Werving en aanmeldingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werving en aanmeldingen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 4, jaargang 16 Arnhem, maart 2011 In dit nummer: Nieuwsbrief TTO & AVO 1 Personalia 1 Werving en aanmelding 1 Inspectie oordeel 2 Tevredenheidsmeting 2 Hoe voelt het om brugpieper te zijn? Streven naar een Groene school 3 Winners: Animation Solar Africa Myp 2,3 and 4 Bezoek van Phileas Fogg 3 TTO Visitatie 4 Ontruimingsoefening 4 Vensters voor verantwoording 4 Schaatsmiddag 2e klassers op 17 maart Het Chinese Nieuwjaarsfeest 2011 op het Een dagje politicus-spotten in den Haag Thema-avond: mijn kind online 5 Slim slagen 6 Belangrijke data 6 Rectificaties Nieuws van de directie: Nieuwsbrief TTO & AVO Deze Nieuwsbrief is bestemd voor de ouders/verzorgers van alle leerlingen van het. Er komt in deze periode geen aparte Nieuwsbrief TTO uit. De TTO specifieke informatie wordt ook in deze Nieuwsbrief opgenomen. Naast bijdragen van teamleiders en andere medewerkers van de school Personalia vindt u ook informatie van de Ouderraad. Ik beveel hun bijdrage dan ook van harte aan. Mocht u willen reageren op de inhoud van deze Nieuwsbrief of anderszins, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de school. Dat kan telefonisch, maar ook via De heer Verhagen kan wegens rugklachten voorlopig geen lessen Bewegingsonderwijs verzorgen. De heer Derkse neemt zijn lessen waar. We wensen de heer Derkse succes! De heer Hordijk heeft vanaf januari de lessen Nederlands van de heer Koops overgenomen. De heer Hordijk is al aardig ingeburgerd. Momenteel vinden er enkele interne verschuivingen plaats i.v.m. ziekte. Zo proberen wij de lesuitval zoveel mogelijk te beperken. De betreffende ouders en leerlingen zijn/ worden op de hoogte gebracht. Zowel meneer van Witteveen (teamleider Werving en aanmeldingen De afgelopen maanden hebben de medewerkers van het en Arnhem International School, zich naast het lesgeven, beziggehouden met de werving van nieuwe leerlingen. Op 4 en 5 februari organiseerden we onze Open Dagen. Deze werden druk bezocht. Uit de evaluatie bleek dat de bezoekers zeer te spreken waren over de opzet en organisatie van de Open Dagen. Een speciaal compliment gaat in deze uit naar de leerlingen die ook dit jaar voortreffelijke Lorentz ambassadeurs waren. Als rondleiders, in de catering, bij het geven van lessen, of buiten op de parkeerplaats; overal waren de Lorentz Leerlingen in hun gekleurde T-shirts vertegenwoordigd - nogmaals een compliment waard! Niet alleen de Open Dagen werden goed bezocht, ook de informatieavond voor de tweetalige en reguliere afdeling kende een onverwacht groot aantal belangstellende ouders en leerlingen: de brugklasaula was op woensdagavond 19 januari zelfs te klein! Daarnaast ontvingen wij vorige week in totaal 38 groepen leerlingen van basisscholen uit de omgeving. Het ging in totaal om ca 750 leerlingen. Op voorhand wens ik u met uw gezin alvast een fijne voorjaarsvakantie toe. Wij hopen onze leerlingen weer terug te zien op maandag 14 maart AVO onderbouw) als mevrouw Hoeve (teamleider TTO onderbouw) zijn herstellende van een operatie. Het herstel verloopt voorspoedig. Beiden zijn gelukkig weer (bijna) volledig op school. Uit de enthousiaste reacties van deze kinderen mogen we concluderen dat de minilesjes die voor hen werden verzorgd zeer werden gewaardeerd. Langs deze weg ook een compliment en een woord van dank aan al het personeel voor de extra inzet. Deze maand zal de inschrijving van de nieuwe leerlingen plaatsvinden. Er is een aparte inschrijfavond dinsdagavond 15 maart van tot uur in de school.

2 Pagina 2 A r n h e m, maart 2011 Inspectie oordeel In de vorige Nieuwsbrief werd vermeld dat het momenteel met gerichte interventies naar verbetering van het onderwijsrendement werkt. Ook gaf ik aan hoe we daar vorm aan geven. Dit in navolging van de kwalificatie zwak die onze havo en vwo afdeling van de inspectie heeft ontvangen. Inmiddels is het maart 2011 en wordt er in de verschillende afdelingen én in de verschillende jaarlagen constructief naar een verbetering van het onderwijsresultaat gewerkt. Natuurlijk blijft het spannend om te zien of dat we inderdaad de verbeteringen zullen realiseren die we beogen. In november 2011 komt de inspecteur weer voor een uitgebreid onderzoek. Uit de november 2010 rapportage wil ik u echter niet onthouden dat de inspectie vertrouwen heeft in de ingeslagen weg.. vanwege de constatering dat er systematisch en planmatig gewerkt werd aan het verbetertraject: Betere doorstroom- en examen resultaten Systematische nabespreking van toetsing met leerlingen Systematisch aandacht voor planning door leerlingen Examentraining Systematische cijferanalyses met handelingsplannen & plan van aanpak door leerlingen zelf Brugklas Agenda planning Afgelopen dinsdagmiddag was uw kind eerder vrij omdat al de medewerkers van het een studiemiddag hadden met als thema Iedereen bij de les verbeteringen van het didactisch pedagogisch klimaat. Dit soort studiemiddagen veroorzaakt (geringe) lesuitval op het einde van de dag, maar brengt aan de andere kant weer extra kwaliteit bij de medewerkers. Dat komt uiteindelijk ook uw kind ten goede. Wij hopen op uw begrip. Nieuwsbrief Tevredenheidsmeting Afgelopen maand heeft men u gevraagd om een enquête in te vullen in het kader van de periodieke tevredenheidmeting bij ouders. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd. Met de uitkomsten van deze tevredenheidmeting kunnen wij als organisatie weer gerichte stappen zetten om de kwaliteit van de school, dus van het onderwijs voor uw zoon/dochter, te verbeteren. Deze komende weken is er ook een enquête onder de leerlingen uitgezet. De tevredenheidmeting onder de leerlingen heeft hetzelfde doel: gerichte verbeteringen in ons onderwijs. De leerlingen zullen de enquête invullen op school, in klassenverband. Dat garandeert een hoge respons! De enquêtes voor de ouders en leerlingen van Arnhem International School worden in het Engels aangeboden. Uiteraard zullen we u weer op de hoogte stellen van de uitkomsten, zowel via deze Nieuwsbrief als wel via de website. Hoe voelt het om brugpieper te zijn? Naast open dagen zijn er meer momenten waarop achtstegroepers zich een beeld kunnen vormen van de middelbare school. Zo biedt het Lorentz de mogelijkheid om met de complete groep 8 een bezoek te brengen aan de school op een doordeweekse dag. Hoe ziet de school er dan uit? Hoe voelt het aan wanneer er gewoon lessen zijn? Hoe druk is het dan? Of valt dat juist wel mee? In week 7 hebben zo n 35 basisscholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een dagdeel mee te lopen. De ontvangst is altijd in de brugklaskantine, de eigen plek van onze eerstejaars. Leerlingen van ons die zelf op de betrokken basisscholen hebben gezeten zijn er het hele dagdeel bij.

3 Pagina 3 Vervolg p. 2: Eerst even zitten na de fietstocht (soms helemaal uit Angeren), kennis maken met de brugklasconciërge en dan naar de minilesjes. Drie momenten om te voelen hoe het is om brugpieper te zijn. Een lesje volgen in het Engels, voor degenen die denken aan een tweetalige opleiding, het is allemaal mogelijk. Er zijn ook altijd lessen in de gymzaal, klimmen op de klimwand of street dance, en bij beeldende vorming en muziek. Een divers aanbod dus. Na een pauze met een glaasje drinken krijgen alle kinderen een tasje met informatie, een pen en een hebbedingetje erin en is er nog tijd voor het stellen van vragen. Daarna weer op de fiets naar de oude, vertrouwde basisschool. Voor de laatste loodjes. MW M. Hulsebosch, coördinator avo/tto klas 1 Streven naar een Groene school Wij zijn trots op het CO2 certificaat dat het Lorentz ontvangen heeft voor innovatie die geleid heeft tot een afname van de CO2 uitstoot met 44 ton per jaar (equivalent aan 227,333 autokilometers). P.de Wijs Hoofd gebouwen & beheer Winners: Animation Solar Africa MYP 2,3 and 4 As part of the Computer/Technology and EnglishB inter-disciplinary Solar Energy project, students of MYP2, 3 and 4 designed during six weeks an animation about the importance of this eco-friendly source of energy in order to avoid global warming. The students studied in depth: MYP2 Unit on Water (Oxford English: An International Approach) and the website of Rick de Gaay Fortman: www. Solarafrica2010.org. Rick cycled km through nine African countries, to promote renewable energy and to raise money to improve the access to electricity of many African schoolchildren and their families. The students followed Rick closely on his blogs, Last Monday, February 14, this Solar Energy/Animation project was finalized in the B-10 hall between and hrs. During a live Skype-video conference from Singapore Rick de Gaay Fortman Bezoek van Phileas Fogg In juni komt Phileas Fogg weer op bezoek voor de eerste klassen. Hieronder vindt u de datum waarop u en uw zoon of dochter worden verwacht voor een fantastische avond. 6 juni Victorian Children B1a & B1b (regular department) announced the best animation designs (SeeYoutube: Animations AIS) as follows: MYP2: Aseem, Roman, Zehra MYP3: Aya, Florian and Charlotte/Anique/Maurits MYP4: Yul, Gabriela/Claire and Arnav First winners were offered a Climate Change Quiz Deck: What Do You Know About Global Warming? and a bike light.however, Rick gave the winners an even more rewarding prize: the three best animations will be linked to his website: In high spirits all students were able to ask questions, which were answered with a good amount of humor. Rick finished the conference leaving us with a few thoughts: 7 juni 19,30 Victorian Children B1a & B1b (regular department) 8 juni Victorian Children T1a & ½ T1b (bilingual department) 9 juni PM Victorian Children ½ T1b & T1c (bilingual department) 1. Always believe in yourself, and nevergive up on your dreams. 2. Work hard. The greatest things in life have been achieved thanks to hard work, not luck. 3. Think big. If you re going to be thinking anyway, you might as well think big. Most people think small because most people are afraid of success, afraid of making decisions, afraid of winning, and that gives people like me a great advantage. (Donald Trump) Thanks to all MYP 2, 3 and 4 students and their positive efforts. Thanks to all MYP 2, 3 and 4, period 4, teachers for their cooperation. And special thanks to Jan Menger who helped to install all technical equipment needed. WELL DONE!! F. Damen (Design & Technology) and Mrs. A. Blaauw (English B) Teachers Arnhem Int. School Voor de T3 klassen komen zij op 10 juni met Wartime Poetry Mw B. Hoeve, Teamleider TTO Onderbouw

4 Pagina 4 TTO visitatie Allereerst wil ik de ouders die bijgedragen hebben aan het succes van de inspectie van het Europees Platform heel hartelijk bedanken. Hierbij de verkorte versie van de resultaten waar wij allemaal helemaal trots op zijn. Voor de totale verslaggeving verwijs ik graag naar onze website. Mw B. Hoeve, Teamleider TTO 1,2 Verkorte versie van de resultaten: De visitatiecommissie concludeert op basis van haar bevindingen, zoals hieronder toegelicht, dat de school nog steeds voldoet aan de Standaard tto havo/vwo. Een volgende visitatie zal in overleg met de school - plaatsvinden in het schooljaar Hierover zal door het Europees Platform tijdig contact worden opgenomen. Conclusie: herbezoek in schooljaar Overzicht per kenmerk Kenmerk 1 De leerlingen behalen de resultaten die op grond van hun mogelijkheden en op grond van het feit dat zij een tto-programma volgen, kunnen worden verwacht. Oordeel kenmerk 1: 4 = overwegend sterk Ontruimingsoefening Op 3 februari jl was er een ontruimingsoefening op school. Er werd een gaslekkage gesimuleerd. Een ontruimingsoefening is een jaarlijks terugkomende gebeurtenis, uiteraard op een onverwacht moment. Om ging de sirene; om werd door de BHV-ers het sein meester gegeven. (BHV=Bedrijfs Hulp Dienstverleners) In ca. 4 minuten was de school leeg en stonden de leerlingen volgens het voorgeschreven protocol, met Vensters voor verantwoording Vanuit de overheid is er een site ingericht waarin scholen op een inzichtelijke manier informatie geven. Het gaat hierbij om het profiel van de school, leerlingen aantal, ziekte percentages, demografische gegevens over de leerling-populatie, eindexamen gegevens, etc. De site is sinds december 2010 in de lucht. Ca. 70% van alle vo scholen heeft de gegevens ingevuld. Op de site vindt u de Quadraam scholen terug, ook die van het Lorentz. Kenmerk 2 De tto-afdeling biedt leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Oordeel kenmerk 2: 4 = overwegend sterk Kenmerk 3 De kwaliteit van het taalaanbod en leerstofaanbod is voldoende voor de specifieke doelstellingen van tto.oordeel kenmerk 3: 3 = meer sterk dan zwak Kenmerk 4 In het curriculum van de ttoafdeling komt de Europese en Internationale oriëntatie tot uiting. Oordeel kenmerk 4: 3 = meer sterk dan zwak Kenmerk 5a (vakdocenten) Schaatsmiddag tweedeklassers op 17 maart Het pedagogisch-didactisch handelen van de vakdocenten die in het Engels lesgeven bevordert de verwerving van het Engels door de leerlingen en vormt de basis van een ondersteunend werkklimaat. Oordeel kenmerk 5a (vakdocenten): 4 = overwegend sterk Kenmerk 5b (docenten Engels) Het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten Engels bevordert de verwerving van het Engels door de leerlingen en vormt de basis van een ondersteunend werkklimaat. Oordeel kenmerk 5b (docenten Engels): 4 = overwegend sterk hun docenten op de verzamelplaats tussen het en de buurschool, het Maarten van Rossum. In ieder lokaal hangen instructies voor handelen in geval van brand of een ander noodscenario. Alle docenten namen, de leerlingen mee naar een veilige plaats,met achterlating van alle spullen Wij hopen uiteraard dat we nooit een echte ontruiming hoeven mee te maken, maar we zijn tevreden met het resultaat. In plaats van de oorspronkelijk geplande langlaufdag in Sauerland, wordt er voor donderdagmiddag 17 maart een schaatsmiddag georganiseerd door de sectie LO. Via de sectie LO krijgt u verdere informatie over de precieze tijden en verdere voorbereidingen. Met de bus reizen de leerlingen naar Nijmegen, naar Triavium. Naast het organiseren van dit soort evenementen organiseert de Lo sectie ook naschoolse sport. Voor meer details verwijs ik graag naar de website. Mw AM van Lanen, rector

5 Pagina 5 Het Chinese Nieuwjaarsfeest 2011 op het Op 3 februari hebben de Chinezen hun Nieuwjaar gevierd, het jaar van het Konijn. Ook op het hebben we hier aandacht aan besteed. Tijdens het feest van de Stichting Chinese School Arnhem hebben zes leerlingen van het Lorentz met zang een bijdrage geleverd aan dit feest. Vier leerlingen van de VWO klas hiervan zijn de examen kandidaten Chinees in Om hun handelingsdeel van de PTA goed te presteren hebben ze gekozen voor een zangoptreden in het Chinees. Dit bestond uit een zeer lange en moeilijke tekst die zij om de beurt moesten voordragen met een gezamenlijk refrein. Hierbij werd gelet op uitspraak en presentatie. Ook hebben zij een interview afgenomen bij de Chinese studenten tijdens het feest. Beide opdrachten hebben ze uitstekend uitgevoerd. Mw Shi Chun Lin, docente Chinees Een dagje politicus-spotten in Den Haag Nieuwsbrief Sinds jaar en dag gaan examenleerlingen met maatschappijleer of maatschappijwetenschappen in hun pakket in februari op excursie naar politiek Den Haag. Het doel van deze dag is dat leerlingen niet alleen kennis maken met de Nederlandse en internationale politiek, maar dat zij ook inzien dat het reilen en zeilen in politiek Den Haag geen ver van m n bed show hoeft te zijn. Op 17 februari jongstleden zijn 110 leerlingen en 8 begeleiders al om half zeven richting Den Haag vertrokken. Eenmaal aangekomen was er een afwisselend programma, dat bestond uit een bezoek aan het Haags Historisch Museum, een stadswandeling, een bezoek aan de Tweede Kamer en een debat met volksvertegenwoordigers. Helaas was het debat dit jaar vanwege de drukte in de Tweede Kamer maar voor één van de drie groepen mogelijk. Thema-avond: mijn kind online Donderdagavond 17 februari 2011 was in de aula de jaarlijkse themaavond van de Ouderraad: Mijn kind online. Spreekster was Pauline Maas van de stichting Mijn Kind Online, een van de vele sprekers eigenlijk want zij heeft er meteen een interactieve lezing van gemaakt. Twee leerlingen uit de onderbouw gaven voor de pauze een levendig en informatief kijkje in hun dagelijkse computergebruik. Aan bod kwamen o.a de sociale media met de voordelen en gevaren hiervan, spelletjes (games) met de vaardigheden maar ook de verslaving die je met deze spelletjes kunt opdoen, computergebruik op eigen kamer of in de huiskamer, wel of niet verbieden, tijdslot tegenover afspraken maken enz.enz.rode draad van de avond was de overeenkomst met de opvoeding vóórdat de computer haar intrede deed: In een gewoon gezin is de kans dat een kind zijn bevestiging gaat halen bij onbekenden op het netwerk klein, met een normale belangstelling voor het computergebruik van je kind krijg je spontaan te horen wat er die dag allemaal gebeurd is, in de huiskamer zie je wat (en wanneer) je kind op de computer doet en als ouder kun je afspraken maken over de noodzakelijke grenzen daaraan. Kortom, ouders, gewoon adem blijven halen! Het is en blijft een prachtig medium! Bovengenoemde drukte zorgde er wel voor, dat er veel te zien was. Onze leerlingen zijn diverse politici en andere beroemdheden tegen het lijf gelopen, zoals premier Rutte, oppositieleider Cohen, minister van financiën De Jager, politiek analist Frits Westers en SBS speurneus Alberto Stegeman. Daarnaast heeft één groep de kans gegrepen om eens een kijkje te nemen bij de protestmanifestatie op het Malieveld, waar minister van Binnenlandse Zaken Donner het zwaar te verduren had. Rond kwart over zeven was de hele groep weer terug op school, moe maar zeker voldaan. S. van den Hof, coördinator mavo 3 en 4 Met deze prettige boodschap gingen we om naar huis. Wij als ouderraad vonden het een geslaagde thema-avond en we kijken nu al uit naar onze volgende thema-avond. De Ouderraad van het vergadert één keer in de zes weken samen met de rector van de school. Hierbij komen allerlei onderwerpen aan de orde. Zaken als de veiligheid op school, het verbeterplan naar aanleiding van de opmerkingen van de onderwijsinspectie en de hoogte van het lesuitval zijn allemaal aan bod gekomen de afgelopen maanden.

6 Vervolg p. 4:Ook de inspanningen van de school om het gebouw kleurrijker te maken, de alcoholcontrole bij schoolfeesten en het nieuw leven inblazen van de leerlingenraad werden besproken. Er wordt in een open atmosfeer gesproken over wat er leeft op school. Als u geïnteresseerd bent, verwijzen we u graag naar de website van het Lorentz bij het onderdeel Ouders. Hier kunt u teruglezen wat er werd besproken. En ook kunt u een vergadering van de Ouderraad bijwonen. Als u een mailtje stuurt naar laten we u weten waar en wanneer de eerstvolgende vergadering plaatsvindt en wat er op de agenda staat. Met vriendelijke groeten van de ouderraad. Slim slagen Op maandag 2 mei en woensdag 4 mei a.s. ( dus tijdens de meivakantie) krijgen de leerlingen van de examenklassen Mavo, (T)Havo en (T)Vwo de gelegenheid speciale examentrainingen te volgen. Deze trainingen worden op school gegeven in groepjes van maximaal zeven leerlingen en worden verzorgd door een team van Slim Slagen, een samenwerking van Noordhoff Uitgevers en Lyceo Examentraining. COLOFON Groningensingel HZ ARNHEM Tel: Redactie: B. Hoeve Lay-out: J. Menger Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Nieuwsbrief ook op: De leerlingen kunnen zich op elk van deze dagen opgeven voor één specifiek vak, te kiezen uit een bepaald aanbod. De kosten bedragen 50 euro per dag per vak. Elke dag begint met een kennisscan van het gekozen vak, Donderdag u Vrijdag vakantie 5/3 tm 13/3 Ma 14/3 Di 15/3 Wo 16/3 Do 17/ Middag waarna tijdens de training aandacht besteed wordt aan de zwakke plekken bij het betreffende vak. Door de kleine groepsgrootte kan elke deelnemer persoonlijke aandacht krijgen. Uiteraard hopen we dat deze extra training samen met ons bestaande lesprogramma tot een prima examenresultaat zal leiden! R. Bouman Teamleider 3 t/m 6 (T)Vwo Belangrijke data t/m vrijdag 18 maart Vrij 18/3 Vanaf uur Meer data Luisteris NS 2 brugklassen laatste toetsmoment periode 2 2e fase ROC week Mavo3; ROC week Mavo3 ; Taaldorp Frans; Inschrijfavond voor nieuwe leerlingen AVO- TTO ROC week Mavo3 ROC week Mavo3; SOVA ouderavond Klas 2:schaatsen in Nijmegen - Triavium ROC week Mavo3 Rapportvergaderingen in de middag mogelijke roosterwijzigingen op Nieuwsbrief Rectificatie 1: De Grote Lorentz Tekst (dictee) wordt gehouden op 15 april i.p.v. 25 februari. Rectificatie 2:In de jaarplanning die aan het begin van het jaar is uitgedeeld, staat dat vrijdag 29 april een vrije dag is. Op deze dag is er echter gewoon les. Dinsdag 26 april is wel een vrije dag. Iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen.

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Kalender Za 30 nov 13.30 uur Broodbankac e St. Bavokerk ma 02 dec 19.30 21.30 uur ouderavond 4 havo Do 05 dec Sinterklaas Vr 06 dec BKT doorloopdag (ECL Vaart) do 12 dec 19.30 uur Thema avond georganiseerd

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

4/2014-2015. Kalender

4/2014-2015. Kalender Kalender Di 10 mrt doorloopdag Masterclass Wo 11 mrt 14.00 17.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Do 12 mrt 16.00 18.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Vr 13 maart t/m do 19 maart SE 5 havo en 6 vwo Week

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 4 jaargang 5 2005 Onder andere Jaarverslag van de rector 2 Vrouw/vrouwelijk 4 De mens achter de vrijwilliger 6 Skireis Maartenscollege 2005

Nadere informatie

CC Collage. CC Gala. Kerstactie AA. In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek. KairosTheater. ECDL geslaagden

CC Collage. CC Gala. Kerstactie AA. In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek. KairosTheater. ECDL geslaagden CC Collage F E B R U A R I 2 0 1 2 Nieuwsbrief voor de ouders van de leerlingen van het Canisius College In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek KairosTheater ECDL geslaagden Kerstactie AA CC Gala

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

In dit nummer: DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5. Sociale Media

In dit nummer: DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5. Sociale Media DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5 Sociale Media In dit nummer: Groene Kruisweg veiliger 2 Studium Generale 2 Geslaagd Open Huis 2 Serious Request 2 Ouderavond Mijn kind online 2 Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

AMBITIES EN VERWACHTINGEN

AMBITIES EN VERWACHTINGEN 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie