Activiteitenoverzicht West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenoverzicht West"

Transcriptie

1 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Activiteitenoverzicht West Voor zelfstandige wijkbewoners Activiteitenoverzicht november 2006

2 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Activiteitenoverzicht West Kijken achter de voordeur Als huishoudelijk werker of vrijwilliger kom je regelmatig bij mensen thuis. Soms zie je misschien dat het niet zo goed gaat. Wat doe je dan? Naar wie ga je toe? Als mantelzorger ben je intensief bezig met de zorg voor een familielid. Soms zou je misschien best een beetje ontlast willen worden. Maar waar kun je terecht voor hulp, advies of ondersteuning? Dit activiteitenoverzicht kan een steuntje in de rug zijn. In het activiteitenoverzicht staat het aanbod van (welzijn), (thuiszorg), het Platform Informele Zorg (vrijwilligers) en het Steunpunt Mantelzorg (mantelzorgers). Zij werken onder leiding van de gemeente Utrecht samen aan de Proeftuin Wmo in de wijk West. De aanleiding voor deze proeftuin is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet heeft als doel dat iedereen, jong en oud, met en zonder beperking langer zelfstandig blijft wonen en dit ook prettig vindt. De insteek van de Proeftuin Wmo is dat huishoudelijk werkers, mantelzorgers en vrijwilligers hun cliënten de weg kunnen wijzen naar welzijns- en vrijwilligersactiviteiten in de wijk. Ook andere organisaties uit de wijk West zijn in het activiteitenoverzicht opgenomen. De adressen vind je op pagina Activiteitenoverzicht november 2006

3 Hoe werkt het? Het activiteitenoverzicht is een hulpmiddel. Als je merkt dat iemand extra ondersteuning kan gebruiken dan kan dit overzicht je helpen om er met hem/haar over te praten. Wil je meer weten over een activiteit, dan kun je contact opnemen met de organisatie die deze aanbiedt (zie pagina 18). Neem in ieder geval ook even contact op met je teamleider, coördinator of contactpersoon als je die hebt. Wat staat er in het activiteitenoverzicht? Het activiteitenoverzicht begint met een overzicht van het aanbod in de wijk West: ü eettafels/maaltijden pagina 4 ü bewegen, sport en spel pagina 5 ü ontmoeting en voorlichting pagina 7 ü diensten al dan niet aan huis pagina 9 ü hulpverlening pagina 10 ü educatie pagina 14 ü recreatie pagina 15 ü kinderen en jongeren pagina 15 Daarna vind je een overzicht met adressen van de locaties waar de activiteiten plaatsvinden. Wil je meer informatie over de activiteiten uit het activiteitenoverzicht? In de lijst op pagina 18 staat waar je dit kunt vinden. Tot slot vind je een aantal veelgestelde vragen. Heel veel succes! 3

4 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Eettafels/maaltijden Samen Eten 55+ Oog in Al Donderdag. Zorgcentrum De Wartburg Eetsoos Vredeskerk Restaurant Hart van Lombok Tijd: uur. Plaats: Dominicuskerk. Soort eten: drie gangen menu. Reserveren: 1 dag van tevoren. Maandag, woensdag en vrijdag. Tijd: uur. Plaats: Zorgcentrum De Wartburg. Reserveren: 1 dag van tevoren. Iedere dinsdag. Tijd: uur. Plaats: Pniëlkerk. Reserveren: 1 dag van tevoren. Plaats: Hart van Lombok. Iedere dag. Tijd: uur. Soort eten: warm eten. Reserveren: week van tevoren. De Wartburg De Wijkplaats Hart van Lombok Woensdag. Tijd: uur. Soort eten: mediterrane eettafel. Reserveren: week van tevoren. Vriesverse maaltijden De Dis Koelverse Maaltijden Iedere dag. Tijd: tussen en uur. Soort eten: broodmaaltijd. Reserveren: niet nodig. Eenmaal per week thuisbezorgd, magnetron/vriezer te koop/huur bij. Keuze uit 90 (internationale) gerechten. Ook diëten. Drie maal per week thuisbezorgd. Keuze uit 21 verschillende gerechten. Magnetron gratis in bruikleen. Stade 4 Activiteitenoverzicht november 2006

5 Bewegen, sport en spel Senioren zwemmen in Den Hommel Aquacentrum Den Hommel. Maandag: uur, uur koffiezwemmen. Dinsdag: uur. Woensdag: uur. Donderdag: uur. Aquacentrum Den Hommel Specifiek op ouderen gerichte begeleiding en dagelijks gym in het water. Bridgen Diverse clubs. Via Klaverjassen en jokeren Diverse clubs. Via Tennissen Tennispark Den Hommel. Sportpark Marco van Basten. Den Hommel Sportpark Marco van Basten Bridge, klaverjas, rummicub, scrabble of bijpraten Seniorensociëteit, Cultureel Centrum Oog in Al. Cultureel Centrum Oog in Al Beweging, zoals linedancing, Dienstencentrum West en andere locaties. yoga, koersbal, gymnastiek, meer bewegen voor ouderen, volksdansen Met U-pas 25% korting. Muziek, zitdansen, koersbal, Dienstencentrum West. biljartclub, meer-bewegenvoor-ouderen, volksdansen, sport en spel Recreatie, zoals kaarten, biljarten en bingo Dienstencentrum. Met U-pas 25% korting. 5

6 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Bewegen, sport en spel Beweging Lessen zoals showdance, conditietraining voor vrouwen, aerobic voor vrou- wen, (power)yoga, zelfverdediging voor vrouwen, Tai Chi. Voor alle leeftijden. Buurthuis Rosa. Bingo Laatste zo. van de maand uur, voor 55+. Dienstencentrum West. Gym voor allochtone vrouwen Voor 45+. Dienstencentrum West. Fitplan Met korting fitnessen in een sportschool. Dames biljarten Elke wo. voor 55+ van uur. Atrium. Mannen biljarten Elke do. voor 55+ van uur. Atrium. Body Sport / fitplan Onder deskundige begeleiding bij een sportschool. Korting met servicepas. 6 Activiteitenoverzicht november 2006

7 Ontmoeting en voorlichting Spreekuur ouderenwerk 55+ Gezond leven en bewegen Inloophuis voor mensen uit de buurt Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor Marokkanen Soos/voorlichting Marokkaanse en Turkse vrouwen Gezellige middag (sjoelen, handwerken, kaarten, praten) Inloopochtend Herderplein Zondagmiddag gezellige bijeenkomst Soos-avond Koffiemiddag Rechtstreeks Voor informatie en advies over wonen, zorg en welzijn. Di uur. Gezondheidscentrum Oog in Al. Voor allochtone vrouwen; in 10 bijeenkomsten geeft een voorlichtster in de eigen taal informatie over gezondheid. Aandacht voor multi-culturaliteit en sociale uitsluiting; dinsdag, woensdag en donderdag. Stichting Moorkop. 45+, Ontmoeting en voorlichting over gezondheid, financiën, wonen, zorg en dergelijke. Dienstencentrum West. Iedere eerste, tweede en derde zondag van de maand, uur. Dienstencentrum West. Inloop voor Turkse en Marokkaanse vrouwen. Vragen kunnen worden gesteld over cursussen, voorlichting, opvoeding, de wijk. Eenmaal per twee weken in Zorgcentum De Wartburg. Gezelligheidsavond voor vrouwen, gezellig praten, spelletjes en af en toe een andere activiteit. Buurthuis Rosa. Ontmoeting, soms koken, regelmatig informatie voor (oudere) Turkse en Marokkaanse vrouwen. Buurthuis Rosa. Rechtstreeks brengt ouderen met elkaar in contact om hun vriendenkring uit te breiden. Ouderen kunnen in de nieuwsbrief een kleintje plaatsen, of via contactbijeenkomsten elkaar ontmoeten. Daarnaast organiseert Rechtstreeks gericht activerend huisbezoek. Via De Wartburg Platform 7

8 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontmoeting en voorlichting Voorlichting voor Nederlandse, Antilliaanse, Arubaanse, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen Voorlichting op gebied van wonen, welzijn, zorg Activiteiten voor specifieke doelgroepen Het Atrium in het Hart van Lombok Ouderenadviseur Voorlichting over voorzieningen, financiële tegemoetkomingen, uitkeringen, sociale verzekeringen etc in het Dienstencentrum. Zie wijkkrant, stadstelevisie, affiches in de wijk. Voor verschillende doelgroepen in de eigen taal. Bijvoorbeeld voor allochtone ouderen en ouderen die niet naar het Dienstencentrum kunnen komen; gezondheidscursussen, bijeenkomsten in eigen taal, activiteiten bij mensen thuis. Conversatiezaal en activiteitenruimte met kleine kaart. Voor 55+ op afspraak op het Dienstencentrum of op huisbezoek (ma, di, wo). Voor Turkse klanten in eigen taal op ma uur. Voor Marokkaanse klanten in eigen taal op wo uur. 8 Activiteitenoverzicht november 2006

9 Diensten (al dan niet aan huis) Administratie aan huis Vrijwilligershulp bij het ordenen van (financiële) administratie voor zelfstandig wonende 55+. Ma./vr. op afspraak. Administratieve service aan Vanuit het Hart van Lombok. Aan deelnemers huis wordt een bijdrage aan de kosten gevraagd. Kledingservice aan huis Vanuit het Hart van Lombok. Klussendienst Vanuit het Hart van Lombok. Kraamfeestbureau Vanuit het Hart van Lombok. Verhuisservice Vanuit het Hart van Lombok. Boodschappenservice Vanuit het Hart van Lombok. Kapper-aan-huis-service Vanuit het Hart van Lombok. Tuinman aan huis Vanuit het Hart van Lombok. Pedicure Vanuit het Hart van Lombok en vanuit het Dienstencentrum West., Ma., di., vr. op afspraak. Voor 55+. Pruikenservice Vanuit het Hart van Lombok. Wasserij Vanuit het Hart van Lombok. Personenalarmering Vanuit het Hart van Lombok. Schoenen aan huis Vanuit het Hart van Lombok. Consultlijn Complexe Vanuit het Hart van Lombok. ouderenzorg Uitvaartzorg-adviseur Vanuit het Hart van Lombok. Grafverzorging Vanuit het Hart van Lombok. Low Vision Service Vanuit het Hart van Lombok. Opticien Vanuit het Hart van Lombok. Tandtechnicus Vanuit het Hart van Lombok. Gehooronderzoek Vanuit het Hart van Lombok. Sieradenservice Vanuit het Hart van Lombok. Dierenzorg Service Vanuit het Hart van Lombok. Trombosedienst Dienstencentrum West; voor 55+ Via ma uur. Telefooncirkels Rode Kruis. Platform Internetcafé Dienstencentrum West; voor 55+ ma./vr uur. 9

10 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hulpverlening Emotionele en praktische hulpverlening Algemeen Maatschappelijk Gratis hulp bij onder andere relatieproblemen, Werk echtscheiding. Wijkinformatiewinkel Gratis hulp bij alle mogelijke financiële zaken (zoals formulieren, brieven, opbellen, hulpverlening in eigen taal en tolkentelefoon). Buddyzorg Midden Nederland Vrijwilligers die emotionele en praktische Platform steun bieden aan iedereen met een ernstige, chronische of levensbedreigende ziekte. Accent in contact tussen buddy en cliënt ligt op steun bij de verwerking van ziekte of aandoening. Door: Buddyzorg/Stade. Individueel huisbezoek bij Door: Humanitas. Platform rouw Lotgenotengespreksgroepen Bij rouw. Platform Door: Humanitas. Vriendschappelijk huisbezoek Vrijwilliger die regelmatig langskomt Platform bij iemand in een isolement of die een moeilijke tijd doormaakt. Door: Humanitas. Sociaal huisbezoek Een gesprek, boodschappen doen, een Platform spelletje, begeleiden bij een uitstapje etc. Door: Rode Kruis. Huisbezoek Bij langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten Platform en hulpbehoevende ouderen. Door: De Zonnebloem. Algemene Hulpdienst/Stade Kortdurende praktische hulp, boodschappen, Platform begeleiding naar arts of ziekenhuis, klusjes thuis, autovervoer. Bezoekdienst dementerende en chronisch zieke ouderen en hun verzorgers Tijdelijke vervanging van mantelzorg; vrijwilligershulp bij langdurige zieke en dementerende ouderen en hun verzorgers. Door: Bezoekdienst/Stade. Platform 10 Activiteitenoverzicht november 2006

11 Steunpunt Mantelzorg Utrecht (Emotioneel) ondersteunen van mantelzorgers, (individuele) belangenbehartiging, informatie en advies, gespreksgroepen/ Steunpunt Mantelzorg lotgenotengroepen, individuele Utrecht/ ondersteuning, nieuwsbrief met nieuwe Stade ontwikkelingen, themabijeenkomsten, organiseren Dag van de Mantelzorg, PGB-voorlichting. Stichting Wegwijs Voornamelijk voor mensen met een Platform psychiatrische achtergrond: ondersteuning bij sociale contacten, deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, ontwikkelen van sociale vaardigheden, bevorderen van zelfredzaamheid, aanbrengen van structuur in de dag, geven van sociaal juridische info, lotgenotencontacten, belangenbehartiging, opleiden van vrijwilligers, rehabilitatieactiviteiten, reïntegratieactiviteiten, mediation. Lotgenotengroep Voor mannen en vrouwen van wie de Platform verlaat verdriet vader of moeder voor hun 20e is overleden. Door: Humanitas. Handjehelpen regio Utrecht Praktische ondersteuning thuis aan Platform (Thuishulpcentrale) kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte en hun eventuele mantelzorgers, door de inzet van vrijwilligers. Voorbeelden hulp: oppas, respijthulp/tijdelijke overname zorg, logeerhulp, pedagogische hulp, speelhulp, vakantiehulp, ondersteuning vrije tijd, er op uit. Vrijwilligers hebben begeleiding en worden geschoold. Activerend huisbezoek Voor 55 plussers die een steuntje nodig hebben om te zoeken naar mogelijkheden om weer met plezier in het leven te staan. Ma. t/m vr. op afspraak. 11

12 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hulpverlening Gezondheidshulpverlening Ondersteuning bij PGB Vanuit het Hart van Lombok. Diabetes en Fit Videohometraining Beter slapen 8 Bijeenkomsten van 1½ uur. Fibromyalgie 8 Bijeenkomsten van 2 uur. Leren masseren 10 Bijeenkomsten van 1½ uur. Leven met dementie 8 Bijeenkomsten van 2 uur. Cursus start meerdere keren per jaar In samenwerking met Altrecht. Luchtiger leven (COPD) 5 Bijeenkomsten van 2 uur. Met mij gaat het goed 12 Bijeenkomsten van 2 uur. Cursus start meerdere keren per jaar / Altrecht In samenwerking met Altrecht. Ontspannen 5 Bijeenkomsten van 1½ uur. Op weg naar de gouden jaren 4 Bijeenkomsten van 2½ uur. Stoppen met roken 9 Bijeenkomsten van 1½ uur. Stichting Thuis Sterven Ondersteuning aan ernstig zieken, die Platform Utrecht thuis willen sterven, en hun naasten. Hospice Stad Utrecht Plaats voor 4 ernstig zieke mensen; Platform logeerruimte voor familie; begeleiding door eigen huisarts. In Balans 4 bijeenkomsten van 2 uur. Als botten en spieren protesteren 3 bijeenkomsten van 2 uur. 12 Activiteitenoverzicht november 2006

13 Hulpverlening Hulpverlening voor zwangere en (jonge) kinderen Zwangerschapscursus 10 Bijeenkomsten van 1 uur. Zwangerschapsyoga 6 Bijeenkomsten van 1 uur. Fit na de bevalling 5 Bijeenkomsten van 1 uur. Babymassage 5 Bijeenkomsten van 2 uur. EHBO aan kinderen 3 Bijeenkomsten van 3 uur. Praten over peuters 5 Bijeenkomsten van 2 uur. Gezond eten voor peuters Workshop, 1 bijeenkomst van 1½ uur. Gratis voor servicepashouders. Eet jezelf gezond Voor basisschoolkinderen met hun ouders. 10 Bijeenkomsten verdeeld in 2 blokken. Gratis voor servicepashouders. Astma, thuis en op school Voor basisschoolkinderen. 6 bijeenkomsten van 1½ uur. Gezond zwanger Workshop over gezonde voeding tijdens de zwangerschap. 1 Bijeenkomst van 1,5 uur. Hulpverlening Hulpverlening bij voeding etc Advies bij voeding en dieet Vanuit het Hart van Lombok. individueel of in groepsverband Workshops Voeding en Lifestyle Losse workshops voor jong en oud met verschillende thema s, zoals: Voeding & Lifestyle; Lekker koken, slanker leven; Weet wat je koopt; Gezonde voeding, gezond ouder worden. Gratis voor servicepashouders. 13

14 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Educatie Nederlandse lessen aan Vrouwen Ontmoetings Project. VOP buitenlandse vrouwen thuis Bibliotheek Lombok Grote letterboeken, cursussen voor senioren (internet bijvoorbeeld), video s en cd-rom over de multiculturele samenleving. Bibliotheek Lombok Bibliotheek Oog in Al Gorte letterboeken, leestafel met tijdschriften, internet mogelijkheid. Bibliotheek Oog in Al Bibliotheek Zorgcentrum Hart van Lombok. Hart van Lombok Educatieve cursussen, zoals Dienstencentrum West/Buurthuis Rosa. Frans, Engels, filosofie, computerles, Spaans Ontwikkeling, zoals internationaal Buurthuis Rosa. koken, naaien, haren knippen Ontwikkeling, zoals fietsles 10 lessen. voor vrouwen, computerhobbyclub, introductie op de computer, typen op de computer, internetten/ en, Nederlandse taal, Arabische alfabetisatie voor vrouwen Buurthuis Rosa. Actief naar Werk West Typen op de computer, Introductie computer, Tekstverwerken Word, Excel, Internetten en en, Oefenen op de computer onder begeleiding, Actief op weg, Hulp bij sollicitatie, Zoeken naar vrijwilligerswerk. Malakkastraat. Tentoonstellingen Zorgcentrum Hart van Lombok. Diverse cursussen en workshops Vanuit Hart van Lombok. 14 Activiteitenoverzicht november 2006

15 Recreatie Creatieve cursussen zoals Dienstencentrum West en andere tekenen/ aquarellen, schilderclub en kaarten borduren locaties. Creatief zoals tekenen Buurthuis Rosa. en schilderen, theater/ vrouwenkoor, cultuurworkshops, zangclub, kalligrafie Activiteitenclubs Hart van Lombok. Recreatieprogramma voor Hart van Lombok. bewoners en wijkbewoners Recreatieprogramma Hart van Lombok. Handwerken, bloemschikken Dienstencentrum West. (Aangepaste) recreatieve Rode Kruis. Platform activiteiten zoals uitstapjes Lazuli (creatieve cursussen) Vanuit het Hart van Lombok. Voor kinderen en jongeren Kinderopvang Peuterspeelzalen Voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Voorscholen Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Spel aan huis Voor ouders van kinderen van 1 tot 4 jaar. Kinder- en speeltuinwerk Diversen. Jongerenwerk Diversen. 15

16 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Adressen van de genoemde locaties in de wijk Locatie Waar Tel nr. Overige informatie Buurthuis Rosa/ Malakkastraat Eventueel kinderopvang voor cursisten. Dienstencentrum West/ Pieter Bothstraat ma, t/m vr. van 9.00 tot uur informatiepunt J.P. Coenhof Ma., di., do., vr. van uur. Zorgcentrum De Wartburg Kennedylaan Voor wijkbewoners met U-pas. Hart van Lombok met J.P. Coenhof Atrium Museum Café Lombok J.P. Coenstraat Wo./za uur, zo uur. Dominicuskerk Palestrinastraat Rheyngaerde H. van Tussenbroeklaan De Wijkplaats J. Camphuysstraat Pniëlkerk Lessinglaan Aquacentrum Kennedylaan Den Hommel. Tennispark Den Hommel Kennedylaan Sportpark Marco van Kanaalweg Basten Seniorensociëteit, Cultureel Händelstraat Centrum Oog in Al Gezondheidscentrum Handelstraat 55A Oog in Al Vrouwen Ontmoetings- Keulsekade Project (VOP) 20bis Bibliotheek Lombok Kanaalstraat 199B Bibliotheek Oog in Al Park Oog in Al Wijkservicecentrum West J.P. Coenhof 260 Ma. t/m vr uur Informatie over gemeentelijke hulp uit de WMO Ma. t/m vr uur 16 Activiteitenoverzicht november 2006

17 Het platform Informele Zorg bestaat uit alle belangrijke vrijwilligersorganisaties in Utrecht die hulp bieden in en om huis. Het platform heeft een meldpunt dat zorgt voor juiste doorverwijzing van de hulpvragers. Bij dit meldpunt kun je ook advies en informatie inwinnen over de aangesloten organisaties. Je kunt natuurlijk ook zelf één van de aangesloten organisaties bellen. Bij het Platform Informele Zorg (tel ) zijn aangesloten: Algemene Hulpdienst/Stade Bezoekdienst dementerende en chronisch zieke ouderen en verzorgers/stade Buddyzorg Midden Nederland/Stade Rechtstreeks/Stade Handjehelpen regio Utrecht Stichting Thuis Sterven Utrecht Stichting Hospice Utrecht Stichting Wegwijs De vijf onderdelen van Stichting Wegwijs zijn: - De Wegwijswinkel - Steungroep Zelfbeschadiging - Vriendendienst Utrecht - Atelier Spat - Familie Buur / Zonnebloem Humanitas afdeling Utrecht-stad, Lek en Weide afdeling/utrecht Rode Kruis Utrecht Midden Steunpunt Mantelzorg Utrecht/Stade Home-Start

18 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Voor meer informatie over de activiteiten Voor de activiteiten van Bij de ouderenadviseur, telefoonnummer Bij de coördinator vrijwilligersactiviteiten, telefoonnummer Bij de sociaal-cultureel werker, telefoon In de Activiteiten- en cursusgids voor 55 plussers in Utrecht West. In de Activiteitengids West. In het boekje Buurthuis Rosa. Activiteiten- en cursusgids voor volwassenen in Utrecht West. Voor de activiteiten van In het overzicht van het Platform Informele Zorg Utrecht het Platform Informele Bij de meldpuntmedewerker van het Platform Informele Zorg Zorg, telefoonnummer , ma. / vr uur. Via de vrijwilligerscentrale, telefoonnummer Bij één van de aangesloten organisaties (zie pagina 18 voor het telefoonnummer). Voor de activiteiten van Bij de teamleider huishoudelijk werk Via telefoonnummer Het aanbod van is grotendeels met korting beschikbaar als men een servicepas heeft. Klantenservice : of via de website Voor de activiteiten van Via het telefoonnummer het Steunpunt Mantelzorg Utrecht 18 Activiteitenoverzicht november 2006

19 Veelgestelde vragen Vrijwilligerswerk doen? Ken je iemand die vrijwilligerswerk wil doen? Bel dan met de Vrijwilligerscentrale Utrecht, , of kijk op Je kunt ook contact opnemen met de coördinator vrijwilligersactiviteiten van, telefoonnummer Mis je iets in het activiteitenoverzicht? Neem dan contact op met jouw contactpersoon! Wellicht bestaat de activiteit nog niet en kunnen organisaties erop in spelen. Staan er fouten in het activiteitenoverzicht? Neem dan contact op met Ien van der Waal-Krijbolder, gemeente Utrecht, Het activiteitenoverzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Aan de datum op de voorkant kun je zien of je een recent exemplaar hebt. 19

20 Het activiteitenoverzicht is een uitgave van de gemeente Utrecht in samenwerking met:,, het Platform Informele Zorg en het Steunpunt Mantelzorg Utrecht. Tekst: Vormgeving: Druk: Oplage: Gemeente Utrecht OPHIS New Impulse PrintPartners Ipskamp 300 stuks Colofon Informatie en reacties: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus GD Utrecht Contactpersoon: Ien van der Waal-Krijbolder Telefoon: Uitgave 3 / november 2006 Platform Informele Zorg Steunpunt Mantelzorg Utrecht

Naarden/Bussum 2012 2013

Naarden/Bussum 2012 2013 Naarden/Bussum 2012 2013 Hulp en advies Vrijwilligerswerk Activiteiten in de buurt Met de programma s van: Naarden: Bellefleur, SCAN en De Schakel Bussum: Laarwijk, De Palmpit, Spieghelwijck, Uit-Wijk

Nadere informatie

3.1.1. RIGOM RIGOM biedt informatie en advies, praktische diensten en cursussen gericht op het behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

3.1.1. RIGOM RIGOM biedt informatie en advies, praktische diensten en cursussen gericht op het behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 3. Welzijn Meedoen en mee blijven doen aan het leven van alledag is belangrijk. De mate waarin men zelf de regie kan voeren over het leven is bepalend voor het welzijn van mensen. Er zijn in het Maasland

Nadere informatie

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Allochtone Ouderenwerk Amersfoort 1 Voorwoord Voor u ligt een informatiegids. Deze gids is gemaakt door Allochtone Ouderenwerk Amersfoort.

Nadere informatie

RIGOM cursussen en activiteiten

RIGOM cursussen en activiteiten RIGOM cursussen en activiteiten Om gezond ouder te worden en te blijven zijn persoonlijke ontwikkeling en beweging onmisbare factoren. RIGOM organiseert in samenwerking met ouderenorganisaties cursussen

Nadere informatie

Westerwolds Seniorenblad

Westerwolds Seniorenblad Westerwolds Seniorenblad Jaargang 15, nr. 3 september 2011 Redactie Westerwolds Seniorenblad Tel. 0599 582460 E-mail: seniorenblad@rzijn.nu U kunt het Westerwolds Seniorenblad ook ontvangen per mail of

Nadere informatie

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7 INHOUDSOPGAVE Welkom... 2 Informatie en Advies... 2 Praktische Diensten... 3 Hulp in en om huis... 3 De maaltijd... 4 Telefooncirkel de cirkel is weer rond... 5 Het Levensboek en Vertelkringen... 5 Maatje...

Nadere informatie

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16 Kansengids 2012 Colofon Dit is een uitgave van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en de Gemeente Utrecht. Samenstelling: Vrijwilligerscentrale Utrecht Opmaak en vormgeving: Avant la lettre Interviews: Tineke

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

welzijnopreceptgouda.nl

welzijnopreceptgouda.nl welzijnopreceptgouda.nl Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Mogelijk kamp je met allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. Je wilt er

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

Ontmoeting en verbinding

Ontmoeting en verbinding Instelling voor welzijnswerk in Hoorn Programma 2014-2015 3 Ontmoeting en verbinding Daar gaan we voor, bij Intermaris. Een fijne buurt is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Samen met Stichting Netwerk

Nadere informatie

FIT & FUN PROGRAMMA DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM

FIT & FUN PROGRAMMA DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM FIT & FUN PROGRAMMA DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM j u l i a u g u s t u s - s e p t e m b e r 2 0 1 5 PROGRAMMA DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM Lekker bewegen, uw geheugen actief houden

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

zomerprogramma inclusief Cursuswijzer 2010-2011 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers

zomerprogramma inclusief Cursuswijzer 2010-2011 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers Cursuswijzer 2010-2011 inclusief zomerprogramma 2010 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers Inhoudsopgave Voorwoord 3 Diensten RIGOM 3 Zomerprogramma RIGOM juli 2010 4 Meer bewegen voor ouderen 6 Fitness

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner.

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner. Seniorenkrant Een informatief kwartaalblad voor de 55+-er december 2009 / jaargang 3 / nummer 1 / oplage 13000 in Leidschendam-Voorburg Ouderenadviseurs in beeld P. 2 Duik in het verleden P. 3-5 Programma

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Aanbod CJG opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Beste CJG-partner, Een belangrijke doelstelling van het Centrum

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Samen leren, samen delen, samen doen

Samen leren, samen delen, samen doen In een groep ontmoet je mensen die hetzelfde meemaken als jij. Je hoeft niets uit te leggen. Samen leren, samen delen, samen doen Cursussen, groepen en voorlichtingen bij U Centraal Administratie Huiselijk

Nadere informatie

Werkvelden SAW niveau 3 en 4

Werkvelden SAW niveau 3 en 4 DC 4 Werkvelden SAW niveau 3 en 4 1 Inleiding In dit thema lees je in welke werkvelden je als sociaal agogisch werker kunt werken. We onderscheiden 6 verschillende werkvelden. Per werkveld vind je de instellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 1 Inhoudsopgave Algemeen pagina 2-4 Servicepunt Senioren Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 Servicepunt Vrijwilligerswerk Algemeen pagina 18 Activiteiten & Diensten pagina

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie