KMarMagazine. Nieuwe taken op Antillen. Traumacursus op hoogte Detainee-opleiding marinepersoneel Extra: Kom over de brug

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KMarMagazine. Nieuwe taken op Antillen. Traumacursus op hoogte Detainee-opleiding marinepersoneel Extra: Kom over de brug"

Transcriptie

1 KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee, Nummer 10, oktober 2010 Nieuwe taken op Antillen Traumacursus op hoogte Detainee-opleiding marinepersoneel Extra: Kom over de brug

2 Inhoud 6-9 Nieuwe taken Caribisch gebied Vanaf zijn Curaçao en St. Maarten nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn na de transitie bijzondere gemeenten die samen het Caribisch Nederland vormen. Voor de KMar betekent dat een uitbreiding van de taken.. 11 Traumacursus BSB In een schuddende helikopter bij iemand een infuus aanleggen. De BSB legt zelfs bij de traumacursus de lat hoog. 12 Detainee-opleiding Personeel van het LOKKMar verzorgt de detaineeopleiding voor marinepersoneel. Daarin wordt marinepersoneel geleerd hoe aan boord van hun schip om te gaan met gevangen genomen piraten Samen sterker Managementconferentie, de Nationale Conferentie Onderofficieren en de komende Wapendag kennen een centraal thema: Kom over de brug!. Wat is er bereikt en hoe ziet de toekomst er uit? En verder 04 KMarkort 13 KMar in de media 18 Personalia 19 Groeten uit 20 Op de valreep KMAR MAGAZINE OKTOBER 2010

3 Van Putten reageert Colofon KMar Magazine is een uitgave van de Afdeling Voorlichting & Communicatie i.o., Staf Commandant Koninklijke Marechaussee Hoofdredactie: Wilfried Goos Kernredactie: Leo de Rooij Redactie: Elvira Starreveld, Fanny Geurts, Eva Stapper, Martijn van de Klok, Benjamin Hol. Telefoon: (070) , MDTN: * Redactieadres: Van Alkemadelaan 85, postbus 90615, 2509 LP Den Haag adres: Vormgeving: Grafische Dienst, Den Haag Fotografie: AVDD e.a. Druk: OBTbv, Den Haag Adreswijzigingen: Wijziging van adresgegevens kunt u niet doorgeven aan de redactie. Deze kunt u zelf wijzigen in PeopleSoft via de Startpagina SelfService en het elektronisch formulier Wijzigen persoonsgegevens. Andere wijzigingen dient u via uw eigen personeelsdienst door te geven. Het volgende nummer van KMar Magazine verschijnt 13 november. De sluitingsdatum voor kopij is 25 oktober. Overname van artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan met toestemming van de redactie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Cover In een strak geregisseerde beveiligingsoperatie heeft de BSB met hulp van de BE Zuid onlangs een waardetransport van de Nederlandsche Bank nv begeleid op de vliegbasis Eindhoven. De BSB voert deze taak sinds 2008 uit. Door de inzet van de KMar is Nederland als producent van briefgeld in staat deze coupures veilig te exporteren. Een van de vele voorbeelden van strategische beveiligings- en bewakingsoperaties door de KMar. Een bijzondere ontmoeting bij een meeting point De datum was enorm belangrijk voor de Nederlandse Antillen, maar ook voor de Koninklijke Marechaussee. Vanaf die dag bestaat het land Antillen niet meer en voeren we op Bonaire, Saba en Sint Eustatius/Statia als deel van Nederland ook onze taken uit, zoals de grensbewaking, de aanpak van mensensmokkel en de politiezorg op de luchthavens. Daarnaast worden we op Saba en Statia ook ingezet in de basispolitiezorg. We blijven Sint Maarten en Curaçao steunen. Voor onze brigadecommandant in het Caribisch gebied lkol Willy Mennen en zijn brigade betekent dit een uitbreiding van voorheen nog geen 50 medewerkers naar nu bijna 150 medewerkers. Een uitdagende klus in een boeiend gebied. Bij het meeting point op de luchthaven van Bonaire vond op 10 oktober een bijzondere ontmoeting plaats. Onder leiding van de heer Nal Merced traden 31 Antilliaanse medewerkers van de immigratiedienst toe tot ons KMar-detachement. Tijdens een plechtige ceremonie kwamen 2 verschillende korpsen met verschillende achtergronden en culturen bij elkaar. We zijn blij met deze bijzondere versterking. Met een vrolijke lach hebben deze collega s mij verteld dat zij ook blij zijn met het toetreden tot ons Wapen. Ik hoop van harte dat deze nieuwe wapenbroeders en -zusters zich snel thuis voelen in onze organisatie. Een andere bijzondere ontmoeting in dit kader vond plaats op 8 oktober in Den Haag bij het Antillenhuis. Voor de laatste keer werd hier de Antilliaanse vlag gestreken door 2 KMar-collega s. Een trompettist van het Trompetterkorps speelde op waardige wijze het Antilliaanse volkslied. De gevolmachtigd minister Marcel van der Plank wilde graag dat wij een eervolle rol speelden bij deze ceremonie, omdat de Antillen altijd konden rekenen op onze steun. Het was voor onze Antilliaanse broeders en zusters een emotionele plechtigheid, ook omdat hun geboorteland nu niet meer bestaat. Kort na het schrijven van deze column treedt het nieuwe kabinet aan. Onze minister van Defensie, de heer Hans Hillen, moet ingrijpende bezuinigingen op de krijgsmacht doorvoeren. Ook krijgen we te maken met de eerste minister en staatssecretaris voor Veiligheid, de heer Ivo Opstelten en de heer Fred Teeven, die verantwoordelijk zijn voor de op te richten nationale politie. Daarnaast speelt de nieuwe minister voor Immigratie en Asiel, de heer Gerd Leers voor ons een belangrijke rol. Onze positie binnen Defensie en onze cruciale taken om de veiligheid van de staat te dienen, staan gelukkig, en terecht, niet ter discussie. De toegevoegde waarde van ons Mobiel Toezicht Veiligheid neemt verder toe. Het kabinet wil harder optreden tegen criminele vreemdelingen. Aan het einde van de vreemdelingenketen zijn wij belast met het verwijderen van vreemdelingen. Dit blijft een gevoelige taak, die we zeer zorgvuldig en humaan uitvoeren, onder onafhankelijk toezicht. We bewaken niet alleen de buitengrenzen van Schengen, maar ook onze eigen moreel-ethische grenzen. Op de Wapendag, die we op 29 oktober vieren, zal ik ingaan op allerlei ontwikkelingen binnen de KMar en in onze omgeving. Op deze dag zal het thema de brug slaan (de verbinding zoeken) van de management- en onderofficiersconferentie opnieuw centraal staan, naast aandacht voor innovatie. Onze secretaris-generaal en korpsbeheerder, de heer Ton Annink, zal die dag een toespraak houden. Tevens zal hij in het volgende nummer van het KMarMagazine de column verzorgen. Ik wens u veel leesplezier, en voor de komende tijd veel arbeidsvreugde en succes. Uw commandant, Luitenant-generaal mr. Dick van Putten Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 23

4 KMarkort Vaststelling identiteit verdachte Op een oktober is de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen van kracht geworden. De wet heeft tot doel de vaststelling van de identiteit van een verdachte of veroordeelde te verbeteren. Wanneer een verdachte is aangehouden op verdenking van een ernstig misdrijf, zal de opsporingsambtenaar vóór aanvang van het verhoor altijd inzage vragen in het identiteitsbewijs en foto s en vingerafdrukken nemen. Bij lichtere delicten wordt standaard alleen een identiteitsbewijs gevraagd; als echter twijfel bestaat over de identiteit van de verdachte, kan de opsporingsambtenaar ook bij een verdenking van lichtere delicten foto s en vingerafdrukken nemen. Op latere momenten in het strafproces wordt de identiteit van de verdachte of veroordeelde gecontroleerd met behulp van de eerder afgenomen vingerafdrukken. De vingerafdrukken gaan zo als het ware als fysiek identiteitsbewijs fungeren. Zijn er nog geen vingerafdrukken, dan wordt de identiteit van de verdachte of veroordeelde bij latere momenten in het strafproces gecontroleerd aan de hand van zijn (papieren) identiteitsbewijs. Een verdachte of veroordeelde is verplicht mee te werken aan de vaststelling van zijn identiteit, maar niet verplicht om vragen te beantwoorden. De personalia, foto s en vingerafdrukken van een verdachte of veroordeelde worden gekoppeld aan een strafrechtsketennummer (SKN). Dit nummer wordt aan een verdachte toegekend op het moment dat zijn identiteit overeenkomstig de systematiek van de nieuwe wet is vastgesteld. Alle organisaties in de strafrechtsketen gebruiken dit nummer als ze informatie over een verdachte of veroordeelde onder elkaar uitwisselen. Voor alle nadere informatie verwijzen we naar intranet onder Basisvoorziening identiteitsvaststelling. Facilitair Bedrijf Defensie Defensie gaat de facilitaire diensten samenvoegen in één organisatie, namelijk het Facilitair Bedrijf Defensie. Alle facilitaire diensten van de defensieonderdelen worden samengevoegd en ondergebracht in een nieuw op te richten organisatie bij het Commando Dienstencentra, Bedrijfsgroep Facility Services. Het uitgangspunt van het Facilitair Bedrijf Defensie is de defensiemedewerker te ontzorgen, zodat deze zich volledig kan richten op het uitoefenen van zijn/haar kerntaak. De defensieonderdelen hebben nu nog facilitaire eenheden in eigen huis, zo ook de KMar. De facilitaire dienstverlening is daarmee afgestemd op de operationele processen van de KMar. Hierdoor is er een groot verschil ontstaan tussen de defensieonderdelen qua organisatie, aansturing en uitvoering. Het was dan ook erg lastig om voor de gehele defensieorganisatie te komen tot één producten- en dienstencatalogus. Na veel overleg is er overeenstemming bereikt over het standaardpakket aan diensten dat het Facilitair Bedrijf Defensie defensiebreed gaat verzorgen. Ook de KMar krijgt te maken met het Facilitair Bedrijf Defensie. Op de locaties Koningin Beatrixkazerne (nu nog door het Haags Facilitair Bedrijf gefaciliteerd), Schiphol en het LOKKMar zal het Facilitair Bedrijf Defensie zijn intrede doen. Dit betekent concreet dat de KMar in beperkte mate de facilitaire dienstverlening gaat overdragen. Districten, brigades en de daaronder ressorterende posten blijven voor hun eigen facilitaire ondersteuning zorgen. De collega s op genoemde locaties zullen binnenkort (vermoedelijk per ) te maken krijgen met het Facilitair Bedrijf Defensie. De collega s in het land zullen voortaan geen zaken meer doen met de Lokale Facilitaire Dienst, maar met het nieuwe Facilitair Bedrijf Defensie. KMAR MAGAZINE OKTOBER 2010

5 Hoe ga je om met agressie? Binnen de KMar wordt tegenwoordig gewerkt met het protocol Omgaan met agressie en geweld tegen KMar-personeel. Hierin staat beschreven welke stappen genomen kunnen worden als een medewerker van de KMar in aanraking is gekomen met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van zijn werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvang, begeleiding, afhandeling en nazorg. Dit zijn allemaal bestaande regelingen, maar door het protocol worden ze samengebracht in een soort van stappenplan. Bij de districten vervullen aanspreekpunten de coördinerende rol in het kader van het protocol. Het uitgangspunt daarbij is dat het protocol geen taken of verantwoordelijkheden vervangt en de specialistische onderdelen van de begeleiding blijven bij de instantie waar ze horen. Het aanspreekpunt houdt de voortgang van de afhandeling bij en begeleidt de KMar-medewerker waar nodig naar de juiste personen. Het eerste jaar zal worden gebruikt om het protocol verder uit te laten kristalliseren. Om die reden is gekozen om in het eerste jaar de incidenten op eenvoudige wijze te registreren. Op deze manier ontstaat een helder beeld van de aard en omvang van agressie en geweld. Daarna wordt bekeken in hoeverre het noodzakelijk is om de registratie te professionaliseren. De registratie en evaluatie van het protocol vindt plaats bij de Sectie Arbo en Milieu. Daar kan ook de melding van een geweldsincident worden gedaan. Beter herkenbaar Om de presentie van de KMar in de samenleving meer uit te dragen worden de overhemden voortaan voorzien van de tekst Koninklijke Marechaussee. Ook jassen en beschermende vesten krijgen op het rugpand met grote letters Koninklijke Marechaussee, voertuigen en andere uitrustingsstukken worden duidelijker voorzien van emblemen en (grotere) teksten Koninklijke Marechaussee. Dit in het kader van een betere herkenbaarheid van het KMar materieel en kleding. De overhemden zullen gedurende het laatste kwartaal van 2010 door het KPU bedrijf worden verzonden naar het huisadres van alle KMar-militairen. Op intranet staat hiervoor een regeling gepubliceerd. Om de oude overhemden ook nog te kunnen gebruiken, kunnen vanaf december bij de Aangewezen Functionarissen losse straatnamen worden afgehaald, die men er zelf volgens een bijgevoegde instructie op kan (laten) naaien. Nieuwe Expeditie De nieuwe aflevering van De Expeditie staat online. De vierde editie van dit digitale KMar-magazine staat geheel in het teken van het onderwerp Veiligheid. In het laatste nummer van De Expeditie vind je de volgende onderwerpen: Politietaak Defensie Wereldwijd inzetbaar Mobiel Toezicht Veiligheid Grensbewaking ME/ BE Onze taken in het Caribisch gebied Themadag hulpofficieren Op dinsdag 2 november 2010 zal de jaarlijkse presentatie van M. Hoekendijk, Officier van Justitie bij het arrondissementsparket te Utrecht, worden gegeven. Deze dag is bedoeld voor alle hulpofficieren van justitie van de KMar. Op het programma staan de laatste actualiteiten en wetenswaardigheden op het gebied van strafrecht en strafvordering. Mike Hoekendijk schreef meerdere boeken op het gebied van strafrecht en strafvordering, waaronder het Zakboek Strafvordering voor de hulpofficier. Dit jaar behelst het programma de laatste actualiteiten en wetenswaardigheden op het gebied van strafrecht en strafvordering. Ook zullen er verbeterpunten en tips worden gegeven. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. De presentatie van 2 november begint om 13:00 uur in de kleine filmzaal van gebouw 39 op het LOKKMar in Apeldoorn. Het programma zal rond 16:00 afgelopen zijn. De Expeditie is alleen te benaderen via internet. Ga naar als je nog geen inlogcode hebt. Iedereen die al een eerdere editie bezocht heeft, ontvangt per een directe inloglink. Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 45

6 Nieuwe taken op de Antillen Nassaublauw onder de tropische zon KMAR MAGAZINE OKTOBER 2010

7 Witte zandstranden, azuurblauwe zee en een heerlijke tropische temperatuur van gemiddeld 27 graden; wat voor de één een ideale vakantiebestemming is, is voor de KMar in het Caribisch gebied de dagelijkse werkelijkheid. De Nederlandse Antillen lijken in niets op Nederland, toch hoorde deze eilandengroep al eeuwenlang bij ons land. Maar daar is op de symbolische datum verandering in gekomen; vanaf die datum bestaat het land Nederlandse Antillen niet meer. Curaçao en St. Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk met een eigen autonomie. Ze hebben daarmee dezelfde positie die Aruba al sinds 1986 bezit. Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn na de transitie bijzondere gemeenten (zogenaamde openbare lichamen ) die rechtstreeks onder Nederland vallen en samen het Caribisch Nederland vormen. Taken bij Het einde van de Nederlandse Antillen betekent niet het einde van anderhalve eeuw KMar-activiteiten in het Caribisch gebied. Integendeel, aldus brigadecommandant Caribisch Gebied luitenant-kolonel Willy Mennen. Naast onze reguliere militaire politietaak, krijgen we er diverse taken op de eilanden van Caribisch Nederland bij. Na zijn we zelfstandig verantwoordelijk voor die taken die onze organisatie ook in Nederland heeft, zoals de bewaking van de grenzen op de luchthavens en de zeegrenzen op de drie eilanden. We zorgen voor het beveiligen en het toezicht op de beveiliging van de luchthavens. Op Caribisch Nederland geldt vanaf 10 oktober 2010 een aantal nieuwe wetten die specifiek op de drie eilanden zijn toegesneden. Zo wordt in artikel 5 van de Veiligheidswet BES aan de Koninklijke Marechaussee een aantal politietaken opgedragen. Grofweg komen de taken overeen met de KMar-taken genoemd in de Politiewet 1993, aangevuld met de politietaken op Saba en St. Eustatius. Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 67

8 Natuurlijk kent luitenant-kolonel Willy Mennen de beelden die in Nederland over het werken bij zijn brigade bestaan. Lekker met een koel drankje in korte broek bij de barbecue genietend van de zon. En dat 365 dagen per jaar. Natuurlijk is het zonnetje lekker, maar we zijn hier niet op vakantie. Je loopt hier niet in korte broek en slippers van de het ene terras naar het andere. We draaien hier gewoon reguliere diensten zonder een tropenrooster. Omdat de eilanden klein zijn, variëren je taken van dag tot dag en soms van uur tot uur. Als generalist kun je hier goed uit de voeten. Zo ben je op de luchthaven bezig met een vals paspoort en het volgende moment patrouilleer je met collega s van de douane op een boot van de Kustwacht in de wateren dicht langs de kust. De volgende dag begint je dienst bij het servicepunt op de luchthaven terwijl je s middags een controle in het kader van het GGCT(Gemeenschappelijke Grenscontrole Team) uitvoert. Extra personeel De taakuitbreiding betekent ook een personeelsuitbreiding van zijn brigade. Naast de 43 vte en die in het kader van het Plan Versterking Nederlandse Antillen aan de brigade zijn toegevoegd, zijn er vanaf 10 oktober 58 vte en bijgekomen: 21 militaire en 37 (lokale) burgerfuncties. Een groot deel van de burgerfuncties word gevuld door personeel van de voormalige immigratiedienst dat samen met de taken over is gekomen van de politie. De nieuwe medewerkers hebben in augustus al een omscholingstraject van twee weken gevolgd, gegeven door twee docenten van het LOKKMar, aoo Leo van der Linden en aoo Gerhard Otten. Daarin werd aandacht besteed aan de KMar als organisatie, integriteit, communicatie, publieksvriendelijk handelen en de nieuwe Wet Toelatingen en Uitzetting die vanaf 10 oktober van kracht is. Teamleider overige taken op Bonaire, eerste luitenant Duco Koolstra: De KMar op Bonaire werkt met twee teams: een team met als taak grensbewaking en een team overige taken. De nieuwe burgercollega s zullen in eerste instantie bij de grensbewaking aan de slag gaan, maar zullen, als ze dat willen, worden opgeleid tot generalist. Zo gaat in december het eerste vijftal al naar de schietopleiding. We zijn blij met de komst van de lokale mensen vanwege onder andere de taal. De nieuwe collega s krijgen door het opbouwen van kennis en ervaring meer doorgroeimogelijkheden terwijl de organisatie hiermee de mensen flexibeler kan inzitten; een win-win situatie voor iedereen. Vlotte overgang Om de overgang naar de nieuwe status van de eilanden goed te laten verlopen, heeft de KMar een kwartiermaker aangesteld. Majoor Willem Messink, die vanaf 15 maart 2010 op Bonaire woont en werkt: Het doel van de kwartiermaker is om op een werkbare, veilige en humane werksituatie voor het nieuwe KMar-personeel op te leveren. Vanaf die datum wordt er verder uitgebouwd naar een optimaal ingerichte en draaiende organisatie. Als motto voor de kwartiermakergroep geldt: Winnen, Binden en Bouwen en daarmee kan ook het reorganisatietraject worden getypeerd. Veel veranderingen zijn in gang gezet maar moeten verder worden afgemaakt. Op de eilanden van Caribisch Nederland zijn vestigingen van de Rijksdienst Caribisch Nederland (het voormalige Regionaal Service Centrum), het centrale servicepunt van de Nederlandse overheid met als coördinator oud-minister Henk Kamp. Willem Messink: Ik werk bij het RCN samen met de kwartiermakers van andere ministeries en organisaties als de IND om de overgang naar de transitie (en wetgeving) voor te bereiden. Er is de afgelopen maanden heel veel werk verzet, maar we zijn er nog niet. Nog niet alle wet- en regelgeving is geregeld, er moeten nog convenanten worden opgesteld en ook op personeelsgebied zijn er nog wel wat open eindjes. Maar ik kijk er zeker met een goed gevoel op terug en dan in het bijzonder naar de contacten met de nieuwe collega s die afkomstig zijn van de immigratiedienst. Ik heb daar onzekerheid en terughoudendheid zien groeien naar enthousiasme en het zijn van een organisatie, één team samen met de KMarcollega s. De positie van een kwartiermaker is niet altijd makkelijk. Ik vergelijk het altijd maar met een bouwvakker die je huis komt verbouwen: je ontvangt hem met open armen, maar na een paar weken zie je hem liever gaan dan komen. KMAR MAGAZINE OKTOBER 2010

9 Teamleider Duco Koolstra brieft nieuwkomer Nal Merced Nieuwkomer Eén van de nieuwkomers bij de KMar is Nal Merced. Hoewel hij pas officieel per overstapte van het Korps Politie Nederlandse Antillen, kent hij de marechaussee al langer. In 2008 volgde hij een gecombineerde opleiding en stage bij de KMar in Nederland voor zijn functie als inspecteur van politie bij de Vreemdelingendienst. Toen door een reorganisatie zijn functie verdween en hij door Willem Messink werd benaderd voor een functie bij de marechaussee, besloot hij over te stappen. Terwijl hij worstelt met het vastmaken van zijn nestelpennen aan zijn nestels, licht hij zijn overstap toe. Ik heb er wel een paar nachten over liggen denken, want het is toch een ingrijpende stap als je al bijna 34 jaar bij de politie zit. Maar als ik eerder wist wat ik nu weet, was ik al veel eerder naar de KMar gegaan. Ik zie dat je bij de marechaussee je eigen toekomst kunt bepalen, de organisatie is veel diverser. Als je studeert en jezelf verbreedt, kun je alle kanten op. Je bepaalt je eigen toekomst terwijl je bij de politie op een gegeven moment tegen je plafond aanzit. Vanaf augustus 2010 draait Nal al mee in zijn functie van Teamleider Grensbewaking. De werksfeer is prima. Ik leer elke dag van de nieuwe collega s. Ook de samenwerking tussen de nieuwe collega s en de KMar-collega s gaat heel soepel. Teamleider Duco Koolstra ziet wel verschillen binnen het nieuwe team: Je merkt dat de nieuwe collega s uit een andere cultuur komen. Zo kijken ze heel erg op tegen de baas, die beslist. Mensen zijn hier niet gewend om bijvoorbeeld ongevraagd hun mening te geven. Wij willen juist dat mensen met ideeën en initiatieven komen. Zij staan op de werkvloer en weten dus als geen ander wat daar eventueel beter kan. Nestels uitgereikt Vanwege de overgang van het immigratiepersoneel van Bonaire, Saba en St. Eusatius naar de KMar, is op op de luchthaven van Bonaire een bijzonder appèl gehouden. Tijdens deze ceremonie heeft de Commissaris van Politie Jan Rooijakker in aanwezigheid van districtscommandant DLBE kolonel Rob Pijning het commando over de immigratiedienst overgedragen aan CKMar. De nieuwe medewerkers, die voor de eerste keer hun KMaruniform droegen, kregen hun nestels uitgereikt door luitenant-generaal van Putten. CKMar sprak tijdens de ceremonie zijn vertrouwen uit dat de KMar na 10 oktober met de nieuwe mix aan mensen, een belangrijke bijdrage kan leveren aan een veilige samenleving. De bewoners van Caribisch Nederland krijgen met de nieuwe status van de eilanden, meer te maken met de KMar. Op straat, in de haven en op de luchthaven is meer nassaublauw, maar alles went. Hoewel Nal Merced: De marechaussee heeft maar één nadeel: al die afkortingen. Echt waar, je wordt er gek van. Net als je denkt dat je ze door hebt, verzinnen ze weer nieuwe. Het zal wel even duren voordat ik daar aan gewend ben. Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 89

10 Een dagje kmarren met... Bureau Verkeersondersteuning van de brigade Politie & Beveiliging op Schiphol werkt ondersteunend aan de afdelingscommandanten met betrekking tot verkeerscontroles. Wachtmeesters 1 Gerard Timmerman (links) en opperwachtmeester Gerard van der Ploeg maken deel uit van dit bureau en fungeren als vraagbaak voor de collega s. In september vond een grootschalige taxicontrole plaats op de luchthaven. Voor de aanvang van de taxicontrole verzamelen we in de briefingruimte. Alle partijen waarmee we samenwerken, komen hier bijeen. De coördinator licht hier het operatiebevel toe aan alle aanwezigen en geeft de aandachtspunten aan. Collega s kunnen tijdens de briefing hun vragen stellen. De taxibuffer nabij de verkeerstoren is ons werkterrein, daar staan alle taxi s opgesteld. Deze grootschalige controle was een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee, Rijksdienst Wegverkeer, KLPD, Belastingdienst en de Inspectie Verkeer & Waterstaat. Zo controleren de KMar, KLPD en IVW de taxibescheiden, controleert de Belastingdienst de rittenstaat en eventuele belaste en onbelaste kilometers en controleert de RDW de technische staat van het voertuig. Hier controleert een KMar-collega de werkmap van de chauffeur. Alle bescheiden worden gecontroleerd: de werkmap, rittenstaat, rijbewijs, vergunningsbewijs en de chauffeurspas. We controleren zowel in uniform als in burger. Een collega in burger zorgt voor het verrassingseffect, chauffeurs leggen dan niet snel de link met een eventuele controle en worden overrompeld. De medewerkers van de Belastingdienst en IVW controleren altijd in burger. KMAR MAGAZINE OKTOBER 2010

11 Trauma-cursus op hoogte Over de plaat nabij de afgelegen bunkers van de voormalige vliegbasis Soesterberg komt een auto aangereden. De cursisten zien de auto naderen en maken zich gereed. Ze doen een laatste controle aan hun uitrusting en kijken wie zich in het voertuig bevindt. Hoofd Opleidingseenheid BSB stapt uit, vergezeld van generaal-majoor Willem van de Water. Ze maken kennis met de deelnemers van de 3e trauma-cursus BSB. Twee harde knallen. Er vallen gewonden. Men maakt zich gereed om een Cougar-helikopter binnen te halen voor medische evacuatie. Aan boord zullen speciale vaardigheden worden geoefend. Generaal en slachtoffers gaan mee de helikopter in en door de cursisten wordt het 1e snelle medische onderzoek op de slachtoffers gedaan. In de helikopter worden de vaardigheden geoefend, variërend van infuusprikken tot intramusculair injecteren. De cursisten prikken elkaar, en ook de generaal biedt zijn arm aan. De druk is hoog. Maar zonder problemen wordt er aan boord van de Cougar doorgewerkt. De veiligheid van iedereen, VIP of niet, staat namelijk voorop. Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 10 11

12 Detainee-opleiding aan marine een succes Sinds mei 2009 verzorgt personeel van de Sector Internationaal Optreden Geweldsbeheersing (SIOG) van het LOKKMar, de detainee-opleiding voor marinepersoneel. Een groep van vier instructeurs van het SIOG, een LO sportinstructeur en een docent gedrag en communicatie leert het marinepersoneel hoe zij om moeten gaan met detainees aan boord van hun schip. Deze detainee-opleiding leert marinepersoneel de gehele procedure omtrent detainees. Dit is noodzakelijk, vanwege de Operation Atlanta. Deze missie richt zich vooral op de bestrijding van piraterij in Oost-Afrika. Bij de opleiding door LOKKMar-personeel komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: vaardigheden, wet en regelgeving, administratieve afhandeling, cases en professioneel gedrag. Het marinepersoneel krijgt verschillende vakken aangeleerd. Bij Professioneel Gedrag wordt geleerd hoe met stress om te gaan en hoe men dit bij collega s kan herkennen, er wordt veel aandacht besteed aan wat professioneel gedrag voor deze taak nu eigenlijk inhoudt en hoe je dat dan gaat vorm geven binnen je eigen taak. Bij Vaardigheden wordt het boeien, fouilleren en begeleiden van detainees aangeleerd. Ook wordt het personeel opgeleid tot het gebruik van de wapenstok. De Wet- en Regelgeving aangaande detainees wordt besproken, net als de Standard Operating Procedures (SOP), de specifieke wetgeving die van toepassing is op de betreffende missie. Om het lesgedeelte in de praktijk toe te passen, zijn er verschillende cases. Ook wordt het team ingezet als informatiebron. Zo moet er een speciale accommodatie worden gecreëerd waar de detainees kunnen worden ondergebracht. De marechaussee collega s adviseren hierin. Meevaren De detainee-opleiding duurt zeven dagen, á acht uur per dag. Het team is al afgereisd naar Den Helder, maar ook naar Canada, Malta en IJsland. Hierbij vaart het team een week met het schip mee. Dit heeft vooral het grote voordeel dat de tijd aan boord flexibeler kan worden ingedeeld. Er is meer tijd om leervragen te beantwoorden en het KMar-team leert het marinepersoneel goed kennen. De term Training on the job komt hier zeer zeker tot zijn recht. Tot nu toe verzorgde het team een opleiding aan personeel van onder andere Hr.Ms. Evertsen, Tromp, Johan de Witt, Amsterdam en De Zeven Provinciën. Cursusleider opperwachtmeester René Nijmeijer ervaart de opleiding telkens weer als een nieuwe uitdaging mede doordat niet één opleiding hetzelfde is. Er geldt wel een basis van de verschillende vakken, maar de omstandigheden aan boord van het ene schip kunnen er voor zorgen dat er net iets anders gehandeld dient te worden dan op een ander schip. Positieve reacties Tot nu toe zijn er minimaal drie teams van vijf schepen opgeleid. Er komen veel positieve reacties vanuit de marine, vooral over de lessen gedrag en communicatie en de LO sport (het boeien en fouilleren van de detainees). Het marinepersoneel moet een omslag maken in het denken van één grote vijand naar detainees, dus verschillende individuen. Dit wordt als lastig ervaren. Het team van SIOG heeft nadat een schip op missie was geweest tot nu toe meerdere positieve reacties gehad over het toepassen van het geleerde in de praktijk. Deze gebeurtenissen worden dan meteen als casus aan nieuw marinepersoneel aangeboden, een goede wisselwerking! KMAR MAGAZINE oktober 2010

13 KMar in de media Uitgebreide landelijke aandacht was er voor de aanhouding van acht militairen op verdenking van aanranding, mishandeling, dwang en vrijheidsberoving van andere militairen. Vier arrestanten zijn leidinggevenden die niet ingrepen bij de misdrijven. De verdachten en slachtoffers zijn allen tussen de 20 en 25 jaar oud. Ze zijn werkzaam bij hetzelfde onderdeel maar de misdrijven werden op diverse locaties gepleegd. Ook landelijke publiciteit was er voor Operatie Poseidon, in verband met de aanhouding van twee mensensmokkelaars op het Griekse eiland Samos. Een Nederlands team hielp de Grieken daar tot 20 oktober met de Europese grensbewaking, die wordt gecoördineerd door Frontex. Daarbij worden intensieve controles uitgevoerd bij de grensstrook rond de noordoostelijke Griekse eilanden. Onder andere het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) en De Telegraaf berichtten de aanhouding van negen mensen op Schiphol in een onderzoek naar mensensmokkel. Bij doorzoekingen van drie woningen en een horecazaak in Amsterdam werden doorgeladen vuurwapens, euro aan contanten en computers in beslag genomen. De Telegraaf besteedde een artikel aan de aanhouding door de KMar van zes militairen op Curaçao. De militairen, tussen de 20 en 27 jaar, worden verdacht van overtreding van de Opiumwet. Vijf van hen hebben inmiddels bekend. De militairen zijn weer op vrije voeten, zo meldde de krant. Dagblad de Limburger en andere regionale media maakten melding van de aanhouding van elf illegalen bij de grensovergang langs de A67 in Venlo. Het gezelschap zat in een touringcar en werd gecontroleerd door de KMar, die een algemene controle hield. De illegalen zijn afkomstig uit Afghanistan, Soedan, Chili, Turkije en Palestina. Het Haarlems Dagblad gaf publiciteit aan het aantreffen door de KMar van vijf verstekelingen zonder geldige reis- en identiteitsdocumenten in IJmuiden, aan boord van een containerschip. Het containerschip is afkomstig uit Ghana, tevens de locatie waar de mannen vermoedelijk aan boord zijn gegaan. Omroep Brabant meldde dat bij een wilde achtervolging waarschuwingsschoten zijn gelost door politie en marechaussee. De politie kreeg een melding van een inbraak in een tankstation aan de Graaf Engelbertlaan in Breda. In Rijsbergen botsten de vluchtende verdachten frontaal op een busje van de Marechaussee, dat deelnam aan de achtervolging. Twee verdachten werden opgepakt, de derde kon ontkomen. Er vielen geen gewonden. Een aantal speciale teams van opsporingsdiensten, waarin ook de KMar participeert, hebben de afgelopen tijd tien mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij drugssmokkel via Schiphol. Dat meldden onder andere het ANP en De Telegraaf. Vijf verdachten werden opgepakt omdat ze zouden hebben geprobeerd cocaïne, amfetamine, marihuana en hasjiesj met vrachtvluchten te vervoeren. Ze zouden de verdovende middelen hebben verstopt in onder meer zakken hondenvoer en bloemen. In een tweede zaak zouden koeriers cocaïne uit Zuid-Amerika naar Nederland hebben geprobeerd te smokkelen. Ook in dit onderzoek werden vijf arrestaties verricht. Landelijke aandacht voor de aanhouding door de marechaussee op Schiphol van een terreurverdachte, op verzoek van de Britse justitie. Het ging om een Britse man van Somalische afkomst die banden zou hebben met de Somalische terroristische organisatie Al Shabaab. Een aantal dagen later is de man door Justitie weer in vrijheid gesteld. De Twentse krant Tubantia meldde de aanhouding van een 28-jarige Albanees op de N35 bij Enschede tijdens een controle van het grensoverschrijdend politieteam. De man had valse reisdocumenten en woonde al jaren illegaal in Duitsland. In Trouw een artikel over de aanhouding van een 36-jarige inwoner van Sittard op verdenking van het smokkelen van tientallen personen vanuit Irak naar Nederland. De man wordt ook verdacht van witwassen en het op grote schaal opkopen van reis- en verblijfdocumenten. Bij doorzoekingen van twee woningen en een winkel in Sittard heeft de Marechaussee enkele paspoorten en andere documenten in beslag genomen. Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 13

14 Special - Kom over de brug Nationale Conferentie Onderofficieren Drieluik conferenties bouwt aan de toekomst Dit jaar zijn voor het eerst de drie jaarlijkse conferenties van de Koninklijke Marechaussee, te weten de Managementconferentie, de Nationale Conferentie Onderofficieren en de Wapendag, aan de hand van één thema georganiseerd. De 196e Wapendag vormt het laatste deel van dit drieluik. Het thema voor deze drie conferenties is: Kom over de brug!. De KMar is in ontwikkeling en bouwt aan de toekomst. Dit vraagt om innovatie, samenwerking en verbindingen leggen. De Ontwikkelagenda slaat een brug naar de toekomst en het is van belang dat wij dit beeld verder concretiseren. Leiderschap, gekoppeld aan de overige drie onderwerpen uit de Ontwikkelagenda stonden daarom centraal tijdens de Managementconferentie en de Nationale Conferentie Onderofficieren. Het gaat hierbij om grensbewaking, bewaken en beveiligen en MTVeiligheid. Doel is om het portefeuillehouderschap scherp weg te zetten, door met z n allen mee te denken en aan de hand van een aantal kernvragen het beeld van de toekomst op de hiervoor genoemde onderwerpen helder te krijgen, wat dit betekent voor het leiderschap en wat het betekent voor de medewerkers. Het fundament van de brug werd gelegd met de Managementconferentie op 27 mei jl. Tijdens deze Managementconferentie, bedoeld voor onder meer commandanten en discticts- en brigadeadjudanten, hebben drie portefeuillehouders generaal Veltman (Grensbewaking), kolonel Oussoren (Bewaken en Beveiligen) en kolonel Molenaar (MTV) met een creatieve, interactieve presentatie kort de stand van zaken met betrekking tot hun portefeuille geschetst, waarna zij een beeld van de toekomst hebben gegeven. In de workshops is meer concreet ingegaan op de hierboven genoemde kernvragen. Dit heeft een aantal concrete voorstellen opgeleverd. U kunt hierna lezen welke dat zijn. Vervolgens kwamen tijdens de Nationale Conferentieonderofficieren, gehouden op 15 september op de Marinekazerne in Amsterdam, opnieuw de vier bovengenoemde onderwerpen aan bod. Met de resultaten van de Managementconferentie als input, werd naar de toekomstbeelden van de verschillende portefeuilles gekeken vanuit het perspectief van de medewerker. De architecten van de brug hebben hen expliciet gevraagd mee te denken vanuit hun praktische kennis en expertise én mede vanuit hun rol en positie als onderofficier. De portefeuillehouder Leiderschap (kolonel Dirkzwager) had gedurende deze dag een prominente rol. Ook deze conferentie heeft een aantal nuttige inzichten opgeleverd. Ook tijd voor ludieke activiteiten (Foto s: ow Natasja van Straten) Tijdens de Wapendag zullen de vier portefeuillehouders aangeven wat de conferenties hebben opgeleverd, welke acties of verbeteringen zij zullen inzetten óf al hebben doorgevoerd. Dan zal duidelijk worden hoe ver de bouw van de brug is gevorderd en wat er wellicht nog nodig is KMAR MAGAZINE OKTOBER 2010

15 Special - Kom over de brug Reacties deelnemers Portefeuillehouder MTV Hans Molenaar In het Mobiel Toezicht Veiligheid zijn vele enthousiaste collega s binnen de KMar actief. Niet alleen langs de binnengrenzen met België en Duitsland, maar ook op de luchthavens en in de havens. Niet alleen hierom, maar ook vanwege het feit dat wij nauw samenwerken met onze nationale en internationale ketenpartners is een portefeuillehouder belast met de ontwikkelingen binnen dit taakveld. De bijdrage van de KMar op dit vlak voor de veiligheid in de samenleving is niet gering; daarbij moeten we ons allen bewust zijn van de kansen die er nog liggen. Tijdens de NCO heb ik de gelegenheid gekregen, om dit belang nog eens te benadrukken. Bovendien heb ik weer veel (innovatieve) ideeën en verbetervoorstellen ontvangen. Het is mijn streven om op de Wapendag een aantal van deze ideeën te presenteren en - als het ook maar enigszins mogelijk is - het daadwerkelijk uitvoeren hiervan bekend te stellen. Wnd teamleider Patrick Doormaal, brigade Scheldestromen Het was voor mij de eerste keer dat ik aanwezig was bij de Management Conferentie, andere jaren was ik altijd aanwezig op de onderofficiersconferentie, zegt Patrick Doormaal, waarnemend teamleider van de brigade Scheldestromen. Ik vond het een aangename bijeenkomst, laagdrempelig en vragen stond vrij. Wat mij opviel was de openheid en daarnaast had ik het gevoel dat er naar iedereen werd geluisterd. Ook de pijlers waren goed gekozen. Ben benieuwd hoe de portefeuillehouder verder gaat met de onderwerpen die hem aangereikt zijn. Terugkoppeling en communicatie zijn daarin erg belangrijk. De eerste indruk is in ieder geval positief. Wmr-1 Rajiv Chotkan, Brigade Zuid-Holland Op onze brigade voeren we onder andere grensbewaking uit. Op de onderofficiersconferentie heb ik zelf samen met collega s workshops over het onderwerp De Beste Grensbewaker begeleid. In de workshop wilden we onze mensen zelf hun hersens laten gebruiken. Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden en vast ook effectievere wegen. De workshop heeft een aantal goede ideeën opgeleverd, bijvoorbeeld e-learning en bijscholing. Tegen iedereen die hier niet bij was, zou ik willen zeggen dat je echt eens een onderofficiersconferentie moet meemaken. Het gaat over het beleid en de toekomst van de organisatie. Dat moet je meenemen naar de brigade, je moet weten waar de marechaussee voor staat. wmr Esther Klein Goldewijk, Brigade Oostgrens-Midden De onderofficiersconferentie was leuk, met een ontspannen sfeer. Ik heb de workshop over Mobiel Toezicht Veiligheid gevolgd. Die werd superinteressant. Er zijn toch dingen waar mensen tegenaan lopen, van die dingen waar je van denkt: Als ik daar eens iets van zou kunnen zeggen... Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat we creatief zijn om ervaring op de brigades te behouden. En op zo n conferentie breng je elkaar ook op ideeën. Ik heb ook het idee dat de portefeuillehouders daar voor openstaan. Het is belangrijk dat je meepraat, dan weet men wat er leeft. Ik was er vorige jaren ook bij en met de resultaten is toen ook echt iets gedaan. Opperwachtmeester William Wolfkamp, senior opleider Dagen als de Managementconferentie, de NCO en de Wapendag kunnen zeker interessant en nuttig zijn. Ik vraag me af, waar gaat het over en wat vloeit eruit voort, kunnen we er wat mee? De betrokkenheid bij dit soort vragen om me heen is niet groot. Ik weet niet of dit te maken heeft met een stuk betrokkenheid over het werk, of dat men gewoon druk bezig is om het eigen wereldje op de rit te houden. Er moeten immers nog steeds verbalen worden geschreven of lessen worden gegeven. Mijn advies aan de portefeuillehouder (Leiderschap) is: Coachen! Ik zie veel om me heen dat de leiders nog onbekend zijn met situationeel leiderschap. Ook is men niet bekend met de ontwikkelniveaus waar de medewerker in zit. Hoe gaat een leider daarmee om? Het is jammer dat niet iedereen daar nog van op de hoogte is, net als de competenties van de medewerkers. De leiders zijn er om de medewerkers beter te laten worden en niet andersom. Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 14 15

16 Special - Kom over de brug Portefeuillehouder Grensbewaking Rob Veltman De conferenties hebben mij bevestigd in de richting die we met de portefeuille zijn ingeslagen en hebben me nieuwe ideeën gegeven. In de Managementconferentie werd nagedacht over wát moet verbeteren om de beste grensbewaker van Europa te zijn. Volgens de officieren is dat vooral het verbeteren van de kwaliteit door collegiale audits en een kwaliteitsmanagementsysteem, opleidingen en e-learning en (zelf-)leiderschap. Reacties deelnemers Aoo Johan van den Bosch, sectoradjudant De managementconferentie en de NCO zijn natuurlijk nooit weg. Ik vind dat dit een hoog reünie gehalte heeft, maar helaas is de opbrengst af en toe mager. Ik ben ook benieuwd wat er op de Wapendag terugkomt met betrekking tot Een brug bouwen. De Wapendag heeft natuurlijk een speciale betekenis. De verjaardag van de KMar en het herdenken van collega s die ons zijn ontvallen. Mijn advies aan de portefeuillehouder (Leiderschap) is om te investeren in zelfleiderschap en daar zo vroeg mogelijk al mee te beginnen. Ik zou dit al laten terugkomen in de initiële opleiding. In de NCO dachten de onderofficieren actief na over hóe die punten opgepakt moeten worden. Er kwamen vele goede suggesties, onder meer voor stages, opleidingen en een (digitale) vraagbaak. Ook hier steunden de deelnemers de voorstellen voor de collegiale audits en het kwaliteitsmanagementsysteem. Na de MC ben ik aan de slag gegaan. Zo ben ik in overleg met C-LOKKMar over verbetering van opleidingen en BPV-stages. Ook heb ik het MT medewerking gevraagd (en gekregen) voor het verbeteren van de kwaliteit. Op de brigades zullen snel initiatieven ervaren worden. Zo beginnen we al eind oktober met audits door collega s op elkaars brigades, om te zien wat we van elkaar kunnen leren. Ook zijn we al met collega s aan het kijken hoe we invulling geven aan het kwaliteitsmanagementsysteem, waarin kennis en ervaring worden gekoppeld aan niveaus en medewerkers worden uitgedaagd zichzelf te bekwamen voor hogere niveaus. KMAR MAGAZINE OKTOBER 2010

17 Special - Kom over de brug In open dialoog over de brug Wapenadjudant Ed Schuur kijkt met een tevreden en goed gevoel terug op de Nationale Onderofficiers Conferentie 2010 met als centraal thema: Kom over de brug. Een centraal thema dat als rode draad de drie verschillende conferenties met elkaar verbindt, te weten Managementconferentie, NCO en de Wapendag op 29 oktober Ed Schuur: Vroeg in de ochtend werd al duidelijk dat de opkomst dit jaar groot was. Een reünie op zich, blije gezichten van herkenning, ontelbare handen werden geschud. Maar vooral de wijze waarop officieren en onderofficieren in een ongedwongen sfeer met elkaar communiceerden, de verbinding zochten, kenmerkte deze dag. Ook de aanwezigheid van een behoorlijk aantal eerste teamleiders was erg positief. En personeel van de centrale P&O diensten zochten in de verschillende pauzes de verbinding met de deelnemers. Na het welkomstwoord door de dagvoorzitter, dhr. Peter van de Geer, mocht ik de conferentie openen. In een welgemeend pleidooi werd de rol en positie van de onderofficier in relatie tot het centrale thema Kom over de brug, vanuit de vier speerpunten van de ontwikkelagenda, nader uitgelegd. De deelnemers werden opgeroepen om zelf hun rol te pakken, leiderschap te tonen én de (persoonlijke) verbinding te zoeken. Om zelf ook de aansluiting te behouden met alle veranderingen, de verbindende handreiking van CKMar en de portefeuillehouders te pakken om zo te helpen de brug naar de toekomst te bouwen terwijl wij er gezamenlijk overheen gaan. Vervolgens deelde CKMar in een open dialoog met de deelnemers zijn visie over de toekomst van de Koninklijke Marechaussee en de rol en positie van de onderofficier daarin. Ruim samengevat luidden de uitkomsten van de vier portefeuilles: Beste grensbewaker van Europa Meer naamsbekendheid aan het operationele Platform Luchtvaart. Vanuit de medewerker: beter muteren, een betere houding, elkaar motiveren en beter samenwerken. Vanuit de leidinggevende en portefeuillehouder: Meer tools om ervaring te krijgen en te behouden, meer uren Grensbewaking tijdens de initiële opleidingen en beschikbare vervolgopleidingen, meer operationele noodzakelijke tools (IGO) zoals handhelds. Mobiel Toezicht Veiligheid Het MTV moet meer uitstraling krijgen, zowel intern als extern. Vanuit de medewerker/leidinggevende: actieve input naar elkaar, motiveren, open staan voor veranderingen. Vanuit leidinggevende of portefeuillehouder: meer vertrouwen in de werkvloer, leidinggevende moet toegankelijker zijn, aanjager van het proces zijn en vaker op de werkvloer komen. Bewaken en beveiligen Het zijn van dé beveiligings- en bewakingsautoriteit van Nederland, sterkere profileringmogelijkheden door verdere innovatie. Vanuit leidinggevende of portefeuillehouder: Meer doorgroeimogelijkheden, flexibiliteit binnen dit taakveld, bewaak je unieke positie als organisatie. Leiderschap (met lef ) Leiderschap met lef, met de kernwaarden verbinden en dienen. Vanuit de medewerker: stoppen met er niet meer van te zijn, maar eigenaarschap en samen de verantwoording nemen, ontwikkelen van de competentie inter-persoonlijke sensitiviteit, het ontwikkelen van de andere medewerkers/coaching, de roulatiesnelheid van leidinggevenden verlagen. Na de workshops kregen verschillende collega s de mogelijkheid de uitkomsten te verwoorden, die vervolgens met de zaal werden besproken. We kunnen terug kijken op een geweldige dag met goede resultaten, die daardoor een goed uitgangspunt biedt voor zowel de Wapendag als de toekomst van de KMar en haar medewerkers. Toekomstbeeld Na de wolact waarbij iedereen op een interactieve manier de verbinding kon zoeken, presenteerden de vier portefeuillehouders hun toekomstbeeld, waarna de deelnemers uiteen gingen in de verschillende workshops. In een open en veilige omgeving werd van gedachten gewisseld over deze toekomstbeelden en de praktische invulling daarvan. Ook het Managementteam KMar nam hieraan deel, wat als erg positief werd ervaren. Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 16 17

18 Mensen Bevorderd (militair) Luitenant kolonel R.W. van der Star (Staf CKMar) Majoor M. Fernandez Ter Stege (West) Kapitein J. van Kuik (Staf CKMar), E. Slok (West), C. Zwemmer (LOKKMar) Eerste luitenant E.C.T.W. Hoek (Zuid), M.C. Koeman (West), H.M. Luijk (West), L.H.M. Reneerkens (Schiphol) Adjudant-onderofficier R.E. Boeijen (Schiphol), W.L. Elgers (West), A.O. Germes (Noord-Oost), J.A.M. van Gool (Zuid), P.W.A. Kling (West), J.A.W. Mommertz (Zuid), C. Spaans (West), R.F. van Stoltz (Schiphol), T.P.M. Verdonk (DCIOD), J. Verheijen (LOKKMar), L.A.J. van Vliet (Zuid), A.W.M. Wuijts (Zuid) Opperwachtmeester R.J.H. Bruijns (West), R.D. Cossee (Noord-Oost), B.W. ten Hagen (DLBE), R.C.F. Kamps (DLBE), D.C. van Pelt (West) Wachtmeester der eerste klasse A.N.R. Breg (West), J. Sijtzel (DLBE), S.J.M. van Zwam (Schiphol) Marechaussee der eerste klasse J.M.A. Baakman (West), S. Engelbertink (Noord-Oost), T. de Graaf (West), M. van Gulik (West), J. van der Rijk (West), L.J.C. Weel (West), E.H.M. Zeeman (West) Marechaussee der tweede klasse A.B. Bruijnooge (Zuid), G.Y.P. van der Heijden (Zuid) Dienst verlaten (militair) Kapitein W. Hogenbirk (Schiphol), J.F. Lem (VERT KMAR JFC NORTH), A.J. van der Schans (Zuid), G. Verhulst (LOKKMar) Opperwachtmeester P.J. Vermaire (DLBE) Wachtmeester der eerste klasse R.G.H. van der Bergh (Zuid), J.M. Buitenhuis (Schiphol), J.J.E. Gans (Noord-Oost), W.J. Goessen (Schiphol), M. Ravenhorst (DLBE), M. Tilders (Staf CKMar) Wachtmeester J.H.A. Roelans (Zuid), A.P.W. van der Werff (Noord-Oost) Marechaussee der eerste klasse P.J. van de Haar (Noord-Oost), C.A. van Beek (LOKKMar), T.R. Bijster (LOKKMar), D.L.J. van Duijn (West), A. Geertsma (Noord-Oost), R. Leconte (DLBE), K. Mol (Schiphol) Marechaussee der tweede klasse J. Poortman (LOKKMar) Marechaussee der derde klasse S.V. Paulina (LOKKMar) Marechaussee der vierde klasse M. Wensveen (LOKKMar) Dienst verlaten (burger) Schaal 10 G.A. Kanters (Staf CKMar), E. van der Linden (Staf CKMar) Schaal 8 M.M.W. Alli (Staf CKMar) Schaal 4 N.J. Tjon Affo (Schiphol) De gegevens zijn onttrokken aan Peoplesoft. Indien een mutatie niet correct is dient u contact op te nemen met uw eigen P-dienst. KMAR MAGAZINE oktober 2010

19 De Groeten uit... De Groeten uit... Kiev (Oekraïne) Kenia Jambo/Salaam aleikum Jambo/ Salaam aleikum, oftewel hallo collega s, Sinds begin juni ben ik vanuit Defensie als politieadviseur uitgezonden naar Kenia. Binnen het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) lever ik ondersteuning aan het Counter-Piracy Program (CPP). Kort gezegd levert het programma doelgerichte ondersteuning aan diverse landen in de Hoorn van Afrika die overeenkwamen piraterij op een efficiënte en humane manier te bestrijden. Vanuit mijn rol adviseer ik het politieapparaat en, als bijproduct, versterk ik de informatiepositie van Nederland bij de antipiraterij-activiteiten. Ik heb voor UNODC contact gelegd met onder andere de vertegenwoordigers van Somaliland en Puntland voor de repatriëring van niet vervolgde verdachten van piraterij uit de Seychellen en de Malediven. Somaliland is een zelf uitgeroepen land, eigenlijk onderdeel van Somalië, en Puntland een regio in het Noord-Oosten van Somalië. Ook heb ik tijdens de verkiezingen in Somaliland een monitorrol gehad waarbij ik heb gekeken hoe de lokale politie acteerde. Inmiddels zit ook de 1ste regionale learning exchange erop. Voor ongeveer 30 rechercheurs uit vijf verschillende landen in de regio (Seychellen, Kenia, Tanzania, Malediven en Mauritius) hebben we een cursus gedraaid om hen de basisbeginselen van het recherchewerk bij te brengen. Tja, en nu is het piraterij-seizoen weer volop begonnen. Met het draaien van de wind is de moesson in deze regio voorbij en dat kun je merken. Zo heeft de Hr. Ms. Amsterdam eind september een interventie voor de kust van Somalië gedaan. Hierbij heeft de bemanning twee whalers (grote motorboten) en handvuurwapens vernietigd. Daarnaast hebben de marines van Spanje, Italië en de Verenigde Staten al succesvolle interventies gedaan tijdens aanvallen van piraten. Inmiddels zijn de eerste piraten van het seizoen overgedragen aan de Keniaanse autoriteiten. In de Nederlandse media zullen jullie hier ook vast wel over gehoord hebben. Mijn uitzending duurt nog tot het einde van dit jaar, waarna ik word afgelost door onze collega Paul Vos. Hij zal mijn werkzaamheden voor het tweede half jaar hier in Kenia overnemen. Groet, Lkol Bart Hulsbosch Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 19

20 ...op de valreep Bikedag Onlangs werd voor de zesde keer de landelijke Politie Bikedag gehouden. Deze keer werd die door de politieregio Midden-West Brabant georganiseerd. Vier collega s van P&B Schiphol, Marcel Bos, Jacco Wijnen, Jouke Hoogterp en Renaldo Ishaak grepen de kans aan om hierbij aanwezig te zijn. Chef Biketeam P&B Schiphol eerste luitenant Pascal Wolff: Dit was een mooie gelegenheid om met de KMar Schiphol in het algemeen en de P&B in het bijzonder naar buiten te treden als een sportieve politieorganisatie! Bezoek voor Bereden Ere-escorte De marechaussee is weer volop actief geweest tijdens het ceremonieel op en rond Prinsjesdag. Het Bereden Ere-escorte trok tijdens het vooroefenen op het Lange Voorhout in Den Haag al veel belangstelling. De ruiters en hun paarden kregen bezoek van zo n vijftig gehandicapte kinderen en hun begeleiders van de Madurodam Manege, die op uitnodiging van de Gouverneur der Residentie, luitenant-generaal Dick van Putten, de hele dag te gast waren. In de ochtend bezochten ze de stallen bij Duindigt en s middags was bij de demonstratie op het Lange Voorhout een speciale plaats ingeruimd voor de eregasten op de tribunes. Filmset voor Gooische Vrouwen Zaterdag 25 september was de brigade Grensbewaking op Schiphol voor even filmset van de Gooische Vrouwen. De nieuwe film die in de loop van volgend jaar in première gaat, bevat een aantal scènes dat op de luchthaven Schiphol is opgenomen. In twee scènes van de film komt de paspoortcontrole van de brigade Grensbewaking ruimschoots aan bod. De collega s Inneke van der Veen en Erwin Rasterhoff hebben ieder een rolletje als grensbewaker mogen spelen in de nieuwe film. Na de opnames was er nog even tijd voor een leuke groepsfoto met de gehele cast van Gooische Vrouwen die bijzonder tevreden was over de samenwerking met de collega s.

KMarMagazine. Bijstand op hoog niveau. BSTC ontwikkelt door. Geheim wapen voor concentratiebehoud

KMarMagazine. Bijstand op hoog niveau. BSTC ontwikkelt door. Geheim wapen voor concentratiebehoud KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee Nummer 4, april 2012 Bijstand op hoog niveau BSTC ontwikkelt door Geheim wapen voor concentratiebehoud Inhoud Van Putten reageert 6-9 Mindfulness

Nadere informatie

BE scoort internationaal. Wapendag: Doorpakken! Volg het geld Schengen-evaluatie

BE scoort internationaal. Wapendag: Doorpakken! Volg het geld Schengen-evaluatie Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee NUMMER 11 november 2009 BE scoort internationaal Wapendag: Doorpakken! Volg het geld Schengen-evaluatie coverstory 06 BE oefent internationaal INHOUD

Nadere informatie

Wet Politiegegevens Regisseer je eigen loopbaan Retourtje Bagdad Simulatie ideaal leermiddel

Wet Politiegegevens Regisseer je eigen loopbaan Retourtje Bagdad Simulatie ideaal leermiddel Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee NUMMER 6 juni 2010 Wet Politiegegevens Regisseer je eigen loopbaan Retourtje Bagdad Simulatie ideaal leermiddel coverstory 06 Wet Politiegegevens INHOUD

Nadere informatie

Politiedienst in de arctic

Politiedienst in de arctic Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee NUMMER 3 maart 2009 Politiedienst in de arctic Rapport Vliegenthart Police Mentoring Teams Ondervraging: IGO coverstory 06 Politiedienst boven de Poolcirkel

Nadere informatie

KMarMagazine. Kunduz: een terugblik. Strijd tegen kinderontvoering. Open dagen Defensie rustig verlopen

KMarMagazine. Kunduz: een terugblik. Strijd tegen kinderontvoering. Open dagen Defensie rustig verlopen KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee Nummer 7, juli 2013 Kunduz: een terugblik Strijd tegen kinderontvoering Open dagen Defensie rustig verlopen Inhoud Leijtens reageert 6-11 Missie

Nadere informatie

nummer 3 13e jaargang juni 2012 Marechaussee Contact Stichting Marechaussee Contact

nummer 3 13e jaargang juni 2012 Marechaussee Contact Stichting Marechaussee Contact 13e jaargang juni 2012 Marechaussee Contact Stichting Marechaussee Contact SMC colofon inhoud Marechaussee Contact is een uitgave van Stichting Marechaussee Contact en verschijnt zes keer per jaar. De

Nadere informatie

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 >

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Pakkend Nieuws Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Belastingdienst maakt vuist tegen misdaad en misbruik Peter Veld probeert de mazen in het systeem

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Racen door Afrika voor goed doel Hoe veilig is defensie? Colofon: Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Uitgave: Alle Hens

Nadere informatie

nummer 6 14e jaargang december 2013 Marechaussee Contact Stichting Marechaussee Contact

nummer 6 14e jaargang december 2013 Marechaussee Contact Stichting Marechaussee Contact 14e jaargang december 2013 Marechaussee Contact Stichting Marechaussee Contact SMC colofon inhoud Marechaussee Contact is een uitgave van Stichting Marechaussee Contact en verschijnt zes keer per jaar.

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Januari 2004 - Nr 1. Op bezoek bij het hoofd NIC in Sarajevo

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Januari 2004 - Nr 1. Op bezoek bij het hoofd NIC in Sarajevo INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Januari 2004 - Nr 1 Op bezoek bij het hoofd NIC in Sarajevo colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer Nummer 10 9 maart 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 4-5 Wervingsresultaten door goede samenwerking beter Pagina 6 Marechaussee krijgt brigadecommandant nieuwe stijl Pagina

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar...

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar... INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8 Geen woorden maar... beelden colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Landmacht. Ridder Marco Kroon: Ga uit van je eigen karakter. Diemaco nieuwe stijl. CoLua is springlevend. De groepscommandant aan het woord

Landmacht. Ridder Marco Kroon: Ga uit van je eigen karakter. Diemaco nieuwe stijl. CoLua is springlevend. De groepscommandant aan het woord Landmacht Diemaco nieuwe stijl CoLua is springlevend De groepscommandant aan het woord Waar genomen Naam: sergeant der eerste klasse Bastiaan Peek Functie: muzikant (bastuba) Onderdeel: Fanfarekorps Koninklijke

Nadere informatie

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007 Vakkundig schakelen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Vakkundig schakelen 5 Winter 7 Een zelfstandig begin in Nederland 8 Veilige omgeving 10 Lente 13 Capaciteit als uitdaging 14 Snel voorbereid op een grote

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Voorwoord. De speurders van de Rijksrecherche Financieel rechercheurs van de Rijksrecherche: patners in opsporing van fraude en witwassen. p.

Voorwoord. De speurders van de Rijksrecherche Financieel rechercheurs van de Rijksrecherche: patners in opsporing van fraude en witwassen. p. Pakkend Nieuws Financieel rechercheren doe je zo Luisteren, logisch nadenken en goed kijken. Financieel rechercheur Ferdinand van den Eerenbeemt vertelt over zijn vak. p.5 > Samen beslag leggen Deze zomer

Nadere informatie

INGELICHT. MIVD-missie in Afghanistan ten einde. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst September 2003 - Nr 5

INGELICHT. MIVD-missie in Afghanistan ten einde. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst September 2003 - Nr 5 3232 Ingelicht 5.qxd 12-09-2003 08:42 Pagina 1 INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst September 2003 - Nr 5 MIVD-missie in Afghanistan ten einde 3232 Ingelicht

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Marineschepen schieten met scherp Kikkers koelbloedig in ijzige kou Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Colofon: Uitgave: Alle

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

Natte verkenning. piratengroep ontdekt. De Lynx boordhelikopter van de Tromp stopte met waarschuwingsschoten

Natte verkenning. piratengroep ontdekt. De Lynx boordhelikopter van de Tromp stopte met waarschuwingsschoten D e f e n s i e k r a n t N u m m e r 1 0 1 8 m a a r t 2 0 1 0 2 Staatssecretaris bezoekt vliegbasis Volkel 3 MTV op de Rijn is geen water naar de zee dragen Natte verkenning 4 Militaire Ruitersportvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Grenzen vallen weg: politieleiders vertellen

Grenzen vallen weg: politieleiders vertellen Grenzen vallen weg: politieleiders vertellen 1 Internationaal carrièreperspectief TOP-POINT ERVARINGEN 4 Ineke Stam Internationalisering moet aandachtspunt zijn van leiding nationale politie 62 Ronald

Nadere informatie

Krijgt het LIV een vierde partner?

Krijgt het LIV een vierde partner? Het aantal voertuigdiefstallen blijft stabiel, maar meer auto s blijven weg. Krijgt het LIV een vierde partner? Interview Erik Kwintenberg Handhavingsregisseur bij de Belastingdienst Hoe toeval leidt tot

Nadere informatie

Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap

Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap Jaarverslag Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit 2011 POLITIEACADEMIE PA 2 Inhoud Voorwoord 5 Hoofdstuk 6 Landelijk Netwerk Beleidsmedewerkers Diversiteit

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Pijler. Grebbeberg Masters voor herhaling vatbaar. Het Nieuwe Werken: de stand van zaken. Nummer 9 - november 2013

Pijler. Grebbeberg Masters voor herhaling vatbaar. Het Nieuwe Werken: de stand van zaken. Nummer 9 - november 2013 Pijler Nummer 9 - november 2013 Grebbeberg Masters voor herhaling vatbaar Het Nieuwe Werken: de stand van zaken 3 Colofon Inhoudsopgave Bedrijfshulpverlening bloedserieuze zaak Van de commandant Pijler

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Pijler. Manifestatie Techbase: cool en gaaf. Werken met Kerst bij het CDC. Nummer 10 - december 2013

Pijler. Manifestatie Techbase: cool en gaaf. Werken met Kerst bij het CDC. Nummer 10 - december 2013 Pijler Nummer 10 - december 2013 Manifestatie Techbase: cool en gaaf Werken met Kerst bij het CDC 3 Colofon Inhoudsopgave Werken met Kerst Van de commandant Pijler is een uitgave van het Commando DienstenCentra,

Nadere informatie