Polar FT80. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polar FT80. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Polar FT80 Gebruiksaanwijzing

2 Inhoudsopgave 1. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT80 trainingscomputer... 4 Knoppen en menustructuur van polsunit... 5 Symbolen op het display... 6 Beginnen met basisinstellingen... 7 Training starten Uw krachttraining optimaliseren met begeleiding voor uw hartslag Training starten met OwnZone Tijdens de training Training stoppen Stopwatch gebruiken VÓÓR DE TRAINING... 8 Uw Polar STAR-trainingsprogramma activeren... 8 Uw programma wijzigen/beëindigen Uw conditieniveau testen TRAINING Doe de borstband om NA DE TRAINING Feedback over de training Wekelijkse follow-up Trainingsgegevens bekijken De resultaten van uw conditietest opvolgen Ontspanning is belangrijk De resultaten van OwnRelax opvolgen Gegevens overdragen... 32

3 5. INSTELLINGEN Horloge-instellingen Trainingsinstellingen Gebruikersgegevens Algemene instellingen Instellingen van accessoires Footpod kalibreren* BELANGRIJKE INFORMATIE Uw product onderhouden Service Batterijen verwisselen Voorzorgsmaatregelen Problemen oplossen Technische specificaties Garantie en aansprakelijkheid... 47

4 1. AAN DE SLAG Kennismaking met uw Polar FT80 trainingscomputer De Polar FT80 trainingscomputer registreert uw hartslag en andere gegevens tijdens de training en geeft deze weer. De Polar WearLink + borstband zendt het hartslagsignaal naar de trainingscomputer. De borstband bestaat uit een zender en een elastische band. Met de Polar FlowLink TM en WebSync-software kunt u eenvoudig gegevens uitwisselen tussen uw FT80 en de webservice polarpersonaltrainer.com. De meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u downloaden op 4 Aan de slag

5 Knoppen en menustructuur van polsunit OMHOOG Waarden wijzigen Door het menu bladeren Door de keuzelijst bladeren Displayweergave wijzigen door ingedrukt te houden in de tijdweergave OK Trainingstype of trainingsinstellingen kiezen Keuze bevestigen OMLAAG Waarden wijzigen Door het menu bladeren Door de keuzelijst bladeren TERUG Menu verlaten Terug naar het vorige niveau Keuze annuleren Instellingen ongewijzigd laten Ingedrukt houden om terug te gaan naar de tijdweergave LICHT Display verlichten Ingedrukt houden om vanuit de tijdweergave (om de knoppen te vergrendelen, alarm in te stellen of tijdzone te kiezen) of tijdens de training (om trainingsgeluiden aan te passen of de knoppen te vergrendelen) naar het snelmenu te gaan NEDERLANDS Aan de slag 5

6 Symbolen op het display Symbool Betekenis De batterij van de polsunit is bijna leeg. Het alarm is actief. Geluiden zijn uitgeschakeld. Tijd 2 is in gebruik. Er zijn één of meer nieuwe berichten. De knopvergrendeling is actief. De Polar S1 footpod is in gebruik. Als het symbool knippert probeert de FT80 verbinding te maken met de footpod. De Polar G1 GPS sensor is in gebruik. Als het symbool knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken tussen de FT80 en de GPS-sensor of tussen de GPS-sensor en de satellieten. De hartslag is gesignaleerd. 6 Aan de slag

7 Beginnen met basisinstellingen Door een van de knoppen één seconde ingedrukt te houden, activeert u de Polar FT80. Als de FT80 eenmaal geactiveerd is, kan hij niet meer worden uitgeschakeld. 1. Kies Language (Taal) met de knop OMHOOG en bevestig uw keuze met de knop OK. 2. Please enter basic settings (stel basisinstellingen in) wordt weergegeven. Kies OK. 3. Kies Time format (Tijdnotatie). 4. Stel de Time (Tijd) in. 9. Stel uw Date of birth (Geboortedatum) in. 10. Selecteer uw Sex (Geslacht). 11. Settings OK? wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) om de waarden te bevestigen en op te slaan. Basic settings complete (Basisinstellingen voltooid) wordt weergegeven en de FT80 staat in de tijdweergave. Kies No (Nee) als u de instellingen wilt wijzigen. Please enter basic settings (stel basisinstellingen in) wordt weergegeven. Stel de basisinstellingen nogmaals in. U kunt de gebruikersgegevens later wijzigen. Voor meer informatie, zie 'Instellingen'. 5. Stel de Date (Datum) in. 6. Selecteer Units (Eenheden). Selecteer Metric units (Metrische eenheden - kilo's, centimeters, KCAL) of Imperial units (Engelse eenheden - pounds, feet, CAL). 7. Stel uw Weight (Gewicht) in. 8. Stel uw Height (Lengte) in. Aan de slag 7

8 2. VÓÓR DE TRAINING Uw Polar STAR-trainingsprogramma activeren Het instelbare, persoonlijke en ingebouwde Polar STAR-trainingsprogramma zorgt voor de optimale intensiteit en doeltijden van uw training. Op de FT80 wordt na elke trainingssessie en éénmaal per week feedback over uw prestaties weergegeven. De Polar FT80 stelt een trainingsprogramma samen op basis van uw persoonlijke gegevens (gewicht, lengte, leeftijd, geslacht), conditieniveau, activiteitenniveau en trainingsdoel. Doordat uw trainingsresultaten en conditieniveau wekelijks worden geanalyseerd, beschikt u over een leidraad voor uw training in de daaropvolgende week. Het trainingsprogramma wordt aangepast aan uw trainingsgewoonten en uw veranderende conditieniveau. 1. Kies in de tijdweergave Menu > Applications > Training program > Create new program (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Nieuw programma maken) en kies vervolgens Yes (Ja). 2. Als u de Polar Fitness Test nog niet hebt uitgevoerd of nieuwe testresultaten nodig zijn, wordt u gevraagd de test uit te voeren. Zie 'Uw conditieniveau testen' voor meer informatie. 3. Selecteer uw trainingsdoel: Improve fitness (Conditie verbeteren): als u uw huidige cardiovasculaire (met betrekking tot hartslag en bloedvaten) conditieniveau wilt verbeteren en u regelmatig kunt trainen. Maximize fitness (Conditie maximaliseren): als u uw huidige cardiovasculaire conditieniveau wilt maximaliseren en u gedurende ten minste weken regelmatig hebt getraind en vrijwel dagelijks trainen geen probleem voor u is. 4. Training program created! (Trainingsprogramma gemaakt!) wordt weergegeven. 8 Vóór de training

9 5. Vervolgens wordt View week targets? (Weekdoelen weergeven?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) als u de doeltijd en doelcalorieën voor de eerste trainingsweek wilt weergeven. Als u No (Nee) kiest, wordt Training program active! (Trainingsprogramma actief!) weergegeven en keert de FT80 terug naar de tijdweergave. Time target (Doeltijd) De tijd die u deze week moet trainen Calorie target (Doelcalorieën) Het aantal calorieën dat u deze week moet verbruiken 6. Druk op OMLAAG en op OK om uw trainingsdoeltijd weer te geven voor de drie verschillende hartslagzones. Druk op OMLAAG om de weergave te wijzigen. Meer informatie over de zones vindt u op de volgende pagina. Time target for zone 1 (Doeltijd voor zone 1) De balken geven de doeltijden binnen de verschillende hartslagzones aan. De balken worden tijdens de training gevuld. De doeltijd voor hartslagzone 1 voor de betreffende week wordt in de onderste rij weergegeven. 7. Uw trainingsprogramma is nu ingesteld. Houd de knop TERUG ingedrukt tot u bent teruggekeerd naar de tijdweergave. Vóór de training 9

10 Als u uw weekdoelen wilt bekijken, kiest u Menu > Applications > Training Program > View week targets (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Weekdoelen weergeven). Target Zone Intensiteit % van HF max Trainingseffect Zone % Voordelen: verbetering maximale prestatievermogen Gevolg: vermoeide spieren en zware ademhaling Aanbevolen voor: gebruikers met een goede conditie tijdens korte trainingssessies Zone % Voordelen: verbetering aerobe conditie Gevolg: goede, gemakkelijke ademhaling, gemiddeld zweten Aanbevolen voor: iedereen voor een standaard trainingssessies van gemiddelde lengte Zone % Voordelen: verbetering van basisuithoudingsvermogen en helpt herstel Gevolg: gemakkelijke ademhaling, lage belasting van spieren, licht zweten Aanbevolen voor: iedereen Problemen oplossen User information missing (Gebruikersgegevens ontbreken) wordt weergegeven: voer de ontbrekende gebruikersgegevens in. Fitness test result required (Resultaten conditietest vereist) wordt weergegeven > u moet de Polar Fitness Test uitvoeren. Meer informatie over trainingen vindt u onder Training Articles op (Engelstalig). 10 Vóór de training

11 Uw programma wijzigen/beëindigen Uw conditiedoelstelling wijzigen van Improve Fitness (Conditie verbeteren) in Maximize Fitness (Conditie maximaliseren): Kies Menu > Applications > Training program > Change program (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Programma wijzigen) om een nieuw programma te maken. Uw actieve trainingsprogramma beëindigen: Kies Menu > Applications > Training program > End program > End Program? (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Programma beëindigen?) en Yes (Ja). De resultaten van uw programma worden weergegeven: Before/After (Voor/Na): de resultaten van uw conditietest (OwnIndex) vóór en na het programma. Als u de resultaten van uw vorige programma op een later tijdstip wilt bekijken, kiest u Menu > Applications > Training program > Results of past prog. (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Resultaten van vorige programma). Start date/duration (Begindatum/Duur): de begindatum en de duur van het trainingsprogramma. Excel. weeks/calories (Uitmuntende weken/calorieën): het aantal uitmuntende trainingsweken in vergelijking met het totale aantal trainingsweken en de verbruikte calorieën tijdens het programma. Vóór de training 11

12 Uw conditieniveau testen Voor een juiste training en om uw voortgang te kunnen controleren, is het belangrijk dat u weet wat uw huidige conditieniveau is. De Polar Fitness Test TM is een eenvoudige en snelle manier om uw cardiovasculaire en aerobe conditie te meten. De test wordt in rust uitgevoerd. Het resultaat van de test is een waarde die OwnIndex wordt genoemd. OwnIndex is vergelijkbaar met de maximale zuurstofopname (VO 2max ), welke vaak wordt gebruikt om de aerobe conditie te bepalen. Zie 'De resultaten van uw conditietest interpreteren' voor meer informatie. De OwnIndex-waarde heeft gevolgen voor de nauwkeurigheid van het trainingsprogramma en de berekening van calorieën tijdens de training. De test is ontwikkeld voor gezonde volwassenen. Houd voor betrouwbare testresultaten rekening met het volgende: Zorg dat u niet wordt afgeleid. Hoe meer ontspannen u bent en hoe rustiger de omgeving is, hoe nauwkeuriger de testresultaten zullen zijn (kijk bijvoorbeeld geen televisie en telefoneer of praat niet). Vermijd zware lichamelijke inspanningen, alcohol en niet-voorgeschreven stimulerende middelen op de dag van de test en de dag ervoor. Nuttig geen zware maaltijd en rook niet 2-3 uur voor de test. Voer de test steeds onder vergelijkbare omstandigheden en om dezelfde tijd uit. Voer de juiste gebruikersgegevens in. 12 Vóór de training

13 Polar Fitness Test uitvoeren 1. Draag de borstband, ga liggen en ontspan u 1-3 minuten. 2. Selecteer in de tijdweergave Menu > Applications > Fitness test > Start test (Menu > Toepassingen > Conditietest > Test starten). De conditietest begint zodra uw hartslag is aangetroffen. 3. Ongeveer 5 minuten later wordt met een pieptoon aangegeven dat de test is beëindigd en worden de testresultaten weergegeven. 4. Kies OK. UPDATE VO 2max? (VO2max bijwerken?) wordt weergegeven. Problemen oplossen Set activity level of past three months (Activiteitenniveau van afgelopen drie maanden instellen) wordt weergegeven: stel uw activiteitenniveau in (zie 'Instellingen' voor meer informatie). Activity set! (Activiteit ingesteld!) wordt weergegeven en de test begint. Fitness Test Failed (Fitnesstest mislukt) verschijnt of geen hartslag is weergegeven > Test mislukt. Controleer of de elektroden van de borstband vochtig genoeg zijn en of de elastische borstband stevig rond uw borstkas is bevestigd. Als de conditietest mislukt, wordt uw vorige OwnIndex-waarde niet vervangen. 5. Kies Yes (Ja) om de testresultaten op te slaan in uw gebruikersinstellingen en OwnIndex-resultaten. Selecteer alleen No (Nee) als u over uw VO 2max -waarde beschikt en deze waarde meer dan één conditieniveau verschilt (zie de tabel op de volgende pagina) van het OwnIndex-resultaat. Uw OwnIndex-waarde wordt alleen in OwnIndex results (OwnIndex-resultaten) opgeslagen. Vóór de training 13

14 De resultaten van uw conditietest interpreteren U kunt de OwnIndex-waarden interpreteren door de afzonderlijke waarden en het verloop daarvan gedurende langere tijd te vergelijken. OwnIndex kan ook op basis van geslacht en leeftijd worden geïnterpreteerd. Zoek uw OwnIndex-waarden in de tabel aan de rechterzijde en vergelijk deze waarden met die van andere personen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd. Deze classificatie is gebaseerd op literatuuronderzoek van 62 studies waarbij de VO 2max rechtstreeks werd gemeten bij gezonde, volwassen proefpersonen in de Verenigde Staten, Canada en zeven Europese landen. Referentie: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Vóór de training

15 3. TRAINING Doe de borstband om Draag de borstband om uw hartslag te meten. 1. Maak de elektroden van de elastische band vochtig onder stromend water. 2. Bevestig de zender op de elastische band. Pas de lengte van de elastische band aan zodat deze strak maar comfortabel zit. 3. Doe de elastische band om uw borst, net onder de borstspieren en bevestig het haakje aan de andere kant van de band. 4. Zorg ervoor dat de vochtige elektroden dicht tegen uw huid liggen en dat het Polar-logo op de zender rechtop in het midden zit. Maak de zender los van de elastische band als u deze niet gebruikt. Hierdoor zal de batterij van de borstband langer meegaan. Zweet en vocht kunnen de elektroden nat en actief houden. Hierdoor neemt de levensduur van de batterij van de borstband af. Zie de gedetailleerde wasinstructies in het hoofdstuk Belangrijke informatie. Ga naar voor video-instructies. Training 15

16 Training starten 1. Draag de borstband en de polsunit. 2. Druk op OK en kies Start, of houd OK een keer lang ingedrukt om de registratie van uw trainingssessie te starten. Als u het geluid, de hartslagweergave of andere trainingsinstellingen wilt wijzigen voordat u de trainingssessie start, selecteert u Training Settings (Trainingsinstellingen). Zie 'Instellingen' voor meer informatie. Problemen oplossen Uw trainingssessie wordt alleen opgeslagen als de registratie langer dan één minuut duurt. Uw krachttraining optimaliseren met begeleiding voor uw hartslag Krachttraining met de Polar FT80 helpt u doeltreffend uw spierkracht en vermogen te verbeteren tijdens het trainen door uw herstelhartslag te begeleiden tussen trainingssets. 1. Maak één tot drie trainingen in polarpersonaltrainer.com en download deze naar uw FT80. Zie 'Gegevens overdragen' voor meer informatie. 2. Nadat u de training(en) naar de FT80 hebt gedownload, drukt u op OK en OMLAAG om Start strength training (Krachttraining starten) te kiezen. Druk op OK om te beginnen met de warming-upsessie en druk na de sessie nogmaals op OK; Start workout? (Training starten?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) en druk op OK. Selecteer de training en druk op OK. Kies de gewenste training in de trainingslijst. Druk op OK om met de eerste trainingsset te beginnen. 16 Training

17 Hartslaggrafiek Naam van de training Hartslag als getal en als grafiek Aantal sets, herhalingen, en gewichten 3. Als u een set hebt voltooid, wordt de optimale hersteltijd weergegeven. Ga zitten en wacht tot u ziet dat de hartslaggrafiek de stippellijn op het display raakt en u een pieptoon hoort. U bent nu voldoende hersteld. Start next set! (Begin met de volgende set!) wordt weergegeven. 4. Als u alle sets van een training hebt uitgevoerd, drukt u op OK. Exercise completed? (Training voltooid?) wordt weergegeven. Selecteer Yes (Ja) om de trainingsgegevens op te slaan. De trainingsset wordt nu uit uw trainingslijst voor deze sessie verwijderd. 5. Selecteer de training die u vervolgens wilt uitvoeren en voltooi uw workout. 6. Voer na de training een geschikte cooling-downsessie uit. Druk tweemaal op TERUG om de cooling-downsessie te stoppen. Breng de gegevens over naar polarpersonaltrainer.com, zodat u de ontwikkeling van uw conditieniveau gemakkelijk kunt volgen. Zie 'Gegevens overdragen' voor meer informatie. Training 17

18 Als u nog geen trainingen van polarpersonaltrainer.com hebt gedownload, begeleidt de FT80 u door uw krachttraining door aan te geven hoe lang u dient te rusten tussen elke trainingsset. 1. Kies OK en kies Start strength training (Krachttraining starten). Hartslaggrafiek Hartslag als getal en als grafiek 2. Als u een set hebt voltooid, wordt de optimale hersteltijd weergegeven. Ga zitten en wacht tot u ziet dat de hartslaggrafiek de stippellijn op het display raakt en u een pieptoon hoort. U bent nu voldoende hersteld. Start next set! (Begin met de volgende set!) wordt weergegeven. Voer de oefeningen uit en voltooi uw workout. 3. Breng de gegevens na de training over naar polarpersonaltrainer.com, zodat u de ontwikkeling van uw fitnessniveau gemakkelijk kunt volgen. Zie 'Gegevens overdragen' voor meer informatie. Als u het STAR-trainingsprogramma hebt geactiveerd, worden uw uitgevoerde krachttrainingen automatisch toegevoegd aan de wekelijkse trainingsresultaten. 18 Training

19 Training starten met OwnZone Als u bij elke sessie begint met het bepalen van de OwnZone, beschikt u over veilige en doeltreffende persoonlijke hartslagzones. Controleer uw OwnZone ten minste in de volgende gevallen: Als u van trainingsomgeving of sport verandert. Bij een training na een onderbreking van meer dan een week. Als u nog niet van de vorige training bent hersteld of als u zich niet prettig of gespannen voelt. Nadat u uw gebruikersgegevens hebt gewijzigd. Het bepalen van de OwnZone neemt slechts vijf minuten in beslag en kan voor elke sport als warming-up worden uitgevoerd. Als het trainingsprogramma is geactiveerd en u actief gebruik maakt van deze bepaling, neemt de FT80 uw resultaten op lange termijn mee bij het bijwerken van de programmadoelen. 1. Draag de borstband en de polsunit. 2. Kies OK en kies Start with OwnZone (OwnZone starten). Volg de instructies op het display. Begin langzaam en zorg dat uw hartslag onder 100 hsm/50% HF max blijft. Verhoog uw snelheid na elke minuut geleidelijk met ongeveer 10 hsm/5% HF max. Walk slowly: Wandel één minuut in een rustig tempo. Walk: Wandel één minuut in een normaal tempo. Walk fast: Wandel één minuut in een snel tempo. Jog één minuut. Run (loop) één minuut hard. Speed up (verhoog de snelheid). 3. Tijdens het bepalen van de afzonderlijke OwnZone-limieten wordt op een gegeven moment New limits in use (Nieuwe limieten worden gebruikt) weergegeven. Ga gewoon door met de training. Problemen oplossen Als het bepalen van de OwnZone mislukt en u uw OwnZone-limieten al eerder hebt bepaald, wordt Previous limits in use (Vorige limieten worden gebruikt) weergegeven. Als u uw OwnZone-limieten nog niet had bepaald, wordt Age-based limits in use (Op leeftijd gebaseerde limieten worden gebruikt) weergegeven. Het bepalen van de OwnZone mislukt als de hartslag te snel stijgt tijdens het bepalen van de OwnZone, of als de hartslag te hoog is aan het begin van de test. Training 19

20 Tijdens de training Tijdens een trainingssessie wordt de volgende informatie weergegeven. Druk op OMHOOG/OMLAAG om de weergave te wijzigen. De trainingsduur wordt in elke displayweergave weergegeven. In zone 1, 2 of 3 (weergegeven tijdens cardiotraining) Trainingstijd binnen de aangegeven zone Hartslag Het hartslagsymbool geeft aan in welke zone u zich bevindt Hartslag De hartslag tijdens de training De huidige tijd Calorieën Verbruikte calorieën tijdens de training 20 Training

21 Afstand Trainingsafstand (optionele GPS-sensor of footpod vereist om de afstandsgegevens te kunnen bekijken) Snelheid Trainingssnelheid (optionele GPS-sensor of footpod vereist om de afstandsgegevens te kunnen bekijken) Weekdoel (wordt weergegeven tijdens cardiotraining als het trainingsprogramma actief is) Wekelijkse hartslagzones en de werkelijke trainingstijd in elke zone Houd LICHT enige tijd ingedrukt als u het snelmenu tijdens de training wilt openen. Het snelmenu is een snelkoppeling naar de vergrendeling van de knoppen, het wijzigen van trainingsgeluiden en het kalibreren van de footpod indien deze in gebruik is. Een zone vergrendelen: wanneer u zich tijdens een trainingssessie in de gewenste zone bevindt, vergrendelt u deze zone door gedurende een seconde op OK te drukken. Als u bijvoorbeeld uw weekdoelen voor zone 1 en 3 hebt behaald, kunt u zone 2 vergrendelen. Met het zonealarm wordt gezorgd dat u binnen de vergrendelde zone blijft. HeartTouch: controleer de tijd tijdens de trainingsregistratie door de polsunit dicht bij de borstband te houden. Stel de HeartTouch-functie in op On/Off (Aan/Uit) via Menu > Settings > Training Settings > HeartTouch (Menu > Instellingen > Trainingsinstellingen > HeartTouch). Training 21

22 Training stoppen 1. Druk op TERUG om de registratie van uw training te onderbreken. 2. Druk nogmaals op TERUG om de registratie volledig te stoppen. 3. U ontvangt direct feedback over uw trainingssessie. Zie 'Na de training' voor meer informatie. Maak na elke training de zender los van de borstband en spoel de borstband af onder stromend water. Was de elastische band regelmatig in de wasmachine op 40ºC en altijd nadat de band vijf keer is gebruikt. Stopwatch gebruiken Gebruik de stopwatch voor tijdregistratie (bijvoorbeeld voor het registreren van rondetijden). 1. Kies Menu > Applications > Stopwatch (Menu > Toepassingen > Stopwatch). 2. Start de tijdregistratie door op OK te drukken. 3. Druk tijdens de tijdregistratie op OK als u een nieuwe ronde wilt registreren. 4. Druk op TERUG om de stopwatch uit te schakelen. Uw tijdresultaten blijven in het geheugen van de FT80 opgeslagen totdat u de stopwatch opnieuw instelt. U kunt door de tijdresultaten bladeren met OMHOOG/OMLAAG en de stopwatch opnieuw instellen door LICHT ingedrukt te houden. 22 Training

23 4. NA DE TRAINING Feedback over de training De volgende feedback over uw training verschijnt nadat u de registratie van een trainingsessie stopt. Effect Intensity (Intensiteit) Zone limits (Zonelimieten) Calories/Calories fat (Calorieën/Vetverbranding) Average/Maximum (Gemiddelde/Maximum) Duration (Duur) Average/Maximum (Gemiddelde/Maximum) Distance/Duration (Afstand/Duur) This week (Deze week) Feedback over trainingsresultaten. Zie de volgende pagina voor meer informatie. De tijd die is doorgebracht in zones 1, 2 en 3. De OwnZone-limieten (weergegeven indien OwnZone wordt gebruikt). De verbruikte calorieën tijdens de sessie en het vetpercentage. Gemiddelde en maximale hartslag tijdens de sessie. De duur van uw trainingssessie. Gemiddelde en maximumsnelheid tijdens de sessie (alleen weergegeven als de optionele GPS-sensor of footpod gebruikt is). Afstand en duur van de sessie (alleen weergegeven als de optionele GPS-sensor of footpod gebruikt is). Uw doelen voor de huidige trainingsweek en de resultaten die u tot nu toe hebt behaald (wordt weergegeven als het trainingsprogramma actief is). Na de training 23

24 Een van de volgende trainingseffecten wordt als feedback weergegeven: Fat burn improving (Vetverbranding verbeterd) Fitness improving (Conditie verbeterd) Maximal perform. improving (Maximale prestaties verbeterd) Strength training (Krachttraining) Trainen met lage intensiteit leidt tot een betere vetverbranding in uw lichaam. Trainen met ten minste een gemiddelde intensiteit leidt tot een betere cardiovasculaire conditie. Trainen met hoge intensiteit leidt tot verbetering van uw maximale prestaties. Krachttraining leidt tot een verbeterde lichaamskracht en energie en verbetert de gezondheid. Als u genoeg traint op meerdere intensiteitenniveaus, zal de training tot meerdere resultaten leiden. Fat burn and fitness improving (Vetverbranding en conditie verbeterd) Fitness and fat burn improving (Conditie en vetverbranding verbeterd) Max. perf. and fitness improving (Maximale prestaties en conditie verbeterd) Training leidt vooral tot een betere vetverbranding en in mindere mate ook tot betere cardiovasculaire conditie. Training leidt vooral tot betere conditie en in mindere mate ook tot betere vetverbranding. Training leidt vooral tot verbeterde maximale prestaties en in mindere mate ook tot betere conditie. 24 Na de training

25 Wekelijkse follow-up NEDERLANDS De FT80 houdt automatisch uw voortgang bij. Er verschijnt een envelop om u eraan te herinneren de trainingsresultaten van de afgelopen week te controleren. Druk op OMHOOG om de envelop te openen en het overzicht van uw trainingsweek te bekijken. Week targets achieved (Weekdoelen bereikt) Results (Resultaten) U hebt uw weekdoelen bereikt. Excellent! (Uitstekend!), Well done! (Goed gedaan!), Nice! (Niet slecht!), Fitness maintained (Conditie onderhouden), Good training week (Goede trainingsweek), Incomplete training week (Onvolledige trainingsweek), Good recovery week (Goede herstelweek), Excellent recovery week (Uitstekende herstelweek) Als het resultaat uitstekend is, reikt de FT80 u een trofee uit die wordt weergegeven in de tijdweergave. Achieved/Week target (Behaald/weekdoel) Achieved/Week target (Behaald/weekdoel) Sessions (Sessies) Achieved time per zone (Behaalde tijd per zone) This week (Deze week) Bereikte trainingsduur in vergelijking met de doeltijd. Verbruikte calorieën in vergelijking met weekdoel. Aantal trainingssessies deze week (wordt ook weergegeven als het trainingsprogramma is uitgeschakeld). De tijd die is doorgebracht in zones 3, 2 en 1. Het trainingsadvies wordt alleen weergegeven via de envelop. Zie de volgende pagina voor meer informatie. Na de training 25

26 Train a lot more (Veel meer trainen) Train more (Meer trainen) Train more in zone x (Meer trainen in zone x) Train like last week (Trainen zoals vorige week) Train less in zone x (Minder trainen in zone x) Train a lot less in zone 3 (Veel minder trainen in zone 3) U moet veel meer trainen om resultaten te behalen. U traint niet voldoende om vooruitgang te behalen. U moet deze week meer trainen op een hoge/gemiddelde/lichte intensiteit. Tijdens de afgelopen week hebt u het goed gedaan. Ga zo door! U moet deze week minder trainen op een hoge/gemiddelde/lichte intensiteit. U moet deze week minder trainen op een hoge intensiteit. Take recovery week (Herstelweek U bent nog niet hersteld van vorige week, het was te intensief. nodig) Recovery week still needed (Herstelweek blijft nodig) U bent nog niet hersteld. Vorige week was altijd nog te intensief. Als u uw trainingsprogramma tussen woensdag en zondag hebt geactiveerd, verschijnt de eerste feedback pas na de eerste voltooide trainingsweek. 26 Na de training

27 Conditietest Er verschijnt een envelop om u te herinneren aan de conditietest. Het resultaat wordt opgenomen in de volgende update van het programma. 1. Er wordt een envelop weergegeven. Druk op OMHOOG om de envelop te openen. Time to test fitness (Tijd om conditie te testen) wordt weergegeven. 2. Test fitness? (Conditie testen?). Kies Yes (Ja) of No (Nee). 3. Zie 'Uw conditie testen' als u Yes (Ja) kiest om een nieuwe conditietest uit te voeren. Polar STAR-trainingsprogramma STAR bijwerken Uw voortgang wordt voortdurend geanalyseerd en aangepast door de wekelijkse trainingsdoelen te verhogen of te verlagen. Als het programma is bijgewerkt, wordt een envelop op het display weergegeven. Druk op OMHOOG om de envelop te openen. Program has been updated (Programma is bijgewerkt) wordt weergegeven. Uw voortgang is geanalyseerd en de trainingsdoelen in uw programma zijn overeenkomstig aangepast. Time for a recovery week (Tijd voor een herstelweek) wordt weergegeven. Om uw training te optimaliseren, moet er sprake zijn van een goed evenwicht tussen de training en het herstel. Een herstelweek stelt uw lichaam in staat te herstellen en zich aan te passen aan de stimulans van de training. Nadat uw programma is bijgewerkt, wordt View week targets? (Weekdoelen weergeven?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) als u de bijgewerkte trainingsdoelen wilt weergeven. Na de training 27

28 Trainingsgegevens bekijken Kies Menu > Data > Training files (Menu > Gegevens > Trainingsbestanden) om gedetailleerde trainingsgegevens te bekijken van uw 100 laatste trainingssessies. Selecteer de training die u wilt weergeven met OMHOOG/OMLAAG. Kies Menu > Data > Delete files > Training file (Menu > Gegevens > Bestanden verwijderen > Trainingsbestand) als u een trainingsbestand wilt verwijderen. Selecteer het trainingsbestand dat u wilt verwijderen. Delete file? (Bestand verwijderen?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja). Remove from totals? (Verwijderen uit totaal?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) als u het bestand ook uit de totalen wilt verwijderen. Als u alle trainingsbestanden wilt verwijderen, kiest u Menu > Data > Delete files > All files (Menu > Gegevens > Bestanden verwijderen > Alle bestanden). Delete all files? (Alle bestanden verwijderen?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja). Kies Menu > Data > Week summaries (Menu > Gegevens > Weekoverzichten) als u de informatie over uw 16 meest recente trainingsweken wilt weergeven. Selecteer de week die u wilt weergeven met OMHOOG/OMLAAG. Kies Menu > Data > Reset week summaries (Menu > Gegevens > Weekoverzichten resetten) als u de weekoverzichten wilt resetten. Bekijk uw cumulatieve aantal trainingssessies, de duur, de verbruikte calorieën en, als de GPSof footpod is gebruikt, de afstand in verschillende trainingen, te beginnen vanaf de vorige reset in Menu > Data > Totals since xx.xx.xxxx (Menu > Gegevens > Totalen sinds xx.xx.xxxx). Kies Menu > Data > Reset totals (Menu > Gegevens > Totalen resetten) als u de totalen wilt resetten. 28 Na de training

29 De resultaten van uw conditietest opvolgen U kunt de testresultaten op lange termijn opvolgen via de OwnIndex-resultaten, die uw 47 meest recente OwnIndex-waarden en de testdatums bevatten. Over het algemeen zal een trainingsperiode van zes weken nodig zijn om uw aerobe conditie merkbaar te verbeteren. U kunt uw aerobe conditie het efficiënts verbeteren door grote spiergroepen te trainen. 1. Kies Menu > Applications > Fitness test > OwnIndex results (Menu > Toepassingen > Conditietest > OwnIndex-resultaten). 2. De grafiek met OwnIndex-resultaten, het resultaat en de datum van de laatste test worden weergegeven. Druk op OMHOOG/OMLAAG om de vorige OwnIndex-resultaten weer te geven. OwnIndex-grafiek Datum van de test Resultaat van de test (OwnIndex) Grafiek met uw OwnIndex-resultaten NEDERLANDS Als u een OwnIndex-waarde wilt verwijderen, selecteert u de waarde die u wilt verwijderen met OMHOOG/OMLAAG. Als de waarde wordt weergegeven, drukt u op de knop LICHT tot Delete this value? (Deze waarde verwijderen?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja). Na de training 29

Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS

Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE 1. VOORDELEN VAN UW POLAR FT7 TRAININGSCOMPUTER... 3 2. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT7 trainingscomputer... 4 Knoppen en menu van de

Nadere informatie

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing Polar RS100 Gebruiksaanwijzing SNEL VAN START MET DE RS100 Tijdweergave Standby-stand Registratiestand Gedetailleerde informatie over uw meest recente trainingssessies bekijken Langetermijngegevens over

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING M400

GEBRUIKSAANWIJZING M400 GEBRUIKSAANWIJZING M400 INHOUD Inhoud 2 Inleiding 10 M400 10 H7 hartslagsensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow app 11 Polar FlowSync software 11 Polar Flow webservice 11 Aan de slag 12 Batterij opladen 12 Gebruiksduur

Nadere informatie

Hartslagmeter zonder borstband. german engineering PM 62. Gebruikshandleiding

Hartslagmeter zonder borstband. german engineering PM 62. Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband NL german engineering PM 62 Gebruikshandleiding INHOUDSOPGAVE Omvang van de levering...3 Belangrijke aanwijzingen...4 Algemene informatie over trainingen...6 Functies van

Nadere informatie

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.7

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.7 TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.7 Inhoud Welkom 4 Aan de slag 5 Je horloge 6 Informatie over je horloge... 6 Je horloge dragen... 7 Je horloge schoonmaken... 7 De hartslagmeter... 7

Nadere informatie

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.8 Inhoud Welkom 4 Ons nieuwe aanbod 5 Nieuw in deze release... 5 Aan de slag 6 Je horloge 8 Informatie over je horloge... 8 Je horloge dragen... 9 Je

Nadere informatie

Button Functions. English page 1-i Deutsch Seite 2-i Italiano pagina 3-i Nederlands pagina 4-i

Button Functions. English page 1-i Deutsch Seite 2-i Italiano pagina 3-i Nederlands pagina 4-i 117-095001 W-125 EU WARNING: It is your responsibility to use the Bodylink Performance Monitor in a safe manner and to maintain full awareness of conditions and surroundings at all times. Consulting the

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

gebruikershandleiding GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE

gebruikershandleiding GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE gebruikershandleiding F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 6 2 Pictogrammen en segmenten weergeven... 8 3 Knoppen gebruiken... 10 3.1 Achtergrondverlichting en knopvergrendeling gebruiken... 12 4 Aan

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Welkom Hartelijk dank voor uw aankoop van dit apparaat. Lees deze handleiding aandachtig vooralleer u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige

Nadere informatie

60 Gebruiksaanwijzing

60 Gebruiksaanwijzing 60 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Aan de slag... 4 Uw Rider 60... 4 Knop Aanraakscherm... 5 Toebehoren... 5 Initiële installatie... 6 Stap 1: Batterij opladen... 6 De voedingsadapter gebruiken... 6

Nadere informatie

Bediening en onderhoud van de P80-console

Bediening en onderhoud van de P80-console Bediening en onderhoud van de P80-console Editie-informatie BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE P80-CONSOLE P/N 301407-575 rev E Copyright March 2013 Precor Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Specificaties

Nadere informatie

Productgebruikershandleiding

Productgebruikershandleiding Productgebruikershandleiding RBK 615 UBK 615 Precor Incorporated 20031 142nd Avenue NE P.O. Box 7202 Woodinville, WA USA 98072-4002 XBK 615 POM 302217-171 rev A, nl-nl december 2012 Editie-informatie

Nadere informatie

GPS-horloge met hartslagmeting

GPS-horloge met hartslagmeting GPS-horloge met hartslagmeting Bedieningshandleiding Uitgave 06/2013 Inhoudsindex 1 Toepassingsgebied... 4 2 Veiligheid en onderhoud... 5 2.1 Veiligheidsinstructies... 5 2.2 Reparatie... 6 2.4 Schokken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing...2-21

Gebruiksaanwijzing...2-21 BF 100_Body Complete O Diagnoseweegschaal Gebruiksaanwijzing...2-21 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Nadere informatie

HEART RATE MONITOR PC 15.11 ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS

HEART RATE MONITOR PC 15.11 ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS HEART RATE MONITOR NL ES IT PC 15.11 ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS INHOUD 1 Voorwoord 72 2 Inhoud van de verpaing 72 3 Veiligheidsaanwijzingen 73 4 Overzicht 73 4.1 De hartslagmeter activeren 73 4.2 De borstriem

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 40 Gebruikershandleiding Aan de slag... 4 Uw Rider 40... 4 Toebehoren... 5 Rider 40 in-/uitschakelen... 5 De Rider 40 resetten... 5 Initiële installatie... 5 Aansluiten, synchroniseren en laden... 5 Statuspictogrammen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

Edge. 810 Gebruikershandleiding. September 2013 190-01510-35_0C Gedrukt in Taiwan

Edge. 810 Gebruikershandleiding. September 2013 190-01510-35_0C Gedrukt in Taiwan Edge 810 Gebruikershandleiding September 2013 190-01510-35_0C Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

* OS ondersteund door de installatiesoftware: Mac OS X versie 10.4.10 of later. Microsoft Windows XP Service pack 2 of later.

* OS ondersteund door de installatiesoftware: Mac OS X versie 10.4.10 of later. Microsoft Windows XP Service pack 2 of later. Bodyscale Installatie Installatievoorbereiding Wat heb ik nodig om de weegschaal te installeren? - Een internetverbinding via een WiFi-box (of WiFi-router). De Withings weegschaal is compatibel met de

Nadere informatie

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de slag... 5. Stappenteller... 23. Instelling... 24. Zoeken & Gaan... 8. Training... 16

Inhoudsopgave. Aan de slag... 5. Stappenteller... 23. Instelling... 24. Zoeken & Gaan... 8. Training... 16 Handleiding Inhoudsopgave Aan de slag... 5 Uw Rider 50... 5 De Rider 50 resetten... 6 Accessoires... 6 Statuspictogrammen... 6 Zoeken & Gaan... 8 Ritten vanaf Historiek navigeren... 8 Ritten navigeren

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie