LOKAAL BESTUUR. De Internationale in de praktijk In Memoriam Schelto Patijn Jan-Jaap over zakkenvullers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOKAAL BESTUUR. De Internationale in de praktijk In Memoriam Schelto Patijn Jan-Jaap over zakkenvullers"

Transcriptie

1 LOKAAL Jaargang 31 nummer 9 september 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Strijd om de burgemeester Moet de PvdA meer lobbyen? Voorrang allochtonen Quotabeleid onder vuur De winnende raadsleden Mohammed en Stijn de besten 100 jaar rode gemeentepolitiek Lezingen van Borrie & Van Thijn De Internationale in de praktijk In Memoriam Schelto Patijn Jan-Jaap over zakkenvullers LB september.indd :48:01

2 Foto Marcel van den Bergh/HH clmn allemaal zakkenvullers Jan-Jaap van den Berg secretaris CLB Tja, de topinkomens. Veel eer valt daar niet aan te behalen. Want al snel mengt platte jaloezie zich met cynisme jegens alles wat politiek is, en dan dringen argumenten nauwelijks meer door. Een lastige kwestie dus, juist voor de PvdA. Wij leveren immers de minister van Financiën en overigens ook de minister van Binnenlandse Zaken. De twee bewindslieden dus die regelgeving kunnen maken over zowel publieke als private inkomens. Waar nog eens bijkomt dat Wouter Bos toentertijd als lijsttrekker nogal een nummer maakte van het onvermogen van het vorige kabinet-balkenende om iets aan de topinkomens te (willen) doen. Critici zullen daarom niet nalaten hem daar nog eens fijntjes aan te herinneren. Kortom, met die topinkomens hebben we als PvdA een probleem bij de kop dat ons nog regelmatig natte oksels kan blijven bezorgen. Tenminste, zolang we die kwestie laten lopen en niet duidelijker positie kiezen. Het zou wijs zijn om dat wel te doen. Omdat de PvdA daarmee profiel kan verwerven bij twee groepen kiezers die de partij niet kan missen. Het gaat bij topinkomens om de salarissen van drie groepen vermeende grootverdieners. Te weten: de top van het bedrijfsleven, dan de hoge ambtenaren en bestuurders van met publiek geld gefinancierde instanties, en tot slot politici zelf. Met het bedrijfsleven zijn we snel klaar. Natuurlijk, daar wordt pas echt grof geld verdiend. Maar de overheid kan daar vrij weinig tegen doen. Bedrijven bepalen immers zelf wat ze betalen, en aandeelhouders stemmen daar kennelijk telkens mee in. Je kunt wel een nieuwe hoogste belastingschijf introduceren, maar verwacht daar geen heil van. Nee, als politiek kun je eigenlijk alleen echt sturen in de salarissen die in de publieke sector verdiend worden. Zoals in de top van verzelfstandigde nutsbedrijven als Nuon en Eneco, maar ook ziekenhuizen en universiteiten (Ritzen). Bij dergelijke instanties is doorlopend politieke druk nodig om te voorkomen dat de topsalarissen daar teveel de markt gaan volgen. Als het gaat om de ambtenarensalarissen en hun eigen vergoedingen, staan politici helemaal zelf aan de knoppen. Het is nodig dat de PvdA - meer dan tot nu toe gebeurt - werk maakt van het beteugelen van graaineigingen in de publieke sector. Het past de PvdA om op te roepen tot matiging. Het betreft immers gemeenschapsgeld. Los daarvan, zijn die topinkomens voor de PvdA ook een uitgelezen thema om het eigen sociale profiel nog eens mooi rood bij te kleuren. Waarom zouden we dat aan de SP overlaten? Ik zou zeggen, Tichelaar draai het kabinet eens de duimschroeven aan. Dat is des te noodzakelijker omdat kritiek op publieke graaiers niet beperkt blijft tot alleen links. Ook in de populistische hoek van de Telegraaf en ex-fortuyn spreekt men daar schande van. Met een harde lijn tegen graaiers zou de PvdA beslist krediet kunnen opbouwen. Niet alleen bij de arbeidende klasse die zich nu heeft gewend tot de SP, maar ook bij veel verbitterde burgers die naar het populisme zijn afgedreven. Die kans mogen we dan toch niet laten liggen? LB september.indd :48:08

3 Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 31 nummer 9 september 2007 Borrie & Van Thijn clfn LOKAAL BESTUUR omslagfoto Krijgt Utrecht na Annie Brouwer weer een PvdAburgemeester? Burgemeesters Doet de PvdA wel genoeg om goede kandidaten naar voren te schuiven? De Internationale in de praktijk Strijd om de burgemeester Moet de PvdA meer lobbyen? Voorrang allochtonen Quotabeleid onder vuur De winnende raadsleden Mohammed en Stijn de besten 100 jaar rode gemeentepolitiek Lezingen van In Memoriam Schelto Patijn Jan-Jaap over zakkenvullers Foto Rob Huibers/HH LOKAAL BESTUUR Maandblad over gemeente- en provinciepolitiek van de PvdA. Verschijnt tien keer per jaar. Lokaal Bestuur is een voortzetting van De gemeente, opgericht in 1907 door F.M. Wibaut en P.L. Tak. UITgAVE Centrum voor Lokaal Bestuur van de Wiardi Beckman Stichting, Postbus 1310, 1000 BH-Amsterdam. ISSN: e jaargang no. 9 Overname van artikelen, delen daaruit of illustraties alleen na voorafgaande toestemming. REDACTIE Hans Alberse (voorzitter), Jan-Jaap van den Berg, Yasemin Cegerek, Pierre Heijnen, Iris Meerts, Nico Portegijs, Kim Putters, Huri Sahin, Richard Scalzo, Nicole Teeuwen, Lobke Zandstra. De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. EINDREDACTIE Jan de Roos SECRETARIAAT Jessica Schipper Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. Telefoon: BASISLAY-OUT Stan Wagter, csar, Amsterdam VORMgEVINg Jos B. Koene, Amsterdam MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER Michel Berends (dagboek), gilles Borrie, Emine Bozkurt (De geachte Afgevaardigde), Jan-Jaap van den Berg (column), Musetta Blaauw (dagboek), Yasemin Cegerek (dagboek), Harriët van Domselaar, Haci Karacaer (In Memoriam),Jos Kuijs (Lokale kwesties), Ton Langenhuyzen (2e Kamer), Iris Meerts (Onderweg), Rob de Rooij (EUlokaal), Jessica Schipper (Persoonlijk), Ed van Thijn, Kirsten Verdel, Piet Verrijt (dagboek), Margriet Visser, Hub van Wersch PRODUCTIE EN DRUK Thieme Media Center, Rotterdam ABONNEMENTEN gratis voor leden van het Centrum voor Lokaal Bestuur. Voor niet-leden 20,- per jaargang. Losse nummers ( 3,50 inclusief verzendkosten) zijn te bestellen bij de PvdA, telefoon ADVERTENTIES Tarieven en opgave: Recent (Joop Slor), Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam, tel INTERNET Lokaal Bestuur is ook te raadplegen op Internet: KOPIJ Reacties en bijdragen naar: Kanttekeningen bij het quotabeleid van minister Ter Horst jonge raadsleden Ed van Thijn en gilles Borrie over een eeuw rode gemeentepolitiek china en rotterdam Nieuwe gezichten bij het netwerk achterkant allochtonen 100 jaar Gedeputeerden Hoe Stijn Verbruggen (Nijmegen) en Mohammed Mohandes (gouda) het aanpakken Solidariteit in de praktijk De raadzalen van Kessel en Maastricht jan-jaap Allemaal zakkenvullers 2 De kamer Spookraadsleden 10 afgevaardigde Emine Bozkurt 10 eu-lokaal Samenwerken aan de grens 11 in memoriam Schelto Patijn 1 lokale kwesties Stop intolerantie 1 initiatief van De maand groene daken in Tilburg 0 lokale Historie grepen uit De gemeente onderweg Bouwen in de tuin LB september.indd :48:16

4 Let erop dat de kandidaat politiek bij je gemeente past De strijd om DE burgemeeste Foto Erwin Zijlstra Matthijs Nijboer De discussie rond de verdeling van burgemeestersposten laait weer op. Doen we binnen onze eigen PvdA wel moeite om geschikte kandidaten naar voren te schuiven? Of erger nog: hébben we ze wel? En zo ja, hoe krijgen we onze mensen in beeld? Kortom: wordt er voldoende gescout en gepromoot, of zijn we (ook) op dit vlak een beetje teveel aan het navel staren? Harriët van Domselaar freelance journaliste Recent onderzoek wijst uit, dat de PvdA sinds de succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen van maart vorig jaar tóch een flink verlies heeft geleden als het gaat om nieuwe burgemeestersposten. In zeventien gemeenten raakten we posten kwijt en acht maal kwamen we op een nieuwe plaats binnen. Een saldoverlies dus van negen gemeenten. Waaronder de bijna gemeente Deventer. De aanvankelijke onrust binnen de PvdA-fractie aldaar (voor het eerst sinds vijftig jaar krijgt deze stad geen rode burgemeester) is ietwat gesust, maar in den lande lijkt de discussie rond burgemeestersbenoemingen op te laaien. Opvallend is het lage aantal sollicitaties vanuit PvdA-kring. Onze partij bleef het afgelopen jaar met 273 brieven sterk achter bij de 411 van het CDA en de 450 van de VVD. Ook in vergelijking met vier jaar geleden is de VVD de lachende derde: deze partij heeft nu een burgemeesterspercentage van 27,1 tegen 20,7 in Volledigheidshalve (volgens cijfers van het CBS): de PvdA zakte van 31% naar 26,6%. Contrast In dat kader even terug naar Deventer, waar de nieuwe burgervader A.P. Heidema lid van de ChristenUnie is. Een wel erg groot contrast met een halve eeuw Partij van de Arbeid. Vandaar ook dat deze opmerkelijke ommezwaai veel onrust veroorzaakte in de fractie. De woede werd niet onder stoelen of banken gestoken en dat kostte Jos Pierey het fractievoorzitterschap. Opvolger Matthijs Nijboer wil liever niet op alle geruchten ingaan ( We hebben de pers al zo vaak over ons heen gehad, dat we besloten hebben tot een publiciteitsstop ), maar is na enig aandringen wel bereid om voor ons eigen Lokaal Bestuur nog wat leermomenten mee te geven. Zodat partijgenoten die het hele traject nog in moeten daar iets aan kunnen hebben. Bij ons is na een hectische periode de rust gelukkig weergekeerd. Maar ik kan terugblikkend wel zeggen dat we in Deventer de pech hebben gehad dat de steun vanuit de landelijke PvdA ontbroken heeft. Na de landelijke verkiezingen van 22 november jl. was er blijkbaar paniek uitgebroken. Er is door ons wel contact gezocht, maar daar bleek het een en ander niet op orde. Het vaste Kamerlid bijvoorbeeld dat binnenlands bestuur in portefeuille had, was er niet meer en er was ook nog geen opvolger. We kregen dus nauwelijks steun. Wél weet ik dat er PvdA-kandidaten gesolliciteerd hebben naar de burgemeesterspost, maar blijkbaar althans, dat vond de vertrouwenscommissie waren ze niet goed genoeg. En tja, dan wordt er tegenwoordig liever gekozen voor kwaliteit dan voor partijpolitiek. Dat lijkt in het duale stelsel misschien logisch, maar het is in ons geval wel erg jammer. Je wilt als partij toch een maximale invloed hebben binnen je gemeente. En als dan de burgemeester jouw kleur heeft is dat extra prettig. Hij of zij heeft belangrijke portefeuilles in handen en speelt bovendien ook een grote mediale rol. Als een burgemeester bijvoorbeeld een 1 mei viering bezoekt, straalt dat niet alleen uit naar je leden, maar ook naar de overige inwoners. En wat ik ook nog als tip mee wil geven is: wees alert bij het opstellen van een profielschets. Zorg ervoor dat die passend is bij jouw stad. Met name ook qua politieke kleur. Een kandidaat kan namelijk heel geschikt zijn voor een burgemeesterspost, maar niet in elke gemeente. Ook voor Pierre Heijnen, onze nieuwe man in Den Haag, belangrijk om te weten. Vrouwen en allochtonen Heijnen zelf zegt toe de komende burgemeestersbenoemingen nauwlettend te gaan volgen op de kandidatuur van én vrouwelijke én allochtone partijgenoten. Op de vraag of dat volgen niet wat te passief klinkt (zou het niet sturen moeten zijn?) luidt de reactie dat het ook vanuit de partij zélf moet komen om geschikte vrouwen en allochtone PvdA ers naar voren te schuiven. Lobbyen luidt de leuze. Als dat niet blijkt te werken, kan ik pleiten voor een aanpassing van het primaat van de vertrouwenscommissies. Desnoods ga ik dan in gesprek met coalitiepartners om hen te overtuigen van het belang van een evenredige verdeling. In juni 2007 was het aantal PvdAburgemeestersposten verdeeld over 82 mannen en 24 vrouwen LB september.indd :48:24

5 Voor ons is de volgorde: de beste, PvdA, vrouw Foto NFP Photography Frauke van Iperen ersposten In vergelijk met het CDA (131 en 18) en de VVD (108 en 23) zijn dat op zichzelf prima cijfers, maar bij GroenLinks dat veel minder posten heeft is meer dan de helft een vrouw: 5 van de 9. Zelfs minister Guusje ter Horst van Binnenlandse zaken overweegt in te grijpen om de verhoudingen weer recht te trekken. Het burgemeesterschap blijkt namelijk nog altijd een ambt voor (witte, oudere) mannen te zijn. Het aantal vrouwen is vorig jaar gedaald tot circa 20%. De overweging past ook de politieke kleur van deze man of vrouw wel bij onze gemeente? is wellicht een bruikbare tip voor de vertrouwenscommissies, raadsleden en inwoners die de komende tijd moeten kiezen. Zoals in Utrecht, waar een opvolger/ster moet komen voor onze Annie Brouwer- Korff. Het raadplegend referendum vindt 10 oktober plaats. Wat te doen om te voorkomen dat deze zo belangrijke post ook verloren gaat voor de PvdA? Fractievoorzitter Frauke van Iperen: Er is achteraf veel op de Deventer fractie gemopperd, maar als er vóóraf hulp geboden was dan hadden er goede PvdAkandidaten naar voren geschoven kunnen worden. We hebben er namelijk veel binnen onze partij. Maar die moeten wel gevonden en gehoord worden. Zelf heb ik prima contact met Pierre Heijnen, dus ik heb er alle vertrouwen in dat er sterke kandidaten van onze eigen partij solliciteren. Waar ze snel aan toevoegt: Maar begrijp me goed: we gaan allereerst voor de beste kandidaat en dan natuurlijk wel het liefste eentje van de Partij van de Arbeid. En als het even kan: een vrouw. Maar wel in díe volgorde. Durf In Utrecht brengt overigens een eventuele kandidatuur nog een nieuwe, extra moeilijkheid met zich: je moet uiteindelijk gekozen worden door de bevolking. Oftewel: als je tot de laatste twee kandidaten behoort, blijft je sollicitatie dus niet geheim. Dat is anders dan bij de aloude besloten benoemingen al is er ook een tijd geweest dat de twee kandidaten op de voordracht bekend werden gemaakt. Frauke: Je moet voldoende lef hebben om in het openbaar de strijd aan te gaan met je medestander. Die durf is trouwens onontkoombaar om Utrecht sterk en sociaal te houden. Je moet jezelf neer kunnen zetten. Lef hebben. Niet bang zijn om je kwetsbaar op te stellen. Om het onderwerp burgemeestersverkiezingen voorlopig af te sluiten: het is wellicht niet bij iedereen bekend dat een vertrouwenscommissie het recht heeft om alle namen en brieven van sollicitanten op te vragen. In geval van twijfel een aanrader. Want misschien wordt het voor de betrokkenen de hoogste tijd om zich eens wat minder volgzaam op te stellen. Alleen op die manier blijft denken, dúrven, doen een belangrijk PvdA-credo! Bestuurlijke kwaliteiten belangrijker dan politieke Sinds 2001 bepaalt de gemeenteraad in de praktijk wie de burgemeester wordt. Dat geldt ook voor PvdA er Gerrit Westerink van de gemeente Schagen, die zijn periode graag wil verlengen. Bij een herbenoeming informeert de commissaris van de koningin acht maanden van te voren de raad, nadat er een gesprek is geweest met de betreffende burgemeester. Indien nodig overlegt de raad vervolgens met de CdK, maar in de praktijk bekijkt de door de raad benoemde vertrouwenscommissie of de zittende burgemeester heeft voldaan aan de bij de benoeming opgestelde profielschets. In het geval van Gerrit Westerink zo blijkt uit navraag zal dat niet voor problemen zorgen. Toch heeft de commissaris van de koningin ook nog een grote invloed hoor, zegt hij, maar dat geldt natuurlijk vooral bij de selectie van nieuwe kandidaten. De brieven van sollicitanten komen bij hem of haar terecht, en de CdK bepaalt welke namen er naar de vertrouwenscommissie gaan (al kan die zoals gezegd wel alle namen en brieven opvragen, red.). Ook kunnen landelijk gezien politieke partijen nog altijd afspraken maken, maar dat gebeurt steeds minder. Vroeger bepaalde Den Haag wie er op welke plek kwam en wie er waar mocht blijven zitten, meestal na zo n beruchte achterkamertjeslobby, maar die tijd is gelukkig voorbij. Een andere grote verandering is natuurlijk de invoering van het duale stelsel, zegt Westerink, wiens raad zich overigens unaniem enthousiast toont over zijn wens tot verlenging van zijn ambtsperiode. De positie van een burgemeester is daardoor sterker geworden. Je staat boven de partijen. Waardoor ook je bestuurlijke en persoonlijke kwaliteiten belangrijker zijn dan de politieke. Wat tegelijkertijd inderdaad als nadeel heeft, vandaar deze actuele discussie, dat je maatschappelijke visie hoger wordt gewaardeerd dan je politieke. Maar of dat verkeerd is? Lijkt me niet. Maar dat sluit niet uit, dat we erg ons best moeten doen om sterke partijgenoten te scouten en te activeren om te solliciteren naar een burgemeesterspost. Ik weet zeker dat we kwaliteit genoeg in huis hebben! Foto Joost Grol Gerrit Westerink LB september.indd :48:35

6 Foute routekeuz in allochtonenb Foto Jean-Pierre Jans / HH Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst wil het vraagstuk van achterblijvende minderheden en vrouwen aanpakken door te gaan werken met quota. Niet minder dan 50 van de 800 hoogste managementplaatsen bij de rijksoverheid moeten over enkele jaren zijn bezet door allochtonen en 200 van die 800 banen door vrouwen. Een drastische aanpak, geboren uit het verlangen achterstanden op te heffen, maar gevaarlijk in zijn consequenties, vindt Hub van Wersch. Ook op lokaal niveau. HUB VAN WERSCH WETHOUDER INTEGRATIE ALPHEN AAN DEN RIJN Het scheppen van gelijke kansen voor iedereen verdient krachtige ondersteuning, maar het middel quotering kent tal van praktische en principiële bezwaren, zeker als het de vorm aanneemt van reservering van banen. Vele malen al is betoogd dat het begrip allochtoon in toenemende mate onbruikbaar is. Niet zozeer omdat de term negatieve associaties oproept, maar omdat de vlag een steeds bontere lading dekt die steeds moeilijker met een enkelvoudig begrip kan worden afgedekt. Dat is dus iets anders als zeggen dat daar een ander begrip voor in de plaats moet komen. Het is het lot van elke benaming in dit soort situaties om besmet te raken en met sommige handicaps moet je uiteindelijk leren leven. Het gaat om de erkenning van het feit dat de ene allochtoon de andere niet is, dat personen met een Somalische herkomst in een andere positie verkeren als Turken en dat Molukkers niet op één lijn zijn te stellen met Marokkanen of Surinamers en die weer niet met Afghanen. Enzovoort. Het is nog erger. Binnen de grotere etnische gemeenschappen tekenen zich duidelijk (nieuwe) scheidslijnen af. Tegengestelde belangen en posities binnen die groepen blijven verborgen wanneer er een alles verhullende allochtonensaus overheen wordt gegoten. Als allochtonen moeten worden geholpen dan toch zeker niet alle allochtonen want hun onderlinge positie verschilt vaak dramatisch. Het gaat om de kinderen van Abdul Akdemir tot en met die van Maxima. Discriminatie De achterliggende gedachte is dat allochtonen gehinderd worden in de normale ontwikkeling van hun loopbaan en gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt is een feit. Dat tal van allochtonen die kwaliteiten tekort komen zich achter deze constatering verschuilen evenzeer. Het bevoordelen van allochtonen anders dan met maatregelen die niet schadelijk zijn voor andere groepen (zie kader) heeft ernstige gevolgen. Iemand benoemen in een functie die hij niet aankan, slaat niet alleen terug op de persoon in kwestie maar in het geval van de o zo zichtbare allochtoon onvermijdelijk ook op de groep waaruit hij voortkomt. Bestaande vooroordelen ten aanzien van de kwaliteiten van die groep worden er krachtig door bevestigd. Nieuwe vooroordelen worden erdoor geboren. Allochtone personen die wél voldoen aan de kwaliteitseisen voelen zich bovendien bijzonder ongelukkig door de suggestie dat hun positie niet aan die kwaliteiten maar aan andere factoren is te danken. Het fixeren van het aantal te vervullen posten met allochtonen leidt tot cherry picking: de besten worden eruit gelicht zonder dat de onderliggende problematiek wordt aangepakt. Er is reden om aan te nemen dat juist deze besten het ook zonder de bescherming van een voorkeurbehandeling tot een toppositie zouden brengen. Onze illustere allochtone partijgenoten in het kabinet leveren daarvan een voorbeeld. Natuurlijk, er is de wervende werking van het voorbeeld, maar de glans van het voorbeeld verdwijnt als daar quotering aan voorafgaat. Een ander bezwaar van het fixeren van quota is dat het op voorhand twijfelachtig is of er voldoende talent beschikbaar is. Ook hier geldt dat het niet kunnen bereiken van vooraf gestelde doelen ongunstig uitpakt voor de beeldvorming over de doelgroep. Blijkbaar onvoldoende talent. Afspiegeling In de discussie over gelijke kansen duikt voortdurend het argument op van de afspiegeling. Personeel moet een afspiegeling Suggesties voor kansrijke ondersteuning: Nooit afzwakken van kwaliteitsnormen Vasthouden aan taaleisen Taaltoets voor peuters en VVE uitbouwen Opleidingen en afstemming op arbeidsmarkt verbeteren Experimenten anoniem solliciteren uitbreiden Training voor sollicitaties Gerichte rekrutering en begeleiding kanshebbers Samenbrengen autochtone en allochtone werkgevers Versterking netwerken (werkgevers en allochtone werknemers) Opvoedingsondersteuning intensiveren Achterstanden uitdrukken in sociaal-economische criteria LB september.indd :48:48

7 ze beleid Foto Ger Loeffen/HH De gemeente Nijmegen experimenteert met het anonimiseren van sollicitaties. Daarbij worden naam, geboorteplaats, nationaliteit en land van herkomst weggelakt. Allochtone sollicitanten worden daardoor vaker uitgenodigd. vormen van de samenleving. Wat betekent dat? Is de afspiegeling bereikt wanneer de samenstelling van het personeelsbestand spoort met de etnische herkomst van onze bevolking? Wat is het referentiekader? Proportionaliteit? Landelijke cijfers? De (deel)gemeente? Wat doe je met landelijk opererende bedrijven? Betekent dit dat er evenveel mannen als vrouwen moeten werken bij de marine? In de zorg? In de schoonmaak? Verhoudingsgewijs evenveel allochtonen als autochtonen? Of kijken we preciezer en moet het aantal Marokkanen proportioneel even groot zijn als het aantal autochtonen? Maar welke autochtonen? Die uit achterstandswijken? Die uit Wassenaar? Dwangmatigheid in de afspiegelingsgedachte kan slechts leiden tot onhoudbare stellingen. Wie recht wil doen aan de complexiteit van het allochtone bevolkingsdeel zal onvermijdelijk criteria moeten ontwikkelen om de mate van achterstand te bepalen. En wie die criteria vervolgens koppelt aan quotering bewandelt een heilloze weg. De strijd moet niet gaan om afspiegelingscriteria of om etnische achterstandscriteria maar om het wegnemen van misplaatste beletselen voor wie een beroep wil uitoefenen. Allochtonen halen de pers doorgaans enkel door de problemen die met hen worden geassocieerd: criminaliteit, vandalisme, werkeloosheid, gebruik van sociale voorzieningen, slechte beheersing van het Nederlands, discriminatie etc. Het benadrukken van allochtone herkomst door quotering versterkt de negatieve connotatie en zal opnieuw een negatieve associatie toevoegen aan de lange lijst die er al is. Nu nog gaat de discussie over quotering bij overheidsbanen. Straks gaat het misschien over quotering bij het onderwijs of het toekennen van zetels aan minderheidsgroeperingen in de politiek.* Het is nodig te erkennen dat vele factoren succes bepalen. Nadruk te leggen op één factor miskent de complexiteit en legt de bodem voor misplaatste verwachtingen. De hoogst opgeleiden komen overwegend voort uit gezinnen waarin ouders hoog zijn opgeleid. We kennen de herkomst van Turkse en Marokkaanse migranten. Dus is het irreëel hoge verwachtingen te hebben over het tempo waarin deze groepen zich zodanig emanciperen dat zij ook proportioneel terug te vinden zijn op zware managementfuncties. Dat probleem is overigens niet knellender voor allochtonen dan voor witte achterstandgroepen die we evenmin terugvinden op het hoogste niveau en voor wie evenmin iemand een pleidooi houdt deze achterstand middels quotering te bestrijden. Kwaliteit Wat de arbeidsmarkt betreft zal selectie onder alle omstandigheden moeten plaatsvinden op basis van aantoonbare kwaliteit. In open concurrentie met anderen. Daaraan tornen betekent de loper uitrollen voor massieve onvrede die de polarisatie tussen bevolkingsgroepen in de hand werkt. Die onlustgevoelens beginnen bij autochtone groepen die zich achtergesteld voelen, maar wordt gevoed door personen die weliswaar over de vereiste kwaliteiten beschikken maar niet over de juiste huidskleur. Tot slot ook bij allochtonen die gewoon op grond van kwaliteit benoemd wensen te worden. Zulk beleid levert uiterst vruchtbare grond voor onvrede. De snelheid waarmee die manifest wordt, is afhankelijk van: a. de schaal waarop bevoorrechting plaatsvindt en b. de snelheid waarmee gebreken van de voorkeurbehandeling duidelijker aan het licht treden. Te besluiten zulke onvrede te negeren, is weliswaar moedig maar kortzichtig. Je hebt minder nodig dan Wilders om daar garen bij te spinnen, maar je hebt méér dan Bos en Balkenende nodig om de ontsnapte geest weer in de fles te krijgen. We belanden dan in een etnisch moeras waar we vandaan zouden moeten blijven. * India kent een zeer lange geschiedenis op het gebied van voorkeurbehandeling van minderheden. Al tijdens het Britse koloniale regime werd dat beleid geïnitieerd. Het leidde tot een complex stelsel van reserved seats bij de overheid, in het onderwijs en in de politiek. Na tientallen jaren positieve discriminatie zijn de spanningen tussen bevolkingsgroepen verscherpt, de voorrechten niet gelijkelijk verdeeld tussen achtergestelde groepen, is er voortdurend strijd om toegelaten te worden tot de groep met voorkeurbehandeling en zijn vooroordelen over groepen die profiteren van het beleid stevig verankerd. De politieke belangen om deze omvangrijke groepen te bedienen zijn zeer groot. De tijdelijkheid van het beleid blijkt een hersenschim. Bezoek onze website! nws Het laatste nieuws over alle activiteiten van het Centrum voor Lokaal Bestuur vindt u op onze website Onze site geeft u informatie over: Bijeenkomsten van het CLB, Adviezen, Publicaties, Dualisme, de organisatie van het CLB, artikelen uit Lokaal Bestuur en ProefLokaal. Ook zijn er links naar andere websites die voor u als lokale of provinciale bestuurder interessant zijn. Automatisch betalen Als u nog per acceptgiro betaalt, maar het CLB wilt machtigen middels een automatische incasso, stuur ons dan een of bel ons even: Wij sturen u dan een machtigingsformulier toe LB september.indd :48:56

8 In het begin las ik alle raadsstukken Foto Bert Beelen en de winna Stijn Verbruggen Bij de verkiezing van de beste jonge raadsleden, een initiatief van de VNG, Raadslid.nu en Raadsleden-Nieuws, scoorde de PvdA dit jaar opvallend goed. Van de twaalf genomineerden kwamen er maar liefst zeven uit de PvdA. Stijn Verbruggen (Nijmegen) en Mohammed Mohandis (Gouda) drongen door tot de finale, Stijn was de uiteindelijke winnaar. Lokaal Bestuur interviewde beide finalisten. Margriet Visser medewerker CLB Stijn Verbruggen Jong Raadslid van het Jaar 2007 Stijn is 31, raadslid in Nijmegen en werkt voor de Tweede- Kamerfractie website: Gefeliciteerd, je bent Jong Raadslid van het Jaar Waarom denk je dat jij hebt gewonnen? Ik denk dat het komt door mijn website/weblog. Daar ben ik erg actief mee en dat levert af en toe publiciteit op. Als raadslid ben ik zichtbaar en mensen kunnen mij makkelijk benaderen. Ik merk dat mensen mij weten te vinden als zij een vraag hebben. Vaak zijn het mensen die het al via de formele kanalen hebben geprobeerd. Ik probeer me als politicus echt voor deze mensen in te zetten. Ik los graag hun problemen op, maar omdat er steeds meer reacties binnenkomen, stuur ik vragen buiten mijn eigen portefeuille door naar mijn fractiegenoten. Het is belangrijk dat mensen weten wat er met hun vraag gebeurt, ze moeten niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Wat zijn de dingen waar jij je voor inzet? Om aandacht van de media te krijgen moet je de boodschap leuk presenteren, de aandacht voor de inhoud komt dan vanzelf. Afgelopen jaar was bijvoorbeeld een weg in Nijmegen opgebroken en de gemeente had geen goede omleiding voor fietsen aangelegd. Fietsers gingen over het voetpad en kregen om het hoekje een bon van de politie. Als ik daar vragen over stel, is dat niet interessant genoeg voor de media. Daarom heb ik op mijn website een prijsvraag uitgeschreven over de politiecontrole. Ik heb gevraagd waar de politie die dag beter had kunnen controleren. De mensen met de beste ideeën kregen van mij hun boete terugbetaald. Op deze manier wordt het probleem via een ludieke actie zichtbaar en opgepikt door de media. Daarnaast kan een website ook gebruikt worden om standpunten uitgebreider toe te lichten, aangezien het niet altijd duidelijk is hoe partijen stemmen of waarom ze compromissen sluiten. Je kunt informatie kwijt die niet door de media wordt verspreid. Je bent 31, is dat jong in de Nijmeegse politiek? Nijmegen is een studentenstad, er zitten relatief veel jonge mensen in de raad. Als je als enige jongere in een gemeenteraad zit, dan ben je al snel hét aanspreekpunt voor jongerenzaken. Ik hou me niet specifiek met dit onderwerp bezig, maar ik vind het wel leuk om bijvoorbeeld op scholen jongeren te interesseren voor politiek. Politiek is namelijk ook voor jongeren leuk. Hoe is het eerste jaar als raadslid bevallen? Voordat ik raadslid werd, was ik al jaren actief bezig met de permanente campagne in de afdeling. Ik was bij veel vergaderingen aanwezig en kreeg op deze manier een goed beeld van het raadswerk. Daarnaast werk ik sinds een paar jaar voor de Tweede-Kamerfractie. Deze ervaring is zeker een voordeel. In het begin las ik alle raadsstukken, alle onderwerpen. Nu blader ik door en lees alleen over mijn eigen onderwerpen en controversiële zaken. Ik heb inmiddels genoeg vertrouwen om zo de informatie te schiften. Desondanks kost het raadswerk meer dan 20 uur in de week. Sinds half augustus heb ik een nieuwe baan met meer uren, ik ben nu persvoorlichter bij de PvdA-Tweede Kamerfractie. Ik zal mijn tijd nu nog beter moeten indelen. Maak je ook minder leuke dingen mee als raadslid? Ik vind het nog steeds moeilijk dat ik als raadslid niet alles kan veranderen wat ik wil. Officieel is de gemeenteraad de baas, wij geven de kaders mee aan het college. Maar de voorbereiding van die raadsbesluiten wordt gewoon door ambtenaren, en dus onder de regie van het college gedaan. Het is lastig de juiste weg te vinden om zaken aan te passen en je hebt vaak een enorme informatieachterstand ten opzichte van de wethouders. Wat vind je ervan dat er momenteel zoveel interne kritiek is op de PvdA? Het debat is gaande, dus er gebeurt in ieder geval iets. Dat is een goede zaak. In de partij hoor je vrij veel kritiek, maar weinig opbouwend. Sommige mensen proberen hun eigen straatje schoon te vegen terwijl ze zelf medeverantwoordelijk zijn, dat vind ik slecht. We moeten op een gezonde kritische manier naar onszelf kijken, maar niet doorslaan. Ik vind het hoopgevend dat er veel jonge politici zijn: zij hebben zich verenigd in een netwerk. Dat is een grote club jonge mensen die als politici dicht bij de praktijk staan. Jonge politici die elkaar tips geven en steunen. Als we die mentaliteit vasthouden, zal de sfeer in de partij op termijn vanzelf beter worden LB september.indd :49:04

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

BESTUUR. Speeddaten in Utrecht. X&X: de familie Tans Jan-Jaap over richtingenstrijd. Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met het rapport?

BESTUUR. Speeddaten in Utrecht. X&X: de familie Tans Jan-Jaap over richtingenstrijd. Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met het rapport? LOKAAL Jaargang 31 nummer 7/8 juli/augustus 2007 BESTUUR Maandblad van et Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Speeddaten in Utrect Vreeman op lokaal niveau Wat kunnen we met et rapport? Jonge politici

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 4e jaargang nummer 4 juli 2007 Vreeman: Versterk de eigen kracht Hoe geëmancipeerd zijn vrouwen eigenlijk? Ed van Thijn verlaat de politiek Jacques Tichelaar:

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Marleen Barth Niet zeuren over tegenwind. PvdA. Met. poster

Marleen Barth Niet zeuren over tegenwind. PvdA. Met. poster Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 7e jaargang nummer 4 december 2010 Ledendag in Den Haag Drie vakbonden over Rutte s toekomst verhaal Lilianne Ploumen verbindt verleden met heden Met PvdA poster

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

LOKAAL. BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA COLLEGEVORMING ONDER DE LOEP 4 SOCIAAL ONDERNEMEN EIGEN KRACHT

LOKAAL. BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA COLLEGEVORMING ONDER DE LOEP 4 SOCIAAL ONDERNEMEN EIGEN KRACHT LOKAAL Jaargang 38 nummer 7/8 Juli/Augustus 2014 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA COLLEGEVORMING ONDER DE LOEP 4 SOCIAAL ONDERNEMEN Montferland geeft goede voorbeeld 8

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

burgemeestersblad Al dan niet voortzetten geen vraag meer Evaluatie professionaliseringsfonds 2003-2005

burgemeestersblad Al dan niet voortzetten geen vraag meer Evaluatie professionaliseringsfonds 2003-2005 burgemeestersblad 36 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 9, juli 2005 2 Redactioneel commentaar Sander Schelberg over t Blijft een prachtbaan 3 De weg naar Rome Column van Jaap

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

IDEAAL. Carrie: kies mij. IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen?

IDEAAL. Carrie: kies mij. IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen? IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen? Carrie: kies mij Nieuwjaarsbijeenkomst over burgemeestersverkiezing:

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Dit werk is mijn passie

Dit werk is mijn passie Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 4 juni 2006 Ondernemers over de PvdA Terug naar de emancipatie van de onderklasse De PvdA-ideeëntrein Trude Maas: We moeten het bedrijfsleven

Nadere informatie

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 10e jaargang, nummer 3 oktober 2012 De deelraadsdiscussie staat weer op de rol pagina 4-7 Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 Tunahan Kuzu naar Den Haag, Sharida Noormohamed in de raad pagina 10-12

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 burgemeestersblad 39 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 10, april 2006 2 Gemeenteraadsverkiezingen Redactioneel commentaar van Wim

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie