Werving en aanmeldingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werving en aanmeldingen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 4, jaargang 16 Arnhem, maart 2011 In dit nummer: Nieuwsbrief TTO & AVO 1 Personalia 1 Werving en aanmelding 1 Inspectie oordeel 2 Tevredenheidsmeting 2 Hoe voelt het om brugpieper te zijn? Streven naar een Groene school 3 Winners: Animation Solar Africa Myp 2,3 and 4 Bezoek van Phileas Fogg 3 TTO Visitatie 4 Ontruimingsoefening 4 Vensters voor verantwoording 4 Schaatsmiddag 2e klassers op 17 maart Het Chinese Nieuwjaarsfeest 2011 op het Een dagje politicus-spotten in den Haag Thema-avond: mijn kind online 5 Slim slagen 6 Belangrijke data 6 Rectificaties Nieuws van de directie: Nieuwsbrief TTO & AVO Deze Nieuwsbrief is bestemd voor de ouders/verzorgers van alle leerlingen van het. Er komt in deze periode geen aparte Nieuwsbrief TTO uit. De TTO specifieke informatie wordt ook in deze Nieuwsbrief opgenomen. Naast bijdragen van teamleiders en andere medewerkers van de school Personalia vindt u ook informatie van de Ouderraad. Ik beveel hun bijdrage dan ook van harte aan. Mocht u willen reageren op de inhoud van deze Nieuwsbrief of anderszins, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de school. Dat kan telefonisch, maar ook via De heer Verhagen kan wegens rugklachten voorlopig geen lessen Bewegingsonderwijs verzorgen. De heer Derkse neemt zijn lessen waar. We wensen de heer Derkse succes! De heer Hordijk heeft vanaf januari de lessen Nederlands van de heer Koops overgenomen. De heer Hordijk is al aardig ingeburgerd. Momenteel vinden er enkele interne verschuivingen plaats i.v.m. ziekte. Zo proberen wij de lesuitval zoveel mogelijk te beperken. De betreffende ouders en leerlingen zijn/ worden op de hoogte gebracht. Zowel meneer van Witteveen (teamleider Werving en aanmeldingen De afgelopen maanden hebben de medewerkers van het en Arnhem International School, zich naast het lesgeven, beziggehouden met de werving van nieuwe leerlingen. Op 4 en 5 februari organiseerden we onze Open Dagen. Deze werden druk bezocht. Uit de evaluatie bleek dat de bezoekers zeer te spreken waren over de opzet en organisatie van de Open Dagen. Een speciaal compliment gaat in deze uit naar de leerlingen die ook dit jaar voortreffelijke Lorentz ambassadeurs waren. Als rondleiders, in de catering, bij het geven van lessen, of buiten op de parkeerplaats; overal waren de Lorentz Leerlingen in hun gekleurde T-shirts vertegenwoordigd - nogmaals een compliment waard! Niet alleen de Open Dagen werden goed bezocht, ook de informatieavond voor de tweetalige en reguliere afdeling kende een onverwacht groot aantal belangstellende ouders en leerlingen: de brugklasaula was op woensdagavond 19 januari zelfs te klein! Daarnaast ontvingen wij vorige week in totaal 38 groepen leerlingen van basisscholen uit de omgeving. Het ging in totaal om ca 750 leerlingen. Op voorhand wens ik u met uw gezin alvast een fijne voorjaarsvakantie toe. Wij hopen onze leerlingen weer terug te zien op maandag 14 maart AVO onderbouw) als mevrouw Hoeve (teamleider TTO onderbouw) zijn herstellende van een operatie. Het herstel verloopt voorspoedig. Beiden zijn gelukkig weer (bijna) volledig op school. Uit de enthousiaste reacties van deze kinderen mogen we concluderen dat de minilesjes die voor hen werden verzorgd zeer werden gewaardeerd. Langs deze weg ook een compliment en een woord van dank aan al het personeel voor de extra inzet. Deze maand zal de inschrijving van de nieuwe leerlingen plaatsvinden. Er is een aparte inschrijfavond dinsdagavond 15 maart van tot uur in de school.

2 Pagina 2 A r n h e m, maart 2011 Inspectie oordeel In de vorige Nieuwsbrief werd vermeld dat het momenteel met gerichte interventies naar verbetering van het onderwijsrendement werkt. Ook gaf ik aan hoe we daar vorm aan geven. Dit in navolging van de kwalificatie zwak die onze havo en vwo afdeling van de inspectie heeft ontvangen. Inmiddels is het maart 2011 en wordt er in de verschillende afdelingen én in de verschillende jaarlagen constructief naar een verbetering van het onderwijsresultaat gewerkt. Natuurlijk blijft het spannend om te zien of dat we inderdaad de verbeteringen zullen realiseren die we beogen. In november 2011 komt de inspecteur weer voor een uitgebreid onderzoek. Uit de november 2010 rapportage wil ik u echter niet onthouden dat de inspectie vertrouwen heeft in de ingeslagen weg.. vanwege de constatering dat er systematisch en planmatig gewerkt werd aan het verbetertraject: Betere doorstroom- en examen resultaten Systematische nabespreking van toetsing met leerlingen Systematisch aandacht voor planning door leerlingen Examentraining Systematische cijferanalyses met handelingsplannen & plan van aanpak door leerlingen zelf Brugklas Agenda planning Afgelopen dinsdagmiddag was uw kind eerder vrij omdat al de medewerkers van het een studiemiddag hadden met als thema Iedereen bij de les verbeteringen van het didactisch pedagogisch klimaat. Dit soort studiemiddagen veroorzaakt (geringe) lesuitval op het einde van de dag, maar brengt aan de andere kant weer extra kwaliteit bij de medewerkers. Dat komt uiteindelijk ook uw kind ten goede. Wij hopen op uw begrip. Nieuwsbrief Tevredenheidsmeting Afgelopen maand heeft men u gevraagd om een enquête in te vullen in het kader van de periodieke tevredenheidmeting bij ouders. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd. Met de uitkomsten van deze tevredenheidmeting kunnen wij als organisatie weer gerichte stappen zetten om de kwaliteit van de school, dus van het onderwijs voor uw zoon/dochter, te verbeteren. Deze komende weken is er ook een enquête onder de leerlingen uitgezet. De tevredenheidmeting onder de leerlingen heeft hetzelfde doel: gerichte verbeteringen in ons onderwijs. De leerlingen zullen de enquête invullen op school, in klassenverband. Dat garandeert een hoge respons! De enquêtes voor de ouders en leerlingen van Arnhem International School worden in het Engels aangeboden. Uiteraard zullen we u weer op de hoogte stellen van de uitkomsten, zowel via deze Nieuwsbrief als wel via de website. Hoe voelt het om brugpieper te zijn? Naast open dagen zijn er meer momenten waarop achtstegroepers zich een beeld kunnen vormen van de middelbare school. Zo biedt het Lorentz de mogelijkheid om met de complete groep 8 een bezoek te brengen aan de school op een doordeweekse dag. Hoe ziet de school er dan uit? Hoe voelt het aan wanneer er gewoon lessen zijn? Hoe druk is het dan? Of valt dat juist wel mee? In week 7 hebben zo n 35 basisscholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een dagdeel mee te lopen. De ontvangst is altijd in de brugklaskantine, de eigen plek van onze eerstejaars. Leerlingen van ons die zelf op de betrokken basisscholen hebben gezeten zijn er het hele dagdeel bij.

3 Pagina 3 Vervolg p. 2: Eerst even zitten na de fietstocht (soms helemaal uit Angeren), kennis maken met de brugklasconciërge en dan naar de minilesjes. Drie momenten om te voelen hoe het is om brugpieper te zijn. Een lesje volgen in het Engels, voor degenen die denken aan een tweetalige opleiding, het is allemaal mogelijk. Er zijn ook altijd lessen in de gymzaal, klimmen op de klimwand of street dance, en bij beeldende vorming en muziek. Een divers aanbod dus. Na een pauze met een glaasje drinken krijgen alle kinderen een tasje met informatie, een pen en een hebbedingetje erin en is er nog tijd voor het stellen van vragen. Daarna weer op de fiets naar de oude, vertrouwde basisschool. Voor de laatste loodjes. MW M. Hulsebosch, coördinator avo/tto klas 1 Streven naar een Groene school Wij zijn trots op het CO2 certificaat dat het Lorentz ontvangen heeft voor innovatie die geleid heeft tot een afname van de CO2 uitstoot met 44 ton per jaar (equivalent aan 227,333 autokilometers). P.de Wijs Hoofd gebouwen & beheer Winners: Animation Solar Africa MYP 2,3 and 4 As part of the Computer/Technology and EnglishB inter-disciplinary Solar Energy project, students of MYP2, 3 and 4 designed during six weeks an animation about the importance of this eco-friendly source of energy in order to avoid global warming. The students studied in depth: MYP2 Unit on Water (Oxford English: An International Approach) and the website of Rick de Gaay Fortman: www. Solarafrica2010.org. Rick cycled km through nine African countries, to promote renewable energy and to raise money to improve the access to electricity of many African schoolchildren and their families. The students followed Rick closely on his blogs, Last Monday, February 14, this Solar Energy/Animation project was finalized in the B-10 hall between and hrs. During a live Skype-video conference from Singapore Rick de Gaay Fortman Bezoek van Phileas Fogg In juni komt Phileas Fogg weer op bezoek voor de eerste klassen. Hieronder vindt u de datum waarop u en uw zoon of dochter worden verwacht voor een fantastische avond. 6 juni Victorian Children B1a & B1b (regular department) announced the best animation designs (SeeYoutube: Animations AIS) as follows: MYP2: Aseem, Roman, Zehra MYP3: Aya, Florian and Charlotte/Anique/Maurits MYP4: Yul, Gabriela/Claire and Arnav First winners were offered a Climate Change Quiz Deck: What Do You Know About Global Warming? and a bike light.however, Rick gave the winners an even more rewarding prize: the three best animations will be linked to his website: In high spirits all students were able to ask questions, which were answered with a good amount of humor. Rick finished the conference leaving us with a few thoughts: 7 juni 19,30 Victorian Children B1a & B1b (regular department) 8 juni Victorian Children T1a & ½ T1b (bilingual department) 9 juni PM Victorian Children ½ T1b & T1c (bilingual department) 1. Always believe in yourself, and nevergive up on your dreams. 2. Work hard. The greatest things in life have been achieved thanks to hard work, not luck. 3. Think big. If you re going to be thinking anyway, you might as well think big. Most people think small because most people are afraid of success, afraid of making decisions, afraid of winning, and that gives people like me a great advantage. (Donald Trump) Thanks to all MYP 2, 3 and 4 students and their positive efforts. Thanks to all MYP 2, 3 and 4, period 4, teachers for their cooperation. And special thanks to Jan Menger who helped to install all technical equipment needed. WELL DONE!! F. Damen (Design & Technology) and Mrs. A. Blaauw (English B) Teachers Arnhem Int. School Voor de T3 klassen komen zij op 10 juni met Wartime Poetry Mw B. Hoeve, Teamleider TTO Onderbouw

4 Pagina 4 TTO visitatie Allereerst wil ik de ouders die bijgedragen hebben aan het succes van de inspectie van het Europees Platform heel hartelijk bedanken. Hierbij de verkorte versie van de resultaten waar wij allemaal helemaal trots op zijn. Voor de totale verslaggeving verwijs ik graag naar onze website. Mw B. Hoeve, Teamleider TTO 1,2 Verkorte versie van de resultaten: De visitatiecommissie concludeert op basis van haar bevindingen, zoals hieronder toegelicht, dat de school nog steeds voldoet aan de Standaard tto havo/vwo. Een volgende visitatie zal in overleg met de school - plaatsvinden in het schooljaar Hierover zal door het Europees Platform tijdig contact worden opgenomen. Conclusie: herbezoek in schooljaar Overzicht per kenmerk Kenmerk 1 De leerlingen behalen de resultaten die op grond van hun mogelijkheden en op grond van het feit dat zij een tto-programma volgen, kunnen worden verwacht. Oordeel kenmerk 1: 4 = overwegend sterk Ontruimingsoefening Op 3 februari jl was er een ontruimingsoefening op school. Er werd een gaslekkage gesimuleerd. Een ontruimingsoefening is een jaarlijks terugkomende gebeurtenis, uiteraard op een onverwacht moment. Om ging de sirene; om werd door de BHV-ers het sein meester gegeven. (BHV=Bedrijfs Hulp Dienstverleners) In ca. 4 minuten was de school leeg en stonden de leerlingen volgens het voorgeschreven protocol, met Vensters voor verantwoording Vanuit de overheid is er een site ingericht waarin scholen op een inzichtelijke manier informatie geven. Het gaat hierbij om het profiel van de school, leerlingen aantal, ziekte percentages, demografische gegevens over de leerling-populatie, eindexamen gegevens, etc. De site is sinds december 2010 in de lucht. Ca. 70% van alle vo scholen heeft de gegevens ingevuld. Op de site vindt u de Quadraam scholen terug, ook die van het Lorentz. Kenmerk 2 De tto-afdeling biedt leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Oordeel kenmerk 2: 4 = overwegend sterk Kenmerk 3 De kwaliteit van het taalaanbod en leerstofaanbod is voldoende voor de specifieke doelstellingen van tto.oordeel kenmerk 3: 3 = meer sterk dan zwak Kenmerk 4 In het curriculum van de ttoafdeling komt de Europese en Internationale oriëntatie tot uiting. Oordeel kenmerk 4: 3 = meer sterk dan zwak Kenmerk 5a (vakdocenten) Schaatsmiddag tweedeklassers op 17 maart Het pedagogisch-didactisch handelen van de vakdocenten die in het Engels lesgeven bevordert de verwerving van het Engels door de leerlingen en vormt de basis van een ondersteunend werkklimaat. Oordeel kenmerk 5a (vakdocenten): 4 = overwegend sterk Kenmerk 5b (docenten Engels) Het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten Engels bevordert de verwerving van het Engels door de leerlingen en vormt de basis van een ondersteunend werkklimaat. Oordeel kenmerk 5b (docenten Engels): 4 = overwegend sterk hun docenten op de verzamelplaats tussen het en de buurschool, het Maarten van Rossum. In ieder lokaal hangen instructies voor handelen in geval van brand of een ander noodscenario. Alle docenten namen, de leerlingen mee naar een veilige plaats,met achterlating van alle spullen Wij hopen uiteraard dat we nooit een echte ontruiming hoeven mee te maken, maar we zijn tevreden met het resultaat. In plaats van de oorspronkelijk geplande langlaufdag in Sauerland, wordt er voor donderdagmiddag 17 maart een schaatsmiddag georganiseerd door de sectie LO. Via de sectie LO krijgt u verdere informatie over de precieze tijden en verdere voorbereidingen. Met de bus reizen de leerlingen naar Nijmegen, naar Triavium. Naast het organiseren van dit soort evenementen organiseert de Lo sectie ook naschoolse sport. Voor meer details verwijs ik graag naar de website. Mw AM van Lanen, rector

5 Pagina 5 Het Chinese Nieuwjaarsfeest 2011 op het Op 3 februari hebben de Chinezen hun Nieuwjaar gevierd, het jaar van het Konijn. Ook op het hebben we hier aandacht aan besteed. Tijdens het feest van de Stichting Chinese School Arnhem hebben zes leerlingen van het Lorentz met zang een bijdrage geleverd aan dit feest. Vier leerlingen van de VWO klas hiervan zijn de examen kandidaten Chinees in Om hun handelingsdeel van de PTA goed te presteren hebben ze gekozen voor een zangoptreden in het Chinees. Dit bestond uit een zeer lange en moeilijke tekst die zij om de beurt moesten voordragen met een gezamenlijk refrein. Hierbij werd gelet op uitspraak en presentatie. Ook hebben zij een interview afgenomen bij de Chinese studenten tijdens het feest. Beide opdrachten hebben ze uitstekend uitgevoerd. Mw Shi Chun Lin, docente Chinees Een dagje politicus-spotten in Den Haag Nieuwsbrief Sinds jaar en dag gaan examenleerlingen met maatschappijleer of maatschappijwetenschappen in hun pakket in februari op excursie naar politiek Den Haag. Het doel van deze dag is dat leerlingen niet alleen kennis maken met de Nederlandse en internationale politiek, maar dat zij ook inzien dat het reilen en zeilen in politiek Den Haag geen ver van m n bed show hoeft te zijn. Op 17 februari jongstleden zijn 110 leerlingen en 8 begeleiders al om half zeven richting Den Haag vertrokken. Eenmaal aangekomen was er een afwisselend programma, dat bestond uit een bezoek aan het Haags Historisch Museum, een stadswandeling, een bezoek aan de Tweede Kamer en een debat met volksvertegenwoordigers. Helaas was het debat dit jaar vanwege de drukte in de Tweede Kamer maar voor één van de drie groepen mogelijk. Thema-avond: mijn kind online Donderdagavond 17 februari 2011 was in de aula de jaarlijkse themaavond van de Ouderraad: Mijn kind online. Spreekster was Pauline Maas van de stichting Mijn Kind Online, een van de vele sprekers eigenlijk want zij heeft er meteen een interactieve lezing van gemaakt. Twee leerlingen uit de onderbouw gaven voor de pauze een levendig en informatief kijkje in hun dagelijkse computergebruik. Aan bod kwamen o.a de sociale media met de voordelen en gevaren hiervan, spelletjes (games) met de vaardigheden maar ook de verslaving die je met deze spelletjes kunt opdoen, computergebruik op eigen kamer of in de huiskamer, wel of niet verbieden, tijdslot tegenover afspraken maken enz.enz.rode draad van de avond was de overeenkomst met de opvoeding vóórdat de computer haar intrede deed: In een gewoon gezin is de kans dat een kind zijn bevestiging gaat halen bij onbekenden op het netwerk klein, met een normale belangstelling voor het computergebruik van je kind krijg je spontaan te horen wat er die dag allemaal gebeurd is, in de huiskamer zie je wat (en wanneer) je kind op de computer doet en als ouder kun je afspraken maken over de noodzakelijke grenzen daaraan. Kortom, ouders, gewoon adem blijven halen! Het is en blijft een prachtig medium! Bovengenoemde drukte zorgde er wel voor, dat er veel te zien was. Onze leerlingen zijn diverse politici en andere beroemdheden tegen het lijf gelopen, zoals premier Rutte, oppositieleider Cohen, minister van financiën De Jager, politiek analist Frits Westers en SBS speurneus Alberto Stegeman. Daarnaast heeft één groep de kans gegrepen om eens een kijkje te nemen bij de protestmanifestatie op het Malieveld, waar minister van Binnenlandse Zaken Donner het zwaar te verduren had. Rond kwart over zeven was de hele groep weer terug op school, moe maar zeker voldaan. S. van den Hof, coördinator mavo 3 en 4 Met deze prettige boodschap gingen we om naar huis. Wij als ouderraad vonden het een geslaagde thema-avond en we kijken nu al uit naar onze volgende thema-avond. De Ouderraad van het vergadert één keer in de zes weken samen met de rector van de school. Hierbij komen allerlei onderwerpen aan de orde. Zaken als de veiligheid op school, het verbeterplan naar aanleiding van de opmerkingen van de onderwijsinspectie en de hoogte van het lesuitval zijn allemaal aan bod gekomen de afgelopen maanden.

6 Vervolg p. 4:Ook de inspanningen van de school om het gebouw kleurrijker te maken, de alcoholcontrole bij schoolfeesten en het nieuw leven inblazen van de leerlingenraad werden besproken. Er wordt in een open atmosfeer gesproken over wat er leeft op school. Als u geïnteresseerd bent, verwijzen we u graag naar de website van het Lorentz bij het onderdeel Ouders. Hier kunt u teruglezen wat er werd besproken. En ook kunt u een vergadering van de Ouderraad bijwonen. Als u een mailtje stuurt naar laten we u weten waar en wanneer de eerstvolgende vergadering plaatsvindt en wat er op de agenda staat. Met vriendelijke groeten van de ouderraad. Slim slagen Op maandag 2 mei en woensdag 4 mei a.s. ( dus tijdens de meivakantie) krijgen de leerlingen van de examenklassen Mavo, (T)Havo en (T)Vwo de gelegenheid speciale examentrainingen te volgen. Deze trainingen worden op school gegeven in groepjes van maximaal zeven leerlingen en worden verzorgd door een team van Slim Slagen, een samenwerking van Noordhoff Uitgevers en Lyceo Examentraining. COLOFON Groningensingel HZ ARNHEM Tel: Redactie: B. Hoeve Lay-out: J. Menger Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Nieuwsbrief ook op: De leerlingen kunnen zich op elk van deze dagen opgeven voor één specifiek vak, te kiezen uit een bepaald aanbod. De kosten bedragen 50 euro per dag per vak. Elke dag begint met een kennisscan van het gekozen vak, Donderdag u Vrijdag vakantie 5/3 tm 13/3 Ma 14/3 Di 15/3 Wo 16/3 Do 17/ Middag waarna tijdens de training aandacht besteed wordt aan de zwakke plekken bij het betreffende vak. Door de kleine groepsgrootte kan elke deelnemer persoonlijke aandacht krijgen. Uiteraard hopen we dat deze extra training samen met ons bestaande lesprogramma tot een prima examenresultaat zal leiden! R. Bouman Teamleider 3 t/m 6 (T)Vwo Belangrijke data t/m vrijdag 18 maart Vrij 18/3 Vanaf uur Meer data Luisteris NS 2 brugklassen laatste toetsmoment periode 2 2e fase ROC week Mavo3; ROC week Mavo3 ; Taaldorp Frans; Inschrijfavond voor nieuwe leerlingen AVO- TTO ROC week Mavo3 ROC week Mavo3; SOVA ouderavond Klas 2:schaatsen in Nijmegen - Triavium ROC week Mavo3 Rapportvergaderingen in de middag mogelijke roosterwijzigingen op Nieuwsbrief Rectificatie 1: De Grote Lorentz Tekst (dictee) wordt gehouden op 15 april i.p.v. 25 februari. Rectificatie 2:In de jaarplanning die aan het begin van het jaar is uitgedeeld, staat dat vrijdag 29 april een vrije dag is. Op deze dag is er echter gewoon les. Dinsdag 26 april is wel een vrije dag. Iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 3, 19-02-2015 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 3, 19-02-2015 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de derde TTO nieuwsbrief. Hartelijk dank voor de positieve reacties. Helaas is gebleken dat de nieuwsbrief niet bij alle ouders aankomt. Mocht u horen dat een ouder deze niet heeft

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd.

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom.

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. 1 No. 2 November 2011 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hier is alweer het tweede nummer van het. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. Op dat gebied is er een aantal

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 Beste ouders en leerlingen, Maandag beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. De uitnodiging hiervoor hebben de leerling en u per mail ontvangen. We hopen dat

Nadere informatie

Oosterlicht College Vianen

Oosterlicht College Vianen Oosterlicht College Vianen /verzorgers Speciaal en alléén voor ouders/verzorgers van groep 8 organiseren wij van 19.30 21.00 uur een informatieavond op maandagavond 19 januari 2015 over ons VMBO, TL/HAVO

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PCBS DE RANK

NIEUWSBRIEF PCBS DE RANK NIEUWSBRIEF PCBS DE RANK PCBS De Rank J. van Goyenstraat 4 3181 HE Rozenburg 0181-214972 www.pcbsderank.nl info@pcbsderank.vcodekring.nl Schooljaar 2015-2016 Nieuwsbrief nr. 09 18 december 2015 De nieuwsbrief

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Ouderbrief April 2017

Ouderbrief April 2017 Ouderbrief April 2017 Geachte ouders/verzorgers, Het derde rapport ontvangt u uiterlijk a.s. vrijdag en via Magister kunt u inschrijven voor de tafeltjesavond. Het zijn drukke tijden, zeker voor de examenkandidaten.

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 wk Datum Dag HAVO/VWO (Breeweg) VMBO/MAVO (Kruisweg) Deze week starten directie

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

I E P. newman. college. agenda. Newmancollege - nieuwsbrief 7-30 maart 2017

I E P. newman. college. agenda. Newmancollege - nieuwsbrief 7-30 maart 2017 newman college agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 7 30 maart 2017 maart 30 Newman Star Event oudernieuwsbrief 7 t/m 4 april verkort lesrooster i.v.m. leerlingenbesprekingen

Nadere informatie

Nieuwe directeur Dr. Mollercollege

Nieuwe directeur Dr. Mollercollege NUMMER 1 10 SEPTEMBER 2015 Van de redactie Deze Mollerinfo begint al aan zijn tweeëndertigste jaargang. Vanaf oktober zal hij maandelijks verschijnen. Dit informatiebulletin is bedoeld als mededelingenblad

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013

Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013 Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013 Belangrijke data: Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari Voorjaarsvakantie Maandag 25 februari Klankbordavond dyslexie Dinsdag 26 t/m donderdag

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313 BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl SEPTEMBER 2015 Nummer 313 MAANDOVERZICHT 31 Ma 1 Di 2 Wo 3 Do 4 Vrij 5 Za 6 Zo 7 Ma Controle

Nadere informatie

Deze maand Regel van de maand: 7. We zoeken geen ruzie, maar oplossingen en anders de leerkracht/ pleinwacht.

Deze maand Regel van de maand: 7. We zoeken geen ruzie, maar oplossingen en anders de leerkracht/ pleinwacht. Cbs De Triangel www.triangelaalten.nl Jaargang 10, nummer 8 Maart 2014 Geachte ouders / verzorgers, Met de krokusvakantie voor de deur ontvangt u alvast de info voor de komende periode. We wensen u en

Nadere informatie

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders nr 1 34 ma 17-aug 1 Begin periode 1 13.00 uur externe instroom 2e klas + hoger 13.30 brugklassen 14.00 klas 2+3+mavo-4 14.15 klas 4+5+6 havo/vwo di 18-aug 1 09.00-11.00 uur klas 1 havo/vwo mentoraat Vanaf

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 wknr dag datum Augustus 2014 35 Ma 25 Di 26 Wo 27 Do 28 Vr 29 wknr dag datum September 2014 36/1 Ma 1 Di 2 8.30-18.00 uur Introductiedag nieuwe brugklassers met de mentor

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4. Amsterdam, 14 april 2015. Betreft: belangrijke data examens. Geachte ouders/verzorgers,

Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4. Amsterdam, 14 april 2015. Betreft: belangrijke data examens. Geachte ouders/verzorgers, Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4 Amsterdam, 14 april Betreft: belangrijke data examens Geachte ouders/verzorgers, Het eerste gedeelte van het examen, de praktijk examens, zitten er (bijna)

Nadere informatie

wo 30-sep do 1-okt vr 2-okt za 3-okt zo 4-okt 41 ma 5-okt LOOT golfdag (opbrengst LOOT) di 6-okt sectievergaderingen

wo 30-sep do 1-okt vr 2-okt za 3-okt zo 4-okt 41 ma 5-okt LOOT golfdag (opbrengst LOOT) di 6-okt sectievergaderingen WK Dag Datum Activiteit schooljaar 2015-2016 versie 240815 do 27-aug vr 28-aug za 29-aug zo 30-aug einde zomervakantie 36 ma 31-aug start schooljaar di 1-sep ontvangst leerlingen wo 2-sep start lessen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 13 november 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 13 november 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 13 november 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd. Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam februari 2013 jaargang 3, nummer 7 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de digitale Nieuwsbrief van het Comenius College Rotterdam. In deze Nieuwsbrief houden wij u

Nadere informatie

Montessori Nieuws. No. 6 februari 2012

Montessori Nieuws. No. 6 februari 2012 1 No. 6 februari 2012 Geachte ouder(s)/ verzorger(s), Hier is alweer het zesde nummer van het. In de ouderplatforms van jongstleden 16 januari hebben we ouders gevraagd wat ze van deze manier van berichtgeving

Nadere informatie

Jaaragenda ONC Parkdreef 2014-2015

Jaaragenda ONC Parkdreef 2014-2015 Jaaragenda ONC Parkdreef 2014-2015 wknr dag datum tijd Augustus 2014 35 Ma 25 Di 26 Wo 27 Do 28 Vr 29 wknr dag datum tijd September 2014 36/1 Ma 1 Di 2 08.30-18.00 09.00 Introductiedag nieuwe brugklassers

Nadere informatie

Een nieuw logo. Met vriendelijke groet, Mw.Gerda Heringa Directeur De Apollo. De waarden van De Apollo:

Een nieuw logo. Met vriendelijke groet, Mw.Gerda Heringa Directeur De Apollo. De waarden van De Apollo: De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2016-2017 Jaargang 3, nummer 5 Een nieuw logo We hebben een nieuw logo, ons nieuwe logo is ontworpen door Mw. Muriel van Haeften, zij werkt ook op de administratie van

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf WK Dag Datum Activiteit schooljaar 2014-2015 versie 9-9-2014 do 21-aug vr 22-aug za 23-aug zo 24-aug einde zomervakantie 35 ma 25-aug di 26-aug ontvangst leerlingen schoolfotograaf informatieavond kc1

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Standdaarbuiten, 18-12-2014 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,

Standdaarbuiten, 18-12-2014 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Nieuwsbrief 2014-2015. No. 4 18-12-2014 Website: www.bsaventurijn.nl Email : bsantoni@bsantoni.nl Standdaarbuiten, 18-12-2014 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Voor u ligt de vierde nieuwsbrief

Nadere informatie

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom!

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom! Contactavond examenklassen 2015-2016 Hartelijk welkom! Even voorstellen: Mentoren havo 5: Dhr. Bosman (scheikunde) Dhr. Rhebergen (maatschappijleer en bovenbouw counselor) Dhr. Rijnders (aardrijkskunde)

Nadere informatie

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015 Geachte ouders, verzorgers en leerlingen van De Delftse Daltonschool, Op donderdag 9 juli hebben we het schooljaar dan echt afgesloten. We kunnen terugkijken op een goed schooljaar met veel activiteiten

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

K.S.E. leerlingen info week 10: 02 maart t/m 08 maart 2015

K.S.E. leerlingen info week 10: 02 maart t/m 08 maart 2015 K.S.E. leerlingen info week 10: 02 maart t/m 08 maart 2015 Agenda: 02-03 : start 2 e periode SOLO, aanwezigheid verplicht 19.00 uur MAS-event mavo-4 04 t/m 17 maart : afnameperiode rekenexamens mavo 18-03

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 7 6 FEBRUARI 2015 In deze nieuwsbrief: Tevredenheisonderzoek Het nieuwe schoolplan Thema-avond: Dyslexie en Verkeer High tea op vrijdagmiddag Het Tevredenheidsonderzoek Eens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen Beste leerlingen, Het is zover: 2015 zit er bijna op. Sinterklaas gaat overmorgen alweer terug naar Spanje, volgende week zijn de herkansingen voor de bovenbouw, 17 december is het schoolfeest, waarvoor

Nadere informatie

Laatste week zomervakantie dinsdag 16 augustus 2016

Laatste week zomervakantie dinsdag 16 augustus 2016 JAARAGENDA de Passie 2016-2017 - ouders DATUM BEGIN EINDE ACTIVITEIT WEEK 33 Laatste week zomervakantie dinsdag 16 augustus 2016 rooster online zondag 21 augustus 2016 Einde zomervakantie Week 34 Start

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw schooljaar

Op weg naar een nieuw schooljaar jaargang 45, nummer 11, 7 juli 2017 Op weg naar een nieuw schooljaar Ter gelegenheid van dit laatste nieuwsbericht wens ik onze leerlingen en u als ouders/verzorgers een goede- en welverdiende vakantie.

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de eerste digitale TTO nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Het is wederom de bedoeling dat u ongeveer één keer per 5/6 weken deze per email ontvangt. Hierin kijken we terug, blikken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 9 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.. Welkom nieuwe leerlingen Na de kerstvakantie zijn Annelivia Kuijpers, Mila de Laat en Evi Koppens bij ons op school gekomen. Zij hebben een plaatsje gekregen

Nadere informatie

Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 28 september 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : F-1617-036/NIK/AHA/spe : Bijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Beste groep 8 leerling,

Beste groep 8 leerling, Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord; een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50% van de lessen in het Engels zijn. Op dit moment zijn er 120 scholen in Nederland

Nadere informatie

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Teamleiders... 1 3. Roosterwijzigingen en nieuwe collega s... 2 4. Ondernemersweek en kerstmarkt... 2 5. Het tweede halfjaar... 4 6. 10-minutenavond...

Nadere informatie

Voorlichting 2013-2014

Voorlichting 2013-2014 openbare school voor: atheneum havo -bk() Voorlichting 2013-2014 2014 De brugklas EVEN VOORSTELLEN.. dhr. De Kreij locatie directeur VMBO/MAVO mevrouw Wagensveld locatie directeur HAVO/VWO Dhr. Pruimboom

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Jaargang 6 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 6 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 6 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Zomerpost 2 Mailadressen ouders/verzorgers 2 Verlof en verzuim 3 Ouderbijdrage 3 Vakantieregeling 2015/2016 4 Decanaat 5 Studeren in het buitenland

Nadere informatie

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting!

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting! Tweetalig vwo op Eijkhagen That s interesting! Meer dan 75% van de lessen in het Engels Find out if TTO is right for you! Wat is tweetalig onderwijs? Als je kiest voor het tweetalige vwo van Eijkhagen

Nadere informatie

leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014

leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014 leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is de laatste nieuwsbrief die u ontvangt dit schooljaar. We informeren u over bijzondere dingen die gebeurd zijn en over activiteiten die

Nadere informatie

Jeffrey van Rossum Communicatie, Saxion

Jeffrey van Rossum Communicatie, Saxion Jeffrey van Rossum Communicatie, Saxion Waarom starten met IntoSaxion? Hoge waardering contacten met studenten Meer behoefte aan dergelijke contacten Meer dan follow me van handvol studenten Ruimte bieden

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 22. 13 februari 2015. MAANDAG 16 t/m VRIJDAG 20 FEBRUARI CHINEES NIEUWJAAR VAKANTIE VOOR LEERLINGEN. Schooljaar 2014-2015 INHOUD

NIEUWSBRIEF 22. 13 februari 2015. MAANDAG 16 t/m VRIJDAG 20 FEBRUARI CHINEES NIEUWJAAR VAKANTIE VOOR LEERLINGEN. Schooljaar 2014-2015 INHOUD Schooljaar 2014-2015 NIEUWSBRIEF 22 INHOUD Ø Directie Ø Jip en Janneke Ø Recruitment Ø Extra ondersteuning Nederlandse taal Ø Schoolbus Ø Vacature Ø Belangrijke data BIJLAGE BIJ E-MAIL Ø Vacature Hollandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 juli Welkom aan. Agenda. Beste ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 19 juli Welkom aan. Agenda. Beste ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 19 juli 2017 Beste ouders/verzorgers, De laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar alweer. Volgend jaar krijgt de nieuwsbrief een nieuwe vorm. Daar past ook een nieuwe naam bij. Daarom willen

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

vwo havo Gerrit van der Veen College

vwo havo Gerrit van der Veen College vwo havo Gerrit van der Veen College 2017 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke en leuke keuze: naar welke middelbare school wil je volgend jaar gaan? Het Gerrit van der Veen College

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

Agenda komende periode. Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden T 058 8801600 Email: dedyk@pj.nl VERBINDEND - VERNIEUWEND VEILIG

Agenda komende periode. Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden T 058 8801600 Email: dedyk@pj.nl VERBINDEND - VERNIEUWEND VEILIG Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden T 058 8801600 Email: dedyk@pj.nl VERBINDEND - VERNIEUWEND VEILIG Jaargang 2014-2015 nummer 20 16 januari 2015 Inhoud Agenda komende periode... 1 Vanuit de schoolleiding...

Nadere informatie

Gedragsverwachting van de week!!!

Gedragsverwachting van de week!!! Nr. 18 vrijdag 19 juni 2015 Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss, 0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl Gedragsverwachting van de week!!! Agenda Vr. 26 juni: Vr. 26 juni: Di. 30 juni:

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

OBC Bemmel TTO: Tweetalig onderwijs. Bilingual Education: open up your world Tweetalig Onderwijs: vergroot je wereld

OBC Bemmel TTO: Tweetalig onderwijs. Bilingual Education: open up your world Tweetalig Onderwijs: vergroot je wereld OBC Bemmel TTO: Tweetalig onderwijs Bilingual Education: open up your world Tweetalig Onderwijs: vergroot je wereld 2014-2015 Vergroot je wereld met tweetalig onderwijs TTO op OBC Bemmel is een volledige

Nadere informatie

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL LIBANON LYCEUM mavo havo atheneum gymnasium vraagt veel, WWW.LIBANONLYCEUM.NL geeft veel UW KIND IS HET MOOISTE DAT U HEEFT! Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind na de basisschool naar toe gaat.

Nadere informatie

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt)

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt) JAARPLANNING 2013 2014 (versie 4: 10 maart 2014) aanpassingen per 10 maart geel gearceerd za 01-03-14 voorjaarsvakantie tot en met zo 9 maart 10 ma 10-03-14 toetsij leerjaar 1, 2 en 3 26 11 stue-oriëntatieweek

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3. Beste ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3. Beste ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3 Uw kenmerk: Ons kenmerk: schu E-Mail: mschouten02@lentiz.nl Onderwerp: Internationalisering 2015/2016 Naaldwijk: 8 september 2015 Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus Week 34 1 e Opening schooljaar Vanaf 13.00 uur ontvangst leerlingen.

Nadere informatie

nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie

nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie Vereniging Montessorischool Waalsdorp nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie Een nieuwe lente, een nieuw begin.dat geldt zeker voor groep 8; zij horen vandaag (vrijdag 23 maart) of ze geplaatst zijn

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Tiel, 5 oktober 2014 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Het schooljaar is weer

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. December 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. December 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief December 2015 Beste ouder(s) / verzorger(s), We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en erg gezellige kerstmarkt! Het was erg druk en alle mooi gemaakte knutselstukken zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo april 2013, jr 4 - no 7

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo april 2013, jr 4 - no 7 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo april 2013, jr 4 - no 7 Nieuw gebouw De eerste graafwerkzaamheden zijn in volle gang. In de meivakantie wordt het heiwerk in orde gemaakt, zodat onze leerlingen in alle rust

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017 INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO Woensdag 8 maart 2017 Even voorstellen Mw. Zandbergen teamleider 3/4/5/6 vwo Mw. Derksen decaan vwo Dhr. Wellen teamleider internationaal Indeling middag Informatie

Nadere informatie