Doarpsomropper Redactie: H. Bakker, Legedyk 2, Til

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doarpsomropper Redactie: H. Bakker, Legedyk 2, Til. 423442"

Transcriptie

1 Doarpsomropper Redactie: H. Bakker, Legedyk 2, Til S. Bethlehem, Fleardyk 6. Til A. Meiners, Legedyk 14, Til R.P. de Ruiter, Fleardyk 80, Til Meiwurkers: H. Boonstra, H. Bosma, F. Dijkstra, A. Dijkstra, J. Leeverink, S. Plat, J. Spitse, A. Sijszeling, S. Veenstra, L. de Vries Administratie: H. Wiersma, De Terp 11, Til RA Skearnegoutum Bankrelaasje: Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland NL04RABO o.n.f. Doarpsomropper Abonnementen Doarpsomropper: - per post 25,00 - thuisbezorging 12,00 Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 320,00 ½ pagina 160,00 ¼ pagina 80,00 ⅛ pagina 50,00 Wijzigingen advertenties of opzegging voor 15 juli 2015 Kopij kan aangeleverd worden via . Pake over ons eigen/aardig dorp (bron: website) Ons eigen/aardig dorp Meedoen in eigen dorp is geen vanzelfsprekendheid zo las Pake enige weken geleden in de krant. Het was een van de hoofdconclusies van een onderzoek dat is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Een onderzoek over de samenhang tussen lokale binding en inzet van bewoners in dorpen met minder dan 3000 inwoners. Dus ook van toepassing voor Scharnegoutum. Maar Pake zou Pake niet zijn als hij een en ander toch nog wat verder is gaan onderzoeken voor wat betreft Scharnegoutum. En uit dit eigen onderzoek van Pake zijn een aantal feitelijkheden naar voren gekomen die Pake graag met u als lezer wil delen. Zo is gebleken dat ruim 23% van de inwoners van Scharnegoutum in de afgelopen twee jaar aan geen enkele verenigingsactiviteit heeft deelgenomen. Van deze groep had ruim 25% nog wel naar de optocht tijdens de dorpsfeesten gekeken. Dit gedurende gemiddeld een kwartiertje en grotendeels omdat ze aan de route van de optocht wonen. Scharnegoutum is voor deze groep dan ook niet het eigen dorp maar slechts een plek onder de zon. Ruim 70% weet niet wie de overburen zijn en 30% niet of niet precies wie hun buren zijn. Dit kan in voorkomende situaties best prettig zijn denkt Pake, maar dit terzijde. Voor de verenigingen in ons dorp is dit dan ook niet bepaald een vijver om met succes in te gaan vissen naar nieuwe leden. Een ander feit uit het onderzoek van Pake is hieraan tegenovergesteld. Ruim 48% van de inwoners van Scharnegoutum is actief lid van minimaal drie (vaak nog meer) verenigingen op het terrein van sport en cultuur. Ze rennen met veel plezier van hot naar haar en zijn erg gehecht aan Scharnegoutum als dorp. Scharnegoutum wordt door deze inwoners ook vrijwel unaniem beleefd als hun eigen dorp. Ze zijn betrokken en kennen heel veel dorpsgenoten. Naast deze kenmerken is er binnen deze groep ook sprake van een sterk ontwikkelde sociale controle, zo heeft Pake ontdekt. Ruim 80% weet bijvoorbeeld aan te geven hoe laat de buren naar bed gaan en hoe laat het licht vervolgens uitgaat. Tenslotte is er nog de los/vaste groep te onderscheiden met een omvang van ruim 28% van het totaal van de inwoners. Dit zijn dorpsgenoten die zich niet willen binden aan een vereniging maar wel in zijn voor het meedoen of meehelpen aan een losse activiteit in het eigen dorp. Deze groep heeft een soort LAT relatie met Scharnegoutum. Soms heftig en intens en op een ander moment weer meer koel en op afstand als toeschouwer. Hun levensmotto is meer van leven en laten leven en ze zijn allergisch voor sociale controle. Pake verwacht wel dat deze groep in de komende decennia nog verder in omvang zal groeien omdat het hierbij met name inwoners betreft van beneden de ca. 45 jaar oud. Maar.. dit alles wetende, kunnen we dan stellen dat Scharnegoutum een eigen en aardig, of juist een eigenaardig dorp is? Pake heeft over deze vraag wel een mening. En u als lezer, wat is uw mening? Scharnegoutum hoort het vast graag van u, Groetnis, Pake Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. Meer informatie over Scharnegoutum: De kopij foar de nije omropper moat binnen wêze op woansdei 18 maart foar oere op Fleardyk 6 of per 1

2 Even langs bij Katrinus Zeilstra en Wietske Brandinga. Samen wonen ze aan de Willem Santemastr 48. Samen hebben ze twee kinderen, Joost en Jelte en twee pake- en beppesizzers. Ze zijn al meer dan vijf en veertig jaar bij elkaar. Katrinus heeft Wietske leren kennen in de Fuik het jeugdhonk van de toen nog gereformeerde kerk in Sneek. Wietske heeft veel aan vrijwilligerswerk gedaan o.a in de wereldwinkel. Wietske houdt van muziek, speelt trekharmonica, maar heeft ook andere hobby s, ze is graag creatief bezig. Voorheen werkte ze eerst als coupeuse en later als verzorgende bij de Thuiszorg in Sneek. Katrinus is nadat hij op z n 16 e jaar is begonnen, twintig jaar bij de Technische Dienst van Veevoederfabriek de Heus gewerkt en daarna ook meer dan twintig jaar als bedrijfsleider bij hetzelfde bedrijf. En leuk om te weten: op z n 48 e levensjaar is hij begonnen met muziek. Dat was een erg fijne ontspanning naast zijn werk. Daarvoor was hij nog niet met muziek bezig geweest. Hij is toen vier jaar op les geweest voor de trekharmonica en na die 4 jaar is hij begonnen met les geven voor trekharmonica. En dat laatste doet hij nu nog, de lessen zijn bij de Friese Poort. Eerst speelde hij graag Ierse muziek, nu meer algemeen. Met de trekharmonica kwamen ze terecht op de trekzakdagen in het Zuiderzeemuseum. Dat is zo n tien jaar terug. En daar kwam hij in aanraking met doedelzakken. Katrinus hoorde van doedelzak lessen les in Zeist, kon daar een doedelzak huren en heeft daar de introductielessen bezocht. Hij ontmoette er ook Marie Dijkstra uit Hallum die ook interesse had voor doedelzakles. Samen konden ze op en neer reizen naar de lessen. Katrinus is met de Franse doedelzak Cornemuse begonnen. Deze speelt zachter dan de schotse doedelzak, en heeft meer bereik. d.w.z. meestal is het bereik van een doedelzak 1 octaaf, maar deze komt tot 1.5 octaaf. - Cornemuse Met Marie Dijkstra waarmee hij destijds samen doedelzakles volgde, is hij samen gaan oefenen. En dat werd steeds leuker en uitgebreider. Want Marie kan ook dwarsfluit, tinwishtle en nog meer fluiten bespelen en samen is er dan ook veel mogelijk. Zes jaar terug zijn ze naar Orvelte geweest voor een optreden tijdens een nostalgisch weekend. Zaterdag en zondag op straat werd er muziek gemaakt en daar kwamen ze iemand tegen die een Keltische harp had en zijn samen gaan spelen, dat inspireerde. Samen hebben ze een tijdje een harp gehuurd en aan zelfstudie gedaan, Marie is er na een tijd geprobeerd te hebben mee gestopt, maar Katrinus ging door en ook dat heeft hij nu onder de knie. Samen spelen doen ze graag, ze werden gevraagd voor diverse optredens en bedachten samen de naam Katmarfolk, ( Kat v Katrinus, Mar v Marie en folk van folkmuziek.) Ondertussen hebben ze al heel wat optredens gedaan, hij met trekharmonica en harp en zij met verschillende doedelzakken dwarsfluit en tinwistles. Ze hebben al een paar keer gespeeld in St Anneparochie tijdens de Rembrandtmarkt. Even buiten spelen op de markt en daarna nog een poosje in de kerk, prachtig. Marie speelt dan ook weleens op het orgel en dan bespeelt Katrinus de doedelzak. Marie heeft drie doedelzakjes, daar is ook een kleintje bij en die speelt als een fluitje, zo mooi. De oorsprong van de doedelzak, komt eigenlijk uit de Arabische landen. Bij slangenbezweerders zie je immers ook al iets wat er op lijkt. In Italië, in Campagne hebben ze weer een erg groot model doedelzak, dan draag je bijna een half varken onder de arm. Maar in het grijze verleden, rond 1600, werd er ook in Nederland doedelzak gespeeld. Je komt ze tegen op de schilderijen van Breugel. De trekharmonica heeft een mooie klank. Een nadeel is dat je niet alle toonsoorten kunt spelen. Zo heeft Katrinus ondertussen zes trekharmonica s, allemaal andere modellen en toonsoorten, ook een prachtig Duits model. In het begin van de negentiende eeuw is de trekharmonica ontwikkeld. Eerst met 1 rij toetsen, maar zo langzamerhand meer rijen toetsen op beide zijden. Bij een trekharmomica is de toon bij duwen anders dan bij het trekken dit in tegenstelling tot een accordeon waarbij de toon zowel duwend als trekkend gelijk is. De tegenwoordige trekharmonica heeft links de baskant en rechts de melodie kant. Bij een bandoneon of een concertina lopen de tonen van links naar rechts door. De klankkleur van de diverse types trekharmonica s en concertina s is heel verschillend. Soms is het ook nodig om een trekharmonica te stemmen. En nu zijn er twee trekharmonica s afwezig, om gestemd te worden. Tijdens 1e kerstdag van vorig jaar hebben ze een optreden verzorgd in de kerk in de Wilp. Ze verzorgden er de begeleiding. Daarvoor moesten er wel even psalmen en gezangen ingestudeerd worden. Maar met harp, doedelzak en trekharmonica was het een prachtig geheel. Erg bijzonder. En met veel plezier speelt Katrinus bij het Shantykoor de Bruskoppen, wat altijd weer een feestje is. Twee jaar terug is ook broer Auke erbij gekomen met gitaar, Klaas Hoekstra bespeelt de cajon ( handtrommel met slagvlak van hout) en Egbert Kroondijk de accordeon. 2

3 In de woning van Katrinus en Wietske staan mooie resultaten van een workshop die Wietske gevolgd heeft en zie je mooie foto s van buitenlandse reizen en schilderijen. Ze hebben een aantal jaren terug een prachtige reis gemaakt naar China en Tibet en ook zijn ze in Indonesië geweest. Maar wat ze ook mooi vinden is om met auto en tent richting Ierland, Schotland of Engeland te rijden, paar muziekinstrumenten mee en daar rond te reizen en wie weet weer inspiratie op te doen. Want juist in die landen is prachtige Keltische muziek te vinden. Bedankt voor dit leuke kijkje in jullie leven en nog Woensdag 18 maart hebben wij weer het recht om te stemmen! Als leden van het stembureau in het SWETTEHUS, in Scharnegoutum, zouden wij het erg waarderen als er heel veel mensen komen, anders wordt het een lange, lange dag. Natuurlijk heeft niet iedereen veel vertrouwen meer in de politiek, maar niet stemmen helpt helemaal niet. Ons motto: niet stemmen-niet zeuren! Door te stemmen kunnen wij ook laten zien, dat we het ergens niet mee eens zijn en dat het misschien anders moet! Als u zelf niet kunt komen stemmen, machtig een vriend, kennis of familielid (2 machtigingen per stemmer), lees goed de voorwaarden! Beste mensen, wij staan 18 maart voor u/jullie klaar, laat de opkomst hoog worden! Hartelijk welkom en tot ziens op 18 maart. De leden van het stembureau, Egbert Flik In Leeuwarden zelf en in de gemeente Leeuwarderadeel lopen de spanningen hoog op over het onderwerp winkelsluiting of liever winkelopening op zondag. Niet alleen bij raadsleden, ook bij de ondernemers staan voor- en tegenstanders van winkelopening op zondag lijnrecht tegenover elkaar. Hoe de winkeliers van Scharnegoutum in een (ver) verleden (sept. 1954) dachten over openingstijden van hun winkel kunnen we lezen in Fan eigen hiem, zakennieuws van de Middenstandsvereniging Scharnegoutum. Winkelsluiting Koop niet na sluitingstijd, Voorkom daardoor narigheid. Dit rijmpje brengen wij U nog even in herinnering nu de winkels vanaf 1 September weer om 6 uur sluiten. Nog teveel mensen rammelen na 6 uur aan de gesloten winkeldeur in de hoop wel te worden geholpen. Met eenbeetje goede wil van de klanten kan dit euvel wel worden verholpen. De winkels zijn geopend van s morgens 5 tot s avonds 6, zodat er ruimschoots gelegenheid is de noodzakelijke inkopen te doen. Het is vervelend voor een winkelier z n klanten te moeten teleurstellen, nog afgezien van het feit dat hij evenals U s avonds graag rustig zit te eten, zonder er steeds bij te worden weggehaald. Gun hem daarom z n vrije tijd en kom niet na 6 uur. Voor de volledigheid delen wij nog even mee, dat Woensdagsmiddags de bakkers en Maandagsmiddags alle andere winkels zijn gesloten. uit: Fan eigen hiem 3

4 EENVOUDIGE TONIJNSALADE ( 1-2 PERSONEN) Vooral na wintermaanden is het toch wel nodig om weer wat slanker te gaan eten. Maar toch wil je ook wel wat lekkers. Meestal eet ik hartige dingen op brood maar geen vleeswaren, dus het komt vaak neer op kaas ( verschillende variaties) dan vaker deze salade, afkomstig van de EGA, de Eerste Goudse Afslankclub, een tegenhanger van de Weight Watchers. Toen ik nog nachtdiensten draaide, at ik dit vaak in de nacht, niet te zwaar, een beetje zout. Net lekker om de nacht door te komen. Ingrediënten: 1 blikje tonijn op waterbasis 1 klein blikje doperwten wat zilveruitjes of augurkjes ( de zure variant ) 1 eetlepel mayonaise 1 eetlepel volle yoghurt zout, peper Bereiding: Wat eten we vandaag? Laat het blikje tonijn uitlekken en doe de tonijn in een kom. Laat ook het blikje doperwten uitlekken en voeg deze toe aan de tonijn. Voeg wat zilveruitjes of augurkjes naar smaak toe. Roer goed. Dan de mayonaise en yoghurt erbij. Maak op smaak met zout en peper. Eventueel kan er ook nog een beetje zuur van de zilveruitjes doorheen. Mocht de salade wat te dun zijn, dan kan er natuurlijk nog een klein beetje mayonaise doorheen. EET SMAKELIJK PIRI Geboren om altijd lief te hebben onze zoon en broertje Ynte Dijkstra, Akke van der Brug en Jesse Waldstrjitte PH Scharnegoutum (Ynte) (Akke) 4

5 Open koffieochtend 4 maart te Sneek Spreekster : Elsa Snieder Thema: Bemoediging doet goed Waar: Zuiderkerk, Rienck Bockemakade 7 Aanvang: 9.30u, om 9 uur koffie klaar Verkoop : Israelprodukten Kinderoppas aanwezig De entree is gratis, wel is er een deurcollecte voor de onkosten. Op initiatief van enkele vrouwen uit verschillende kerken worden deze ochtenden georganiseerd in Sneek. Doel is om te luisteren, met elkaar te zingen en elkaar te bemoedigen vanuit ons geloof. U bent van harte welkom. Neem gerust een buurvrouw, vriendin of familielid mee. Inf : tel of Hartelijke groeten van Hinke Punter, namens de werkgroep openkoffieochtenden te Sneek. Tijdens de Dorpsfeesten biedt de Oranjevereniging iedereen de unieke gelegenheid om Scharnegoutum vanaf grote hoogte te bewonderen. Stap aan boord van een heuse helikopter en vlieg over je eigen straat, de Zwette, het feestterrein en alle andere herkenbare plekjes van ons prachtige dorp en vergeet je fototoestel niet!!! Om teleurstelling te voorkomen vragen wij belangstellenden zich NU al in te schrijven voor deze belevenis, want vol=vol. Betalen is nog niet nodig. Deelname op volgorde van aanmelding. Inschrijven kan via: of bij één van de bestuursleden o.v.v. naam, adres en aantal te reserveren vluchten. De vluchten vinden plaats op vrijdagmiddag 28 augustus (doorgang alleen bij voldoende voorinschrijvingen). VANDAAG Eind januari was het 70 jaar gelden dat Auswitz werd bevrijd. Een vernietigingskamp waar ondermeer joden vanuit kamp Westerbork naar toe werden gebracht. Dit was niet vergeten. Gerelateerd hieraan lazen verschillende mensen in Westerbork alle namen op van de slachtoffers. Ongetwijfeld zat tussen dezen de naam van een 11- a 12-jarig jongetje. Deze jongen hield in een rood gekartonneerd schrift een (oorlogs)dagboek bij. Hij beschreef zijn belevenissen. Hij was daar met zijn moeder. Ontroerend. Op de laatste pagina s schreef hij dat het gevaarlijk wordt. Hij geeft dan zijn schrift aan de kamparts die hij vertrouwt. Jaren later ruimt schrijfster Pauline Micheels de kamer leeg van haar overleden oom. Zij vindt dan het schrift, het dagboek. Pauline leest het. Elke dag begon met: Vandaag de zoveelste dag. Ze ontdekte er geen naam onder. Ze vermaakte het dagboek tot een boekwerk, een oorlogsnovelle. Het kreeg als titel Vandaag. Vorig jaar mei las ik Vandaag. Het is een aanrader. Het pakt je. Ik zou zeggen: koop het en lees het. Vandaag nog. JH 5

6 Zaterdagmiddag 24 januari is plotseling, tijdens een fietstochtje, onze buurman Tjalling Kamstra overleden. Hij kreeg een hartstilstand! Hij was nog maar 54 jaar en woonde aan de Prof. B. Fridsmastrjitte 7B, het was een aardige man, zat veel buiten zijn pijpje te roken, hij was altijd vriendelijk. Hij had in januari besloten hier te blijven, want het beviel hem prima. Wij, als bewoners missen hem en vinden het jammer, dat we geen afscheid hebben kunnen nemen, daarom maar op deze manier, we wensen, dat hij zijn rust gevonden heeft. Namens alle bewoners van ons gebouw en van de Prof. B. Fridsmstrjitte, Antje Flik Kerstpuzzel januarinummer De opdracht was: WELK WOORD HOORT IN DEZE OPSOMMING NIET THUIS? Vervolgens een rij met 111 samengestelde woorden die allen begonnen met Kerst. Er kwamen verschillende reacties zoals: - Kerstcadeau, want kadootjes horen niet bij kerst, dat doet Sinterklaas al. - Wat is een kersttimp???? (dit is een rozijnenkrentenkerstbrood) - Kerstviering want dat kan met meer of minder mensen dan vier - Kerstbestand vind ik ook niet kunnen - Kerstpakket!!!!! want die moeten worden afgeschaft wel mis ik kersthulp! Lekker een Kerstomaatje! Tja, een kerst-omaatje, zo n omaatje waar je dan met de kerst mee zit opgescheept? Het is natuurlijk kers-tomaatje en dat maakt dat dit woord er buiten valt. Toch nog geprobeerd een kerst-omaatje in elkaar te flansen. Lastige klus, ze verloor zo nu en dan haar hoofd, dan weer zat haar strik van haar jurk overal en nergens en zelf haar rok had Monroe-achtige neigingen. Ze deden alle drie niet moeilijk toen ik ze vertelde dat ik hen zat was en hen wilde afleveren bij Lars Hofman, Aagje Bakker en Brechtje Bakker, ondanks dat deze drie de omaatjes hadden ontmaskerd als tomaatjes. Gefeliciteerd en we hopen dat jullie van de soep en tomaatjes hebben genoten! Redactie Doarpsomropper Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belasting voor 2014? Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van de HUBA ( hulp bij belastingaangifte). Deze Huba-service is toegankelijk voor iedereen via de regionale kantoren van de belastingdienst ( ), bureaus voor maatschappelijk werk, vakbonden, de plaatselijke Graach Dien en voor leden van de ouderenbonden. Ook kunt u de aangifte inkomstenbelasting laten verzorgen door commerciële bedrijven. Zo is de belastingservice er voor mensen die: a. Gepensioneerd zijn en met een inkomen( AOW-uitkering aangevuld met pensioen) tot euro per jaar voor alleenstaanden of euro voor een echtpaar. b. Een eenvoudige aangifte hebben Voor de hulp die de vrijwilligers van de ouderenbonden bieden wordt een kleine vergoeding gevraagd om tegemoet te komen aan de gemaakte kosten. Als u voor uw aangifte gebruik wilt maken van een belastinginvuller van de ouderenbonden, kunt u bellen naar het landelijke servicenummer ( 10 cent/min.) Dit nummer is elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 en uur Advies: Bewaar de blauwe enveloppe met de machtigingscode! 6

7 ECHTE BAKKER POSTHUMA gaat voor Scharnegoutum WAT VOORAF GING Je bent bakkersdochter en geeft leiding aan een enthousiast team van 31 mensen: bakkers, winkelpersoneel, vervoerders, planners, duizendpoten. Met z n allen houd je met plezier de bakkerij in Wommels plus twee filialen in Bolsward en Sneek draaiende. Dan wordt het tijd voor een grote verbouwing: de bakkerij in Wommels wordt gemoderniseerd en opgeknapt. Na weken van hard werken volgt de feestelijke heropening. Om het te vieren vindt het hele dorp s morgens een gratis ontbijtje aan de deur. En als kers op de taart dragen je ouders de bakkerij met filialen aan jou over. Vanaf nu ben je trotse eigenaar van een bloeiend bedrijf. Dit alles was afgelopen september. Eindelijk even uitrusten? Vergeet het maar. Nyncke Posthuma krijgt dezelfde maand nog bezoek van een bedrijfsmakelaar: Wil je in 2015 bakkerij Feenstra in Scharnegoutum overnemen? Net een grote verbouwing achter de rug, meteen nog een keer? Een derde filiaal erbij? VOORUIT KIJKEN Ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen: kijk vooruit en denk in mogelijkheden. Laat je niet afleiden door beren op de weg, vertelt Nyncke. We zitten op de openingsdag in de ruimte achter de winkel, waar het intussen lekker doorloopt met klanten. Nyncke ziet kans om even tijd te maken voor dit gesprek. Mijn vader is dan wel geen eigenaar meer, hij ondersteunt me met zijn advies en ervaring. We hebben het aanbod samen bekeken en ik zei: Als jij achter me staat, doe ik het. En zo is het gegaan, ik heb ja gezegd, schouders eronder met z n allen, een vierde locatie erbij. Vooruit denken. We hebben stevig doorgewerkt en vlak voor de opening, s avonds om halt twaalf, waren we klaar. En nu maakt Scharnegoutum als vierde locatie ons bedrijf tot een klavertje vier. BAKKERSFAMILIE Nyncke komt uit een echte bakkersfamilie. In 1938 begonnen haar pake en beppe bakkerij Posthuma te Arum. In 1957 verhuisde het bedrijf naar Wommels, waar Nynckes vader en oom de bakkerij op den duur overnamen. En waar de bakkers door de jaren heen hun echtgenotes aan hun zijde hadden, heeft nu een vrouwelijke Posthumatelg de touwtjes in handen. Met op de achtergrond de steun van haar ouders. Ik heb in Wageningen voeding en management gestudeerd, ben zelf vooral ondernemer. Ik ben echt van het hoe & wat: hoe geef je de bakkerij de goede uitstraling, wat kunnen we voor extra s toevoegen. We willen dat onze winkels een eigen Posthuma uitstraling hebben. Zo kijk ik graag even op Pinterest, voor leuke ideeën over inrichting en aankleding. Nyncke Posthuma en haar ouders DE POSTHUMA UITSTRALING Wat dan precies de Posthuma uitstraling is? Warm van kleur, met geel en hout, en tegelijk stoer, bijvoorbeeld de metalen frames om de posters en de metalen lampen. We willen de bakkerij om de hoek zijn waar je makkelijk binnenloopt, waar je jezelf kunt blijven. Daarnaast zijn we ook kenniscentrum. Mijn eigen achtergrond is de levensmiddelentechnologie. Ook onze meiden weten alles van brood, ze gaan regelmatig op cursus. We scholen onszelf steeds bij, bijvoorbeeld over allergieën. Wij vinden het belangrijk om te kunnen adviseren. 7

8 EIGEN BROODLIJN Wie voor het eerst de Posthumawinkel in Scharnegoutum binnenstapt, komt ogen tekort, zoveel broodsoorten liggen er. We hebben ook een eigen broodlijn, vertelt Nyncke, onder de naam Puur Posthuma. Broden met desem of met spelt. Ons desembrood smaakt niet zuur, dat heeft te maken met de rijpingstijd van het basisdeeg. En als je niet goed tegen tarwe kunt, dan is speltbrood een goed alternatief. Maar het is gewoon ook lekker natuurlijk. We hebben nog meer producten uit eigen koker, bijvoorbeeld ons Slachtedykje: een suikerbroodje vol nootjes, dat is het gruis en puin in de dijk, met een toplaag van witte chocola waarin het golvende water is uitgebeeld. Ontstaan in Simmer 2000 met de Slachtemarathon. En nu we dit filiaal geopend hebben, verkopen we logotaartjes met het wapen van Scharnegoutum erop. Over elk product is nagedacht. Lokaal aansluiten vinden we belangrijk. Zo hebben we voor de verbouwing van deze winkel een lokale aannemer in de arm genomen. We willen graag samenwerken met de plaats waar we zijn. STRENGE CONTROLE Het klinkt degelijk, Echte Bakker, maar waar staat het voor? We mogen onszelf Echte Bakker noemen zolang we aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Het betekent dat we aangesloten zijn bij het Echte Bakkersgilde en dat we regelmatig gecontroleerd worden: één keer per maand krijgen we een kwaliteitscontrole, één keer per jaar krijgen onze winkels bezoek van een mystery guest. We moeten elk jaar minstens een 7,5 scoren, anders lig je eruit. Ik vind het belangrijk om ons bedrijf steeds onder de loep te houden, je moet niet bedrijfsblind raken. Daarom laten we vaak andere mensen naar ons bedrijf kijken, bijvoorbeeld naar uitstraling, verpakking, acties. Op mijn beurt kijk ik zelf ook graag hoe allerlei andere bedrijven het doen. HET TEAM Per filiaal wil Nyncke minstens één dag per week ook zelf in de winkel zijn. Om goed contact te houden, dan weet ik wat er speelt. Ik zal dus ook hier regelmatig achter de toonbank staan. En verder zijn Geertje Bakker en Willy Wierda van bakker Feenstra gewoon gebleven. Nieuwe gezichten in Scharnegoutum zijn Margre van der Pol en Grietje Attema. Grietje regelt ook de personele planning van al onze winkels. Het voelt hier voor ons meteen al heel relaxed, we hopen dat we snel een eigen plekje hebben in het dorp. We staan overal voor open, dus mocht er iets zijn, kom ermee. Een vraag, een wens, er kan veel geregeld worden. Er wordt hier dan wel niet meer gebakken, maar we spelen graag in op de wensen van de klant. NIEUWSGIERIG? Een modern bedrijf is op internet te vinden. Kijk op Facebook bij Echte Bakker Posthuma, op Twitter en op de website Maar het meest kom je natuurlijk te weten als je zelf de winkel binnenstapt. Ja, u raadt het al, ondergetekende is fan. Ga op z n minst die Houtsjes eens proberen. A.M. In de winkel v.l.n.r.: Grietje, Nyncke, Willy en Margre (Geertje was hier vrij) 8

9 Super! Op zaterdag 14 maart is het zover: De Krite speelt de musical Super. De Krite nodigt u van harte uit om dit unieke stuk te komen zien; vol met herkenbare situaties en melodieën. Waar gaat Super nu eigenlijk over? Denk aan het wel en wee van de buurtsuper, verder willen we natuurlijk niet al te veel verklappen. De spelersgroep breidt zich ieder jaar weer uit en daar zijn we als vereniging erg blij mee! Naast de volwassen spelersgroep is de nieuwe generatie zeer goed vertegenwoordigd en zijn we trots op onze 16 jeugdige spelers die een belangrijke rol hebben in: Super Zaterdag 14 maart uur It Swettehûs Reserveren kan via en vermeldt u daar graag alle gegevens, zoals: Naam Telefoonnummer Aantal kaarten tot 16 jaar à 2,50 Aantal kaarten vanaf 16 jaar à 7,- Zin in een gevarieerde avond uit in Scharnegoutum? Dan zien wij uw komst graag tegemoet! Net Misse! Romantische Zielen. De Martens Cantorij organiseert op zondag 8 maart een concert met als titel Romantische zielen. In de geschiedenis van de Cantorij is eens geschreven dat de MC een Mendelssohn koor is. Of dat zo is, is vast te stellen door een bezoek aan dit concert te brengen, waar inderdaad veel muziek van Mendelssohn zal klinken. Het concert bevat muziek uit de Romantiek met werken van o.a. Mendelssohn, Rheinberger, Brahms, Schubert en Schumann. Van Mendelssohn wordt o.a. zijn indrukwekkende psalm 42 uitgevoerd. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser en twee pianowerken uit zijn Lieder ohne Worte. Rheinberger is vertegenwoordigd met een Missa Brevis en zijn sonoor klinkend Abendlied, wat hij schreef op 16-jarige leeftijd. Het concert wordt afgesloten met het bekende Cantique de Jean Racine van G. Fauré. Aan het concert werken mee Frans Douwe Slot op de vleugel en tenorsolist Sander de Jong en koorlid/solist Jitske Zaadstra. Frans Douwe Slot heeft zijn muziekstudies cum laude afgerond en heeft zich verdiept in de romantische periode en zijn eerste CD werd zeer positief door de pers ontvangen. Sander de Jong, woonachtig in Sneek, studeert op dit moment zang aan het conservatorium in Amsterdam en beleeft zijn première als zanger in Sneek. Jitske Zaadstra volgt al een aantal jaren zanglessen bij Femke de Boer en verzorgt regelmatig solo s bij concerten van de MC. Het concert vind plaats in de Doopsgezinde Kerk aan de Singel in Sneek. Aanvang: uur 9

10 Praktijk van Annie Kemper Met mijn voorhoofd, wangen, armen, borsten scheenbenenzit ik heel comfortabel in de shiatsustoel van Annie. Zij heeft me eerst uitgebalanceerd (uitgelijnd). Dat hield concreet gezien in dat ik op een matje stond en Annie achter me en dat ze verbinding met me zocht. Heel bewust gingen we alle onderdelen van mijn lijf bij langs: heupen, knieën, enkels, rug en nog een aantal onderdelen. Dit uitlijnen heeft in mijn beleving te maken met vertrouwen, want elke keer als ik goed stond, uitgebalanceerd, dan ving Annie me rustig met een hand in mijn rug op. Eenmaal op de shiatsustoel zegt ze dat ze even niet praat, maar Shiatsu beoefent. Shi is vingers en atsu drukken. Ik heb de tijd niet in de gaten gehouden,maar ik schat in zo n half uur mijn energiebanen worden geopend, doordat Annie in de nek, schouder,rug, armen, hoofd allerlei drukpunten aanraakt en uiteindelijk ook mijn hoofd. Op de achtergrond klinkt rustige muziek. In het begin probeert mijn hoofd nog een stukje voor de Doarpsomropper te construeren, maar ik laat al die gedachten maar even, me bewust wordend van mijn lijf en het prettige gevoel van aandachtige aanraking. Annie Kemper is nu zo n twee jaar bezig met een eigen praktijk shiatsu en manuele therapie. Eerst aan huis, maar sinds begin dit jaar dus op de Ald Dyk 23, het bord op de muur komt nog. Bij binnenkomst viel me op dat het een ruim, licht en lekker warm vertrek is. Annie is er blij mee. Ze heeft in het verleden gewerkt met verstandelijk gehandicapten, kreeg op een bepaald moment last van haar spieren en deed daardoor ervaring op met Shiatsu aan haar eigen lijf. Ze was zo enthousiast over het resultaat dat ze het zelf wilde leren en toepassen. Dit was zo n tien jaar geleden. Stap voor stap rondde ze verschillende opleidingen af. Ze is nu lid van de beroepsvereniging, volgt bijscholingen en de behandelingen bij deze therapeut worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Behalve in deze praktijk werkt ze nog een paar uur als ondersteuning op secretarieel gebied bij de thuiszorg. Shiatsu komt vanuit het oosten, van China naar Japan, waar Namikoshi het heeft uitgewerkt, vermengd met westerse invloeden, ook vanuit praktijkervaring met zijn moeder die hij op deze manier behandelde. Annie hield zich behalve met deze therapie ook al een poos bezig met Quantum Touch, vanuit deze therapie hebben Günther de Jong en Peter Rombouts Touch of Matrix ontwikkeld. In tegenstelling tot de naam gaat het hierbij niet om aanraken. De theorie hierachter is dat elke cel, elk orgaan van je lijf zijn/haar eigen trilling heeft. Als er een kink in de kabel zit, dan kan iemand die Touch of Matrix beoefend de trilling veranderen met communiceren Bijvoorbeeld iemand met reuma komt bij Annie. Eerst is er een intake gesprek en wordt diegene zich bewust van zijn/haar klacht. Stel dat dit een heel stijf en pijnlijk gewricht is. Het thema wordt dan soepel gewricht en er wordt een positieve opdracht geformuleerd. Het gaat niet om wat er is, maar waar je naar toe wilt. Oude informatie wordt verwijderd en er wordt verbinding gelegd met de positieve informatie. Je trekt als het ware het etiket reuma eraf. Dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je de oude informatie loslaat. Dat kan een lastig proces zijn. Want elke keer dat iemand tegen je heeft gezegd: je hebt nu eenmaal reuma en het is niet anders, wordt dit ook steeds weer opgeslagen in je hoofd en daarmee ook in je cellen. Als therapeut helpt Annie bij het opruimen daarvan en het plaatsen van nieuwe informatie. Cliënten kunnen moe zijn na een behandeling of lichamelijk reacties vertonen, doordat het lichaam anders gaat werken. Best moeilijk uit te leggen, geeft ze aan. Aan de ene kant wel (vind ik), want in onze westerse samenleving willen we graag de klacht snel en grondig verwijderen, dus medicijnen of het mes er in. Aan de andere kant kennen we allemaal de kracht van woorden, hoe vernietigend ze kunnen ze. Waarom zouden we niet kunnen geloven hoe krachtig en opbouwend ze voor ons lijf kunnen zijn? Annie geeft trouwens aan dat ze met het communiceren bij Touch of Matrix ook nog aanraking gebruikt. Dat past bij haar. Op staat meer uitleg over Touch of Matrix. De praktijk van Annie in een paar woorden samenvattend klinkt als: aandacht, zorg, ontspanning, positiviteit en verbinding. Er komen niet alleen mensen die in het reguliere circuit uitgedokterd zijn, een preventieve shiatsubehandeling is ook heel fijn. Een droom die ze koestert is om in Scharnegoutum (gebouw Ald Dyk 23) een cluster complementaire zorg te vormen met als uiteindelijke doel integratie van de reguliereen complementaire zorg. Haar praktijk, de huisarts, fysiotherapie, enz. zouden elkaar heel goed kunnen versterken. SYM. B Informatieavond Touch of Matrix. Wie zelf wil ervaren hoe Touch of Matrix werkt is van harte welkom op donderdag 26 maart De bijeenkomst wordt geleid door Gunther de Jong. Tijdstip: uur uur Adres: Ald Dyk 23 te Scharnegoutum Entree: 5,00 inclusief koffie en thee Opgave via: of

11 VIOLENACTIE 6 MAART 8 Maart 2015 Internationale Vrouwendag Solidariteit met vrouwen overal ter wereld. 11 Maart 2015 Zen-Tangle maken Ook dit jaar houdt de Peuterspeelzaal weer de jaarlijkse violenactie. Op vrijdagavond 6 maart 2015 vanaf uur komen wij bij u aan de deur om violen te verkopen. De opbrengst is bestemd voor de Peuterspeelzaal. Kreatieve morgen Mevrouw Arjanne Huls zal ons de kunst leren van het maken van Zentangels. 19 Maart 2015 Sprakeloos op weg naar Pasen Geertje van Beusichem uit Wijckel heeft 16 schilderijen/iconen gemaakt over het lijdensverhaal met als titel Sprakeloos. We gaan met haar op weg naar Pasen. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Scharnegoutum/Loënga. Op maandag 16 maart, s avonds om uur houdt de Uitvaartvereniging weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Swettehûs. Een uitvaartvereniging werkt in stilte, op de achtergrond, timmert niet aan de weg, omdat deze vereniging er is voor de begeleiding bij de dood. De dood hoort bij het leven, maar daar staan we liever niet bij stil, vooral als je nog jong bent. Toch doen we elk jaar weer een beroep op jongeren en oudere jongeren, die nog geen lid zijn, om dat wel te doen. Als dorp kunnen we via de vereniging een begrafenis of crematie goedkoop houden, omdat vrijwilligers er zich voor inzetten. Ons ledental gaat elk jaar een beetje achteruit. Dat baart ons zorgen, want willen we de vereniging in stand houden, moet er een gezonde financiële basis zijn. Om je aan te melden als lid of voor meer informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Zeilstra, tel of Op de ledenvergadering komen huishoudelijke zaken aan de orde, zoals de financiën, jaarverslagen en bestuurswijziging. Verder zal onze uitvaartleider Meindert Heslinga over zijn werk vertellen: over nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en mogelijkheden rond een begrafenis of een crematie. Uiteraard kunt u hem vragen stellen. Iedereen is van harte welkom. Namens het bestuur C. de Boer-Bergstra 11

12 Scharnegoutum als energieleverancier. Het is heel gewoon dat er altijd stroom uit de wandcontactdoos komt en dat alle apparaten werken, die hier op zijn aangesloten. Energie wordt momenteel nog vaak opgewekt met behulp van kernenergie, kolen of gas. Gelukkig worden we ons er tegenwoordig steeds meer bewust van dat de fossiele energie voorraden niet oneindig zijn en dat deze ook schade aan het milieu veroorzaken. We kunnen doorgaan met de huidige manier van energie opwekken. Maar beter is om over te schakelen op schone energie. Doarpsbelang heeft in 2013 een enquête in Scharnegoutum gehouden waar o.a. werd gevraagd hoe men over duurzame energie denkt. Windenergie werd niet zo enthousiast ontvangen maar over zonne-energie was een grote groep inwoners zeer positief. Je ziet in ons dorp al veel huizen met zonnepanelen op het dak. Maar niet ieder dak leent zich hiervoor vanwege een ongunstige zonnestand of men wil gewoonweg geen panelen op het dak hebben. Voor mensen die desondanks toch zonne-energie willen opwekken gaat de gemeente Sudwest Fryslan een informatieavond organiseren. Dit vindt plaats onder de vlag van Energiesprong Súdwest Fryslân, het initiatief van de gemeente waaruit allerlei activiteiten op het gebied van duurzaam wonen worden ondernomen. Energiesprong SWF wil ons dorp als pilot dorp gebruiken om centraal op één of meerdere locaties zonnestroom op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld op bestaande daken van grote gebouwen die qua zonnestand gunstig staan. EnergiesprongSWF wil graag met inwoners uit ons dorp in contact komen die er voor voelen om gedeeld eigenaar te worden van een zonnestroom opwekkingsunit en energieleverancier willen worden. Ook eigenaren van gebouwen die er voor voelen om panelen op hun dak te laten plaatsen zijn van harte uitgenodigd. Op deze avond komen alle zaken aan bod, zowel de technische, zaken. De informatieavond zal worden gehouden op 26 maart a.s. om 20:00 uur in het MFA. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom. Rond uur zal de avond zijn afgelopen. Dus inwoners van Scharnegoutum: komt allen! Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea Beste dorpsgenoten, U kunt zich weer opgeven voor de optocht en de straatversiering. Het thema van dit jaar is FILM/TV-serie. Ook loopgroepen kunnen zich natuurlijk weer aanmelden. een loopgroep. Doet u niet mee aan de optocht, maar wel met de straatversiering, dan wel graag aanmelden i.v.m. beoordeling door de jury. Opgave kan telefonisch of via bij: Gertrud Huitema Graag het volgende doorgeven: 1. Thema 2. Buurt/straat 3. Wagen of loopgroep 4. Deelname straatversiering 5. Contactpersoon 6. Telefoonnummer contactpersoon 7. Mailadres contactpersoon Namens de optochtcommissie veel plezier en succes 12

13 B.C. De Lakenkrakers Lakenkrakers delven het onderspit tegen B.C. Scharnegoutum Op vrijdag 13 februari stond de tweestrijd tegen onze vrienden van de donderdagavondploeg weer op de biljartkalender. Voorzitter Geert van Oranje koos voor de competitiespelende leden en besloot niet te putten uit het arsenaal van slapende leden. De vorige wedstrijd ging kansloos verloren en ook nu redden de mannen van de lakenkrakers het niet. Er werd door beide partijen matig gespeeld en veel partijen raakten niet eens uit. Titelkandidaat Anne Bokbier deed wel zijn plicht en won zijn partij maar hiermee inspireerde hij zijn teamgenoten niet. De twee nieuwkomers bij de lakenkrakers waren ook opgesteld en verloren beide hun wedstrijd. Co the Pipesmoker en Hans Kazan wisten geen potten te breken. Wel was opmerkelijk dat M. Zalm en A. Effect hun toernooi vorm weer lieten zien en dan ook beide hun partij wonnen en zodoende de schade enigszins beperkt wisten te houden. De kersverse voorzitter heeft nu twee nederlagen aan zijn broek en zal duidelijk met andere plannen moeten komen om de beker weer terug te bezorgen in onze prijzenkast. Nieuwe aankopen of de oude garde weer eens van stal halen, het is nu aan de daadkracht van onze leider om de bakens te verzetten. Dus vanaf deze plaats nogmaals een felicitatie aan onze vrienden van de donderdagclub. Het was weer een ouderwets gezellige avond met veel speelplezier en de nodige humor. In de competitie ligt ons voormalig rijdende winkelman goed op koers om de titel te grijpen en maken zijn concurrenten elkaar meer af dan dat ze hem bedreigen. Om de andere ereplaatsen word nog volop gestreden en ook onderin zijn de kaarten nog niet geschud. Met nog enkele speelrondes voor de boeg stijgt de spanning naar grote hoogte om een zo goed mogelijke positie te bemachtigen. In de volgende dorpskrant breng ik u de ontknoping van dit alles en is er misschien ook nieuws over de plannen van onze voorzitter om het blazoen van de vereniging weer wat op te poetsen. Sir Steven Hendry. In mei 2014 zijn we gestart met het project Graach dien, een soort klussendienst waarbij mensen zich kunnen opgeven om op vrijwillige basis iets voor een ander te doen in het dorp. Dit vanuit het actuele motto: OMZIEN NAAR ELKAAR De eerste reacties zijn heel positief. We hebben een mooi aantal aanmeldingen als vrijwilliger. Ook nu geldt nog: mocht u dit project een warm hart toedragen en tijd kunt vrijmaken voor een dorpsgenoot,dan kunt u zich nog steeds aanmelden. We hebben vanaf het begin al gelijk een tiental aanvragen kunnen uitvoeren, zoals Fietsreparaties, Technische en Elektrische klusjes, Timmerklusje, Tuinonderhoud, Taxiritjes,Boodschappendienst, Persoonlijke begeleiding, Ondersteuning Nederlandse les. Afgelopen periode is vrij rustig geweest. Vanaf januari zijn er nieuwe regels wat betreft de thuiszorg en wellicht kunnen wij U bij een of meerdere zaken ondersteunen. Binnenkort zullen we ondersteuning geven bij een verhuizing in samenwerking met Present. Zie voor meer informatie en de formulieren op de website of Voor vragen kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. Met een hartelijke groet, Anna Luimstra, Joke Leeverink en Baukje de Groot-Talsma OMZIEN NAAR ELKAAR 13

14 Proëzie en zo Op facebook zag ik twee gedichten: Anneke Meiners had haar gedicht ingezonden bij de bibliotheek Súdwest Fryslân tijdens de Poëzieweek (januari) en Dorien Reitsma had een prachtige fotocompositie van vogelpootjes in de sneeuw. Ted van Lieshout, veelzijdige dichter, benoemt dit als beeldsonnetten in zijn dichtbundel met verzameld werk. Dit kun je ook doen met dropjes, afgebrande lucifers, schelpen, enz. Het zette me aan om ook eens met letters en woorden te spelen en om een hoekje in de Doarpsomropper te reserveren met de uitnodiging om jullie knutsels ook eens te sturen. Het is heel leuk werk, stimuleert het creatieve deel van je hersens en je kan uitdrukken wat in gewone taal niet altijd lukt. Eigenlijk is het gewoon spelen met letters en woorden. Beeldsonnetten zijn ook welkom. dan pluk ik duizend bloemen, kies ik de zoetste vruchten uit, en ga jou eindelijk zoenen. Anneke Meiners Wiskunje Via fb begreep ik dat 5 politici een heftige strijd leverden met de rekentoets die verplicht is op het middelbaar onderwijs. Deze kon je downloaden, dus ik moest even kijken hoever ik kwam. Je kreeg 10 minuten voor 6 opgaven. Tja, als ik het helemaal alleen had moeten doen was ik een dag kwijt geweest. Ik prijs me gelukkig met een cijfertype in ons huis dat me snel even voordeed hoe het zat. Zo n mooi uitgelegde opgave is eigenlijk een soort gedichtje, met zijn formules. Hieronder opgave 2 uit de toets. De mooiste en duidelijkst geformuleerde oplossingen plaatsen we in de omropper van april. Dus let op: het gaat niet om het goede antwoord, maar om hoe je eraan komt de rekenweg, bij wijze van spreken. Kwititnet en Kwolitwol sieten yn in boatsje Kwolitwol foel der út wa bliuw der oer? (Fariaasje op Ypma en Knypma of Abma en Trapma) Witte, wolle en wêze Witte wit net folle Soe wol mear wêze wolle Wolle kin der net mei sitte Kin it gewoanwei net litte Weze soe witte wolle Wa t se wêze wol, witte of wolle? SYM. B 3 keer zoveel omwentelingen maakt ziet hij dat hij zijn trappers 1000 keer heeft laten rondgaan. Hoeveel kilometer heeft hij afgelegd? (afronden op één decimaal. In plaats van de som Leverde ik een gedicht in Bij de wiskundeleraar Hij zei: Ik snap het niet 1-1, Erik van Os (2008) 14

15 Bijenlint langs Elfstedenroute moet bijen redden. Kijk, dit is nu een leuk en fraai idee: De aanleg van een bijenlint langs de Friese Elfsteden moet voortaan veel professioneler aangepakt worden. Daarom moet er een aparte stichting komen die de aanleg op zich neemt. Dat zeggen de initiatiefnemers van het plan. Het bijenlint is een strook van wilde bloemen die er voor moet zorgen dat bijen meer eten kunnen vinden. Dat is volgens de initiatiefnemers nodig omdat de bij anders dreigt te verdwijnen. Er wordt al anderhalf jaar gewerkt aan het lint, maar niet alle boeren willen wilde bloemen in hun land. Ook zijn er extra onderhoudskosten voor gemeenten. Om die extra kosten te dekken zou de overkoepelende stichting subsidie kunnen aanvragen. Een buitenkansje voor ons natuurgebiedjes. Maar ook langs de wandelpaadjes, achter de sportvelden, nabij het Langerek, het Sneeker Bos etc. Is goed voor de bijtjes, maar ook voor ons. Er is alleen wel een maar iedereen moet nu zorgen dat onkruid in de tuin gewoon handmatig er uit getrokken wordt of een milieuvriendelijk goedje z n werk laten doen. Die zware middelen zijn dan not done. Dus geef je bijen de kans, dan moeten we ons bewust worden, hoe we hier zelf aan kunnen bijdragen. Om de kosten te kunnen dekken, kunnen we besparen op de weerman, want wat blijkt uit een bericht van vorig jaar: Bijen voorspellen: dit jaar geen Elfstedentocht. Kijk, als bijen kunnen voorspellen, dan kunnen we bezuinigen op de weerman/vrouw en en is er weer meer geld beschikbaar voor de bloemetjes en de bijtjes ( kan ook nog educatief aangewend worden) en als we allemaal weer de tuin induiken om onkruid te bestrijden, dat bespaart ook reuze... en is nog gezond ook. imkerij Immenhof kou verwachten, aldus Hallmans: Een Elfstedentocht is dus nog erg ver weg. Ze vliegen wel eens eerder voor de lente rond. Zouden muizen ook kunnen voorspellen? Muizenplaag: Even ter informatie: Delen van Friesland hebben de afgelopen 2 jaar zulk mooi weer gehad dat er ondertussen een heuse muizenplaag is. Het ergste gebied beslaat zo ongeveer Woudsend tot Sneek, dat ligt in 1 lijn en heeft dus hetzelfde weer gehad, zelfs mooier weer dan de rest van Nederland want er was weinig regen... soms heb je gewoon geluk. op zich geen probleem, maar nu beginnen ze met de wortels en gaat het gras helemaal dood. Daarbij legt een paartje muizen zo n 10 jongen neer die na een week of 8 ook weer voortplanten, groeit exponentieel dus. Ook bij onze boeren een groot probleem. De een is het land al gaan frezen en een ander zorgt voor extra nattigheid. Bij dat laatste heb ik even gekeken. Ik was al onder de indruk van de hoeveelheid muizen, maar nu nog meer! Ze lopen je gewoonweg voor de voeten. Velduilen en gouduilen zitten klaar in de bomen voor het nachtwerk, poes kan de massa niet meer aan en is oververmoeid en de zeevogels laten hun verwennen door het landwerk van de trekker.( Maar zelfs die waren al verzadigd toen ik de foto nam.) Of het nu watersproeien is of frezen, het maakt ze niet uit. Heerlijk, een muisje! Er wordt door de boeren iets aan de muizenplaag gedaan en dat is ook wel nodig, anders gaat de hele eerste oogst verloren. k Ben even bij het sproeiwerk gaan kijken, maar terwijl ik dit deed, spurt er een muis voor m n voeten langs, op zoek naar hogere gebieden. Je ziet de muizen omhoog komen uit de holletjes en zo snel mogelijk gaan ze op zoek naar droogte. Zo verplaatsen ze zich enorm snel, maar als het goed is, lukt dat niet iedereen en gaat het toch een beetje helpen. 15

16 Er zitten drie muizen aan de bar. Ze scheppen heel erg op. Zegt muis 1: Ik durf bij de mensen uit de koelkast een stuk kaas te halen. Zegt muis 2: Da s nog niks, ik kan met gemak de kaas van een muizenvalletje halen. Zegt muis 3: Sorry jongens, ik moet dringend naar huis om de kat te gaan voeren! De Skearnetikkers. Het nieuwe tennis seizoen staat weer voor de deur. De banen worden weer speelklaar gemaakt en indien het weer het toelaat gaan we per 1 april weer van start. Onder leiding van Sybren van Bethlehem,trainer van continutennis worden de lessen gegeven. Sybren is sinds de zomer van 2013 verbonden als trainer van onze club. Met zijn enthousiasme is het aantal deelnemers enorm gegroeid. Op dit moment zijn er 3 groepen jeugdleden die les hebben op de maandagmiddag. De volwassenen trainen op de maandagavond van verdeeld over 3 groepen. Vanwege het grote aantal belangstellenden is er nu ook les op de zaterdagochtend. Ook willen we dit jaar starten met lessen voor volwassenen op de maandagmiddag, bij voldoende belangstelling. Heb je interesse, wordt dan lid van onze gezellige tennisclub in Scharnegoutum. Er zijn nog een aantal plaatsten beschikbaar. Maar wees wel snel want, Vol=vol. Opgeven kan bij : Ingrid de Vries, of via Sybren van Bethlehem, of via Wie heeft belangstelling? ACTIVITEITENCOMMISSIE DORPSHUIS Het ligt in de bedoeling dat er een activiteitencommissie komt die de coördinatie verzorgt van de activiteiten die het dorpshuis al of niet samen met andere verenigingen organiseert. Hierbij gaat het om een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten voor diverse leeftijden en doelgroepen. Voor de verdere organisatie en uitvoering worden per activiteit mensen gevraagd die mee willen helpen. Momenteel worden o.a. de volgende activiteiten onder verantwoordelijkheid van het dorpshuis gehouden; Inloopcafé op zaterdagmiddag, kaartavonden, theatervoorstellingen en een aantal muziekactiviteiten. Daarnaast zijn er nog wel ideeën die eventueel zouden kunnen worden opgepakt zoals bv. discoavond (en) voor jeugd jaar, soosmiddag voor 55 plussers, spelactiviteit enz.. Voor de bemensing van de activiteitencommissie zijn we nu op zoek naar een aantal vrijwilligsters die het leuk vinden hieraan mee te werken! Dus lijkt het jou leuk om hieraan mee te gaan doen of weet je iemand die het misschien leuk zou vinden, dan horen we het heel graag!!! Telefoon

17 DORPSHUISFLITSEN Activiteiten Dorpshuis Scharnegoutum seizoen Naast de vaste verenigingsactiviteiten en regelmatig het inloop café op zaterdagmiddag/avond zijn er de komende maanden nog onderstaande activiteiten dorpshuis waar u ook van harte welkom bent. Alvast te noteren in uw agenda. Zaterdagavond 28 februari 2015 IT JUBILEUM Troch J&M teaterwurk fan Jan Arendz en Marijke Geertsma Er zijn nog kaarten te reserveren via telefoon , maar vol is vol!!! Zaterdagavond 14 maart uitvoering KRITE Ongetwijfeld ook dit jaar weer een spektakel waar heel Scharnegoutum weer wordt verwacht. Zondagmiddag 29 maart uur Optreden fryske artiesten Grytzz en Grize en Dixie Doodle. Optreden Fryske artiesten met o.a. Grytzz en Grize. Dit duo was in september ook al te gast in ons dorpshuis met een spetterend optreden en komt op veler verzoek nogmaals langs. Dixie Doodle speelt talloze muziekstijlen met eigen songs maar ook van o.a. Bob Dylon en Neil Young. Zie voor meer informatie lders in deze omropper. Donderdagavond 23 april jaarvergadering Dorpsbelang Dorpshuis maart 2014 Wekelijkse activiteiten Maandagavond: Dinsdagavond: Woensdagmorgen: Woensdagavond: Donderdagmiddag: Donderdagavond: Martenscantorij, Damclub de Stadige Strikers Biljartclub de Lakenkrakers, Trombosedienst bloedprikken 09:00-09:30 uur Muziekkorps Excelsior Muziekles Biljartclub Scharnegoutum, Verdere activiteiten maart 01 mrt Krite repeteren 02 mrt Instituut Noord typeles Dorpsbelang 03 mrt Krite 04 mrt Koersbal Shantykoor 06 mrt Rallyclub workshop 07 mrt Inloopcafé 08 mrt Krite repeteren 10 mrt Krite 11 mrt Opstellingenwerk 12 mrt Krite 13 mrt Krite 14 mrt Krite 16 mrt Instituut Noord typeles 17 mrt Fûgelwacht jiergearkomste 18 mrt VERKIEZINGEN Koersbal Shantykoor 19 mrt Passage 21 mrt Inloopcafé 24 mrt Info sport gemeente SWF 25 mrt Koffiemorgen mrt Informatiebijeenkomst Energie St. Natuurterreinen Scharnegoutum 27 mrt Kaarten in bar 28 mrt Familiebijeenkomst (optie) 29 mrt Hoge Hoed concert Dixie Doodle en Grytz en Grize Doarpsomropper is het mededelingenblad van onderstaande verenigingen Meer informatieover de activiteiten van dorpshuis Scharnegoutum is ook te lezen via: EHBO afdeling Scharnegoutum Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Scharnegoutum Kaatsvereniging De Lytse Stuit Oranjevereniging Scharnegoutum Passage afdeling Scharnegoutum Volleybalvereniging De Swette Switters Jeu de Boulesvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Protestantse Gemeente Scharnegoutum/Loënga Stichting Dorpshuis Scharnegoutum Muziekvereniging Excelsior Fryske Krite It Pompeblêd Martens Cantorij Speeltuinvereniging Boartersnocht Damklub De Stadige Strikers Fûgelwacht Skearnegoutum Peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk Stichting Christelijk Jeugdwerk Scharnegoutum Sportstichting de Kromme Tille Voetbalvereniging Scharnegoutum 70 Gymnastiekvereniging SSS 17 Badmintonclub BCS 76 Tennisvereniging De Skearnetikkers Biljartvereniging Scharnegoutum Shantykoor De Brûskoppen Biljartvereniging De Lakenkrakers Natuergebiet De Flearen / Oer t Lange Rek Beheersstichting War Dy Wereldwerkgroep Scharnegoutum Amnesty International Vereniging van Dorpsbelangen

18 Kerkdiensten maart Zo. 01 mrt Ds. S. Ypma 2 e zondag 40-dagentijd Zo. 08 mrt Ds. S. Ypma 3 e zondag 40-dagentijd + project Wo. 11 mrt Ds. S. Ypma Bidden voor gewas en arbeid Zo. 15 mrt Ds. S. Ypma 4 e zondag 40-dagentijd + project KK Zo. 22 mrt Ds. S. Ypma 5 e zondag 40-dagentijd + project KK Zo. 29 mrt Ds. S. Ypma 6 e zondag 40-dagentijd + project KK / Palmpasen Belangrijke nummers Dokterswacht Friesland Dokterswacht Friesland werkt uitsluitend op telefonische afspraak. Wanneer u s avonds na uur, s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u De dichtsbijzijnde huisartsenpost bevindt zich in Sneek in het Antonius ziekenhuis, via de ingang van de Spoedeisende Hulp. POLITIE: Wijkagent: Chantal Manten adres: t.a.v. C. Manten team Sneek Twitter Algemene Meldkamer: Alarmnummer: Adres politiebureau: IJlsterplein 1, 8608 DG Sneek Meld misdaad Anoniem: Bode uitvaartvereniging De laatste eer Scharnegoutum/Loënga, de heer M. Heslinga, It Fabryk 12, 8621 JD Heeg. Tel of Praktijk voor Fysiotherapie, haptonomie en manuele therapie: U kunt op werkdagen telefonisch met ons een afspraak maken. Legedyk 43. tel: HELPING HANDS Zorg&Dienstenbureau Voor al uw hulpvragen, ook voor het PERSOONSGEBONDEN BUDGET Bel voor meer informatie of kijk op Stichting Profiel: Maatschappelijk werk: Stationsstraat 5, Sneek. Spreekuur ma-vr uur. Tel In crisissituaties buiten kantoortijd: tel (telefonische hulpdienst Sensoor Fryslân) St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Zuidwest Friesland, Hospice De Kime, Westhemstraat 46, 8608 BG Sneek, tel , Thuiszorg Zuidwest Friesland, (Team Noorderhoek) Dr Kuyperlaan 1, 8603 AZ Sneek. Voor al uw vragen over: Verzorging en Verpleging, Huishoudelijke zorg, Thuisbegeleiding en Nachtzorg. Wijkverpleegkundige: Algemeen tel.nr. Thuiszorg Zuidwest Friesland: Kraamvogel. Tel.nr Uitleendepot: ma-vr uur, Bolswarderbaan 3, 8601 ZK Sneek. Tel GRAACH DIEN! Vrijwilligersproject voor hulpvraag en/of -aanbod in Scharnegoutum. Voor informatie: Tel Mailadres Dorpsbelang: 18

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Alter. Talent. Verveling of talent. Altrecht Talent. Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE

Alter. Talent. Verveling of talent. Altrecht Talent. Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE Altrecht geestelijke gezondheidszorg Magazine voor cliënten en familie mei en juni 2008 - Nummer 3 - jaargang 9 Alter Talent Verveling of talent Altrecht Talent Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE Inhoud

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Coedijcker Ban januari 2014 nummer 1 1

Coedijcker Ban januari 2014 nummer 1 1 Coedijcker Ban januari 2014 nummer 1 1 Hans Emmerik Binnenweid 12 1831 BN Koedijk 06-30 03 22 38 hans.emmerik@upcmail.nl home.zonnet.nl/hansemmerik Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie, Brandweer

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag.

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag. -7654- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7619- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012 06-10 Feesttent Kn. Wytseswei: Scrum e.a., 20.30 uur 10-10 De Kamp: inloop-informatiebijeenkomst Centrale As, tussen

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie