De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij"

Transcriptie

1 De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij Dit is een samenvatting van de gadgetverzekering en bevat dus niet de volledige voorwaarden van de dekking. Deze kunt u terugvinden in de DIGIWISE polisvoorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u de polisdocumentatie aandachtig doorleest wanneer u deze van ons hebt ontvangen. De Verzekeraar Deze gadget verzekering is mogelijk gemaakt door Web Insurance Solutions Europe B.V. en de dekking wordt afgegeven door Beazley at Lloyd's Syndicaat 2623 & 623 Voor wie is de Gadget verzekering? U kunt een aanvraag voor deze verzekering indienen wanneer u een nieuwe Laptop, Tablet, Smartphone of mobiele telefoon hebt aangeschaft, geleased of deze (met bijbetaling) gekregen heeft van een provider en deze (hoofdzakelijk) gebruikt in Nederland. Belangrijkste Kenmerken en voordelen van deze verzekering: De polis geeft u recht op reparatie of vervanging van de in het polisblad genoemde elektronische apparatuur en dekking is uitgebreid tot 365 dagen gedurende uw verblijf in het buitenland. Afhankelijk van dekkingsoptie die u hebt geselecteerd, is de elektronische apparatuur tot een bepaald verzekerd bedrag gedekt. Er is een eigen risico op alle schadeclaims van toepassing en deze moet worden betaald vóór uw schadeclaim in behandeling genomen kan worden. Bijvoorbeeld: Als u een claim hebt met betrekking tot een Smartphone of Tablet, dan is er een eigen risico van 50 voor alle soorten schadeclaims en 75 voor een diefstalclaim binnen Nederland. Daarnaast is er een vast eigen risico van 75 voor alle soorten claims buiten Nederland. Het te verzekeren apparaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden (en niet van online veilingen) wanneer de polis aanvangt. Alle objecten moeten nieuw zijn aangekocht door de verzekerde. De dekking is beperkt tot één vervanging per verzekerd object per jaar. Gadgets ipad's/tablets, Mobiele Telefoons, Smartphones & Laptops. Accidentele schade Wij betalen de reparatiekosten of vervangingskosten wanneer uw elektronische apparaat is beschadigd als gevolg van een van buiten komend onheil. Diefstal Als uw elektronische apparaat is gestolen zullen wij deze vervangen. Indien slechts een deel van uw elektronische apparaat is gestolen of delen hiervan, is de vervanging beperkt tot alleen dat deel of die delen. Storing Een elektrisch of mechanisch defect dat zich voordoet buiten de fabrieksgarantieperiode. Belangrijke uitsluitingen of beperkingen van deze verzekering: (zie de sectie 'Uitsluitingen' van de polisvoorwaarden) Net als bij overige verzekeringen bestaan er een aantal gebeurtenissen en/of omstandigheden die deze verzekering niet dekt. U kan o.a. geen aanspraak op deze verzekering maken in geval van: 1. Diefstal: Uit commerciële voertuigen, cabriolet of overige "soft top" voertuigen; Uit een motorvoertuig, terwijl u of iemand die namens u handelt niet in het voertuig verblijft, tenzij de elektronische apparatuur is verborgen in een afgesloten kofferruimte, dashboardkastje of ander afgesloten, intern compartiment en alle autoramen en deuren zijn gesloten en vergrendeld en alle mogelijk aanwezige beveiligingssystemen zijn geactiveerd;

2 Uit ieder gebouw, ruimte of binnenplaats, tenzij met geweld toegang en/of uitgang wordt verkregen, wat resulteert in schade aan het gebouw, de ruimte of het erf; Wanneer het elektronische apparaat, ergens anders dan thuis, onbeheerd wordt achtergelaten; Wanneer er geen redelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen ter voorkoming van diefstal; Elke diefstal die niet binnen 24 uur wordt gemeld bij de politie en waarvan geen proces-verbaal wordt opgemaakt. 2. Schade veroorzaakt door: Uw opzettelijk handelen c.q. beschadigen en/of verwaarlozen van het elektronische apparaat; Het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant; Routineonderhoud, inspectie, onderhoud en/of reiniging van het elektronische apparaat. 3. Reparatie en overige kosten voor: Routineonderhoud, inspectie, onderhoud en/of reiniging; Schade door een fout van de fabrikant of terugroep actie van het elektronische apparaat; Reparaties door personen en/of bedrijven die hiervoor niet door ons geautoriseerd zijn; Normale slijtage en/of geleidelijke achteruitgang van prestaties. 4. Diefstal van of schade aan accessoires. 5. Heraansluitingkosten of abonnementskosten van welke aard dan ook. 6. Uw SIM kaart of de diefstal van een mobiele telefoon waarin geen op uw naam geregistreerde SIM kaart zit, op het moment van het incident. Let op: Als u een item hebt verzekerd zonder SIM kaart faciliteit, dan zijn alle uitsluitingen met betrekking tot een SIM kaart niet van toepassing. Algemene Uitsluitingen: Deze verzekering dekt geen: Verlies van gegevens en/of software; Oorlog, terrorisme, straling, geluidsgolven. Wanneer eindigt uw verzekering: De dekking van deze verzekering zal eindigen op; De vervaldatum vermeld op de polis; De premie vervaldatum indien u niet aan uw premie betalingsverplichting heeft voldaan (bij maandbetaling). Duur van de verzekering: U kunt kiezen voor een maandelijkse premiebetaling met een minimale looptijd van 1 jaar. Na 1 jaar zal deze automatisch omgezet worden naar een doorlopende polis met een geldigheid van weer 1 jaar, zolang u de maandelijkse premie voldoet met een maximale looptijd van 3 jaar. Als alternatief bestaat een polis met jaarpremies. Hierbij betaalt u de premie voor een volledig jaar vooraf en bent u op de jaarlijkse premievervaldag premie verschuldigd voor een nieuwe periode van een jaar. Het type polis dat u hebt staat aangeduid in uw polisblad. Annulering: (zie de Annulering sectie van de polisvoorwaarden). U kunt deze verzekering zonder opgaaf van reden annuleren door binnen 30 dagen na aanvang van de verzekering of (indien later) binnen 30 dagen na ontvangst van de verzekeringsbescheiden een schriftelijke kennisgeving tezamen met de verzekeringsbescheiden op te sturen naar Web Insurance Solutions Europe B.V. U ontvangt dan een volledige terugbetaling van alle door u betaalde premies op voorwaarde dat u geen aanspraak hebt gemaakt op de verzekering en u niet van plan bent om een claim in te dienen. Annulering na afkoelingsperiode: Als u deze verzekering wilt opzeggen na de afkoelingsperiode, maar binnen de minimale looptijd van 1 jaar, dan zult u (mits er geen aanspraak op de polis is gemaakt) een evenredige terugbetaling van de jaarlijkse premie retour ontvangen na aftrek van 15 administratiekosten. Indien de premieteruggaaf bij vooruitbetaling minder bedraagt dan 15 zal er geen restitutie plaatsvinden. In geval van maandelijkse premiebetaling zal er geen restitutie van betaalde premies plaatsvinden aangezien u alleen premie hebt betaalt voor de reeds afgegeven dekking. Na betaling c.q. incasso van de 15 administratiekosten, zal uw polis direct worden beëindigd en stopt de afgegeven automatische incasso.

3 Om uw polis te annuleren kunt u schrijven naar: Web Insurance Solutions Europe B.V. Martinus Houttuynhof 97, 2341 PP Oegstgeest of per naar De verzekeraar heeft het recht om de polis op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan uw laatste, bij verzekeraar, bekende adres. In dit geval zorgt de verzekeraar voor een evenredige terugbetaling van de reeds betaalde premie. Een schade melden: (zie Schade Procedure sectie in de polisvoorwaarden) Om een claim te melden, dient u te bellen met telefoonnummer , bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren tussen uur en uur. (Gesprekken kunnen worden opgenomen voor opleidings-, compliance- en claimsdoeleinden). Hoe dient u een klacht In? (zie Klachten sectie in de polisvoorwaarden) Web Insurance Solutions Europe B.V. is trots op haar reputatie van eerlijkheid en openheid in de behandeling van haar cliënten. Desalniettemin kan het voorkomen dat er conflicten of misverstanden kunnen ontstaan. Elke vraag of klacht die u hebt met betrekking tot uw polis moet worden gericht aan de Afdeling Klantenservice, hetzij Per post: Martinus Houttuynhof 97, 2341 PP Oegstgeest of Per of Per telefoon: U dient hierbij informatie te verstrekken over uw polis en in het bijzonder uw polisnummer dat vermeld staat op uw polisblad. Dit om een snelle afhandeling van uw vraag of klacht mogelijk te maken. Klachten die niet kunnen worden opgelost door het Kifid of door Lloyd s, kunnen worden voorgelegd aan de Ombudsman Verzekeringen. Verdere details zullen worden verstrekt in de juiste fase van de klachtenprocedure. Deze procedures hebben geen invloed op uw wettelijke rechten. Compensatieregeling De verzekeraar is gedekt door de Financial Services Compensation Scheme. U kunt recht hebben op compensatie via deze regeling indien de verzekeraar niet in staat is om haar verplichtingen na te komen vastgelegd in dit contract; Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het: Financial Services Compensation Scheme: 7th Floor Lloyd s Chambers Portsoken Street London E1 8BN Verenigd Koninkrijk Telefonisch te bereiken op en op hun website: Indien u niet tevreden met de manier waarop de klacht door Web Insurance Solutions Europe B.V. is afgehandeld, dan kunt u uw zaak voorleggen aan het Kifid: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Voor meer informatie kijk op: Ook kunt u uw klacht voorleggen aan Lloyd s om uw zaak te herzien. Het adres is: Policyholder and Market Assistance, One Lime Street, Londen, EC3M 7HA Verenigd Koninkrijk Telefoon: Fax: s.com

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Bootverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Werk- en landbouwmaterieelverzekering

Werk- en landbouwmaterieelverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 14 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Goed op Weg Autoverzekering

Goed op Weg Autoverzekering Bijzondere voorwaarden Volledig casco Goed op Weg Autoverzekering Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer P-V1710 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING VOORWAARDEN De Watersportpolis Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.01 C INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1

Nadere informatie

EPSON COVERPLUS Voorwaarden

EPSON COVERPLUS Voorwaarden EPSON COVERPLUS Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden geldt het volgende: Registratie is het proces op de EPSON CoverPlus-registratiewebsite, waar u het activeringsnummer invoert zoals deze aan

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de

Nadere informatie

All-In Verhuizerspolis. Polisvoorwaarden

All-In Verhuizerspolis. Polisvoorwaarden Polisvoorwaarden AIV 01012015 All-In Verhuizerspolis Met deze All-In Verhuizerspolis wordt uw aansprakelijkheid als verhuizer, vervoerder, bewaarnemer en/of verlener van logistieke verhuisdiensten verzekerd.

Nadere informatie

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL. Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.2007 Inhoudsopgave I Algemeen Grondslag artikel 1 Onzekerheidsvereiste

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche Algemene Voorwaarden Lang op Reis Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie