POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren"

Transcriptie

1 POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren Onroerend Goed Verzekering voor tweede huizen in het buitenland en vakantiehuizen (in het buitenland)

2 Welkom bij Intasure Onroerend Goed Verzekeringen op maat gemaakt voor uw tweede huis of uw vakantiehuis in binnen en buitenland. De onroerend goed verzekering van Intasure is exclusief ontworpen voor huizen in het buitenland, vakantiehuizen en tweede woningen. Een allesomvattende bescherming die u kunt verwachten van Lloyd s of London en andere internationale verzekeraars. Leest u deze polis alstublieft aandachtig en ga goed na of de overeengekomen dekking bij uw wensen aansluit. Indien dit het geval is, of als er iets is wat u niet begrijpt, laat u ons dat dan zo snel mogelijk weten. Introductie Deze verzekeringspolis is uitgeschreven in overeenstemming met de bevoegdheden van Intasure en onderschreven door in het Overzicht vermelde verzekeraars. Wij zullen u onder de polis vergoeden voor ieder(e) verlies, schade, verwonding, kosten of aansprakelijkheid als beschreven in deze polis en voortkomend uit gedekte evenementen gedurende de verzekerde periode. De verzekerde periode betreft de periode waarvoor U premie betaald heeft welke premie wij ontvangen en geaccepteerd hebben. Het voorstel en de verklaring waar U mee instemt maken deel uit van deze verzekeringsovereenkomst. Deze Polis behoort tezamen met het Overzicht en eventuele Aantekeningen gelezen te worden. voor en namens Intasure Intasure AMP House Dingwall Road Croydon Surrey CR0 2LX INLICHTINGEN: CLAIMS: maandag - vrijdag uur. Intasure is een handelsnaam van Blenheim Park Limited en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority

3 Index De Polisvoorwaarden bestaan uit meerdere Secties. Kijk in uw Overzicht om te zien welke Secties van toepassing zijn en welke clausules en aantekeningen van toepassing zijn. Pagina Hoe uw Polis te gebruiken 2 Valutakoersen 2 Definities 3 Indexatie 5 Sectie 1 - Opstallen 6 Sectie 1 - Opstallen - (optioneel) 11 Sectie 1 -Opstallen - uitgebreid met dekking voor 12 huurders/gasten (optioneel) Sectie 2 - Inboedel 13 Sectie 2 - Inboedel - (optioneel) 18 Sectie 2 - Opstallen - uitgebreid met dekking voor 19 huurders/gasten (optioneel) Sectie 3 - Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden 20 Sectie 4 - Reizen in Noodgevallen 21 Sectie 5 - Aansprakelijkheid - uitgezonderd Spanje, Frankrijk en Portugal 21 Sectie 5 - Aansprakelijkheid - Spanje 24 Sectie 5 - Aansprakelijkheid - Frankrijk 26 Sectie 5 - Aansprakelijkheid - Portugal 28 Bijzondere Voorwaarde - Aardbevingen - Turkije 30 Bijzondere Voorwaarde - 'Consorcio' - Spanje 31 Bijzondere Voorwaarde - Natuurrampen - Frankrijk 35 Algemene Voorwaarden 36 Algemene Uitsluitingen 38 Schadeafwikkeling - Opstallen 39 Schadeafwikkeling - Inboedel 40 Schadeafwikkeling - Algemeen 41 Aanvullende bepalingen (aantekeningen) 42 Klachtenprocedure Intasure ISHH PW 10/8/2015 Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 1

4 HOE UW POLIS TE GEBRUIKEN UW POLIS Hier treft u de Polisvoorwaarden aan die de details bevatten aangaande de dekking die u overeengekomen bent. Wij hebben veel moeite gedaan om u van onze kant alle duidelijkheid te verschaffen. Lees uw toepasselijke Polisvoorwaarden alstublieft aandachtig en als u vragen heeft dan zullen wij die met plezier beantwoorden. Onze doelstelling is om service van een hoog niveau te verlenen en om aan onze verplichtingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst binnen redelijke termijn en binnen de bepalingen die in de Polisvoorwaarden uiteengezet worden, te voldoen. Deze Polis betreft een Nederlandse vertaling van de Engelse Polis. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie. WAT IS GEDEKT? De Polisvoorwaarden zijn onderverdeeld in meerdere Secties. Om te weten welke Secties van toepassing zijn, dient u uw Overzicht, het document bij de Polis ingesloten, te raadplegen. Het Overzicht vermeldt ook voor welk bedrag u onder iedere Sectie verzekerd bent. VOOR WELK BEDRAG TE VERZEKEREN Het is aan u om u er zeker van te stellen dat de bedragen waar u zich voor verzekert overeenkomen met de volledige herbouwkosten van de opstal(len) en met de volledige vervangingskosten van de inboedel, uitgaande van de nieuwwaarde. Houd u er rekening mee dat indien u onderverzekerd bent, schadevergoedingen gereduceerd kunnen worden. U kunt uw Verzekerd Kapitaal op ieder gewenst moment aanpassen; u hoeft niet te wachten op de verlengingsdatum. INDIEN U EEN PROBLEEM HEEFT Indien u een probleem heeft aangaande deze Polis, dient u contact met ons op te nemen via één van de bovenaan deze polisvoorwaarden vermelde telefoonnummers. INFORMATIE OVER ANNULERING Voor de verzekeringsovereenkomst geldt een annuleringstermijn van 30 dagen na de dag van ontvangst van de documenten. u of iemand met wie u samen leeft failliet verklaard wordt of veroordeeld wordt voor brandstichting, fraude, valsheid in geschrift, diefstal, beroving of heling. GEBRUIK VAN DE HULPLIJNEN De telefoonnummers van de hulplijnen zijn vermeld op de binnenzijde van het voorblad van dit document. HOE EEN SCHADECLAIM IN TE DIENEN Als u een schadeclaim wenst in te dienen, leest u dan eerst de Polisvoorwaarden en bijbehorend Overzicht om na te gaan of uw schade gedekt is. Om een schadeclaim in te dienen en een schadeaangifteformulier te verkrijgen neemt u dan alstublieft contact op met Intasure onder telefoonnummer Of u kunt schrijven naar: Intasure, AMP House, Dingwall Road, Croydon, Surrey CR0 2:X. U dient het schadeaangifteformulier in te vullen en ons zo veel mogelijk informatie te verschaffen om het ons mogelijk te maken uw claim zo snel mogelijk te behandelen. Tevens verwijzen wij u naar de richtlijnen op pagina s 39,40 en 41, Schadeafwikkeling. Ten slotte, aarzelt u niet om ons om advies te vragen, wij zullen met plezier helpen. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN Ten einde uw bezit zo goed mogelijk te beschermen, verwachten wij van u dat u aan alle voorwaarden en bepalingen voldoet. Wanneer uw woning onbeheerd is dienen alle toegankelijke deuren en ramen goed afgesloten te zijn. Wisselkoersen Vreemde Valuta Als wij Pond Sterling moeten wisselen voor een andere geldeenheid dan zullen wij daarvoor de commerciële wisselkoers (Commercial Exchange Rate) van Barclays Bank plc op de dag van de uitkering van de schadevergoeding hanteren. WIJZIGINGEN VAN UW OMSTANDIGHEDEN De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de informatie die u ons verstrekt heeft over uzelf en het verzekerde object of objecten. U dient ons onmiddellijk in kennis te stellen van iedere verandering in deze gegevens, inclusief logischerwijs adreswijziging. Tevens dient u ons er over in te lichten indien 2 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

5 Definities Bepaalde woorden in uw Polisvoorwaarden hebben een speciale betekenis. Deze betekenissen worden hieronder verklaard: Lichamelijk letsel Dood, verwonding, ziekte of aandoening. Opstal Ledere object met een permanente bestemming die gebruikt wordt voor bewoning binnen het terrein van Uw Huis of Vakantiehuis met inbegrip van: Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren; liften; vaste brandstoftanks voor huishoudelijk gebruik inclusief gas-, LPG- en olietanks; Zwembaden; bijgebouwen; poorten, hagen, muren en hekken; radio en televisie antennes, satellietschotels, hun masten en bevestigingsuitrusting; windturbines, vaste generatoren en zonnepanelen; bronnen, meren en rivieren binnen de grenzen van Uw Eigendom slechts met betrekking tot de aansprakelijkheidsdekking dekking; paden en oprijlanen dit alles op het adres dat vermeld staat in het Overzicht en waarvan U de eigenaar of waarvoor U wettelijk verantwoordelijk bent. Complex Opstallen en gronden waarvoor U verantwoordelijk bent ingevolge de inning van service- en beheerskosten. Inboedel Huishoudelijke goederen, persoonlijke Eigendommen. Geld en Kostbaarheden die aan U of Uw familie toebehoren of onder Uw of Uw familie s verantwoordelijkheid vallen en die zich in het Huis of Vakantiehuis danwel buiten, maar binnen de grenzen van het terrein behorend bij het Huis of Vakantiehuis, bevinden. De vergoeding voor schade aan of verlies van Kostbaarheden zal per Verzekerde periode zijn gemaximeerd tot 20% van de Verzekerde waarde van de Inboedel. De term Inboedel behelst géén: levende wezens, mechanisch aangedreven voertuigen (andere dan huishoudelijke tuinierwerktuigen), vliegtuigen, luchtkussenvoertuigen, vaartuigen en bijbehorende accessoires, buitenboord motoren, motorrijwielen, caravans, kampeerauto s, aanhangwagens, vouwwagens en hun onderdelen en accessoires, krediet- en betaalkaarten, akten, effecten, waardepapieren, wisselbrieven, promessen, pandbrieven, documenten, manuscripten, vuurwapens, jachtgeweren goederen die gebruikt worden voor commerciële of professionele doeleinden onderdelen van de Opstal(len) inclusief uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren tenzij anders overeengekomen Eigendommen die specifiek verzekerd zijn tegen hierbij gedekte onheilen door een andere verzekering schade veroorzaakt door ongedierte of insecten Aanvullende bepalingen Aanvullende of aanpassingen van de polisvoorwaarden. Vermaaksapparatuur computers inclusief Draagbare computers mobiele telefoons; digitale decoders; projectoren; DVD spelers- en recorders; televisietoestellen; spelconsoles De schadevergoeding voor verlies van of schade aan Vermaaksapparatuur is gemaximeerd tot 40% van de Verzekerde som van de Inboedel. In relatie tot de optie (All Risks), Persoonlijke eigendommen binnen of buiten de Woning of Vakantiewoning onder Sectie 3 het maximale vergoedingsbedrag voor een enkel voorwerp voor een Vakantiewoning is / 1,000 en voor een Woning (permanent hoofdadres in het buitenland) het maximale vergoedingsbedrag voor een enkel voorwerp is / 2,500. Het limiet van 40% van de Inboedel verzekerd bedrag is niet van toepassing op Sectie 3. Eigen risico Het bedrag dat vermeld staat in Uw Overzicht en overeenkomt met de hoogte van het bedrag dat afgetrokken wordt van Uw vergoeding voor schade of verlies voortkomend uit dezelfde gebeurtenis. Het Eigen risico kan variëren en binnen de polis voor bepaalde Verzekerde evenementen verhoogd worden. Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren Alle voorwerpen die vastzitten aan en deel uitmaken van het Huis of Vakantiehuis met inbegrip van: decoraties inclusief behang, muurschilderingen en sjabloneringen; badkameruitrustingen; bevloering: als integral onderdeel van de constructie van de woning; inbouwkeukens en bijbehorende inbouwapparatuur; inbouwkasten Tuin De grond binnen de grenzen van het terrein toebehorend aan het verzekerd Eigendom welke geen Gemeenschappelijk gebied is.. Huis Een woning waar U Uw permanente verblijfsadres in het buitenland heeft (waar U permanent woont) en hoofdadres (terwijl U in het buitenland werkt of verblijft) De particuliere woning zoals door U beschreven, met een permanente bestemming en van standaard of Niet-standaard Bouw en waaronder verstaan wordt een Huis, bungalow, cottage, chalet, ski-chalet, Recreatiepark woning, Blokhut of appartement Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 3

6 Definities vermeld in het Overzicht en bijgebouwen gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. Vakantiehuis Een tweede woning waar U niet permanent woont. De particuliere woning zoals door U beschreven, van een permanente constructie en van standaard of Niet-standaard bouw en waaronder verstaan wordt een Huis, bungalow, cottage, chalet, ski chalet, Recreatiepark woning, Blokhut of appartement vermeld in het Overzicht en bijgebouwen gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. De gebruiksbepalingen omvatten: persoonlijk gebruik (Vakantiewoning) verhuur aan vrienden en familie korte termijn verhuur (tot zes maanden) lange termijn verhuur (tot twaalf maanden) behalve in het Verenigd Koninkrijk bij vererving verkregen Eigendom. Verzekerde De eerst genoemde partij in het Polis Overzicht. Ieder familielid van de Verzekeringnemer dat permanent bij hem/haar woont. Toezicht Er gelden geen eisen ten aanzien van Toezicht of bezetting. Wel raden Wij regelmatige Controles aan, indien mogelijk. Lichte bouw Ieder bijgebouw voor huishoudelijk gebruik met inbegrip van schuren, broeikassen, glazen serres, afdakjes, carports en pergola s. Monumentale gebouwen Geregistreerd Eigendom onder Grade II of Grade II* status. In Schotland, gebouwen B en C status. Monumentale gebouwen bestaande uit: een Standaard bouw "wattle and daub" (gevlochten rasterwerk bemetseld met kleiachtig cement) "lathe and plaster" (houten latten met pleisterwerk) houten latten "cob" (klei-achtig cement) Blokhut Volledig uit hout opgetrokken op een betonnen basis, al dan niet met houten daken.. Geld Contant Geld, bankbiljetten, cheques, travellers cheques, postwissels en wisselbewijzen, spaarzegels en certificaten, reistickets, restaurantvouchers, in omloop zijnde postzegels (alléén de bedrukte waarde) en cadeaubonnen. No Claims bonus/korting Indien op een verzekeringsovereenkomst drie jaar of langer geen schadeclaim wordt ingediend, zal Intasure naar eigen inzicht een Korting op de premie bepalen. In het geval van een schadeclaim wordt de Korting ingetrokken en worden de daaropvolgende premies verhoogd. Niet-standaard bouw Chalet, Hut, Blokhut, Sta-Caravan, Recreatiepark-woning. Het Gebouwde Eigendom gebouwd op niet-gebruikelijke fundering. Recreatiepark-woning Sta - of mobiele caravan verankerd op alle vier de hoeken aan een betonnen basis/verharde ondergrond. Polishouder/U/Uw De persoon die vermeld staat als Polishouder in het Overzicht. Draagbare computer(s) Computer, laptop, ipad, netbook, notebook, tablet, ereader. Hoofdpersoon Ieder(e) persoon, rechtspersoon of gezagsorgaan (met inbegrip van lokale, provinciale en nationale gezagsorganen, ministers en ministeries) die enig contract of overeenkomst aangaat met Verzekerde. Eigendom(men) Feitelijk en materiaal Eigendom. Alsmede de Verzekerde Opstal in Eigendom Overzicht Het huidige Overzicht door Ons afgegeven als onderdeel van Uw verzekeringsovereenkomst bevat de gegevens van de Polishouder, het verzekerd Eigendom, de verzekeringsperiode en welke secties van toepassing zijn. Limiet per voorwerp De maximaal te vergoeden som voor een onder de Inboedel verzekerd voorwerp in een Vakantiewoning bedraagt 3.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. Het maximaal te vergoeden bedrag voor een onder de Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden dekking verzekerd voorwerp (Sectie 3) bedraagt 1.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximaal te vergoeden som voor een onder de Inboedel verzekerd voorwerp in een Huis (permanent woonadres in het buitenland) bedraagt , tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximaal te vergoeden som voor een onder de Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden verzekerd voorwerp (Sectie 3) bedraagt en per sieraad 5.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. Standaard bouw Gebouw opgetrokken uit steen, baksteen of beton op gebruikelijke fundering en bedekt met een betonnen zadeldak of zadeldak van leisteen of dakpannen. Zwembaden/Whirlpools Zwembaden en Whirlpools die particulier bezit zijn en slechts bedoeld voor gebruik door U en Uw familie en iedere andere wettig aanwezige persoon in Uw Huis of Vakantiehuis. Wij benadrukken dat er geen dekking bestaat met betrekking tot Gemeenschappelijke zwembaden. Gemeenschappelijke zwembaden Zwembaden die op gemeenschappelijke basis gebruikt en gedeeld worden door meerdere eigenaren. 4 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

7 Definities Onbewoond Het Huis of Vakantiehuis dat gedurende een periode van 60 achtereenvolgende dagen niet bewoond is of dat niet voldoende gemeubileerd is om op normale wijze bewoond te worden. Geld, kostbaarheden en creditcards dienen zich niet in de woning te bevinden. Ongespecificeerde persoonlijke bezittingen en kleding Persoonlijke Eigendommen die bedoeld zijn op of om of bij het lichaam gedragen te worden en die zich buiten het Huis of Vakantiehuis bevinden. Kostbaarheden Sieraden, juwelen, goud, zilver, edelmetaal, klokken en horloges, platen, CD s en DVD s, munten-, medaille- en postzegelverzamelingen, kunstwerken, beeldjes, vazen en bont. De maximaal te vergoeden som voor schade aan of verlies van Kostbaarheden is gemaximeerd tot 20% van de Verzekerde som van de Inboedel per verzekeringsperiode. Juwelen, horloges, camera s, Geld en credit cards mogen niet achterblijven in het verzekerd Huis of Vakantiehuis als deze meer dan 48 uren niet wordt bewoond. In relatie tot de optie (All Risks), Persoonlijke eigendommen binnen of buiten de Woning of Vakantiewoning onder Sectie 3 het maximale vergoedingsbedrag voor een enkel voorwerp voor een Vakantiewoning is / 1,000 en voor een Woning (permanent hoofdadres in het buitenland) het maximale vergoedingsbedrag voor een enkel voorwerp is / 2,500 en per enkel voorwerp voor juwelen 5,000 tenzij anders beschreven in de Polis. Het limiet van 20% van de Inboedel verzekerd bedrag is niet van toepassing op Sectie 3. Wij/Ons/Onze De Verzekeringsmaatschappij welke is vermeld in het Overzicht. U/Uw familie U, Uw echtgenote / -genoot of levenspartner die met U op hetzelfde adres woont en financiële verantwoordelijkheden deelt, Uw kinderen, ouders en andere familieleden die permanent bij U wonen. Verzekerde Som Opstallen van standaard en niet-standaard bouw De verzekerde herbouwwaarde van de opstal is maximaal 1 miljoen of welke waarde dan ook vermeld staat in Uw Polis Overzicht. Het doel hiervan is de verzekerde te beschermen tegen inflatie van de herbouwkosten en het risico op onderverzekering weg te nemen. Indien de te verzekeren opstal een herbouwwaarde heeft van meer dan 1 miljoen wordt U doorverwezen naar de acceptatie-afdeling van verzekeraars. Gebouwen op de monumentenlijst De verzekerde som van een verzekerd object op de Monumentenlijst wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de richtlijnen van het British Royal Institute of Chartered Surveyors. Indexatie Opstallen De Verzekerde som wordt jaarlijks aangepast aan de hand van richtlijnen uitgevaardigd door het British Royal Institute of Chartered Surveyors. Inboedel De verzekerde som wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de Government s General Index of Retail Prices (Algemene Detailhandels Prijs Index in Verenigd Koninkrijk). Indien deze index niet voorhanden is, wordt een andere toepasselijke index gehanteerd. Belangrijk Vanwege regionale en nationale verschillen in materiaal- en bouwprijzen, dient u de verzekerde som van de opstallen met regelmaat te herzien. Voor het wijzigen van de verzekerde som worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht gedurende de verzekeringsperiode, maar de vervolgpremies zullen wel berekend worden aan de hand van de aangepaste verzekerde sommen. De indexatie zal onafgeproken toegepast worden vanaf de datum van verlies of schade tot de datum van vereffening van uw claim, mits u niet op onredelijke wijze de melding van de schade of de schadeafwikkeling vertraagd hebt. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 5

8 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van het Eigen risico zoals vermeld in uw overzicht. A De basisdekking Verlies van of schade aan Opstallen veroorzaakt door: A Schade veroorzaakt door een foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap, ondeugdelijk materiaal of geleidelijk werkende invloeden. 1 Brand, explosie, blikseminslag, aardbeving of onderaardse brand. 1 De eerste van iedere claim voor schade veroorzaakt door een aardbeving of onderaardse brand. Uitgezonderd Turkije (zie bijzondere voorwaarden (pagina 30). Aantekening HH910 die aarbevingsdekking uitsluit kan in bepaalde gebieden van toepassing zijn. 2 Rook. 2 (a) Schade veroorzaakt door geleidelijk werkende invloeden. Schade veroorzaakt door enige vorm van millieuverontreiniging. 3 Rellen, oproer, stakings- en politieke manifestaties. 3 4 Kwaadwillende personen of vandalen. 4 Verlies of schade veroorzaakt: (a) door wettig aanwezige personen in het Huis of Vakantiehuis. terwijl het Huis of Vakantiehuis niet gemeubileerd is. 5 Storm 5 Verlies of schade veroorzaakt: overstroming (a) door verzakking of aardverschuiving. hagel door vorst. sneeuw lawine (c) (d) (e) aan Opstallen van Lichte constructie, huishoudelijke vaste brandstoftanks in de open lucht, poorten, hekken, hagen en tuinschuren. aan zwembadafdekkingen, pompen en filter- en verwarmingsinstallaties. door het gewicht van sneeuw op Opstallen van Lichte constructie. 6 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

9 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 6 Lekkage van water, afvoerwater of olie van vaste verwarmings- of huishoudelijke waterinstallaties, wasmachines of vaatwasmachines. 6 Verlies of schade (a) aan Opstallen van Lichte constructie. verrotting veroorzaakt door schimmels of bacteriën. (c) (d) (e) (f) aan de installatie zelf veroorzaakt door corrosie of gebruiksslijtage. veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Aantekening HH940, indien deze aantekening vermeld staat in Uw Polis Overzicht. Zwembaden, filter- en verwarmingsinstallaties, pompen en alle bijbehorende materialen. Wij dekken niet de kosten van reparatie/vervanging van enige sanitaire installatie, water-, afvoer-, verwarmingsinstallatie met inbegrip van leidingen, douches, boilers etc. die de oorzaak van het lek / de barst zijn. 7 Diefstal of een poging daartoe. 7 (a) Verlies of schade veroorzaakt door U of Uw familie of huurder/gast. Wij geven geen dekking voor zonnepanelen, tenzij die in een niet toegankelijke positie en onlosmakelijk bevestigd zijn aan het Huis. In het laatste geval geldt een Eigen risico van Aanvaring door een luchtvaartuig van welke aard dan ook of door iets wat daarvan af valt, voertuigen of dieren. 8 Schade veroorzaakt door huisdieren, insecten of vogels. 9 Gevallen bomen of takken (met inbegrip van de kosten voor verwijdering met een maximum van 500), lantaarn- of telegraafpalen en die schade aan de Opstallen veroorzaken. 9 (a) Schade aan hagen, poorten en hekken. Vernieling of schade veroorzaakt tijdens kap- of snoeiwerkzaamheden. 10 Gevallen antennes voor ontvangst en hun bevestigingen of masten, zonnepanelen, satellietschotels en bevestigingen. 10 Schade ten gevolge van corrosie aan Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren. 11 Elektrische Overspanning Schade door elektriciteit aan uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren en de elektrische onderdelen van enig apparaat of zijn accesoires veroorzaakt door kortsluiting, spontane ontbranding of abnormale stroomspanning. 11 (a) Schade veroorzaakt door elektriciteit aan Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren en de elektrische onderdelen van enig apparaat en/of zijn accesoires als gevolg van gebruiksslijtage of gebrekkig onderhoud aan het elektrische apparaat. Er geldt een limiet van per gebeurtenis en van per verzekeringsjaar. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 7

10 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 12 Schade aan Ondergronds Installaties Per ongeluk ontstane schade aan ondergrondse installaties behorend bij het Huis of Vakantiehuis waar U wettelijk verantwoordelijk voor bent. 12 (a) (c) (d) Schade veroorzaakt tijdens het reinigen, mechanische reiniging of trachtend een ontstopping te verhelpen. Schade veroorzaakt door knaagdieren / ongedierte. Verstopping van leidingen. Schade door geleidelijk werkende invloeden. 13 Glas en Sanitaire Uitrusting 13 Uitgezonderd Het per ongeluk breken van vastgezet glas, wasbakken, glazen achterwandbeschermingsplaten, piëdestallen, (a) Schade door of de kosten van verwijdering of vervanging van raamwerk. gootstenen, wc potten, doucheschermen, stortbakken, Beschadigingen van Eigendommen die niet in goede bidets, badkuipen en ingebouwde keramische kookplaten. conditie zijn. Beperkt tot per verzekeringsperiode. (c) Schade door vorst. B Tijdelijke accomodatie of derving van huurinkomsten B (a) De als redelijk te beschouwen kosten voor Uw tijdelijke vervangende accomodatie in het geval dat Uw Huis of Vakantiehuis dermate beschadigd raakt dat deze daardoor onbewoonbaar wordt door een oorzaak waarvoor vergoeding voorzien is onder Sectie 1A van deze Polis. De maximale vergoeding bedraagt per verzekeringsperiode. Derving van huurinkomsten voor bij U gemaakte en door U bevestigde reserveringen voordat en in het geval dat Uw Huis of Vakantiehuis dermate beschadigd raakt dat deze daardoor onbewoonbaar wordt door een oorzaak waarvoor vergoeding voorzien is onder Sectie 1A van deze Polis. De maximale vergoeding bedraagt per verzekeringsperiode. (c) Derving van huurinkomsten voor bij U gemaakte en door U bevestigde reserveringen voordat en in het geval dat zich een millieuverontreiniging of olielekkage voordoet binnen een straal van één mijl vanaf het dichtstbijzijnde strand. De maximale vergoeding bedraagt per verzekeringsperiode. 8 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

11 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. (d) Derving van verhuurinkomsten ten gevolge van enig voorval van moord, zelfmoord, meldingsplichtige ziekte of aandoening voortkomend uit en traceerbaar naar een vreemde of schadelijke stof in drank of voedsel in het Huis of Vakantiehuis. C D E De maximale vergoeding bedraagt per verzekeringsperiode. Verwijdering van puin en sloopkosten Noodzakelijkerwijs door U en met Onze instemming gemaakte onkosten voor verwijdering van puin, ontmanteling en/of sloop, stutten en schragen van het deel of de delen van het verzekerde Opstal in Eigendom dat/die vernield of beschadigd is/ zijn ten gevolge van enig onder Sectie 1 verzekerd evenement, met dien verstande dat het maximaal uit te keren bedrag per verzekeringsperiode bedraagt. Honoraria voor architecten en taxateur/schade expert De honoraria voor architecten, taxateurs schade experts en andere kosten voor schattingen/prijsopgaven, bouwtekeningen, specificaties voorgesteld door een schade-expert, kwantiteiten, offertes, en supervisie noodzakelijkerwijs gemaakt voor de wederopbouw na vernieling van of schade aan de Opstallen door enig verzekerd evenement onder deze Polis, terwijl deze honoraria niet de ten tijde van de vernieling geldende richtlijnen met betrekking tot honoraria, afgegeven door de betreffende Vakorganisaties, overschrijden. Het maximaal uit te keren bedrag bedraagt per verzekeringsperiode. De verkoop van het Huis of het Vakantiehuis Wanneer U Uw Huis of Vakantiehuis verkoopt zal de koper de rechten onder deze Sectie gegund worden gedurende de periode tussen uitwisseling van contracten en de daadwerkelijke voltrekking, vooropgesteld dat het Huis of Vakantiehuis niet elders verzekerd is. C D E Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 9

12 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. F Verlies van in rekening gebracht water en olie Onder de voorwaarde dat Sectie 2 Inboedel Niet van toepassing is, verlies van in rekening gebracht water of huishoudelijke verwarmingsbrandstof (waar U wettelijk verantwoordelijk voor bent) gevolgd door per ongeluk ontstane schade aan een vaste huishoudelijke water- of verwarmingsinstallatie die zich in of op het Huis of Vakantiehuis bevindt. F (a) (c) (d) Verlies of schade ontstaan terwijl Uw Huis of Vakantiehuis ongemeubileerd is of gedurende een periode langer dan 60 dagen Onbewoond is. Meer dan per schadeclaim per verzekeringsperiode. Zwembaden. Verlies of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Aantekening HH940, als deze Aantekening op Uw Polis Overzicht vermeld staat. G Opsporing en toegang Wij betalen de kosten (gemaakt na onze instemming) verbonden aan de opsporing van de bron van een waterof olielek afkomstig van een huishoudelijke water- of verwarmingsinstallatie, binnen het hoofdgebouw van Uw Huis of Vakantiehuis, met inbegrip van daaropvolgende reparaties aan muren, vloeren en plafonds. G (a) (c) (d) (e) Meer dan per schadeclaim per verzekeringsperiode. De kosten ter reparatie/vervanging van de leidingen. Schade aan Zwembaden. Schade aan ondergrondse installaties. Verlies of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Clausule HH940, als deze Aantekening op Uw Polis Overzicht vermeld staat. H Uit noodzaak geforceerde toegang Schade aan Uw Huis of Vakantiehuis veroorzaakt door een geforceerde toegang in verband met een medisch noodgeval of een gebeurtenis die schade aan Uw Huis of Vakantiehuis ten gevolge zou kunnen hebben. H I Vervanging van eigendomsaktes ter dekking van de kosten ter verkrijging van nieuwe Eigendomsakten van het verzekerd object, in het geval van verlies of schade als gevolg van een verzekerd evenement. I 10 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

13 Sectie 1 - OPSTALLEN Dekking voor per ongeluk ontstane schade voor Verzekerde en Familie - Optioneel Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 1 Per Ongeluk ontstane schade aan Opstallen Deze dekking is alleen van toepassing als het verzekerd Opstal in Eigendom bewoond wordt door de Verzekerde en enig lid van zijn/haar familie. 1 (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Verlies of schade terwijl Uw Huis of Vakantiehuis of een deel daarvan bewoond wordt door huurders of betalende gasten. Onderhoudskosten. Schade veroorzaakt door verzakking of krimp van de Opstallen. Schade veroorzaakt door verzakking of aardverschuiving. Schade veroorzaakt door slijtage, atmosferische of klimatologische omstandigheden, verrotting, schimmels, insecten, ongedierte, huisdieren of enige geleidelijk werkende invloed. Schade veroorzaakt door foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap of het gebruik van defecte materialen. Ieder(e) verlies, vernieling of schade specifiek uitgesloten elders in Sectie 1. Verlies of schade ten gevolge van eigen gebrek en van elektrisch en mechanisch collaps. Zwembaden, pompen, filter- en verwarmigsinstallaties en zwembadafdekkingen. Zonnepanelen. Schade veroorzaakt door millieuverontreiniging. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 11

14 Sectie 1 - OPSTALLEN Dekking voor per ongeluk ontstane schade Uitgebreid naar Huurders/Gasten - Optioneel Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor 1 Per Ongeluk ontstane schade aan de verzekerde Opstallen Alleen van toepassing als de verzekerd Opstal in Eigendom in gebruik is door huurders of gasten. 1 (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) De onderhoudskosten. Schade veroorzaakt door verzakking of krimp van de Opstallen. Schade veroorzaakt door verzakking of aardverschuiving. Schade veroorzaakt door gebruiksslijtage, atmosferische of klimatologische omstandigheden, verrotting, schimmels, insecten, ongedierte, huisdieren of geleidelijk werkende invloeden. Schade veroorzaakt door foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap of het gebruik van defecte materialen. Ieder(e) verlies, vernieling of schade specifiek uitgesloten elders in Sectie 1. Verlies of schade ten gevolge van eigen gebrek en van elektrisch en mechanisch collaps. Zwembaden, pompen, filter- en verwarmigsinstallaties en zwembadafdekkingen. Zonnepanelen. Schade veroorzaakt door millieuverontreiniging. 12 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

15 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. Voor een Vakantiehuis bedraagt de maximale vergoeding voor een enkel voorwerp deel uitmakend van de Inboedel 3.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximale vergoeding voor een enkel voorwerp behorend tot de Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden Sectie 3 bedraagt 1.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. Voor een Huis (permanent hoofdadres in het buitenland) bedraagt de maximale vergoeding voor een enkel voorwerp deel uitmakend van de Inboedel, tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximale vergoeding voor een enkel voorwerp behorend tot de Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden Sectie 3 bedraagt en per sieraad tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximale vergoeding die uitbetaald wordt voor Kostbaarheden zal niet meer zijn dan 20% van de Verzekerde som van de Inboedel per verzekeringsperiode. Vergoedingen voor Vermaaksapparatuur zullen per verzekeringsperiode niet de 40% van de Verzekerde som van de Inboedel overschrijden. Juwelen, horloges, cameras, Geld en credit cards mogen niet achterblijven in het verzekerd of Huis of Vakantiehuis als deze meer dan 48 uren niet wordt bewoond. A De Basisdekking Verlies van of schade aan de Inboedel die zich in het Huis of Vakantiehuis en toebehorende huishoudelijke bijgebouwen en garages bevindt, veroorzaakt door: A Schade veroorzaakt door foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap of het gebruik van defecte materialen, danwel geleidelijk werkende invloeden. 1 Brand, explosie, blikseminslag, aardbeving of onderaardse brand 1 De eerste van iedere schadeclaim voor schade veroorzaakt door een aardbeving of onderaardse brand. Uitgezonderd Turkije, zie bijzondere voorwaarden (pagina 30). 2 Rook 2 (a) Schade veroorzaakt door iedere geleidelijk werkende invloed. Schade veroorzaakt door millieuverontreiniging. 3 Rellen, oproer, stakings- en politieke manifestaties. 3 4 Kwaadwillende personen of vandalen. 4 Verlies of schade veroorzaakt: (a) Door wettig in het Huis of Vakantiehuis aanwezige personen. Terwijl het Huis of Vakantiehuis ongemeubileerd is. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 13

16 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 5 Storm overstroming hagel sneeuw lawine 5 (a) (c) Schade ten gevolge van verzakking of aardverschuiving. Schade aan zwembadafdekkingen, pompen en filter- en verwarmingsinstallaties. Onderdelen van de Inboedel die zich buiten bevinden. 6 Lekkage van water, afvoerwater of olie van vaste verwarmings- of huishoudelijke waterinstallaties, wasmachines of vaatwasmachines. 6 Verlies of schade: (a) veroorzaakt door verrotting en schimmels. aan de installatie zelf veroorzaakt door corrosie of slijtage. (c) (d) 7 Diefstal of een poging daartoe. 7 (a) (c) (d) (e) veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Aantekening HH940, indien deze Aantekening vermeld staat in Uw Polis Overzicht. Wij dekken niet de kosten van reparatie/vervanging van enige sanitaire installatie, water-, afvoer-, verwarmingsinstallatie met inbegrip van leidingen, douches, boilers etc. die de oorzaak van het lek / de barst zijn. De Polis dekt de schade voortkomend uit iedere vorm van waterlekkage. Verlies of schade die zich voordoet terwijl er niemand in het Huis of Vakantiehuis of een deel ervan aanwezig is, uitgeleend of verhuurd is, tenzij er sprake is van geforceerde en gewelddadige toegang tot of uitbraak uit het Huis of Vakantiehuis. Verlies of schade door U of Uw familie of huurder of gast. Verlies door bedrog tenzij het bedrog is gehanteerd om toegang tot het Huis of Vakantiehuis te verkrijgen. De uitkering is gemaximeerd tot een bedrag van voor verlies vanuit Verzekerde gebouwen buiten het Huis of Vakantiehuis, inclusief garages. Inboedel buiten. 8 Botsing door een luchtvaartuig van welke aard dan ook of door iets wat daarvan af valt, voertuigen of dieren. 8 Schade veroorzaakt door huisdieren of vogels. 9 Vallende bomen of takken, lantaarn- of telegraafpalen. Beperkt tot de verwijderingskosten tot (a) Vernieling of schade veroorzaakt tijdens kap- of snoeiwerkzaamheden. 14 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

17 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 10 Gevallen antennes voor ontvangst en hun bevestigingen of masten, zonnepanelen, satellietschotels en bevestigingen. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot per verzekeringsperiode. 10 (a) Schade veroorzaakt door vorst. Schade ten gevolge van corrosie aan bevestigingsmateriaal. 11 Elektrische Overspanning Schade door elektriciteit aan apparaten en de elektrische onderdelen van enig apparaat of zijn accesoires veroorzaakt door kortsluiting, spontane ontbranding of abnormale stroomspanning. Er geldt een limiet van per gebeurtenis en van per verzekerings jaar. 12 Breuk van Glas en Spiegels Het per ongeluk ontstaan van breuken van spiegels, glazen dekplaten van meubels, niet vastgezette keramische kookplaten en in meubels vastgezet glas in Huis of Vakantiehuis. Beperkt tot per verzekeringsperiode. 11 (a) (c) 12 Schade aan platen, geluidsbanden, films, cassettes, CD s, DVD s, disquettes, inktpatronen of computersoftware. Schade veroorzaakt door slijtage of door gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Schade veroorzaakt door elektriciteit aan Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren en de elektrische onderdelen van enig apparaat en/of zijn accesoires als gevolg van slijtage of gebrekkig onderhoud aan het elektrische apparaat. B Inboedel die zich buiten het terrein bevindt De Inboedel, indien en voorzover deze niet op andere wijze verzekerd is, terwijl die tijdelijk verwijderd is uit het Huis of Vakantiehuis. (a) Verlies of schade veroorzaakt door een onder Sectie 2A verzekerd evenement terwijl de Inboedel zich in een ruimte met commerciële doeleinden bevindt om betreffend/e object/en te laten veranderen, reinigen of behandelen, of zich in een meubelopslagplaats bevindt gemaximeerd tot 20% van de Verzekerde som van de Inboedel. B (a) Inboedel die zich in een ander land dan het land waar het Huis of Vakantiehuis gesitueerd is. Contant Geld, betaalmiddelen, bankbiljetten, verhandelbare documenten, munten en postzegels (ook als deze deel uitmaken van een munten- of postzegelverzameling). (c) Verlies of schade elders veroorzaakt door brand, blikseminslag, explosie of luchtvaartuigen. Verlies of schade opgelopen tijdens verplaatsing en vervoer in verband met een verhuizing naar een ander permanent Huis of Vakantiehuis of tijdens vervoer van of naar een meubelopslagplaats, veroorzaakt door een van de onheilen brand, blikseminslag, explosie of onheil afkomstig van een luchtvaartuig. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 15

18 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. C Contant Geld in Meters Verlies van contant Geld in elektriciteits- of gasmeters zich bevindend in Uw Opstal in Eigendom of waar U verantwoordelijk voor bent, volgend op een geforceerde of gewelddadige inbraak in Uw Huis of Vakantiehuis. C (a) Aan de buitenzijde bevestigde meters. Beperkt tot een limiet van 50. D Bijkomende Kosten Bijkomende kosten voor alternatieve accommodatie, die U als bewoner heeft moeten maken in het geval de Opstallen door een verzekerd evenement onbewoonbaar geworden is, met een maximum van 10% van de Verzekerde Som van de Inboedel. D E Aansprakelijkheid Huurder Tot een maximum van 15% van de Verzekerde Som van de Inboedel voor alle sommen voor betaling waarvan U als Huurder (en niet als Eigenaar) wettelijk aansprakelijk bent ingevolge schade veroorzaakt aan Opstallen zoals beschreven in de paragrafen A, B en D van Sectie 1 Opstallen en de bijkomende kosten beschreven in paragrafen E en F van vermelde Sectie. E F Verlies of Diefstal van Sleutels De vervangingskosten van een slot of sluitingsmechanisme in het geval dat de sleutels van de sloten:- F (a) van een buitendeur van het Huis of Vakantiehuis of van het alarmsysteem of inpandige ingebouwde brandkast, per ongeluk verloren of gestolen worden. Schadevergoedingen zijn beperkt tot 750 per gebeurtenis. G Verlies van in rekening gebracht Water of Huishoudelijke Verwarmingsbrandstof Verlies van in rekening gebracht water of huishoudelijke verwarmingsbrandstof (waar U wettelijk verantwoordelijk voor bent) gevolgd door per ongeluk ontstane schade aan een vaste huishoudelijke water- of verwarmingsinstallatie die zich in of op Uw Huis of Vakantiehuis bevindt. Meer dan per schadeclaim per verzekeringsperiode. G (a) (c) Verlies of schade veroorzaakt terwijl Uw Huis of Vakantiehuis ongemeubileerd is of gedurende een periode langer dan 60 dagen Onbewoond is. Zwembaden. Verlies of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Aantekening HH940, als deze Aantekening op Uw Polis Overzicht vermeld staat. 16 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

19 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. H Tuinornamenten en meubilair Wij betalen de kosten van vervanging of reparatie van Uw tuinmeubilair, niet vastgezette (stand)beelden en barbecueuitrusting voortkomend uit verlies of schade veroorzaakt door een verzekerd evenement niet zijnde Storm, Noodweer, Overstroming of diefstal. Beperkt tot een maximum van per verzekeringsperiode. H I Rijwielen Rijwielen (geen motorvoertuigen) en bijbehorende accessoires zijn wereldwijd verzekerd tegen verlies of schade veroorzaakt door diefstal of een poging daartoe. Beperkt tot een maximum van 500 per claim. I Verlies of schade: (a) Veroorzaakt door een elektrische of mechanische storing. Van/aan banden, verlichting of andere accessoires, tenzij het rijwiel tegelijkertijd verloren of beschadigd raakt. (c) (d) Terwijl het rijwiel gebruikt wordt om te racen of aan iemand verhuurd of uitgeleend is. Door diefstal tenzij binnen een gebouw of onlosmakelijk vastgemaakt aan een niet verplaatsbaar object. J Inhoud van Vriezers en Koelkasten De inhoud van vriezers en koelkasten is verzekerd tegen verlies door bederf ten gevolge van een accidentele storing van de vriezer en/of koelkast; ontsnappende dampen van koelmechanismen; storing in de elektriciteits- of gasaanvoer. J Verlies of schade: (a) Veroorzaakt door het met opzet beperken of onthouden van elektriciteits- of gasaanvoer op gezag van een leverende instantie. Beperkt tot (c) Veroorzaakt door een staking, lock-out of industriëel dispuut. Schade aan de vriezer of koelkast zelf. K Persoonlijk Geld Beperkt tot 250 per verzekeringsperiode. K Verlies van Geld indien niet binnen 24 uur na ontdekking aan de Politie gemeld. L Vervanging van Eigendomsakten ter dekking van de kosten ter verkrijging van nieuwe eigendomsakten van het verzekerd object, in geval van verlies of schade als gevolg van een verzekerd evenement. L Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 17

20 Sectie 2 - INBOEDEL Dekking voor per ongeluk ontstane schade voor Verzekerde en Familie - Optioneel Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor 1 Per Ongeluk ontstane Schade aan de Inboedel Alléén van toepassing wanneer de Opstal in Eigendom bewoond is door de Verzekerde en enig lid van de familie van Verzekerde. De uitkering voor Kostbaarheden is gemaximeerd tot 20% van de Verzekerde som van de inboedel per verzekeringsperiode. Draagbare spelcomputers en spelconsoles beperkt tot (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) Verlies of schade terwijl Uw Huis of Vakantiehuis of een deel daarvan bewoond wordt door huurders of betalende gasten. Ieder verlies, vernieling of schade specifiek uitgesloten elders in Sectie 2 Inboedel. Onderhoudskosten. Schade veroorzaakt door verzakking of krimp van de Opstallen. Schade veroorzaakt door verzakking of aardverschuiving. Schade aan persoonlijke bezittingen en kleding. Voedselbederf. Schade veroorzaakt door slijtage, atmosferische of, klimatologische omstandigheden, verrotting, schimmel, insecten, ongedierte, huisdieren, reparatie, reiniging, aanbrengen van veranderingen, restauratie, verven, afschrijving/waardevermindering en iedere geleidelijk werkende invloed. Schade ten gevolge van foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap of het gebruik van defecte materialen. Zwembaden en zwembadafdekkingen. Verlies of schade ten gevolge van een eigen gebrek, elektrische of mechanische storing. Schade aan Draagbare computer(s). Tenzij vermeld op Uw Overzicht. Schade aan Mobiele telefoons. Schade aan brillen, contactlenzen, en hoornvlieslenzen. Schade aan gebitsprothesen, voorwerpen die betrekking hebben op het gebit in het algemeen en gehoorapparaten. (Gehoorapparaten uitgesloten tenzij anders vermeld op Uw Overzicht.) Muziekinstrumenten. Millieuverontreiniging. 18 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

Woningverzekering voor woningen en vakantiewoningen in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten

Woningverzekering voor woningen en vakantiewoningen in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten POLIS SAMENVATTING a.u.b zorgvuldig lezen en bewaren Woningverzekering voor woningen en vakantiewoningen in het Verenigd Koninkrijk Wat zijn beknopte voorwaarden? Dit document bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van. W.A. Hienfeld B.V.

Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van. W.A. Hienfeld B.V. Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van W.A. Hienfeld B.V. Definities Voor u ligt uw Renaissance Verzekering van W.A. Hienfeld B.V. De voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen

Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen Inleiding Inleiding Inleiding Voor u ligt uw Chubb Masterpiece Polis. De algemene voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels geven samen een omschrijving van de dekking. Deze polis vormt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes

Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014 Voorwaarden alle risico s Apparthomes INLEIDING Beste verzekerde, Uw verzekeringsovereenkomst bestaat uit twee delen: 1. Algemene voorwaarden Hierin wordt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden P.WN.A.14.06 3 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering P.WN.WH.14.06 8 Speciale Voorwaarden

Nadere informatie

DK501 Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Optimaal

DK501 Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Optimaal DK501 Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Optimaal Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 7 Nadere

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Woongarantverzekering

Polisvoorwaarden Woongarantverzekering www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Woongarantverzekering Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 27124 05.11 De Woongarantverzekering Dit boekje bevat de polisvoorwaarden die betrekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden (012010)

Voorwaarden (012010) Een klasse dekking voor waardevol bezit Voorwaarden (012010) 1 Inhoudsopgave Algemeen Definities: Artikel 1 1.46 Pagina 3-4 Algemene voorwaarden: Artikel 2 2.23 Pagina 5-6 Algemene uitsluitingen: Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Woongarantverzekering

Polisvoorwaarden Woongarantverzekering www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Woongarantverzekering Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 27124 05.03 De Woongarantverzekering Dit boekje bevat de polisvoorwaarden die betrekking

Nadere informatie

Voorwaarden. Woonverzekering

Voorwaarden. Woonverzekering Voorwaarden Woonverzekering Woonverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Contact P.4 Hoe te handelen P.5 Algemene voorwaarden FBTO Woonverzekeringen P. 6 Productvoorwaarden FBTO Woonverzekeringen P. 19 Bijlagen

Nadere informatie

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING COMPLEET. De Boer Assuradeuren B.V. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Compleet 1

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING COMPLEET. De Boer Assuradeuren B.V. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Compleet 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING COMPLEET Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wie bedoelen wij met verzekerden 2 1.2 Wat bedoelen wij met schadegebeurtenis 2 1.3 Wat bedoelen wij met schade

Nadere informatie

Voorwaarden Reisverzekering Columbus Direct

Voorwaarden Reisverzekering Columbus Direct Voorwaarden Reisverzekering Columbus Direct INLEIDING GELIEVE DIRECT TE LEZEN Deze Verzekering is afgesloten bij Lloyd s verzekeraars (De Verzekeraars) 1 Lime Street Londen, EC3M 7HA Groot Brittannië Het

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering 2 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden WN.A.13.02 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering WN.WH.13.02 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pakket - Categorie Wonen CATW06 Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekering uit de categorie Wonen van het Privé Pakket. De categorie Wonen bestaat uit hulpverlening en de verzekeringsvormen,

Nadere informatie

FBTO WOONVERZEKERINGEN

FBTO WOONVERZEKERINGEN FBTO WOONVERZEKERINGEN VOORWAARDEN VOORWAARDEN WOONPAKKET Inhoud 1. Inleiding.................................... pagina 2 Wat te doen bij schade............................ pagina 3 2. Contractvoorwaarden.............................

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p.

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. Aanvullende voorwaarden All In Plus Inboedel 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. 2 Artikel 2: Wat is verzekerd? p. 2 2.1 Welke inboedel is verzekerd? p. 2

Nadere informatie

FBTO WOONVERZEKERINGEN

FBTO WOONVERZEKERINGEN FBTO WOONVERZEKERINGEN VOORWAARDEN VOORWAARDEN WOONPAKKET Inhoud 1. Inleiding.................................... pagina 2 Wat te doen bij schade............................ pagina 3 2. Contractvoorwaarden.............................

Nadere informatie

LIBERTYQUALITY HOME BELANGRIJKE MEDEDELING

LIBERTYQUALITY HOME BELANGRIJKE MEDEDELING LH10QH0 02/07 BELANGRIJKE MEDEDELING Deze vertaling dient uitsluitend als leidraad en de maatschappij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor weglatingen, fouten of veranderingen die voortvloeien uit de

Nadere informatie

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Inboedel: alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij,

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons,

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Categorie Wonen CATW06

PRIVÉ PAKKET. Categorie Wonen CATW06 PRIVÉ PAKKET Categorie Wonen CATW06 II Privé Pakket Categorie Wonen Voorwaarden Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekering uit de categorie Wonen van het Privé Pakket. De categorie Wonen bestaat

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Inboedelverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Inboedelverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Artikel 3 Wat is niet verzekerd? 4 Artikel 4 Wat doen wij bij schade? 5 Artikel 5 Hoe berekenen wij uw premie? 7 Artikel 6 Wat gebeurt

Nadere informatie

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01 Voorwaarden Module Wonen Inhoudsopgave A Algemene Voorwaarden Wonen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Premie Artikel 6 Wijzigingen Artikel 6.1 Bekendheid Artikel 6.2 Verplichtingen

Nadere informatie

Artikel 6: Wat is verder nog voor u van belang? p. 10 6.1 Algemeen p. 10 6.2 Wijzigingen p. 11

Artikel 6: Wat is verder nog voor u van belang? p. 10 6.1 Algemeen p. 10 6.2 Wijzigingen p. 11 Aanvullende voorwaarden All In Appartementenpakket 0115 (Inboedel) Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant All In Appartementenpakket p. 2 Artikel 2: Wat is verzekerd? p. 2 2.1 Welke inboedel is verzekerd?

Nadere informatie

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade:

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: INBOEDELverzekering Voorwaarden uitgebreide inboedelverzekering - 300 21 704 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering 2 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden WN.A.04.10 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering WN.WH.04.10 6 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art.

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Risicobekendheid en risicowijziging Art. 3 Verhuizing Art. 4 Taxatie Art. 5 Uitsluitingen Art. 6 Schade Art. 7 Garantie tegen

Nadere informatie

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art.

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Risicobekendheid en risicowijziging Art. 3 Verhuizing Art. 4 Taxatie Art. 5 Uitsluitingen Art. 6 Schade Art. 7 Garantie tegen

Nadere informatie