POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren"

Transcriptie

1 POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren Onroerend Goed Verzekering voor tweede huizen in het buitenland en vakantiehuizen (in het buitenland)

2 Welkom bij Intasure Onroerend Goed Verzekeringen op maat gemaakt voor uw tweede huis of uw vakantiehuis in binnen en buitenland. De onroerend goed verzekering van Intasure is exclusief ontworpen voor huizen in het buitenland, vakantiehuizen en tweede woningen. Een allesomvattende bescherming die u kunt verwachten van Lloyd s of London en andere internationale verzekeraars. Leest u deze polis alstublieft aandachtig en ga goed na of de overeengekomen dekking bij uw wensen aansluit. Indien dit het geval is, of als er iets is wat u niet begrijpt, laat u ons dat dan zo snel mogelijk weten. Introductie Deze verzekeringspolis is uitgeschreven in overeenstemming met de bevoegdheden van Intasure en onderschreven door in het Overzicht vermelde verzekeraars. Wij zullen u onder de polis vergoeden voor ieder(e) verlies, schade, verwonding, kosten of aansprakelijkheid als beschreven in deze polis en voortkomend uit gedekte evenementen gedurende de verzekerde periode. De verzekerde periode betreft de periode waarvoor U premie betaald heeft welke premie wij ontvangen en geaccepteerd hebben. Het voorstel en de verklaring waar U mee instemt maken deel uit van deze verzekeringsovereenkomst. Deze Polis behoort tezamen met het Overzicht en eventuele Aantekeningen gelezen te worden. voor en namens Intasure Intasure AMP House Dingwall Road Croydon Surrey CR0 2LX INLICHTINGEN: CLAIMS: maandag - vrijdag uur. Intasure is een handelsnaam van Blenheim Park Limited en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority

3 Index De Polisvoorwaarden bestaan uit meerdere Secties. Kijk in uw Overzicht om te zien welke Secties van toepassing zijn en welke clausules en aantekeningen van toepassing zijn. Pagina Hoe uw Polis te gebruiken 2 Valutakoersen 2 Definities 3 Indexatie 5 Sectie 1 - Opstallen 6 Sectie 1 - Opstallen - (optioneel) 11 Sectie 1 -Opstallen - uitgebreid met dekking voor 12 huurders/gasten (optioneel) Sectie 2 - Inboedel 13 Sectie 2 - Inboedel - (optioneel) 18 Sectie 2 - Opstallen - uitgebreid met dekking voor 19 huurders/gasten (optioneel) Sectie 3 - Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden 20 Sectie 4 - Reizen in Noodgevallen 21 Sectie 5 - Aansprakelijkheid - uitgezonderd Spanje, Frankrijk en Portugal 21 Sectie 5 - Aansprakelijkheid - Spanje 24 Sectie 5 - Aansprakelijkheid - Frankrijk 26 Sectie 5 - Aansprakelijkheid - Portugal 28 Bijzondere Voorwaarde - Aardbevingen - Turkije 30 Bijzondere Voorwaarde - 'Consorcio' - Spanje 31 Bijzondere Voorwaarde - Natuurrampen - Frankrijk 35 Algemene Voorwaarden 36 Algemene Uitsluitingen 38 Schadeafwikkeling - Opstallen 39 Schadeafwikkeling - Inboedel 40 Schadeafwikkeling - Algemeen 41 Aanvullende bepalingen (aantekeningen) 42 Klachtenprocedure Intasure ISHH PW 10/8/2015 Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 1

4 HOE UW POLIS TE GEBRUIKEN UW POLIS Hier treft u de Polisvoorwaarden aan die de details bevatten aangaande de dekking die u overeengekomen bent. Wij hebben veel moeite gedaan om u van onze kant alle duidelijkheid te verschaffen. Lees uw toepasselijke Polisvoorwaarden alstublieft aandachtig en als u vragen heeft dan zullen wij die met plezier beantwoorden. Onze doelstelling is om service van een hoog niveau te verlenen en om aan onze verplichtingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst binnen redelijke termijn en binnen de bepalingen die in de Polisvoorwaarden uiteengezet worden, te voldoen. Deze Polis betreft een Nederlandse vertaling van de Engelse Polis. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie. WAT IS GEDEKT? De Polisvoorwaarden zijn onderverdeeld in meerdere Secties. Om te weten welke Secties van toepassing zijn, dient u uw Overzicht, het document bij de Polis ingesloten, te raadplegen. Het Overzicht vermeldt ook voor welk bedrag u onder iedere Sectie verzekerd bent. VOOR WELK BEDRAG TE VERZEKEREN Het is aan u om u er zeker van te stellen dat de bedragen waar u zich voor verzekert overeenkomen met de volledige herbouwkosten van de opstal(len) en met de volledige vervangingskosten van de inboedel, uitgaande van de nieuwwaarde. Houd u er rekening mee dat indien u onderverzekerd bent, schadevergoedingen gereduceerd kunnen worden. U kunt uw Verzekerd Kapitaal op ieder gewenst moment aanpassen; u hoeft niet te wachten op de verlengingsdatum. INDIEN U EEN PROBLEEM HEEFT Indien u een probleem heeft aangaande deze Polis, dient u contact met ons op te nemen via één van de bovenaan deze polisvoorwaarden vermelde telefoonnummers. INFORMATIE OVER ANNULERING Voor de verzekeringsovereenkomst geldt een annuleringstermijn van 30 dagen na de dag van ontvangst van de documenten. u of iemand met wie u samen leeft failliet verklaard wordt of veroordeeld wordt voor brandstichting, fraude, valsheid in geschrift, diefstal, beroving of heling. GEBRUIK VAN DE HULPLIJNEN De telefoonnummers van de hulplijnen zijn vermeld op de binnenzijde van het voorblad van dit document. HOE EEN SCHADECLAIM IN TE DIENEN Als u een schadeclaim wenst in te dienen, leest u dan eerst de Polisvoorwaarden en bijbehorend Overzicht om na te gaan of uw schade gedekt is. Om een schadeclaim in te dienen en een schadeaangifteformulier te verkrijgen neemt u dan alstublieft contact op met Intasure onder telefoonnummer Of u kunt schrijven naar: Intasure, AMP House, Dingwall Road, Croydon, Surrey CR0 2:X. U dient het schadeaangifteformulier in te vullen en ons zo veel mogelijk informatie te verschaffen om het ons mogelijk te maken uw claim zo snel mogelijk te behandelen. Tevens verwijzen wij u naar de richtlijnen op pagina s 39,40 en 41, Schadeafwikkeling. Ten slotte, aarzelt u niet om ons om advies te vragen, wij zullen met plezier helpen. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN Ten einde uw bezit zo goed mogelijk te beschermen, verwachten wij van u dat u aan alle voorwaarden en bepalingen voldoet. Wanneer uw woning onbeheerd is dienen alle toegankelijke deuren en ramen goed afgesloten te zijn. Wisselkoersen Vreemde Valuta Als wij Pond Sterling moeten wisselen voor een andere geldeenheid dan zullen wij daarvoor de commerciële wisselkoers (Commercial Exchange Rate) van Barclays Bank plc op de dag van de uitkering van de schadevergoeding hanteren. WIJZIGINGEN VAN UW OMSTANDIGHEDEN De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de informatie die u ons verstrekt heeft over uzelf en het verzekerde object of objecten. U dient ons onmiddellijk in kennis te stellen van iedere verandering in deze gegevens, inclusief logischerwijs adreswijziging. Tevens dient u ons er over in te lichten indien 2 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

5 Definities Bepaalde woorden in uw Polisvoorwaarden hebben een speciale betekenis. Deze betekenissen worden hieronder verklaard: Lichamelijk letsel Dood, verwonding, ziekte of aandoening. Opstal Ledere object met een permanente bestemming die gebruikt wordt voor bewoning binnen het terrein van Uw Huis of Vakantiehuis met inbegrip van: Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren; liften; vaste brandstoftanks voor huishoudelijk gebruik inclusief gas-, LPG- en olietanks; Zwembaden; bijgebouwen; poorten, hagen, muren en hekken; radio en televisie antennes, satellietschotels, hun masten en bevestigingsuitrusting; windturbines, vaste generatoren en zonnepanelen; bronnen, meren en rivieren binnen de grenzen van Uw Eigendom slechts met betrekking tot de aansprakelijkheidsdekking dekking; paden en oprijlanen dit alles op het adres dat vermeld staat in het Overzicht en waarvan U de eigenaar of waarvoor U wettelijk verantwoordelijk bent. Complex Opstallen en gronden waarvoor U verantwoordelijk bent ingevolge de inning van service- en beheerskosten. Inboedel Huishoudelijke goederen, persoonlijke Eigendommen. Geld en Kostbaarheden die aan U of Uw familie toebehoren of onder Uw of Uw familie s verantwoordelijkheid vallen en die zich in het Huis of Vakantiehuis danwel buiten, maar binnen de grenzen van het terrein behorend bij het Huis of Vakantiehuis, bevinden. De vergoeding voor schade aan of verlies van Kostbaarheden zal per Verzekerde periode zijn gemaximeerd tot 20% van de Verzekerde waarde van de Inboedel. De term Inboedel behelst géén: levende wezens, mechanisch aangedreven voertuigen (andere dan huishoudelijke tuinierwerktuigen), vliegtuigen, luchtkussenvoertuigen, vaartuigen en bijbehorende accessoires, buitenboord motoren, motorrijwielen, caravans, kampeerauto s, aanhangwagens, vouwwagens en hun onderdelen en accessoires, krediet- en betaalkaarten, akten, effecten, waardepapieren, wisselbrieven, promessen, pandbrieven, documenten, manuscripten, vuurwapens, jachtgeweren goederen die gebruikt worden voor commerciële of professionele doeleinden onderdelen van de Opstal(len) inclusief uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren tenzij anders overeengekomen Eigendommen die specifiek verzekerd zijn tegen hierbij gedekte onheilen door een andere verzekering schade veroorzaakt door ongedierte of insecten Aanvullende bepalingen Aanvullende of aanpassingen van de polisvoorwaarden. Vermaaksapparatuur computers inclusief Draagbare computers mobiele telefoons; digitale decoders; projectoren; DVD spelers- en recorders; televisietoestellen; spelconsoles De schadevergoeding voor verlies van of schade aan Vermaaksapparatuur is gemaximeerd tot 40% van de Verzekerde som van de Inboedel. In relatie tot de optie (All Risks), Persoonlijke eigendommen binnen of buiten de Woning of Vakantiewoning onder Sectie 3 het maximale vergoedingsbedrag voor een enkel voorwerp voor een Vakantiewoning is / 1,000 en voor een Woning (permanent hoofdadres in het buitenland) het maximale vergoedingsbedrag voor een enkel voorwerp is / 2,500. Het limiet van 40% van de Inboedel verzekerd bedrag is niet van toepassing op Sectie 3. Eigen risico Het bedrag dat vermeld staat in Uw Overzicht en overeenkomt met de hoogte van het bedrag dat afgetrokken wordt van Uw vergoeding voor schade of verlies voortkomend uit dezelfde gebeurtenis. Het Eigen risico kan variëren en binnen de polis voor bepaalde Verzekerde evenementen verhoogd worden. Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren Alle voorwerpen die vastzitten aan en deel uitmaken van het Huis of Vakantiehuis met inbegrip van: decoraties inclusief behang, muurschilderingen en sjabloneringen; badkameruitrustingen; bevloering: als integral onderdeel van de constructie van de woning; inbouwkeukens en bijbehorende inbouwapparatuur; inbouwkasten Tuin De grond binnen de grenzen van het terrein toebehorend aan het verzekerd Eigendom welke geen Gemeenschappelijk gebied is.. Huis Een woning waar U Uw permanente verblijfsadres in het buitenland heeft (waar U permanent woont) en hoofdadres (terwijl U in het buitenland werkt of verblijft) De particuliere woning zoals door U beschreven, met een permanente bestemming en van standaard of Niet-standaard Bouw en waaronder verstaan wordt een Huis, bungalow, cottage, chalet, ski-chalet, Recreatiepark woning, Blokhut of appartement Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 3

6 Definities vermeld in het Overzicht en bijgebouwen gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. Vakantiehuis Een tweede woning waar U niet permanent woont. De particuliere woning zoals door U beschreven, van een permanente constructie en van standaard of Niet-standaard bouw en waaronder verstaan wordt een Huis, bungalow, cottage, chalet, ski chalet, Recreatiepark woning, Blokhut of appartement vermeld in het Overzicht en bijgebouwen gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. De gebruiksbepalingen omvatten: persoonlijk gebruik (Vakantiewoning) verhuur aan vrienden en familie korte termijn verhuur (tot zes maanden) lange termijn verhuur (tot twaalf maanden) behalve in het Verenigd Koninkrijk bij vererving verkregen Eigendom. Verzekerde De eerst genoemde partij in het Polis Overzicht. Ieder familielid van de Verzekeringnemer dat permanent bij hem/haar woont. Toezicht Er gelden geen eisen ten aanzien van Toezicht of bezetting. Wel raden Wij regelmatige Controles aan, indien mogelijk. Lichte bouw Ieder bijgebouw voor huishoudelijk gebruik met inbegrip van schuren, broeikassen, glazen serres, afdakjes, carports en pergola s. Monumentale gebouwen Geregistreerd Eigendom onder Grade II of Grade II* status. In Schotland, gebouwen B en C status. Monumentale gebouwen bestaande uit: een Standaard bouw "wattle and daub" (gevlochten rasterwerk bemetseld met kleiachtig cement) "lathe and plaster" (houten latten met pleisterwerk) houten latten "cob" (klei-achtig cement) Blokhut Volledig uit hout opgetrokken op een betonnen basis, al dan niet met houten daken.. Geld Contant Geld, bankbiljetten, cheques, travellers cheques, postwissels en wisselbewijzen, spaarzegels en certificaten, reistickets, restaurantvouchers, in omloop zijnde postzegels (alléén de bedrukte waarde) en cadeaubonnen. No Claims bonus/korting Indien op een verzekeringsovereenkomst drie jaar of langer geen schadeclaim wordt ingediend, zal Intasure naar eigen inzicht een Korting op de premie bepalen. In het geval van een schadeclaim wordt de Korting ingetrokken en worden de daaropvolgende premies verhoogd. Niet-standaard bouw Chalet, Hut, Blokhut, Sta-Caravan, Recreatiepark-woning. Het Gebouwde Eigendom gebouwd op niet-gebruikelijke fundering. Recreatiepark-woning Sta - of mobiele caravan verankerd op alle vier de hoeken aan een betonnen basis/verharde ondergrond. Polishouder/U/Uw De persoon die vermeld staat als Polishouder in het Overzicht. Draagbare computer(s) Computer, laptop, ipad, netbook, notebook, tablet, ereader. Hoofdpersoon Ieder(e) persoon, rechtspersoon of gezagsorgaan (met inbegrip van lokale, provinciale en nationale gezagsorganen, ministers en ministeries) die enig contract of overeenkomst aangaat met Verzekerde. Eigendom(men) Feitelijk en materiaal Eigendom. Alsmede de Verzekerde Opstal in Eigendom Overzicht Het huidige Overzicht door Ons afgegeven als onderdeel van Uw verzekeringsovereenkomst bevat de gegevens van de Polishouder, het verzekerd Eigendom, de verzekeringsperiode en welke secties van toepassing zijn. Limiet per voorwerp De maximaal te vergoeden som voor een onder de Inboedel verzekerd voorwerp in een Vakantiewoning bedraagt 3.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. Het maximaal te vergoeden bedrag voor een onder de Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden dekking verzekerd voorwerp (Sectie 3) bedraagt 1.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximaal te vergoeden som voor een onder de Inboedel verzekerd voorwerp in een Huis (permanent woonadres in het buitenland) bedraagt , tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximaal te vergoeden som voor een onder de Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden verzekerd voorwerp (Sectie 3) bedraagt en per sieraad 5.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. Standaard bouw Gebouw opgetrokken uit steen, baksteen of beton op gebruikelijke fundering en bedekt met een betonnen zadeldak of zadeldak van leisteen of dakpannen. Zwembaden/Whirlpools Zwembaden en Whirlpools die particulier bezit zijn en slechts bedoeld voor gebruik door U en Uw familie en iedere andere wettig aanwezige persoon in Uw Huis of Vakantiehuis. Wij benadrukken dat er geen dekking bestaat met betrekking tot Gemeenschappelijke zwembaden. Gemeenschappelijke zwembaden Zwembaden die op gemeenschappelijke basis gebruikt en gedeeld worden door meerdere eigenaren. 4 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

7 Definities Onbewoond Het Huis of Vakantiehuis dat gedurende een periode van 60 achtereenvolgende dagen niet bewoond is of dat niet voldoende gemeubileerd is om op normale wijze bewoond te worden. Geld, kostbaarheden en creditcards dienen zich niet in de woning te bevinden. Ongespecificeerde persoonlijke bezittingen en kleding Persoonlijke Eigendommen die bedoeld zijn op of om of bij het lichaam gedragen te worden en die zich buiten het Huis of Vakantiehuis bevinden. Kostbaarheden Sieraden, juwelen, goud, zilver, edelmetaal, klokken en horloges, platen, CD s en DVD s, munten-, medaille- en postzegelverzamelingen, kunstwerken, beeldjes, vazen en bont. De maximaal te vergoeden som voor schade aan of verlies van Kostbaarheden is gemaximeerd tot 20% van de Verzekerde som van de Inboedel per verzekeringsperiode. Juwelen, horloges, camera s, Geld en credit cards mogen niet achterblijven in het verzekerd Huis of Vakantiehuis als deze meer dan 48 uren niet wordt bewoond. In relatie tot de optie (All Risks), Persoonlijke eigendommen binnen of buiten de Woning of Vakantiewoning onder Sectie 3 het maximale vergoedingsbedrag voor een enkel voorwerp voor een Vakantiewoning is / 1,000 en voor een Woning (permanent hoofdadres in het buitenland) het maximale vergoedingsbedrag voor een enkel voorwerp is / 2,500 en per enkel voorwerp voor juwelen 5,000 tenzij anders beschreven in de Polis. Het limiet van 20% van de Inboedel verzekerd bedrag is niet van toepassing op Sectie 3. Wij/Ons/Onze De Verzekeringsmaatschappij welke is vermeld in het Overzicht. U/Uw familie U, Uw echtgenote / -genoot of levenspartner die met U op hetzelfde adres woont en financiële verantwoordelijkheden deelt, Uw kinderen, ouders en andere familieleden die permanent bij U wonen. Verzekerde Som Opstallen van standaard en niet-standaard bouw De verzekerde herbouwwaarde van de opstal is maximaal 1 miljoen of welke waarde dan ook vermeld staat in Uw Polis Overzicht. Het doel hiervan is de verzekerde te beschermen tegen inflatie van de herbouwkosten en het risico op onderverzekering weg te nemen. Indien de te verzekeren opstal een herbouwwaarde heeft van meer dan 1 miljoen wordt U doorverwezen naar de acceptatie-afdeling van verzekeraars. Gebouwen op de monumentenlijst De verzekerde som van een verzekerd object op de Monumentenlijst wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de richtlijnen van het British Royal Institute of Chartered Surveyors. Indexatie Opstallen De Verzekerde som wordt jaarlijks aangepast aan de hand van richtlijnen uitgevaardigd door het British Royal Institute of Chartered Surveyors. Inboedel De verzekerde som wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de Government s General Index of Retail Prices (Algemene Detailhandels Prijs Index in Verenigd Koninkrijk). Indien deze index niet voorhanden is, wordt een andere toepasselijke index gehanteerd. Belangrijk Vanwege regionale en nationale verschillen in materiaal- en bouwprijzen, dient u de verzekerde som van de opstallen met regelmaat te herzien. Voor het wijzigen van de verzekerde som worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht gedurende de verzekeringsperiode, maar de vervolgpremies zullen wel berekend worden aan de hand van de aangepaste verzekerde sommen. De indexatie zal onafgeproken toegepast worden vanaf de datum van verlies of schade tot de datum van vereffening van uw claim, mits u niet op onredelijke wijze de melding van de schade of de schadeafwikkeling vertraagd hebt. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 5

8 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van het Eigen risico zoals vermeld in uw overzicht. A De basisdekking Verlies van of schade aan Opstallen veroorzaakt door: A Schade veroorzaakt door een foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap, ondeugdelijk materiaal of geleidelijk werkende invloeden. 1 Brand, explosie, blikseminslag, aardbeving of onderaardse brand. 1 De eerste van iedere claim voor schade veroorzaakt door een aardbeving of onderaardse brand. Uitgezonderd Turkije (zie bijzondere voorwaarden (pagina 30). Aantekening HH910 die aarbevingsdekking uitsluit kan in bepaalde gebieden van toepassing zijn. 2 Rook. 2 (a) Schade veroorzaakt door geleidelijk werkende invloeden. Schade veroorzaakt door enige vorm van millieuverontreiniging. 3 Rellen, oproer, stakings- en politieke manifestaties. 3 4 Kwaadwillende personen of vandalen. 4 Verlies of schade veroorzaakt: (a) door wettig aanwezige personen in het Huis of Vakantiehuis. terwijl het Huis of Vakantiehuis niet gemeubileerd is. 5 Storm 5 Verlies of schade veroorzaakt: overstroming (a) door verzakking of aardverschuiving. hagel door vorst. sneeuw lawine (c) (d) (e) aan Opstallen van Lichte constructie, huishoudelijke vaste brandstoftanks in de open lucht, poorten, hekken, hagen en tuinschuren. aan zwembadafdekkingen, pompen en filter- en verwarmingsinstallaties. door het gewicht van sneeuw op Opstallen van Lichte constructie. 6 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

9 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 6 Lekkage van water, afvoerwater of olie van vaste verwarmings- of huishoudelijke waterinstallaties, wasmachines of vaatwasmachines. 6 Verlies of schade (a) aan Opstallen van Lichte constructie. verrotting veroorzaakt door schimmels of bacteriën. (c) (d) (e) (f) aan de installatie zelf veroorzaakt door corrosie of gebruiksslijtage. veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Aantekening HH940, indien deze aantekening vermeld staat in Uw Polis Overzicht. Zwembaden, filter- en verwarmingsinstallaties, pompen en alle bijbehorende materialen. Wij dekken niet de kosten van reparatie/vervanging van enige sanitaire installatie, water-, afvoer-, verwarmingsinstallatie met inbegrip van leidingen, douches, boilers etc. die de oorzaak van het lek / de barst zijn. 7 Diefstal of een poging daartoe. 7 (a) Verlies of schade veroorzaakt door U of Uw familie of huurder/gast. Wij geven geen dekking voor zonnepanelen, tenzij die in een niet toegankelijke positie en onlosmakelijk bevestigd zijn aan het Huis. In het laatste geval geldt een Eigen risico van Aanvaring door een luchtvaartuig van welke aard dan ook of door iets wat daarvan af valt, voertuigen of dieren. 8 Schade veroorzaakt door huisdieren, insecten of vogels. 9 Gevallen bomen of takken (met inbegrip van de kosten voor verwijdering met een maximum van 500), lantaarn- of telegraafpalen en die schade aan de Opstallen veroorzaken. 9 (a) Schade aan hagen, poorten en hekken. Vernieling of schade veroorzaakt tijdens kap- of snoeiwerkzaamheden. 10 Gevallen antennes voor ontvangst en hun bevestigingen of masten, zonnepanelen, satellietschotels en bevestigingen. 10 Schade ten gevolge van corrosie aan Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren. 11 Elektrische Overspanning Schade door elektriciteit aan uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren en de elektrische onderdelen van enig apparaat of zijn accesoires veroorzaakt door kortsluiting, spontane ontbranding of abnormale stroomspanning. 11 (a) Schade veroorzaakt door elektriciteit aan Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren en de elektrische onderdelen van enig apparaat en/of zijn accesoires als gevolg van gebruiksslijtage of gebrekkig onderhoud aan het elektrische apparaat. Er geldt een limiet van per gebeurtenis en van per verzekeringsjaar. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 7

10 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 12 Schade aan Ondergronds Installaties Per ongeluk ontstane schade aan ondergrondse installaties behorend bij het Huis of Vakantiehuis waar U wettelijk verantwoordelijk voor bent. 12 (a) (c) (d) Schade veroorzaakt tijdens het reinigen, mechanische reiniging of trachtend een ontstopping te verhelpen. Schade veroorzaakt door knaagdieren / ongedierte. Verstopping van leidingen. Schade door geleidelijk werkende invloeden. 13 Glas en Sanitaire Uitrusting 13 Uitgezonderd Het per ongeluk breken van vastgezet glas, wasbakken, glazen achterwandbeschermingsplaten, piëdestallen, (a) Schade door of de kosten van verwijdering of vervanging van raamwerk. gootstenen, wc potten, doucheschermen, stortbakken, Beschadigingen van Eigendommen die niet in goede bidets, badkuipen en ingebouwde keramische kookplaten. conditie zijn. Beperkt tot per verzekeringsperiode. (c) Schade door vorst. B Tijdelijke accomodatie of derving van huurinkomsten B (a) De als redelijk te beschouwen kosten voor Uw tijdelijke vervangende accomodatie in het geval dat Uw Huis of Vakantiehuis dermate beschadigd raakt dat deze daardoor onbewoonbaar wordt door een oorzaak waarvoor vergoeding voorzien is onder Sectie 1A van deze Polis. De maximale vergoeding bedraagt per verzekeringsperiode. Derving van huurinkomsten voor bij U gemaakte en door U bevestigde reserveringen voordat en in het geval dat Uw Huis of Vakantiehuis dermate beschadigd raakt dat deze daardoor onbewoonbaar wordt door een oorzaak waarvoor vergoeding voorzien is onder Sectie 1A van deze Polis. De maximale vergoeding bedraagt per verzekeringsperiode. (c) Derving van huurinkomsten voor bij U gemaakte en door U bevestigde reserveringen voordat en in het geval dat zich een millieuverontreiniging of olielekkage voordoet binnen een straal van één mijl vanaf het dichtstbijzijnde strand. De maximale vergoeding bedraagt per verzekeringsperiode. 8 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

11 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. (d) Derving van verhuurinkomsten ten gevolge van enig voorval van moord, zelfmoord, meldingsplichtige ziekte of aandoening voortkomend uit en traceerbaar naar een vreemde of schadelijke stof in drank of voedsel in het Huis of Vakantiehuis. C D E De maximale vergoeding bedraagt per verzekeringsperiode. Verwijdering van puin en sloopkosten Noodzakelijkerwijs door U en met Onze instemming gemaakte onkosten voor verwijdering van puin, ontmanteling en/of sloop, stutten en schragen van het deel of de delen van het verzekerde Opstal in Eigendom dat/die vernield of beschadigd is/ zijn ten gevolge van enig onder Sectie 1 verzekerd evenement, met dien verstande dat het maximaal uit te keren bedrag per verzekeringsperiode bedraagt. Honoraria voor architecten en taxateur/schade expert De honoraria voor architecten, taxateurs schade experts en andere kosten voor schattingen/prijsopgaven, bouwtekeningen, specificaties voorgesteld door een schade-expert, kwantiteiten, offertes, en supervisie noodzakelijkerwijs gemaakt voor de wederopbouw na vernieling van of schade aan de Opstallen door enig verzekerd evenement onder deze Polis, terwijl deze honoraria niet de ten tijde van de vernieling geldende richtlijnen met betrekking tot honoraria, afgegeven door de betreffende Vakorganisaties, overschrijden. Het maximaal uit te keren bedrag bedraagt per verzekeringsperiode. De verkoop van het Huis of het Vakantiehuis Wanneer U Uw Huis of Vakantiehuis verkoopt zal de koper de rechten onder deze Sectie gegund worden gedurende de periode tussen uitwisseling van contracten en de daadwerkelijke voltrekking, vooropgesteld dat het Huis of Vakantiehuis niet elders verzekerd is. C D E Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 9

12 Sectie 1 OPSTALLEN Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. F Verlies van in rekening gebracht water en olie Onder de voorwaarde dat Sectie 2 Inboedel Niet van toepassing is, verlies van in rekening gebracht water of huishoudelijke verwarmingsbrandstof (waar U wettelijk verantwoordelijk voor bent) gevolgd door per ongeluk ontstane schade aan een vaste huishoudelijke water- of verwarmingsinstallatie die zich in of op het Huis of Vakantiehuis bevindt. F (a) (c) (d) Verlies of schade ontstaan terwijl Uw Huis of Vakantiehuis ongemeubileerd is of gedurende een periode langer dan 60 dagen Onbewoond is. Meer dan per schadeclaim per verzekeringsperiode. Zwembaden. Verlies of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Aantekening HH940, als deze Aantekening op Uw Polis Overzicht vermeld staat. G Opsporing en toegang Wij betalen de kosten (gemaakt na onze instemming) verbonden aan de opsporing van de bron van een waterof olielek afkomstig van een huishoudelijke water- of verwarmingsinstallatie, binnen het hoofdgebouw van Uw Huis of Vakantiehuis, met inbegrip van daaropvolgende reparaties aan muren, vloeren en plafonds. G (a) (c) (d) (e) Meer dan per schadeclaim per verzekeringsperiode. De kosten ter reparatie/vervanging van de leidingen. Schade aan Zwembaden. Schade aan ondergrondse installaties. Verlies of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Clausule HH940, als deze Aantekening op Uw Polis Overzicht vermeld staat. H Uit noodzaak geforceerde toegang Schade aan Uw Huis of Vakantiehuis veroorzaakt door een geforceerde toegang in verband met een medisch noodgeval of een gebeurtenis die schade aan Uw Huis of Vakantiehuis ten gevolge zou kunnen hebben. H I Vervanging van eigendomsaktes ter dekking van de kosten ter verkrijging van nieuwe Eigendomsakten van het verzekerd object, in het geval van verlies of schade als gevolg van een verzekerd evenement. I 10 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

13 Sectie 1 - OPSTALLEN Dekking voor per ongeluk ontstane schade voor Verzekerde en Familie - Optioneel Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 1 Per Ongeluk ontstane schade aan Opstallen Deze dekking is alleen van toepassing als het verzekerd Opstal in Eigendom bewoond wordt door de Verzekerde en enig lid van zijn/haar familie. 1 (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Verlies of schade terwijl Uw Huis of Vakantiehuis of een deel daarvan bewoond wordt door huurders of betalende gasten. Onderhoudskosten. Schade veroorzaakt door verzakking of krimp van de Opstallen. Schade veroorzaakt door verzakking of aardverschuiving. Schade veroorzaakt door slijtage, atmosferische of klimatologische omstandigheden, verrotting, schimmels, insecten, ongedierte, huisdieren of enige geleidelijk werkende invloed. Schade veroorzaakt door foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap of het gebruik van defecte materialen. Ieder(e) verlies, vernieling of schade specifiek uitgesloten elders in Sectie 1. Verlies of schade ten gevolge van eigen gebrek en van elektrisch en mechanisch collaps. Zwembaden, pompen, filter- en verwarmigsinstallaties en zwembadafdekkingen. Zonnepanelen. Schade veroorzaakt door millieuverontreiniging. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 11

14 Sectie 1 - OPSTALLEN Dekking voor per ongeluk ontstane schade Uitgebreid naar Huurders/Gasten - Optioneel Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor 1 Per Ongeluk ontstane schade aan de verzekerde Opstallen Alleen van toepassing als de verzekerd Opstal in Eigendom in gebruik is door huurders of gasten. 1 (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) De onderhoudskosten. Schade veroorzaakt door verzakking of krimp van de Opstallen. Schade veroorzaakt door verzakking of aardverschuiving. Schade veroorzaakt door gebruiksslijtage, atmosferische of klimatologische omstandigheden, verrotting, schimmels, insecten, ongedierte, huisdieren of geleidelijk werkende invloeden. Schade veroorzaakt door foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap of het gebruik van defecte materialen. Ieder(e) verlies, vernieling of schade specifiek uitgesloten elders in Sectie 1. Verlies of schade ten gevolge van eigen gebrek en van elektrisch en mechanisch collaps. Zwembaden, pompen, filter- en verwarmigsinstallaties en zwembadafdekkingen. Zonnepanelen. Schade veroorzaakt door millieuverontreiniging. 12 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

15 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. Voor een Vakantiehuis bedraagt de maximale vergoeding voor een enkel voorwerp deel uitmakend van de Inboedel 3.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximale vergoeding voor een enkel voorwerp behorend tot de Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden Sectie 3 bedraagt 1.000, tenzij anders vermeld in het Overzicht. Voor een Huis (permanent hoofdadres in het buitenland) bedraagt de maximale vergoeding voor een enkel voorwerp deel uitmakend van de Inboedel, tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximale vergoeding voor een enkel voorwerp behorend tot de Persoonlijke Bezittingen en Kostbaarheden Sectie 3 bedraagt en per sieraad tenzij anders vermeld in het Overzicht. De maximale vergoeding die uitbetaald wordt voor Kostbaarheden zal niet meer zijn dan 20% van de Verzekerde som van de Inboedel per verzekeringsperiode. Vergoedingen voor Vermaaksapparatuur zullen per verzekeringsperiode niet de 40% van de Verzekerde som van de Inboedel overschrijden. Juwelen, horloges, cameras, Geld en credit cards mogen niet achterblijven in het verzekerd of Huis of Vakantiehuis als deze meer dan 48 uren niet wordt bewoond. A De Basisdekking Verlies van of schade aan de Inboedel die zich in het Huis of Vakantiehuis en toebehorende huishoudelijke bijgebouwen en garages bevindt, veroorzaakt door: A Schade veroorzaakt door foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap of het gebruik van defecte materialen, danwel geleidelijk werkende invloeden. 1 Brand, explosie, blikseminslag, aardbeving of onderaardse brand 1 De eerste van iedere schadeclaim voor schade veroorzaakt door een aardbeving of onderaardse brand. Uitgezonderd Turkije, zie bijzondere voorwaarden (pagina 30). 2 Rook 2 (a) Schade veroorzaakt door iedere geleidelijk werkende invloed. Schade veroorzaakt door millieuverontreiniging. 3 Rellen, oproer, stakings- en politieke manifestaties. 3 4 Kwaadwillende personen of vandalen. 4 Verlies of schade veroorzaakt: (a) Door wettig in het Huis of Vakantiehuis aanwezige personen. Terwijl het Huis of Vakantiehuis ongemeubileerd is. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 13

16 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 5 Storm overstroming hagel sneeuw lawine 5 (a) (c) Schade ten gevolge van verzakking of aardverschuiving. Schade aan zwembadafdekkingen, pompen en filter- en verwarmingsinstallaties. Onderdelen van de Inboedel die zich buiten bevinden. 6 Lekkage van water, afvoerwater of olie van vaste verwarmings- of huishoudelijke waterinstallaties, wasmachines of vaatwasmachines. 6 Verlies of schade: (a) veroorzaakt door verrotting en schimmels. aan de installatie zelf veroorzaakt door corrosie of slijtage. (c) (d) 7 Diefstal of een poging daartoe. 7 (a) (c) (d) (e) veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Aantekening HH940, indien deze Aantekening vermeld staat in Uw Polis Overzicht. Wij dekken niet de kosten van reparatie/vervanging van enige sanitaire installatie, water-, afvoer-, verwarmingsinstallatie met inbegrip van leidingen, douches, boilers etc. die de oorzaak van het lek / de barst zijn. De Polis dekt de schade voortkomend uit iedere vorm van waterlekkage. Verlies of schade die zich voordoet terwijl er niemand in het Huis of Vakantiehuis of een deel ervan aanwezig is, uitgeleend of verhuurd is, tenzij er sprake is van geforceerde en gewelddadige toegang tot of uitbraak uit het Huis of Vakantiehuis. Verlies of schade door U of Uw familie of huurder of gast. Verlies door bedrog tenzij het bedrog is gehanteerd om toegang tot het Huis of Vakantiehuis te verkrijgen. De uitkering is gemaximeerd tot een bedrag van voor verlies vanuit Verzekerde gebouwen buiten het Huis of Vakantiehuis, inclusief garages. Inboedel buiten. 8 Botsing door een luchtvaartuig van welke aard dan ook of door iets wat daarvan af valt, voertuigen of dieren. 8 Schade veroorzaakt door huisdieren of vogels. 9 Vallende bomen of takken, lantaarn- of telegraafpalen. Beperkt tot de verwijderingskosten tot (a) Vernieling of schade veroorzaakt tijdens kap- of snoeiwerkzaamheden. 14 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

17 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. 10 Gevallen antennes voor ontvangst en hun bevestigingen of masten, zonnepanelen, satellietschotels en bevestigingen. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot per verzekeringsperiode. 10 (a) Schade veroorzaakt door vorst. Schade ten gevolge van corrosie aan bevestigingsmateriaal. 11 Elektrische Overspanning Schade door elektriciteit aan apparaten en de elektrische onderdelen van enig apparaat of zijn accesoires veroorzaakt door kortsluiting, spontane ontbranding of abnormale stroomspanning. Er geldt een limiet van per gebeurtenis en van per verzekerings jaar. 12 Breuk van Glas en Spiegels Het per ongeluk ontstaan van breuken van spiegels, glazen dekplaten van meubels, niet vastgezette keramische kookplaten en in meubels vastgezet glas in Huis of Vakantiehuis. Beperkt tot per verzekeringsperiode. 11 (a) (c) 12 Schade aan platen, geluidsbanden, films, cassettes, CD s, DVD s, disquettes, inktpatronen of computersoftware. Schade veroorzaakt door slijtage of door gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Schade veroorzaakt door elektriciteit aan Uitrusting en aard- en nagelvast toebehoren en de elektrische onderdelen van enig apparaat en/of zijn accesoires als gevolg van slijtage of gebrekkig onderhoud aan het elektrische apparaat. B Inboedel die zich buiten het terrein bevindt De Inboedel, indien en voorzover deze niet op andere wijze verzekerd is, terwijl die tijdelijk verwijderd is uit het Huis of Vakantiehuis. (a) Verlies of schade veroorzaakt door een onder Sectie 2A verzekerd evenement terwijl de Inboedel zich in een ruimte met commerciële doeleinden bevindt om betreffend/e object/en te laten veranderen, reinigen of behandelen, of zich in een meubelopslagplaats bevindt gemaximeerd tot 20% van de Verzekerde som van de Inboedel. B (a) Inboedel die zich in een ander land dan het land waar het Huis of Vakantiehuis gesitueerd is. Contant Geld, betaalmiddelen, bankbiljetten, verhandelbare documenten, munten en postzegels (ook als deze deel uitmaken van een munten- of postzegelverzameling). (c) Verlies of schade elders veroorzaakt door brand, blikseminslag, explosie of luchtvaartuigen. Verlies of schade opgelopen tijdens verplaatsing en vervoer in verband met een verhuizing naar een ander permanent Huis of Vakantiehuis of tijdens vervoer van of naar een meubelopslagplaats, veroorzaakt door een van de onheilen brand, blikseminslag, explosie of onheil afkomstig van een luchtvaartuig. Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 15

18 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. C Contant Geld in Meters Verlies van contant Geld in elektriciteits- of gasmeters zich bevindend in Uw Opstal in Eigendom of waar U verantwoordelijk voor bent, volgend op een geforceerde of gewelddadige inbraak in Uw Huis of Vakantiehuis. C (a) Aan de buitenzijde bevestigde meters. Beperkt tot een limiet van 50. D Bijkomende Kosten Bijkomende kosten voor alternatieve accommodatie, die U als bewoner heeft moeten maken in het geval de Opstallen door een verzekerd evenement onbewoonbaar geworden is, met een maximum van 10% van de Verzekerde Som van de Inboedel. D E Aansprakelijkheid Huurder Tot een maximum van 15% van de Verzekerde Som van de Inboedel voor alle sommen voor betaling waarvan U als Huurder (en niet als Eigenaar) wettelijk aansprakelijk bent ingevolge schade veroorzaakt aan Opstallen zoals beschreven in de paragrafen A, B en D van Sectie 1 Opstallen en de bijkomende kosten beschreven in paragrafen E en F van vermelde Sectie. E F Verlies of Diefstal van Sleutels De vervangingskosten van een slot of sluitingsmechanisme in het geval dat de sleutels van de sloten:- F (a) van een buitendeur van het Huis of Vakantiehuis of van het alarmsysteem of inpandige ingebouwde brandkast, per ongeluk verloren of gestolen worden. Schadevergoedingen zijn beperkt tot 750 per gebeurtenis. G Verlies van in rekening gebracht Water of Huishoudelijke Verwarmingsbrandstof Verlies van in rekening gebracht water of huishoudelijke verwarmingsbrandstof (waar U wettelijk verantwoordelijk voor bent) gevolgd door per ongeluk ontstane schade aan een vaste huishoudelijke water- of verwarmingsinstallatie die zich in of op Uw Huis of Vakantiehuis bevindt. Meer dan per schadeclaim per verzekeringsperiode. G (a) (c) Verlies of schade veroorzaakt terwijl Uw Huis of Vakantiehuis ongemeubileerd is of gedurende een periode langer dan 60 dagen Onbewoond is. Zwembaden. Verlies of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen in Winter Waarborg Aantekening HH940, als deze Aantekening op Uw Polis Overzicht vermeld staat. 16 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

19 Sectie 2 - INBOEDEL Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor Het bedrag van ieder Eigen risico vermeld in uw overzicht. H Tuinornamenten en meubilair Wij betalen de kosten van vervanging of reparatie van Uw tuinmeubilair, niet vastgezette (stand)beelden en barbecueuitrusting voortkomend uit verlies of schade veroorzaakt door een verzekerd evenement niet zijnde Storm, Noodweer, Overstroming of diefstal. Beperkt tot een maximum van per verzekeringsperiode. H I Rijwielen Rijwielen (geen motorvoertuigen) en bijbehorende accessoires zijn wereldwijd verzekerd tegen verlies of schade veroorzaakt door diefstal of een poging daartoe. Beperkt tot een maximum van 500 per claim. I Verlies of schade: (a) Veroorzaakt door een elektrische of mechanische storing. Van/aan banden, verlichting of andere accessoires, tenzij het rijwiel tegelijkertijd verloren of beschadigd raakt. (c) (d) Terwijl het rijwiel gebruikt wordt om te racen of aan iemand verhuurd of uitgeleend is. Door diefstal tenzij binnen een gebouw of onlosmakelijk vastgemaakt aan een niet verplaatsbaar object. J Inhoud van Vriezers en Koelkasten De inhoud van vriezers en koelkasten is verzekerd tegen verlies door bederf ten gevolge van een accidentele storing van de vriezer en/of koelkast; ontsnappende dampen van koelmechanismen; storing in de elektriciteits- of gasaanvoer. J Verlies of schade: (a) Veroorzaakt door het met opzet beperken of onthouden van elektriciteits- of gasaanvoer op gezag van een leverende instantie. Beperkt tot (c) Veroorzaakt door een staking, lock-out of industriëel dispuut. Schade aan de vriezer of koelkast zelf. K Persoonlijk Geld Beperkt tot 250 per verzekeringsperiode. K Verlies van Geld indien niet binnen 24 uur na ontdekking aan de Politie gemeld. L Vervanging van Eigendomsakten ter dekking van de kosten ter verkrijging van nieuwe eigendomsakten van het verzekerd object, in geval van verlies of schade als gevolg van een verzekerd evenement. L Onroerend goed Verzekering voor Woningen en Vakantiewoning in het binnen & buitenland 17

20 Sectie 2 - INBOEDEL Dekking voor per ongeluk ontstane schade voor Verzekerde en Familie - Optioneel Uw Overzicht vermeldt of deze Sectie van kracht is Wij betalen voor Wij betalen niet voor 1 Per Ongeluk ontstane Schade aan de Inboedel Alléén van toepassing wanneer de Opstal in Eigendom bewoond is door de Verzekerde en enig lid van de familie van Verzekerde. De uitkering voor Kostbaarheden is gemaximeerd tot 20% van de Verzekerde som van de inboedel per verzekeringsperiode. Draagbare spelcomputers en spelconsoles beperkt tot (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) Verlies of schade terwijl Uw Huis of Vakantiehuis of een deel daarvan bewoond wordt door huurders of betalende gasten. Ieder verlies, vernieling of schade specifiek uitgesloten elders in Sectie 2 Inboedel. Onderhoudskosten. Schade veroorzaakt door verzakking of krimp van de Opstallen. Schade veroorzaakt door verzakking of aardverschuiving. Schade aan persoonlijke bezittingen en kleding. Voedselbederf. Schade veroorzaakt door slijtage, atmosferische of, klimatologische omstandigheden, verrotting, schimmel, insecten, ongedierte, huisdieren, reparatie, reiniging, aanbrengen van veranderingen, restauratie, verven, afschrijving/waardevermindering en iedere geleidelijk werkende invloed. Schade ten gevolge van foutief ontwerp, gebrekkig vakmanschap of het gebruik van defecte materialen. Zwembaden en zwembadafdekkingen. Verlies of schade ten gevolge van een eigen gebrek, elektrische of mechanische storing. Schade aan Draagbare computer(s). Tenzij vermeld op Uw Overzicht. Schade aan Mobiele telefoons. Schade aan brillen, contactlenzen, en hoornvlieslenzen. Schade aan gebitsprothesen, voorwerpen die betrekking hebben op het gebit in het algemeen en gehoorapparaten. (Gehoorapparaten uitgesloten tenzij anders vermeld op Uw Overzicht.) Muziekinstrumenten. Millieuverontreiniging. 18 Onroerend goed Verzekeringen Polis Voorwaarden

POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren

POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren Onroerend Goed Verzekering voor tweede huizen in het buitenland en vakantiehuizen (in het buitenland) Welkom bij Intasure Onroerend Goed Verzekeringen

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren

POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren POLISVOORWAARDEN Graag aandachtig lezen en bewaren Onroerend Goed Verzekering voor tweede huizen in het buitenland en vakantiehuizen (in het buitenland) Welkom bij Intasure Onroerend Goed Verzekeringen

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING INHOUDSOPGAVE De verzekering is bedoeld om schade aan uw kostbaarheden te vergoeden. Uw kostbaarheden vertegenwoordigen waarschijnlijk

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1. Wie zijn verzekerd? 3 1.2. U of verzekerde(n) 3 1.3. Hij en

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Inboedelverzekering Verschil Oude Inboedelverzekering Vernieuwde Inboedelverzekering

Nadere informatie

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Kostbaarhedenverzekering Bijzondere Voorwaarden KB15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24 /7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER AVP-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Inboedelverzekering. Voordelen

Inboedelverzekering. Voordelen Inboedelverzekering Inboedelverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Woningverzekering voor woningen en vakantiewoningen in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten

Woningverzekering voor woningen en vakantiewoningen in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten POLIS SAMENVATTING a.u.b zorgvuldig lezen en bewaren Woningverzekering voor woningen en vakantiewoningen in het Verenigd Koninkrijk Wat zijn beknopte voorwaarden? Dit document bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek Aa. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Vereniging van Eigenaren 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek Aa, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd?

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd? Woonhuisverzekering Waar heb je een opstalverzekering voor nodig? Brand, een boomtak door je dak, inbraak... Je huis staat aan allerlei gevaren bloot. Soms met grote financiële gevolgen. Een opstalverzekering

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 S 42502 a mei 2014 JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie Duurzame energie is in diverse vormen sterk in opkomst. Het aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsproductie neemt toe. Meer en meer streven ondernemers

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal Aanpassingen in voorwaarden Productkaart Reaal Samenvatting van de nieuwe voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket De pakketvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien u meer dan 2 verzekeringen

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Hobby- en Sportartikelen gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Hobby- en Sportartikelen gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Hobby en Sportartikelenverzekering HK67A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Verzekeringsgebied 1 3 Wat is verzekerd 1 4 Wat is niet verzekerd 2 5 Verplichtingen na een ongeval

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 r Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Inleiding Rabobank Nederland heeft voor u een overeenkomst

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Garantie RietGarantPlan Reglement GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Artikel 1 Definities Tussenpersoon: Aon Nederland C.V., Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. Verzekeraar: XL Insurance Company

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij Dit is een samenvatting van de gadgetverzekering en bevat dus niet de volledige voorwaarden van de dekking. Deze kunt u terugvinden in de DIGIWISE polisvoorwaarden.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Wonen Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! De London Mantelpolis. Compleet én voordelig verzekerd. Comfortabel en onbezorgd leven. We doen er alles voor om dat te

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Eigen risico Artikel 6 Voor elke aansprakelijkheidsschade die binnen een termijn van 3 jaar (gerekend vanaf de schadedatum)

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

PMA caravanverzekering Allianz Nederland

PMA caravanverzekering Allianz Nederland PMA caravanverzekering Allianz Nederland Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier. Dat unieke vrije gevoel wilt u niet

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Caravanverzekering Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier.

Nadere informatie

Recreatie. London Verzekeringen voor vrijuit genieten

Recreatie. London Verzekeringen voor vrijuit genieten Recreatie London Verzekeringen voor vrijuit genieten Verzekeringen voor vrijuit genieten U en uw gezin willen vrijuit en zorgeloos genieten van uw vrije tijd. Of van uw welverdiende vakantie. Maar er kan

Nadere informatie

Informatie verzekeringen tuinhuis

Informatie verzekeringen tuinhuis Informatie verzekeringen tuinhuis Uitgave: december 2005 1 INHOUDSOPGAVE VERZEKERINGEN TUINHUIS... 3 VERZEKERING VOOR BRAND-, STORM- EN GLASBREUKSCHADE... 3 OPSTALLEN...3 Wat is een goed bedrag voor de

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009.

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Premie: Brand, storm en glasbreuk: Stenen huisjes en inboedel Houten huisjes en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering Ruit. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-05-141. Autoverzekering Ruit

Voorwaarden. Autoverzekering Ruit. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-05-141. Autoverzekering Ruit Voorwaarden Autoverzekering Ruit Uw rechten & plichten Nummer: PAV-RV-05-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Autoverzekering - Ruit Klik op de vraag om

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Inboedelverzekeringen

Inboedelverzekeringen Inboedelverzekeringen Omdat zekerheid telt Inboedelverzekeringen 1 Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen is een uiterst solide en financieel krachtige, gespecialiseerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Inboedelverzekering MwPW03-01

Inboedelverzekering MwPW03-01 Inboedelverzekering MwPW03-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Belangrijkste verschillen

Belangrijkste verschillen Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Belangrijkste verschillen tussen de - en dekking van het Woon- & VrijeTijdpakket Het Woon- & VrijeTijdpakket is uitgebreid. Met het toevoegen van een basisdekking voldoet

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Verhuurder: Koning Paintball, Brahmslaan 8H, 5654 NW te Eindhoven

Verhuurder: Koning Paintball, Brahmslaan 8H, 5654 NW te Eindhoven AV Koning Paintball 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Koning Paintball, Brahmslaan 8H, 5654 NW te Eindhoven

Nadere informatie

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking.

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking. Verschillenlijst Reaal Woonhuisverzekering Keuze uit all risk of extra uitgebreid. Aanvullende dekking extra Glas is los mee te verzekeren tegen premietoeslag. Alleen all risk Glas is standaard verzekeren,

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Formulier 372 Doorlopend Reis Online

Belangrijkste wijzigingen Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Formulier 372 Doorlopend Reis Online Belangrijkste wijzigingen Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Formulier 372 Doorlopend Reis Online Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze voorwaarden

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

K. Bijzondere Voorwaarden Goederentransportverzek ering (voor eigen vervoer)

K. Bijzondere Voorwaarden Goederentransportverzek ering (voor eigen vervoer) K. Bijzondere Voorwaarden Goederentransportverzek ering (voor eigen vervoer) U heeft bij ons een goederentransportverzekering gesloten. Daarmee verzekert u uw spullen van uw bedrijf als u deze vervoert.

Nadere informatie

Voorwaarden. Camperverzekering Ruit. Uw rechten & plichten. Nummer: KAV-RV Camperverzekering Ruit

Voorwaarden. Camperverzekering Ruit. Uw rechten & plichten. Nummer: KAV-RV Camperverzekering Ruit Voorwaarden Camperverzekering Ruit Uw rechten & plichten Nummer: KAV-RV-05-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Camperverzekering - Ruit Klik op de vraag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij om met

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Europa Particulieren Form 757 Doorlopend Reis Online

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Europa Particulieren Form 757 Doorlopend Reis Online Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Europa Particulieren Form 757 Doorlopend Reis Online Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

VO Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

VO Bijzondere voorwaarden cascoverzekering VO 18-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie