FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2011"

Transcriptie

1 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar de eerdere openbare verslagen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2011 Gegevens failliet : WDS Afbouw BV, (statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3927 AV) Renswoude aan de Utrechtseweg 2a, KvK dossnr ). Faillissementsnummer : 10/544 F Datum uitspraak : 5 oktober 2010 Curator : mr T.F. Quaars R-C : mr Y. Sneevliet Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : Zie hiervoor het eerste openbare verslag. : Idem. : Idem. Verslagperiode : 10 mei 2011 tot 23 augustus 2011 Bestede uren in verslagperiode : 26 uren en 15 minuten (bijlage 1). Bestede uren totaal : 148 uren en 57 minuten (bijlage 2). Ten aanzien van de urenadministratie in de faillissementen van WDS Afbouw BV, WDS Luxe BV en WDS Interieur BV heeft de curator van de rechter-commissaris toestemming gehad om één urenadministratie te voeren en het salaris om te slaan naar rato van het gerealiseerde actief in de faillissementen. Dit gezien de samenloop van de faillissementen en het feit dat de te maken uren moeilijk per afzonderlijke vennootschap te splitsen zijn. 1

2 1. Inventarisatie 1.8 Stand van zaken Gedurende de verslagperiode hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan, behoudens hetgeen in dit verslag is vermeld. 3. Activa Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Boedelrekeningen Op grond van hetgeen met de koper van de activa is afgesproken ten aanzien van de geïncasseerde vorderingen (zie 4.3 van het eerste verslag) is gedurende de verslagperiode een totaalbedrag van ,52 als aandeel in het incassoresultaat voldaan op de boedelrekening. Hierin is begrepen het banksaldo van failliet bij ING ad ,79 dat op 1 juni 2011 door ING is overgemaakt op de boedelrekening. Het bedrag van ,52 is als volgt tot stand gekomen: aan de boedel is gedurende de verslagperiode overgemaakt: ,79 (saldo ING) ,92 (incassoresultaat debiteuren). Aangezien debiteuren, die verkocht zijn aan WDS Complete Afbouw BV, hun vordering hebben voldaan op de bankrekening van failliet bij ING, is aan WDS Complete Afbouw BV ,19 overgemaakt. Uiteindelijk resteert voor de boedel dan een incassoresultaat van ,52. Gedurende de verslagperiode is aan rente totaal 554,62 op de boedelrekening overgemaakt. Saldo boedelrekening WDS Afbouw BV: ,85 d.d. 11 juli 2011 Saldo boedelrekening WDS Interieur BV: ,67 d.d. 11 juli 2011 Saldo boedelrekening WDS Luxe BV: ,90 d.d. 11 juli 2011 Als bijlage 3 is een tussentijds financieel verslag van WDS Afbouw BV aangehecht. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 2

3 Aandeel incasso resultaat Gedurende de verslagperiode is aan de boedel een bedrag van ,52 betaald aan geïncasseerde vorderingen (conform de afspraak met de koper van de activa, WDS Complete Afbouw BV: 60 % komt toe aan de boedel, 40 % is voor de koper van de activa), zie hiervoor onder punt Zoals vermeld in het vorige verslag heeft WDS Complete Afbouw BV de curator verzocht om jegens vijf debiteuren incassomaatregelen te nemen: inmiddels hebben twee debiteuren de vordering voldaan. De curator zal zich, in overleg met WDS Complete Afbouw BV, beraden op de verdere stappen jegens de overige debiteuren. Openstaande debiteur Een openstaande vordering ad ,- is buiten de verkoop gelaten en zal door de curator zelf worden geïncasseerd. Nader bericht hierover volgt. Openstaande debiteur vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad Zoals vermeld in het voorgaande verslag heeft failliet uit hoofde van een vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad een vordering op Knol Bouw BV, welke vordering verkocht is aan WDS Complete Afbouw BV. Met toestemming van de rechter-commissaris en met instemming van WDS Complete Afbouw BV is er met Knol Bouw BV een schikking getroffen, gelet op het procesrisico en de kosten verbonden aan een appelprocedure. Knol Bouw BV heeft een bedrag van ,- tegen finale kwijting voldaan. Hiervan komt ,- aan de boedel toe en 8.000,- aan WDS Complete Afbouw BV. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van failliet wordt gecontroleerd. Vooralsnog zijn hieruit geen bijzonderheden naar voren gekomen. 7.4 Stortingsverplichting aandelen 3

4 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris en verschotten curator: PM Vordering UWV inzake overgenomen loonverplichtingen: , Preferente vorderingen van de fiscus Tot op heden is er door de fiscus een vordering van totaal ,- ingediend. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Tot op heden is door het UWV een preferente vordering van ,67 ingediend. 8.4 Andere preferente vorderingen Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen bekend. 8.5 en 8.6 Aantal concurrente crediteuren en bedrag Tot op heden hebben 58 concurrente crediteuren hun vordering ingediend voor een bedrag van totaal ,76. Hierin is begrepen een vordering van ING ad ,18 waarvoor WDS Luxe BV en WDS Interieur BV hoofdelijk aansprakelijk zijn. In het vorige verslag is abusievelijk een bedrag van ,47 aan concurrente vorderingen vermeld: dit berustte op een telfout in het overzicht van de concurrente vorderingen. 8.7 Verwachte wijze van afwikkelen Nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend 4

5 9.2 Plan van aanpak Zie faillissementsverslag: incasseren openstaande debiteuren, boekenonderzoek. 9.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal over drie maanden ingediend worden. Veenendaal, T.F. Quaars curator 5

VIJFDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 27 mei 2011

VIJFDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 27 mei 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 3 maart 2011

VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 3 maart 2011 VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 3 maart 2011 Gegevens onderneming : EBS Distribution BV Faillissementsnummer : 10/220 F Datum uitspraak : 20 april 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OKTOBER GROEP B.V.,

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 april 2015 Gegevens failliet: Improof Mobile B.V. KvK-nummer: 60438649 Faillissementsnummer: F.16/14/1115 Datum uitspraak: 30 december 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 oktober 2014 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie