N.B. U dient de DVD of de USB-stick altijd in uw computer te plaatsen om het programma te installeren en te gebruiken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.B. U dient de DVD of de USB-stick altijd in uw computer te plaatsen om het programma te installeren en te gebruiken."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave versie 2012 (8.0) Een presentatie geven... 2 Het selecteren van de gewenste presentatie... 2 Navigeren in een presentatie... 8 Het afspelen van een video Een toetsvraag tonen Zoeken naar een sheet Een nieuwe presentatie maken Een eigen presentatie veranderen Inleiding Een nieuwe sheet toevoegen Een eigen sheet bewerken Presentaties printen Een presentatie verwijderen Eigen presentaties exporteren en importeren Checklist: aansluiten van multimedia projector aan PC/notebook N.B. U dient de DVD of de USB-stick altijd in uw computer te plaatsen om het programma te installeren en te gebruiken.

2 Een presentatie geven Het selecteren van de gewenste presentatie Met de knop Presenteren in het menu-scherm komt u in het selectiescherm van de presentaties. De presentaties bestaan uit negen onderdelen: 1. Eerste Hulp presentaties 2. Brandbestrijding en Ontruiming presentaties 3. Eigen presentaties: Eerste Hulp 4. Eigen presentaties: Brandbestrijding en Ontruiming 5. Blended Learning: de video s 6. alle Niet-spoedeisende Eerste Hulp presentaties achter elkaar 7. alle Spoedeisende Eerste Hulp presentaties achter elkaar 8. alle Brandbestrijding presentaties achter elkaar 9. alle Ontruiming presentaties achter elkaar De groep Eerste Hulp presentaties staat standaard in beeld. 2/35

3 Wanneer u nu klikt op het kopje Brandbestrijding en Ontruiming presentaties dan verschijnt de lijst met de Brandbestrijding en Ontruiming presentaties. Op deze manier kunt u gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen van de BHVopleiding kiezen. Wanneer u een onderdeel gekozen heeft, kunt u één of meerdere presentaties selecteren. Meerdere presentaties selecteert u op de volgende manier. Klik op een presentatie: 3/35

4 Houd nu de CTRL-knop ingedrukt, terwijl u de tweede presentatie selecteert. Iedere keer als u een presentatie selecteert terwijl de CTRL-knop is ingedrukt, wordt de presentatie aan de lijst toegevoegd. U kunt ook een hele aaneengesloten lijst van presentaties selecteren met behulp van de SHIFT-knop. Kies een presentatie: 4/35

5 Scroll nu naar de laatste presentatie, houd de SHIFT-knop ingedrukt en selecteer de laatste presentatie. Op deze manier kunt u alle presentaties van een onderdeel achter elkaar presenteren zonder dat u iedere keer naar het Hoofdmenu moet terugkeren. Aangezien tijdens een cursus-blok één onderdeel van de BHV cursus gegeven wordt, heeft het programma nu vier extra knoppen in het onderdeel Presenteren toegevoegd. Met deze knoppen heeft u meteen de juiste selectie van presentaties van het betreffende cursusonderdeel. Alle Niet-spoedeisende Eerste Hulp presentaties achter elkaar bevat de volgende presentaties: Inleiding Niet-spoedeisende Eerste Hulp Competenties Niet-spoedeisende Eerste Hulp Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels Uitwendige wonden Oogletsels Kneuzingen en verstuikingen Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels Brandwonden Toetsvragen Niet-spoedeisende Eerste Hulp 5/35

6 Alle Spoedeisende Eerste Hulp presentaties achter elkaar bevat de volgende presentaties: Inleiding Spoedeisende Eerste Hulp Competenties Spoedeisende Eerste Hulp Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels Reanimatie: de géén-lijn Gebruik van de AED Overige Spoedeisende Eerste Hulp Toetsvragen Spoedeisende Eerste Hulp Alle Brandbestrijding presentaties achter elkaar bevat de volgende presentaties: Inleiding Brandbestrijding Competenties Brandbestrijding Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels Brand en de gevaren bij brand De taak van de BHV'er bij brand Toetsvragen Brandbestrijding Alle Ontruiming presentaties achter elkaar bevat de volgende presentaties: Inleiding Ontruiming Competenties Ontruiming Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels Voorbereiding van een ontruiming De taak van de BHV'er bij een ontruiming Toetsvragen Ontruiming Zodra u één of meerdere presentatie selecteert, wordt de knop Presenteer actief en met een klik op deze knop start u de geselecteerde presentatie(s). 6/35

7 Heeft u meer dan één presentatie geselecteerd dan verschijnt het volgorde scherm. Klik op de presentatie die van plaats moet wisselen en de pijltjes-knoppen worden nu actief. Met deze knoppen kunt u de presentatie naar de gewenste positie brengen. Zodra alle presentaties op de juiste positie staan klikt u op de OK-knop en de eerste presentatie wordt opgestart. Als de volgorde direct al goed is, kunt u direct op de OK-knop klikken en de presentatie start. Let op! De presentatie Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels staat bij elk onderdeel vermeld, zodat u zelf kunt kiezen waar u deze presentatie wilt behandelen. Heeft u deze presentatie bij een van de onderdelen geselecteerd, dan hoeft u deze presentatie uiteraard niet meer te behandelen bij de andere onderdelen. Verschuif dan bij de overige onderdelen deze presentatie naar de laatste positie. Let op! Wanneer u navigeert naar de volgende presentatie ziet u de boodschap De presentatie wordt geladen. Een ogenblik geduld... verschijnen. Let op! U kunt niet terug naar een presentatie die u verlaten heeft. U kunt natuurlijk wel de sheet waar een vraag over komt, opzoeken met de knop Zoek (zie Zoeken naar een sheet). 7/35

8 De onderdelen Eigen presentatie: Eerste Hulp en Eigen presentatie: Brandbestrijding en Ontruiming zijn exacte kopieën van de presentaties Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming. Deze twee onderdelen zijn toegevoegd zodat u gemakkelijk wijzigingen in de bestaande presentaties kunt maken. U hoeft nu niet zelf kopieën van een presentatie te maken. En doordat u nu presentaties achter elkaar kunt afspelen, bent u in staat uw eigen accenten in de presentaties te leggen (zie Een eigen presentatie veranderen ). Het onderdeel Blended learning: de video s bevat de video s zonder instructie uit het E-learning programma. De naam van het de presentaties geeft aan bij welke module de betreffende presentatie hoort: NEH: Niet-spoedeisende Eerste Hulp SEH: Spoedeisende Eerste Hulp B: Brandbestrijding O: Ontruiming. Bijvoorbeeld NEH 12 Handelen bij een open botbreuk. In deze presentaties staan alle video s zonder instructie die gebruikt worden in de BHV elearning-cursus. Deze presentaties zijn te gebruiken tijdens de praktijkdag van Blended Learning als cursisten de video nog willen bekijken bij het werken in groepjes. Navigeren in een presentatie U komt nu in het presentatiegedeelte. Hier worden de sheets getoond. 8/35

9 Links onder in het scherm ziet u hoeveel sheets er in de huidige presentatie zitten en hoeveel presentaties u in het hoofdmenu heeft geselecteerd. In bovenstaand voorbeeld wordt sheet 1 van 5 uit presentatie 1 van 3 getoond. Als u de muis op de blauwe balk onder in het scherm beweegt, dan verschijnt de navigatiebalk. Met de knoppen op deze balk kunt u navigeren en een bepaalde functionaliteit oproepen. Tekstkwaliteit van de sheet De presentatie wordt in Full Screen afgespeeld. Dit betekent dat het beeld vergroot wordt zodat het scherm gevuld wordt. De kwaliteit van deze vergroting hangt af van uw beeldinstelling. Mocht de kwaliteit van de tekst slecht zijn dan kunt u de beeldinstelling van uw computer verkleinen naar 1024x786. Deze instelling geeft een juiste verhouding tussen hoogte en breedte van het scherm en zal in een betere kwaliteit van de tekst resulteren. U kunt uw beeldinstelling op de volgende manier aanpassen. 1. Klik met uw rechter muis op de desktop 2. Selecteer de laatste optie Eigenschappen 3. Selecteer het tabblad Instellingen 4. Schuif de schuifbalk, onder het kopje Beeldschermresolutie, naar 1024x Klik op OK Toelichting navigatiebalk De menu -knop: ga terug naar het hoofdmenu; De zoek -knop: zoek een sheet op titelnaam wanneer er een vraag uit de zaal komt; De bladeren -knop: snel navigeren naar een sheet in de presentatie; De < -knop: toont de vorige sheet; De > -knop: toont de volgende sheet. U kunt ook met het toetsenbord navigeren. Met de pijltje rechts - of de page down - toets kunt u naar de volgende sheet. Zodra u bij de laatste sheet van een presentatie bent en u heeft meerdere presentaties geselecteerd dan navigeert u naar de volgende presentatie in de lijst. Met de pijltje links - of de page up -toets gaat u naar de vorige sheet. Tijdens het presenteren ziet u bij bulletteksten alleen de eerste regel van de tekst. De volgende bullet verschijnt op één de volgende manieren: met de linker muistoets; met de pijltje rechts -toets; met de page down -toets. Op deze manier kunt u dus uw tekstregels één voor één laten opkomen. Zodra alle bullets in beeld staan, kunt u naar de volgende sheet navigeren met dezelfde knoppen. Met deze applicatie kunt u ook gebruik maken van een draadloos presentatieapparaat (een pointer). Met een pointer kunt u de bulletteksten in het scherm opbouwen en tussen verschillende sheets navigeren. 9/35

10 Let op! In deze versie is de sheet met een bullettekst in eerste instantie leeg! Pas na een muis- of pointerklik verschijnt de eerste regel van de tekst. Een presentatie kan dus met het onderstaande scherm beginnen: 10/35

11 En na een muisklik verschijnt dan de eerste regel: Voor deze methode is gekozen omdat veel sheets met bullettekst bestaan uit punten die vanuit het publiek moeten komen. Doordat het scherm nu leeg is wordt het eerste punt niet weggegeven. 11/35

12 Het afspelen van een video Tijdens het presenteren kunt u bij bepaalde sheets ook video s afspelen. In de sheet staat dan een speelfilmkader. Dit kader staat rechtsboven in de sheet of middenin de sheet. Nadat u op het speelfilmkader hebt geklikt, begint de video direct te spelen in het videoscherm. Het videoscherm start in een nieuw window dat over het presentatiewindow ligt. In dit scherm is een knoppenbalk aanwezig waarmee u de video kunt aansturen. U kunt de video pauzeren, stoppen, verkleinen (de video start direct full screen), de video herhaald laten afspelen, stap voor stap door de video lopen, het scherm zwart maken tijdens het spelen van de video of de positie van de video veranderen m.b.v. een muisklik op de tijdsbalk. De volgende bedieningsfuncties van de video zijn ook te benaderen met het toetsenbord: Pause/Play: de spatiebalk of de > van een draadloos presentatieapparaat. Stap voor stap: de s of S toets (deze functie kan niet met de knoppenbalk). Zwart scherm: de z of Z toets. U keert weer terug naar de video door nog een keer op z of Z te klikken (deze functie kan niet met de knoppenbalk). De functionaliteit is bij alle sheets beschikbaar. U kunt dus altijd het scherm op zwart zetten. Wanneer uw draadloos presentatieapparaat een Full Screen - knopje heeft dan kunt u deze knop gebruiken voor het op zwart zetten van het scherm. 12/35

13 Zodra u op de Full Screen -knop klikt wordt de video verkleind weergegeven. Druk u weer op de Full Screen -knop dan wordt de video weer over het hele scherm (Full screen) afgespeeld. Wanneer de video over het hele scherm wordt afgespeeld, kunt u gewoon gebruik blijven maken van het toetsenbord. Met de spatietoets kunt u de video dus pauzeren een volgende klik met de spatiebalk zorgt ervoor dat de video weer verder speelt, stap voor stap door de video stappen met de s of S toets en met de z toets het scherm zwart maken een volgende klik op z toont de video weer. De video speelt in een window dat over het presentatie-window heen ligt. Dit video-window sluit u af met een klik op de Toon sheet -knop. Met de Herhaal-knop kunt u ervoor zorgen dat de video op het eind weer terugspringt naar het begin van de video en dan weer verder speelt. Door nog een keer op de Herhaal-knop te klikken blijft de video op het eind op het laatste frame staan. Met behulp van de tijdsbalk kunt u de positie van de video veranderen. Klik met uw muis op de balk op het fragment dat u wilt laten zien. De video springt direct naar de positie die u heeft aangeklikt. U kunt ook het volume van de video regelen met de volume sliderbar. Het geluid kan ook uitgezet worden. Dit doet u met het luidspreker knopje links van de volume sliderbar. 13/35

14 Een toetsvraag tonen In Presenter zijn toetsvragen in te voegen als gewone sheets. U kunt overal in uw eigen presentatie een toetsvraag tonen door deze toe te voegen aan uw presentatie. Als u op de A, B of C knop klikt, wordt getoond of het gegeven antwoord goed of fout is. 14/35

15 Zoeken naar een sheet Als u op de knop met het vergrootglas klikt (de Zoeken -knop), kunt u in het hele bestand van sheets naar een specifieke sheet zoeken. U kunt de titel van een sheet in Zoekopdracht -veld invoeren. Terwijl u typt, krijgt u een lijst met gevonden sheets. Hoe meer letters u typt, hoe kleiner de lijst met gevonden sheets. Als u een sheet gevonden heeft dan kunt u die sheet in de Sheetlijst selecteren. Door een klik op de Toon -knop wordt de sheet gepresenteerd. Zodra u naar een andere sheet navigeert, komt u weer terug in uw presentatie. 15/35

16 Een nieuwe presentatie maken Klik op de Nieuw knop in het hoofdmenu. Geef u presentatie een naam en klik op Nieuw. Geeft uw eigen presentatie een unieke naam. Mocht u uw presentatie een naam geven die al bestaat (bijvoorbeeld Inleiding Eerste Hulp dan wordt de knop Nieuw weer inactief. U ziet nu de lijst met alle presentaties. U kunt de lijst verkleinen met een zoekopdracht. Klik op de presentatie die als basis dient voor uw presentatie en klik op de Voeg toe -knop. Alle sheets van de gekozen presentatie worden nu gekopieerd naar uw presentatie. 16/35

17 U komt nu in de Editor terecht. In dit scherm kunt u uw presentatie aanpassen. Dit wordt behandeld in het volgende hoofdstuk. Klik op de Menu -knop om terug te keren naar het hoofdmenu. De aangepaste presentatie staat met een nieuwe titel (die u zelf aangemaakt heeft) in de lijst van eigen presentaties. U kunt de nieuwe titel presenteren in combinatie met andere eigen presentaties. Klik hiervoor op de knop presenteren, klik op eigen presentaties, selecteer de titel die u zelf heeft gemaakt èn eventueel andere presentaties die u wilt presenteren (met de ctr-knop of shift-knop). Klik daarna op de prestenteer-knop en bepaal de volgorde van selectie en klik op OK. 17/35

18 Een eigen presentatie veranderen Inleiding Wanneer u eigen presentaties heeft gemaakt, kunt u deze weer aanpassen door in het hoofdmenu op de Bewerken knop te klikken. Hier kunt u kiezen uit twee onderdelen met eigen presentaties: Eigen presentatie: Eerste Hulp en Eigen presentatie: Brandbestrijding en Ontruiming. U krijgt dan een lijst met uw presentaties. Selecteer een presentatie en klik op Bewerk. U komt nu in de Editor. U ziet links de rij met sheets (de thumbnail-lijst). Wanneer u op een sheet in deze lijst klikt dan verschijnt de sheet in het rechter vlak. Eventuele wijzigingen van de sheet kunt u in dit rechtervlak doen. Let op! De sheets die gemaakt zijn door het NIBHV kunt u niet aanpassen. Onderin het scherm ziet u dan de melding U kunt deze NIBHV sheet niet aanpassen. 18/35

19 In de thumbnail-lijst hebben alle sheets drie knopjes: De vuilnisbak: als u een bepaalde sheet niet in uw presentatie wilt meenemen dan klikt u op de het vuilnisbakicoontje van de sheet. De sheet wordt dan uit uw presentatie verwijderd. Pijltje omhoog: hiermee kunt u de positie van de sheet in de presentatie bepalen. Met deze knop wordt de sheet omhoog gebracht in de lijst en zal dus eerder in de presentatie aan de beurt zijn. Pijltje omlaag: hiermee kunt u de positie van de sheet in de presentatie bepalen. Met deze knop wordt de sheet omlaag gebracht in de lijst en zal dus later in de presentatie aan de beurt zijn. Met de Presentatie-eigenschappen knop kunt u de titel van uw presentatie aanpassen en een bedrijfslogo selecteren ( Selecteer logo -knop). Dit logo zal tijdens de presentatie rechtsonder in beeld verschijnen. Let op! In de map mijn documenten\nibhv\basisopleidingbhvv2009\logos kunt u logo s selecteren en opslaan. Let op! Het logo moet de juiste grootte hebben. Anders hebt u kans dat het logo niet goed wordt weergegeven. De logos die u wilt gebruiken, moeten de volgende grootte hebben: breedte 60 pixels en hoogte 40 pixels. 19/35

20 Een nieuwe sheet toevoegen U kunt ook eigen sheets aan de presentatie toevoegen. Klik op de Sheet toevoegen. U ziet nu een zoekscherm. Met dit scherm kunt u zoeken naar alle sheets in de applicatie. Of u kunt er voor kiezen een lege sheet toe te voegen. Wanneer u een sheet toevoegt aan uw presentatie dan verschijnt de sheet in uw thumbnail-lijst. Is dit echter toch niet de sheet die u zoekt, dan kunt u de gevonden sheet uit uw presentatie halen door op de verwijder sheet -knop te klikken. 20/35

21 Kiest u voor een lege sheet dan verschijnt het onderstaande scherm. Let op! Tijdens het maken van de sheet wordt direct alles wat u invoert opgeslagen in de database. U hoeft aan het einde dus niet op een Save-knop te klikken. 21/35

22 Ten eerste moet u de titel van de sheet veranderen. Klik op Nieuwe sheet in de sheet en voer een nieuwe titel in. Hierna kunt u de sheet vullen met inhoud. De inhoud van een sheet is onder te verdelen in verschillende objecten. Zo is er een tekst-object, een plaatje-object, een video-object en een vraag-object. Door het gebruik van de verschillende objecten kunt u de sheet vullen met de gewenste inhoud. 22/35

23 Onderin het scherm ziet u zes knoppen actief worden: Tekst, Bullet-opbouw, Plaatje, Video, Thumbvideo en Vraag. Zodra u op één van deze knoppen klikt, wordt het bijbehorende object aan de sheet toegevoegd. Dit object kunt u dan bewerken. U kunt meerdere objecten per sheet toevoegen. Zo kunt u eerst de tekst van een sheet maken en daarna de bijbehorende plaatjes aan de sheet toevoegen. 23/35

24 Tekst Wanneer u een tekst in de nieuwe sheet wilt maken kiest u voor de Tekst knop. Er wordt nu een tekst-object invoegt. Wanneer u op dit object dubbelklikt wordt de Tekst editor actief. U kunt nu de tekst invoeren. Wanneer u uw muis over het tekst-object beweegt verandert de cursor in een kruisje. Druk nu uw linkermuisknop in en houd deze vast: u kunt nu de positie van het tekstobject verplaatsen naar de positie die u wenst. Het tekst-object kunt u ook verkleinen en vergroten. Beweeg de cursor naar een hoekpunt van het tekst-object totdat het op een klein vierkantje ligt. De cursor verandert nu in twee pijltjes. Klik op de linkermuisknop en houd deze vast: u kunt het tekst-object nu vergroten of verkleinen. Mocht u een tekst-object willen verwijderen dan selecteert u het object en klikt op de delete -knop van uw toetsenbord. Op deze manier kunt u alle objecten in uw scherm verwijderen. Dus ook plaatjes, video s en vragen. 24/35

25 Bullet-opbouw Met de knop Bullet-opbouw voegt u een bijzonder tekst-object in. De tekst in dit object wordt, tijdens presenteren, namelijk regel voor regel weergegeven. Zodra u op dit object dubbelklikt, verschijnt de tekst-editor. Standaard staan er al vier bullets voor u klaar. U kunt het aantal bullets echter zelf aanpassen. Let op! Zodra u een bullet wilt toevoegen dan plaatst u uw cursor achter de laatste bullet. Daarna drukt u twee keer op de Enter-toets. Bullets die direct onder elkaar staan worden niet goed afgespeeld, voor een duidelijke bulletopbouw moet er namelijk enige ruimte tussen de twee bullets zitten. Het bewerken van een Bullet-opbouw -object werkt precies hetzelfde als het bewerken van een tekst-object. Tijdens het presenteren ziet u alleen de eerste regel van de tekst. Met de met de pijltje rechts -toets of de page down -toets verschijnt de volgende regel van de tekst. Op deze manier kunt u dus uw tekstregels één voor één laten opkomen. 25/35

26 Plaatje Wanneer u een foto of plaatje in uw sheet wilt gebruiken, kiest u voor de knop Plaatje. U ziet dan onderstaand scherm. Dubbelklik op het lege plaatje om het juiste bestand te selecteren. Let op! In de map mijn documenten\nibhv\basisopleidingbhvv2009\images kunt u plaatjes selecteren die al in de applicatie gebruikt worden. U kunt echter ook eigen foto s en plaatjes gebruiken. Het bestand dat u selecteert wordt automatisch naar de juiste folder van de applicatie gekopieerd. Het vergroten/verkleinen en positioneren van een plaatje gebeurt op dezelfde manier als bij een tekst-object. 26/35

27 Video en Thumbvideo Wanneer u een video in uw sheet wilt gebruiken, kiest u voor de knop Video of Thumbvideo. De optie Video geeft een videoscherm over de hele sheet. De optie Thumbvideo geeft een videocamera rechtsboven in het scherm. Met deze optie kunt u tijdens het presenteren zelf bepalen of, en wanneer, u de video wilt laten zien. Dubbelklik op de lege video om het juiste bestand te selecteren. Let op! In de map mijn documenten\nibhv\basisopleidingbhvv2009\mov kunt u films selecteren die al in de applicatie gebruikt worden. U kunt echter ook eigen films gebruiken. Deze moeten wel opgeslagen zijn als FLV- of MP4-video s. Het bestand dat u selecteert wordt automatisch naar de juiste folder van het programma gekopieerd. Let op! U kunt alleen FLV en MP4-video s gebruiken. Er zijn verschillende conversieprogramma beschikbaar waarmee u uw bestaande video s kunt omzetten naar deze formaten. U kunt bijvoorbeeld zoeken op Gebruik als zoekterm: flv converter. Er verschijnen nu een aantal programma s waarmee u films naar het FLV of MP4 formaat kunt omzetten. 27/35

28 Vraag U kunt ook zelf vragen invoegen. Dubbelklik eerst op de vraag. De tekst-editor verschijnt nu zodat u de vraag kunt invoeren. Herhaal deze stap ook voor Antwoord A, Antwoord B en Antwoord C. Selecteer daarna het juiste antwoord door op het knopje voor het juiste antwoord te klikken. Een vraag heeft altijd deze vaste opmaak: een vraag en drie antwoorden. Notitie U kunt per sheet een notitie plaatsen. Deze notitie kan bijvoorbeeld een geheugensteuntje zijn tijdens de presentatie. U kunt een notitie plaatsen bij alle sheets, dus ook bij sheets die u niet kunt bewerken. 28/35

29 Na een klik op de knop notitie verschijnt het volgende scherm. De notities die u gemaakt heeft, kunt u mee printen met een presentatie onder het onderdeel Print. Dit staat beschreven in het hoofdstuk Presentaties Printen. Deze printuitdraai kunt u dan tijdens het presenteren bij de hand houden. 29/35

30 Een eigen sheet bewerken Uw eigen sheets kunt u altijd weer aanpassen. Zodra u een sheet selecteert in de thumbnail-lijst verschijnt de sheet in beeld en weet u dat het een sheet van u is wanneer de zes knoppen onder in het beeld aangaan. Als u nu de cursor over de sheet beweegt, ziet u dat de cursor verandert zodra u over een object heen beweegt. Met een dubbelklik op het object kunt u de inhoud van het object veranderen. Met een klik op het object kunt u de positie of de grootte van het van het object veranderen. 30/35

31 Presentaties printen U kunt van een presentatie hand-outs of transparanten printen door op de print-knop in het hoofdmenu te klikken. U wordt dan gevraagd wat u wilt printen. Een hand-out bestaat uit pagina s met daarop per pagina 2 sheets en ruimte voor aantekeningen. Het uitprinten van transparanten gebeurt op exact dezelfde manier. Alleen wordt iedere sheet nu op één pagina geprint. Voor beide opties heeft u nog de keuze inclusief notities / aandachtspunten instructeur. Als u deze optie aanvinkt worden de notities die u in de Editor heeft ingevoerd, bij de sheets uitgeprint. 31/35

32 Let op! Bij het uitprinten van de transparanten moet u de pagina s liggend (landscape) uitprinten! Dit moet u instellen bij de Printer-eigenschappen van uw printer. Een presentatie verwijderen Een presentatie die u zelf gemaakt heeft, kunt u ook weer verwijderen. Klik op de Verwijderen -knop in het menu-scherm, selecteer de presentatie die u wilt verwijderen en klik op de Verwijder -knop. Er verschijnt een window met de vraag of u zeker weet dat de presentatie verwijderd moet worden. Eenmaal verwijderen presentaties kunnen namelijk niet worden teruggehaald. 32/35

33 Eigen presentaties exporteren en importeren De presentaties die u hebt gemaakt, kunt u ook op een andere Pc gebruiken. De DVD of de USB-stick moet dan wel in de computer worden geplaatst. De applicatie helpt u bij het maken van een Export-bestand waarin al uw gebruikte bestanden worden opgeslagen. Dit bestand met de naam presentatie-naam.nibhv moet u dan op een andere Pc kopiëren en daarna importeren m.b.v. de applicatie. Een eigen presentatie kunt u distribueren/exporteren met de Exporteren -knop in het menu-scherm. Selecteer de gewenste presentatie en klik op de Exporteer -knop. U kunt alle presentaties in de onderdelen Eigen presentaties: Eerste Hulp en Eigen presentaties: Brandbestrijding en Ontruiming exporteren. Er verschijnt een window met de vraag waar u het nibhv-bestand met uw presentatie wilt opslaan. Kies de gewenste locatie. Nadat u op Opslaan heeft geklikt, worden benodigde bestanden in het nibhv-bestand opgeslagen. Let op: Het produceren van het nibhv-bestand zal enige tijd duren. Het lijkt even of de applicatie niets doet. Wacht met verder gaan totdat het klaar-scherm is verschenen. Het nibhv-bestand moet u nu kopiëren naar de Pc waarop u uw presentatie wilt gebruiken. 33/35

34 Let op: de presentatie is opgeslagen in een bestand met het achtervoegsel.nihbv Zodra u het eigen presentatie.nibhv bestand heeft gekopieerd naar de juiste PC, start u op deze PC de applicatie Basisopleiding BHV. Kies in het menu-scherm weer voor de Exporteren -knop en klik op de Kies een presentatie om te importeren. Er verschijnt een selectie window. Selecteer het.nibhv bestand en de presentatie wordt geïmporteerd. Let op: Het uitpakken van het nibhv-bestand zal enige tijd duren. Het lijkt even of de applicatie niets doet. Wacht met verder gaan totdat het klaar-scherm is verschenen. Na het uitpakken staan de benodigde bestanden op de Pc. U kunt uw eigen presentatie kiezen om te presenteren of te wijzigen (uw eigen presentatie heeft het achtervoegsel _import gekregen). 34/35

35 Checklist: aansluiten van multimedia projector aan PC/notebook PC of notebook Multimedia projector (beamer) Audioboxen (stereo) met (interne) versterker Diverse data- en audiokabels Projectiescherm Stroomvoorziening (verlengkabels en stekkerdoos) 1. Controleer of de PC/notebook voldoet aan de voorgeschreven minimale systeemeisen. Maak bij voorkeur gebruik van een PC/notebook met hogere configuratie (Pentium IV processor), dit heeft vooral een positief effect op de presentatie van het videomateriaal op de cd-rom. De beelden kunnen dan op volledige schermgrootte afgespeeld worden. 2. Gebruik een multimedia projector die geschikt is voor de ruimte waarin de presentatie gegeven wordt. Dag- en kunstlicht hebben grote invloed op het resultaat van de projectie. Verduister de ruimte zoveel mogelijk. Lees de gebruiksaanwijzingen van de projector en controleer of de juiste (data)kabels aanwezig zijn. Volg de gebruiksaanwijzingen op voor het aansluiten van de kabels en PC/notebook op de projector. 3. Gebruik audioboxen en versterker die geschikt zijn voor de ruimte waarin de presentatie gegeven wordt. De audioboxen en versterker kunnen op 2 manieren aangesloten worden. Via de PC/notebook of via de projector. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzingen van de PC/notebook en projector en controleer of de juiste (audio)kabels aanwezig zijn. Verbind de audiokabels, de audioboxen, versterker, PC/notebook en/of projector. 4. Start de projector, PC/notebook en de versterker/audioboxen (volgorde van het opstarten is afhankelijk van de opstartprocedure van de projector). Controleer of u beeld en geluid heeft. Zo niet, controleer of alle aansluitingen juist zijn en/of de gebruiksaanwijzingen juist opgevolgd zijn. 5. Plaats de DVD of de USB-stick in de PC/notebook. Start de applicatie (of installeer de applicatie). 35/35

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands pc SIMPC & SIMTOP Handleiding Gebruik Versie 3.0 Deze handleiding is geschikt voor de volgende modellen: SimPC, SimTop, SimTouch - 2010 t/m 1015 Nederlands INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. INTRODUCTIE 5 1.1

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon.

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon. Writer OpenOffice Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon. Introductie...3 Basishandelingen...3

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

OpenOffice.org Impress 2.0

OpenOffice.org Impress 2.0 OpenOffice.org Impress 2.0 Bureau Interface Nolly Toenders Voorwoord Begin dit jaar, 2006, is OpenOffice.org 2.0 verschenen. Dit betekent dat de handleidingen allemaal herschreven worden. Nieuwe knoppen,

Nadere informatie

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x UNIFORM-Agri Handleiding Management Versie 4.x INHOUD 1. INSTALLATIE- EN OPSTARTPROCEDURE 3 1.1 INSTALLATIE 3 1.2 OPSTARTEN VAN HET PROGRAMMA 3 1.3 WERKEN MET DE GEGEVENS VAN UW BEDRIJF 3 1.4 REGISTRATIE

Nadere informatie

WORKSHOP POWERPOINT 2003

WORKSHOP POWERPOINT 2003 Reader 42 WORKSHOP POWERPOINT 2003 Nov 2009 Mediatheek Moller Tilburg 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Algemene doelstelling.. 4 1.2 Specifieke doelen.. 4 1.3 Werkwijze. 4 1.4 Middelen 4 1.5 Evaluatie

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

F2Report Handleiding

F2Report Handleiding F2Report Handleiding Inhoud Zo werkt Webhelp... 3 In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen... 3 Feedback... 3 Welke versie gebruikt u?...3 Zoeken op woorden in de tekst... 3... 3 Aanbevolen

Nadere informatie

PRESENTEREN VIA POWERPOINT

PRESENTEREN VIA POWERPOINT PRESENTEREN VIA POWERPOINT INHOUD Presenteren... 3 Interface... 3 Weergaven... 4 Diavoorstelling (Basis)... 5 Bestanden... 6 Presentatie openen en sluiten... 6 Presentatie opslaan... 6 Presentatie afdrukken...

Nadere informatie

BALO/BAKO/OHO. Basiskennis PowerPoint 2007 Module 1: Gebruikersomgeving. academiejaar 2008-2009. Xavier Vandenberghe

BALO/BAKO/OHO. Basiskennis PowerPoint 2007 Module 1: Gebruikersomgeving. academiejaar 2008-2009. Xavier Vandenberghe Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen STUDIEGEBIED ONDERWIJS departement PHO Beernegemstraat 10 8700 Tielt tel.: (051)40 02 40 fax: (051)40 89 13 e-mail:pho@katho.be url. http//www.katho.be/pho BALO/BAKO/OHO

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Word 2010 titel Klikmee Word 2010 eerste druk juni 2010 auteur webdesign zetwerk druk Fred Beumer Guus Mul Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Versie 1.5 Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Cursus inhoud: Blz. 1. Algemene informatie 2 2. Start 3 3. Vastleggen (inlezen) van materiaal 4 4. Bewerken videomateriaal 5 5. Plaatsen van overgangen

Nadere informatie

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller Reader 43 Workshop Kennismaken met websites FRONTPAGE 2003 Mediatheek Tilburg Moller 2 Inleiding... 5 1 Wat gaan we doen?... 5 1.1 Onderwerp.. 5 1.2 Inleiding.. 6 1.3 De opdracht 6 1.4 Infobronnen 6 1.5

Nadere informatie

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment 2 1-2-3 CRM versie 2.5 Inhoud I Introductie 4 II Installatie en Backup 5 1 Installatie standalone... editie 5 Gebruik 1-2-3 CRM... vanaf USB stick 9 2 Installatie netwerk... editie 10 3 Licentie activeren...

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding Davilex Relatie Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Relatie Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Relatie Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Ondersteunende technologie voor communicatie en bediening Doel Tobii Communicator is pc-software voor het maken, aanpassen en gebruiken

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Factuur Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Symbol for Windows Shuffle

Symbol for Windows Shuffle Handicom Symbol for Windows Shuffle (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Wat is Shuffle?... 2 1.2 Systeemeisen... 2 1.3 Installatie... 2 2. Een spel openen, opslaan en spelen...

Nadere informatie