50207 Bewegingsapparaat ** herhaaloets ** 7juli uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "50207 Bewegingsapparaat ** herhaaloets ** 7juli2010 10.00 uur"

Transcriptie

1 Universitair Medisch Centrum Faculteit der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang Bewegingsapparaat ** herhaaloets ** 7juli uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Het ANDERE deel ingevuld inleveren bij uw surveillant(e) ALGEMENE AANWIJZINGEN: Dit tentamen bestaat uit 9 open vragen. De beschikbare tijd is 2 uur. Controleer of uw tentamenset compleet is. Vermeld op het antwoordformulier duidelijk uw naam en studentnummer. Beantwoord de vragen op de antwoordformulieren in de daarvoor open gelaten ruimten. Lees de vragen zorgvuldig alvorens uw antwoord te formuleren. Beantwoord de vragen volledig, maar zo beknopt mogelijk; vermijd onnodige uitweidingen. Voor beantwoording van de vragen eventueel de achterkant van het formulier gebruiken, niet het commentaarformulier! Schrijf duidelijk leesbaar en gebruik geen afkortingen, het gebruik van een potlood is ongewenst. Onleesbaar beantwoorde vragen worden fout gerekend. Het gebruik van alle audiovisuele en technische hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij expliciet vermeld elders op dit voorblad. Mocht u dergelijke apparatuur toch gebruiken, dan zal dit als fraude worden aangemerkt. VEEL SUCCES! LET OP!! ZET EERST UW NAAM EN STUDENTNUMMER OP ELK ANTWOORDFORMULIER! Voorblad_OV.doc/

2 Meeneemset open vragen toets juli Een mediale sagittale snede van de enkel. Op de vorige pagina ziet u een afbeelding van de MRI die gemaakt is bij een proefpersoon. Er is sprake van een T2 gewogen sequentie met een onderdrukking van het vetsignaal Uit de serie van 30 beelden wordt hier een mediale snede afgebeeld. Het beeld laat geen afwijkingen zien. a. b. c. d. e. f. g Hoe heet het bot aangegeven met het cijfer? Hoe heet het bot aangegeven met het cijfer 2? Hoe heet het bot aangegeven met het cijfer 3? Hoe heet het bot aangegeven met het cijfer 4? Het botstuk aangegeven met het cijfer 5 is onderdeel van welk bot? Hoe heet de arterie aangegeven met het cijfer 6? Hoe heet het gewricht aangegeven met het cijfer 7?

3 Hoe heet het Hoe heet de 2 Geef aan hoe de 6 verschillende structuren op deze afbeelding van de mediale zijde van de rechter knie genoemd worden. 2 (maximaal c D E F A: 8: C: D: E: F: 3 Geef aan hoe de 6 verschillende structuren op deze afbeelding van het dorsale kapsel van de rechter knie genoemd worden. (maximaal per vraa~)

4 6 E F A: B: C: D: E: F: 4. a. b. c. d. 5. a. Bij Jan van der Veen, 4 jaar oud, heeft een sliding van een tegenstander op het voetbalveld geleid tot een akelig letsel van zijn been ; de enkel is meteen dik geworden en doet erg veel pijn. Ook staat de voet een beetje raar naar buiten gedraaid. Is er naar aanleiding van bovenstaande activerende gegevens sprake van obligate of niet-obligate fractuurverschijnselen? Bij röntgenonderzoek in het ziekenhuis blijkt de enkel juist boven het gewricht te zijn gebroken. De groeischijf is in het letsel betrokken. Hoe noemen we een dergelijk letsel? De arts schrijft in de status dat de fractuur niet gecompliceerd is. Wat bedoelt hij hiermee? Er wordt gekozen voor een niet-operatieve behandeling. De stand van de fractuur is acceptabele. In dit geval wordt gips voorgeschreven. Wat is een algemene stelregel voor de lengte van het aan te leggen gips? Mevrouw de Wit, 8 jaar, heeft pas kort haar rijbewijs. Zij raakt met de auto in een slip en botst frontaal op een tegemoet rijdende vrachtwagen. Zij overleeft het ongeval maar heeft wel een ernstig letsel aan haar rechter bovenbeen, knieschijf en onderbeen. Bovendien is er een bekkenfractuur en heeft ze een matig ernstig traumatisch schedelhersenletsel en een aantal ribfracturen rechts en links Leg uit waarom de fracturen van het been operatief gestabiliseerd dienen te worden. Kolomtbv (maximaal per vraag) (maximaal per vraag) 2

5 b. Bekken fracturen gaan vaak gepaard met ernstige acute klinische problemen. Voor welk groot probleem ben u extra alert? c. De chirurg heeft meerdere opties voor het fixeren van de fracturen. Welke operatieve methode is snel en effectief en maakt verzorgen van de patient goed mogelijk? d. De fractuur aan het onderbeen is na een half jaar nog steeds niet vastgegroeid. Hoe noemen we een dergelijk situatie? 6. De heer Franssen, 38 jaar oud, heeft bij judoën zijn arm verdraaid. Heel vervelend want hij kent het gevoel nog van vroeger toen zijn schouder in (maximaal korte tijd drie keer uit de kom was geraakt. Nu lijkt het wederom het geval te zijn. per vraag) a. Welk symptoom is bij een schouderluxatie het meest in het oog springend bij lichamelijk onderzoek? b. Naar welke kant luxeert een schouder in de meeste gevallen? c. Wat is het meest waarschijnlijke scenario en waarom? 2 A: u kunt met medicamenteuze sedatie en een manoeuvre de schouder reponeren. B: reponeren is slechts mogelijk op bloedige wijze, dwz, een open o~eratieve repositie op de operatiekamer. 7. Een patient is ongeveer 4 meter van een balkon gevallen. Hij is op zijn voeten terechtgekomen. Zijn linker been toont een opvallende valgus (maximaal stand.op een gemaakt röntgenfoto is er sprake van een meervoudige, laterale tibiaplateau fractuur. Hierbij is het bovenste deel van de tibia per vraag) kapot met een voortzetting van de fractuur tot in het gewricht. a. Zou u deze fractuur conservatief of operatief behandelen? Licht uw 2 antwoord toe. b. Wat zal het gevolg op de lange termijn zijn en licht dit toe Een voetballer verdraait zijn knie tijdens een voetbalwedstrijd. Kolomtbv Hij kan niet meer doorgaan met voetballen. De volgende dag komt hij strompelend bij de huisarts, die bij onderzoek de volgende symptomen vaststelt: ) hydrops 2) knie buigt 80 graden, strekken is beperkt tot -20 graden 3) drukpijn over de mediale gewrichtsspleet. a. Hoe wordt het klinische beeld met bovenstaande kniefunctie ( ) ook wel genoemd? b. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak voor deze functiebeperking? c. Indien (eventueel op termijn) een operatieve behandeling volgt, wat 2 zijn dan de twee therapeutische mogelijkheden?. d. Geef van beide therapeutische mogelijkheden de gevolgen op lange 2 termijn aan?. e. Onder narcose voor de arthroscopie is wel weer volledige buiging en strekking van de knie mogelijk en dus kan nu ook een knieband onderzoek uitgevoerd worden. Beschrijf de uitvoering van de achterste schuifladetest f. Waarom is het testen van het bandapparaat van de knie (mediale-,en 2 laterale band, voorste- en achterste kruisband) niet erg zinvol bij een volledig gestrekte knie? 9. Mevrouw C, 38 jaar oud, heeft nekklachten. Zij meldt deze klachten als zij haar arts bezoekt vanwege het opnieuw opspelen van haar knieartrose waarvoor zij al geregeld paracetamol gebruikt. De vrouw werkt als bibliothecaresse, is gehuwd en heeft twee dochters. Zij gaat 3 dagen per week met de bus op en neer naar haar werk.

6 a. Zouden de knieklachten reden kunnen zijn om te veronderstellen dat 2 ook haar nekklachten mogelijk berusten op artrose? Geef een genuanceerd en beargumenteerd antwoord. b. Gesteld dat de anamnese een typische kop-staart botsing vemeldt en er dus verdenking is op een whiplash trauma van de nek, welke bewegingen van de nek zijn dan beperkt? c. Hoewel de meeste mensen na een whiplash volledig genezen, zijn er 2 enkele die na enige tijd klachten ontwikkelen en deze vele maanden lang houden. Noem twee klachten die passen bij een 'laat whiplash' syndroom. d. Als de arts na grondige anamnese en lichamelijk onderzoek bij 2 mevrouw C tot de conclusie komt dat het aspecifieke nekklachten betreffen en zij, na de uitleg van de arts, om een pijnstiller vraagt, welke pijnstiller komt in dit geval dan in aanmerking en volgens welk voorschrift moet zij die gebruiken? 0. Een man van 62 jaar heeft rugklachten. Hij werkt als conciërge op een middelbare school. De man heeft 5 jaar geleden met succes een operatie ondergaan vanwege een kanaalstenose. De huidige rugklachten kwamen nadat hij zich heeft vertild. a. De arts stelt de diagnose 'spit'. Noem drie vragen die U patient zou 3 kunnen stellen om spit te onderscheiden van specifieke rugklachten.. 3. b. De arts aarzelt na de anamnese eerst nog tussen de diagnose 'spit' en 'hernia nuclei pulposi'. Met welke test bij het lichamelijk onderzoek is dit onderscheid met waarschijnlijkheid wel te maken? c. Is 'spit' met aanvullend onderzoek (röntgen, MRI) aantoonbaar? Leg 2 uit waarom. d. De man is geopereerd wegens een kanaalstenose. In welk deel van de wervelkolom treft men gewoonlijk een kanaalstenose aan?. Een vrouw van 65 jaar komt met spontaan ontstane pijn in de heupregio op uw spreekuur. De patiënt heeft toename van de pijn bij endorotatie. Zij heeft nu een jaar klachten, daarvoor heeft zij nooit pijn punten per of klachten van de heup gehad. vraag) a. Noem twee relevante aanvullende vragen die u patient kunt stellen 2 a. b. b. Welke waarschijnlijkheidsdiagnose stelt u? Krachtsverlies kan optreden ten gevolge van een laesie van het centrale Kolomtbv zenuwstelsel maar ook tengevolge van een laesie in het perifere zenuwstelsel. a. Welke twee bevindingen bij het neurologisch onderzoek wijzen in de 2 richting van een laesie in het centrale zenuwstelsel?. b. Welke twee bevindingen bij neurologisch onderzoek pleiten voor een 2 stoornis van de neummusculaire overgang?. c. Welke twee bevindingen bij neurologisch onderzoek pleiten voor een 2 laesie van de perifere zenuw?. 3. Dhr. Peters, 49 jaar oud, klaagt vooral over onwillekeurige pijnloze spierbewegingen, zijn echtgenote wordt er 's nachts wakker van. punten per vraaj?)

7 a. Hoe noemt men deze bewegingen? b. Waar zullen de afwijkingen die deze verschijnselen veroorzaken _gelokaliseerd zijn? c. Noem een ziektebeeld dat met deze spierbewegingen geassocieerd is. 4. Een 3-jarige medewerker in een kledingzaak, met al wat langer bestaande rugklachten, klaagt over een uitstralende pijn naar laterale zijde van het rechter onderbeen. Bij lichamelijk onderzoek vindt u enige zwakte van de voetheffers en een ietwat verlaagde, maar nog wel opwekbare achillespees reflex rechts. De proef van Laseque is positief. a. Waar lokaliseert u de klachten, in het centrale zenuwstelsel of in het perifere zenuwstelsel? b. En waar lokaliseert u de klachten vervolgens binnen dat zenuwstelsel (probeer zo nauwkeurig mogelijk te zijn in uw antwoord)? c. Bij aanvullend onderzoek (MRI van de lumbale wervelkolom) wordt 3 geen hernia gevonden. Noem drie andere aandoeningen die bovengenoemde neurologische problematiek kunnen veroorzaken?. 3. d. Wanneer is de omgekeerde Laseque positief? 5. Een 33-jarige zwangere vrouw (27 weken) komt op uw spreekuur en klaagt over tintelingen in de handen vooral aan de duim, wijsvinger, middelvinger en ringvinger rechts meer dan links. In de familie komen geen mensen voor met vergelijkbare klachten of verschijnselen. a. Waar lokaliseert u de klachten? b. Compressie op welke zenuw kan een 'dropping hand' veroorzaken? 6. a. Noem één sexueel overdraagbare aandoening die een gewrichtsontsteking kan veroorzaken volgens het mechanisme van een zogenaamde reactieve artritis. b. Noem één huidziekte die frequent gepaard gaat met gewrichtsontstekingen. c. Noem twee reumatische ziekten die HLA B27 geassocieerd zijn. 2. d. Noem één endocriene aandoening die geassocieerd is met pijnklachten van het bewegingsapparaat. e. Noem de belangrijkste (meest voorkomende) veroorzaker van bagteriele 2 artritis. Geef aan welk antibioticum het meest in aanmerking komt bij de therapie..verwekker.... antibioticum... f. Noem twee reumatische aandoeningen waarbij iridocyclitis frequent 2 voorkomt.. g. Het fenomeen van Raynaud komt bij diverse reumatische aandoeningen frequent voor. Noem één reumatische aandoening waarbij Raynaud in meer dan 80% van de gevallen voorkomt ) a. Stel dat u denkt aan een systemische lupus erythematosus of een 2 sclerodermie, dan wordt van de verschillende auto-antistoffen de ANA (anti-nucleaire antistoffen) als eerste aangevraagd. Waarom is dat?

8 b. Hoeveel procent van de gezonde bevolking is ANA-oositief? c. Welke auto-antistof bij SLE laat een titerstijging c.q. -daling zien bij een toename of afname van de ziekteactiviteit? 8 Bij patiënten met osteoporose is het onder andere van belang de 2 a. voedingsanamnese af te nemen. Welke twee nutriënten zijn belangrijk bij (preventie van) osteoporose?. b. Noem 2 andere belangrijke risicofactoren voor osteoporose die u 2 anamnestisch uit kunt vragen.. c. Welke medicamenten worden gebruikt bij patiënten met osteoporose 2 buiten de twee voedingsbestanddelen die u bij vraag genoemd hebt? Noem er twee (groepsnamen).. d. Welke niet medicamenteuze maatregelen zijn van belang ter preventie c.q. behandeling van osteoporose? Noem maatregel die niet met voeding samenhanqt. 9. Een slanke vrouw van 55 jaar heeft mediale knieklachten. Zij werkt als receptioniste. Haar algemene gezondheid is goed en zij houdt van wandelen. a. Welke operatieve ingreep is zinnig als de klachten na een draai ontstaan zijn en er slotklachten en hydrops klachten ziin? b. Welke operatieve ingreep is zinnig als de klachten langzaam 2 progressief zijn er een duidelijke varus beenas is? c. Welke operatieve ingreep is zinnig als de klachten spontaan ontstaan zijn en er ernstige gewrichtsspleetversmalling is lateraal en mediaal? d. Welke operatieve ingreep is zinnig als de klachten ontstaan zijn na herhaaldelijke infecties van het knie gewricht in het verleden?

AANDOENINGEN VAN DE KNIE

AANDOENINGEN VAN DE KNIE AANDOENINGEN VAN DE KNIE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over aandoeningen van de knie en de meest gebruikelijke behandelingen. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel behoren tot de meest voorkomende letsels.

Nadere informatie

NHG-Standaard Hand- en polsklachten

NHG-Standaard Hand- en polsklachten NHG-Standaard Hand- en polsklachten Eerste herziening Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets JJXR. Huisarts Wet 2010:53(1):22-39.

Nadere informatie

Beoordeling presentatie

Beoordeling presentatie Beoordeling presentatie Groep / klas: 162b Eindcijfer 6,5 Presentatie dd. Beoordelaar: Hugo Helmes 1) Is het doel en de opbouw duidelijk en is de presentatie afgestemd op de doelgroep? Het is duidelijk

Nadere informatie

Artrose van de heup. De Conservatieve behandeling

Artrose van de heup. De Conservatieve behandeling Artrose van de heup De Conservatieve behandeling Inhoud De Artrose polikliniek Schriftelijke informatie Vragen Bereikbaarheid Wetenschappelijke gegevens Het heupgewricht Artrose van de heup Oorzaken van

Nadere informatie

de heup van jong tot oud

de heup van jong tot oud de heup van jong tot oud Dit boek is gerealiseerd met steun van msd, producent van onder andere Arcoxia de heup Van jong tot oud Auteurs: Dr. B.W. Schreurs Dr. J.W.M. Gardeniers Dr. A.J.F. Hosman Dr.

Nadere informatie

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden.

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden. FROZEN SHOULDER Het is net zo n verzamelnaam geworden als WHIPLASH Eigenlijk weet niemand precies waardoor, waarom en hoe het ontstaat. En weet ook niemand hoe we er vanaf kunnen komen. Diverse deelgebieden

Nadere informatie

rugklachten? houdingklachten? aspecifiek?

rugklachten? houdingklachten? aspecifiek? rugklachten? houdingklachten? aspecifiek? ermee leren leven? chronische rug- en andere houdingklachten vanuit onze (voet)basis bekeken door Peter W.B.Oomens 1 Deze brochure is gebaseerd op een twintigjarige

Nadere informatie

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG 208 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hernia Nuclei Pulposi...3 Stenose...5 Voor de opname...6 Opname...8 Operatie...8 Na de operatie...8 Fase 1... 10 Fase 2... 12 Fase 3...

Nadere informatie

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt 1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt onderverdeeld in een centraal zenuwstelsel (CZS) dat opgesloten ligt binnen de holte van de schedel en

Nadere informatie

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Universitair Medisch Centrum Faculteit_ der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Ook de doordruk van

Nadere informatie

Arthroscopie van de enkel

Arthroscopie van de enkel Arthroscopie van de enkel Afdeling Orthopedie, locatie AZU Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie heelkundige specialismen, afdeling Orthopedie afdeling Patiëntencommunicatie, 2004. Waar in deze

Nadere informatie

Een kijkoperatie van de enkel

Een kijkoperatie van de enkel Een kijkoperatie van de enkel Een arthroscopie van de enkel Orthopedie Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Anatomie van de voet en enkel 4 De symptomen van beknelling 5 De symptomen van kraakbeenletsel 6

Nadere informatie

It s Only Natural. Chapter V. Whiplash

It s Only Natural. Chapter V. Whiplash It s Only Natural Chapter V Whiplash Voorwoord door whiplashinformatie.nl Dit stuk is geschreven door Dr. Gerald Poesnecker. Hij begon vijfenveertig jaar geleden zijn professionele loopbaan in Seattle,

Nadere informatie

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012 WHIPLASH MAGAZINE 24e jaargang nummer 2 november 2012 thema nummer! Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! In dit nummer: De stand van zaken rond whiplash anno 2012 Colofon Beste lezer(es), De

Nadere informatie

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Verband In dit maart 2007 Nummer 1 Jaargang 17 Afstudeer Uitgave 6 8 10 11 12 14 16 CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Scaphoïdfracturen bij kinderen over het hoofd

Nadere informatie

CHIROPRAKTISCH ARTROSE. ARTROSE >> pagina 3. OMGAAN MET PIJN >> pagina 10. HERNIA EN RUGPIJN >> pagina 5

CHIROPRAKTISCH ARTROSE. ARTROSE >> pagina 3. OMGAAN MET PIJN >> pagina 10. HERNIA EN RUGPIJN >> pagina 5 ARTROSE >> pagina 3 HERNIA EN RUGPIJN >> pagina 5 OMGAAN MET PIJN >> pagina 10 Nummer 2, 2013 CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA) ARTROSE Artrose,

Nadere informatie

Reumatoïde artritis (RA)

Reumatoïde artritis (RA) 1 Reuma bestaat niet Het is een verzamelwoord voor een 200-tal aandoeningen die "pijn ter hoogte van de gewrichten" als gemeenschappelijk kenmerk heeft. Indeling van de verschillende vormen van reumatisch

Nadere informatie

Zorgmap nieuwe heup. Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden.

Zorgmap nieuwe heup. Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden. Zorgmap nieuwe heup Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden. Voorbereiding op de operatie Deze voorlichtingsmap begeleidt

Nadere informatie

Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde

Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Module Reumatologie & Klinische Immunologie I Jaar 3 + 4 15 april 2014 COIG Moduleboek Documentkenmerken COIG moduleboek Betreft het COIG moduleboek: Reumatologie

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Revalidatietrajecten.

Revalidatietrajecten. Revalidatietrajecten. Whiplash en revalideren. Steeds vaker en sneller worden mensen verwezen naar zgn pijnrevalidatietrajecten in revalidatiecentra`s. Máár, de vraag is; Helpt het de gemiddelde patiënt

Nadere informatie

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis Bacteriële artritis Bacteriële artritis Inhoud Bacteriële artritis, juli 2013 3 Inleiding 4 Over de ziekte 4 Wat is bacteriële artritis? 5 Wat is een gewricht? 6 Hoe ontstaat bacteriële artritis? 7 Wat

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wat is SCCH? 4. Artsen aan het woord over SCCH 12. Leven met SCCH 19. Werken met SCCH 22. Patiëntenvereniging 24

Inhoudsopgave. Wat is SCCH? 4. Artsen aan het woord over SCCH 12. Leven met SCCH 19. Werken met SCCH 22. Patiëntenvereniging 24 SCCH Inhoudsopgave Wat is SCCH? 4 Artsen aan het woord over SCCH 12 Leven met SCCH 19 Werken met SCCH 22 Patiëntenvereniging 24 Verklarende woordenlijst 26 Colofon 31 3 Wat is SCCH? sternocostoclaviculaire

Nadere informatie

VOETBALBLESSURES en GROEIPIJNEN

VOETBALBLESSURES en GROEIPIJNEN KVK AVELGEM 01869 VOETBALBLESSURES en GROEIPIJNEN Een overzicht Pascal D Haene 2013-2014 K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G 2 2 6 8 5 8 0 A V E L G E M VOETBALBLESSURES en GROEIPIJNEN,

Nadere informatie