Doe wel en zie niet om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doe wel en zie niet om"

Transcriptie

1 5 jaar

2

3 Doe wel en zie niet om Dat lijkt van toepassing op een stichting die de kunst en de kunstenaars ruimhartig wil ondersteunen. Toch willen wij even omzien naar wat er gebeurd is in de afgelopen vijf jaar Stichting Stokroos en wat we kunnen verbeteren. Een enkeling nodigen we uit mee te kijken. We vergaderden, beoordeelden, bezochten ateliers, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen. Een bonte stoet van aanvragen kwam voorbij. We hielpen veel individuele kunstenaars, maar steunden ook manifestaties en projecten. Een paar zijn afgebeeld, velen zijn niet vermeld. Vijf jaar geleden gingen we van start en kwamen informeel bij elkaar. Het bestuur bestaat uit mensen die onderling verschillen in achtergrond en ervaring maar die ook een passie delen en oprecht betrokken zijn bij kunst en kunstenaars. Het was wennen, in het begin. De nog onbekende stichting kreeg nog weinig aanvragen. Stapsgewijs is daarin verandering gekomen. De huisstijl en later de website zijn mijlpalen. De advertenties, posters en free publicity in vakbladen hebben ervoor gezorgd dat Stokroos nu een bekende naam is en dat het aantal aanvragen is gestegen. Dat vereist een andere organisatie met heldere afspraken en criteria. 5 Het resultaat overziend, na vijf jaar, is indrukwekkend. Prachtige projecten, geweldige prestaties van kunstenaars mooie publicaties. Inspirerend! Natuurlijk waren er ook plannen die vervaagden en expedities zonder ontdekking maar de belangrijkste doelen hebben we gerealiseerd. We kunnen ons nu concentreren op het bepalen van onze keus uit een stroom aanvragen.

4 Kiezen voor kwaliteit en met onze steun mede het verschil maken tussen het wel of niet realiseren van plannen. Het begon met een informele bijeenkomst, vijf jaar geleden en groeide naar een georganiseerd geheel. Gebleven zijn verschillende persoonlijkheden wier eigenschappen op een wonderlijke manier complementair bleken. Gezamenlijke reizen, bezoeken aan tentoonstellingen en manifestaties scheppen een vriendschappelijke band. Een bestuur waar gelukkig veel gelachen wordt. We zien de komende vijf jaar vol vertrouwen tegemoet. Paul Deiters, Victor van Gilse, Kees Flore, Willem Noyons. 7

5 Museale presentaties Eylem Aladogan in het Kroller Müller Museum, Otterlo, 2008 Ruud Kuijer in het Centraal Museum, Utrecht, 2009 Bestuur In 2003 vergaderde het Stokroosbestuur voor het eerst in het huis van de voorzitter, Paul Deiters. Zijn grote affiniteit met kunst en cultuur inspireerde hem om een actieve bijdrage te willen leveren. Door zijn ervaringen als investmentbanker wist hij dat plannen geld nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Juist deze onwikkeling bij vaak jonge kunstenaars wilde hij met de stichting stimuleren. En dat was de kiemcel van Stichting Stokroos. Paul vond voor het stichtingsbestuur een aantal gelijkgestemden met verschillende achtergronden bereid om zitting te nemen en te adviseren. Victor van Gilse is met zijn financiële expertise aangetreden als penningmeester. Kees Flore en Willem Noyons (secretaris) zijn gevraagd vanwege hun kennis op het gebied van beeldende kunst en design. Victor werkte vele jaren als financieel adviseur van vermogende partikulieren. Kees Flore was werkzaam als cultureel ambtenaar en adviseur van de Mondriaanstichting, Willem Noyons is ontwerper en eigenaar van Atelier Willem Noyons bv. De stichting wordt sinds 2007 ondersteund door Gonnie Hengelmolen, het aanspreekpunt voor aanvragers, die secretariële werkzaamheden op zich neemt en een eerste selectie maakt. Alle aanvragen die aan de eisen voldoen, worden vervolgens door de bestuursleden zelf beoordeelt. 9 Claudy Jongstra en Marc Mulders, Mapping out Paradise in Museum de Pont, Tilburg, 2008 Pjotr Müller, Het huis van dr. Jung in de tuin van het Kröller Müller Museum, Otterlo, 2007

6 Kunstenaarspublicaties Het bestuur komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar om te vergaderen, documentatiemateriaal in te zien en aanvragen te beoordelen. Een aanvraag wordt alleen gehonoreerd als het bestuur het eensgezind is, wat vaak tot interessante discussies kan leiden. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het werkveld, bezoekt het bestuur verschillende manifestaties, tentoonstellingen, ateliers en beurzen. 11

7 Manifestaties ArtOlive 2009 Lumineus Amersfoort, 2009 Wie zaait zal oogsten Warmdraaien Er is veel gedaan om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten. Voor een deel is die naamsbekendheid te danken aan mond-tot-mondreclame en komen aanvragen uit het netwerk van de bestuursleden. Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht deden een marktonderzoek naar de doelgroep en de vraag. Hieruit bleek de onbekendheid met de stichting. Ook bleek dat er naast de geboden financiële ondersteuning een grote behoefte bestaat aan coaching. Biënnale Kijkduin 2009 FW in de Balie, 2009 Naar aanleiding van het rapport van de HKU-studenten is de website aangepast, en biedt de stichting nu ook de mogelijkheid aanvragen te doen voor coaching (in samenwerking met Kunstenaars & Co). Een tweede groep studenten, die gevraagd werd de aanbevelingen van de eerste groep uit te werken, bracht op inventieve wijze de stichting onder de aandacht bij de doelgroep door guerillamarketing. Ook de vermelding van het beeldmerk van de stichting bij gehonoreerde projecten helpt en Stokroos adverteert in vakbladen, zoals Items en BK-informatie. Google geeft nu hits. Het aantal aanvragen en de diversiteit stijgen. Dat zorgt niet alleen voor levendige vergaderingen maar dwingt het bestuur ook keuzes te maken. De middelen zijn niet onbeperkt. 13

8 Design Aldo Bakker, waterkaraf, 2007 Jochem de Wit, servies, 2009 Doelstellingen Gaandeweg zijn de doelstellingen en het gebied waarin de stichting wil opereren helderder geworden. Is er in de eerste jaren nog wel eens een subsidie toegekend aan een toneelgezelschap, vandaag is de stichting selectiever, Mede door de inbreng van Noyons en Flore concentreert de stichting zich meer en meer op beeldende kunst en design. Alle bestuursleden bleken een waardering voor het ambacht te hebben. Ambachtelijkheid is dan ook een speerpunt geworden van stichting Stokroos, alhoewel het geen conditie sine qua non is om in aanmerking te komen voor ondersteuning. In de beeldende kunst staat vernieuwing centraal. Daar prevaleren persoonlijke keuzen en een individuele benadering. Het is interessant om die processen in de praktijk te ontdekken. Wat kiest een kunstenaar en wat inspireert hem/haar. De stichting functioneert graag in het gebied waarin beiden een rol spelen. Traditie en vernieuwing zijn terugkerende thema s. Concept en kwaliteit eveneens. 15 Frank Verbrugge, kort-tijds-bestek, 2005 Lucas Maassen, Yoga-chairs, 2008

9 Multimedia Justin Bennet, Shotgun Architecture, 2008 Koštana Banovic, videoproject May I Enter Wat Stokroos onderscheidt van andere stichtingen is in de eerste plaats het formaat; stichting Stokroos is een relatief klein, particulier fonds. Hierdoor kan er persoonlijke aandacht worden gegeven. Het servicegerichte aspect is iets dat alle vier de bestuursleden van het begin af aan belangrijk vonden. Daar hoort ook de inhoudelijke ondersteuning van het kunstenaarschap bij. Stichting Stokroos is vrijwel uniek in zijn coachingsaanbod, alhoewel het niet haalbaar is gebleken om dat grotendeels door de bestuurders te doen. Voor inhoudelijke of financiële vragen kunnen aanvragers wel terecht bij het bestuur, voor uitgebreidere adviezen en coaching werkt Stokroos samen met Kunstenaars & Co. Voor alle aanvragen acht de stichting het van belang om niet als enige subsidiegever op te treden. Alleen als het project met behulp van andere stichtingen of fondsen volledig gefinancierd kan worden, doet Stokroos, mits het een substantiële bijdrage kan leveren, mee. 17 Petra Stavast, Libero, 2009 Stichting DSPS, COM.POST #1-6, 2008

10 Stokroosstipendium Wieki Somers, 2005 Chris Kabel, 2006 Stokroosstipendium Een van de doelstellingen van de stichting Stokroos is het ondersteunen van jonge kunstenaars, ontwerpers en vormgevers in hun ambachtellijke belangstelling. Deze doelstelling is onstaan door enerzijds de ontwikkeling die we de laatste jaren zien in de verschillende gebieden van architectuur, design en kunst. De aandacht voor natuurlijke materialen en de interesse in de ambachtelijke vervaardiging ervan is onder deze vormgevers groter dan ooit. Aan de andere kant is het een uitkomst van een inhoudelijke discussie die het bestuur voerde in de maanden voorafgaand aan de start van de stichting in 2004 en waarin dit aandachtsgebied een synthese vormde van de verschillende persoonlijke interesse gebieden van de bestuursleden. In de loop van 2005 is er contact gelegd met het Nationaal Glasmuseum in Leerdam en is het idee voor het Stokroosstipendium onstaan. Door dit jaarlijks stipendium is het museum in staat gesteld om uiteenlopende en veelbelovende ontwerpers en kunstenaars met het materiaal glas te laten experimenteren. Daarnaast wordt er in het museum een bescheiden presentatie gemaakt van de door de kunstenaar cq ontwerper vervaardigde werken. Het bestuur van de stichting heeft onlangs besloten, gesteund door de inhoudelijke interessante keuzes die de directeur van het museum voor de invulling van het stipendium de afgelopen jaren heeft gemaakt, de subsidie voor het stipendium vijf jaar te verlengen tot Arnout Visser, 2007 Simone van Bakel, 2008 Marc Mulders, 2009

11 Kunstenaars initiatieven Stichting Artots, Lichtvangers, 2008 Recent, januari 2010, heeft het bestuur besloten een samenwerking aan te gaan met het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Deze samenwerking richt zich op het ontwikkelen van een Stokroos zilverstipendium. Ook hier is het de bedoeling om veelbelovende jonge ontwerpers de kans te geven met het materiaal te leren werken. Zowel het Museum als de stichting hechten aan een inhoudelijke goede keuze. Voor dit stipendium is er door het museum een advies commissie ingesteld bestaande uit Paul Derrez, Marjan Unger en Annelies Krekel die zowel de keuze van de vormgever als de begeleiding van het stipendium verzorgen. Het eerste Stokroos zilverstipendium zal naar verwachting eind dit jaar gepresenteerd worden. In de toekomst zullen er wellicht nog meer stipendia door Stokroos geïntieerd worden tenslotte is het een instrument waarin het bestuur een proactieve rol kan spelen in het stimuleren en ondersteunen van de belangstelling bij ontwerpers, kunstenaars en vormgevers van het ambachtelijke. 21 Stichting bart, Surreal, 2008 Stichting STeC, Flat_land, 2009

12 Items Het Stokroos Stipendium 2009 is toegekend aan Marc Mulders. Hij zal dit stipendium gebruiken om zijn ervaringen met gebrandschilderd glas op nieuwe ramen in de St Janskathedraal in Den Bosch en de Nieuwe Kerk in Amsterdam te vertalen in beschilderde drie-dimensionale objecten. In het voorjaar van 2009 zal hij samen met de glasblazers van de Glasblazerij Leerdam een aantal grotere objecten laten blazen die hij vervolgens zal beschilderen, of beter gezegd bevolken, met zijn zo typerende vogels, kikkers, bloemen, wortels, doornen en andere aan de natuur ontleende motieven. Daarna worden de schilderingen in de oven gebrand. De eerste objecten zal hij presenteren bij CS Editions op de Art Amsterdam van 13 t/m 17 mei. In het najaar zal Marc Mulders een grote installatie maken in het dan te heropenen Nationaal Glasmuseum. Voor die installatie zal hij zijn 21e eeuwse interpretatie geven van de Vanitas. Het Stokroos Stipendium is een initiatief van het Nationaal Glasmuseum en de Stichting Stokroos om kunstenaars en ontwerpers in staat te stellen te experimenteren met glas. In 2008 ging het stipendium naar Simone van Bakel, in 2007 naar Arnout Visser, in 2006 naar Chris Kabel en in 2005 naar Wieki Somers. En nu in 2009 gaat het vijfde Stokroos Stipendium dus naar Marc Mulders. Lizan Freijsen gebruikt een oude techniek op innovatieve wijze. Als beeldend kunstenaar maakt zij installaties met vochtvlekken ontstaan door lekkages. Deze In situ projecten met behang van vlekken en schimmels in witte tentoonstellingsruimten zijn arbeidsintensief, ieder ontwerp is voor een specifieke plek gemaakt en tijdelijk. In 2007 ontstaat de wens een duurzame lijn in het werk te ontwikkelen. Waar verval, vochtplekken in huis een bron van inspiratie mogen zijn, blijkt in de wereld van de korstmossen een andere woekeraar te leven. Foto s van de witte muurschotelkorstmos uit Normandië en Bretagne zijn door de tufterij van het Audax Textielmuseum in Tilburg vertaald naar een installatie van vloerkleden, bestaand uit 19 delen in gevarieerde maten van cm tot cm. Inmiddels is er belangstelling van de industrie voor de tapijten. Advertenties Wieki Somers De kunstenaars Chris Kabel Tufterij Audax Textielmuseum Tilburg Frank Verbrugge: In 2005 werkte ik als zelfstandig ontwerper in Den Bosch onder de naam Dao industrial design. Ik hield me toentertijd bezig met eigen productontwikkeling, doceren aan de TU Delft en freelancen voor een ontwerpbureau. Arnout Visser Simone van Bakel Foto: Jan Sprij Marinke van Zandwijk en Marek Effmert aan het werk voor Marc Mulders Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven door middel van financiering en coaching. Aanvragen waarin innovatie en ambacht centraal staan, wekken onze belangstelling. Voor meer informatie kijkt u dan op 30 kunstenaars exposeren tijdens ArtOlive Jong Talent 09. Zij zijn allemaal vers afgestudeerd van 1 van de kunstacademies die Nederland rijk is en behoren tot de meest veelbelovende en talentvolle afstudeerders van Zij zijn geselecteerd door een professionele jury, bestaande uit Wim van Krimpen (voormalig directeur Gemeentemuseum Den Haag) en Roos van Put (hoofdredacteur Kunstbeeld magazine). De jury zal tijdens de expositie bekendmaken wie de meest veelbelovende afstudeerder van 2009 is. Deze gaat naar huis met de ArtOlive Award, ter waarde van 2500,-. Het evenement wordt dit jaar voor de negende maal georganiseerd door ArtOlive, met als doel om jong kunstenaarstalent dichter bij de mensen te brengen. Een springplank naar een succesvolle praktijk na je academietijd. Daarnaast willen we de drempel verlagen voor mensen die weliswaar in kunst geïnteresseerd zijn, maar de stap naar een kunstbeurs of galerie nog te groot vinden. Zie voor meer informatie Foto: Marc Mulders Korstmos vloerkleden tijdens de tentoonstelling in Kunstvereniging Diepenheim Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven door financiering en coaching. Aanvragen waarin concept, kwaliteit en ambacht centraal staan hebben onze belangstelling. Meer informatie op Het project LIBERO van de fotografe Petra Stavast, bevat een omvangrijke serie beelden van de eerste twintig jaar van de levens van Libero en Valeria Greco, kinderen van een naar Amerika geemigreerde Italiaan. Tussen 1965 en 1988 hield hun vader middels brieven en foto s zijn nog in Italië wonende zus Delia op de hoogte van het opgroeien van zijn kinderen. Met het kort na elkaar overlijden van zowel vader als Delia, stopte het contact dat Libero en Valeria met Italië hadden. In 2007 stuitte Petra Stavast op een verlaten huis in Calabrië, Zuid-Italië. Het bleek het huis van Delia te zijn, die twintig jaar eerder overleden was. In haar huis vond zij de foto s en brieven die de vader van Libero en Valeria aan zijn zus stuurde maar ook foto s van het huis zelf, uit de tijd dat het nog niet verlaten en geplunderd was. Na een zoektocht kwam Petra in contact met Libero, waarna zij de gevonden brieven en foto s persoonlijk aan hem, in Amerika, retourneerde. In de context van het gevonden materiaal weerspiegelen haar foto s de gevolgen van vergrijzing en immigratie en het toenemende contrast tussen herinnering en realiteit. Eén van de concepten die ik ontwikkeld had en op de markt wilde brengen, was kort-tijds-bestek : Een lepel voor het eten van een eenpansmaaltijd op de bank, aansluitend op onze haast-cultuur. De financiële ondersteuning die ik van Stichting Stokroos mocht ontvangen gaf mij enige zekerheid maar vooral creatieve vrijheid. Ik kon de noodzakelijke investeringen doen om het product uit te werken tot een volwaardig product en modellen laten maken. Met de modellen onder mijn arm ging ik langs bedrijven en bezocht ik beurzen. Die bewegingsvrijheid is van grote waarde geweest. Het heeft mijn netwerk doen groeien en via de contacten kreeg ik nieuw inzicht in hoe ik mij verder kon ontplooien als ontwerper. In mijn zoektocht naar nieuwe kansen werd mij de mogelijkheid geboden voor Philips Design te gaan werken als Consultant Product Design op de afdeling Consumer Lifestyle. Op dit aanbod ben ik toen ingegaan. Voor zolang ik bij Philips werk, zal het lepeltje waarschijnlijk niet zijn weg vinden naar de consument. Maar ik ben Stichting Stokroos nog dankbaar voor de creatieve vrijheid die haar ondersteuning biedt. 23 Julia Beck - Zonder titel (sculptuur) Martijn Gort - Zonder titel (acryl op doek) Aisha Zeijpveld Gwendolyne (fotografie) Bekijk de jonge talenten op Kirsten Wilmink - Uit de serie The Truth About Germans (fotografie) Foto s uit de kunstenaarspublicatie Libero, verkrijgbaar via romapublications.org Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven door financiering en coaching. Aanvragen waarin kwaliteit, concept, en ambacht centraal staan hebben onze belangstelling. Meer informatie op Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven door financiering en coaching. Aanvragen waarin kwaliteit, concept, en ambacht centraal staan hebben onze belangstelling. Meer informatie op

13 Simone van Bakel: Het Stokroosstipendium (2008) bood mij de mogelijkheid om het materiaal glas op verschillende manieren te onderzoeken. Ik had al eerder met glas, technisch glas en kristal gewerkt maar hierbinnen alleen met glas als vorm. Van transparant en helder tot gekleurd, spiegelend of gematteerd en ondoorzichtig. Het stipendium stelde mij in de gelegenheid om in en met glas te kunnen experimenteren. Glas ontwikkelde zich als een drager. Een drager van een bijzondere huid als aluminium, pareltjes of een nachtblauwe geflockte vacht. Maar ook van een letterlijke afdruk of een figuurlijke indruk. Voor even of eeuwig. Daarnaast heeft Stichting Stokroos een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van het boek Encounter (uitgave door Jan van Hoof Galerie s-hertogenbosch). Dit boek geeft een overzicht van mijn werk vanaf het jaar 2001 tot Lotte van Laatum: De financiele ondersteuning van Stichting Stokroos is voor mij een stimulans geweest om een nieuw product te ontwikkelen en te presenteren tijdens de Salone del Mobile in Milaan Dit product, de boomkast, is daar als onderdeel van een nieuwe collectie succesvol gepresenteerd. Vervolgens heeft deze kast de nodige aandacht en publiciteit gekregen waardoor ik de mogelijkheid kreeg om de boomkast verder productietechnisch uit te ontwikkelen waardoor de kast nu op bestelling wordt geproduceerd. Op deze manier heb ik door de ondersteuning van Stichting Stokroos dus verder kunnen investeren in de ontwikkeling van mijn werk als productvormgever. 25 Lotte van Laatum, boomkast, 2008

14 Caspar Berger: Sinds 1992 werk ik als beeldend kunstenaar. De laatste jaren ben ik steeds meer gefascineerd geraakt door de kunstgeschiedenis, in het bijzonder de beeldtaal van de Italiaanse meesters ten tijde van de hoog renaissance. Niet alleen omdat deze periode zoveel bijzonder kunst heeft opgeleverd, maar ook vanwege de universele en actuele thematiek. De opbouw en presentatie van mijn werken refereert aan deze periode, waarbij de beeldhouwtaal en de beeldende kwaliteit in eerste instantie het meest toegankelijk is. Echter de inhoudelijke basis van de werken is van een kunsthistorische en conceptuele aard. Ik werk met de taal van de klassieken met als doel deze taal te onderzoeken, te ontleden, te deconstrueren en uiteindelijk weer in onze tijd te plaatsen. Ik zoek daarin de actuele kracht van de geschiedenis. De basis van het werkproces is, met behulp van gips en rubber, het maken van afgietsels van het menselijk lichaam. Nadat ik een afdruk heb verkregen van de werkelijkheid, kan ik met deze perfecte, tactiele huid een nieuw beeld gaan vormen. De herkenbaarheid van de afdruk geeft mij de mogelijkheid het beeld vrij te behandelen. Door weglatingen en omkeringen van het negatief ontstaat mijn werk, zonder dat ik daarbij de referenties wil verliezen. In het proces naar het uiteindelijke bronzen gietsel groeit en verandert het beeld nog verder, waarbij soms de grenzen van wat technisch mogelijk is, worden opgezocht. De uitkomsten daarvan worden daarmee onderdeel van het uiteindelijke werk. Caspar Berger ontving subsidie voor een presentatie bij Museum Beelden aan Zee in Caspar Berger, 2008

15 Hidenori Mitsue: It was great opportunity to have a financial support for my publication project from Stichting Stokroos. As a result that I got a great valuables results and feedbacks from them. And I am really appreciate that I got a great opportunity to make good quality my publication with the financial support of Stichting Stokroos. This publication project was one of the artist project from my master institute Dutch Art Institute. They have offered that it is graduating research artist to produce a small publication. In the publication, I tried to address for my personal background as an artist. I tried to research this subject that it is according two different aspects. The first one is my painting. The second one is the image of food dishes, which I have eaten in the Netherlands. With this combination of two subjects, I tried to know as much as consciously what I have done before Who I am and What I am doing as a Japanese contemporary painter who lives in the Netherlands. As a result, it works very much to understand about my work and my particular circumstances and my identities. I have also discovered and realized what I have constructed after I moved in the Netherlands. It is really important result for me that I can take my work and my artistic position farther. After this publication project with the support of Stichting Stokroos, my next artistic carrier has kicked out. It is my sincere gratitude. 29 Hidenori Mitsue, Shower, 2008

16 Aldo Bakker, milk or oil can, 2005 Aldo Bakker: In mijn zoektocht als ontwerper van tafelproducten en meubelen naar het bestaansrecht ervan kom ik er steeds meer achter dat het nooit zomaar en alleen een product en zijn functie betreft. Ik probeer mijn ontwerpen laag voor laag te voorzien van reden en inhoud en deze vervolgens weer met elkaar in relatie te brengen. Als het is gelukt zijn de producten/dingen zelf instaat zich te verklaren. Met andere woorden, ik bevraag de dienstbaarheid van producten, natuurlijk een product moet zijn ding doen waarvoor deze is ontworpen maar voor een langer bestaan en hechtere samenleving met deze producten zullen ze de kans moeten krijgen hun karakter/ziel te tonen. Dit kan door helemaal terug te gaan naar de origine, deze te bevragen om vervolgens tot nieuwe definities in vorm en gebruik komen. Het concept of het verhalende staat in dienst van de materie, ik gebruik zoveel mogelijk de fysieke middelen; maat, gewicht, kleur, vorm etc om het ding tot uitdrukking te laten komen, deze heb ik zelf graag in de hand, ik bepaal als ontwerper om uiteindelijk het ding wanneer volwassen los te laten. Deze aanpak vraagt om flexibiliteit in uitvoering en zorg voor het materiaal, deze ingrediënten vind je bij uitstek in de ambachten. Een wereld/beroep die zich voortdurend innoveert op basis van een lange traditie. Om deze reden voel ik mij vertrouwd bij Stichting Stokroos een subsidie aan te vragen, Stokroos erkent de ervaring en kennis van het ambacht en wat dat kan betekenen voor de ontwikkeling van een experimenteel product. In 2007 is mij een financiële steun toegekend voor porcelain tableware een serie die mij de eerste prijs in de categorie Living van de Dutch Design Awards heeft opgeleverd en internationaal in de pers lovend is ontvangen. De serie is overal in de wereld te koop en is opgenomen in de collectie van Thomas Eyck. 31

17 Elizabeth Auriol Peers: Receiving the grant allowed me to continue my practise, studies and time here, in Holland, at Silver in Motion. This has allowed me the time and space to develop my beliefs and skills as a silversmith. It has given me the confidence to produce work that would not have been possible if I were not here with the support of the silversmiths. And in so doing Stichting Stokroos has been an important part to the early part of my career, when I need to build up a body of work and demonstrate my personal voice as an artist. As a result, it works very much to understand about my work and my particular circumstances and my identities. I have also discovered and realized what I have constructed after I moved in the Netherlands. It is really important result for me that I can take my work and my artistic position farther. After this publication project with the support of Stichting Stokroos, my next artistic carrier has kicked out. It is my sincere gratitude. 33 Elizabeth Auriol Peers, 2010

18 DE WEDEROPSTANDING VAN PETRONIUS Petronius Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ àáäèéëïìíòóöùúü - ÀÁÄÈÉËÌÍÏÒÓÖÙÚÜ : ; ij s æ Œ œ Ç ç / ( Æ ) ſ De Utrechtse surrealist J.H. Moesman ( ) laat behalve een klein, hoogwaardig oeuvre aan schilderijen, tekeningen en essays een unicum in de moderne Utrechtse beeldende kunst na: een zelf ontworpen lettertype, de Petronius. Moesman, die ook een begenadigd kalligraaf was, vond schrijfletters mooier dan drukletters. De Petronius heeft dan ook de uitstraling van een gekalligrafeerde letter. Voor het ontwerp van de Petronius de naam is een eerbetoon aan de Romeinse auteur Gaius Petronius Arbiter, die leefde in de 1ste eeuw na Christus en aan wie de schelmenroman Satyricon wordt toegeschreven bestudeerde Moesman de Golden Type van William Morris ( ). Morris baseerde zijn letter weer op een drukletter uit de Italiaanse Renaissance van Nicolas Jenson (ca ). Moesman maakte voor de Petronius een romein, een cursief en een smal en een set initialen. De Petronius is, aldus recent opgedoken informatie van drukker en typograaf Bavo van Rossum, nooit in productie genomen en daarom is er ook nooit een loodzetsel van gemaakt. Wie goed zoekt kan echter antiquarisch nog een letterproef vinden: het boekje Op engelvoeten uit 1975, in zeer beperkte oplage uitgegeven door Brumes Blondes. Uitgever Laurens van Krevelen was niet alleen zo vriendelijk om een puntgaaf exemplaar van het boekje ter beschikking te stellen, maar ook om contact op te nemen met de erven Moesman en exclusieve toestemming voor gebruikt van de letter door het Utrechts Dichtersgilde (UDG) te verkrijgen. Vanaf dat moment ging het snel: van de letterproef werd een hoogwaardige scan gemaakt, deze scan vorm de basis van een herinterpretatie van de oorspronkelijke letter door ontwerpbureau Autobahn, die onmiddellijk bereid waren om in het project te stappen te meer daar zij al van plan waren om een specifiek Utrechts lettertype te ontwikkelen voor gebruik in de openbare ruimte, zoals Amsterdam zijn specifieke bruggenlettertype heeft. De ontwerpers van Autobahn zijn op dit moment druk bezig met het digitaliseren van de romein van de Petronius tot een font dat op elke computer gebruikt kan worden. Daarbij komen ze het probleem tegen dat zelfs de meest hoogwaardige scan van de letterproef Op engelvoeten nog te veel ruimte laat voor interpretatie, omdat de proef niet op glad papier is verschenen. Inmiddels zijn er vijf exemplaren van de letterproef opgedoken, waarvan de scans over elkaar heen worden gelegd om tot de meest natuurgetrouwe interpretatie van de letter te komen. Digitaliseren komt dus in belangrijke mate neer op restaureren. Dit is een dermate bijzondere benadering dat de NPS al bij Autobahn is komen filmen voor een item in het nieuwe cultuurprogramma Benali in boeken, voorjaar Tekstbijdrage van Ingmar Heytze 35

19 gehonoreerde aanvragen 37

20 Eylem Aladogan Amsterdams Grafisch Atelier Stichting Appendix ArtEZ ArtOlive Stichting Artots Simone van Bakel Aldo Bakker Koštana Banovic Stichting bart Stichting Behoud Erfgoed Justin Bennett Caspar Berger Stichting Biënnale Kijkduin Henriette Boerendans De bok of het loket Karin Bos Annet Both Stichting BreakThrough Karianne Bueno Stichting Clay2Day Lily Conemans Noëlle Cuppens Marinus van Dijke Stichting DSPS Dutch Design in Development Joyce Ennik Stichting Expodium Marlijn Franken Lizan Freijsen Stichting Fw: Stichting Gerard van Rooy Nationaal Glasmuseum Rien Goené Lara de Greef Andries de Groot Ellert Haitjema Frank Havermans Paul Hendrikse Stichting Het Kunstgebouw Stichting Het Wep Ingmar Heytze Stichting Holt Lisette Huijsmans Eugène Jongerius Claudy Jongstra Chris Kabel Patricia Kaersenhout Stichting Kanker in Beeld Kazuo Katase Biënnale Kijkduin Esther Kokmeijer Rick Koren Ruud Kuijer Glas-in-loodatelier Kuijs Stichting Kunstboekkunst Stichting Kunstliefde Stichting Kunstsporen Stichting KW14 Lotte van Laatum Leontine Lieffering Stichting Lift-Off Stichting Liszt Concours Martin Luijendijk Stichting Lumineus Amersfoort Lucas Maassen Hidenori Mitsue Marc Mulders Pjotr Müller Vesselina Nikolaeva Izabela Oldak Stichting Ongehoorde Stem Stichting Onomatopee Marijke Oomen Stichting Oude Schildertechnieken Eduardo Padilha Elizabeth Auriol Peers Jens Pfeifer Harm Rensink Else Ringnalda Gerard van Rooy Alexandra Roozen Rotterdam Designprijs Mary Schermer Yvonne Schroeten Alexander van Slobbe Helmut Smit Wieki Somers Petra Stavast Stichting SteC Frank Verbrugge Emile Verheule Ine Vermee FILTZ Vibes Arnout Visser Cecilia Vissers Patrick van Vught Erik van der Weijde Richard Wending Frank Willems Jochem de Wit Henk Wolvers Tara Woudenberg Hanna Zoon Nienke Zuidweg Colofon Kazuo Katase, Raum eines Raumes Museum Wiesbaden Tekstbijdragen: Lotte Dijkgraaf, Willem Noyons, Kees Flore Fotografie: Willem Noyons, archief kunstenaars Vormgeving: Atelier Willem Noyons, Gonnie Hengelmolen Digitaal drukwerk: DPP Utrecht

Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje

Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje Vrijdag 1 juni is het zover en lanceert LhGWR (Liefhertje en De Grote Witte Reus) het nieuwe winkel concept... In het Kader van Liefhertje, dit keer

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

Stichting Stokroos geeft zowel financiële bijdragen als coachingstrajecten aan kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven.

Stichting Stokroos geeft zowel financiële bijdragen als coachingstrajecten aan kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven. Financiële verantwoording 2012 Stichting Stokroos heeft ten doel de (financiële) ondersteuning en de sponsoring van kunst- en cultuuruitleggen, in het bijzonder beeldende kunst, alles in de ruimste zin

Nadere informatie

Nationaal Glasmuseum Leerdam

Nationaal Glasmuseum Leerdam Nationaal Glasmuseum Leerdam Tentoonstellingen 2015 Collectie Highlights In de presentatie Collectie Highlights worden bijzondere Leerdamse glasobjecten uit de vaste collectie extra onder de aandacht gebracht.

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Nalaten aan kunst, fotografie of design. Investeert in talent

Nalaten aan kunst, fotografie of design. Investeert in talent Nalaten aan kunst, fotografie of design Investeert in talent Ondersteun kunstenaars - nu en in de toekomst Kunst verrijkt ons leven. Kunstenaars maken voortdurend nieuw werk, dat u kunt zien in galeries

Nadere informatie

Stichting Stokroos geeft zowel financiële bijdragen als coachingstrajecten aan kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven.

Stichting Stokroos geeft zowel financiële bijdragen als coachingstrajecten aan kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven. Financiële verantwoording 2013 Stichting Stokroos heeft ten doel de (financiële) ondersteuning en de sponsoring van kunst- en cultuuruitleggen, in het bijzonder beeldende kunst, alles in de ruimste zin

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Inleiding In dit bestuursjaar zijn de reeds ingezette activiteiten ter realisering van de doelstelling: het bevorderen in de meest ruime zin van de kennis over de specifieke kenmerken

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Duurzame financiering van kunst- en ontwerpprojecten. Investeer in kunstenaars, samen met Fonds Kwadraat

Duurzame financiering van kunst- en ontwerpprojecten. Investeer in kunstenaars, samen met Fonds Kwadraat Duurzame financiering van kunst- en ontwerpprojecten Investeer in kunstenaars, samen met Fonds Kwadraat Investeer in kunstenaars - samen met Fonds Kwadraat Kunst verrijkt ons leven. Kunstenaars maken voortdurend

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Hil Dirkzwager in zijn zelfgeboude vliegende schotel, Abadan, Iran,zestiger jaren.

Hil Dirkzwager in zijn zelfgeboude vliegende schotel, Abadan, Iran,zestiger jaren. Het Dirkzwager-Assink fonds is in 1990 bij testament opgericht na het overlijden van wijlen Hillebrandt (Hil) Dirkzwager 20 0ktober 1914-31 december 1989 en wijlen Louise Johanna (Wies) Dirkzwager-Assink

Nadere informatie

Alfons Oldeloohuis, Huisarts. Betrekken jongeren. Verbinden stad & land en consument & producent. Stimuleren innovatie. Procesbegeleiding partijen.

Alfons Oldeloohuis, Huisarts. Betrekken jongeren. Verbinden stad & land en consument & producent. Stimuleren innovatie. Procesbegeleiding partijen. Netwerk de Peelhorst Alfons Oldeloohuis, Huisarts Geïnteresseerd in het animatiefilmpje over het Netwerk de Peelhorst of direct naar de website? Scan het plaatje hierboven via de (gratis) layar-app "De

Nadere informatie

GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting

GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting Document 2011 Inhoud/Contents Details/Close ups 6 Sublacus/Sublacus tekst/text Hanneke de Man 18 Brieven/Letters

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012

Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012 Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012 De eerste gedachten die in mij opkomen bij Toyin Loye zijn: warm, sympathiek, hoffelijk, bescheiden en trots. Een Nigeriaanse kunstenaar met een aristocratische

Nadere informatie

Voorwoord. Bernt Schneiders Burgemeester van Heemskerk.

Voorwoord. Bernt Schneiders Burgemeester van Heemskerk. Voorwoord Heemskerk is een veelzijdige gemeente. Soms is het stedelijk, dan weer dorps. Er is veel natuur en anderzijds de staalindustrie. Ook op het gebied van cultuur is Heemskerk veelzijdig. In de openbare

Nadere informatie

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO EXPOSITIE EDUCATIEPROJECT GALERIE AMBER, LEIDEN / NOVEMBER 2013 Een bespiegeling van het hedendaagse leven COLOFON Expositiegids Educatieproject Foto Festival Leiden Redactie

Nadere informatie

Transparency Berg en Dalseweg JA Nijmegen T

Transparency Berg en Dalseweg JA Nijmegen T Transparency Berg en Dalseweg 3 6521 JA Nijmegen T. 024 82 00 227 www.transparencyb2b.com Transparency is gespecialiseerd in kwaliteitsproducten op maat voor bedrijven, instellingen en personen. Gedurende

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Erfgoed moet je doen! De kracht van interactie in presentaties. 20 juni 2016 Thinking Education Gundy van Dijk

Erfgoed moet je doen! De kracht van interactie in presentaties. 20 juni 2016 Thinking Education Gundy van Dijk Erfgoed moet je doen! De kracht van interactie in presentaties 20 juni 2016 Thinking Education Gundy van Dijk Introductie Programma Theorie en praktijk Opdracht Evaluatie / feedback Wat verwacht je van

Nadere informatie

Roberto Santo 11 december 2010 t/m 16 januari 2011

Roberto Santo 11 december 2010 t/m 16 januari 2011 Roberto Santo 11 december 2010 t/m 16 januari 2011 Opening expositie Spring Load zaterdag 11 december 2010 12.00-16.00 uur Geopend: woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Gesloten: 25 & 26 december

Nadere informatie

Tekenen in de Tweede fase

Tekenen in de Tweede fase Tekenen in de Tweede fase Wat kun je verwachten? Wat kun je verwachten? Lessen per week: Havo 4 / 5 2 uur praktijk en 1 uur theorie (KG/KB) Vwo 4 2 uur (de verdeling praktijk / theorie wisselt door het

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Tentoonstellingskalender 2009-2010

Tentoonstellingskalender 2009-2010 PRESS 1 Tentoonstellingskalender 2009-2010 Het Design museum Gent heeft een druk tentoonstellingsprogramma. Het accent ligt ook hier op 20ste-eeuwse vormgeving. Aansluitend bij de collecties varieert het

Nadere informatie

Portfolio p1/10. ontwerpbureau. raza? expertise. opdrachtgevers. Graphic Design Art Direction

Portfolio p1/10. ontwerpbureau. raza? expertise. opdrachtgevers. Graphic Design Art Direction p1/10 ontwerpbureau Raza is een bureau voor grafisch ontwerp, opgericht in 1999 door Daphne van Langen. raza? Raza is afgeleid van het Latijnse Tabula Rasa: onbeschreven blad, blanco, schone lei. Raza

Nadere informatie

Ellen Schild. Tineke Groen

Ellen Schild. Tineke Groen Ellen Schild Tineke Groen Jaar in jaar uit besteden we in Mebest aandacht aan fraaie afbouwprojecten. Achter elk van die projecten zitten vakmensen. Vakmensen die het bedenken, vakmensen die het maken.

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

Emotie en gevoel in fotografie

Emotie en gevoel in fotografie JE BENT NU BIJ ART & CULTURE Emotie en gevoel in fotografie Fotografe Jenny Boot, geboren in Sneek (1969) begon in 2005 met fotograferen. Ze fotografeert mensen, want mensen boeien haar, ze wil graag emotie

Nadere informatie

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag is een bijzondere

Nadere informatie

Vaas voor een wiskundige

Vaas voor een wiskundige Vaas voor een wiskundige Vendu Notarishuis (Rotterdam) Designveiling 29-6-2015, lot no. 2007 Onderzoek en tekst: Laurens Geurtz Een nieuwe richting Eind jaren 30 ontstaat een figuratieve richting in het

Nadere informatie

TRENDTOUR MAASTRICHT

TRENDTOUR MAASTRICHT TRENDTOUR MAASTRICHT Mijn eerste indruk van Maastricht is waanzinnig. Middeleeuwse architectuur gecombineerd met de hedendaagse maatschappij. Voor ieder wat wils in deze diverse stad! Dag 1: dinsdag 10

Nadere informatie

Exposities: 1987 Melkweg Galerie Amsterdam 1988 Maison Descartes Amsterdam 1991 Summer of Photography Antwerpen, België 1992 Academie des Beaux Arts

Exposities: 1987 Melkweg Galerie Amsterdam 1988 Maison Descartes Amsterdam 1991 Summer of Photography Antwerpen, België 1992 Academie des Beaux Arts studio des bouvrie Als kind, scheurde ik foto s uit tijdschriften om er collages van te maken, dit vond ik geweldig om te doen en ging er helemaal inop. Pas veel later, als jong volwassene, begon ik zelf

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Algemeen

Jaarverslag 2014. Algemeen Jaarverslag 2014 / Beleidsplan 2015 Algemeen Stichting Stokroos is op 30 juni 1992 opgericht door de heer drs. P.A.H.M. Deiters (laatste statutenwijziging 9 juli 2014), statutair gevestigd te s-gravenhage

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF lente 2015

NIEUWSBRIEF lente 2015 NIEUWSBRIEF lente 2015 GEA ZWART KUNSTENAAR, VORMGEVER http://www.geazwart.nl info@geazwart.nl tel. 06 12360665 Expositie HILTON SCHIPHOL AIRPORT AMSTERDAM / 21 maart 20 april / Titel RICH / 135 x 180

Nadere informatie

Zondag 30 juni 2013 KUNSTPLEINEN. van 11:00 tot 17:00 uur. 15:00 uur carillonconcert. Een activiteit van de Kunstvereniging Ars Longa

Zondag 30 juni 2013 KUNSTPLEINEN. van 11:00 tot 17:00 uur. 15:00 uur carillonconcert. Een activiteit van de Kunstvereniging Ars Longa Zondag 30 juni 2013 KUNSTPLEINEN van 11:00 tot 17:00 uur. 15:00 uur carillonconcert Een activiteit van de Kunstvereniging Ars Longa Ans van Bakel KP1 Beeldhouwen is mijn grootste hobby, marmer is mijn

Nadere informatie

Lesbrief met creatieve opdrachten na museumbezoek. Basisonderwijs groep 5-8. Kijk verder en ontdek meer in de

Lesbrief met creatieve opdrachten na museumbezoek. Basisonderwijs groep 5-8. Kijk verder en ontdek meer in de Lesbrief met creatieve opdrachten na museumbezoek. Basisonderwijs groep 5-8 Kijk verder en ontdek meer in de tentoonstelling MESCHAC GABA: Museum of Contemporary African Art & More in Museum De Paviljoens

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

dtl nobel Sjoerd H. de Roos / Andrea Fuchs en Fred Smeijers

dtl nobel Sjoerd H. de Roos / Andrea Fuchs en Fred Smeijers dtl nobel Sjoerd H. de Roos / Andrea Fuchs en Fred Smeijers Alhoewel het gebruik van schreefloze lettertypen door velen als kenmerkend voor moderne vormgeving wordt beschouwd, werden in de klassieke oudheid

Nadere informatie

Amsterdam Fashion Art & Design 13 t/m 16 februari 2014 amfad.nl. AMFAD @ Boutique Danzigerkade 221 Amsterdam (Houthavens)

Amsterdam Fashion Art & Design 13 t/m 16 februari 2014 amfad.nl. AMFAD @ Boutique Danzigerkade 221 Amsterdam (Houthavens) Voorwoord Voor u ligt de brochure van de eerste editie van AMFAD: Amsterdam Fashion Art & Design. Een unieke tentoonstelling die drie kunstvormen bij elkaar brengt die vaak los van elkaar worden getoond.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

5071 VX Udenhout. 2012-2013 Luca, Sint-Lukas Brussel Master Vrije Kunsten Tentoonstellinganalyse, Suzanne van de Ven

5071 VX Udenhout. 2012-2013 Luca, Sint-Lukas Brussel Master Vrije Kunsten Tentoonstellinganalyse, Suzanne van de Ven Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: Woonplaats: Correspondentieadres: Telefoonnummer: Email- adres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Sam van Gils Udenhout De Wouwerd 16 5071 VX Udenhout

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Jennifer Machielse I am Jennifer Machielse, spontaneous, self-conscious and a go-getter, that s me. I am a fourth-year student Marketing & Communication in Tourism

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 De wederopbouw van Nederland in de periode 1940-1965 is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse geschiedenis. Het was een periode van herstel

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De individuele tentoonstellingssubsidie is bedoeld voor kunstenaars die voor een presentatie van eigen werk bepaalde tentoonstellingskosten zelf moeten

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Peins, 15 juni 2015. Beste Lezer,

Peins, 15 juni 2015. Beste Lezer, Peins, 15 juni 2015 Beste Lezer, Vol vertrouwen sturen wij u deze brief. Wij willen u iets vragen maar u ook iets geven. Iets van bijzondere waarde. Eigenlijk willen we iets met u ruilen Atelier De Kunst

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Javier Gómez en Arian Winterink exposeert in Museum vd Togt

Javier Gómez en Arian Winterink exposeert in Museum vd Togt Bijgewerkt: 20 oktober 2008 Zoek: ga. Begin: Nieuws Amstelveen Geschiedenis Foto's Gebeurtenissen Monumenten Partnersteden Straten Kerken Exposities Links Sponsoren Over de site Javier Gómez en Arian Winterink

Nadere informatie

WINDOWS Tentoonstelling van conceptuele kunst

WINDOWS Tentoonstelling van conceptuele kunst Tentoonstelling van conceptuele kunst Gallery Louiza Antwerp presenteert Tentoonstelling van conceptuele kunst (NL) Opening event 19 April 2013 18.00-21.00 Tentoonstelling 20 April 2013 26 Mei 2013 vrijdag,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg publicaties 2010 Margriet van Seumeren Haerkens e.a. Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum Victoria Anastasyadis Herman Scholten Ruimte voor textiel Website Stichting

Nadere informatie

WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN

WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN Het Nieuwe Werken is hot in de media, maar bestaat voor kunsthistorici al lang. Niettemin hebben recente ontwikkelingen als de toenemende schaarste aan vaste aanstellingen, maar

Nadere informatie

Karen van der Pauw

Karen van der Pauw Karen van der Pauw www.jeloopbaandebaas.nl Waarom je nog niet de baan hebt die je wilt... 3 Waarom je niet weet wat je wilt... 3 Wat je in dit werkboek zult leren... 4 Wat je in dit werkboek NIET zult

Nadere informatie

Graduation Plan. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences

Graduation Plan. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences Graduation Plan Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences Graduation Plan: All tracks The graduation plan consists of at least the following data/segments: Personal information Name

Nadere informatie

Berlijn Excursie, maart 2014

Berlijn Excursie, maart 2014 Hogeschool Rotterdam Communication and Multimedia Design Berlijn Excursie, 12----16 maart 2014 DesignThis! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around title Danny Matthys De wereld draait door As the world turns around publisher Vision Publishers editor Danny Matthys design Lieven Herreman

Nadere informatie

GALERIE HONINGEN. start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd

GALERIE HONINGEN. start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd GALERIE HONINGEN S I N D S 1 9 9 7 start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd + nieuwe collectie aanwinsten 6 t/m

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Lambertus Mous. siersmid

Lambertus Mous. siersmid Lambertus Mous siersmid Ik ben als het ware in de smederij op de wereld gekomen. Als klein jongetje was ik er altijd al te vinden. Een siersmid moet vanuit het ambachtelijke ook oog hebben voor kunst en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

www.digifotopro.nl EDITIE 3-2013

www.digifotopro.nl EDITIE 3-2013 46 Ronald Hillemans Fotograaf, beeldend kunstenaar en docent Ronald Hillemans volgde, na afronding van de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en naast zijn werk als beeldend kunstenaar, opleidingen

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Cowboy Dedden gaat de lucht in

Cowboy Dedden gaat de lucht in Cowboy Dedden gaat de lucht in Samen met Paul Keizer vormt hij het duo Space Cowboys. Albert Dedden, beeldend kunstenaar in het Havenkwartier, heeft een duidelijke visie op zijn werk, de stad en de nabije

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5 1/5 VERSIE A Vraag 1 A Gebruik van licht om de dramatiek te uiten. Het subtiele licht (vs. clair-obscur in de barok) geeft diepte aan het schilderij en accentueert het hoofdmotief. Het zorgt er dus voor

Nadere informatie

ELLE DECORATION. HAVE NOTHING IN YOUR HOMES THAT YOU DO NOT KNOW TO BE USEFUL AND BELIEVE TO BE BEAUTIFUL -William Morris

ELLE DECORATION. HAVE NOTHING IN YOUR HOMES THAT YOU DO NOT KNOW TO BE USEFUL AND BELIEVE TO BE BEAUTIFUL -William Morris SINDS 1991 HAVE NOTHING IN YOUR HOMES THAT YOU DO NOT KNOW TO BE USEFUL AND BELIEVE TO BE BEAUTIFUL -William Morris ELLE DECORATION BIEDT EEN WERELD AAN INSPIRATIE OP WOONGEBIED. Om even bij weg te dromen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam Persdocumentatie 3 t/m 6 September 2009 1 Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam 2 Persbericht aug 2009 Jong talent... eenmaal, andermaal Uitzonderlijke kunstveiling met beginnende kunstenaars Op 6 september

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Organisatie... 5 Organisatiestructuur... 5 Bestuur... 5 Raad van Toezicht... 5 Ontstaansgeschiedenis... 5 Conclusie en aanbevelingen... 6

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij Extra KEA evenementen... Wijnproeverij van de Wijnkelder Brouwersgracht.

Nadere informatie