info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg"

Transcriptie

1 Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden geboden in of vanuit kleinschalige centra midden in de samenleving. PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding van respect voor de eigenheid van de kinderen en volwassen cliënten. De vraag van de cliënt staat centraal. Centraal Bureau Adres Charles de Gaullestraat HB Roermond Postadres Postbus 420, 6040 AK Roermond Telefoonnummer Telefax Website Cliëntenwebsite informatieblad van stichting pedagogisch sociaal werk midden- en noord-limburg uitgave december 2010 Colofon PSW Info is een uitgave van Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg. PSW Info verschijnt viermaal per jaar, in een oplage van 2600 exemplaren. Redactie-adres Postbus AK Roermond telefoon telefax website Redactie Geert Tullemans (voorzitter) Els van Gils Wim van Baal Charles Beltjens Maud Golsteyn Trees van Heeswijk Ans Maessen Jet Vinken Jacques Wulms Aan dit nummer werkten mee Teksten Els van Gils, Maud Golsteyn Eindredactie Els van Gils Foto s Paul Niessen, Jac Vullers Grafische verzorging Hoenen&vanDooren, Creatieve Communicatie, St. Odiliënberg Verzending Comcop, Activiteitencentrum Herten Belangrijke telefoonnummers zijn verder Klachtencommissie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Centraal Bureau Postbus 420, 6040 AK Roermond Telefoonnummer Cliëntenvertrouwenspersoon Mevrouw Marlies Kunnen Telefoonnummer Centrale cliënten/ouder/verwantenraad Voorzitter Mevrouw Monica Hagen Telefoonnummer Bereikbaarheid activiteitencentra, kinderdagcentra en PSW Junior Ambulant buiten kantooruren via de teamleiders bereikbaarheidsdienst. Voor dringende zaken, die GEEN uitstel dulden kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de teamleiders bereikbaarheidsdienst. Telefoonnummer Maatschappelijk werkers PSW PSW Junior Mevrouw Kim Loonen Telefoonnummer / PSW Volwassenen Mevrouw Vera Corstjens Telefoonnummer / Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! zorg en ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap

2 2 3 Voorwoord door Geert Tullemans Handicap of beperking? In de laatste vergadering van de Centrale cliënten commissie (CCC) van PSW voor de zomervakantie ontstond een discussie over de bordjes aan de voordeur van de wooncentra met daarop de naam en het logo van PSW. Enkele cliënten ervaren die bordjes als stigmatiserend. Een van de cliënten vertelde dat zij door die bordjes regelmatig gepest en uitgescholden worden. Bij navraag bleek gelukkig dat het Vertrouwen maar om een cliënt ging die gepest werd, maar dat is er een te veel. Maatregelen zijn hier geboden. Het is alleen de vraag of het weghalen van de bordjes de juiste maatregel is. Verwant met deze discussie is de discussie over het gebruik van de term handicap of beperking. Ook daarover wordt binnen en buiten PSW regelmatig gesproken. Bij PSW gebruiken we nog steeds meestal de term handicap. Dat doen we bewust. U en ik; we hebben allemaal de nodige beperkingen. Mensen zonder beperkingen bestaan niet. Een handicap betekent in mijn ogen echter dat je begeleiding, zeg maar een prothese nodig hebt om mee te kunnen doen aan de samenleving. Die begeleiding, daar heb je recht op, als je een handicap hebt. Dat hebben we in Nederland met elkaar afgesproken en daar hebben we publieke middelen voor ter beschikking gesteld, namelijk de AWBZ. Daar moeten we ons als samenleving aan houden. Een handicap gaat nooit over. Je kunt hooguit leren om er beter mee om te gaan. Maar het is niet iets om je voor te schamen. Door die handicap open te benoemen en zichtbaar te maken, is voor de omgeving duidelijk dat je de dingen anders doet of ondersteuning nodig hebt. Mensen met een handicap zijn volwaardige burgers van de samenleving. Zij dienen in staat te worden gesteld om mee te doen en horen met respect te worden bejegend, net als alle andere mensen. Als dat niet gebeurt, als mensen bijvoorbeeld worden buitengesloten van activiteiten of, nog erger, worden beledigd of gepest, moeten we niets gaan verstoppen of verbloemen. Integendeel, we kunnen mensen die anderen uitsluiten of beledigen of pesten veel beter uitnodigen en uitleg geven. Zichtbaar maken waarom mensen met een handicap ondersteuning nodig hebben. Al realiseer ik me ook dat die weg niet altijd gemakkelijk is voor iemand die dat zelf overkomt. Dus wat staat ons bij PSW te doen? Bordjes weghalen? Terminologie aanpassen? Dat zijn cosmetische maatregelen. Wat we in ieder geval moeten doen is maximale inspanning blijven leveren om onze cliënten, kinderen en volwassenen met een handicap, in staat te stellen hun plaats in de samenleving in te nemen. En natuurlijk ook: discussie blijven voeren over dit soort onderwerpen. Dat houdt ons allemaal scherp. Geert Tullemans, bestuurder PSW en het regeerakkoord Bij de start van het nieuwe kabinet en regeringsbeleid is de toekomst ongewis. De wereldwijde economische crisis is over het dieptepunt heen, maar nog lang niet bezworen. De regering heeft significante en ingrijpende bezuinigingen aangekondigd, maar het is vooralsnog niet duidelijk hoe die bezuinigingen uitpakken voor de gehandicaptenzorg. Enerzijds staat in het regeerakkoord dat ouderen, langdurig zieken en gehandicapten bijzondere aandacht verdienen en lijkt de regering extra middelen voor de langdurige zorg uit te trekken; anderzijds worden er verschillende maatregelen aangekondigd die uiteindelijk kunnen leiden tot verschraling van de zorg voor (een deel van) de doelgroep van PSW. Daarnaast is in dit stadium niet altijd duidelijk of aangekondigde maatregelen gelden voor de hele AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, op basis waarvan de totale langdurige zorg wordt gefinancierd) of alleen voor een bepaalde branche, bijvoorbeeld de ouderenzorg. De ongewisheid van de toekomst heeft gevolgen voor het beleid van PSW. Meer dan voorgaande jaren moet rekening worden gehouden met mogelijke financiële tegenvallers. PSW heeft de afgelopen jaren een significante groei doorgemaakt. Het aantal cliënten en medewerkers is toegenomen en er zijn verschillende nieuwe woon- en dagbestedingsvoorzieningen opgezet, in het werkgebied Midden-Limburg en in 2010 ook in de regio Reuver in Noord-Limburg. De verwachting is dat de groei in 2011 en de jaren daarna zal stabiliseren. PSW zal blijven groeien, organisch en in antwoord op vragen van cliënten en hun ouders, maar minder explosief dan in de afgelopen jaren. De uitgangssituatie van PSW voor de komende jaren is een positieve. Cliënten, ouders/verwanten en medewerkers zijn over het algemeen tevreden, de organisatie is gezond en de financiën zijn op orde. Het vertrouwen is gerechtvaardigd dat PSW in staat zal blijken mogelijke bezuinigingen en stelselwijzigingen in de toekomst goed op te vangen. Stand van zaken L e z e r s e n q u ê t e PSW Info verscheen in november 1997 voor de eerste maal. PSW Info was de opvolger van het oude informatieblad met dezelfde naam. Sedertdien is PSW Info 38 maal verschenen. De redactiecommissie wil graag weten wat de lezers van PSW Info vinden. Daarom is bij het oktobernummer van PSW Info (nummer 37) een vragenlijst meegestuurd, met het verzoek deze vragenlijst in te vullen en terug te sturen naar de redactie. Het resultaat Tot nu toe kreeg de redactie 148 vragenlijsten binnen. In het algemeen zijn de inzenders zeer te spreken over het blad. 126 Inzenders lezen PSW Info altijd (18 inzenders meestal; 3 inzenders soms;1 inzender nooit). De meeste inzenders vinden dat het blad voldoende variatie bevat. Ruim de helft van de inzenders (79) leest het blad helemaal, iets minder dan de helft (68) leest het gedeeltelijk, 1 inzender bladert het vluchtig door. Volgens de meerderheid bevat PSW Info voldoende informatie en leesplezier voor alle doelgroepen, biedt het blad een goede mix van onderwerpen en wordt een juist en respectvol beeld uitgedragen van mensen met een verstandelijke handicap. Het blad is, alweer volgens het merendeel van de inzenders, goed leesbaar en heeft een overzichtelijke vormgeving met mooie foto s. De verschijningsfrequentie van vier keer per jaar wordt als voldoende ervaren. Veel van deze tevreden inzenders geven de redactie een compliment mee over het blad. Fijn voor de redactie om te lezen! En 1 inzender ten slotte feliciteert PSW met de geweldig mooie scores in het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Daarnaast hebben verschillende inzenders één of meer op- of aanmerkingen gemaakt Frequentie: 14 inzenders willen dat het blad vaker dan 4 keer per jaar verschijnt en 1 inzender vindt 2 à 3 keer voldoende. Doelgroepen: 4 inzenders oordelen dat PSW Info te weinig leesplezier voor cliënten bevat (maar 3 van hen zeggen erbij dat cliënten niet de doelgroep van PSW Info (kunnen) zijn; 1 inzender vindt er te weinig informatie in voor medewerkers. Onderwerpen: mis informatie over allochtone cliënten/gezinnen (1); meer over cliënten (2); vaak over opvallende figuren en relatief vaak over Heythuysen/ Nederweert (1); meer over moeilijke cliënten: waar lopen begeleiders tegenaan (1); graag meer informatie over syndromen/handicaps (1); meer over oudere cliënten (2); meer over kinderen (1); behoefte aan jaaragenda met activiteiten (1); (te) weinig aandacht voor problemen binnen PSW (1); meer persoonlijke verhalen (1); idee: columns vanuit verschillende centra (1); idee: speciale pagina voor cliënten (2). Taalgebruik: 4 inzenders vinden het taalgebruik soms te moeilijk (3 van hen geven aan dat het taalgebruik met name voor cliënten te moeilijk is). Foto s: 1 inzender vindt dat er soms onscherpe foto s in staan; 2 inzenders geven aan (nog) meer foto s in het blad te willen. Lettertype: 1 inzender vindt de oranje letters op witte achtergrond op de achterpagina niet duidelijk leesbaar; 2 inzenders willen groter lettertype. Uitstraling: 3 inzenders willen PSW Info op gerecycled papier, waarvan 1 de keuze wil tussen papieren en digitale versie; 4 inzenders willen liever kleur (hoewel 3 daarvan aangeven dat daar een prijskaartje aan vast zit); 1 inzender heeft juist waardering voor zwart-wit; 1 inzender vindt de vormgeving soms rommelig; 1 inzender vindt de uitstraling goed, maar erg degelijk; 1 inzender mist soms de namen bij de foto s. Regio: 1 inzender, uit Echt, vindt het jammer dat alles gaat over Roermond en daarboven. Verzending: Een aantal inzenders maakt een opmerking over de verzending: vaak gelijktijdig met andere uitgaven, wat de leeswil niet verhoogt (1); activiteiten zijn soms al voorbij (1); krijgt het blad soms niet (1); krijgt het blad veel later dan de uitgave was (1). De redactie van PSW Info is blij met de reacties van de lezers. De redactie gaat die zaken de komende tijd bespreken en afwegen. De frequentie van het blad is onlangs al omhoog gebracht van 3 naar vier keer per jaar. We gaan kijken naar de ideeën die zijn aangedragen voor onderwerpen. Verder gaan we nog beter letten op gebruik van begrijpelijke taal, al zullen we, zeker in artikelen over beleid, niet altijd ontkomen aan gebruik van woorden die niet iedereen meteen begrijpt. Wat betreft de doelgroep cliënten zullen we in de redactievergadering nog eens afwegen of een speciale (deel)uitgave voor cliënten wenselijk en haalbaar is. En we blijven letten op de uitstraling en de (kwaliteit van de) foto s, en de andere zaken die lezers hebben benoemd. Oproep De redactiecommissie roept de lezers van PSW Info die nog geen vragenlijst hebben ingevuld en ingeleverd/toegestuurd, vriendelijk op deze alsnog in te vullen en terug te sturen naar de redactie. Dat kan: via de teamleider; via de post: PSW, ter attentie van redactie PSW Info, antwoordnummer 1114, 6040 AK Roermond (een postzegel is niet nodig). U kunt ook rechtstreeks bellen of mailen naar de redactie, wanneer u op- of aanmerkingen hebt over de vorm of inhoud van PSW Info of een idee hebt voor een onderwerp of een artikel. Daar kan PSW Info alleen maar beter van worden! Els van Gils telefoon / Maud Golsteyn telefoon

3 4 5 Diverse activiteiten K e r s t b i j P S W Kerstproducten In de activiteitencentra zijn diverse kerstproducten gemaakt. Deze producten zijn te koop tijdens de kerstmarkt en eveneens in de verschillende verkooppunten van PSW. In deze PSW Info een aantal van de speciale kerstproducten. De kerstdagen komen er weer aan. Deze sfeervolle dagen worden ook in de activiteitencentra en de woonbegeleidingscentra van PSW gevierd. Er staan diverse activiteiten op het programma en er worden speciale kerstproducten gemaakt. Kerstmarkt PSW Kerstkransen Op zaterdag 11 en zondag 12 december organiseert PSW van uur een stichtingsbrede kerstmarkt in Creatief Centrum Weert. Deze twee dagen zijn zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen! U bent van harte welkom! Alle activiteitencentra en ateliers van PSW leveren een bijdrage aan de kerstmarkt: AC Maasbracht, AC Reuver, AC Pappelhof, AC t Zonnehuis, AC Herten, Creatief Centrum Weert, Groencentrum Genegenterhof, Atelier 37 en Atelier 88. Tijdens deze dagen zijn de diverse (kerst)producten van de activiteitencentra en ateliers te bezichtigen en te koop en kunt u zien hoe de producten gemaakt worden. Adres Kerstmarkt PSW Creatief Centrum Weert Graafschap Hornelaan 88, 6004 HS Weert Telefoon Programma rondkijken in en rond het centrum; cliënten en medewerkers aan het werk bij de activiteiten keramiek, schilderen en textiel; diverse producten van de activiteitencentra en ateliers te koop zoals: handgemaakte kaarsen, keramiek, schilderijen, beschilderd porselein, houten speelgoed, mooie cadeauartikelen en sierkussens; kerstproducten te koop zoals: kransen en schalen met kaarsen; streekproducten, bakproducten en wafels van Groencentrum Genegenterhof te koop; producten gepresenteerd in vijf ruimtes, waarin elk een kleur centraal staat; amusement voor kinderen: schilderen, kleien, meedoen aan een kleurwedstrijd en schminken; koffie/thee/fris met een versnapering; en nog meer. uitnodiging zaterdag 11 december 2010 en zondag 12 december uur U BENT VAN HARTE WELKOM! in Creatief Centrum Weert kerstmarkt PSW Keramiek Kerstkaarsen

4 6 7 Kerstkaarten Textiel Een kaartje krijgen en versturen met Kerstmis is nog altijd een mooie traditie. PSW heeft dit jaar speciale kerstkaarten gemaakt. Voor het ontwerp zijn twee schilderijen van cliënten van PSW gebruikt: Ingrid Wertz Kerstmannen en Richard Haex De versierde kerstboom. U kunt de kerstkaarten ook bestellen bij Vicky Vinken, Atelier 88, telefoonnummer Teken- en schilderkunst Kerstballen Kerststukjes Kerstviering Wonen Zoals ieder jaar organiseert PSW Wonen ook dit jaar een kerstviering voor cliënten en hun ouders/verwanten. Vanwege het grote succes van de afgelopen jaren wordt de kerstviering dit jaar op twee avonden georganiseerd. Op maandag 20 december 2010 en op woensdag 22 december 2010 vinden de kerstvieringen plaats in Cultureel Centrum De Zaal in Heythuysen; op maandag voor WBC Weert, WBC Nederweert, WBC Reuver en Woongroep De Regenboog. Op woensdag voor WBC Roermond, WBC Heythuysen en Wonen/Logeren Junior. De viering zal in teken staan van het thema veranderingen. Het koor van Activiteitencentrum Pappelhof zorgt voor de muzikale invulling. De viering zelf zal ruim een half uur in beslag nemen. Na de viering is er de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, kerstbrood en sfeervolle livemuziek gezamenlijk de kersttijd in te luiden. Voor meer informatie over de kerstvieringen kunt u contact opnemen met Cor Voermans, teamleider WBC Heythuysen, telefoonnummer

5 8 9 Nieuwe teamleider: Dymphy Engels Mensen de kans geven zich te ontwikkelen Dymphy Engels werkt sinds september 2010 bij PSW Dagbesteding Roermond, als teamleider van Activiteitencentrum Herten en Atelier 37. Ze heeft opleiding en ervaring in de zorg en in het onderwijs. Ze heeft bewust gekozen voor PSW. Er wordt wel eens gesproken van het PSW gevoel. Ik voel het echt, als ik hier door de gang loop. De loopbaan van Dymphy Engels is gestart in de gehandicaptenzorg bij collega-instelling Sint Anna in Heel. Ze volgde de Z-opleiding en werkte er 11 jaar als groepsleider. Ze stapte over naar de ouderenzorg waar ze werkte als activiteitenbegeleider: eerst enige tijd bij ouderencentrum Ververshof in Weert en ook korte tijd als coördinator bij het Paradies, een inloopcentrum voor 55-plussers in Roermond. Ze kreeg veel te maken met vrijwilligers en dat vond ze leuk aan het werk. Toch bood het werk in de ouderenzorg haar niet de uitdaging die ze zocht. De nadruk lag er te veel op beheerstaken. Ik had er niet genoeg tijd voor de mensen zelf. Daar kreeg ik last van. Ruim 7 jaar geleden kreeg ze een baan als praktijkbegeleider en later opleidingsfunctionaris bij Stichting Land van Gelre en Gulick (nu Zorggroep Noord- en Midden-Limburg). Naast haar werk volgde ze de HBO-opleiding tot praktijkopleider en later ook nog weer de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn, onlangs afgesloten. Het werk als opleidingsfunctionaris heb ik 7 jaar gedaan en het beviel prima! Het werk is gericht op het begeleiden van leerlingen en stagiaires. Mensen coachen, stimuleren en motiveren om te blijven leren; om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat is echt mijn ding! Maar toch begon het op een gegeven moment te kriebelen. Ik wilde terug naar de gehandicaptenzorg. Ik werkte tot voor kort ook nog als begeleider thuis bij een meisje met een verstandelijke handicap, die overdag dagbesteding kreeg bij PSW. Dat is gestopt, omdat ze nu ook bij PSW woont en geen thuisbegeleiding meer nodig heeft. Maar dat vond ik erg leuk om te doen. Dymphy Engels koos zeer bewust voor PSW Dymphy Engels koos zeer bewust voor PSW. Mijn moeder werkt als huishoudelijk medewerker bij een van de centra van PSW en een goede vriendin van mij is hier teamleider. En ik kende PSW natuurlijk via dat meisje dat ik thuis heb begeleid. Ik had al veel gehoord over de sfeer van openheid en over het respect in de omgang met elkaar. Dus ik wilde zelf ook graag bij PSW werken. Ik heb gewacht tot er een vacature kwam die past bij mijn persoon en mijn kennis en ervaring. En toen ik in AC Herten had rondgekeken, was ik helemaal overtuigd. Het werk als teamleider bevalt haar prima. Ze ervaart veel raakvlakken tussen onderwijs en haar huidige functie. Ik vind eigenlijk alles leuk, zolang ik mensen de kans kan geven om iets te leren; kan stimuleren de mogelijkheden die ze in zich hebben, naar boven te halen. Dat kan in deze functie. De functie van teamleider wordt bij PSW heel anders ingevuld dan ik gewend was. Bij andere organisaties zit je als leidinggevenden steeds meer op kantoor en kom je steeds verder van de mensen af te staan. Hier werk ik juist tussen de mensen en kan ik iets betekenen voor zowel medewerkers als voor cliënten en hun ouders. Ik weet dat ik een goede keuze heb gemaakt! Samantha de Bodt Zo woon ik! PSW biedt verschillende woonvormen voor cliënten. Zij wonen in groepswoningen, in appartementencomplexen of zelfstandig in een appartement of woonhuis. PSW biedt in alle situaties begeleiding bij het wonen. In deze uitgave van de rubriek Zo woon ik! vertelt Samantha de Bodt over haar verhuizing naar het appartementencomplex in Reuver. Samantha de Bodt is 20 jaar. Vanuit het nieuw opgezette LeerWerk- Centrum in Ittervoort heeft ze een stageplaats in Activiteitencentrum Reuver. Hier werkt ze een paar uur per dag in de catering. Tot voor kort woonde ze bij haar ouders en zusje in Tegelen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Samantha de Bodt eerst in het woonbegeleidingscentrum in Reuver ging logeren. Maar toen ze met haar ouders naar de appartementen ging kijken, waren Samantha en haar ouders verkocht. Ze waren zo enthousiast, dat haar ouders meteen hebben geïnformeerd of Samantha er kon gaan wonen. Spannend Op het moment dat PSW Info Samantha interviewt, woont ze er nog niet en vinden de laatste handelingen plaats voor de verhuizing die drie weken later plaatsvindt. Samantha de Bodt vertelt enthousiast over haar toekomstige woning: Ik heb het appartement op de zolder uitgezocht. Het is heel mooi. Er zitten grote ramen in. Het heeft een schuin dak met dikke houten balken. Ik vond het meteen een gezellig appartement en ben blij dat ik daar kan gaan wonen. De meubels heb ik zelf uitgezocht en staan al in het appartement. Maar het is nog niet klaar. Er moeten nog wat spullen komen en er moeten nog lampen worden opgehangen. Ik neem niet veel mee vanuit de kamer bij mijn ouders, behalve de televisie en fotolijstjes met foto s van mijn ouders en zusje en van mijn vriend. Ik heb er veel zin in, maar ik vind het wel heel spannend en ben ook wel een beetje zenuwachtig. Het is toch de eerste keer dat ik zonder mijn ouders ga wonen. Oefenen Omdat het de eerste keer is dat Samantha uit haar ouderlijk huis gaat wonen, bood PSW haar de mogelijkheid om enige tijd in het nabij gelegen WBC Reuver te logeren om ervaring op te doen hoe ze zelfstandig moet wonen. Een week lang logeerde Samantha in een van de vier woningen van WBC Reuver. Ze kreeg ondersteuning en begeleiding bij het koken, poetsen, afwassen en de was doen. Ik heb er veel van geleerd en ben goed voorbereid om op mezelf te wonen. Ik kook bij mijn ouders ook wel eens, maar dat is een ander gasfornuis. Ik heb nu geleerd hoe ik het nieuwe moet gebruiken. Het was ook gezellig in de woongroep. Maar ik miste wel mijn eigen plekje en mijn eigen televisie. Daarom ben ik maar een week gebleven, maar ik mocht langer blijven als ik dat wou. Het liefste werk ik met bejaarden of iets met schilderen Sociale contacten Ik heb ook al kennisgemaakt met andere bewoners van de appartementen. Er wonen ook jongere mensen. Ik vind het leuk om contacten te krijgen. Ook gaat straks het trefcentrum open, dat in het appartementencomplex ligt. Daar wil ik dan vaak naartoe, om mensen te ontmoeten. Ik denk dat het goed voor me is om er te gaan wonen. Ik heb af en toe last van paniekaanvallen en moet dingen op mijn eigen tempo kunnen doen. Ik denk dat ik wat meer rust krijg als ik er woon. En dan ga ik uiteindelijk ook nog ergens anders stage lopen. Het liefste werk ik met bejaarden of iets met schilderen. Samen met Jeanne (Geene, jobcoach PSW Werk) ga ik daar naartoe werken. Appartementen Reuver Het appartementencomplex in Reuver bestaat uit tien eenpersoonsappartementen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke handicap. Ze hebben ieder een eigen appartement bestaande uit een woonkamer, een slaapkamer, een badkamer en een keuken. Er is begeleiding aanwezig. De appartementen zijn van oorsprong een voormalige basisschool. Omdat het een monumentaal pand is, zijn verschillende oorspronkelijke elementen bewaard gebleven.

6 10 11 Zelfstandigheid en weerbaarheid Cursus sociale weerbaarheid Het Info- en ondersteuningscentrum voor cliënten (IOC) van PSW is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en weerbaarheid van de cliënten. Uitgangspunt is de individuele vraag van de cliënt. Het IOC biedt diverse cursussen aan mensen met een verstandelijke handicap. Een van de cursussen is de cursus Sociale Weerbaarheid. De cursus wordt gegeven door Wies Frissen, trainer, en José Lenaers, co-trainer. Het motto is: kom van de stoel af. Iedereen doet actief mee en zo leren ze het meest. In een ruimte in Creatief Centrum Weert nemen zeven cliënten deel aan de cursus Sociale Weerbaarheid. Enige tijd geleden hebben ze de basiscursus Sociale Weerbaarheid afgerond en zijn ze gestart met de vervolgcursus. Er zijn al enkele bijeenkomsten achter de rug. Iedere bijeenkomst staat een andere vaardigheid centraal. Deze keer: kritiek geven. Wies Frissen: Voor veel cliënten is het moeilijk om kritiek te geven. Ze weten niet goed hoe ze dat moeten doen en durven het niet. Ze moeten leren voor zichzelf op te komen. Ook vinden veel cliënten het moeilijk om op een goede manier contact te maken met anderen of om op een juiste manier zich voor te stellen. Deze vaardigheden leren ze in de cursus Sociale Weerbaarheid. Inhoud cursus Sociale Weerbaarheid We beginnen een cursus altijd met een intakegesprek, waar ook de ouders en de persoonlijk begeleider bij worden betrokken. De intake is een kennismaking met de cliënt en we leggen uit wat de cursus inhoudt en wat we gaan doen. Daarbij overleggen we waar de cliënt aan wil werken, wat zijn of haar individuele aandachtspunten zijn. In de basiscursus leren de cliënten luisteren, kennismaken, iets vragen en nee zeggen. Iedere vaardigheid komt twee keer aan de beurt, er zijn in totaal acht bijeenkomsten. Na de basiscursus evalueren we de ervaringen en geven we advies. Hieruit volgt of we de deelnemer adviseren om de vervolgcursus te doen of stellen we voor om een andere cursus te volgen. In de vervolgcursus van acht bijeenkomsten komen de vaardigheden praatje maken, iets bespreken, kritiek geven en kritiek ontvangen aan bod, ieder twee keer. Iedereen actief meedoen Deze dag wordt kritiek geven geoefend. Wies en José laten via een aantal picto s zien welke stappen er doorlopen moeten worden om kritiek te geven: luisteren, nadenken, heeft de persoon verteld waar hij moeite mee had en hoe vertelde hij dat, hoe was de reactie, is er een oplossing gezocht? Door middel van een videofragment laten ze zien wat een foute manier van kritiek geven is en wat een goede manier is. Wies vraagt vervolgens of twee cliënten het toneelstukje willen naspelen. Het motto in de cursus is: kom van de stoel af. De basis van zulke cursussen is om iedereen mee te laten Het motto is: kom van de stoel af doen. Iedereen komt ook aan de beurt. We doen veel met rollenspellen; twee cliënten spelen een situatie na. De anderen observeren en letten op of de stappen zijn doorlopen. Een bijeenkomst duurt best lang en het is dan moeilijk voor de cliënten om de concentratie vast te houden. Dat is ook de reden dat we iedereen actief mee laten doen. Zo blijft iedereen actief en geconcentreerd. Rollenspellen De twee cliënten Marieke en Renée spelen de foute manier van kritiek geven na. De anderen kijken en iedereen doet actief en enthousiast mee. Daarna wordt geoefend om op een goede manier kritiek te geven. Iedereen komt aan de beurt. De overigen luisteren en observeren en bespreken of alle stappen zijn doorlopen. Door de ontspannen sfeer voelen de deelnemers zich op hun gemak en durven ze te oefenen. De tijd vliegt voorbij en het einde van de cursus nadert. De deelnemers krijgen tot slot een huiswerkopdracht mee. Wies en José helpen iedereen met het opstellen van een huiswerkopdracht waarin kritiek geven centraal staat en gericht is op het leerproces van de deelnemer. Deze opdracht moeten de cliënten met hun ouders of begeleider oefenen en wordt volgende week besproken. Achterban Juist de huiswerkopdrachten zijn belangrijk, vertellen Wies en José. Hiervan leren de cliënten het meest. Het toepassen in de praktijk blijkt toch moeilijker dan tijdens de cursus. Door te oefenen krijgen ze zelfvertrouwen en dat is nodig om het in de praktijk toe te passen. Oefenen doen ze met de achterban, de ouders of begeleider. We hechten er veel waarde aan om hen te betrekken bij de cursus. We organiseren dan ook twee bijeenkomsten voor hen; in het begin waarin we uitleg geven over de cursus en in het midden van de cursus waarin we de stand van zaken bespreken. Na afloop vragen we ook hoe de cursus ervaren is door de cliënt, ouders en begeleiders en of er ontwikkelingen te zien zijn bij de cliënt. Uiteraard kunnen op- en aanmerkingen ook benoemd worden tijdens de bijeenkomst voor de achterban. We merken een grote betrokkenheid van de achterban, en dat is een grote meerwaarde. Als zij op de hoogte zijn, kunnen ze inspringen als er in de praktijk een situatie zich voordoet. Cursusoverzicht IOC Het Info- en ondersteuningscentrum voor cliënten (IOC) biedt diverse cursussen voor mensen met een verstandelijke handicap: Minder vaak uit de bocht; leren omgaan met spanningen Sociale weerbaarheid basis Sociale weerbaarheid vervolg Alles wat je moet weten over alcohol In memoriam Rob Vorstermans Overleden 25 oktober 2010 Rob was 42 jaar en woonde al 25 jaar in WBC Heythuysen. Hij zou binnenkort weer terug verhuizen naar het verbouwde WBC aan de Magdalenastraat en had hier heel veel zin in. Rob heeft met veel plezier in AC Pappelhof en AC Herten gewerkt. Zijn grootste hobby s waren muziek, maar vooral vrachtauto s. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers gaan Rob heel erg missen, maar zijn blij dat ze hem hebben leren kennen. David Ketelaars Ik vind de rollenspellen grappig. Ik werk in het Sint Jans Gasthuis en heb daar geoefend om me voor te stellen aan andere mensen. Marieke Valkenier Ik vind het heel leerzaam. Ik leer om voor mezelf op te komen en dat vind ik fijn. Renee Baede Ik heb veel geoefend en ben nu spontaner en losser geworden. Ik durf nu een praatje te maken met mensen. Zorg voor jezelf; stoppen met roken Omgaan met gevoelens Ik kan kiezen Klikker de klik; computerbasis Hygiëne op het werk Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IOC via telefoonnummer In memoriam Marion Berben Overleden 29 oktober 2010 Marion was 45 jaar en woonde op één dag na 25 jaar in WBC Heythuysen. Marion was 17 jaar met veel plezier werkzaam binnen dagbesteding Weert, waar ze ook bekend stond als een hartelijke, behulpzame vrouw. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers gaan Marion heel erg missen en zullen haar nooit vergeten.

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

info Op bezoek bij brandweer Reuver Meeloopstage Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Medewerkers geven PSW een ruime 8!

info Op bezoek bij brandweer Reuver Meeloopstage Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Medewerkers geven PSW een ruime 8! Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Ontmoeten is... jaarverslag 2011 JP van den bent stichting

Ontmoeten is... jaarverslag 2011 JP van den bent stichting Ontmoeten is... jaarverslag 2011 JP van den bent stichting Voorwoord Ontmoeten moet Het thema voor het jaarverslag was dit jaar snel gevonden: ontmoeten. Bij de JP van den Bent stichting vinden veel ontmoetingen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

nfo nummer In dit nummer vindt u feiten, achtergronden en interviews over de zorg- en dienstverlening aan kinderen met ASS en hun ouders.

nfo nummer In dit nummer vindt u feiten, achtergronden en interviews over de zorg- en dienstverlening aan kinderen met ASS en hun ouders. nfo nummer 8 ThemA AuTisme AAn de lezer, Voor u ligt alweer de achtste uitgave van de PSW Junior Info, het informatieblad van PSW Junior, de Kinder- en jeugdzorg van PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine Nummer 1, maart 2014 Thema: De wet verandert magazine In dit Zideris magazine Op de voorpagina staat Daniëlle Lievens! Danielle is een vrolijke meid met een eigen mening. Ze woont thuis bij haar ouders

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin.

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin. Activiteiten Academie voor Kwaliteit van Bestaan Interesse? Aanmelden? Vragen? Neem contact op met: Academie voor Kwaliteit van Bestaan T. 0118 685252 E. academie@arduin.nl Volg ons via: Thema avond Volkstuin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Foto omslag Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. Onder de genodigden waren cliënten die

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Sien Magazine. Sanne is ook Sien. Meerderjarig worden. Genieten van een bijzonder concert. voor mensen met een verstandelijke beperking

Sien Magazine. Sanne is ook Sien. Meerderjarig worden. Genieten van een bijzonder concert. voor mensen met een verstandelijke beperking #1 Sien Magazine Genieten van een bijzonder concert Sanne is ook Sien Meerderjarig worden nummer 1 / 2013 voor mensen met een verstandelijke beperking inhoud in dit nummer Jesse 3 Jesse Oudenaarden overleed

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie