50207 Bewegingsapparaat **herhaaltoets** 8 juli uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "50207 Bewegingsapparaat **herhaaltoets** 8 juli 2015 10.00 uur"

Transcriptie

1 Radboudumc Faculteit der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang Bewegingsapparaat **herhaaltoets** 8 juli uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Het ANDERE dee I ingevuld inleveren bij uw surveillant( e) ALGEMENE AANWIJZINGEN: Dit tentamen bestaat uit 13 open vragen. De beschikbare tijd is 2 uur. Controleer of uw tentamenset compleet is. Vermeld op het antwoordformulier duidelijk uw naam en studentnummer. Beantwoord de vragen op de antwoordformulieren in de daarvoor open gelaten ruimten. Lees de vragen zorgvuldig alvorens uw antwoord te formuleren. Beantwoord de vragen volledig, maar zo beknopt mogelijk; vermijd onnodige uitweidingen. Voor beantwoording van de vragen eventueel de achterkant van het formulier gebruiken. Schrijf duidelijk leesbaar en gebruik geen afkortingen, het gebruik van een potlood is ongewenst. Onleesbaar beantwoorde vragen worden fout gerekend. Het gebruik van aile audiovisuele en technische hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij expliciet vermeld elders op dit voorblad. Mocht u dergelijke apparatuur toch gebruiken, dan zal dit als fraude worden aangemerkt. Op uw tafel mogen uw studenten- en registratiekaart en los schrijfmateriaalliggen. Etui's moeten van tafel. Lever na afloop het antwoordformulier in. lndien u commentaar heeft op de vragen, verwijzen we u naar de hyperlink die is opgenomen bij uw toetsindeling in uw webdossier t.b.v. het digitaal studentcommentaarformulier voor deze toets. VEEL SUCCES! LETOP!! ZET EERST UW NAAM EN STUDENTNUMMER OP ElK ANTWOORDFORMULIER! Voorblad_ 0 V2.doc/

2 Meeneemset Herhaaltoets "Bewegingsapparaat", Juli Hieronder is een rontgenfoto van de rechter schouder van een 25 jarige vrouw afgebeeld. Op deze foto zijn geen afwijkingen zichtbaar. Kolom tbv (maxima a/ aantal punten per vraag) g. De met het cijfer 6 aangegeven structuur betreft de processus coracoideus. Bevindt deze zich ventraal of dorsaal ten ichte van de De met het cijfer 7 aangegeven structuur betreft het tuberculum majus. Benoem 2 spieren die hun insertie hebben op het tuberculum majus en benoem van elk van deze de functie. 4 2 Onderstaande tekening geeft een beeld van de volaire zijde van de rechterpols en hand. Zes structuren zijn met aanwijslijnen genummerd A Um F. Geef onder aan de tekening de naam van de structuren zo nauwkeurig mogelijk weer.

3 B 3 Onderstaande tekening geeft een beeld van een transversale dwarsdoorsnede van de rechterknie. Zes structuren zijn met aanwijslijnen genummerd A tim F. Geef onder aan de tekenin de naam van de structuren zo nauwkeuri mo eli"k weer. A D- B c E F

4 4. Diverse vragen over traumatologie deel 1 Kolomtbv a. Een studente geneeskunde doet aan klimsport in een klimhal. Zij valt een 1 meter of 3 uit de wand en komt op de uitgestrekte hand terecht. Haar linker schouder vliegt hierbij uit de kom. Waarom schiet de schouder niet vanzelf op zijn plek? b. Een 45 jarige bromfietser wordt geschept door een auto. Hij heeft hierbij 2 een knieluxatie opgelopen. Welk vasculair probleem moet worden uitgesloten, en hoe stelt u dat vast middels lichamelijk onderzoek? C. Op de Spoedeisende Hulp wordt patiente Strik, 85 jaar oud, 2 binnengebracht. Zij is in huis gestruikeld over de mat. Patiente is bekend met osteoporose waarvoor zij medicatie gebruikt. Zij klaagt over pijn in de lies. Bij lichamelijk onderzoek valt op dat het linkerbeen is verkort in exorotatie. Welke diagnose is hier de meest waarschijnlijke, en welke behandeling stelt u voor toe te passen? d. Jeffrey van 12 jaar is met zijn crossmotor gevallen tijdens een wedstrijd. 2 Bij bezoek aan de Spoedeisende Hulp ondersteunt hij zijn rechter elleboog. Bij onderzoek valt op dat zijn bovenarm een hoekstand heeft. Opvallend is oak de dropping hand; Jeffrey kan zijn pols niet extenderen/strekken. Wat is precies de verklaring voor deze dropping hand? e. Een man van 40 jaar heeft een tibiaplateaufractuur opgelopen na een val 2 van het dak. De fractuur staat niet netjes en de chirurg besluit hem te opereren. Wat is de meest gebruikelijk manier om deze fractuur te opereren? 5. Diverse vragen over traumatologie deel 2 a. Baby Rick blijkt bij rontgen onderzoek 'oude' fracturen te hebben van 1 een bovenarm rechts en bovenbeen links. Welke bevinding op de foto bewijst dat deze fracturen van oudere datum zijn? b. De pols van mevr. B van 65 jaar is gebroken. Het betreft een eenvoudige 2 distale radiusfractuur met dorso-angulatie, type Calles. Repositie op de Spoedeisende Hulp laat geen verbeterde stand zien. Welke behandeling verdient nude voorkeur? Wees precies in uw antwoord. c. Met dansen verdraaid een 19 jarige vrouw haar knie. De ambulance 1 verpleegkundigen constateren een patellaluxatie naar lateraal. Welke prehospitale behandeling is meest aangewezen? d. Mevr. Halla heeft bij het opmaken van haar bed haar 4e vinger geluxeerd 1 in DIP. Op de Spoedeisende Hulp wordt dit spoedig gereponeerd zonder neurovasculaire schade. Er zijn geen wondjes. Welke behandeling is nu aangewezen? e. Een wielrenner komt lelijk ten val tijdens een koers. Hij breekt daarbij zijn 4 sleutelbeen aan de linkerzijde. Noem twee voordelen en twee nadelen van operatief ingrijpen. 6. Tijdens het voetballen wordt een jonge man hard onder uit gehaald door Kolom tbv een tegenstander. Hij krijgt direct een dikke knie en kan het been niet goed meer belasten. Bij nader onderzoek in het ziekenhuis blijkt sprake van een letsel van het mediale collaterale ligament en de voorste kruisband. a. Welke beweging is tijdens het trauma het meest waarschijnlijk 2 opgetreden? b. Met welke lichamelijke onderzoeken kan het mediale collaterale ligament 2 en de voorste kruisband getest worden? Noem voor beide aandoeningen een test. C. Wanneer de knie van de patient in volledige extensie getest wordt, wordt 1 geen medio-laterale instabiliteit bemerkt. Hoe komt dat? d Wat is de voorkeursbehandeling voor een voorste kruisband ruptuur? 2 Benoem het behandeltraject.

5 e. De knie werd direct dik na het letsel. Na een letsel kan de knie direct dik 2 worden, of pas later ( na 24 uur ). Leg uit wat de oorzaak is van een zwelling die direct optreedt, en wat de oorzaak is bij een knie die pas later dik wordt. 7. Op het spreekuur van de huisarts verschijnt dhr. van Dongen (43 jaar), Kolomtbv de huisarts kent hem i.v.m. recidiverende periodes van lage rugpijn. De (maximaa/ reden dat hij nu op het spreekuur komt is dat de lage rugpijn nu heftiger aanta/ punten is dan voorheen en dat hij daarbij uitstralende pijn in het linker been per vraag) heeft. Deze uitstralende pijn heeft hij nog nooit eerder gehad. a. Noem drie anamnestische vragen die de huisarts dhr. van Dongen kan 3 stellen om te differentieren tussen een 'radiculaire pijn' en 'aspecifieke rugpijn'. b. Noem drie elementen van het lichamelijk onderzoek waarmee de huisarts 3 bij dhr. van Dongen kan differentieren tussen een 'radiculaire pijn' en 'aspecifieke rugpijn'. c. Na de gedegen anamnese en het lichamelijk onderzoek wordt de 2 diagnose 'radiculaire pijn op basis van een hernia nuclei pulposi' gesteld. Bij de uitleg over deze diagnose bespreekt de huisarts ook het beloop van deze aandoening. Hierbij wordt uitgebreid stil gestaan bij de alarmsymptomen die eventueel kunnen ontstaan. Benoem twee symptomen die kunnen ontstaan, waarbij dhr. van Dongen direct contact moet opnemen met de arts. Met andere woorden: benoem twee alarmsymptomen bij radiculaire pijn. d. Welke zeldzame diagnose bij radiculaire pijn verdient direct 1 neurochirurgisch ingrijpen 8. Jett Rebel klimt in het dak van de Ziggo dome. Hij hang aan zijn rechter Kolom tbv arm en zingt daarbij stoer door. De volgende situaties doen zich voor (a tim f). a. Hij klimt zonder problemen naar beneden en maakt zonder veel 2 problemen het concert af. Hij kan zijn arm nog goed bewegen. 's Nachts wordt hij echter wakker met hevig stekende pijn aan de buiten/bovenzijde van zijn rechter bovenarm. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? b. Jett voelt zich een koning en springt van 3 meter hoogte in het publiek. Bij 1 de landing verdraaid hij zijn linker schouder. Op video is in slow-motion te zien dat hij zijn arm geheel naar buiten draait (abductie en exorotatie). Zijn schouder doet direct veel pijn en hij kan hem actief en passief niet meer bewegen. Aan de buitenzijde van de schouder is bij zijn schouderloze hemd nu een soort deuk zichtbaar. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? c. Jett klimt cool naar beneden maar struikelt daar over een snoer. Hij valt 1 op zijn gezicht en sleutelbeen. Hij staat op en voelt bovenop zijn schouder een vreemde bult die hij kan indrukken als een pianotoets. Grappig vindt hij. Elders heeft hij geen pijn. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? d. Jett denkt even dat hij kan vliegen. Hij spingt van 5 meter hoogte naar 2 beneden en land hard op het podium. Mediaal van zijn schouder steekt een stuk bot door de huid naar buiten. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? Omschrijf dit zo nauwkeurig mogelijk. e. Jett klimt rustig naar beneden. Enkele dagen later ontstaat pijn in zijn 1 rechter schouder. Hij is wat depressief geworden van zijn pas ontdekte diabetes de novo. Met wat verdovende middelen is de pijn net te houden. Enkele maanden later neemt de pijn af maar bemerkt hij dat zijn schouder stijf aan het worden is. Hij kan niet meer lekker gitaar spelen en zegt het komende concert af. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? f. Jett klimt rustig naar beneden en geeft later een after party in het 2 centrum. In het hotel valt hij in een stoel in slaap, met zijn rechter arm hangend over de rugleuning. De volgende dag wordt hij wakker met een doof gevoel in zijn arm, en zijn rechterhand kan hij niet extenderen. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

6 9. Een 44-jarige man heeft moeite met opstaan uit de steel en met lopen. Hij heeft van andere mensen gehoord dat zij vinden dat hij waggelt als een eend tijdens het lopen. Bij neurologisch onderzoek is er sprake van proximale spierzwakte van zowel de bovenarmen als de bovenbenen. De neuroloog denkt aan een aandoening van het perifere zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit verschillende onderdelen die hieronder in de figuur zijn aangegeven. Elk onderdeel heeft een cijfer gekregen. a. Proximale spierzwakte wordt meestal veroorzaakt door een stoornis in drie 3 van deze vijf onderdelen. Welke 3 onderdelen van het perifere zenuwstelsel zijn de meest voorkomende veroorzakers van proximale spierzwakte? Noem de namen, niet de nummers. b. Waar in het zenuwstelsel ligt het cellichaam van de perifere zenuw (nummer 1 1) o de tekenin? Omschrijf dit zo nauwkeuri mo elijk. c. Bij neurologisch onderzoek is er sprake van proximale spierzwakte. 4 Noem 4 spieren op die verzwakt kunnen zijn wanneer er gesproken wordt van roximale s ierzwakte in de benen. d. Er bestaan een aantal speciale testen om te kijken of er sprake is van 1 proximale spierzwakte. Bij een test meet de patient opstaan uit gehurkte houding. Patienten met proximale spierzwakte hebben hier moeite mee, zij klimmen vaak langs hun lichaam met hun handen omhoog. Hoe wordt dit omhoo klimmen lan s het lichaam enoemd?

7 10. Vervolg vraag 9. Een andere test is de proef van Trendelenburg. Hierbij zakt het bekken omlaag wanneer de patient op een been gaat staan. Dit komt door zwakte van m. gluteus medius. /--\ Kolom tbv (maximaal aantal punten per vraag) \ - links rechts I a. b. c. d. 11. Stel dat er sprake is van zwakte van de gluteus medius aan de linkerkant. De proef van Trendelenburg is positief en toont aan de gluteus medius links zwakker is. Beschrijf precies hoe de proef van Trendelenburg laat zien dater sprake is van zwakte van gluteus medius links, en leg uit waarom. Stel dat er bij neurologisch onderzoek fasciculaties worden gezien, bij deze patient met proximale spierzwakte. Bij welk aangedaan onderdeel van het perifere zenuwstelsel worden fasciculaties gezien in combinatie met proximale spierzwakte? Noem weer de naam, niet het nummer. Het bepalen van de waarde van het CK in het bleed kan behulpzaam zijn bij differentiatie tussen verschillende spieraandoeningen. Leg uit op welke manier het CK onderscheid kan maken in de differentiatie tussen verschillende spieraandoeningen. Het hebben van een ptosis kan belangrijke informatie geven over de onderliggende etiologische aandoening. Welke aandoeningen van het perifere zenuwstelsel gaan vaak samen met een ptosis? Noem twee aandoeningen (namen van ziektes) Een 50-jarige patiente presenteert zich met een polyarthritis die inmiddels al enkele maanden bestaat. Met name de handen zijn aangedaan. De hand bestaat uit vele botstukjes die met elkaar scharnieren en zo de diverse gewrichten vormen. In de onderstaande figuur is de hand schematisch weergegeven. Elke gewrichtsgroep heeft een cijfer gekregen Kolom tbv (maximaa/ aantal punten pervraag)

8 a. Welke handgewrichten zijn met name aangedaan bij verdenking op een 3 reumato'lde artritis. Noem de groepsnamen, niet de cijfers. Noem er 3. b. Welke laboratoriumbepaling heeft de hoogste specificiteit voor de diagnose 1 reumato'lde artritis? c. Welke handgewrichten zijn met name aangedaan bij een inflammatoire 3 poly-artrose. Noem de groepsnamen, niet de cijfers. Noem er 3. d. Welke handgewrichten zijn vrij typisch aan gedaan bij een artritis psoriatica 1 en niet bij reumato'lde artritis? Noem de groepsnaam, niet de cijfers. Het gaat om een groep. e. Welke nagelafwijkingen kan men verwachten bij een artritis psoriatica? 1 Noem ereen. f. Welke afwijkingen die bij inspectie van de huid gevonden kunnen worden 2 wijzen op een reumato'lde artritis? Noem er twee 12. Vervolg vraag 11, een 50-jarige patiente presenteert zich met een Kolom tbv polyarthritis die inmiddels al enkele maanden bestaat. Met name de (maximaal handen zijn aangedaan. aantal punten pervraagj) a. U concludeert dat er geen sprake is van een artrose maar een reumato'lde 1 artritis. Welk medicament wordt naast NSAID's gestart bij een reumato'ide artritis, wanneer u binnen een a twee dagen verbetering wil zien? Noem de groepsnaam. b. Noem twee belangrijke bijwerkingen van NSAID's die met name van 2 belang zijn bij een patient die cardiovasculair belast is. c. Hoe heet de groep medicamenten die ongeveer 10 jaar geleden 1 ontwikkeld is uit de groep van de NSAID's, om de gastro-intestinale bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken? d. Uiteindelijk gaat u bij patiente starten met een DMARD (disaese modifying 2 antireumatic drug), de medicamenten uit deze groep hebben minimaal enkele weken nodig om te gaan werken, dat hebt u ook zo met patiente besproken. De eerste keuze zou eigenlijk Methotrexaat zijn, patiente wil dit echter absoluut niet. Noem twee andere DMARD's die u nu zou kunnen starten. e. Welk medicament had u aan Methotrexaat toe moeten voegen om de 1 bijwerkingen van Methotrexaat zoveel mogeliik te beperken? 13. Hieronder 5 vragen, waarbij u gevraagd wordt uitleg te geven over een Kolom tbv operatieve verrichting. De vraag is wat deze verrichting inhoudt, en (maximaa/ daarnaast wordt gevraagd om een goed voorbeeld te noemen van een aantal punten indicatie voor de betreffende ingreep. pervraag) a. Wat houdt een artroscopie in? 2 Geef een goed voorbeeld van een indicatie ( medisch probleem ) waarbij deze ingreep wordt toegepast? b. Wat houdt een resectie artroplastiek in? 2 Geef een goed voorbeeld van een indicatie ( medisch probleem ) waarbij deze ingreep wordt toegepast? c. Wat houdt een artrotomie in? 2 Geef een goed voorbeeld van een indicatie ( medisch probleem) waarbij deze ingreep wordt toegepast? d. Wat houdt een corrigerende osteotomie in? 2 Geef een goed voorbeeld van een indicatie ( medisch probleem ) waarbij deze ingreep wordt toegepast? e. Wat houdt een artrodese in? 2 Geef een goed voorbeeld van een indicatie ( medisch probleem) waarbij deze ingreep wordt toegepast

50207 Bewegingsapparaat **herhaaltoets** 9 juli 2014 10.00 uur

50207 Bewegingsapparaat **herhaaltoets** 9 juli 2014 10.00 uur Radboudu c Faculteit der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 5007 Bewegingsapparaat **herhaaltoets** 9 juli 04 0.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Het ANDERE deel ingevuld inleveren

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Herhaaltoets : 5O07 Datum : 3 juli 0 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. 3 JULI 0 Sint Radboud Een transversale doorsnede van het bekken 3 JULI 0 Sint Radboud. Medische

Nadere informatie

50207 Bewegingsapparaat 26 april2013 13.00 uur

50207 Bewegingsapparaat 26 april2013 13.00 uur --------- UMC~StRadboud Universitair Medisch Centrum Faculteit der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50207 Bewegingsapparaat 26 april203 3.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O07 Datum : 9 april 0 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. 9 APRIL 0 Sint Radboud Een coronale doorsnede Een transversale doorsnede 9 APRIL 0 Sint Radboud.

Nadere informatie

50207 Bewegingsapparaat ** herhaaloets ** 7juli2010 10.00 uur

50207 Bewegingsapparaat ** herhaaloets ** 7juli2010 10.00 uur Universitair Medisch Centrum Faculteit der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50207 Bewegingsapparaat ** herhaaloets ** 7juli200 0.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Het ANDERE

Nadere informatie

Luxaties van schouder elleboog en vingers. Compagnonscursus 2012

Luxaties van schouder elleboog en vingers. Compagnonscursus 2012 Luxaties van schouder elleboog en vingers Compagnonscursus 2012 De schouder - Epidemiologie Meest gedisloceerde gewricht: NL 2000/jaar op SEH 45% van alle luxaties betreffen schouder 44% in de leeftijdsgroep

Nadere informatie

Rughernia (behandeling door de huisarts)

Rughernia (behandeling door de huisarts) Rughernia (behandeling door de huisarts) Wat is hernia? Hernia betekent letterlijk breuk. Een hernia nuclei pulposi (kortweg HNP) komt voor in de wervelkolom en bestaat uit een scheur in de achterkant

Nadere informatie

Ingeklemde zenuw in de pols. Carpal tunnel syndroom

Ingeklemde zenuw in de pols. Carpal tunnel syndroom Ingeklemde zenuw in de pols Carpal tunnel syndroom Inhoudsopgave Wat is het carpal tunnel syndroom... 1 Waardoor wordt het veroorzaakt... 2 Klachten... 2 Diagnose... 3 Behandeling... 3 Tot slot... 5 Wat

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 12L Fase A Titel Tak op de weg. Onderwerp Radiuskopfractuur Inhoudsdeskundige Dr. P.A. van Luijt, traumatoloog Technisch verantwoordelijke E. Beekhuizen, COO ontwikkelaar Opleidingsniveau studenten

Nadere informatie

Orthopedie. Polsprothese

Orthopedie. Polsprothese Orthopedie Polsprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw pols. Er wordt een polsprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over de pols, de aanleiding voor de operatie, de operatie,

Nadere informatie

Gebroken pols bij volwassene

Gebroken pols bij volwassene Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Gebroken pols bij een volwassene Inleiding Deze folder geeft u informatie over de behandeling van de polsbreuk. Een polsbreuk is een van de meest voorkomende botbreuken.

Nadere informatie

Orthopedie. Schouderprothese

Orthopedie. Schouderprothese Orthopedie Schouderprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Er wordt een schouderprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie?

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie? Artrose van de Knie Artrose van de knie Bij artrose van de knie is er sprake van slijtage. Er zijn drie vormen die het kniegewricht kunnen aantasten. In deze folder leest u over de mogelijkheden van een

Nadere informatie

Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek Hoofdstuk 3 Lichamelijk onderzoek Het lichamelijk onderzoek omvat de volgende onderdelen: -- inspectie in rust -- passief en actief uitgevoerd onderzoek naar de beweeglijkheid van de cervicale wervelkolom,

Nadere informatie

Operatie sleutelbeen

Operatie sleutelbeen Operatie sleutelbeen 1 Wat is een sleutelbeen? Het sleutelbeen ligt direct onder de huid waardoor je het gemakkelijk kunt voelen. Het verbindt het borstbeen met het schouderblad. Het sleutelbeen zorgt

Nadere informatie

Onstabiel gevoel Last bij stappen

Onstabiel gevoel Last bij stappen Naam: Datum: Leeftijd: 37 jaar Geslacht: M/V Beroep: bediende Adres: Telefoonnummer: / Hobby: joggen, zwemmen (totaal: 3u/week) Hoofdprobleem: Onstabiel gevoel en last ter hoogte van de rechter enkel Lichaamsdiagram

Nadere informatie

Revalidatie nieuwe heupoperatie. Voorste benadering

Revalidatie nieuwe heupoperatie. Voorste benadering Revalidatie nieuwe heupoperatie Voorste benadering Afdeling: fysiotherapie Datum: januari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Revalidatie 4 3 Thuissituatie 5 4 Anatomie 6 5 Operatietechniek 7 6 Leefregels voorwaartse

Nadere informatie

Rugpoli in Enschede. Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant

Rugpoli in Enschede. Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant Rugpoli in Enschede Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant Stellingen Bij een langer bestaand LRS is een MRI van de LWK aangewezen Ik (huisarts) verwijs nu zelf voor een MRI

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur Schoudersklachten: 1. Toelichting Deze verdiepingsmodule is gebaseerd op de NHG Standaard van oktober 2008 (tweede herziening). De anatomie van de schouder is globaal wel bekend bij de huisarts. Veelal

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum

Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum mini symposium voor verwijzers Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum Miguel Sewnath Even voorstellen Miguel Sewnath 5 jaar orthopedisch chirurg Opleiding OLVG/ UMCU Fellowship Trauma Engeland Vlietland

Nadere informatie

Lage rugpijn. Voor meer informatie over onze organisatie kijkt u op: www.fydee.nl

Lage rugpijn. Voor meer informatie over onze organisatie kijkt u op: www.fydee.nl Lage rugpijn Voor meer informatie over onze organisatie kijkt u op: www.fydee.nl Inleiding Lage rugpijn Rugklachten komen veel voor. 4 van de 5 mensen heeft weleens te maken met rugpijn. In veel gevallen

Nadere informatie

Hevige pijn ter hoogte van de schoudertop als gevolg van een forse schouderduw, bij een 23-jarige topvoetballer

Hevige pijn ter hoogte van de schoudertop als gevolg van een forse schouderduw, bij een 23-jarige topvoetballer 9 2 Hevige pijn ter hoogte van de schoudertop als gevolg van een forse schouderduw, bij een 23-jarige topvoetballer Dos Winkel en Koos van Nugteren Introductie Het verhaal van een topvoetballer met acute

Nadere informatie

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Anatomie Anatomie Anatomie Anatomie Algemeen Goede anamnese! ontstaansmechanisme van het letsel begrijpen

Nadere informatie

GIPSKAMER. Gebroken pols bij volwassenen

GIPSKAMER. Gebroken pols bij volwassenen GIPSKAMER Gebroken pols bij volwassenen Gebroken pols bij volwassenen Deze folder geeft u informatie over de behandeling van de polsbreuk. Een polsbreuk is een van de meest voorkomende botbreuken. Het

Nadere informatie

Arm uit de kom (schouderluxatie)

Arm uit de kom (schouderluxatie) Arm uit de kom (schouderluxatie) Arm uit de kom (Schouderluxatie) Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van de arts of verpleegkundige hebt ontvangen. Heeft u na het lezen van de folder

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het vastzetten van een gewricht

Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het vastzetten van een gewricht Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het vastzetten van een gewricht Artrodese Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Bij u is in één of meer gewrichten in uw hand of pols artrose vastgesteld.

Nadere informatie

Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator

Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd Hoogeveen september 2009 1 Casusschets

Nadere informatie

Onderwijsprogramma Het Patient Partners onderwijsprogramma is vooral gericht op het leren herkennen van reumatoïde artritis in een vroeg stadium.

Onderwijsprogramma Het Patient Partners onderwijsprogramma is vooral gericht op het leren herkennen van reumatoïde artritis in een vroeg stadium. De patiënt-docenten van de Stichting Onderwijsprogramma Patient Partners zetten zich in voor een vroege herkenning en behandeling van reumatoïde artritis (RA). Hierdoor kan onherstelbare gewrichtsschade

Nadere informatie

Klinisch uur orthopedie: de knie

Klinisch uur orthopedie: de knie Klinisch uur orthopedie: de knie (zinvol onderzoek door de huisarts ) Rob Ariës, orthopeed, Peter van der Lugt, Mariët Bosselaar, huisartsen Leerdoel Beter inzicht in differentiaal diagnostiek Beter inzicht

Nadere informatie

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding De Erasmus MC Modificatie van de (revised) Nottingham Sensory Assessment (EmNSA) 1 is een meetinstrument om bij patiënten met intracraniële aandoeningen de tastzin, de scherp-dof discriminatie en de propriocepsis

Nadere informatie

AANDOENINGEN VAN DE KNIE

AANDOENINGEN VAN DE KNIE AANDOENINGEN VAN DE KNIE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over aandoeningen van de knie en de meest gebruikelijke behandelingen. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux rigidus. (artrose grote teen)

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux rigidus. (artrose grote teen) PATIËNTEN INFORMATIE Hallux rigidus (artrose grote teen) Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een overzicht geven van de klachten en de behandeling bij een hallux rigidus

Nadere informatie

Casus 1. Department of Orthopedic surgery University Medical Centre Groningen

Casus 1. Department of Orthopedic surgery University Medical Centre Groningen Man 49 jaar Manager van de dorpssupermarkt bij een grote keten, die bij onderbezetting volop meewerkt bij lossen (tillen, dragen), vakkenvullen (buigen, bukken), kassadienst en vaak achter de balie staat.

Nadere informatie

Orthopedie. Enkelartrodese of triple artrodese

Orthopedie. Enkelartrodese of triple artrodese Orthopedie Enkelartrodese of triple artrodese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw enkel. Het enkelgewricht wordt vastgezet. In deze folder vindt u informatie over de enkel, de aanleiding voor

Nadere informatie

Patiënteninformatie locatie Blaricum. Schouderinstabiliteit. Informatie over een schouder uit de kom en de mogelijke behandelingen

Patiënteninformatie locatie Blaricum. Schouderinstabiliteit. Informatie over een schouder uit de kom en de mogelijke behandelingen Patiënteninformatie locatie Blaricum Schouderinstabiliteit Informatie over een schouder uit de kom en de mogelijke behandelingen Schouderinstabiliteit Informatie over een schouder uit de kom en de mogelijke

Nadere informatie

Botulinetoxine type A behandeling bij volwassenen met spasticiteit

Botulinetoxine type A behandeling bij volwassenen met spasticiteit Botulinetoxine type A behandeling bij volwassenen met spasticiteit BOTULINETOXINE TYPE A BEHANDELING BIJ VOLWASSENEN MET SPASTICITEIT Hevige stijfheid of gespannenheid in de spieren wordt spasticiteit

Nadere informatie

Schouderpathologie voorde huisarts

Schouderpathologie voorde huisarts Schouderpathologie voorde huisarts Linda Cervenka Ellen de Wit Ron Onstenk April 2012 Schouderklachten?? Nekklachten Radiculaire klachten CTS Infectieus Polymyalgia Schouder/POB klachten Gecombineerd Schouder

Nadere informatie

Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint:

Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint: Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint: Rek/Strek oefeningen mogen nooit pijn veroorzaken. Mocht u pijn krijgen stop dan onmiddellijk met de oefening. Het is belangrijk om de rek niet

Nadere informatie

gebroken sleutelbeen of bovenarm bij baby

gebroken sleutelbeen of bovenarm bij baby patiënteninformatie gebroken sleutelbeen of bovenarm bij baby Tijdens de geboorte heeft uw baby zijn/haar sleutelbeen of bovenarm gebroken. Om dit te laten herstellen geven we u een aantal adviezen. Hoe

Nadere informatie

Gebroken heup (proximale femurfractuur)

Gebroken heup (proximale femurfractuur) Gebroken heup (proximale femurfractuur) Gebroken heup Een gebroken heup ontstaat meestal door een val. Deze breuk komt vaak voor bij ouderen, maar ook jonge mensen kunnen hun heup breken. Meestal is de

Nadere informatie

BEHANDELING VAN FRACTUREN

BEHANDELING VAN FRACTUREN BEHANDELING VAN FRACTUREN 25733 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van een gebroken bot. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening

Nadere informatie

De totale heupprothese

De totale heupprothese De totale heupprothese Bekken Heupkom Heupkop Heuphals Bovenbeen Figuur 1: De heup, vooraanzicht De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Bovenarm breuk subcapitale humerus fractuur Spoedeisende Hulp

Bovenarm breuk subcapitale humerus fractuur Spoedeisende Hulp Bovenarm breuk subcapitale humerus fractuur Spoedeisende Hulp Beter voor elkaar 2 Inleiding De arts of verpleegkundig specialist op de Spoedeisende Hulp (SEH) heeft u verteld dat uw bovenarm gebroken is

Nadere informatie

Fractuur behandeling. Chirurgie. Beter voor elkaar

Fractuur behandeling. Chirurgie. Beter voor elkaar Fractuur behandeling Chirurgie Beter voor elkaar 2 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van een gebroken bot. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Wat zorgt voor de stabiliteit? Instabiliteit ontstaat wanneer er iets mis met het actieve of passieve systeem.

Wat zorgt voor de stabiliteit? Instabiliteit ontstaat wanneer er iets mis met het actieve of passieve systeem. (In-) Stabiliteit Inleiding Wat is instabiliteit? Instabiliteit van het schoudergewricht houdt in dat de weefsels in en rond de schouder niet in staat zijn de kop van de bovenarm op een juiste manier in

Nadere informatie

Gebroken pols bij volwassenen

Gebroken pols bij volwassenen Gebroken pols bij volwassenen Uw behandelend arts heeft met u besproken dat uw klachten veroorzaakt worden door een gebroken pols. Deze folder geeft u informatie over wat de chirurg in het CWZ met u bespreekt.

Nadere informatie

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid T-III Acuut enkelletsel Inleiding Het inversietrauma van de enkel is met een geschatte incidentie van 425.000 gevallen per jaar in Nederland waarschijnlijk het meest voorkomende letsel van het bewegingsapparaat.

Nadere informatie

Diagnostiek aan de schoudergordel. Model orthopedische geneeskunde ( James Cyriax) (Dos winkel)

Diagnostiek aan de schoudergordel. Model orthopedische geneeskunde ( James Cyriax) (Dos winkel) Diagnostiek aan de schoudergordel Model orthopedische geneeskunde ( James Cyriax) (Dos winkel) Doorsnede art. humeri bicepspees, loopt door bovenkant van kapsel en voorkomt inklemming van kapsel in gewrichtsspleet

Nadere informatie

Auteur: Dr. C.J.M. van Loon

Auteur: Dr. C.J.M. van Loon Deze uitgebreide informatiefolder wordt u aangeboden door de Maatschap Chirurgen & Orthopeden Arnhem. Deze maatschap maakt deel uit van de Alysis Zorggroep. Proximale humerusfractuur - een gebroken schouder

Nadere informatie

Artrose in de schouder

Artrose in de schouder Afdeling: Onderwerp: Orthopedie Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen als u uw arm wilt bewegen, kan wijzen op artrose.

Nadere informatie

Artrose in de hand en pols (N)iets aan te doen?

Artrose in de hand en pols (N)iets aan te doen? Artrose in de hand en pols (N)iets aan te doen? Johan Vehof Plastisch chirurg / handchirurg FESSH 23 okt 2013 Inhoud Anatomie hand pols skelet Gewrichtsklachten Artrose vs Rheumatoide artritis Welke gewrichten?

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen Traumatische knieproblemen: 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van maart 2010. In de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen worden aanbevelingen gedaan over het

Nadere informatie

Nekklachten. www.fysiotherapie4all.nl info@fysiotherapie4all 076-5657133

Nekklachten. www.fysiotherapie4all.nl info@fysiotherapie4all 076-5657133 Nekklachten De nek De nek bestaat uit zeven wervels: C1 t/m C7. Dit wordt ook wel de cervicale wervelkolom genoemd. Het hoofd rust met de schedel op de eerste halswervel: de atlas. De tweede halswervel

Nadere informatie

Orthopedie. Enkelprothese

Orthopedie. Enkelprothese Orthopedie Enkelprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw enkel. Er wordt een enkelprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over de enkel, de aanleiding voor de operatie, de

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Paramedisch protocol MCP resectie artroplastiek v.2-09/2013 Dit protocol is bedoeld voor de postoperatieve nabehandeling van een MCP resectie artroplastiek met een prothese. In dit protocol wordt als voorbeeld

Nadere informatie

INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III CASUSSCHETSEN

INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III CASUSSCHETSEN INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III Okt 2003 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Jongedame van 19 jaar Bij paardrijden gevallen, een uur geleden. Mank lopend, pijn rechter bil. Het lijkt een contusie, geen

Nadere informatie

Orthopedie. Artrotische knie / correctie kniestand. Afdeling: Onderwerp:

Orthopedie. Artrotische knie / correctie kniestand. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Orthopedie Artrotische knie / correctie kniestand 1 Correctie van de kniestand (artrotische knie) Correctie van de kniestand Door slijtage (artrose) kan een afwijkende stand van uw

Nadere informatie

Ongedifferentieerde spondylartritis

Ongedifferentieerde spondylartritis Ongedifferentieerde spondylartritis Wat is ongedifferentieerde spondylartritis? Spondylartritiden is een groep van chronische ziekten die bij elkaar horen omdat patiënten vaak dezelfde klachten hebben.

Nadere informatie

Een gebroken sleutelbeen of bovenarm bij uw baby

Een gebroken sleutelbeen of bovenarm bij uw baby Kindergeneeskunde Een gebroken sleutelbeen of bovenarm bij uw baby www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl KIN041 / Een gebroken sleutelbeen of bovenarm

Nadere informatie

Brace behandeling bij een bovenarmbreuk. Gipskamer

Brace behandeling bij een bovenarmbreuk. Gipskamer Brace behandeling bij een bovenarmbreuk Gipskamer U heeft een breuk in uw bovenarm en u heeft hiervoor een brace gekregen. In deze folder leest u hoe de verdere behandeling eruit ziet. De behandeling De

Nadere informatie

Rughernia. (Hernia nuclei pulposi)

Rughernia. (Hernia nuclei pulposi) Rughernia (Hernia nuclei pulposi) Wat is een hernia? Hernia betekent letterlijk breuk. Een hernia nuclei pulposi (kortweg HNP) komt voor in de wervelkolom en bestaat uit een scheur in de achterkant van

Nadere informatie

Fracturen en luxaties hand

Fracturen en luxaties hand Fracturen en luxaties hand phalanx fracturen hand veel voorkomende fracturen op EHBO indien verkeerde behandeling: aanzienlijk functieverlies kans op arbeidsongeschiktheid goede behandeling: anatomische

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 08L Fase A Titel Hand op schouder Onderwerp Habituele schouderluxatie Inhoudsdeskundige Drs. P.A. van Luijt, chirurg LUMC Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Opleidingsniveau studenten De casus

Nadere informatie

snijlijn snijlijn Hebt u nog vragen? Artrose in de schouder Maak meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk Wat is artrose?

snijlijn snijlijn Hebt u nog vragen? Artrose in de schouder Maak meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk Wat is artrose? Schouderartrose Artrose in de schouder Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen als u uw arm wilt bewegen, kan wijzen op

Nadere informatie

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy Arthroscopie U krijgt binnenkort een kijkoperatie van de knie, een zogenaamde arthroscopie. Deze folder

Nadere informatie

P o l s f r a c t u u r

P o l s f r a c t u u r P o l s f r a c t u u r Deze folder geeft u informatie over een breuk in de pols (polsfractuur) en de meest gebruikte behandeling. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders

Nadere informatie

SPOEDEISENDE HULP. Een schouderluxatie. Adviezen en instructies ADVIES

SPOEDEISENDE HULP. Een schouderluxatie. Adviezen en instructies ADVIES SPOEDEISENDE HULP Een schouderluxatie Adviezen en instructies ADVIES Adviezen en instructies na een schouderluxatie Deze folder geeft u informatie over de behandeling van de schouderluxatie. Het is goed

Nadere informatie

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 De acute knie Knie: anatomie Knie: anamnese Tijds3p en aard trauma (mate inwerkend geweld, rota3e vs hyperextensie

Nadere informatie

Herniastraat Een versneld onderzoeks- en behandeltraject bij verdenking op een rughernia

Herniastraat Een versneld onderzoeks- en behandeltraject bij verdenking op een rughernia Het MCL biedt patiënten met rugklachten en uitstralende pijn een verkort onderzoeks- en behandeltraject: de herniastraat. Dit houdt in dat er binnen één dag een diagnose gesteld wordt en u een behandeling

Nadere informatie

Handtherapie na operatie ivm van CMC I-artrose

Handtherapie na operatie ivm van CMC I-artrose Handtherapie na operatie ivm van CMC I-artrose Handtherapie MST Bezoekadres Ziekenhuis Enschede Ziekenhuis Oldenzaal Gebouw Ariënsplein Prins Bernhardstraat 17 Polikliniek 50 Polikliniek 32 Telefoon (053)

Nadere informatie

De schouderprothese. Meer informatie of vragen

De schouderprothese. Meer informatie of vragen Meer informatie of vragen Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de orthopaedieconsulenten via telefoonnumer(024) 365 9660 of per e-mail, orthopaedieconsulenten@maartenskliniek.nl Colofon

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct

Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Tarief Omschrijving 15A249 29499005 1143,91 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 15A259 29499016 942,97 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker

Nadere informatie

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Orthopedie CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw duim. Er wordt een prothese in het duimbasisgewricht geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het duimbasisgewricht,

Nadere informatie

Oefeningen voor patiënten met reumatoïde artritis

Oefeningen voor patiënten met reumatoïde artritis Het is belangrijk om de oefeningen die u in het ziekenhuis hebt gedaan thuis dagelijks voort te zetten. Dit om de gewrichten en spieren in een goede conditie te houden. Probeer op een vast tijdstip te

Nadere informatie

Cuff Repair. Orthopedie. Operatie aan het schoudergewricht

Cuff Repair. Orthopedie. Operatie aan het schoudergewricht Orthopedie Cuff Repair Operatie aan het schoudergewricht Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan uw schoudergewricht. Uw behandelend arts en de orthopedie-consulent

Nadere informatie

Arm uit de kom / schouderluxatie

Arm uit de kom / schouderluxatie Arm uit de kom / schouderluxatie Orthopedie Beter voor elkaar Arm uit de kom Schouderluxatie is het uit de kom gaan van de bovenarm. Dat betekent dat het bovenarmdeel van het schoudergewricht niet meer

Nadere informatie

Deelnemers oefengroep frozen shoulder

Deelnemers oefengroep frozen shoulder Deelnemers oefengroep frozen shoulder Wat is een frozen shoulder of capsulitis adhaesiva? Dit is een aandoening van het gewrichtskapsel (capsulitis) waarbij dit kapsel gaat verdikken en schrompelen (adhaesiva)

Nadere informatie

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com 1 Vandaag is het precies 15 dagen geleden dat ik van mijn pijn lijden verlost werd, moet zeggen dat het een enorme opluchting is om te kunnen lopen en staan zonder (noemenswaardige) pijn. Natuurlijk doet

Nadere informatie

Inleiding. Reumatische ziekten

Inleiding. Reumatische ziekten De reumatoloog Inleiding Ieder jaar bezoekt een groot aantal mensen de huisarts met klachten van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen en botten). Vaak is de huisarts in staat de diagnose

Nadere informatie

Erbse Parese Obstetrisch Plexus Brachialis Laesie

Erbse Parese Obstetrisch Plexus Brachialis Laesie Erbse Parese Obstetrisch Plexus Brachialis Laesie Afdeling fysiotherapie Uw kindje heeft bij de geboorte een plexus brachialis letsel opgelopen. Hierdoor heeft het een gehele of gedeeltelijke verlamming

Nadere informatie

Sleutelbeenbreuk afdeling Chirurgie

Sleutelbeenbreuk afdeling Chirurgie Sleutelbeenbreuk afdeling Chirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0326 Een sleutelbeenbreuk In deze folder leest u meer over een sleutelbeenbreuk. De medische term hiervoor is clavicula

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Paramedisch Extensorpeesletsel zone 3 & 4 Boutonnière v.1-01/2013 Een boutonnière deformiteit (knoopsgatdeformiteit) beschrijft een 'zigzag'-collaps van een vinger of duim waarbij het PIP gewricht in flexie

Nadere informatie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Om een duidelijk beeld van uw klachten en de herstelmogelijkheden te krijgen verzoeken wij u bijgaande gegevens en vragen in te vullen en dit formulier

Nadere informatie

HAND EN POLS. CFM Welters Regiomaatschap Plastische Reconstructieve en Handchirugie

HAND EN POLS. CFM Welters Regiomaatschap Plastische Reconstructieve en Handchirugie HAND EN POLS CFM Welters Regiomaatschap Plastische Reconstructieve en Handchirugie Maatschap plastische chirurgie Hand- en Polsklachten - Voorkomen - 125 per 1000 personen - Huisarts ziet gemiddeld 8 op

Nadere informatie

Reversed schouderprothese

Reversed schouderprothese Reversed schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Normaal schoudergewricht 3 Gescheurde pezen en/of een versleten schoudergewricht 4 De operatie 5 Verwachtingen en risico s 6 Verwachtingen

Nadere informatie

Preventietips voor sportblessures

Preventietips voor sportblessures .Stef Verheyden Kinesitherapie Preventietips voor sportblessures Groepspraktijk De Brug Waarom blessurepreventie? Sportbeoefening en sportblessures, jammer genoeg gaan ze al te vaak samen. Vroeg of laat

Nadere informatie

Posterolaterale hoek letsels

Posterolaterale hoek letsels Posterolaterale hoek letsels Dr. Peter Van Eygen 04-11-2014 CAMPUS HENRI SERRUYS Inleiding Vaak niet herkend J. Hughston: You may not have seen posterolateral corner injuries, I can assure you that they

Nadere informatie

ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

ANATOMIE EN FYSIOLOGIE FUTURO DE POLS In een notendop De pols is wellicht het belangrijkste gewricht in het alledaagse en beroepsleven. De pols wordt niet alleen belast bij vele vormen van handarbeid maar ook bij het sporten

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

13. MICROBEWEGINGEN VOOR IN DE BADKAMER

13. MICROBEWEGINGEN VOOR IN DE BADKAMER 13. MICROBEWEGINGEN VOOR IN DE BADKAMER De badkamer is een uitgelezen plek voor MicroBewegingen. Als het goed is, kom je er ook meerdere malen per dag. Een mooie ruimte om eens te bekijken wat je daar

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom

Carpale tunnelsyndroom NEUROLOGIE Carpale tunnelsyndroom Beknelling zenuw in pols en hand U heeft een afspraak omdat u klachten heeft die passen bij het Carpale tunnelsyndroom (CTS). Bij het CTS is een zenuw in de pols bekneld

Nadere informatie

Plastische chirurgie en handchirurgie. Neuropathie

Plastische chirurgie en handchirurgie. Neuropathie Plastische chirurgie en handchirurgie Neuropathie 1 Wilt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ponskaartje meebrengen. Als u verhinderd bent, wilt u dan bellen met het secretariaat poli plastisch chirurgie

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Kijkoperatie van de knie Algemeen Uw behandelend specialist heeft u op de wachtlijst geplaatst voor een kijkoperatie van uw knie (arthroscopie). Deze folder geeft u informatie over deze behandeling en

Nadere informatie

Spier- en gewrichtspijn

Spier- en gewrichtspijn Spier- en gewrichtspijn Spierpijn na het sporten, een zweepslag, een verzwikte enkel, een gekneusde pink... Door een verkeerde beweging of door extra inspanning kunt u plotseling pijn aan spieren of gewrichten

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol SL ligamentletsel v.1-04/2013 Het scapholunaire ligament (SL) kan geheel of gedeeltelijke scheuren bij een val op de uitgestrekte hand. Het kan een

Nadere informatie

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct.

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. 14C010 990029011 Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische 76,13 stoornis 116,64 5,96 122,60 198,73 14C021 990030011 Multidisciplinaire behandeling

Nadere informatie

LETSEL AAN SCHOUDER EN/OF ARM BIJ KINDEREN, ONTSTAAN TIJDENS DE BEVALLING

LETSEL AAN SCHOUDER EN/OF ARM BIJ KINDEREN, ONTSTAAN TIJDENS DE BEVALLING LETSEL AAN SCHOUDER EN/OF ARM BIJ KINDEREN, ONTSTAAN TIJDENS DE BEVALLING 313 Inleiding Wanneer na de bevalling het vermoeden bestaat dat uw kind een letsel aan arm of schouder heeft opgelopen, wordt uw

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Afdeling Gipskamer, locatie AZU. Omgaan met een (kunststof) gipsverband

Afdeling Gipskamer, locatie AZU. Omgaan met een (kunststof) gipsverband Afdeling Gipskamer, locatie AZU Omgaan met een (kunststof) gipsverband Inleiding U heeft op de afdeling Spoedeisende Hulp of op de gipskamer een (kunststof)gipsverband gekregen. Deze folder informeert

Nadere informatie

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam:

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Rekoefeningen onderlichaam Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Bilspieren Ga op de rug liggen. Hef de rechterknie en houd deze met beide handen vast. Trek de rechterknie

Nadere informatie