Spamming in vraag gesteld. Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spamming in vraag gesteld. Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips"

Transcriptie

1 Spamming in vraag gesteld Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips November 2006

2 Spamming in vraag gesteld Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips November 2006

3 ON-LINE RAADPLEGING Deze brochure kan gratis worden gedownload (in pdf-formaat) op de internetsite van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie : Franse versie : Nederlandse versie : Duitse versie : 2 Engelse versie : Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B BRUSSEL Ondernemingsnr. : tel. (02) Voor buitenlandse telefoons: tel Verantwoordelijke uitgever : Lambert VERJUS Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat, 50 B-1210 BRUSSEL België Wettelijk depot : D/2006/2295/

4 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» INHOUDSTAFEL Voorwoord...5 Spam in vraag gesteld : geïllustreerde voorbeelden en praktische tips...7 DEEL 1 : SPAM MET HOGEGEVAARLIJKHEIDSGRAAD De Nigeriaanse brief of «Afrikaanse scam» «Phishing» of vissen Elektronische berichten waardoor u gegarandeerd geld verliest Elektronische berichten die gespecialiseerd zijn in valse en namaakproducten Elektronische berichten die weinig inzitten metuw gezondheid Elektronische berichten die informatica-virussen verspreiden Elektronische berichten die de klassieke gevallen van oplichting behelzen DEEL 2 : ONGEVRAAGDE ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BEPERKTE GEVAARLIJKHEIDSGRAAD De «hoax», fopberichten of geruchten Elektronische berichten die u tegen uw wil betrekken bij een publiciteitscampagne voor virale marketing...58

5 4

6 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» VOORWOORD Deze brochure stelt de meest voorkomende voorbeelden van spam voor die o.m. oplichting of (soms goed georganiseerde) informaticacriminaliteit inhouden. Het gaat om die spam die ernstige hinder kan veroorzaken, die u veel geld kan doen verliezen of zelfs een gevaar kan uitmaken voor uw gezondheid, als u naïef genoeg bent om erop in te gaan. Een deel van deze brochure is eveneens gewijd aan bepaalde technieken van verzending van ongevraagde s die weliswaar minder gevaarlijk zijn dan de klassiekere spam, maar die, in bepaalde gevallen, moeilijkheden kunnen geven vanuit het standpunt van de toepassing van de wet. De lijst van voorbeelden is niet volledig, maar poogt de meest voorkomende technieken voor te stellen, deze te illustreren en praktische raad te verstrekken, zodat u niet op uw beurt in de val trapt. Deze brochure werd opgesteld door Didier GOBERT in het kader van de strijd tegen spam gevoerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, alsook in het kader van de samenwerking in de informele denktank SpamSquad (www. spamsquad.be). Ik wens hem te danken, alsook de collega s van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, van de Algemene Directie van Controle en Bemiddeling, van de Algemene Directie van Economisch Potentieel van de FOD Economie, de medewerkers van de Algemene Directie Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid, en tevens de leden van de groep SpamSquad voor het aandachtig nalezen en hun constructieve opmerkingen. 5 Ik hoop dat u zich, dankzij deze brochure, niet (meer) zal laten beetnemen. Een verwittigd mens is er twee waard! Robert GEURTS Directeur-generaal van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt

7 6

8 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» SPAM IN VRAAG GESTELD : GEÏLLUSTREERDE VOORBEELDEN EN PRAKTISCHE TIPS INLEIDING De term spam wordt vaker gebruikt dan gedefinieerd. Er bestaat overigens een grote verscheidenheid aan «spam», die onder de toepassing van verschillende wetgevingen kunnen vallen (wet op de elektronische handel, wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wet inzake informaticacriminaliteit, strafwetboek, wetten inzake consumentenbescherming, wet inzake reclame voor geneesmiddelen, enz.). In de ruime zin van het woord, verwijst deze term naar de verzending van ongevraagde elektronische berichten ( s). Hoewel dit niet systematisch het geval is, zijn de kenmerken van spam globaal gezien de volgende : de ongevraagde berichten worden massaal en soms herhaaldelijk verstuurd ; het bericht heeft soms een commercieel doel (de promotie van een product of van een dienst) ; 7 de adressen worden vaak zonder medeweten van de eigenaar ervan bekomen (in strijd met de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) ; bovendien gebeurt het vrij vaak dat, enerzijds, het bericht een onwettelijke inhoud heeft, bedrieglijk en/of schadelijk is en, anderzijds, de verzender zijn identiteit verbergt of een valse identiteit gebruikt. De klassieke is weliswaar het meest gebruikt vehikel van de spammers, maar toch stelt men vast dat dit fenomeen zich meer verspreidt naar andere kanalen, zoals instant messaging (dan heeft men het over «spim»), blogs, sms, enz. Deze brochure heeft een dubbel doel. Ten eerste, strekt de brochure er eerst en vooral toe om voorbeelden van de meest voorkomende spam voor te stellen, die o.m. oplichting of (soms goed georganiseerde) informaticacriminaliteit inhouden. Het gaat om die spam die ernstige hinder kan veroorzaken, die u veel geld kan doen verliezen en zelfs een gevaar kan uitmaken voor uw gezondheid, als u naïef genoeg bent om erop te antwoorden.

9 De lijst van voorbeelden is niet volledig. Immers, er blijken regelmatig nieuwe vormen van spam te ontstaan. Maar deze lijst poogt een voorstelling te geven van de verschillende gebruikte technieken, deze te illustreren en praktische tips te geven. Het doel hiervan is dat u niet op uw beurt in de val zou trappen. Wij hebben ons beperkt tot de volgende gevallen : 1. De Nigeriaanse brief of «Afrikaanse scam» ; 2. «Phishing» of vissen ; 3. Elektronische berichten die u gegarandeerd geld zullen doen verliezen ; 4. Elektronische berichten die gespecialiseerd zijn in valse producten en namaakproducten ; 5. Elektronische berichten die weinig inzitten met uw gezondheid ; 6. Elektronische berichten die informatica-virussen verspreiden ; 8 7. Elektronische berichten die klassieke gevallen van oplichting behelzen. Men kan zeker stellen dat deze soorten van spam een hoge gevaarlijkheidsgraad inhouden. Deze maken het voorwerp uit van het eerste deel van deze brochure. De tweede doelstelling van deze brochure bestaat eruit twee praktijken van verzending van ongevraagde elektronische berichten te illustreren, waarvan de gevaarlijkheidsgraad veel lager ligt dan die van de klassieke soorten spam (hierboven bedoeld). Maar deze kunnen, in bepaalde gevallen, moeilijkheden stellen betreffende de toepassing van de wet of bepaalde risico s inhouden. Het gaat om de volgende twee praktijken : 1. De «hoax», fopberichten of geruchten ; 2. De elektronische berichten die u tegen uw wil betrekken bij een publiciteitscampagne van virale marketing. Aan deze twee categorieën zou men een derde kunnen toevoegen : het gaat om de elektronische reclameberichten die worden verzonden door bedrijven die geacht worden ernstig te zijn, maar die desalniettemin de regels inzake voorafgaande toestemming, van identificatie van het publicitair karakter of van informatie betreffende het verzetsrecht niet hebben nageleefd. Het gaat hier weliswaar om inbreuken op de wet en de overheid ziet erop toe om deze zoveel mogelijk te verminderen door, indien nodig, vervolgingen in te stellen. Maar men moet ook erkennen dat deze inbreuken, zoals ze worden voorgesteld in het eerste deel van deze brochure, eerder hinderlijk zijn dan een werkelijk gevaar vormen.

10 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Deze derde categorie wordt niet behandeld in huidige brochure, want deze maakt reeds het voorwerp uit van de brochure «De spamming in 24 vragen & antwoorden» die on-line verkrijgbaar is op spamming/home_nl.htm, waarnaar wij de lezer verwijzen. Deze drie categorieën van praktijken stellen een beperkte gevaarlijkheidsgraad voor. Zij maken het voorwerp uit van het tweede deel van deze brochure. Het is zeker niet onze bedoeling om een negatief beeld te geven van het internet of van . Het fenomeen moet overigens niet veralgemeend worden. Het is evident dat alsmaar vaker dienst doet als het communicatiemiddel bij uitstek, omwille van zijn lage kost, snelheid en gebruiksgemak. Bovendien, vormt het internet alsmaar meer een nieuw platform waarop talrijke ernstige bedrijven handel drijven op dezelfde manier als in de werkelijke wereld, d.w.z. op volkomen correcte en eerlijke wijze. Maar het is ook waar dat, zowel op het internet als elders, oplichters actief zijn en op zoek zijn naar slecht geïnformeerde of naïeve mensen om ze te «pluimen». Wij hopen dat u, dankzij deze brochure, hiervan geen deel (meer) zal uitmaken 9 Een verwittigd mens is er twee waard! VOORAFGAAND : HERHALING VAN ENKELE VOORZICHTIGHEIDSBE- GINSELEN! Alvorens de concrete voorbeelden te behandelen, lijkt het ons aangewezen om enkele elementaire regels van voorzichtigheid in herinnering te brengen om de ontvangst van spam te vermijden of, minstens, te beperken : wees waakzaam wanneer u uw adres mededeelt en deel het niet zonder reden mee aan om het even wie ; vermijd uw adres te vermelden op een website, want dit zal systematisch worden gekopieerd door een programma van «automatic capture» van adressen dat wordt gebruikt door spammers ; indien u wil vermijden dat u «spam» krijgt op uw voornaamste adres (dat u gebruikt met uw naasten en in uw professionele relaties), maak dan een tweede adres aan bij een gratis provider. U kan dit adres dan gebruiken in het kader van toepassingen die riskanter zijn op het gebied van «spam» (inschrijving voor newsletters, deelneming aan forums, bestellingen op commerciële websites, vermelding op uw website, enz.) ;

11 indien de oorsprong van het bericht of de identiteit van de afzender u duidelijk twijfelachtig lijken, vermijd dan te antwoorden op deze «spam», zelfs indien men u de mogelijkheid geeft om uw verzetsrecht uit te oefenen! Vermijd ook te klikken op links die ingevoegd zijn in het bericht want spammers met kwade bedoelingen gebruiken deze technieken om na te gaan of uw adres nog actief is en om u nog meer «spam» te versturen! maak de adressen van uw correspondenten niet zichtbaar wanneer u een groep of verspreidingslijst aanmaakt of wanneer u een doorzendt. U moet dus de adressen van alle bestemmelingen verbergen in geval van gelijktijdige verzending van eenzelfde bericht aan verschillende personen. Gebruik daarom bij de verzending van een bericht de functie «blind copie» van uw programma, dat meestal wordt aangeduid door «Cci» of «BCC» of «CCC» ; deel de adressen van anderen (naasten, professionele kennissen, enz.) niet mede aan derden zonder de toestemming van eerstgenoemden ; 10 als de afzender van het bericht niet duidelijk geïdentificeerd en gekend is, vermijd dan een bestand in bijlage van het bericht te openen (vooral als het de extensie.src,.exe,.scr draagt), want het kan gaan om een virus ; neem niet deel aan kettingmails ; installeer een goede firewall en een anti-virusprogramma, update deze regelmatig en scan regelmatig uw harde schijf(ven) ; maak uw kinderen vertrouwd met voornoemde regels en met het gebruik dat ze mogen maken van hun adres (best verschillend van het uwe!). Voor zeer volledige informatiebronnen over spam en oplichterij via het internet, verwijzen wij de lezers naar enkele referentiewebsites: de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be), in het bijzonder de pagina m.b.t. de preventie van oplichterij (www.economie.fgov.be/protection_ consumer/fraud_prevention/home_nl.htm), alsook de pagina met betrekking tot spam (www.economie.fgov.be/information_society/spamming/home_nl.htm) ; de website van de «Federal Computer Crime Unit» van de Federale Politie (www.fccu.be/crim/crim_fccu_nl.php) ; de website «SpamSquad» (www.spamsquad.be) ; de website «Consumentenbedrog» van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (www.consumentenbedrog.be) ; de website «Hoaxbuster» (www.hoaxbuster.com).

12 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» DEEL 1 : SPAM MET HOGE GEVAARLIJKHEIDSGRAAD 1. DE NIGERIAANSE BRIEF OF «AFRIKAANSE SCAM» ILLUSTRATIES Voorbeeld 1 van Nigeriaanse brief 11

13 12 Voorbeeld 2 van Nigeriaanse brief

14 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Voorbeeld 3 van Nigeriaanse brief 13

15 Voorbeeld 4 van Nigeriaanse brief 14 UITLEG De Nigeriaanse brief of «Afrikaanse scam» is één van de oudste gevallen van oplichting via . Nochtans komt dit soort van bericht niet minder vaak voor. Het is uiteraard onmogelijk om alle gevallen op te nemen in deze brochure (er zouden op dit ogenblik zo n 150 varianten bestaan!). Het leek ons echter nuttig om de voornaamste kenmerken ervan voor te stellen.

16 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Of ze nu in het Engels, Frans of in andere talen zijn opgesteld, de berichten hebben vele punten gemeen: De auteurs stellen zich allemaal op identieke wijze voor (de ex-echtgenote van, de zoon van, de kolonel van, de broer van, enz. van een persoon die zogezegd bijzonder rijk is en net is overleden, verdwenen of in de gevangenis zit) ; De personen die u contacteren zijn allemaal in het bezit van een belangrijke som geld (of diamanten of goud enz.) die ergens is ondergebracht en die op u wacht om een geldtransfer te verrichten of de «schat» te deblokkeren ; Zij vragen uw hulp en beloven u om u in ruil rijkelijk te vergoeden voor de geleverde dienst. Nochtans hebben zij allemaal hetzelfde doel : u geld afhandig te maken! Indien u beslist te reageren op dit bericht, ontvangt u al snel alle details van de zaak en een verzoek om u wat meer te engageren. Opgepast echter : hoe meer u ingaat op het spel, des te moeilijker zal het worden om eruit te geraken en eens u erin zit, zet u veel op het spel. De afzenders van het bericht zullen u bijvoorbeeld vragen om een rekening te openen bij een buitenlandse bank (een rekening die zal moeten gespijsd worden met een relatief belangrijke som), zelfs in uw eigen land (de rekening die op uw naam zal geopend worden kan dan gebruikt worden als transitrekening om geld wit te wassen!). 15 Het is ook mogelijk dat u geld zal moeten voorschieten om bepaalde advocatenkosten, rechten op transacties, taksen of smeergeld te betalen, om alle obstakels te overwinnen die tussen u en de enorme som geld die u werd beloofd zullen komen te staan. De oplichters zouden uw rekeningnummer en uw bankgegevens ook kunnen gebruiken om valse overschrijvingen of valse cheques uit te schrijven op uw naam. Uiteraard hoort u, nadat u deze bankrekening hebt geopend en/of deze geldsommen hebt betaald, niets meer van de afzenders en krijgt u uw geld en de beloofde som nooit (meer) te zien! Het is bovendien mogelijk dat u wordt vervolgd voor medeplichtigheid aan een witwasoperatie. HOE HANDELEN? Onze raad is eenvoudig, maar dwingend : antwoord vooral nooit op een dergelijke , die heel gemakkelijk te herkennen is en verwijder hem onmiddellijk.

17 Indien u, jammer genoeg, toch hebt gereageerd op een dergelijke mail, een eerste contact hebt genomen of zelfs nog verder bent gegaan, neem dan onmiddellijk contact op met de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie om de situatie uit te leggen op het adres : VOOR MEER INFORMATIE De website : ; De website : ; De website van de FCCU (Federale Politie) : 16

18 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 2. «PHISHING» OF VISSEN ILLUSTRATIES Voorbeeld 1 van «phishing» 17

19 Voorbeeld 2 van «phishing» 18 UITLEG "Phishing", ook «vissen» genoemd, is een methode van oplichting die alsmaar vaker voorkomt via . Het woord «phishing» is in feite de samentrekking van het Engelse woord «fishing», in het Nederlands vissen, en «phreaking», waarmee men het hacken van telefoonnetwerken bedoelt. Het gaat om een techniek die door hackers wordt gebruikt om persoonlijke informatie te bekomen van surfers (bijvoorbeeld de gebruikersnaam en het paswoord

20 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» en zelfs de bankgegevens) om ze frauduleus te gebruiken en dit, door de identiteit van een derde aan te nemen en een vals voorwendsel aan te wenden. Of het nu gaat om het voorwendsel om persoonlijke gegevens te updaten op ebay, om na te gaan of de rekening van de consument bij Citibank of de internet provider niet werd gehacked, om zich ervan te vergewissen dat het kaartnummer van de Visa kredietkaart niet frauduleus werd gebruikt of andere dergelijke gekke scenario s, het doel van de oplichters is altijd hetzelfde : zich voordoen als een organisme of een betrouwbaar bedrijf dat beschikt over genoemde gegevens, de consument uitnodigen om on-line te gaan via een link en, om één of andere reden, laatstgenoemde ertoe brengen om zijn gegevens opnieuw in te schrijven in een formulier dat zich op een namaak webpagina bevindt, die een identieke kopie is van de originele site. Trouwens, de webadressen die in deze mails worden gebruikt, lijken soms heel erg op de officiële adressen. In deze context, doen de uiterste hoogdringendheid, die meestal wordt ingeroepen, en het gemak waarmee de surfer snel naar de namaaksite kan worden gebracht, bepaalde mensen in de val trappen. Eens de persoonlijke informatie in handen is van de oplichter, kan deze laatste er frauduleus van gebruik maken, o.m. om geld af te halen van de bankrekening van de bedotte surfer of om aankopen te doen met het nummer van diens kredietkaart. 19 HOE HANDELEN? Alleen al het feit dat u een ontvangt waarin u wordt verzocht om uw persoonlijke gegevens te updaten, moet uw argwaan opwekken. Het is mogelijk dat dit soort van berichten wettelijk is, maar dat is bijna nooit het geval wat dergelijke gegevens betreft die zo gevoelig zijn als de gebruikersnaam en het paswoord of de bankgegevens, zoals het nummer van de kredietkaart. Ernstige banken vragen vertrouwelijke gegevens overigens ook nooit per aan hun klant. Als de surfer een ontvangt, waarin hem om persoonlijke gegevens wordt verzocht, is de beste oplossing om niet te reageren en de mail te wissen. Als hij desalniettemin twijfelt, raden wij hem aan om rechtstreeks contact op te nemen met zijn dienstverlener (bankier, internet access provider, on-line verkoper, enz.) waarvan de identiteit zou kunnen zijn gestolen om de waarachtigheid van het verzoek na te gaan. In dat geval, moet men de eventuele contactgegevens die vermeld staan in de uiteraard niet gebruiken, maar betrouwbare gegevens bekomen via een andere weg.

21 Als de surfer er zich te laat rekenschap van geeft dat hij zijn bankgegevens heeft medegedeeld, moet hij eerst en vooral zijn rekening en zijn kaart zo spoedig mogelijk blokkeren zodat de oplichter er geen gebruik van kan maken. Het volstaat het nummer 070/ te bellen (Card Stop). Deze dienst is beschikbaar voor alle Belgische bankkaarten, of het nu gaat om Bancontact/Mistercash kaarten of kredietkaarten. Wij raden ook aan om de feiten te melden aan de FCCU op volgend adres: Om te vermijden dat u in de val trapt, vindt u hieronder enkele controles die u kan verrichten om het twijfelachtig karakter van dit soort berichten te ontdekken : heb ik mijn adres medegedeeld aan dit bedrijf? Indien niet, hoe komt het dat dit bedrijf mijn adres kent en mij via deze weg contacteert? is het bericht in kwestie op naam? Bevat het ontvangen bericht geïndividualiseerde elementen waardoor de waarachtigheid ervan kan worden geïdentificeerd (klantnummer, naam van het agentschap, enz.)? Indien niet, opgelet! 20 heeft de afzender een officieel adres? Als het gaat om een yahoo- of hotmailadres, moet u deze als twijfelachtig beschouwen. Trouwens, men moet niet volledig vertrouwen op het adres van de afzender, vermits dit kan worden vervalst en soms een naam kan dragen die erg lijkt op dat van het gekende bedrijf ; men moet ook niet al te zeer vertrouwen op het voorkomen van de site waarnaar men wordt geleid : een website kan tot de pixel toe worden gekopieerd! leidt de link in het bericht rechtstreeks naar het klassieke adres: [www.uwbank.be], [www.uwdienstverstrekker.be], enz.? Opgelet, vervalste sites hebben soms een adres dat erg lijkt op het officiële adres, maar niet volledig (controleer goed de schrijfwijze van de domeinnaam)! vermijd om rechtstreeks op de link in de te klikken, maar verbind u eerder met uw on-line dienst via de adresbalk van uw browser door zelf het adres te typen ; controleer of de site die de gevoelige gegevens bevat, beschermd is (dit is het geval wanneer het protocol https wordt gebruikt en er zich een hangslotje bevindt in de statusbalk onderaan de browser) ; laatste raad : verstrek nooit codes of identificatiemiddelen per . Door het nemen van deze voorzorgsmaatregelen zou u heel wat nare verrassingen moeten kunnen vermijden. Maar eens u deze voorzorgen genomen hebt, moet u niet paranoïa worden en in het achterhoofd houden dat het internet niet gevaarlijker is dan de werkelijke wereld waarin ieder van ons zich elke dag begeeft

22 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» VOOR MEER INFORMATIE De website «Consumentenbedrog» van het OIVO : ; De websites : ; 21

23 3. ELEKTRONISCHE BERICHTEN WAARDOOR U GEGARANDEERD GELD VERLIEST ILLUSTRATIE 22 UITLEG Internet heeft vaak de ontwikkeling of de wedergeboorte van oplichtingsmethodes, die ertoe strekken geld te ontfutselen aan de surfer, versneld. Er zijn talrijke varianten van deze oplichtingsmethodes. Wij beperken ons hier tot de bespreking van

24 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» degene die het vaakst voorkomen op het internet, te weten de valse loterijen, valse erfenissen en nep-verzoeken tot giften. Voor de andere methodes, verwijzen wij de lezer naar de pagina gewijd aan oplichtingen van de FOD Economie (www.economie.fgov.be/protection_consumer/fraud_prevention/home_nl.htm) en naar de uitstekende website : Valse loterijen Niet zelden ontvangt men een bericht waarin wordt gemeld dat men, in het kader van een internationale loterij, een som geld gewonnen heeft, soms om en bij het miljoen euro. Om de winst te bekomen, meldt men u dat het volstaat uw rekeningnummer mede te delen aan de persoon die in de wordt genoemd. Het gebeurt zelfs dat een telefoonnummer wordt vermeld en dat een persoon aan het andere uiteinde van de lijn u de inhoud van de bevestigt! In ieder geval, informeert men u dat u, om de winst te bekomen, de administratieve kosten en/of taksen moet betalen (het bedrag hiervan kan oplopen tot tientallen of zelfs honderden euro s). 23 In de grote meerderheid van de gevallen, gaat het om niet minder dan een poging tot oplichting : ofwel wordt het lot nooit bekomen, maar verdwijnt de oplichter in de natuur met de sommen die u hebt gestort ten titel van dossierkosten of taksen ; ofwel zal u een lot met een volkomen belachelijke waarde bekomen die in ieder geval minder is dan het bedrag dat u hebt gestort ten titel van kosten. Soms hebben de oplichters zelfs het lef om de surfer een herinnering te sturen. Inderdaad, enkele weken na de storting ter betaling van de administratiekosten, wordt de surfer telefonisch of per gecontacteerd door een beweerde verantwoordelijke van de gerechtelijke politie. Deze meldt de surfer dat het bedrag van de loterijprijzen in beslag werd genomen en dat de bestanden aantonen dat deze loterij de surfer een prijs verschuldigd is (overeenstemmend met de som die oorspronkelijk werd aangekondigd aan de surfer). Deze zogezegde verantwoordelijke van de politie biedt de surfer de mogelijkheid om de in beslag genomen prijs te bekomen middels storting van een kleine commissie Als de surfer zich een tweede keer laat beetnemen, achten de oplichters de kans groot dat hij dezelfde argumentatie nogmaals zal aanvaarden. Ze zullen dan een

25 tweede keer misbruik maken van de consument. Het is duidelijk dat hij de beloofde som nooit zal zien! Een andere variante van deze oplichtingsmethode is de volgende : u ontvangt een veelbelovende . Men kondigt u goed nieuws aan: u wordt gevierd! Uw adres werd uitgekozen om deel te nemen aan een wedstrijd! Om dit te doen, volstaat het een lot te kiezen tussen 25 en 400 euro en snel het nummer XXX te bellen. In de hoop iets gewonnen te hebben men weet immers maar nooit belt u het telefoonnummer. Toevallig wint u niets, maar heeft de oproep u wel 25 euro gekost. Het gaat eenvoudigweg om een oplichting die gebeurt via een peperduur nummer. De praktijken van deze bedrijven zijn eenvoudigweg illegaal. De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHP) verbiedt uitdrukkelijk alle reclame die bij de consument de hoop of de zekerheid wekt een product, een dienst of enig voordeel te hebben gewonnen of te kunnen winnen door de werking van het toeval. 24 Valse erfenissen Hebt u nooit een ontvangen waarin u wordt geïnformeerd dat uw oom uit Amerika waarvan u nog nooit hebt gehoord pas is overleden. De persoon die u contacteert is zogezegd een openbaar ambtenaar die belast is met de nalatenschap, die u mededeelt dat u de enige erfgenaam bent van een kolossaal fortuin. Deze persoon deelt u echter mede dat, om over de erfenis te kunnen beschikken, bepaalde administratieve formaliteiten moeten worden verricht in het buitenland, waarvoor u voorafgaand dossierkosten moet betalen. Zelfs op het internet, heeft Nonkel Amerika nog succes. De oplichters blazen aldus deze methode van oplichting nieuw leven is. Daar het bedrag van de gevraagde kosten bijzonder klein is (enkele honderden euro) ten opzichte van het kolossale fortuin waarover de erfgenaam zal beschikken, loopt hij met open ogen in de val en laat hij zich het bedrag van de dossierkosten afhandig maken. Valse verzoeken tot giften De Federal Computer Crime Unit bijzondere afdeling van de Federale Politie ontvangt regelmatig berichten betreffende potentiële risico s van wanpraktijken in verband met het internet. Onder deze berichten, vindt men deels valse verzoeken tot giften, in het bijzonder tijdens de weken die volgen op grote evenementen zoals de Tsunami in Azië of de orkaan Katrina in de Verenigde Staten. Zo worden s verzonden in naam van bekende niet-gouvernementele organisaties waarin de ontvanger wordt aangezet tot het doen van giften via het internet.

26 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Het probleem is dat, in plaats van het geld over te maken op de rekeningen van de NGO, het wordt verstuurd naar een rekening in een exotisch land en de s worden verzonden vanuit een al even exotisch land. Achter deze solidariteits s houden zich jammer genoeg oplichters verborgen die meer inzitten met hun eigen portefeuille dan met die van hun slachtoffers. HOE HANDELEN? De surfer moet elk verdacht voorstel om gemakkelijk geld te verdienen en elke oproep tot gulheid aandachtig analyseren. Als voornoemde gevallen van oplichting zouden plaatsvinden in de straat en een onbekende hetzelfde voorstel zou doen aan de burger, dan zou deze onmiddellijk vermoeden dat er bedrog in het spel is. Waarom zou men dan onbekenden op het internet betrouwen? We herinneren er overigens aan dat het op het internet zeer eenvoudig is om de identiteit van een derde aan te nemen (bv. van bedrijven of organisaties die boven alle twijfel staan) of om s te vervalsen : men kan dus maar beter systematisch zijn voorzorgen nemen. In ieder geval, mag de surfer nooit enige administratiekosten betalen die men van hem vraagt om een zogezegd lot te bekomen dat men zou hebben gewonnen zonder deel te nemen aan het spel. 25 Als hij wordt gevraagd om een gift te doen, heeft hij er belang bij om zich tot de erkende nationale en internationale organisaties te richten en na te gaan of het opgegeven rekeningnummer overeenstemt met dat van de NGO in kwestie. Dit rekeningnummer kan gemakkelijk worden bekomen via andere media of via de (officiële) website van de NGO. Indien u jammer genoeg in de val bent getrapt, raden wij u aan om de feiten aan te geven bij de FCCU op het volgende adres : VOOR MEER INFORMATIE De website van de FOD Economie : fraud_prevention/home_nl.htm ; De website «Consumentenbedrog» van het OIVO : ; De website : ; De website :

27 4. ELEKTRONISCHE BERICHTEN DIE GESPECIALISEERD ZIJN IN VALSE EN NAMAAKPRODUCTEN ILLUSTRATIES Voorbeeld 1: valse diploma s 26

Wat te doen tegen ongewenste e-mail?

Wat te doen tegen ongewenste e-mail? Wat te doen tegen ongewenste e-mail? 1 van 5 Internet biedt ons steeds meer mogelijkheden en levert ons vele faciliteiten die onze dagelijkse bezigheden enorm kunnen vereenvoudigen. Toch zijn er naast

Nadere informatie

FAQ VERVALSTE FACTUREN

FAQ VERVALSTE FACTUREN FAQ VERVALSTE FACTUREN Algemeen... 2 1. Wat is factuurfraude?... 2 2. Hoe gaan oplichters te werk bij factuurfraude?... 2 3. Gebeurt factuurfraude enkel met papieren facturen of ook met elektronische?...

Nadere informatie

Bescherm uw onderneming tegen fraude.

Bescherm uw onderneming tegen fraude. Bescherm uw onderneming tegen fraude. 1 Fraude aan bedrijven 1 Fraude aan bedrijven 3 Welke informatie vindt u in deze brochure? Hoe gebruikt u deze brochure? 2 Social engineering of CEO-fraude 4 Wat is

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

5. Veilig e-mailen en bestellen op internet

5. Veilig e-mailen en bestellen op internet 125 5. Veilig e-mailen en bestellen op internet Mogelijk ontvangt u regelmatig ongewenste e-mail. Voorbeelden daarvan zijn phishingmails, spam, hoaxes en kettingbrieven. Veel van deze e-mails worden tegenwoordig

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Massafraude Frederik Cousin 13 maart 2014

Massafraude Frederik Cousin 13 maart 2014 Massafraude Frederik Cousin 13 maart 2014 http://economie.fgov.be Wat is massafraude Alle vormen van fraude die gebruik maken van massacommunicatietechnieken zoals telemarketing, internet en massamailings

Nadere informatie

wat te doen tegen ongewenste e-mail

wat te doen tegen ongewenste e-mail SP@M wat te doen tegen ongewenste e-mail Internet en mobiele telefonie bieden u steeds meer mogelijkheden. Toch zijn er naast de vele voordelen van deze diensten, ook nadelen waar u rekening mee moet houden.

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

E-mail: soorten en gevaren. SPAM = ongewenste (commerciële) e-mail

E-mail: soorten en gevaren. SPAM = ongewenste (commerciële) e-mail E-mail: soorten en gevaren SPAM = ongewenste (commerciële) e-mail Hoe geraakt een spammer aan je e-mailadres - Webpagina s en nieuwsgroepen worden gescand - Kinderen worden gelokt naar webpagina s waar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

Betekenis woord phishing

Betekenis woord phishing Phishing 1 Betekenis woord phishing Het woord 'phishing' is een samentrekking van de eerste letters van 'password harvesting', oftewel wachtwoorden oogsten, en 'fishing', wat vissen betekent. Het heeft

Nadere informatie

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK Veilig online SNEL EN MAKKELIJK 2 Veilig online Veilig online Sparen en beleggen waar en wanneer het u uitkomt Gemak, snelheid en op elk gewenst moment inzage in uw rekeningen; online sparen en beleggen

Nadere informatie

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Lesbrief 1 Inleiding Digiveilig en Mediawijs Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Sodexo Card. Praktische gids van de Sodexo Card. Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik

Sodexo Card. Praktische gids van de Sodexo Card. Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Inhoud Welkom, De Sodexo Card is gewoon eenvoudig 1. De Sodexo Card in het kort 4 2. Ontvangst

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 1. Algemeen Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Proposall met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Criminaliteit op internet: Ransomware

Criminaliteit op internet: Ransomware Pz Grens, Patrick De Smedt Van: Vleugels Sven [sven.vleugels@pzgrens.be] Verzonden: woensdag 20 juni 2012 13:47 Aan: niet-openbare ontvangers: Onderwerp: BIN Flash : Herinnering : Ransomware virus blijft

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger.

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger. 1 Veilig chatten Chatten is een populaire manier van contact maken en onderhouden op internet. Het is simpel gezegd het uitwisselen van getypte berichten. Dat kan met familie, vrienden en andere bekenden,

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MY ETHIAS

ALGEMENE VOORWAARDEN MY ETHIAS ALGEMENE VOORWAARDEN MY ETHIAS Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Omschrijving My Ethias 4 Artikel 2 : Voorwaarden om toegang te kunnen krijgen tot My Ethias 4 Artikel 3 : Toegangsprocedure 4 Artikel 4 : Beschikbaarheid

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Praktische gids van de Sodexo Card

Praktische gids van de Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card Gebruiksaanwijzing en aanbevelingen voor een veilig gebruik Praktische gids van de Sodexo Card Praktische gids van de Sodexo Card INHOUD 1. De Sodexo Card in het kort

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Algemene privacyverklaring 1. Inleiding 1.1. Respect voor privacy De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Alle persoonsgegevens die in het kader

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 4... E-mail, de elektronische brief Deze iconen tonen aan voor wie het document is WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom? Hoewel de opkomst

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: FunandPleasure Vennootschapsnaam: Sprince Comm.V Btw nr.: BE 0670.986.018 Maatschappelijke zetel: Veeweidestraat 71, 1070 Anderlecht Contact: info@funandpleasure.be

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 20-06- 12

NIEUWSFLASH 20-06- 12 NIEUWSFLASH 20-06- 12 NR 44-B Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING (Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan- Statievelden) Noodnummer: 101

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs.

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Maart 2014 Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Inleiding Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met

Nadere informatie

Informaticacriminaliteit

Informaticacriminaliteit Informaticacriminaliteit Misdrijven spamming hacking sniffing spoofing defacing DoS aanval wormen/virussen Trojaanse paarden identiteitsdiefstal Juridisch? België Auteurswet Privacywetgeving Wet informaticacriminaliteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

Opgelet: Reclame is onvermijdbaar daardoor kan dit alles gratis.

Opgelet: Reclame is onvermijdbaar daardoor kan dit alles gratis. 1. Website: SiKuFoto = www.fotosite.be Foto s op de site kunnen via het bestuur, na controle, geplaatst worden door mij. Er kan ook een nieuwsbrief verstuurd worden naar SiKuFoto leden Fotogalerij waar

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst

Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Disclaimer Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Sinds enkele dagen blijken steeds meer mensen slachtoffer

Nadere informatie

geheimen van online zelfverdediging

geheimen van online zelfverdediging geheimen van online zelfverdediging DR. Marc INHOUD Laat je niet belazeren! ➊ Houd uw beveiligingscodes geheim. ➋ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. ➌ Zorg voor een goede beveiliging

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD

PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD GEBRUIKSAANWIJZING EN AANBEVELINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK 2 PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD INHOUD 1. De Sodexo Card in het kort 5 2. Ontvangst van uw Sodexo Card

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Criminaliteit op internet: Ransomware

Criminaliteit op internet: Ransomware Criminaliteit op internet: Ransomware Kwaadaardige software blokkeert PC's van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Sinds enkele maanden blijken steeds

Nadere informatie

Hardware Specialisatie. Sessie: virussen, spam, spyware

Hardware Specialisatie. Sessie: virussen, spam, spyware Hardware Specialisatie Sessie: virussen, spam, spyware Overzicht > Inleiding < Virussen Spam Spyware Tips Inleiding (1) I had a dream... (door Bill Gates) o Een computer in elke huiskamer! o Alle computers

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Onze inzet voor Privacy Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas Werking automatische toepassing 1. Wie is verantwoordelijk voor de automatische toepassing?... 1 2. Hoe wordt het sociaal tarief automatisch toegepast?...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014 Algemene Voorwaarden Eindgebruikers Versie: 25-02-2014 In dit document zijn de algemene voorwaarden van Makkie beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Bedrog met beroepsgidsen, reclameinlassingen

Bedrog met beroepsgidsen, reclameinlassingen POLITIE PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Marktstraat 53 POLITIEZONE GAVERS DEERLIJK-HARELBEKE Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PREVENTIEF BIN BERICHT Datum, uur : 13/12/2010 Afzender : Dit is een bericht van

Nadere informatie

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website Welkom op onze website www.quick.be Quick doet alles wat in zijn vermogen ligt om te verzekeren dat de informatie op de website juist en actueel is, en behoudt zich het recht voor de inhoud om het even

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 15 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Inhoud F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Abonnement beheren...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor dat mijn computer goed is beveiligd?...4

Nadere informatie

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen.

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen. Directoraat-Generaal Belastingdienst 2070804650 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Justitie over de doorgifte van NAW-gegevens door de douane aan private

Nadere informatie

Deze negen tips besparen je een hoop ellende

Deze negen tips besparen je een hoop ellende Contact: Lieke Maalderink 020 670 22 32 Maart 2015 Hoe voorkom je phishing en andere veel voorkomende vormen van betaalfraude? Phishing is een vorm van internetfraude waarbij fraudeurs op verschillende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE -

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE - NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) april 2014 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 WIN FOR LIFE 1 EURO WIN FOR LIFE 3 EURO WIN FOR LIFE 5 EURO

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv

Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv 1. Toepasselijkheid Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van De Persgroep Publishing nv, met maatschappelijke

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

Handleiding MyUnifiedPost

Handleiding MyUnifiedPost Handleiding MyUnifiedPost Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Deel I: Registratie- en activatieprocedure Versie Datum laatste update 2.0 27 november 2009 Inhoud 1. Ik heb nog geen account

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

PRESTO 2 EURO - PRESTO 5 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 31.08.2014 - B.S.)

PRESTO 2 EURO - PRESTO 5 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 31.08.2014 - B.S.) NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) september 2014 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 PRESTO 2 EURO - PRESTO 5 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B.

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af?

Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af? Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af? 1 van 6 Doet uw computer ineens anders dan normaal? Verschijnen er willekeurig internetschermen of pop-ups in beeld, waarvan

Nadere informatie

Hoe wettelijk is de virale marketing

Hoe wettelijk is de virale marketing Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie De FOD Economie informeert u! Hoe wettelijk is de virale marketing Hoe wettelijk is de virale marketing? Auteur en vertaling Dit werk werd

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie