AXA in België // Activiteitenverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA in België // Activiteitenverslag 2008"

Transcriptie

1 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 bank en verzekering anders bekeken

2 2008 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar in de financiële sector. Bij AXA hebben we dit jaar vooral ons oor te luisteren gelegd bij onze klanten, onze activiteiten omzichtig en verantwoordelijk uitoefenden, en aan de herpositionering van onze identiteit werken. In dit jaarverslag komt u alles te weten over 2008, een bijzonder goedgevuld jaar voor AXA.

3 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // INHOUD 1 inhoud De AXA Groep in de wereld Kerncijfers voor AXA in België Boodschap van Eugène Teysen, gedelegeerd bestuurder van AXA in België AXA in België Belangrijkste feiten in 2008 Activiteitenverslag van AXA Belgium Activiteitenverslag van AXA Bank Europe Adressen

4 2 De AXA Groep is AANWEZIG in 56 landen DE ACTIVITEITEN VAN DE GROEP ZIJN GEOGRAFISCH RUIM GESPREID, met een concentratie op de markten van Europa, Noord-Amerika en de regio Azië/ Stille Oceaan. De Groep werkt sinds 1985 onder de merknaam AXA. In 1992 vestigde AXA zich in de Verenigde Staten. Daarna volgden Australië en Azië vanaf AXA bouwt geleidelijk aan verder aan haar wereldwijde aanwezigheid en netwerk en breidt tegelijk haar aanbod producten en diensten uit. OMZET VERZEKERINGEN 2008 PER GEOGRAFISCHE ZONE (1) 10% 13,4% 23,6% OMZET 2008 PER ACTIVITEIT 26% SPREIDING VAN HET PERSONEEL 2008 PER GEOGRAFISCHE ZONE 1% 13% 27% 58% 9,5% 25,7% 17,8% 4% 3% 59% Frankrijk Noord-, Centraalen Oost-Europa Azië/Stille Oceaan (waaronder Japan) Noord-Amerika Verenigd Koninkrijk en Ierland Middellands Zeegebied en Latijns-Amerika Schadeverzekering Internationale verzekering Beheer van activa Leven, sparen, pensioen Azië/Stille Oceaan Noord en Zuid Amerika Europa Afrika (1) Exclusief Internationale Verzekering, Beheer van Activa, Banken en Holdings.

5 AXA medewerkers (loontrekkenden en exclusieve verdelers), waarvan medewerkers vrijwillig betrokken bij AXA Harten Troef miljard EUR operationeel 4resultaat 3,44 ton CO 2 per persoon miljard EUR 91 omzet 3,7 miljard EUR courant resultaat miljoen klanten wereldwijd stellen hun vertrouwen in de 80 AXA Groep 923 0,4 981 miljoen EUR miljard EUR nettoresultaat EUR dividend beheerd vermogen per aandeel

6 4 Kerncijfers voor AXA in België medewerkers in België vrijwilligers zetten zich in voor AXA 516Harten Troef onafhankelijke verzekeringsmakelaars 23,4 miljard EUR geconsolideerd balanstotaal voor AXA Bank Europe 920 zelfstandige bankagenten miljoen EUR operationeel 375 resultaat -656 miljoen EUR nettoresultaat 4,7 miljard EUR omzet in verzekeringen 1,4 miljard EUR omzet in verzekeringen voor ondernemingen

7 5 Meer dan 3 miljoen klanten in België stellen hun vertrouwen in AXA. Elke dag geven zo n medewerkers het beste van zichzelf om hen te begeleiden. AXA België biedt haar producten en diensten aan via een professioneel netwerk van verzekeringsmakelaars en 920 zelfstandige bank agenten, steeds dicht bij u.

8 6 interview van Eugène Teysen, gedelegeerd bestuurder van AXA in België

9 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // BOODSCHAP VAN EUGÈNE TEYSEN, GEDELEGEERD BESTUURDER VAN AXA IN BELGIË 7 Het imago van AXA werd sterker door de crisis. Het lijdt geen twijfel dat de AXA Groep deze uitzonderlijke crisis beter heeft doorstaan dan veel concurrenten. Boodschap van Eugène Teysen, GEDELEGEERD BESTUURDER van AXA in België AXA heeft aangetoond hoe stevig haar beheer wel is en verbeterde zo ontegensprekelijk haar imago in de moeilijke context. Dat spreekt onder meer overduidelijk uit de forse groei van de deposito s van AXA Bank. Gedelegeerd bestuurder Eugène Teysen maakt een analyse en plaatst de resultaten van 2008, - in alle opzichten een uitzonderlijk jaar -, in perspectief Hoe analyseert u de resultaten van AXA in het licht van deze nooit geziene crisis? Het lijdt geen twijfel dat de AXA Groep deze uitzonderlijke crisis beter heeft doorstaan dan veel concurrenten. We zeggen dat in alle bescheidenheid, maar met een overtuiging die volledig door objectieve elementen wordt gestaafd. We zijn één van de enige bedrijven die erin slaagden om uit de crisis te komen met een winst van 923 miljoen EUR, volgens IFRS-normen. We hebben op geen enkel ogenblik steun gevraagd, aan wie dan ook. We hebben geen beroep op de overheid moeten doen en moesten onze eigen middelen niet verhogen, zodat ons aandeelhouderschap niet verwaterde. Uiteraard zijn we van plan om deze weg te blijven volgen. Het operationele resultaat van de Groep bedroeg 4,044 miljard EUR. De solvabiliteitsgraad lag per 31 december 2008 op 127% en we beschikken over een kasreserve van zowat 10 miljard EUR om eventuele klappen in de toekomst op te vangen. We staan ook op de lijst van de weinige groepen die een dividend uitbetaalden. Maar we hebben dat op een voorzichtige manier aangepakt: 0,40 EUR per aandeel. Het is belangrijk om te benadrukken dat we die prestatie te danken hebben aan een beleid van financieel en risicobeheer dat bij AXA echt stevig in elkaar zit. En in België? Het operationele resultaat van AXA in België stijgt met 13,4%, van 330 tot 375 miljoen EUR. Dat is een zeer behoorlijke prestatie in het uitzonderlijke klimaat dat we dit jaar hebben gekend. Als beursgenoteerde onderneming is AXA verplicht om haar resultaten volgens de mark-to-market-methode te publiceren. Dit houdt in dat de impact van de meer- en de minderwaarden en van de kredietspreads ook in beschouwing moet worden genomen. Tijdens dit uitzonderlijke jaar hadden die een grote invloed op ons nettoresultaat, waardoor dit voor de eerste keer negatief is. Het gaat hier echter om niet-gerealiseerde verliezen, in de letterlijk zin van het woord. Bekijken we dat resultaat vanuit het standpunt van de statutaire normen en dus van de Belgische boekhoudregels, dan bedraagt het nettoresultaat 3,4 miljoen EUR. Daaruit blijkt dat ons bedrijfsmodel werkt zoals het moet. Hoe deden de verzekeringsactiviteiten het op Belgische schaal? In BOAR (brand, ongevallen en allerlei risico s) (particulieren en ondernemingen) noteerden we een heel lichte omzetstijging. Tegelijk behielden we een aanvaardbare renta biliteit, weliswaar iets lager dan in Onze strategie is duidelijk: we blijven voorrang geven aan resultaat boven volume. Op het vlak van leven ondernemingen zijn we erin geslaagd om de omzet op hetzelfde niveau van 2007 te houden, en toen was het cijfer zeer sterk gestegen. Onze teams zetten dus een prima prestatie neer, ook qua resultaat. Dit was zeker niet op voorhand gewonnen. Wat particulieren betreft, hoe zijn de activiteiten tussen AXA Bank en levensverzekeringen geconcentreerd? AXA Bank heeft een heel andere opdracht dan de meeste banken in België. Wij richten ons op de behoeften van gezinnen, zowel van particulieren als van zelfstandigen, van wie we het vermogen door ons aanbod aan bankproducten en verzekeringen willen beschermen. In feite zijn we dus een retail bank, met een heel beperkte activiteit op vlak van invest-

10 8 ment banking en corporate banking. Die grote samenhang in de organisatie van onze activiteiten bood ons niet alleen de mogelijkheid om aan de crisis te ontsnappen, maar net om er voordeel uit te halen. Sinds september 2008 hebben we onze voorraad spaargeld aanzienlijk zien aandikken, omdat vele particulieren het risico over verschillende banken wilden spreiden of zelfs uit bepaalde instellingen wilden stappen die hen op dat moment minder betrouwbaar leken. Dit wil concreet zeggen dat de kleine spaarders ons in de laatste vier maanden van 2008 meer dan 1 miljard EUR aan deposito s hebben toevertrouwd, wat heel uitzonderlijk is. Die klanten kiezen meer voor bankproducten, zoals depositoboekjes. De omzetting naar producten op lange termijn nam iets af. Maar dat is een marktgegeven dat voor alle spelers geldt en dus niet specifiek voor ons is. Alles samen beschouwd, kunnen we stellen dat het imago van AXA versterkt uit de crisis is gekomen? Tijdens deze crisisperiode heeft AXA België geen vage of tegenstrijdige informatie gegeven. De prioriteit was om voor iedereen beschikbaar te blijven, met duidelijke en transparante informatie. Onze berichten waren geruststellend en hadden een positief effect op het vertrouwen van de klanten in AXA. Dat kwam vooral tot uiting op het vlak van spaargelden, maar ook op het vlak van BOAR. Dat AXA in deze uiterst onrustige periode haar financiële betrouwbaarheid heeft kunnen aantonen en geen beroep heeft moeten doen op overheidssteun, heeft ontegenzeglijk ons imago en onze aantrekkelijkheid naar buiten toe versterkt. Maar wat geldt voor de markt en onze klanten geldt ook intern, voor onze medewerkers. Ik heb het heel onlangs zelf nog kunnen vaststellen toen ik medewerkers, die vroeger bij Winterthur werkzaam waren, openlijk hoorde zeggen hoe blij ze waren dat ze voor AXA werkten en niet voor deze of gene concurrent waar een fusieprocedure, in combinatie met de crisis, heel moeilijk in goede banen te leiden was Dat betekent echter niet dat de crisis voorbij is. We moeten voorzichtig en verantwoordelijk blijven handelen, zoals we tot nu hebben gedaan. Hoe verloopt die integratie van de activiteiten van Winterthur overigens? De fusie werd aangekondigd in juni 2006 en drie jaar later kunnen we stellen dat we aan het einde van een proces zijn gekomen dat ondanks zijn omvang voortreffelijk is verlopen. De allerlaatste stap zal in 2010 worden gezet met het stopzetten van de informatica- activiteiten (de mainframe ) van Winthertur. We zullen dan andere topics kunnen aan pakken, die wegens de vereisten van de integratie iets minder aandacht hadden gekregen. Is dit echt de laatste fusie? We hebben het zo aangekondigd en we zullen ons daaraan houden, althans op het gebied van verzekeringen, waar we een marktaandeel hebben dat ons verhindert om andere overnames te overwegen. Organische groei is dus prioritair. Dat is echter niet het geval voor onze bankactiviteiten, waarvoor externe groei denkbaar blijft. In 2009 willen we op het vlak van de retail bank cliënteel en nieuwe deposito s blijven werven. We hopen dat de markt iets gunstiger zal zijn voor een omzetting van spaargelden van korte naar lange termijn.

11 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // BOODSCHAP VAN EUGÈNE TEYSEN, GEDELEGEERD BESTUURDER VAN AXA IN BELGIË 9 AXA Bank heeft een heel andere opdracht dan de meeste banken in België. Wij richten ons op de behoeften van gezinnen, zowel van particulieren als van zelfstandigen, van wie we het ver mogen door ons aanbod aan bankproducten en verzekeringen willen beschermen. Wat zijn de prioriteiten voor het jaar 2009? In 2009 willen we op het vlak van de retail bank cliënteel en nieuwe deposito s blijven werven. We hopen dat de markt iets gunstiger zal zijn voor een omzetting van spaargelden van korte naar lange termijn we zijn goed georganiseerd om de spaarders oplossingen in die zin aan te bieden. Op het vlak van leven kleine en middelgrote ondernemingen verwachten we logischerwijze een zekere druk op de markt: ondernemingen hebben in de context van deze crisis waarschijnlijk andere prioriteiten dan aandacht hebben voor employee benefits. Het zal moeilijker zijn om nieuwe contracten te sluiten, maar we vertrekken van een sterker imago op de markt, mee ondersteund door onze acties inzake preventie op de werkplek. Globaal gesproken zijn we ten slotte in BOAR van plan om voorrang te blijven geven aan de rentabiliteit en een behoorlijke verhouding tussen de premies en de schadegevallen te blijven naleven. Binnen die logica zullen we onze verantwoordelijkheden opnemen.

12 10 Ons BEROEP Wij staan onze klanten, particulieren en bedrijven, in elke fase van hun leven met raad en daad bij. Wij geven een antwoord op hun behoeften om zich te verzekeren, vooruitziend te zijn, te sparen, en hun vermogen te beheren en over te dragen: > Door de deskundigheid die AXA in de loop van de tijd heeft weten op te bouwen, dankzij het vertrouwen van klanten en het distributienetwerk. > Door de geslaagde fusie en de synergie tussen de teams van AXA en van Winterthur, tijdens een bewogen en druk jaar met een integratie van menselijke en culturele aspecten, en van portefeuilles. > Door een uitbreiding van ons aanbod, waarbij steeds uitgegaan werd van de behoeften van de klant en rekening gehouden werd met de uitdagingen van ons vak, dat er precies in bestaat om personen en zaken financieel te beschermen. Al deze expertises dekken drie grote activiteitendomeinen: leven, sparen en pensioen; schadeverzekering; bank en asset management. De AXA Groep is verantwoordelijk en innovatief en legt er zich op toe om grote risico s voor mens en omgeving te begrijpen en te voorkomen. Daarom willen wij ons vak vooral dynamisch uitoefenen, zodat we voortdurend onze koers kunnen bijstellen om zo nog beter te voldoen aan de behoefte aan bescherming van onze klanten. > leven, sparen en pensioen: AXA biedt haar cliënteel van particulieren en ondernemingen een uitgebreid gamma individuele en collectieve verzekeringscontracten aan, waaronder producten op vlak van pensioensparen, voorzorg en gezondheid. > Schadeverzekering: deze activiteit omvat de verzekeringsproducten en -diensten voor voertuigen, woningen, schade aan goederen en burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor particulieren als ondernemingen. > Bank en Asset managment: zijn strategische activiteiten voor AXA.

13 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // AXA in België 11 Onze AMBITIE 2012 AXA heeft de ambitie om tegen 2012 de onderneming van de eerste keuze in haar bedrijfssector te worden. De Groep bepaalde in 2004 deze doelstelling als motor van een sterke dynamiek die de klant centraal plaatst in onze acties. Dit houdt onder meer in dat alle medewerkers worden ingezet en zich engageren voor specifieke actieplannen. Wegens de financiële crisis van de afgelopen maanden werden de becijferde doelstellingen van het project herberekend, maar de onderliggende strategie blijft onveranderd. > De inzet van de medewerkers van AXA in België nam nog toe en ging van 72% in 2007 naar 76% in Dat blijkt uit Scope, de jaarlijkse interne enquête van AXA die de medewerkers naar hun mening over hun werkomgeving vraagt. > De herpositionering van het AXA merk in 2008 is gebaseerd op ons streven om de verwachtingen van de klanten en onze beloftes tegenover hen te overtreffen. Wij willen werkelijk uitmunten door dit engagement tegenover onze klanten dag na dag te bewijzen. Uit dit engagement vloeiden 3 belangrijke attitudes voort: Beschikbaar We luisteren echt en we zijn er voor onze klanten, waar en wanneer ze ons nodig hebben. Attent We geven onze klanten persoonlijke aandacht en empathie. We versterken persoonlijk advies bij elke fase in hun leven en we belonen hun trouw. Betrouwbaar We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We houden onze klanten op de hoogte van elke stap. De klanten kunnen echt op ons rekenen. 76% inzet van de medewerkers, stijgt met 4 punten ten opzichte van 2007.

14 12 Henri de Castries Voorzitter van het directiecomité van de AXA Groep > Voor AXA betekent verantwoordelijk zijn in de eerste plaats ervoor zorgen dat de klanten risico s overdragen worden. Het betekent ook innoveren door de verwachtingen van het individu of van de onderneming te analyseren en door rekening te houden met de impact van hun gedrag op de maatschappij op lange termijn. Op die manier vullen we de beoefening van ons vak ook in: dankzij een duurzame relatie met onze klanten kunnen zij vol vertrouwen leven. In onze ogen valt de uitdaging van de burgeronderneming hier samen met de uitdaging van ons vak. Wij ENGAGEREN ons In België gaat AXA een verbintenis aan tegenover de SAMENleving, haar klanten, medewerkers, aandeelhouders, partners en het milieu. Dat gebeurt op internationale schaal aan de hand van verbintenissen op het niveau van de AXA Groep, maar evenzeer in dagelijkse acties op het terrein en door lokale strategieën. > AXA Harten Troef kon dit jaar rekenen op de inzet van 516 medewerkers en kreeg de prijs Solidaritest toegekend voor acties in het teken van de integratie van personen met een fysieke of mentale handicap, voor projecten op het gebied van maatschappelijke integratie en in de gezondheidssector. Met AXA Harten Troef verbindt AXA zich er al ruim 20 jaar toe om de schakel te zijn tussen de menselijke behoeften van verenigingen en de medewerkers van AXA die zich als vrijwilliger willen inzetten. > 10% van de activa van AXA in België wordt in onroerend goed geïnvesteerd volgens een duurzaam beleid: groene renovaties op de site van AXA in Antwerpen (doelstelling: het elektriciteit- en gasverbruik met respectievelijk 31% en 50% doen afnemen), zonnepanelen op het winkelcentrum B-Park in Brugge, investeringen in gebouwen die in de nabijheid van het openbaarvervoersnet liggen (stations, toekomstig Gewestelijk Expresnet (GEN), ). > Preventie is een van de hoekstenen van het verantwoorde beleid van AXA als belangrijkste verzekeraar op de Belgische markt. De Rijgedragbarometer, de lancering van de G-Box (die jonge bestuurders helpt om hun rijgedrag te beoordelen en tegelijk de kans biedt om hun auto verzekeringspremie te verminderen) en het team Safety Engineering bij de directie ondernemingen dat voortdurend preventiestrategieën uitwerkt om de risico s van arbeidsongevallen te beperken, zijn slechts enkele voorbeelden van initiatieven waarmee we het grote publiek willen bewust maken van de risico s op de weg, de werkplek, > Via haar sponsoringbeleid verbindt AXA zich ertoe verschillende grootschalige culturele, sportieve en preventieve projecten te steunen. Zo lanceerde AXA het project Windriver opnieuw op haar website. Met deze tool kunnen bezoekers van de website hun kennis van de verkeersregels en milieuvriendelijk rijgedrag testen. AXA werkte daarenboven ook mee aan enkele sensibiliseringscampagnes rond verkeersveiligheid. > AXA verbindt zich ertoe om op het vlak van personeelsbeheer naar diversiteit te streven en ondertekende in 2002 het diversiteitscharter. Outplacement voor personen ouder dan 40 jaar, aanwerving van personen met beperkte mobiliteit (Wheelit) en van alle nationaliteiten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zijn een paar voorbeelden van ons engagement. De groene renovaties op de site van AXA in Antwerpen moeten het elektriciteiten gasverbruik met respectievelijk 31% en 50% doen afnemen.

15 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // AXA in België 13 De STRUCTUUR van de AXA Groep in Belgie 100 AXA SA (F) 3, AXA Holdings Belgium 96,91 AXA Belgium AXA Bank Europe ,55 88,45 Servis AXA Belgium Finance (NL) AXA Bank Europe Winterthur branch (CH) 100 Servis-Life 100 AXA Private Management 47 Voorzorgkas voor Zelfstandigen en Ondernemingen 99,96 L Ardenne Prévoyante 0,04 99,87 Touring Verzekeringen 100 Ella Bank (H) 99,93 0,13 Les Assurés Réunis 0,07 (F) Frankrijk (NL) Nederland (H) Hongarije (CH) Zwitserland Publiek

16 14 Belangrijke feiten in blijft voor de AXA Groep in België het jaar van de integratie van Winterthur, zowel op het niveau van de dagelijkse werking, door de verwelkoming van nieuwe medewerkers en de integratie van portefeuilles, als op juridisch niveau. Maar het jaar wordt ook gekenmerkt door andere grote gebeurtenissen: innovaties, duurzaam ondernemerschap, veranderingen binnen het uitvoerend comité, elke dag gebeurt iets nieuws! Januari Toenadering tussen AXA Belgium en Winterthur- Europe Verzekeringen De overname van de Winterthur Groep door de AXA Groep in december 2006 concretiseert zich vandaag in België door de fusie tussen AXA Belgium en Winterthur-Europe Verzekeringen. Op 18 januari 2008 werd dat door de algemene vergadering van de aandeelhouders van beide vennootschappen beslist. Alle rechten en verplichtingen van Winterthur worden daardoor overgenomen door AXA Belgium. De integratie van de portefeuilles is momenteel aan de gang. Happy Family beloont het vertrouwen van de klanten Begin 2008 wordt het getrouwheidsprogramma Happy Family gelanceerd. Klanten die hun verzekeringen, leningen en financiële beleggingen bij AXA groeperen, verzamelen smiley s, die hen verschillende exclusieve voordelen bieden. Happy Family kon tot dusver al gezinnen bekoren! Maart Jean-Louis Laurent Josi verlaat het uitvoerend comité, waar hij verantwoordelijk was voor de Multidistributie. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als algemeen directeur voor de activiteiten van de AXA Groep in de Perzische Golf (Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein en Oman). April Naamswijziging AXA Bank Belgium NV in AXA Bank Europe NV Het doel van AXA Bank Europe bestaat erin om alle bankdiensten voor particulieren in Europa via een enkel bankplatform te coördineren. Eind 2008 is dit al in België, Duitsland, Frankrijk en Hongarije operationeel. De naamswijziging van de rechtsconstructie AXA Bank Belgium in AXA Bank Europe is een louter juridische evolutie en gaat gepaard met een adreswijziging van de maatschappelijke zetel van de bank van Antwerpen naar Brussel. 4,25% + 1 % Vandaag biedt AXA u de maximaal toegestane basisrente. spaarrekening I-Plus Welcome de stabiliteit van een toprendement Mei AXA Harten Troef krijgt een Solidaritest award Solidaritest beloont en beklemtoont initiatieven van Belgische ondernemingen die zich inzetten voor het welzijn en de integratie van minder begunstigde sociale groepen. Dit jaar ging een van de prijzen naar AXA Harten Troef van AXA. De prijs is een bevestiging voor alle vrijwilligers die het hele jaar door de handen uit de mouwen steken samen met verenigingen die werken rond personen met een fysische of mentale handicap, maatschappelijke integratie en gezondheid. In 2008 konden we op 516 vrijwilligers rekenen voor dit gezamenlijke project. Augustus I-plus welcome doet zich gelden als een van de BESTE AANBIEDINGEN OP DE MARKT Met de rekening I-plus welcome positioneert AXA zich op de markt van de spaarrekeningen met een sterk product en een toprendement. AXA kan op die manier een oplossing bieden voor spaarders die behoefte hebben aan een veilige belegging van hun spaargeld. Van 20 augustus tot 31 oktober 2008 bood AXA een basisrente van 4,25% aan die gedurende 6 maanden na de eerste storting gegarandeerd werd, in combinatie met een aangroeipremie van 1%. Nadien gelden de voorwaarden van de rekening I-plus (namelijk 3% + 1%).

17 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // BELANGRIJKE FEITEN in Augustus Renovatie van de AXA vestiging in Antwerpen Start van de werkzaamheden in het kantoor van Antwerpen. De grootschalige renovatie wordt in twee fasen uitgevoerd en omvat zowel de toepassing van nieuwe technologieën als een uitgekiemde inrichting. De renovatie moet het welzijn van de werknemers garanderen en het milieu beschermen. Centraal daarbij staat een verlaging van het elektriciteitsverbruik met 31% en van het gasverbruik met 50%. Dat komt neer op een besparing van bijna 900 ton CO 2 per jaar! September De schoonmaaksector en AXA Belgium ondertekenen een sectoraal pensioenplan De ondertekening is een sleutelelement voor deze sector die in België ongeveer werknemers telt. Het is een belangrijke stap voorwaarts in de democratisering van de tweede pensioenpijler in ons land. Oktober Afronding van de fusie van de portefeuilles leven particulieren en kleine ondernemingen De fusie van AXA en Winterthur werd in 2006 aangekondigd en zet zich tot op vandaag nog voort. Wat volgt, is een nieuwe fase in de concretisering van de integratie waarbij zowel de menselijke en culturele aspecten als de portefeuilles aan bod komen. November G-Box : AXA innoveert voor verkeersveiligheid bij jonge bestuurders Als belangrijke speler op de markt van autoverzekeringen in België is AXA bekommerd om de verkeersveiligheid bij jonge bestuurders. Daarom stelt AXA vandaag een gloednieuw systeem van boordtechnologie in de wagen voor: de G-Box. Dit preventie-initiatief heeft als bedoeling om prille bestuurders te helpen hun rij gedrag beter te evalueren. Wat staat er op het spel? Bestuurders met goede resultaten krijgen een vermindering van hun autoverzekeringspremie. Het project zit momenteel in een testfase met een groep van 500 bestuurders tussen 18 en 22 jaar. November Fusie van de portefeuilles BOAR particulieren en kleine ondernemingen Na de contracten leven in oktober wordt begin november ook de integratie van de portefeuilles BOAR van Winterthur voltooid. In totaal worden meer dan één miljoen contracten overgedragen! December Eerste resultaten van de RIJGEDRAG- BAROMETER VAN AXA De AXA Groep voerde in samenwerking met Ipsos een groot schalig onderzoek uit naar het rijgedrag van bestuurders in 9 Europese landen. Op die manier wil de groep nog dichter bij de klanten komen door hun rijgedrag en verwachtingen beter te kennen.

18 16

19 2008 activiteitenverslag van AXA Belgium Bestuursorganen De economische en financiële context in 2008 De omzet van levensverzekeringen De omzet van niet-levensverzekeringen Het beheer van verzekeringsoperaties voor particulieren en kleine ondernemingen Informatica in 2008 Activiteiten in het buitenland Gebruik van financiële producten Investeringen vastgoedsector Auditcomité Bestemming van het resultaat Balans Resultatenrekening

20 18 Bestuursorganen Bestuur, directie en controle Raad van Bestuur Alfred Bouckaert, Voorzitter Jean-Pierre de Launoit, Erevoorzitter Eugène Teysen, Gedelegeerd bestuurder Didier Bellens Karel Boone Henri de Castries Emmanuel de Talhouët (sinds 27 februari 2009) Pierre Drion Denis Duverne Jacques Espinasse Luc Geuten Xavier Meric de Bellefon (tot 19 februari 2008) Noel Richardson Dagelijks beheer Eugène Teysen, Gedelegeerd bestuurder Auditcomité Jacques Espinasse, Voorzitter (sinds 24 april 2007) Didier Bellens Xavier Meric de Bellefon (tot 19 februari 2008) Emmanuel de Talhouët (sinds 27 februari 2009) Luc Geuten Remuneratiecomité Alfred Bouckaert, Voorzitter Pierre Drion Karel Boone Xavier Meric de Bellefon (tot 19 februari 2008) Emmanuel de Talhouët (sinds 27 februari 2009) Commissaris PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, bcvba, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout

21 AXA IN BELGIË / ACTIVITEITENVERSLAG // 2008 // Activiteitenverslag van AXA Belgium 19 De economische en financiële context in 2008 (volgens AXA Investment Managers) Het jaar 2008 is ongetwijfeld een uitzonderlijk jaar in de economische geschiedenis, naar het voorbeeld van de crisis in De wereldwijde financiële crisis van 2008 maakte immers een bruusk einde aan de aanhoudende groei van de mondiale economie. De crisis vertaalde zich in een financiële ramp, in talloze faillissementen in de Amerikaanse banksector, in nationaliseringen op Europees niveau; en ten slotte, in een nooit geziene volatiliteit op het vlak van de aandelen en de kredietmarkten (krediet, staatsleningen). Van de liquiditeitscrisis Het jaar begon nochtans hoopgevend. De groei van de opkomende landen en, in mindere mate, van de Europese landen (met name Duitsland) lijkt stand te houden tegen de opvallende vertraging van de Amerikaanse economie, die na een lichte inkrimping in het vorige trimester, in het eerste trimester van 2008 een groei van amper 0,9 % (op jaarbasis) optekent. Door in januari de rentevoet met ongeveer 125 punten tot 3% te verlagen, lijkt de Federale Reserve de liquiditeitscrisis op de interbancaire kredietmarkt en op de markt van de activa uit effectisering (ABS, SIV, CDO) te kunnen tegenhouden. Dat de liquiditeitscrisis ondanks herhaalde ingrepen van de centrale banken sinds de zomer van 2007 blijft aanhouden, blijkt achteraf een onmiskenbaar teken van de onmacht van het monetaire beleid ten aanzien van de bankcrisis en de toenemende dreiging van de credit crunch. De snelle ineenstorting van Bear Stearns in maart 2008, nadat de klanten massaal hun geld bij de bank weghaalden, toont aan dat de liquiditeit van een financiële instelling of van een markt nagenoeg onmiddellijk kan verdwijnen. Uit vrees voor wereldwijde repercussies kent de Fed JP Morgan een lening van 29 miljard USD toe om Bear Stearns over te nemen. Het belangrijkste gevolg van de daling van de Amerikaanse rente is de verzwakking van de dollar. In de loop van de eerste helft van het jaar verliest het groene biljet bijna 10% van zijn waarde ten opzichte van de euro. De achteruitgang van de dollar lijkt een belangrijke rol te spelen in de duizelingwekkende stijging van de aardolieprijs tot 145 USD per vat in juli. De aanhoudende stijging van de grondstofprijs in het eerste semester van 2008 (en de bij behorende negatieve aanbodschok) is de belangrijkste oorzaak van de stijging van de inflatieverwachtingen voor diezelfde periode. tot de solvabiliteitscrisis in de banksector Het einde van de zomer betekent ontegensprekelijk het keerpunt van het jaar. Het feit dat de hypothecaire kredietverstrekkers (Fannie Mae en Freddie Mac), die door hun eigen ontoereikende fondsen niet langer in staat waren om de groeiende verliezen op hun mortgage-backed security (MBS)-portefeuilles te dragen, onder voogdij van de Amerikaanse regering te plaatsen, lijkt de enige oplossing tegen de terugkeer van het wereldwijde risico dat dit keer veel groter is dan tijdens het faillissement van Bear Stearns. De maand september blijkt rampzalig voor de Amerikaanse banksector. Op 15 september stort Lehman Brothers, met een vermogen van 640 miljard USD, in onder het gewicht van de gigantische verliezen op de door hypothecaire vorderingen geruggensteunde porte feuilles. De ineenstorting van de investeringsbank veroorzaakt paniek op de beurs. Enkele dagen later gaat Washington Mutual failliet. Met een vermogen van in totaal 307 miljard USD gaat het om het grootste faillissement van een spaarbank in de geschiedenis. In diezelfde maand vragen Morgan Stanley en Goldman Sachs een statuutwijziging aan om hun kapitaal gemakkelijker te verhogen. In oktober wordt Wachovia aan Wells Fargo verkocht wegens de twijfels rond haar financiële gezondheid. Citigroup kent eveneens grote moeilijkheden om kapitaal op te halen bij soevereine fondsen en andere privé-investeerders. Het De achteruitgang van de dollar lijkt een belangrijke rol te spelen in de duizelingwekkende stijging van de aardolieprijs tot 145 USD per vat in juli.

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 AXA BELGIUM Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel Toegelaten onderneming onder het nummer 0039 Beheersverslag voorgelegd

Nadere informatie

Groep AXA in België in 2002. Leef vol vertrouwen

Groep AXA in België in 2002. Leef vol vertrouwen Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen Dit jaarverslag is gedrukt op Zanders Mega Matt-papier, een houtvrij drukpapier tweezijdig, dat voor 50%

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter.

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter. Fidea verzekeringen Voorwoord Onze generatie heeft aanvaard dat leven met een of andere crisis tot de normale gang van zaken behoort. Maar van wat er in 2008 op ons af kwam, besefte niemand vooraf de volle

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE JAARVERSLAG 2013 VERSTERKING & OPTIMISATIE INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 Economisch en financieel klimaat 2013...11

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat.

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat. Jaarverslag 2012 Inhoud. Jaarverslag. Woord vooraf. 03 Raad van bestuur. 05 Bestuurs- en controleorganen. 06 Corporate Governance. 07 Economisch en financieel klimaat. 11 De Groep Crédit Mutuel Nord Europe.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv 2009 G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

vertrouwen verbetert de prestaties

vertrouwen verbetert de prestaties Money Expert vertrouwen verbetert de prestaties n 4% + 1% Slim sparen blijft rendabel n Nieuwe beleggingskansen Voor elk wat wils n Een echte, gepersonaliseerde en democratische relatie: Private Investment

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011 Fortis Bank NV Jaarverslag 2011 Inleiding Het Jaarverslag 2011 van Fortis Bank omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van

Nadere informatie

Verslag aan de samenleving over 2012

Verslag aan de samenleving over 2012 Verslag aan de samenleving over 2012 WIE ZIJN WIJ? Een bank-verzekeraar die zich toelegt op de invulling van de behoeften van particulieren, kmo s en grotere ondernemingen in België, Tsjechië, Slowakije,

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie