Genezen van verslaving: Yes you can!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genezen van verslaving: Yes you can!"

Transcriptie

1 Genezen van verslaving: Yes you can! Sinds de oprichting van de Alcoholics Anonymous (A.A.) in 1935 is de wereld bekend met een spirituele aanpak van verslavingen. De twaalf stappen van A.A., zoals door Bill Wilson in het Big Book beschreven, vormen een stap-voor-stap handleiding naar een leven in overgave. Als oplossing voor zijn verslaving leert de alcoholist zijn eigen wil die van het verslaafde Ik in dienst te stellen van de wil van een hogere macht. De aanpak van A.A. is niet alleen effectief, zij geeft ook een nieuw, ander inzicht in de dynamiek van verslavingen: in de kern is elke verslaving een spiritueel probleem. Volgens het wetenschappelijke paradigma, dat de mens als een biologische machine beschouwd die wordt aangestuurd door een brein (de computer), is elke fysieke aandoening of ziekte een fysiek probleem. Zo ook verslavingen. Mensen die, door welke omstandigheid dan ook, verslaafd worden, zouden een fysiek en mentaal probleem hebben. Hun brein is verslaafd geraakt aan de impulsen die de verslavende substantie afgeeft, of het nu gaat om alcohol, tabak, drugs, gokken, eten, winkelen of sex. Als gevolg is de mentale wil een relatief nieuwe functie van de denkende, zelfbewuste mens slaaf geworden van een craving : de zucht of hunkering die zetelt in het oudste, meest primitieve deel van onze hersenen: het reptielenbrein. Omdat de activiteiten in dit prehistorische deel van het brein direct verbonden zijn met de werking van instincten, hebben cravings als drankzucht stuurvoorrang op mentale functies, zoals de wil van het Ik. Vandaar dat geen verslaafde met de beste wil van de wereld op basis van wilskracht alleen de verslaving ongedaan kan maken. Toch is dit dé wijze waarop in de westerse wereld verslavingen behandeld worden. Geen wonder dat Amy Winehouse in Rehab zong: They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Deze noodkreet, die Amy uiteindelijk fataal is geworden, legt niet alleen de onmacht van de wil bloot. Maar zij werpt nog een ander licht op de destructieve relatie tussen verslaving en de menselijke wil. No, no, no De verslaafde wil helemaal niet geholpen worden. Wat een verslaafde op bewust niveau ook denkt te willen, op de onderbewuste niveaus van emoties en instincten wil een verslaafde verslaafd blijven. De verslaving is namelijk een verslaafde zijn grootste goed. Het is zijn kostbaarste juweel, zijn reddingsboei die hem als enig iets in het leven een middel geeft om te overleven. Het is een trieste constatering: in de onderbewuste lagen van de psyche heeft de verslaving een levensgevaarlijke levensstrategie de functie van overlevingsmechanisme. De verslaafde vecht voor zijn leven met een wapen dat zich uiteindelijk altijd tegen hem keert, als een pistool dat op zichzelf gericht is. Waar vecht de verslaafde eigenlijk voor? Vanwaar is het leven van een verslaafde veranderd in overleven : een strijd van leven op dood? Vraag een verslaafde hoe het komt dat zijn leven veranderd is in een doodstrijd en je krijgt 101 versies van hetzelfde verhaal. Ooit, vaak in de vroegste kindertijd, heeft de verslaafde een traumatische ervaring ondergaan. Het begrip trauma, oorspronkelijk 1

2 bedacht door Freud, geeft een psychische verwonding aan. Het is gemeengoed geworden om het oplopen van trauma s te koppelen aan concrete, dramatische gebeurtenissen, zoals incest of verkrachting, de scheiding van ouders of een in-yourface afwijzing. Maar trauma s het erfdeel van iedereen zijn in het gros van de gevallen gekoppeld aan meer subtiele psychische krachten. In onze vroegste levensjaren, wanneer onze mentale afweermechanisme voor pijnlijke ervaringen nog onderontwikkeld zijn, dringt elk signaal positief of negatief zonder censuur de psyche van het kind binnen. Hier nestelt het signaal zich in het binnenste van de ziel, waar zij uitgroeit tot een trauma of in het geval van een positief signaal een positieve, bekrachtigende overtuiging. Trauma s lopen we allemaal op. De impact van negatieve signalen en het vermogen van het individu om hier, in een meer bewuste fase, een antwoord op te geven dat de traumatische ervaring integreert in plaats van wegdrukt, bepaalt of een traumatische ervaring blijvende pijn veroorzaakt of niet. De ongelukkigen, in wie de pijn van vroeger nog steeds doorwerkt, zijn meer vatbaar voor verslavingen dan anderen. Dit is de uiteindelijke functie van verslaving: pijn stillen. Zo bezien is een verslaving een inadequate respons van het individu op een traumatische ervaring. Het is in dit licht logisch dat elke verslaafde zich letterlijk met heel zijn leven vastklampt aan de verslaving. De roes van alcohol, drugs en seks voorkomt dat het bewustzijn geconfronteerd wordt met de vaak uiterst pijnlijke emoties die, verborgen in de spelonken van de ziel, de psyche dag en nacht terroriseren. Voor de verslaafde is maar een iets angstwekkender dan het oorspronkelijke trauma: het loslaten van de verslaving, waardoor de confrontatie met de oorspronkelijke pijn onvermijdelijk wordt. No, no, no, zong Amy. Psychologie biedt geen antwoord Yes you can!, het antwoord van een positiviteitsgoeroe of een goed bedoelend cognitief psycholoog, haalt in dit geval niets uit. Zij is als de piep van een muisje die, staand in de ingang van een kilometersdiep spelonk, de verborgen emotionele monsters uitdaagt. Je via de bewuste wil uit de verslaving proberen te sturen ( vandaag stop ik echt ) komt altijd op hetzelfde neer: dit was echt de laatste keer (gevolgd door: morgen stop ik echt ). Het is geen wonder dat afkickklinieken gouden zaken doen. Ze zijn, hoe wrang het ook klinkt, dankzij hun cognitieve en gedragsmatige behandelmethoden verzekerd van een vaste klantenkring. Het is tijd voor een andere kijk op verslaving. Een spirituele aanpak. Een die de grondoorzaken van de verslaving het emotioneel trauma aanpakt, waardoor de verslaving als vanzelf verdwijnt. Zonder pijn is er geen noodzaak tot zelfmedicatie, dit snapt zelfs het reptielenbrein. Ja, onze natuur zit mild in elkaar. Geen mens houdt vast aan zijn verslaving als de oorzaak ervan de permanente pijn, uitgezonden door niet verwerkt leed is weggenomen. Het bewijs van deze stelling zien we op indirecte wijze terug in de natuur. Dieren, die geen zelfbewustzijn bezitten, hebben geen last van verslaving. Heb je ooit een sexverslaafde aap of een hond met boulimia gezien? Verslavingen komen in het dierenrijk niet voor omdat dieren de hoger ontwikkelde zoogdieren en primaten daargelaten niet aan trauma s lijden. Zonder zelfbewustzijn is er immers geen zelfconcept aan de hand waarvan een emotie als negatief of pijnlijk beoordeeld kan worden. Dieren voelen zich dan ook niet afgewezen wanneer hun 2

3 moeder hen alleen achterlaat. Ze registeren slechts het signaal moeder = weg, zonder er oordelen op te plakken als: Ik ben niet goed genoeg. Zonder trauma heeft een dier geen last van chronisch leed, waardoor de noodzaak tot zelfmedicatie via verslaving ontbreekt. Natuurlijk, dieren lijden ook. Bijvoorbeeld wanneer een muis in de klauwen van mijn kat belandt. En een antilope dat oog in oog met een leeuw staat schrikt zich uiteraard dood. Maar bij de laatste trekt de ervaring ogenblikkelijk volledig door lijf en leden heen, zonder conceptualisatie. Mocht de antilope de leeuw weten te ontvluchten, dan hoeft zij anders dan een mens die oog in oog heeft gestaan met een leeuw de rest van haar leven niet te vluchten voor de angst die aan de ervaring verbonden is. Het verschil? De antilope heeft geen concept van zichzelf en daardoor ook niet van verleden of toekomst. De dag erna is het dier de angstaanjagende ontmoeting vergeten. Zonder een besef van de toekomst, heeft zij evenmin benul van wat haar eventueel nog te wachten te staat. De mens daarentegen heeft de doodsangst ter plekke, in een fractie van een seconde, middels cognitieve afweermechanismen onderdrukt en vastgezet in zijn onderbewuste. Zolang hij de doodsangst niet ten volle beleeft, draagt hij deze in elk toekomstig moment met zich mee, waardoor hij zich de rest van zijn leven in het hol van de leeuw bevindt. (Deze heeft op zijn beurt zijn hol in het onderbewuste van de ongelukkige!) Denkend no, no, no zal de getraumatiseerde mens, als hij deze ervaring niet boven laat komen en integreert, zijn pijn voortdurend proberen te dempen... De eerste stap Ik ben blij dat ik in een wereld leef die kennis heeft gemaakt met de twaalf stappen van A.A. Na jarenlang op basis van mijn eigen wil het eenzame pad van verslaving te hebben bewandeld ( struikelen is een toepasselijkere term), zette ik tijdens mijn eerste A.A.- meeting de eerste stap op weg naar herstel: de erkenning dat ik machteloos stond tegenover mijn verslaving en dat mijn leven stuurloos was geworden. Dit te erkennen kwam mij in eerste instantie onmachtig voor het gaf weinig vertrouwen in de toekomst. Al snel kreeg ik echter in de gaten dat door het capituleren van mijn eigen, kleine wil de piep van de muis een andere, veel machtigere wil de ruimte geboden werd. Het was de wil van mijn hogere, spirituele macht, welke de confrontaties met pijnlijke emoties de grondoorzaak van elke verslaving niet uit de weg gaat. Zonder te vervallen in allerlei religieuze confessies, kan ik in alle nuchterheid constateren dat sinds het zetten van die eerste stap het herstelproces is begonnen. Natuurlijk is dit met vallen en opstaan gegaan. De muis stond immers bij de ingang van een diep en duister spelonk van waaruit gevaarlijke stemmen spraken over pijnlijke ervaringen uit het verleden. Toch, in deze duisternis bleek een nieuwe toekomst te gloren. Naarmate ik, ondersteund door Jungiaanse analytische therapie, meditatie en het volgen van A.A.-meetings, dieper in de duisternis van mijn onbewuste psyche doordrong, ontvouwden zich nieuwe perspectieven in het licht van mijn groeiend bewustzijn. Ik heb op deze ontdekkingsreis ook mijn waardevolste spirituele les geleerd, namelijk nederig te zijn. Want, ad fundum is verslaving het gevolg van hoogmoed. Zij komt voort uit de onjuiste keuze van het ego om niet op het levensproces met haar ervaringen hoe pijnlijk ook te vertrouwen, maar om de confrontaties en verantwoordelijkheden die het leven biedt uit de weg te gaan. In die ene seconde waarop we oog en oog met een bedreigende emotionele ervaring komen te staan, maken we een misstap door niet op onze hogere wil te vertrouwen. 3

4 Onze hogere wil is een uitdrukking van onze spirituele kern. Deze handelt altijd vanuit ons hoogste belang en met het zicht van het hoogste perspectief. Het is in ons hoogste belang dat we in bewustzijn groeien. Dit kan alleen langs de weg van het leven die langs positieve en negatieve ervaringen loopt. Vanuit het hoogste perspectief van de ziel bezien kan iets wat nu pijnlijk is (bijvoorbeeld scheiding, ziekte of ontslag) op den duur ten goede van ons bewustwordingsproces werken. Daarom gaat de ziel van nature geen enkele ervaring uit de weg. Dat doen alleen wij wanneer we, bevangen door de wil van het ego of Ik die, vanuit een beperkt, aan ruimte en tijd gebonden bewustzijn, oordeelt en zo bepaalde ervaringen uit de weg probeert te gaan. De derde stap uit het spirituele programma van A.A. heeft als doel de misstappen van het ego nu en in de toekomst ongedaan te maken door ons blijvend te behoeden voor hoogmoed. Zij luidt: Ik besluit om mijn wil en mijn leven over te dragen aan de zorg van God, zoals ik God begrijp. Ja, het heeft ook mij moeite gekost Maar uiteindelijk is het me toch gelukt. Dit is een stap waarvan mijn innerlijke positiviteitsgoeroe zegt: Yes you can! 4

5 Over de auteur Sander Videler (1976) is Jungiaans analytisch therapeut, auteur en spreker op het gebied van spiritualiteit, gnosis en dieptepsychologie. Van zijn hand verschenen o.a. de boeken De weg naar je Zelf en Het wezen van de mens. Meer informatie: of 5

Een spirituele kijk op angst

Een spirituele kijk op angst Een spirituele kijk op angst Het begrip angst is waarschijnlijk een van de minst gebruikte in het spirituele vocabulaire. Veel mensen zijn bang voor angst. Want angst opent de deur naar de grotten van

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Oktober 2011 Copyright notice: De teksten in dit document zijn uitgetypte channelings, die je in het kader van het channel-abonnement reeds als geluidsbestand

Nadere informatie

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

INTEGRALE PSYCHOTHERAPIE

INTEGRALE PSYCHOTHERAPIE INTEGRALE PSYCHOTHERAPIE Bijlage voor therapeuten cliënten en begeleiders bij het boek: DE GEHEIMEN VAN DE ZIEL Kees en Marijke Aaldijk Uitgeverij Elmar (2009) 1 Psychische problemen Integrale psychotherapie

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

DE LIJDENDE DEMENTERENDE MENS

DE LIJDENDE DEMENTERENDE MENS DE LIJDENDE DEMENTERENDE MENS Over de empathische attitude in belevingsgerichte begeleiding Afscheid van de psychogeriatrie door: Rien Verdult Inleiding. Deze bijdrage staat in het teken van mijn afscheid

Nadere informatie

DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING DEEL6 ALLES IS HIER EN NU

DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING DEEL6 ALLES IS HIER EN NU DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING DEEL6 ALLES IS HIER EN NU De aarde is HIER 2002 is NU De maan is HIER 1945 is NU De Zon is HIER 2012 is NU 0 is HIER en NU Het begin en einde zijn OVERAL in het HIER en

Nadere informatie

De zoektocht naar geluk

De zoektocht naar geluk De zoektocht naar geluk Afstemmen op je innerlijk doel Door: Ingrid Mehrtens There is no way to happiness, happiness is the way. (The Buddha) Vanwege een ongeval ben ik in de zomer van 2008 aan huis en

Nadere informatie

HET GEKWETSTE ZELF Pesso-psychotherapie als terugkeer naar zichzelf door: Willy Van Haver & Albert Pesso

HET GEKWETSTE ZELF Pesso-psychotherapie als terugkeer naar zichzelf door: Willy Van Haver & Albert Pesso HET GEKWETSTE ZELF Pesso-psychotherapie als terugkeer naar zichzelf door: Willy Van Haver & Albert Pesso Inhoud Inleiding Hoofdstuk I: Uitgangspunten van de Pesso-psychotherapie Therapie en zelfrealisatie

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

FUNCTIONAL FLUENCY INLEIDING

FUNCTIONAL FLUENCY INLEIDING FUNCTIONAL FLUENCY INLEIDING Functional Fluency is een Engelse term. Als je het letterlijk naar het nederlands vertaalt, staat er iets als doelmatige stroom. Functional Fluency is een model dat helpt om

Nadere informatie

Opstartboek Zelfvertrouwen

Opstartboek Zelfvertrouwen Opstartboek Zelfvertrouwen Rob Vellekoop Opstartboek Zelfvertrouwen - Versie dec09 - Blad 1 van 32 OPSTARTBOEK ZELFVERTROUWEN 1. Introductie 1.1 Zelfvertrouwen 1.2 Zelfrespect 1.3 Eigenwaarde som van zelfrespect

Nadere informatie

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Het Kleine Boekje Een introductie op The Work van Byron Katie Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Byron Katie Dit boekje geeft de essentie weer van The

Nadere informatie

Relaties; lust of last(ig)? Transformatie van hardnekkige patronen in relaties

Relaties; lust of last(ig)? Transformatie van hardnekkige patronen in relaties Relaties; lust of last(ig)? Transformatie van hardnekkige patronen in relaties Iedereen heeft relaties, met partners, met collega s, met vrienden, met kinderen. En in deze relaties worden we regelmatig

Nadere informatie

Wat is nu de relatie tussen deze thema's uit de casuïstiek en het begrip 'zelfregulering'? Laten we enkele mogelijkheden de revue passeren.

Wat is nu de relatie tussen deze thema's uit de casuïstiek en het begrip 'zelfregulering'? Laten we enkele mogelijkheden de revue passeren. 4. VERKENNING VAN PERSOON EN SITUATIE In het vorige hoofdstuk zijn we begonnen met het bestuderen van enkele cognitieve aspecten van zelfregulering. De nadruk lag op het streven van cliënten en maatschappelijk

Nadere informatie

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3 Psychische moeiten Angsten en fobieën, depressie, schuld en vergeving, Godsbeeld en mensbeeld, assertiviteit Wubbo Scholte> 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in

Nadere informatie

Wat ben en zie je werkelijk in de Spiegel

Wat ben en zie je werkelijk in de Spiegel Spiegeltje, spiegeltje in de hand of aan de wand wie is er. Iedereen is je spiegel. Dit is het grootste van alle relatie geheimen en het enige dat je echt nodig hebt om te begrijpen en om al je relaties

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Hoogsensitiviteit Van klacht naar kracht Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Sharon Nethercott Marsstraat 48 6133 WL Sittard 045 4580669 Registratienummer: 229 Ingeleverd

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

7. ANGSTSTOORNISSEN. PPC Michel Lahaye Hoofdstuk Inleiding (versie 2011 juli) 1

7. ANGSTSTOORNISSEN. PPC Michel Lahaye Hoofdstuk Inleiding (versie 2011 juli) 1 7. ANGSTSTOORNISSEN 1 HOOFDSTUK 7: ANGSTSTOORNISSEN 7.1 INLEIDING Angststoornissen en depressies behoren vandaag tot de meest voorkomende psychische stoornissen! Een goed begrip van deze twee stoornissen

Nadere informatie

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez De mogelijkheid om de sprong te maken naar een hoger bestaansniveau is er voor iedereen. Het komt in essentie neer op jouw bereidheid om jouw overtuigingen over wat normaal is, los te laten. DEEPAK CHOPRA

Nadere informatie

Geboorte van een Superego. Inleiding

Geboorte van een Superego. Inleiding Geboorte van een Superego Inleiding Ik heb in zowel Verborgen Wijsheid als in diverse artikelen over het Superego al veel geschreven over ontstaan en werking van deze boeiende egostructuur 1. Dit artikel

Nadere informatie

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde Artikelen 1. Barsten in jullie planeet 2. Schep een prachtig leven 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen 5. Wandelen in Liefde 6. Jij bent NIET alleen! 7. Mijn WARE Missie 8. Wanneer doe

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie