IZA blij met contractverlenging VNG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IZA blij met contractverlenging VNG"

Transcriptie

1 jaargang 7 nummer 1 maart izainbedrijf 2011 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 Inhoud ACTUEEL 2 Tieners de baas In Valkenswaard zijn tieners één dag per jaar de baas. Raadsleden, ambtenaren én scholieren zijn daar enthousiast over. IZA blij met contractverlenging VNG Verbeter uw brein Een beter geheugen en concentratievermogen zijn binnen handbereik. Dankzij de Werkgeheugentraining van IZA Bedrijfszorg. Verder in dit nummer: Nieuw voor werkgevers: Mijn IZA Veel animo voor IZA Gezondheidstour Vraag en antwoord IZA Vriendendienst: Starten met fitness Gezonder eten en bewegen dankzij training In het werkveld: IZA key accountmanager Bas Havekes IZA Tip: onze reisverzekeringen De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het contract met IZA verlengd tot eind De verlenging is bij IZA vanzelfsprekend met vreugde ontvangen. Vooral ook omdat de VNG positief gestemd is over de tarieven en de kwaliteit van de dienstverlening. Op IZA s kwaliteit van dienstverlening was tijdens de reorganisatie in 2009 nog wel wat kritiek. Daar is IZA mee aan de slag gegaan en inmiddels is de service weer op peil. Dit was een reden en er is nog een reden waarom de VNG het contract heeft verlengd. Het is op dit moment onzeker hoe de zorg en de zorgverzekering er over een paar jaar uit zullen zien, zegt Jacques van Zoelen, commercieel directeur van IZA. Dat maakt het voor de VNG moeilijk om precies te omschrijven wat ze verlangt van een contract. En voor zorgverzekeraars is het lastig om een aanbod te doen. Want dat zou dan gelden voor een realiteit die nu nog niet bestaat. De besluitvorming op zorggebied heeft immers een tijdlang vrijwel stilgelegen en het is heel waarschijnlijk dat allerlei zaken ingrijpend gaan veranderen. Visie van IZA IZA is ervan overtuigd dat besparingen in de zorgsector noodzakelijk zijn. Maar volgens Van Zoelen moeten kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg wel worden gega randeerd. Goede, betaalbare zorg hoort in ons land een normale zaak te zijn, meent hij. Ook in tijden van bezuiniging. Het kabinet-rutte onderschrijft dat, dus ziet IZA positieve aanknopingspunten in het voorgenomen beleid. Vooral als bezuinigingen niet alleen op korte, maar ook op lange termijn resultaten opleveren. We zijn blij met de aandacht voor kwaliteit en met het belang dat aan ketenzorg wordt gehecht. Bovendien heeft het kabinet maatregelen voorgesteld om de zorg betaalbaar te houden waar wij al eerder voor hebben gepleit. Van Zoelen doelt daarmee bijvoorbeeld op het uitbreiden van de vrije prijsvorming in ziekenhuizen, meer risicodragendheid voor zorgverzekeraars en het verschuiven van ggz van tweede- naar eerstelijnszorg. Volgens IZA heeft het eigen risico geen effect IZA plaatst ook kanttekeningen bij een aantal zaken in de gezondheidsparagraaf van het regeerakkoord. Zo pleit IZA voor een rigoureuze over heveling van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet en heeft het eigen risico volgens de zorgverzekeraar geen effect. IZA is daarom voorstander van eigen bijdragen, bij voorkeur te betalen aan de zorgaanbieder. Verder onderkent IZA de noodzaak van strikter pakketbeheer, mits dat niet ten koste gaat van de kwaliteit. Ook mag het geen onbedoelde financiële effecten veroorzaken. Het is jammer dat dit kabinet 50 miljoen euro wil korten op subsidies voor preventie, stelt Van Zoelen. De kosten van preventie gaan nu eenmaal voor de baat uit. Een gezonde leefstijl kan wel ziekten en behandelingen voorkomen. En daarmee ook de kosten beperken die daarmee gemoeid zijn. Effectieve ADHD-behandeling Neurofeedback geeft meer kwaliteit van leven aan kinderen met ADHD én hun ouders. IZA vergoedt de behandeling ruim. Lees verder op pagina 54 Divers = productief Je begrijpt je klanten beter als je organisatie een afspiegeling is van je doelgroepen. Op pagina 6 leest u meer over diversiteit 4

2 2 Tieners als raadslid Eén dag per jaar zijn tieners de baas in de gemeente Valkenswaard. Ook dit jaar, op 5 april, zijn tientallen scholieren een dagje gemeenteraadslid. Ze komen met voorstellen, voeren debatten, stemmen en kiezen een plan dat de gemeente gaat uitvoeren. De vonken spatten er soms vanaf, aldus raadslid en medeorganisator François Smits. In het begin zijn ze vaak niet echt enthousiast, de scholieren van vier havo en vijf vwo. Gemeentelijke politiek, dat is toch saai? Veel jongeren hebben zelfs nog nooit een voet in het gemeentehuis gezet, vertelt CDA-raadslid Smits. Redenen genoeg dus voor de politieke partijen en gemeentelijke organisatie om de JoPo-dag te organiseren met Scholengemeenschap Were Di. JoPo staat voor Jongeren en Politiek. Tijdens deze dag ontdekken de jongeren wat de gemeente zoal doet en hoe politieke processen werken. Smits merkt dat ze dit interessant vinden. Het is bovendien mooi om te zien hoeveel talent sommige jongeren hebben, bijvoorbeeld voor het presenteren en verdedigen van een plan. De vonken spatten er soms vanaf. Een van de scholieren die aan de JoPo-dag van 2008 meedeed, is nu zelfs echt raadslid! en maken een krant die aan het einde van de dag wordt uitgedeeld. Volledige medewerking In de afgelopen jaren zijn diverse ideeën van de Valkenswaardse scholieren daadwerkelijk uitgevoerd. Zo is er in het centrum een bewaakte fietsenstalling geopend. En in een ander jaar hebben de jongeren kleding en spelletjes verzameld, die de Voedselbank heeft uitgedeeld aan mensen met een minimuminkomen. Toch kwam het winnende voorstel niet elk jaar van de grond, tot Smits zijn spijt. Omdat het te veel geld kostte. Of omdat de winnende jongeren het project zelf moesten uitvoeren. Wat dan niet gebeurde, omdat het vrijwillig is en ander schoolwerk al snel voorgaat. Voortaan pakken Presenteren en debatteren 45 juniorraadsleden meldden zich dit jaar aan voor de JoPo-dag. Hun deelname is op vrijwillige basis en er zijn dus geen studiepunten mee te verdienen. Op school doen de jongeren het nodige voorwerk. Vier leerlingen vormen samen één fractie die nadenkt over een project dat het algemeen belang van Valkenswaard dient. Op de JoPodag zelf volgen de leerlingen workshops. Daarin leren ze interviewen, onderhandelen, presenteren en debatteren; vaardigheden die een raadslid in de praktijk nodig heeft. Vervolgens werken alle fracties een raadsvoorstel uit dat ze s avonds tijdens een speciale raadsvergadering presenteren. Smits: De burgemeester zit deze vergadering voor en net als bij een echte vergadering zijn toeschouwers welkom. De jongeren debatteren over de voorstellen, lobbyen om collega-raadsleden mee te krijgen en stemmen welk plan uitgevoerd gaat worden. Ook de pers is aanwezig: uiteraard eveneens scholieren van Were Di. Zij interviewen zowel hun klasgenoten als de echte ambtenaren Diverse ideeën zijn daadwerkelijk uitgevoerd we die follow-up beter aan. Er is sinds een paar jaar een budget voor gereserveerd van euro en een ambtenaar helpt bij de uitvoering van het project. Deze bekijkt bovendien of de scholieren het project als maatschappelijke stage kunnen doen, waardoor het vrijwillige karakter er vanaf is. Het CDA-raadslid is vol lof over de gemeentelijke organisatie. Het JoPo-project krijgt volledige medewerking. In een draaiboek staat welke ambtenaar wat doet op die dag. Ook hebben de scholieren de hele dag beschikking over computers, telefoons, eten en drinken. Ik merk dat de ambtenaren het fantastisch vinden om tijd en energie in de jongeren te steken. Want ook voor hen geldt: je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het werven van nieuwe, enthousiaste medewerkers! Gemeente Arnhem de fitste Arnhem is de grote winnaar van IZA Fitste Gemeente van Gelderland De tien collega s van het winnende team krijgen een schaatsclinic met Rintje Ritsma. Bij de prijs hoort ook een gezondheidsdag voor alle collega s van het Arnhemse stadhuis. Op de tweede plaats in de competitie eindigde een ander team van Arnhemse ambtenaren. Gemeente Harderwijk werd derde. Elf Gelderse gemeenten met in totaal 171 medewerkers hebben tien weken lang flink gesport. Samen zijn zij 418 kilo afgevallen en bij 75 procent is de body mass index (BMI) verlaagd. IZA Fitste Gemeente van Gelderland wordt georganiseerd door de Gelderse Sport Federatie (GSF). Met deze sportieve strijd willen GSF en IZA een fitte leefstijl onder ambtenaren bevorderen en daarmee tegelijkertijd alle inwoners van gemeenten het goede voorbeeld geven. Colofon IZA in bedrijf is een uitgave van IZA Zorgverzekeraar en verschijnt vier keer per jaar. Collectiviteiten en andere relaties van IZA krijgen deze krant toegestuurd. Nummer 1, maart 2011 Hoofdredactie: IZA Zorgverzekeraar Concept, redactie en productie: HDtt Communicatieadvies, Nijmegen Fotografie: Istockphoto, Shutterstock, August Swietkowiak, Henk Veenstra, Dennis Vloedmans, Heidi Wils Artdirection en vormgeving: Wunderbar, Nijmegen Druk: Jac van Hardeveld printendruk, Dodewaard Redactieadres: IZA in bedrijf, Postbus 445, 5600 AK Eindhoven

3 izainbedrijf Actueel 3 Verzekeringszaken eenvoudiger beheren Nieuw: Mijn IZA voor werkgevers U bent uw medewerkers nog beter van dienst dankzij Mijn IZA voor werkgevers. Daarmee meldt u heel eenvoudig zelf een medewerker aan of af voor een IZA-verzekering. Dit nieuwe onderdeel van de IZA-website gaat nog vóór de zomer online, vertelt programmamanager Maarten Straathof van IZA. Wat kan een werkgever met Mijn IZA doen? Met deze nieuwe digitale service kan een P&O er verzekeringszaken regelen voor de medewerkers van zijn organisatie. Kiest bijvoorbeeld een nieuwe medewerker voor IZA, dan meldt de P&O er hem op zijn verzoek eenvoudig aan via Mijn IZA. Gaat iemand uit dienst en moet de collectieve verzekering worden gestopt, dan kan dit eveneens via Mijn IZA. Voor de afdeling P&O is Mijn IZA bovendien een handige bron van informatie. De afdeling heeft snel een helder overzicht welke medewerkers bij IZA zijn verzekerd. En dit is pas het begin: in de toekomst breiden we Mijn IZA uit met nog meer functionaliteiten. Wat zijn de voordelen van deze digitale service? De P&O er kan op elk moment het actuele totaaloverzicht opvragen van welke medewerkers bij IZA verzekerd zijn. Daarnaast kan hij op elk gewenst moment een verzekerde aan- of afmelden als die daarom verzoekt. De P&O er hoeft dit soort wijzigingen dus niet meer op te sparen om ze eenmaal per maand aan IZA te verzenden. Nu maken sommige P&O ers nog wel eens aparte Excelbestanden met alle wijzigingen. Die versturen ze naar onze binnendienst, die de wijzigingen in het IZA-systeem doorvoert. Mijn IZA kost de P&O er minder tijd en werkt heel eenvoudig. Bijkomend voordeel is dat IZA sneller op de hoogte is van wijzigingen en die dus ook eerder kan verwerken, zodat de juiste premie op het salaris wordt ingehouden. Omdat de service een onderdeel is van hoeven werkgevers er geen programma voor te downloaden. Wanneer gaat Mijn IZA werken? We voeren de nieuwe service geleidelijk in, dus niet bij al onze klanten tegelijk. Een klant krijgt van ons bericht als zijn organisatie aan de beurt is. Het streven is dat vóór de zomer alle P&O ers zijn uitgenodigd om met Mijn IZA te gaan werken. We hebben een heldere handleiding opgesteld waarin de service staat uitgelegd. Overigens is Mijn IZA zo gebruikersvriendelijk dat de meeste onderdelen zich vanzelf wijzen. Heeft iemand toch een vraag, dan kan hij ons bellen of mailen via een nieuwe verzekerden aanmelden speciaal telefoonnummer en adres. Ook de vaste verzekerden afmelden IZA-contactpersonen van de op elk moment totaaloverzicht P&O er zijn hem natuurlijk graag van dienst. verzekerden opvragen Wat is mogelijk met Mijn IZA Fitter met bedrijfsfitness Met bedrijfsfitness bereikt u zelfs medewerkers die niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in sporten. Dit heeft onderzoek van het Nationaal Gezondheidsplan onder ruim 600 medewerkers van verschillende bedrijven aangetoond. Opvallend is dat zelfs van de personen die niet aan de bedrijfsfitness meedoen, de helft meer gaat bewegen. Dus alleen al het aanbieden door de werkgever leidt tot meer beweging. De medewerkers die fitnessen, motiveren hun collega s om actiever te worden. En u weet het, sportende medewerkers zijn minder vaak ziek en hebben meer energie. Ook is het aanbieden van bedrijfsfitness een secundaire arbeidsvoorwaarde die u als werkgever interessanter maakt. Fitnessen buiten het werk om is ook mogelijk, dankzij de IZA Vriendendienst Starten met fitness. Meer hierover leest u op pagina 6 van deze IZA in bedrijf. Klaar voor de start Zo n ambtenaren uit alle Nederlandse gemeenten rennen op 23 maart door de bossen van Lelystad-Noord. Zij doen mee aan de NK Veldloop voor Gemeenteambtenaren. De deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van zes, negen en twaalf kilometer. Zoals gebruikelijk is IZA een van de hoofdsponsors en staat de negenkilometerloop geheel in het teken van IZA. IZA hecht waarde aan een gezonde leefstijl en ondersteunt daarom graag dit sportieve evenement. De NK Veldloop wordt al sinds 1988 gehouden en behoort tot de grootste sportevenementen voor gemeenteambtenaren in Nederland. Elk jaar organiseert een andere gemeente het NK. De inschrijving om dit jaar deel te nemen, is gesloten. Maar u bent natuurlijk van harte welkom om op 23 maart de lopers aan te moe digen. Meer infor matie vindt u op Twitter met ons mee via

4 4 Medewerkers waren erg te spreken over de adviezen Belangstelling boven verwachting IZA Gezondheidstour doet Grootegast aan De medewerkers van de Groningse gemeente Grootegast zijn zeer fit. Dat bleek uit de gezondheidsdag die op 23 november 2010 in het gemeentehuis werd georganiseerd. We werden enthou siast van het uitgebreide programma, vertellen organisatoren Diena Pama en Sjoerdje Pera. In het voorjaar van 2010 hield de gemeente een groot tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Het waren de werknemers die daarin aangaven behoefte te hebben aan meer activiteiten op het gebied van gezondheid. We merken dat mensen sowieso meer met hun gezondheid bezig zijn. De oudere medewerkers willen zo lang mogelijk gezond blijven, de jongeren sporten veel. Ze bewegen en eten bewust. Daar zijn we blij om, want het is met uitzondering van de buitendienst toch vooral zittend kantoorwerk dat we hier doen. De gemeente heeft geen gezondheidsbeleid geformuleerd, maar heeft wel kleine, losse activiteiten opgezet. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld meedoen aan een fietsregeling, vertelt Pama. En we onderzoeken de mogelijkheid om in de toekomst fitness aan te bieden. Volgens de twee personeelsadviseurs paste een gezondheidsdag daar perfect in. Van andere gemeenten in de buurt van Grootegast kregen Pama en Pera informatie over de IZA Gezondheidstour. We werden erg enthousiast toen we de mogelijkheden met IZA bespraken. Vooral het uitgebreide programma sprak ons aan. Appels ter promotie Op 23 november 2010 werd de kantine van het gemeente huis omgetoverd tot gezondheidscentrum. Er was een fysiotherapeut die met een fietstest het uithoudingsvermogen van medewerkers testte. Een diëtiste controleerde cholesterol, suiker en bloeddruk, somt Pama op. Een voorlichter van IZA kon mensen meer vertellen over hun zorgverzekering. Er stonden tafels met gratis gadgets, zoals lipbalsem, folders en pennen, en iedereen kon een stoelmassage krijgen. En aan het eind van de dag verlootte IZA running coaches onder degenen die hadden meegedaan. De running coach is een mp3-speler waarop hardloopprogramma s zijn ingesproken door Renate Wennemars. Het bijzondere product is ontstaan door samenwerking van IZA en de Atletiekunie. Uiteraard ontbrak ook de IZA FitCheck-zuil niet in Grootegast. De zuil meet snel en betrouwbaar iemands bloeddruk, hartslag, gewicht, vetpercentage en body mass index (BMI). De opkomst tijdens de gezondheidsdag was met 70 procent zeer goed. Dat kwam mede door de goede promotie. Een week voor aanvang werd een mailing van IZA rondgestuurd. En de dag vóór het evenement kreeg iedereen een appel met een vlaggetje eraan om hen er nogmaals op te attenderen. We hadden een schema opgesteld met tijden waarop een afdeling langs kon komen. De opkomst was echter zo hoog dat er soms tijd te kort was om iedereen aan alle onderdelen te laten deelnemen. Beide personeelsadviseurs signaleerden nog enkele andere aandachtspunten, zoals de grootte van de ruimte. Die was vrij beperkt, zegt Pera. Je krijgt daardoor alles van elkaar mee en ziet hoe iedereen presteert. Ik kan me voorstellen dat voor sommigen de privacy een drempel vormde om mee te doen. Weinig inspanning nodig De medewerkers waren erg te spreken over de adviezen die ze kregen en dat ze hun persoonlijke fitheidsprofielen konden vergelijken met normwaarden. En ze vergeleken hun persoonlijke resultaten ook met elkaar, vult Pera aan. Er zijn wel een paar collega s met overgewicht, of met verhoogd cholesterol, maar over het algemeen zijn onze medewerkers fit, weten de adviseurs nu. Om de medewerkers te stimuleren aan hun gezondheid te blijven werken en resultaat te kunnen meten, wil Grootegast de IZA Gezondheidstour nogmaals uitnodigen. De samenwerking met IZA verliep zo soepel. De zorgverzekeraar heeft het programma beschikbaar gesteld, van ons was relatief weinig inspanning nodig. Het was gewoon goed georganiseerd! Wilt u meer weten over de IZA Gezondheidstour? Neem dan contact op met uw IZA key accountmanager.

5 izainbedrijf De klant centraal 5 IZA vergoedt ADHD-behandeling ruim Neurofeedback leidt hersengolven in goede banen Concentratieproblemen zijn voor een kind met ADHD of ADD de dagelijkse praktijk. Maar het is mogelijk om de hersengolven die hiervoor zorgen, te beïn vloeden: met neurofeedback kan een aanzienlijke verbetering worden behaald. Dat is gunstig voor het kind én voor de rest van het gezin. Met medicijnen zoals Ritalin, gesprekstherapie of psycho-educatie valt er wel iets aan ADHD of ADD te doen, maar lost niet alles op. Sinds begin dit jaar vergoedt IZA een behandelmethode die bij 60 tot 70 procent van de kinderen een echte verandering teweeg kan brengen: neurofeedback. De methode is nog vrij nieuw, maar geeft nu al zulke goede resultaten dat wij ervan overtuigd zijn dat deze in het vergoedingenpakket thuishoort, zegt Angelique Moonen, IZA-zorg inkoper en productspecialist voor de nieuwe behandeling. geconcentreerd zijn. Tijdens een neurofeedbacksessie worden de goede hersengolven getraind, terwijl de golven die overactief gedrag veroorzaken minder sterk worden gemaakt. Dit alles gaat aan de hand van spelletjes, zoals een bal op een scherm in beweging brengen met hersenkracht. De beste resultaten voor neurofeedback worden behaald bij kinderen, omdat ze nog flexibele hersenen hebben. Moonen: Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de training een grote verbetering kan betekenen voor kinderen met ADD of ADHD. Ook volwassenen kunnen er baat bij hebben, maar hun hersenen zijn wat minder beïnvloedbaar. Helaas helpt neurofeedback ook niet bij ieder kind, omdat de oorzaak van ADHD of ADD niet altijd in trainbare Wat vergoedt IZA? hersengolven ligt. Als de neurofeedback aanslaat, heeft dat een positief effect op het hele gezin. De kwaliteit van leven wordt veel beter, zegt de IZA-product specialist. Reden genoeg dus om de mogelijkheid in elk geval te onder zoeken. Een gespecialiseerd behandelaar gaat via een intake, bestaande uit een EEG, vragenlijst en interview, na of een kind in aanmerking komt voor verdere behandeling. Pure hersenkracht Neurofeedback is een hersentraining. Met elektroden die op het hoofd geplaatst worden, kan de behandelaar hersengolven op een computer zichtbaar maken. Sommige hersengolven veroorzaken het gedrag dat hoort bij bijvoorbeeld ADHD, andere horen juist bij normaal gedrag zoals Kinderen tot achttien jaar die ADHD of ADD hebben, komen in aanmerking voor neurofeedback. Zij krijgen tot euro vergoed vanuit het IZA Classic of IZA Perfect pakket. Dit komt overeen met de gemiddelde kosten van de behandeling. Wist u dat In deze nieuwe rubriek beantwoordt IZA veelgestelde vragen van P&O ers en andere contactpersonen in de publieke sector. het jaarlijkse VNG Jaar congres plaatsvindt op 7 en 8 juni IZA is een van de sponsoren. Noteer het congres alvast in uw agenda! slechts 18 procent van de medewerkers bij gemeenten jonger is dan 35 jaar. Op de hele arbeidsmarkt is dat 36 procent. 56 procent van de gemeentelijk ambtenaren is ouder dan 45 jaar, tegenover 36 procent op de arbeidsmarkt. Op pagina 6 leest u waarom het zo belangrijk is dat uw organisatie jonge én oude medewerkers heeft, maar ook allochtone en autochtone. Vraag en antwoord Krijgt een tijdelijke medewerker ook collectivi teits korting op de IZA Zorg verzekering en Aanvullende Verzekering? Ja. De medewerker moet dan wel een arbeidscontract met of aanstelling bij uw organisatie hebben. Zo hebben uitzendkrachten en gedetacheerden van een andere organisatie geen recht op korting. En uiteraard moet u als werkgever een collectief contract hebben gesloten met IZA. Heeft uw organisatie een contract voor de IZA Gemeentezorgpolis, dan hebben ook de buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand en de leden van de vrijwillige brandweer recht op collectiviteitskorting. Als een medewerker uit dienst gaat, vervalt zijn korting op de zorgverzekering dan voor de rest van dat jaar? Dat ligt eraan. Heeft uw medewerker een andere baan? De korting geldt dan alleen voor de maanden dat de medewerker bij u in dienst was. Vaak heeft de nieuwe werkgever ook een collectief contract bij een zorgverzekeraar. Adviseer uw medewerker om te informeren of hij vanuit dat contract korting kan krijgen. Gaat uw medewerker met pensioen? Voor de meeste contracten die IZA met werkgevers heeft, geldt dat de medewerker aan de collectiviteit kan blijven meedoen en dus recht houdt op korting. Mogelijk verandert dan wel het kortingsbedrag. Als een medewerker overlijdt, hebben de gezinsleden dan de rest van dat jaar nog recht op zijn collectieve zorgverzekering? Dat is afhankelijk van wat er in het collectieve contract met IZA is geregeld. In veel gevallen is het zo dat er een nabestaandenuitkering volgt. Gezinsleden kunnen dan de rest van dat jaar blijven meedoen aan het collectieve contract. Heeft u een vraag, stel deze dan aan uw IZA key accountmanager. Of naar en vraag én antwoord komen in deze rubriek te staan.

6 6 IZA Vriendendienst Diversiteit zorgt voor vitale organisaties Organisaties moeten mensen zo goed mogelijk inzetbaar houden én aantrekkelijk zijn voor nieuwe medewerkers. Dit komt ook het werkplezier ten goede en verlaagt verzuim. Diversiteit speelt bij vitale organisaties een belangrijke rol, zegt Bart de Zwart van AStri Beleidsonderzoek en -advies. Hij ziet diversiteit breder dan bijvoorbeeld de verdeling man-vrouw of autochtoon-allochtoon. IZA Vriendendienst Starten met fitness zes maanden onbeperkt sporten, met korting gratis fitheidsanalyses, beweegadvies en leefstijlwebsite keuze uit ruim 550 fitnesscentra Wat houdt Starten met Fitness in? Wil uw medewerker gezond(er) leven, maar twijfelt hij of fitness iets voor hem is? Wijs hem dan op de IZA Vriendendienst Starten met fitness. Daarmee probeert hij zes maanden lang fitness uit. Uw medewerker kan terecht bij een van de ruim 550 fitnesscentra van Intenz. De cursus start en eindigt met een gratis fitheids analyse (ter waarde van gemiddeld 70 euro). Uw medewerker betaalt geen inschrijfgeld en traint zes maanden onbeperkt, tegen een speciaal kortingstarief. Deskundige instructeurs geven beweeg advies en stellen een trainingsprogramma op maat op. En via een gratis leefstijlwebsite kan uw medewerker alle vorderingen bijhouden, adviesrapporten inzien en informatie over een gezonde leefstijl vinden. Kijk voor meer informatie op Daar staat hoe uw medewerker zich kan aanmelden. De brandweer in Utrecht had een probleem: het korps kon moeilijk aan nieuw personeel komen. Werven onder allochtonen bleek een blinde vlek. Bart de Zwart: De brandweer heeft er enorm aan getrokken om die groep te bereiken. Het korps schoolde uiteindelijk drie allochtone brandweerlieden om tot assistent-p&o ers. Met succes wierven zij in hun eigen netwerk. Het Utrechtse voorbeeld geeft volgens hem aan dat de arbeidsmarktpositie van organisaties erg belangrijk is. Veel organisaties hebben moeite met werving en selectie. Imago is vaak een probleem. Pas dat aan zodat je aantrekkelijk wordt voor al je doelgroepen. Een bedrijf met vergrijsd personeel is minder sexy voor jongeren, allochtonen sollici teren minder makkelijk bij een wit bedrijf. De Zwart is senior beleidsonderzoeker en adjunct-directeur bij AStri. Dit bureau is een partner van IZA op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Afgelopen jaren is veel gedaan aan doelgroepen beleid, zegt De Zwart. Met name overheden spannen zich in om meer vrouwen en allochtonen aan te trekken. In de praktijk blijkt dit vaak lastig, maar we zien ook genoeg organisaties waar dit wel lukt, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Het is goed een afspiegeling te zijn van de klanten die je bedient, zegt hij. Zo doet een gemeente met veel allochtone inwoners er goed aan ook allochtonen achter de balie te hebben. Je begrijpt je klanten beter als je organisatie een afspiegeling is van je doelgroepen. Op de werkvloer én in de top. Zo werkt het voor elke organisatie. Een bedrijf in sportartikelen kan niet zonder medewerkers die sportief zijn. En wie jongeren als doelgroep heeft, zal ook jonge mensen in dienst moeten hebben. Maatschappelijke trend Maar diversiteit is meer dan verschillende leeftijden, seksen of etniciteiten op de werkvloer. Ook binnen doelgroepen bestaat diversiteit. Bijvoorbeeld in capaciteit, behoefte en gezondheid. Volgens De Zwart moet een organisatie ook aansluiten bij de maatschap pelijke trend van individualisering. Vooral jongeren willen een werkomgeving die bij hun identiteit past. En bij oudere werknemers verandert vaak wat ze nog kunnen, willen of waar ze goed in zijn. Veertig jaar met dezelfde taak komt steeds minder voor. De senior beleidsonderzoeker pleit ervoor dat organisaties zich zo goed mogelijk richten op individuele wensen, waarbij de organisatiedoelen uiteraard niet uit het oog worden verloren. Dat vraagt vaak om een cultuuromslag die ook Organisaties moeten zich ook richten op individuele wensen door leidinggevenden gedragen wordt. Goed personeelsbeleid houdt rekening met verschillen in mensen. Ik pleit voor een herijking van hrm-beleid: ga uit van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Zo kan het voor mensen vanaf veertig of vijftig goed zijn om een wending te geven aan hun carrière. Het begint volgens De Zwart heel basaal met goede functioneringsgesprekken door leidinggevenden. Je moet je medewerkers kennen en veranderingen zien. Let op hun capaciteiten, wensen en behoeften en kijk ook naar vaardigheden die mensen buiten het werk hebben opgedaan. Grote organisaties hebben voldoende ruimte om mensen te laten doorstromen of andere functies te geven. Wat creativiteit is het enige dat hiervoor nodig is. Door zo n personeelsbeleid verbetert een organisatie haar imago, zegt hij. Hierdoor krijg je een betere positie op de arbeidsmarkt. Het heeft ook invloed op de productiviteit en gezondheid van medewerkers: wie bijvoorbeeld verandert van baan en vervolgens goed op z n plek zit, heeft het meer naar zijn zin en zal minder verzuimen. Wilt u weten hoe u goed diversiteitsbeleid in uw organisatie opzet? Vraag uw IZA key account manager om advies. Welke Vriendendiensten biedt IZA nog meer? Momenteel (maart 2011) zijn er 27 IZA Vriendendiensten, gericht op ontspanning of extra zorg. Van korting op ooglaseren tot medische zelftests en van gratis internetconsult tot korting op hypo allergeen beddengoed. In elke IZA in bedrijf vindt u informatie over een Vriendendienst. Een overzicht van alle diensten staat op

7 izainbedrijf IZA Bedrijfszorg 7 Meer productie en minder verzuim met innovatieve IZA-training Zelf werken aan een beter geheugen Door te oefenen vergroot je je werkgeheugen met twintig procent, vertelt Frank Hengeveld Crisis, fusies, nieuwe werkvormen: er wordt veel van mensen gevraagd. IZA wil werknemers en werkgevers graag helpen. Trouwe partner hierbij is HSK Groep, een specialist in psychische gezondheid. Commercieel manager Frank Hengeveld vertelt over een innovatieve en praktisch inzetbare oplossing: Cogmed Werkgeheugentraining. Wat is het werkgeheugen? Zo noemen we het deel van de hersenen dat een cruciale rol speelt in de ondersteuning van leeren aandachtsprocessen. Je gebruikt dit om informatie in een korte periode vast te houden en te bewerken. Daardoor kun je efficiënt en effectief werken, zelfs als je veel te doen hebt of complexe taken moet uitvoeren. Het is dus een deel in het brein waar medewerkers veelvuldig beroep op doen. Helaas neemt de capaciteit af als je ouder wordt. Waarom zou je dit deel van de hersenen trainen? Zweedse wetenschappers hebben ontdekt dat je door te oefenen je werkgeheugen met maar liefst twintig procent kunt vergroten. Mensen doen daardoor beter hun werk. Ze kunnen informatie gemakkelijker ordenen, activiteiten op prioriteit indelen, goede planningen maken en beter omgaan met conflicten en stress. Volgt iemand de training dan verbetert hij ook zijn besluitvaardigheid en concentratievermogen. En zeker niet onbelangrijk medewerkers ervaren een betere kwaliteit van leven na de werkgeheugentraining. Ze voelen zich energieker en zijn minder snel ziek. Het oefenen werkt dus preventief. Wat houdt de training in? Met onze methode worden de hersenen getraind om meer prikkels tegelijkertijd aan te kunnen. Hiervoor voeren medewerkers op de computer allerlei werkgeheugentaken uit, zoals het oplossen van puzzels en herkennen van patronen. Dit doen zij vijf weken lang, ongeveer een halfuur per dag. Ondertussen loopt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen op, afgestemd op het niveau van de gebruiker. Een aantal weken na de training evalueert de medewerker zijn bevindingen met een coach. Hierbij vergelijkt hij de geboekte resultaten met zijn situatie vóór de training. Vaak constateren we een flinke verbetering. Voor wie is de aanpak geschikt? Gezien de natuurlijke capaciteitsafname van het werkgeheugen, is de methode uitermate geschikt voor oudere medewerkers. Maar ook jongere mensen hebben er baat bij. Bijvoorbeeld als ze snel zijn afgeleid, lastig prikkels kunnen ordenen, emoties controleren moeilijk vinden of moeite hebben met terugschakelen. Waarin verschilt deze training met bijvoorbeeld een cursus timemanagement? In een specifieke training als timemanagement leren medewerkers trucjes om bijvoorbeeld beter te plannen. De Cogmed Werkgeheugen training gaat veel verder. Dankzij de oefeningen vergroot de capaciteit van het werkgeheugen daadwerkelijk. Het ontwikkel-, leer- en concentratievermogen van de medewerker neemt toe, net als zijn organisatietalent, motivatie en betrokkenheid. Hij kan dus beter met allerlei prikkels omgaan, waardoor hij minder snel uitvalt. Dit alles maakt werkgeheugentraining baanbrekend. De aanpak klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar is wetenschappelijk bewezen. Uw medewerkers duurzame inzetbaarheid vergroten? IZA biedt veel diensten en trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Die zijn via Bedrijfszorg en Groei voor u beschikbaar. Meer weten? Informeer ernaar bij uw IZA key accountmanager. Training Voeding en Beweging is stok achter de deur Medewerkers met een BMI tussen de 25 en 30 die gewicht willen verliezen, kunnen meedoen aan de training Voeding en Beweging. Dit zeven maanden durende programma uit het IZA Bedrijfszorg pakket werkt aan een leefstijlverandering om dit doel te bereiken. Sylvia Kamp deed anderhalf jaar geleden mee aan de training en is nog steeds op haar ideale gewicht. Voor Kamp kwam de training op het juiste moment. Tijdens en na haar zwangerschappen had ze haar leefstijl laten verslonzen. Ik was altijd heel actief met sporten, maar de klad was erin gekomen. Na een paar jaar zag ik foto s van mezelf en wist ik: dit wil ik niet meer. Ze volgde het dieet van Sonja Bakker en viel in korte tijd 25 kilo af, waardoor ze weer een gezond gewicht had. De manier waarop leek haar echter niet zo gezond. Ik was vooral bang voor het jojo-effect. Mijn doel was om te leren hoe ik het vol kon houden. Merkbaar verschil De fysiotherapeut en diëtist die de training verzorgden, hadden goede tips voor haar. Kamp dacht bijvoorbeeld dat lightproducten een goed alternatief waren voor suikerrijke voeding. Dat bleek niet altijd waar te zijn. In plaats van suiker kan er meer vet in zitten, of andersom als het om een vetarm product gaat. Sinds ik deze training heb gevolgd, lees ik beter wat er op etiketten staat. Behalve tijdens vier workshops, die over zeven maanden verspreid worden, was er altijd mailcontact mogelijk met de diëtist en fysiotherapeut. Daarnaast werden de deelnemers in tweetallen aan elkaar gekoppeld. Kamps buddy was een collega. Aan haar steun heeft ze veel gehad. Het helpt als je elkaar vaak ziet. We hielden elkaar scherp op eetgewoonten én konden onze sores bij elkaar kwijt. Sylvia Kamp beweegt makkelijker en kan nu meer aan in haar werk In elke bijeenkomst werden gewicht, BMI, tailleomvang en vetpercentage van de deelnemers gemeten. Een goede stimulans, vindt Kamp. Maar het belangrijkst is voor haar het resultaat, dat ze ook in haar dagelijks leven merkt. Het zit in kleine dingen. Ik breng nu de kinderen op de fiets naar school, eet gezonder, sta gewoon meer stil bij mijn leefstijl. En ik beweeg makkelijker. Dit betekent dat ik meer aankan in mijn werk, wat ook voor mijn werkgever een voordeel is. Het is misschien niet direct meetbaar, maar ik geloof dat het zich uitbetaalt als je fittere, energiekere medewerkers hebt. Wilt u meer weten over de training Voeding en Beweging? Informeer ernaar bij uw IZA key accountmanager. Gezond nieuw gedrag Voeding en beweging zijn belangrijke onderwerpen, want overgewicht is een groot probleem: ruim 40 procent van de Nederlanders is te zwaar. De lichamelijke en gezondheidsklachten die dit oplevert, zorgen voor een grotere kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid. De training Voeding en Beweging van het IZA Bedrijfszorgpakket zorgt binnen zeven maanden voor een gedragsverandering die een gezonder gewicht en beweegpatroon, en daarmee vitalere werknemers als resultaat heeft. Voeding en Beweging is onderdeel van BZP Plus, Optimaal en Select.

8 8 IN HET WERKVELD IZA key accountmanager Bas Havekes Ik luister en vraag door De IZA key accountmanager informeert en adviseert werkgevers over zorg en verzuim. Van preventie tot re-integratie en van onze collectieve zorgverzekering en WGA-verzekering tot allerlei trainingen. In dit nummer stelt Bas Havekes zich aan u voor. TROTS OP Een organisatie uit de semipublieke sector wilde informatie over de collectieve zorgverzekering van IZA. Tijdens een gesprek kwam ik erachter dat de organisatie haar arbeidsvoorwaardenbeleid opnieuw moest inrichten. Onze gesprekken verbreedden zich. De organisatie koos niet alleen voor onze zorgverzekering, maar ook voor het IZA Bedrijfszorgpakket, het WGA-eigenrisicodragerschap en onze WIA hiaat- en excedentverzekering. Ik ben er trots op dat ik meer voor de organisatie kon betekenen dan ze oorspronkelijk van me verwachtte. SNEL EN GOED GEREGELD Eind november 2010 toonde een instelling uit het primair onderwijs interesse in onze collectieve zorgverzekering. Overstappen naar een nieuwe verzekering moest voor 31 december. Het verzekeringscontract was snel rond, door hard werken van onze kant. En we hebben bijtijds gecommuniceerd naar de medewerkers van de instelling, zodat die rustig konden nadenken of ze wilden overstappen. TYPISCH BAS Ik benader een klantvraag ook echt vanuit het perspectief van de klant. Ik luister en vraag door: wat willen ze nu echt? Of dat bij een standaard IZA-product past, is pas in tweede instantie Heao commer ciële economie account manager bij IKEA, Salesflow en Achmea sinds februari 2010 bij IZA aan de orde. Het is de kunst om onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij die klantvraag. Moet het net iets sneller dan eigenlijk mogelijk is? Dan zet ik een stap extra. WENS Helaas heb ik nog niet de vraag gekregen ons totaalconcept in te zetten voor verbetering van de complete zorg- en verzuimketen binnen een organisatie. Een werkgever wil vaak advies over een specifiek probleem. Wat natuurlijk prima is, maar heel graag kijk ik samen met een organisatie ook naar een totaalaanpak van zorg en verzuim. Die aanpak kan naast financieel voordeel ook synergievoordelen opleveren voor een werkgever. FAVORIETE IZA-PRODUCT Het Bedrijfszorgpakket. Dit biedt werkgevers gemak, snelheid en financieel voordeel. Contactgegevens IZA key accountmanagers Wilt u advies op maat, neem dan contact op met uw IZA key accountmanager. Regio Zuid Limburg/ Zuidoost-Brabant Bas Koot Telefoon Zuid-Holland/ Zeeland Leo Vooijs Telefoon Edwin Willemsen Telefoon Noord-Brabant Irene Dalmaijer, ad interim Telefoon Regio Noord Noord-Holland Fleur Schmitz Telefoon Groningen/ Friesland Bauwien Walstra Telefoon Drenthe/ Overijssel Lieuwe Busstra Telefoon Utrecht/ Flevoland Bas Havekes Telefoon Gelderland Alwin Schiphorst Telefoon IZA TIP Goed verzekerd op vakantie Gaan uw medewerkers op vakantie, dan hebben zij een goede reisverzekering nodig. Bij IZA hebben ze de keuze uit twee varianten: de IZA Kortlopende Reisverzekering: voor als ze één keer per jaar met vakantie gaan. de IZA Doorlopende Reisverzekering: voor als ze meerdere keren per jaar en/of heel lang met vakantie gaan. Deze verzekering geldt ook tijdens een weekendje weg of een dagje over de grens. Zijn werknemers per jaar in totaal zo n drie weken of langer van huis, ook buiten Europa? Dan is de IZA Doorlopende Reisverzekering voor hen waarschijnlijk voordeliger dan de kortlopende verzekering. Extra voordelig wordt het als ze een IZA Aanvullende Verzekering hebben. Ze betalen dan geen premie voor eventuele ziektekosten. Daarvoor zijn ze immers al verzekerd bij IZA! Extra tip: het is verstandig om de IZA Doorlopende Reis verzekering met de Doorlopende Annuleringsverzekering te combineren. Uw medewerkers weten dan zeker dat ze helemaal geen omkijken meer hebben naar hun vakantieverzekeringen. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. IZA Zorgverzekeraar N.V. / 2011

Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes

Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes jaargang 6 nummer 1 maart izainbedrijf 2010 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 2 Inhoud Gezond ondanks zwaar werk Goed gezondheids- en leeftijdsbeleid werkt bij Waterschap Rivierenland ACTUEEL

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

De klant is een welkome gast

De klant is een welkome gast iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector jaargang 9 nummer 2 izainbedrijf juni 2013 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 We spreken medewerkers bewust aan op ongezond gedrag Zie pagina

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toveren. met taal. IZA vergoedt psychische hulp via internet Je hart van slag Nooit meer een beslagen bril. goed voor elkaar

Toveren. met taal. IZA vergoedt psychische hulp via internet Je hart van slag Nooit meer een beslagen bril. goed voor elkaar iza magazine 1 2011 Voor verzekerden werkzaam in de publieke sector Toveren met taal IZA vergoedt psychische hulp via internet Je hart van slag Nooit meer een beslagen bril goed voor elkaar Inhoud COLOFON

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

ForumNUMMER 3 WIJ BIEDEN MKB ERS NAAST EEN GOED PAKKET IETS EXTRA S. Pakketmanager Henk de Zwaan: FUSIES Het nut van schaalvergroting

ForumNUMMER 3 WIJ BIEDEN MKB ERS NAAST EEN GOED PAKKET IETS EXTRA S. Pakketmanager Henk de Zwaan: FUSIES Het nut van schaalvergroting J AARGANG 3 NUMMER 3 WINTER 2010 Pakketmanager Henk de Zwaan: WIJ BIEDEN MKB ERS NAAST EEN GOED PAKKET IETS EXTRA S ForumNUMMER 3 BESTUURDERSMAGAZINE VAN U NIVÉ-VGZ- IZA- T RIAS ZORGVISIE Van administrateur

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Bouwplan. tot in detail bekeken. Afasie: woorden op het puntje van je tong IZA vergoedt second opinion Red levens met EHBO.

Bouwplan. tot in detail bekeken. Afasie: woorden op het puntje van je tong IZA vergoedt second opinion Red levens met EHBO. iza magazine 1 2012 Voor verzekerden werkzaam in de publieke sector Bouwplan tot in detail bekeken Afasie: woorden op het puntje van je tong IZA vergoedt second opinion Red levens met EHBO goed voor elkaar

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf.

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf. Februari 2009 work life balance Voor elk wat wils Mobiel werken Belangrijke balans Arbeidsongeschiktheidverzekering Een goed evenwicht tussen werk en privé klinkt natuurlijk geweldig. Iedereen heeft echter

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Meer dan een dierentuin. Ouwehands Dierenpark Rhenen. Sport & Fitness Geldermalsen Bewegen met plezier voor een optimaal resultaat

Meer dan een dierentuin. Ouwehands Dierenpark Rhenen. Sport & Fitness Geldermalsen Bewegen met plezier voor een optimaal resultaat RIVIERENLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 3 JULI 2015 Ouwehands Dierenpark Rhenen Meer dan een dierentuin Sport & Fitness Geldermalsen Bewegen met plezier voor een optimaal resultaat Green

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren Inhoudsopgave Van de redactie Net als voorgaande jaren,

Nadere informatie

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

VGZMagazine Het relatieblad voor verzekerden van VGZ oktober 2008 20

VGZMagazine Het relatieblad voor verzekerden van VGZ oktober 2008 20 VGZMagazine Het relatieblad voor verzekerden van VGZ oktober 2008 20 Diabetes 15% korting op fitness kijk snel op pagina 5 Sport en technologie Voorkeursleveranciers Fysiotherapie Alle aandacht 5 12 5

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders Vakblad over mens, werk en inkomen 37 e JAARGANG april 2015 NUMMER 2 De Comeback van arbeids revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: Thema arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? > Evaluatie

Nadere informatie