info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg"

Transcriptie

1 Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden geboden in of vanuit kleinschalige centra midden in de samenleving. PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding van respect voor de eigenheid van de kinderen en volwassen cliënten. De vraag van de cliënt staat centraal. Centraal Bureau Adres Charles de Gaullestraat HB Roermond Postadres Postbus 420, 6040 AK Roermond Telefoonnummer Telefax Website Cliëntenwebsite informatieblad van stichting pedagogisch sociaal werk midden- en noord-limburg uitgave december 2010 Colofon PSW Info is een uitgave van Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg. PSW Info verschijnt viermaal per jaar, in een oplage van 2600 exemplaren. Redactie-adres Postbus AK Roermond telefoon telefax website Redactie Geert Tullemans (voorzitter) Els van Gils Wim van Baal Charles Beltjens Maud Golsteyn Trees van Heeswijk Ans Maessen Jet Vinken Jacques Wulms Aan dit nummer werkten mee Teksten Els van Gils, Maud Golsteyn Eindredactie Els van Gils Foto s Paul Niessen, Jac Vullers Grafische verzorging Hoenen&vanDooren, Creatieve Communicatie, St. Odiliënberg Verzending Comcop, Activiteitencentrum Herten Belangrijke telefoonnummers zijn verder Klachtencommissie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Centraal Bureau Postbus 420, 6040 AK Roermond Telefoonnummer Cliëntenvertrouwenspersoon Mevrouw Marlies Kunnen Telefoonnummer Centrale cliënten/ouder/verwantenraad Voorzitter Mevrouw Monica Hagen Telefoonnummer Bereikbaarheid activiteitencentra, kinderdagcentra en PSW Junior Ambulant buiten kantooruren via de teamleiders bereikbaarheidsdienst. Voor dringende zaken, die GEEN uitstel dulden kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de teamleiders bereikbaarheidsdienst. Telefoonnummer Maatschappelijk werkers PSW PSW Junior Mevrouw Kim Loonen Telefoonnummer / PSW Volwassenen Mevrouw Vera Corstjens Telefoonnummer / Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! zorg en ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap

2 2 3 Voorwoord door Geert Tullemans Handicap of beperking? In de laatste vergadering van de Centrale cliënten commissie (CCC) van PSW voor de zomervakantie ontstond een discussie over de bordjes aan de voordeur van de wooncentra met daarop de naam en het logo van PSW. Enkele cliënten ervaren die bordjes als stigmatiserend. Een van de cliënten vertelde dat zij door die bordjes regelmatig gepest en uitgescholden worden. Bij navraag bleek gelukkig dat het Vertrouwen maar om een cliënt ging die gepest werd, maar dat is er een te veel. Maatregelen zijn hier geboden. Het is alleen de vraag of het weghalen van de bordjes de juiste maatregel is. Verwant met deze discussie is de discussie over het gebruik van de term handicap of beperking. Ook daarover wordt binnen en buiten PSW regelmatig gesproken. Bij PSW gebruiken we nog steeds meestal de term handicap. Dat doen we bewust. U en ik; we hebben allemaal de nodige beperkingen. Mensen zonder beperkingen bestaan niet. Een handicap betekent in mijn ogen echter dat je begeleiding, zeg maar een prothese nodig hebt om mee te kunnen doen aan de samenleving. Die begeleiding, daar heb je recht op, als je een handicap hebt. Dat hebben we in Nederland met elkaar afgesproken en daar hebben we publieke middelen voor ter beschikking gesteld, namelijk de AWBZ. Daar moeten we ons als samenleving aan houden. Een handicap gaat nooit over. Je kunt hooguit leren om er beter mee om te gaan. Maar het is niet iets om je voor te schamen. Door die handicap open te benoemen en zichtbaar te maken, is voor de omgeving duidelijk dat je de dingen anders doet of ondersteuning nodig hebt. Mensen met een handicap zijn volwaardige burgers van de samenleving. Zij dienen in staat te worden gesteld om mee te doen en horen met respect te worden bejegend, net als alle andere mensen. Als dat niet gebeurt, als mensen bijvoorbeeld worden buitengesloten van activiteiten of, nog erger, worden beledigd of gepest, moeten we niets gaan verstoppen of verbloemen. Integendeel, we kunnen mensen die anderen uitsluiten of beledigen of pesten veel beter uitnodigen en uitleg geven. Zichtbaar maken waarom mensen met een handicap ondersteuning nodig hebben. Al realiseer ik me ook dat die weg niet altijd gemakkelijk is voor iemand die dat zelf overkomt. Dus wat staat ons bij PSW te doen? Bordjes weghalen? Terminologie aanpassen? Dat zijn cosmetische maatregelen. Wat we in ieder geval moeten doen is maximale inspanning blijven leveren om onze cliënten, kinderen en volwassenen met een handicap, in staat te stellen hun plaats in de samenleving in te nemen. En natuurlijk ook: discussie blijven voeren over dit soort onderwerpen. Dat houdt ons allemaal scherp. Geert Tullemans, bestuurder PSW en het regeerakkoord Bij de start van het nieuwe kabinet en regeringsbeleid is de toekomst ongewis. De wereldwijde economische crisis is over het dieptepunt heen, maar nog lang niet bezworen. De regering heeft significante en ingrijpende bezuinigingen aangekondigd, maar het is vooralsnog niet duidelijk hoe die bezuinigingen uitpakken voor de gehandicaptenzorg. Enerzijds staat in het regeerakkoord dat ouderen, langdurig zieken en gehandicapten bijzondere aandacht verdienen en lijkt de regering extra middelen voor de langdurige zorg uit te trekken; anderzijds worden er verschillende maatregelen aangekondigd die uiteindelijk kunnen leiden tot verschraling van de zorg voor (een deel van) de doelgroep van PSW. Daarnaast is in dit stadium niet altijd duidelijk of aangekondigde maatregelen gelden voor de hele AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, op basis waarvan de totale langdurige zorg wordt gefinancierd) of alleen voor een bepaalde branche, bijvoorbeeld de ouderenzorg. De ongewisheid van de toekomst heeft gevolgen voor het beleid van PSW. Meer dan voorgaande jaren moet rekening worden gehouden met mogelijke financiële tegenvallers. PSW heeft de afgelopen jaren een significante groei doorgemaakt. Het aantal cliënten en medewerkers is toegenomen en er zijn verschillende nieuwe woon- en dagbestedingsvoorzieningen opgezet, in het werkgebied Midden-Limburg en in 2010 ook in de regio Reuver in Noord-Limburg. De verwachting is dat de groei in 2011 en de jaren daarna zal stabiliseren. PSW zal blijven groeien, organisch en in antwoord op vragen van cliënten en hun ouders, maar minder explosief dan in de afgelopen jaren. De uitgangssituatie van PSW voor de komende jaren is een positieve. Cliënten, ouders/verwanten en medewerkers zijn over het algemeen tevreden, de organisatie is gezond en de financiën zijn op orde. Het vertrouwen is gerechtvaardigd dat PSW in staat zal blijken mogelijke bezuinigingen en stelselwijzigingen in de toekomst goed op te vangen. Stand van zaken L e z e r s e n q u ê t e PSW Info verscheen in november 1997 voor de eerste maal. PSW Info was de opvolger van het oude informatieblad met dezelfde naam. Sedertdien is PSW Info 38 maal verschenen. De redactiecommissie wil graag weten wat de lezers van PSW Info vinden. Daarom is bij het oktobernummer van PSW Info (nummer 37) een vragenlijst meegestuurd, met het verzoek deze vragenlijst in te vullen en terug te sturen naar de redactie. Het resultaat Tot nu toe kreeg de redactie 148 vragenlijsten binnen. In het algemeen zijn de inzenders zeer te spreken over het blad. 126 Inzenders lezen PSW Info altijd (18 inzenders meestal; 3 inzenders soms;1 inzender nooit). De meeste inzenders vinden dat het blad voldoende variatie bevat. Ruim de helft van de inzenders (79) leest het blad helemaal, iets minder dan de helft (68) leest het gedeeltelijk, 1 inzender bladert het vluchtig door. Volgens de meerderheid bevat PSW Info voldoende informatie en leesplezier voor alle doelgroepen, biedt het blad een goede mix van onderwerpen en wordt een juist en respectvol beeld uitgedragen van mensen met een verstandelijke handicap. Het blad is, alweer volgens het merendeel van de inzenders, goed leesbaar en heeft een overzichtelijke vormgeving met mooie foto s. De verschijningsfrequentie van vier keer per jaar wordt als voldoende ervaren. Veel van deze tevreden inzenders geven de redactie een compliment mee over het blad. Fijn voor de redactie om te lezen! En 1 inzender ten slotte feliciteert PSW met de geweldig mooie scores in het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Daarnaast hebben verschillende inzenders één of meer op- of aanmerkingen gemaakt Frequentie: 14 inzenders willen dat het blad vaker dan 4 keer per jaar verschijnt en 1 inzender vindt 2 à 3 keer voldoende. Doelgroepen: 4 inzenders oordelen dat PSW Info te weinig leesplezier voor cliënten bevat (maar 3 van hen zeggen erbij dat cliënten niet de doelgroep van PSW Info (kunnen) zijn; 1 inzender vindt er te weinig informatie in voor medewerkers. Onderwerpen: mis informatie over allochtone cliënten/gezinnen (1); meer over cliënten (2); vaak over opvallende figuren en relatief vaak over Heythuysen/ Nederweert (1); meer over moeilijke cliënten: waar lopen begeleiders tegenaan (1); graag meer informatie over syndromen/handicaps (1); meer over oudere cliënten (2); meer over kinderen (1); behoefte aan jaaragenda met activiteiten (1); (te) weinig aandacht voor problemen binnen PSW (1); meer persoonlijke verhalen (1); idee: columns vanuit verschillende centra (1); idee: speciale pagina voor cliënten (2). Taalgebruik: 4 inzenders vinden het taalgebruik soms te moeilijk (3 van hen geven aan dat het taalgebruik met name voor cliënten te moeilijk is). Foto s: 1 inzender vindt dat er soms onscherpe foto s in staan; 2 inzenders geven aan (nog) meer foto s in het blad te willen. Lettertype: 1 inzender vindt de oranje letters op witte achtergrond op de achterpagina niet duidelijk leesbaar; 2 inzenders willen groter lettertype. Uitstraling: 3 inzenders willen PSW Info op gerecycled papier, waarvan 1 de keuze wil tussen papieren en digitale versie; 4 inzenders willen liever kleur (hoewel 3 daarvan aangeven dat daar een prijskaartje aan vast zit); 1 inzender heeft juist waardering voor zwart-wit; 1 inzender vindt de vormgeving soms rommelig; 1 inzender vindt de uitstraling goed, maar erg degelijk; 1 inzender mist soms de namen bij de foto s. Regio: 1 inzender, uit Echt, vindt het jammer dat alles gaat over Roermond en daarboven. Verzending: Een aantal inzenders maakt een opmerking over de verzending: vaak gelijktijdig met andere uitgaven, wat de leeswil niet verhoogt (1); activiteiten zijn soms al voorbij (1); krijgt het blad soms niet (1); krijgt het blad veel later dan de uitgave was (1). De redactie van PSW Info is blij met de reacties van de lezers. De redactie gaat die zaken de komende tijd bespreken en afwegen. De frequentie van het blad is onlangs al omhoog gebracht van 3 naar vier keer per jaar. We gaan kijken naar de ideeën die zijn aangedragen voor onderwerpen. Verder gaan we nog beter letten op gebruik van begrijpelijke taal, al zullen we, zeker in artikelen over beleid, niet altijd ontkomen aan gebruik van woorden die niet iedereen meteen begrijpt. Wat betreft de doelgroep cliënten zullen we in de redactievergadering nog eens afwegen of een speciale (deel)uitgave voor cliënten wenselijk en haalbaar is. En we blijven letten op de uitstraling en de (kwaliteit van de) foto s, en de andere zaken die lezers hebben benoemd. Oproep De redactiecommissie roept de lezers van PSW Info die nog geen vragenlijst hebben ingevuld en ingeleverd/toegestuurd, vriendelijk op deze alsnog in te vullen en terug te sturen naar de redactie. Dat kan: via de teamleider; via de post: PSW, ter attentie van redactie PSW Info, antwoordnummer 1114, 6040 AK Roermond (een postzegel is niet nodig). U kunt ook rechtstreeks bellen of mailen naar de redactie, wanneer u op- of aanmerkingen hebt over de vorm of inhoud van PSW Info of een idee hebt voor een onderwerp of een artikel. Daar kan PSW Info alleen maar beter van worden! Els van Gils telefoon / Maud Golsteyn telefoon

3 4 5 Diverse activiteiten K e r s t b i j P S W Kerstproducten In de activiteitencentra zijn diverse kerstproducten gemaakt. Deze producten zijn te koop tijdens de kerstmarkt en eveneens in de verschillende verkooppunten van PSW. In deze PSW Info een aantal van de speciale kerstproducten. De kerstdagen komen er weer aan. Deze sfeervolle dagen worden ook in de activiteitencentra en de woonbegeleidingscentra van PSW gevierd. Er staan diverse activiteiten op het programma en er worden speciale kerstproducten gemaakt. Kerstmarkt PSW Kerstkransen Op zaterdag 11 en zondag 12 december organiseert PSW van uur een stichtingsbrede kerstmarkt in Creatief Centrum Weert. Deze twee dagen zijn zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen! U bent van harte welkom! Alle activiteitencentra en ateliers van PSW leveren een bijdrage aan de kerstmarkt: AC Maasbracht, AC Reuver, AC Pappelhof, AC t Zonnehuis, AC Herten, Creatief Centrum Weert, Groencentrum Genegenterhof, Atelier 37 en Atelier 88. Tijdens deze dagen zijn de diverse (kerst)producten van de activiteitencentra en ateliers te bezichtigen en te koop en kunt u zien hoe de producten gemaakt worden. Adres Kerstmarkt PSW Creatief Centrum Weert Graafschap Hornelaan 88, 6004 HS Weert Telefoon Programma rondkijken in en rond het centrum; cliënten en medewerkers aan het werk bij de activiteiten keramiek, schilderen en textiel; diverse producten van de activiteitencentra en ateliers te koop zoals: handgemaakte kaarsen, keramiek, schilderijen, beschilderd porselein, houten speelgoed, mooie cadeauartikelen en sierkussens; kerstproducten te koop zoals: kransen en schalen met kaarsen; streekproducten, bakproducten en wafels van Groencentrum Genegenterhof te koop; producten gepresenteerd in vijf ruimtes, waarin elk een kleur centraal staat; amusement voor kinderen: schilderen, kleien, meedoen aan een kleurwedstrijd en schminken; koffie/thee/fris met een versnapering; en nog meer. uitnodiging zaterdag 11 december 2010 en zondag 12 december uur U BENT VAN HARTE WELKOM! in Creatief Centrum Weert kerstmarkt PSW Keramiek Kerstkaarsen

4 6 7 Kerstkaarten Textiel Een kaartje krijgen en versturen met Kerstmis is nog altijd een mooie traditie. PSW heeft dit jaar speciale kerstkaarten gemaakt. Voor het ontwerp zijn twee schilderijen van cliënten van PSW gebruikt: Ingrid Wertz Kerstmannen en Richard Haex De versierde kerstboom. U kunt de kerstkaarten ook bestellen bij Vicky Vinken, Atelier 88, telefoonnummer Teken- en schilderkunst Kerstballen Kerststukjes Kerstviering Wonen Zoals ieder jaar organiseert PSW Wonen ook dit jaar een kerstviering voor cliënten en hun ouders/verwanten. Vanwege het grote succes van de afgelopen jaren wordt de kerstviering dit jaar op twee avonden georganiseerd. Op maandag 20 december 2010 en op woensdag 22 december 2010 vinden de kerstvieringen plaats in Cultureel Centrum De Zaal in Heythuysen; op maandag voor WBC Weert, WBC Nederweert, WBC Reuver en Woongroep De Regenboog. Op woensdag voor WBC Roermond, WBC Heythuysen en Wonen/Logeren Junior. De viering zal in teken staan van het thema veranderingen. Het koor van Activiteitencentrum Pappelhof zorgt voor de muzikale invulling. De viering zelf zal ruim een half uur in beslag nemen. Na de viering is er de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, kerstbrood en sfeervolle livemuziek gezamenlijk de kersttijd in te luiden. Voor meer informatie over de kerstvieringen kunt u contact opnemen met Cor Voermans, teamleider WBC Heythuysen, telefoonnummer

5 8 9 Nieuwe teamleider: Dymphy Engels Mensen de kans geven zich te ontwikkelen Dymphy Engels werkt sinds september 2010 bij PSW Dagbesteding Roermond, als teamleider van Activiteitencentrum Herten en Atelier 37. Ze heeft opleiding en ervaring in de zorg en in het onderwijs. Ze heeft bewust gekozen voor PSW. Er wordt wel eens gesproken van het PSW gevoel. Ik voel het echt, als ik hier door de gang loop. De loopbaan van Dymphy Engels is gestart in de gehandicaptenzorg bij collega-instelling Sint Anna in Heel. Ze volgde de Z-opleiding en werkte er 11 jaar als groepsleider. Ze stapte over naar de ouderenzorg waar ze werkte als activiteitenbegeleider: eerst enige tijd bij ouderencentrum Ververshof in Weert en ook korte tijd als coördinator bij het Paradies, een inloopcentrum voor 55-plussers in Roermond. Ze kreeg veel te maken met vrijwilligers en dat vond ze leuk aan het werk. Toch bood het werk in de ouderenzorg haar niet de uitdaging die ze zocht. De nadruk lag er te veel op beheerstaken. Ik had er niet genoeg tijd voor de mensen zelf. Daar kreeg ik last van. Ruim 7 jaar geleden kreeg ze een baan als praktijkbegeleider en later opleidingsfunctionaris bij Stichting Land van Gelre en Gulick (nu Zorggroep Noord- en Midden-Limburg). Naast haar werk volgde ze de HBO-opleiding tot praktijkopleider en later ook nog weer de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn, onlangs afgesloten. Het werk als opleidingsfunctionaris heb ik 7 jaar gedaan en het beviel prima! Het werk is gericht op het begeleiden van leerlingen en stagiaires. Mensen coachen, stimuleren en motiveren om te blijven leren; om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat is echt mijn ding! Maar toch begon het op een gegeven moment te kriebelen. Ik wilde terug naar de gehandicaptenzorg. Ik werkte tot voor kort ook nog als begeleider thuis bij een meisje met een verstandelijke handicap, die overdag dagbesteding kreeg bij PSW. Dat is gestopt, omdat ze nu ook bij PSW woont en geen thuisbegeleiding meer nodig heeft. Maar dat vond ik erg leuk om te doen. Dymphy Engels koos zeer bewust voor PSW Dymphy Engels koos zeer bewust voor PSW. Mijn moeder werkt als huishoudelijk medewerker bij een van de centra van PSW en een goede vriendin van mij is hier teamleider. En ik kende PSW natuurlijk via dat meisje dat ik thuis heb begeleid. Ik had al veel gehoord over de sfeer van openheid en over het respect in de omgang met elkaar. Dus ik wilde zelf ook graag bij PSW werken. Ik heb gewacht tot er een vacature kwam die past bij mijn persoon en mijn kennis en ervaring. En toen ik in AC Herten had rondgekeken, was ik helemaal overtuigd. Het werk als teamleider bevalt haar prima. Ze ervaart veel raakvlakken tussen onderwijs en haar huidige functie. Ik vind eigenlijk alles leuk, zolang ik mensen de kans kan geven om iets te leren; kan stimuleren de mogelijkheden die ze in zich hebben, naar boven te halen. Dat kan in deze functie. De functie van teamleider wordt bij PSW heel anders ingevuld dan ik gewend was. Bij andere organisaties zit je als leidinggevenden steeds meer op kantoor en kom je steeds verder van de mensen af te staan. Hier werk ik juist tussen de mensen en kan ik iets betekenen voor zowel medewerkers als voor cliënten en hun ouders. Ik weet dat ik een goede keuze heb gemaakt! Samantha de Bodt Zo woon ik! PSW biedt verschillende woonvormen voor cliënten. Zij wonen in groepswoningen, in appartementencomplexen of zelfstandig in een appartement of woonhuis. PSW biedt in alle situaties begeleiding bij het wonen. In deze uitgave van de rubriek Zo woon ik! vertelt Samantha de Bodt over haar verhuizing naar het appartementencomplex in Reuver. Samantha de Bodt is 20 jaar. Vanuit het nieuw opgezette LeerWerk- Centrum in Ittervoort heeft ze een stageplaats in Activiteitencentrum Reuver. Hier werkt ze een paar uur per dag in de catering. Tot voor kort woonde ze bij haar ouders en zusje in Tegelen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Samantha de Bodt eerst in het woonbegeleidingscentrum in Reuver ging logeren. Maar toen ze met haar ouders naar de appartementen ging kijken, waren Samantha en haar ouders verkocht. Ze waren zo enthousiast, dat haar ouders meteen hebben geïnformeerd of Samantha er kon gaan wonen. Spannend Op het moment dat PSW Info Samantha interviewt, woont ze er nog niet en vinden de laatste handelingen plaats voor de verhuizing die drie weken later plaatsvindt. Samantha de Bodt vertelt enthousiast over haar toekomstige woning: Ik heb het appartement op de zolder uitgezocht. Het is heel mooi. Er zitten grote ramen in. Het heeft een schuin dak met dikke houten balken. Ik vond het meteen een gezellig appartement en ben blij dat ik daar kan gaan wonen. De meubels heb ik zelf uitgezocht en staan al in het appartement. Maar het is nog niet klaar. Er moeten nog wat spullen komen en er moeten nog lampen worden opgehangen. Ik neem niet veel mee vanuit de kamer bij mijn ouders, behalve de televisie en fotolijstjes met foto s van mijn ouders en zusje en van mijn vriend. Ik heb er veel zin in, maar ik vind het wel heel spannend en ben ook wel een beetje zenuwachtig. Het is toch de eerste keer dat ik zonder mijn ouders ga wonen. Oefenen Omdat het de eerste keer is dat Samantha uit haar ouderlijk huis gaat wonen, bood PSW haar de mogelijkheid om enige tijd in het nabij gelegen WBC Reuver te logeren om ervaring op te doen hoe ze zelfstandig moet wonen. Een week lang logeerde Samantha in een van de vier woningen van WBC Reuver. Ze kreeg ondersteuning en begeleiding bij het koken, poetsen, afwassen en de was doen. Ik heb er veel van geleerd en ben goed voorbereid om op mezelf te wonen. Ik kook bij mijn ouders ook wel eens, maar dat is een ander gasfornuis. Ik heb nu geleerd hoe ik het nieuwe moet gebruiken. Het was ook gezellig in de woongroep. Maar ik miste wel mijn eigen plekje en mijn eigen televisie. Daarom ben ik maar een week gebleven, maar ik mocht langer blijven als ik dat wou. Het liefste werk ik met bejaarden of iets met schilderen Sociale contacten Ik heb ook al kennisgemaakt met andere bewoners van de appartementen. Er wonen ook jongere mensen. Ik vind het leuk om contacten te krijgen. Ook gaat straks het trefcentrum open, dat in het appartementencomplex ligt. Daar wil ik dan vaak naartoe, om mensen te ontmoeten. Ik denk dat het goed voor me is om er te gaan wonen. Ik heb af en toe last van paniekaanvallen en moet dingen op mijn eigen tempo kunnen doen. Ik denk dat ik wat meer rust krijg als ik er woon. En dan ga ik uiteindelijk ook nog ergens anders stage lopen. Het liefste werk ik met bejaarden of iets met schilderen. Samen met Jeanne (Geene, jobcoach PSW Werk) ga ik daar naartoe werken. Appartementen Reuver Het appartementencomplex in Reuver bestaat uit tien eenpersoonsappartementen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke handicap. Ze hebben ieder een eigen appartement bestaande uit een woonkamer, een slaapkamer, een badkamer en een keuken. Er is begeleiding aanwezig. De appartementen zijn van oorsprong een voormalige basisschool. Omdat het een monumentaal pand is, zijn verschillende oorspronkelijke elementen bewaard gebleven.

6 10 11 Zelfstandigheid en weerbaarheid Cursus sociale weerbaarheid Het Info- en ondersteuningscentrum voor cliënten (IOC) van PSW is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en weerbaarheid van de cliënten. Uitgangspunt is de individuele vraag van de cliënt. Het IOC biedt diverse cursussen aan mensen met een verstandelijke handicap. Een van de cursussen is de cursus Sociale Weerbaarheid. De cursus wordt gegeven door Wies Frissen, trainer, en José Lenaers, co-trainer. Het motto is: kom van de stoel af. Iedereen doet actief mee en zo leren ze het meest. In een ruimte in Creatief Centrum Weert nemen zeven cliënten deel aan de cursus Sociale Weerbaarheid. Enige tijd geleden hebben ze de basiscursus Sociale Weerbaarheid afgerond en zijn ze gestart met de vervolgcursus. Er zijn al enkele bijeenkomsten achter de rug. Iedere bijeenkomst staat een andere vaardigheid centraal. Deze keer: kritiek geven. Wies Frissen: Voor veel cliënten is het moeilijk om kritiek te geven. Ze weten niet goed hoe ze dat moeten doen en durven het niet. Ze moeten leren voor zichzelf op te komen. Ook vinden veel cliënten het moeilijk om op een goede manier contact te maken met anderen of om op een juiste manier zich voor te stellen. Deze vaardigheden leren ze in de cursus Sociale Weerbaarheid. Inhoud cursus Sociale Weerbaarheid We beginnen een cursus altijd met een intakegesprek, waar ook de ouders en de persoonlijk begeleider bij worden betrokken. De intake is een kennismaking met de cliënt en we leggen uit wat de cursus inhoudt en wat we gaan doen. Daarbij overleggen we waar de cliënt aan wil werken, wat zijn of haar individuele aandachtspunten zijn. In de basiscursus leren de cliënten luisteren, kennismaken, iets vragen en nee zeggen. Iedere vaardigheid komt twee keer aan de beurt, er zijn in totaal acht bijeenkomsten. Na de basiscursus evalueren we de ervaringen en geven we advies. Hieruit volgt of we de deelnemer adviseren om de vervolgcursus te doen of stellen we voor om een andere cursus te volgen. In de vervolgcursus van acht bijeenkomsten komen de vaardigheden praatje maken, iets bespreken, kritiek geven en kritiek ontvangen aan bod, ieder twee keer. Iedereen actief meedoen Deze dag wordt kritiek geven geoefend. Wies en José laten via een aantal picto s zien welke stappen er doorlopen moeten worden om kritiek te geven: luisteren, nadenken, heeft de persoon verteld waar hij moeite mee had en hoe vertelde hij dat, hoe was de reactie, is er een oplossing gezocht? Door middel van een videofragment laten ze zien wat een foute manier van kritiek geven is en wat een goede manier is. Wies vraagt vervolgens of twee cliënten het toneelstukje willen naspelen. Het motto in de cursus is: kom van de stoel af. De basis van zulke cursussen is om iedereen mee te laten Het motto is: kom van de stoel af doen. Iedereen komt ook aan de beurt. We doen veel met rollenspellen; twee cliënten spelen een situatie na. De anderen observeren en letten op of de stappen zijn doorlopen. Een bijeenkomst duurt best lang en het is dan moeilijk voor de cliënten om de concentratie vast te houden. Dat is ook de reden dat we iedereen actief mee laten doen. Zo blijft iedereen actief en geconcentreerd. Rollenspellen De twee cliënten Marieke en Renée spelen de foute manier van kritiek geven na. De anderen kijken en iedereen doet actief en enthousiast mee. Daarna wordt geoefend om op een goede manier kritiek te geven. Iedereen komt aan de beurt. De overigen luisteren en observeren en bespreken of alle stappen zijn doorlopen. Door de ontspannen sfeer voelen de deelnemers zich op hun gemak en durven ze te oefenen. De tijd vliegt voorbij en het einde van de cursus nadert. De deelnemers krijgen tot slot een huiswerkopdracht mee. Wies en José helpen iedereen met het opstellen van een huiswerkopdracht waarin kritiek geven centraal staat en gericht is op het leerproces van de deelnemer. Deze opdracht moeten de cliënten met hun ouders of begeleider oefenen en wordt volgende week besproken. Achterban Juist de huiswerkopdrachten zijn belangrijk, vertellen Wies en José. Hiervan leren de cliënten het meest. Het toepassen in de praktijk blijkt toch moeilijker dan tijdens de cursus. Door te oefenen krijgen ze zelfvertrouwen en dat is nodig om het in de praktijk toe te passen. Oefenen doen ze met de achterban, de ouders of begeleider. We hechten er veel waarde aan om hen te betrekken bij de cursus. We organiseren dan ook twee bijeenkomsten voor hen; in het begin waarin we uitleg geven over de cursus en in het midden van de cursus waarin we de stand van zaken bespreken. Na afloop vragen we ook hoe de cursus ervaren is door de cliënt, ouders en begeleiders en of er ontwikkelingen te zien zijn bij de cliënt. Uiteraard kunnen op- en aanmerkingen ook benoemd worden tijdens de bijeenkomst voor de achterban. We merken een grote betrokkenheid van de achterban, en dat is een grote meerwaarde. Als zij op de hoogte zijn, kunnen ze inspringen als er in de praktijk een situatie zich voordoet. Cursusoverzicht IOC Het Info- en ondersteuningscentrum voor cliënten (IOC) biedt diverse cursussen voor mensen met een verstandelijke handicap: Minder vaak uit de bocht; leren omgaan met spanningen Sociale weerbaarheid basis Sociale weerbaarheid vervolg Alles wat je moet weten over alcohol In memoriam Rob Vorstermans Overleden 25 oktober 2010 Rob was 42 jaar en woonde al 25 jaar in WBC Heythuysen. Hij zou binnenkort weer terug verhuizen naar het verbouwde WBC aan de Magdalenastraat en had hier heel veel zin in. Rob heeft met veel plezier in AC Pappelhof en AC Herten gewerkt. Zijn grootste hobby s waren muziek, maar vooral vrachtauto s. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers gaan Rob heel erg missen, maar zijn blij dat ze hem hebben leren kennen. David Ketelaars Ik vind de rollenspellen grappig. Ik werk in het Sint Jans Gasthuis en heb daar geoefend om me voor te stellen aan andere mensen. Marieke Valkenier Ik vind het heel leerzaam. Ik leer om voor mezelf op te komen en dat vind ik fijn. Renee Baede Ik heb veel geoefend en ben nu spontaner en losser geworden. Ik durf nu een praatje te maken met mensen. Zorg voor jezelf; stoppen met roken Omgaan met gevoelens Ik kan kiezen Klikker de klik; computerbasis Hygiëne op het werk Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IOC via telefoonnummer In memoriam Marion Berben Overleden 29 oktober 2010 Marion was 45 jaar en woonde op één dag na 25 jaar in WBC Heythuysen. Marion was 17 jaar met veel plezier werkzaam binnen dagbesteding Weert, waar ze ook bekend stond als een hartelijke, behulpzame vrouw. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers gaan Marion heel erg missen en zullen haar nooit vergeten.

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg vrijwilligers bij PSW vrijwillig maar niet vrijblijvend PSW PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking PSWDagbesteding

voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking PSWDagbesteding voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking PSWDagbesteding PSWDagbesteding PSW Dagbesteding biedt (begeleiding bij) zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking vanaf

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

het behartigen van belangen van de cliënt

het behartigen van belangen van de cliënt het behartigen van belangen van de cliënt het regelen van (wettelijke) vertegenwoordiging Waarom deze brochure? Lunet zorg verleent zorg en ondersteuning aan bijna 2400 cliënten met een (verstandelijke)

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

Hét complete overzicht van alle organisaties bij u in de buurt die hun deuren openen in de week van 14 tot en met 19 maart

Hét complete overzicht van alle organisaties bij u in de buurt die hun deuren openen in de week van 14 tot en met 19 maart Hét complete overzicht van alle organisaties bij u in de buurt die hun deuren openen in de week van 14 tot en met 19 maart Geopend op woensdag 16 maart 2016 GHZ = gehandicaptenzorg = verpleeg- en verzorgingshuizen

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Werken en dagbesteding

Werken en dagbesteding Werken en dagbesteding Leven zoals jij dat wilt Minke wil ervaring opdoen voor een baan in de bediening Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Activiteiten

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

PSW Daar wil je werken! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

PSW Daar wil je werken! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg PSW Daar wil je werken! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Inhoudsopgave PSW algemeen PSW algemeen 3 PSW als werkgever 11 Medewerkers 22 Opleiding en stage 26 PSW (Stichting Pedagogisch

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011 Nieuwsbrief Wijziging kerstvakantie Vanwege de uiteenlopende vakantieperiodes van de verschillende scholen, hebben wij de vakantie periode aangepast. Wij zijn buiten week 51 en 52 nu ook de eerste week

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding REINAERDE Dat is mensenwerk 1 met ondersteuning en zorg bij Reinaerde Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Ambulante Begeleiding Op zoek naar een woning Individueel met begeleiding in de buurt

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Altijd weer zo n moment van even terug kijken. Zeker de afgelopen decembermaand met alle activiteiten. We kunnen terugkijken op een

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Begeleiding bij faalangst

Begeleiding bij faalangst Begeleiding bij faalangst Begeleidingsvormen Vanaf schooljaar 2015-2016 geeft de Stichtse Vrije School de cursus Zelfvertrouwen. Deze cursus is gericht op de omgang met stressvolle situaties rondom school

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu?

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Bezoekadressen: Meander Medisch Centrum Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Locatie Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn Locatie Barneveld (Medisch Centrum de Burgt)

Nadere informatie

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Aanmelden informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Vind je dat je in het weekend te veel coke, speed of xtc gebruikt? Heb je weer geblowd of gedronken, terwijl je dat

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Hoi allemaal, Groetjes, Kim

Hoi allemaal, Groetjes, Kim Even voorstellen Ik heet Harjon van den Poll, ben 38 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben creatief, ondernemend, sociaal en sportief. Mijn passie is om mensen te laten ervaren wat ze willen

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Ondersteuning bij werk en activiteiten ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Voorpagina: Arthur Klous houdt van zijn werk in een kopieerwinkel. Ik heb het hier uitstekend

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven!

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven! Lééf je leven! Wie zijn wij? Wij vormen een groep zelfstandig werkenden met een aanbod van diverse diensten gericht op senioren in en rondom Zeist. Ons samenwerkingsverband noemen we (). Wij hebben elkaar

Nadere informatie

Leer & werkomgeving De Ervaring

Leer & werkomgeving De Ervaring Leer & werkomgeving De Ervaring Ik leer hier veel meer IN T KORT Linda Grimbergen, leerling Tijdens de introductieweek hingen we zelf in de tillift. Als je zo hangt, besef je dat het voor deelnemers belangrijk

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Weerbaarheid Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en opgroeien, dat is handig!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie