Polar FT80. Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polar FT80. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Polar FT80 Gebruiksaanwijzing

2 Inhoudsopgave 1. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT80 trainingscomputer... 4 Knoppen en menustructuur van polsunit... 5 Symbolen op het display... 6 Beginnen met basisinstellingen... 7 Training starten Uw krachttraining optimaliseren met begeleiding voor uw hartslag Training starten met OwnZone Tijdens de training Training stoppen Stopwatch gebruiken VÓÓR DE TRAINING... 8 Uw Polar STAR-trainingsprogramma activeren... 8 Uw programma wijzigen/beëindigen Uw conditieniveau testen TRAINING Doe de borstband om NA DE TRAINING Feedback over de training Wekelijkse follow-up Trainingsgegevens bekijken De resultaten van uw conditietest opvolgen Ontspanning is belangrijk De resultaten van OwnRelax opvolgen Gegevens overdragen... 32

3 5. INSTELLINGEN Horloge-instellingen Trainingsinstellingen Gebruikersgegevens Algemene instellingen Instellingen van accessoires Footpod kalibreren* BELANGRIJKE INFORMATIE Uw product onderhouden Service Batterijen verwisselen Voorzorgsmaatregelen Problemen oplossen Technische specificaties Garantie en aansprakelijkheid... 47

4 1. AAN DE SLAG Kennismaking met uw Polar FT80 trainingscomputer De Polar FT80 trainingscomputer registreert uw hartslag en andere gegevens tijdens de training en geeft deze weer. De Polar WearLink + borstband zendt het hartslagsignaal naar de trainingscomputer. De borstband bestaat uit een zender en een elastische band. Met de Polar FlowLink TM en WebSync-software kunt u eenvoudig gegevens uitwisselen tussen uw FT80 en de webservice polarpersonaltrainer.com. De meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u downloaden op 4 Aan de slag

5 Knoppen en menustructuur van polsunit OMHOOG Waarden wijzigen Door het menu bladeren Door de keuzelijst bladeren Displayweergave wijzigen door ingedrukt te houden in de tijdweergave OK Trainingstype of trainingsinstellingen kiezen Keuze bevestigen OMLAAG Waarden wijzigen Door het menu bladeren Door de keuzelijst bladeren TERUG Menu verlaten Terug naar het vorige niveau Keuze annuleren Instellingen ongewijzigd laten Ingedrukt houden om terug te gaan naar de tijdweergave LICHT Display verlichten Ingedrukt houden om vanuit de tijdweergave (om de knoppen te vergrendelen, alarm in te stellen of tijdzone te kiezen) of tijdens de training (om trainingsgeluiden aan te passen of de knoppen te vergrendelen) naar het snelmenu te gaan NEDERLANDS Aan de slag 5

6 Symbolen op het display Symbool Betekenis De batterij van de polsunit is bijna leeg. Het alarm is actief. Geluiden zijn uitgeschakeld. Tijd 2 is in gebruik. Er zijn één of meer nieuwe berichten. De knopvergrendeling is actief. De Polar S1 footpod is in gebruik. Als het symbool knippert probeert de FT80 verbinding te maken met de footpod. De Polar G1 GPS sensor is in gebruik. Als het symbool knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken tussen de FT80 en de GPS-sensor of tussen de GPS-sensor en de satellieten. De hartslag is gesignaleerd. 6 Aan de slag

7 Beginnen met basisinstellingen Door een van de knoppen één seconde ingedrukt te houden, activeert u de Polar FT80. Als de FT80 eenmaal geactiveerd is, kan hij niet meer worden uitgeschakeld. 1. Kies Language (Taal) met de knop OMHOOG en bevestig uw keuze met de knop OK. 2. Please enter basic settings (stel basisinstellingen in) wordt weergegeven. Kies OK. 3. Kies Time format (Tijdnotatie). 4. Stel de Time (Tijd) in. 9. Stel uw Date of birth (Geboortedatum) in. 10. Selecteer uw Sex (Geslacht). 11. Settings OK? wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) om de waarden te bevestigen en op te slaan. Basic settings complete (Basisinstellingen voltooid) wordt weergegeven en de FT80 staat in de tijdweergave. Kies No (Nee) als u de instellingen wilt wijzigen. Please enter basic settings (stel basisinstellingen in) wordt weergegeven. Stel de basisinstellingen nogmaals in. U kunt de gebruikersgegevens later wijzigen. Voor meer informatie, zie 'Instellingen'. 5. Stel de Date (Datum) in. 6. Selecteer Units (Eenheden). Selecteer Metric units (Metrische eenheden - kilo's, centimeters, KCAL) of Imperial units (Engelse eenheden - pounds, feet, CAL). 7. Stel uw Weight (Gewicht) in. 8. Stel uw Height (Lengte) in. Aan de slag 7

8 2. VÓÓR DE TRAINING Uw Polar STAR-trainingsprogramma activeren Het instelbare, persoonlijke en ingebouwde Polar STAR-trainingsprogramma zorgt voor de optimale intensiteit en doeltijden van uw training. Op de FT80 wordt na elke trainingssessie en éénmaal per week feedback over uw prestaties weergegeven. De Polar FT80 stelt een trainingsprogramma samen op basis van uw persoonlijke gegevens (gewicht, lengte, leeftijd, geslacht), conditieniveau, activiteitenniveau en trainingsdoel. Doordat uw trainingsresultaten en conditieniveau wekelijks worden geanalyseerd, beschikt u over een leidraad voor uw training in de daaropvolgende week. Het trainingsprogramma wordt aangepast aan uw trainingsgewoonten en uw veranderende conditieniveau. 1. Kies in de tijdweergave Menu > Applications > Training program > Create new program (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Nieuw programma maken) en kies vervolgens Yes (Ja). 2. Als u de Polar Fitness Test nog niet hebt uitgevoerd of nieuwe testresultaten nodig zijn, wordt u gevraagd de test uit te voeren. Zie 'Uw conditieniveau testen' voor meer informatie. 3. Selecteer uw trainingsdoel: Improve fitness (Conditie verbeteren): als u uw huidige cardiovasculaire (met betrekking tot hartslag en bloedvaten) conditieniveau wilt verbeteren en u regelmatig kunt trainen. Maximize fitness (Conditie maximaliseren): als u uw huidige cardiovasculaire conditieniveau wilt maximaliseren en u gedurende ten minste weken regelmatig hebt getraind en vrijwel dagelijks trainen geen probleem voor u is. 4. Training program created! (Trainingsprogramma gemaakt!) wordt weergegeven. 8 Vóór de training

9 5. Vervolgens wordt View week targets? (Weekdoelen weergeven?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) als u de doeltijd en doelcalorieën voor de eerste trainingsweek wilt weergeven. Als u No (Nee) kiest, wordt Training program active! (Trainingsprogramma actief!) weergegeven en keert de FT80 terug naar de tijdweergave. Time target (Doeltijd) De tijd die u deze week moet trainen Calorie target (Doelcalorieën) Het aantal calorieën dat u deze week moet verbruiken 6. Druk op OMLAAG en op OK om uw trainingsdoeltijd weer te geven voor de drie verschillende hartslagzones. Druk op OMLAAG om de weergave te wijzigen. Meer informatie over de zones vindt u op de volgende pagina. Time target for zone 1 (Doeltijd voor zone 1) De balken geven de doeltijden binnen de verschillende hartslagzones aan. De balken worden tijdens de training gevuld. De doeltijd voor hartslagzone 1 voor de betreffende week wordt in de onderste rij weergegeven. 7. Uw trainingsprogramma is nu ingesteld. Houd de knop TERUG ingedrukt tot u bent teruggekeerd naar de tijdweergave. Vóór de training 9

10 Als u uw weekdoelen wilt bekijken, kiest u Menu > Applications > Training Program > View week targets (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Weekdoelen weergeven). Target Zone Intensiteit % van HF max Trainingseffect Zone % Voordelen: verbetering maximale prestatievermogen Gevolg: vermoeide spieren en zware ademhaling Aanbevolen voor: gebruikers met een goede conditie tijdens korte trainingssessies Zone % Voordelen: verbetering aerobe conditie Gevolg: goede, gemakkelijke ademhaling, gemiddeld zweten Aanbevolen voor: iedereen voor een standaard trainingssessies van gemiddelde lengte Zone % Voordelen: verbetering van basisuithoudingsvermogen en helpt herstel Gevolg: gemakkelijke ademhaling, lage belasting van spieren, licht zweten Aanbevolen voor: iedereen Problemen oplossen User information missing (Gebruikersgegevens ontbreken) wordt weergegeven: voer de ontbrekende gebruikersgegevens in. Fitness test result required (Resultaten conditietest vereist) wordt weergegeven > u moet de Polar Fitness Test uitvoeren. Meer informatie over trainingen vindt u onder Training Articles op (Engelstalig). 10 Vóór de training

11 Uw programma wijzigen/beëindigen Uw conditiedoelstelling wijzigen van Improve Fitness (Conditie verbeteren) in Maximize Fitness (Conditie maximaliseren): Kies Menu > Applications > Training program > Change program (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Programma wijzigen) om een nieuw programma te maken. Uw actieve trainingsprogramma beëindigen: Kies Menu > Applications > Training program > End program > End Program? (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Programma beëindigen?) en Yes (Ja). De resultaten van uw programma worden weergegeven: Before/After (Voor/Na): de resultaten van uw conditietest (OwnIndex) vóór en na het programma. Als u de resultaten van uw vorige programma op een later tijdstip wilt bekijken, kiest u Menu > Applications > Training program > Results of past prog. (Menu > Toepassingen > Trainingsprogramma > Resultaten van vorige programma). Start date/duration (Begindatum/Duur): de begindatum en de duur van het trainingsprogramma. Excel. weeks/calories (Uitmuntende weken/calorieën): het aantal uitmuntende trainingsweken in vergelijking met het totale aantal trainingsweken en de verbruikte calorieën tijdens het programma. Vóór de training 11

12 Uw conditieniveau testen Voor een juiste training en om uw voortgang te kunnen controleren, is het belangrijk dat u weet wat uw huidige conditieniveau is. De Polar Fitness Test TM is een eenvoudige en snelle manier om uw cardiovasculaire en aerobe conditie te meten. De test wordt in rust uitgevoerd. Het resultaat van de test is een waarde die OwnIndex wordt genoemd. OwnIndex is vergelijkbaar met de maximale zuurstofopname (VO 2max ), welke vaak wordt gebruikt om de aerobe conditie te bepalen. Zie 'De resultaten van uw conditietest interpreteren' voor meer informatie. De OwnIndex-waarde heeft gevolgen voor de nauwkeurigheid van het trainingsprogramma en de berekening van calorieën tijdens de training. De test is ontwikkeld voor gezonde volwassenen. Houd voor betrouwbare testresultaten rekening met het volgende: Zorg dat u niet wordt afgeleid. Hoe meer ontspannen u bent en hoe rustiger de omgeving is, hoe nauwkeuriger de testresultaten zullen zijn (kijk bijvoorbeeld geen televisie en telefoneer of praat niet). Vermijd zware lichamelijke inspanningen, alcohol en niet-voorgeschreven stimulerende middelen op de dag van de test en de dag ervoor. Nuttig geen zware maaltijd en rook niet 2-3 uur voor de test. Voer de test steeds onder vergelijkbare omstandigheden en om dezelfde tijd uit. Voer de juiste gebruikersgegevens in. 12 Vóór de training

13 Polar Fitness Test uitvoeren 1. Draag de borstband, ga liggen en ontspan u 1-3 minuten. 2. Selecteer in de tijdweergave Menu > Applications > Fitness test > Start test (Menu > Toepassingen > Conditietest > Test starten). De conditietest begint zodra uw hartslag is aangetroffen. 3. Ongeveer 5 minuten later wordt met een pieptoon aangegeven dat de test is beëindigd en worden de testresultaten weergegeven. 4. Kies OK. UPDATE VO 2max? (VO2max bijwerken?) wordt weergegeven. Problemen oplossen Set activity level of past three months (Activiteitenniveau van afgelopen drie maanden instellen) wordt weergegeven: stel uw activiteitenniveau in (zie 'Instellingen' voor meer informatie). Activity set! (Activiteit ingesteld!) wordt weergegeven en de test begint. Fitness Test Failed (Fitnesstest mislukt) verschijnt of geen hartslag is weergegeven > Test mislukt. Controleer of de elektroden van de borstband vochtig genoeg zijn en of de elastische borstband stevig rond uw borstkas is bevestigd. Als de conditietest mislukt, wordt uw vorige OwnIndex-waarde niet vervangen. 5. Kies Yes (Ja) om de testresultaten op te slaan in uw gebruikersinstellingen en OwnIndex-resultaten. Selecteer alleen No (Nee) als u over uw VO 2max -waarde beschikt en deze waarde meer dan één conditieniveau verschilt (zie de tabel op de volgende pagina) van het OwnIndex-resultaat. Uw OwnIndex-waarde wordt alleen in OwnIndex results (OwnIndex-resultaten) opgeslagen. Vóór de training 13

14 De resultaten van uw conditietest interpreteren U kunt de OwnIndex-waarden interpreteren door de afzonderlijke waarden en het verloop daarvan gedurende langere tijd te vergelijken. OwnIndex kan ook op basis van geslacht en leeftijd worden geïnterpreteerd. Zoek uw OwnIndex-waarden in de tabel aan de rechterzijde en vergelijk deze waarden met die van andere personen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd. Deze classificatie is gebaseerd op literatuuronderzoek van 62 studies waarbij de VO 2max rechtstreeks werd gemeten bij gezonde, volwassen proefpersonen in de Verenigde Staten, Canada en zeven Europese landen. Referentie: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Vóór de training

15 3. TRAINING Doe de borstband om Draag de borstband om uw hartslag te meten. 1. Maak de elektroden van de elastische band vochtig onder stromend water. 2. Bevestig de zender op de elastische band. Pas de lengte van de elastische band aan zodat deze strak maar comfortabel zit. 3. Doe de elastische band om uw borst, net onder de borstspieren en bevestig het haakje aan de andere kant van de band. 4. Zorg ervoor dat de vochtige elektroden dicht tegen uw huid liggen en dat het Polar-logo op de zender rechtop in het midden zit. Maak de zender los van de elastische band als u deze niet gebruikt. Hierdoor zal de batterij van de borstband langer meegaan. Zweet en vocht kunnen de elektroden nat en actief houden. Hierdoor neemt de levensduur van de batterij van de borstband af. Zie de gedetailleerde wasinstructies in het hoofdstuk Belangrijke informatie. Ga naar voor video-instructies. Training 15

16 Training starten 1. Draag de borstband en de polsunit. 2. Druk op OK en kies Start, of houd OK een keer lang ingedrukt om de registratie van uw trainingssessie te starten. Als u het geluid, de hartslagweergave of andere trainingsinstellingen wilt wijzigen voordat u de trainingssessie start, selecteert u Training Settings (Trainingsinstellingen). Zie 'Instellingen' voor meer informatie. Problemen oplossen Uw trainingssessie wordt alleen opgeslagen als de registratie langer dan één minuut duurt. Uw krachttraining optimaliseren met begeleiding voor uw hartslag Krachttraining met de Polar FT80 helpt u doeltreffend uw spierkracht en vermogen te verbeteren tijdens het trainen door uw herstelhartslag te begeleiden tussen trainingssets. 1. Maak één tot drie trainingen in polarpersonaltrainer.com en download deze naar uw FT80. Zie 'Gegevens overdragen' voor meer informatie. 2. Nadat u de training(en) naar de FT80 hebt gedownload, drukt u op OK en OMLAAG om Start strength training (Krachttraining starten) te kiezen. Druk op OK om te beginnen met de warming-upsessie en druk na de sessie nogmaals op OK; Start workout? (Training starten?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) en druk op OK. Selecteer de training en druk op OK. Kies de gewenste training in de trainingslijst. Druk op OK om met de eerste trainingsset te beginnen. 16 Training

17 Hartslaggrafiek Naam van de training Hartslag als getal en als grafiek Aantal sets, herhalingen, en gewichten 3. Als u een set hebt voltooid, wordt de optimale hersteltijd weergegeven. Ga zitten en wacht tot u ziet dat de hartslaggrafiek de stippellijn op het display raakt en u een pieptoon hoort. U bent nu voldoende hersteld. Start next set! (Begin met de volgende set!) wordt weergegeven. 4. Als u alle sets van een training hebt uitgevoerd, drukt u op OK. Exercise completed? (Training voltooid?) wordt weergegeven. Selecteer Yes (Ja) om de trainingsgegevens op te slaan. De trainingsset wordt nu uit uw trainingslijst voor deze sessie verwijderd. 5. Selecteer de training die u vervolgens wilt uitvoeren en voltooi uw workout. 6. Voer na de training een geschikte cooling-downsessie uit. Druk tweemaal op TERUG om de cooling-downsessie te stoppen. Breng de gegevens over naar polarpersonaltrainer.com, zodat u de ontwikkeling van uw conditieniveau gemakkelijk kunt volgen. Zie 'Gegevens overdragen' voor meer informatie. Training 17

18 Als u nog geen trainingen van polarpersonaltrainer.com hebt gedownload, begeleidt de FT80 u door uw krachttraining door aan te geven hoe lang u dient te rusten tussen elke trainingsset. 1. Kies OK en kies Start strength training (Krachttraining starten). Hartslaggrafiek Hartslag als getal en als grafiek 2. Als u een set hebt voltooid, wordt de optimale hersteltijd weergegeven. Ga zitten en wacht tot u ziet dat de hartslaggrafiek de stippellijn op het display raakt en u een pieptoon hoort. U bent nu voldoende hersteld. Start next set! (Begin met de volgende set!) wordt weergegeven. Voer de oefeningen uit en voltooi uw workout. 3. Breng de gegevens na de training over naar polarpersonaltrainer.com, zodat u de ontwikkeling van uw fitnessniveau gemakkelijk kunt volgen. Zie 'Gegevens overdragen' voor meer informatie. Als u het STAR-trainingsprogramma hebt geactiveerd, worden uw uitgevoerde krachttrainingen automatisch toegevoegd aan de wekelijkse trainingsresultaten. 18 Training

19 Training starten met OwnZone Als u bij elke sessie begint met het bepalen van de OwnZone, beschikt u over veilige en doeltreffende persoonlijke hartslagzones. Controleer uw OwnZone ten minste in de volgende gevallen: Als u van trainingsomgeving of sport verandert. Bij een training na een onderbreking van meer dan een week. Als u nog niet van de vorige training bent hersteld of als u zich niet prettig of gespannen voelt. Nadat u uw gebruikersgegevens hebt gewijzigd. Het bepalen van de OwnZone neemt slechts vijf minuten in beslag en kan voor elke sport als warming-up worden uitgevoerd. Als het trainingsprogramma is geactiveerd en u actief gebruik maakt van deze bepaling, neemt de FT80 uw resultaten op lange termijn mee bij het bijwerken van de programmadoelen. 1. Draag de borstband en de polsunit. 2. Kies OK en kies Start with OwnZone (OwnZone starten). Volg de instructies op het display. Begin langzaam en zorg dat uw hartslag onder 100 hsm/50% HF max blijft. Verhoog uw snelheid na elke minuut geleidelijk met ongeveer 10 hsm/5% HF max. Walk slowly: Wandel één minuut in een rustig tempo. Walk: Wandel één minuut in een normaal tempo. Walk fast: Wandel één minuut in een snel tempo. Jog één minuut. Run (loop) één minuut hard. Speed up (verhoog de snelheid). 3. Tijdens het bepalen van de afzonderlijke OwnZone-limieten wordt op een gegeven moment New limits in use (Nieuwe limieten worden gebruikt) weergegeven. Ga gewoon door met de training. Problemen oplossen Als het bepalen van de OwnZone mislukt en u uw OwnZone-limieten al eerder hebt bepaald, wordt Previous limits in use (Vorige limieten worden gebruikt) weergegeven. Als u uw OwnZone-limieten nog niet had bepaald, wordt Age-based limits in use (Op leeftijd gebaseerde limieten worden gebruikt) weergegeven. Het bepalen van de OwnZone mislukt als de hartslag te snel stijgt tijdens het bepalen van de OwnZone, of als de hartslag te hoog is aan het begin van de test. Training 19

20 Tijdens de training Tijdens een trainingssessie wordt de volgende informatie weergegeven. Druk op OMHOOG/OMLAAG om de weergave te wijzigen. De trainingsduur wordt in elke displayweergave weergegeven. In zone 1, 2 of 3 (weergegeven tijdens cardiotraining) Trainingstijd binnen de aangegeven zone Hartslag Het hartslagsymbool geeft aan in welke zone u zich bevindt Hartslag De hartslag tijdens de training De huidige tijd Calorieën Verbruikte calorieën tijdens de training 20 Training

21 Afstand Trainingsafstand (optionele GPS-sensor of footpod vereist om de afstandsgegevens te kunnen bekijken) Snelheid Trainingssnelheid (optionele GPS-sensor of footpod vereist om de afstandsgegevens te kunnen bekijken) Weekdoel (wordt weergegeven tijdens cardiotraining als het trainingsprogramma actief is) Wekelijkse hartslagzones en de werkelijke trainingstijd in elke zone Houd LICHT enige tijd ingedrukt als u het snelmenu tijdens de training wilt openen. Het snelmenu is een snelkoppeling naar de vergrendeling van de knoppen, het wijzigen van trainingsgeluiden en het kalibreren van de footpod indien deze in gebruik is. Een zone vergrendelen: wanneer u zich tijdens een trainingssessie in de gewenste zone bevindt, vergrendelt u deze zone door gedurende een seconde op OK te drukken. Als u bijvoorbeeld uw weekdoelen voor zone 1 en 3 hebt behaald, kunt u zone 2 vergrendelen. Met het zonealarm wordt gezorgd dat u binnen de vergrendelde zone blijft. HeartTouch: controleer de tijd tijdens de trainingsregistratie door de polsunit dicht bij de borstband te houden. Stel de HeartTouch-functie in op On/Off (Aan/Uit) via Menu > Settings > Training Settings > HeartTouch (Menu > Instellingen > Trainingsinstellingen > HeartTouch). Training 21

22 Training stoppen 1. Druk op TERUG om de registratie van uw training te onderbreken. 2. Druk nogmaals op TERUG om de registratie volledig te stoppen. 3. U ontvangt direct feedback over uw trainingssessie. Zie 'Na de training' voor meer informatie. Maak na elke training de zender los van de borstband en spoel de borstband af onder stromend water. Was de elastische band regelmatig in de wasmachine op 40ºC en altijd nadat de band vijf keer is gebruikt. Stopwatch gebruiken Gebruik de stopwatch voor tijdregistratie (bijvoorbeeld voor het registreren van rondetijden). 1. Kies Menu > Applications > Stopwatch (Menu > Toepassingen > Stopwatch). 2. Start de tijdregistratie door op OK te drukken. 3. Druk tijdens de tijdregistratie op OK als u een nieuwe ronde wilt registreren. 4. Druk op TERUG om de stopwatch uit te schakelen. Uw tijdresultaten blijven in het geheugen van de FT80 opgeslagen totdat u de stopwatch opnieuw instelt. U kunt door de tijdresultaten bladeren met OMHOOG/OMLAAG en de stopwatch opnieuw instellen door LICHT ingedrukt te houden. 22 Training

23 4. NA DE TRAINING Feedback over de training De volgende feedback over uw training verschijnt nadat u de registratie van een trainingsessie stopt. Effect Intensity (Intensiteit) Zone limits (Zonelimieten) Calories/Calories fat (Calorieën/Vetverbranding) Average/Maximum (Gemiddelde/Maximum) Duration (Duur) Average/Maximum (Gemiddelde/Maximum) Distance/Duration (Afstand/Duur) This week (Deze week) Feedback over trainingsresultaten. Zie de volgende pagina voor meer informatie. De tijd die is doorgebracht in zones 1, 2 en 3. De OwnZone-limieten (weergegeven indien OwnZone wordt gebruikt). De verbruikte calorieën tijdens de sessie en het vetpercentage. Gemiddelde en maximale hartslag tijdens de sessie. De duur van uw trainingssessie. Gemiddelde en maximumsnelheid tijdens de sessie (alleen weergegeven als de optionele GPS-sensor of footpod gebruikt is). Afstand en duur van de sessie (alleen weergegeven als de optionele GPS-sensor of footpod gebruikt is). Uw doelen voor de huidige trainingsweek en de resultaten die u tot nu toe hebt behaald (wordt weergegeven als het trainingsprogramma actief is). Na de training 23

24 Een van de volgende trainingseffecten wordt als feedback weergegeven: Fat burn improving (Vetverbranding verbeterd) Fitness improving (Conditie verbeterd) Maximal perform. improving (Maximale prestaties verbeterd) Strength training (Krachttraining) Trainen met lage intensiteit leidt tot een betere vetverbranding in uw lichaam. Trainen met ten minste een gemiddelde intensiteit leidt tot een betere cardiovasculaire conditie. Trainen met hoge intensiteit leidt tot verbetering van uw maximale prestaties. Krachttraining leidt tot een verbeterde lichaamskracht en energie en verbetert de gezondheid. Als u genoeg traint op meerdere intensiteitenniveaus, zal de training tot meerdere resultaten leiden. Fat burn and fitness improving (Vetverbranding en conditie verbeterd) Fitness and fat burn improving (Conditie en vetverbranding verbeterd) Max. perf. and fitness improving (Maximale prestaties en conditie verbeterd) Training leidt vooral tot een betere vetverbranding en in mindere mate ook tot betere cardiovasculaire conditie. Training leidt vooral tot betere conditie en in mindere mate ook tot betere vetverbranding. Training leidt vooral tot verbeterde maximale prestaties en in mindere mate ook tot betere conditie. 24 Na de training

25 Wekelijkse follow-up NEDERLANDS De FT80 houdt automatisch uw voortgang bij. Er verschijnt een envelop om u eraan te herinneren de trainingsresultaten van de afgelopen week te controleren. Druk op OMHOOG om de envelop te openen en het overzicht van uw trainingsweek te bekijken. Week targets achieved (Weekdoelen bereikt) Results (Resultaten) U hebt uw weekdoelen bereikt. Excellent! (Uitstekend!), Well done! (Goed gedaan!), Nice! (Niet slecht!), Fitness maintained (Conditie onderhouden), Good training week (Goede trainingsweek), Incomplete training week (Onvolledige trainingsweek), Good recovery week (Goede herstelweek), Excellent recovery week (Uitstekende herstelweek) Als het resultaat uitstekend is, reikt de FT80 u een trofee uit die wordt weergegeven in de tijdweergave. Achieved/Week target (Behaald/weekdoel) Achieved/Week target (Behaald/weekdoel) Sessions (Sessies) Achieved time per zone (Behaalde tijd per zone) This week (Deze week) Bereikte trainingsduur in vergelijking met de doeltijd. Verbruikte calorieën in vergelijking met weekdoel. Aantal trainingssessies deze week (wordt ook weergegeven als het trainingsprogramma is uitgeschakeld). De tijd die is doorgebracht in zones 3, 2 en 1. Het trainingsadvies wordt alleen weergegeven via de envelop. Zie de volgende pagina voor meer informatie. Na de training 25

26 Train a lot more (Veel meer trainen) Train more (Meer trainen) Train more in zone x (Meer trainen in zone x) Train like last week (Trainen zoals vorige week) Train less in zone x (Minder trainen in zone x) Train a lot less in zone 3 (Veel minder trainen in zone 3) U moet veel meer trainen om resultaten te behalen. U traint niet voldoende om vooruitgang te behalen. U moet deze week meer trainen op een hoge/gemiddelde/lichte intensiteit. Tijdens de afgelopen week hebt u het goed gedaan. Ga zo door! U moet deze week minder trainen op een hoge/gemiddelde/lichte intensiteit. U moet deze week minder trainen op een hoge intensiteit. Take recovery week (Herstelweek U bent nog niet hersteld van vorige week, het was te intensief. nodig) Recovery week still needed (Herstelweek blijft nodig) U bent nog niet hersteld. Vorige week was altijd nog te intensief. Als u uw trainingsprogramma tussen woensdag en zondag hebt geactiveerd, verschijnt de eerste feedback pas na de eerste voltooide trainingsweek. 26 Na de training

27 Conditietest Er verschijnt een envelop om u te herinneren aan de conditietest. Het resultaat wordt opgenomen in de volgende update van het programma. 1. Er wordt een envelop weergegeven. Druk op OMHOOG om de envelop te openen. Time to test fitness (Tijd om conditie te testen) wordt weergegeven. 2. Test fitness? (Conditie testen?). Kies Yes (Ja) of No (Nee). 3. Zie 'Uw conditie testen' als u Yes (Ja) kiest om een nieuwe conditietest uit te voeren. Polar STAR-trainingsprogramma STAR bijwerken Uw voortgang wordt voortdurend geanalyseerd en aangepast door de wekelijkse trainingsdoelen te verhogen of te verlagen. Als het programma is bijgewerkt, wordt een envelop op het display weergegeven. Druk op OMHOOG om de envelop te openen. Program has been updated (Programma is bijgewerkt) wordt weergegeven. Uw voortgang is geanalyseerd en de trainingsdoelen in uw programma zijn overeenkomstig aangepast. Time for a recovery week (Tijd voor een herstelweek) wordt weergegeven. Om uw training te optimaliseren, moet er sprake zijn van een goed evenwicht tussen de training en het herstel. Een herstelweek stelt uw lichaam in staat te herstellen en zich aan te passen aan de stimulans van de training. Nadat uw programma is bijgewerkt, wordt View week targets? (Weekdoelen weergeven?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) als u de bijgewerkte trainingsdoelen wilt weergeven. Na de training 27

28 Trainingsgegevens bekijken Kies Menu > Data > Training files (Menu > Gegevens > Trainingsbestanden) om gedetailleerde trainingsgegevens te bekijken van uw 100 laatste trainingssessies. Selecteer de training die u wilt weergeven met OMHOOG/OMLAAG. Kies Menu > Data > Delete files > Training file (Menu > Gegevens > Bestanden verwijderen > Trainingsbestand) als u een trainingsbestand wilt verwijderen. Selecteer het trainingsbestand dat u wilt verwijderen. Delete file? (Bestand verwijderen?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja). Remove from totals? (Verwijderen uit totaal?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja) als u het bestand ook uit de totalen wilt verwijderen. Als u alle trainingsbestanden wilt verwijderen, kiest u Menu > Data > Delete files > All files (Menu > Gegevens > Bestanden verwijderen > Alle bestanden). Delete all files? (Alle bestanden verwijderen?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja). Kies Menu > Data > Week summaries (Menu > Gegevens > Weekoverzichten) als u de informatie over uw 16 meest recente trainingsweken wilt weergeven. Selecteer de week die u wilt weergeven met OMHOOG/OMLAAG. Kies Menu > Data > Reset week summaries (Menu > Gegevens > Weekoverzichten resetten) als u de weekoverzichten wilt resetten. Bekijk uw cumulatieve aantal trainingssessies, de duur, de verbruikte calorieën en, als de GPSof footpod is gebruikt, de afstand in verschillende trainingen, te beginnen vanaf de vorige reset in Menu > Data > Totals since xx.xx.xxxx (Menu > Gegevens > Totalen sinds xx.xx.xxxx). Kies Menu > Data > Reset totals (Menu > Gegevens > Totalen resetten) als u de totalen wilt resetten. 28 Na de training

29 De resultaten van uw conditietest opvolgen U kunt de testresultaten op lange termijn opvolgen via de OwnIndex-resultaten, die uw 47 meest recente OwnIndex-waarden en de testdatums bevatten. Over het algemeen zal een trainingsperiode van zes weken nodig zijn om uw aerobe conditie merkbaar te verbeteren. U kunt uw aerobe conditie het efficiënts verbeteren door grote spiergroepen te trainen. 1. Kies Menu > Applications > Fitness test > OwnIndex results (Menu > Toepassingen > Conditietest > OwnIndex-resultaten). 2. De grafiek met OwnIndex-resultaten, het resultaat en de datum van de laatste test worden weergegeven. Druk op OMHOOG/OMLAAG om de vorige OwnIndex-resultaten weer te geven. OwnIndex-grafiek Datum van de test Resultaat van de test (OwnIndex) Grafiek met uw OwnIndex-resultaten NEDERLANDS Als u een OwnIndex-waarde wilt verwijderen, selecteert u de waarde die u wilt verwijderen met OMHOOG/OMLAAG. Als de waarde wordt weergegeven, drukt u op de knop LICHT tot Delete this value? (Deze waarde verwijderen?) wordt weergegeven. Kies Yes (Ja). Na de training 29

Polar FT80. Gebruiksaanwijzing

Polar FT80. Gebruiksaanwijzing Polar FT80 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT80... 4 Knoppen en menustructuur van polsunit... 5 Symbolen op het display... 6 Beginnen met basisinstellingen...

Nadere informatie

NEDERLANDS. Polar FT60 Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS. Polar FT60 Gebruiksaanwijzing Polar FT60 Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. AAN DE SLAG... 3 Kennismaking met uw Polar FT60... 3 Start met Basisinstellingen... 3 Knoppen en menustructuur... 4 Symbolen op het display... 4 2. VÓÓR DE

Nadere informatie

Inhoud 2. Polar H10 hartslagsensor 3. Onderdelen hartslagsensor 3. De hartslagsensor dragen 3. Aan de slag 4. Koppelen met Polar Beat 4

Inhoud 2. Polar H10 hartslagsensor 3. Onderdelen hartslagsensor 3. De hartslagsensor dragen 3. Aan de slag 4. Koppelen met Polar Beat 4 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD Inhoud 2 Polar H10 hartslagsensor 3 Polar H10 hartslagsensor 3 Onderdelen hartslagsensor 3 De hartslagsensor dragen 3 Aan de slag 4 Koppelen met Polar Beat 4 Sensorgeheugen 5

Nadere informatie

Polar FT40. Gebruiksaanwijzing 17934440.00 ENG

Polar FT40. Gebruiksaanwijzing 17934440.00 ENG Polar FT40 Gebruiksaanwijzing 17934440.00 ENG INHOUDSOPGAVE 1. VOORDELEN VAN UW POLAR FT40 TRAININGSCOMPUTER... 4 2. AAN DE SLAG... 5 Kennismaking met uw Polar FT40... 5 Start met Basic Settings (basisinstellingen)...

Nadere informatie

KNOPPEN. Gebruiksaanwijzing Polar F11

KNOPPEN. Gebruiksaanwijzing Polar F11 KNOPPEN 17928174.00 FRA/NLD A NLD Gebruiksaanwijzing Polar F11 Light Back Druk op OK om het menu te openen. Druk op / om verder te bladeren in de menu s. Houd de knop Back ingedrukt totdat de tijdweergave

Nadere informatie

Polar FT4 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS

Polar FT4 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS Polar FT4 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE 1. VOORDELEN VAN UW TRAININGSCOMPUTER FT4... 3 2. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT4 Training Computer... 4 Knoppen en menu van de FT4...

Nadere informatie

Snel van start gids. Polar FT80

Snel van start gids. Polar FT80 Snel van start gids Polar FT80 INHOUDSOPGAVE 1. AAN DE SLAG... 3 Kennismaking met uw Polar FT80 trainingscomputer... 3 Knoppen en menustructuur... 4 Start met de basisinstellingen... 5 2. VÓÓR DE TRAINING...

Nadere informatie

GEBRUIKS- AANWIJZING. Polar F6 Fitness Hartslagmeter KNOPPEN

GEBRUIKS- AANWIJZING. Polar F6 Fitness Hartslagmeter KNOPPEN KNOPPEN 17925811.00 FRA/NLD A NLD GEBRUIKS- AANWIJZING Polar F6 Fitness Hartslagmeter Light Back OK om het menu te openen. / om verder te bladeren in de menu's. Houd de knop Back ingedrukt totdat de tijdweergave

Nadere informatie

Polar FA20. Gebruiksaanwijzing

Polar FA20. Gebruiksaanwijzing Polar FA20 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. DE VOORDELEN VAN UW POLAR FA20... 3 2. AAN DE SLAG... 4 Knoppen van de FA20... 4 Basisinstellingen... 5 Menustructuur... 6 3. UW DAGELIJKSE ACTIVITEIT...

Nadere informatie

Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS

Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE 1. VOORDELEN VAN UW POLAR FT7 TRAININGSCOMPUTER... 3 2. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT7 trainingscomputer... 4 Knoppen en menu van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Cameo V6

Gebruiksaanwijzing. Cameo V6 Gebruiksaanwijzing Cameo V6 Knopfuncties UP / DOWN 1. In het standaardmenu kunt u op de UP/DOWN knop drukken om een programma te selecteren uit MANUAL, P1-P12, FAT (ingebouwde vetmeter), THR (Target Heart

Nadere informatie

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Gebruiksaanwijzing

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Gebruiksaanwijzing Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Gebruiksaanwijzing A1 A2 B1 B2 B3 B4 NEDERLANDS Deze gebruiksaanwijzing bevat instructies voor de zachte borstband van Polar en voor

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Computerhandleiding Proteus PEC-4975 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Knopfuncties De schermen Besturingsgetallen Zaken die u dient weten alvorens te trainen Werkingsinstructies

Nadere informatie

Computerhandleiding Infiniti ST-990 Blue Computerhandleiding Infiniti ST-990 Blue -1-

Computerhandleiding Infiniti ST-990 Blue Computerhandleiding Infiniti ST-990 Blue -1- Computerhandleiding -1- PROGRAMMA S MANUAL PROGRAMMA Programma 1 is een handmatig instelbaar programma. Druk op de ENTER knop om TIME (tijd), DISTANCE (afstand) en CAL (calorieën) te selecteren. De waarden

Nadere informatie

Dolphin V4. Functie knoppen De schermen Werkingsinstructies. Batterijen installatie:

Dolphin V4. Functie knoppen De schermen Werkingsinstructies. Batterijen installatie: Dolphin V4 Functie knoppen De schermen Werkingsinstructies Batterijen installatie: Plaats 2 AA of UM-3 batterijen in het batterijencompartiment. Zorg ervoor dat de batterijen juist geplaatst zijn; het

Nadere informatie

NEDERLANDS. Polar FT7 Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS. Polar FT7 Gebruiksaanwijzing Polar FT7 Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. VOORDELEN VAN UW POLAR FT7 TRAININGSCOMPUTER... 3 2. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT7 trainingscomputer... 4 Knoppen en menu van de FT7... 4

Nadere informatie

Bij het instellen van het USER programma kunt u de UP en DOWN knoppen gebruiken om de weerstand van elk segment in te stellen.

Bij het instellen van het USER programma kunt u de UP en DOWN knoppen gebruiken om de weerstand van elk segment in te stellen. Computerhandleiding Knopfuncties START Druk op de START knop om een training te starten. STOP Wanneer er een programma actief is, kunt u de STOP knop indrukken om het programma te pauzeren. De functiewaarden

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de onderdelen: Knopfuncties De schermen Het selecteren en instellen van de programma s -1-

De computerhandleiding bestaat uit de onderdelen: Knopfuncties De schermen Het selecteren en instellen van de programma s -1- Computerhandleiding De computerhandleiding bestaat uit de onderdelen: Knopfuncties De schermen Het selecteren en instellen van de programma s -1- Knopfuncties Er zijn in totaal 6 toetsen aanwezig, namelijk

Nadere informatie

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut.

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut. Proteus PEC-4850 Computerhandleiding Standaard trainingsstappen Stap 1: Stap 2: Stap 3: U kunt de rechterknop naar rechts of naar links draaien om een programma te selecteren; variërend van MANUAL, PROGRAM

Nadere informatie

Polar RS300X. Gebruiksaanwijzing

Polar RS300X. Gebruiksaanwijzing Polar RS300X Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar RS300X... 4 Knoppen en menustructuur van polsunit... 5 De eerste basisinstellingen... 6 Symbolen op het display...

Nadere informatie

Down: Verlaagt de waarde van de geselecteerde parameter: TIME,DISTANCE, enz. Tijdens de training zal de weerstand worden verlaagt.

Down: Verlaagt de waarde van de geselecteerde parameter: TIME,DISTANCE, enz. Tijdens de training zal de weerstand worden verlaagt. Computer. Toets Funties: Start/Stop: 1. Start en pauzeert trainingen. 2. Start Body Fat meeting 3. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt, en alle functies worden gereset naar 0. Down: Verlaagt de waarde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. ST-990 BLUE Crosstrainer -1-

Gebruiksaanwijzing. ST-990 BLUE Crosstrainer -1- Gebruiksaanwijzing Crosstrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening

Nadere informatie

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing A1 A2 B1 B2 B3 B4 C NEDERLANDS Deze gebruiksaanwijzing bevat instructies voor de Polar WearLink 31 en Polar WearLink

Nadere informatie

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D.

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17932698.00 GEN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PAR

Gebruiksaanwijzing PAR Gebruiksaanwijzing PAR-5000-1- Het opstarten van de computer De computer van de werkt met behulp van batterijen. Plaats de batterijen in het batterijencompartiment die zich aan de achterkant van de computer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1-

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van batterijen. Plaats de batterijen in het batterijencompartiment dat aan de voorzijde van de

Nadere informatie

RCX5 POLAR RCX5 TRAININGSCOMPUTER

RCX5 POLAR RCX5 TRAININGSCOMPUTER NIEUW: POLAR POLAR TRAININGSCOMPUTER POLAR DESIGN Grootformaat display: Goede afleesbaarheid De vlakke lens minimaliseert reflecties van zonlicht Ruimte voor 4 rijen informatie Aluminum frame Licht gewicht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Proteus EEC-3075 Crosstrainer. Gemaakt door: -1-

Gebruiksaanwijzing. Proteus EEC-3075 Crosstrainer. Gemaakt door: -1- Gebruiksaanwijzing Proteus Crosstrainer Gemaakt door: -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. X785 Crosstrainer -1-

Gebruiksaanwijzing. X785 Crosstrainer -1- Gebruiksaanwijzing Crosstrainer -1- Computerknoppen START/STOP Met de START/STOP knop kunt u een programma starten. U kunt alle trainingsgegevens van het scherm aflezen. Wanneer een programma actief is,

Nadere informatie

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS LCD Display Liquid Crystal Display SPM Weergave Functie Identificatie 1. STOP Display = STOP status 2. Manueel Display = 1~16 Weerstand levels 3. Program Display = P1~P12 4.

Nadere informatie

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Gebruiksaanwijzing

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Gebruiksaanwijzing POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS Polar WearLink hartslagsensor met Bluetooth Deze gebruiksaanwijzing bevat instructies voor de Polar WearLink hartslagsensor

Nadere informatie

Speed programma s P1 P6

Speed programma s P1 P6 Computerhandleiding Speed programma s P1 P6 In de programma s P1 P6 wordt de snelheid automatisch verhoogd / verlaagd. Elk programma begint met een minimum snelheid van 1,2 mijlen per uur. De maximum snelheid

Nadere informatie

POLAR RCX5. Gebruiksaanwijzing

POLAR RCX5. Gebruiksaanwijzing POLAR RCX5 Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. ONDERDELEN TRAININGSCOMPUTER... 6 Onderdelen van de Polar RCX5 trainingscomputer... 6 Optionele accessoires... 7 3. BEGINNEN... 9 Basisinstellingen...

Nadere informatie

XTERRA Switch Back 2.5 Recumbent Bike. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

XTERRA Switch Back 2.5 Recumbent Bike. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 XTERRA Switch Back 2.5 Recumbent Bike Gebruikershandleiding Versie 1.0 Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en

Nadere informatie

Sportop E-450 Crosstrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Sportop E-450 Crosstrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Sportop E-450 Crosstrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Plug de adapter in de achterzijde van de crosstrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het LCD scherm zal oplichten.

Nadere informatie

POLAR RCX3. Gebruiksaanwijzing

POLAR RCX3. Gebruiksaanwijzing POLAR RCX3 Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. HET COMPLETE TRAININGSSYSTEEM... Onderdelen trainingscomputer... Trainingssoftware... Beschikbare accessoires... 5 5 5 6 3. AAN DE SLAG...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LDT-8860 HRC -1-

Gebruiksaanwijzing LDT-8860 HRC -1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de aansluiting aan

Nadere informatie

Computerhandleiding Proteus PEC-7588

Computerhandleiding Proteus PEC-7588 Computerhandleiding Proteus PEC-7588 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: De monitor Knopfuncties Werkingsinstructies Zaken die u dient te weten alvorens te trainen De monitor Er

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing R-99 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-99 Roeitrainer -1-

Gebruiksaanwijzing R-99 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-99 Roeitrainer -1- Gebruiksaanwijzing Infiniti R-99 Roeitrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter

Nadere informatie

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Gebruiksaanwijzing

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Gebruiksaanwijzing Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Gebruiksaanwijzing A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Deze gebruiksaanwijzing bevat instructies voor de Polar WearLink + borstband, Polar WearLink +

Nadere informatie

Sportop B800P Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Sportop B800P Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Sportop B800P Hometrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Plug de adapter in de achterzijde van de hometrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het LCD scherm zal oplichten.

Nadere informatie

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing Polar RS100 Gebruiksaanwijzing SNEL VAN START MET DE RS100 Tijdweergave Standby-stand Registratiestand Gedetailleerde informatie over uw meest recente trainingssessies bekijken Langetermijngegevens over

Nadere informatie

Sportop B900 Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Sportop B900 Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Sportop B900 Hometrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Plug de adapter in de achterzijde van de hometrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het scherm zal oplichten.

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie

POLAR RCX5. Gebruiksaanwijzing

POLAR RCX5. Gebruiksaanwijzing POLAR RCX5 Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. ONDERDELEN TRAININGSCOMPUTER... 6 Onderdelen van de Polar RCX5 trainingscomputer... 6 Optionele accessoires... 7 3. BEGINNEN... 9 Basisinstellingen...

Nadere informatie

POLAR RCX5. Snel van start gids 17934440.00 ENG

POLAR RCX5. Snel van start gids 17934440.00 ENG POLAR RCX5 Snel van start gids 17934440.00 ENG INHOUDSOPGAVE 1. KENNISMAKING MET UW RCX5 TRAININGSCOMPUTER... 3 Onderdelen van de RCX5 trainingscomputer... 4 2. DE TRAININGSCOMPUTER INSTELLEN... 7 Knoppen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing JBM-4855-1-

Gebruiksaanwijzing JBM-4855-1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de aansluiting aan

Nadere informatie

Computerhandleiding -1-

Computerhandleiding -1- Computerhandleiding Proteus -1- A. STROOM AANSLUITEN A. Verbind alle kabels met de computer. B. Nadat de stroom wordt aangesloten, zullen alle LCD segmenten 2 seconden oplichten. De weerstand zal op de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ST-990 DUAL COLOR -1-

Gebruiksaanwijzing ST-990 DUAL COLOR -1- Gebruiksaanwijzing -1- 1. Wanneer de stroom is aangesloten, zullen alle segmenten van het LCD scherm oplichten en zal de computer een piepsignaal afgeven (1). Op het LCD scherm zal rechtsboven de diameter

Nadere informatie

Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS

Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE 1. VOORDELEN VAN UW POLAR FT7 TRAININGSCOMPUTER... 3 2. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT7 trainingscomputer... 4 Knoppen en menu van de

Nadere informatie

Polar RS300X. Gebruiksaanwijzing

Polar RS300X. Gebruiksaanwijzing Polar RS300X Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar RS300X... 4 Knoppen en menustructuur van polsunit... 5 De eerste basisinstellingen... 6 Symbolen op het display...

Nadere informatie

nl Beknopte handleiding 1 2

nl Beknopte handleiding 1 2 nl Beknopte handleiding 1 2 1 Om te beginnen....................................................................... 3 1.1 Basisinstellingen............................................................ 3

Nadere informatie

Polar F7. Gebruiksaanwijzing

Polar F7. Gebruiksaanwijzing Polar F7 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. BEGINNEN... 3 Kennismaking met uw Polar F6... 3 Ga naar basisinstellingen... 4 2. VÓÓR HET TRAINEN... 5 Doe de borstband om... 5 3. TIJDENS HET TRAINEN... 6

Nadere informatie

Aan de slag. 1. Basisinstellingen instellen

Aan de slag. 1. Basisinstellingen instellen NL QUICK GUIDE Aan de slag 1. Basisinstellingen instellen 1. Druk op een knop om het apparaat te activeren. In het display verschijnen instructies over het instellen van de basisinstellingen, waaronder

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Proteus Daytona V6. Copyright

Gebruiksaanwijzing. Proteus Daytona V6. Copyright Gebruiksaanwijzing Proteus Daytona V6 Copyright 1 Functies knoppen Enter Gebruik de ENTER knop om een instelling in te stellen, of een instelling te bevestigen. Start/stop Druk op deze knop om een programma

Nadere informatie

G3 GPS Sensor Gebruiksaanwijzing

G3 GPS Sensor Gebruiksaanwijzing G3 GPS Sensor Gebruiksaanwijzing 1. 2. 3. 4. 5. A B Gefeliciteerd! U bent nu de trotse eigenaar van een Polar G3 GPS sensor. De Polar G3 levert gegevens over snelheid en afstand bij alle buitensporten,

Nadere informatie

NLD. S610i GEBRUIKSAANWIJZING HARTSLAGMETER

NLD. S610i GEBRUIKSAANWIJZING HARTSLAGMETER NLD S610i HARTSLAGMETER GEBRUIKSAANWIJZING Snel van start Signal/Light Stop Verlaat de huidige functie. Keer vanuit elke functie terug naar de tijdweergave. Up Ga naar de volgende functie. Verhoog de geselecteerde

Nadere informatie

Polar F4. Gebruiksaanwijzing

Polar F4. Gebruiksaanwijzing Polar F4 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. BEGINNEN... 3 Kennismaking met uw Polar F4... 3 Ga naar basisinstellingen... 4 2. VÓÓR HET TRAINEN... 5 Doe de borstband om... 5 3. TIJDENS HET TRAINEN... 6

Nadere informatie

Computerhandleiding X985 Computerhandleiding Infiniti X

Computerhandleiding X985 Computerhandleiding Infiniti X Computerhandleiding Infiniti 1. Wanneer de stroom is aangesloten, zullen alle segmenten van het LCD scherm oplichten en zal de computer een piepsignaal afgeven (1). Op het LCD scherm zal rechtsboven de

Nadere informatie

Computer handleiding PAR-5500

Computer handleiding PAR-5500 Computer handleiding PAR-5500 Functieknoppen MODE 1. Druk tijdens het instellen de MODE knop in om year (jaar), month (maand), day (dag) hour (uur) en minute (minuten) te selecteren. 2. Gebruik tijdens

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E81G -1-

Gebruiksaanwijzing E81G -1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De crosstrainer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening aan

Nadere informatie

nl Beknopte handleiding 1 2

nl Beknopte handleiding 1 2 nl Beknopte handleiding 1 2 1 Om te beginnen....................................................................... 3 1.1 Basisinstellingen............................................................ 3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PEC

Gebruiksaanwijzing PEC Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening aan de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E-820P -1-

Gebruiksaanwijzing E-820P -1- Gebruiksaanwijzing E-820P -1- Knopfuncties RESET Houd de RESET knop ingedrukt om alle gegevens te wissen. Alle iconen op het scherm zullen oplichten en de computer keert vervolgens terug naar het standaardscherm.

Nadere informatie

Computerhandleiding -1-

Computerhandleiding -1- Computerhandleiding SportsArt-TR32-1- Het computerscherm De Personal Cardio Advisor De Personal Cardio Advisor is een handige functie dat u helpt bij uw cardiotraining. U dient uw leeftijd in te voeren

Nadere informatie

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%.

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. SportsArt 1288 HR Gebruiksaanwijzing computergedeelte A. KNOPFUNCTIES: 1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. 2. SPEED:

Nadere informatie

POLAR RC3 GPS. Gebruiksaanwijzing

POLAR RC3 GPS. Gebruiksaanwijzing POLAR RC3 GPS Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. HET ALLES-IN-ÉÉN TRAININGSSYSTEEM... Onderdelen trainingscomputer... Trainingssoftware... Beschikbare accessoires... Functies van knoppen...

Nadere informatie

Geeft de trainingstijd weer, oplopend van 00:00 tot 99:59, met een toename van 1 seconde wanneer de training start.

Geeft de trainingstijd weer, oplopend van 00:00 tot 99:59, met een toename van 1 seconde wanneer de training start. Computerhandleiding Functie knoppen START/STOP Gebruik deze knop om de training te starten of te stoppen. MODE Met de MODE knop kunt u de ingestelde functiewaarden, leeftijd en trainingsprogramma s bevestigen

Nadere informatie

ELLIPTICAL X-16 CONSOLE GUIDE

ELLIPTICAL X-16 CONSOLE GUIDE A C E B D F I K M H J L G N COMPUTERFUNCTIES A Cardio B Calorie Burn (Calorieverbranding) C Manual (Handmatig) D Gradient (Helling) E Stoppen KNOPFUNCTIES Cardio Hiermee start u het cardioprogramma. E

Nadere informatie

Polar RS400 Gebruiksaanwijzing

Polar RS400 Gebruiksaanwijzing Polar RS400 Gebruiksaanwijzing Polar RS400 Gebruiksaanwijzing 2 Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. RUNNING COMPUTER ONDERDELEN... 4 3. BEGINNEN... 4 Basisinstellingen... 5 Menustructuur... 6 4. TRAINING VOORBEREIDEN...

Nadere informatie

E-7700p Crosstrainer

E-7700p Crosstrainer Crosstrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening aan de achterzijde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing C531U -1-

Gebruiksaanwijzing C531U -1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De SportsArt hometrainer werkt met behulp van een self generating system. Dit houdt in dat u de batterij voedt met energie wanneer u traint op de hometrainer.

Nadere informatie

Polar H7 Hartslagsensor. Deze gebruiksaanwijzing bevat instructies voor de Polar H7 hartslagsensor.

Polar H7 Hartslagsensor. Deze gebruiksaanwijzing bevat instructies voor de Polar H7 hartslagsensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Nadere informatie

NEDERLANDS. Polar RS400 Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS. Polar RS400 Gebruiksaanwijzing Polar RS400 Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. RUNNING COMPUTER ONDERDELEN... 5 3. BEGINNEN... 6 Basisinstellingen... 6 Menustructuur... 7 4. TRAINING VOORBEREIDEN... 8 Doe de borstband

Nadere informatie

POLAR FT1 POLAR FT2. Gebruiksaanwijzing

POLAR FT1 POLAR FT2. Gebruiksaanwijzing POLAR FT1 POLAR FT2 Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. VOORDELEN VAN UW POLAR FT1/ POLAR FT2 TRAININGSCOMPUTER... 3 2. AAN DE SLAG... 5 Kennismaking met uw FT1/FT2 trainingscomputer... 5 Menustructuur...

Nadere informatie

Computerhandleiding Infiniti R-100. Computerhandleiding Infiniti R-100

Computerhandleiding Infiniti R-100. Computerhandleiding Infiniti R-100 Computerhandleiding Infiniti R-100 1 Stroom aansluiten De computer van de Infiniti R-100 Roeitrainer werkt doormiddel van een adapter. Plaats de roeitrainer op de juiste plaats en sluit daarna de adapter

Nadere informatie

Upgrade hartslagmeter voor. Nederlands

Upgrade hartslagmeter voor. Nederlands Upgrade hartslagmeter voor Nederlands Belangrijke mededeling voor mensen met een pacemaker, defibrillator of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur. Als u een pacemaker heeft, is het gebruik van

Nadere informatie

SportsArt E82. Computerhandleiding

SportsArt E82. Computerhandleiding SportsArt E82 Computerhandleiding Het computerscherm 1. WEIGHT LOSS (65% HR Target): De Persoonlijke Cardio Adviseur berekent automatisch de ideale hartslag waarop u dient te trainen om gewicht te verliezen,

Nadere informatie

Computerhandleiding MI-611

Computerhandleiding MI-611 Computerhandleiding 1 Knopfuncties INCLINE UP Met de INCLINE UP knop verhoogt u de hellingshoek van het loopvlak. Tevens kunt u met deze knop een programma selecteren en het niveau van een programma (L1-L3)

Nadere informatie

POLAR RC3 GPS. Gebruiksaanwijzing

POLAR RC3 GPS. Gebruiksaanwijzing POLAR RC3 GPS Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. HET ALLES-IN-ÉÉN TRAININGSSYSTEEM... Onderdelen trainingscomputer... Trainingssoftware... Beschikbare accessoires... Functies van knoppen...

Nadere informatie

Hastings Pulsar U9 Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Hastings Pulsar U9 Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Hastings Pulsar U9 Hometrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 A anzetten hometrainer Plug de adapter in de achterzijde van de hometrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. CBM-2050 Loopband -1-

Gebruiksaanwijzing. CBM-2050 Loopband -1- Gebruiksaanwijzing CBM-2050 Loopband -1- Computerknoppen DE VEILIGHEIDSSLEUTEL Wanneer u gebruik wilt maken van de loopband, dient u ervoor te zorgen dat de veiligheidssleutel op de computer is bevestigd.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CBM

Gebruiksaanwijzing CBM Gebruiksaanwijzing CBM-1050-1- Knopfuncties ENTER/RESET Door de ENTER knop in te drukken, bevestigt u het programma dat u geselecteerd heeft of een waarde dat u heeft ingesteld. Door de knop lang ingedrukt

Nadere informatie

Computerhandleiding MI-610

Computerhandleiding MI-610 Computerhandleiding 1 Knopfuncties INCLINE UP Met de INCLINE UP knop verhoogt u de hellingshoek van het loopvlak. Tevens kunt u met deze knop een programma selecteren en het niveau van een programma (L1-L3)

Nadere informatie

Veiligheidsvoorwaarden

Veiligheidsvoorwaarden Veiligheidsvoorwaarden Belangrijk! De hometrainer is geproduceerd volgens de EN 957-1/5 klasse HC. Max. gebruikersgewicht is 120 kg De hometrainer moet alleen gebruikt worden waar het voor bedoeld is.

Nadere informatie

SportsArt C52R. Computerhandleiding

SportsArt C52R. Computerhandleiding SportsArt C52R Computerhandleiding Het computerscherm 1. WEIGHT LOSS (65% HR Target): De Persoonlijke Cardio Adviseur berekent automatisch de ideale hartslag waarop u dient te trainen om gewicht te verliezen,

Nadere informatie

Sportop B860i Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Sportop B860i Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Sportop B860i Hometrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Plug de adapter in de achterzijde van de hometrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het LCD scherm zal oplichten.

Nadere informatie

Computerhandleiding MX-900

Computerhandleiding MX-900 Computerhandleiding 1 Knopfuncties INCLINE UP Met de INCLINE UP knop verhoogt u de hellingshoek van het loopvlak. Tevens kunt u met deze knop een programma selecteren en het niveau van een programma (L1-L3)

Nadere informatie

PROTEUS PEC 3250 Trainingsmonitor

PROTEUS PEC 3250 Trainingsmonitor PROTEUS PEC 3250 Trainingsmonitor INTRODUCTIE Uw fiets beschikt over een programmeerbare computer om u te helpen en te motiveren bij het bereiken van uw fitness doelen. Deze computer beschikt over verscheidene

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

LifeSpan TR3000 Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

LifeSpan TR3000 Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 LifeSpan TR3000 Loopband Gebruikershandleiding Versie 1.0 Computerknoppen Start Met de START knop kunt u een programma starten. In het begin menu zal een manueel programma starten zonder dat u hiervoor

Nadere informatie

Polar RC3 GPS. Snel van start gids

Polar RC3 GPS. Snel van start gids Polar RC3 GPS Snel van start gids INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING... 8 3. TRAINING... 11 4. ANALYSES... 17 5. BELANGRIJKE INFORMATIE... 19 Onderhoud van uw product... 19 Batterijgegevens...

Nadere informatie

POLAR WEBSYNC VOOR POLARPERSONALTRAINER.COM GEBRUIKERS

POLAR WEBSYNC VOOR POLARPERSONALTRAINER.COM GEBRUIKERS POLAR WEBSYNC VOOR POLARPERSONALTRAINER.COM GEBRUIKERS Met Polar WebSync 2.x-software en een Polar DataLink gegevensoverdrachteenheid, een Polar FlowLink gegevensoverdrachteenheid of een USB-kabel kun

Nadere informatie

Inhoud 2. Inleiding 3. Aan de slag 4. Onderdelen snelheidssensor 4. De snelheidssensor installeren 4. Koppelen 5. Belangrijke informatie 6

Inhoud 2. Inleiding 3. Aan de slag 4. Onderdelen snelheidssensor 4. De snelheidssensor installeren 4. Koppelen 5. Belangrijke informatie 6 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD Inhoud 2 Inleiding 3 Aan de slag 4 Onderdelen snelheidssensor 4 De snelheidssensor installeren 4 Koppelen 5 Belangrijke informatie 6 Onderhoud 6 Batterij 6 Veelgestelde vragen

Nadere informatie

Computerhandleiding JKexer 9840

Computerhandleiding JKexer 9840 Computerhandleiding JKexer 9840 Zorg er eerst voor dat de hoofdschakelaar, die aan de voorkant van de loopband te vinden is, op ON staat. Plaats vervolgens de veiligheidssleutel op de juiste positie. Program

Nadere informatie

Polar RS800CX. Snel van start gids 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Snel van start gids 17934440.00 ENG Polar RS800CX Snel van start gids 17934440.00 ENG Inhoudsopgave 1. POLAR RS800CX TRAINING COMPUTER PARTS... 3 Optionele accessoires... 5 2. AAN DE SLAG... 6 Menustructuur... 8 3. TRAINING VOORBEREIDEN...

Nadere informatie

Proteus Vantage W Roeitrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Proteus Vantage W Roeitrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Proteus Vantage W Roeitrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Direct starten Plug de adapter in de achterzijde van de roeitrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het LCD

Nadere informatie

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS De Polar CS Trapfrequentiesensor W.I.N.D. is bedoeld voor meting van de trapfrequentie, d.w.z. het aantal omwentelingen van de pedalen per

Nadere informatie

MANUEL D UTILISATION GEBRUIKS- AANWIJZING. Kits de Perte de Poids Polar Polar Gewichtscontrole producten WM42/WM41 WM22/WM21

MANUEL D UTILISATION GEBRUIKS- AANWIJZING. Kits de Perte de Poids Polar Polar Gewichtscontrole producten WM42/WM41 WM22/WM21 MANUEL D UTILISATION GEBRUIKS- AANWIJZING Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 520 2100 Fax +358 8 520 2300 www.polar.fi 17921155.00 FRA/NLD A Kits de Perte de Poids Polar Polar

Nadere informatie

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Gebruiksaanwijzing

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Gebruiksaanwijzing POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS Gefeliciteerd! De Polar stride sensor Bluetooth Smart is de beste keuze voor het verbeteren van uw looptechniek en -efficiëntie Met behulp van

Nadere informatie