De Rendon Onderhoudsgroep is dit jaar goed uit de startblokken gekomen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Rendon Onderhoudsgroep is dit jaar goed uit de startblokken gekomen."

Transcriptie

1 PAG 3 ARKEL FEEST IN HEEMSTEDE PAG 4 EINDHOVEN VERBOUWEN BIJ PHILIPS PAG 5 HAARLEM RENOVATIE KRUISSTRAAT 42 TE HAARLEM PAG 6 VOORBURG TYPISCH HAAGSCH... PAG 6 OPLEIDINGEN PAG 7 ADVIES ZWEMBAD ONDER STROOM? April 2009, editie 2 NIEUWS VOOR DE MEDEWERKERS VAN RENDON ONDERHOUDSGROEP De Rendon Onderhoudsgroep is dit jaar goed uit de startblokken gekomen. Crisis of niet, wij zijn er met zijn allen in geslaagd om met een nieuwe uitstraling de markt tegemoet te treden. Inmiddels zijn alle bussen, briefpapier, werkkleding etc. voorzien van het nieuwe Rendon logo. Verder hebben we een nieuwe website (www.rendon.nl) en een compleet vernieuwde bedrijfspresentatie opgesteld. Op 29 januari jl. is er een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om onze opdrachtgevers kennis te laten maken met de Rendon Onderhoudsgroep. We hebben deze dag symbolisch de aftrap genoemd. Hans van Breukelen heeft iedereen daar voor Rendon enthousiast gemaakt. Deze dag was druk bezocht en een groot succes. Ook zijn er verschillende cursussen georganiseerd voor het kantoorpersoneel, waarbij de nadruk heeft gelegen op samenwerking tussen de vestigingen en het verder ontwikkelen van commerciële vaardigheden. De directie heeft een terugkoppeling gekregen van deze cursusdagen. Hieruit zijn door ons een aantal actiepunten opgesteld. Eén van de punten die nadrukkelijk uit de cursussen naar voren is gekomen is om wat meer uitleg te krijgen over de visie van de directie van de Rendon Onderhoudsgroep. Een aantal hoofdlijnen zullen we daarom nog eens nader toelichten: Productaanbod (wat doen we) Het productaanbod van de Rendon Onderhoudsgroep is als volgt samengesteld: het uitvoeren van: renovatieprojecten (grotere projecten), planmatig onderhoud, service- en mutatieonderhoud en inspectie/adviesdiensten. Verder zijn er een aantal specialismen zoals het uitvoeren van betonreparaties, vloerafwerkingen en andere hoogwaardige onderhoudstechnieken. Onze nieuwe presentatiemap sluit hier volledig op aan. De directie streeft er naar om zowel in- als extern de Rendon Onderhoudsgroep als één bedrijf met verschillende vestigingen te presenteren. De vestigingen zullen hierdoor beter het hele scala aan producten kunnen vermarkten, zonder te worden geassocieerd met één specifiek product, bijvoorbeeld schilderwerk of betonrenovatie. Rendon zal tevens het imago kunnen creëren van een groter onderhouds-bedrijf met meerdere vestigingen, van waaruit alle activiteiten kunnen worden aangeboden. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een verhoogde afzet van onze producten en het verkrijgen van grotere onderhoudsprojecten. Opdrachtgevers Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn: - Woningbouwcorporaties - Vastgoedbeheerders (inclusief VVE s) - Beleggers (met vastgoed) - Ingenieursbureaus en architecten die vastgoedeigenaren adviseren (vaak specialismen) Lees verder op pagina 2

2 Werkgebied Het werkgebied van de Rendon vestigingen wordt bepaald door de activiteiten die vanuit de vestiging worden aangeboden. De volgende onderverdeling kan globaal worden gemaakt. Onderhoudswerkzaamheden - Advies Landelijk - Renovatieprojecten Landelijk - Bouwkundig onderhoud 0-50 km rondom vestiging - Serviceonderhoud 0-25 km rondom vestiging - Schilderwerk 0-50 km rondom vestiging Specialismen - Betonreparatie Landelijk - Vloerafwerking (inclusief opplussen) Landelijk - Spuitfolie Benelux Uiteraard is samenwerking tussen de vestigingen van enorm belang om onze onderhoudswerkzaamheden en specialismen te kunnen vermarkten en uit te kunnen voeren. Vooral bij de grotere renovatieprojecten zijn vaak meerdere vestigingen betrokken. In de toekomst kan het aantal vestigingen worden uitgebreid om meer specialistische activiteiten en renovatieprojecten te kunnen verwerven (bijvoorbeeld omgeving Arnhem en Amersfoort). De Rendon Onderhoudsgroep dient: - Voortdurend te investeren in haar bestaande relaties (relatiebeheer) bij woningbouwcorporaties, vastgoedbeheerders en beleggers. - Vergroten van het huidige regionale relatienetwerk (bezoeken potentiële opdrachtgevers) bij bovengenoemde opdrachtgevers en andere beheerders van vastgoed (scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen) - Rendon als één bedrijf met meerdere vestigingen in de markt neerzetten i.p.v. een aantal losstaande bedrijven - Meedenken over onderhoudsoplossingen (van onderhoudsaannemer naar onderhoudspartner) op basis van kennis (prestatieen meerjaren onderhoudscontracten) - Bieden van bovengemiddelde service (voorkomen van overlast, levertijden, informatievoorziening, bieden van alternatieven, snel oplossen van opleverpunten, etc.) Het bieden van service naar onze opdrachtgevers is iets waar iedereen mee te maken heeft. Vooral het tijdig en volledig informeren van onze opdrachtgevers is een punt dat binnen onze organisatie verbeterd kan worden. Personeel Een belangrijke bedreiging is het op peil houden van een goed personeelsbestand. Goed geschoold kantoorpersoneel (MTS/HTS) en vaklieden zijn (nog) steeds in onvoldoende mate voor handen. Verder dient er aandacht te zijn voor permanente scholing van alle medewerkers. 2 Voldoende aantal eigen vaklieden In tegenstelling tot grotere bouwkundige aannemers kiest Rendon ervoor om een groot deel van de werkzaamheden met eigen personeel uit te voeren. Rendon-bedrijven werken in woningen en verzorgen overlast voor bewoners. Een grote meerwaarde voor onze opdrachtgevers is dat Rendon personeel hier zeer goed mee om kan gaan. Ca. 50% van de werkzaamheden dient door eigen medewerkers te worden uitgevoerd. Wij willen voor onze medewerkers een aantrekkelijke werkgever zijn, waar voorzieningen bovengemiddeld zijn. Verder vinden wij het belangrijk dat er een open en goede sfeer heerst. Ons personeel is het visitekaartje van ons bedrijf! Kantoorpersoneel Rendon moet als werkgever aantrekkelijk zijn voor (jonge) MBO/HBO-ers. Dit betekent dat er voldoende uitdagende projecten en veel doorgroeimogelijkheden moeten zijn. Door als één bedrijf te opereren, denken wij dit te kunnen bereiken. Ons middenkader vormt de ruggengraat van de Rendon Onderhoudsgroep. Directie De belangrijkste besluiten worden in gezamenlijk overleg genomen. Hierbij zijn alle vestigingen vertegenwoordigd. Maandelijks wordt overleg gevoerd over de strategie van de Rendon Onderhoudsgroep. De vestigingsdirectie dient zelfstandig de vestiging aan te sturen en omzet te genereren. Uiteraard met maximale samenwerking tussen de vestigingen. Naast bovengenoemde specifieke aandachtsgebieden dienen een aantal zaken op P&O gebied inhoudelijk professioneler te worden aangepakt, zoals het bieden van loopbaanbegeleiding, het houden van functioneringsgesprekken, het opstellen van eenduidige arbeidscontracten en -voorwaarden, het begeleiden van zieke werknemers, etc. De kennis binnen de huidige organisatie is op dit moment onvoldoende. Onderzocht dient te worden om voor deze zaken een P&O functionaris in dienst te nemen of via adviseurs in te huren. Financiën en automatisering De administratie (incl. automatisering) van de vestigingen is reeds omgevormd naar een centraal systeem die de vestigingen van de benodigde rapportages voorziet. Bovendien kan er op een veel efficiëntere manier gewerkt worden. Wij hopen dat in enkele jaren tijd onze totale omzet nog ca % toe zal nemen. Belangrijk daarbij is dat door verbeterde efficiëntie onze concurrentie-positie verder verbetert. Uiteraard kijken wij ook naar de effecten van de huidige economische crisis. Wellicht dat wij ons groeiscenario voor de komende jaren bij moeten stellen. Wij zijn er echter van overtuigd dat de effecten van de crisis voor ons bedrijf beperkt zullen blijven als onze opdrachtgevers voldoende service en kwaliteit wordt geboden en de samenwerking tussen de vestigingen wordt verhoogd. Hans Nijssen Algemeen directeur Rendon Onderhoudsgroep

3 RENDON ARKEL Door deze feestelijke aanpak beschikken de parkeerdekken straks over een 100% waterdichte bovenafwerking. Samen met Frenoflex worden rond het appartementencomplex Spaarneborgh drie van deze parkeergarages voorzien van een warm gespoten waterdicht membraam ( spuitfolie ). De ondergrond (gietasfalt en gietasfalt met een oude coatinglaag) wordt eerst stofarm gestraald waarbij de tent dienst doet als bescherming van de omgeving tegen vrijkomend straalstof. Na het stralen wordt het gehele dek uitgevlakt en wordt een speciale primerlaag aangebracht. Deze wordt daarna van een 2-3 mm dikke laag spuitfolie voorzien. Als toplaag wordt nog een UV-bestendige slijtlaag aangebracht. Langs de rand van het parkeerdek bevinden zich bloembakken die ook helemaal mee worden gespoten in de folie. Uiteraard kan in de tent ook bij regenachtig weer worden doorgewerkt. De luchtvochtigheid speelt de mannen van Rendon s morgens nog wel wat parten maar dit zal de komende weken een stuk minder worden. Feest in Heemstede Rendon Arkel heeft aan de Bartoklaan in Heemstede een feesttent gebouwd met een vloeroppervlakte van bijna 1000 m². Helaas ontbreekt de bierpomp en de discomuziek, want in de tent wordt hard gewerkt aan het aanbrengen van een waterdichte afwerklaag op het parkeerdek dat zich nu geheel onder het tentdoek bevindt. Na het gereedkomen van het laatste dek moet de tent misschien nog even blijven staan. Kunnen Patrick Schellings en zijn mannen de bierpomp misschien toch nog even uitproberen... Over wybertjes gesproken... (2) Ik had het niet kunnen vermoeden, maar na mijn artikeltje in de Inside Rendon van december 2008 trof ik geregeld een doosje echte Wybertjes aan op mijn bureau. Mijn hartelijke dank aan alle gulle gevers. Ze bestaan dus nog, die Wyberts. Ze kwamen goed van pas want ze hebben mij door de moeilijke eerste BIM-loze maanden heen geholpen. Trouwens, pas zei iemand nog, dat negerzoenen niet meer bestaan. Is dat zo? Ik ben benieuwd wie daar meer van weet Peter Nuiten 3

4 RENDON EINDHOVEN Al vele jaren lang vormt Philips een trouwe klant van Rendon Eindhoven. Op dit moment voeren we diverse bouwkundige werkzaamheden uit aan twee datacenters die door Philips zijn opgericht. Vanuit deze datacenters worden over de gehele wereld data verstuurd en uitgewisseld. Verbouwen bij Philips De ruimtes die wij nu aanpakken moeten straks onder geconditioneerde voorwaarden opereren. Rendon Eindhoven verzorgt hier de ESD vloeren, alle systeemplafonds, de brandcompartimentering van deze datacenters en de bouwkundige voorbereidingen voor de definitieve inrichting ervan. Een belangrijk onderdeel bij dit project is het maken van sparingen voor de koelleidingen en voor de bekabeling in deze ruimten. Een installatietechnisch bedrijf plaatst recht boven de dataruimte koelapparatuur op het dak. Tevens wordt gebruik gemaakt van talloze glasvezelkabels waarvoor door onze medewerkers de nodige bouwkundige aanpassingen worden getroffen. Voor dit soort werkzaamheden heeft Rendon Eindhoven een serviceteam opgericht dat Joris Verhagen boort wat af in het Brabantse... beschikt over een speciaal toegeruste bus met daarin alle benodigde apparatuur voor het maken van sparingen en het uitvoeren van betonboringen. Ook bij mutatiewerkzaamheden wordt dit team regelmatig ingezet. 4

5 RENDON HAARLEM Renovatie Kruisstraat 42 te Haarlem In het historische centrum van Haarlem wordt op dit moment gewerkt door de mensen van Rendon Haarlem op de Kruisstraat 42. Het pand boven de winkel Het Kruidvat wordt in zijn geheel gerenoveerd en gerestaureerd. Van één woning worden een drietal hoogwaardige woonappartementen gemaakt. Bij de verbouwing van dit pand bleek al snel dat de bestaande kwaliteit ervan - onder meer door brandschade vanuit het verleden - ontzettend tegenviel. In overleg met de architect en de directievoerder op het werk werd al vrij snel besloten om veel meer te slopen dan oorspronkelijk gedacht werd. Eigenlijk bleef alleen de voorgevel nog overeind staan. Onder leiding van projectleider Leo van Zoeren en onze hoofd-uitvoerder Peter Kraaijeveld is het pand vervolgens weer helemaal opnieuw opgebouwd in de nieuwe gewenste indeling. Een allesomvattende bouwkundige klus dus, die door de moeilijk bereikbare locatie midden in het centrum en door de aanwezigheid van de Kruidvat-winkel, ook nog de nodige logistieke problemen met zich meebracht. Inmiddels hebben onze Haarlemmers de klus vrijwel geheel afgerond en kan het volledig gerenoveerde pand in april aan de opdrachtgever worden overgedragen. 5

6 RENDON VOORBURG Typisch Haagsch... De schilders van Rendon Voorburg voelen zich op alle markten thuis. Toch zijn er altijd van die projecten waar een beetje extra trots op zijn plaats is. Een goed voorbeeld daarvan is het schilderwerk van een karakteristieke Haagse villa, Parkflat Marlot geheten. Dit als monument aangemerkt gebouw, is door Rendon Voorburg (voorheen: B. Meijer Schilders) al verschillende malen in de verf gezet en waar nodig gerepareerd. Wij kunnen er terecht trots op zijn om zo n apart, typisch Haags gebouw, dat tegen het Haagse Bos aanligt (dichtbij het koninklijk paleis), te mogen onderhouden. Een dergelijk project vraagt iedere keer weer de nodige inventiviteit omdat de bereikbaarheid van alle geveldelen lastig is en het werk met respect voor de rest van het gebouw moet worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend houden we rekening met de bewoners en met de schitterende tuin die om het pand heen is aangelegd. Al deze zaken worden tevoren in goed overleg met de huismeester besproken en afgestemd. Een extra bijzonderheid bij dit pand wordt gevormd door het ooievaarsgezin dat ieder jaar weer terugkeert in haar nest boven op de schoorsteen van het pand. Typisch Haagsch, want de ooievaar maakt ook deel uit van het logo van de stad Den Haag en van ADO Den Haag. Opleidingen Daarnaast volgen diverse medewerkers nog de veiligheidsopleiding die verplicht is in het kader van onze VCA**-certificering. Ook op directieniveau zijn met goed gevolg de VCA-vol opleidingen gevolgd. Als Rendon Onderhoudsgroep willen wij vanzelfsprekend op alle vestigingen beschikken over ervaren en goed opgeleide medewerkers. Onze klanten verlangen dit ook van ons en daarom besteden we veel aandacht aan opleiding van onze medewerkers in nieuwe technieken of aan het bijscholen van nieuwe medewerkers in de technieken die hun collega s al vele jaren in de vingers hebben. Zo hebben pas een aantal medewerkers in Eindhoven cum laude hun certificaat behaald voor het uitvoeren van houtrotreparaties (Repair Care). Op de foto wordt nog druk gewerkt aan de proefstukken die hiervoor werden gemaakt. 6

7 RENDON ARKEL & RENDON ADVIES Zwembad onder stroom? In Sommelsdijk is Rendon Arkel samen met Rendon Advies volop bezig met het aanbrengen van kathodische bescherming bij zwembad De Staver. Zoals iedereen weet, bevat zwemwater veel chloor en dat blijkt voor wapening in betonconstructies vaak tot ernstige roestvorming te kunnen leiden. De zwembadbeheerders komen daar vaak pas laat achter, omdat de betonschade die daarvan het gevolg is, slechts zichtbaar is in de kruipruimte onder de vloer rondom het bad. De beheerder van het zwembad in Sommelsdijk kende het probleem goed en heeft Rendon gevraagd om een ontwerp te maken voor een KB-systeem dat het bad tegen de schadelijke invloed van het chloor zou kunnen beschermen. Bij dit zwembad worden in de goot anodestrips van geactiveerd titanium aangebracht. Tussen deze strippen (die onder water liggen) en de wapening in het beton, wordt een gelijkspanning van ongeveer 2 tot 5 Volt aangebracht. Deze gelijkspanning zorgt ervoor dat de wapening niet meer kan roesten. Om moeilijke vragen over de invloed van dit kleine gelijkstroompje op gebruikers van het bad te voorkomen, worden bewegingssensoren aangebracht. Die zorgen ervoor dat het systeem zichzelf UIT schakelt wanneer er zwemmers in het water zijn. Overigens is er geen enkel bezwaar tegen het zwemmen in water waarin een batterijtje ligt, maar ja, leg dat maar eens uit aan iemand met een pacemaker of met gouden tanden. Nieuwe opdrachten VESTIGING OPDRACHTGEVER PLAATS PROJECT doorlooptijd Rendon Eindhoven ING Real Estate Eindhoven Revitaliseren kantoorgebouwen Beukenlaan 5 maanden Rendon Eindhoven Rijksgebouwendienst Sevenum Buitenschilderwerk PI Ter Peel 3 maanden Rendon Arkel Agis Amersfoort Garage Amersfoort 4 maanden Rendon Arkel Com wonen Rotterdam Schilderwerk en briefkasten 4 maanden Rendon Haarlem Adelbrecht Vastgoed Beheer Amstelveen Bouwkundig onderhoud diverse panden 3 maanden Rendon Haarlem Actys Retail Amstelveen Verhuurbaar maken kantoorpanden 1 maand Rendon Voorburg Haag Wonen Den Haag Hang- en sluitwerk vernieuwen PKVW 2 maanden Rendon Voorburg VvE Mozartlaan Den Haag Planmatig onderhoud 2 maanden Rendon Advies VvE Waalsdorperweg Den Haag Onderzoek gemetselde kopgevels 1 week Rendon Advies VvE Krommedijk Dordrecht Actualisering meerjarenonderhoudsplanning 2 weken 7

8 Wij stellen jullie voor aan Bert van Doorn Naam: Bert van Doorn Vestiging: Rendon Eindhoven Functie: Timmerman/uitvoerder Werkt bij Rendon sinds: 1981 Specialisatie: leermeester timmerwerk Na 27 jaar bij bouwbedrijf Van Eert in Leende te hebben gewerkt was het voor Bert wel even schrikken toen hij hoorde dat ze zouden worden samengevoegd met Schilderwerken Eindhoven. Gelukkig, zo vertelt Bert, stond ik 25 jaar geleden al eens met Huub Brouns bij Philips op de steiger, en dat schept toch een band. Als timmerman/uitvoerder vraag je je toch af of dat wel goed samen gaat met die schilders, maar volgens Bert is dat allemaal reuze goed verlopen. In zijn vrije tijd wandelt Bert graag met zijn vrouw Anita en twee dochters en hanteert hij fanatiek de handboog bij schuttersvereniging Willem Tell in Leende. Hoewel hij deze sport pas 7 jaar beoefent, is Bert met zijn team Nederlands kampioen geworden op de 18 m baan indoor. Ook zet hij zich in om de jeugd in deze sport op te leiden. Volgens Bert is Willem Tell een hechte club waardoor regelmatig grote prijzen worden gewonnen. Hij hoopt dat bij de Rendon Onderhoudsgroep ook net zo n hechte band tussen de verschillende bedrijven ontstaat. Daarbij vindt Bert het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk ook zichzelf moet kunnen blijven. Begrip en respect voor elkaar, aandacht voor kwaliteit in je werk en een goede omgang met onze klanten zijn voor Bert de succesfactoren waar het om draait. Bert schiet daarmee natuurlijk precies in de roos!!! Maar ja, dat kunnen we van een Nederlands kampioen ook niet anders verwachten. Jarig in april: 1-04 Wil Vingerhoets, 1-04 Lisa Navarro, 7-04 Rob Hessen, Hendrik Verhoeven, Oscar Weerman, Hassan el Amrouchi, Ton van der Klooster, Cor Perrier, Erik de Niet, Fred Ceulemans, Jaimy Vons, Harry van de Berg Jarig in mei: 3-05 Peter Nuiten, 4-05 Robert Balde, 4-05 Marco Scholten, 4-05 Arjan Versluis, 8-05 Shanti Kisoen, Dennis van Lingen, Toine Peelen, Jacques Hertroijs, Leo van Zoeren, P. Krul, Kitty van Eert, Marco Veltman, Huub Brouns, Gerard Dame, Dirk Berkhuysen, André Hehemann Jarig in juni: 3-06 Michel van den Bogaart, 3-06 Dirk van Erp, 7-06 Cor Kluijt, 8-06 Henny van Heeswijk, Mark Gladdines, Jaap van der Pol, Willem Raats, Simon Hemelrijk, Bart de Meer, Michael Lucia, Stefan van de Ven, Leen Walker, Arie Toet, Henk van Beek, Leon Heemskerk, Cor Klein, Gerard van der Hak In dienst: Michel Hilligehekken Adjunct directeur, Josh Coenen Loodgieter, Leks van Koppen Boekhouder, Tommy Koenders Loodgieter, Jan Koolhoven Tegelzetter, André Hehemann Commercieel manager, Sanne Castricum Administratief medewerkster, Hassan el Amrouchi Calculator, Arjan Gijsbers Metselaar II Uit dienst: Marco van Etten, Richard Willemse, Ferry van de Lubbe, Roy Felix, Kees Visser Redactiecommissie Peter Nuiten Ada van Reenen Cor Kluijt Ben van der Kruk Kopij inleveren Mail je kopij voor de volgende Inside Rendon voor 28 mei 2009 naar of stuur het naar Rendon Arkel BV, Postbus 39, 4240 CA Arkel, t.a.v. redactie Inside Rendon. Concept en vormgeving Estay advertising agency, Zwijndrecht Drukwerk Leerdam Druk Rendon Onderhoudsgroep Rendon Arkel BV, Vlietskade 1005, 4241 WD Arkel, T , E Rendon Eindhoven BV, Dillenburgstraat 27A, 5652 AM Eindhoven, T , E Rendon Haarlem BV, Emrikweg 11, 2031 BT Haarlem, T , E Rendon Voorburg BV, Prinses Irenelaan 81, 2273 DH Voorburg, T , E Rendon Advies BV, Vlietskade 1007, 4241 WD Arkel, T , E

RENDON RONDOM. Een nieuwe naam, een nieuw magazine VOORWOORD HANS NIJSSEN. RESULTAATGERICHT SCHILDEREN P 06 Monumentaal pand weer strak in de verf

RENDON RONDOM. Een nieuwe naam, een nieuw magazine VOORWOORD HANS NIJSSEN. RESULTAATGERICHT SCHILDEREN P 06 Monumentaal pand weer strak in de verf RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 1, januari 2009 1 RESULTAATGERICHT SCHILDEREN P 06 Monumentaal pand weer strak in de verf INTERVIEW MET KLANT P 08 Samenwerking

Nadere informatie

Vertrekkend directeur Jan Neeft kijkt vooruit

Vertrekkend directeur Jan Neeft kijkt vooruit Vertrekkend directeur Jan Neeft kijkt vooruit Al 30 jaar werk maken van beton Aandacht voor bewonerswelzijn wordt beloond Voordelen voor opdrachtgever door kennisdeling Gebundelde kracht door samenwerking

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Sportfondsen. Optimaal. Jaargang 8, nr. 1 Januari 2012. Succesvol in bezuinigen. Tachtig jaar zwemmen. Investeren rendeert. Zonnepanelen.

Sportfondsen. Optimaal. Jaargang 8, nr. 1 Januari 2012. Succesvol in bezuinigen. Tachtig jaar zwemmen. Investeren rendeert. Zonnepanelen. Sportfondsen Optimaal Jaargang 8, nr. 1 Januari 2012 Succesvol in bezuinigen Tachtig jaar zwemmen Investeren rendeert Zonnepanelen Investeren Colofon Inhoud Sportfondsen Optimaal De Optimaal is een relatiemagazine

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

KOOPMANSKOOP PERSONEELSBLAD JAARGANG 39 JULI 2015

KOOPMANSKOOP PERSONEELSBLAD JAARGANG 39 JULI 2015 KOOPMANSKOOP PERSONEELSBLAD JAARGANG 39 JULI 2015 INHOUD Directie Houden van 3 Redactie Ik ga op reis en ik neem mee 5 Ondernemingsraad Aan het woord: Rob Scheffer 6-7 Kwaliteit / VGM Gehoorbescherming:

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Merijn Kreté: kwaliteit gaat voor groei

Merijn Kreté: kwaliteit gaat voor groei PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 3 SEPTEMBER 2014 VHC Kreko Groep: Merijn Kreté: kwaliteit gaat voor groei Henk Schakenraad: 'Publiek verantwoord ondernemen is de basis' De Jong Zuurmond BV wint aanbesteding

Nadere informatie

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk 17 e jaargang, nummer 02, februari 2014 Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk ondernemend voor ondernemers 1 06-2013

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop themanummer 4, december 2012 verder kijken VISIE Veronique Marks: topwetenschappers zie je niet snel in een klankbordgroep 180 de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor eerste graads wie

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

Nieuw kantoor, betere faciliteiten

Nieuw kantoor, betere faciliteiten CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland bv C ASEWARE Nieuws Nieuw kantoor, betere faciliteiten Een transparant interieur met veel licht en glas Johan Evers (links) en Sicco Ritsema André

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Betonstaalvlechter Luciën van Steenis haalt diploma. Zelfontworpen asfaltzaagtruck: niet meer zagen, maar inregelen

Betonstaalvlechter Luciën van Steenis haalt diploma. Zelfontworpen asfaltzaagtruck: niet meer zagen, maar inregelen bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra Nr. 1 januari 2012 Betonstaalvlechter Luciën van Steenis haalt diploma Zelfontworpen asfaltzaagtruck: niet meer

Nadere informatie

4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld

4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld Deze digitale nieuwsbrief is een publicatie van WPM Offices. Via deze nieuwsbrief informeren wij over ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt en onze projecten en diensten. NOVEMBER 2012 INHOUD Integriteitscodes

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

# 09. Vanwege de complexiteit kozen we voor Kelderman Bouw. Met ons nieuwe bedrijfspand is PENKO klaar voor de toekomst

# 09. Vanwege de complexiteit kozen we voor Kelderman Bouw. Met ons nieuwe bedrijfspand is PENKO klaar voor de toekomst Vanwege de complexiteit kozen we voor Kelderman Bouw Met ons nieuwe bedrijfspand is PENKO klaar voor de toekomst UITGAVE VAN, VASTGOED ONTWIKKELING EN BURGERBOUW TE EDE - 5E JAARGANG - SEPTEMBER 2009 KELDERMAN

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

BLC Groep combineert betrokkenheid met

BLC Groep combineert betrokkenheid met NR. 5 2011 REVUSS BLC Groep combineert betrokkenheid met innovatieve slagkracht Minder mensenhanden aan de band De belangrijkste schakel voor flexibele productie Wij leveren hoogwaardige kwaliteit tegen

Nadere informatie

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland Het draait om mensen Je werkt om te leven, wordt wel gezegd. Omdat de Nederlander gemiddeld veertig uur per week werkt, kan ieders werk maar beter zo leuk,

Nadere informatie

GELDERMALSEN SPECIAL 2013

GELDERMALSEN SPECIAL 2013 GELDERMALSEN Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen SPECIAL 2013 Bijeenkomsten

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol NR. 2 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol BNI: met vertrouwen kun je bouwen Nefkens Noord volop in beweging De (mee)denktank voor het MKB ONLINE

Nadere informatie