Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012"

Transcriptie

1 Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

2 Bouwen aan het Nieuwe Boom Rome werd niet in één dag gebouwd. Maar die Romeinen waren er wel vanaf dag één bezig. En ze wisten vooral waarmee ze bezig waren. Het resultaat mocht er zijn. In Boom wordt er ook gebouwd, volop zelfs. En zonder het Oude Rome met het Nieuwe Boom te vergelijken, mogen de resultaten hier ook gezien worden. Steen per steen, straat per straat, wijk per wijk krijgt het Nieuwe Boom nu al gestalte. De vernieuwde Kerkhofstraat, de Varkensmarkt, de vele rioleringsprojecten in elke wijk, de kaai en de wandelesplanade, de vernieuwing van de handelsas en de Grote Markt: het zijn stuk voor stuk tekenen van een nieuw Boom dat langzaam maar zeker vorm krijgt. Het Nieuwe Boom is echter meer dan een verzameling stenen. Het is in de eerste plaats een verzameling mensen die het goed menen met onze gemeente en die de toekomst door een positieve bril bekijken. Mensen die een kritisch gesprek verkiezen boven het spuwen van gal. Die het zoeken van eendracht belangrijker vinden dan het zaaien van tweedracht. En liever opbouwen dan afbreken. Want van al diegenen die niets zinnigs te zeggen hebben, hebben wij zij die zwijgen het liefst. Opbouwen zit de Bomenaar trouwens in het bloed. We bakten er zelfs jarenlang onze eigen stenen voor. Dus hoe meer Bomenaars mee bouwen, hoe beter. Elke steen telt. Ook de uwe. Want wie in onze gemeente gelooft en met Boom vooruit wil, weet dat hij of zij geen alternatief heeft. Er is maar één versnelling en dat is vooruit. Kies dus voor de ingeslagen weg en de volharding en de stabiliteit. Kortom, voor een dak op het nieuwe huis dat we aan het bouwen zijn. Patrick Marnef, Burgemeester voorzitter Boom één Boom één programma pagina 2

3 Inhoud 1. Woonkwaliteit... 6 Wonen aan t water tussen Antwerpen en Brussel... 7 De straat als onze buitenwoonkamer... 7 Een kenmerkende Boomse look en feel... 7 Een strenge maar rechtvaardige leermeester geeft goede leerlingen... 8 Goed Wonen.Rupelstreek: partner in de vernieuwing van onze oude woonbuurten... 8 Een goed voorbeeld verdient navolging Verkeersveiligheid - Mobiliteit... 9 Boom : fietsgemeente Geen afbouw maar uitbouw van het openbaar vervoer Boom is een woongebied, geen racecircuit Onze straat is leefruimte, geen parking Een gezond financieel beleid Kwaliteitsvolle dienstverlening zonder lastenverhoging LETS of Boompjes als betaalmiddel? Gemeentelijke organisatie Efficiënt personeelsbeleid en kwaliteitsvolle dienstverlening Communicatie Boomse troeven in de kijker Leefmilieu Voor een groen en natuurlijk Boom Boom één programma pagina 3

4 Voor een duurzaam en klimaatneutraal Boom Samenleven in Diversiteit Onthaal en integratie van nieuwe inwoners Succesvol werken aan diversiteit Overlast - Gemeentelijke Administratieve Sancties Zacht waar het kan, hard waar het moet Politie De lokale politie zal lokaal zijn Brandweer Performante brandweer vergt investeringen Buurtwerking Preventie - Samenleven Preventie begint en eindigt in uw wijk Samenleven bevorderen en problemen oplossen Cultuur en vereniging CC als hart van de cultuurbeleving Culturele wijkwerking Nog meer ruimte voor cultuur Cultuurbeleving in de bib en in de musea Lokaal ondernemings- en tewerkstellingsbeleid Werk, werk, werk File, file, file? Sport Boom één programma pagina 4

5 Samen gezellig sporten in de buurt Ruimte om te sporten Bovenlokale sportevenementen Handelscentrum Investeren in de herinrichting van het openbaar domein Een efficiënt grond- en pandenbeleid De beleving van het handelscentrum Bereikbaarheid van het handelscentrum Het masterplan opnieuw bekeken Boom als kleinstedelijk gebied Sociaal beleid Boom één laat niemand aan zijn lot over Een nog betere sociale dienstverlening Samenwerken... werkt Ruilen is terug in Jongeren zijn de toekomst en de senioren van morgen Toerisme Boomse Troeven Speerpunten Boom één team Boom één programma pagina 5

6 1. Woonkwaliteit Boom heeft alles in huis om hier het levenslang wonen waar te maken. Er zijn reeds tal van voorzieningen voor jongeren, jonge gezinnen met kleine kindjes, tieners, veertigers, senioren. Je kunt hier wonen aan het water, in het groen en/of op loopafstand van het centrum. En in Boom valt er altijd wat te (be)leven. Dat ontdekken steeds meer mensen. Tussen 2000 en 2012 groeide de bevolking met meer dan 2000 nieuwe inwoners. Zo slecht zal het hier dus niet zijn. De immobiliënprijzen bepalen wij uiteraard niet, maar we moeten in alle randvoorwaarden voorzien om het voor jonge mensen en nieuwkomers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat betekent dat we er als regisseur van het woonbeleid moeten op toezien dat probleempanden worden aangepakt, tezamen met hun huisjesmelkers. Veel bouwgronden zijn er niet meer, tenzij we onderzoeken of het haalbaar is om de A12 te overkappen. Die snijdt Boom immers al veel te lang in tweeën. Tegelijk kan ook een fraaier Boom nieuwe mensen aantrekken. We moeten van de openbare ruimte terug meer een ontmoetingsplaats maken en dus de publieke ruimte heroveren. Precies daarom hebben we de aanzet gegeven om het centrum volledig heraan te leggen en groener te maken en de Grote Markt weer een belevingsplein te laten worden waar de lokale horeca alle kansen krijgt. In de wijken zelf kunnen volkstuintjes komen voor een groener Boom. De woonkwaliteit en woonomgeving zijn mede bepalende factoren voor het veiligheidsgevoel van de mensen. Veiligheid moet met andere woorden ook ruimtelijk geordend worden en de bereikbaarheid en inplanting van gebouwen, het voorkomen van leegstand, ontbrekende of defecte verlichting en de strijd tegen verloederde terreinen, grafitti en vandalisme dragen volgens Amerikaanse en Britse studies meer bij tot het beschermen van de veiligheid dan bijvoorbeeld cameratoezicht. Functievermenging, waarbij naast ruimte voor buurtwinkels ook ruimte is voor kwalitatieve huisvesting en voor horeca, kan daartoe bijdragen. Boom één programma pagina 6

7 Wonen aan t water tussen Antwerpen en Brussel Boom is uitstekend gelegen tussen de twee economisch sterke polen Antwerpen en Brussel. Bovendien is deze gemeente goed ontsloten via A12 en E19. Deze uitstekende ligging en ontsluiting zijn belangrijke troeven om jonge gezinnen naar Boom aan te trekken. Maar jonge gezinnen verwachten natuurlijk meer van hun thuis. Mensen verkiezen een groene, aantrekkelijke gemeente als ze terugkeren van hun werk naar hun thuis. Een thuis in een gemeente die rust en netheid uitstraalt. Daarom moeten wij alle zeilen bijzetten om van Boom een groene aantrekkelijke gemeente te maken. Onze prachtige groene ruimten: het gemeentelijk park, bos N, de Kleine Steylen, Provinciaal Recreatiedomein De Schorre en de Rupel(boorden) zijn de dragers van onze groene gemeente. Wij moeten ze bijgevolg met bijzondere zorg koesteren en versterken. De straat als onze buitenwoonkamer Natuurlijk moet er evenzeer aandacht zijn voor onze woonstraten. Het verbeteren van het straatbeeld, via strategische ingrepen, groenaanplantingen, bebloeming, tegeltuintjes, kunstwerken, straatmeubilair. Het aanleggen van toegankelijke voetpaden, nette goten, voldoende verlichting (zeker wanneer er werken aan de gang zijn) zijn daarom onze prioritaire aandachtspunten. Een kenmerkende Boomse look en feel De geslaagde aanleg van de Kaai, de Varkensmarkt en recentelijk het centrum, zijn uitstekende voorbeelden hoe Boom één in de toekomst het gemeentelijk patrimonium verder wil uitbouwen. Zorgvuldig uitgewerkte Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en aansluitend beeldkwaliteitsplannen waarborgen niet alleen een kwalitatief hoogstaand straatbeeld maar gaan eveneens de strijd aan met de kakafonie van bouwstijlen in onze wijken. De Kwaliteitskamer, waarin naast mandatarissen en ambtenaren van de gemeente ook externe deskundigen zetelen, moet niet alleen een Boom één programma pagina 7

8 kwalitatieve stadontwikkeling bewaken maar kan evenzeer aanzet en duiding geven bij de opmaak van nieuwe bestemmings- en architectuurplannen. Een strenge maar rechtvaardige leermeester geeft goede leerlingen Dit beleid moet versterkt worden met een streng opvolgings- en handhavingsbeleid. De strijd tegen leegstand, verwaarloosde panden, onafgewerkte bouwsels, niet-vergunde vestigingen, afval in woningen en tuinen enz., moet onverminderd verdergezet worden. Een betere opvolging en controle van de bouwvergunningen is noodzakelijk. Maar ook een mentaliteitsverandering bij de Bomenaars is nodig om de identiteit en het karakter van Boom te versterken. Verdraagzaamheid, betrokkenheid, sociale controle, bewustzijn van goede gedragsregels,... zijn onontbeerlijk om onze woonbuurten veilig en aangenaam te houden. Als gemeentebestuur geven we zelf het goede voorbeeld. Zo zorgen we onder meer voor informatie bij bouw- en renovatiewerken en stimuleren en faciliteren we inbreidings- en renovatieprojecten vooral in de oude woonkernen. Goed Wonen.Rupelstreek: partner in de vernieuwing van onze oude woonbuurten De sociale woningbouw in onze gemeente heeft een zeer rijke traditie en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze gemeente. Boom bevindt zich in het koppeloton van het aantal sociale woningen. Het laatste decennium werd vooral gewerkt aan de kwalitatieve verbetering van het patrimonium via doorgedreven renovaties en aan de leefbaarheid van de sociale woonblokken. In de toekomst willen we ons, naast het verder zetten van de renovatieprojecten, vooral richten op inbreidingsprojecten en invulbouw in de oudere woonkernen. Op deze wijze kan Goed Wonen.Rupelstreek het beleid van de gemeente ondersteunen. Een goed voorbeeld verdient navolging Via het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) wil Boom één enkele voorbeeldprojecten (kangoeroewoningen, eco-woningen, lage-energiewoningen, ) realiseren die anderen moeten inspireren om hetzelfde pad te bewandelen. Daarnaast kunnen een aantal initiatieven genomen worden die de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van onze gemeente kunnen versterken. Voor jonge gezinnen is het een absolute noodzaak voldoende en betaalbare kinderopvang te realiseren. Meer groen door bijvoorbeeld volkstuintjes heeft niet alleen effect op de aantrekkelijkheid van een woonwijk maar versterkt ook het sociale leven in deze wijken. Boom één programma pagina 8

9 2. Verkeersveiligheid - Mobiliteit In de Rupelstreek staan we vanuit het STOP-principe graag stil bij het mobiliteitsvraagstuk. Maar niet te lang. En liefst niet elke dag. Boom één is al bijna twee decennia vragende partij voor de aanleg van de Banaan. In onze eigen gemeente zijn we er in elk geval al in geslaagd om het centrum voor een stuk te ontlasten van het zware verkeer door de aanleg van de Schommelei als rondweg. De aansluiting op de A12 ontbreekt jammer genoeg nog, maar ook daar willen we in de toekomst werk van maken. Boom één pleit voor nog meer zwaarverkeers remmende maatregelen, zoals vrachtwagenfilters en elektronische poorten. Lokaal verkeer en doorgaand (vracht)verkeer moeten elk hun plaats krijgen. Investeren in een goed openbaar vervoersaanbod en goede halteaccommodaties, zoals de nieuwe bussluis op de Varkensmarkt en abribussen in de Antwerpsestraat, blijft een van onze prioriteiten. We pleiten dus opnieuw voor ons basisidee van Om het half uur een bus, om het even waar. Boom zal zich tegelijk nog verder en nog meer als fietsgemeente moeten onderscheiden. De voorbije jaren hebben we hier allen samen op onze tweewielers al een hele weg afgelegd en een aantal blinde vlekken in ons fietspadennetwerk weggewerkt. In de toekomst zullen we nog meer moeten streven naar een echte trendbreuk : de fiets moet hét lokale vervoermiddel bij uitstek worden terwijl we de wagen thuis in onze garage laten staan. Boom één wil daarom werk maken van de aanleg van de laatste missing links in het fietspadennetwerk (zoals in de Beukenlaan en aan het Van Cleemputplein). Ideeën om deze trendbreuk mogelijk te maken zijn fietsautostrades, een verhuursysteem voor fietsen, een watertaxi op de Rupel, een oplaadpunt voor elektrische fietsen, fietsinrijpunten (cfr. Station Mechelen) en heel wat meer. Prioritair is ook onze taak om de schoolomgevingen nog veiliger te maken en om de site Den Brandt goed bereikbaar te maken. In Den Brandt komen immers het OCMW, het woonzorgcentrum Den Beuk, de lokale politie, de buitenschoolse kinderopvang en het dagverblijf, de diensten van de RVA en VDAB en de Werkwinkel samen te zitten. In de vorige zes jaar is het beleid er niet in gelukt om een logisch en gestructureerd parkeerbeleid uit te werken. Daarom willen we het parkeerbeleid grondig onder de loep nemen. Er zijn niet Boom één programma pagina 9

10 alleen meer parkeerplaatsen nodig, maar ook een beter en duidelijker parkeercirculatieplan. Ruimte is schaars in Boom en de inplanting van parkeerzones moet bijgevolg doordacht gebeuren. Boom : fietsgemeente Boom één vraagt meer aandacht voor de zwakke weggebruiker in het bijzonder de fietser. Natuurlijk is de veiligheid van de fietser een prioritaire bekommernis, maar evenzeer het fietscomfort moet meer aandacht krijgen. Veilige en comfortabele fietspaden zorgen voor meer fietsers en bijgevolg minder auto s. Lukrake ingrepen zonder visie zijn daarbij uit den boze. Een strategisch fietsplan is onontbeerlijk. Een raster van Noord-Zuid en Oost-Westverbindingen moeten de basis vormen van het mobiliteitsplan van de zwakke weggebruiker. Fietsoversteken moeten beter beveiligd worden. Met de fietsverhuurpunten aan de randparkings en openbaarvervoerknooppunten dragen we bij tot een verhoogd gebruik van de fiets in het kader van het woonwerkverkeer en recreatief fietsverkeer, maar bieden we ook een oplossing voor het parkeerprobleem in de handelskern. Geen afbouw maar uitbouw van het openbaar vervoer Onze gemeente is net zoals de rest van Vlaanderen slachtoffer van het toenemende verkeer. Een goed uitgebouwd openbaar vervoersnet, zowel tijdens werkdagen als tijdens het weekend, moet de oplossing brengen. In tegenstelling tot de goed uitgebouwde Lijn -verbinding Mechelen-Boom-Antwerpen, zijn de verbindingen met de oostelijk gelegen buurgemeenten Lier, Kontich, Edegem en de verbinding met Brussel ondermaats. Een lightrail-verbinding, oftewel sneltram, Boom-Brussel of zelfs Antwerpen-Boom-Brussel beantwoordt ongetwijfeld aan een grote behoefte. Het station van Boom zou bovendien meer moeten fungeren als een echt openbaarvervoerknooppunt. Zowel de aanleg van busterminal (hub) als het voorzien van voldoende fietsenstallingen en Boom één programma pagina 10

11 autostaanplaatsen kunnen een belangrijke rol spelen in de uitbouw van het openbaar vervoeraanbod. Het spreekt voor zich dat de lightrailterminal eveneens bij dit openbaarvervoerknooppunt moet aansluiten. Absolute voorrang moet gegeven worden aan de Lijnbussen: de aanleg en reservering van busbanen en een systeem van lichtengestuurde verkeersafwikkeling kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Boom één zette in 1999 een trend door, na de grootsteden Hasselt en Oostende, als een van de eerste gemeenten gratis openbaar vervoer aan te bieden aan haar 60- plussers en tussen te komen in de abonnementen van de anderen. De 65-plussers nam de Vlaamse overheid voor haar rekening, maar een aantal partijen willen dat afschaffen en zal dus ook morgen in Boom niet meer willen tussenkomen voor de 60-plussers. Boom één is daar radicaal tegen. Boom is een woongebied, geen racecircuit Boom één hanteert het STOP-principe. We geven dus voorrang aan stappers, trappers en het openbaar vervoer. Onze gemeente wordt nog altijd gegijzeld door het doorgaand (zwaar) verkeer. Boom één gaat dan ook voluit voor de verbinding A12-E19 en de verbindingsweg over de Klamp. Deze verbindingen zijn onontbeerlijk voor een verbeterde mobiliteit en bijgevolg een verbeterde woonkwaliteit in onze gemeente. Onze gemeente wordt als het ware opengereten door de A12. De sleuf verdeelt onze woonkernen in twee woongebieden. Via een selectieve overkapping en intelligente verkeersafwikkeling, een nieuw ontsluitingscomplex Molenstraat en aansluitend enkele ronde verkeerslussen, kunnen onze beide woonkernen een betere aansluiting krijgen. Het knippen van de Kaai voor het autoverkeer, vrachtwagenfilters, flitspalen en een beter gebruik van intelligente verkeerslichten, kunnen bijdragen tot de leefbaarheid van onze straten. Ook de aanleg van onze invalswegen (N177, Kerkhofstraat, Kapelstraat en Nielsestraat) moet herbekeken worden. Boom één programma pagina 11

12 Onze straat is leefruimte, geen parking Willen we onze straten terug leefbaar maken, dan zullen we een prioriteit moeten maken van een weldoordacht parkeerbeleid. We moeten verder kijken dan onze neus lang is en afstand nemen van vastgeroeste tradities. Een aanlokkelijk winkelcentrum, een aangename Grote Markt, een gezellige woonomgeving, kan slechts bereikt worden indien Koning auto (zoveel mogelijk) uit het straatbeeld verbannen wordt. Het aanleggen van gemakkelijk bereikbare (rand)parkings op strategische plaatsen gecombineerd met maatregelen zoals betalend parkeren, afbakening van blauwe zones, adequate bewegwijzering naar parkings, invoeren van bewonerskaarten, vormen de basis van een goed uitgebouwd parkeerbeleid. Hierbij vindt elke bewoner, maar ook elke bezoeker van onze gemeente, baat. Daarnaast pleiten we voor een gebruiksvriendelijker systeem van sms-parkeren en een parkeerrouteplan dat een samenhangend en leesbaar geheel moet zijn. De Grote Markt moet autovrij. Dat vergt investeringen in randparkings én ondergronds parkeren om de weggevallen parkeerplaatsen te compenseren. Boom één programma pagina 12

13 1. Een gezond financieel beleid Zelfs binnen een zeer strikt budgettair kader kunnen en moeten we verder werken aan het nieuwe Boom dat ons inziens ambitieus en vernieuwend moet kunnen zijn, maar vooral sociaal en warm moet blijven. In Boom mag niemand uit de boot vallen, want morgen kunt u iets nodig hebben. En ja, ons uitgebreid dienstenpakket kost geld. Dat klopt. We hebben niemand nodig om ons dat te vertellen. Maar zoals een gezin zijn zware hypotheek afbetaalt, zijn wij inmiddels ook bezig onze leningen aan het aflossen en ziet de toekomst er alsmaar beter uit. De burger doet wat ons betreft al maximale inspanningen. Onze partij zal zich dan ook tegen nieuwe lasten verzetten en wil de algemene belasting afbouwen. Er moeten dus elders nieuwe inkomsten gezocht worden, zonder de modale burger bijkomend te treffen, door onder meer het binnenhalen van subsidies, publiek-private samenwerkingen en dergelijke meer. Ook een efficiënter pandenbeleid kan nuttig zijn. Door de juiste ruimtelijke ordening kunnen we Boom nog aantrekkelijker maken en tweeverdieners aantrekken. Boom één programma pagina 13

14 Kwaliteitsvolle dienstverlening zonder lastenverhoging Boom één heeft steeds de uitgebreide en goede dienstverlening willen garanderen. Dat kost geld en dus zijn de belastingen hoog te noemen. Maar verspilling is hier ver te bespeuren, het begrotingsresultaat van onze gemeente is gestegen tot 8 miljoen. Deze spaarpot vormt een buffer tegen mogelijke tegenslagen. Tegenslagen heeft Boom zeker gekend. Nu eindelijk de vereffening van het ziekenhuis rond is, zijn deze lasten in het budget verwerkt en kondigt zich vanaf 2015 een daling van de historische schuld aan. Toch worden openbare werken, onderhoud en modernisering van de gemeentelijke dienstverlening niet afgeremd. Dit alles is nodig om Boom aantrekkelijk te maken voor nieuwe inwoners en investeerders die dan weer bijdragen tot de gemeentekas. Eenmaal het kader duidelijk is voor de ruimtelijke ordening van onze gemeente, de zogenaamde afbakening van het kleinstedelijk gebied Boom, moet de site De Klamp in alle geval dienen voor een verdere economische meerwaarde en dus opbrengsten voor onze gemeente. Nu er licht komt aan het einde van de tunnel, is Boom één er van overtuigd dat de belastingen niet verder mogen stijgen. Wel kunnen de belastingsystemen herschikt worden om tot een eerlijker verdeling te komen. De algemene belasting kan afgebouwd worden, een proces dat al werd ingezet trouwens. Boom één programma pagina 14

15 LETS of Boompjes als betaalmiddel? Tegelijk is Boom één ook overtuigd dat niet alles in euro uitgedrukt kan worden. Het OCMW heeft zelf al een ruilwinkel in haar handelsas. Dit soort initiatieven verdient onze steun. Het komt de lokale koopkracht en gemeenschapsvorming ten goede. Om deze ruilhandel te stimuleren en te diversifiëren zal Boom misschien wel een eigen munteenheid (zoals de blussers van het LETS 1 in Mechelen) moeten ontwikkelen! 1 LETS staat voor Local Exchange and Trading System, wat in het vrij vertaald zoveel betekent als lokale ruilhandel. Het systeem ontstond in Canada waar de lokale economie plots een stevige deuk kreeg. De mensen zaten zonder werk en inkomen en uit noodzaak gingen ze ruilen. Het idee verspreidde zich snel over de wereld en nu zijn er overal LETS. LETS biedt grote mogelijkheden op vlak van delen, hergebruik en herstelling. Voor meer informatie: alsook het onderdeel Sociaal Beleid op p. 52 Boom één programma pagina 15

16 2. Gemeentelijke organisatie Boom één staat garant voor een uitgebreide en goede dienstverlening voor de Bomenaars. De gemeente is er immers voor u. Aan kwaliteitsvolle service hangt echter vaak ook een prijskaartje. We zijn er echter van overtuigd dat we dankzij een efficiënte inzet van mensen en middelen alle Bomenaars de dienstverlening kunnen geven die zij verdienen én wensen. Irritaties en misverstanden zijn vaak het gevolg van een gebrek aan informatie. Een goed gesprek kan bovendien heel wat problemen oplossen of wrevel wegnemen. Dat geldt niet enkel in het dagelijkse leven van elk gezin maar ook voor een gemeente en haar inwoners. Daarom willen we ook op het gebied van communicatie steeds naar verbetering streven. De gemeentelijke en wijkinformatie moet élke Bomenaar bereiken. We zijn er ons bovendien van bewust dat communiceren geen eenrichtingsverkeer is. Willen we dat de Bomenaars het beleid en de betrokken zijn bij wat er leeft in Boom, moeten wij ook de mensen nog meer betrekken bij het beleid en dus nog meer naar hen luisteren. Onze inspanningen tijdens de afgelopen legislatuur leveren hun vruchten af. Het is goed wonen, werken en verpozen in Boom. We hebben heel wat troeven in huis, maar we zijn er ons niet altijd even bewust van. En dat geldt voor de Bomenaars als voor anderen. Zowel binnen als buiten Boom moeten we onze troeven meer in de verf zetten. Boom één programma pagina 16

17 Efficiënt personeelsbeleid en kwaliteitsvolle dienstverlening Elke inwoner moet de dienstverlening krijgen die hij of zij verdient. Wij willen daarom de juiste man of vrouw op de juiste plaats en dus een efficiënt personeelsbeleid. Dat zal ook besparend werken. Daarom hebben we zelf al een verregaande synergie opgestart tussen de verschillende gemeentelijke instellingen, om te beginnen het OCMW en de gemeente. Hiermee gaan we onverminderd verder als we daartoe het mandaat krijgen van de kiezer. Kwaliteitsverbetering moet hoe dan ook aanleiding zijn bij elke verandering. Tevredenheidsmetingen kunnen ons daarbij helpen en de richting aanduiden. Communicatie Ook op het gebied van communicatie moeten we continu naar verbetering streven. Het Blad als nieuw informatiemagazine is duidelijk een succes. Maar soms komt het te laat bij de burgers en dat moet hoe dan ook verbeterd worden. Ook de sociale media en digitale communicatiekanalen bekleden een belangrijke plaats in efficiënte communicatie. In deze kan zeker nog vooruitgang geboekt worden. Vooral aan toegankelijkheid, hanteerbaarheid en actualiteit moet gewerkt worden. Soms is het misschien beter om vergeten communicatiemiddelen van onder het stof te halen. Vooral op druk bezochte plaatsen en of op shoppingdagen zou de traditionale Belleman voor een verfrissend communicatiemoment kunnen zorgen. Hoewel er door het gemeentebestuur intensief gewerkt wordt aan een brede waaier van communicatiemiddelen, zijn er toch nog veel inwoners die blijkbaar niet op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in onze gemeente. Een gemeentelijke infoshop, strategisch ingeplant in ons handelscentrum, zou hier een oplossing kunnen bieden. In deze infoshop begeleiden we de burger naar de informatie die hij zoekt. Boom één programma pagina 17

18 Boomse troeven in de kijker Niet alleen in de eigen gemeente, maar ook buiten Boom moeten we werk maken van nog meer citymarketing en promotie, en al onze troeven uitspelen. Want als er iets is waar iedereen het over eens is, is dat Boom heel veel troeven in huis heeft. Maar wie zijn troeven in zijn hand houdt en niet tijdig uitspeelt, verliest ook. Via uitgekiende initiatieven zoals een kunstproject, of de realisatie van opvallende architectuur kan men onze gemeente nog meer uitstraling geven. Misschien moeten we de Herbert Flacks van deze gemeente vragen ambassadeur te worden voor Boom want een beetje charme kan wonderen verrichten. Boom trekt ook mondiale activiteiten aan? Tomorrowland en het EK Hockey moeten ingebed worden in ons lokaal toeristisch en economisch bestel. Onze lokale middenstand en verenigingsleven moet zich bewust worden van haar onthaalfunctie. Boom één programma pagina 18

19 3. Leefmilieu Elk gemeentebestuur draagt de verantwoordelijkheid om na te denken over de toekomst en die van onze kinderen. We kunnen dan ook niet anders dan doordacht omspringen met ons leefmilieu. Boom één wil de Bomenaar aanzetten om daar samen met mee aan te werken en over na te denken. Sensibiliseringscampagnes maar ook revolutionaire ideeën kunnen daarbij helpen. Boom heeft nood aan meer groene plekken, evenwichtig verspreid over de verschillende wijken en toegankelijk voor iedereen. Geen kijkgroen maar groene plekken die gebruikt en ingenomen mogen worden, om in te sporten, om door te wandelen en te fietsen op weg naar het werk of het station, om in te spelen en om over te leren. We denken hierbij niet enkel aan meer parkjes, groen langs lanen en straten, biodiverse privétuinen, bossen, natuurgebieden maar ook aan vergroende parkeerzones, volkstuintjes, groendaken en groene gevels, bmx-parcours, bespeelbare natuur en speelbossen. Boom één gaat voor een duurzaam en klimaatneutraal Boom tegen Om dit te realiseren streven we in een eerste fase naar een vermindering van de netto-uitstoot van broeikasgassen met 50 % tegen Dit kunnen we enkel realiseren met behulp van een duurzame levenswijze van alle Bomenaars. Dit betekent dat de duurzame keuze ook de meest logische, de meest voor de hand liggende en ook de meest goedkope keuze is voor iedereen. De gemeente, het OCMW en alle andere overheidsdiensten moeten hier het voortouw nemen en met een doorgedreven duurzame aanpak om zelf een krachtig voorbeeld te stellen. Duurzaam afvalbeleid gaat voor Boom één in de eerste plaats uit van een preventiebeleid en pas in de tweede van een recyclage-en verwerkingsbeleid. Het beperken van de afvalstroom is een win/win voor iedereen. Boom één programma pagina 19

20 Voor een groen en natuurlijk Boom Samen met partners als het Regionaal Landschap, de provincie, het Erfgoed- en Landschapshuis (ELAH), Toerisme Rupelstreek-Vaartland (TRVL), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt werken we verder aan de educatieve ontsluiting, bewandelbaarheid, beleving en recreatieve ontsluiting van de groene infrastructuur van het Rupelpark. Het groenbeleid in Boom dient planmatig aangepakt en uitgevoerd te worden. Er is daarom nood aan een groenstructuur- en beheersplan: een plan waarop de gewenste groenstructuur, de functie en het onderhoud van de groengebieden gedetailleerd wordt beschreven. Voor het beheer en onderhoud maken we gebruik van sociale economie projecten. Binnengebieden van het centrum van bouwprojecten dienen zoveel mogelijk ingericht te worden als groenzones. Ook handelszaken in het centrum worden aangespoord tot vergroening van hun zaak. Het Park moet multifunctioneel worden ingevuld met respect voor de draagkracht van de groenzones én de buurtbewoners: afhankelijk hiervan worden openbare BBQ-faciliteiten, natuurlijke speelelementen, petanquebanen, ravotplekken en andere speelmogelijkheden voorzien. De waterpartijen in ons park dienen voor de buffering van water, maar worden ook uitgespeeld als speelelement. In de wijk- en buurtparkjes en volkstuinprojecten komen composteerplekken voor de buurt. Elke composteerplek heeft een compostmeester. Zo hoeft groente-, fruit- en tuinafval niet meer bij het restafval. Dit kost minder en is goed voor het milieu. Het compost kan gebruikt worden bij het beheer van het park. Boom één programma pagina 20

21 Voor een duurzaam en klimaatneutraal Boom Boom één zal in samenwerking met de provincie bij het ingaan van de volgende legislatuur meteen starten met de opmaak van een klimaatplan dat alle uitstoot in kaart brengt en ook duidelijk stelt welke acties genomen zullen worden. De gemeente neemt een voortrekkersrol op zich en biedt tegelijkertijd ondersteuning aan bedrijven en burgers die eveneens hun steentje willen bijdragen. Het Kleibrood wordt het kloppend hart rond klimaatsverandering, energie, milieu-educatie en natuurbeleving. Als startpunt van mooie wandelingen nodigt het Ecohuis om onze gemeente te ontdekken en terwijl we op een laagdrempelige manier tegelijkertijd het belang van groene longen, natuur, duurzaamheid en biodiversiteit in de kijker zetten. Met de volkstuin brengen we het platteland weer in ons midden en zetten we aan tot korte-keten consumeren. Boom één wil werk maken van een echt duurzaamheids-, energie, en klimaatloket. Dit kan op een laagdrempelig manier georganiseerd worden in het ecohuis. De gemeente moet volgens Boom één actief de samenaankoop van groene energie in samenwerking met de provincie ondersteunen en faciliteren. We geven zelf het goede voorbeeld door enkel nog 100% groene stroom door de gemeente te laten inkopen. Duurzaam afvalbeleid gaat voor Boom één in de eerste plaats uit van een preventiebeleid en pas in de tweede van een recyclage-en verwerkingsbeleid. Evenementen die door de gemeente georganiseerd worden, zijn in de toekomst duurzaam, afvalarm en zoveel mogelijk fair-trade. Met een klimaatcharter moedigen we particulieren die evenementen in de Boom organiseren aan om dezelfde weg in te slaan. Het beperken van de afvalstroom is een win/win voor iedereen. Boom één stond de voorbije jaren er al op dat alle selectief ingezamelde fracties nog steeds huis- aanhuis werden opgehaald, wat in vele gemeenten niet meer het geval is. We hebben het containerpark gratis gehouden en elk Booms gezin vijf gratis beurten voor grofvuil en steenpuin Boom één programma pagina 21

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koksijde heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Turnhout van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Turnhout van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Turnhout van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Turnhout heeft zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, gebogen over de vraag

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Juli 2016 Jo Steyaert Partner jo@indiville.be +32(0)472 530941 Jurgen Minnebo Partner jurgen@indiville.be +32(0)478 380369

Nadere informatie

Verslag 1 ste bewonerscafé Masterplan Leieboorden Samen de stad 30 APRIL 2014 CC DE STEIGER MENEN

Verslag 1 ste bewonerscafé Masterplan Leieboorden Samen de stad 30 APRIL 2014 CC DE STEIGER MENEN Verslag 1 ste bewonerscafé Masterplan Leieboorden Samen de stad 30 APRIL 2014 CC DE STEIGER MENEN 1. Mobiliteit Menen heeft nood aan een mentaliteitswijziging op het gebied van mobiliteit. Het drukke autoverkeer,

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Hoe kunnen we de volgende zes jaar samen ondernemend Oostkamp versterken? UNIZO Oostkamp en UNIZO Ruddervoorde

Nadere informatie

GROENPLAN _ wandeling Groene Bedding _ 12 augustus 2015

GROENPLAN _ wandeling Groene Bedding _ 12 augustus 2015 GROENPLAN _ wandeling Groene Bedding _ 12 augustus 2015 In dit landschap werd het centrale deel uitgekozen als traject om het landschap te verkennen en samen met de participanten werkpunten te detecteren.

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels Weelde Depot Visietekst CD&V Ravels Voorwoord Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, er is lang voor geijverd maar in november 2016 was het zover: gemeente Ravels kocht Weelde Depot. Om op zo n terrein

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Groot-Ieper heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag Wat

Nadere informatie

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN 26 ACTIES OM GOE TE SPELEN Kinderen spelen overal in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Herinrichting openbaar domein Meulestede Noord

Herinrichting openbaar domein Meulestede Noord Herinrichting openbaar domein Meulestede Noord werfbijeenkomst 25/10/2016 In Meulestede Noord kan de kwaliteit van het openbaar domein verbeterd worden door een groenere inrichting en nieuwe verbindingen

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Renovatieproject DE BATELLERIE

Renovatieproject DE BATELLERIE Renovatieproject DE BATELLERIE 2000 Antwerpen, Falconplein 14 1. de Stad Antwerpen Antwerpen wordt wel eens de beste kleine grootstad van Noord-Europa genoemd en is met de combinatie van één van Europa

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN OOSTROZEBEKE OPEN KRISTELIJK RESPECTVOL ACTIEF BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN IN 2012 1 DOET DE ZILVERPROEF OKRA 55+ is in onze gemeente de grootste socio culturele beweging

Nadere informatie

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep wonen.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep wonen. Werkgroep wonen 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep wonen. VOORMIDDAG Vragen betreffende sterkten: - Welke positieve kenmerken zie je in Schilde? - Welke

Nadere informatie

EEN VERKEERSVEILIG BOOM DAAR GAAN WIJ VOOR!

EEN VERKEERSVEILIG BOOM DAAR GAAN WIJ VOOR! EEN VERKEERSVEILIG BOOM DAAR GAAN WIJ VOOR! 10 puntenplan voor meer verkeersveiligheid én een veilig schoolbegin JONGCD&V BOOM ZET VERKEERSVEILIGHEID IN DE KIJKER! Elk dag sterven 2 mensen in het verkeer.

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

u bent hier > VORMGEVING: Noot:

u bent hier > VORMGEVING: Noot: Binnenkort start Leiedal, in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, met de realisatie van Losschaert. Een plek waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan. Langs de gewestweg en

Nadere informatie

alle belanghebbenden samenbrengen en laten praten met elkaar

alle belanghebbenden samenbrengen en laten praten met elkaar 1 project West-Vlaanderen / workshops om gemeenten te helpen om een hogere maatschappelijke waarde te geven aan hun toekomstige ruimtelijke ingrepen http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/wonenenwoonomgeving/omgevingopmensenmaa

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre

Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre 1 Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre Steengoed wonen in een groen landschap met een zweem van nostalgie, langs een slingerende blauwe ader. Steengoed wonen in Boom 44 appartementen in een uniek

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld):

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld): GAYVOTE FORMULIER Ten behoeve van de website www.gayvote.nl. GEMEENTE (Naam van gemeente of deelraad): Westervoort PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Subtiel samenspel tussen. bereikbaarheid veiligheid aantrekkelijkheid gemak

Subtiel samenspel tussen. bereikbaarheid veiligheid aantrekkelijkheid gemak Subtiel samenspel tussen bereikbaarheid veiligheid aantrekkelijkheid gemak Aanzet Herlokalisatie busstation naar scholencampus Toekenning rioleringssubsidies voor Grauwe Torenwal, Stationswal en centrumstraten

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Academiejaar 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten 2014-2015 1. Infomarkt

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

plaatsen voor wagens

plaatsen voor wagens Parkeerbeheer en tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Parkeren in Brussel 1.154.000 bewoners 510.000 privé-voertuigen +/- 77.000 bestelwagens +/- 200.000 binnenkomend verkeer 290.000 plaatsen

Nadere informatie