CBS Het Visnet. Een woord vooraf De school Waar de school voor staat De organisatie van het onderwijs 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9"

Transcriptie

1

2 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen De resultaten van het onderwijs Bijzondere activiteiten voor kinderen en ouders De leerkrachten Ouders Schooltijden en vakanties Praktische zaken Sponsoring Bijlage 35 1

3 Een woord vooraf Deze schoolgids is in de eerste plaats bedoeld om ouders te informeren over de doelen en werkwijzen van onze school. De gids is bedoeld voor ouders die al een kind op Het Visnet hebben en voor ouders die op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind. De inhoud van de schoolgids kan bovendien een steun zijn als u de school over bepaalde zaken wilt aanspreken. Het is dan een hulpmiddel bij het gesprek tussen ouders en school. Deze schoolgids is, naast een bron van informatie, een document waarin de school haar karakter laat zien. In de volgende hoofdstukken vindt u een beschrijving van de manier waarop door kinderen, ouders en leerkrachten in de school samengewerkt wordt. 2

4 1. De school 1.1. De identiteit van de school Het Visnet is een open, christelijke school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is die de uitgangspunten van de school respecteert. Vanuit een open houding, geïnspireerd door de christelijke traditie proberen we een hedendaagse invulling te geven aan de waarden die wij vooral belangrijk vinden: gastvrijheid en respect. De kinderen merken daar elke dag iets van. Iedere dag beginnen en eindigen we met een gebed, een lied of een gedicht. We vertellen Bijbelverhalen en gewone verhalen met een Bijbelse boodschap. Daar praten we over met de kinderen. Als team willen wij de openheid en het respect voor elkaar ook uitdragen. Wij proberen zo een voorbeeld te zijn voor de kinderen Stichting Meervoud wordt Un1ek Onderwijs en opvang Un1ek Onderwijs (voorheen Meervoud) heeft achttien locaties van integrale kindcentra (IKC s) en scholen in de steden Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Un1ek Onderwijs is er voor alle kinderen die primair onderwijs willen volgen. Un1ek werkt vanuit een christelijke inspiratie. Un1ek is het resultaat van een fusie per 1 augustus 2014 tussen Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV). Meervoud en SKV werken al jaren nauw samen. Die samenwerking is gebaseerd op een gedeelde visie en op inhoudelijke motieven: goed onderwijs en goede opvang voor kinderen, die bijdragen aan een brede ontwikkeling van kinderen. Eén geheel met als doelstelling optimale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 13 jaar aan te bieden gedurende de hele dag. De voorzieningen worden vormgegeven in IKC s die inspelen op de behoeften van ouders en kinderen. We willen eigentijdse en kwalitatief goede opvang en goed onderwijs bieden. De vorming van IKC s zal de komende jaren verder vorm krijgen. Alle scholen/ikc s van Un1ek hebben een eigen karakter en zijn herkenbaar als deel van een groter geheel. We willen inspelen op veranderingen die zich voordoen in de samenleving. Een veilig en goed leef- en leerklimaat op de school en binnen de opvang. Onze medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. College van Bestuur en Raad van Toezicht Het College van Bestuur van Un1ek bestaat uit: Dhr. E. Boerhout, Voorzitter College van Bestuur Mw. C. Doesburg, Lid College van Bestuur De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. Belangrijke taken zijn het beoordelen van de rapportage van het bestuur, het vaststellen van de 3

5 begroting en jaarrekening en gesprekspartner zijn voor het bestuur rondom belangrijke thema s voor het onderwijs. Voor meer informatie en samenstelling van de Raad van Toezicht zie: en/of Het kantoor van Un1ek is gevestigd aan de Emmastraat 45, Postbus 6020, 3130 DA Vlaardingen, telefoon , (onderwijs) (opvang) Het bevoegd gezag stelt jaarlijks - met instemming van de MR - de schoolgids vast ten behoeve van het volgend schooljaar. (WPO art. 16 lid 2) Geschiedenis Op de plaats waar nu onze school staat, werd in 1914 al een school gebouwd: De Prinses Julianaschool, Stationsstraat 127. Een school met 6 lokalen. Het aantal leerlingen groeide en behalve uitbreiding van het schoolgebouw, bleek er ook behoefte te zijn aan een kleuterschool. Zo werd op 1 februari 1924 een kleuterschool geopend aan de Prins Hendrikstraat 152a. In 1970 bleek het schoolgebouw in de Stationsstraat in zo n slechte bouwkundige staat te verkeren, dat het schoolbestuur in overleg met het gemeentebestuur besloot het leegstaande gebouw van de v.m. Savornin Lohmanschool in de Prins Hendrikstraat te gaan gebruiken. In augustus 1971 vond de verhuizing plaats. Het nieuwe adres werd: Prins Hendrikstraat 97a. Inmiddels groeide er een onderwijskundige samenwerking tussen de twee tegenover elkaar liggende scholen: De Prinses Julianaschool voor lager onderwijs en de kleuterschool in de Prins Hendrikstraat. Op 27 april 1979 werd feestelijk bekend gemaakt, dat beide scholen voortaan verder zouden gaan onder de naam: Het Visnet. Op 2 januari 1986 kwam er toestemming van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om een nieuwe 8-klassige basisschool te bouwen. Het heeft bijna 3 jaar geduurd voor het nieuwe gebouw er stond. Begin januari 1989, werd de school in gebruik genomen. Sinds 1989 is het gebouw diverse keren van binnen en buiten gerenoveerd Directie Directeur van onze school is dhr. D. Roorda. Hij staat altijd open voor een gesprek. Het beste kunt u eerst een afspraak maken De plek van de school C.B.S. Het Visnet ligt aan de Stationsstraat 117, aan de rand van de Vettenoordse polder, net buiten het centrum van Vlaardingen. De school is goed bereikbaar vanuit de wijk en vanuit andere wijken van Vlaardingen. 4

6 1.6. Schoolgrootte Het moderne gebouw telt 2 verdiepingen, heeft 8 leslokalen en beschikt verder over een speellokaal, gesprekruimtes en twee gemeenschappelijke ruimtes. Verder beschikt de school over één lokaal in het aangrenzende gebouw van de openbare basisschool Erasmus, Stationsstraat 115. Het aantal leerlingen is rond de 160. Er wordt lesgegeven in 8 groepen door 15 leerkrachten. Daarnaast kent de school de volgende functies en taken: een intern begeleider, een vakleerkracht gymnastiek, een administratief medewerkster, een conciërge en een klassenassistente De brede school Het Visnet is een brede school. Onze brede schoolactiviteiten spitsen zich met name toe op de zorg aan kinderen en ondersteuning van de ouders. Zo is er een Ouderkamer, waarin oudercursussen worden gegeven. Tevens is er een cursus Nederlands als 2 e taal voor ouders, die het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn. Het Visnet heeft met de zorgverzekeraar DSW een afspraak gemaakt waardoor het mogelijk is om zowel logopedie als fysiotherapie aan kinderen aan te kunnen bieden. Zo kunnen kinderen, die via de huisarts een verwijzing krijgen voor logopedie, op dinsdag behandeld worden door logopediste Erika Poel. Tevens is op dinsdag fysiotherapeute Chantal Jung van de praktijk Fysiotherapie voor Kinderen aan de Willem Lodewijklaan aanwezig. Zij behandelt kinderen die op motorisch gebied extra aandacht nodig hebben. De ouders dienen de eerste keer mee te komen, verder zijn ze altijd welkom bij de behandeling van hun kind. Ze moeten de verzekeringsgegevens van hun kind meenemen. De behandelingen vinden plaats op school. Aan school is ook een schoolmaatschappelijk werkster (SMW) verbonden. Onze SMW-er is Sanne van Denzen. Zij heeft elke woensdagmorgen van tot uur een inloopspreekuur. U kunt dan zonder afspraak bij haar terecht. De rest van de tijd werkt Sanne op afspraak. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op de basisschool Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen. Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) regelmatig alle kinderen. Al vanaf de geboorte wordt bekeken of kinderen gezond groeien en zich goed ontwikkelen. Met uw kind bent u al meerdere keren bij het CJG geweest. Met vragen over opvoeden en opgroeien, voor vaccinaties en de controle van groei en ontwikkeling. Nu uw kind naar het basisonderwijs gaat, krijgen u en uw kind regelmatig een uitnodiging voor een afspraak bij één van de medewerkers van het CJG. 5

7 Groep 2 Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak met de doktersassistent en de jeugdarts. Tijdens deze afspraak wordt u kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast wordt de ogen- en orentest afgenomen. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u 2 vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming worden de resultaten van deze afspraak met de leerkracht besproken, omdat het CJG nauw met de school samenwerkt en hij/zij uw kind dagelijks ziet. Groep 7: groepsvoorlichting In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas. De leerkracht is hierbij aanwezig. Het onderwerp van de groepsvoorlichting wordt in overleg met de school gekozen. Bijvoorbeeld gezonde voeding, beweging, puberteit of alcohol en drugs. U ontvangt vooraf een brief waarin het onderwerp staat aangegeven. Inloopspreekuur Iedere maand is er op school een inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige van het CJG. Ook kinderen en leerkrachten zijn welkom op dit spreekuur. U kunt hier terecht met vragen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Via de nieuwsbrief krijgt u nadere informatie over de verpleegkundige die aan onze school verbonden is. Ga voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie naar Onderzoek op verzoek Naast Periodieke Geneeskundige Onderzoeken voert het CJG onderzoeken op indicatie uit. Dit zijn onderzoeken op verzoek van andere hulpverleners, waarvoor u een toestemming hebt gegeven. Als de leerkrachten van school zich zorgen maken over de gezondheid van uw kind kunnen zij eveneens vragen een afspraak met het CJG te maken. U kunt zelf ook om een onderzoek vragen. 2. Waar de school voor staat 2.1. Uitgangspunt Uitgangspunt van het onderwijs op Het Visnet: het stimuleren van de ontwikkeling van elk kind naar een optimale ontplooiing binnen een veilige omgeving, waarbij rust, regelmaat en orde van groot belang zijn. 6

8 Het Visnet is een goed symbool voor onze school want Het Visnet : - Vangt kinderen op in een veilige werkomgeving - Laat geen kinderen door het net glippen; extra zorg is aanwezig - Biedt structuur, openheid en sfeer 2.2. Kwaliteit van de school Als school willen wij natuurlijk kwaliteit bieden. Wij kunnen van ons zelf wel zeggen dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is, maar zeggen anderen dat ook van ons? Daarom worden wij, net als alle scholen van Nederland, bezocht door de onderwijsinspectie. De inspecteur beoordeelt de school op allerlei terreinen. Het rapport van de inspecteur is te lezen op de site van inspectie: Om te weten hoe ouders tegen onze school aankijken doen we regelmatig onderzoek naar de mening van de ouders. Dat doen we d.m.v. een ouder-enquête. Ook de mening van de kinderen over de kwaliteit van de school onderzoeken we Schoolklimaat Elk kind is anders, gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Dat geldt ook voor leerkrachten en ouders. Ieder mens is nu eenmaal uniek. Toch hebben we allemaal met elkaar te maken. Soms kunnen mensen over bepaalde zaken verschillend denken. Dat is niet erg, als er steeds maar in een open sfeer over gesproken kan worden met respect voor een ieders standpunt. Zo is het klimaat op onze school. Zo gaan we ook als leerkrachten met ouders en leerlingen om. Op die manier krijgt het kind de warmte en beschutting die het nodig heeft. Kinderen en volwassenen willen graag weten waar zij aan toe zijn, zij hebben behoefte aan duidelijkheid. De ervaring leert dat warmte, beschutting en duidelijkheid de kinderen een gevoel van veiligheid geven dat zij nodig hebben om optimaal het onderwijs te kunnen volgen Een veilige school Om invulling te geven aan het begrip veilige school hebben we het één en ander met elkaar afgesproken. Zo is er op school een veiligheidsplan dat door de MR is aangenomen en dat op de Website staat. Voor de kinderen wordt dit veiligheidsplan regelmatig vertaald in afspraken en gedragsregels die zij ook begrijpen. Belangrijkste regel is echter: iedereen moet zich veilig kunnen voelen. - Leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, directie en ouders en leerlingen gaan respectvol met elkaar om: Discriminatie wegens godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht, (seksuele) geaardheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. - Iedereen zorgt dat de school er ordelijk en gezellig uit ziet. Vanzelfsprekend heeft het personeel daarin een voorbeeldfunctie. 7

9 - Er is een werkgroep gedrag. Deze werkgroep neemt de gedragsregels onder de loep. Regels die weer aangescherpt moeten worden, worden met de kinderen geoefend. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. - Iedereen gaat zorgvuldig om met eigendommen van een ander. - Tijdens schoolgebonden activiteiten zoals schoolkamp, sporttoernooien en excursies gelden dezelfde regels als in de schoolsituatie. - Lichamelijk, verbaal geweld en non-verbaal geweld is niet toegestaan. - In het schoolgebouw wordt niet gerookt. Als onderdeel van de veilige school krijgen de kinderen van groep 7 les in relationele vorming en sociale weerbaarheid en redzaamheid. We doen dit door deel te nemen aan het lesprogramma Take Care van de GGD Rotterdam Rijnmond Pesten Pesten is het gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel en tot gevolg heeft, dat degene die gepest wordt, zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of buitengesloten voelt. Pesten wordt door ons niet getolereerd. Kinderen moeten zich op school, op weg naar school en op weg naar huis veilig kunnen voelen. Het hanteren van schoolregels is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Mocht er zich pestgedrag voordoen dan spreken wij de kinderen daarop aan en stellen, indien noodzakelijk, de ouders op de hoogte Schoolplan Wat betekent dit nu allemaal concreet? Hoe wordt dit in de praktijk ingevuld? Dat staat beschreven in het schoolplan van onze school. Deze schoolgids is in overeenstemming met ons schoolplan. Het schoolplan ligt op school ter inzage. Het plan dient enerzijds als beleidsplan voor de school om het onderwijs volgens eigen opvatting en inzicht naar inhoud en vorm te organiseren. Anderzijds dient het plan als verantwoording van het beleid van de school naar de overheid en naar de ouders Verander- en vernieuwingsactiviteiten Onze speerpunten blijven lezen, rekenen en taal. Daarbij staat o.a. het uitbreiden van de woordenschat van kinderen en het verbeteren van het begrijpend lezen centraal. Er zijn vier studiedagen gepland. De data kunt u vinden in de schoolkalender. Dit jaar starten we met een nieuwe digitale methode voor Wereldoriëntatie en Engels. 8

10 3. De organisatie van het onderwijs 3.1. Organisatie van de school Op onze school wordt het systeem van leerstof-jaar-klassen gevolgd. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten en dat ze samen de leerstof van de groep verwerken, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillen tussen de leerlingen. In principe gaan de kinderen van elke groep na de zomervakantie naar het volgende leerjaar over. Het kind doorloopt in totaal acht volledige leerjaren op de basisschool. Als de kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt mogen ze op school worden toegelaten. Daarvoor hebben bijna alle kinderen op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf gezeten. Vroeger was er nauwelijks contact tussen de peuterspeelzalen en de basisscholen. Er is regelmatig overleg tussen de leiding van de speelzalen en de leerkrachten van de basisschool Samenstelling personeel Zie kalender 3.3. Activiteiten voor kinderen Uitgangspunt bij het onderwijs in de groepen 1 en 2 is het spelend leren. Door te spelen, leren kinderen de wereld om zich heen kennen en ontwikkelen ze zich. In de verschillende hoeken doen ze belangrijke leerervaringen op. Bijvoorbeeld meten in een bouwhoek, taal en rekenen bij het spel in de huishoek of winkel. Bij het buitenspelen en het spel in het speellokaal oefenen ze hun motoriek (rennen, fietsen), maar leren ze ook om te delen en samen te werken. Bij de jongste kinderen ligt het accent op het omgaan met elkaar, het wennen aan elkaar, het leren delen, het samenspelen, de regelmaat en de gewoontes op school. Bij de oudere kleuters worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Op het rooster worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden zoals voorbereidend rekenen, voorbereidend schrijven, verkeer, enz. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel andere vormen van leren. De meeste vakken komen in samenhang met elkaar aan de orde aan de hand van een bepaald thema (b.v. de winkel, voorjaar of Sinterklaas). In de groepen 3 t/m 8 wordt een groot deel van de leerstof klassikaal behandeld. Voor kinderen die problemen ondervinden bij het leren is speciale aandacht en soms zelfs een eigen leerlijn. Ook de leerling die snel de leerstof door heeft, krijgt extra aandacht. 9

11 Basisvaardigheden De vakken lezen, taal, schrijven en rekenen zijn de basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Lezen Bij jonge kinderen is vaak al interesse voor letters. Daarom hebben we een leeshoek in iedere kleuterklas. In groep 2 mogen kinderen leren lezen, maar in groep 3 start het leesonderwijs met de methode. We gebruiken de leesmethode Veilig leren lezen (vernieuwde versie). De methode Veilig Leren Lezen beschikt over veel extra materiaal en hulpmiddelen. Het digibord is daarbij onmisbaar. Het accent ligt in groep 3 vooral op het technisch lezen, dus foutloos in een juiste leestempo. In de hogere leerjaren komst steeds meer nadruk te liggen op het begrijpend en later op studerend lezen. Om het technisch lezen op peil te houden gebruiken we vanaf groep 6 de methode Lees maar door. Voor het begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Ook willen we de kinderen liefde voor boeken bij brengen. Elke groep heeft een behoorlijke bibliotheek om op school te kunnen lezen. De kleutergroepen gaan elke 6 weken naar de stadsbibliotheek om boeken uit te zoeken en om het bibliotheekbezoek te stimuleren. Taal In de beginfase vormen taal, spreken, lezen, en schrijven nog een eenheid. Er is veel aandacht voor creatief taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. Voor de taalontwikkeling van de kleuters gebruiken we o.a. de methode Schatkist. In de kleutergroepen werken we met Kinderklanken voor de woordenschatontwikkeling. In groep 4 beginnen we met de methode Taalleesland. In deze methode komen naast taal ook verschillende onderdelen van het lezen aan de orde. Begrijpend Lezen Vanaf groep 4 werken we met de Begrijpend Lezen methode Nieuwsbegrip XL. Met deze methode worden de kinderen lees strategieën aangeleerd om teksten beter te kunnen begrijpen. Ook zit hier een onderdeel woordenschat in. Elke week maken kinderen thuis, of wanneer dat niet mogelijk is op school, op de computer hun huiswerk. Schrijven Voor het goed leren schrijven zijn ruimtelijke oriëntatie en soepele schrijfbewegingen noodzakelijk. Om dit te stimuleren wordt bij de kleuters de methode Schrijfdans gebruikt. Na de oefeningen bij de kleuters ter voorbereiding op het schrijven werken we in groep 3,4,5 en 6 met de methode Pennenstreken. Rekenen We gebruiken in groep 3 t/m 8 de nieuwste versie van: Wereld in getallen. Bij deze methode wordt veel gewerkt met situaties uit het dagelijks leven: projecten over gewicht, meten, tijd, geld, omtrek, oppervlakte en inhoud. Een belangrijk onderdeel is het automatiseren. In de kleutergroepen vindt al voorbereidend rekenonderwijs 10

12 plaats (teloefeningen en het bijbrengen van getalbegrip). Hierbij gebruiken wij de methode Schatkist en Met sprongen vooruit De zaakvakken In de kleutergroepen wordt gewerkt vanuit thema s. In diverse lessen komen nadrukkelijk aanbod: maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, gezond gedrag en sociale redzaamheid. Dit jaren starten we met een nieuwe methode voor Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur en Techniek. Dit is een digitale methode. Dat betekent dat de aangeboden leerstof altijd actueel is. De verwerking door de kinderen gebeurt wel schriftelijk. De methodes waarmee we gaan werken zijn: Eigentijds voor groep 3-8 Grenzeloos voor groep 3-8 Binnenstebuiten voor groep 3-8 Topomaster voor groep Expressieactiviteiten Algemeen Ook dit schooljaar doen wij weer mee met het kunstenplan dat is opgezet door de coördinator kunsteducatie van de gemeente. Er wordt in groep 1 t/m 8 een serie lessen gegeven waarbij spel en dans, beeldende en audiovisuele kunst en muziek centraal staan. De lessen worden gegeven door vakdocenten/kunstenaars die verbonden zijn aan de Vrije Academie en het Muziekcentrum Opmaat. Zij gaan samen met de leerkracht en de kinderen aan de slag. Muziek Zingen neemt een belangrijke plaats in op school. Veel muzieklessen worden verzorgd door muziekcentrum Opmaat. In groep 5 krijgen de kinderen van hun eigen leerkracht blokfluit les. Ook hebben we een Visnetkoor. Dit koor treedt vooral op in verpleeg- en bejaardenhuizen. Aan het eind van groep 8 voeren de kinderen meestal een musical op. Tekenen/handvaardigheid Elke week wordt er in elke groep gewerkt aan een teken- of handvaardigheidsopdracht Godsdienst 11

13 De godsdienstlessen vinden meestal aan het begin van de dag plaats. We gebruiken de methode Trefwoord. Vooral in de bovenbouw wordt aandacht besteed aan andere godsdiensten Bewegingsonderwijs Het bewegingsonderwijs voor de kleuters vindt plaats in het speellokaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben elke week gymnastiekles. Groep 5 heeft om de week zwemles. Alle kinderen doen met de gym- en zwemles mee. De kinderen hebben les van een vakleerkracht of de eigen leerkracht en worden door de eigen leerkracht naar de gymzaal gebracht en weer opgehaald. De gymlessen vinden plaats in de Lijnbaanhall en de zwemles in de Kulk. Tijdens de gymlessen moeten de kinderen veilige sportkleding dragen. Gymschoenen zijn verplicht. Het is verboden om met buiten gedragen schoenen te gymmen. Elk kind brengt de gymspullen op de dagen dat het gymnastiek heeft mee naar school en neemt die de zelfde dag weer mee huis. Voor de kleuters gelden geen speciale kledingvoorschriften. Wel raden we het dragen van gymschoenen sterk aan. Op het gebied van veiligheid gelden o.a. de volgende regels: Tijdens oefeningen kan de leerkracht functionele hulp verlenen zodanig dat de oefening juist en zonder gevaar wordt uitgevoerd. Er wordt altijd voorzichtig gewerkt en gevaarlijk gedrag wordt vermeden, sieraden moeten worden afgedaan. Het verdient daarom aanbeveling om deze niet te dragen wanneer een gymles is. De leerkracht is niet verantwoordelijk voor het evt. zoekraken van sieraden. Er wordt altijd veilige sportkleding gedragen. Dat betekent dat kleding met capuchons verboden is. In verband met de veiligheid moeten kinderen gymschoenen dragen Verkeer Het verkeersonderwijs in de kleutergroepen sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. In groep 4 t/m 8 gebruiken we het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland Sociaal- emotionele vorming Dit jaar starten we met Zien!, een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In de onderbouwe starten we met Zippy s vrienden. Zippy s Vrienden is een lesprogramma dat kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt. 12

14 Engels Ook voor Engels starten we dit jaar in groep 7 en 8 met de nieuwe digitale methode Groove.me Speciale voorzieningen ICT Informatie- en communicatie technologie Op onze school is ICT geïntegreerd als middel en hulpmiddel bij het geven van modern onderwijs aan kinderen. In elke groep staan meerdere computers. Ook buiten de groep wordt gewerkt op het multimediaeiland. Zo kunnen de kinderen binnen of buiten de groep opdrachten maken aan de computer. De computers worden gebruikt voor extra oefeningen, als remediërend hulpmiddel en voor informatie en communicatie met Nieuwsbegrip XL. De school beschikt over een modern netwerk met 40 werkplekken waardoor leerlingen en leerkrachten in diverse ruimtes van al deze voorzieningen gebruik kunnen maken. De leerkrachten zijn deskundig opgeleid voor het gebruik van ICT in hun onderwijs door het behalen van hun Digitaal Rijbewijs Onderwijs. De leerkrachten worden technisch ondersteund door een systeembeheerder. Ook proberen wij de ouders te betrekken bij deze nieuw ontwikkelingen door middel van onze website, en informatie via nieuwsbrief, schoolkrant en schoolgids. In groep 3 t/m 8 werken we met digiborden. De kleutergroepen gaan dit jaar werken met Apple-tv Websiteprotocol Op de website van Het Visnet worden, zoals u weet, foto s en werkjes van de kinderen geplaatst. Leuk om te zien waar uw kind mee bezig is en wat er gedaan wordt in de groep. Toch kunnen wij begrijpen dat er ouders/verzorgers zijn die dit niet prettig vinden. Mocht u dus bezwaar hebben tegen publicatie van foto s van uw kind op de website, kunt u dit aangeven bij de administratie. Er wordt namenlijst samengesteld, welke geraadpleegd zal worden als er foto s van de kinderen op de website geplaatst gaan worden. U kunt uw bezwaar overigens ook weer herroepen, waarna uw naam weer van de bezwarenlijst geschrapt wordt. Leest u ook het websiteprotocol op 4. De zorg voor de leerlingen 4.1. Opvang van nieuwe leerlingen Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar bereikt heeft, kan het toegelaten worden op de basisschool. De ouders/verzorgers doen er verstandig aan om hun kind geruime tijd voordat het vier wordt aan te melden. Tijdens de kennismaking krijgen 13

15 de ouders/verzorgers een rondleiding door de school en wordt hen door de directie alle noodzakelijke informatie gegeven. Bij inschrijving moet u een identiteitsbewijs van u en van uw kind meenemen. De school maakt daar een kopie van. Ook moet de school beschikken over het Burgerservicenummer van uw kind. Vanaf het moment dat uw kind is ingeschreven krijgt u alle schoolinformatie (nieuwsbrieven) thuis. Ongeveer vier weken voordat uw kind vier jaar wordt, komt de leerkracht van de groep bij u thuis om kennis te maken en u het een en ander te vertellen over de gang van zaken op school. Tevens krijgt u dan een boekje met allerlei tips en gegevens die belangrijk zijn wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat. Tijdens het huisbezoek worden er ook afspraken gemaakt voor de keren die uw kind mag komen proefdraaien (maximaal vijf dagdelen). Als een leerling van een andere school naar ons toe komt, wordt door de directie vooraf contact opgenomen met de vorige school. De vorige school moet de nieuwe school een onderwijskundig rapport toe sturen. Op deze manier kan de school zo goed mogelijk inspelen op de mogelijkheden van het kind Communicatie De communicatie met de ouders en leerlingen vindt de school belangrijk. Zij zijn de deelnemers in ons onderwijs. Van de ouders en de kinderen verwacht de school een actieve houding. Het is ter ondersteuning van het leerproces belangrijk dat regelmatig met de ouders wordt gesproken over de vorderingen van hun kinder(en). Ons doel is alle ouders minstens twee keer per jaar gesproken te hebben over de vorderingen en het welzijn hun kind. Wij voeren daar ook actief beleid in. Dit is vastgelegd in onze schoolafspraken. Wij verwachten van de ouders dat zij de onderwijsvisie van de school delen en deze ondersteunen. De leerkrachten zijn opgeleid om deskundig te onderwijzen. Van de ouders wordt een positief kritische houding verwacht om hun kind(eren) vanuit de ouderverantwoordelijkheid te ondersteunen De grenzen van onze zorg Ieder kind, met of zonder handicap, is in principe welkom op onze school. Dit geldt dus ook voor kinderen die door de commissie voor de indicatiestelling (cvi), dit is de toelatingscommissie van een Regionaal Expertise Centrum (REC), toelaatbaar zijn voor een REC. Onze school heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Passend onderwijs, rekening houdend met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig, welke kennis heeft het al, welke knelpunten moeten worden opgelost, wie kunnen ons 14

16 daarbij eventueel helpen enz. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van kinderen met een rugzak. De volgende grenzen worden onderscheiden. 1. Grondslag van de school 2. Verstoring van rust en veiligheid 3. Verhouding van verzorging/behandeling en onderwijs 4. Verstoring van het leerproces 5. Gebrek aan opname capaciteit. Alvorens de school overgaat tot de toelating van een leerling met een REC indicatie dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden. Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling op de basisschool mag niet de ontwikkeling van het kind schaden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in het speciaal onderwijs. Teneinde tot een dergelijke zorgvuldige afweging te komen, wordt in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis het volgende stappenplan gehanteerd: 1. Een gesprek met de ouder/verzorger en het opvragen van informatie bij het REC en basisschool. 2. De directeur informeert het bestuur, de medezeggenschapsraad (mr) en de inspectie. 3. De directeur en het team bespreken de verzamelde informatie en de mogelijkheden binnen de school eventueel i.s.m. het REC. 4. De directeur bespreekt met de ouder/verzorger de stand van zaken, de vooren nadelen, de knelpunten. Wellicht is verder onderzoek nodig. 5. De directeur neemt een formeel besluit, eventueel na overleg met het bestuur. Dit besluit kan inhouden: verder onderzoek, wel plaatsvinden, niet plaatsen. 6. Indien er sprake is van verder onderzoek wordt aanvullende informatie opgevraagd, vindt overleg plaats met de ouder/verzorger, bestuur, eventueel mr en inspectie, alvorens er een formeel besluit wordt genomen. Indien er tot plaatsing wordt overgegaan volgt een gesprek met de ouder/verzorger, worden afspraken vastgelegd en worden bestuur, commissie leerlingenzorg (CLZ)/ Ondersteuningsteam (OT), mr en inspectie geïnformeerd. Door de CLZ /OT wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Indien er niet geplaatst wordt ontvangen de ouder/verzorger en de CLZ de motivering van dit besluit op schrift en wordt met hen gezocht naar alternatieven. Het bestuur, de mr en de inspectie worden geïnformeerd. Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Vlaardingen (010) of de CLZhelpdesk (010) Voor meer informatie: Ruggensteun bij Rugzak, een handreiking voor ouders bij de schoolkeuze voor hun gehandicapte kind. Te bestellen bij OUDERS & COO tel ; 15

17 4.4. Organisatie van de zorg Binnen onze school proberen we het onderwijs zo te organiseren, dat er rekening gehouden wordt met de specifieke behoefte en mogelijkheden van elk kind. Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de leerkrachten en interne begeleider n.a.v. de CITO toetsen, methode gebonden toetsen en observaties binnen de groep. Op school hebben we te maken met veel verschillende leerlingen, waarvan een aantal kinderen meer begeleiding nodig heeft. Dat kan zijn omdat het kind wat minder stof aan kan maar ook omdat een kind juist meer (extra/uitdagende) stof nodig heeft. Sommige kinderen vragen op sociaal/emotioneel gebied extra begeleiding. U kunt daarbij denken aan gedrags- en werkhoudingsproblemen. Door deze extra zorg proberen we verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs zoveel mogelijk te voorkomen. Deze extra zorg wordt voornamelijk gegeven door de eigen leerkracht. N.a.v. de toetsgegevens stelt de leerkracht een groepsplan op. Dit plan wordt besproken met de intern begeleider. Onze school heeft 1 intern begeleider. De intern begeleider (ib-er) bekijkt samen met de leerkracht wat de zorgvraag precies is. Aan de hand daarvan wordt het groepsplan vastgesteld. In uitzonderlijke gevallen is er sprake van een individueel handelingsplan. Hiervan worden ouders op de hoogte gebracht door de leerkracht. Lukt het niet voldoende om binnen onze school de zorgvraag op te lossen, dan zal de ib-er hulp inschakelen na overleg met ouders. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn van WSNS ( weer samen naar school ), de orthopedagoog of het Ondersteuningsteam. We proberen in een zo vroeg mogelijk stadium adequate hulp te bieden, ouders worden door ons vroegtijdig en zo volledig mogelijk geïnformeerd. Waar mogelijk worden ouders betrokken bij het bieden van hulp Speciale zorg voor kinderen Om goed te kunnen inspelen op wat kinderen wel en niet kunnen, heeft de school ten behoeve van de leerlingenzorg één intern begeleider. Extra zorg wordt zoveel mogelijk in de groep gegeven. Extra instructie kan ook buiten de groep gegeven worden door een klassen- of onderwijsassistent. In het systeem van onze zorgverbreding onderscheiden we drie fases: 1. Signalering 2. Analyse en diagnose 3. Opstellen en uitvoeren van groepsplannen Signalering!! 16

18 Ook in de kleutergroepen starten we met Zien.n de kleutergroepen gebruiken we de observatiemethode Kijk. Daarbij wordt er naar verschillende ontwikkelingsgebieden gekeken, zoals: - Sociale ontwikkeling - Speel- / werkgedrag - Motorische ontwikkeling - Taal/ denken/ rekentaal - Symboolherkenning - Zintuigelijke waarneming De leerlingen van groep 1 en 2 worden twee maal per jaar getoetst op zinsbegrip passieve en actieve woorden d.m.v. de taaltoetsen Cito. Er wordt ook een Cito rekentoets afgenomen. In de hogere groepen worden de leerlingen op vaste momenten in het schooljaar getoetst m.b.v. landelijk genormeerde toetsen op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen van het Cito. Verder worden ook de vorderingen van leerlingen en de resultaten van toetsen, die specifiek bij een bepaalde methode horen, geregistreerd Analyse en diagnose De gegevens van toetsen, aangevuld met de observaties van de leerkrachten en de resultaten van het dagelijks werk, worden besproken door de leerkracht en de intern begeleider. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met sociaal-emotionele aspecten. Soms is die bespreking aanleiding voor nader onderzoek, voor een individuele of aanpak op groepsniveau of een aanpassing van de geboden leerstof Verlenging / zittenblijven Zittenblijven in een groep is alleen zinvol als het de verdere schoolloopbaan van het kind ten goede komt. Het belang voor de ontwikkeling van het kind is daarbij het uitgangspunt. In het geval van verlenging zijn er de volgende mogelijkheden: - Een verlengd kleuterjaar. In sommige gevallen in het verstandig om een kleuter een extra kleuterjaar te geven. Na observaties, toetsen en eventueel nader onderzoek kan blijken dat een kind nog niet voldoende ontwikkeld is om naar groep 3 te gaan. Vaak heeft dit te maken met ontwikkeling. Ook kan dit te maken hebben met de leeftijd van het kind. Kinderen ontwikkelen zich nu eenmaal in een verschillend tempo. Als tijdens dit extra kleuterjaar mocht blijken dat het kind toe is aan lezen en/of rekenen dan zijn daarvoor genoeg mogelijkheden. Dat is vastgelegd is het protocol verlengd kleuterjaar. - Meer tijd om de basisvaardigheden aan te leren in de middenbouw. In de groepen 3 en 4 wordt de basis gelegd voor de taal, het rekenen en het lezen. Die basis is heel belangrijk! Langzaam of moeilijk lerende kinderen hebben 17

19 niet genoeg aan die 2 jaar en kunnen er een jaar langer over doen. Zij hebben zo meer tijd om die belangrijke stof onder de knie te krijgen. - Kinderen met een geheel eigen leerlijn. Een remediërende aanpak die meer tijd vergt voor kinderen met speciale leerstoornissen of ontwikkelingsproblemen. Wij vinden zittenblijven alleen zinvol in groep 1 t/m 5 en hebben daarom afgesproken dat zittenblijven in principe alleen in die groepen plaatsvindt, alleen in uitzonderlijke gevallen kan een uitzondering op deze regel gemaakt worden. In overleg met de ouders zoeken we naar de beste oplossing voor de ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind staat voor ons altijd voorop. Uiteindelijk bepaalt de school de schoolloopbaan van de leerlingen. De school volgt daarbij de volgende procedure: - Uiterlijk in februari laten wij de ouders weten dat wij denken aan een mogelijke verlenging. - Vanaf februari informeert de school de ouders over de inzet van de school en de begeleiding van de leerling tot aan de definitieve beslissing. - Het besluit tot verlengen wordt genomen in overleg met de ouders, de leerkracht en de IB-er. De directeur wordt geïnformeerd Verwijzing Als onze inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan het nodig zijn een kind te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs. Dit gebeurt in overleg met de ouders en na onderzoek. Er volgt dan een aanmelding door de school met toestemming van de ouders bij de Deskundigheidscommissie. Deze commissie bepaalt of een leerling toegelaten kan worden tot het speciaal basisonderwijs. Het is aan de ouders om het kind daarna aan te melden bij een school voor speciaal basisonderwijs Schoolmaatschappelijk werk Aan school is een maatschappelijk werkster verbonden. Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met het gedrag en de opvoeding van de kinderen op school en thuis. Het doel is op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling en schoolcarrière van kinderen. Bij vragen rond het gedrag of de opvoeding van kinderen kunt u een beroep doen op maatschappelijk werk. Ook kunnen ouders hulp vragen voor zichzelf bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. Samen met de ouders en de intern begeleider van school wordt er gezocht naar mogelijkheden die een positieve invloed hebben op het gedrag en het functioneren van uw kind. Indien langer durende hulp nodig is, wordt verwezen naar andere hulpverleners. 18

20 Als u een gesprek wilt, dan kunt u een afspraak maken via de interne begeleiders of contact opnemen met Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Tel De maatschappelijk werkster heeft elke week een inloopspreekuur op school Ondersteuningsteam Hulp nodig? Soms hebben kinderen problemen. Thuis, of op school gaat het dan niet goed met hen. Zij zijn bijvoorbeeld erg druk of hebben vaak ruzie met andere kinderen. Of zij zijn heel stil en teruggetrokken en hebben geen vriendjes en vriendinnetjes. Het komt ook voor dat kinderen last hebben van problemen in het gezin. Hun angst, verdriet of machteloosheid uiten zij in hun gedrag. Soms kan dit hun leerprestatie in de weg staan. Het team komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen of op afroep. Het Ondersteuningsteam helpt! Het Ondersteuningsteam is een groep mensen, die deskundig zijn op het gebied van zorg aan kinderen. De mensen in het Ondersteuningsteam werken bij verschillende instellingen. Samen zoeken zij oplossingen voor problemen van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Ook kunnen zij de school adviseren over de beste aanpak voor een kind dat problemen heeft. In het vaste Ondersteuningsteam op Het Visnet zijn vertegenwoordigd: De jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg GGD Schoolmaatschappelijk werk van Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Noord Intern begeleider Contact persoon van Onderwijs dat past De ouders/verzorgers van de leerling Kinderen worden pas in het Ondersteuningsteambesproken als de gewone zorg en begeleiding binnen school niet toereikend is. Tot deze gewone zorg behoren ook de schoolarts, jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker. Indien het nodig is worden er ook contacten gelegd met andere hulpverlenende instanties. Daarvoor zal altijd toestemming worden gevraagd. Wat doet het Ondersteuningsteam? Het Ondersteuningsteam bespreekt de aangemelde kinderen (alle aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld). Met elkaar wordt gezocht naar oplossingen en wordt advies gegeven advies. Soms adviseert het Ondersteuningsteam een zorginstelling in te schakelen. Het Ondersteuningsteam bespreekt hoe eerder adviezen zijn uitgevoerd en geeft indien nodig vervolgadviezen. 19

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 8 3. De organisatie van het onderwijs 11 4. De zorg voor leerlingen 18 5. De resultaten van het onderwijs 25 6.

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 8 3. De organisatie van het onderwijs 11 4. De zorg voor leerlingen 18 5. De resultaten van het onderwijs 25 6.

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2016 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2016 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Otterkolken

Gedragscode Basisschool de Otterkolken Gedragscode Basisschool de Otterkolken Inhoudsopgave Blz. Gedragscode basisschool de Otterkolken 2 Hoe ondersteunen wij onze vier kernwaarden 3 Protocol tegen pesten 4 Bijlage 1 Stappenplan schorsing en

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Protocol Omgaan met pesten

Protocol Omgaan met pesten Protocol Omgaan met pesten Willibrordusschool Alphen NB April 2013 Protocol omgaan met pesten, Willibrordusschool Alphen, april 2013 Pagina 1 Protocol omgaan met pesten Doel: Vanuit onze visie stellen

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 19-6-2015 OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 Kinderopvang Blije Gezichtjes uw flexibele opvang in Almere Buiten! Openbaar Jaarverslag BSO Blije Gezichtjes Juni 2015 Inhoud 1.

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek 1. Inleiding De Wentelwiek is een veilige en prettige school voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vragen ouders om ons, leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie