AXA in België // Activiteitenverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA in België // Activiteitenverslag 2008"

Transcriptie

1 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 bank en verzekering anders bekeken

2 2008 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar in de financiële sector. Bij AXA hebben we dit jaar vooral ons oor te luisteren gelegd bij onze klanten, onze activiteiten omzichtig en verantwoordelijk uitoefenden, en aan de herpositionering van onze identiteit werken. In dit jaarverslag komt u alles te weten over 2008, een bijzonder goedgevuld jaar voor AXA.

3 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // INHOUD 1 inhoud De AXA Groep in de wereld Kerncijfers voor AXA in België Boodschap van Eugène Teysen, gedelegeerd bestuurder van AXA in België AXA in België Belangrijkste feiten in 2008 Activiteitenverslag van AXA Belgium Activiteitenverslag van AXA Bank Europe Adressen

4 2 De AXA Groep is AANWEZIG in 56 landen DE ACTIVITEITEN VAN DE GROEP ZIJN GEOGRAFISCH RUIM GESPREID, met een concentratie op de markten van Europa, Noord-Amerika en de regio Azië/ Stille Oceaan. De Groep werkt sinds 1985 onder de merknaam AXA. In 1992 vestigde AXA zich in de Verenigde Staten. Daarna volgden Australië en Azië vanaf AXA bouwt geleidelijk aan verder aan haar wereldwijde aanwezigheid en netwerk en breidt tegelijk haar aanbod producten en diensten uit. OMZET VERZEKERINGEN 2008 PER GEOGRAFISCHE ZONE (1) 10% 13,4% 23,6% OMZET 2008 PER ACTIVITEIT 26% SPREIDING VAN HET PERSONEEL 2008 PER GEOGRAFISCHE ZONE 1% 13% 27% 58% 9,5% 25,7% 17,8% 4% 3% 59% Frankrijk Noord-, Centraalen Oost-Europa Azië/Stille Oceaan (waaronder Japan) Noord-Amerika Verenigd Koninkrijk en Ierland Middellands Zeegebied en Latijns-Amerika Schadeverzekering Internationale verzekering Beheer van activa Leven, sparen, pensioen Azië/Stille Oceaan Noord en Zuid Amerika Europa Afrika (1) Exclusief Internationale Verzekering, Beheer van Activa, Banken en Holdings.

5 AXA medewerkers (loontrekkenden en exclusieve verdelers), waarvan medewerkers vrijwillig betrokken bij AXA Harten Troef miljard EUR operationeel 4resultaat 3,44 ton CO 2 per persoon miljard EUR 91 omzet 3,7 miljard EUR courant resultaat miljoen klanten wereldwijd stellen hun vertrouwen in de 80 AXA Groep 923 0,4 981 miljoen EUR miljard EUR nettoresultaat EUR dividend beheerd vermogen per aandeel

6 4 Kerncijfers voor AXA in België medewerkers in België vrijwilligers zetten zich in voor AXA 516Harten Troef onafhankelijke verzekeringsmakelaars 23,4 miljard EUR geconsolideerd balanstotaal voor AXA Bank Europe 920 zelfstandige bankagenten miljoen EUR operationeel 375 resultaat -656 miljoen EUR nettoresultaat 4,7 miljard EUR omzet in verzekeringen 1,4 miljard EUR omzet in verzekeringen voor ondernemingen

7 5 Meer dan 3 miljoen klanten in België stellen hun vertrouwen in AXA. Elke dag geven zo n medewerkers het beste van zichzelf om hen te begeleiden. AXA België biedt haar producten en diensten aan via een professioneel netwerk van verzekeringsmakelaars en 920 zelfstandige bank agenten, steeds dicht bij u.

8 6 interview van Eugène Teysen, gedelegeerd bestuurder van AXA in België

9 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // BOODSCHAP VAN EUGÈNE TEYSEN, GEDELEGEERD BESTUURDER VAN AXA IN BELGIË 7 Het imago van AXA werd sterker door de crisis. Het lijdt geen twijfel dat de AXA Groep deze uitzonderlijke crisis beter heeft doorstaan dan veel concurrenten. Boodschap van Eugène Teysen, GEDELEGEERD BESTUURDER van AXA in België AXA heeft aangetoond hoe stevig haar beheer wel is en verbeterde zo ontegensprekelijk haar imago in de moeilijke context. Dat spreekt onder meer overduidelijk uit de forse groei van de deposito s van AXA Bank. Gedelegeerd bestuurder Eugène Teysen maakt een analyse en plaatst de resultaten van 2008, - in alle opzichten een uitzonderlijk jaar -, in perspectief Hoe analyseert u de resultaten van AXA in het licht van deze nooit geziene crisis? Het lijdt geen twijfel dat de AXA Groep deze uitzonderlijke crisis beter heeft doorstaan dan veel concurrenten. We zeggen dat in alle bescheidenheid, maar met een overtuiging die volledig door objectieve elementen wordt gestaafd. We zijn één van de enige bedrijven die erin slaagden om uit de crisis te komen met een winst van 923 miljoen EUR, volgens IFRS-normen. We hebben op geen enkel ogenblik steun gevraagd, aan wie dan ook. We hebben geen beroep op de overheid moeten doen en moesten onze eigen middelen niet verhogen, zodat ons aandeelhouderschap niet verwaterde. Uiteraard zijn we van plan om deze weg te blijven volgen. Het operationele resultaat van de Groep bedroeg 4,044 miljard EUR. De solvabiliteitsgraad lag per 31 december 2008 op 127% en we beschikken over een kasreserve van zowat 10 miljard EUR om eventuele klappen in de toekomst op te vangen. We staan ook op de lijst van de weinige groepen die een dividend uitbetaalden. Maar we hebben dat op een voorzichtige manier aangepakt: 0,40 EUR per aandeel. Het is belangrijk om te benadrukken dat we die prestatie te danken hebben aan een beleid van financieel en risicobeheer dat bij AXA echt stevig in elkaar zit. En in België? Het operationele resultaat van AXA in België stijgt met 13,4%, van 330 tot 375 miljoen EUR. Dat is een zeer behoorlijke prestatie in het uitzonderlijke klimaat dat we dit jaar hebben gekend. Als beursgenoteerde onderneming is AXA verplicht om haar resultaten volgens de mark-to-market-methode te publiceren. Dit houdt in dat de impact van de meer- en de minderwaarden en van de kredietspreads ook in beschouwing moet worden genomen. Tijdens dit uitzonderlijke jaar hadden die een grote invloed op ons nettoresultaat, waardoor dit voor de eerste keer negatief is. Het gaat hier echter om niet-gerealiseerde verliezen, in de letterlijk zin van het woord. Bekijken we dat resultaat vanuit het standpunt van de statutaire normen en dus van de Belgische boekhoudregels, dan bedraagt het nettoresultaat 3,4 miljoen EUR. Daaruit blijkt dat ons bedrijfsmodel werkt zoals het moet. Hoe deden de verzekeringsactiviteiten het op Belgische schaal? In BOAR (brand, ongevallen en allerlei risico s) (particulieren en ondernemingen) noteerden we een heel lichte omzetstijging. Tegelijk behielden we een aanvaardbare renta biliteit, weliswaar iets lager dan in Onze strategie is duidelijk: we blijven voorrang geven aan resultaat boven volume. Op het vlak van leven ondernemingen zijn we erin geslaagd om de omzet op hetzelfde niveau van 2007 te houden, en toen was het cijfer zeer sterk gestegen. Onze teams zetten dus een prima prestatie neer, ook qua resultaat. Dit was zeker niet op voorhand gewonnen. Wat particulieren betreft, hoe zijn de activiteiten tussen AXA Bank en levensverzekeringen geconcentreerd? AXA Bank heeft een heel andere opdracht dan de meeste banken in België. Wij richten ons op de behoeften van gezinnen, zowel van particulieren als van zelfstandigen, van wie we het vermogen door ons aanbod aan bankproducten en verzekeringen willen beschermen. In feite zijn we dus een retail bank, met een heel beperkte activiteit op vlak van invest-

10 8 ment banking en corporate banking. Die grote samenhang in de organisatie van onze activiteiten bood ons niet alleen de mogelijkheid om aan de crisis te ontsnappen, maar net om er voordeel uit te halen. Sinds september 2008 hebben we onze voorraad spaargeld aanzienlijk zien aandikken, omdat vele particulieren het risico over verschillende banken wilden spreiden of zelfs uit bepaalde instellingen wilden stappen die hen op dat moment minder betrouwbaar leken. Dit wil concreet zeggen dat de kleine spaarders ons in de laatste vier maanden van 2008 meer dan 1 miljard EUR aan deposito s hebben toevertrouwd, wat heel uitzonderlijk is. Die klanten kiezen meer voor bankproducten, zoals depositoboekjes. De omzetting naar producten op lange termijn nam iets af. Maar dat is een marktgegeven dat voor alle spelers geldt en dus niet specifiek voor ons is. Alles samen beschouwd, kunnen we stellen dat het imago van AXA versterkt uit de crisis is gekomen? Tijdens deze crisisperiode heeft AXA België geen vage of tegenstrijdige informatie gegeven. De prioriteit was om voor iedereen beschikbaar te blijven, met duidelijke en transparante informatie. Onze berichten waren geruststellend en hadden een positief effect op het vertrouwen van de klanten in AXA. Dat kwam vooral tot uiting op het vlak van spaargelden, maar ook op het vlak van BOAR. Dat AXA in deze uiterst onrustige periode haar financiële betrouwbaarheid heeft kunnen aantonen en geen beroep heeft moeten doen op overheidssteun, heeft ontegenzeglijk ons imago en onze aantrekkelijkheid naar buiten toe versterkt. Maar wat geldt voor de markt en onze klanten geldt ook intern, voor onze medewerkers. Ik heb het heel onlangs zelf nog kunnen vaststellen toen ik medewerkers, die vroeger bij Winterthur werkzaam waren, openlijk hoorde zeggen hoe blij ze waren dat ze voor AXA werkten en niet voor deze of gene concurrent waar een fusieprocedure, in combinatie met de crisis, heel moeilijk in goede banen te leiden was Dat betekent echter niet dat de crisis voorbij is. We moeten voorzichtig en verantwoordelijk blijven handelen, zoals we tot nu hebben gedaan. Hoe verloopt die integratie van de activiteiten van Winterthur overigens? De fusie werd aangekondigd in juni 2006 en drie jaar later kunnen we stellen dat we aan het einde van een proces zijn gekomen dat ondanks zijn omvang voortreffelijk is verlopen. De allerlaatste stap zal in 2010 worden gezet met het stopzetten van de informatica- activiteiten (de mainframe ) van Winthertur. We zullen dan andere topics kunnen aan pakken, die wegens de vereisten van de integratie iets minder aandacht hadden gekregen. Is dit echt de laatste fusie? We hebben het zo aangekondigd en we zullen ons daaraan houden, althans op het gebied van verzekeringen, waar we een marktaandeel hebben dat ons verhindert om andere overnames te overwegen. Organische groei is dus prioritair. Dat is echter niet het geval voor onze bankactiviteiten, waarvoor externe groei denkbaar blijft. In 2009 willen we op het vlak van de retail bank cliënteel en nieuwe deposito s blijven werven. We hopen dat de markt iets gunstiger zal zijn voor een omzetting van spaargelden van korte naar lange termijn.

11 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // BOODSCHAP VAN EUGÈNE TEYSEN, GEDELEGEERD BESTUURDER VAN AXA IN BELGIË 9 AXA Bank heeft een heel andere opdracht dan de meeste banken in België. Wij richten ons op de behoeften van gezinnen, zowel van particulieren als van zelfstandigen, van wie we het ver mogen door ons aanbod aan bankproducten en verzekeringen willen beschermen. Wat zijn de prioriteiten voor het jaar 2009? In 2009 willen we op het vlak van de retail bank cliënteel en nieuwe deposito s blijven werven. We hopen dat de markt iets gunstiger zal zijn voor een omzetting van spaargelden van korte naar lange termijn we zijn goed georganiseerd om de spaarders oplossingen in die zin aan te bieden. Op het vlak van leven kleine en middelgrote ondernemingen verwachten we logischerwijze een zekere druk op de markt: ondernemingen hebben in de context van deze crisis waarschijnlijk andere prioriteiten dan aandacht hebben voor employee benefits. Het zal moeilijker zijn om nieuwe contracten te sluiten, maar we vertrekken van een sterker imago op de markt, mee ondersteund door onze acties inzake preventie op de werkplek. Globaal gesproken zijn we ten slotte in BOAR van plan om voorrang te blijven geven aan de rentabiliteit en een behoorlijke verhouding tussen de premies en de schadegevallen te blijven naleven. Binnen die logica zullen we onze verantwoordelijkheden opnemen.

12 10 Ons BEROEP Wij staan onze klanten, particulieren en bedrijven, in elke fase van hun leven met raad en daad bij. Wij geven een antwoord op hun behoeften om zich te verzekeren, vooruitziend te zijn, te sparen, en hun vermogen te beheren en over te dragen: > Door de deskundigheid die AXA in de loop van de tijd heeft weten op te bouwen, dankzij het vertrouwen van klanten en het distributienetwerk. > Door de geslaagde fusie en de synergie tussen de teams van AXA en van Winterthur, tijdens een bewogen en druk jaar met een integratie van menselijke en culturele aspecten, en van portefeuilles. > Door een uitbreiding van ons aanbod, waarbij steeds uitgegaan werd van de behoeften van de klant en rekening gehouden werd met de uitdagingen van ons vak, dat er precies in bestaat om personen en zaken financieel te beschermen. Al deze expertises dekken drie grote activiteitendomeinen: leven, sparen en pensioen; schadeverzekering; bank en asset management. De AXA Groep is verantwoordelijk en innovatief en legt er zich op toe om grote risico s voor mens en omgeving te begrijpen en te voorkomen. Daarom willen wij ons vak vooral dynamisch uitoefenen, zodat we voortdurend onze koers kunnen bijstellen om zo nog beter te voldoen aan de behoefte aan bescherming van onze klanten. > leven, sparen en pensioen: AXA biedt haar cliënteel van particulieren en ondernemingen een uitgebreid gamma individuele en collectieve verzekeringscontracten aan, waaronder producten op vlak van pensioensparen, voorzorg en gezondheid. > Schadeverzekering: deze activiteit omvat de verzekeringsproducten en -diensten voor voertuigen, woningen, schade aan goederen en burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor particulieren als ondernemingen. > Bank en Asset managment: zijn strategische activiteiten voor AXA.

13 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // AXA in België 11 Onze AMBITIE 2012 AXA heeft de ambitie om tegen 2012 de onderneming van de eerste keuze in haar bedrijfssector te worden. De Groep bepaalde in 2004 deze doelstelling als motor van een sterke dynamiek die de klant centraal plaatst in onze acties. Dit houdt onder meer in dat alle medewerkers worden ingezet en zich engageren voor specifieke actieplannen. Wegens de financiële crisis van de afgelopen maanden werden de becijferde doelstellingen van het project herberekend, maar de onderliggende strategie blijft onveranderd. > De inzet van de medewerkers van AXA in België nam nog toe en ging van 72% in 2007 naar 76% in Dat blijkt uit Scope, de jaarlijkse interne enquête van AXA die de medewerkers naar hun mening over hun werkomgeving vraagt. > De herpositionering van het AXA merk in 2008 is gebaseerd op ons streven om de verwachtingen van de klanten en onze beloftes tegenover hen te overtreffen. Wij willen werkelijk uitmunten door dit engagement tegenover onze klanten dag na dag te bewijzen. Uit dit engagement vloeiden 3 belangrijke attitudes voort: Beschikbaar We luisteren echt en we zijn er voor onze klanten, waar en wanneer ze ons nodig hebben. Attent We geven onze klanten persoonlijke aandacht en empathie. We versterken persoonlijk advies bij elke fase in hun leven en we belonen hun trouw. Betrouwbaar We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We houden onze klanten op de hoogte van elke stap. De klanten kunnen echt op ons rekenen. 76% inzet van de medewerkers, stijgt met 4 punten ten opzichte van 2007.

14 12 Henri de Castries Voorzitter van het directiecomité van de AXA Groep > Voor AXA betekent verantwoordelijk zijn in de eerste plaats ervoor zorgen dat de klanten risico s overdragen worden. Het betekent ook innoveren door de verwachtingen van het individu of van de onderneming te analyseren en door rekening te houden met de impact van hun gedrag op de maatschappij op lange termijn. Op die manier vullen we de beoefening van ons vak ook in: dankzij een duurzame relatie met onze klanten kunnen zij vol vertrouwen leven. In onze ogen valt de uitdaging van de burgeronderneming hier samen met de uitdaging van ons vak. Wij ENGAGEREN ons In België gaat AXA een verbintenis aan tegenover de SAMENleving, haar klanten, medewerkers, aandeelhouders, partners en het milieu. Dat gebeurt op internationale schaal aan de hand van verbintenissen op het niveau van de AXA Groep, maar evenzeer in dagelijkse acties op het terrein en door lokale strategieën. > AXA Harten Troef kon dit jaar rekenen op de inzet van 516 medewerkers en kreeg de prijs Solidaritest toegekend voor acties in het teken van de integratie van personen met een fysieke of mentale handicap, voor projecten op het gebied van maatschappelijke integratie en in de gezondheidssector. Met AXA Harten Troef verbindt AXA zich er al ruim 20 jaar toe om de schakel te zijn tussen de menselijke behoeften van verenigingen en de medewerkers van AXA die zich als vrijwilliger willen inzetten. > 10% van de activa van AXA in België wordt in onroerend goed geïnvesteerd volgens een duurzaam beleid: groene renovaties op de site van AXA in Antwerpen (doelstelling: het elektriciteit- en gasverbruik met respectievelijk 31% en 50% doen afnemen), zonnepanelen op het winkelcentrum B-Park in Brugge, investeringen in gebouwen die in de nabijheid van het openbaarvervoersnet liggen (stations, toekomstig Gewestelijk Expresnet (GEN), ). > Preventie is een van de hoekstenen van het verantwoorde beleid van AXA als belangrijkste verzekeraar op de Belgische markt. De Rijgedragbarometer, de lancering van de G-Box (die jonge bestuurders helpt om hun rijgedrag te beoordelen en tegelijk de kans biedt om hun auto verzekeringspremie te verminderen) en het team Safety Engineering bij de directie ondernemingen dat voortdurend preventiestrategieën uitwerkt om de risico s van arbeidsongevallen te beperken, zijn slechts enkele voorbeelden van initiatieven waarmee we het grote publiek willen bewust maken van de risico s op de weg, de werkplek, > Via haar sponsoringbeleid verbindt AXA zich ertoe verschillende grootschalige culturele, sportieve en preventieve projecten te steunen. Zo lanceerde AXA het project Windriver opnieuw op haar website. Met deze tool kunnen bezoekers van de website hun kennis van de verkeersregels en milieuvriendelijk rijgedrag testen. AXA werkte daarenboven ook mee aan enkele sensibiliseringscampagnes rond verkeersveiligheid. > AXA verbindt zich ertoe om op het vlak van personeelsbeheer naar diversiteit te streven en ondertekende in 2002 het diversiteitscharter. Outplacement voor personen ouder dan 40 jaar, aanwerving van personen met beperkte mobiliteit (Wheelit) en van alle nationaliteiten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zijn een paar voorbeelden van ons engagement. De groene renovaties op de site van AXA in Antwerpen moeten het elektriciteiten gasverbruik met respectievelijk 31% en 50% doen afnemen.

15 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // AXA in België 13 De STRUCTUUR van de AXA Groep in Belgie 100 AXA SA (F) 3, AXA Holdings Belgium 96,91 AXA Belgium AXA Bank Europe ,55 88,45 Servis AXA Belgium Finance (NL) AXA Bank Europe Winterthur branch (CH) 100 Servis-Life 100 AXA Private Management 47 Voorzorgkas voor Zelfstandigen en Ondernemingen 99,96 L Ardenne Prévoyante 0,04 99,87 Touring Verzekeringen 100 Ella Bank (H) 99,93 0,13 Les Assurés Réunis 0,07 (F) Frankrijk (NL) Nederland (H) Hongarije (CH) Zwitserland Publiek

16 14 Belangrijke feiten in blijft voor de AXA Groep in België het jaar van de integratie van Winterthur, zowel op het niveau van de dagelijkse werking, door de verwelkoming van nieuwe medewerkers en de integratie van portefeuilles, als op juridisch niveau. Maar het jaar wordt ook gekenmerkt door andere grote gebeurtenissen: innovaties, duurzaam ondernemerschap, veranderingen binnen het uitvoerend comité, elke dag gebeurt iets nieuws! Januari Toenadering tussen AXA Belgium en Winterthur- Europe Verzekeringen De overname van de Winterthur Groep door de AXA Groep in december 2006 concretiseert zich vandaag in België door de fusie tussen AXA Belgium en Winterthur-Europe Verzekeringen. Op 18 januari 2008 werd dat door de algemene vergadering van de aandeelhouders van beide vennootschappen beslist. Alle rechten en verplichtingen van Winterthur worden daardoor overgenomen door AXA Belgium. De integratie van de portefeuilles is momenteel aan de gang. Happy Family beloont het vertrouwen van de klanten Begin 2008 wordt het getrouwheidsprogramma Happy Family gelanceerd. Klanten die hun verzekeringen, leningen en financiële beleggingen bij AXA groeperen, verzamelen smiley s, die hen verschillende exclusieve voordelen bieden. Happy Family kon tot dusver al gezinnen bekoren! Maart Jean-Louis Laurent Josi verlaat het uitvoerend comité, waar hij verantwoordelijk was voor de Multidistributie. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als algemeen directeur voor de activiteiten van de AXA Groep in de Perzische Golf (Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein en Oman). April Naamswijziging AXA Bank Belgium NV in AXA Bank Europe NV Het doel van AXA Bank Europe bestaat erin om alle bankdiensten voor particulieren in Europa via een enkel bankplatform te coördineren. Eind 2008 is dit al in België, Duitsland, Frankrijk en Hongarije operationeel. De naamswijziging van de rechtsconstructie AXA Bank Belgium in AXA Bank Europe is een louter juridische evolutie en gaat gepaard met een adreswijziging van de maatschappelijke zetel van de bank van Antwerpen naar Brussel. 4,25% + 1 % Vandaag biedt AXA u de maximaal toegestane basisrente. spaarrekening I-Plus Welcome de stabiliteit van een toprendement Mei AXA Harten Troef krijgt een Solidaritest award Solidaritest beloont en beklemtoont initiatieven van Belgische ondernemingen die zich inzetten voor het welzijn en de integratie van minder begunstigde sociale groepen. Dit jaar ging een van de prijzen naar AXA Harten Troef van AXA. De prijs is een bevestiging voor alle vrijwilligers die het hele jaar door de handen uit de mouwen steken samen met verenigingen die werken rond personen met een fysische of mentale handicap, maatschappelijke integratie en gezondheid. In 2008 konden we op 516 vrijwilligers rekenen voor dit gezamenlijke project. Augustus I-plus welcome doet zich gelden als een van de BESTE AANBIEDINGEN OP DE MARKT Met de rekening I-plus welcome positioneert AXA zich op de markt van de spaarrekeningen met een sterk product en een toprendement. AXA kan op die manier een oplossing bieden voor spaarders die behoefte hebben aan een veilige belegging van hun spaargeld. Van 20 augustus tot 31 oktober 2008 bood AXA een basisrente van 4,25% aan die gedurende 6 maanden na de eerste storting gegarandeerd werd, in combinatie met een aangroeipremie van 1%. Nadien gelden de voorwaarden van de rekening I-plus (namelijk 3% + 1%).

17 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // BELANGRIJKE FEITEN in Augustus Renovatie van de AXA vestiging in Antwerpen Start van de werkzaamheden in het kantoor van Antwerpen. De grootschalige renovatie wordt in twee fasen uitgevoerd en omvat zowel de toepassing van nieuwe technologieën als een uitgekiemde inrichting. De renovatie moet het welzijn van de werknemers garanderen en het milieu beschermen. Centraal daarbij staat een verlaging van het elektriciteitsverbruik met 31% en van het gasverbruik met 50%. Dat komt neer op een besparing van bijna 900 ton CO 2 per jaar! September De schoonmaaksector en AXA Belgium ondertekenen een sectoraal pensioenplan De ondertekening is een sleutelelement voor deze sector die in België ongeveer werknemers telt. Het is een belangrijke stap voorwaarts in de democratisering van de tweede pensioenpijler in ons land. Oktober Afronding van de fusie van de portefeuilles leven particulieren en kleine ondernemingen De fusie van AXA en Winterthur werd in 2006 aangekondigd en zet zich tot op vandaag nog voort. Wat volgt, is een nieuwe fase in de concretisering van de integratie waarbij zowel de menselijke en culturele aspecten als de portefeuilles aan bod komen. November G-Box : AXA innoveert voor verkeersveiligheid bij jonge bestuurders Als belangrijke speler op de markt van autoverzekeringen in België is AXA bekommerd om de verkeersveiligheid bij jonge bestuurders. Daarom stelt AXA vandaag een gloednieuw systeem van boordtechnologie in de wagen voor: de G-Box. Dit preventie-initiatief heeft als bedoeling om prille bestuurders te helpen hun rij gedrag beter te evalueren. Wat staat er op het spel? Bestuurders met goede resultaten krijgen een vermindering van hun autoverzekeringspremie. Het project zit momenteel in een testfase met een groep van 500 bestuurders tussen 18 en 22 jaar. November Fusie van de portefeuilles BOAR particulieren en kleine ondernemingen Na de contracten leven in oktober wordt begin november ook de integratie van de portefeuilles BOAR van Winterthur voltooid. In totaal worden meer dan één miljoen contracten overgedragen! December Eerste resultaten van de RIJGEDRAG- BAROMETER VAN AXA De AXA Groep voerde in samenwerking met Ipsos een groot schalig onderzoek uit naar het rijgedrag van bestuurders in 9 Europese landen. Op die manier wil de groep nog dichter bij de klanten komen door hun rijgedrag en verwachtingen beter te kennen.

18 16

19 2008 activiteitenverslag van AXA Belgium Bestuursorganen De economische en financiële context in 2008 De omzet van levensverzekeringen De omzet van niet-levensverzekeringen Het beheer van verzekeringsoperaties voor particulieren en kleine ondernemingen Informatica in 2008 Activiteiten in het buitenland Gebruik van financiële producten Investeringen vastgoedsector Auditcomité Bestemming van het resultaat Balans Resultatenrekening

20 18 Bestuursorganen Bestuur, directie en controle Raad van Bestuur Alfred Bouckaert, Voorzitter Jean-Pierre de Launoit, Erevoorzitter Eugène Teysen, Gedelegeerd bestuurder Didier Bellens Karel Boone Henri de Castries Emmanuel de Talhouët (sinds 27 februari 2009) Pierre Drion Denis Duverne Jacques Espinasse Luc Geuten Xavier Meric de Bellefon (tot 19 februari 2008) Noel Richardson Dagelijks beheer Eugène Teysen, Gedelegeerd bestuurder Auditcomité Jacques Espinasse, Voorzitter (sinds 24 april 2007) Didier Bellens Xavier Meric de Bellefon (tot 19 februari 2008) Emmanuel de Talhouët (sinds 27 februari 2009) Luc Geuten Remuneratiecomité Alfred Bouckaert, Voorzitter Pierre Drion Karel Boone Xavier Meric de Bellefon (tot 19 februari 2008) Emmanuel de Talhouët (sinds 27 februari 2009) Commissaris PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, bcvba, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout

21 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // Activiteitenverslag van AXA Belgium 19 De economische en financiële context in 2008 (volgens AXA Investment Managers) Het jaar 2008 is ongetwijfeld een uitzonderlijk jaar in de economische geschiedenis, naar het voorbeeld van de crisis in De wereldwijde financiële crisis van 2008 maakte immers een bruusk einde aan de aanhoudende groei van de mondiale economie. De crisis vertaalde zich in een financiële ramp, in talloze faillissementen in de Amerikaanse banksector, in nationaliseringen op Europees niveau; en ten slotte, in een nooit geziene volatiliteit op het vlak van de aandelen en de kredietmarkten (krediet, staatsleningen). Van de liquiditeitscrisis Het jaar begon nochtans hoopgevend. De groei van de opkomende landen en, in mindere mate, van de Europese landen (met name Duitsland) lijkt stand te houden tegen de opvallende vertraging van de Amerikaanse economie, die na een lichte inkrimping in het vorige trimester, in het eerste trimester van 2008 een groei van amper 0,9 % (op jaarbasis) optekent. Door in januari de rentevoet met ongeveer 125 punten tot 3% te verlagen, lijkt de Federale Reserve de liquiditeitscrisis op de interbancaire kredietmarkt en op de markt van de activa uit effectisering (ABS, SIV, CDO) te kunnen tegenhouden. Dat de liquiditeitscrisis ondanks herhaalde ingrepen van de centrale banken sinds de zomer van 2007 blijft aanhouden, blijkt achteraf een onmiskenbaar teken van de onmacht van het monetaire beleid ten aanzien van de bankcrisis en de toenemende dreiging van de credit crunch. De snelle ineenstorting van Bear Stearns in maart 2008, nadat de klanten massaal hun geld bij de bank weghaalden, toont aan dat de liquiditeit van een financiële instelling of van een markt nagenoeg onmiddellijk kan verdwijnen. Uit vrees voor wereldwijde repercussies kent de Fed JP Morgan een lening van 29 miljard USD toe om Bear Stearns over te nemen. Het belangrijkste gevolg van de daling van de Amerikaanse rente is de verzwakking van de dollar. In de loop van de eerste helft van het jaar verliest het groene biljet bijna 10% van zijn waarde ten opzichte van de euro. De achteruitgang van de dollar lijkt een belangrijke rol te spelen in de duizelingwekkende stijging van de aardolieprijs tot 145 USD per vat in juli. De aanhoudende stijging van de grondstofprijs in het eerste semester van 2008 (en de bij behorende negatieve aanbodschok) is de belangrijkste oorzaak van de stijging van de inflatieverwachtingen voor diezelfde periode. tot de solvabiliteitscrisis in de banksector Het einde van de zomer betekent ontegensprekelijk het keerpunt van het jaar. Het feit dat de hypothecaire kredietverstrekkers (Fannie Mae en Freddie Mac), die door hun eigen ontoereikende fondsen niet langer in staat waren om de groeiende verliezen op hun mortgage-backed security (MBS)-portefeuilles te dragen, onder voogdij van de Amerikaanse regering te plaatsen, lijkt de enige oplossing tegen de terugkeer van het wereldwijde risico dat dit keer veel groter is dan tijdens het faillissement van Bear Stearns. De maand september blijkt rampzalig voor de Amerikaanse banksector. Op 15 september stort Lehman Brothers, met een vermogen van 640 miljard USD, in onder het gewicht van de gigantische verliezen op de door hypothecaire vorderingen geruggensteunde porte feuilles. De ineenstorting van de investeringsbank veroorzaakt paniek op de beurs. Enkele dagen later gaat Washington Mutual failliet. Met een vermogen van in totaal 307 miljard USD gaat het om het grootste faillissement van een spaarbank in de geschiedenis. In diezelfde maand vragen Morgan Stanley en Goldman Sachs een statuutwijziging aan om hun kapitaal gemakkelijker te verhogen. In oktober wordt Wachovia aan Wells Fargo verkocht wegens de twijfels rond haar financiële gezondheid. Citigroup kent eveneens grote moeilijkheden om kapitaal op te halen bij soevereine fondsen en andere privé-investeerders. Het De achteruitgang van de dollar lijkt een belangrijke rol te spelen in de duizelingwekkende stijging van de aardolieprijs tot 145 USD per vat in juli.

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België 1 AXA in België inhoud 1 wat doen we voor u? 3 2 een antwoord op maat 6 3 AXA anders bekeken 16 4 een verantwoorde onderneming 24 Alle cijfers in deze presentatie dateren van 31.12.2008 fotokrediet: Jacques

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond happy family 2009 welkom bij happy family, de verzekeringsformule die uw trouw beloont U hebt het zeker al vaak gemerkt, dikwijls wordt tijd noch moeite

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Matige groei, grote bezorgdheid

Matige groei, grote bezorgdheid Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2013 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Versnelde organische groei:

Versnelde organische groei: Persbericht 18 juli 2011 Versnelde organische groei: de totale omzet stijgt met +12,3% in het tweede trimester en bereikt zo +9,8% in het eerste semester Aanhoudende groei van het uitgiftevolume: +10,9%

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

www.axa.be 7.04.9215-0110 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel

www.axa.be 7.04.9215-0110 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2010 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar of surf

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Brussel, 18 november 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

uamconuutat ad molessit prat nullute Vertrouwen opbouwen

uamconuutat ad molessit prat nullute Vertrouwen opbouwen Vertrouwen opbouwen DE ACTIVITEIT VAN AXA IN BELGIË IN 2006 inhoud 06 GESPREK MET ALFRED BOUCKAERT EN EUGÈNE TEYSEN Financiële resultaten 2006 (IFRS-normen) Omzet 2006 (IFRS-normen) Integratie van Winterthur

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

Sterke groei van renovatiekredieten

Sterke groei van renovatiekredieten Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Sterke groei van renovatiekredieten Hypothecair krediet tijdens het tweede kwartaal van 2011 Brussel, 27 juli 2011 In het tweede trimester van 2011 werden

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Een andere manier om te investeren in immobiliën

Een andere manier om te investeren in immobiliën Een andere manier om te investeren in immobiliën 2 Uw klanten zijn bekommerd om stabiliteit en groei? [ C RE, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt INVEST Als makelaar weet u beter dan wie ook hoe

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Lorette Rousseau, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie