LEUVEN t. Farmaceutische wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2016. LEUVEN t. Farmaceutische wetenschappen"

Transcriptie

1 LEUVEN t Farmaceutische wetenschappen

2 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP oktober 2014 (herfstvakantie) februari 2015 (krokusvakantie) 28 maart mei september 2015 OPENLESWEEK Volg les tussen de studenten en snuif de sfeer op van je toekomstige studie omgeving. 8 INFODAG Kom een kijkje nemen in je toekomstige faculteit. Je kunt infosessies en rondleidingen volgen, een bezoek brengen aan de verschillende infostands, spreken met studenten, proffen en studie(traject)begeleiders 8 INFOBEURS Bezoek de infobeurs in de Universiteitshal met informatie over de opleidingen en studentenvoorzieningen

3 Farmaceutische wetenschappen 2 Beginprofiel 4 Eindprofiel 5 Bacheloropleiding 7 Opbouw 8 Studieprogramma 10 Opleidingsonderdelen van de eerste fase 12 Week van een student farmaceutische wetenschappen 16 Overzicht academiejaar 17 Studiebegeleiding 18 Praktijkervaring 20 Stage 21 Internationale ervaring 24 Master in de farmaceutische zorg 25 Master in de geneesmiddelenontwikkeling 26 Master-na-masteropleidingen 28 Andere verderstudeermogelijkheden 30 Loopbaan 31 Alle opleidingen van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 33 Praktisch 34 Inschrijven 34 Sociale Dienst 35 Huisvestingsdienst 35 Gelijke kansen 35 Studeren in Leuven 36 Stadsplan en contactgegevens 38 Nuttige websites 41

4 Geneesmiddelen bestaan al bijna zo lang als de mensheid en vormen een onmisbare pijler in de gezondheidszorg. Ze zijn geëvolueerd van aanvankelijk plantaardige en minerale stoffen naar voornamelijk verbindingen van synthetische en biotechnologische aard waarvan het werkingsmechanisme en de mogelijke nevenwerkingen vooraf zorgvuldig zijn onderzocht. Logisch dus dat het veel kennis, zorg en inspanning vraagt om degelijke geneesmiddelen te ontwerpen en te bereiden, en het adequaat gebruik er van te garanderen. Ben je geïnteresseerd in het snel evoluerende en boeiende domein van nieuwe geneesmiddelen? Wil je graag patiënten begeleiden bij het gebruik van geneesmiddelen, of artsen en andere zorgverstrekkers hierover adviseren? Wil je graag mee aan de wieg staan van de ontwikkeling en de klinische evaluatie van nieuwe geneesmiddelen? Dan biedt de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen je daartoe een uitstekende opleiding. De faculteit is ondergebracht op de Campus Gasthuisberg, waar je les krijgt in moderne, degelijk uitgeruste auditoria en practicazalen. Het studie - programma is aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen in het domein, en geeft je op boeiende en aantrekkelijke wijze een brede actuele vorming. Via een breed gamma aan onderwijsvormen word je gevormd tot een specialist van het geneesmiddel. Aan jou om de uitdaging aan te gaan! Hopelijk tot binnenkort. Paul Declerck, decaan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Veerle Foulon, vice-decaan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

5 1 De KU Leuven is een onderzoeks- en onderwijsinstelling met internationale uitstraling. Alle opleidingen aan de KU Leuven zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren. Ze prikkelen je nieuwsgierigheid en leiden je op tot een kritische en zelfstandige student. Waarom kiezen voor farmaceutische wetenschappen in Leuven? 1 Een waaier aan 5 beroepsuitwegen De opleiding geeft je een dynamische voor - bereiding op een waaier aan professionele uitdagingen in de farmaceutische en bio medische sector. Farmaceutische wetenschappers zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt. p Kwaliteitsvol onderwijs, gevoed door innovatief onderzoek Je krijgt les van docenten die expert zijn in hun vakgebied, zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in de farmaciepraktijk. 3 Variatie aan (vernieuwende) werkvormen Hoorcolleges, oefenzittingen, stages en practica wisselen elkaar af. Theorie en praktijk versterken elkaar. p Enthousiasmerende studiebegeleiding Docenten en assistenten, het monitoraat en de studietrajectbegeleider staan klaar om je op een enthousiaste manier te begeleiden tijdens je hele opleiding. p. 18 Uitstekende faciliteiten Je krijgt les in uitstekend uitgeruste auditoria en leslokalen. De practicumzalen zijn licht en flexibel ingericht, en geven je de kans om te experimenteren met toonaangevende technieken. Communicatieve vaardigheden worden aangeleerd en geoefend in de vaardigheidsapotheek. 6 Nabijheid van UZ Leuven en onderzoekslaboratoria Het universitair ziekenhuis UZ Leuven en de vele onderzoekslaboratoria liggen letterlijk om de hoek. Die sterke wisselwerking is voelbaar in de lessen, practica en stages. 7 Grensverleggend Tijdens de masteropleiding kun je gedurende een volledig semester les volgen en onderzoek uitvoeren aan een buitenlandse universiteit. Je kunt ook een gedeelte van je stage in het buitenland lopen. p Sterke studentenwerking De studentenkring Farmaceutica, met zijn eigen café Den Bijsluiter, staat garant voor plezier en ontspanning. Sterke banden buiten de les geven ook een goede dynamiek binnen de lessen.

6 2 Farmaceutische wetenschappen Onderstaand schema schetst je studietraject van beginnende bachelor tot afgestudeerde master met de verschillende master-na-masteropleidingen en de verschillende mogelijkheden tijdens dat traject. Bacheloropleiding Bachelor in de farmaceutische wetenschappen p. 7 Fase 1 p. 12 Fase 2 Fase 3 Beginprofiel p. 4

7 3 Masteropleidingen Manama-opleidingen Eindprofiel p. 5 Master in de farmaceutische zorg p. 25 Fase 1 Fase 2 Master in de ziekenhuisfarmacie p. 28 Master in de geneesmiddelen ontwikkeling afstudeerrichting apotheek p. 26 Master in de klinische biologie p. 28 Fase 1 Fase 2 Master in de industriële farmacie p. 29 Master in de geneesmiddelenontwikkeling afstudeerrichting industrie p. 26 Fase 1 Fase 2

8 4 Beginprofiel Is farmaceutische wetenschappen iets voor jou? Je bent geïnteresseerd in alles wat met geneesmiddelen te maken heeft. Je voelt je uitgedaagd door thema s zoals ziekte en gezondheid. Je bent geboeid door onderzoek dat aan de grondslag ligt van de nieuwste ontwikkelingen in de biomedische en farmaceutische sector. Je bent goed in exacte wetenschappen (voornamelijk chemie en biologie) en je bent wetenschappelijk ingesteld. Maatschappelijke betrokkenheid, hetzij via sociaal contact of via research, is van cruciaal belang. Je intellectuele nieuwsgierigheid en kritische houding zijn zowel voor de opleiding als voor het latere beroepsleven noodzakelijk. Je bent sociaal vaardig. Beschik je bovendien over praktisch gerichte competenties zoals een scherp observatie vermogen, goede communicatievaardigheden, nauwkeurigheid, orde, geduld en doorzettingsvermogen, dan ben je de geknipte kandidaat. Wie in het secundair onderwijs een behoorlijk pakket positieve wetenschappen (fysica, chemie en biologie) volgde, heeft een voetje voor. Denk je dat je in het secundair onderwijs onvoldoende wetenschappen hebt gekregen? Dan kun je deelnemen aan een ijkingstoets die nagaat of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden. 8 Of heb je nood aan een opfrissing? Dan kun je in augustus de voorbereidende cursus chemie en fysica volgen. 8

9 5 Eindprofiel Vanuit je toegenomen kennis en vaardigheden heb je je eigen kijk op de wereld ontwikkeld. Hierdoor kun je binnen het vakgebied farmaceutische wetenschappen je eigen bijdrage leveren. Master in de farmaceutische zorg Je bent in staat om een rol te vervullen als communicatieve genees middelen - specialist. Je hebt een grondige kennis van op evidentie gebaseerde farmacotherapie, en kunt deze kennis aanwenden bij het verstrekken van advies aan patiënten en andere zorgverleners. Je hebt inzicht in de factoren die het gebruik van geneesmiddelen beïnvloeden en kunt op basis daarvan zorginterventies uitwerken. Je hebt inzicht en vaardigheden in de praktische aspecten die samenhangen met een patïentgerichte uitoefening van het beroep van apotheker. Master in de geneesmiddelenontwikkeling Je bent klaar om een uitdaging aan te gaan als geneesmiddelenspecialist in de gezondheidszorg, het wetenschappelijk onderzoek of de industrie. Je hebt een grondig inzicht in de verschillende stappen in het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen en kunt gegevens hierover interpreteren. Je hebt een goed beeld van de methoden die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling, productie en analyse van geneesmiddelen, en kunt deze (gedeeltelijk) toepassen. Je hebt inzicht in de ethische, juridische, deontologische en economische aspecten rond geneesmiddelen(ontwikkeling). Algemene vaardigheden Je kunt op zelfstandige en kritische wijze wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Je bent in staat om complexe multi disciplinaire problemen passend te benaderen. Je beschikt over een ruim arsenaal aan sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent in staat kritisch te reflecteren over je eigen professionele functioneren, staat open voor feedback en bent bereid om je eigen competenties te verdiepen of te verbreden.

10 6 Ken je deze onderwijstermen al? Opleidingsonderdeel Officiële term voor vak Opleiding Verzameling van opleidingsonderdelen. Er zijn bachelor- en masteropleidingen. De bacheloropleiding gaat altijd vooraf aan de masteropleiding. Studiepunt Drukt het aandeel van een opleidings - onderdeel binnen de totale opleiding uit: een opleidingsonderdeel van 6 studie punten weegt dus zwaarder door dan een van 3. Eén studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uur studietijd: voorbereidingen maken, college of practicum volgen, stage lopen, opdrachten maken, examens afleggen Opleidingsfase Een opleiding bestaat uit fases van een bepaalde hoeveelheid studiepunten. Zo bestaat een bacheloropleiding altijd uit drie fases van telkens ongeveer 60 studiepunten; de totale opleiding beslaat altijd 180 studie - punten. Een masteropleiding bestaat uit minstens één fase van 60 studiepunten.

11 7 Bacheloropleiding De hedendaagse apotheker krijgt steeds bredere maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast neemt de vraag naar echte specialisten in farmaceutische en aanverwante onderzoeks - domeinen toe. Vanuit die vaststellingen heeft de opleiding farmaceutische wetenschappen aan de KU Leuven de laatste jaren een krachtige nieuwe impuls gekregen. In de bacheloropleiding krijg je een basisvorming in zowel exacte als biomedische wetenschappen en leer je redeneren over de basisaspecten van de ontwikkeling, de analyse, de werking en het gebruik van geneesmiddelen. De bacheloropleiding wordt gekenmerkt door een dubbele focus op zowel de ontwikkeling van het geneesmiddel (product) als op het gebruik van het geneesmiddel (patiënt), een aanpak die consequent wordt doorgevoerd in de keuze van de opleidingsonderdelen en de opbouw van de opleiding. De bacheloropleiding beoogt een algemene voorbereiding op de verschillende masteropleidingen waarin de focus verschuift naar enerzijds de patiënt (master in de farmaceutische zorg) en anderzijds naar het geneesmiddel (master in de geneesmiddelenonwikkeling). Tijdens mijn farmajaren heb ik nooit gedacht dat er tussen productie en aflevering van een geneesmiddel nog een essentiële stap zit: de commercialisering door de farmaceutische industrie. Begonnen aan de basis als medisch afgevaardigde, heb ik me nadien uitgeleefd als sales- en marketingverantwoordelijke. Het houdt in dat je de positionering, de strategie en de promotiecampagne van geneesmiddelen uitwerkt en leiding geeft aan je team. (Oud-student)

12 8 8 Opbouw De bacheloropleiding is voor alle studenten farmaceutische wetenschappen gemeenschappelijk en omvat 180 studiepunten, verdeeld over drie opleidingsfases van telkens gemiddeld 60 studiepunten. Je krijgt een brede waaier van basisopleidingsonderdelen en een degelijke inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek. Je bestudeert de verschillende aspecten van het geneesmiddel gaande van de chemische structuur, de werking, de ontwikkeling, de productie en de analyse tot het gebruik. De verschillende opleidingsonderdelen zijn ondergebracht in vijf opleidingslijnen. Exacte wetenschappen Het geneesmiddel: aangrijpingspunten en werkingsmechanisme Het geneesmiddel: ontwikkeling, productie en analyse Farmaceutisch werkveld Mens en maatschappij Tijdens de eerste bachelorfase ligt het accent op algemene wetenschappelijke vorming en krijg je een aantal basiswetenschappen zoals chemie en fysica (exacte wetenschappen). Tegelijkertijd word je ingewijd in de biologische en biochemische systemen waarop geneesmiddelen inwerken ( het geneesmiddel: aangrijpingspunten en werkingsmechanisme ) en passeren de theorie en praktijk van een aantal basisanalysetechnieken de revue ( het geneesmiddel: ontwikkeling, productie en analyse ). Vanaf het begin van de opleiding is er ook een duidelijke lijn farmaceutisch werkveld aanwezig. In de eerste fase krijg je in het opleidingsonderdeel het geneesmiddel: van ontwikkeling tot aflevering een breed overzicht van de rol van de apotheker van bij de ontwikkeling van geneesmiddelen tot bij de aflevering ervan. Zo ontdek je jouw rol als toekomstig geneesmiddelenspecialist in de verschillende fasen die een geneesmiddel doorloopt. Tijdens de tweede fase ligt de nadruk op de eigenschappen van geneesmiddelen (oorsprong, aard en analyse) ( het geneesmiddel: ontwikkeling, productie en analyse ) en op de fysiologische systemen waarop ze inwerken ( het geneesmiddel: aangrijpingspunten en werkingsmechanisme ). Daarnaast is er een korte kennismakingsstage in een openbare apotheek, waarin je kennismaakt met de rol van de apotheker in de eerste lijn en met de interactie tussen de apotheker en andere zorgverleners. Tijdens de derde fase van de bacheloropleiding ligt de focus op ziekte en behandeling ( het genees - middel: aangrijpingspunten en werkingsmechanisme ) evenals op de bereiding van geneesmiddelen ( het geneesmiddel: ontwikkeling, productie en analyse ). Bovendien krijg je de kans om een korte stage te lopen in een ziekenhuisapotheek, klinisch laboratorium of de farmaceutische industrie. Binnen het opleidingsonderdeel biofarmaceutisch onderzoek: toepassingen III ( het geneesmiddel: ontwikkeling, productie en analyse ) kruip je in de huid van een medewerker van een biofarmaceutisch bedrijf die de opdracht krijgt een analysemethode uit te werken voor een specifiek probleem. De resultaten van deze opdracht worden op een postersessie (mini-symposium) voorgesteld aan medestudenten en experten uit de academische wereld.

13 9 Als geneesmiddelenspecialist ken je snel alle aspecten van een nieuw of bestaand geneesmiddel. Zo bouw je een grote geloofwaardigheid op bij het medische en farmaceutische korps. Daarnaast geeft een dergelijke job je de mogelijkheid een mooie mix te maken tussen creativiteit en wetenschap, terwijl je toch veel contact met mensen hebt. (Oud-student)

14 10 Studieprogramma Eerste fase Eerste semester Organische chemie I: algemene concepten 4 Tweede semester Organische chemie II 7 Natuurkunde met elementen van wiskunde I 9 Natuurkunde met elementen van wiskunde II 5 Chemie: algemene concepten 9 Metabolisme en metabole regeling 4 Celbiologie I: structuur, functies en componenten van de cel 6 Celbiologie II: regulatiemechanismen 3 Het geneesmiddel: van ontwikkeling tot aflevering 3 Methoden in het biofarmaceutisch onderzoek : algemene analyse 6 Biofarmaceutisch onderzoek: toepassingen I 3 Tweede fase Eerste semester Tweede semester Celfysiologie 3 Algemene ziekteleer 4 Algemene farmacologie en farmacokinetiek 3 Medicinale chemie 7 Orgaananatomie en -histologie 5 Farmaceutische hulpstoffen 3 Orgaanfysiologie 7 Methoden in het biofarmaceutisch onderzoek: instrumentele analyse Fysicochemie van het geneesmiddel 4 5 Analyse van organische geneesmiddelen Farmaceutische biologie 5 3 Biofarmaceutisch onderzoek: toepassingen II 9 Kennismakingsstage in een apotheek 3

15 11 Derde studiefase Eerste semester Ziekteleer 8 Tweede semester Farmacologie 8 Microbiologie en behandeling van infectieziekten 7 Formulering en bereiding van geneesmiddelen 9 Biofarmaceutisch onderzoek: toepassingen III 11 Farmaceutische data-analyse 4 Kennismakingsstage in industrie, ziekenhuisapotheek of laboratorium voor klinische biologie Basisprincipes van de dringende medische hulpverlening 3 3 Wijsbegeerte 3 Psychologie 4 Exacte Wetenschappen (34 sp) Het geneesmiddel: aangrijpingspunten en werkingsmechanisme (68 sp) Het geneesmiddel: ontwikkeling, productie en analyse (55 sp) Farmaceutisch werkveld (16 sp) Mens en maatschappij (7 sp)

16 12 Opleidingsonderdelen van de eerste fase Exacte wetenschappen Wie geneesmiddelen in alle facetten wil bestuderen, kan dit niet zonder een grondige kennis van chemie en fysica. De grote aandacht die in de eerste fase aan deze basiswetenschappen wordt besteed, heeft als doel alle studenten dezelfde basis te geven en meteen al duidelijk farmaceutische accenten te leggen. Chemie: algemene concepten Je krijgt de basisconcepten mee die belangrijk zijn voor alle chemisch georiënteerde opleidings - onderdelen in de verdere opleiding. De cursus begint bij de deeltjes waaruit alle materie is opgebouwd: atomen en moleculen. Je leert dat de interacties tussen die deeltjes bepalend zijn voor de eigenschappen van de materie. Vervolgens worden verschillende aspecten van de chemische reactie toegelicht: het type (zuurbase-, oxidoreductie, neerslag- en complexatiereacties), de stoechiometrie, de reactiesnelheid en de uitwisseling van energie. Ten slotte besteed je aandacht aan het chemische evenwicht: het zuur-base-evenwicht, het oplosbaarheidsevenwicht, het complexatie-evenwicht en het redoxevenwicht. Om de cursus te illustreren en de aangeleerde concepten toe te passen, volg je praktijksessies en werkzittingen waarin je oefeningen oplost. Organische chemie I + II Je maakt kennis met de basisbeginselen van de organische chemie en wordt vertrouwd met de veelheid van namen, functionele groepen en klassen van organische moleculen. Je krijgt een introductie in de stereochemie, in het zuur-basekarakter van organische moleculen en in de elektronenverdeling die bepalend is voor de fysische en chemische eigenschappen van verbindingen. Je bestudeert de reactiviteit, verbonden aan de voornaamste functionele groepen, en hun onderlinge interacties. Die kennis kun je later gebruiken om bepaalde aspecten van de synthese en analyse van farmaceutische hulpstoffen en geneesmiddelen te begrijpen en te beoordelen. De bijhorende oefeningen helpen je om alle nieuwe begrippen onder begeleiding onder de knie te krijgen. Natuurkunde met elementen van wiskunde I + II Je krijgt een overzicht van de fysische fenomenen die je nodig hebt bij de studie van diverse andere opleidingsonderdelen. Bovendien bestudeer je een aantal wiskundige technieken voor gebruik binnen en buiten de fysica. De onderwerpen die aan bod komen, zijn mechanica, mechanische golven, vloeistoffysica, warmte - leer, geometrische optica, kwantumfysica, elektrische en (elektro)magnetische verschijnselen. De principes die je bestudeert, vormen de basis voor tal van onderzoeks- en scheidingstechnieken. Daarnaast is een goed begrip van de fysische eigenschappen van geneesmiddelen en hulpstoffen onmisbaar voor de formulering en bereiding van geneesmiddelen.

17 13 Het geneesmiddel: aangrijpingspunten en werkingsmechanisme In deze leerlijn bestudeer je de werking en functies van cellen, weefsels en organen. Inzicht in deze processen is onmisbaar als je wil begrijpen hoe een geneesmiddel werkt en waarom er neveneffecten kunnen optreden. Je leert ook hoe het achterhalen van het werkingsmechanisme van een molecule aanleiding kan geven tot de ontwikkeling van nog betere geneesmiddelen. Celbiologie I + II Je bestudeert de chemische en moleculaire basis van dierlijke cellen (bouwstenen, celorganellen) en de rol van die chemische structuren in het functioneren van cellen. Een belangrijk onderdeel is de studie van de structuur en de werking van het genetische materiaal (DNA). Er komen vragen aan bod zoals: hoe ontstaat genetische diversiteit? Welke mechanismen zorgen voor de aanmaak van eiwitten? Je wordt verder vertrouwd gemaakt met de transportprocessen van eiwitten en lipiden en de belangrijkste signaaltransductiewegen in de cel. De werking van een grote groep geneesmiddelen is immers gebaseerd op de binding aan bepaalde receptoren waardoor de werking van belangrijke signaalstoffen geblokkeerd of gestimuleerd wordt. Je bestudeert ook de moleculaire mechanismen die celdeling en celdood regelen onder normale omstandigheden en hoe de ontsporing van dit systeem aanleiding geeft tot kanker. Je verwerft inzicht in de eigenschappen en toepassings - mogelijkheden van stamcellen en leert reflecteren over de ethische problematiek die hierbij betrokken is. Je leert nieuwe evoluties in de celbiologie herkennen en nieuwe informatie opsporen aan de hand van verschillende soorten wetenschappelijke publicaties, en duiden in het licht van de cursus. In dit opleidingsonderdeel worden ook de belangrijkste methodes van het moderne moleculairbiologisch onderzoek uitgelegd. Om hiermee meer vertrouwd te raken, voer je zelf een aantal experimenten uit. Metabolisme en metabole regeling In dit opleidingsonderdeel richt je je aandacht op het cel- en orgaanmetabolisme. Je ziet hoe moleculen via lange metabolische wegen worden omgezet in gewenste eindproducten, hoe verschillende metabolische wegen op elkaar aansluiten en wat de rol van enzymen is. Enzymen vormen naast receptoren een belangrijk aangrijpingspunt voor geneesmiddelen. Een geneesmiddel kan bijvoorbeeld een enzym remmen of blokkeren zodat dit enzym zijn normale werking niet meer kan uitvoeren. Daarnaast is een grondig inzicht in metabolisme en metabole regeling nodig om aandoeningen zoals diabetes en hyperlipidemie te kunnen begrijpen, en om te begrijpen wat de waarde is van klinisch diagnostische merkers.

18 14 Het geneesmiddel: ontwikkeling, productie en analyse Je bestudeert hoe actieve bestanddelen, aangemaakt door middel van chemische of biotechnologische technieken of geïsoleerd uit natuurlijke bronnen, worden ontwikkeld tot een bruikbaar geneesmiddel. Naast de studie over de oorsprong van geneesmiddelen krijg je antwoorden op de vraag hoe een geneesmiddel op grote en/of kleine schaal wordt geproduceerd. Je leert ook hoe de kwaliteit en de juiste hoeveelheid van een geneesmiddel kunnen worden bepaald. Methoden in het biofarmaceutisch onderzoek: algemene analyse Analytische chemie studeren, is leren zoeken naar de identiteit (kwalitatieve analyse) en naar de hoeveelheid van een stof (kwantitatieve analyse). In de kwalitatieve analyse ontdek je de achtergrond van de vele identificatiereacties en van de scheidingstechnieken die de analyse selectiever maken. In de kwantitatieve analyse leer je omgaan met meetfouten en hoe ze de interpretatie van het analyseresultaat beïnvloeden. Bekende begrippen over zuur-base, complexatie en redox worden uitgediept en toegepast in klassieke en instrumentele titratietechnieken. Analytische chemie is vooral probleemoplossend leren denken. Dat wordt gestimuleerd in oefen - zittingen, maar vraagt ook praktijkervaring via de bijhorende practica. Je maakt ook kennis met de Europese Farmacopee, het wetboek van de apotheker, waarin de normen van zuiverheid en analysemethodes voor veel farmaceutische grondstoffen zijn beschreven. Biofarmaceutisch onderzoek: toepassingen I Tijdens praktijkoefeningen word je vertrouwd gemaakt met een aantal toestellen en analytische technieken die gebruikt worden in het biofarmaceutisch onderzoek. Daarnaast krijg je een aantal basis - vaardigheden aangeleerd waaronder veiligheid, nauwkeurig werken en verwerking van meetresultaten. Farmaceutisch werkveld Al van bij het begin van je opleiding maak je kennis met het farmaceutisch werkveld. Daarbij moet je zelf aan de slag: in groepswerk, tijdens stages en bij verwerkingsopdrachten. Het geneesmiddel: van ontwikkeling tot aflevering Je leert hoe een nieuw geneesmiddel wordt ontdekt en welke de verschillende stappen van ontwikkeling tot aflevering zijn. Je krijgt een eerste overzicht van productie- en analysetechnieken en van het belang van een goed registratiedossier en een leesbare bijsluiter. Zo ben je goed geplaatst om het belang van de verschillende opleidingsonderdelen in de latere opleidingsfases te begrijpen en heb je meteen een goed overzicht van jouw mogelijke rol als toekomstige geneesmiddelenspecialist. Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen van de volledige bacheloropleiding en voor het uurrooster: 8

19 15

20 16 Week van een student farmaceutische wetenschappen Deze fictieve agenda geeft je een idee hoe je week er kan uitzien. Je studietijd omvat niet enkel college volgen, maar ook achteraf je notities overlopen, naar de bibliotheek gaan, zelfstudie Zo zit je al snel aan een 40 à 50 urenweek. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning. G MAANDA Celbiologie hoorcollege Natuurkunde I 11:15-13:15 u. orcollege ho AG DONDERD Genetica 09-10:30 u. 08:30-10 u. men Boterhnam koer en in b op kzitting Celbiolgie wer u. ter in Physics Kot Kelly: Maspc oefenen op ningen Chemie oefe 13:30-15:30 u. 21 u. Dorien 23u. Fakbar! Doop Grote Markt!! 11 u. DINSDAG college Chemie hoor 8:30-10:30 u. del Het geneesmid u. hoorcollege Koffiekoeken emie Organische ch 13:30-15:30 u. feningen oe oef. Natuurkunde u de cel maken Samenvatting de f. natuurkun Voorbereiden oe AG WOENSD eorie Natuurkunde th 08:30-10:30 u. ie em ch e ch is Organ 11-12:30 u. bijwerken Centrale Bibch: emie organische ningen tuurkunde oefe u. VRIJDAG Na Thuis eten 20 u. Dansles -) pen : a l s t i > U emie Oefeningen ch ILT Broodje in aula u. college Chemie hoor es 18:30 u. Dansl G ZATERDA en Kamer opruim bereiden Celbiologie vogor voor maanda ische etica en organ Chemie, gener en chemie bijw k ZONDAG tore ken in D S u. Wer

21 17 Overzicht academiejaar September Ma Di Wo Do 7 Vr Oktober Za Zo Ma Di Wo Do November Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo December Ma Di Wo Do 1 Vr Januari Za Zo Ma Di Wo Do Februari Vr 1 Za Zo 2 3 Ma Di Wo Do 1 Vr Za Zo Vr Za Zo Vr Za Zo Maart Ma Di Wo Do 1 April Vr Za Zo Ma Di Wo Do Mei 1 2 Ma Di Wo Do Juni Ma Di Wo Do Juli Vr Za Zo Ma Di Wo Do 7 Augustus Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo September Ma Di Wo Do Vr Za Zo Begin academiejaar Examenperiode Lesperiode Lesvrije periode Blokperiode

22 18 Studiebegeleiding Bij je studie word je aan de KU Leuven op verschillende manieren begeleid. Naargelang je vragen of wensen kun je gebruikmaken van verschillende begeleidingsformules, zowel aan je faculteit als bij de Dienst Studieadvies. Een overzicht van de studie- en studentenbegeleiding die je als (toekomstige) student kunt verwachten, vind je op: 8 Studiebegeleiding aan de faculteit Tijdens de eerste bachelorfase aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen word je niet aan je lot overgelaten. Om de stap van het secundair onderwijs naar het universitair onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er verschillende voorzieningen uitgewerkt. Monitoraat inhoudelijke studiebegeleiding begeleiding bij studieaanpak tussentijdse toetsen Studietrajectbegeleiders bespreking studieprogramma informatie en advies Ombuds vragen en problemen bemiddeling Studentenkring wegwijs in leuven vertegenwoordiging ontspanning Tijdens de eerste week van het academiejaar word je uitgenodigd voor een informatiesessie door het monitoraat. Je krijgt naast een uiteenzetting over de diensten van het monitoraat ook meer informatie over studeren aan de universiteit, waarbij verschillende termen zoals leerkrediet en diplomaruimte toegelicht worden. Tijdens het academiejaar kun je bij het monitoraat terecht voor extra uitleg bij moeilijke stukken leerstof, zowel in groep als individueel. Je kunt ook deelnemen aan tussentijdse toetsen. Ook met vragen rond je studieaanpak en studiemethode kun je terecht bij het monitoraat. De studietrajectbegeleiders informeren en adviseren je over studiekeuzemogelijkheden, bij scharnier - momenten en bij de inhoudelijke samenstelling van het studieprogramma. Je kunt bij hen ook terecht met vragen over vrijstellingen, leerkrediet, heroriënteren... Ze begeleiden je doorheen je studie loopbaan, met aandacht voor jouw specifieke situatie. Met allerlei vragen en klachten kun je terecht bij een onderwijsombuds (aanspreekpunt tijdens het academiejaar) of een examenombuds (aanspreekpunt tijdens de blok- en examenperiode). Die brengt het probleem in kaart, bemiddelt waar nodig en zoekt een passende oplossing. Ook de studentenkring Farmaceutica zorgt ervoor dat je snel wegwijs raakt in Leuven. De kring heeft een cursusdienst, vertegenwoordigt je in allerlei onderwijsraden en zorgt natuurlijk ook voor amusement, cultuur en sport.

23 19 Je kunt ons aanbod aan studiebegeleiding bekijken op: Studiebegeleiding door de Dienst Studieadvies Ook bij de Dienst Studieadvies kun je, na doorverwijzing door het monitoraat of je studietraject - begeleider, terecht met studieproblemen: je weet niet goed hoe je de leerstof moet verwerken, je vindt de studierichting te zwaar, je bent zo bang voor de examens dat je blokkeert of je vindt niet meteen het juiste evenwicht tussen studie en ontspanning. Samen met een studentenpsycholoog of -pedagoog kun je jezelf, je studiemogelijkheden en je toekomstverwachtingen leren inschatten. Tijdens en na je studies kun je op de dienst terecht met al je vragen over studiebegeleiding, heroriëntering, verder studeren, naar het buitenland gaan, tewerkstelling Maar ook nu al staat de dienst voor je klaar om je te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. 8

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek BRUSSEL t Toegepaste taalkunde Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek CAMPUS BRUSSEL 2015-2016 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 16-20

Nadere informatie

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Medewerkers Bio-ingenieurswetenschappen E.

Nadere informatie

Kiezen voor psychologie

Kiezen voor psychologie Psychologie 0 3 8 9 3 33 37 0 Kiezen voor psychologie Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Studentenverenigingen Gewikt en

Nadere informatie

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Onderwijscommissie

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

professionele bachelor

professionele bachelor professionele bachelor CHEMIE 1 Opleidingen aan AP Professionele bachelors Gezondheid en Welzijn Ergotherapie Orthopedagogie Sociaal Werk Verpleegkunde Vroedkunde Bachelor na Bachelor Autismespectrumstoornissen

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking bij de quotes en de foto s.

Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking bij de quotes en de foto s. ga je studeren? Verantwoordelijke uitgever Paul De Knop, rector Pleinlaan 2 B - 1050 Brussel België De informatie in deze brochure is onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Realisatie Vrije Universiteit

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Bachelor in de geneeskunde BACHELOROPLEIDING Studieduur MASTEROPLEIDING (rechtstreeks, zonder voorwaarden) studieduur VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING ONDERWIJSMODEL

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Meertalige professionele communicatie binnen de Universiteit

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Toegepaste Taalkunde www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Academiejaar 2015-2016 Vrije Universiteit Brussel campus Etterbeek Pleinlaan 2 1050 Brussel campus Jette Laarbeeklaan 103 1090 Brussel campus Kaai

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

straks student in Gent

straks student in Gent straks student in Gent 2012 Kiezen voor de Universiteit Gent Durf denken 3 6 8 9 19 25 27 28 31 35 38 40 45 49 51 56 57 58 De Universiteit Gent lanceerde enkele jaren geleden het motto Durf Denken. Het

Nadere informatie

partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad www.erasmushogeschool.be

partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad 2010 www.erasmushogeschool.be 2 Inhoud Bruisend Brussel 3 Campus Dansaert 4 ba Communicatiemanagement 4 ba Journalistiek 5 ba Sociaal Werk 6 ba Office

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Welkom dagvoorzitter - Maayke Fluitman Maayke Fluitman heet iedereen welkom en bedankt

Nadere informatie

Infoblad. www.erasmushogeschool.be

Infoblad. www.erasmushogeschool.be Infoblad www.erasmushogeschool.be INHOUD departement Management, Media & Maatschappij ba Communicatiemanagement 4 ba Idea & Innovation Management 5 ba Journalistiek 6 ba Office Management 7 ba Hotelmanagement

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie