Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden?"

Transcriptie

1 Elk jaar in maart wordt het eerste krantje van het jaar naar alle patiënten van het buurtgezondheidscentrum gestuurd. We zetten de gemaakte afspraken voor een goede werking nog eens op een rijtje, zodat iedereen ze kan nalezen of bijhouden. Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden? Longkanker overstijgt borstkanker. De boosdoener is het roken. Stoppen met roken is niet gemakkelijk, het volhouden al evenmin. We geven je enkele tips en doen mee aan 24u niet-roken op vrijdag 29 mei. Denk je te beginnen sporten met de lente in aantocht? Misschien eerst passeren voor een onderzoek bij de huisarts. Dokter Pieter Bormans licht toe. We ronden af met weetjes uit het buurtgezondheidscentrum en houden je op de hoogte van de geplande acties in het voorjaar, voor jong en oud. We nodigen iedereen van harte uit op woensdag 20 mei om 20u30 op onze informatieavond in het Sint-Jorisheem met als thema Orgaandonatie. Tot binnenkort! Groeten van het team.

2 echter pas wanneer je effectief uitgeschreven bent. Alweer een jaar voorbij! Het is dus tijd om de forfaitbijdrage van 2,5 euro per persoon te betalen. Enkel WIGW-patiënten betalen niet. Bij voorkeur stort je het bedrag op rekeningnummer vermeld op het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Het bedrag vul je zelf in naargelang de grootte van je gezin (bijvoorbeeld 4 personen = 4 x 2,5 = 10 euro). Op het adresetiket van dit krantje zie je een groen kruisje staan als de forfaitbijdrage reeds is betaald. De patiënten die tegen 15 mei nog niet betaald hebben krijgen een herinnering in de bus en zullen gevraagd worden één euro extra te betalen voor de bijkomende administratieve kost. Patiënten die zich wensen uit te schrijven moeten uitschrijvingsformulieren komen ondertekenen. Het niet betalen van de fofaitbijdrage betekent die dat je uitgeschreven bent. Zoals je misschien weet is het abonnement op het gezondheidskrantje sinds vorig jaar gratis! Dit krantje versturen we vier maal per jaar en is voor ons een belangrijk middel om nieuws uit het centrum en gezondheidsinformatie met de patiënten te delen. Iedereen die de papieren versie wenst, krijgt ook de volgende nummers in de bus. Patiënten die nog niet de krantjes ontvangen en dit wel graag willen melden dit aan het onthaal of met een mailtje naar Wil je graag het krantje digitaal lezen, geef ons je adres door op en we zenden je een link bij publicatie. Personen die in het verleden het boekje per post ontvingen, maar graag overschakelen op digitaal, sturen ons ook best een mailtje. Het wijkgezondheidscentrum richt zich tot een duidelijk afgebakend geografisch werkgebied. Iedereen die in dit gebied woont, kan zich inschrijven in het buurtgezondheidscentrum. Dit gebied omvat Alken, Zepper e n, K o r t e n b o s, K o z e n, St.Lambrechts-Herk, Stevoort, Wellen (excl. Berlingen). Ingeschreven patiënten die buiten dit gebied verhuizen, moeten uitschrijven. Indien je twijfelt of je na verhuis nog binnen het inschrijfgebied zal wonen, vraag je dit best na aan het onthaal van het b u ur t g e z o n d h e i d s c e n t r u m. Zowel bij het inschrijven als bij het uitschrijven moet je officiële papieren invullen en ondertekenen. Het niet-betalen van de jaarlijkse forfait, betekent niet dat je automatisch uitgeschreven wordt. Je moet effectief uitschrijvingspapieren ondertekenen. Deze worden door onze administratie overgemaakt aan het ziekenfonds. Bij het uitschrijven, geef je ook de naam van je nieuwe (toekomstige) huisarts, zodat je medisch dossier kan doorgestuurd worden. Dat gebeurt Je bent effectief uitgeschreven de eerste dag van de tweede maand volgend op het ondertekenen van de formulieren (Schrijf je uit op 20 maart dan ben je effectief uitgeschreven vanaf 1 mei). Tot dan blijf je onze dokters/ verpleegkundige consulteren. Alle raadplegingen bij de dokters zijn op afspraak. We proberen zoveel mogelijk de afspraken aansluitend op elkaar in te plannen. Vandaar dat het niet altijd mogelijk is om op jouw uur van voorkeur bij de arts terecht te kunnen. Ben je overdag thuis? Maak zoveel mogelijk een afspraak in de voor- of namiddag, zodat het avondspreekuur vrij is voor mensen die enkel s avonds kunnen langskomen. Is het niet mogelijk om zelf langs te komen? Een huisbezoek kan indien je te ziek bent om het huis te verlaten. Voor de aanvraag van een huisbezoek bel je uiteraard zo vroeg mogelijk in de

3 dag. Vanaf 8u s morgens kan je hiervoor terecht bij het onthaal. Zoals in elke groepspraktijk, komt de huisarts langs die op die dag verantwoordelijk is voor de aangevraagde huisbezoeken. Met andere woorden, het is niet altijd de huisarts die je verkiest. Veelal is het moeilijk vooraf het tijdstip van het huisbezoek door te geven. De huisarts is de centrale figuur in de zorgverlening. We vragen je eerst langs te komen bij je huisarts om doorverwezen te worden naar een specialist. Dankzij de verwijsbrief krijgt de huisarts een verslag van de specialist. Zo blijft hij/zij op de hoogte van de gedane onderzoeken en de resultaten. Raadplegingen bij een andere huisarts worden noch door het buurtgezondheidscentrum, noch door het ziekenfonds terugbetaald. Ook niet als het gaat om een acupuncturist, homeopaat of sportdokter (vaak ook huisartsen). Een raadpleging bij de arts van wacht in het weekend? Onze artsen zijn beschikbaar van maandagochtend 8u tot zaterdagochtend 8u (eigen wachtdienst). Vanaf zaterdag 8u tot maandag 8u dient u de regionale wachtdienst te bellen op Breng het prestatiebriefje met vermelding van je rekeningnummer naar het centrum. Wij zorgen voor de terugbetaling van het deel dat je zou terugkrijgen van het ziekenfonds. Verpleging nodig? Bel altijd eerst naar het buurtgezondheidscentrum op het nummer 011/ en wij verwittigen de verpleegster. Bij het inschrijven in het forfaitair systeem, verbind je je ook voor de verpleegkundige zorgen. Je kan dus geen beroep doen op een verpleegster van het Wit-Gele Kruis of een zelfstandige verpleegster, want dan zijn de kosten voor deze zorgen volledig voor jou. Indien de verpleegkundige zorgen moeten worden opgestart tijdens het weekend, probeer indien mogelijk ons hiervan op de hoogte te brengen vóór het weekend. Wij geven dit door aan de verpleegster van dienst. Heb je onverwachts verpleging nodig in het weekend? Via het antwoordapparaat van het buurtgezondheidscentrum krijg je het telefoonnummer van de verpleegster van dienst. Artsen en verpleegkundigen werken nauw samen Hoewel je voor een aantal taken bij de verpleegkundige terecht kan, moet er steeds een doorverwijzing zijn door de arts. Die bepaalt welke onderzoeken er aangewezen zijn. De zorgverstrekkers werken samen, overleggen regelmatig en wisselen de nodige informatie uit, via een overleg en via het elektronisch medisch dossier. Het uitwisselen van de gegevens gebeurt enkel in functie van een betere zorgverlening. Elke zorgverstrekker die kennis krijgt van persoonlijke en/of medische gegevens van de patiënt is gebonden aan het beroepsgeheim. Ook praktijkassistenten of preventiemedewerkers die vanuit hun taakomschrijving in contact komen met het medische dossier zijn gebonden door een discretieplicht. Andere medewerkers komen niet in contact met medische gegevens. Resultaten, attesten, voorschriften, papieren verzekering De dag na een bloedafname zijn de resultaten van de bloedanalyse beschikbaar bij de huisarts. Indien je niet meer moet langskomen voor verdere opvolging, kan je telefonisch de resultaten van de bloedanalyse bespreken met de huisarts. Je belt tijdens de spreekuren van de dokters of zoals afgesproken met je behandelende arts. Voor resultaten van medische beeldvorming duurt het enkele dagen vooraleer de huisarts hiervan op de hoogte gebracht wordt. De onthaalmedewerker kan wel nagaan of een resultaat van een onderzoek of een verslag van de specialist is binnengekomen, maar voor de resultaten moet je uiteraard bij de huisarts zijn. Vraag je voorschrift minstens één dag voor je het wilt uithalen. Let wel! Niet alle voorschriften kunnen onbeperkt telefonisch worden aangevraagd! Voor sommige medicatie, zoals bijvoorbeeld bloeddrukverlagende medicatie, is een regelmatige controle nodig. Voor het invullen van attesten, aanvragen, verzekeringspapieren, moet je ermee rekening houden dat je die pas een aantal dagen later kan komen uithalen. Het is meestal de huisarts die het

4 meest vertrouwd is met jouw situatie die dit in orde zal brengen, en die is niet elke dag aanwezig op het centrum. Mogelijks word je gevraagd om langs te komen bij de huisarts indien bijkomende informatie nodig is. Wel vragen we u de ingevulde documenten te komen afhalen en zelf te versturen naar de instantie die deze nodig heeft, hetzij het ziekenfonds, verzekering, werkgever Het invullen van een vertrouwelijk gebeurt uiteraard op de dag zelf, zodat de aangifte bij het ziekenfonds geen vertraging oploopt. Ook hier wordt gevraagd het ingevulde document zelf te komen afhalen en op te sturen. Administratieve gegevens Een nieuw adres, een wijziging in de gezinssituatie, verandering ziekenfonds, een nieuw telefoonnummer? Steeds doorgeven aan het onthaal. Graag vragen we ook om je e- mailadres door te geven. Dit kan via het onthaal of via Het adres kan enkel voor administratieve doeleinden worden gebruikt. Medische communicatie gebeurt best via de telefoon gezien deze mails niet dagelijks worden gelezen en bij de administratie terecht komen. We bekijken momenteel intern hoe we in de nabije toekomst ons kunnen organiseren op digitale communicatie. Met een bloeddruk onder controle daalt het risico op een hart- en herseninfarct. Alhoewel leeftijd een rol speelt, is hoge bloeddruk niet alleen een zaak van ouderen. Ook jongeren kunnen een verhoogde bloeddruk hebben. Gezien een verhoogde bloeddruk aanvankelijk geen lichamelijke klachten geeft, is men er zich niet van bewust. Niettemin treedt er langzamerhand schade op aan hart en bloedvaten. Hoge bloeddruk krijg je niet van de ene dag op de andere. Een hoge bloeddruk is niet echt een ziekte, maar wel een belangrijke risicofactor op vaatziektes met mogelijk gevolgen voor vitale organen zoals het hart, de hersenen en de nieren. Dus reden genoeg om de Wat is hoge bloeddruk? De bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de wanden van de slagaders. Dat zijn de bloedvaten die het bloed van het hart naar de organen voeren. De bloeddruk wordt uitgedrukt in twee waarden. Het eerste cijfer, het hoogste, is de bovendruk of systolische druk. Dit komt overeen met de druk op de vaatwanden wanneer het hart samentrekt en het bloed wegpompt. Het tweede cijfer, het laagste, is de onderdruk of diastolische druk. Dit komt overeen met de druk wanneer het hart zich ontspant en zich met bloed vult. Iemand heeft een hoge bloeddruk als de bloeddruk in rust bij herhaalde metingen gelijk of hoger is dan 140/90. Hoe meten? Steeds meer mensen hebben thuis een bloeddrukmeter. Gebruik een bloeddrukmeter die meet via een op te blazen manchet rond de bovenarm. Pols- of vingerbloeddrukmeters worden niet aanbevolen, vanwege de vele onnauwkeurigheden tijdens de metingen. Aangeraden wordt om het aangekochte toestel eerst onder toezicht van een bekwame zorgverstrekker (arts, apotheker,verpleging.) te gebruiken en daarna thuis. Een controle van de meettechniek door de zorgverstrekker na een bepaalde periode (bv na 1 of 3 maand) is eveneens aangewezen.

5 Het feit dat de dokter of verpleegster uw b l o e d d r u k meet, kan een invloed hebben op het resultaat, het zogenaamde witte-jaseffect. Sommige mensen zijn dan zenuwachtig, en dat zorgt voor een verhoogde hartslag en een hogere bloeddruk. Thuis bloeddrukmeting kan hiervoor een oplossing. De thuismeting van de bloeddruk kan in geen geval de metingen in de huisartsenpraktijk vervangen. Het gebruik ervan moet worden begeleid door de huisarts die centraal moet blijven in de behandeling. Het is vanzelfsprekend dat je niet op eigen houtje de behandeling aanpast of op basis van een thuismeting aan zelfmedicatie begint te doen. Ons centrum kocht recent een aantal bloeddrukmeters om uit te lenen aan de patiënten. Dat kan enkel bij doorverwijzing door een van onze artsen. Dat gebeurt meestal wanneer er meerdere keren een te hoge bloeddruk gemeten wordt tijdens de consultatie of ter opvolging van een behandeling van hypertensie. Meet uw bloeddruk in zittende houding, arm steunend op de tafel, benen niet gekruist, voeten plat op de grond. Zet u een 5-tal minuten rustig en ontspannen vooraleer de bloeddruk te meten. Plaats de op te blazen manchet aan de ontblote bovenarm, een tweetal vingers boven de elleboogplooi. Vermijd de meting onmiddellijk na de maaltijd of na inspanningen en stress. Het is ook belangrijk dat u voor de meting van de bloeddruk geen koffie drinkt, omdat dit de meting kan beïnvloeden. Noteer de gemeten resultaten gedurende een week. Eventuele opmerkingen kunnen sommige schommelingen verklaren. Stress, nervositeit, emoties veroorzaken geen hoge bloeddruk, maar kunnen een bepaalde meting van de bloeddruk beïnvloeden. Wat zijn de oorzaken van hoge bloeddruk? Bij de overgrote meerderheid is de oorzaak van hoge bloeddruk onbekend. Wel kennen we een aan- tal risicofactoren die hoge bloeddruk in de hand werken. Sommige zijn niet te verhelpen zoals leeftijd en erfelijkheid. Andere factoren dan weer wel, en die hebben vooral te maken met onze levensstijl. Overgewicht, zout en alcoholgebruik, weinig groenten en fruit, weinig beweging, roken dragen bij tot een verhoogde bloeddruk. Hoe vermijd je hoge bloeddruk? Levenswijze aanpassen is dus voor de hand liggend en een eerste stap in de behandeling van hoge bloeddruk. Volgend recept is doeltreffend om je te beschermen tegen een hoge bloeddruk. Vermijd overgewicht. Een bescheiden gewichtsverlies van 5 à 10% kan al een positief effect hebben op een verhoogde bloeddruk. Eet meer groenten en fruit. Een groter aandeel van groenten en fruit in je voeding helpt je om je gewicht onder controle te houden. Daarbij zijn groenten en fruit een bron bij uitstek van kalium. Een dagelijkse dosis kalium helpt je bloeddruk verlagen. Eet dus zeker 2 stukken fruit en 300 g groenten per dag. Vooral aardappelen, spinazie, wortels en pastinaak, peulvruchten, avocado, spruiten, aubergine en paprika, bananen, kiwi s, meloen, noten en p i t t e n (pijnb oompitten, zonnebloempitten) en alle gedroogd fruit zijn rijk aan kalium. Door je voeding aan te passen, kan je de dagelijkse kaliuminname verhogen. Gebruik zeker geen kaliumtabletten op eigen houtje, want dat is niet zonder gevaar. Een overdosis kan leiden tot misselijkheid, diarree maar ook tot hartritmestoornissen. Personen met nierproblemen moeten de hoeveelheid kalium echter wel beperken. Hoe je dat kan doen, bespreek je best met de huisarts of diëtiste. Beperk je alcoholgebruik. Per glas alcohol dat je dagelijks drinkt, verhoogt de bovendruk. Beperk het alcoholgebruik tot maximaal twee glazen per dag. Belangrijk is om enkele dagen per week geen alcohol te drinken. Mensen met een hoge bloeddruk zijn hiervoor beter extra attent.

6 Gebruik minder zout. Het zout dat we in onze voeding gebruiken, is natriumchloride of Na- Cl. Natrium hebben we effectief nodig om verschillende functies in ons lichaam goed te laten verlopen. Het probleem is dat er teveel zout zit in onze dagelijkse voeding, zonder dat we het altijd vermoeden. Vaak weten we niet hoeveel zout we innemen. Dat chips en nootjes zout bevatten, ligt voor de hand, maar tal van onze courante dagelijkse voedingsmiddelen bevatten zout. In brood, ham en andere bereide vleeswaren, olijven, kaas, ontbijtgranen, bereide maaltijden en zelfs koekjes zit er zout. Onze smaak is eraan gewoon, maar te veel zout gebruiken leidt tot hoge bloeddruk. Zout beperken is het gemakkelijkst wanneer we vers koken. Het komt er op neer geleidelijk minder zout toe te voegen bij het bereiden van voeding. Na een aantal weken is onze smaak aangepast aan het minder zoutgebruik. Zout als smaakmaker kunnen we vervangen door kruiden en specerijen. Let wel: kruidenmengsels kunnen ook zout bevatten. En zeezout is niet beter dan tafelzout. Waar het ook vandaan komt, en of het nu grof of fijn zout is, het bevat steeds evenveel natrium. Bij bereide producten is het een goed idee het zoutgehalte na te kijken. Dat wordt uigedrukt door het chemisch symbool Na. Om het zoutgehalte in gram te kennen, moet je dit cijfer vermenigvuldigen met 2,5. Zo lees je op een pak ontbijtgranen dat 100 gram ervan 0,45 g Na bevat. Dit betekent dat 100 gram 1,125 g zout bevat (0,45 x 2,5). Het aanbevolen maximum is 6 g zout per dag. En daar kom je al snel aan als je weet dat 1 plakje ham of 5 olijven overeenkomen met 1g zout. Voedingsmiddelen die per 100 gram 0,3 tot 1,5 gram zout bevatten, zijn aanvaardbaar. Zoutarm is een product dat minder dan 0,3 g zout bevat. Sommige geneesmiddelen, vooral bruistabletten zoals Dafalgan, kunnen een aanzienlijke hoeveelheid natrium bevatten. Bij patiënten met hoge bloeddruk en/of op een zoutarm dieet worden geneesmiddelen met grote hoeveelheden natrium beter vermeden. Heb je vragen hieromtrent, bespreek het met de huisarts. Beweeg dagelijks. Bewegen heeft een positief effect op de bloeddruk. Het is aangeraden om minstens drie maal per week, maar liefst dagelijks, 30 minuten matig actief te bewegen. Hiermee bedoelen we fietsen aan een normaal tempo, wandelen (indien mogelijk flink doorstappen) of zwemmen. Voor zwaarlijvige personen is het soms noodzakelijk de inspanning stapsgewijs op te bouwen door stilaan het tempo op te drijven of de inspanningsduur te vermeerderen. Begin bijvoorbeeld met dagelijks minuten te wandelen op je eigen ritme. Geleidelijk verhoog je de activiteit tot 30 minuten stappen en ga je stilaan ook wat vlugger stappen. Probeer lichaamsbeweging in je dagelijkse bezigheden op te nemen. Zo is de kans groot dat je dit op lange termijn kunt volhouden. Regelmatig bewegen houdt ook je lichaamsgewicht onder controle. Bij overgewicht moet het hart harder werken en dat werkt hoge bloeddruk in de hand. Uit studies blijkt dat één enkele bewegingssessie een onmiddellijke bloeddrukdaling veroorzaakt die gedurende een groot deel van de dag aangehouden blijft. En dit is zeker aanmoedigend! Kies voor een leven zonder tabak. Hoewel je door te stoppen met roken je bloeddruk niet spectaculair zal zien dalen, is het toch sterk aangeraden om niet te roken. Tabak heeft immers een slechte invloed op de bloedvaten en is de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziektes.

7 Medicamenteuze maatregelen Indien je verhoogde bloeddruk blijft ondanks de aanpassing in de levenswijze, zal de arts je bloeddrukmedicatie voorschrijven. Er bestaat verschillende bloeddrukmedicatie, die elk op hun eigen manier werken. Zo zijn er pillen die ervoor zorgen dat je meer gaat plassen en zo de druk in de bloedvaten vermindert. Andere bloeddrukverlagende pillen zorgen ervoor dat je hart iets minder hard gaat pompen en daardoor de druk in de bloedvaten doet afnemen. Weer andere medicatie doet de bloedvaten verwijden zodat de druk kleiner wordt. De huisarts zal naargelang je risicoprofiel beslissen welke medicatie voor jou het best geschikt is. Het is belangrijk dat je de behandeling strikt volgt en dat je de geneesmiddelen elke dag blijft innemen, zo niet gaat de bloeddruk terug omhoog. In vele gevallen is een blijvende inname van de medicatie noodzakelijk. Het bijsturen van de behandeling en het nakijken van mogelijke neveneffecten kan alleen maar door tussentijdse controle van de bloeddruk. Bron: Patiëntenfolders Krijg vat op je bloeddruk (onafhankelijke ziekenfondsen); Teveel zout schaadt de gezondheid (CM visie) Wat doet beweging voor hart en bloedvaten? Beweging houdt de bloedvaten gezond. Het is daarmee 2 maal sterker in de preventie van hart en vaatziekten dan via verbetering van cholesterol en bloeddrukwaarden

8 1. Antwoord A 2. Goed: een hoge bloeddruk kan de slagaders aantasten en dus ook de vitale organen (hersenen, hart, nieren) 3. Goed: onze levensstijl kan tot 50% verantwoordelijk zijn voor het risico om een hoge bloeddruk te ontwikkelen. Overgewicht is daarbij de meest bepalende factor. Ook een te hoge consumptie van zout, een beperkte inname van kalium (aanwezig in groenten en fruit), te weinig lichaamsbeweging en een overmatig alcoholgebruik spelen een rol. 4. Fout: regelmatige lichaamsbeweging kan eenhoge bloeddruk inderdaad voorkomen, maar is eveneens een essentieel onderdeel in de behandeling van mensen die al kampen met een hoge bloeddruk. 5. Antwoord C 6. Antwoord C: een hoge bloeddruk veroorzaakt bij de meeste mensen geen specifieke symptomen of klachten. Een hartkwaal of een beroerte kunnen zich dus voordoen zonder voorafgaandelijke signalen. Daarom meet je arts systematisch je bloeddruk bij elke consultatie. 1. Iemand heeft een hoge bloeddruk als de bloeddruk in rust bij herhaalde metingen gelijks is aan of hoger is dan: A. 140/90 B. 160/90 C. 160/ Een hoge bloeddruk kan schadelijke gevolgen hebben voor alle vitale organen A. Goed B. Fout 3. Een gezonde levensstijl is de belangrijkste beschermende factor tegen een hoge bloedruk A. Goed B. Fout 4. Regelmatige lichaamsbeweging kan een hoge bloeddruk voorkomen, maar haalt niks uit als je eenmaal kampt met een hoge bloeddruk A. Goed B. Fout 5. Wat is het witte jas-effect? A. Een beschermend effect door de kledij die we dragen B. Een blind vertrouwen in de arts C. Een tijdelijke verhoogde bloeddruk veroorzaakt door stress bij een meting in een medische omgeving 6. Een hoge bloeddruk wordt vaak omschreven als: A. Vernieler van de slagaders B. Vijand van het hart C. Stille doder Gezond sporten, advies van dokter Pieter Bormans De lente staat weer voor de deur. Dit is voor velen vaak het moment om terug te beginnen meer te bewegen en te sporten. Helaas leest men echter regelmatig in de pers over plotse sterfgevallen tijdens het sporten. Daarom kan het nuttig zijn je fysieke toestand te laten nakijken alvorens het sporten aan te vangen. Ben je benieuwd of dit voor jou ook aangeraden wordt? Surf dan naar Deze website van de Vlaamse overheid zal je, na het invullen van de vragenlijst, vertellen of het nuttig is om langs te komen bij de dokter of niet. Ook als je enkel een paar keer per week gaat joggen kan het aangeraden zijn om de vragenlijst in te vullen. Indien je graag langskomt voor een sportgeschiktheidsattest, maak je best een afspraak bij dokter Pieter. Hij volgt namelijk een bijkomende opleiding voor sportarts en in kader daarvan voert hij een onderzoek uit over dit onderwerp. Heb je voor de sportvereniging een geschiktheidsattest nodig bij de aanvang van het nieuw sportjaar, dan kan je eventueel wachten tot de zomer om langs te komen.

9 Hoe lees jij het krantje? De keuze is aan jou. De nieuwe lay-out van de krantjes in 2014 werd goed onthaald en dat houden we dan ook zo. Sinds vorig jaar wordt het krantje gratis toegestuurd aan wie het wenst te lezen. Het eerste krantje van het jaar, het lentenummer, gaat naar alle patiënten. Laat ons weten indien je de volgende drie nummers van het jaar in de bus wilt. Kreeg je vorig jaar de vier krantjes, dan hoef je niets te doen, dan ben je als abonnee gekend. Maar je kan er ook voor kiezen om het krantje niet meer op papier te ontvangen maar om het digitaal te lezen. Daartoe stuur je ons jouw adres via Je krijgt dan drie keer per jaar een mailtje met de link naar het online gezondheidskrantje. De papieren versie blijft bestaan en in je bus vallen als je ons geen mailtje ifobt is de test om vroegtijdig dikkedarmkanker op te sporen, vooraleer er andere klachten zijn. En hoe vroeger de ziekte ontdekt wordt, hoe meer kans op genezing. Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker is van start gegaan in oktober Alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar ontvangen om de twee jaar per post een uitnodiging met een afnameset voor stoelgangonderzoek. Tegen eind 2015 zal de hele doelgroep uitgenodigd zijn. Wat als je een oproepbrief krijgt voor een stoelgangonderzoek en je liet dit onderzoek onlangs gebeuren via de huisarts? Het is belangrijk dat je ook dan het antwoordformulier ingevuld terugstuurt naar het centrum voor kankeropsporing. Op pagina 2 van het antwoordformulier is er een rubriek ik neem niet deel, waarin je de reden van niet deelname kan markeren. Heb je hierover vragen kan je terecht bij een zorgverlener of de gezondheidspromotor. Deze Vlaamse campagne is gericht aan personen vanaf 56 jaar omwille van budgettaire redenen, maar dit preventief onderzoek wordt reeds aangeraden voor iedereen vanaf 50 jaar. Vandaar dat je vanuit het Buurtgezondheidcentrum al op deze leeftijd hierover aangesproken wordt. Vaccinaties Boostrix, het combi-vaccin tegen klem, difterie en kinkhoest. Duik je ook de tuin in? Denk eraan dat een prikje om de 10 jaar je bescherming biedt tegen de klem. Het combinatievaccin bevat nu ook het vaccin tegen kinkhoest. Dit vaccin, Boostrix genaamd, is gratis en meestal hier voorhanden. Vraag na of een vaccinatie bij jou aan de orde is en maak een afspraak bij de verpleging of arts. Reisvaccinaties Plan je een reis naar verre oorden? Dan heb je mogelijks baat om je te laten inenten tegen bepaalde ziektes. Raadpleeg de website van het instituut Tropische Geneeskunde in Antwerpen, Je krijgt er duidelijk reisadvies per regio. Voor de vaccinaties kan je terecht bij de huisarts behalve voor de vaccinatie tegen Gele Koorts. Daarvoor kan je terecht bij de dienst Tropische Geneeskunde in het Virga Jessa ziekenhuis. Laat je tijdig vaccineren! Soms heb je meerdere dosissen van één vaccin nodig, met een interval van enkele maanden. Je lichaam heeft de tijd nodig om weerstand tegen de ziekte op te bouwen. GMD+ Ben je tussen 45 en 75 jaar oud, en heb je nog geen preventiedossier (Globaal Medisch Dossier plus)? Dan kan je hiervoor een aparte afspraak maken bij de huisarts of de gezondheidspromotor. Het GMD+ gaat dieper in op je leefstijl en de medische persoonlijke en familiale voorgeschiedenis. Aan de hand van deze gegevens kan de huisarts een aangepaste opvolging van je gezondheidstoestand plannen. Is een jaarlijkse nuchtere bloedafname nodig of niet? Moet je speciaal opgevolgd worden omdat familieleden een bepaalde kanker of ziekte hadden? Wanneer moet je gevaccineerd worden? Welke preventieve onderzoeken zijn aan de orde? Met een goed ingevuld dossier, kunnen we in de toekomst er mee voor zorgen dat je zo lang mogelijk gezond en wel blijft.

10 Vrijwilligers gezocht! Heb je zin om als vrijwilliger mee je schouders onder de werking van het buurtgezondheidscentrum te zetten? Dat kan! Het centrum doet al vanaf de beginjaren beroep op vrijwilligers om mee te denken en mee te werken aan de uitbouw van de organisatie. Wij zijn op zoek naar mensen die willen meewerken aan de preventiewerking, met name bij de opmaak van het gezondheidskrantje en de thematische inkleding van de wachtzaal. Interesse? Neem contact op met Mia, of op 011/ Ook voor het onthaal zoeken we nog iemand die op dinsdagavond (16-19u) of op woensdagnamiddag (12-16u) de onthaalpermanentie op zich kan nemen: telefoon beantwoorden en doorverbinden, afspraken geven aan patiënten, afspraken opvolgen, boodschappen doorgeven aan dokters, verpleegsters. Patiënten informeren over het forfaitsysteem, over komende preventieve activiteiten en andere activiteiten, patiënten in en uitschrijven, Lijkt dit jou iets? Neem contact op met of op 011/ Gezondheidswandelingen Wandelen is een haalbare kaart voor bijna iedereen. In groep is het fijn, en dat kan tweemaal per week. Wie opdaagt om 9u30 aan het Sint-Jorisheem, wandelt mee! Een half uurtje bewegen en een babbel bovenop voelt goed. Orgaandonatie: Informatieavond Tijdens deze avond komt een spreker van De Maakbare Mens uitleg geven over orgaandonatie en transplantatie, waarbij kan worden ingegaan op de ontwikkeling van de transplantatiegeneeskunde, het tekort aan donororganen, hoe het op te lossen, de wetgeving in België (elke overledene is kandidaatdonor), hoe het proces verloopt als er voor iemand een geschikt orgaan wordt gevonden, de anonimiteit van de donor, enzovoort. Woensdag 20 mei om 20u30 In het Sint-Jorisheem. Inkom is gratis. Zoals je weet delen de zorgverleners binnen het centrum de gegevens in het medisch dossier voor zover dit nodig is voor een goede zorgverstrekking. Maar nu kan je ook toestemming geven om de medische gegevens op een beschermde manier aan zorgverleners buiten het Buurtgezondheidscentrum te delen. Zo kan je bijvoorbeeld voorkomen dat je onnodige onderzoeken moet ondergaan. En kan de huisarts gegevens van het ziekenhuis zoals verslagen of foto s bekijken. Of de apotheker krijgt het volledig plaatje, ook al haal je de medicatie niet altijd bij dezelfde apotheek. Stel: je bent op vakantie aan zee of in de Ardennen en wordt opgenomen via de spoeddienst. Met een gedeeld gezondheidsdossier kan de spoedarts onmiddellijk nagaan welke medicatie je al neemt, welke gezondheidsproblemen er eventueel aan vooraf gingen. en zo sneller gepaste zorg verlenen. Dit kan echter alleen maar wanneer je vooraf zelf uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven. Als je instemt met het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, kan je de toestemming op verschillende manieren registreren. Ook via de huisarts. Bij een volgende consultatie zal je huisarts je wellicht hierover aanspreken. Met je elektronische identiteitskaart kan deze toestemming geregistreerd worden. Meer info hieromtrent vind je in de folder in de wachtzaal of op de website

11 Je bent oké! (kinderen) Een interactieve namiddag waarbij je op een leuke manier je goede (en minder goede) kantjes leert kennen. We staan even stil bij wat je belangrijk vindt, waar je goed in bent, wat je dromen zijn. We hebben het over fluistervrienden en pluimkaartjes. Vrijdag 10 april van 14 tot 16 Voor kinderen 8-12 jaar In het centrum in de Valstraat 2 Aantal deelnemers is beperkt, dus tijdig inschrijven. Deelname gratis. Breng een foto van jezelf mee! Infoment: Huisjeweltevree (Valpreventie) Zo lang mogelijk in eigen huis blijven, is ieders wens. Zorgen dat je huis een valveilige thuis is, aandacht hebben voor medicatiegebruik en gewoontes die het risico op vallen verhogen, is een eerste en belangrijke stap. Vrijdag 24 april 2015 om 13u In het Dienstencentrum De Kouter Alken, Papenakkerstraat 5 Deelname gratis, inschrijven vóór 20 april 011/ (BGC) of 011/ (dienstencentrum De Kouter) Wereld anti-tabakdag 31 mei Stoppen met roken brengt een zeer belangrijke gezondheidswinst met zich mee. Maar stoppen met roken blijkt niet zo eenvoudig. Heb jij er al aan gedacht om te minderen of te stoppen met roken? Er bestaat heel wat zelfhulpmateriaal, computerprogramma s, rookstopmiddelen en professionele hulp, maar je eigen overtuiging, motivatie en wilskracht zijn doorslaggevend. We willen je een extra duwtje in de rug geven bij jouw rookstoppoging en nodigen je uit voor 24 uur niet roken. Dat kan een eerste stap zijn want stoppen met roken is niet altijd direct een succesverhaal. Maar elke poging is er eentje dichter bij een definitie- We nodigen rokers en ex-rokers samen uit in het Buurtgezondheidscentrum om ervaringen uit te wisselen. Je krijgt er ook te horen waar je terecht kan voor hulp bij rookstop, wat je dit kost, en hoe je kan volhouden? Vrijdag 29 mei 2015 om 14u Inschrijven tegen 15 mei, deelname gratis. We bieden extra ondersteuning om op 29 mei 24 uur niet te roken.

12 SPREEKUUR OCHTEND NAMIDDAG/AVOND Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Marc (8u30-12u30) Sis (8u30-12u30) Annelies (9-12u) Sis (8u30-12u30) Pieter (8u30-11u) Marc (8u30-12u30) Pieter (8u30-12u30) Sis (8u30-12u30) Pieter (8u30-10u30) Vrijdag Annelies (tot 12u) Pieter (tot 12u) Marc (10-12u) Weekend (van zaterdag 8u tot maandag 8u) Wachtdienst Via 011/ Pieter (15-19u) Annelies (17-20u) Annelies (15-19u) Marc (16-18u30) Pieter (17-20u) Pieter (15-18u) Sis (17-20u) Sis (17-19u) Marc (17-20u) Pieter (15-17u) Marc (17-19u) Sis (17-19u) Vanaf 19u: afwisselend Wachtdienst Via 011/ Voetverzorging Je maakt zelf een afspraak met voetverzorgster Els Van Straelen op het nummer 0496/ Je betaalt 20,5 euro voor een huisbezoek. Voor suikerzieken en 65-plussers is er een tegemoetkoming van 2 euro per behandeling door het buurtgezondheidscentrum. 65-plussers, personen met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit en mindervaliden +66%, kunnen gebruik maken van het bonnetjessysteem van het OCMW en kunnen daardoor een vermindering bekomen van 2,5 euro. Een maximum van 4 bonnetjes/persoon per jaar kan je bekomen bij het OCMW van Alken. Je kan ook elke eerste maandag van de maand terecht in het dienstencentrum De Kouter voor een voetverzorging. Info via 011/

Hartfalen: wat is dat?

Hartfalen: wat is dat? Hartfalen: wat is dat? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

Als uw nieren niet goed meer werken

Als uw nieren niet goed meer werken Nierstichting Nederland Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierpatiënten Vereniging Nederland Antwoordnummer 515 1400 VB Bussum 1400VB515 Als uw nieren niet goed meer werken chronische Nierschade

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie PATIËNTENINFO U ondergaat een niertransplantatie Nefrologie-hypertensie Inhoud Inleiding... 4 Belangrijk te weten Wanneer is een donornier beschikbaar?... 6 Weefselgroepen en afstoting... 8 Eurotransplant...

Nadere informatie

Een hartinfarct. En dan?

Een hartinfarct. En dan? Een hartinfarct. En dan? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting De Hartstichting wil dat minder mensen vroegtijdig hart- en vaatziekten krijgen of eraan overlijden. Ook het ongemak en leed dat patiënten

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

Stoppen met roken. Praktische tips

Stoppen met roken. Praktische tips Stoppen met roken Praktische tips Stoppen met roken Praktische tips Succesvol stoppen met roken vraagt een goede voorbereiding en heel wat motivatie. Deze brochure legt uit wat een rookstop betekent voor

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want

Nadere informatie

Pluk je geluk. Doe-boek

Pluk je geluk. Doe-boek Pluk je geluk Doe-boek Geluk kun je leren Gelukkig zijn, zingt Raymond van het Groenewoud, daarvoor wil ik alles geven. Geluk is een van de hoogste waarden die we nastreven in het leven. In de praktijk

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Dementie. Je staat er niet alleen voor

Dementie. Je staat er niet alleen voor Dementie Je staat er niet alleen voor Inhoud Voorwoord... 04 Wat is dementie?... 07 Soorten geheugen... 13 De verschillende vormen van dementie... 17 Nabij in de zorg...27 Het belang van een tijdige diagnose...

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids COLOFON Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Cette publication est également

Nadere informatie

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven?

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven? 2 Klaar voor je pensioen? 3 Reis zonder omwegen 14 De sandwichgeneratie Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/go51 Ready to take off? nr. 5 - Juni 2012 BIJHOUDEN

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie