Hoofdstuk 7 - Opgaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 7 - Opgaven"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 7 - Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: inbreuk op merk: opgaven Plan van aanpak: opgaven Juridisch kader bij bescherming van merk: opgaven Risico s voor de merkhouder: opgave 7.19 Oplossing praktijkprobleem: opgaven Hulp van specialisten: opgave 7.22 Bijzondere situaties bij intellectuele eigendom: opgaven Stel, u besluit een nieuw product op de markt te brengen. U hebt een naam en logo laten ontwerpen en daarna start u met de verkoop. Wie schetst uw verbazing wanneer u na enkele maanden ontdekt dat uw concurrent hetzelfde product onder hetzelfde merk verhandelt. Geef globaal aan wat uw positie is ten aanzien van deze concurrent. Praktijkprobleem: inbreuk op merk 7.2 Waarom wilt u niet dat een ander uw merk gebruikt? 7.3 Waarom is het van belang dat Nobril bv snel handelt? Plan van aanpak 7.4 Formuleer het praktijkprobleem. 7.5 Enkel het voeren van een merk is niet voldoende om anderen het gebruik van uw merk te verbieden. Welke handeling moet u verrichten om met succes uw merk te kunnen beschermen? Gebruik internet als bron. 7.6 Welke factoren spelen nog meer een rol als u wilt vaststellen of er daadwerkelijk inbreuk op uw merk door Swieten bv wordt gemaakt? 7.7 Welke vragen moet u beantwoorden als u moet kiezen uit een aantal oplossingsmogelijkheden? 7.8 Geef gemotiveerd aan waarom partijen vaak de voorkeur geven aan een schikking en niet aan een oplossing door de rechter. Juridisch kader bij bescherming van merk 7.9 Een merk moet onderscheidend vermogen hebben. a Leg uit wat dit betekent. b Bedenk een aantal voorbeelden van merken die weinig onderscheidend vermogen hebben. c Bedenk een aantal voorbeelden van merken die veel onderscheidend vermogen hebben Waarom is het voor de merkhouder van belang dat het merk onderscheidend vermogen heeft? 7.11 Waarom is het zo belangrijk dat de merkhouder een monopoliepositie heeft? Recht doen 1

2 7.12 Geef aan welke gegevens Nobril bv nog mist of nader moet onderzoeken om het probleem met Swieten bv op te lossen? 7.13 U wilt uw merk deponeren bij het BBIE in Den Haag. Geef aan wat u in ieder geval op het daartoe bestemde formulier moet vermelden. Gebruik de internetsite van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Hoe deponeert u een merk dat u wilt handhaven in Frankrijk? 7.15 Stel, u wilt uw gedeponeerde merk niet zelf gebruiken. Welke mogelijkheden heeft u dan wanneer u wel de financiële vruchten ervan wilt plukken? 7.16 U bent tandpastafabrikant en u brengt een nieuwe tandpasta op de markt onder het merk Superdentos. U hebt dit merk gedeponeerd voor de Benelux. Aan een producent in Wenen (Oostenrijk) hebt u licentie verleend dit merk te gebruiken voor zijn tandpasta s. Op een kwade dag ontdekt u dat deze Oostenrijker zijn tandpasta Superdentos naar Nederland exporteert. Het product ligt in de schappen van de grote supermarkten. Kunt u de Oostenrijker verbieden uw merk in de Benelux te gebruiken? 7.17 Dior is houder van het gelijknamige merk voor luxe parfums. Deze producten worden in door Dior geselecteerde winkels in onder andere Nederland verkocht. Hoewel de Kruidvat-drogisterijen geen deel uitmaken van het distributienetwerk van Dior, verkopen deze wel zijn parfums. Men koopt deze in bij Europese handelaars. In reclamefolders worden de Dior-parfums gepresenteerd op een manier die volgens Dior afbreuk doet aan het luxe imago van zijn producten. Om die reden wil Dior de verkoop van Dior-parfums in Kruidvat-drogisterijen verbieden. Schat de kansen van Dior in Lees het krantenartikel over Adidas en Ralph Lauren en beantwoord daarna de vragen. Adidas daagt Polo Ralph Lauren voor rechter om strepen Door een onzer redacteuren München, 26 augustus Adidas heeft het Amerikaanse kledingconcern Polo Ralph Lauren voor de rechter gedaagd. De Duitse sportartikelenfabrikant hanteert drie strepen als logo en meent dat de twee strepen die Ralph Lauren onlangs op zijn jacks heeft gezet, de klant in verwarring brengen. Dat meldde de Duitse krant Handelsblatt vandaag. Eerder heeft Adidas in Nederland een zaak aangespannen tegen Fitnessworld. Dat bedrijf brengt sportkleding met twee streepjes op de markt. In oktober vorig jaar verloor Adidas deze zaak voor het Europees Hof, dat oordeelde dat de drie schuine strepen van Adidas gezien kunnen worden als versiering. Bron: NRC Handelsblad, 26 augustus 2004 a Waarom is het vastleggen van het merk inclusief de strepen zo belangrijk voor Adidas? b Waarom is het voor Adidas zo moeilijk om zich met succes te verweren tegen Polo Ralph Lauren? 2 Opgaven hoofdstuk 7

3 Risico s voor de merkhouder 7.19 Vervolg op opgave U brengt tandpasta op de markt onder het merk Superdentos. Tot uw grote ergenis merkt u dat een Nederlandse snoepfabrikant tandenstokers onder uw merk op de markt brengt. Bij navraag blijkt dat hij dit merk na u heeft gedeponeerd bij het BBIE. a Kunt u dit depot vernietigen? Stel dat u het depot hebt kunnen vernietigen. b Kunt u nu het gebruik van uw merk door uw concurrent tegengaan? c Stel, uw merk is door uw concurrent in de Benelux gedeponeerd voor snoepgoed. Kunt u dit depot vernietigen? Bestudeer hierbij art. 3 en 14 BMW. d Stel dat het depot vernietigd kan worden. Zal in hiervoor genoemde omstandigheden verbod van het gebruik mogelijk zijn? Oplossing praktijkprobleem 7.20 Waarom is het aannemelijk dat er bij het publiek associatie optreedt tussen het merk Nobril en Notbril? 7.21 In stap 5 wordt de brief genoemd die Nobril bv aan Swieten bv kan sturen. Schrijf deze brief met gebruikmaking van de opmerkingen die bij stap 5 zijn gegeven. Hulp van specialisten 7.22 KPN heeft ook al eens een kort geding aangespannen om gebruik van de kleur groen door een concurrent tegen te gaan. Waarom is een kort geding een geschikte procedure om een dergelijk verbod te vragen? Bijzondere situaties bij intellectuele eigendom 7.23 Bakker Joosten drijft in Haren (Groningen) een goedlopende banketbakkerszaak genaamd De Heerlijkheid. Op een dag hoort hij van een klant dat er in Arnhem eveneens een banketbakkerszaak onder de naam De Heerlijkheid is. Het gebak daar kan echter niet tippen aan uw gebak, zegt de klant. Joosten gaat op onderzoek uit en inderdaad vindt hij de banketbakkerij. Hij schrijft een brief aan de zaak in Arnhem waarin hij eist dat deze haar handelsnaam wijzigt omdat het bedrijf van Joosten ouder is en hij dus meer rechten heeft op de gewraakte naam. Het bedrijf reageert niet. a Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam? b Joosten wil gerechtelijke stappen ondernemen. Hoe moet hij dat aanpakken? c Zal Joosten succes hebben met zijn actie? d Net als Joosten bekomen is van de enerverende strijd met de zaak in Arnhem, ontdekt hij dat een fabrikant van Groninger koek een nieuwe koek in de handel heeft gebracht onder de merknaam De Heerlijkheid. Wat kan Joosten hiertegen ondernemen? 7.24 Maartens is werkzaam op de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling bij een vuurwerkfabriek. Hij vindt op zekere dag een spectaculair nieuw ontstekingsmechanisme uit. Hij wil octrooi voor Nederland aanvragen, maar merkt dat zijn werkgever hem voor is geweest. a Kan Maartens op grond van de Octrooiwet actie tegen zijn werkgever ondernemen? b Stel, de werkgever heeft octrooi voor Nederland verkregen. Een Spaanse vuurwerkfabriek heeft belangstelling voor de uitvinding. De Nederlandse octrooigerechtigde besluit deze fabriek licentie te verlenen. Wat houdt dat in? c Na verkrijging van de licentie exporteert de Spaanse vuurwerkfabriek het vuurwerk (met nieuw ontstekingsmechanisme) naar Nederland. Dit tot groot ongenoegen van de Nederlandse octrooihouder. Kan deze zich tegen import van het bewuste vuurwerk verzetten? Recht doen 3

4 7.25 Een octrooiaanvraag wordt meestal pas na achttien maanden gepubliceerd. Wat is de achtergrond van deze lange termijn? Kijk op de volgende pagina voor de antwoorden. 4 Opgaven hoofdstuk 7

5 Antwoorden opgaven hoofdstuk U hebt een zwakke positie, omdat u het merk niet hebt vastgelegd. Dan is het moeilijk, zo niet onmogelijk, op te treden tegen inbreukmakers. 7.2 De merkhouder heeft financiële belangen. Bovendien bouwt hij met zijn merk een bepaalde reputatie op, die niet door een ander aangetast mag worden. 7.3 Als Swieten bv de reclamecampagne langdurig voortzet, wordt uw schade steeds groter. Bovendien is het voor Swieten bv goedkoper het merk in een zo vroeg mogelijk stadium te veranderen. 7.4 Nobril bv voert het merk Nobril voor contactlenzen. Swieten bv gebruikt het merk Notbril voor producten op het gebied van brillen en contactlenzen. Nobril bv wil dit gebruik tegengaan. 7.5 U moet uw merk deponeren. Afhankelijk van het gebied waarbinnen u uw merk wilt beschermen, kunt u een Benelux-, internationaal of gemeenschapsmerk deponeren. 7.6 Het uiterlijk van zowel uw als Swietens merk, de producten waarvoor beide merken gebruikt worden en het gebied waarbinnen de merken verhandeld worden. 7.7 Vragen: Welke mogelijkheid zal het meest succesvol zijn? Hoe snel moet het probleem worden opgelost? Hoeveel mag het kosten? 7.8 Een minnelijke schikking gaat sneller en is goedkoper. Bovendien is de kans kleiner dat de verhoudingen tussen partijen worden verstoord. 7.9 a Het merk moet duidelijk te herkennen zijn in vergelijking met door ons dagelijks gebruikte woorden of tekens. b Postbank/ De Bank (ABN-AMRO)/ Deventer koek. c Coca-Cola, inclusief de vorm van het flesje; Levis Hoe meer onderscheidend vermogen, hoe beter uw merk door het publiek herkend zal worden. Bovendien is uw positie ten aanzien van inbreukmakers sterker Hij wil zijn merk te gelde maken. Dat kan alleen als een ander dit merk niet hanteert en de merkhouder tegen inbreukmakers stevig kan optreden Nobril bv moet onderzoeken of het merk Nobril genoeg onderscheidend vermogen heeft en of het gedeponeerd is. Verder kan Nobril bv informeren of het merk Notbril door van Swieten bv gedeponeerd is. En (misschien ten overvloede) moet gecontroleerd worden of Nobril bv aan Swieten bv een licentie verleend heeft voor gebruik van het merk Vermelden op formulier; behalve identiteit aanvrager onder andere: het merk; voor welk land: de Benelux; voor welk product Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het Benelux-Merkenbureau. Vervolgens moet u volgens de wettelijke regels van Frankrijk deponeren Licentie op uw merk verlenen of het overdragen. Recht doen 5

6 7.16 Nee, uw recht is uitgewerkt. U hebt een binnen de Europese Unie gevestigd bedrijf toestemming gegeven uw merk te gebruiken. Daarmee kunt u de handel onder uw merk binnen de EU niet meer tegengaan Vanaf het moment dat Dior haar parfums binnen de EU verkoopt, gaat de uitputtingsregel gelden. De rechten van Dior op haar gemerkte artikelen zijn uitgewerkt. Kruidvat betrekt haar producten van handelaren binnen de EU, die waarschijnlijk contractueel aan Dior gebonden zijn. In principe kan Dior zich niet verzetten tegen de handelwijze van Kruidvat. De rechter heeft uitgesproken dat de vrijheid van verkeer van goederen binnen de EU zich hiertegen verzet. Hierop is echter één uitzondering. Als wordt aangetoond dat door gebruik van het merk door een ander de reputatie van het merk ernstig schade lijdt, kan op de uitputtingsregel een uitzondering worden toegelaten (art BVIE) a De strepen zijn een onderdeel van het merk en bepalen mede het onderscheidend vermogen ervan. b De strepen kunnen enkel als versiering gezien worden en zijn op zich niet onderscheidend genoeg a Het probleem is dat de producten waarvoor het merk is gedeponeerd, verschillen. Het zijn echter soortgelijke waren. Het tweede depot kan vernietigd worden (art lid 3 sub a jo. art 2.3 sub b BVIE). b Ja, het is een gebruik in het economisch verkeer van uw merk voor soortgelijke waren. De kans is groot dat er een associatie wordt gewekt bij het publiek. c Ander product. Volgens art lid 3 sub a jo. art 2.3 sub c BVIE is hier vernietiging van het depot mogelijk indien het gebruik zonder geldige reden plaatsvindt in het economisch verkeer en er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van uw merk. Dit moet dus naar de feitelijke omstandigheden beoordeeld worden. d Het gaat hier om gebruik van het merk voor niet-soortgelijke waren in de Benelux. De tandpastafabrikant moet aantonen dat de snoepfabrikant het merk zonder geldige reden (dat is hier het geval, immers er kan ook een andere naam gekozen worden) in het economisch verkeer gebruikt (ja) en er een ongerechtvaardigd voordeel mee behaalt. Ook kan de tandpastafabrikant proberen aan te tonen dat het gebruik van het merk door een snoepfabrikant afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk (tandpasta versus snoep) Nobril is een merk dat gevoerd wordt ter onderscheiding van contactlenzen; Notbril wordt gebruikt voor contactlenzenvloeistoffen. Doordat de beide merken sterk op elkaar lijken en ook de beide producten in elkaars lijn liggen, is het voor het publiek niet duidelijk dat beide producten geproduceerd worden door verschillende ondernemingen Er is een spoedeisend belang. Wanneer een verbod in een bodemprocedure wordt gevraagd, is het leed al voor de uitspraak geleden. Immers de concurrent kan dan een aantal jaren ongestoord gebruikmaken van de merkbekendheid van de KPN en daardoor de KPN grote verliezen berokkenen a Dit recht ontstaat van rechtswege door het enkele gebruik ervan. b De kantonrechter benaderen in een verzoekschrift met de vraag de zaak in Arnhem te veroordelen de naam dusdanig te veranderen dat de onrechtmatigheid wordt opgeheven (art. 6 Hnw). c Nee: de eis is dat er gelet op de aard van de onderneming en de plaats van vestiging verwarring bij het publiek te verwachten is (art. 5 Hnw). Hoewel het om twee banketbakkerijen gaat, zijn de plaatsen van vestiging zo ver van elkaar verwijderd dat er geen verwarring bij het publiek op zal treden. 6 Opgaven hoofdstuk 7

7 d De Handelsnaamwet biedt de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming tegen de gebruiker van zijn naam als merk. Joosten kan dan ook alleen optreden op grond van onrechtmatige daad, art. 6:162 BW a Nee, de werkgever heeft recht op het octrooi omdat de werknemer op grond van zijn taak de uitvinding heeft kunnen doen. b De Spaanse fabriek mag nu (voor een bepaalde tijd en tegen een bepaald bedrag) de uitvinding gebruiken in Spanje. c Nee, met medewerking van de Nederlandse octrooihouder wordt het bewuste vuurwerk in Spanje (EU-staat) geproduceerd. Verhandeling van dit vuurwerk binnen Europa kan dan niet door de licentieverlener tegengehouden worden. Er is sprake van uitputting van het recht van de Nederlandse firma Er vindt een onderzoek plaats naar de nieuwheid van de uitvinding. De aanvrager heeft de gelegenheid zich te bezinnen op de stappen die hij wil nemen na een eventuele octrooiverlening. Hij kan besluiten de octrooiaanvraag terug te trekken, zonder dat zijn concurrenten ervan op de hoogte raken. Recht doen 7

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Domeinnamen: merk of handelsnaam? *

Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Door H.W. Wefers Bettink ** Inleiding Het World Wide Web (WWW) is het eerste, werkelijke wereldomspannende medium voor de verkoop van producten en het verspreiden van

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren Merken beschermen in de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren 3 Merkregistratie ook voor eenmanszaken Toen ik begon, dacht ik dat merkregistratie meer iets was

Nadere informatie

Mijn naam is mijn domein!

Mijn naam is mijn domein! Mijn naam is mijn domein! Schending van het recht op naam (art. 1:8 BW) Door de registratie en het gebruik van een domeinnaam. Josephine Hamming Inhoudsopgave Inhoudsopgave I 1. De domeinnaam als inbreuk

Nadere informatie

De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht

De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht Inhoudsopgave Voorwoord 3 De nieuwe regels samengevat 5 1 Nieuwe regels over oneerlijke handelspraktijken 7 1.1 Wat zijn oneerlijke handelspraktijken? 7

Nadere informatie

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen 2002-2003 Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 3512 EG UTRECHT t: (030) 230

Nadere informatie

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Van idee tot octrooi NL Octrooicentrum helpt u verder >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 2 Van idee tot octrooi U hebt een idee en staat te popelen om het te ontwik kelen. Daar

Nadere informatie

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Ady van Nieuwenhuizen en Timme Geerlof, advocaten Ploum Lodder Princen Oranjeloper 19 mei 2011 Programma I. Wat zijn IE rechten? Merken Modellen Auteursrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

A L T E N B U R G P A T E N T

A L T E N B U R G P A T E N T HELP! Ik wil octrooi aanvragen. Copyright 2004 Altenburg Patent Inhoudsopgave Inleiding 3 Octrooi: 4 Wat is het? Hoe krijg u het? Bescherming van merken en modellen Wel/niet aanvragen? In welke landen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 - Opgaven

Hoofdstuk 5 - Opgaven Hoofdstuk 5 - Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: schadeclaim consument: opgave 5.2 Plan van aanpak: opgaven 5.3-5.4 Juridisch kader bij aansprakelijkheid: opgaven 5.5-5.15 Beperken van risico s voor producent:

Nadere informatie

Stoppen of doorgaan met open source software?

Stoppen of doorgaan met open source software? Software-octrooien Stoppen of doorgaan met open source software? Versie: 1.1 Definitief Datum: oktober 2004 Auteur: mr. drs. B.S.J. Knubben ICTU / Programma OSOSS Nieuwe Duinweg 24-26 Postbus 84011 2508

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

Kenmerkend NIEUWSBRIEF. Bittere pil voor Nycomed! Het effect van look-a-like! Merkmisbruik op internet! Nr. 7 - December 2009

Kenmerkend NIEUWSBRIEF. Bittere pil voor Nycomed! Het effect van look-a-like! Merkmisbruik op internet! Nr. 7 - December 2009 Kenmerkend NIEUWSBRIEF Nr. 7 - December 2009 Bittere pil voor Nycomed! De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft beslist dat Sandoz met haar gele ovale pantoprazol-tabletten geen inbreuk maakt op Nycomed

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Deterink Advocaten en Notarissen mr. W.J.G. Maas/mr. C. de Boer Kennedyplein 201 5611 ZT Eindhoven Telefoon: +31 (0)40 26 26 774

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar?

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar? Woongarant Rechtsbijstand Basic Bijzondere voorwaarden 0113 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bijlage Wat vindt u waar? Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Comfort

Woongarant Rechtsbijstand Comfort Woongarant Rechtsbijstand Comfort Bijzondere voorwaarden 0113 Wat vindt u waar? Artikel 1 Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert de rechtsbijstand uit?

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACK DE VRIES BEHEER B.V., gevestigd te Enschede, gedaagde, advocaat mr. R.F. Speijdel.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACK DE VRIES BEHEER B.V., gevestigd te Enschede, gedaagde, advocaat mr. R.F. Speijdel. KPN Jack de Vries DomJur 2008-350 Rechtbank Amsterdam Zaaknummer / rolnummer: 382037 / KG ZA 07-1991 OdC/MB Datum: 29 november 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de naamloze vennootschap KONINKLIJKE

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam.

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/470456 / KG ZA 14-895 Vonnis in kort geding van in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht BNP PARIBAS

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden GRB061 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Particulieren Artikel 2. Wie voert de rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie