OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de Egelskoog 8. Faillissementsnummer : C/14/13/359 F Datum uitspraak : 13 augustus 2013 Curator : Mr. A.M.H.J.L. Claus Rechtercommissaris : Mr. M.C. Schenkeveld Activiteiten onderneming : Interieurbouw Omzetgegevens : , (2012) Personeel gemiddeld aantal : 12 Verslagperiode : 16 december 2014 tot en met 16 juni 2015 Saldo einde verslagperiode : ,26 Bestede uren verslagperiode : 9 uren en 42 minuten Bestede uren totaal : 208 uren en 54 minuten ALGEMEEN Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie De vennootschap is op 23 augustus 2010 opgericht. De heer J.T. van der Pal is de bestuurder van Pal Interieur B.V. De vennootschap kent een drietal aandeelhouders, te weten: de heer Visser (14%), de heer Touwen (43%) en de heer Van der Pal (43%). 1

2 De vennootschap hield zich bezig met interieurbouw en de vervaardiging van keukens. 3. ACTIVA Bedrijfsmiddelen: 3.2 Beschrijving 3.3 Verkoopopbrengst 3.4 Boedelbijdrage Auto s 4.218,00 N.v.t. Machines ,00 N.v.t. Voorraad 5.000,00 N.v.t. Naast de gebruikelijke kantoorinventaris (bureaus, computerapparatuur, telefoons, etc.) zijn diverse machines ten behoeve van de houtbewerking aangetroffen. Deze inventaris was reeds vóór datum faillissement op verzoek van de ING Bank door BVA getaxeerd. Een drietal auto s stond op naam van de failliete vennootschap. Eén auto was ingevorderd door de Fiscus, een andere auto stond bij een garagehouder in verband met een aanzienlijke reparatie en een andere auto bevindt zich in defecte staat in Frankrijk. De auto s zijn eveneens door BVA getaxeerd, doch zonder visuele inspectie. De Fiscus heeft als gevolg van het faillissement de auto welke zij in beslag genomen had, vrijgegeven. In verband met de verkoop van de activa zijn diverse opkopers aangeschreven. Diverse opkopers hebben na bezichtiging van de activa op de georganiseerde kijkdag een bod uitgebracht. Het hoogste bod is na verkregen toestemming van de RechterCommissaris en de ING Bank geaccepteerd. De financiële afwikkeling met de ING Bank heeft plaatsgevonden. De boedel heeft afstand gedaan van de auto welke zich in Frankrijk bevindt. 3.5 Bodemvoorrecht fiscus De vordering van de Belastingdienst is op grond van artikel 21 lid 2 Inv. Wet 1990 bevoorrecht boven het stil pandrecht van de ING Bank op de inventaris. In verband daarmee zullen door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW de rechten namens de Belastingdienst worden uitgeoefend. Voorraden/onderhanden werk 3.8 Beschrijving : Er is een geringe voorraad aangetroffen. 3.9 Verkoopopbrengst : 5.000, 3.10 Boedelbijdrage : N.v.t. 2

3 Andere activa 3.11 Beschrijving Restitutie griffierecht ad 5.578, Verkoopopbrengst 5.578,87 Werkzaamheden: 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : ,36 (administratief) 4.2 Opbrengst : , Boedelbijdrage : 10% van de geïncasseerde gelden. Werkzaamheden: Van de resultaten van de eerstelijnsincasso is verslag uitgebracht aan de pandhouder (ING Bank). Met de pandhouder is afgesproken dat tegen één debiteur nadere stappen ondernomen zouden worden. De werkzaamheden in dat kader zijn aan de pandhouder doorbelast tegen een fixed fee, en er is daarnaast een boedelbijdrage overeengekomen van 25% ten aanzien van deze debiteur. In overleg met de pandhouder is deze incasso thans gestaakt in verband met oninbaarheid. De afrekening ter zake deze debiteur is aan de pandhouder toegestuurd. Het bedrag is nog niet ontvangen. Uit het administratief onderzoek is gebleken dat er voorts vorderingen zouden zijn op twee (voormalig) werknemers. Eén van deze partijen heeft aan kunnen tonen dat deze vordering vóór datum faillissement aan gefailleerde is voldaan en derhalve thans niet meer bestaat. Een andere werknemer had een schuld van 8.000, aan gefailleerde. Een bedrag van 4.200, van deze vordering is door het UWV verrekend met het achterstallige loon en het salaris over de opzegtermijn. Voor het resterende bedrag ( 3.800,) is een schikking voor een bedrag van 1.500, getroffen met de werknemer, nu is gebleken dat de financiële situatie van de werknemer zodanig is dat integrale betaling niet tot de mogelijkheden behoort. De pandhouder heeft ingestemd met de schikking. Het schikkingsbedrag is rechtstreeks aan de pandhouder voldaan. De debiteurenincasso is thans afgerond. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht De administratie is uitgebreid onderzocht. 3

4 Uit dit administratieve onderzoek zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen. De administratie voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Er zijn geen aanwijzingen dat de administratie niet voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. 7.2 Depot jaarrekeningen 2010: 24 januari : 7 januari : Niet gedeponeerd Alle jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd. De jaarrekening van 2012 had normaliter vóór 31 januari 2014 moeten worden gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen De aandelen zijn door de aandeelhouders volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet van toepassing. 7.6 Paulianeus handelen Uit het (administratief) onderzoek is geen paulianeus handelen naar voren gekomen. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : ,71 + p.m. c. Verhuurder : ,40 (reeds voldaan) 8.2 Preferente vordering fiscus : ,00 + p.m. 8.3 Preferente vordering UWV : , Andere preferente crediteuren : 1.914, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 4

5 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) Er was nog één (incasso)procedure aanhangig waarbij gefailleerde optrad als eiseres, te weten tegen Budget Cuisine bij de Rechtbank Amsterdam. 9.3 Stand procedure De procedure tegen Budget Cuisine is van de parkeerrol gehaald. De curator heeft de Rechtbank middels een akte houdende uitlaten voortprocederen d.d. 15 oktober 2014 de Rechtbank verzocht vonnis te wijzen. Budget Cuisine is veroordeeld tot betaling van 7.330,35 vermeerderd met 500, incassokosten en rente. Na verkregen toestemming van de RechterCommissaris is deze kwestie geschikt voor een bedrag ad 4.000,. Dit bedrag is inmiddels ontvangen. Werkzaamheden: Correspondentie en overleg, advocaat wederpartij, alsmede RechterCommissaris, Rechtbank en pandhouder. Proceshandelingen. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: * Ontvangst afrekening debiteurenincasso Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op 16 december 2015 worden ingediend. Alkmaar, 16 juni 2015 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator 5

6 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 22 juni 2015 in het faillissement van: Pal Interieur B.V. faillissementsnummer C. 14 / 13 / 359 F. datum uitspraak rechtercommissaris Mr. M.C. Schenkeveld curator mr. A.M.H.J.L. Claus betrekking hebbend op verslag nrs. A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen , ,00 verkoop voertuig 968,00 968,00 168,00 kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren , ,22 schikkin debiteur 4.000, ,00 boedeldebiteuren 4. overige baten notaris restitutie griffierecht (ingetrokken procedure) 5.758, ,87 rente 0,17 0,17 5. totaal , , ,26 168,00 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator courtage/kosten veiling inbraakbeveiliging ivm verzekering 4.428, ,60 768,60 boedelvergoeding verhuurder , , ,29 verzekeringen fiscus UWV 6. totaal , , ,89 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , , ,26

7 totaal B , ,00 7. saldo boedelrekening , , ,26

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG. NR. 5 16 december 2014. inzake het faillissement van: M-1 NEDERLAND B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG. NR. 5 16 december 2014. inzake het faillissement van: M-1 NEDERLAND B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG NR. 5 16 december 2014 inzake het faillissement van: M1 NEDERLAND B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. Mondriaantoren Amstelplein 8A NL1096 BC

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie