Testimonial Bedrijfsadministratie met ERP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Testimonial Bedrijfsadministratie met ERP"

Transcriptie

1 Testimonial Bedrijfsadministratie met ERP Göran Vernooij MSc, Jens Holm MSc RE, ir. Martijn Hoiting RE, allen werkzaam bij PwC Van journaalposten naar bedrijfsadministratie In het werkveld van de financiële administratie is de rol van de boekhouder sinds de komst van de ERP-automatiseringsoplossingen gegroeid. De rol is geëvolueerd van de medewerker die de journaalposten maakt, naar de analist die kan verklaren wat in de organisatie heeft plaatsgevonden. Deze slag zien wij ook in dit leerboek terug. Het leerboek 'Bedrijfsadministratie met ERP' neemt de student op praktische en opbouwende wijze mee in het leren begrijpen van journaalposten. Ook management accounting op het vlak van integratie tussen logistiek en financieel is onderdeel van de stof. Juist dit complexe snijvlak vereist dat de hedendaagse bedrijfsadministrateur (of accountant) in staat is te analyseren en te verklaren wat de oorsprong van een boeking is. Dit leerboek weet de materie aan de hand van praktische voorbeelden niet alleen duidelijk te maken, maar maakt de student ook bewust van het nut. Dit hebben we voorheen gemist en motiveert naar ons inzien de student ook echt om het verder op te pakken. Voorbeelden versnellen het begrip van de student en zorgen dat kennis langer blijft hangen. Wij vinden dat dit boek een goede basis legt voor de inzicht en opleiding bedrijfsadministratie. We benadrukken de toevoeging van de twee toepassingsboeken voor NAV en SAP om ook echt praktijk toepassing met de systemen te vinden. Göran Vernooij MSc (Assistant manager Accounancy & IT-audit) Jens Holm MSc RE (Manager IT-audit) ir. Martijn Hoiting RE (Senior Manager IT-audit) (De bovenstaande personen zijn werkzaam bij PwC, maar schrijven deze aanbeveling op eigen titel)

2 Testimonial Bedrijfsadministratie met ERP Door: Drs. Michiel Ruikes, Regional Finance Director in een Global multi industrial company Het is duidelijk wat de auteurs als doel voor zich hadden: een koppeling maken tussen hedendaagse administratiesystemen, bedrijfsprocessen en boekhouden. Met de opzet van dit boek is dat doel zeker bereikt. De leerstof is verfrissend door de duidelijke weergave van de werking van een ERP systeem, de koppeling naar bedrijfsprocessen en de financiële implicaties (boekingen) die het procesmatig afwerken van transacties in ERP systemen heeft. Inhoudelijk overstijgt het de standaard thematiek binnen bedrijfsadministratie/boekhouden. Het is onvermijdelijk, en een gegeven, dat de financieel medewerker onder andere door de komst van IT als ondersteuning voor de financiële processen evolueert van administrateur naar een meer allround medewerker met een ontwikkeld begrip van bedrijfsprocessen en vertaling naar financiële administratie. Met de komst van ERP (en dat was niet gisteren) is het immers niet meer alleen de financieel administrateur die de journaalposten en daarmee V&W en balans voedt. Zonder daar waarschijnlijk bij stil te staan zijn het de magazijnmedewerker (goods issue / goods receipt), de verkoopbinnendienst medewerker (instellen van betalingskortingen / toeslagen en facturatie), de inkoper (basisdata voor boeking inkomende factuur en 2/3 wegmatching) etc. die bij het afwerken van de logistieke (administratieve) processen het gros van de financiële transacties sturen. Hierbij zal de financieel medewerker meer controlerend of sturend optreden dan administrerend. Begrip van wat een ERP systeem doet en kan is essentieel en onmisbaar voor de hedendaagse bedrijfsadministrateur. De procesmatige insteek (zonder daarbij de basis boekhoud thematiek uit het oog te verliezen) die in dit boek gehanteerd wordt biedt een goede voorbereiding op het bedrijfsleven. Ik kijk uit naar het vervolg van Bedrijfsadministratie met ERP welk van mij de titel Management Accounting met ERP zou mogen krijgen (verdieping op planning/budgettering/management informatie/management van werkkapitaal etc.).

3 TESTIMONIAL BEDRIJFSADMINISTRATIE MET ERP Door: Drs. Jan Strengers RA, financieel directeur en interim manager. Het boek Bedrijfsadministratie met ERP is een aanwinst in het scala van leerboeken bedrijfsadministratie, sluit buitengewoon goed aan bij de huidige beroepspraktijk en biedt echt een vernieuwing in het vakgebied. De meerwaarde zit hem in het feit dat op een moderne procesgerichte manier de link wordt gelegd tussen bedrijfsactiviteiten en de financiële verslaglegging ervan en dat daarnaast deze vastleggingen worden gekoppeld aan how to in de moderne IT systemen. Mijn ervaring is dat het financieel-afgestudeerden nogal eens ontbreekt aan het inzicht in het verband tussen bedrijfsadministratie en de processen zoals ze in een bedrijf plaatsvinden. Studenten die met succes Bedrijfsadministratie met ERP bestudeerd hebben, zullen deze verbanden veel sneller herkennen. De leerstof en de vraagstukken geven op een eigentijdse manier de inhoud van administratie weer en ontstijgen het niveau van het enkele debet credit en Kas/Bank/Giro sommetjes. Dat maakt dit boek zo waardevol voor latere praktische toepassing. Het boek gaat verder dan alleen boekhouden, de behandeling van de processen van maandafsluiting en jaarafsluiting zorgen voor een degelijke meerwaarde, zeker voor de financieel specialist. De koppeling van leerstof met de IT systemen van SAP en Microsoft Dynamics NAV (voorheen Navision) in de bijbehorende toepassingsboeken vult duidelijk een lacune in het opleidingstraject van studenten. Ik ben erg enthousiast over het boek en beveel studenten en docenten aan deze lesmethode in te gaan zetten om studenten beter voorbereid te laten zijn op de financiële beroepspraktijk van nu en de toekomst.

4 Bedrijfsadministratie met ERP: testimonial Door: Bas Suijs (zie toelichting onderaan de pagina) Ik kan het boek Bedrijfsadministratie met ERP van Hans van der Hoeven en Arjan Beunen van harte aanbevelen. In mijn professionele carrière heb ik vele verandertrajecten geleid. De focus lag vaak op het managen van verandertrajecten binnen financiële administraties. De transitie van een traditionele boekhoud-administratie naar een procesgerichte administratie voerde daarbij de boventoon. Hokjes (afdeling) denken is de afgelopen decennia naar de achtergrond verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een meer holistische aanpak. Bedrijven die deze transitie succesvol hebben gemaakt, plukken nu de voordelen van deze integratie. Dit lijdt tot een verandering van behoefte binnen bedrijven voor nieuw talent. Het boek Bedrijfsadministratie met ERP speelt in op deze verandering en is uitermate geschikt de studenten op een gedegen manier voor te bereiden op hun rol in het bedrijfsleven. Automatisering speelt een belangrijke rol en kennis van deze specifieke ERP oplossingen is steeds vaker een vereiste bij het aannemen van nieuw personeel. Proces gericht werken heeft slechts tot doel de kosten te verminderen en de omzet te vergroten. Kostenbesparing kan o.a. bewerkstelligd worden door een reductie in benodigd werkkapitaal door een betere procesafstemming. Omzet kan verbeterd worden door het wegnemen van supply chain bottlenecks en door het beter afstemmen van de behoefte van klanten. Er zijn boeken volgeschreven over deze voordelen en meegaan in deze verandering is geen optie, maar een noodzakelijkheid voor het een succesvolle onderneming. Het boek Bedrijfsadministratie met ERP is prettig te lezen en is logisch opgesteld. De transitie van traditioneel boekhouden naar procesgerichte administratie wordt goed uitgelegd en de voorbeelden die gegeven worden verduidelijken het verhaal. Het is altijd prettig een boek te lezen waar een rode draad goed verweven zit. Het blijft altijd een grote uitdaging de integratie tussen verschillende processen in goede banen te leiden en dit vereist een continue aandacht en focus. De financiële admistratie bevindt zich immers in het hart van vele ondernemingen omdat inkoop, verkoop en productie ingrijpen op de boekingen en dus de financiële verantwoording binnen een onderneming. Nieuwe wet en regelgeving speelt hier ook op in en de eisen aan de financiële verslaglegging is de laatste jaren flink toegenomen. Begrip van de onderliggende processen is daarom essentieel om te begrijpen hoe het met het bedrijf vergaat. Profiel: Bas Suijs heeft 15 jaar ervaring in het implementeren van veranderingsprocessen (m.n. met behulp van SAP) en heeft bij toonaangevende international ondernemingen gewerkt. Momenteel is hij werkzaam in Londen (Verenigd Koningkrijk) en heeft hiervoor in de Verenigde Staten en Singapore gewoond en gewerkt. Hij is werkzaam bij het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld.

5 Testimonial Bedrijfsadministratie met ERP Door H.J.M. Martens, Financial Controller Altena Group Na lezing van een door mij geselecteerd aantal hoofdstukken spreekt de procesmatige aanpak erg aan. Per hoofdstuk vindt een beschrijving en toelichting plaats. Was in het verleden het vak bedrijfsadministratie altijd een vak van het maken van opgaven, danis het nu vertaald in processen als onderdeel van het geheel. Hoe kan ik de processen, of het nu verkoop, inkoop of maandafsluiting heet zodanig vertalen in hapklare bedrijfsadministratieve brokken dat de informatie die nodig is voor het aansturen van het bedrijf helder en transparant is. Deze vertaalslag is goed gelukt. De nadruk moet blijven liggen op een goede inrichting van de basis. Voordat hiermee gestart wordt moet hier al over nagedacht worden. Onnodige veranderingen in een eenmaal ingericht proces moeten worden voorkomen. Conclusie: een goede mix van theorie en praktijk.

6 zondag 4 mei 2014 Testimonial: Bedrijfsadministratie met ERP Door: Marten Kroese - CFO Vincent van Gogh Soms ligt iets zo voor de hand dat het je verbaast dat het niet eerder is uitgevonden. Het leerboek Bedrijfsadministratie met ERP is daar een voorbeeld van. In de financiële praktijk is boekhouden, procesmatig werken en ERP niet los van elkaar te zien. Het ligt dus voor de hand om 'gedegen ouderwets boekhouden' en het werken in een geautomatiseerde, procesmatige (ERP) omgeving in onderlinge samenhang te benaderen. Studenten en a.s. werkgevers zouden erop mogen vertrouwen dat onderwijsinstellingen een dergelijke geïntegreerde aanpak tegenwoordig standaard aanbieden. Denkend vanuit mijn onderwijservaring, zal dit leerboek ook het professionele leven van docenten en studenten veraangenamen doordat in het lesprogramma geen onderscheid zal behoeven te bestaan tussen 'boekhouden' en een vak als 'computer boekhouden', maar de samenhang, op praktische wijze, in het lesmateriaal is ingebakken. Kortom, Bedrijfsadministratie met ERP is mijns inziens een verademing binnen het aanbod in dit domein. Marten Kroese, bedrijfseconoom en registeraccountant, is CFO van GGZ instelling Vincent van Gogh te Venray. Hij heeft daarvoor jarenlange ervaring opgedaan in de accountancy (Big 4) en bedrijfsleven (Philips, CMS Derks Star Busmann). Naast zijn reguliere CFO rol is Marten actief als toezichthouder bij Zorggroep Elde, een Noord-Brabantse zorginstelling in de VVT sector. 1

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Accountant, IT-auditor 1 of toch liever beide in de toekomst? (RE RA of RARE?)

Accountant, IT-auditor 1 of toch liever beide in de toekomst? (RE RA of RARE?) 51 Accountant, IT-auditor 1 of toch liever beide in de toekomst? (RE RA of RARE?) R.J. Groot RA Naar verwachting zal de accountant in de toekomst bij de controle van verantwoordingen steeds vaker worden

Nadere informatie

NieuweHR-professional volgtandercarrièrepad

NieuweHR-professional volgtandercarrièrepad NieuweHR-professional volgtandercarrièrepad OPLEIDINGEN MISSEN DE BOOT: HR-ROLLEN VERANDERENSNEL Het HR-werkveld binnen bedrijven verandert snel. Veel bedrijven centraliseren HR-activiteiten of leggen

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Org 2.0 De organisatie van de toekomst Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Domein: Onderneming en arbeid Uitgave: oktober 2011 www.hiteq.org

Nadere informatie

Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter?

Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat Eric Pols Eric Pols MSc. (Studentnummer: 275589) Rotterdam, 14 10 2011, Definitief IT Auditing, ESAA Rotterdam Begeleider: Jan Pasmooij RE RA RO

Nadere informatie

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst?

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Health & Public Service Delivering Public Service For The Future Copyright 2015 Accenture All Rights Reserved. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Deel 1 Basis voor procesgericht organiseren 25

Deel 1 Basis voor procesgericht organiseren 25 5 Inhoudsopgave Lof voor Het BPM-boek 11 Voorwoord door de auteurs 15 Over dit boek 17 Waarom dit boek? 18 Wat is er nieuw of anders aan? 18 Procesmanagement als haarlemmerolie? 20 Voor wie is dit boek

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

Inkoop Efteling is ook gewoon business

Inkoop Efteling is ook gewoon business Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine augustus 2008 jaargang 12 nummer 3 www.vnsg.nl Aviko Van goedgekeurde aardappel tot kwaliteitsfrites pagina 32 Toegevoegde waarde weten? Maak een business

Nadere informatie

Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen. Eerste onderzoek risicobereidheid onder bestuurders en commissarissen in de financiële sector

Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen. Eerste onderzoek risicobereidheid onder bestuurders en commissarissen in de financiële sector Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen Eerste onderzoek risicobereidheid onder bestuurders en commissarissen in de financiële sector Hoewel dit document met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Het Project Management Office als serviceafdeling Voor Carin, Iris, Hedera, Rutger en Dehlia Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers. Winschoterdiep 70A 9723 AB Groningen Postbus 58 9700 MB Groningen

Noordhoff Uitgevers. Winschoterdiep 70A 9723 AB Groningen Postbus 58 9700 MB Groningen Noordhoff Uitgevers Winschoterdiep 70A 972 AB Groningen Postbus 58 9700 MB Groningen t + 1 (0) 50 522 65 22 f + 1 (0) 50 527 75 99 www.noordhoffuitgevers.nl ho@noordhoff.nl Geachte docent, Hartelijk dank

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie