toekomstige

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde oud programma havo 2009 - I

Eindexamen aardrijkskunde oud programma havo 2009 - I Beoordelingsmodel Migratie en vervoer Opgave 1 Scheepvaart in Europa 1 maximumscore 2 De containeroverslag van Rotterdam is in de periode 2000-2005 minder toegenomen dan die van concurrenten Hamburg en

Nadere informatie

WELKOM IN DE WERELD VAN DHL

WELKOM IN DE WERELD VAN DHL WELKOM IN DE WERELD VAN DHL DHL in Nederland De ruim 10.000 medewerkers van DHL in Nederland zijn vanuit meer dan 50 vestigingen en met meer dan 4.500 voertuigen alle Nederlanders van dienst, daarbij gebruik

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland GreenRail II Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland 7 december 2011 Centrale vraagstelling GreenRail II Ontwikkelen duurzame logistieke railverbinding tussen Nederland en Polen Is een werkbare

Nadere informatie

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden van zand..tot klant Tom Horstink Archicom Consultants + Archineers + Managers Er speelt van alles En dit alles heeft met de

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt Henk Zwinkels; FlorEcom Inhoud presentatie De organisatie FlorEcom (Logistieke) ontwikkelingen in de sierteelt Logistiek speelveld Ontwikkelingen

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Krachten bundelen om vracht te bundelen

Krachten bundelen om vracht te bundelen Krachten bundelen om vracht te bundelen Voorwoord Aad Veenman, Topsector Logistiek Samen naar één sterk Europees Synchromodaal Netwerk De Topsector Logistiek heeft een grote ambitie: in 2020 wordt 850.000

Nadere informatie

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren?

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Bijdrage Egbert Guis aan Liber Amicorum Kees Ruijgrok Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Inleiding Nog altijd worden verreweg de meeste goederen op het continent vervoerd

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 zeeland seaports...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 Inhoud 1. Overslag 2011 zeevaart 2. Modal split 3. Herkomst en bestemming 4. Spoorinfrastructuur 5. Transittijden

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB 1 Duurzame Logistiek Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondersteunt ondernemingsorganisaties bij het

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Migratie en vervoer Opgave 1 Segregatie en integratie 1 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat: op nationale schaal er een concentratie in het westen

Nadere informatie

Corneel Geerts Transportgroup. Our driving force is people!

Corneel Geerts Transportgroup. Our driving force is people! Our driving force is people! Logistic services, international road haulage, groupage & full loads, intermodal transport road & rail, warehousing & distribution in Europe, costum clearance & export documents.

Nadere informatie

Inhoud. I. Uitgangspositie II. Liberalisering III. Goederenvervoer IV. Personenvervoer V. Conclusies

Inhoud. I. Uitgangspositie II. Liberalisering III. Goederenvervoer IV. Personenvervoer V. Conclusies Het transport van reizigers en goederen : toenemende invloed van het spoorwegvervoer. Prof. Dr. Cathy Macharis www.vub.ac.be/mosi-t E-mail : Cathy.Macharis@vub.ac.be Pag. Inhoud I. Uitgangspositie II.

Nadere informatie

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Samenstelling Aanwezig namens logistieke regio Oss Jan van Erp Logistiek Platform Oss Eric Nooijen - Osse Overslag Centrale Hans Pepers

Nadere informatie

De Belgische vervoersector in de Europese context

De Belgische vervoersector in de Europese context De Belgische vervoersector in de Europese context De Europese vervoersinfrastructuur bestaat uit een open en zeer uitgestrekt netwerk dat van fundamenteel belang is voor de goede werking van de interne

Nadere informatie

Seamless Connections In 2012

Seamless Connections In 2012 Seamless Connections In 2012 Versnellen, verbinden en versterken Mei 2012 12 September 2011 1. Doel Seamless Connections, versnelt, verbindt en versterkt de interne en onderlinge logistiek van de Metropoolregio

Nadere informatie

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart 12 juni 2013 Version 1-1- DE BONTE: BETON PRODUCTEN BEPERKINGEN OP LOGISTIEK Zware producten Lage prijs Relatief grote volumes Moeilijke toegang tot werven

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Analyse en resultaten Tafel B

Analyse en resultaten Tafel B Analyse en resultaten Tafel B Logistieke ontwikkelingen en duurzame bereikbaarheid September/Oktober 2009 Verder weg leveren, duurzamer en tegen dezelfde kosten colofon Deelnemers: Herman Wagter (Platform

Nadere informatie

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten?

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer.

Nadere informatie

Nederland transportland (VHBO klas 2) CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Nederland transportland (VHBO klas 2) CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Nederland transportland (VHBO klas 2) Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Ivar Prins 18 August 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/64705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Blue Ports - waterknooppunten

Blue Ports - waterknooppunten 1 Blue Ports - waterknooppunten B E R E I K B A A R, D U U R Z A A M E N L E E F B A A R B A RT BOUWENS 1 5 O K TO B E R 2 0 1 0 W W W. M O V A R E S. N L / W A T E R Onze ruimte onder druk? 2 Oorzaak:

Nadere informatie

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen?

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Hubs voor kwaliteitsgestuurde logistiek De Supply Chain

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO ANTWOORDEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale locaties van intermodale terminals Een GIS-analyse voor België

Op zoek naar de optimale locaties van intermodale terminals Een GIS-analyse voor België FACULTEIT WETENSCHAPPEN SAMENVATTING PROEFSCHRIFT Op zoek naar de optimale locaties van intermodale terminals Een GIS-analyse voor België door Yannick NEUTELEERS Promotor: Prof. dr. C. Macharis Co-promotor:

Nadere informatie

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij Verandering in Logistiek Twente Denken vanuit netwerken Kees Verweij Principal Consultant Lid Stuurgroep Synchromodaal Transport 22 januari 2015 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen

Nadere informatie

Internationale Spectator (jrg. 70) Item 5 van 8 ARTIKEL

Internationale Spectator (jrg. 70) Item 5 van 8 ARTIKEL ARTIKEL Chinese kansen in Rotterdam Michiel Nijdam De Zijderoute, de eeuwenoude handelsroute tussen Europa en het Verre Oosten, staat weer volop in de belangstelling. Niet de romantische versie, maar de

Nadere informatie

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu EINDRAPPORTAGE Nijmegen/Den Haag, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1. Doel en inhoud Monitor

Nadere informatie

Van onderbuik naar onderbouwing. DaVinc 3 i slotconferentie 19 februari 2015, Den Haag/Nootdorp

Van onderbuik naar onderbouwing. DaVinc 3 i slotconferentie 19 februari 2015, Den Haag/Nootdorp Van onderbuik naar onderbouwing DaVinc 3 i slotconferentie 19 februari 2015, Den Haag/Nootdorp #davinc3i Programma Korte introductie over het waarom, hoe en wat van DaVinc 3 i 2 Inhoudelijke sessies (40

Nadere informatie

vorig menu Raildistributie Drs J. Katgerman, RUPS adviseurs voor innovatie

vorig menu Raildistributie Drs J. Katgerman, RUPS adviseurs voor innovatie Raildistributie Drs J. Katgerman, RUPS adviseurs voor innovatie vorig menu Raildistributie, een nieuw logistiek fenomeen De bereikbaarheid van de (binnen)steden voor zowel personen als goederen, is een

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur The Blue Road De verbinding met het achterland Miranda Volker Logistiek Adviseur Topics Even voorstellen Facts and figures Nieuwe mogelijkheden o 45 ft containerstromen o Reefers o Palletvervoer Even voorstellen

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Verdergaande mechanisering en robotisering. Voor wie verstandig handelt!

Verdergaande mechanisering en robotisering. Voor wie verstandig handelt! Verdergaande mechanisering en robotisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Verdergaande mechanisering/ robotisering Elke vorm van mechanisatie is een stap naar

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

CO 2 -calculatie in de logistieke keten

CO 2 -calculatie in de logistieke keten CO 2 -calculatie in de logistieke keten Multimodaal emissies in kaart brengen Eelco den Boer, 20 maart 2013 CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Kantoor in Delft 30-40

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

Multimodaal goederenvervoer: bij optimaal gebruik bespaart u kosten

Multimodaal goederenvervoer: bij optimaal gebruik bespaart u kosten Multimodaal goederenvervoer: bij optimaal 2. 2. 4 1 Multimodaal goederenvervoer: bij optimaal gebruik bespaart u kosten Ir. I.M.P. Meuwissen 1 Inleiding 2. 2. 4 3 2 Vervoersmodaliteiten 2. 2. 4 3 2. 1

Nadere informatie

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Sytze Rienstra en Jan van Donkelaar, 15 januari 2010 Er is de laatste tijd bij de beoordeling van projecten voor de binnenvaart veel discussie over

Nadere informatie

Concurrentie wacht aan de Schelde

Concurrentie wacht aan de Schelde Concurrentie wacht aan de Schelde Economie Rotterdamse havenbedrijven moeten, anders dan in het buitenland, alles zelf betalen. De ongelijkheid zet de grootste Europese haven onder druk, zo blijkt. Frank

Nadere informatie

Multimodaal goederenvervoer: optimaal gebruik bespaart u kosten

Multimodaal goederenvervoer: optimaal gebruik bespaart u kosten Multimodaal goederenvervoer: optimaal gebruik bespaart u kosten Ir. I.M.P. Meuwissen 1 Inleiding 2 Vervoersmodaliteiten 2.1 Luchtvaart 2.2 Zeevaart 2.3 Binnenvaart 2.4 Spoorvervoer 2.5 Wegtransport 2.6

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl I TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR figuur 4 Goederenvervoer over het Amsterdam-Rijnkanaal Amsterdam Oranjesluizen IJ-meer Aantal containers in beide richtingen van het Amsterdam-Rijnkanaal 250000 200000 Prinses

Nadere informatie

Zinktransport via binnenvaart

Zinktransport via binnenvaart Zinktransport via binnenvaart Stefan Gielen Business improvement analyst Mijnen en smelters over de ganse wereld. Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent Andere producten: lood, zilver en goud Balen/Overpelt

Nadere informatie

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Prof. Dr. Cathy Macharis Vrije Universiteit Brussel MOSI-Transport en Logistiek Inhoud De derde golf Logistiek concept: RWDC Kritische

Nadere informatie

VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT

VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT Voor de activiteiten in het uitzonderlijk vervoer investeerde de Van Moer Groep in zware Volvo trekkers. 10 SERVICES Jo Van Moer is de stichter van de succesvolle onderneming

Nadere informatie

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt De wereld van Nyrstar Wie is Nyrstar? Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent. Intentie:

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - MIDDENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per

Nadere informatie

het Nederlandse dse spoor?

het Nederlandse dse spoor? 08 e08 Hoe druk is 0h het nu werkelijk op het Nederlandse dse spoor? Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met de rest van de EU-27 Pascal Ramaekers, Tessa de Wit en Maarten Pouwels Publicatiedatum

Nadere informatie

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis De (kleine) waterweg Prof. Dr. Cathy Macharis Inhoud Context De kleine waterweg Uitdagingen 2 MOBI team MOBIlity, Logistics and Automotive Technology Research Centre 3 4 Context : de hele keten Origin

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Model Stedelijke Distributie Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving

Nadere informatie

Maatregelenpakket Masterplan Cool Port 2016

Maatregelenpakket Masterplan Cool Port 2016 Maatregelenpakket Masterplan Cool Port 2016 Algemeen Zuid-Holland is een internationaal transportknooppunt. Goederenstromen vanuit de havens en industrie en producten vanuit de land- en tuinbouw(greenports)

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Wanneer haalt de auto de trein in qua duurzaamheid? Rail-Tech 19 maart 2013 Diederik Verheul, Movares

Wanneer haalt de auto de trein in qua duurzaamheid? Rail-Tech 19 maart 2013 Diederik Verheul, Movares Wanneer haalt de auto de trein in qua duurzaamheid? Rail-Tech 19 maart 2013 Diederik Verheul, Movares Hoe duurzaam is het spoor nu? 70% 60% 50% 40% Opsplitsing CO 2 -voetafdruk studie Railforum 2011 Energie

Nadere informatie

Wanneer haalt de auto de trein in qua duurzaamheid? Rail-Tech 19 maart 2013 Diederik Verheul, Movares

Wanneer haalt de auto de trein in qua duurzaamheid? Rail-Tech 19 maart 2013 Diederik Verheul, Movares Wanneer haalt de auto de trein in qua duurzaamheid? Rail-Tech 19 maart 2013 Diederik Verheul, Movares Hoe duurzaam is het spoor nu? 70% 60% 50% 40% Opsplitsing CO 2 -voetafdruk studie Railforum 2011 Energie

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Uit het congres en de daaraan voorafgaande inspiratiesessies (najaar 2013) kunnen we af-leiden dat ondernemers in de logistieke sector duidelijke

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie