GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG"

Transcriptie

1 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG voor het eerste halfjaar van 2015 Brussel 5 augustus 2015 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

2 INHOUDSOPGAVE Verslag van de raad van bestuur van Ageas... 3 Resultaten en ontwikkelingen... 4 Geconsolideerd tussentijds f inancieel verslag voor het eerste half jaar van Geconsolideerde balans... 7 Geconsolideerde resultatenrekening... 8 Geconsolideerd overzicht van het comprehensive income... 9 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen Geconsolideerd kasstroom overzicht Algemene informatie Samenvatting grondslagen voor financiële verslaggeving en consolidatie Overnames en desinvesteringen Uitstaande aandelen en winst per aandeel Toezicht en solvabiliteit Verbonden partijen Informatie operationele segmenten Toelichting op de geconsolideerde balans Geldmiddelen en kasequivalenten Financiële beleggingen Leningen Beleggingen in geassocieerde deelnemingen Verzekeringsverplichtingen Achtergestelde schulden Leningen Acute en uitgestelde belastingen RPN(I) Voorzieningen Verplichtingen i.v.m. geschreven NCI-putopties Derivaten Toezeggingen Reële waarde van financiële activa en verplichtingen Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Verzekeringspremies Rentebaten, dividend en overige beleggingsbaten Resultaat op verkoop en herwaarderingen Schadelasten en uitkeringen Financieringslasten Wijzigingen in de bijzondere waardeverminderingen Toelichting op de transacties niet opgenomen op de geconsolideerde balans Voorwaardelijke verplichtingen Gebeurtenissen na balansdatum Bericht van de Raad van Bestuur Verklaring van de onafhankelijke accountant Alle bedragen in de cijferopstellingen van dit Geconsolideerd tussentijds financieel verslag luiden in miljoenen euro s, tenzij anders vermeld. 2 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

3 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGEAS TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

4 Resultaten en ontwikkelingen Resultaten van Ageas De resultaten van Ageas in de eerste helft van 2015 werden gekenmerkt door een uiterst solide reeks cijfers, waarbij zowel het premie-inkomen als het nettoresultaat aanzienlijk hoger lag dan vorig jaar. De groei van het premie-inkomen was opnieuw te danken aan de goede verkopen van Leven in Azië, vooral in China en Thailand. Het totale premie-inkomen van Ageas, inclusief de niet-geconsolideerde partnerships tegen 100%, bedroeg EUR 16,6 miljard, een toename van 21% ten opzichte van vorig jaar, inclusief gunstige wisselkoerseffecten van 13%. Het totale nettoresultaat Verzekeringen bedroeg EUR 504 miljoen, een stijging van 48%, mede dankzij een sterk nettoresultaat van EUR 306 miljoen in het tweede kwartaal en uitzonderlijke beleggingsresultaten van circa EUR 100 miljoen in Azië (China) en gunstige wisselkoerseffecten van EUR 24 miljoen. Het nettoverlies van de Algemene Rekening bedroeg EUR 35 miljoen, grotendeels vanwege de hogere RPN(I)-verplichting in het tweede kwartaal. Het totale eigen vermogen per eind juni steeg van EUR 10,2 miljard eind 2014 naar EUR 11,1 miljard of EUR 51,58 per aandeel. De gunstige evolutie sinds het begin van het jaar is toe te schrijven aan een aantal factoren: het nettoresultaat, de stijging in de ongerealiseerde winsten op de vastrentende portefeuille en de aandelenportefeuille, de herwaardering van de putoptie op AG Insurance en gunstige wisselkoersverschillen. De dividendbetaling en de verdere uitvoering van het aandeleninkoopprogramma hebben de stijging gedeeltelijk tenietgedaan. Leven, Niet-leven en andere verzekeringen Het nettoresultaat van Leven verbeterde aanzienlijk van EUR 285 miljoen naar EUR 382 miljoen, grotendeels dankzij Azië. In België daalde het nettoresultaat naar EUR 141 miljoen als gevolg van lagere meerwaarden en een hoger effectief belastingtarief vorig jaar, inclusief een vrijval van een uitgestelde belastingverplichting. In Continentaal Europa steeg het nettoresultaat naar EUR 34 miljoen, mede dankzij de hogere resultaten in Luxemburg. In Azië steeg het nettoresultaat naar EUR 207 miljoen (tegenover EUR 70 miljoen), mede dankzij uitzonderlijke beleggingsresultaten in China van EUR 100 miljoen en een gunstig wisselkoerseffect van EUR 19 miljoen. Door de betere combined ratio rapporteerden de Niet-levenactiviteiten een nettoresultaat van EUR 127 miljoen (tegenover EUR 49 miljoen). Ongunstige weersomstandigheden hadden voor circa EUR 60 miljoen een impact op het resultaat van vorig jaar. In België steeg het nettoresultaat voor de eerste helft van het jaar van EUR 6 miljoen, inclusief EUR 24 miljoen weersgerelateerde kosten, naar EUR 55 miljoen. In het VK steeg het nettoresultaat naar EUR 46 miljoen (tegenover EUR 25 miljoen, inclusief EUR 36 miljoen wegens ongunstige weersomstandigheden), met een beter resultaat in Woningverzekeringen en Overige. De Autoverzekeringen bleven zwakke prestaties neerzetten, een gevolg van het aantal hogere claims voor eigen materiële schade. In Continentaal Europa steeg de nettowinst naar EUR 22 miljoen (tegenover EUR 10 miljoen). Die stijging kan gedeeltelijk worden verklaard door de verandering in consolidatiekring in Portugal en Italië, maar ook door de betere operationele resultaten in alle geconsolideerde entiteiten. Overige Verzekeringen in het VK, waaronder ook de Retailactiviteiten vallen, boekte in totaal vergoedingen- en commissieopbrengsten van EUR 138 miljoen, een daling van 5% tegen constante wisselkoersen. Het nettoresultaat stemde overeen met een verlies van EUR 5,6 miljoen (tegenover een winst van EUR 5,9 miljoen), inclusief EUR 11 miljoen aan regionale en strategische projectkosten. Het resultaat van vorig jaar omvatte EUR 6 miljoen uit een juridische schikking, terwijl in het resultaat van dit jaar projectkosten in verband met de vernieuwde Retail-strategie zijn opgenomen. Algemene rekening Het nettoverlies van de Algemene Rekening voor het eerste halfjaar bedroeg EUR 35 miljoen, waarvan EUR 24 miljoen verband hield met een verdere stijging van de RPN(I)-verplichting. Eind juni bedroeg de verplichting EUR 491 miljoen. De operationele kosten stegen naar EUR 25 miljoen. 4 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

5 Solvabiliteit Het totale beschikbare kapitaal van Ageas bedroeg per eind juni 2015 EUR 10,2 miljard, in vergelijking met EUR 8,8 miljard per eind Het kapitaal is EUR 5,8 miljard hoger dan het totale vereiste geconsolideerde minimumkapitaal. Het totale beschikbare kapitaal van de verzekeringsactiviteiten bedroeg EUR 10,1 miljard. Dit leidde tot een solvabiliteitsratio voor de wereldwijde verzekeringsactiviteiten van 234%. De solvabiliteitsratio per segment bleef sterk en bedroeg 215% in België, 241% in het Verenigd Koninkrijk, 173% in Continentaal Europa en 312% in Azië. Nettokaspositie Algemene Rekening De nettokaspositie van de Algemene Rekening bedroeg EUR 1,5 miljard, EUR 0,1 miljard lager dan eind Daarnaast hield Ageas ook zo'n EUR 0,3 miljard in liquide activa met een looptijd van meer dan een jaar. Deze activa zijn niet opgenomen in de gerapporteerde nettokaspositie. Brussel, 4 augustus 2015 Raad van Bestuur TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

6 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN TUSSENTIJDS FINANCIEELVERSLAG 2015

7 Geconsolideerde balans (voor winstbestemming) Noot 30 juni december 2014 Activa Geldmiddelen en kasequivalenten , ,3 Financiële beleggingen , ,8 Vastgoedbeleggingen , ,3 Leningen , ,3 Beleggingen inzake unit-linked contracten , ,9 Beleggingen in geassocieerde deelnemingen , ,3 Herverzekering en overige vorderingen 2.027, ,7 Actuele belastingvorderingen 14 17,3 11,8 Uitgestelde belastingvorderingen ,0 106,4 Overlopende rente en overige activa 2.299, ,2 Materiële vaste activa 1.123, ,4 Goodwill en overige immateriële vaste activa 1.519, ,6 Totaal activa , ,0 Verplichtingen Verplichtingen inzake verzekeringscontracten Leven , ,7 Verplichtingen inzake beleggingscontracten Leven , ,7 Verplichtingen inzake unit-linked contracten , ,0 Verplichtingen inzake verzekeringscontracten Niet-leven , ,6 Schuldbewijzen 2,1 2,2 Achtergestelde schulden , ,3 Leningen , ,5 Actuele belastingschulden ,1 84,8 Uitgestelde belastingschulden , ,6 RPN(I) ,0 467,0 Overlopende rente en overige verplichtingen 2.287, ,9 Voorzieningen ,7 171,4 Verplichtingen inzake geschreven putopties op minderheidsbelang , ,8 Totaal verplichtingen , ,5 Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders , ,3 Minderheidsbelangen 589,9 688,2 Totaal eigen vermogen , ,5 Totaal verplichtingen en eigen vermogen , ,0 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

8 Geconsolideerde resultatenrekening Baten Eerste halfjaar Eerste halfjaar Tweede kwartaal Tweede kwartaal Eerste kwartaal Noot Bruto premies 4.731, , , , ,1 - Wijziging in niet-verdiende premies - 106,8-128,3 1,1 11,1-107,9 - Afgegeven herverzekeringspremies - 149,0-178,2-68,0-87,9-81,0 Netto verdiende premies , , , , ,2 Rentebaten, dividenden en overige beleggingsbaten , ,8 773,4 769,8 733,3 Ongerealiseerde winst (verlies) op RPN(I) - 24,0-156,8-59,6-53,1 35,6 Resultaat op verkoop en herwaarderingen ,3 180,0 58,8 101,7 55,5 Baten uit beleggingen inzake unit-linked contracten 578,0 821,6-360,0 402,7 938,0 Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen 225,8 79,4 153,1 43,2 72,7 Commissiebaten 227,8 210,5 103,0 103,8 124,8 Overige baten 100,6 105,9 56,9 46,8 43,7 Totale baten 7.204, , , , ,8 Lasten - Schadelasten en uitkeringen, bruto , , , , ,6 - Schadelasten en uitkeringen, aandeel herverzekeraars 48,0 131,7 19,6 84,6 28,4 Schadelasten en uitkeringen, netto , , , , ,2 Lasten inzake unit-linked contracten - 619,7-846,2 338,9-416,3-958,6 Financieringslasten 25-82,6-81,5-41,6-41,9-41,0 Wijzigingen in bijzondere waardeverminderingen 26-5,4-23,4-1,6-18,3-3,8 Wijzigingen in voorzieningen 16-0,7-131,0-1,1-130,4 0,4 Commissielasten - 637,4-646,7-306,6-317,5-330,8 Personeelskosten - 426,7-409,4-213,5-204,4-213,2 Overige lasten - 519,5-478,7-279,1-253,8-240,4 Totale lasten , , , , ,6 Resultaat voor belastingen 688,1 181,5 357,9 69,4 330,2 Belastingbaten (lasten) - 126,5-57,9-82,6-18,6-43,9 Nettoresultaat over de periode 561,6 123,6 275,3 50,8 286,3 Toewijsbaar aan de minderheidsbelangen 92,5 92,8 47,6 50,1 44,9 Nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders 469,1 30,8 227,7 0,7 241,4 Gegevens per aandeel (EUR) Gewoon resultaat per aandeel 3 2,16 0,14 Verwaterd resultaat per aandeel 3 2,16 0,14 Het bruto premie-inkomen (som van brutopremies en premies uit beleggingscontracten zonder Discretionary Participation Features ) kan als volgt worden berekend. Eerste halfjaar Eerste halfjaar Tweede kwartaal Tweede kwartaal Eerste kwartaal Noot Bruto premies 4.731, , , , ,1 Premies inzake beleggingscontracten 660,3 701,5 253,8 258,2 406,5 (direct verantwoord als verplichting) Bruto premie-inkomen , , , , ,6 8 TUSSENTIJDS FINANCIEELVERSLAG 2015

9 Geconsolideerd overzicht van het comprehensive income Noot Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Tweede kwartaal 2015 Tweede kwartaal 2014 Eerste kwartaal 2015 Overig comprehensive income Onderdelen die niet naar de resultatenrekening zullen worden geclassificeerd: De herberekening van de verplichting inzake de toegezegdpensioenregeling 39,4-93,1 63,4-26,6-24,0 Gerelateerde belasting - 12,7 27,5-21,3 8,3 8,6 De herberekening van de verplichting inzake de toegezegdpensioenregeling 26,7-65,7 43,0-18,4-16,3 Totaal van de onderdelen die niet naar de resultatenrekening zullen worden geclassificeerd: 26,7-65,7 43,0-18,4-16,3 Onderdelen die (kunnen) worden geherclassificeerd naar de resultatenrekening: Wijzigingen in amortisatie van investeringen tot einde looptijd aangehouden 12,2 13,1 6,2 5,3 6,0 Gerelateerde belasting - 3,1-3,3-1,6-1,3-1,5 Wijziging in beleggingen Tot einde looptijd aangehouden 8 9,1 9,8 4,6 4,0 4,5 Wijzigingen in herwaardering van investeringen beschikbaar voor verkoop 1) 338, ,4-994,7 704, ,2 Gerelateerde belasting - 67,6-424,8 284,0-207,4-351,6 Wijzigingen in herwaardering van investeringen beschikbaar voor verkoop 8 270, ,6-710,7 496,9 981,6 Aandeel in Overig comprehensive income van geassocieerde deelnemingen ,3 155,2 112,9 128,3 17,4 Wijzigingen in omrekeningsverschillen 280,9 67,9-111,3 62,9 392,2 Totaal van de onderdelen die (kunnen) worden geherclassificeerd naar de resultatenrekening: 691, ,5-704,5 692, ,7 Overig comprehensive income over de periode, na belastingen 717, ,8-661,5 673, ,4 Nettoresultaat over de periode 561,6 123,6 275,3 50,8 286,3 Totaal Overig comprehensive income over de periode 1.279, ,4-386,2 724, ,7 Nettoresultaat toewijsbaar aan minderheidsbelangen 92,5 92,8 47,6 50,1 44,9 Overig comprehensive income toewijsbaar aan minderheidsbelangen 77,4 232,3-160,4 108,9 237,8 Totaal Overig comprehensive income toewijsbaar aan minderheidsbelangen 169,9 325,1-112,8 159,0 282,7 Totaal Overig comprehensive income over de periode, toewijsbaar aan de aandeelhouders 1.109,6 989,3-273,4 565, ,0 1) De Wijzigingen in herwaardering van Investeringen beschikbaar voor verkoop, bruto, zijn met inbegrip van kasstroomafdekkingen en na koersverschillen en shadow accounting. TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

10 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen On- Eigen Koers- Netto resultaat gerealiseerde vermogen Minder- Totaal Aandelen- Agio Overige verschillen toewijsbaar aan winsten en toewijsbaar aan heids- eigen kapitaal reserve reserves reserve aandeelhouders verliezen aandeelhouders belangen vermogen Stand per 1 januari , , ,4-2,7 569, , ,1 804, ,0 Netto resultaat over de periode 30,8 30,8 92,8 123,6 Herwaardering van investeringen 944,9 944,9 243, ,6 Herwaardering IAS 19-55,2-55,2-10,5-65,7 Omrekeningsverschillen 68,8 68,8-0,9 67,9 Totaal van wijzigingen in eigen vermogen niet uit hoofde van aandeelhouderschap - 55,2 68,8 30,8 944,9 989,3 325, ,4 Overdracht 569,5-569,5 Dividend - 307,8-307,8-207,6-515,4 Eigen aandelen - 105,6-105,6-105,6 Intrekking van aandelen - 18,4-61,0 79,4 Op aandelen gebaseerde beloning 1,3 1,3 1,3 Impact geschreven putoptie op minderheidsbelang 165,6 165,6-192,6-27,0 Acquisitie Médis en Ocidental Seguros - 75,4 3,0-72,4-53,6-126,0 Overige veranderingen in het eigen vermogen - 15,5-4,6-20,1 2,0-18,1 Stand per 30 juni , , ,4 66,1 30, , ,4 678, ,6 Stand per 1 januari , , ,0 325,9 475, , ,3 688, ,5 Netto resultaat over de periode 469,1 469,1 92,5 561,6 Herwaardering van investeringen 340,7 340,7 69,6 410,3 Herwaardering IAS 19 20,6 20,6 6,1 26,7 Omrekeningsverschillen 279,2 279,2 1,7 280,9 Totaal van wijzigingen in eigen vermogen niet uit hoofde van aandeelhouderschap 20,6 279,2 469,1 340, ,6 169, ,5 Overdracht 475,6-475,6 Dividend - 328,9-328,9-145,6-474,5 Eigen aandelen - 135,6-135,6-135,6 Intrekking van aandelen - 53,4-154,7 208,1 Op aandelen gebaseerde beloning 1,4 1,4 1,4 Impact geschreven putopties op minderheidsbelang 1) 254,8 254,8-52,8 202,0 Herstructurering Italië - 67,6-67,6 Overige veranderingen in het eigen vermogen 2) - 15,2-4,1 4,1-15,2-2,2-17,4 Stand per 30 juni , , ,4 601,0 469, , ,4 589, ,3 1) Heeft betrekking op de putopties op AG insurance-aandelen en de putoptie op Interparking aandelen (alleen in 2015) (zie noot 17 Verplichten i.v.m. geschreven NCI-putopties). 2) Overige veranderingen in het eigen vermogen bevatten betalingen aan de houders van de CASHES-en FRESH-obligaties. 10 TUSSENTIJDS FINANCIEELVERSLAG 2015

11 Geconsolideerd kasstroom overzicht Noot Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari , ,6 Resultaat voor belastingen 688,1 181,5 Aanpassingen om het resultaat te laten aansluiten op de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten: Herberekening RPN(I) 15 24,0 156,8 (On)gerealiseerde winsten (verliezen) ,3-180,0 Baten van geassocieerde deelnemingen - 225,8-79,4 Afschrijvingen en oprenting 401,7 428,5 Bijzondere waardeverminderingen 26 5,4 23,4 Voorzieningen 16 2,2 131,0 Op aandelen gebaseerde beloningen 1,4 1,3 Totaal van de aanpassingen om het resultaat te laten aansluiten op de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 94,6 481,6 Wijzigingen in operationele activa en verplichtingen: Activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 8-66,8 5,4 Leningen 9-819,9 307,2 Herverzekering en overige vorderingen 21,2-200,4 Beleggingen inzake unit-linked contracten - 490,5-458,3 Schulden ,3 72,2 Verplichtingen inzake verzekerings- en beleggingscontracten 11.1 & , ,3 Verplichtingen inzake unit-linked contracten ,1 461,6 Netto wijzigingen in alle overige operationele activa en verplichtingen - 331, ,3 Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen 54,1 37,4 Betaalde winstbelastingen - 66,9-92,0 Totaal van de wijzigingen in operationele activa en verplichtingen - 995, ,1 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten - 213, ,2 Aankoop van beleggingen , ,0 Opbrengsten uit verkoop en aflossingen beleggingen 4.892, ,1 Aankoop van vastgoedbeleggingen - 44,6-36,1 Opbrengsten uit verkoop van vastgoedbeleggingen 12,7 10,9 Aankopen van materiële vaste activa - 32,3-52,7 Opbrengsten uit verkoop van materiële vaste activa 0,4 0,3 Aankoop (kapitaalinjectie) van dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen (inclusief kapitaalverhogingen van deelnemingen) 2-106,0-152,6 Desinvestering van dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen (inclusief kapitaalterugbetalingen van deelnemingen) 2 4,3 10,8 Aankoop van immateriële vaste activa - 7,0-6,5 Opbrengsten uit verkoop van immateriële vaste activa 1,2 0,6 Kasstroom uit investeringsactiviteiten 211,6-683,2 Aflossing van schuldbewijzen - 0,1-65,9 Opbrengsten uit uitgifte van achtergestelde schulden ,8 Terugbetaling van achtergestelde schulden ,9 Opbrengsten uit uitgifte van overige financieringen 13 15,7 2,3 Terugbetaling van overige financieringen - 10,7-56,9 Aankoop van eigen aandelen 3 & 4-135,6-105,6 Dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders 4-328,9-309,7 Uitgekeerd dividend aan minderheidsbelangen 4-145,6-207,6 Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 366,3-743,4 Effect van omrekeningsverschillen van geldmiddelen en kasequivalenten 25,8 7,8 Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni , ,0 Bijkomende toelichting inzake kasstromen uit bedrijfsactiviteiten Ontvangen rente , ,1 Ontvangen dividenden van beleggingen 22 69,0 58,5 Betaalde rente 25-92,8-94,9 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

12 ALGEMENE INFORMATIE 12 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

13 1 Samenvatting grondslagen voor financiële verslaggeving en consolidatie Het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor het eerste halfjaar van 2015 van Ageas is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) geldend per 1 januari 2015, zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB) en zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU) per die datum. 1.1 Grondslagen voor financiële verslaggeving De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het boekjaar eindigend op 31 december Wijzigingen in IFRS die op 1 januari 2015 in werking zijn getreden en die van belang zijn voor Ageas (en zijn goedgekeurd door de EU) staan vermeld in paragraaf 1.2. De grondslagen zoals hier beschreven, zijn een samenvatting van de volledige grondslagen voor de verslaggeving die op https://www.ageas.com/nl/over-ageas/toezicht-audit-enboekhoudregels worden weergegeven. Het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag van Ageas is opgemaakt op basis van het going concern-beginsel. Het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag van Ageas luidt in euro s, de functionele valuta van de moedermaatschappij van Ageas. Activa en passiva die zijn opgenomen in de balans van Ageas hebben gewoonlijk een looptijd van meer dan 12 maanden, met uitzondering van Geldmiddelen en kasequivalenten, Herverzekering en overige vorderingen, Overlopende rente en overige activa, Overlopende rente en overige verplichtingen en Actuele belastingvorderingen en -schulden. De belangrijkste door Ageas toegepaste IFRS voor de bepaling van de activa en verplichtingen zijn: IAS 1 voor presentatie van de jaarrekening; IAS 16 voor materiële vaste activa; IAS 19 voor personeelsbeloningen; IAS 23 voor leningen; IAS 28 voor investeringen in geassocieerde deelnemingen; IAS 32 voor geschreven putopties op minderheidsbelangen; IAS 36 voor bijzondere waardeverminderingen van activa; IAS 38 voor immateriële activa; IAS 39 voor financiële instrumenten; IAS 40 voor vastgoedbeleggingen; IFRS 3 voor bedrijfscombinaties; IFRS 4 voor waardering van verzekeringscontracten; IFRS 7 voor informatieverschaffing over financiële instrumenten; IFRS 8 voor operationele segmenten; IFRS 10 voor geconsolideerde jaarrekeningen; IFRS 12 voor rapportering van belangen in andere entiteiten; IFRS 13 voor waardering tegen reële waarde. 1.2 Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving De volgende nieuwe of herziene standaarden, interpretaties en wijzigingen op standaarden en interpretaties zijn met ingang van 1 januari 2015 van kracht (zoals goedgekeurd door de EU). Wijzigingen van IAS 19 Toegezegdepensioenregelingen: werknemersbijdragen De wijzigingen hebben betrekking op bijdragen van werknemers of derde partijen aan toegezegdepensioenregelingen. Het doel van de wijzigingen is om de verwerkingswijze van deze bijdragen te vereenvoudigen, voor zover deze onafhankelijk zijn van het aantal jaar dat de werknemer werkzaam is bij de entiteit, bijvoorbeeld bijdragen die zijn berekend op basis van een vast percentage van het salaris. Verbeteringen in IFRSs ( cyclus) De onderwerpen waarop het verbeteringsproject betrekking heeft en welke met ingang van 1 januari 2015 van kracht zijn, zijn als volgt: IFRS 2 Op aandelen gebaseerde beloningen: de definitie van voorwaarden voor onvoorwaardelijke toezeggingen; IFRS 3 Bedrijfscombinaties: verwerking van voorwaardelijke vergoedingen in bedrijfscombinaties; IFRS 8 Operationele segmenten: aggregatie van operationele segmenten en de aansluiting van het totaal van de gerapporteerde activa per segment en de totale activa van de entiteit; IFRS 13 Waardering tegen reële waarde: kortetermijn vorderingen en schulden; IAS 16 Materiële vaste activa: methode van herwaardering: proportionele aanpassing van cumulatieve afschrijvingen; IAS 24 Verbonden partijen: key management personeel; IAS 38 Immateriële vaste activa: methode van herwaardering: proportionele aanpassing van cumulatieve afschrijvingen. De impact van bovenstaande wijzigingen op onze financiële verslaggeving is beperkt. TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

14 Verbeteringen in IFRSs ( cyclus) De onderwerpen waarop het verbeteringsproject betrekking heeft en welke met ingang van 1 januari 2015 van kracht zijn, zijn als volgt: IFRS 1 Eerste toepassing IFRS: betekenis van effectieve IFRSs ; IFRS 3 Bedrijfscombinaties: scope-uitzondering voor joint ventures; IFRS 13: Waardering tegen reële waarde: scope met betrekking tot de portfolio-uitzondering; IAS 40 Vastgoedbeleggingen: nadere toelichting op de relatie tussen IFRS 3 en IAS 40 bij de classificatie van vastgoed als belegging of als vastgoed voor eigen gebruik. Verwachte wijzigingen in IFRS EU in 2016 Er zijn geen nieuwe standaarden die per 1 januari 2016 voor Ageas van kracht worden met een grote materiële impact op het eigen vermogen en/of het nettoresultaat. 1.3 Schattingen De opstelling van het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag op basis van IFRS vereist een aantal schattingen aan het einde van de verslagperiode. De gehanteerde schattingen en modellen zijn in het algemeen consistent sinds de introductie van IFRS in Elke schatting brengt van nature een aanzienlijk risico op materiële aanpassingen (positief dan wel negatief) in de boekwaarde van activa en passiva in het komend boekjaar met zich mee De impact van bovenstaande wijzigingen op onze financiële verslaggeving is beperkt. De belangrijkste schattingen per de verslagdatum worden in de volgende tabel weergegeven. 30 juni 2015 Activa Onzekerheid schatting Voor verkoop beschikbare activa Gestructureerde kredietinstrumenten - Niveau 2 - Het waarderingsmodel - Inactieve markten - Niveau 3 - Het waarderingsmodel - Gebruik niet-marktwaarneembare input - Inactieve markten Vastgoedbeleggingen - Bepaling van de gebruiksduur en restwaarde Leningen - Het waarderingsmodel - Parameters als creditspread, looptijd en de rente Geassocieerde deelnemingen - Van de beleggingsmix, de activiteiten en de marktontwikkelingen afhankelijke combinatie van onzekerheden Goodwill - Het gehanteerde waarderingsmodel - Financiële en economische variabelen - Disconteringsvoet - De aan de inherente risicopremie van de entiteit Overige immateriële vaste activa - Bepaling van de gebruiksduur en restwaarde Uitgestelde belastingvorderingen - Interpretatie van complexe belastingwetgeving - Hoogte en tijdstip van toekomstig, belastbaar inkomen Verplichtingen Verplichtingen verzekeringscontacten - Leven - Actuariële aannames - Gehanteerde rentecurve bij toereikendheidstoets - Niet-leven - Voorzieningen voor (voorgevallen maar niet-gerapporteerde) schadeclaims - Schadebehandelingskosten - Finale afhandeling van uitstaande schade claims Pensioenverplichtingen - Actuariële aannames - Disconteringsvoet - Inflatie/salarissen Voorzieningen - De waarschijnlijkheid van een huidige verplichting als gevolg van gebeurtenissen in het verleden - De berekening van het best geschatte bedrag Uitgestelde belastingschulden - Interpretatie van complexe belastingwetgeving Geschreven putopties op minderheidsbelangen - Geschatte toekomstige reële waarde - Disconteringsvoet 14 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

15 1.4 Segmentrapportering Operationele segmenten De te rapporteren segmenten van Ageas zijn gebaseerd op geografische regio s, de resultaten zijn gebaseerd op IFRS. Die onderverdeling naar regio's is ingegeven door het feit dat de activiteiten in de bewuste regio's van vergelijkbare aard zijn en dezelfde economische kenmerken delen. De operationele segmenten zijn: België; Verenigd Koninkrijk (VK); Continentaal Europa; Azië; Algemene Rekening. Ageas heeft besloten dat de meest gepaste wijze van rapportering van de operationele segmenten onder IFRS gebaseerd is op de regio s waarin Ageas opereert: België, Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië. Activiteiten die geen verband houden met verzekeren en eliminatieverschillen worden los van de verzekeringsactiviteiten gerapporteerd in het vijfde operationele segment: Algemene Rekening. De Algemene Rekening omvat activiteiten die niet gerelateerd zijn aan de kernverzekeringsactiviteiten, zoals groepsfinanciering en andere holding activiteiten. Onder de Algemene Rekening vallen tevens de investering in Royal Park Investments, de verplichtingen uit hoofde van de CASHES / RPN(I) en de geschreven putoptie op het minderheidsbelang, evenals de vorderingen en juridische procedures met betrekking tot de gebeurtenissen uit het verleden. Transacties tussen de verschillende operationele segmenten vinden plaats tegen marktconforme condities die ook beschikbaar zijn voor niet-gerelateerde derden. Eliminaties worden afzonderlijk gerapporteerd. 1.5 Consolidatiegrondslagen Dochterondernemingen Het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag omvat de financiële verslagen van ageas SA/NV (de Moedermaatschappij ) en haar dochterondernemingen. Investeringen in geassocieerde deelnemingen waarin Ageas invloed van betekenis heeft zonder overwegende zeggenschap worden verantwoord volgens de 'equity'-methode. 1.6 Vreemde valuta In de volgende tabel worden de koersen van de belangrijkste valuta voor Ageas weergegeven. Koers per einde periode Gemiddelde koers 1 euro = 30 juni december 2014 Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Britse pond 0,71 0,78 0,73 0,82 Amerikaanse dollar 1,12 1,21 1,12 1,37 Hong Kong dollar 8,67 9,42 8,65 10,63 Turkse lira 3,00 2,83 2,86 2,97 Chinese yuan renminbi 6,94 7,54 6,94 8,45 Maleisische ringgit 4,22 4,25 4,06 4,48 Thaise baht 37,80 39,91 36,78 44,62 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

16 2 Overnames en desinvesteringen De volgende significante overnames en desinvesteringen zijn gedaan in 2015 en Details over eventuele overnames en desinvesteringen na balansdatum zijn opgenomen in noot 28 Gebeurtenissen na balansdatum. 2.1 Overnames en Desinvesteringen in 2015 AG Insurance verwierf voor EUR 86,7 miljoen een belang van 36% in de geassocieerde deelneming Spitfire welke bestaat uit 23 retail warenhuizen in Duitsland. Daarnaast zijn er andere overnames voor een totaalbedrag van EUR 11 miljoen gedaan. Er zijn gedurende het eerste halfjaar van 2015 geen significante desinvesteringen gedaan. 2.2 Overnames in 2014 UBI Assicurazioni Op 5 augustus 2014 bereikten Ageas en BNP Paribas Cardif een akkoord met UBI Banca tot overname van de resterende 50% 1 aandeel in het aandelenkapitaal van UBI Assicurazioni (UBIA), voor een totaalbedrag van EUR 75 miljoen en extra commissies onderworpen aan een afsluitingscorrectie. UBIA is een van de toonaangevende bankverzekeraars in het nietlevensegment op de Italiaanse markt. Deze transactie vervolledigt de gezamenlijke aankoop van het meerderheidsbelang in UBIA in Deze transactie werd eind 2014 afgerond. Ageas betaalde EUR 46 miljoen om het additioneel belang van 25% te verwerven. Aangezien Ageas reeds zeggenschap had over UBIA, resulteerde de aankoop niet in de boeking van een aankoop, echter, de aankoop resulteerde in een afname van het eigen vermogen van Ageas met EUR 40 miljoen, als gevolg van het feit dat de aankoopprijs, inclusief de reële waarde van de extra commissies, hoger was dan de nettowaarde van de activa. BNP Paribas Cardif en Ageas bezitten samen 100% van UBIA, waarbij Ageas 50% + 1 aandeel heeft en BNP Paribas Cardif 50% - 1 aandeel. Beide aandeelhouders kwamen overeen om de activiteiten van UBIA in Italië uit te breiden, om de ontwikkeling van verzekeringsproducten en diensten in het segment Nietleven, met inbegrip van auto- en woningverzekeringen, te vervolgen. Tegelijkertijd stemde UBI Banca in met een hernieuwing en uitbreiding van zijn overeenkomst tot langetermijndistributie met UBIA. UBI Assicurazioni kreeg de nieuwe naam Cargeas Assicurazioni. Médis en Ocidental Seguros MBCP Ageas, de joint venture met Banco Comercial Português (BCP) die voor 51% eigendom is van Ageas, heeft zijn aandelen in de niet-levenondernemingen als dividend uitgekeerd aan zijn twee aandeelhouders, samen met een kapitaalverdeling van EUR 225 miljoen. Ageas verwierf de volledige eigendom van deze Portugese niet-levenactiviteiten door de acquisitie van MBCP's 49%-belang op 30 juni 2014 voor een bedrag van EUR 126 miljoen. De transactie omvat een eenmalige prijsaanpassing na 4 jaar om feitelijke versus verwachte commerciële prestatie in het MBCP-netwerk te weerspiegelen. Conform IFRS registreerde Ageas geen goodwill op deze transactie, aangezien het reeds zeggenschap had over deze bedrijven. Het verschil van EUR 72,4 miljoen tussen acquisitieprijs en boekwaarde van de activa en passiva werd in mindering gebracht op het eigen vermogen. Andere acquisities Op 2 april 2014 verwierf Ageas Frankrijk een additioneel belang van 16% in de geassocieerde deelneming Sicavonline. Als gevolg van deze acquisitie bereikte het Ageas-aandeel in Sicavonline 65% en verwierf Ageas zeggenschap over Sicavonline. Sinds deze datum wordt Sicavonline volledig geconsolideerd binnen het consolidatiebereik van Ageas. De bedragen betreffende deze transactie waren relatief klein. De totale geregistreerde goodwill bedroeg EUR 9,9 miljoen. Er werd een winst van EUR 1,1 miljoen geboekt op het niet langer opnemen van de geassocieerde deelneming toen de zeggenschap tot stand kwam en de entiteit volledig werd geconsolideerd. Op 15 april 2014 verwierf AG Insurance Kievit, een groep van vastgoedmaatschappijen, voor een totaalbedrag van EUR 145,1 miljoen. In december 2014 verwierf AG Insurance Sofa Invest, een vastgoedmaatschappij, voor een totaalbedrag van EUR 48,7 miljoen. 16 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

17 2.3 Desinvesteringen in 2014 Interparking Op 18 juli 2014 ondertekende AG Real Estate, de meerderheidsaandeelhouder (90%) van Interparking, een akkoord met CPP Investment Board European Holdings S.àr.l (CPPIBEH), een 100%-dochtermaatschappij van Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), om aan CPPIBEH een 39%-belang in Interparking te verkopen. De partijen kwamen een aankoopprijs van EUR 380 miljoen overeen voor het 39%-belang, gebaseerd op een EBITDAwaarderingsveelvoud 2013 van ongeveer 13. De transactie werd afgerond in november AG Insurance behield zeggenschap over Interparking. Vanwege deze zeggenschap werd de nettokapitaalwinst van EUR 138 miljoen, gerealiseerd op deze transactie, rechtstreeks in het eigen vermogen geboekt. Tegelijkertijd verleende AG Real Estate een onvoorwaardelijke putoptie op zijn aandeel van 10,05% aan Parkimo, de huidige minderheidsaandeelhouder van Interparking. De putoptie werd gewaardeerd tegen de reële waarde van het verwachte vereffeningsbedrag (EUR 88 miljoen) en de resulterende verplichting werd geclassificeerd onder Verplichtingen verbonden aan geschreven putopties op NCI in de balans. Als gevolg van deze herclassificering daalden de minderheidsbelangen met EUR 69 miljoen en verminderde het eigen vermogen met EUR 19 miljoen. Ageas Protect Op 31 december 2014 voltooide Ageas de verkoop van zijn 100%- aandeel in Ageas Protect Limited (zijn levensverzekeringsonderneming in het VK) aan AIG voor een totaalprijs van GBP 197 miljoen (EUR 253 miljoen). De verkoop van de activiteiten Leven in het VK genereert een nettowinst van EUR 33 miljoen, inclusief rente. Deze kapitaalwinst is in de resultatenrekening opgenomen op de regel Resultaat op verkoop en herwaarderingen. De impact van de verkoop van Ageas Protect op de geconsolideerde jaarrekening van Ageas op de verkoopdatum was als volgt. Activa Verplichtingen Geldmiddelen en kasequivalenten 38 Verplichtingen uit hoofde van Leven verzekeringscontracten 394 Financiële beleggingen en leningen 114 Actuele en uitgestelde belastingschulden 11 Herverzekerings- en overige vorderingen 436 Overlopende rente en overige verplichtingen 166 Overlopende rente en overige activa 154 Totaal verplichtingen 571 Eigen vermogen 171 Totaal activa 742 Totaal verplichtingen en eigen vermogen 742 Louvresse development Op 23 juli 2014 voltooide AG Real Estate de verkoop van zijn belang van 80% in Campus Cristal (Louvresse development) resulterend in een kapitaalwinst van EUR 77 miljoen (zie noot 23 Resultaat op verkoop en herwaarderingen). Het overige belang van 20% is verantwoord als geassocieerde deelneming. TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

18 3 Uitstaande aandelen en winst per aandeel Het aantal uitstaande aandelen is als volgt. Uitgegeven Eigen Uitstaande in duizenden aandelen aandelen aandelen Stand per 1 januari Intrekking van aandelen Netto gekocht/verkocht Stand per 31 december Intrekking van aandelen Netto gekocht/verkocht Stand per 30 juni Uitgegeven aandelen en potentieel aantal aandelen Met inachtneming van de bepalingen die met betrekking tot ageas SA/NV zijn vastgelegd, voor zover de wet daarin voorziet, en in het belang van de Vennootschap, heeft de Raad van Bestuur van Ageas de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 april 2015 ontvangen om gedurende een periode van drie jaar ( ) het aandelenkapitaal voor algemene doeleinden met maximaal EUR uit te breiden. Uitgaande van een fractiewaarde van EUR 7,40 kan Ageas hiermee maximaal aandelen uitgeven, wat neerkomt op circa 10% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap. Deze goedkeuring stelt de Vennootschap bovendien in staat om te voldoen aan de verplichtingen die zijn aangegaan in verband met de uitgifte van de financiële instrumenten. Tevens kunnen aandelen worden uitgegeven ten gevolge van de zogenaamde alternatieve coupon vereffeningsmethode (ACVM), geïntegreerd in bepaalde hybride financiële instrumenten (zie hiervoor noot 27 Voorwaardelijke verplichtingen). Ageas heeft opties of instrumenten met kenmerken van opties uitgegeven die bij uitoefening kunnen leiden tot een toename van het aantal uitstaande aandelen. De onderstaande tabel toont het aantal uitgegeven aandelen en het potentiële aantal nieuwe aandelen per 30 juni Tot het aantal uitstaande aandelen behoren de aandelen die verband houden met het converteerbare instrument FRESH (4,0 miljoen aandelen). De FRESH is een financieel instrument dat in 2002 is uitgegeven door Ageasfinlux SA. Een van de kenmerken is dat het instrument alleen kan worden afgelost door conversie in 4,0 miljoen aandelen Ageas. Ageasfinlux SA heeft alle noodzakelijke aandelen Ageas verworven om de FRESH af te lossen (waardoor die aandelen ook deel uitmaken van het aantal uitstaande aandelen Ageas). Ageasfinlux SA en Ageas zijn echter overeengekomen dat deze aandelen niet stem- en dividendgerechtigd zijn zolang deze aan de FRESH gekoppeld zijn. Aangezien Ageasfinlux SA een onderdeel van de Ageasgroep is, worden de aandelen uit hoofde van de FRESH behandeld als ingekochte eigen aandelen (zie hieronder) en geëlimineerd tegen het eigen vermogen (zie noot 12 Achtergestelde schulden). Eigen aandelen Eigen aandelen, zijnde gewone aandelen die zijn teruggekocht door Ageas, worden in mindering gebracht op het Eigen vermogen en verantwoord onder Overige reserves. Het totaal aantal eigen aandelen (8,4 miljoen) bestaat uit de FRESH (4,0 miljoen), het restricted share programma (0,3 miljoen) en de resterende aandelen afkomstig uit het inkoopprogramma eigen aandelen (4,1 miljoen, zie hierna). Nadere informatie over de FRESH is te vinden in noot 12 Achtergestelde schulden. in duizenden Aantal aandelen uitgegeven per 30 juni Aantal aandelen dat uitgegeven kan worden per Aandeelhoudersvergadering van 29 april In verband met optieplannen Totaal potentieel aantal aandelen per 30 juni TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

19 Inkoopprogramma eigen aandelen 2014 Ageas presenteerde op 6 augustus 2014 een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen voor EUR 250 miljoen van 11 augustus 2014 tot 31 juli Tussen 6 augustus 2014 en 30 juni 2015 heeft Ageas eigen aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van EUR 219,8 miljoen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 29 april 2015 de intrekking van eigen aandelen, welke zijn teruggekocht tot 31 december 2014, goedgekeurd. Inkoopprogramma eigen aandelen 2013 Ageas maakte op 2 augustus 2013 bekend dat, op basis van de goedkeuring verleend door de aandeelhouders eind april 2013, de Raad van Bestuur besloten heeft een inkoopprogramma van zijn uitstaande gewone aandelen te starten voor EUR 200 miljoen. Op vrijdag 1 augustus 2014 voltooide Ageas het inkoopprogramma aangekondigd op 2 augustus Tussen 12 augustus 2013 en 1 augustus 2014 heeft Ageas aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van EUR 200 miljoen. Dit komt overeen met 2,82% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Op 30 april 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de intrekking van eigen aandelen goedgekeurd. Op 29 april 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de intrekking van de resterende eigen aandelen goedgekeurd. 3.2 Dividend- en stemgerechtigde aandelen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dividend- en stemgerechtigde aandelen per 30 juni in duizenden Aantal aandelen uitgegeven per 30 juni Aandelen niet gerechtigd tot dividend en stemrecht: Aandelen aangehouden door ageas SA/NV Aandelen gerelateerd aan de FRESH (zie Noot 12) Aandelen gerelateerd aan CASHES (zie Noot 27) Aandelen gerechtigd tot dividend en stemrecht BNP Paribas Fortis SA/NV (voorheen Fortis Bank) heeft in 2007 een financieel instrument met de naam CASHES uitgegeven. Een van de kenmerken van dit instrument is dat de CASHES alleen kunnen worden afgelost door conversie naar 12,5 miljoen aandelen Ageas. BNP Paribas Fortis SA/NV heeft alle noodzakelijke aandelen Ageas verworven om de CASHES te kunnen aflossen (waardoor die aandelen ook deel uitmaken van het aantal uitstaande aandelen Ageas). De aandelen met betrekking tot de CASHES die BNP Paribas Fortis SA/NV heeft zijn niet stem- of dividendgerechtigd (zie noot 12 Achtergestelde schulden en noot 27 Voorwaardelijke verplichtingen). In 2012 deed BNP een (deels succesvol) bod in contanten op de CASHES. Op 6 februari 2012 converteerde BNP Paribas Fortis SA/NV ingekochte aandelen van de uitstaande CASHES (62,9%) in 7,9 miljoen aandelen Ageas. Op dit moment heeft BNP Paribas Fortis SA/NV nog 4,6 miljoen Ageas-aandelen verbonden aan de CASHES in bezit. TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

20 3.3 Rendement op eigen vermogen Ageas berekent het Rendement op het eigen vermogen op basis van het nettoresultaat op jaarbasis over de laatste 12 maanden en het gemiddeld nettovermogen aan het begin en het einde van de periode. Het rendement op het eigen vermogen voor het eerste halfjaar van 2015 en 2014 is als volgt. Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Rendement op eigen vermogen Ageas groep 8,8% 0,7% Rendement op eigen vermogen Verzekeringen 10,6% 8,4% 3.4 Winst per aandeel In de volgende tabel worden de uitgangspunten weergegeven voor de bepaling van de winst per aandeel. Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders 469,1 30,8 Verkrijgingsprijs 'restricted shares' 1,4 1,3 Netto resultaat gebruikt om het verwaterd resultaat per aandeel te bepalen 470,5 32,1 Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor gewoon resultaat per aandeel (in duizenden) Aanpassingen voor: - aandelen onder voorwaarden (in duizenden) verwacht te worden toegekend Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor verwaterd resultaat per aandeel (in duizenden) Gewoon resultaat per aandeel (in euro's per aandeel) 2,16 0,14 Verwaterd resultaat per aandeel (in euro's per aandeel) 2,16 0,14 In het eerste halfjaar van 2015 zijn opties op een gewogen gemiddelde van aandelen (eerste halfjaar van 2014: ) met een gewogen gemiddelde uitoefenprijs van EUR 22,67 per aandeel (eerste halfjaar van 2014: EUR 21,89) buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel, omdat de uitoefenprijs van de opties hoger was dan de gemiddelde beurskoers van de aandelen. Gedurende 2015 en 2014 zijn 4,0 miljoen aandelen Ageas uit converteerbare effecten met betrekking tot de FRESH buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel omdat de bespaarde rente bij deze aandelen hoger lag dan de gewone winst per aandeel. De aandelen die uit hoofde van de CASHES zijn uitgegeven, totaal 4,64 miljoen (31 december 2014 totaal 4,64 miljoen), behoren tot de gewone aandelen (zie ook noot 27 Voorwaardelijke verplichtingen). Deze aandelen hebben geen recht op dividend en hebben ook geen stemrechten. 20 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR DE EERSTE DRIE MAANDEN VAN 2015

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR DE EERSTE DRIE MAANDEN VAN 2015 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR DE EERSTE DRIE MAANDEN VAN 2015 Brussel 8 Mei 2015 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de raad van bestuur van Ageas... 3

Nadere informatie

Your partner in Insurance

Your partner in Insurance Your partner in Insurance 2 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG AGEAS Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste drie maanden van 2013 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR DE

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013 Brussel, 2 augustus 2013 2 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG AGEAS INHOUDSOPGAVE Ageas in een oogopslag 6M 2013... 4 Verslag

Nadere informatie

Your partner in Insurance

Your partner in Insurance Your partner in Insurance Geconsolideerd voor het eerste halfjaar van 2012 Brussel Utrecht 6 augustus 2012 3 4 Inhoudsopgave AGEAS in een oogopslag Q2 2012... 7 Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas...

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste drie maanden van 2011

Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste drie maanden van 2011 Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste drie maanden van 2011 Your partner in Insurance Brussel Utrecht 18 mei 2011 Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas...5 Verslag

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG voor de eerste negen maanden van 2015

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG voor de eerste negen maanden van 2015 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG voor de eerste negen maanden van 2015 Brussel 4 november 2015 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de raad van bestuur van Ageas...3

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Your Partner in Insurance

Your Partner in Insurance Your Partner in Insurance Geconsolideerd tussentijds financieel verslag - Ageas 2 Geconsolideerd tussentijds financieel verslag - Ageas Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag BRUSSEL 14 mei 2014

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Your Partner in Insurance

Your Partner in Insurance Your Partner in Insurance Geconsolideerd tussentijds financieel verslag - Ageas Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag BRUSSEL 5 november 2014 voor de eerste negen maanden van 2014 2 Geconsolideerd

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Fortis Jaarrekening 2009

Fortis Jaarrekening 2009 Fortis Jaarrekening 2009 Geconsolideerde Jaarrekening Fortis Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV en Fortis N.V. Jaarrekening Fortis SA/NV Jaarrekening Fortis N.V. Fortis Jaarrekening 2009

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000 Nadere toelichting op de jaarrekening In 2007 is de interpretatie van een aantal gehanteerde IFRS grondslagen nader bezien, ondermeer naar aanleiding van aanbevelingen van de AFM in het kader van haar

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Your partner in Insurance

Your partner in Insurance Your partner in Insurance Geconsolideerd voor de eerste negen maanden van 2012 Brussel 7 november 2012 3 4 Inhoudsopgave AGEAS in een oogopslag Q3 2012... 7 Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas...

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

Geconsolideerd Financieel Verslag voor het tweede halfjaar van 2009

Geconsolideerd Financieel Verslag voor het tweede halfjaar van 2009 Geconsolideerd financieel verslag voor het vierde kwartaal van 2009 1 Geconsolideerd Financieel Verslag voor het tweede halfjaar van 2009 Brussel/Utrecht, 10 maart 2010 Geconsolideerd financieel verslag

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Your partner in Insurance

Your partner in Insurance Your partner in Insurance Geconsolideerd voor de eerste drie maanden van 2012 Brussel Utrecht 14 mei 2012 3 4 Inhoudsopgave AGEAS in een oogopslag Q1 2012... 7 Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas...

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Geconsolideerd tussentijds financieel verslag

Geconsolideerd tussentijds financieel verslag Geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor de eerste negen maanden van 2016 Brussel 16 november 2016 001 002 INHOUDSOPGAVE Resultaten en ontwikkelingen... 4 Resultaten en ontwikkelingen...5 Geconsolideerd

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste negen maanden van 2011

Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste negen maanden van 2011 Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste negen maanden van 2011 Your partner in Insurance Brussel Utrecht 9 November 2011 Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas...5

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Geconsolideerd tussentijds financieel verslag

Geconsolideerd tussentijds financieel verslag Geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor de eerste zes maanden van 2016 Brussel 10 augustus 2016 001 002 INHOUDSOPGAVE Resultaten en ontwikkelingen... 4 Resultaten en ontwikkelingen...5 Geconsolideerd

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 8 mei 2015 7u30 (CET) Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 37% naar EUR 198 miljoen, Combined ratio 96,5% Brutopremie-inkomen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 Nettoresultaat Verzekeringen getroffen door onrust op financiële markten; Intrinsieke

Nadere informatie

Veel interesse in reverse listing via Dico

Veel interesse in reverse listing via Dico Voorwaarde: aantrekkelijke waardepropositie voor Dico-aandeelhouders Veel interesse in reverse listing via Dico Bussum, 31 augustus 2011 Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft N.V. Dico International

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor het eerste halfjaar van 2011

Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor het eerste halfjaar van 2011 Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor het eerste halfjaar van 2011 Your partner in Insurance Brussel Utrecht 24 augustus 2011 Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas...5 Verslag

Nadere informatie

Fortis Jaarrekening 2008

Fortis Jaarrekening 2008 Fortis Jaarrekening 2008 Fortis Jaarrekening 2008 Fortis Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV en Fortis N.V. Fortis SA/NV Jaarrekening Fortis N.V. Jaarrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014. NV Nederlandse Spoorwegen

HALFJAARBERICHT 2014. NV Nederlandse Spoorwegen HALFJAARBERICHT 2014 NV Nederlandse Spoorwegen Pagina 2/16 Halfjaarcijfers 2014 NV Nederlandse Spoorwegen Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2014 NV Nederlandse Spoorwegen (in miljoenen euro's)

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

Fortis N.V. Jaarrekening 2007

Fortis N.V. Jaarrekening 2007 Fortis Jaarrekening 2006 / Fortis N.V. 311 Fortis N.V. Jaarrekening 2007 Fortis N.V. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 312 Fortis Jaarrekening 2007 / Fortis N.V. Balans (voor winstbestemming) 31 december

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009 Press release Brussels/Utrecht, 17 november 20 Trading update eerste negen maanden 20 Totaal bruto premie-inkomen eerste negen maanden stabiel op EUR 11,4 miljard Nettowinst verzekeringsactiviteiten EUR

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie