Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013"

Transcriptie

1 Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013

2 Programma Inleiding mededingingsrecht Groepsvrijstellingverordening Technologieoverdracht (GVTO) Horizontale samenwerking t.a.v. technologie

3 Inleiding mededingingsrecht

4 Inleiding mededingingsrecht - I Mededingingsrecht ziet op: 1. Meerzijdig gedrag (kartelverbod) 2. Unilateraal gedrag (misbruikverbod) 3. Concentratiecontrole

5 Inleiding mededingingsrecht - II Kartelverbod (artikel 6 lid 1 Mw / 101 lid 1 VWEU) van toepassing? Overeenkomst tussen ondernemingen? Strekking- of gevolgbeperking van de mededinging? Niet: Geheimhoudingsverplichting Verbod sublicentie Verbod gebruik technologie na afloop overeenkomst Verplichting om licentiegever bij te staan bij handhaving IE-rechten Merkbaarheid? De-minimis bekendmaking

6 Inleiding mededingingsrecht - II Nietigheid ex. artikel 6 lid 2 Mw / 101 lid 2 VWEU Conversie? Vrijstelling ex. artikel 6 lid 3 Mw / 11 lid 3 VWEU mogelijk? Automatisch? GVTO (Vo. 772/2004), Groepsvrijstellingsverordening O&O (Vo. 1217/2010) Individueel? Richtsnoeren

7 Inleiding mededingingsrecht - III Unilateraal gedrag (misbruik) Elementen: Dominante onderneming Misbruik Leveringsweigering Excessieve prijzen/royalty s Discriminatie Geen wettelijke uitzondering, maar objectieve rechtvaardiging

8 Technologieoverdracht

9 Technologieoverdracht - I Toepassingsbereik: Maximaal 2 partijen Gebruik technologie voor productie van contractsproducten: Octrooi(aanvragen) Tekeningen en modellen Topografieën van halfgeleiderproducten aanvullende beschermingscertificaten kwekersrechten Know-how Praktische kennis (uit ervaring of onderzoek) die geheim, wezenlijk en bepaalbaar is Auteursrecht op software Gemengde overeenkomsten

10 Technologieoverdracht - II Toepassingsbereik Niet: Merkenrecht Technologieoverdracht enkel t.b.v. O&O Technologiepools Non-software auteursrecht Meerdere partijen Sublicentiëring als primaire doel Tenzij: bijkomend en niet-essentieel

11 Technologieoverdracht - III Duur van de vrijstelling: Zolang het in licentie gegeven eigendomsrecht niet is vervallen, verstreken of nietig verklaard Bij knowhow: zolang de knowhow geheim is Indien de knowhow algemeen bekend wordt door toedoen licentienemer, dan voor de duur van de overeenkomst

12 Technologieoverdracht - IV Marktaandeeldrempel: (potentiële) concurrenten: gezamenlijk niet meer dan 20% Niet-concurrenten: ieder afzonderlijk niet meer dan 30% Toetsing over de (omzet)gegevens over het voorafgaande jaar Bij overschrijding marktaandeeldrempel nog twee jaar toepasselijkheid vrijstelling > individuele toetsing Kan verschillend zijn voor verschillende relevante markten > gevolgen vrijstelling?

13 Technologieoverdracht casus I Jaar 1 Onderneming A Gespecialiseerd in O&O Product X ontwikkeld Geen productie en distributie Totale waarde markt 200 mio Onderneming B Producent van concurrerend product Y Vrij toegankelijke, niet beschermde technologie Omzet Y = 25 mio

14 Technologieoverdracht casus I Jaar 2 Onderneming A Licentie voor productie X aan B Licentie voor productie X aan C Marktaandeel: 0% Totale waarde markt 200 mio Onderneming B Omzet Y = 15 mio Omzet X = 15 mio Marktaandeel: 12,5 Onderneming C Was nog niet actief op deze markt Omzet X = 10 mio Marktaandeel: 0%

15 Technologieoverdracht casus I Jaar 3 Onderneming A Marktaandeel: 12,5% Totale waarde markt 200 mio Onderneming B Omzet Y = 0 mio Omzet X = 40 mio Marktaandeel: 15% Onderneming C Omzet X = 15 mio Marktaandeel: 5%

16 Technologieoverdracht casus I Jaar 4 Onderneming A Marktaandeel: 27,5% Totale waarde markt 200 mio Onderneming B Omzet Y = 0 mio Omzet X = 40 mio Marktaandeel: 20% Onderneming C Omzet X = 15 mio Marktaandeel: 7,5%

17 Ja Concurrenten? nee Nee Wederkerigheid? Ja Ja Vaste, minimum, maximum of aanbevolen prijzen? Vaste, minimum, maximum of aanbevolen prijzen? Ja Vaste of minimumprijzen? Ja Nee Nee Productiebeperking beide partijen? Ja Nee Ja Ja Productiebeperking licentiegever eigen technologie? Nee Toewijzing gebied/klanten? Nee Productiebeperking licentiegever eigen technologie? Nee Toewijzing gebied/klanten? Ja Ja Beperking passieve verkoop? Uitzonderingen Ja Uitzonderingen Uitzonderingen Nee Ja Beperking exploitatie eigen technologie? Nee Beperking exploitatie eigen technologie? Nee Ja Beperking actieve/passieve verkoop bij selectief distributie stelsel? Ja Ja Beperking O&O? Nee Nee Beperking O&O? Ja Nee Geen vrijstelling GVTO Vrijstelling GVTO Geen vrijstelling GVTO Vrijstelling GVTO Geen vrijstelling GVTO Nietigheid licentieovereenkomst / betrokken beperking

18 Technologieoverdracht - VI Hardcore restricties Concurrenten / Niet-concurrenten: Exclusiviteit? Verbod actieve / passieve verkoop? Enkel voor eigen gebruik? Beperking gebruik eigen technologie? Enkel leveren aan specifieke afnemer?

19 Technologieoverdracht casus II Onderneming A Produceert en verkoopt product X in Nederland B en C komen overeen niet actief en passief product X in elkaars toegewezen gebied te verkopen Onderneming B Produceert en verkoopt product Y in Duitsland Verkrijgt een niet-wederkerige licentie voor product X ten aanzien van Duitsland Mag niet actief verkopen in België en Frankrijk Onderneming C Heeft een exclusieve licentie voor productie en verkoop product X voor België en Frankrijk Mag niet actief en passief verkopen in Nederland

20 Technologieoverdracht - VI Concurrent of niet-concurrent? Relevante technologie- en/of productmarkt substitueerbaarheid van de technologie op basis van kenmerken, royalty s en gebruik substitueerbaarheid van de producten zonder inbreuk Daadwerkelijk of potentieel? Concurrerende technologie enkel voor eigen gebruik? Beoordelen op moment van sluiten overeenkomst

21 Technologieoverdracht - VII Hardcore restricties Uitzonderingen concurrenten: Verplichting licentienemer om uitsluitend binnen één of meer technische gebruiksgebieden of productmarkten te produceren (artikel 4 lid 1 sub c (i)) Verplichting voor licentienemer in niet-wederkerige overeenkomst om niet binnen één of meer technische gebruiksgebieden, productmarkten of exclusieve gebieden die aan de andere partij zijn voorbehouden te produceren (artikel 4 lid 1 sub c (ii)) Verplichting om technologie niet aan een andere licentienemer in een specifiek gebied in licentie te vergeven (artikel 4 lid 1 sub c (iii))

22 Technologieoverdracht - VIII Hardcore restricties Uitzonderingen concurrenten: Beperking in een niet-wederkerige overeenkomst van actieve en/of passieve verkoop door licentienemer en/of licentiegever in exclusieve gebied/klantenkring die aan andere partij is voorbehouden (artikel 4 lid 1 sub c (iv)) Beperking in een niet-wederkerige overeenkomst van de actieve verkoop door licentienemer in exclusieve gebied/klantenkring toegewezen aan een derde, mits deze derde bij sluiten overeenkomst geen concurrent was (artikel 4 lid 1 sub c (v))

23 Technologieoverdracht - IX Hardcore restricties Uitzonderingen concurrenten: Verplichting voor licentienemer om contractproducten enkel voor eigen gebruik te produceren, mits geen beperking ten aanzien van actieve en passieve verkoop van de contractproducten als reserveonderdelen voor eigen producten (artikel 4 lid 1 sub c (vi) Verplichting in een niet-wederkerige overeenkomst voor licentienemer om contractproducten uitsluitend te produceren voor een specifieke afnemer, indien de licentie is verleend om die afnemer een alternatieve voorzieningenbron te bieden (artikel 4 lid 1 sub c (vii)

24 Technologieoverdracht - X Hardcore restricties Uitzonderingen op verbod passieve verkoop nietconcurrenten: Beperking t.a.v. exclusieve gebied/klantenkring voorbehouden aan licentiegever (artikel 5 lid 2 sub b (i)) Beperking t.a.v. exclusieve gebied/klantenkring voorbehouden aan derde gedurende een periode van de eerste twee jaar waarin deze derde de contractproducten verkoopt (artikel 5 lid 2 sub b (ii)) Verplichting voor licentienemer om contractproducten enkel voor eigen gebruik te produceren, mits geen beperking ten aanzien van actieve en passieve verkoop van de contractproducten als reserveonderdelen voor eigen producten (artikel 5 lid 2 sub b (iii))

25 Technologieoverdracht - XI Hardcore restricties Uitzonderingen op verbod passieve verkoop nietconcurrenten: Verplichting voor licentienemer om contractproducten uitsluitend te produceren voor een specifieke afnemer, indien de licentie is verleend om die afnemer een alternatieve voorzieningenbron te bieden (artikel 5 lid 2 sub b (iv)) Beperking verkoop aan eindgebruikers door een op groothandelsniveau werkzame licentienemer (artikel 5 lid 2 sub b (v)) Beperking verkoop aan niet-erkende distributeurs door leden selectief distributiestelsel (artikel 5 lid 2 sub b (vi))

26 Technologieoverdracht - XII Uitgesloten beperkingen (artikel 5 GVTO): Verplichting om licentie te verstrekken op eigen scheidbare verbeteringen aan of nieuwe verbeteringen van de technologie Verplichting om rechten over te dragen op eigen scheidbare verbeteringen aan of nieuwe verbeteringen van de technologie Niet-aanvechtingsclausule Nietigheid enkel specifieke bepaling, de rest van de overeenkomst kan wel genieten van de vrijstelling van de GVTO

27 Technologieoverdracht - XIII Technologiepools: Regelingen waarbij twee of meer partijen een pakket aan technologie bijeenbrengen en partijen en derden een licentie kunnen verkrijgen Pools vallen niet onder GVTO, ongeacht aantal partijen Individuele toetsing noodzakelijk Marktpositie? Open en non-discriminatoir bij sterke positie Geen uitsluiting technologieën van derden of oprichting andere pools niet beperken Licentie aan derde valt wel onder GVTO

28 Horizontale samenwerking t.a.v. technologie

29 Horizontale samenwerking t.a.v. technologie

30 Horizontale samenwerking Onderzoek & Ontwikkeling (Vo. 1217/2010) Toepassing: Gezamenlijke O&O + exploitatie hiervan Bij gezamenlijke exploitatie geldt de vrijstelling voor 7 jaar na introductie of zolang gezamenlijk marktaandeel niet meer dan 25% bedraagt Licentie aan derden door gemeenschappelijke organisatie valt onder GVTO

31 Horizontale samenwerking specialisatieovereenkomst (Vo. 1218/2010) Toepassing: Eenzijdige / wederkerige specialisatie Gezamenlijke productie Overdracht technologie: licentie aan JV valt niet onder GVTO.

32

Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen

Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen Mededinging I Besluiten EU Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen Mr. I.W. VerLoren van Themaat Op 22 december jl. heeft de Commissie de groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Mr. S.P.T. Lap* een contract te sluiten. Ik sluit af met een korte conclusie. 46 1. Inleiding Selectieve distributiestelsels; voorheen werden ze

Nadere informatie

Mededingingsrechtelijke analyse van niet-concurrentiebedingen

Mededingingsrechtelijke analyse van niet-concurrentiebedingen Deel 1 Mededingingsrechtelijke analyse van niet-concurrentiebedingen Filip Tuytschaever Advocaat aan de balie van Brussel Professor Vrije Universiteit Brussel (IERE) Milena Varga Advocaat aan de balie

Nadere informatie

Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten

Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten Dit is een weergave van de bijdrage van mrs H.E. Urlus en I.C. Chao* aan het binnenkort door Kluwer in de serie Recht en Praktijk Contractenrecht

Nadere informatie

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2014/36 Bijgewerkt tot: 04-03-2014 Auteur: Mr. J.C.M. van der Beek

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 891 / debitel-cellway

Nadere informatie

DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010

DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010 DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010 DEALER- EN ERKEND REPARATEURCONTRACTEN BINNEN HET NIEUWE REGELGEVEND KADE 1 INLEIDING Het staat autofabrikanten en -importeurs vrij

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie

relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht.

relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht. 266 DEEL II DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN BINNEN VERORDENING 330/2010 relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht. 792. De Verticale Richtsnoeren (punt 19) suggereren

Nadere informatie

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR)

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR) Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR) Mr. M. Knapen* 224 HvJ EU 14 juni 2012, zaak C-158/11, Auto24/JLR, n.n.g, prejudiciële vragen. In dit arrest geeft het Hof van Justitie antwoord

Nadere informatie

Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk

Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Mr. J.W. Fanoy en mr. T. Raats Het mededingingsrecht wordt doorgaans vooral geassocieerd met het bestraffen van kartelafspraken (bijvoorbeeld

Nadere informatie

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 16 mei 2011 09.45 12.45 uur Casus (3x) Korte vragen (3x)

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 16 mei 2011 09.45 12.45 uur Casus (3x) Korte vragen (3x) Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 16 mei 2011 09.45 12.45 uur Casus (3x) Korte vragen (3x) Tentamen Octrooigemachtigden Overige IE-rechten / Europees

Nadere informatie

Verkoop via internet: grenzen vervagen

Verkoop via internet: grenzen vervagen Verkoop via internet: grenzen vervagen Mr. M.J. van Joolingen en mr. D.T.A. Noordeloos De afgelopen jaren is de verkoop van producten via internet sterk gestegen. Internetwinkels schieten als paddenstoelen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR EUROPESE COMMISSIE VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR 27 augustus 2012 In 2010 heeft de Commissie een nieuwe groepsvrijstellingsverordening

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1169-9812.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1169-9812.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1169: Deutsche Babcock - Steinmüller

Nadere informatie

Samenwerken en concurreren in de zorgsector

Samenwerken en concurreren in de zorgsector Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Nederlandse Mededingingsautoriteit Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Disclaimer: Deze brochure

Nadere informatie

De situatie na de overgangstermijn: DE ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN

De situatie na de overgangstermijn: DE ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN ALGEMEEN BOVAG 1 reageert hiermee op de consultatie van de Europese Commissie volgend op haar impact analyse van de groepsvrijstellingsverordening voor de motorvoertuigensector (1400/2002) en eveneens

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden. vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: 271007 / KG ZA 09-750 Vonnis in kort geding van 30 september 2009 in de zaak van [29 automobielbedrijven] eisers, advocaat

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

b. "klant": iedere partij welke een overeenkomst aangaat met Streg ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten.

b. klant: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met Streg ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten. Versie 1.3 1 oktober 2008 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. "Streg": Streg Software Solutions, gevestigd te Reeuwijk, kantoorhoudend aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

De beoordeling van mededingingsbeperkingen als gevolg van duurzaamheidinitiatieven in de praktijk

De beoordeling van mededingingsbeperkingen als gevolg van duurzaamheidinitiatieven in de praktijk De beoordeling van mededingingsbeperkingen als gevolg van duurzaamheidinitiatieven in de praktijk Inleiding Deze notitie bevat een overzicht van mededingingsbeperkingen die als gevolg van afspraken 1 in

Nadere informatie

Een goed idee verdient bescherming

Een goed idee verdient bescherming Een goed idee verdient bescherming Een goed idee verdient bescherming Goede ingevingen blijven niet lang binnenskamers Iets bedenken is één. Uw idee, creatie of vinding beschermen stap twee. Immers, een

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Pagina 1 van 13 Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten (door NIKOLAI NL Design Studio).

Nadere informatie