N.B. U dient de DVD of de USB-stick altijd in uw computer te plaatsen om het programma te installeren en te gebruiken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.B. U dient de DVD of de USB-stick altijd in uw computer te plaatsen om het programma te installeren en te gebruiken."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave versie 2012 (8.0) Een presentatie geven... 2 Het selecteren van de gewenste presentatie... 2 Navigeren in een presentatie... 8 Het afspelen van een video Een toetsvraag tonen Zoeken naar een sheet Een nieuwe presentatie maken Een eigen presentatie veranderen Inleiding Een nieuwe sheet toevoegen Een eigen sheet bewerken Presentaties printen Een presentatie verwijderen Eigen presentaties exporteren en importeren Checklist: aansluiten van multimedia projector aan PC/notebook N.B. U dient de DVD of de USB-stick altijd in uw computer te plaatsen om het programma te installeren en te gebruiken.

2 Een presentatie geven Het selecteren van de gewenste presentatie Met de knop Presenteren in het menu-scherm komt u in het selectiescherm van de presentaties. De presentaties bestaan uit negen onderdelen: 1. Eerste Hulp presentaties 2. Brandbestrijding en Ontruiming presentaties 3. Eigen presentaties: Eerste Hulp 4. Eigen presentaties: Brandbestrijding en Ontruiming 5. Blended Learning: de video s 6. alle Niet-spoedeisende Eerste Hulp presentaties achter elkaar 7. alle Spoedeisende Eerste Hulp presentaties achter elkaar 8. alle Brandbestrijding presentaties achter elkaar 9. alle Ontruiming presentaties achter elkaar De groep Eerste Hulp presentaties staat standaard in beeld. 2/35

3 Wanneer u nu klikt op het kopje Brandbestrijding en Ontruiming presentaties dan verschijnt de lijst met de Brandbestrijding en Ontruiming presentaties. Op deze manier kunt u gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen van de BHVopleiding kiezen. Wanneer u een onderdeel gekozen heeft, kunt u één of meerdere presentaties selecteren. Meerdere presentaties selecteert u op de volgende manier. Klik op een presentatie: 3/35

4 Houd nu de CTRL-knop ingedrukt, terwijl u de tweede presentatie selecteert. Iedere keer als u een presentatie selecteert terwijl de CTRL-knop is ingedrukt, wordt de presentatie aan de lijst toegevoegd. U kunt ook een hele aaneengesloten lijst van presentaties selecteren met behulp van de SHIFT-knop. Kies een presentatie: 4/35

5 Scroll nu naar de laatste presentatie, houd de SHIFT-knop ingedrukt en selecteer de laatste presentatie. Op deze manier kunt u alle presentaties van een onderdeel achter elkaar presenteren zonder dat u iedere keer naar het Hoofdmenu moet terugkeren. Aangezien tijdens een cursus-blok één onderdeel van de BHV cursus gegeven wordt, heeft het programma nu vier extra knoppen in het onderdeel Presenteren toegevoegd. Met deze knoppen heeft u meteen de juiste selectie van presentaties van het betreffende cursusonderdeel. Alle Niet-spoedeisende Eerste Hulp presentaties achter elkaar bevat de volgende presentaties: Inleiding Niet-spoedeisende Eerste Hulp Competenties Niet-spoedeisende Eerste Hulp Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels Uitwendige wonden Oogletsels Kneuzingen en verstuikingen Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels Brandwonden Toetsvragen Niet-spoedeisende Eerste Hulp 5/35

6 Alle Spoedeisende Eerste Hulp presentaties achter elkaar bevat de volgende presentaties: Inleiding Spoedeisende Eerste Hulp Competenties Spoedeisende Eerste Hulp Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels Reanimatie: de géén-lijn Gebruik van de AED Overige Spoedeisende Eerste Hulp Toetsvragen Spoedeisende Eerste Hulp Alle Brandbestrijding presentaties achter elkaar bevat de volgende presentaties: Inleiding Brandbestrijding Competenties Brandbestrijding Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels Brand en de gevaren bij brand De taak van de BHV'er bij brand Toetsvragen Brandbestrijding Alle Ontruiming presentaties achter elkaar bevat de volgende presentaties: Inleiding Ontruiming Competenties Ontruiming Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels Voorbereiding van een ontruiming De taak van de BHV'er bij een ontruiming Toetsvragen Ontruiming Zodra u één of meerdere presentatie selecteert, wordt de knop Presenteer actief en met een klik op deze knop start u de geselecteerde presentatie(s). 6/35

7 Heeft u meer dan één presentatie geselecteerd dan verschijnt het volgorde scherm. Klik op de presentatie die van plaats moet wisselen en de pijltjes-knoppen worden nu actief. Met deze knoppen kunt u de presentatie naar de gewenste positie brengen. Zodra alle presentaties op de juiste positie staan klikt u op de OK-knop en de eerste presentatie wordt opgestart. Als de volgorde direct al goed is, kunt u direct op de OK-knop klikken en de presentatie start. Let op! De presentatie Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels staat bij elk onderdeel vermeld, zodat u zelf kunt kiezen waar u deze presentatie wilt behandelen. Heeft u deze presentatie bij een van de onderdelen geselecteerd, dan hoeft u deze presentatie uiteraard niet meer te behandelen bij de andere onderdelen. Verschuif dan bij de overige onderdelen deze presentatie naar de laatste positie. Let op! Wanneer u navigeert naar de volgende presentatie ziet u de boodschap De presentatie wordt geladen. Een ogenblik geduld... verschijnen. Let op! U kunt niet terug naar een presentatie die u verlaten heeft. U kunt natuurlijk wel de sheet waar een vraag over komt, opzoeken met de knop Zoek (zie Zoeken naar een sheet). 7/35

8 De onderdelen Eigen presentatie: Eerste Hulp en Eigen presentatie: Brandbestrijding en Ontruiming zijn exacte kopieën van de presentaties Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming. Deze twee onderdelen zijn toegevoegd zodat u gemakkelijk wijzigingen in de bestaande presentaties kunt maken. U hoeft nu niet zelf kopieën van een presentatie te maken. En doordat u nu presentaties achter elkaar kunt afspelen, bent u in staat uw eigen accenten in de presentaties te leggen (zie Een eigen presentatie veranderen ). Het onderdeel Blended learning: de video s bevat de video s zonder instructie uit het E-learning programma. De naam van het de presentaties geeft aan bij welke module de betreffende presentatie hoort: NEH: Niet-spoedeisende Eerste Hulp SEH: Spoedeisende Eerste Hulp B: Brandbestrijding O: Ontruiming. Bijvoorbeeld NEH 12 Handelen bij een open botbreuk. In deze presentaties staan alle video s zonder instructie die gebruikt worden in de BHV elearning-cursus. Deze presentaties zijn te gebruiken tijdens de praktijkdag van Blended Learning als cursisten de video nog willen bekijken bij het werken in groepjes. Navigeren in een presentatie U komt nu in het presentatiegedeelte. Hier worden de sheets getoond. 8/35

9 Links onder in het scherm ziet u hoeveel sheets er in de huidige presentatie zitten en hoeveel presentaties u in het hoofdmenu heeft geselecteerd. In bovenstaand voorbeeld wordt sheet 1 van 5 uit presentatie 1 van 3 getoond. Als u de muis op de blauwe balk onder in het scherm beweegt, dan verschijnt de navigatiebalk. Met de knoppen op deze balk kunt u navigeren en een bepaalde functionaliteit oproepen. Tekstkwaliteit van de sheet De presentatie wordt in Full Screen afgespeeld. Dit betekent dat het beeld vergroot wordt zodat het scherm gevuld wordt. De kwaliteit van deze vergroting hangt af van uw beeldinstelling. Mocht de kwaliteit van de tekst slecht zijn dan kunt u de beeldinstelling van uw computer verkleinen naar 1024x786. Deze instelling geeft een juiste verhouding tussen hoogte en breedte van het scherm en zal in een betere kwaliteit van de tekst resulteren. U kunt uw beeldinstelling op de volgende manier aanpassen. 1. Klik met uw rechter muis op de desktop 2. Selecteer de laatste optie Eigenschappen 3. Selecteer het tabblad Instellingen 4. Schuif de schuifbalk, onder het kopje Beeldschermresolutie, naar 1024x Klik op OK Toelichting navigatiebalk De menu -knop: ga terug naar het hoofdmenu; De zoek -knop: zoek een sheet op titelnaam wanneer er een vraag uit de zaal komt; De bladeren -knop: snel navigeren naar een sheet in de presentatie; De < -knop: toont de vorige sheet; De > -knop: toont de volgende sheet. U kunt ook met het toetsenbord navigeren. Met de pijltje rechts - of de page down - toets kunt u naar de volgende sheet. Zodra u bij de laatste sheet van een presentatie bent en u heeft meerdere presentaties geselecteerd dan navigeert u naar de volgende presentatie in de lijst. Met de pijltje links - of de page up -toets gaat u naar de vorige sheet. Tijdens het presenteren ziet u bij bulletteksten alleen de eerste regel van de tekst. De volgende bullet verschijnt op één de volgende manieren: met de linker muistoets; met de pijltje rechts -toets; met de page down -toets. Op deze manier kunt u dus uw tekstregels één voor één laten opkomen. Zodra alle bullets in beeld staan, kunt u naar de volgende sheet navigeren met dezelfde knoppen. Met deze applicatie kunt u ook gebruik maken van een draadloos presentatieapparaat (een pointer). Met een pointer kunt u de bulletteksten in het scherm opbouwen en tussen verschillende sheets navigeren. 9/35

10 Let op! In deze versie is de sheet met een bullettekst in eerste instantie leeg! Pas na een muis- of pointerklik verschijnt de eerste regel van de tekst. Een presentatie kan dus met het onderstaande scherm beginnen: 10/35

11 En na een muisklik verschijnt dan de eerste regel: Voor deze methode is gekozen omdat veel sheets met bullettekst bestaan uit punten die vanuit het publiek moeten komen. Doordat het scherm nu leeg is wordt het eerste punt niet weggegeven. 11/35

12 Het afspelen van een video Tijdens het presenteren kunt u bij bepaalde sheets ook video s afspelen. In de sheet staat dan een speelfilmkader. Dit kader staat rechtsboven in de sheet of middenin de sheet. Nadat u op het speelfilmkader hebt geklikt, begint de video direct te spelen in het videoscherm. Het videoscherm start in een nieuw window dat over het presentatiewindow ligt. In dit scherm is een knoppenbalk aanwezig waarmee u de video kunt aansturen. U kunt de video pauzeren, stoppen, verkleinen (de video start direct full screen), de video herhaald laten afspelen, stap voor stap door de video lopen, het scherm zwart maken tijdens het spelen van de video of de positie van de video veranderen m.b.v. een muisklik op de tijdsbalk. De volgende bedieningsfuncties van de video zijn ook te benaderen met het toetsenbord: Pause/Play: de spatiebalk of de > van een draadloos presentatieapparaat. Stap voor stap: de s of S toets (deze functie kan niet met de knoppenbalk). Zwart scherm: de z of Z toets. U keert weer terug naar de video door nog een keer op z of Z te klikken (deze functie kan niet met de knoppenbalk). De functionaliteit is bij alle sheets beschikbaar. U kunt dus altijd het scherm op zwart zetten. Wanneer uw draadloos presentatieapparaat een Full Screen - knopje heeft dan kunt u deze knop gebruiken voor het op zwart zetten van het scherm. 12/35

13 Zodra u op de Full Screen -knop klikt wordt de video verkleind weergegeven. Druk u weer op de Full Screen -knop dan wordt de video weer over het hele scherm (Full screen) afgespeeld. Wanneer de video over het hele scherm wordt afgespeeld, kunt u gewoon gebruik blijven maken van het toetsenbord. Met de spatietoets kunt u de video dus pauzeren een volgende klik met de spatiebalk zorgt ervoor dat de video weer verder speelt, stap voor stap door de video stappen met de s of S toets en met de z toets het scherm zwart maken een volgende klik op z toont de video weer. De video speelt in een window dat over het presentatie-window heen ligt. Dit video-window sluit u af met een klik op de Toon sheet -knop. Met de Herhaal-knop kunt u ervoor zorgen dat de video op het eind weer terugspringt naar het begin van de video en dan weer verder speelt. Door nog een keer op de Herhaal-knop te klikken blijft de video op het eind op het laatste frame staan. Met behulp van de tijdsbalk kunt u de positie van de video veranderen. Klik met uw muis op de balk op het fragment dat u wilt laten zien. De video springt direct naar de positie die u heeft aangeklikt. U kunt ook het volume van de video regelen met de volume sliderbar. Het geluid kan ook uitgezet worden. Dit doet u met het luidspreker knopje links van de volume sliderbar. 13/35

14 Een toetsvraag tonen In Presenter zijn toetsvragen in te voegen als gewone sheets. U kunt overal in uw eigen presentatie een toetsvraag tonen door deze toe te voegen aan uw presentatie. Als u op de A, B of C knop klikt, wordt getoond of het gegeven antwoord goed of fout is. 14/35

15 Zoeken naar een sheet Als u op de knop met het vergrootglas klikt (de Zoeken -knop), kunt u in het hele bestand van sheets naar een specifieke sheet zoeken. U kunt de titel van een sheet in Zoekopdracht -veld invoeren. Terwijl u typt, krijgt u een lijst met gevonden sheets. Hoe meer letters u typt, hoe kleiner de lijst met gevonden sheets. Als u een sheet gevonden heeft dan kunt u die sheet in de Sheetlijst selecteren. Door een klik op de Toon -knop wordt de sheet gepresenteerd. Zodra u naar een andere sheet navigeert, komt u weer terug in uw presentatie. 15/35

16 Een nieuwe presentatie maken Klik op de Nieuw knop in het hoofdmenu. Geef u presentatie een naam en klik op Nieuw. Geeft uw eigen presentatie een unieke naam. Mocht u uw presentatie een naam geven die al bestaat (bijvoorbeeld Inleiding Eerste Hulp dan wordt de knop Nieuw weer inactief. U ziet nu de lijst met alle presentaties. U kunt de lijst verkleinen met een zoekopdracht. Klik op de presentatie die als basis dient voor uw presentatie en klik op de Voeg toe -knop. Alle sheets van de gekozen presentatie worden nu gekopieerd naar uw presentatie. 16/35

17 U komt nu in de Editor terecht. In dit scherm kunt u uw presentatie aanpassen. Dit wordt behandeld in het volgende hoofdstuk. Klik op de Menu -knop om terug te keren naar het hoofdmenu. De aangepaste presentatie staat met een nieuwe titel (die u zelf aangemaakt heeft) in de lijst van eigen presentaties. U kunt de nieuwe titel presenteren in combinatie met andere eigen presentaties. Klik hiervoor op de knop presenteren, klik op eigen presentaties, selecteer de titel die u zelf heeft gemaakt èn eventueel andere presentaties die u wilt presenteren (met de ctr-knop of shift-knop). Klik daarna op de prestenteer-knop en bepaal de volgorde van selectie en klik op OK. 17/35

18 Een eigen presentatie veranderen Inleiding Wanneer u eigen presentaties heeft gemaakt, kunt u deze weer aanpassen door in het hoofdmenu op de Bewerken knop te klikken. Hier kunt u kiezen uit twee onderdelen met eigen presentaties: Eigen presentatie: Eerste Hulp en Eigen presentatie: Brandbestrijding en Ontruiming. U krijgt dan een lijst met uw presentaties. Selecteer een presentatie en klik op Bewerk. U komt nu in de Editor. U ziet links de rij met sheets (de thumbnail-lijst). Wanneer u op een sheet in deze lijst klikt dan verschijnt de sheet in het rechter vlak. Eventuele wijzigingen van de sheet kunt u in dit rechtervlak doen. Let op! De sheets die gemaakt zijn door het NIBHV kunt u niet aanpassen. Onderin het scherm ziet u dan de melding U kunt deze NIBHV sheet niet aanpassen. 18/35

19 In de thumbnail-lijst hebben alle sheets drie knopjes: De vuilnisbak: als u een bepaalde sheet niet in uw presentatie wilt meenemen dan klikt u op de het vuilnisbakicoontje van de sheet. De sheet wordt dan uit uw presentatie verwijderd. Pijltje omhoog: hiermee kunt u de positie van de sheet in de presentatie bepalen. Met deze knop wordt de sheet omhoog gebracht in de lijst en zal dus eerder in de presentatie aan de beurt zijn. Pijltje omlaag: hiermee kunt u de positie van de sheet in de presentatie bepalen. Met deze knop wordt de sheet omlaag gebracht in de lijst en zal dus later in de presentatie aan de beurt zijn. Met de Presentatie-eigenschappen knop kunt u de titel van uw presentatie aanpassen en een bedrijfslogo selecteren ( Selecteer logo -knop). Dit logo zal tijdens de presentatie rechtsonder in beeld verschijnen. Let op! In de map mijn documenten\nibhv\basisopleidingbhvv2009\logos kunt u logo s selecteren en opslaan. Let op! Het logo moet de juiste grootte hebben. Anders hebt u kans dat het logo niet goed wordt weergegeven. De logos die u wilt gebruiken, moeten de volgende grootte hebben: breedte 60 pixels en hoogte 40 pixels. 19/35

20 Een nieuwe sheet toevoegen U kunt ook eigen sheets aan de presentatie toevoegen. Klik op de Sheet toevoegen. U ziet nu een zoekscherm. Met dit scherm kunt u zoeken naar alle sheets in de applicatie. Of u kunt er voor kiezen een lege sheet toe te voegen. Wanneer u een sheet toevoegt aan uw presentatie dan verschijnt de sheet in uw thumbnail-lijst. Is dit echter toch niet de sheet die u zoekt, dan kunt u de gevonden sheet uit uw presentatie halen door op de verwijder sheet -knop te klikken. 20/35

21 Kiest u voor een lege sheet dan verschijnt het onderstaande scherm. Let op! Tijdens het maken van de sheet wordt direct alles wat u invoert opgeslagen in de database. U hoeft aan het einde dus niet op een Save-knop te klikken. 21/35

22 Ten eerste moet u de titel van de sheet veranderen. Klik op Nieuwe sheet in de sheet en voer een nieuwe titel in. Hierna kunt u de sheet vullen met inhoud. De inhoud van een sheet is onder te verdelen in verschillende objecten. Zo is er een tekst-object, een plaatje-object, een video-object en een vraag-object. Door het gebruik van de verschillende objecten kunt u de sheet vullen met de gewenste inhoud. 22/35

23 Onderin het scherm ziet u zes knoppen actief worden: Tekst, Bullet-opbouw, Plaatje, Video, Thumbvideo en Vraag. Zodra u op één van deze knoppen klikt, wordt het bijbehorende object aan de sheet toegevoegd. Dit object kunt u dan bewerken. U kunt meerdere objecten per sheet toevoegen. Zo kunt u eerst de tekst van een sheet maken en daarna de bijbehorende plaatjes aan de sheet toevoegen. 23/35

24 Tekst Wanneer u een tekst in de nieuwe sheet wilt maken kiest u voor de Tekst knop. Er wordt nu een tekst-object invoegt. Wanneer u op dit object dubbelklikt wordt de Tekst editor actief. U kunt nu de tekst invoeren. Wanneer u uw muis over het tekst-object beweegt verandert de cursor in een kruisje. Druk nu uw linkermuisknop in en houd deze vast: u kunt nu de positie van het tekstobject verplaatsen naar de positie die u wenst. Het tekst-object kunt u ook verkleinen en vergroten. Beweeg de cursor naar een hoekpunt van het tekst-object totdat het op een klein vierkantje ligt. De cursor verandert nu in twee pijltjes. Klik op de linkermuisknop en houd deze vast: u kunt het tekst-object nu vergroten of verkleinen. Mocht u een tekst-object willen verwijderen dan selecteert u het object en klikt op de delete -knop van uw toetsenbord. Op deze manier kunt u alle objecten in uw scherm verwijderen. Dus ook plaatjes, video s en vragen. 24/35

25 Bullet-opbouw Met de knop Bullet-opbouw voegt u een bijzonder tekst-object in. De tekst in dit object wordt, tijdens presenteren, namelijk regel voor regel weergegeven. Zodra u op dit object dubbelklikt, verschijnt de tekst-editor. Standaard staan er al vier bullets voor u klaar. U kunt het aantal bullets echter zelf aanpassen. Let op! Zodra u een bullet wilt toevoegen dan plaatst u uw cursor achter de laatste bullet. Daarna drukt u twee keer op de Enter-toets. Bullets die direct onder elkaar staan worden niet goed afgespeeld, voor een duidelijke bulletopbouw moet er namelijk enige ruimte tussen de twee bullets zitten. Het bewerken van een Bullet-opbouw -object werkt precies hetzelfde als het bewerken van een tekst-object. Tijdens het presenteren ziet u alleen de eerste regel van de tekst. Met de met de pijltje rechts -toets of de page down -toets verschijnt de volgende regel van de tekst. Op deze manier kunt u dus uw tekstregels één voor één laten opkomen. 25/35

26 Plaatje Wanneer u een foto of plaatje in uw sheet wilt gebruiken, kiest u voor de knop Plaatje. U ziet dan onderstaand scherm. Dubbelklik op het lege plaatje om het juiste bestand te selecteren. Let op! In de map mijn documenten\nibhv\basisopleidingbhvv2009\images kunt u plaatjes selecteren die al in de applicatie gebruikt worden. U kunt echter ook eigen foto s en plaatjes gebruiken. Het bestand dat u selecteert wordt automatisch naar de juiste folder van de applicatie gekopieerd. Het vergroten/verkleinen en positioneren van een plaatje gebeurt op dezelfde manier als bij een tekst-object. 26/35

27 Video en Thumbvideo Wanneer u een video in uw sheet wilt gebruiken, kiest u voor de knop Video of Thumbvideo. De optie Video geeft een videoscherm over de hele sheet. De optie Thumbvideo geeft een videocamera rechtsboven in het scherm. Met deze optie kunt u tijdens het presenteren zelf bepalen of, en wanneer, u de video wilt laten zien. Dubbelklik op de lege video om het juiste bestand te selecteren. Let op! In de map mijn documenten\nibhv\basisopleidingbhvv2009\mov kunt u films selecteren die al in de applicatie gebruikt worden. U kunt echter ook eigen films gebruiken. Deze moeten wel opgeslagen zijn als FLV- of MP4-video s. Het bestand dat u selecteert wordt automatisch naar de juiste folder van het programma gekopieerd. Let op! U kunt alleen FLV en MP4-video s gebruiken. Er zijn verschillende conversieprogramma beschikbaar waarmee u uw bestaande video s kunt omzetten naar deze formaten. U kunt bijvoorbeeld zoeken op Gebruik als zoekterm: flv converter. Er verschijnen nu een aantal programma s waarmee u films naar het FLV of MP4 formaat kunt omzetten. 27/35

28 Vraag U kunt ook zelf vragen invoegen. Dubbelklik eerst op de vraag. De tekst-editor verschijnt nu zodat u de vraag kunt invoeren. Herhaal deze stap ook voor Antwoord A, Antwoord B en Antwoord C. Selecteer daarna het juiste antwoord door op het knopje voor het juiste antwoord te klikken. Een vraag heeft altijd deze vaste opmaak: een vraag en drie antwoorden. Notitie U kunt per sheet een notitie plaatsen. Deze notitie kan bijvoorbeeld een geheugensteuntje zijn tijdens de presentatie. U kunt een notitie plaatsen bij alle sheets, dus ook bij sheets die u niet kunt bewerken. 28/35

29 Na een klik op de knop notitie verschijnt het volgende scherm. De notities die u gemaakt heeft, kunt u mee printen met een presentatie onder het onderdeel Print. Dit staat beschreven in het hoofdstuk Presentaties Printen. Deze printuitdraai kunt u dan tijdens het presenteren bij de hand houden. 29/35

30 Een eigen sheet bewerken Uw eigen sheets kunt u altijd weer aanpassen. Zodra u een sheet selecteert in de thumbnail-lijst verschijnt de sheet in beeld en weet u dat het een sheet van u is wanneer de zes knoppen onder in het beeld aangaan. Als u nu de cursor over de sheet beweegt, ziet u dat de cursor verandert zodra u over een object heen beweegt. Met een dubbelklik op het object kunt u de inhoud van het object veranderen. Met een klik op het object kunt u de positie of de grootte van het van het object veranderen. 30/35

31 Presentaties printen U kunt van een presentatie hand-outs of transparanten printen door op de print-knop in het hoofdmenu te klikken. U wordt dan gevraagd wat u wilt printen. Een hand-out bestaat uit pagina s met daarop per pagina 2 sheets en ruimte voor aantekeningen. Het uitprinten van transparanten gebeurt op exact dezelfde manier. Alleen wordt iedere sheet nu op één pagina geprint. Voor beide opties heeft u nog de keuze inclusief notities / aandachtspunten instructeur. Als u deze optie aanvinkt worden de notities die u in de Editor heeft ingevoerd, bij de sheets uitgeprint. 31/35

32 Let op! Bij het uitprinten van de transparanten moet u de pagina s liggend (landscape) uitprinten! Dit moet u instellen bij de Printer-eigenschappen van uw printer. Een presentatie verwijderen Een presentatie die u zelf gemaakt heeft, kunt u ook weer verwijderen. Klik op de Verwijderen -knop in het menu-scherm, selecteer de presentatie die u wilt verwijderen en klik op de Verwijder -knop. Er verschijnt een window met de vraag of u zeker weet dat de presentatie verwijderd moet worden. Eenmaal verwijderen presentaties kunnen namelijk niet worden teruggehaald. 32/35

33 Eigen presentaties exporteren en importeren De presentaties die u hebt gemaakt, kunt u ook op een andere Pc gebruiken. De DVD of de USB-stick moet dan wel in de computer worden geplaatst. De applicatie helpt u bij het maken van een Export-bestand waarin al uw gebruikte bestanden worden opgeslagen. Dit bestand met de naam presentatie-naam.nibhv moet u dan op een andere Pc kopiëren en daarna importeren m.b.v. de applicatie. Een eigen presentatie kunt u distribueren/exporteren met de Exporteren -knop in het menu-scherm. Selecteer de gewenste presentatie en klik op de Exporteer -knop. U kunt alle presentaties in de onderdelen Eigen presentaties: Eerste Hulp en Eigen presentaties: Brandbestrijding en Ontruiming exporteren. Er verschijnt een window met de vraag waar u het nibhv-bestand met uw presentatie wilt opslaan. Kies de gewenste locatie. Nadat u op Opslaan heeft geklikt, worden benodigde bestanden in het nibhv-bestand opgeslagen. Let op: Het produceren van het nibhv-bestand zal enige tijd duren. Het lijkt even of de applicatie niets doet. Wacht met verder gaan totdat het klaar-scherm is verschenen. Het nibhv-bestand moet u nu kopiëren naar de Pc waarop u uw presentatie wilt gebruiken. 33/35

34 Let op: de presentatie is opgeslagen in een bestand met het achtervoegsel.nihbv Zodra u het eigen presentatie.nibhv bestand heeft gekopieerd naar de juiste PC, start u op deze PC de applicatie Basisopleiding BHV. Kies in het menu-scherm weer voor de Exporteren -knop en klik op de Kies een presentatie om te importeren. Er verschijnt een selectie window. Selecteer het.nibhv bestand en de presentatie wordt geïmporteerd. Let op: Het uitpakken van het nibhv-bestand zal enige tijd duren. Het lijkt even of de applicatie niets doet. Wacht met verder gaan totdat het klaar-scherm is verschenen. Na het uitpakken staan de benodigde bestanden op de Pc. U kunt uw eigen presentatie kiezen om te presenteren of te wijzigen (uw eigen presentatie heeft het achtervoegsel _import gekregen). 34/35

35 Checklist: aansluiten van multimedia projector aan PC/notebook PC of notebook Multimedia projector (beamer) Audioboxen (stereo) met (interne) versterker Diverse data- en audiokabels Projectiescherm Stroomvoorziening (verlengkabels en stekkerdoos) 1. Controleer of de PC/notebook voldoet aan de voorgeschreven minimale systeemeisen. Maak bij voorkeur gebruik van een PC/notebook met hogere configuratie (Pentium IV processor), dit heeft vooral een positief effect op de presentatie van het videomateriaal op de cd-rom. De beelden kunnen dan op volledige schermgrootte afgespeeld worden. 2. Gebruik een multimedia projector die geschikt is voor de ruimte waarin de presentatie gegeven wordt. Dag- en kunstlicht hebben grote invloed op het resultaat van de projectie. Verduister de ruimte zoveel mogelijk. Lees de gebruiksaanwijzingen van de projector en controleer of de juiste (data)kabels aanwezig zijn. Volg de gebruiksaanwijzingen op voor het aansluiten van de kabels en PC/notebook op de projector. 3. Gebruik audioboxen en versterker die geschikt zijn voor de ruimte waarin de presentatie gegeven wordt. De audioboxen en versterker kunnen op 2 manieren aangesloten worden. Via de PC/notebook of via de projector. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzingen van de PC/notebook en projector en controleer of de juiste (audio)kabels aanwezig zijn. Verbind de audiokabels, de audioboxen, versterker, PC/notebook en/of projector. 4. Start de projector, PC/notebook en de versterker/audioboxen (volgorde van het opstarten is afhankelijk van de opstartprocedure van de projector). Controleer of u beeld en geluid heeft. Zo niet, controleer of alle aansluitingen juist zijn en/of de gebruiksaanwijzingen juist opgevolgd zijn. 5. Plaats de DVD of de USB-stick in de PC/notebook. Start de applicatie (of installeer de applicatie). 35/35

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Handleiding microfiche- en microfilmapparaat

Handleiding microfiche- en microfilmapparaat Handleiding microfiche- en microfilmapparaat Inhoudsopgave Zelf meenemen p. 2 Apparatuur aanzetten p. 2 Microfilm plaatsen en bekijken p. 4 Microfiche plaatsen en bekijken p. 6 Printen of scannen van film

Nadere informatie

Handleiding Windows Movie Maker

Handleiding Windows Movie Maker Handleiding Windows Movie Maker Bent u van plan om een animatiefilmpje te maken in Windows Movie Maker? Maar u weet niet meer precies hoe dit moet? In deze handleiding staat het nog eens stap voor stap

Nadere informatie

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken DEEL I De zes basisstappen Met het programma Powerpoint kun je zelf een

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Cursus Powerpoint 2003

Cursus Powerpoint 2003 1a. Een presentatie opzetten Cursus Powerpoint 2003 Open Powerpoint en klik linksboven op Bestand en vervolgens op Nieuw. Rechts opent zich het menuscherm Nieuwe presentatie met daarin diverse opties om

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Dit is een artikel uit de Peter van Olmen serie: Handleidingen Voor Iedereen AUDACITY HANDLEIDING. Voor audacity versie 1.2.6

Dit is een artikel uit de Peter van Olmen serie: Handleidingen Voor Iedereen AUDACITY HANDLEIDING. Voor audacity versie 1.2.6 AUDACITY HANDLEIDING Voor audacity versie 1.2.6 Inhoudsopgave 1.1: Installatie 1.2: Mp3 bestanden mogelijk maken 2.1: Een bestand openen 2.2: Uitleg knoppen 2.3: Een deel selecteren 2.4: Verwijderen 2.5:

Nadere informatie

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Inhoud pagina 1. Copyright 2 2. Lettergrootte aanpassen 2 3. Dia s verbergen 3 4. Nieuwe dia s maken 4 5. Animatie regel-voor-regel

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Fontys Hogescholen - KLC Sittard

Fontys Hogescholen - KLC Sittard LET OP! Als je je bestanden wilt verzekeren tegen verlies, dan dien je zelf back-ups te maken. Het kan namelijk altijd gebeuren dat een harde schijf crasht of andere onvoorziene gebeurtenissen zich voordoen.

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed Laatst gewijzigd 22 september 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Fotogoed. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Fotogoed Designer downloaden

Nadere informatie

Handleiding PowerLoek 2.0

Handleiding PowerLoek 2.0 Handleiding PowerLoek 2.0 Mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Hoe maak ik een PowerLoek-presentatie? 2.1 Afbeeldingen met bijbehorende geluiden toevoegen...2 2.2 Videobestanden toevoegen...2 2.3

Nadere informatie

Windows Media Player:

Windows Media Player: Windows Media Player: Afspelen: 1) Map openen van wat je wil afspelen (USB, harde schijf, SD-kaart, ) 2) Dubbelklik op gekozen film (als WMP als standaard staat ingesteld start dit automatisch op). OF

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t Windows Movie maker. Inhoud 1. Installeren van Windows Movie Maker... 1 2. Vooraf rekening mee houden... 3 3. Aan de slag... 3 3.1 De werkruimte... 3 3.2 Een nieuw project starten... 4 3.3 Aanpassen van

Nadere informatie

Informatie gebruik Digi Bord

Informatie gebruik Digi Bord Informatie gebruik Digi Bord Aan de slag Schakel de pc en de beamer aan en het bord is te gebruiken. Het bord hoeft u niet apart aan te zetten. De pen is nu alleen te gebruiken als muis. Beamer De beamer

Nadere informatie

Meer doen met uw ipad ios 9

Meer doen met uw ipad ios 9 1 Meer doen met uw ipad ios 9 Overzicht van de verschillen tussen het boek Meer doen met uw ipad (tweede druk) en het besturingssysteem ios 9 Hebt u een ipad met ios 8, dan kunt u een e-mail sturen naar

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Route Een programma bestaat uit verschillende routes (deelparcoursen). Elke route heeft een eigen instelling voor

Route Een programma bestaat uit verschillende routes (deelparcoursen). Elke route heeft een eigen instelling voor Trainingen Via de functieknop Trainingen creëer en bewerk je routes en trainingen van de verschillende trainingstypes: Catalyst, Video, GPS Rides en Virtual Reality. Nieuwe training Hier stel je een nieuwe

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

In dit document worden de stappen behandeld, die gemaakt moeten worden om de basis voor de webkrant op te zetten.

In dit document worden de stappen behandeld, die gemaakt moeten worden om de basis voor de webkrant op te zetten. Beknopte handleiding webkrant gebruik voor het maken van een artikel met afbeeldingen en links. artikelen maken en wijzigen In dit document worden de stappen behandeld, die gemaakt moeten worden om de

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

193 Albelli/Hema Windows

193 Albelli/Hema Windows www.sencomp.nl 193 Albelli/Hema Windows laatst gewijzigd 25 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoalbum is Albelli of Hema. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Indien u gekozen heeft voor Hema

Nadere informatie

5. Diavoorstellingseffecten

5. Diavoorstellingseffecten 5. Diavoorstellingseffecten Zoals u in de voorgaande modules heeft kunnen zien, is de overgang tussen opeenvolgende dia s in een presentatie steeds hetzelfde: de oude dia verdwijnt en de nieuwe dia komt

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen 4. Grafieken Het kan zeer verhelderend zijn om één of meerdere grafieken in uw presentatie op te nemen. Aangezien het bij een presentatie belangrijk is dat het publiek in één oogopslag kan zien waar een

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders.

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. Stappenplan Website de Palster Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. 1 Inhoudsopgave: Titel bladzijde Aanmelden op de website 3 Foto s in het fotoboek

Nadere informatie

Microsoft Powerpoint 2010 STAPPENPLANNEN

Microsoft Powerpoint 2010 STAPPENPLANNEN Microsoft Powerpoint 2010 STAPPENPLANNEN STAP 1: MICROSOFT POWERPOINT 2010 STARTEN... 2 STAP 2: EEN BEGINDIA MAKEN... 2 STAP 3: EEN AFBEELDING TOEVOEGEN (LOCATIE VRIJ TE BEPALEN)... 3 STAP 4: ACHTERGRONDKLEUR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Voordat je begint... 8 Wat heb je nodig?... 9 Voor ouders, verzorgers en leraren... 10

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Voordat je begint... 8 Wat heb je nodig?... 9 Voor ouders, verzorgers en leraren... 10 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Voordat je begint... 8 Wat heb je nodig?... 9 Voor ouders, verzorgers en leraren... 10 1. Je spreekbeurt voorbereiden 11 1.1 Een onderwerp kiezen... 12 1.2 Informatie verzamelen...

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite R MediaMyne Lite handleiding Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite Starten met MediaMyne 3 MediaMyne opstarten MediaMyne is een webbased applicatie die in elke browser

Nadere informatie

Windows Windows voor beginners

Windows Windows voor beginners Windows/beginners/23-02-15/pag 1/8 Windows Windows voor beginners Deze cursus is voor de echte beginner, dus voor iemand die nog net eerder met een computer werkte. Na het volgen van deze cursus zult u

Nadere informatie

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17 Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-2 van 17 INHOUD

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio COACH

HANDLEIDING scoolfolio COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 4 Mappen aanmaken pagina 5 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 6 Een foto bestand bekijken pagina 8 Een niet-foto bestand bekijken pagina

Nadere informatie

Installatie en gebruik muziekprogramma NoteWorthy Composer

Installatie en gebruik muziekprogramma NoteWorthy Composer Installatie en gebruik muziekprogramma NoteWorthy Composer Installatie Onder de link NWC downloaden staat een programma nwcsetup.exe. Dit programma moet geinstalleerd worden op de eigen computer. Ga hiervoor

Nadere informatie

Een eerste kennismaking

Een eerste kennismaking 27-2-2006 1 W erkstukken m a ken m et Po w erpo int Een eerste kennismaking PowerPoint is het presentatieprogramma van Microsoft waarmee we informatie, d.m.v. dia s, op een duidelijke manier kunnen presenteren.

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

7. Het Klussen logboek

7. Het Klussen logboek 16 7. Het Klussen logboek Deze component is uitsluitend toegankelijk voor leden van het bestuur, en is dan ook te vinden in het menu bestuur op het besloten deel van de website. De component is bedoeld

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer Annotation SW User s Guide Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd 0 Deze handleiding beschrijft alle functies die

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk!

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! De afbeeldingen en enkele punten van de programma-beschrijving hebben betrekking op versie 7.0.7 van Adobe Reader. Andere versies van dit programma

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Beknopte handleiding Overhoor 4.0.3 NL (Efka-soft)

Beknopte handleiding Overhoor 4.0.3 NL (Efka-soft) Beknopte handleiding Overhoor 4.0.3 NL (Efka-soft) 1. Programma algemeen 1.1 Downloaden en installeren 1.2 Opstarten 1.3 Afsluiten 1.4 Verwijderen 2. Overhoorbestanden gebruiken 2.1 Nieuw bestand maken

Nadere informatie

Het gebruik van Photo Story 3 voor Windows

Het gebruik van Photo Story 3 voor Windows Het gebruik van Photo Story 3 voor Windows Photo Story is een programma dat een videoshow maakt van je foto s. Hierbij kan je tekst en geluid aan deze voorstelling toevoegen. Deze voorstelling is zeker

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

Stappenplan Movie Maker

Stappenplan Movie Maker Start Movie Maker op Stappenplan Movie Maker Foto s, filmpjes of muziek importeren Voor je aan de slag kan moet je eerst je filmpje of je foto s importeren naar Movie Maker. Daarvoor klik je op een van

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie Handleiding VPNL Instore Communicatie Inhoudsopgave. Gebruikersomgeving. Dia s maken. Presentaties maken 9 4. Uitzending bekijken VersPlatform Nederland Handleiding VPNL Instore Communicatie . Gebruikersomgeving

Nadere informatie

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER BHV VCA Outlook Windows Vista Windows XP Office 2003 Office 2007 cursus elearningredacteur HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER 1 van 13 1. DESKTOP PUBLISHER Wat is de desktop Publisher? De desktop Publisher

Nadere informatie