Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament"

Transcriptie

1 Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Wat is er mooier dan uw naasten en toekomstige generaties een toekomst vrij van kanker na te laten?

2 Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) Doelstelling De Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) helpt mensen bij het maken van keuzes die het risico op kanker verlagen. Missie Het financieren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen voeding, leefwijze, gewicht, lichaamsbeweging en het risico op kanker. Conclusies laten trekken uit al het beschikbare wetenschappelijke bewijs over kankerpreventie door deskundigen. Het geven van voorlichting over kankerpreventie. Internationaal netwerk Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) maakt deel uit van het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk. De overige organisaties in dit netwerk zijn: American Institute for Cancer Research (AICR) World Cancer Research Fund UK (WCRF UK) World Cancer Research Fund Hong Kong (WCRF HK)

3 Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Inhoud brochure Uw persoonlijke documenten 2 Wat gebeurt er met uw nalatenschap? 2 Kinderen en uw nalatenschap 4 Bewindvoering van een erfenis 4 Uw testament en de notaris 5 Uw testament en de executeur 5 Nalaten door middel van een legaat of erfstelling 6 Geven aan een Algemeen Nut Beogende Instelling 7 Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds opnemen in uw testament 7 Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 8 Bijlagen Uw gegevens Gegevens met betrekking tot uw testament Uw nalatenschap Uw erfgenamen en legatarissen

4 Uw persoonlijke documenten Wat gebeurt er met uw nalatenschap? In deze informatiemap vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het opstellen van uw testament. Met een testament kunt u zelf regelen wat er met uw nalatenschap gebeurt als u er niet meer bent. In deze informatiemap kunt u onder andere vinden hoe u ervoor kunt zorgen dat uw bezittingen gaan naar wie u dat wilt en bij wie u dit in orde kunt maken, wat er gebeurt als u geen testament opmaakt en hoe u een executeur kiest. Ook kunt u in de bijlagen uw persoonlijke gegevens en uw wensen voor uw testament opschrijven. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is geheel afhankelijk van giften, waarvan een deel uit nalatenschappen komt. Zonder steun van onze donateurs zou ons werk niet mogelijk zijn. Voor de toekomst is er voor onze onderzoeksen voorlichtingsprogramma s veel geld nodig. Ook als u er niet meer bent, kunt u het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijven steunen. Dit kunt u doen door ons op te nemen in uw testament. Met uw testament kunt u een verschil maken in de toekomst van anderen. Lees hier meer over in deze informatiemap. Met een testament kunt u zelf regelen wat er met uw nalatenschap gebeurt als u er niet meer bent. Onder een nalatenschap vallen alle bezittingen en schulden die een overleden persoon (de erflater) achterlaat. U bent niet verplicht om een testament op te stellen. Doet u niets, dan vindt de verdeling van uw nalatenschap plaats volgens de regels van het wettelijk erfrecht. Dit erfrecht bepaalt wie er recht heeft op uw nalatenschap. Het erfrecht geldt alleen als er geen testament is opgemaakt. Als u wel een testament laat opmaken, dan kunt u afwijken van de standaardregels. Een testament is het beste middel om ervoor te zorgen dat uw bezittingen daar terecht komen waar u ze graag wilt hebben. Zo kunt u ook een pleegkind, een goede buur of vriend of een goed doel in uw testament opnemen. 2

5 Wie zijn de erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht? De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen in vier groepen. Pas als er in een groep geen persoon (meer) aanwezig is, komen personen uit de daaropvolgende groep als erfgenaam in aanmerking. 1. Echtgenoot (niet van tafel en bed gescheiden) of geregistreerde partner en de kinderen van de erflater. De langstlevende ouder krijgt alle bezittingen van de overleden echtgenoot in handen. Kinderen krijgen niet gelijk hun kindsdeel, zij kunnen deze pas opeisen als de langstlevende ouder komt te overlijden, op een paar uitzonderingen na. Testament: Een notarieel vastgelegde schriftelijke verklaring waarin iemand aangeeft wat er na overlijden met zijn bezittingen moet gebeuren. Nalatenschap: Alle bezittingen en schulden die iemand na zijn overlijden achterlaat. Erflater: Iemand die een nalatenschap nalaat. Wettelijk erfrecht: Erfrecht gebaseerd op bloedverwantschap. Erfgenaam: Iemand die erft of zal erven. Kindsdeel: Gelijk gedeelte van een nalatenschap dat ieder kind en de langstlevende partner erven als er geen testament is. 2. Ouders, broers en zusters tezamen. 3. De grootouders. 4. De overgrootouders. In het wettelijk erfrecht erven alleen bloedverwanten. Niet-bloedverwanten (zoals stiefkinderen, aangetrouwde kinderen) zijn volgens deze wet geen erfgenaam. Een uitzondering zijn de echtgenoot of de geregistreerde partner (groep 1). Ongehuwde en niet-geregistreerde partners erven niet automatisch van elkaar. Dit is wel mogelijk via aanwijzing in een testament. Als een zoon of dochter van de erflater is overleden, dan nemen de eventuele kinderen of kleinkinderen van de overleden zoon of dochter (naar evenredigheid) gezamenlijk de plaats in van hun overleden vader of moeder. De gehele nalatenschap vervalt aan de Nederlandse staat als er helemaal geen bloedverwanten meer aanwezig zijn. 3

6 Kinderen en uw nalatenschap Kinderen blijven altijd recht houden op een deel van de nalatenschap van hun vader en/of moeder, ook al worden ze uitgesloten bij testament of niet opgenomen als erfgenaam in een testament. Dit wettelijk erfdeel wordt legitieme portie genoemd. De echtgenoot, geregistreerd partner, ouders en grootouders hebben dit recht niet. Een wettelijk erfdeel is de helft van het normale kindsdeel en het geeft alleen recht op geld en niet op goederen (zoals een antieke kast). Dit recht op de vordering is in beginsel pas opeisbaar indien de langstlevende ouder is overleden. Kinderen en kleinkinderen ontvangen het wettelijke erfdeel niet automatisch, zij zullen dit binnen vijf jaar na het overlijden van (groot)ouders moeten opeisen. De kinderen en kleinkinderen kunnen er ook in berusten dat zij niet genoemd zijn in het testament en beslissen om het wettelijk erfdeel niet op te eisen. Wettelijk erfdeel: Bepaalde personen zijn via de wet aangewezen als erfgenaam. Deze personen hebben recht op een deel van de erfenis. Legitieme portie: Familieleden kunnen in een testament worden onterft. Kinderen blijven echter altijd recht houden op een deel van de nalatenschap. Deze legitieme portie is de helft van het wettelijk erfdeel. Bewindvoering van een erfenis Het is mogelijk om in een testament een erfgenaam onder bewind te stellen. Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te doen. Kinderen krijgen vanaf hun achttiende verjaardag de volledige vrije beschikking over hun erfenis. Met een bewindregeling is het mogelijk iemand anders te laten zorgen voor een goed beheer van het vermogen. Ook kan een bewindvoerder worden aangesteld voor personen die om lichamelijke en/of psychosociale redenen van de erfenis niet zelf kunnen beheren. In een testament kan worden aangegeven hoe lang een bewind duurt en aan welke voorwaarden de erfgenaam moet voldoen om zelf verantwoordelijkheid te krijgen. De erfgenaam die de erfenis onder bewind heeft gekregen, kan zelf een rechter verzoeken om het bewind op te heffen. Het bewind opheffen kan alleen als de erflater minimaal vijf jaar is overleden en de erfgenaam kan aantonen dat hij of zij in staat is om de erfenis zelf te beheren. 4

7 Uw testament en de notaris Iedereen die 16 jaar of ouder en handelingsbekwaam is, kan een testament laten opmaken bij een notaris. De notaris kan u een advies op maat geven over hoe u uw testament het best kunt opstellen. Een testament is pas rechtsgeldig als u en de notaris het hebben ondertekend. Na ondertekening wordt uw testament, door de notaris, geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register in Den Haag. Zo kan iedere notaris altijd nagaan wat uw laatste testament is. Hoe vind ik een notaris? U kunt informeren bij vrienden of familie of zij u een notaris kunnen aanbevelen. Ook kunt u terecht op de website of de notaristelefoon voor adressen van notarissen bij u in de buurt. U kunt uw testament op elk moment veranderen of intrekken. Dit kunt u doen door een nieuw testament op te laten maken bij een notaris. Het is altijd verstandig om uw testament na te lopen en eventueel aan te passen als uw gezinsof inkomenssituatie is veranderd. Hetzelfde geldt als er nieuwe wetten in werking treden. Ook dan kan het verstandig zijn om uw testament aan te passen. Als u uw testament niet aanpast, blijft het oude testament geldig. Het testament wordt dan afgewikkeld volgens het geldende recht ten tijde van het opmaken van het testament. Uw testament en de executeur De executeur heeft tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Hiertoe kan ook het regelen van de uitvaart behoren. Een executeur kan bij testament worden aangewezen. Als de executeur het afwikkelen van de nalatenschap aanvaard heeft, is hij verplicht om de taak helemaal te volbrengen. Zodra er een executeur is benoemd, mogen de erfgenamen het beheer van de nalatenschap niet meer zelf uitvoeren zonder medewerking van de executeur of machtiging van de kantonrechter. Gedurende het beheer vertegenwoordigt de executeur bij vervulling van zijn taak de erfgenamen. Aan het eind van de afwikkeling van de nalatenschap moet de executeur rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen over zijn of haar werkzaamheden. U hoeft in uw testament geen executeur aan te wijzen. Als u zelf vooraf geen executeur heeft gekozen, kunnen de nabestaanden er zelf één aanwijzen. 5

8 Welke soorten executeurs zijn er? Er zijn drie soorten executeurs De begrafenis executeur, deze heeft de bevoegdheid tot het regelen van de uitvaart. De beheerexecuteur, deze draagt zorg voor de afwikkeling van de nalatenschap. De afwikkelingsbewind-executeur, deze is niet alleen beheersexecuteur maar ook bewindvoerder. Een afwikkelingsbewind-executeur draagt zorg voor de afwikkeling van de nalatenschap en kan daarnaast nog extra bevoegdheden hebben gekregen van de erflater Ook kunnen de nabestaanden er voor kiezen om de nalatenschap zelf af te handelen. De executeur die u zelf aanwijst hoeft niet een van de erfgenamen te zijn. Het mag ook een buitenstaander zijn. Ook de notaris kan optreden als executeur. Als u vooraf een executeur wilt aanwijzen, dan kunt u dit het beste bij het opstellen van het testament vragen aan de persoon die u hiervoor op het oog heeft. Ook is het altijd aan te bevelen om een reserve -executeur aan te wijzen voor het geval de eerst aangewezen persoon niet wil of kan. Een executeur kan voor zijn werk een vergoeding krijgen. Het loon bedraagt 1% van het vermogen op de dag van overlijden als er over de vergoeding niets geregeld is in het testament. Afwijken van deze 1% beloning is mogelijk, dit kunt u vastleggen in uw testament. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om vooraf een vaste vergoeding te bepalen voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Nalaten door middel van een legaat of erfstelling Er zijn verschillende manieren waarop u iemand kunt opnemen in uw testament. Dit kan door middel van een legaat of erfstelling. Met een legaat kunt u een duidelijk omschreven goed of een bepaald geldbedrag aan een persoon of goed doel nalaten. De persoon of goed doel die het goed of gelbedrag ontvangt, wordt een legataris genoemd. Een legataris is niet hetzelfde als een erfgenaam. In tegenstelling tot een erfgenaam, erft een legataris geen schulden. Ook krijgen erfgenamen pas hun deel van de erfenis als alle rechten aan anderen (zoals legaten) van de nalatenschap zijn afgetrokken. De erfgenamen zijn verplicht om het geld of goederen uit het legaat aan de legataris te geven. Met een erfstelling kunt u de gehele erfenis of een gedeelte ervan ten goede laten komen aan een persoon of goed doel. Voordat de erfenis vrij komt worden eerst alle rechten van anderen (zoals legaten en schulden) afgelost. De rest van de nalatenschap wordt verdeeld over de erfgenamen. Legaat: Vast bedrag of goed dat een overledene via een testament aan een bepaald persoon of instelling heeft nagelaten. Legataris: Iemand die een legaat ontvangt. Erfstelling: Aanwijzing als erfgenaam. Erfbelasting (successierecht): De belasting die wordt geheven in geval van erfenissen. 6

9 Geven aan een Algemeen Nut Beogende Instelling Goede doelen die erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn vrijgesteld van erfbelasting. Dit is de belasting die betaald moet worden over een te ontvangen erfenis. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Een ANBI mag geen winstoogmerk hebben. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is als ANBI door de belastingdienst aangewezen. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds opnemen in uw testament dat u onze volledige naam en ons Kamer van Koophandel (KvK-)nummer vermeld. gegevens kunnen in de loop van de jaren veranderen. Met ons KvK-nummer kan elke notaris in Nederland de actuele adresgegevens van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds op zoeken. Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF-NL), KvK-nummer: Nalaten door middel van een codicil Een codicil is een handgeschreven, gedagtekend en ondertekend document waarin u bepaalde regelingen kunt treffen voor als u er niet meer bent. In een codicil kan worden vastgelegd welke bepaalde zaken u aan bepaalde mensen wilt nalaten. Alleen goederen kunnen in een codicil worden opgenomen. Deze goederen moeten duidelijk en afzonderlijk worden beschreven in het codicil. Ook kunt u in uw codicil uw wensen voor uw uitvaart aangeven. Een codicil hoeft niet te worden vastgelegd bij een notaris. De giften die het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ontvangt uit nalatenschappen dragen enorm bij aan ons wetenschappelijk onderzoek naar en voorlichting over kankerpreventie. Door ons op te nemen in uw testament stelt u ons als trouwe donateur niet alleen in staat om meer belangrijk werk te verrichten op het gebied van kankerpreventie, ook zorgt u ervoor dat u familie en vrienden achterlaat met de best mogelijke aanpak om het risico op kanker te verlagen. Elke gift, groot of klein, draagt bij aan ons belangrijk werk voor kankerpreventie. Wilt u het Wereld Kanker Onderzoek Fonds opnemen in uw testament? Dan is het belangrijk 7

10 Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds Mevrouw Blokhuis Ook als ik er niet meer ben, kan ik nog iets betekenen in de strijd tegen kanker Ook u kunt het verschil maken en ons helpen ervoor te zorgen dat kanker minder mensen treft, zoals mevrouw Blokhuis uit Zutphen heeft gedaan. Mevrouw Blokhuis is donateur bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en ze heeft ons opgenomen in haar testament. Ik vind het erg belangrijk dat er onderzoek naar kankerpreventie wordt gedaan. In mijn omgeving krijgen helaas steeds meer mensen kanker. Ik hoop dat we door onderzoek minder mensen aan kanker zullen verliezen. Ook voorlichting vind ik van belang. Het is goed om te weten hoe je gezond kunt leven en zo het risico op kanker kunt verlagen. Ik probeer zo gezond mogelijk te leven. Zo sport ik nog veel, ik doe aan tennis, wandelen, fietsen en hardlopen. Ook zorg ik er altijd voor dat ik gezond eet. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heb ik in mijn testament opgenomen met een legaat. Van mijn grootouders heb ik een aantal zaken mogen erven, zoals prachtige vazen en een antieke klok. Op het moment dat ik er niet meer ben, zullen deze goederen worden geveild ten behoeve van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Kanker is één van de meest voorkomende ziektes in Nederland. Ruim één op de drie mensen zal in de loop van zijn leven te maken krijgen met een vorm van kanker. Elk jaar zouden er in Nederland en de rest van de wereld duizenden gevallen van kanker kunnen worden voorkomen als mensen beter geïnformeerd waren over de stappen die zij kunnen nemen om het risico op kanker te verlagen. Het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is daarom van levensbelang. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds financiert onderzoek naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker en geeft voorlichting over kankerpreventie. Dankzij de steun van onze donateurs is het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in staat om meer mensen bewust te maken dat zij hun kans op kanker met een derde kunnen verkleinen door gezond te eten en te leven. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wil haar kennis over het verband tussen voeding, leefstijl en kanker zoveel mogelijk verspreiden. Daarom ontwikkelt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voorlichtingsprogramma s die erop gericht zijn mensen te helpen bij hun keuze voor een gezonde voeding- en leefstijl waarmee zij de kans op kanker kunnen verkleinen. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zal in de toekomst blijven investeren in innovatief onderzoek en voorlichting om mensen te kunnen blijven voorzien van wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsadviezen. Door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds op te nemen in mijn testament, kan ik ook na mijn leven nog iets betekenen in de strijd tegen kanker. 8

11 1. Uw gegevens Volledige naam Geboortedatum Geboorteplaats m/v echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner Geboortedatum Geboorteplaats Kinderen (ook eventuele stiefkinderen) Volledige naam Geboortedatum Geboorteplaats m/v m/v Volledige naam Geboortedatum Geboorteplaats m/v Volledige naam Geboortedatum Geboorteplaats m/v Volledige naam Geboortedatum Geboorteplaats m/v Geef kanker geen kans 1

12 2. Gegevens met betrekking tot uw testament Heeft u al eerder een testament gemaakt? (Indien ja, vergeet dit dan niet mee te brengen bij een bezoek aan de notaris.) Ja / Nee Uw executeur (Het is aan te raden twee executeurs te benoemen) Voogden & bewindvoerders Een voogd is een persoon of instelling die het gezag krijgt over een minderjarig kind, bijvoorbeeld als de ouders daartoe zelf niet in staat zijn of wanneer de ouders overleden zijn. voogd voogd Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te doen. bewindvoerder bewindvoerder Geef kanker geen kans 2

13 3. Uw nalatenschap Uw nalatenschap bestaat uit alles wat u bij uw overlijden nalaat. De totale waarde van uw nalatenschap berekent u door alles wat u bezit (de baten ) bij elkaar op te tellen en al uw eventuele schulden (de lasten ) daarvan af te trekken. Aangezien de waarde van uw bezit in de loop der tijd kan veranderen, is het niet mogelijk nauwkeurig te voorspellen wat u nalatenschap waard zal zijn. Toch is een indicatie van de waarde nuttig bij het opstellen van uw testament. Baten Uw huis Geschatte waarde Bent u de enige eigenaar? Ja Nee Zo nee, wie zijn de mede-eigenaars? mede-eigenaar mede-eigenaar Ander onroerend goed? Zo ja, waar bevindt zich dat? /locatie Wat voor soort onroerend goed is het? (bv vakantiehuis of bedrijfspand) Geschatte waarde Bent u de enige eigenaar? Ja Nee Zo nee, wie zijn de mede-eigenaars? mede-eigenaar / locatie Wat voor soort onroerend goed is het? (bv vakantiehuis of bedrijfspand) Geschatte waarde Bent u de enige eigenaar? Ja Nee Zo nee, wie zijn de mede-eigenaars? mede-eigenaar Geef kanker geen kans 3

14 3. Uw nalatenschap Financiële zaken Noteer hier zaken over uw persoonlijke financiën, uw lopende bankrekening(en) (inclusief gezamenlijke bankrekeningen) en details over spaartegoeden, pensioenen, levens- en overlijdensverzekeringen, effecten en investeringen. (bank/organisatie) Tegoed/investering Ten name van (bank/organisatie) Tegoed/investering Ten name van (bank/organisatie) Tegoed/investering Ten name van (bank/organisatie) Tegoed investering Ten name van (bank/organisatie) Tegoed/investering Ten name van (bank/organisatie) Tegoed/investering Ten name van (bank/organisatie) Tegoed/investering Ten name van (bank/organisatie) Tegoed/investering Ten name van Geef kanker geen kans 4

15 3. Uw nalatenschap Persoonlijke eigendommen Antiek Geschatte waarde Juwelen Geschatte waarde Auto s Geschatte waarde Meubelen Geschatte waarde Overige waardevolle zaken: 1. Geschatte waarde 2. Geschatte waarde 3. Geschatte waarde 4. Geschatte waarde 5. Geschatte waarde Lasten (bank/organisatie) Schuld/lening Ten laste van (bank/organisatie) Schuld/lening Ten laste van (bank/organisatie) Schuld/lening Ten laste van (bank/organisatie) Schuld/lening Ten laste van (bank/organisatie) Schuld/lening Ten laste van (bank/organisatie) Schuld/lening Ten laste van Geef kanker geen kans 5

16 4. Uw erfgenamen en legatarissen De mensen en instellingen die bij testament van u zullen erven. Echtgenoot of geregistreerde partner Kinderen Geef kanker geen kans 6

17 4. Uw erfgenamen en legatarissen Andere personen Charitatieve instellingen/goede goelen Ja, ik wil het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, K.v.K. Amsterdam , Postbus 15444, 1001 MK Amsterdam, in mijn testament benoemen. Dank u voor het besluit om het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te steunen. Overige charitatieve instellingen/goede doelen Geef kanker geen kans 7

18 4. Uw erfgenamen en legatarissen Legaten U kunt hier specifieke zaken of geld aan personen of organisaties benoemen. Goed / geld Goed / geld Goed / geld Goed / geld Codicil Voorbeeld van een codicil (uitsluitend te gebruiken voor bepaalde goederen, zoals sieraden, kleren, poppen). Denk eraan dat u deze geheel met de hand schrijft, dateert en tekent. Voorbeeld: Ik, Gerard van Beek, legateer mijn gouden ring, die zich in de bovenste lade van het kastje naast mijn bed bevindt, aan Eva de Vries, wonende te... Ik, Getekend op te door Geef kanker geen kans 8

19 Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt deel uit van het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk. Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) Leidseplein 33-2 hoog Postbus 15444, 1001 MK Amsterdam Tel: Website: Registratienummer K.v.K. Amsterdam

20

21

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Samen met u streven wij naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden. Omdat later nu belangrijk is Beste donateur, Allereerst

Nadere informatie

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot?

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? NALATENSCHAPPEN Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? Dankzij de steun van al onze trouwe donateurs kunnen wij kleine en middelgrote lokale organisaties blijven steunen in hun hulp aan

Nadere informatie

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over erven

Veel gestelde vragen over erven Veel gestelde vragen over erven Vraag aan de notaris: gespaarde vakantiedagen en erfenis Na de vakantie vond ik het tijd de balans op te maken: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Ik ben tot de conclusie

Nadere informatie

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl Mijn erfenis regelen www.netwerknotarissen.nl Wat kunt u regelen voor uw overlijden? Wat gebeurt er met uw spullen en huisdieren als u er niet meer bent? Wie krijgt uw (huur)woning? Zo zijn er veel vragen

Nadere informatie

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Erfrecht hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 1 EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN INHOUD: TAKEN VAN DE EXECUTEUR 4 HET EXECUTEURSCHAP IN DE PRAKTIJK 4 DE AFWIKKELING 5

Nadere informatie

Nalatenschappen. Laat in uw testament uw hart spreken. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Nalatenschappen. Laat in uw testament uw hart spreken. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Nalatenschappen Laat in uw testament uw hart spreken Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Laat uw hart spreken in uw testament In een testament kunt u nog eens duidelijk onderstrepen waar tijdens

Nadere informatie

Uw hart spreekt in uw testament

Uw hart spreekt in uw testament Uw hart spreekt in uw testament De laatste woorden van een overleden dierbare maken vaak indruk en leven voort bij de nabestaanden. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat u met uw testament laatste woorden

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie Erfenis Wat is een erfenis? De erfenis is de som van alle bezittingen minus schuld. Bezittingen zijn alle zaken uit te drukken in geld, zoals een bankrekening, aandelen, kunst of een auto. Met schuld wordt

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015 BEWIND Zodra een kind meerderjarig is (18 jaar) mag het zelf over zijn of haar eigen vermogen beschikken. Dat is meestal geen probleem, als dat vermogen niet groot is en één van beide ouders of beide ouders

Nadere informatie

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld 1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld Inleiding Op 1 januari 2003 is ons erfrecht gewijzigd. De laatste belangrijke wijziging in het erfrecht was in 1923. Tot die tijd waren alleen kinderen

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL

Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur, notaris of anderen moeten

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 1 EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 3 INHOUD: TAKEN VAN DE EXECUTEUR 4 HET EXECUTEURSCHAP IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 1 EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 3 INHOUD: TAKEN VAN DE EXECUTEUR 4 HET EXECUTEURSCHAP IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V Inhoudsopgave I Voorwoord... V 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3.

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin EVEN VOORSTELLEN Hans van der Tuin Streekweg 86 te Hoogkarspel Vanaf 1 januari 2013 hogere zorgbijdrage Vanaf 1 januari 2013 betalen veel mensen die in een AWBZ/Wlz-instelling zijn opgenomen meer zorgbijdrage.

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

PlatformVG. Erfrecht. Mensen met een verstandelijke beperking en erfrecht. Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging

PlatformVG. Erfrecht. Mensen met een verstandelijke beperking en erfrecht. Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging Erfrecht Mensen met een verstandelijke beperking en erfrecht PlatformVG Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging lettertype: Charlotte Sans Book Plain Kleuren: P 295 en P 136 van mensen met

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden:

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: ERFENIS ACCEPTEREN OF NIET? Beneficiaire aanvaarding en wettelijke vereffening Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: * De erfenis zuiver aanvaarden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken Testamenten lezen en andere notariële zaken Janien Zomer Carina Hudepohl Inleiding en onderwerpen Het opmaken van een testament Wettelijk erfrecht Verschillende soorten testamenten De executeur Erven De

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Inkomen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Inkomen? 4 3. De verdeling

Nadere informatie

BLG Wonen Nabestaandenservice

BLG Wonen Nabestaandenservice BLG Wonen Nabestaandenservice Wil je meer weten? Op blgwonen.nl vind je uitgebreide informatie over alles wat er bij een overlijden moet worden geregeld. Nabestaandenservice Wanneer een dierbare is overleden,

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder TBC Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Nalaten aan het Ariënsinstituut

Nalaten aan het Ariënsinstituut Nalaten aan het Ariënsinstituut Investeer in de toekomst van onze Kerk Met uw nalatenschap aan het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht steunt u de opleiding van priesters, diakens en catecheten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

De rolna het. van de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap

De rolna het. van de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap De rolna het van de notarisoverlijden Informatie over de afhandeling van de nalatenschap Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter Wat moet ik hebben geregeld voor de toekomst Volmacht/handelingsonbekwaamheid Goed testament Schenkingsplan Mijn zaken eens op papier zetten Welke gevaren kan

Nadere informatie

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit netwerk notarissen Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit Uit: Het einde van de Lijn, Marco Borsato testament 1 Uw testament Waarom een testament? Omdat de

Nadere informatie

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit netwerk notarissen Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit Uit: Het einde van de Lijn, Marco Borsato testament 1 Uw testament Waarom een testament? Omdat de

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds Ik geef om VUmc... ook in de toekomst Nalaten aan Stichting VUmc Fonds De receptioniste bij de balie, de verpleegkundige op de IC, de kinderarts, het personeel in de traumahelikopter allemaal geven we

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en erven 2014

Belastingdienst. Belasting en erven 2014 Belastingdienst Belasting en erven 2014 PA 974-1Z41FD Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een

Nadere informatie

Belasting en erven 2011

Belasting en erven 2011 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.312 2011 brochure bronnen uitgave van de Belastingdienst, mei 2011; www.belastingdienst.nl Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven

Nadere informatie

Belasting en erven 2013

Belasting en erven 2013 Belasting en erven 2013 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen?

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Erfrecht Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Verklaring van erfrecht Dit is een schriftelijke verklaring die u nodig heeft na iemands overlijden. De verklaring wordt opgemaakt door

Nadere informatie

De tweetrapsmaking in het nieuws!

De tweetrapsmaking in het nieuws! notaris mr. W.J. Boelens Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net www.boelens.net De tweetrapsmaking in het nieuws! Extra nieuwsbrief

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

JE BENT 20 OF EN JE HEBT GEEN ZORGEN VOOR MORGEN?

JE BENT 20 OF EN JE HEBT GEEN ZORGEN VOOR MORGEN? De meeste twintigers en dertigers staan niet stil bij morgen. Regelen komt later wel. Maar ook deze groep is vaak getrouwd of woont samen, en heeft kinderen en een huis. Reden genoeg om na te denken over

Nadere informatie

Uw nalatenschap: een geschenk voor het leven

Uw nalatenschap: een geschenk voor het leven Uw nalatenschap: een geschenk voor het leven Stichting Liliane Fonds Havensingel 26 5211 TX s-hertogenbosch Nederland T +31 (0)73-518 94 20 F +31 (0)73-518 94 21 Gratis infolijn: 0800-7 800 800 www.lilianefonds.nl

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL NALATENSCHAPPEN, VERERVING EN AFWIKKELING

WWW.UWNOTARIS.NL NALATENSCHAPPEN, VERERVING EN AFWIKKELING 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP Geef het door Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske Gea is

Nadere informatie

WIE IS ONZE ERFGENAAM?

WIE IS ONZE ERFGENAAM? WIE IS ONZE ERFGENAAM? WELDOEN DOOR NA TE LATEN Handreiking voor christenen bij het maken van een testament. Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 3 INLEIDING Veel mensen zien op tegen

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Veel mensen zien er tegen op om een testament op te stellen. Vaak schuift men dit voor zich uit omdat men het te ingewikkeld vindt. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG en Juridische Zaken Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Mr R.J.W.J. Meyer Notaris & Estateplanner te Naarden RijksBredius Notarissen te Naarden en Bussum. Naarden 2013 Vader Johan gehuwd in de wettelijke

Nadere informatie

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE over DUO-LEGATEN EN SCHENKING Voor de inrichting van een noodzakelijke gymnastiekhal hebben

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Één loket dat alle bankzaken na een overlijden regelt

Één loket dat alle bankzaken na een overlijden regelt SNS Nabestaandendesk Één loket dat alle bankzaken na een overlijden regelt van iedereen Inhoudsopgave In drie stappen alles in gang zetten 3 Dít vragen wij u zelf te doen 4 Dít doet SNS Nabestaandendesk

Nadere informatie

WWW.NOTARVANDERVEEN.NL

WWW.NOTARVANDERVEEN.NL WWW.NOTARVANDERVEEN.NL WAAROM Ú EEN TESTAMENT NODIG HEEFT en de verschillende testamentsvormen Mr Anna van der Veen, kandidaat-notaris en als notarieel jurist verbonden aan Notariskantoor Van der Veen

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament. Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet. Paul van Vliet:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

EEN ERFENIS, WAT NU?

EEN ERFENIS, WAT NU? EEN ERFENIS, WAT NU? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter?

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Emerge Kinder Fonds in uw testament Zo mooi geschapen, is onze aarde helaas lang niet overal leefbaar. Er zijn mensen in nood. Op de vlucht voor oorlog

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? Erfrecht een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

Zaken regelen voor je nabestaanden en je erfenis

Zaken regelen voor je nabestaanden en je erfenis testament Zaken regelen voor je nabestaanden en je erfenis 2 netwerk notarissen 3 Uw testament Waarom een testament? Omdat de wet een aantal zaken regelt maar niet alles of niet op de manier die u wilt.

Nadere informatie

Voorbereiding op het levenseinde

Voorbereiding op het levenseinde Voorbereiding op het levenseinde ANBO KBO PCOB donderdag 23 april 2015 Frits Ton, notaris te Culemborg Voorbereiding op het levenseinde Onderdeel hiervan is: Het vastleggen van uw wensen Aan welke onderwerpen

Nadere informatie

Belasting en erven 2010

Belasting en erven 2010 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest u meer over erven en de

Nadere informatie

Anida de Fretes-van Liere

Anida de Fretes-van Liere Anida de Fretes-van Liere Werkzaam als notaris binnen De Zeeuwse Alliantie twee vestigingen vier notarissen drie kandidaat-notarissen en juristen 9 klerken 28 overige medewerkers Aangesloten bij landelijk

Nadere informatie