Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 16 mei uur Casus (3x) Korte vragen (3x)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 16 mei 2011 09.45 12.45 uur Casus (3x) Korte vragen (3x)"

Transcriptie

1 Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 16 mei uur Casus (3x) Korte vragen (3x)

2 Tentamen Octrooigemachtigden Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 16 mei 2011 I Casus (3x)

3 Casus 1 Gevonden voorwerpen uit onlangs blootgelegde Myceense graven overtroffen ieders verwachtingen. Met name de sieraden, waaronder een aantal zeer goed geconserveerde armbanden, zijn van een uitzonderlijke schoonheid. De pronkstukken worden afgebeeld in het toonaangevende Amerikaanse blad Jewelry, dat in Amerika in hoog aanzien staat. Een Amsterdamse juwelier, Abraham Davidsson, is stomverbaasd als hij toevallig de afbeeldingen ziet van de gevonden armbanden, die hem door een Amerikaanse neef worden getoond. Enige maanden voordat de Myceense armbanden waren gepubliceerd, en zelfs voordat de armbanden waren gevonden, had hij namelijk al de laatste hand gelegd aan de vormgeving van zijn nieuwe armbanden, en de gelijkenis met de Myceense armbanden is zo treffend, dat hij bevangen wordt door een huivering. Huivering maakt al snel plaats voor ergernis als Davidsson moet bemerken, dat de Myceense vondsten tot een ware omwenteling in zijn branche voeren. Tal van kopieën van de Myceense armbanden worden op de markt gebracht, en zij lijken als twee druppels water op zijn eigen ontwerpen. Davidsson prijst zich gelukkig, dat hij zijn eigen vormgevingen als Benelux-model heeft gedeponeerd. Hij heeft zijn depots verricht vóór de vondst van de Myceense sieraden, en vóórdat hij zijn sieraden voor het eerst openbaar maakte. Zijn depots zijn inmiddels ingeschreven. Geef gemotiveerd antwoord op de volgende vragen: 1. Kan Davidsson zich tegen namakers beroepen op auteursrecht? 2. Kan Davidsson zich tegen namakers beroepen op zijn verkregen modelrecht? 1

4 Casus 2 Puck is eigenaar van een grote fabriek in Rotterdam, waarin hij electromotoren en waterpompen vervaardigt. De electromotoren worden door Puck sinds 2006 onder het niet gedeponeerde merk Puckelek in Nederland in de handel gebracht. De waterpompen worden door Puck alleen in Ethiopië in het verkeer gebracht, en wel onder het sinds 2000 in de Benelux gedeponeerde en ingeschreven merk Hommers. Dit merk wordt op de waterpompen aangebracht in de fabriek te Rotterdam; het merk komt verder in de Benelux niet in de openbaarheid. Begin 2009 hoort Puck, die net plannen heeft ontwikkeld om zijn waterpompen onder het merk Hommers ook in de Benelux op de markt te gaan brengen, dat zijn concurrent Verwaaijen te Arnhem het verval van het merk Hommers heeft ingeroepen. Verwaaijen beroept zich op niet (normaal) gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied gedurende de afgelopen vijf jaar. Vaststaat dat de productie van de waterpompen in die jaren inderdaad gering is geweest in verband met een in Ethiopië heersende burgeroorlog. Bovendien verneemt Puck begin 2009, dat concurrent Lekstra het merk Puckelek in november 2008 in de Benelux in gebruik heeft genomen (zonder het eerst gedeponeerd te hebben) voor electromotoren. Vragen (geheel onafhankelijk van elkaar te beantwoorden): 1. Is er in dit geval wel sprake van gebruik van het merk Hommers door Puck, nu dit merk niet in de Benelux in de openbaarheid komt? 2. Stel, dat Verwaaijen met succes kan volhouden dat van het merk Hommers geen (normaal) gebruik is gemaakt, zou Puck zich dan wellicht op een geldige reden voor dat niet (normale) gebruik kunnen beroepen? 3. Stel, dat Puck het merk Puckelek begin 2009 alsnog deponeert voor electromotoren en daarvoor een Benelux-inschrijving verkrijgt, kan Lekstra hem dan met succes aanspreken vanwege een depot te kwader trouw? 2

5 Casus 3 De onderneming A produceert en verkoopt decoratief bedrukte jute, bestemd als wandbekleding. De productie vindt in Nederland plaats, verkopen binnen de gehele EU door middel van nationale distributeurs. Levering geschiedt op rol (10 bij 1,5 meter), luchtdicht verpakt (nodig ter bescherming van de print, stelt A). Op de buitenverpakking prijkt A's merk dat de indruk wekt dat het hier om een eeuwenoud familiebedrijf gaat. In Frankrijk is de standaard breedtemaat voor behang en dergelijke 1 meter in plaats van 1,5 meter. A heeft met het oog daarop in Frankrijk de firma B een exclusieve fabricage en verlooplicentie gegeven om de dessins van A te printen en het product op de markt te brengen met inachtneming van de afwijkende Franse maten. B mag alleen leveren aan de door A goed gekeurde eerste klas winkeliers. Vraag I Het handelshuis C koopt in Nederland bij de tussenhandel rollen bedrukte jute, afkomstig van A, opent de verpakking, knipt de jute in de in Frankrijk gangbare maat, brengt een nieuwe buitenverpakking met daarop het merk van A aan en verkoopt het product zeer succesvol op de Franse markt. Onder welke voorwaarden kan A hiertegen optreden? Vraag II B ziet de gang van zaken met lede ogen aan. Hij wijst A op een clausule in de licentieovereenkomst die overeenkomt met die genoemd in de Groepsvrijstellingsverordening Technologieoverdracht, art. 4 lid 1, sub C onder IV. Doet die situatie zich naar uw oordeel hier voor? Motiveer uw antwoord. Vraag III B ziet zich door het optreden van C op de Franse markt zakelijk gedwongen het door hem in licentie vervaardigde product ook via het internet aan eindgebruikers te koop aan te bieden, in strijd met de voorwaarden waaronder hem licentie is verleend. A wijst B op het arrest Copad en maakt bezwaar tegen de handelwijze van B. Wat zou B hiertegen (juridisch) kunnen aanvoeren ter rechtvaardiging van zijn optreden? 3

6 Tentamen Octrooigemachtigden Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 16 mei 2011 II Korte vragen (3x)

7 Vraag 1 Stel dat Jan de Vries een Nederlands kwekersrecht heeft verkregen voor een bepaald gerberaras en dat hij materiaal van dat ras in ons land in het verkeer heeft gebracht. Kunt u in het kort een situatie schetsen, waarin De Vries zich tegen uitvoer van dit materiaal kan verzetten, ondanks het gegeven dat hij dit reeds zelf heeft verhandeld? Vraag 2 Als u met een rechterlijk oordeel wenst af te dwingen, dat Pietje uw handelsnaam niet mag gebruiken voor zijn onderneming, moet u dan gebruik maken van de verzoekschriftprocedure als in artikel 6 handelsnaamwet aangegeven? Vraag 3 Binnen onderneming Q - die met name actief is in de petrochemie - ontstaat het idee om bepaalde rubbersoorten (die keihard worden zodra ze met olie in contact komen) toe te passen als afdichting bij het boren naar olie en het exploiteren van olievelden. Q beschikt echter niet over de vereiste achtergrondkennis van de rubberproductie om dit product zelfstandig te ontwikkelen. Daarvoor sluit Q een kruislicentie overeenkomst met rubberproducent Z. De kruislicentie overeenkomst tussen Q en Z bepaalt het volgende: Q verstrekt aan Z een licentie voor het gebruik van haar kennis en eerdere testresultaten m.b.t. de toepassing van rubbers als afdichting bij de oliewinning. Z ontwikkelt mede op basis van deze informatie nieuwe soorten rubber die voldoen aan de vereisten voor gebruik bij de oliewinning. Nadat Q prototypes van nieuwe producten heeft getest en deze heeft goedgekeurd, neemt Z deze in productie. De overeenkomst bevat verder de volgende afspraken: - Z levert de producten uitsluitend aan Q, die deze voor eigen gebruik kan aanwenden of kan doorverkopen aan derden; - Z verstrekt aan Q een exclusieve licentie voor alle verbeteringen, vindingen etc. die Z doet in verband met de producten; - het is Z verboden om producten te maken die "gelijkaardig zijn aan" de producten die voor Q worden gemaakt, zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan (een zogenaamde "evergreen bepaling"). (a) (b) (c) (d) Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om de licenties tussen Q en Z mededingingsrechtelijk te kunnen aanmerken als een know how licentie? Aangenomen dat sprake is van een know how licentie: welke groepsvrijstelling is van toepassing op deze overeenkomst? Aangenomen dat de marktaandeelgrens van de onder (b) genoemde groepsvrijstelling niet wordt overschreden: bevat de bovenbeschreven overeenkomst beperkingen die niet toelaatbaar zijn? Zo ja, op grond van welk(e) artikel(en) van de groepsvrijstelling? Stel dat op de bovenbeschreven overeenkomst geen enkele groepsvrijstelling van toepassing is: betekent dit dat de overeenkomst in strijd is met het kartelverbod en (dus) van rechtswege nietig? 4

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie

DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010

DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010 DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010 DEALER- EN ERKEND REPARATEURCONTRACTEN BINNEN HET NIEUWE REGELGEVEND KADE 1 INLEIDING Het staat autofabrikanten en -importeurs vrij

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 891 / debitel-cellway

Nadere informatie

Verkoop via internet: grenzen vervagen

Verkoop via internet: grenzen vervagen Verkoop via internet: grenzen vervagen Mr. M.J. van Joolingen en mr. D.T.A. Noordeloos De afgelopen jaren is de verkoop van producten via internet sterk gestegen. Internetwinkels schieten als paddenstoelen

Nadere informatie

College Vertegenwoordiging en. tegenstrijdig belang

College Vertegenwoordiging en. tegenstrijdig belang College Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 9 februari 2010 van 19.00-20.30 uur Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang 1. Bestuur

Nadere informatie

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 HOOFDSTUK I. - Algemeenheden. Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder : - Verdrag van Parijs :

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Domeinnamen: merk of handelsnaam? *

Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Door H.W. Wefers Bettink ** Inleiding Het World Wide Web (WWW) is het eerste, werkelijke wereldomspannende medium voor de verkoop van producten en het verspreiden van

Nadere informatie

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Mr. S.P.T. Lap* een contract te sluiten. Ik sluit af met een korte conclusie. 46 1. Inleiding Selectieve distributiestelsels; voorheen werden ze

Nadere informatie

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2014/36 Bijgewerkt tot: 04-03-2014 Auteur: Mr. J.C.M. van der Beek

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Pagina 1 van 13 Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten (door NIKOLAI NL Design Studio).

Nadere informatie

9 Auteursrechtelijke aspecten van software Jacques Honkoop

9 Auteursrechtelijke aspecten van software Jacques Honkoop 9 Auteursrechtelijke aspecten van software Jacques Honkoop Software is moeilijk te maken en makkelijk te kopiëren. Mede om deze reden worden de makers van software beschermd door de Auteurswet. Dat is

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt 13 Safe Bouw Beheer Van: Aan: Vorm: H.E. Wegman M.Z. Kos Advies aan cliënt OPDRACHT U bent advocaat. U wordt gebeld door uw vaste cliënt X. X is bestuursvoorzitter van Safe Bouw Vastgoedfondsen Beheer

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACK DE VRIES BEHEER B.V., gevestigd te Enschede, gedaagde, advocaat mr. R.F. Speijdel.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACK DE VRIES BEHEER B.V., gevestigd te Enschede, gedaagde, advocaat mr. R.F. Speijdel. KPN Jack de Vries DomJur 2008-350 Rechtbank Amsterdam Zaaknummer / rolnummer: 382037 / KG ZA 07-1991 OdC/MB Datum: 29 november 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de naamloze vennootschap KONINKLIJKE

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN INCOTEC GROUP B.V.

VERKOOPVOORWAARDEN INCOTEC GROUP B.V. VERKOOPVOORWAARDEN INCOTEC GROUP B.V. Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop en levering van goederen

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie