Tentamen Octrooigemachtigden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Octrooigemachtigden"

Transcriptie

1 Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Recht Algemeen 26 april uur Korte vragen (8x) Casus (4x)

2 Korte vragen (8 x)

3 Vraag 1 Zandbedrijf Zeeuwen BV verkoopt in februari 2011 een partij zand voor ,- aan Aannemingsbedrijf Arends BV. Afgesproken wordt dat Zeeuwen het zand op 1 april 2011 aan Arends zal leveren. Op 5 april 2011 is het zand echter nog niet aan Arends geleverd. Arends wil om die reden de overeenkomst met Zeeuwen ontbinden. Dient Arends eerst een ingebrekestelling aan Zeeuwen uit te brengen alvorens zij de overeenkomst kan ontbinden? Motiveer uw antwoord. Vraag 2 Geef gemotiveerd aan of de lidstaten van de Europese Unie het 'incorporatiesysteem' mogen hanteren als het gaat om de implementatie van het gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorde? Vraag 3 De aanvraag van de heer Steens voor een gehandicaptenparkeerkaart wordt door het college van burgemeesters en wethouders afgewezen. De heer Steens maakt tijdig gemotiveerd bezwaar tegen deze afwijzing. Een week later krijgt de heer Steens de beschikking van het college, waarin al zijn bezwaren ongegrond zijn verklaard. Noem de procedurele bepaling die het college van burgemeester en wethouders heeft geschonden bij het nemen van het besluit op bezwaar. Vraag 4 Snellius, een studievereniging van een van de faculteiten aan de Technische Universiteit Delft, is met een groep van 25 studenten op studiereis in Italië. Op de laatste dag in Milaan zijn de studenten moe en worden ze onoplettend. Per ongeluk gaat Rogier op de gloednieuwe fotocamera van Fleur zitten. Het gevolg is fataal: de digitale camera van 899,- is total loss. Rogier is niet bereid om iets te betalen; hij deed het immers per ongeluk en Fleur had maar beter op haar camera moeten letten. Fleur wil Rogier in rechte aanspreken. Welk recht is van toepassing? Motiveer uw antwoord. Vraag 5 Geldt dat in civiele procedures (afgezien van procedures voor de sector kanton) verplichte procesvertegenwoordiging vereist is? Motiveer uw antwoord. -1-

4 Vraag 6 Jan is in dienst van Pluim BV als hoofd van de afdeling inkoop. Hij is zelfstandig bevoegd voor transacties tot ,-. Op 15 februari 2011 bestelt hij namens Pluim BV voor ,- producten bij AKZO NV. Hij heeft daarbij en zeer aantrekkelijke korting van 15% weten te bedingen. a. Motiveer of AKZO NV Pluim BV kan aanspreken tot nakoming van de overeenkomst? b. Motiveer of AKZO NV Jan kan aanspreken tot nakoming van de overeenkomst? Als de transactie niet doorgaat lijdt AKZO NV 5.000,- schade. c. Wie kan AKZO NV aansprakelijk stellen voor deze schade? Motiveer uw antwoord. Vraag 7 Sjors de Graaf heeft een kleine onderneming in computerondersteuning. In verband met zijn vertrek naar het buitenland verkoopt hij zijn eenmanszaak aan Dirk Dijkstra. Tot het vermogen van de onderneming behoren o.a. inventaris, een auto, een bedrijfspand en twee vorderingen: op Gamex BV ( ,-) en op Drukwerk BV ( 7.500,-). Geef kort aan hoe deze overdracht juridisch moet worden geëffectueerd. Vraag 8 Taxi BV koopt bij Car BV een tweedehands auto merk Chrysler voor ,-. De koopovereenkomst maakt o.a. melding van de kilometerstand: Deze stand komt overeen met de stand van de teller in de auto. Drie weken na de levering van de auto blijkt dat de auto geen kilometers heeft gelopen maar miles hetgeen ruim km impliceert. Bij het sluiten van de koopovereenkomst waren beide partijen in de veronderstelling dat de auto km had gelopen. Taxi BV is ernstig teleurgesteld. Welke juridische mogelijkheden heeft Taxi BV? -2-

5 Casus (4 x)

6 Casus 1 Waterrad B.V. wil graag een exclusieve licentie op het NL octrooi De octrooihouder, Stichting Milieuonderzoek, (die ook andere octrooien bezit) stelt echter hoge eisen aan eventuele licentienemers. Zo moeten licentienemers maatschappelijk verantwoord ondernemen, geheel CO 2 -neutraal werken en aan andere strenge eisen voldoen die Stichting Milieuonderzoek eerst toetst alvorens een licentie wordt verleend. Na uitgebreide toetsing verleent de Stichting Milieuonderzoek uiteindelijke de exclusieve licentie voor het voornoemde NL octrooi aan Waterrad B.V. tegen een eenmalige royalty van ,- plus een variabele royalty afhankelijk van de omzet van Waterrad met een minimum van 1.000,- per maand. a) Wie is bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen? Motiveer uw antwoord. b) Waterrad B.V. wil graag haar dure licentie verpanden om extra krediet te verkrijgen van de ABC bank. Kan dat? Zo ja, hoe wordt dan dit pandrecht gevestigd? c) Stichting Milieuonderzoek wil graag haar royaltystroom verpanden om extra krediet te verkrijgen van de Groenink-bank. Kan dat? Zo ja, hoe wordt dan dit pandrecht gevestigd? Journalisten van het TV-programma Sonar hebben undercover onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering van Waterrad B.V. Tijdens de uitzending blijkt overduidelijk dat Waterrad in het geheel niet maatschappelijk verantwoord onderneemt, laat staan CO 2 -neutraal werkt. De wantoestanden op milieugebied bij Waterrad bestonden al ten tijde van de licentieonderhandelingen. d) Stichting Milieuonderzoek meent dat haar een rad voor ogen is gedraaid. Wat kan Stichting Milieuonderzoek doen om de licentieovereenkomst ongedaan te maken? e) Wat is het gevolg voor de onder vraag b en vraag c eventueel gevestigde pandrechten? -3-

7 Casus 2 Victor Verkerk drijft onder de naam Verkerk Verhuizingen een onderneming die zich bezighoudt met verhuizingen. Verkerk heeft met Otto Oldenhof afgesproken dat hij op vrijdag 25 februari 2011 de inboedel van Oldenhof zal verhuizen vanuit Utrecht naar diens nieuwe woning in Zeist. Hiervoor zal Oldenhof een vergoeding van 2.300,- aan Verkerk betalen. Op vrijdag 25 februari 2011 rijdt Verkerk met een verhuiswagen voor. Voor het sjouwwerk heeft hij enkele werknemers meegenomen, waaronder Henk Houwing. Houwing raakt bij het sjouwen van een bureaustoel de naast de verhuiswagen geparkeerde auto van Oldenhof: een uiteinde van de bureaustoel veroorzaakt een forse kras op de motorkap van Oldenhof s auto. Na taxatie blijkt de schade aan Oldenhof s auto 1.200,- te zijn. Stel: Oldenhof stelt Verkerk aansprakelijk voor de schade aan zijn auto. Verkerk wijst aansprakelijkheid van de hand, en voert daartoe aan dat hem geen verwijt treft (Houwing heeft immers de kras veroorzaakt). a) Kan Oldenhof met succes Verkerk aansprakelijk stellen? Of kan Verkerk zich met succes erop beroepen dat niet hij, maar Houwing de schade heeft veroorzaakt? Motiveer uw antwoord. Stel: Verkerk stelt zich ook op het standpunt dat hij niet aansprakelijk is omdat hij niet eerst in gebreke is gesteld (vgl. art. 6:82 lid 1 BW), terwijl dat wel had gemoeten. b) Geef uw onderbouwde mening over dit standpunt van Verkerk. Stel (anders dan hiervoor): de overeenkomst tussen Verkerk en Oldenhof bevat het volgende beding: Verkerk Verhuizingen is niet aansprakelijk voor materiële schade die bij de uitvoering van de werkzaamheden aan eigendommen van de opdrachtgever en/of van derden ontstaat. Schade aan eigendommen van de opdrachtgever komt uitdrukkelijk voor risico van de opdrachtgever. Verkerk beroept zich op dit beding in de overeenkomst. Hierop spreekt Oldenhof ook werknemer Houwing rechtstreeks tot schadevergoeding aan. c) Wat zal de wettelijke grondslag voor deze aansprakelijkstelling van Houwing (moeten) zijn? Motiveer uw antwoord. d) Zal Houwing zich eventueel ook jegens Oldenhof met succes kunnen beroepen op voornoemd beding in de overeenkomst tussen Verkerk en Oldenhof? -4-

8 Casus 3 Lees onderstaand bericht uit NRC Handelsblad van 17 december Stel, dat de samenwerking tussen DSM en Sinochem Group wordt vormgegeven in een nieuw op te richten Nederlandse besloten vennootschap, waarvan zij beiden 50% van de aandelen zullen houden. 1) Moeten zowel DSM als Sinochem oprichters van de nieuwe BV zijn? Motiveer uw antwoord. Stel, dat Sinochem vooral over know-how beschikt en DSM over bedrijfsmiddelen ten behoeve van de productie van de anti-infectives. 2) Is het mogelijk dat Sinochem ten titel van volstorting van haar aandelen know-how inbrengt? Zo ja, aan welke vereisten moet in het kader van deze storting worden voldaan en zo nee, waarom is dat niet mogelijk? -5- Vervolg casus 3 pagina 6

9 vervolg casus 3 3) DSM en Sinochem willen in het kader van de samenwerking een aantal kwesties regelen. Stel dat zij willen: (a) uitsluiten dat een van hen zijn aandelenpakket geheel of gedeeltelijk voor 1 januari 2015 overdraagt aan een andere partij, en (b) regelen dat bij overdracht van de zeggenschap in DSM of Sinochem de aandelen in de joint venture aan de andere partner moeten worden aangeboden. Kunnen deze regelingen worden getroffen, en zo ja, op welke wijze? -6-

10 Casus 4 Bloemstra BV is in onderhandelingen met Computex BV over de overname van de door Computex BV gevoerde onderneming. De onderhandelingen vragen veel tijd. Bloemstra BV krijgt na vier maanden onderhandelen inzage in de boeken en heeft daarvoor o.a. een accountant en een bedrijfseconoom ingehuurd. Na 14 dagen intensief onderzoek komen zij met een positief oordeel. Bloemstra BV doet op 10 mei 2010 een schriftelijk bod van ,- en vraagt aan Computex om vóór 24 mei 2010 te reageren. Op 12 mei 2010 ontvangt Bloemstra BV bericht dat de onderneming niet meer te koop is: de aandelen van Computex BV zijn inmiddels in andere handen en de nieuwe aandeelhouders zien af van verkoop van de onderneming. Bloemstra BV heeft in het kader van de onderhandelingen ,- kosten gemaakt en naar nu blijkt tevergeefs. 1. Kan Bloemstra BV de gemaakte onderhandelingskosten verhalen op Computex BV? Motiveer uw antwoord. Bij het boekenonderzoek heeft Bloemstra BV inzicht gekregen in het klantenbestand van Computex BV. Na het mislukken van de beoogde overname benadert Bloemstra BV deze klanten met aantrekkelijke aanbiedingen. Computex BV ziet hierdoor klanten vertrekken. 2. Hoe beoordeelt u deze handelwijze van Bloemstra BV en wat kan Computex BV hiertegen doen? U bent zelfstandig juridisch adviseur en gespecialiseerd in de overnamepraktijk. Bloemstra BV en Computex BV vragen u begin 2010 juridisch advies alvorens de onderhandelingen te beginnen. 3. Formuleer tenminste één advies in het belang van Bloemstra BV en tenminste één advies in het belang van Computex BV. -7-

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP Artikel 1 - De aanbieding Artikel 2 - De overeenkomst

Algemene voorwaarden ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP Artikel 1 - De aanbieding Artikel 2 - De overeenkomst Algemene voorwaarden ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Duncans Auto Service (KvK nummer 14049060) te Sittard en kopers of opdrachtgevers niet

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Schuuring Auto s en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening

Nadere informatie

rechtspraak ondernemingsrecht

rechtspraak ondernemingsrecht 2009, 63 RECHTBANK ARNHEM (VOORZIENINGENRECHTER) 10 juli 2009, nr. 185101 / KG ZA 09-319 (Mr. R.J.B. Boonekamp) BW art. 2:87b,, 121, 195b; EG Verdrag art. 56 LJN BJ2214 Uitleg van statuten. Kwaliteitseis.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 32 Betreft Bestuurlijke boete aan Inpetto in verband

Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 32 Betreft Bestuurlijke boete aan Inpetto in verband OPENBARE VERSIE Aangetekend met handtekening retour Inpetto Services B.V. De directie Denenburg 35 2591 AA DEN HAAG Nee Datum 30 december 2014 ------- Pagina 1 van 32 Betreft Bestuurlijke boete aan Inpetto

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon.

1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon. Verzekeringsrecht. R. 27.321 Juli 2008 Blok 1. Van verzekering in het algemeen. 1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon. Casus: Aalbers wil zijn inboedel voor 50.000 verzekeren tegen brand.

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d. 9 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Bestemmingswijziging.

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie