Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012"

Transcriptie

1 Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

2 Bouwen aan het Nieuwe Boom Rome werd niet in één dag gebouwd. Maar die Romeinen waren er wel vanaf dag één bezig. En ze wisten vooral waarmee ze bezig waren. Het resultaat mocht er zijn. In Boom wordt er ook gebouwd, volop zelfs. En zonder het Oude Rome met het Nieuwe Boom te vergelijken, mogen de resultaten hier ook gezien worden. Steen per steen, straat per straat, wijk per wijk krijgt het Nieuwe Boom nu al gestalte. De vernieuwde Kerkhofstraat, de Varkensmarkt, de vele rioleringsprojecten in elke wijk, de kaai en de wandelesplanade, de vernieuwing van de handelsas en de Grote Markt: het zijn stuk voor stuk tekenen van een nieuw Boom dat langzaam maar zeker vorm krijgt. Het Nieuwe Boom is echter meer dan een verzameling stenen. Het is in de eerste plaats een verzameling mensen die het goed menen met onze gemeente en die de toekomst door een positieve bril bekijken. Mensen die een kritisch gesprek verkiezen boven het spuwen van gal. Die het zoeken van eendracht belangrijker vinden dan het zaaien van tweedracht. En liever opbouwen dan afbreken. Want van al diegenen die niets zinnigs te zeggen hebben, hebben wij zij die zwijgen het liefst. Opbouwen zit de Bomenaar trouwens in het bloed. We bakten er zelfs jarenlang onze eigen stenen voor. Dus hoe meer Bomenaars mee bouwen, hoe beter. Elke steen telt. Ook de uwe. Want wie in onze gemeente gelooft en met Boom vooruit wil, weet dat hij of zij geen alternatief heeft. Er is maar één versnelling en dat is vooruit. Kies dus voor de ingeslagen weg en de volharding en de stabiliteit. Kortom, voor een dak op het nieuwe huis dat we aan het bouwen zijn. Patrick Marnef, Burgemeester voorzitter Boom één Boom één programma pagina 2

3 Inhoud 1. Woonkwaliteit... 6 Wonen aan t water tussen Antwerpen en Brussel... 7 De straat als onze buitenwoonkamer... 7 Een kenmerkende Boomse look en feel... 7 Een strenge maar rechtvaardige leermeester geeft goede leerlingen... 8 Goed Wonen.Rupelstreek: partner in de vernieuwing van onze oude woonbuurten... 8 Een goed voorbeeld verdient navolging Verkeersveiligheid - Mobiliteit... 9 Boom : fietsgemeente Geen afbouw maar uitbouw van het openbaar vervoer Boom is een woongebied, geen racecircuit Onze straat is leefruimte, geen parking Een gezond financieel beleid Kwaliteitsvolle dienstverlening zonder lastenverhoging LETS of Boompjes als betaalmiddel? Gemeentelijke organisatie Efficiënt personeelsbeleid en kwaliteitsvolle dienstverlening Communicatie Boomse troeven in de kijker Leefmilieu Voor een groen en natuurlijk Boom Boom één programma pagina 3

4 Voor een duurzaam en klimaatneutraal Boom Samenleven in Diversiteit Onthaal en integratie van nieuwe inwoners Succesvol werken aan diversiteit Overlast - Gemeentelijke Administratieve Sancties Zacht waar het kan, hard waar het moet Politie De lokale politie zal lokaal zijn Brandweer Performante brandweer vergt investeringen Buurtwerking Preventie - Samenleven Preventie begint en eindigt in uw wijk Samenleven bevorderen en problemen oplossen Cultuur en vereniging CC als hart van de cultuurbeleving Culturele wijkwerking Nog meer ruimte voor cultuur Cultuurbeleving in de bib en in de musea Lokaal ondernemings- en tewerkstellingsbeleid Werk, werk, werk File, file, file? Sport Boom één programma pagina 4

5 Samen gezellig sporten in de buurt Ruimte om te sporten Bovenlokale sportevenementen Handelscentrum Investeren in de herinrichting van het openbaar domein Een efficiënt grond- en pandenbeleid De beleving van het handelscentrum Bereikbaarheid van het handelscentrum Het masterplan opnieuw bekeken Boom als kleinstedelijk gebied Sociaal beleid Boom één laat niemand aan zijn lot over Een nog betere sociale dienstverlening Samenwerken... werkt Ruilen is terug in Jongeren zijn de toekomst en de senioren van morgen Toerisme Boomse Troeven Speerpunten Boom één team Boom één programma pagina 5

6 1. Woonkwaliteit Boom heeft alles in huis om hier het levenslang wonen waar te maken. Er zijn reeds tal van voorzieningen voor jongeren, jonge gezinnen met kleine kindjes, tieners, veertigers, senioren. Je kunt hier wonen aan het water, in het groen en/of op loopafstand van het centrum. En in Boom valt er altijd wat te (be)leven. Dat ontdekken steeds meer mensen. Tussen 2000 en 2012 groeide de bevolking met meer dan 2000 nieuwe inwoners. Zo slecht zal het hier dus niet zijn. De immobiliënprijzen bepalen wij uiteraard niet, maar we moeten in alle randvoorwaarden voorzien om het voor jonge mensen en nieuwkomers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat betekent dat we er als regisseur van het woonbeleid moeten op toezien dat probleempanden worden aangepakt, tezamen met hun huisjesmelkers. Veel bouwgronden zijn er niet meer, tenzij we onderzoeken of het haalbaar is om de A12 te overkappen. Die snijdt Boom immers al veel te lang in tweeën. Tegelijk kan ook een fraaier Boom nieuwe mensen aantrekken. We moeten van de openbare ruimte terug meer een ontmoetingsplaats maken en dus de publieke ruimte heroveren. Precies daarom hebben we de aanzet gegeven om het centrum volledig heraan te leggen en groener te maken en de Grote Markt weer een belevingsplein te laten worden waar de lokale horeca alle kansen krijgt. In de wijken zelf kunnen volkstuintjes komen voor een groener Boom. De woonkwaliteit en woonomgeving zijn mede bepalende factoren voor het veiligheidsgevoel van de mensen. Veiligheid moet met andere woorden ook ruimtelijk geordend worden en de bereikbaarheid en inplanting van gebouwen, het voorkomen van leegstand, ontbrekende of defecte verlichting en de strijd tegen verloederde terreinen, grafitti en vandalisme dragen volgens Amerikaanse en Britse studies meer bij tot het beschermen van de veiligheid dan bijvoorbeeld cameratoezicht. Functievermenging, waarbij naast ruimte voor buurtwinkels ook ruimte is voor kwalitatieve huisvesting en voor horeca, kan daartoe bijdragen. Boom één programma pagina 6

7 Wonen aan t water tussen Antwerpen en Brussel Boom is uitstekend gelegen tussen de twee economisch sterke polen Antwerpen en Brussel. Bovendien is deze gemeente goed ontsloten via A12 en E19. Deze uitstekende ligging en ontsluiting zijn belangrijke troeven om jonge gezinnen naar Boom aan te trekken. Maar jonge gezinnen verwachten natuurlijk meer van hun thuis. Mensen verkiezen een groene, aantrekkelijke gemeente als ze terugkeren van hun werk naar hun thuis. Een thuis in een gemeente die rust en netheid uitstraalt. Daarom moeten wij alle zeilen bijzetten om van Boom een groene aantrekkelijke gemeente te maken. Onze prachtige groene ruimten: het gemeentelijk park, bos N, de Kleine Steylen, Provinciaal Recreatiedomein De Schorre en de Rupel(boorden) zijn de dragers van onze groene gemeente. Wij moeten ze bijgevolg met bijzondere zorg koesteren en versterken. De straat als onze buitenwoonkamer Natuurlijk moet er evenzeer aandacht zijn voor onze woonstraten. Het verbeteren van het straatbeeld, via strategische ingrepen, groenaanplantingen, bebloeming, tegeltuintjes, kunstwerken, straatmeubilair. Het aanleggen van toegankelijke voetpaden, nette goten, voldoende verlichting (zeker wanneer er werken aan de gang zijn) zijn daarom onze prioritaire aandachtspunten. Een kenmerkende Boomse look en feel De geslaagde aanleg van de Kaai, de Varkensmarkt en recentelijk het centrum, zijn uitstekende voorbeelden hoe Boom één in de toekomst het gemeentelijk patrimonium verder wil uitbouwen. Zorgvuldig uitgewerkte Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en aansluitend beeldkwaliteitsplannen waarborgen niet alleen een kwalitatief hoogstaand straatbeeld maar gaan eveneens de strijd aan met de kakafonie van bouwstijlen in onze wijken. De Kwaliteitskamer, waarin naast mandatarissen en ambtenaren van de gemeente ook externe deskundigen zetelen, moet niet alleen een Boom één programma pagina 7

8 kwalitatieve stadontwikkeling bewaken maar kan evenzeer aanzet en duiding geven bij de opmaak van nieuwe bestemmings- en architectuurplannen. Een strenge maar rechtvaardige leermeester geeft goede leerlingen Dit beleid moet versterkt worden met een streng opvolgings- en handhavingsbeleid. De strijd tegen leegstand, verwaarloosde panden, onafgewerkte bouwsels, niet-vergunde vestigingen, afval in woningen en tuinen enz., moet onverminderd verdergezet worden. Een betere opvolging en controle van de bouwvergunningen is noodzakelijk. Maar ook een mentaliteitsverandering bij de Bomenaars is nodig om de identiteit en het karakter van Boom te versterken. Verdraagzaamheid, betrokkenheid, sociale controle, bewustzijn van goede gedragsregels,... zijn onontbeerlijk om onze woonbuurten veilig en aangenaam te houden. Als gemeentebestuur geven we zelf het goede voorbeeld. Zo zorgen we onder meer voor informatie bij bouw- en renovatiewerken en stimuleren en faciliteren we inbreidings- en renovatieprojecten vooral in de oude woonkernen. Goed Wonen.Rupelstreek: partner in de vernieuwing van onze oude woonbuurten De sociale woningbouw in onze gemeente heeft een zeer rijke traditie en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze gemeente. Boom bevindt zich in het koppeloton van het aantal sociale woningen. Het laatste decennium werd vooral gewerkt aan de kwalitatieve verbetering van het patrimonium via doorgedreven renovaties en aan de leefbaarheid van de sociale woonblokken. In de toekomst willen we ons, naast het verder zetten van de renovatieprojecten, vooral richten op inbreidingsprojecten en invulbouw in de oudere woonkernen. Op deze wijze kan Goed Wonen.Rupelstreek het beleid van de gemeente ondersteunen. Een goed voorbeeld verdient navolging Via het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) wil Boom één enkele voorbeeldprojecten (kangoeroewoningen, eco-woningen, lage-energiewoningen, ) realiseren die anderen moeten inspireren om hetzelfde pad te bewandelen. Daarnaast kunnen een aantal initiatieven genomen worden die de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van onze gemeente kunnen versterken. Voor jonge gezinnen is het een absolute noodzaak voldoende en betaalbare kinderopvang te realiseren. Meer groen door bijvoorbeeld volkstuintjes heeft niet alleen effect op de aantrekkelijkheid van een woonwijk maar versterkt ook het sociale leven in deze wijken. Boom één programma pagina 8

9 2. Verkeersveiligheid - Mobiliteit In de Rupelstreek staan we vanuit het STOP-principe graag stil bij het mobiliteitsvraagstuk. Maar niet te lang. En liefst niet elke dag. Boom één is al bijna twee decennia vragende partij voor de aanleg van de Banaan. In onze eigen gemeente zijn we er in elk geval al in geslaagd om het centrum voor een stuk te ontlasten van het zware verkeer door de aanleg van de Schommelei als rondweg. De aansluiting op de A12 ontbreekt jammer genoeg nog, maar ook daar willen we in de toekomst werk van maken. Boom één pleit voor nog meer zwaarverkeers remmende maatregelen, zoals vrachtwagenfilters en elektronische poorten. Lokaal verkeer en doorgaand (vracht)verkeer moeten elk hun plaats krijgen. Investeren in een goed openbaar vervoersaanbod en goede halteaccommodaties, zoals de nieuwe bussluis op de Varkensmarkt en abribussen in de Antwerpsestraat, blijft een van onze prioriteiten. We pleiten dus opnieuw voor ons basisidee van Om het half uur een bus, om het even waar. Boom zal zich tegelijk nog verder en nog meer als fietsgemeente moeten onderscheiden. De voorbije jaren hebben we hier allen samen op onze tweewielers al een hele weg afgelegd en een aantal blinde vlekken in ons fietspadennetwerk weggewerkt. In de toekomst zullen we nog meer moeten streven naar een echte trendbreuk : de fiets moet hét lokale vervoermiddel bij uitstek worden terwijl we de wagen thuis in onze garage laten staan. Boom één wil daarom werk maken van de aanleg van de laatste missing links in het fietspadennetwerk (zoals in de Beukenlaan en aan het Van Cleemputplein). Ideeën om deze trendbreuk mogelijk te maken zijn fietsautostrades, een verhuursysteem voor fietsen, een watertaxi op de Rupel, een oplaadpunt voor elektrische fietsen, fietsinrijpunten (cfr. Station Mechelen) en heel wat meer. Prioritair is ook onze taak om de schoolomgevingen nog veiliger te maken en om de site Den Brandt goed bereikbaar te maken. In Den Brandt komen immers het OCMW, het woonzorgcentrum Den Beuk, de lokale politie, de buitenschoolse kinderopvang en het dagverblijf, de diensten van de RVA en VDAB en de Werkwinkel samen te zitten. In de vorige zes jaar is het beleid er niet in gelukt om een logisch en gestructureerd parkeerbeleid uit te werken. Daarom willen we het parkeerbeleid grondig onder de loep nemen. Er zijn niet Boom één programma pagina 9

10 alleen meer parkeerplaatsen nodig, maar ook een beter en duidelijker parkeercirculatieplan. Ruimte is schaars in Boom en de inplanting van parkeerzones moet bijgevolg doordacht gebeuren. Boom : fietsgemeente Boom één vraagt meer aandacht voor de zwakke weggebruiker in het bijzonder de fietser. Natuurlijk is de veiligheid van de fietser een prioritaire bekommernis, maar evenzeer het fietscomfort moet meer aandacht krijgen. Veilige en comfortabele fietspaden zorgen voor meer fietsers en bijgevolg minder auto s. Lukrake ingrepen zonder visie zijn daarbij uit den boze. Een strategisch fietsplan is onontbeerlijk. Een raster van Noord-Zuid en Oost-Westverbindingen moeten de basis vormen van het mobiliteitsplan van de zwakke weggebruiker. Fietsoversteken moeten beter beveiligd worden. Met de fietsverhuurpunten aan de randparkings en openbaarvervoerknooppunten dragen we bij tot een verhoogd gebruik van de fiets in het kader van het woonwerkverkeer en recreatief fietsverkeer, maar bieden we ook een oplossing voor het parkeerprobleem in de handelskern. Geen afbouw maar uitbouw van het openbaar vervoer Onze gemeente is net zoals de rest van Vlaanderen slachtoffer van het toenemende verkeer. Een goed uitgebouwd openbaar vervoersnet, zowel tijdens werkdagen als tijdens het weekend, moet de oplossing brengen. In tegenstelling tot de goed uitgebouwde Lijn -verbinding Mechelen-Boom-Antwerpen, zijn de verbindingen met de oostelijk gelegen buurgemeenten Lier, Kontich, Edegem en de verbinding met Brussel ondermaats. Een lightrail-verbinding, oftewel sneltram, Boom-Brussel of zelfs Antwerpen-Boom-Brussel beantwoordt ongetwijfeld aan een grote behoefte. Het station van Boom zou bovendien meer moeten fungeren als een echt openbaarvervoerknooppunt. Zowel de aanleg van busterminal (hub) als het voorzien van voldoende fietsenstallingen en Boom één programma pagina 10

11 autostaanplaatsen kunnen een belangrijke rol spelen in de uitbouw van het openbaar vervoeraanbod. Het spreekt voor zich dat de lightrailterminal eveneens bij dit openbaarvervoerknooppunt moet aansluiten. Absolute voorrang moet gegeven worden aan de Lijnbussen: de aanleg en reservering van busbanen en een systeem van lichtengestuurde verkeersafwikkeling kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Boom één zette in 1999 een trend door, na de grootsteden Hasselt en Oostende, als een van de eerste gemeenten gratis openbaar vervoer aan te bieden aan haar 60- plussers en tussen te komen in de abonnementen van de anderen. De 65-plussers nam de Vlaamse overheid voor haar rekening, maar een aantal partijen willen dat afschaffen en zal dus ook morgen in Boom niet meer willen tussenkomen voor de 60-plussers. Boom één is daar radicaal tegen. Boom is een woongebied, geen racecircuit Boom één hanteert het STOP-principe. We geven dus voorrang aan stappers, trappers en het openbaar vervoer. Onze gemeente wordt nog altijd gegijzeld door het doorgaand (zwaar) verkeer. Boom één gaat dan ook voluit voor de verbinding A12-E19 en de verbindingsweg over de Klamp. Deze verbindingen zijn onontbeerlijk voor een verbeterde mobiliteit en bijgevolg een verbeterde woonkwaliteit in onze gemeente. Onze gemeente wordt als het ware opengereten door de A12. De sleuf verdeelt onze woonkernen in twee woongebieden. Via een selectieve overkapping en intelligente verkeersafwikkeling, een nieuw ontsluitingscomplex Molenstraat en aansluitend enkele ronde verkeerslussen, kunnen onze beide woonkernen een betere aansluiting krijgen. Het knippen van de Kaai voor het autoverkeer, vrachtwagenfilters, flitspalen en een beter gebruik van intelligente verkeerslichten, kunnen bijdragen tot de leefbaarheid van onze straten. Ook de aanleg van onze invalswegen (N177, Kerkhofstraat, Kapelstraat en Nielsestraat) moet herbekeken worden. Boom één programma pagina 11

12 Onze straat is leefruimte, geen parking Willen we onze straten terug leefbaar maken, dan zullen we een prioriteit moeten maken van een weldoordacht parkeerbeleid. We moeten verder kijken dan onze neus lang is en afstand nemen van vastgeroeste tradities. Een aanlokkelijk winkelcentrum, een aangename Grote Markt, een gezellige woonomgeving, kan slechts bereikt worden indien Koning auto (zoveel mogelijk) uit het straatbeeld verbannen wordt. Het aanleggen van gemakkelijk bereikbare (rand)parkings op strategische plaatsen gecombineerd met maatregelen zoals betalend parkeren, afbakening van blauwe zones, adequate bewegwijzering naar parkings, invoeren van bewonerskaarten, vormen de basis van een goed uitgebouwd parkeerbeleid. Hierbij vindt elke bewoner, maar ook elke bezoeker van onze gemeente, baat. Daarnaast pleiten we voor een gebruiksvriendelijker systeem van sms-parkeren en een parkeerrouteplan dat een samenhangend en leesbaar geheel moet zijn. De Grote Markt moet autovrij. Dat vergt investeringen in randparkings én ondergronds parkeren om de weggevallen parkeerplaatsen te compenseren. Boom één programma pagina 12

13 1. Een gezond financieel beleid Zelfs binnen een zeer strikt budgettair kader kunnen en moeten we verder werken aan het nieuwe Boom dat ons inziens ambitieus en vernieuwend moet kunnen zijn, maar vooral sociaal en warm moet blijven. In Boom mag niemand uit de boot vallen, want morgen kunt u iets nodig hebben. En ja, ons uitgebreid dienstenpakket kost geld. Dat klopt. We hebben niemand nodig om ons dat te vertellen. Maar zoals een gezin zijn zware hypotheek afbetaalt, zijn wij inmiddels ook bezig onze leningen aan het aflossen en ziet de toekomst er alsmaar beter uit. De burger doet wat ons betreft al maximale inspanningen. Onze partij zal zich dan ook tegen nieuwe lasten verzetten en wil de algemene belasting afbouwen. Er moeten dus elders nieuwe inkomsten gezocht worden, zonder de modale burger bijkomend te treffen, door onder meer het binnenhalen van subsidies, publiek-private samenwerkingen en dergelijke meer. Ook een efficiënter pandenbeleid kan nuttig zijn. Door de juiste ruimtelijke ordening kunnen we Boom nog aantrekkelijker maken en tweeverdieners aantrekken. Boom één programma pagina 13

14 Kwaliteitsvolle dienstverlening zonder lastenverhoging Boom één heeft steeds de uitgebreide en goede dienstverlening willen garanderen. Dat kost geld en dus zijn de belastingen hoog te noemen. Maar verspilling is hier ver te bespeuren, het begrotingsresultaat van onze gemeente is gestegen tot 8 miljoen. Deze spaarpot vormt een buffer tegen mogelijke tegenslagen. Tegenslagen heeft Boom zeker gekend. Nu eindelijk de vereffening van het ziekenhuis rond is, zijn deze lasten in het budget verwerkt en kondigt zich vanaf 2015 een daling van de historische schuld aan. Toch worden openbare werken, onderhoud en modernisering van de gemeentelijke dienstverlening niet afgeremd. Dit alles is nodig om Boom aantrekkelijk te maken voor nieuwe inwoners en investeerders die dan weer bijdragen tot de gemeentekas. Eenmaal het kader duidelijk is voor de ruimtelijke ordening van onze gemeente, de zogenaamde afbakening van het kleinstedelijk gebied Boom, moet de site De Klamp in alle geval dienen voor een verdere economische meerwaarde en dus opbrengsten voor onze gemeente. Nu er licht komt aan het einde van de tunnel, is Boom één er van overtuigd dat de belastingen niet verder mogen stijgen. Wel kunnen de belastingsystemen herschikt worden om tot een eerlijker verdeling te komen. De algemene belasting kan afgebouwd worden, een proces dat al werd ingezet trouwens. Boom één programma pagina 14

15 LETS of Boompjes als betaalmiddel? Tegelijk is Boom één ook overtuigd dat niet alles in euro uitgedrukt kan worden. Het OCMW heeft zelf al een ruilwinkel in haar handelsas. Dit soort initiatieven verdient onze steun. Het komt de lokale koopkracht en gemeenschapsvorming ten goede. Om deze ruilhandel te stimuleren en te diversifiëren zal Boom misschien wel een eigen munteenheid (zoals de blussers van het LETS 1 in Mechelen) moeten ontwikkelen! 1 LETS staat voor Local Exchange and Trading System, wat in het vrij vertaald zoveel betekent als lokale ruilhandel. Het systeem ontstond in Canada waar de lokale economie plots een stevige deuk kreeg. De mensen zaten zonder werk en inkomen en uit noodzaak gingen ze ruilen. Het idee verspreidde zich snel over de wereld en nu zijn er overal LETS. LETS biedt grote mogelijkheden op vlak van delen, hergebruik en herstelling. Voor meer informatie: alsook het onderdeel Sociaal Beleid op p. 52 Boom één programma pagina 15

16 2. Gemeentelijke organisatie Boom één staat garant voor een uitgebreide en goede dienstverlening voor de Bomenaars. De gemeente is er immers voor u. Aan kwaliteitsvolle service hangt echter vaak ook een prijskaartje. We zijn er echter van overtuigd dat we dankzij een efficiënte inzet van mensen en middelen alle Bomenaars de dienstverlening kunnen geven die zij verdienen én wensen. Irritaties en misverstanden zijn vaak het gevolg van een gebrek aan informatie. Een goed gesprek kan bovendien heel wat problemen oplossen of wrevel wegnemen. Dat geldt niet enkel in het dagelijkse leven van elk gezin maar ook voor een gemeente en haar inwoners. Daarom willen we ook op het gebied van communicatie steeds naar verbetering streven. De gemeentelijke en wijkinformatie moet élke Bomenaar bereiken. We zijn er ons bovendien van bewust dat communiceren geen eenrichtingsverkeer is. Willen we dat de Bomenaars het beleid en de betrokken zijn bij wat er leeft in Boom, moeten wij ook de mensen nog meer betrekken bij het beleid en dus nog meer naar hen luisteren. Onze inspanningen tijdens de afgelopen legislatuur leveren hun vruchten af. Het is goed wonen, werken en verpozen in Boom. We hebben heel wat troeven in huis, maar we zijn er ons niet altijd even bewust van. En dat geldt voor de Bomenaars als voor anderen. Zowel binnen als buiten Boom moeten we onze troeven meer in de verf zetten. Boom één programma pagina 16

17 Efficiënt personeelsbeleid en kwaliteitsvolle dienstverlening Elke inwoner moet de dienstverlening krijgen die hij of zij verdient. Wij willen daarom de juiste man of vrouw op de juiste plaats en dus een efficiënt personeelsbeleid. Dat zal ook besparend werken. Daarom hebben we zelf al een verregaande synergie opgestart tussen de verschillende gemeentelijke instellingen, om te beginnen het OCMW en de gemeente. Hiermee gaan we onverminderd verder als we daartoe het mandaat krijgen van de kiezer. Kwaliteitsverbetering moet hoe dan ook aanleiding zijn bij elke verandering. Tevredenheidsmetingen kunnen ons daarbij helpen en de richting aanduiden. Communicatie Ook op het gebied van communicatie moeten we continu naar verbetering streven. Het Blad als nieuw informatiemagazine is duidelijk een succes. Maar soms komt het te laat bij de burgers en dat moet hoe dan ook verbeterd worden. Ook de sociale media en digitale communicatiekanalen bekleden een belangrijke plaats in efficiënte communicatie. In deze kan zeker nog vooruitgang geboekt worden. Vooral aan toegankelijkheid, hanteerbaarheid en actualiteit moet gewerkt worden. Soms is het misschien beter om vergeten communicatiemiddelen van onder het stof te halen. Vooral op druk bezochte plaatsen en of op shoppingdagen zou de traditionale Belleman voor een verfrissend communicatiemoment kunnen zorgen. Hoewel er door het gemeentebestuur intensief gewerkt wordt aan een brede waaier van communicatiemiddelen, zijn er toch nog veel inwoners die blijkbaar niet op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in onze gemeente. Een gemeentelijke infoshop, strategisch ingeplant in ons handelscentrum, zou hier een oplossing kunnen bieden. In deze infoshop begeleiden we de burger naar de informatie die hij zoekt. Boom één programma pagina 17

18 Boomse troeven in de kijker Niet alleen in de eigen gemeente, maar ook buiten Boom moeten we werk maken van nog meer citymarketing en promotie, en al onze troeven uitspelen. Want als er iets is waar iedereen het over eens is, is dat Boom heel veel troeven in huis heeft. Maar wie zijn troeven in zijn hand houdt en niet tijdig uitspeelt, verliest ook. Via uitgekiende initiatieven zoals een kunstproject, of de realisatie van opvallende architectuur kan men onze gemeente nog meer uitstraling geven. Misschien moeten we de Herbert Flacks van deze gemeente vragen ambassadeur te worden voor Boom want een beetje charme kan wonderen verrichten. Boom trekt ook mondiale activiteiten aan? Tomorrowland en het EK Hockey moeten ingebed worden in ons lokaal toeristisch en economisch bestel. Onze lokale middenstand en verenigingsleven moet zich bewust worden van haar onthaalfunctie. Boom één programma pagina 18

19 3. Leefmilieu Elk gemeentebestuur draagt de verantwoordelijkheid om na te denken over de toekomst en die van onze kinderen. We kunnen dan ook niet anders dan doordacht omspringen met ons leefmilieu. Boom één wil de Bomenaar aanzetten om daar samen met mee aan te werken en over na te denken. Sensibiliseringscampagnes maar ook revolutionaire ideeën kunnen daarbij helpen. Boom heeft nood aan meer groene plekken, evenwichtig verspreid over de verschillende wijken en toegankelijk voor iedereen. Geen kijkgroen maar groene plekken die gebruikt en ingenomen mogen worden, om in te sporten, om door te wandelen en te fietsen op weg naar het werk of het station, om in te spelen en om over te leren. We denken hierbij niet enkel aan meer parkjes, groen langs lanen en straten, biodiverse privétuinen, bossen, natuurgebieden maar ook aan vergroende parkeerzones, volkstuintjes, groendaken en groene gevels, bmx-parcours, bespeelbare natuur en speelbossen. Boom één gaat voor een duurzaam en klimaatneutraal Boom tegen Om dit te realiseren streven we in een eerste fase naar een vermindering van de netto-uitstoot van broeikasgassen met 50 % tegen Dit kunnen we enkel realiseren met behulp van een duurzame levenswijze van alle Bomenaars. Dit betekent dat de duurzame keuze ook de meest logische, de meest voor de hand liggende en ook de meest goedkope keuze is voor iedereen. De gemeente, het OCMW en alle andere overheidsdiensten moeten hier het voortouw nemen en met een doorgedreven duurzame aanpak om zelf een krachtig voorbeeld te stellen. Duurzaam afvalbeleid gaat voor Boom één in de eerste plaats uit van een preventiebeleid en pas in de tweede van een recyclage-en verwerkingsbeleid. Het beperken van de afvalstroom is een win/win voor iedereen. Boom één programma pagina 19

20 Voor een groen en natuurlijk Boom Samen met partners als het Regionaal Landschap, de provincie, het Erfgoed- en Landschapshuis (ELAH), Toerisme Rupelstreek-Vaartland (TRVL), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt werken we verder aan de educatieve ontsluiting, bewandelbaarheid, beleving en recreatieve ontsluiting van de groene infrastructuur van het Rupelpark. Het groenbeleid in Boom dient planmatig aangepakt en uitgevoerd te worden. Er is daarom nood aan een groenstructuur- en beheersplan: een plan waarop de gewenste groenstructuur, de functie en het onderhoud van de groengebieden gedetailleerd wordt beschreven. Voor het beheer en onderhoud maken we gebruik van sociale economie projecten. Binnengebieden van het centrum van bouwprojecten dienen zoveel mogelijk ingericht te worden als groenzones. Ook handelszaken in het centrum worden aangespoord tot vergroening van hun zaak. Het Park moet multifunctioneel worden ingevuld met respect voor de draagkracht van de groenzones én de buurtbewoners: afhankelijk hiervan worden openbare BBQ-faciliteiten, natuurlijke speelelementen, petanquebanen, ravotplekken en andere speelmogelijkheden voorzien. De waterpartijen in ons park dienen voor de buffering van water, maar worden ook uitgespeeld als speelelement. In de wijk- en buurtparkjes en volkstuinprojecten komen composteerplekken voor de buurt. Elke composteerplek heeft een compostmeester. Zo hoeft groente-, fruit- en tuinafval niet meer bij het restafval. Dit kost minder en is goed voor het milieu. Het compost kan gebruikt worden bij het beheer van het park. Boom één programma pagina 20

21 Voor een duurzaam en klimaatneutraal Boom Boom één zal in samenwerking met de provincie bij het ingaan van de volgende legislatuur meteen starten met de opmaak van een klimaatplan dat alle uitstoot in kaart brengt en ook duidelijk stelt welke acties genomen zullen worden. De gemeente neemt een voortrekkersrol op zich en biedt tegelijkertijd ondersteuning aan bedrijven en burgers die eveneens hun steentje willen bijdragen. Het Kleibrood wordt het kloppend hart rond klimaatsverandering, energie, milieu-educatie en natuurbeleving. Als startpunt van mooie wandelingen nodigt het Ecohuis om onze gemeente te ontdekken en terwijl we op een laagdrempelige manier tegelijkertijd het belang van groene longen, natuur, duurzaamheid en biodiversiteit in de kijker zetten. Met de volkstuin brengen we het platteland weer in ons midden en zetten we aan tot korte-keten consumeren. Boom één wil werk maken van een echt duurzaamheids-, energie, en klimaatloket. Dit kan op een laagdrempelig manier georganiseerd worden in het ecohuis. De gemeente moet volgens Boom één actief de samenaankoop van groene energie in samenwerking met de provincie ondersteunen en faciliteren. We geven zelf het goede voorbeeld door enkel nog 100% groene stroom door de gemeente te laten inkopen. Duurzaam afvalbeleid gaat voor Boom één in de eerste plaats uit van een preventiebeleid en pas in de tweede van een recyclage-en verwerkingsbeleid. Evenementen die door de gemeente georganiseerd worden, zijn in de toekomst duurzaam, afvalarm en zoveel mogelijk fair-trade. Met een klimaatcharter moedigen we particulieren die evenementen in de Boom organiseren aan om dezelfde weg in te slaan. Het beperken van de afvalstroom is een win/win voor iedereen. Boom één stond de voorbije jaren er al op dat alle selectief ingezamelde fracties nog steeds huis- aanhuis werden opgehaald, wat in vele gemeenten niet meer het geval is. We hebben het containerpark gratis gehouden en elk Booms gezin vijf gratis beurten voor grofvuil en steenpuin Boom één programma pagina 21

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 N-VA Balen-Olmen Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 Bouwstenen voor een Verantwoordelijk en Betrouwbaar beleid in Balen-Olmen Deel 1 - De mens centraal 1. Betrokkenheid:

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 Chapter: Inleiding BELEIDSNOTA 2013-2018 LUBBEEK TERUG OP DE SPOREN 2 Inleiding... 4 Politie en veiligheid... 6 Brandweer en civiele bescherming... 9 Openbare

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie