Shaych Moehammed Oemar Baazmoel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Shaych Moehammed Oemar Baazmoel"

Transcriptie

1 Een evenwichtig antwoord inzake de meningsverschillen omtrent at-taraawieh Shaych Moehammed Oemar Baazmoel Bron: Vertaling : Aboe Roemaysae Ridouan al Holandi

2 Is het aantal rak aat van het nachtgebed beperkt tot elf? Vraag: Ik heb begrepen dat de Qiyaam al Layl (het nachtgebed) uit een bepaald aantal rak aat moet bestaan. Kunt u a.u.b. de correcte positie in deze zaak verduidelijken, en de verschillende meningen van de Geleerden hieromtrent? Moge Allaah u belonen Antwoord van Shaych Moehammed Oemar Baazmoel, professor van hogere studies aan de Oemm al Qoraa universiteit in Mekka 1 : De Geleerden zien Qiyaam al Layl als van de vrijwillige daden van aanbidding die moeqayyid (restrictief) zijn. En zijn restrictie is dat de overleveringen laten zien dat het overgeleverd is om verricht te worden op een specifieke tijd en het is ook overgeleverd dat het uitgevoerd wordt op een specifieke manier. Verder hebben zij van mening verschild over de zaak: heeft het een vastgesteld aantal (van rak aat) of niet? De reden van dit verschil van mening kan gevonden worden in de hadieth van de Boodschapper - salallaahoe alayhi wa sallam -, toen een man naar hem toe kwam en hem vroeg over het nachtgebed zeggende: O Boodschapper van Allaah, hoe bidt ik in de nacht? Hij - salallaahoe alayhi wa sallam - antwoordde: Het nachtgebed is (moet gebeden worden als) twee bij twee. 2 Dus gebaseerd op dit hebben sommige van de geleerden gezegd dat er geen limiet is voor het aantal rak aat die gebeden worden als nachtgebed. Terwijl zij het nog steeds zagen als een restrictieve vorm van vrijwillige aanbidding. 1 SN: Shaych Bazmoel Hafidahoellaah is een van de geleerden die les geeft aan deze universiteit. Hij is ook veel bezig met schrijfwerken in de verschillende Islamitische wetenschappen zoals wetenschappen van hadieth, uitleg van verschillende boeken van andere Geleerden en onderzoeksonderwerpen gerelateerd aan Aqiedah, manhaadj en fiqh. Moge Allaah de Shaych zijn positie verhogen en hem belonen voor zijn inzet. Amien. 2 Van een authentieke hadieth verzameld door al Boecharie (nr. 473), Fathoel Baarie (1/701), Moslim (nr. 1746), Sharh Sahieh Moslim van an Nawawie (3/273) en anderen, op gezag van Ibn Omar radi Allaahoe anhoe. De volledige tekst van al Boecharie zijn versie is: Een man kwam naar de Profeet - salallaahoe alayhi wa sallam - terwijl hij een khotbah aan het geven was en zei: Hoe is het nachtgebed? Hij antwoordde: Twee bij twee, en wanneer jij de (het aanbreken van) de morgen vreest, verricht dan Witr door één rak ah te bidden. Het zal een Witr zijn voor jou voor alles wat jij hebt gebeden.

3 Degenen die gezegd hebben dat deze hadieth geen bewijs is voor het ontbreken van een limiet zeggen, Omdat de vragensteller alleen vroeg over hoe het nachtgebed gebeden moest worden en hij vroeg niet over het aantal van zijn rak aat. Verder hebben zij gezegd dat de bewoording die gebruikt werd door de Boodschapper salallaahoe alayhi wa sallam : Mathnaa mathnaa (twee bij twee), alleen verwijst naar de basis beschrijving van iets en het is niet iets wat gebruikt wordt om een vast aantal te definiëren. Dus, deze geleerden zeggen dat deze hadieth geen bewijs is in de zaak of er wel of geen limiet is aan het aantal van rak aat die gebeden kunnen worden. Wanneer we terugkeren naar de Soennah van de Boodschapper - salallaahoe alayhi wa sallam -, naar zijn daden, dan zien we dat Aa ieshah radiya Allaahoe anha - heeft gezegd, toen ze gevraagd werd over de Boodschapper - salallaahoe alayhi wa sallam - zijn nachtgebeden: Hij badt niet meer dan 11 rak aat in Ramadaan of in een andere maand dan Ramadaan. 3 Men komt te weten aan de hand van deze hadieth, een hadieth waar overeenstemming over is (tussen Boecharie en Moslim) dat de Witr van de Boodschapper - salallaahoe alayhi wa sallam - en zijn nachtgebed, waarnaar gerefereerd wordt als Salaat al Layl of Qiyaam al Layl, en waarnaar gerefereerd wordt in Ramadaan als Salaat at Tarawieh en soms Salaat al Qiyaam, slechts 11 rak aat was. Maar het is authentiek bevestigd dat (sommigen van) de metgezellen meer dan 11 rak ahs baden. Sommigen van hen baden 21 en anderen baden meer. Deze daad van de metgezellen radiya Allaahoe anhoem - het is onvermijdelijk dat deze gebaseerd moet zijn geweest op een soennah, omdat deze zaak een zaak van aanbidding is. Gebaseerd op dit zeg ik dat een persoon de keuze heeft hoe hij zijn nachtgebeden kan bidden. Als een persoon 11 rak aat wil bidden als nachtgebed, dan kan hij dit doen. En degene die 21 wil bidden, dan kan hij dit doen. En degene die meer of minder dan dat wil bidden, dan kan hij dit doen. Dit omdat de Boodschapper - salallaahoe alayhi wa sallam - verwezen heeft naar de daad van het maken van Witr 3,5 of 7 rak aat. 3 Van een authentieke hadieth verzameld door al Boecharie (nr. 473), Fathoel Barie 1/701, Moslim (nr. 2013), Sharh Sahieh Moslim van an Nawawie 4/310 en anderen op gezag van Ibn Omar moge Allaah tevreden met hem zijn.

4 Hij zei: Maak Witr met drie (rak aat), maar maak het niet zoals het gebed van al-maghrib. 4 En hij - salallaahoe alayhi wa sallam - zei: Verricht Witr met drie (rak aat) en verricht Witr met vijf (rak aat). 5 En het is authentiek bevestigd, op gezag van Moe aawiyah, dat de Boodschapper - salallaahoe alayhi wa sallam - Witr verrichtte door het bidden van één enkele rak ah. 6 Dus al deze opties, inshaa Allaah, zijn overgeleverd en dus toegestaan. De moslim mag: a) Witr verrichten door één enkele rak ah; b) Witr verrichten door 3 rak aat te bidden; c) Witr verrichten door 5 rak aat te bidden; d) Witr verrichten door 7 rak aat te bidden; e) Witr verrichten door 9 rak aat te bidden; f) Witr verrichten door 11 rak aat te bidden. En 11 rak aat was het uiterste wat door de Boodschapper werd uitgevoerd. Maar zoals jullie weten, bevat de Soennah van de Boodschapper - salallaahoe alayhi wa sallam - Zijn uitspraken (soenat oel-qawliyyah) 4 In zijn boek Boeghyatoel Moetatawi (p. 56) zegt de Shaych: Het was verzameld door al Haakiem in zijn Moestadrak (1/314) en hij noemde het sahieh volgens hun ( Boecharie en Moslim) voorwaarden. Het was ook verzameld door at Tahawie in Sharh Ma anie al Athaar (1/292) en Al Albanie verklaarde het sahieh in Salaat at Tarawieh (p.85). 5 Ik kon de exacte bewoording niet vinden maar het is gelijk aan een authentieke hadieth verzameld door an Nasa ie in zijn Soenan (1711) op gezag van Aboe Ayoeb al Ansaarie, moge Allaah tevreden met hem zijn, die zei dat de Boodschapper van Allaah, Sallahoe alaayhi wa sallam, zei: Witr is iets wat bevestigd is, dus wie Witr wil verrichten door vijf te bidden (rak aat), laat het hem dan doen. En wie Witr wil verrichten door drie te bidden (rak aat) laat het hem doen. En wie Witr wil verichten door 1 (rak ah) te bidden, laat het hem doen. Al Albaanie verklaarde het als sahieh. 6 Ik kon de hadieth niet vinden waar hier naar gerefereerd werd. Maar de Shaych in zijn boek Boeghyatoel Moettawi (p. 55) zegt dat Witr met alleen 1 rak ah bevestigd is door 3 overleveringen: a) De eerste is genoemd onder voetnoot nummer 2:. Verricht dan Witr door één rak ah te bidden. b) De tweede is genoemd onder voetnoot nummer 5:. En wie Witr wil verichten door één (rak ah) te bidden, laat het hem doen. c) De derde is verzameld door Imaam Moslim in zijn Sahieh (nr. 1754), Sharh Sahieh Moslim van an Nawawie (3/274) op gezag van Ibn Omar moge Allaah tevreden met hem zijn: Witr is een rak ah verricht in het laatste gedeelte van de nacht.

5 - Zijn daden (soenat oel-fi liyyah) - Zijn stilzwijgende goedkeuringen (soenat oet-taqrieriyyah) De Soennah gebaseerd op zijn eigen daden (soenat oel-fi liyyah) is niet meer dan 11 rak aat, maar wij zeggen; de daad van de metgezellen, toen zij meer dan 11 rak aat baden laat zien dat er een andere (vorm van de) Soennah bestaat, misschien was het van de stilzwijgende goedkeurigen van de Boodschapper, of misschien was het van een uitspraak van hem die ons niet bereikte, aangezien zij begrepen dat iemand meer dan 11 rak aat kon bidden en dus baden zij meer dan 11 rak aat. Dus dit maakt de Soennah van zijn daad (soenat oel-fi liyyah) 11 rak aat. Verder kunnen we zeggen dat de Soennah, in algemeenheid, de toelaatbaarheid ook laat zien van het bidden van meer dan 11 rak aat. Daarom kunnen wij de fiqh van deze zaak met de volgende zin verwoorden: Het meest deugdzame om te doen is zichzelf te beperken tot 11 rak aat, maar als iemand daaraan toevoegt, dan is het toegestaan. Toevoegen aan 11 rak aat is toegestaan, gebaseerd op de algemene toepassing van de Soennah, en door de manier van de daden van de metgezellen radiya Allaahoe anhoem. Dit is met betrekking tot Qiyaam al Layl. Het is ook belangrijk om een andere zaak te belichten, dat het nachtgebed een vrijwillige vorm van aanbidding is die muqayyid (restrictief) is. Hier komt er een vraag: Is het toegestaan voor een moslim om een gebed te verrichten in de nacht anders dan Salaat al Layl, van het soort van algemene vrijwillige gebeden? Het antwoord: Ja, omdat algemene vrijwillige gebeden geen vaste limiet hebben. Laat mij jou een voorbeeld geven om zo het verschil tussen de twee te verduidelijken. De Soennah ar-rawaatib gebeden zijn: a) Twee rak ahs vóór Dhohr, twee rak ah na Dhohr, twee rak ah na Maghrib, twee rak ah na Ieshaa en twee rak ah vóór Fadjr. b) Of vier rak aat vóór Dhohr, vier rak aat ná Dhohr (samen met het bovenstaande) c) Of vier rak aat vóór Dhohr en twee rak ah ná Dhohr (samen met het bovenstaande).

6 d) Of vier rak aat vóór Asr (samen met het bovenstaande). Dit is allemaal gebaseerd op wat is gekomen in de overleveringen. Dus laten we zeggen dat een man ieder van deze gebeden al gebeden geeft, of dat hij hen zelfs niet bad en hij wil dan sommige andere vrijwillige gebeden bidden zonder de intentie dat zij van de bevestigde Rawaatib 7 zijn, dan zeggen we: Het is toegestaan voor hem om dat te doen, of het nu s nachts is of gedurende de dag. Maar, sta niet op, met de intentie om de Rawaatib te bidden en dan aan hen toe te voegen. Nee, omdat de Rawaatib een vastgestelde limiet hebben, vaste tijden en een vast aantal van rak aat. En op dezelfde wijze is het nachtgebed. Als jij sommige vrijwillige gebeden wilt bidden s nachts, bidt dan hoe jij wilt. 8 Maar als jij Salaat al Layl wilt bidden, dan moet jij bidden volgens de limieten overgeleverd door de Boodschapper - salallaahoe alayhi wa sallam - met betrekking tot de tijd van het gebed en zijn beschrijving. En wat betreft het aantal rak aat, dan, zoals ik vermeld heb, wat is overgeleverd van de Boodschapper - salallaahoe alayhi wa sallam - gebaseerd op de algemeenheid van zijn Soennah, is dat er geen specifieke limiet is voor het aantal van zijn rak aat. 7 SN: Dit zijn de dagelijkse Soennah gebeden voor- en na de verplichte gebeden die met de gebeden verbonden zijn. 8 Als voorbeeld, jij bidt niet Qiyaam al layl voor Maghrib. Ook, bidt jij niets na Witr met de intentie dat het Qiyaam al layl is.

De beschrijving van Al I tikaaf Imaam Moehammed Naasir oed-dien al Albaanie Bron: Qiyaam Ramadaan Vertaald door:

De beschrijving van Al I tikaaf Imaam Moehammed Naasir oed-dien al Albaanie Bron: Qiyaam Ramadaan Vertaald door: De beschrijving van Al I tikaaf Imaam Moehammed Naasir oed-dien al Albaanie ~ rahiemahoellaah ~ Bron: spubs.com en nagekeken vanuit de originele Arabische bron Qiyaam Ramadaan van Moehammed Naasir oed-dien

Nadere informatie

Verzameling fataawaa over het zien van de maan voor het beginnen en verbreken van de Ramadaan

Verzameling fataawaa over het zien van de maan voor het beginnen en verbreken van de Ramadaan Verzameling fataawaa over het zien van de maan voor het beginnen en verbreken van de Ramadaan van de edele geleerden: ash-shaykh al- Allaamah Ahmad ibn Yahya an-nadjmie Shaykh oel-islaam al-imaam Abd oel-

Nadere informatie

Hoe om te gaan met meningsverschillen

Hoe om te gaan met meningsverschillen Hoe om te gaan met meningsverschillen - en het bekritiseren van anderen- [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen كيفية

Nadere informatie

Imaam Naasir oed-dien al-albaanie

Imaam Naasir oed-dien al-albaanie De fundamenten voor de opleving van de islaam Imaam Naasir oed-dien al-albaanie رحمه الله Vertaling : Aboe Maryam Moehammed al Maghribie Bron : Al-Asaalah Magazine: Issue nummer. 11, 2e jaar, Dhoel-Hijjah

Nadere informatie

Het vasten In de maand Ramadan

Het vasten In de maand Ramadan Het vasten In de maand Ramadan Geschreven door: De Grote Wetgeleerde Al-Imaam رحمه االله Abdoel- Aziez bin Abdoellaah bin Baaz Vertaling: Mohammed Aboe Oebaidillaah Brinkman Het belang van het vasten en

Nadere informatie

Wees goed tegenover je ouders

Wees goed tegenover je ouders Wees goed tegenover je ouders ] لونلدية - Deutsch [ nederlands - Vertaling: Mohammed aboe `Oebaydillaah revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen الوادلين ب»

Nadere informatie

Kitaab as-siyaam (Het Boek over het Vasten)

Kitaab as-siyaam (Het Boek over het Vasten) Kitaab as-siyaam (Het Boek over het Vasten) Door Iemaam 'Abdoer-Rahmaan bin Naasir as-s'adie (rahiemehoellaah) Bron: de vertaling van Manhadj as-saaliekien, Kitaab as-siyaam Vertaling: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah

Nadere informatie

Qiyaam Al-Layl (Het nachtgebed)

Qiyaam Al-Layl (Het nachtgebed) 1 Qiyaam Al-Layl (Het nachtgebed) {uit het boek 1000 dagelijkse Soennah } {Deze zal met de Wil van Allaah binnenkort compleet worden uitgebracht in het Nederlands} Betreffende Qiyaam Al-Layl zei de Profeet

Nadere informatie

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen De maand Sha'baan شهر شعبان revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie البلجيكي االله عبد مراجعة:ابو Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009 Islam voor iedereen In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Nadere informatie

bidt, is het alsof hij de hele nacht heeft gebeden.' (Moesliem)

bidt, is het alsof hij de hele nacht heeft gebeden.' (Moesliem) Het missen van Salaat Al-Fadjr + Tips 'En doe de salaah aan het begin en het einde van de dag en in sommige uren van de nacht, zeker de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een herinnering voor

Nadere informatie

Elk gebed moet verricht worden op of binnen de juiste tijd. Het gebed kan niet verricht worden vóór die tijd. Er zijn per dag vijf verplichte gebeden.

Elk gebed moet verricht worden op of binnen de juiste tijd. Het gebed kan niet verricht worden vóór die tijd. Er zijn per dag vijf verplichte gebeden. De tijden van het gebed Elk gebed moet verricht worden op of binnen de juiste tijd. Het gebed kan niet verricht worden vóór die tijd. Er zijn per dag vijf verplichte gebeden. Het Fadjr-gebed (dageraadgebed)

Nadere informatie

Het belang van het volgen van de Soennah

Het belang van het volgen van de Soennah Het belang van het volgen van de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - Sheikh Mohammed Saalih al-moenadjjid revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.al-yaqeen.com http://islamqa.info/ar/604 2014-1435 ة

Nadere informatie

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Het servies en kleding van de ongelovigen Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit het Arabisch door Musa

Nadere informatie

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is.

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Vragen en Antwoorden over diegene die zeggen: Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Shaych Moeqbil bin Haadie

Nadere informatie

De diepe geheimen van het Vasten

De diepe geheimen van het Vasten De diepe geheimen van het Vasten رحمه ا Imaam Moewaffaqoed-Dien Ibn Qoedamaah Al-Maqdisi (g. 529 H) bron: Moekhtasar Minhaadjoel-Qaasidien (p. 38-41). Dit artikel werd vertaald naar het engels. Er werden

Nadere informatie

Voedsel en eetgewoontes volgens de sunnah

Voedsel en eetgewoontes volgens de sunnah Voedsel en eetgewoontes volgens de sunnah )samenvatting( [اهلونلدية - dutch [nederlands - vertaler: Youssef Ibn Hoessein revisie: Yassien Abo Abdillah bron: Ontleend uit het bekende boek zaad al-ma`aad

Nadere informatie

1 w w w. u w k e u z e. n e t. Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr

1 w w w. u w k e u z e. n e t. Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr 1 w w w. u w k e u z e. n e t Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr in de Naam van Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle www.uwkeuze.net 1436-2015 Copyrights, all rights reserved. Dit gratis

Nadere informatie

De leiding van de Profeet in het vasten

De leiding van de Profeet in het vasten De leiding van de Profeet in het vasten gebaseerd op het werk van Ibn al-qayyim al-djawziyyah Zaad al-ma aad Deel 1 Vertaling en samenstelling : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf De Leiding van de Profeet in

Nadere informatie

Kitaab as-siyaam. (Het Boek over het Vasten)

Kitaab as-siyaam. (Het Boek over het Vasten) Ahloelhadieth Kitaab as-siyaam (Het Boek over het Vasten) Kitaab as-siyaam (Het Boek over het Vasten) Vanuit: De Grondslag voor de Islaamitische Regelgeving Vanuit de Woorden van de Beste der Levende Wezens

Nadere informatie

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 Een beknopte weergave van de voorgeschreven en verboden tawassoel as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 In Algemeenheid zeg ik: Dat men weet dat at-tawassoel het zoeken van een middelpunt in het

Nadere informatie

Inleiding tot de Soennah

Inleiding tot de Soennah Inleiding tot de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2014-1435 دخل إىل السنة «للغة اهلونلدية» مراجعة: ياس أبو عبد االله 2014-1435 In naam van Allah, de Barmhartige, de

Nadere informatie

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED BIN OMAR BAAZMOEL ( H A F I D A H O E L L A A H ) Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats

Nadere informatie

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah.

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah. Oemdat oel-ahkaam Kitaab as-siyaam Boek van het vasten Met de uitleg van Shaykh Ahmad ibn Yahyaa an-nadjmie Deel 3 Dit derde deel omvat: Het in staat zijn van grote onreinheid wanneer al-fadjr je reeds

Nadere informatie

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah -Hafidahoe Allaah- Bron (boek): lam addar almanthoor min al-qawl alma-e-thoor fie al-i tiqaad was-soennah Een selectie van overleveringen over

Nadere informatie

De maand Dhoel Hidjah

De maand Dhoel Hidjah 1 De maand Dhoel Hidjah In de Islaam kennen wij twaalf maanden. De laatste maand van het Islamitische jaar heet Dhoel Hidjah. De maanden in de Islaam beginnen als de nieuwe maan gezien wordt. Elke maand

Nadere informatie

Handige Zakaat al-fitr Gids Hoe geef ik Zakaat al-fitr volgens de soennah Samenstelling : Ridouan Aboe Roemaissae - hafidhahoellaah Voor wie moet zakaat al-fitr gegeven worden,voor wie is het verplicht?

Nadere informatie

Voorwaarden van een aanbidding

Voorwaarden van een aanbidding Voorwaarden van een aanbidding [اهلونلدية- [nederlands - dutch auteur: Sheikh Mohammed Ibn Salih al- Oethaymien revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.al-yaqeen.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435

Nadere informatie

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Het inhalen van de gemiste dagen van de Ramadhaan Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit het Arabische door

Nadere informatie

Het vasten van de maand Ramadan

Het vasten van de maand Ramadan Het vasten van de maand Ramadan De voorwaarden voor degenen die verplicht zijn om te vasten: Het vasten is verplicht voor iedere Moslim die, veranwoordelijk*, gezond van geest is en het vasten wel kan

Nadere informatie

Het Verbod op het Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve voor de Uitnodiging naar Allaah

Het Verbod op het Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve voor de Uitnodiging naar Allaah Het Verbod op het Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve Shaych al- Allaamah al-iemaam Abdoel- Aziez ibn Baaz -rahiemehoellaah- Bron: www.binbaz.org.sa Vertaald door: Mohammed

Nadere informatie

V&A Ramadan - Shawwaal

V&A Ramadan - Shawwaal - Kan je de tekenen van Lailatoel-Qadr (de Nacht van de Voorbeschikking) opnoemen? Moet ik zakaat al-fitr betalen voor mijn kinderen die in een ander land wonen? - Is het verplicht voor een persoon die

Nadere informatie

أ ة ا. Regels omtrent het Djoemoe`ah (vrijdagmiddag) gebed ا ا زان ا ا زان. Shaych Saalih ibn Fawzaan ibn `Abdoellah al-fawzaan

أ ة ا. Regels omtrent het Djoemoe`ah (vrijdagmiddag) gebed ا ا زان ا ا زان. Shaych Saalih ibn Fawzaan ibn `Abdoellah al-fawzaan Regels omtrent het Djoemoe`ah (vrijdagmiddag) gebed door de Weledele Geleerde, Shaych Saalih ibn Fawzaan ibn `Abdoellah al-fawzaan أ ة ا ا ا زان ا ا زان 2 Regels omtrent het Vrijdagmiddag gebed (Djoemoe`ah)

Nadere informatie

Het beledigen van een van de metgezellen

Het beledigen van een van de metgezellen Het beledigen van een van de metgezellen ] ونلدي - 2TDutch2T [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah Al-belgikie bron: uit het boek Al-Kaba ir, van Imam adh-dhahabi Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2011-1432

Nadere informatie

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah العقيدة و أصوهلا Door: Mohamed Akhenakh, Noureddine Mansouri. Revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie مراجعة : أبوعبد االله اكلجييك Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

Nadere informatie

Fatwa's over de Ramadan

Fatwa's over de Ramadan Fatwa's over de Ramadan فتا مضانية [nederlands - ] Sheikh Saleh bin Fawzaan Alfawzaan 1431-2010 فتا مضانية (( باللغة هلوجگدية )) فضيلة لشيخ صالح بن فو لفو 1431-2010 2 Fatwa's over de Ramadan: Wordt degene

Nadere informatie

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei:

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Deel 1 -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Laat een ieder van jullie geen persoon blind volgen! Als hij gelooft dan geloof jij, en als hij ongelovig wordt ben je ongelovig. Als jullie genoodzaakt

Nadere informatie

De maand van shawal. revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

De maand van shawal. revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) De maand van shawal ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 شهر شوال» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله 2012-1433 Alle lof behoort aan Allah.

Nadere informatie

Shaych Hammaad ibn Mohammed al-ansaarie

Shaych Hammaad ibn Mohammed al-ansaarie Shaych Hammaad ibn Mohammed al-ansaarie Zijn Naam en Afkomst: Hij is Abdoel-Latief Hammaad ibn Mohammed ibn Hinnah ibn Moekhtaar ibn Mohammed al- Bashier, nakomeling van Qays ibn Sa'd ibn Oebaadah al-khazrajie

Nadere informatie

Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen

Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen [لونلدية - dutch [nederlands - auteur: Zakir Naik revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.overislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Kennis is genezing. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Islam voor iedereen. auteur: Ali ibn Hassan. revisie: Yassien Abo Abdillah

Kennis is genezing. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Islam voor iedereen. auteur: Ali ibn Hassan. revisie: Yassien Abo Abdillah Kennis is genezing ] لونلدية - dutch [ nederlands - auteur: Ali ibn Hassan revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.eltawheed.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1435 Islam voor iedereen لعلم شفاء

Nadere informatie

De doelen van het islamitische geloof

De doelen van het islamitische geloof De doelen van het islamitische geloof [اهلونلدية- dutch [nederlands - auteur: sheikh Moh ammed Saalih ibn al-oethaymien vertaling: Oem Mohammad revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Uitleg hadieth Mou ad bn Jabal

Uitleg hadieth Mou ad bn Jabal Uitleg hadieth Mou ad bn Jabal ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Sheikh Al utheimine Revisie: Abo Abdillah Bron: Sharh Riyadh us-saliheen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 شح حديث معاذ بن جبل»

Nadere informatie

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering

Nadere informatie

Imaam Moslim Ibn al-hadjaadj al-qoeshairie

Imaam Moslim Ibn al-hadjaadj al-qoeshairie Imaam Moslim Ibn al-hadjaadj al-qoeshairie Zijn geboorte en afkomst De beroemde Imaam, Moslim bin al-hadjaadj bin Moslim al-qoeshairie. Hij was één van de grote Iemaams, en hoog in status. Zijn Koenja

Nadere informatie

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Vertaling : Aboe Abdir-Rahmaan Nagekeken en gepubliceerd : Selefienederland Inleiding

Nadere informatie

verboden handeling tijdens rituele onreinheid

verboden handeling tijdens rituele onreinheid Handelingen die tijdens rituele onreinheid verboden zijn te verrichten Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaikh Saalih al-fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit

Nadere informatie

Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah

Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah ] الهولندية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 تلحليل وتلحر م حق االله» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو

Nadere informatie

Shaykh Ahmad ibn Djazaa ar-radaymaan

Shaykh Ahmad ibn Djazaa ar-radaymaan al oedhr biel-djahl (het excuus door onwetendheid) en de methodologie van Imaam Mohammed ibn Abdoel Wahhaab betreffende deze kwestie Shaykh Ahmad ibn Djazaa ar-radaymaan Vertaald door: Aboe Roemaysae Ridouan

Nadere informatie

Advies voor de nieuwe moslim

Advies voor de nieuwe moslim Advies voor de nieuwe moslim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: al-yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حة إىل املسلم اجلدد» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله

Nadere informatie

Leidt een bevel van Allaah en Zijn Profeet automatisch tot een verplichting?

Leidt een bevel van Allaah en Zijn Profeet automatisch tot een verplichting? Leidt een bevel van Allaah en Zijn Profeet automatisch tot een verplichting? Er zijn mensen die claimen dat bepaalde zaken niet verplicht zijn, terwijl de profeet deze zaken heeft bevolen. Een voorbeeld

Nadere informatie

De heilige maanden. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

De heilige maanden. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 De heilige maanden ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لا شهر احلرم» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar Hadith moslima Hieronder een aantal hadith die betrekking hebben op moslima. Andere vrouwen niet beschrijven aan echtgenoot Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken

Nadere informatie

قيام الليل. Het Nachtgebed. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen. Door: Sheikh Mohammed Salih Al Munajid

قيام الليل. Het Nachtgebed. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen. Door: Sheikh Mohammed Salih Al Munajid Het Nachtgebed Door: Sheikh Mohammed Salih Al Munajid Vertaald door: Rasheed Mulder revisie: Aboe Abdelilah Al-belgikie قيام الليل فضيلة الشيخ حممد صالح املنجد املرتجم: رشيد مترس مراجعة :أبو عبد االله

Nadere informatie

De Etiketten van het huwelijk & bruiloft Deel 4

De Etiketten van het huwelijk & bruiloft Deel 4 De Etiketten van het huwelijk & bruiloft Deel 4 In de pure Tradities van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) door al-`allamaah al-iemaam Mohammed bin Naasiroed-Dien al-albaanie (rahiemehoellaah)

Nadere informatie

Kitaab at-tauwhied. Deel 1. Shaychoel-Islaam al-iemaam Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab (1115NH-1206NH) Moge Allaah s Barmhartigheid met hem zijn

Kitaab at-tauwhied. Deel 1. Shaychoel-Islaam al-iemaam Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab (1115NH-1206NH) Moge Allaah s Barmhartigheid met hem zijn Kitaab at-tauwhied Deel 1 Shaychoel-Islaam al-iemaam Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab (1115NH-1206NH) Moge Allaah s Barmhartigheid met hem zijn Fragment uit: Kitaab at-tauwhied (hoofdstuk 1 t/m 7) van Shaychoel-Islaam

Nadere informatie

De positie van de moslima in het leven

De positie van de moslima in het leven De positie van de moslima in het leven [اهلونلدية - dutch [nederlands - auteur: shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz revisie: Yassien Abo Abdillah bron: al-yaqeen.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Vul de juiste gegevens van de profeet Mohammed (s.a.w.) in.

Vul de juiste gegevens van de profeet Mohammed (s.a.w.) in. Testvragen Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet 1 Het leven van de profeet Vraag 1 2 Vul de juiste gegevens van de profeet Mohammed (s.a.w.) in. 1. Naam: 2. Naam van de vader: 3. Naam van de moeder: 4.

Nadere informatie

0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.

0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. 0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. (Koran 2:183) Ramadan De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims,

Nadere informatie

Enkele uitspraken uit majmuu alfatawa

Enkele uitspraken uit majmuu alfatawa Enkele uitspraken uit majmuu alfatawa [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: Majmuu Al-Fataawah en Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah uitgever: islaamkennis.nl Kantoor voor da'wa

Nadere informatie

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims,

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims, Rasuulullaah zei: "Allaah heeft schepselen die Hij schiep om bij de behoeften van de mensen te helpen en mensen komen naar hen wanneer zij iets nodig hebben; zij zijn degenen die tegen Allaah's straf zullen

Nadere informatie

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar Tawhied Voor kinderen Dr. Saleh As -Saleh Niveau 2 8-12 jaar In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Ik getuig dat er geen God het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. En ik getuig

Nadere informatie

Moord, van de Ergste der Zonden in de Islaam!

Moord, van de Ergste der Zonden in de Islaam! Moord, van de Ergste der Zonden in de Islaam! Iemaam Mohammed ibn Othmaan adh-dhahabie (rahiemehoellaah) Bron: Al-Kabaa`ir (de Grote Zonden) blz. 12 tweede druk 1411 moe`assasah ar-rayyaan Vertaald door:

Nadere informatie

Islam en rente. revisie: Abo Abdillah. bron: 9Tal-Yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Islam en rente. revisie: Abo Abdillah. bron: 9Tal-Yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Islam en rente ] لونلدية - Dutch [Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: 9Tal-Yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 م الر ا يف الا سلام» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله اليقين مصدر:

Nadere informatie

De Islaam vernedert de vrouw. Vertaald door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-hollandi. Bron: Misconceptions about Islam مترجم : حذيفة أبو داود الهولندي

De Islaam vernedert de vrouw. Vertaald door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-hollandi. Bron: Misconceptions about Islam مترجم : حذيفة أبو داود الهولندي De Islaam vernedert de vrouw Door: Aboe 'Abdir-Rahmaan Harkaatie Vertaald door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-hollandi Bron: Misconceptions about Islam هل الا سلام يذل املرأة املو لف : أبو عبد الرمحان حراكŘ

Nadere informatie

Islam voor iedereen. De Zakat (De Islamische verzorgingstaat) Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah

Islam voor iedereen. De Zakat (De Islamische verzorgingstaat) Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah De Zakat (De Islamische verzorgingstaat) [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.arrayaan.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1435 Islam voor iedereen الز ة» باللغةهلونلدية

Nadere informatie

Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger!

Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger! Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger! [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: Genomen van Djaamie' al-'oeloem wa-l H'ikam van imaam al-h'aafidhz Ibn Radjab publicatie:

Nadere informatie

en dat koefr (ongeloof) kan plaatsvinden zonder hen

en dat koefr (ongeloof) kan plaatsvinden zonder hen de kwestie van Istihlaal en Djoehoed en dat koefr (ongeloof) kan plaatsvinden zonder hen Vertaling : Oem AbdoerRahmaan Bron : Aqidah.Com Introductie De Aqiedah van de Salaf met betrekking tot Iemaan is

Nadere informatie

SPECIFIEKE REGELGEVINGEN VOOR DE VROUWEN BETREFFENDE HET VASTEN

SPECIFIEKE REGELGEVINGEN VOOR DE VROUWEN BETREFFENDE HET VASTEN SPECIFIEKE REGELGEVINGEN VOOR DE VROUWEN BETREFFENDE HET VASTEN DOOR SHAYKH AL- ALLAAMAH SAALIH BIN FAWZAAN AL-FAWZAAN ( H A F I D H A H O A L L A A H ) Het vasten van de maand ramadaan is een verplichting

Nadere informatie

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Preek offerfeest 12/09/2016 Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal ب س م هللا الر ح من الر ح يم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم

Nadere informatie

Beknopte informatie over de Ramadan

Beknopte informatie over de Ramadan Beknopte informatie over de Ramadan ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen معلومات موجزة عن شهر رمضان» بة ال اهلونلدية

Nadere informatie

DOCUMENTEN ISLAM LAGER ONDERWIJS

DOCUMENTEN ISLAM LAGER ONDERWIJS DOCUMENTEN ISLAM LAGER ONDERWIJS TOILET Voor het naar binnen gaan (met linkervoet) zegt men: Bismillâh. Allâhoemma innie a oêdzoe bika min al-choebŝi wa al-chabâ is (In de naam van Allah. Bij U zoek ik

Nadere informatie

1 w w w. u w k e u z e. n e t G i d s t o t e e n g o e d g e b e d

1 w w w. u w k e u z e. n e t G i d s t o t e e n g o e d g e b e d 1 w w w. u w k e u z e. n e t G i d s t o t e e n g o e d g e b e d in de Naam van Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle www.uwkeuze.net 1436-2015 Copyrights, all rights reserved. Dit gratis

Nadere informatie

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte?

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Bayt ul-hikma Wist je dat? Islamitische feiten Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Ja, het is waar! Volgens Abdullah ibn Mas ud (moge Allah tevreden met hem zijn)

Nadere informatie

Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen

Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen املة انليب مع أزواجه بلا«ة اهلونلدية

Nadere informatie

Het vasten in de maand Ramadan

Het vasten in de maand Ramadan Het vasten in de maand Ramadan Door: De Grote Geleerde Al-Imaam Abdoel- Aziez bin Abdoellaah bin Baaz فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحاكم مهمة قد ختىف بل بعض اجاس سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد االله

Nadere informatie

drie niveaus van Tawhied & Shirk

drie niveaus van Tawhied & Shirk Shaikh al-imaam Abdoel Aziez Bin Baaz Drie niveaus van Tawhied en Shirk Vertaling : Selefienederland Bron : Doeroos al-moehiemmah Li 'Aamatoel Oemmah De niveaus van Tawheed Hier volgt een (korte) verduidelijking

Nadere informatie

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح 1436 Tarjih: Het Juiste Standpunt الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح [اهلونلدية- dutch [nederlands - Soelayman Aboe Abdoerrahmaan Ashaafi`ie سليمان أبو عبد الرمحان الشافيع Reviser's name: Yassien Abo Abdillah

Nadere informatie

De waarde van de vrouw in de Islam

De waarde van de vrouw in de Islam De waarde van de vrouw in de Islam ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 مة املرأة يف الا سلام» باللغة لونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan

Nadere informatie

Het kennen van Allah

Het kennen van Allah Tawheed Voor kinderen (niveau 1) Het kennen van Allah Dr. Saleh As-saleh Sha baan 1426 September 2005 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Hoofdstuk 1 Wie is Allah? Allah is Ar-Rabb (De Enige

Nadere informatie

De `Aqiedah van Tauwhied

De `Aqiedah van Tauwhied De `Aqiedah van Tauwhied En een verduidelijking van wat ertegenover staat en het schaadt of tenietdoet van grote en kleine Shirk, Ta tiel en Bid ah Door de weledele Shaych, Dr. Saalih bin Fauwzaan bin

Nadere informatie

Berouw. Sheikh Mohammed Saalih Al Moenaddjied. vertaling: Aboe Dardaa-e. revisie: Yassien Abo Abdillah

Berouw. Sheikh Mohammed Saalih Al Moenaddjied. vertaling: Aboe Dardaa-e. revisie: Yassien Abo Abdillah Berouw ] لونلدية - dutch [ nederlands - Sheikh Mohammed Saalih Al Moenaddjied vertaling: Aboe Dardaa-e revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 ب«تلو ة الة اهلونلدية» يخ مد صالح املنجد رمجة: بو ادلرداء

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over de Djihaad volgens de geloofsbelijdenis van Ahloes-Soennah wal-djama ah

Antwoorden op vragen over de Djihaad volgens de geloofsbelijdenis van Ahloes-Soennah wal-djama ah Antwoorden op vragen over de Djihaad volgens de geloofsbelijdenis van Ahloes-Soennah wal-djama ah Dit artikel bevat een weerlegging van degenen die beweren dat de Selefies de Djihaad hebben verlaten, maar

Nadere informatie

Amira s Ramadan Kit 2015. Ramadan Kit 2015. http://amira.ophetweb.nu. http://amira.ophetweb.nu

Amira s Ramadan Kit 2015. Ramadan Kit 2015. http://amira.ophetweb.nu. http://amira.ophetweb.nu Ramadan Kit 2015 Inleiding Bismillah ir-rahman ir-rahim Laten we starten met een dua. Moge Allah deze Ramadan gemakkelijk voor ons maken en ieder van ons haar doelen laten bereiken. Amien. Dit document

Nadere informatie

Het Verwoestende Effect van Zonden op de Religie van een Dienaar, in deze Wereld en in het Hiernamaals!!!

Het Verwoestende Effect van Zonden op de Religie van een Dienaar, in deze Wereld en in het Hiernamaals!!! Het Verwoestende Effect van Zonden op de Religie van een Dienaar, in deze Wereld!!! Door: Iemaam Ibn Qayyim al-djawziyyah (rahiemehoellaah) (d. 691-751 N.H.) Vanuit: Ad-Daa` wad-dawaa` blz. 153-157, 1e

Nadere informatie

TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM

TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM OPDRACHT DE 5 ZUILEN BART SATIJN INTRODUCTIE Wat is een zuil? Waarom is dit belangrijk? Waarom zou de Islam het woord zuil gebruiken BART SATIJN OPDRACHT ZUILEN Welke 5 zuilen zijn

Nadere informatie

Opheldering van veel voorkomende misverstanden over de benaming Selefiejah.

Opheldering van veel voorkomende misverstanden over de benaming Selefiejah. Opheldering van veel voorkomende misverstanden over de benaming Selefiejah. Genomen van SLF010004@Salafipublications.com (een antwoord op de twijfels van de Qoetbiejah op het toeschrijven aan de Soennah

Nadere informatie

De familie van de Profeet

De familie van de Profeet De familie van de Profeet De vrouwen van de Profeet en de Metgezellen van de Profeet [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen:

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen: Ik heb dit geschreven om aan te tonen dat de profeet صلى هللا عليه وآله wel degelijk een khalifah en een leider na zijn dood heeft eengewezen, en dat deze khalifah niet.عليه السالم Abu Bakr is, maar Ali

Nadere informatie

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)?

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 09/12/2016 Beste gelovigen, de moslim gelooft in alle

Nadere informatie

Djamatoet-Takfier wal-hiedjrah 1, de Erfgenamen van de Chawaaridj in deze Eeuw

Djamatoet-Takfier wal-hiedjrah 1, de Erfgenamen van de Chawaaridj in deze Eeuw Djamatoet-Takfier wal-hiedjrah 1, de Erfgenamen van Door: Een student van de kennis 2 Oorspronkelijke bron: Kayf Noe aalidj Waaqi oenaa al-aliem blz. 194-198. Vertaald en een aantal veranderingen toegevoegd

Nadere informatie

De liefde voor ons profeet (vzmh)

De liefde voor ons profeet (vzmh) De liefde voor ons profeet (vzmh) ] لونلدية - dutch [ nederlands - Oem Sayfuddien revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 بة انلب ص االله عليه وسلم «بالة اهلونلدية» ادلين م سيف مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

WAAROM ZIJN DE NAMEN VAN AHL AL-BAYT NIET IN DE KORAN GENOEMD?

WAAROM ZIJN DE NAMEN VAN AHL AL-BAYT NIET IN DE KORAN GENOEMD? WAAROM ZIJN DE NAMEN VAN AHL AL-BAYT NIET IN DE KORAN GENOEMD? De vraagstelling: Is het geen God s genade en God s barmhartigheid, om deze gezegende natie, te zegenen met het duidelijk vermelden van de

Nadere informatie

Geselecteerde Vragen en Antwoorden betreffende de Chawaaridj van Toen en de Chawaaridj van Nu

Geselecteerde Vragen en Antwoorden betreffende de Chawaaridj van Toen en de Chawaaridj van Nu Geselecteerde Vragen en Antwoorden betreffende de Chawaaridj van Toen en de Chawaaridj van Nu Door as-shaych al- Allaamah Saalih al-fauwzaan Vertaald door: Iesaa Aboe Yoesoef, voetnoten vertaald door Mohammed

Nadere informatie

Omgang met kinderen. Islam voor iedereen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah

Omgang met kinderen. Islam voor iedereen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah Omgang met kinderen [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen املعاملة مع األطفال «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني أبو

Nadere informatie

De Manhadj van Ahloel-Soennah betreffende het omgaan met Boeken en Cassette-bandjes van Ahloel-Bid ah

De Manhadj van Ahloel-Soennah betreffende het omgaan met Boeken en Cassette-bandjes van Ahloel-Bid ah De Manhadj van Ahloel-Soennah betreffende het omgaan met Boeken en Cassette-bandjes van Ahloel-Bid ah Gebaseerd op uitspraken en regelgeving van verschillende bekende geleerden van Ahloes-Soennah wal-djama'ah

Nadere informatie

Huwelijk in de Islam

Huwelijk in de Islam Huwelijk in de Islam In de Naam van Allah de Erbarmer de meest barmhartige Het huwelijk in de islaam is een gezegend contract tussen de man en vrouw. Waarin het geven en nemen is, en waarin hetgeen een

Nadere informatie

Ontvoeringen door de Djinn

Ontvoeringen door de Djinn Ontvoeringen door de Djinn Een zaak die op het eerste gezicht lijkt op een scenario van een griezelfilm is het ontvoerd worden door de djinn, in vele culturen zijn er verhalen hierover, maar wat is er

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

De etiketten van het huwelijk & bruiloft Deel 2

De etiketten van het huwelijk & bruiloft Deel 2 De etiketten van het huwelijk & bruiloft Deel 2 In pure tradities van de Profeet (salallahoe `alayhie was sallem) door al-`allamaah al-iemaam Mohammed bin Naasiroed-Dien al-albaanie (rahiemehoellaah) Arabische

Nadere informatie