Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1. Februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1. Februari 2013"

Transcriptie

1 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 Februari 2013

2

3 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 Februari 2013 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

4 4

5 Inhoud Inleiding 7 1 Ruimtelijke onderbouwing Visie Leidsche Rijn Centrum (2004) Masterplan Leidsche Rijn Centrum (2006) Leidsche Rijn Centrum stand van zaken 15 2 Stedenbouw en architectonische vormgeving 17 3 Programma 21 4 Openbare ruimte 23 5 Verkeer Tijdelijke situatie tot Situatie na Milieu Luchtkwaliteit Bodemkwaliteit Ecologie Duurzaamheid 27 7 Ruimtelijke ordening Binnenplanse anticipatie 29 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

6 6 Overzichtskaart Leidsche Rijn Centrum en plangrens Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost (rood)

7 Inleiding De planontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum is gestart in In 2004 is de Visie Leidsche Rijn Centrum, 'Het Levende Centrum' bestuurlijk vastgesteld. Vervolgens is in 2006 het Masterplan Leidsche Rijn Centrum vastgesteld door de gemeenteraad. In het Masterplan (het Stedenbouwkundig Programma van Eisen) zijn de programmatische en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor geheel Leidsche Rijn Centrum uitgewerkt. Dit vormt het kader voor de uit te werken stedenbouwkundige plannen voor elk deelgebieden van Leidsche Rijn Centrum. Deze stedenbouwkundige plannen worden voor elk van de deelgebieden Kern, Noord, Zuid en Oost uitgewerkt. Leeswijzer 1 Ruimtelijke onderbouwing Leidsche Rijn Centrum 2 Stedenbouw en Architectonische vormgeving 3 Programma 4 Openbare ruimte 5 Verkeer 6 Milieu 7 Ruimtelijke Ordening Voor u ligt het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1. Dit is voor deelgebied Oost de eerste uitwerking van het Masterplan uit Voor de deelgebieden Kern, Zuid en Noord zijn al stedenbouwkundige plannen vastgesteld, voor het overige deel van deelgebied Oost vooralsnog niet. Voor de deelgebieden Kern en Zuid is inmiddels ook een bestemmingsplan vastgesteld. Dit Stedenbouwkundig Plan is het ontwikkelingskader voor een bioscoopvoorziening ookwel Multi Media Educatie Centrum geheten in het deelgebied Oost. Het beschrijft de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling en de ambitie en (beeld)kwaliteit van de locatie. Verder beschrijft het Stedenbouwkundig Plan kort het voorgaand gemeentelijk beleid verwoord in visiedocumenten en programma s van eisen, waarmee de ontwikkeling van fase 1 in de context van het grotere geheel wordt geplaatst. Daarmee is dit Stedenbouwkundig Plan het kader voor zowel de aanleg van de openbare ruimte door de gemeente, alsmede het toetsingskader voor de bouwplannen bij de uitgifte van de kavel. Locatie bioscoopvoorziening Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

8 Ligging Leidsche Rijn Centrum Plankaart Leidsche Rijn en ligging Leidsche Rijn Centrum 8

9 1 Ruimtelijke onderbouwing Het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 sluit aan op de bestemming zoals beschreven in bestemmingsplan Utrecht Leidsche Rijn Verder is de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum ingebed in een reeks van ruimtelijke beleids -en ambitiedocumenten. Ook het voorliggend Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1 past daar binnen en is een consistente uitwerking daarvan. Zowel programmatisch, stedenbouwkundig en landschappelijk. Als ruimtelijke kader voor het voorliggend Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1 zijn de volgende relevante beleids en visiedocumenten te onderscheiden: Visie Leidsche Rijn Centrum (2004) Masterplan Leidsche Rijn Centrum (2006) Verder bouwt het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 voort op de (eerder) vastgestelde stedenbouwkundige plannen van: Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Zuid (2009) Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Kern (2010) Alle documenten zijn te vinden via de website onder de button 'downloads'. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

10 10 Visie Leidsche Rijn Centrum (2004)

11 1.1 Visie Leidsche Rijn Centrum (2004) Met het opstellen van de visie werd gestart in 2003, nadat de actualisatie van de Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn door de gemeenteraad was vastgesteld. Daarmee lag ook de complexe ontwikkelingsopgave vast die toen nog voorlag: de integratie van infrastructuur (spoor, rijksweg), en ook de realisatie van een nieuw (bovenregionaal) centrum op het knooppunt van de grootschalige infrastructuur. Bij het hoofdstuk over vrijetijdsbesteding/ Leisure wordt over Leidsche Rijn Centrum geschreven dat er wat betreft leisure functies, er deels functies komen die zowel in de binnen stad als in Leidsche Rijn Centrum te vinden zijn, te denken valt hierbij aan onder meer een bioscoop of theater. In de Ontwikkelingsvisie werd tevens de opdracht verstrekt om met die ambities een visie op het nieuwe centrumgebied op te stellen. Deze visie is uitgewerkt in de 'Visie Leidsche Rijn Centrum: het levende centrum', bestuurlijk vastgesteld in Deze programmatische en ruimtelijke visie geeft randvoorwaarden mee voor het (toen nog) op te stellen Masterplan. De visie is nadrukkelijk geen ontwerp. Wel zijn in het document geabstraheerde schetsen van de toekomstige structuur van het gebied opgenomen. Ook is een beschrijving van de vier deelgebieden opgenomen, alsmede een voorzet voor een programmatische invulling van de deelgebieden. De kern van de visie is dat Leidsche Rijn Centrum een belangrijke functie moet gaan vervullen in Utrecht en de regio. In hiërarchie moet het duidelijk staan boven de ontwikkelde en nog te ontwikkelen buurtcentra. Dat uit zich niet alleen door een intensieve en stedelijke bebouwing, maar ook door een grote diversiteit aan functies in het gebied. In het toekomstig Leidsche Rijn Centrum zou circa m 2 vastgoed ontwikkeld moeten worden: wonen, winkels, cultuur, horeca, leisure kantoren, etc. De openbare ruimte is daarbij een essentiële schakel. Vanuit de openbare ruimte moet ontworpen worden, met veel aandacht voor pleinen, straten en verblijfsplekken. Het toekomstig centrum moet levendig worden, door een breed publiek te bezoeken. Voor het deelgebied IV Leidsche Rijn Centrum Oost wordt in de Visie een voorgezet gedaan voor identiteit en programma. Het gebied wordt omschreven als verbindende schakel voor voetgangers, fietsers en auto s, met de Fietsboulevard als een belangrijke route door het plangebied. Er wordt gesproken over de aantrekkelijke ligging van het gebied vanwege zijn ligging en zichtbaarheid. Naast een gebied met woon -en werkmilieus is het gebied nadrukkelijk bedoeld voor de 'tertiaire gebruiker'. Deze gebruiker heeft als motief een 'specifiek bezoek' (cultuurbezoek, toerisme, congres. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

12 12 Masterplan 2006: Stedenbouwkundige opzet Uitsnede Leidsche Rijn Centrum Oost met inrichtingsplannen van Vleutensebaan (2012) en Berlijnplein (2013)

13 1.2 Masterplan Leidsche Rijn Centrum (2006) Leidsche Rijn Centrum is een van de sluitstukken in de ontwikkeling van Leidsche Rijn. Het is gelegen rondom de kruising van de rijksweg A2 en spoorlijn Utrecht-Woerden. Leidsche Rijn Centrum kenmerkt zich straks door een hoogstedelijk en multifunctioneel karakter waarin ondermeer horeca, winkels en cultuur een prominente plek innemen. In totaal is ruim m 2 programma voorzien in Leidsche Rijn Centrum. De ambities en uitgangspunten zijn beschreven in het Masterplan Leidsche Rijn Centrum uit januari Het centrale uitgangspunt is dat Leidsche Rijn Centrum het tweede centrum van Utrecht wordt, levendig en goed bereikbaar. Een en ander heeft geleid tot een landschappelijke en stedenbouwkundig ontwerp, als basis voor de latere stedenbouwkundige plannen. Elk van de deelgebieden heeft daarin een duidelijke centrumfunctie, maar wel met een eigen identiteit. In het Masterplan wordt de locatie van een bioscoopvoorziening niet specifiek be schreven. De omgeving ten noorden van de bioscoopvoorziening is wel beschreven. De ruimte aan het zogenaamde A2- plein (ten noorden van deze voorziening) wordt benoemd als horecaplein. waarbij de oostelijke gevel bestaat uit horeca en vrije tijdsfuncties als een bioscoop. Stedenbouwkundig en landschappelijk kenmerkt het deelgebied zich door hoge ambities waarbij enkele uitgangspunten zijn: gesloten bouwblokken met klassieke opbouw en waar mogelijk, formele lanen en straten afgewisseld met informele pleinen en in de plint van de gebouwen zoveel mogelijk publieksgerichte functies. De openbare ruimte bestaat uit levendige plekken en pleinen met afwisselende sferen en belevingen. De gevels van de bebouwing langs de pleinen, de verschillen in bouwhoogte en de functies in de plint bepalen mede de sfeer van de pleinen en straten. De bouwblokken en openbare ruimte vullen elkaar op deze manier aan. De overkapte rijksweg A2 is opgenomen in het plangebied. Door de hoogte daarvan ontstaan in Leidsche Rijn Centrum karakteristieke hoogteverschillen die doen denken aan traditionele Europese steden. Om de unieke plek die Leidsche Rijn Centrum inneemt in zowel Leidsche Rijn als de bestaande stad, is het centrum omzoomd door water en groen. Samenvattend kunnen als belangrijke karakteristieken genoemd worden: klassieke stedenbouw met veelal gesloten bouwblokken omringd door singels en parken een glooiend maaiveld hoge bebouwingsdichtheid sterke functiemenging hoogbouw als 'landmark' ten noorden van het spoor Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

14 Impressie nieuwbouw Capgemini Vogelvlucht Leidsche Rijn Centrum Impressie Hof van Bern Inpressie Cultuurforum Impressie Stadsbaantunnel en dienstengebouw 14

15 1.3 Leidsche Rijn Centrum stand van zaken De planvoorbereiding van Leidsche Rijn Centrum vordert gestaag, zowel in planvoorbereiding als uitvoering. Zo is ondermeer een groot deel van het kernwinkelgebied aanbesteed en gegund, en wordt nu uitgewerkt in een definitief ontwerp. De eerste opl everingen worden verwacht in Ook in Leidsche Rijn Centrum Zuid is de aanbesteding van het buurtwinkelcentrum in volle gang. Deze aanbesteding moet evenals in Leidsche Rijn Centrum Kern leiden tot de oplevering van de winkels in De bouw van het kantoorgebouw van automatiseerder Capgemini bevindt zich in de afrondende fase en wordt in het voorjaar van 2013 opgeleverd. De Stadsbaantunnel, parallel aan de overkapte A2, is aanbesteed en gegund. In de tweede helft van 2015 zullen hier de eerste auto s doorheen rijden. Op dit moment wordt er gewerkt aan het programma van eisen voor het Cultuurforum, aan de andere kant van het Berlijnplein recht tegenover de bioscoopvoorziening. Start bouw is gepland in Naast het planvoorbereidende werk, is ook in de uitvoering één en ander gestart. Zo is buiten ondermeer al de kademuur en de Grauwaartsingel in uitvoering, die de westelijke grens van Leidsche Rijn Centrum vormen. Met de aanleg van het Berlijnplein (op de A2 kap) wordt na de zomer van 2013 gestart. Daarnaast zijn diverse grondwerkzaamheden in uitvoering genomen, zoals bijvoorbeeld ophogingen en voorbelastingen. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

16 16 Cultuuras in Leidsche Rijn Centrum

17 2 Stedenbouw en architectonische vormgeving Masterplan Leidsche Rijn Centrum vormt de schakel tussen Leidsche Rijn en de bestaande stad. Een ambitie uit het Masterplan Leidsche Rijn Centrum (2006) is het uitgesproken stedelijke karakter, dat een contrast met de woonwijken eromheen vormt. De basis hiervoor wordt gelegd door een gridpatroon. Het stedelijke karakter komt tot uiting in een relatief hoge en dichte bebouwing. Het centrum wordt omzoomd door landschappelijk, zich aftekenende zones, zoals singels en parken. Op deze manier wordt de identiteit en herkenbaarheid van het centrum verhelderd. A2 kap, Berlijnplein De bioscoopvoorziening grenst aan de openbare ruimte van het Berlijnplein (A2 kap), die als een monumentale as in het plangebied ligt. Aan de overzijde van deze openbare ruimte in Leidsche Rijn Centrum Zuid is het Cultuurforum gepland. De Cultuuras In het Stedenbouwkundig Plan van Leidsche Rijn Centrum wordt de cultuuras geïntroduceerd. Bouwstenen Leidsche Rijn Centrum De bouwblokken en openbare ruimten maken samen de stad tot één geheel met een eigen, sterke identiteit. De stedelijke bouwblokken zijn gemiddeld 5 tot 8 bouwlagen, waarvan 1 à 2 terugliggende lagen, de zogenaamde setbacks. Uitzondering in deze reeks is de Cultuuras, die een differentiatie kent in maat en schaal door de afwisseling van stedelijk bouwblok en paviljoenachtige bebouwing. Opbouw Leidsche Rijn Centrum Basis voor geheel Leidsche Rijn Centrum is het gesloten stedelijk bouwblok, de publieke plint en het oplopend stadssilhouet. Het Multi-Media-Educatie-Centrum heeft een opbouw die past binnen de envelop van het stedelijke bouwblok. De rooilijn volgt het Berlijnplein waardoor er een representatieve stedelijke façade aan de openbare ruimte rond het Berlijnplein ontstaat (westgevel). Hier zijn de entrees van de bioscoop en horeca gelegen. Het is een alzijdig gebouw dat een entree maakt naar het monumentale Berlijnplein. In een levendig centrum mogen culturele trekkers niet ontbreken. De synergie tussen winkelvoorzieningen en cultuur geven een stadscentrum extra dimensie. Bijzondere programma s, met verschillende schalen, gepositioneerd rondom een aaneenschakeling van verschillende plekken, versterkt door de ligging op verschillende hoogtes maakt dat de Cultuuras een bijzondere, nieuwe plek wordt in Leidsche Rijn Centrum. De bioscoop en de Schouwburg XL zijn onderdeel van deze toekomstige cultuuras net als rijksmonument boerderij Hofstede Terweide en het gemeentelijke monument boerderij Rood Noot. Aan de noord- en zuidgevels (de zijgevels) dienen zo veel mogelijk functies geplaatst te worden zodat ook hier levendige façades ontstaan. De oostgevel krijgt extra aandacht omdat deze in de eerste jaren van de bioscoopvoorziening nog niet omgeven is door andere bouwblokken. De Cultuuras strekt zich uit van het westelijk naar het oostelijk deel van het centrum, waaraan verschillende culturele functies zijn gepland, zoals bijvoorbeeld een museum en theater, maar ook leisure functies en horeca. Met andere woorden, een levendig gebied waar op elk tijdstip van de dag wel iets valt te doen. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

18 18 Plankaart Leidsche Rijn Oost fase 1

19 Plinten In Leidsche Rijn Centrum kennen de bouwblokken een begane grond met een verdiepingshoogte van minimaal 4,5 meter. Uitzondering in deze reeks is de Cultuuras, die een differentiatie kent in maat en schaal door de afwisseling van stedelijk bouwblok en paviljoenachtige bebouwing. De plint van het Multi Media educatie ligt in dit geval op circa 6,0 meter. Silhouet De terugliggende lagen vormen de kronen van de bouwblokken. Met deze lagen wordt gevarieerd zodat er een afwisselend daklandschap kan ontstaan dat zich aftekent als een oplopend en gevarieerd silhouet in het centrum. Op een aantal plekken bestaat de mogelijkheid voor een hoogteaccent. De terugliggende laag in de bioscoopvoorziening bestaat uit een pergola constructie waartussen be bouwing of terrassen kunnen worden geplaatst. Gevelgeleding De gevels van de bouwblokken dienen als totaal benaderd te worden, met als doel samenhang te bereiken. Sterke afstemming is daardoor noodzakelijk. In de gevel zijn plint en dakrand af te lezen. Materialisatie De gevel bestaat uit keramische gevelelementen voor een vliesgevel (ter plaatse van de open delen). Afmeting Footprint De afmeting van de footprint is circa 60 x 42 meter. Vloerpeilhoogte en bouwhoogte Vloerpeil: c.a. 8,36 m + NAP. peil Berlijnplein. Bouwhoogte vanaf Berlijnplein: maximaal 30 meter. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

20 20 Impressie Multi Media Educatie Centrum

21 3 Programma Het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost fase 1, maakt de ontwikkeling van een bioscoopvoorziening mogelijk. Locatie Op de oude (reeds)verwijderde snelweg A2, tegen de nieuwe Leidsche Rijn Tunnel wordt dit nieuwe centrum gebouwd. Leisure Nota (2003) In de Leisure Nota wordt Leidsche Rijn Centrum aangewezen als leisureverblijfsgebied met een geïntegreerd aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen.het gebied kan als leisureconcentratiegebied worden gerealiseerd met een functioneel samenhangend aanbod, met niet alleen leisure maar ook andere centrumvoorzieningen. Het gebouw komt met zijn entree aan het Berlijnplein te staan. De begane grond van het gebouw bevindt zich dus de eerste jaren op een hoogte van circa 7 meter boven het huidige maaiveld. Het Multi-Media-Educatie-Centrum Het Multi-Media-Educatie-Centrum is primair een bioscoop waar alle nieuwe films worden gedraaid. Daarnaast wil de exploitant zich gaan richten op het live streamen van concerten en het live streamen van colleges vanuit universiteiten over de hele wereld. Dit concept wordt nu al succesvol toegepast in Ede. Daarnaast zal het gebouw gebruikt gaan worden voor conferenties. Het gebouw wordt op deze manier intensief gebruikt en genereert de hele dag levendigheid in de plint rondom het gebouw. Het gebouw krijgt circa 2000 stoelen in 7 verschillende zalen, aangevuld met horeca in het gebouw. Bereikbaarheid De ligging langs en de directe zichtbaarheid vanaf de Rijksweg A2 maakt Leidsche Rijn Centrum Oost een uitstekende locatie voor een bioscoopvoorziening. In combinatie met de uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer (ondermeer door de komst van het NS station Utrecht Leidsche Rijn) en de auto (directe verbinding met de rijksweg A2 op korte afstand) kan worden gesproken van een toplocatie voor deze bioscoopvoorziening. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

22 22 Berlijnplein

23 4 Openbare ruimte De bioscoopvoorziening grenst aan de westkant aan het Berlijnplein. De andere zijden van het gebouw, grenzen de komende jaren aan de huidige bestaande situatie. Bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum Oost wordt deze voorziening straks ingepast in de 'nieuwe' openbare ruimte. Berlijnplein Het ontwerp voor de inrichting van deze openbare ruimte is gebaseerd op een uitwerking van de stedebouwkundige condities die zijn vastgelegd in het Masterplan Leidsche Rijn Centrum. De ontwikkeling van de aangrenzende deelplannen (Kern en Zuid) vormt een belangrijke input voor de uitwerking van het Masterplan rond het Berlijnplein. In het ontwerp van het Stedenbouwkundig Plan voor Oost worden straks de stedenbouwkundige uitgangspunten en overwegingen voor het Berlijnplein in een bredere context vastgelegd. Cultuurplein/ cultuuras Het plein heeft een reeks van plekken met verschillende sferen en voorzieningen. Een evenementenveld met horecapaviljoen, een marktplaats onder en rond de hal van de oude perronkappen en een cultuurplein. Dit cultuurplein is een belangrijk onderdeel van de cultuuras die van Leidsche Rijn Centrum Zuid naar Leidsche Rijn Centrum Oost loopt en die de verschillende culturele/ horeca voorzieningen in Leidsche Rijn Centrum aan elkaar knoopt, waaronder de bioscoopvoorziening en het Cultuurforum. Bestaande situatie oost kant Aan de oostkant van de bioscoopvoorziening zal de komende tijd het huidige maaiveld blijven bestaan. Dit verandert wanneer de overige blokken om het gebouw worden ontwikkeld en het maaiveld daartussen wordt opgetrokken tot het niveau van het Berlijnplein. Er is nu een inrichtingsplan van het Berlijnplein, waarbij de consequenties van de technische oplossingen van de opbouw van het maaiveld in relatie tot het onderliggende tunneldak, ondergrondse infrastructuur, afwateringswijze en boombeplanting in samenhang zijn opgelost. Ook de afwikkeling van het verkeer naar de bioscoopvoorziening speelt een belangrijke rol. Eind van de zomer 2013 wordt gestart met de aanleg van dit plein. Centraal in de ontwikkelingsopgave is het verbindende karakter van het plein. Het vormt de koppeling van de aanliggende delen van het Centrum: Kern en Zuid enerzijds en Oost aan de overzijde. Maar indirect bindt het plein ook de parkzone aan de zuidrand van het Centrum. De dwarsverbinding midden-over het plein heeft een bijzonder karakter. Het is de cultuuras. Hierlangs loopt ook de Fietsboulevard die door geheel Leidsche Rijn loopt. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

24 Infrastructuur Leidsche Rijn Centrum eind 2013 Infrastructuur Leidsche Rijn Centrum vanaf 2014 Infrastructuur Leidsche Rijn Centrum eind

25 5 Verkeer De infrastructuur aan de oostkant van Leidsche Rijn Centrum zal de komende jaren aan verandering onderhevig zijn, tot naar verwachting in 2016 de definitieve infrastructuur is aangelegd. 5.1 Tijdelijke situatie tot 2016 Auto De hoofdontsluiting van de bioscoopvoorziening verloopt de eerste jaren via het ingerichte Berlijnplein. De één richtingsverkeer ringweg over het plein wordt al uit gevoerd in zijn definitieve vorm. Gezien het toekomstig programma is deze ringweg ruim opgezet om de verkeersafhandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Kiss and ride Op het Berlijnplein wordt een kiss and ride strook aangelegd. Bus De Bushalte is gesitueerd aan de verlengende Vleutenseweg en is bereikbaar over het tijdelijke parkeerterrein. Fiets De fietser rijdt via het fietspad langs de Verlengde Vleutenseweg naar het Berlijnplein. Rondom de bioscoopvoorziening worden voldoende fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Voetgangers Om het nieuwe Station Utrecht Leidsche Rijn te verbinden met het Berlijnplein/ bioscoopvoorziening zal er een verbinding worden gemaakt over de Stadsbaantunnel heen. Voetgangers kunnen zich vrij bewegen over het plein. Op een tijdelijk parkeerterrein aan de oostkant van de bioscoopvoorziening worden circa 500 plekken gerealiseerd. Dit is voldoende en past binnen het gemeentelijke beleid. 5.2 Situatie na 2016 Auto De auto kan ten allertijde de bioscoopvoorziening bereiken via het Berlijnplein. We zijn afhankelijk van de overige ontwikkelingen in Leidsche Rijn Centrum Oost wanneer de andere infrastructuur hier ter plaatse op hoogte kan worden aangelegd. Bus Een aantal buslijnen rijdt via het Berlijnplein naar het busstation. Op het Berlijnplein staat een bushalte gepland. Fiets De fietser kan straks via verschillende kanten het Berlijnplein benaderen. De Fietser rijdt over het Berlijnplein mee met het overige verkeer. Parkeren Op het Berlijnplein zijn c.a. 130 parkeerplaatsen aanwezig. Het is de bedoeling dat de tijdelijke parkeerplaatsen aan de oostkant straks verdwijnen wanneer de P&R in het plangebied Leidsche Rijn Centrum Oost ( parkeerplaatsen) wordt opgeleverd, danwel een alternatieve parkeervoorziening wordt opgeleverd. Voetganger Zoals door het hele Centrum, ligt de prioriteit bij de voetganger. Op het plein kan den voetganger zich vrij bewegen, De eenrichtingsverkeer straat rondom het plein is gemakkelijk oversteekbaar. Parkeren Op het Berlijnplein zijn worden c.a. 130 parkeerplaatsen aangelegd. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

26 Luchtfoto Leidsche Rijn Centrum en omgeving 3D impressie in luchtfoto 26

27 6 Milieu 6.1 Luchtkwaliteit De RO-procedure betreft een binnenplanse anticipatie en daarvoor hoeft geen toetsing aan luchtkwaliteitseisen in de zin van titel 5.2 van de Wet millieubeheer plaats te vinden. Ondermeer zullen in de te sluiten uitgifteovereenkomsten eisen met betrekking tot de duurzaamheid worden neergelegd, die in overeenstemming zijn met het hiervoor bedoelde beleid. Daarnaast is het programma voor deze voorziening opgenomen in het totale geplande programma van Leidsche Rijn dat is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) (Wm art 5.16 lid d). Aparte berekeningen ten aanzien van. de luchtkwaliteit zijn daarom niet noodzakelijk. 6.2 Bodemkwaliteit Bij een aanvraag om omgevingsvergunning dient een bodemonderzoek conform de NEN 5740 te worden verricht. 6.3 Ecologie Het plangebied is geen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur of van de gemeentelijke groenstructuur. De voorziening wordt gebouwd op de plek van de oude A2. Deze is de afgelopen maanden ontmanteld. Hieruit blijkt ook dat geen aanvullende ontheffingen en/of vergunningen noodzakelijk zijn. 6.4 Duurzaamheid De gemeente Utrecht hecht veel belang aan duurzaam bouwen in de stad. Dit heeft zich vertaald in een aantal beleidsstukken (allen te vinden onder via Milieu en afval/duurzaambouwen ). Dit zijn o.a. de beleidsstukken: Kadernota Duurzaam bouwen Milieubeleidsplan FSC Convenant Utrecht creëert nieuwe energie Het voorgenomen bouwplan, zal zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij het hiervoor genoemde beleid van de gemeente Utrecht. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

28 28 Bestemmingsplankaart Leidsche Rijn Utrecht, 1999

29 7 Ruimtelijke ordening Voor dit deelgebied, Leidsche Rijn Centrum Oost, is het bestemmingsplan Leidsche Rijn Utrecht 1999, vigerend. Dit bestemmingsplan uit 1999 kent een uitwerkingsplicht. Dit betekent dat op basis van het globale bestemmingsplan 1999, geen bouwvergunning kan worden afgegeven voordat een uitwerkingsplan is vastgesteld. Dat betekent niet dat eerdere bouwaanvragen persé altijd moet wachten tot vaststelling van een uitwerkingsplan. 7.1 Binnenplanse anticipatie Om, ondanks het ontbreken van een uitwerkingsplan, bouwaanvragen niettemin te kunnen toetsen en verlenen, kan de gemeente ervoor kiezen de binnenplanse anticipatieprocedurete doorlopen. Deze procedure is mogelijk door de planvoorschriften uit het bestemmingsplan Leidsche Rijn Utrecht Concreet betekent dat wel, dat er een stedenbouwkundig plan moet zijn dat inzicht geeft in de inpasbaarheid van het bouwplan in de toekomstige uitwerking. Dit stedenbouwkundig plan geeft dan inzicht in onder andere functies, programma, hoogte, bouwlagen, massa en verkeer. Zo mogelijk wordt daarbinnen nog enige extra detaillering gegeven wat betreft het voorgenomen bouwplan. Dit stedenbouwkundig plan dient vervolgens als basis voor het kunnen toetsen van de bouwaanvraag. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

30

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Concept Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost. Augustus 2014

Concept Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost. Augustus 2014 Concept Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Augustus 2014 Concept Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Augustus 2014 Concept Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

UITSNEDE STRUCTUURKAART

UITSNEDE STRUCTUURKAART UITSNEDE STRUCTUURKAART 2 layers 3 layers 40 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING CENTRUMPLEINEN EN MIDDENBAAN STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Een reeks van drie centrumpleinen vormt de verbinding tussen de verschillende

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Utrecht De Wetering (ID)

Utrecht De Wetering (ID) Utrecht De Wetering (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Enkele percelen (met o.a. de bestemming Kantoor, Gemengd (uit te werken), Gemengd 2 en Bedrijventerrein ) binnen dit bestemmingsplan zijn niet meegenomen

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door het college van B&W op 17 maart 2009. Leidsche Rijn Centrum Noord

Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door het college van B&W op 17 maart 2009. Leidsche Rijn Centrum Noord Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door het college van B&W op 17 maart 2009 Leidsche Rijn Centrum Noord Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Noord maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Visie en ambitie

Nadere informatie

HO V-baan Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan 10 juli 2015 in opdracht van Bureau NegenTien

HO V-baan Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan 10 juli 2015 in opdracht van Bureau NegenTien HO V-baan Leidsch e Rijn Centrum Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan 10 juli 2015 in opdracht van Bureau NegenTien colofon Opdrachtgever: Bureau NegenTien (voormalig Projectbureau Leidsche Rijn) Postbus

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

9. Deelgebieden & sferen

9. Deelgebieden & sferen 9. Deelgebieden & sferen Leidsche Rijn Centrum bestaat uit verschillende deelgebieden, die elk een eigen identiteit en sfeer gaan krijgen. Hierdoor ontstaat veel diversiteit in beleving. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door het college van B&W op 19 mei 2009. Leidsche Rijn Centrum Zuid

Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door het college van B&W op 19 mei 2009. Leidsche Rijn Centrum Zuid Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door het college van B&W op 19 mei 2009 Leidsche Rijn Centrum Zuid Inhoud 1 INLEIDING 3 2 VISIE EN AMBITIE 5 2.1 Centraal en bereikbaar 5 2.2 Tweede centrum van Utrecht

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

3. Stedenbouwkundig concept

3. Stedenbouwkundig concept 3. Stedenbouwkundig concept Ruimtelijke drager van het Masterplan is het stedenbouwkundig concept, waarin de ambities voor Leidsche Rijn Centrum ruimtelijk zijn uitgewerkt. Het concept bestaat uit een

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011

Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011 Voorlopig ontwerp Leidsche Rijn Centrum Kern 14 september 2011 INHOUD PRESENTATIE Leidsche Rijn Centrum 1) Algemene toelichting aandeel ASR/Vesteda programma positionering/ambities palet aan functies (wonen/winkelen/werken/horeca/recreëren

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Gemeente s-hertogenbosch december 2016 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 1.2 Aanleiding 1.3 Vigerend

Nadere informatie

Aanleidingen. Om welk gebied gaat het? Vastgoedprojecten. Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009

Aanleidingen. Om welk gebied gaat het? Vastgoedprojecten. Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009 Aanleidingen Nota Ruimtelijke Ordening Groei van de stad Nationaal Sleutelproject HSL Randstadspoor Verloedering omgeving Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009 Niets doen

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Noord fase 1. Mei 2011

Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Noord fase 1. Mei 2011 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Noord fase 1 Mei 2011 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Noord fase 1 Mei 2011 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Noord fase 1. Mei 2011 3

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Herontwikkeling voormalig Storkterrein te Amsterdam Oostenburg

Herontwikkeling voormalig Storkterrein te Amsterdam Oostenburg Graduation lab Hybrid Building door Sander Mol studienummer: 9576650 5 november 2010 introductie introductie masterplan stedebouwkundig ontwerp architectonisch concept uitwerking conclusie introductie

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1

Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1 Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1 2 Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1 Definitief Datum: 9 januari 2015 3 Inhoudsopgave pag. Inleiding 5 Planbeschrijving Huidige situatie

Nadere informatie

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp januari 2001 Landscape Architects for SALE Amsterdam Zitty Architecten Amsterdam in opdracht van De Waal Ontwikkeling Houten Bedrijvenlandschap Houten

Nadere informatie

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

KAVELPASPOORT CPO-ONTWIKKELING RUBENSSTRAAT LOCATIE SPORTFONDSENBAD

KAVELPASPOORT CPO-ONTWIKKELING RUBENSSTRAAT LOCATIE SPORTFONDSENBAD KAVELPASPOORT 3 sep 2017 CPO-ONTWIKKELING RUBENSSTRAAT LOCATIE SPORTFONDSENBAD Dit concept-kavelpaspoort omvat de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden die van toepassing zijn op de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2 Concept programma van eisen Laan naar Emiclaer 2 Naam Strategisch Vastgoed Locatie Laan naar Emiclaer 2 Wijk Zielhorst Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder P. van den Berg Opdrachtgever V. Labordus Datum

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan geluidsscherm blaricummermeent 9 maart 2015 829.301.00 VSB-002

beeldkwaliteitplan geluidsscherm blaricummermeent 9 maart 2015 829.301.00 VSB-002 beeldkwaliteitplan geluidsscherm blaricummermeent 9 maart 2015 829.301.00 VSB-002 inleiding ln het kader van de aanbesteding van het geluidsscherm vormt het beeldkwaliteitplan een belangrijk toetsingsstuk.

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Roosendaal - Spoorhaven

Roosendaal - Spoorhaven Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan voor de herontwikkeling van spooremplacement en bedrijventerrein nabij het centrum van Roosendaal. Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen.

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Deventer - Stationsomgeving herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Toekomstvisie; stip op de horizon De gemeente Deventer heeft de ambitie om het stationsgebied

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Het nieuwe Park Dwingeland Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Programma Proces tot nu toe: hoe zat het ook alweer? Ontwerp voor park Dwingeland / Stoekeplein Planning bestemmingsplan, aanleg nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 4. Overlegreacties

Bijlage 4. Overlegreacties Bijlage 4. Overlegreacties Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg 64.13862.00 OPMERKINGEN OP CONCEPT-ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 023 HAARLEM, versie 18-02-2009 Datum: 28-04-09 1. Algemeen Zoals

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013 Stationsgebied Toelichting Stedenbouwkundig Plan 2 & 3 april 2013 Stedenbouwkundig plan 2010: masterplan: geen vierde kwadrant, dóór de stad 2011: variantenstudie: keuze variant Korte Autotunnel 2012:

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

7. Vlasmuseum Stad Kortrijk, Ontwikkelingskader Leieboorden

7. Vlasmuseum Stad Kortrijk, Ontwikkelingskader Leieboorden 7. Vlasmuseum Leiedal + HUB, juni 2010 Stad Kortrijk, Ontwikkelingskader Leieboorden 46 7.1. Lezing van de site De site wordt omgeven door de Noordstraat, het bouwvolume aan de Rekollettenstraat met daarin

Nadere informatie

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt impressie vanaf de Boogerd HET PLAN raat t kapellers De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt zetten zich in voor de multifunctionele

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP Tijdens de vorige bewonersavond werden drie modellen gepresenteerd die de basis vormen van het concept stedenbouwkundig ontwerp. Aan de hand van verschillende onderwerpen,

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan Stedenbouwkundig plan steden bouwku n dig ontwerp 34 hier maquette foto Zicht op het deelgebied Weeskinderendijk in Dordrecht en de deelgebieden in Zwijndrecht. Stedenbouwkundig ontwerp Het Masterplan

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Bureau NegenTien. Precisering kunstwerk NOUW2 en keerwand Rood Noot ten behoeve van de aanleg van de Vleutensebaan

Gemeente Utrecht Bureau NegenTien. Precisering kunstwerk NOUW2 en keerwand Rood Noot ten behoeve van de aanleg van de Vleutensebaan Gemeente Utrecht Bureau NegenTien Precisering kunstwerk NOUW2 en keerwand Rood Noot ten behoeve van de aanleg van de Vleutensebaan 16 januari 2015 Ter vaststelling in B&W op 17 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Locatie: OPG - Merwedekanaalzone

Locatie: OPG - Merwedekanaalzone Meer middeldure huurwoningen op maat in Utrecht Locatie: OPG - Merwedekanaalzone 26 augustus 2015 Eric Rossen Kwartiermaker Merwedekanaalzone 5 Gemeente Utrecht Stedelijke context van de Merwedekanaalzone

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 inleiding RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN - SPVE Markering oostkant van het stadshart middels Een spannend gebouw dat van afstand

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3)

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Memo aan: van: Gemeente Kaag en Braassem Buro SRO Jasper van der Scheer datum: 18 oktober 2012 cc: betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Inleiding Buro SRO heeft opdracht

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel

Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel Aan: Gemeente Maasdriel Van: CroonenBuro5 Betreft: Kievitsham 9, Kerkdriel Datum: 30 november 2015 1 Aanleiding Op 5 juni 2014 is het bestemmingsplan

Nadere informatie

Variant 1. Stedenbouwkundig. Visuele belevingswaarde. Functioneren stadhuis. Functioneren station

Variant 1. Stedenbouwkundig. Visuele belevingswaarde. Functioneren stadhuis. Functioneren station Variant 1 Stedenbouwkundig Het voormalig postkantoor en het stationsgebouw worden vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw verschuift in de richting van het stadspark, waardoor de aansluiting met het centrum

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM De stedenbouwkundige uitwerking voor het centrumgebied bestaat uit een korte ruimtelijke en functionele analyse en een kaartbeeld met stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR Notitie Hattem Berg en Bos stedenbouwkundige structuur Code 1016302.01 / 13 november 2012 GEMEENTE HATTEM 1016302.01 / 13 NOVEMBER 2012 NOTITIE

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 _ 511 51 15 Gemeente Haarlem Stadszaken Ruimtelijk Beleid Poort van Boerhaave - Damiate locatie Spelregels Boerhaavelaan Zuster Rebelpad

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel GEMEENTE CRANENDONCK Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong Budel Projectnr. 009-036 / januari 2015 INHOUD

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Het principe van de gesloten bouwblokken maakt de routing en structuur helder. De verschillende toegangen tot de expeditieterreinen worden afgesloten

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie