R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV"

Transcriptie

1 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar de eerdere openbare verslagen. VIJFDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV Gegevens ondernemingen en faillissementsnummers: Handelsnaam Adres Inschrijvingsnummers KvK d.d. 6 februari 2012 : Inter Holding Rhenen BV, 10/591 F R.B. Converting BV, 10/592 F R.B. Engineering BV, 10/593 F : idem : Addenshoeve 1, 3911 TG Rhenen : (Inter Holding Rhenen BV) (R.B. Converting BV) (R.B. Engineering BV) Datum uitspraken : 26 oktober 2010 Curator : mr J.A.A. Boers Rechter-Commissaris : mr. M.H.F. van Vugt Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : Zie hiervoor het eerste openbare verslag. : Idem. : Idem. Verslagperiode : 27 oktober 2011 t/m 6 februari 2012 Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal : Inter Holding Rhenen BV: 2 uur en 9 min. (bijlage 1) R.B. Converting BV: 15 uur en 7 min. (bijlage 2) R.B. Engineering BV: 47 minuten (bijlage 3) : Inter Holding Rhenen BV: 10 uur en 17 min. R.B. Converting BV: 203 uur en 32 min. R.B. Engineering BV: 4 uur en 56 min. 1

2 3. Activa Overige baten Inter Holding Rhenen BV: gedurende de verslagperiode is aan rente totaal 43,84 bijgeschreven. Het saldo op de boedelrekening bedraagt per heden 6.799,99 (zie tussentijds financieel verslag + laatste bankafschrift boedelrekening, bijlagen 4 en 5). R.B. Converting BV: gedurende de verslagperiode is aan rente totaal 673,05 bijgeschreven. Het totaal der gerealiseerde baten bedraagt ,50. Het saldo op de boedelrekening bedraagt per heden ,84 (zie tussentijds financieel verslag + laatste afschrift boedelrekening, bijlagen 6 en 7). R.B. Engineering BV: gedurende de verslagperiode is aan rente totaal 34,07 bijgeschreven. Het saldo op de boedelrekening bedraagt per heden 6.048,51 (zie tussentijds financieel verslag + laatste afschrift boedelrekening, bijlagen 8 en 9). 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.7 Hoofdelijke aansprakelijkheid Johannes Roosenbeek Holding BV De curator verwijst naar verslag 4 alsmede naar het gestelde hierna onder procedure. 7.6 Paulianeus handelen Alle gronden, op basis waarvan de curator de aandeelhouder/(indirect) bestuurders kan aanspreken, heeft de curator verwerkt in de procedure, die heeft gelopen voor de Rechtbank Arnhem. Zie hierna onder procedure. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus 2

3 8.3 Preferente vorderingen van het UWV 8.4 Andere preferente vorderingen 8.5 Aantal concurrente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkelen Gelet op de stand van zaken in de procedure tegen Johannes Roosenbeek Holding BV en J. Roosenbeek kan de curator op het moment van het concipiëren van dit verslag geen verantwoorde voorspelling doen over de wijze van afwikkeling van deze faillissementen. 9. Procedure tegen Johannes Roosenbeek Holding BV en J. Roosenbeek Op 4 november 2011 heeft de curator Johannes Roosenbeek Holding BV en J. Roosenbeek gedagvaard voor de Rechtbank Arnhem. De zaak diende voor het eerst ter rolle van 30 november De gedaagde partijen verschenen niet. Tegen hen is verstek verleend. Op 28 december 2011 wees de Rechtbank Arnhem een verstekvonnis. De door de curator ingestelde vorderingen zijn door de Rechtbank Arnhem overeenkomstig de dagvaarding toegewezen. Daarnaast zijn de gedaagde partijen veroordeeld in de kosten van de procedure welke werden begroot op: 94,31 wegens exploitkosten 1.400,00 wegens griffierecht en 2.580,00 wegens salaris advocaat Het petitum in de dagvaarding luidde als volgt: 1. het de Rechtbank behage bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 3

4 1. te verklaren voor recht dat gedaagden als (indirect) bestuurders van Inter Holding Rhenen BV, RB Converting BV en RB Engineering BV kennelijk hun taak onbehoorlijk hebben vervuld; 2. gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalende, de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de curator te betalen het bedrag aan openstaande schulden van Inter Holding Rhenen BV, RB Converting BV en RB Engineering BV, voor zover deze schulden niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan; 3. gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalende, de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen bij wijze van voorschot op de veroordelingen sub 1 en 2 aan de curator tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van ,00 (zegge: tweehonderdvijftig duizend euro); 4. gedaagde sub 1 (Johannes Roosenbeek Holding BV) te veroordelen om aan eiser in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van RB Converting BV te voldoen tegen behoorlijk bewijs van kwijting een bedrag van ,00 (zegge: honderdeenentwintig duizend zeshonderdvijftig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 23 februari 2011 tot aan de dag der algehele voldoening en in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Inter Holding Rhenen BV een bedrag van ,00 (zegge: honderdnegentienduizend zevenhonderddrieënzestig euro), te vermeerderen met de overeengekomen rente ad 4% per jaar, vanaf 1 maart 2011 tot aan de dag der algehele voldoening. 5. gedaagden te veroordelen in de kosten van deze procedure. De grondslagen voor deze vorderingen zijn nader behandeld in verslag 4, behoudens de vordering uit rekening-courant van Inter Holding Rhenen BV op Johannes Roosenbeek Holding BV. Uit de jaarstukken 2009 van Inter Holding Rhenen BV blijkt deze vordering van ,00. De rente, die op deze rekening-courant schuld werd berekend, bedroeg 4% per jaar. De rente vanaf 1 januari 2010 tot en met 28 februari 2011 bedroeg dus 5.340,00. Per 28 februari 2011 was derhalve verschuldigd ,00. Tot betaling van deze vordering in rekening-courant is Johannes Roosenbeek Holding BV derhalve eveneens veroordeeld. 4

5 De curator heeft na ontvangst van dit vonnis van de Rechtbank Arnhem de deurwaarder direct opdracht verstrekt het vonnis aan de gedaagde partijen te betekenen. Betekening vond op 13 januari 2012 plaats. Voorafgaande aan de procedure had de curator reeds conservatoir beslag laten leggen op de onroerende zaak te Wageningen, waarvan gedaagde J. Roosenbeek voor 50% mede-eigenaar is. De deurwaarder heeft het vonnis van de Rechtbank Arnhem direct eveneens betekend aan de hypotheekhouder. Daarnaast heeft de deurwaarder executoriaal derdenbeslag gelegd onder de ABN-AMRO Bank NV en op een vordering, die de heer J. Roosenbeek heeft op de heer H. Roosenbeek. Tijdens de gelegde beslagen verkreeg de curator via de deurwaarder bericht dat Johannes Roosenbeek Holding BV en de heer J. Roosenbeek van plan zijn een verzetsdagvaarding uit te brengen. Op het moment van het concipiëren van dit verslag is dat nog niet gebeurd. Op basis van van derden verkregen informatie is de curator gebleken dat Johannes Roosenbeek Holding BV en J. Roosenbeek maar beperkt verhaal bieden. In dat verband heeft de curator de advocaat van Johannes Roosenbeek Holding en J. Roosenbeek uitgenodigd voor nader overleg. De curator moet ter zake nog een reactie ontvangen. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend Plan van aanpak - afwikkelen procedure tegen Johannes Roosenbeek Holding BV en J. Roosenbeek; - onderzoek geclaimde bankgaranties door verhuurder; - indiening volgend verslag. 5

6 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal over drie maanden ingediend worden. Veenendaal, 6 februari 2012 mr J.A.A. Boers curator 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OKTOBER GROEP B.V.,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. : 12/394 F Datum

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2014 Gegevens failliet: Solidam B.V. KvK-nummer: 30176847 Faillissementsnummer: F.16/14/264 Datum uitspraak: 25 maart 2014 Rechter-commissaris: mr. D.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAYENZ B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV DE DATO 2 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV DE DATO 19 JUNI 2014 1 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam Adres : W.G. van Duin Beheer

Nadere informatie