Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen."

Transcriptie

1 Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament.

2 Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet.

3 Paul van Vliet: De kinderen van UNICEF staan in mijn testament Voor mij is het een fijn idee dat ik ook na mijn dood kan bijdragen aan een betere toekomst voor de kinderen van UNICEF. Daarom laat ik, behalve aan mijn wettelijke erfgenamen, ook geld na aan kinderen in ontwikkelingslanden. Armoede is de bron van veel persoonlijke ellende en de oorzaak van grote conflicten en rampen. Daarom wil ik graag iets bijdragen aan een eerlijker verdeling. Door zo openlijk over mijn nalatenschap te spreken, hoop ik dat anderen mijn voorbeeld volgen. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent. Ook met een klein bedrag kan UNICEF veel doen. Dat heb ik tijdens mijn vele reizen voor UNICEF met eigen ogen gezien. De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties is slagvaardig en productief. UNICEF krijgt dingen voor elkaar die anderen niet lukken. Met een gerust hart hebt ik UNICEF opgenomen in mijn testament. Doet u dat ook? Paul van Vliet UNICEF Ambassadeur

4 UNICEF is er vo > UNICEF werkt in meer dan 190 landen. > We voeren projecten uit in meer dan 150 ontwikkelingslanden. > UNICEF heeft inmiddels al 65 jaar ervaring in hulpverlening aan kinderen. > 88 procent van de werknemers van UNICEF werkt direct mee aan hulpprojecten. Kantoren met als belangrijkste taak geld inzamelen, daarnaast geven ze voorlichting over kinderrechten en lobbyen ze voor een kinderrechtenvriendelijk beleid. Kantoren die zorgen dat het ingezamelde geld terechtkomt bij duurzame hulpprojecten voor kinderen. Overal kinderrechten UNICEF komt op voor de rechten van álle kinderen, waar ook ter wereld. De VN-kinderrechtenorganisatie wijst regeringen op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen, maar is ook zelf actief op het gebied van zorg, onderwijs, bescherming en hiv en aids. Bovendien helpt UNICEF kinderen die het extra moeilijk hebben, zoals straatkinderen, werkende kinderen en kinderen in oorlogsgebieden. Ze verleent deze hulp samen met regeringen, lokale overheden, de lokale bevolking en andere hulporganisaties.

5 or álle kinderen > Ruim 50 procent van alle kinderen wereldwijd wordt ingeënt met door UNICEF geleverde vaccins. > Mede dankzij UNICEF is de ziekte polio bijna uitgeroeid. > In 93 landen krijgen kinderen beter onderwijs doordat de scholen kindvriendelijk zijn gemaakt. Kansen voor miljoenen kinderen UNICEF bouwt met een enorm netwerk van lokale krachten aan een betere leefomgeving voor kinderen. UNICEF leert mensen zo zichzelf te helpen. Door deze brede manier van hulpverlening weten wij miljoenen kinderen te bereiken, zodat er structurele verbeteringen optreden in het leven van kinderen. UNICEF ontvangt voor haar werk geen subsidies van de overheid. We zijn voor onze hulpverlening volledig afhankelijk van vrijwillige donaties.

6 Thi (10) uit Vietnam zit in de vierde klas van een kleine dorpsschool. Onderwijs Met scholing doorbreken we de armoedespiraal. In verschillende landen is het inmiddels gelukt om onderwijs hoger op de politieke agenda te krijgen en om ook kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen naar school te krijgen.

7 UNICEF in uw testament Het opnemen van UNICEF in uw testament is één van de manieren om ons te steunen. Daarmee kunnen we blijven werken aan een goede toekomst voor álle kinderen. Waarom moet ik een testament opmaken? Zonder testament bepaalt de wet naar wie uw geld gaat na uw overlijden. Heeft u geen echtgenoot of kinderen, dan erven uw ouders, broers en zussen. Als zij er niet (meer) zijn, komen ooms, tantes, neven en nichten aan de beurt. Als u helemaal geen familie heeft, vervalt uw nalatenschap aan de staat. Maar u kunt ook zélf bepalen waar uw erfenis naartoe gaat. Met uitzondering van de legitieme portie - het minimum deel van de erfenis waarop uw eventuele kinderen recht hebben - kunt u uw erfenis zelf verdelen. In Nederland moet u dat vastleggen in een testament. Waarom een goed doel opnemen in uw testament? Een testament stelt u in staat na uw dood te zorgen voor uw nabestaanden of andere geliefde personen. Als u daarnaast een goed doel opneemt in uw testament, zorgt u bovendien voor de toekomst van de wereld. Zo n keuze laat zien dat u betrokken bent bij hoe de aarde doordraait, ook als u er niet meer bent. Door UNICEF op te nemen in uw testament geeft u de kinderen van morgen een kans om zich te ontwikkelen. Kinderen moeten krijgen waar ze recht op hebben Mijn ouders hebben mij een sterk verantwoordelijkheidsgevoel meegegeven. Als wijkverpleegkundige zag ik dat niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen; niet alle ouders kunnen hen geven waar ze recht op hebben. Zelf heb ik geen kinderen, maar ik voel me wel verantwoordelijk om kinderen mogelijkheden te geven zich uit hun achterstand op te werken. Ik vind het belangrijk dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben. Daarom heb ik besloten UNICEF op te nemen in mijn testament. Mevrouw Kaiser (68)

8 Dora (3) uit Mozambique is nu beschermd tegen mazelen. Gezondheidszorg UNICEF is de grootste verspreider van vaccinaties: we bereiken ruim 50 procent van alle kinderen. Tijdens landelijke vaccinatiecampagnes zorgen we dat kinderen alle benodigde vaccinaties krijgen waardoor we kindersterfte helpen terugdringen.

9 De notaris Om een testament op te laten maken of te wijzigen, moet u in Nederland naar de notaris. De notaris zal met u alle mogelijkheden doornemen en uw testament precies afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. Wat staat er in een testament? Een testament is een notariële akte, waarin u vastlegt wat uw wensen zijn na uw overlijden. U kunt geld of goederen nalaten aan bijvoorbeeld een partner, een goede vriend, een instelling of aan een goed doel. Andere zaken die u in een testament kunt opnemen, zijn uw wensen voor de uitvaart en de benoeming van een executeur, die na uw overlijden toeziet op de uitvoering van uw laatste wil. U kunt uw testament te allen tijde aanpassen als u andere keuzes wilt maken. Een goed doel betaalt geen erfbelasting! Erfgenamen betalen belasting over de waarde van hun erfenis, de zogenoemde erfbelasting. Dat percentage kan voor kinderen oplopen tot 20 procent en voor broers en zussen zelfs tot 40 procent. Sinds 1 januari 2006 geldt deze belastingregel niet meer voor uw schenking aan liefdadigheidsinstellingen. Over uw schenking aan UNICEF betaalt u dus géén erfbelasting: alles wat u nalaat, komt volledig ten goede aan ons werk. Geld nalaten aan UNICEF geeft een voldaan gevoel In de Filippijnen hebben we gezien wat armoede betekent voor kinderen. En op televisie zagen we wat UNICEF voor hen doet. We hebben kort geleden eindelijk gedaan wat we al heel lang van plan waren: UNICEF opnemen in ons testament. Zelf hebben we geen kinderen. Onze andere familieleden hebben het financieel goed, zij staan ook helemaal achter onze keuze. Het geeft een voldaan gevoel om geld na te laten aan kinderen die het zo hard nodig hebben. De heer en mevrouw Rijnders

10 Aqila (10) uit Afghanistan heeft na jarenlange conflicten weer schoon drinkwater. Water In meer dan 90 landen zorgen we voor betere voorzieningen voor schoon drinkwater en hygiëne. Een cruciale ontwikkeling die nodig is om kindersterfte als gevolg van ziektes door vuil water, zoals cholera en diarree, terug te dringen.

11 Verschillende vormen van nalaten Er zijn verschillende manieren om UNICEF in uw testament op te nemen: Erfstelling Het is mogelijk om UNICEF bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo n erfstelling ontvangt UNICEF een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt UNICEF dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen. Ook kunt u ervoor kiezen UNICEF tot uw enige erfgenaam te benoemen. Als u kinderen hebt, kunnen zij in dat geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme deel. Legaat Als u UNICEF niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u UNICEF tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan UNICEF. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament. Een testament is voor iedereen Sommige mensen denken dat een testament alleen iets is voor rijken, maar dat is onzin: het is voor iedereen. Ik zie regelmatig dat mensen in hun testament een bepaald bedrag toewijzen aan een goed doel, een zogenaamd legaat. Dat kan elk bedrag zijn. Een andere mogelijkheid: UNICEF als erfgenaam opnemen, naast de andere erfgenamen. Mensen zonder erfgenamen schenken ook wel de hele nalatenschap aan een goed doel. Dat kom ik voor UNICEF in mijn praktijk zeker enkele malen per jaar tegen. Mr. Reinier Kleijne, notaris te Den Haag

12 Tasila uit Zambia is hiv-positief, dankzij aidsremmers kwam haar zoon Felix (1) gezond ter wereld. Hiv en aids Elke dag worden er baby s geboren met hiv doordat hun moeders seropositief zijn. Met de juiste medicijnen en goede zorg rond de bevalling hebben baby s 98 procent kans gezond geboren te worden. UNICEF zet zich in voor een hiv-vrije generatie.

13 Andere mogelijkheden om UNICEF te steunen U kunt ook op andere manieren een schenking doen aan UNICEF: Een eenmalige donatie Met een gift kunt u eenmalig UNICEF s werk steunen. UNICEF kiest uit de hulprogramma s een project dat het bedrag goed kan gebruiken. Notariële schenking Notarieel schenken is een manier van doneren met belastingvoordeel. De schenking wordt vastgelegd in een notariële akte, waardoor deze volledig aftrekbaar wordt van de belasting. De fiscus betaalt zo mee aan uw gift. Vraag voor meer informatie de brochure Notarieel schenken aan via of telefonisch op nummer Fonds op Naam Met een Fonds op Naam kiest u zelf naar welk doel uw geld gaat en u geeft het project een naam. Vaak richt iemand al bij leven een Fonds op Naam op, maar dat kan ook per testament gebeuren. Ook hiervoor gelden bijzondere belastingvoordelen. Voor meer informatie kunt u de brochure UNICEF Fonds op Naam aanvragen via of telefonisch op nummer Alle kinderen moeten een goede start kunnen krijgen We zijn getrouwd, maar hebben geen kinderen. Onze broers en zussen wel. We komen allebei uit een vrij groot gezin, als onze nalatenschap onder familieleden verdeeld wordt, krijgt ieder een klein deel. Bovendien hebben zij het al goed. We willen ons geld graag nalaten aan kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo zijn we terechtgekomen bij UNICEF. Alle kinderen moeten een goede start kunnen krijgen, waar ze ook worden geboren. Mevrouw Hogenkamp (62) en mevrouw Van Norden (59)

14 Mame (4) uit Siera Leone heeft dankzij voedzame pasta geen honger meer. Voeding Wereldwijd zijn ruim 200 miljoen kinderen ondervoed. Ze hebben nauwelijks weerstand en lopen kans op een onherstelbare achterstand. We helpen ondervoede kinderen er weer bovenop en vertellen moeders wat goede voeding is.

15 Tot slot Heeft u nog vragen over het opnemen van UNICEF in uw testament of wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met Wilma van de Griendt van UNICEF Nederland op telefoonnummer , maandag tot en met donderdag, tussen 8.30 en uur. Een gesprek wordt uiteraard in vertrouwen gevoerd. Voor algemene vragen over erven en schenken kunt u terecht bij de notaristelefoon: (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur, 0,25 p/m) of op de website Een erfenis is iets heel persoonlijks Ik werk al 13 jaar bij UNICEF en spreek veel mensen die zeer betrokken zijn bij het werk dat UNICEF doet voor kinderen. Het opnemen van UNICEF in uw testament is één van de mooie manieren om ons te steunen. Het zijn vaak erg bijzondere gesprekken die ik voer met mensen die dat overwegen. Als u vragen heeft over dit onderwerp, vraag dan naar mij en ik zal u zo goed mogelijk vertellen wat u het beste kunt doen. Of ik verbind u door naar een collega die u nog beter van dienst kan zijn. Wilma van de Griendt, UNICEF-medewerker nalatenschappen

16 Wilt u meer weten over het werk van UNICEF? Kijk dan op BNAL12 UNICEF Nederland Postbus AB Voorburg T ma-vr van uur zat van uur

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter?

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Emerge Kinder Fonds in uw testament Zo mooi geschapen, is onze aarde helaas lang niet overal leefbaar. Er zijn mensen in nood. Op de vlucht voor oorlog

Nadere informatie

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent.

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. 1 INHOUD VOORWOORD Voorwoord 3 AMREF Flying Doctors? 5 Wat doen we? 6 De kracht van AMREF 8 Flying Doctors Hoe kunt u ons steunen? 11

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen 2 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

UNICEF en kinderarbeid

UNICEF en kinderarbeid UNICEF en kinderarbeid Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later als ik groot ben, wil ik lerares worden! Solange uit Benin Hallo, ik ben Solange en ik ben 10 jaar. Ik woon in Benin. Dat ligt in

Nadere informatie

Essay door Jojanneke Scheepers

Essay door Jojanneke Scheepers Waarom is er (nog steeds) op grote schaal honger en armoede in de wereld en hoe kunnen armoede en onderontwikkeling worden bestreden in een globaliserende wereld? Essay door Jojanneke Scheepers September

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie