Voorwoord In Nederland wonen circa mensen met (niet aangeboren) hersenletsel. En ieder jaar komen daar alleen al personen bij door

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord In Nederland wonen circa 400.000 mensen met (niet aangeboren) hersenletsel. En ieder jaar komen daar alleen al 45.000 personen bij door"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Voorwoord In Nederland wonen circa mensen met De Foundation realiseert beweegprojecten voor mensen Erg trots zijn we op al onze partners, friends en (niet aangeboren) hersenletsel. En ieder jaar met hersenletsel. Beweging is noodzakelijk voor het donateurs die, middels een partnership, samenwerking komen daar alleen al personen bij door herstel van hersenfuncties, creëert zelfvertrouwen en of een geheel eigen actie, ook dit jaar weer de nodige een hersen bloeding of infarct. Door een hersen sociaal contact. Bovendien verkleint beweging de kans bijdragen hebben geleverd. Die support is hard nodig! beschadiging kan het leven van de ene op de andere op herhaling en/of een terugval aanzienlijk. Zonder hen is ons werk niet mogelijk. dag ingrijpend veranderen. En dat heeft niet alleen Onze beweegprojecten garanderen de juiste kwaliteit gevolgen voor de patiënt. Ook de naaste omgeving van zorg, deskundige begeleiding en waar nodig Dit jaarverslag geeft een duidelijk beeld van de ont zoals het gezin, de familie, vrienden en collega s aangepaste omstandigheden. wikkeling van de Edwin van der Sar Foundation in worden geraakt. De Edwin van der Sar Foundation richt zich op mensen die moeten leven met de gevolgen van een (plotselinge) Samen ondersteunen wij mensen met hersenletsel hersenbeschadiging, bijvoorbeeld door een hersen bloeding, herseninfarct, verkeers- of geweldsongeval, Dankzij onze samenwerking met erkende, landelijke Diverse beweegprojecten zijn inmiddels beschikbaar hersentrauma of operatie. Naast een zo succesvol (zorg)partners, patiëntenverenigingen en het voor de doelgroep en achter de schermen werken we mogelijke revalidatie gaat het ons ook om de moeilijke bedrijfsleven bereiken we inmiddels een grote groep steeds aan nieuwe, noodzakelijke initiatieven. Via onze periode als mensen weer thuis komen, als zij deelnemers. Ook de (zorg)instellingen die onze website en Facebook-pagina houden wij u graag op de gecon fronteerd worden met de uitdagingen van het projecten uitvoeren, spelen een belangrijke rol in het hoogte! dagelijkse leven. uiteindelijke resultaat. Samen ondersteunen wij mensen met hersenletsel bij hun revalidatieproces. Annemarie van der Sar, voorzitter Edwin van der Sar Maurice Brederode, directeur 3

3 Een Foundation met landelijk bereik Statutaire naam Vestigingsplaats Opgericht 2011 Rechtsvorm Bestuur Directie Medewerkers Medisch kernteam Samenwerkingspartners Stichting Edwin van der Sar Foundation Noordwijk Stichting Annemarie van der Sar - Van Kesteren (voorzitter) Esther Goergen (secretaris) Lex Geerdes (penningmeester) Maurice Brederode (algemeen manager) Tessa van der Salm (communicatie) Prof. dr. Erik J.A. Scherder Hoogleraar en hoofd afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Hoogleraar Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Prof. dr. Anne Visser-Meily Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Medisch hoofd Neurorevalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht Prof. dr. G. Kwakkel Hoogleraar Neurorevalidatie, VU Medisch Centrum Amsterdam dr. Piet Bon Huisarts, o.a. medisch team Oranje en voormalig clubarts Ajax Alzheimer Nederland CVA Kennisnetwerk De Hart & Vaatgroep / Nederlandse Hartstichting Ergotherapie Nederland Hersenstichting Nederland Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Revalidatie Nederland Missie De Edwin van der Sar Foundation realiseert beweegprojecten voor mensen met (niet aangeboren) hersenletsel. Beweging zorgt voor het herstel van hersenfuncties en verkleint de kans op een herhaling/ terugval. Visie Een actief en zelfstandig leven voor mensen met hersenletsel. Bijdrage uit Stimuleringsfonds Meet the Gym Zwemlocatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 5

4 Projecten De Edwin van der Sar Foundation ondersteunt en initieert sport- en beweegprojecten voor mensen met hersenletsel. Voor de realisatie van onze projecten werken wij graag samen Meet the Gym met landelijke partijen en staat Een reguliere sportschool is voor mensen met NAH vaak Zwemmen voor mensen met nietaangeboren hersenletsel (NAH) een brug te ver. Er zijn te veel prikkels en men vindt er Op meerdere locaties in Nederland realiseren we zwem- manier bereiken wij een grote groep niet de juiste begeleiding. Daarom hebben de Edwin van uren voor mensen met een hersenbeschadiging. Daarbij patiënten en zijn wij verzekerd van de der Sar Foundation en Hersenstichting Nederland de maken we gebruik van de faciliteiten van de revalidatie handen ineengeslagen met het project Meet the centra. Ook is deskundige begeleiding hierbij gegaran Gym. Dit project biedt mensen met NAH in de chroni deerd. Deze zwem-uren zijn met name bedoeld voor van de koffers is specifiek samengesteld voor ergothera kunnen trainen en waar senioren uit de buurt ook van cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld door het sche fase een sportprogramma op maat bij erkende mensen die na hun medische behandeling weer thuis pie bij hersenletsel. Met deze hulpmiddelen komen wij harte welkom zijn om hun conditie op peil te houden. toevoegen van een spelelement. beweegcentra in Nederland. In 2014 haalden de eerste zitten (1e lijn). Het zwemmen is ideaal voor herstel van nu letterlijk bij de mensen thuis. De speciale beweegtoestellen in de tuin motiveren Partners Nijha Sport en Spelen beweegcentra hun certificaat om mensen met hersen motoriek en evenwicht, maar bovendien ook een gezel Partner: Ergotherapie Nederland bewoners en andere senioren om oefeningen te doen letsel effectief en op een veilige manier te kunnen bege lige groepsactiviteit! Op dit moment zijn er 14 zwemlo leiden. Tevens lanceerden wij de website caties in Nederland: Apeldoorn, Den Haag, Dronten, me-at-the-gym.nl waar alle informatie over het project Enschede, Haren, Katwijk, Leiden, Lelystad, Purmerend, en alle gecertificeerde beweegcentra te vinden zijn. Ridderkerk, Rotterdam, Steenwijk, Utrecht, Zutphen. Partners: Hersenstichting, Fit!vak, financieel Partner: Revalidatie Nederland deskundigheid altijd voorop. Op deze juiste kwaliteit van zorg. Koffers voor Ergotherapeuten Beweegtuin Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw In 2014 heeft de Edwin van der Sar Foundation haar Met Nijha Sport en Spelen ontwikkelen wij op dit hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet eerste Beweegtuin geopend bij Marente verpleeghuis moment beweegtoestellen die speciaal geschikt zijn meer lukt door lichamelijke problemen. In 2014 hebben De Wilbert in Katwijk. Met de beweegtuin is een buiten voor mensen met hersenletsel. Denk hierbij aan wij wederom 50 koffers vol handige hulpmaterialen sportterrein gecreëerd waar bewoners die herstellen toestellen waarbij kracht, stabiliteit en uithoudings verspreid aan ergotherapeuten in Nederland. De inhoud van een hersenbloeding onder vakkundige begeleiding vermogen getraind kunnen worden, maar ook met behulp van zorgverleners of familie. mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij 7

5 het migraine was, want daar had ik wel vaker last van. Op dat moment was ik 20 weken zwanger van Lise. Toen ik bijkwam kon ik gelukkig praten en wist ik nog wie ik was. Maar behalve dat kon ik niets, zelfs niet meer staan of rechtop zitten. Ik ben geopereerd en Ik merkte dat je lekkerder in je vel zit als je meer gaat bewegen ieder moment daarna herinner ik me nog goed. Bijvoorbeeld toen ik voor het eerst weer mijn neus kon aanraken. En de eerste stap die ik zette voelde als een overwinning! Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad dat die kleine meid zou komen, dat was echt Duofietsen voor woon- en zorgcentra Beweegteams Een inactieve leefstijl kent allerlei vervelende gevolgen. Wij geven 3x een (wekelijks) bezoek van het beweeg Een duofiets maakt het voor personen die minder mo Beweging is dus enorm belangrijk, maar voor mensen team en een implementatieplan op maat na afloop voor biel zijn mogelijk om meer te bewegen en vaker buiten met hersenletsel is dit niet altijd vanzelfsprekend. Zeker een bewegingsbeleid conform de IGZ bouwstenen. te komen. Door de duofiets kunnen mensen met een in de woon/zorgcentra is het lastig om structurele Bij een zelfstandige voortzetting van de beweegsessies ten en bewegen. Ik dacht dat ik door sporten nog beperking nu samen met een begeleider fietstochten mogelijkheden te creëren voor beweging. Hoe organise krijgen de instellingen ook de benodigde spelmaterialen vermoeider zou worden. Sporten was in mijn hoofd maken. De aangepaste fiets wordt gemaakt in een ren we dit voor de bewoners van jong tot oud? Want van de Foundation. special limited edition en wordt geleverd in onze her juist in de woon/zorgcentra vormen bezuinigingen en Partners: Sportief Plan en Nijha Sport en Spelen kenbare oranje kleur. Instellingen krijgen een donatie het gebrek aan medewerkers vaak een uitdaging. Sinds van onze Foundation waarmee zij de duofiets zelf kun 2014 ondersteunt de Edwin van der Sar Foundation deze nen aanschaffen. Inmiddels zijn er 7 duo-fietsen uitge zorginstellingen middels de inzet van Beweegteams. een cadeautje. Ik ging er vanuit dat alles goed was: ik voelde het leven in mijn buik, ze was bij me. Eerst was ik bang om voor mijn herstel te gaan spor met gewichten bezig zijn en op de loopband rennen in Suzanne de Jong Suzanne: Voor de hersenbloeding werkte ik fulltime en een sportschool. Maar sporten is ook gewoon Ambassadeur Edwin van der Sar Foundation was ik volop carrière aan het maken. Drie dagen voor bewegen, zoals wandelen en balansoefeningen doen. mijn hersenbloeding zijn Tjerk en ik getrouwd. We Ik merkte dat je lekkerder in je vel zit als je die Suzanne de Jong was 28 jaar, net getrouwd en hadden een dansje ingestudeerd met vrienden en col drempel overstapt en juist wel meer gaat bewegen. deeld. zwanger van haar eerste kindje toen ze werd lega s. Als ik de beelden daarvan terug zie besef ik pas Naast het bewegen zelf heb ik ook veel aan het onder Partners: Vegro en van Raam getroffen door een hersenbloeding. hoe gezond ik toen was, zeker nu ik lichamelijk zo be linge contact met de andere mensen in de groep. perkt ben geraakt. Beweging helpt dus op vele verschillende manieren. Sport en beweging waren erg belangrijk voor haar De hersenbloeding heeft me als mens enorm veran herstel, daarom is Suzanne ambassadeur geworden Op de dag van de hersenbloeding werd ik overvallen derd en me zoveel bagage en inzichten gegeven. van de Edwin van der Sar Foundation. door een pijnscheut vanuit mijn nek. Eerst dacht ik dat Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. 9

6 Oefen App Stimuleringsfonds Het UMC Utrecht ontvangt een donatie voor het ontwikkelen van een Oefen App Beroerte (in eerste instantie Het Stimuleringsfonds van onze beschikbaar voor tablet). De App biedt mensen na een beroerte de mogelijkheid om zelfstandig verder te werken aan het herstel. Uit onderzoek blijkt dat patiën Foundation biedt financiële ondersteuning aan projecten en initiatieven ten die kort na een beroerte meer fysieke oefeningen van derden. Om in aanmerking te doen, beter herstellen, sneller weer zelfstandig zijn en eerder naar huis kunnen. De App is de digitale vertaling van de veelgeprezen CVA-oefengids. Er is bewijs dat het verhogen van de intensiteit van (motorisch) oefenen na een beroerte leidt tot betere uitkomsten. De richtlijn geeft aan twee keer per dag 20 tot 30 minuten. Door de ontwikkeling van een komen voor een bijdrage dient het project aan een aantal voorwaarden te voldoen. Is het project gericht op beweging, sport of actieve dag- Innovatie / ontwikkeling Waar onderzoek naar hersenziekten hopelijk oplossingen biedt in de toekomst, concentreren wij onze werkzaamheden op de mensen die vandaag de dag hulp Inrichting / faciliteiten De faciliteiten leveren altijd een bijdrage aan verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit van hersenletsel patiënten. Dit geldt zowel Evenementen / actieve dagbesteding Door een hersenbeschadiging kan het leven van de een op de andere dag ingrijpend veranderen. Terugkeer speciale oefen-app kunnen mensen na een beroerte nu besteding voor mensen met hersen- nodig hebben. De Foundation onderscheidt zich door tijdens de revalidatiefase, als daarna. naar het normale leven is niet voor iedereen wegge ook thuis verder werken aan hun herstel, op een veilige manier. De voordelen van de App ten opzichte van de CVA-oefengids zijn de gesproken instructies en de letsel en valt het binnen onze beschreven werkgebieden? Dan kan een pragmatische aanpak, met concrete handvatten om in beweging te komen. Daar waar door bezuinigingen extra- of intensievere zorg en begeleiding niet mogelijk Zwembadlift Speciale trainingsapparatuur legd. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen actief en sociaal betrokken blijven. Actieve dagbesteding en inspirerende evenementen gaan negatieve gevoelens filmpjes waarin de oefeningen worden voorgedaan. Tevens kan het oefenprogramma helemaal op maat een aanvraag worden ingediend. zijn moeten nieuwe, creatieve oplossingen worden bedacht. Om te innoveren en vernieuwen is er echter Aangepaste keuken voor woon- / zorglocaties Creëren van fijne ontvangstruimte ziekenhuis tegen en geven zelfvertrouwen en houvast. worden ingesteld. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit geld nodig. Wij dragen hier als Foundation graag aan bij. Open dag paardrijden voor kinderen en oefeningen voor armen, benen of het gelaat. jongvolwassenen met hersenletsel Prof. dr. Anne Visser-Meily Medisch Kernteam Edwin van der Sar Foundation Oefen App Beroerte Aangepast roeien voor mensen met een beperking Raisin Hope Foundation Ride 11

7 Dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf, maar ook ons brein in conditie houdt, blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Dat we tegen woordig steeds minder bewegen is dan ook een zorgwekkende Voor Elkaar Met Elkaar trend. Oud schaatskampioen Ard Schenk, neurobioloog Dick Swaab en neuro psycholoog Erik Scherder breken een lans om inactiviteit tegen te gaan. Met de gratis publiekslezing Het Fitte Brein toeren ze door Nederland In 2014 heeft de Edwin van der Sar Foundation i.s.m. en bespreken ze ieder vanuit hun eigen perspectief de invloed van bewegen op het brein. De Edwin van der de Ruud van Nistelrooy Academy, de Dirk Kuyt Sar Foundation ondersteunt deze lezingen financieel samen met de overige partners; Alzheimer Nederland en Foundation en de Giovanni van Bronckhorst de Hersenstichting. Foundation een nieuw initiatief omarmd: het platform Voor Elkaar Met Elkaar. Bij dit nieuwe Edwin van der Sar Foundation trotse partner van Het Fitte Brein initiatief draait het allemaal om het doen van vriendendiensten. Een vriendendienst. We doen het allemaal. Omdat we allemaal wel eens belangeloos iemand helpen. Het Maurice Brederode: Ook voor mensen die een beroerte Lichamelijke inactiviteit is momenteel de vierde initiatief Voor Elkaar Met Elkaar borduurt hier op voort te plaatsen en communiceren welk type vriendendienst Voor Elkaar Met Elkaar is een onafhankelijk platform dat hebben gehad is beweging van cruciaal belang. Om de doodsoorzaak wereldwijd. Wat betekent het voor je en gaat een stap verder; door vraag en aanbod aan zij nodig hebben. De vriend in kwestie kan vanuit zijn of financieel wordt ondersteund door de VriendenLoterij kans op terugkeer naar het normale leven te vergroten gezondheid als je niet beweegt en je brein niet gebruikt? elkaar te koppelen. Organisatoren van vrienden haar kennis en kunde de vriendendienst zoeken en en gepromoot door vier bekende vrienden die elkaar is beweging noodzakelijk. Het is een uitstekend middel diensten hebben de mogelijkheid hun vriendendienst vinden die het beste bij hem/haar past. regelmatig een vriendendienst verlenen: om lichamelijke en cognitieve problemen aan te pakken. We zijn gewend geraakt om thuis op de bank te hangen, Edwin van der Sar, Ruud van Nistelrooy, Dirk Kuyt en Daarom vinden wij het als Foundation ook belangrijk om veel mensen doen zittend werk en veel jongeren zitten Giovanni van Bronckhorst. Deze voetbalvrienden stellen de publiekslezing Het Fitte Brein te ondersteunen. Op urenlang achter de computer, laptop of mobiele tele hun bekendheid ten doel om aandacht te genereren deze manier kunnen wij onze boodschap nog eens extra foon. Wij willen dat bewegen weer normaal wordt. Het voor dit platform. Dit zullen zij doen onder de naam onderstrepen. is onze missie om dat aan mensen te vertellen en hen te 4Friends. Hun foundations waaronder de Edwin van waarschuwen voor de gevaren van inactivteit. der Sar Foundation zijn om deze reden afzender van Niet alleen het belang van bewegen t.o.v. hersenletsel We hopen dat mensen gaan denken: ja, waarom kom ik het initiatief. wordt besproken in de publiekslezingen. Het drietal Swaab, Scherder en Schenk kijkt veel breder. Erik Scherder: Het belang van een fit brein is groot. eigenlijk niet mijn stoel uit? Meer informatie Foto: Manon van der Zwaal 13

8 Partners VriendenLoterij Vegro De VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en Wij waarderen het zeer dat een populaire sporter zich Vegro en de Edwin van der Sar Foundation gezonde samenleving. Daarom steunt zij goede hiervoor inzet en zijn ervaring en netwerk gebruikt om continueren hun partnerschap in doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. dit onderwerp op de kaart te zetten Met een sponsorbijdrage van euro onder De Edwin van der Sar Foundation is een mooie aanvul ling op de organisaties die de VriendenLoterij steunt. steunt Vegro voor het tweede jaar op rij de Edwin Omdat sport en bewegen in het algemeen een bewe van der Sar Foundation. Naast financiële support zen middel is om welzijn en gezondheid te bevorderen, ondersteunt zij de Foundation ook met kennis, In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting steunen wij de Edwin van der Sar Foundation. Dit doen ervaring en diensten. (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van wij niet alleen door een financiële bijdrage, maar ook hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een hersenin door de boodschap van de Foundation zoveel mogelijk In samenwerking met Vegro gaven wij in 2014 weer een farct, ongeluk, hartstilstand of hersenbloeding. De onder de aandacht te brengen. Wij geven bekendheid aantal duo-fietsen weg. Een ander product dat dit jaar gevolgen zijn vaak zeer ingrijpend, ook voor de naaste aan het werk van de Foundation door het organiseren werd geschonken is de Edwin van der Sar koffer voor familie. De kans op bijvoorbeeld een beroerte neemt van een loterij, en de Foundation helpt ons weer om ergotherapie na hersenletsel. In dit soort situaties kan hulpmiddelen voor kunnen worden geleverd. Vegro en Ook de medewerkers van Vegro zijn zeer betrokken bij toe bij het stijgen van de leeftijd en gezien de toename onze doelstellingen aan een groter publiek kenbaar te Vegro optreden als logistieke partij, dienstverlener of de Edwin van der Sar Foundation hebben sinds 2013 een de Foundation. In 2014 stonden er weer vele activiteiten van zowel de levensverwachting als de vergrijzing van maken. Zo zetten wij ons gezamenlijk in voor een spor groothandel. Vegro hanteert voor de Foundation een samenwerking. Onder het motto Never give up zetten op de kalender. Zo deden er weer vele Vegro medewer de Nederlandse bevolking wordt aangenomen dat het tieve en gezonde samenleving! minimale winstmarge. Op deze manier krijgt de zij zich samen in voor mensen met een hersenbeschadi kers mee aan de jaarlijkse Dam tot Damloop. Foundation een scherpe prijs waar mooie materialen of ging. Dat gebeurt niet alleen op directie niveau. aantal nieuwe gevallen de komende jaren alleen maar zal stijgen. Dankzij de bekendheid van Edwin van der Yvonne Verschragen Sar krijgt dit onderwerp nu extra aandacht. VriendenLoterij 15

9 Het besef dat ik nooit meer de oude zou worden kwam niet meteen, maar pas later in het revalidatiecentrum, toen de arts zei dat ik nooit meer gitaar zou kunnen spelen. Toen heb ik vreselijk gehuild. Gitaar spelen was Friends, donateurs & acties mijn allergrootste passie. Het was mijn leven. Tijdens de revalidatie werkte het zwemmen voor mij als een goede uitlaatklep tegen de frustratie. Met maar één werkend been en één werkende arm doe ik nu mee aan Willem Philipsen zwemwedstrijden in open water samen met mijn Olieballen-actie Bakker Ammerlaan Medewerkers Vegro lopen de dam tot damloop Spinningmarathon Palace Hotel Noordwijk zwem-buddy Arno. Ik leef met de overtuiging dat je niet Ambassadeur Edwin van der Sar Foundation je beperking bent. Als het niet kan zoals het moet, dan In 2007 was Willem Philipsen hard op weg naar de moet het maar zoals het kan. Ik wil met mijn verhaal van Donateurs Acties Friends top. Als 23 jarige gitarist van onder andere Postman frustratie, doorzettingsvermogen en succes graag De Edwin van der Sar Foundation wil concrete handvat Persoonlijke inzet van betrokkenen is van groot belang Een professionele organisatie wordt gedragen door en Soulvation speelde hij op grote festivals als andere mensen inspireren en laten zien dat wat er ook ten bieden voor mensen met hersenletsel die nu hulp om onze boodschap uit te dragen en meer aandacht te professionele leveranciers. Voor een aantal vaste dien en ondersteuning nodig hebben. Dankzij de bijdragen vragen voor de ingrijpende gevolgen van hersenletsel. sten mogen we rekenen op de enthousiaste ondersteu van onze donateurs kunnen we deze handvatten bieden Iedereen kan daarom zijn eigen actie starten om op een ning van onze Friends. Deze organisaties leveren allen en mensen met hersenletsel helpen op hun weg naar sportieve of ludieke manier geld in te zamelen voor onze een bijdrage in natura aan de projecten en organisatie herstel. Alle financiële bijdragen, van groot tot klein, Foundation. In 2014 is dit ook veelvuldig gebeurd door van de Edwin van der Sar Foundation. Wij bedanken: helpen onze doelgroep tijdens hun revalidatie en daar particulieren, bedrijven en verenigingen. Aon, Loyens & Loeff, Wasserman, Nijha sport- en Lowlands en Parkpop. Een prachtig leventje dat voornamelijk bestond uit spelen, feesten en spelen. Op een avond was dat leven in één klap voorbij. Willem: het is niet te beschrijven. Het was alsof mijn hoofd in tweeën gespleten werd door een moker. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan Binnen een paar minuten was mijn linkerkant volkomen gebeurt, je je altijd kunt blijven ontwikkelen. Never ever verlamd. Mijn gezicht ging hangen en ook mijn linker give up, dat is ook het motto van de Edwin van der Sar arm en been kon ik niet meer bewegen. Foundation. Het zwemmen betekent nog altijd veel voor na, om deel te nemen aan goede beweegprogramma s. spelmaterialen, Adidas Benelux, Van Duyn van der Geer, Drukkerij Bax. mij. Ik hoop dat ik anderen kan motiveren om ook dat In het ziekenhuis bleek dat ik een herseninfarct had zwembad in te stappen en dat ik met mijn verhaal de gehad en moest ik met spoed worden geopereerd. boodschap van de Edwin van der Sar Foundation extra Dat was het begin van een lange periode van revalidatie. onder de aandacht kan brengen. 17

10 HERSENEN ZWANGER MET MS Het was de neuroloog die vroeg of Janneke en haar man al hadden nagedacht over kinderen DICK SWAAB De kans op Alzheimer verkleinen door de hersenen actief te houden KINDEREN & ADHD Hersenletsel HET VERHAAL VAN ANNEMARIE EN EDWIN VAN DER SAR HET IS BELANGRIJK DAT JE NIET OPGEEFT EN JE RICHT OP WAT JE NOG WÈL KUNT Vijftig hulpmiddelen koffers vol de edwin van der Sar Foundation en ergotherapie nederland zijn in samenwerking In Ergotherapie Magazine volgt met Vegro Thuiszorgwinkels, een nieuwe actie gestart ten behoeve van de revalidatie een interview met Annemarie van mensen met een hersenbeschadiging. Via ergotherapie nederland verspreidt de van der Sar. Om een beeld te geven van de foundation dit jaar voor het eerst vijftig koffers vol handige hulpmaterialen voor ergohersenletsel. Op 4 februari mochten Theo van der Bom van ergotherapie nederland en Wilt u in aanmerking komen? Annemarie van der Sar de eerste koffer in ontvangst nemen. Geïnteresseerde ergotherapeu- Het Edwin van der Sar Foundation- Stimuleringsfonds opnemen met de Edwin van der Sar Foundation steunt initiatieven met aandacht voor activiteit, sport- en edwinvandersarfoundation.nl) of Ergotherapie Nederland bewegen bij hersenletsel. Organisaties groot en klein, vanuit om in aanmerking te komen. Op het gehele land, kunnen financiële ondersteuning aanvragen basis van een beoordeling en de volgorde van binnenkomst voor het realiseren van hun worden de koffers toegezegd en opgestuurd door de foun- eigen initiatief. De Edwin van dation. Uiteraard krijgen leden van Ergotherapie Nederland der Sar Foundation is in 2011 hierbij voorrang! therapeuten. de inhoud van de koffers is specifiek samengesteld voor ergotherapie bij Ontbijtgedrag en support op school bij ADHD Communicatie Ergotherapie Nederland gaat samenwerking aan met de Edwin van der Sar Foundation activiteiten van de Edwin van der ten kunnen per mail contact Sar Foundation, zoeken we geregeld de publiciteit. De Foundation plaatst nooit opgericht door Edwin en Annemarie van der Sar. Zij hebben Mensen met hersenletsel die na de medische fase thuis verblij- zelf ervaren hoe belangrijk ven zijn in veel gevallen aangewezen op de diensten van een zorg en begeleiding is bij een fysio- en ergotherapeut. Handige hulpstukken of verpleegartike- hersenbeschadiging. len ondersteunen en verbeteren de oefenstof. De cliënten van de betaalde advertenties maar probeert ergotherapeut krijgen met de inhoud van deze koffer een oplos- Steun voor mensen na hersenletsel denken Zorg op maat sing op maat aangereikt. Dat maakt hen meer zelfstandig in Met deze koffers komt de het dagelijks leven. En dat is iets waar wij als foundation graag Edwin van der Sar Foundation aan bijdragen. - Edwin en Annemarie van der Sar. letterlijk bij de mensen thuis vooral om via free publicity in de media en kan zorg op maat worden aangeboden. Hulpmaterialen kunnen direct ingezet worden bij de behandeling en/of worden achtergelaten na de oefensessie. Vier koffers zullen ter beschikking komen van de vier ergotherapie opleidingen. Theo van der Bom neemt de eerste koffer in ontvangst van nr. 8 / september 2014 Scan de QR-code en lees meer op Annemarie van der Sar Onderbrein emotie Recept voor geluk bij dementie Voor een ander Ik geef nu weer wat terug Het echte werk begint na de revalidatie. Als je thuiskomt na revalidatie, begint het echte werk pas, ontdekken veel hersenletselpatiënten. Ook Annemarie van der Sar, ondervond dit na haar hersenbloeding in Samen met haar man richtte ze de Edwin van der Sar Foundation op, om lotgenoten te steunen. Edwin van der Sar (44) O p 23 december 2009 kreeg mijn vrouw Annemarie een hersenbloeding. Veel functies vielen uit, ze had moeite met praten en kon niet meer lopen. Door keihard te werken aan de revalidatie en dankzij de steun van een geweldige club mensen om haar heen is zij er goed uitgekomen. Dit was de aanleiding om de Edwin van der Sar Foundation in het leven te roepen. Er is veel kennis aanwezig in Nederland, de zorg in ziekenhuis en revalidatiecentrum is goed geregeld, maar de mogelijkheden daarna zijn beperkt. Die laatste stappen naar herstel zijn zo belangrijk, maar vaak zijn er dan geen financiële mogelijkheden en deskundige begeleiding. Via onze beweegprojecten geven we mensen met hersenletsel de kans om in beweging te blijven, want dat is echt noodzakelijk. Het is goed voor het herstel van hersenfuncties, zelfvertrouwen en sociaal contact. Ik heb het idee dat ik middels de Foundation wat teruggeef. Samen met Annemarie steekt Edwin veel tijd en energie in dit initiatief. Als we van deelnemers horen hoe blij ze zijn met onze projecten, maakt dat mij erg trots. Die waardering is heel fijn. Vergelijkbaar met een applaus van man. Ik zet me waar ik kan in voor de foundation, maar heb ook een drukke baan bij Ajax (commercieel directeur, red.). Daar ben ik, net als toen ik nog keepte, leader at the back. Ik sta niet boven de mensen maar achter ze, heb ze voor me en kan daardoor goed zicht houden op de organisatie. Hier ligt mijn hart, net als bij de foundation. Mijn naam staat eronder. Dat betekent extra media-aandacht voor hersenletsel en goede kwaliteit van onze projecten. En het gaat goed; de Vriendenloterij en Vegro zijn nu partner en ik hoop dat veel meer bedrijven zich bij ons gaan aansluiten. Het goede doel Eens een held, altijd een held. Toen op het sportveld, nu in het gewone leven. Maar wat is gewoon? 28 Annemarie van der Sar praat in het zwembad met iemand die ze nog kent van haar eigen revalidatie. Na intensieve revalidatie kan ik bijna alles weer, al moet ik mezelf meer in acht nemen dan vroeger. Ik tennis weer en kan weer skiën. foto PR Wijzer Rabobank Private Banking 29 Onze eigen communicatiemiddelen zoals de website, Facebook en Twitter zorgen voor een actueel overzicht van onze inzet. Social Media Op Facebook telden wij eind 2013 zo n 1475 volgers. De Items over de Edwin van der Sar Foundation zijn ver verwachting was om in 2014 de 2000 ruimschoots te schenen in landelijke en regionale bladen, in tijdschrif passeren. Dit is ook gelukt: aan het einde van 2014 telt ten, vakbladen, op televisie en op internet.. Hoogtepun de Foundation op Facebook 2692 vind-ik-leuks. ten waren interviews in : Telegraaf, (bijlage Hersenen), Libelle, Plus Magazine, Eigentijd van Pensioenfonds Ook het aantal volgers op Twitter kende in 2014 een Zorg & Welzijn, RTL Late Night, KRO de Wandeling. explosieve groei. Had de Foundation in 2013 nog zo n 1500 volgers, eind 2014 is dit aantal gestegen naar ruim 130 VAN DER SAR FOUNDATION TEKST FRITS BAREND EN JASPER BOKS te komen. Edwin van der Sar Foundation in de media BEELD MANON VAN DER ZWAAL JE MOET HET BESTE UIT HET LEVEN BLIJVEN HALEN Rob de Wit en Annemarie van der Sar werden op zeer jonge leeftijd getroffen door een hersenbloeding. Hun levens zijn er door veranderd, maar ze laten zich niet uit het veld slaan. Edwin van der Sar richtte na zijn loopbaan zijn eigen Foundation op voor mensen die hetzelfde overkwam. Helden hoorde hun aangrijpende verhalen. 19

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. Revalidatie

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. Revalidatie Revalidatie DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF HERSTELLEN NA HERSENLETSEL DOOR SPORT ANNEMARIE & EDWIN VAN DER SAR OVER MEET ME @THE

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis.

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis. Jaarverslag 2012 Colofon Download of bekijk het verkorte jaarverslag op www.nationaalmsfonds.nl. U kunt een papieren exemplaar van het verkorte of het volledige jaarverslag opvragen via 010 59 19 839 of

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Al 12 jaar een begrip in Uithoorn en omstreken!! VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Wiegerbruinlaan 8a 1422 CB Uithoorn 0297-562234 www.motion-fysiotherapie.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 3 2013 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Promovendi bij Reade Spieren trainen bij slikproblemen Expertisecentrum Neurorevalidatie gericht op onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. D e k r a c h t. l a c h. e e n. v a n

Jaarverslag 2013. D e k r a c h t. l a c h. e e n. v a n Jaarverslag 2013 D e k r a c h t v a n e e n l a c h D e k r a c h t v a n e e n l a c h Inhoudsopgave Uit de Statuten van Stichting CliniClowns Nederland 5 Woord vooraf 7 Jaarkalender 2013 8 1. Beleid,

Nadere informatie

Voor wie is dit jaarverslag?

Voor wie is dit jaarverslag? Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden naar alle mensen die Cucu het afgelopen

Nadere informatie

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders Vakblad over mens, werk en inkomen 37 e JAARGANG april 2015 NUMMER 2 De Comeback van arbeids revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: Thema arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? > Evaluatie

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

HERSENEN IN DE TOEKOMST

HERSENEN IN DE TOEKOMST HERSENEN IN DE TOEKOMST Jaargang 8, nummer 3, december 2014 Column: De laatste X Gert-Jan van Zetten Grote lokale verschillen in zorg gehandicapten Schildersucces in de werkplaats 1 Redactioneel Inhoud

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

VROLIJKHEID ZIT IN DE GEKSTE DINGEN

VROLIJKHEID ZIT IN DE GEKSTE DINGEN VROLIJKHEID ZIT IN DE GEKSTE DINGEN Jaarverslag 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 4 De Vrolijkheid, dat zijn wij Hoofdstuk 2 8 2013: Hier wonen meedoeners! Hoofdstuk 3 17 Fondsen & partners, media

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Korrelatie

Jaarverslag 2014 Korrelatie Jaarverslag 2014 Korrelatie Jaarverslag 2014 Korrelatie Pagina 1 Dit zijn mensen die in geestelijke nood verkeren. Ze hebben behoefte aan iemand die naar ze luistert en advies geeft. Twintiger Luuk kampt

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken Jaarverslag 2010 Als je hele leven uit topprestaties bestaat, 1 kun je wel wat sponsors gebruiken Voorwoord In 2010 bestond Fonds Gehandicaptensport 35 jaar. Tijdens het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie