Gemeenteschets. GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteschets. GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON"

Transcriptie

1 Gemeenteschets GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON

2 Wat is voor jou de betekenis van de gelijkenis van de verloren zoon? Schrijf dit in één zin op.... Wissel je opmerkingen eens heel kort uit met je buurman of buurvrouw. Lees rustig het gedeelte over de jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. De zorg om wat verloren is Lucas 15 1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: Die man ontvangt zondaars en eet met hen. 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ( ) 11 Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners. 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Wat vind je van de jongste zoon? En: wat herken je van het gedrag van de jongste zoon in je eigen leven? 2

3 Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. Henri Nouwen heeft een boek geschreven over deze gelijkenis: Eindelijk thuis. Hij stelt daarin dat het vragen van de jongste zoon naar het bezit van zijn vader, terwijl zijn vader nog steeds leeft, in feite hetzelfde is als zeggen: Vader, ik kan niet wachten tot je dood bent (blz. 41). Wat bedoelt hij daarmee? Lees rustig onderstaand gedeelte uit Eindelijk thuis van Henri Nouwen. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. Verslaving is waarschijnlijk het beste woord om het gevoel van verloren zijn, dat in onze hedendaagse maatschappij zo vaak voorkomt, duidelijk te maken. Door onze verslaving klampen we ons vast aan dingen die we beschouwen als middelen tot zelfontplooiing: rijkdom en macht, status en aanzien, overvloedige consumptie, eten en drinken, seksueel genot, waarbij het eerder gaat om lust dan om liefde. We verwachten van deze dingen dat zij onze diepste behoeften zullen bevredigen, maar dat kunnen ze nooit. Zolang we echter in deze waan leven, zijn we verslaafd en dolen we rond in het verre land, op zoek naar iets wat daar nooit te vinden zal zijn. Wij krijgen een eindeloze reeks teleurstellingen te verwerken en ons verlangen naar zelfontplooiing blijft onvervuld. In deze tijd, waarin het aantal verslavingen steeds toeneemt, zijn we ver afgedwaald van ons vaderhuis. Leven in een ver land, dat is leven als een slaaf van de dingen van de wereld, met altijd die innerlijke hunkering naar vrijheid. Telkens wanneer ik de onvoorwaardelijke liefde zoek waar ze niet gevonden kan worden, ben ik de verloren zoon. Waarom ga ik de plaats van de echte liefde uit de weg? Waarom blijf ik die liefde hardnekkig elders zoeken? Waarom verlaat ik voortdurend mijn thuis, waar God de Vader mij zijn kind noemt, zijn geliefde zoon? Ik sta er telkens weer versteld van dat ik de gaven die God mij gegeven heeft mijn gezondheid, mijn intellectuele en emotionele gaven- niet ontplooi voor zijn glorie, maar voortdurend gebruik om mensen te imponeren, om bevestigd en geprezen te worden, om te wedijveren voor beloningen. Ja, vaak neem ik ze mee naar een ver land, waar ik ze ter beschikking stel van een wereld die ze uitbuit en de echte waarde er niet van kent. Het lijkt er bijna op, alsof ik mijzelf en de wereld wil bewijzen dat ik Gods liefde niet nodig heb, dat ik mijzelf wel weet te redden, dat ik volledig baas in eigen leven kan zijn. Daarachter gaat de grote rebellie schuil: Ik wilde dat je dood was. Het nee van de verloren zoon is een echo van Adams opstandige verwerping van de God wiens liefde ons geschapen heeft en bewaart. Het is de rebellie waardoor ik buiten het paradijs kom te staan, buiten het bereik van de levensboom. Het is de rebellie die mij ertoe aanzet mijn leven te verkwisten in een ver land. (Uit: Eindelijk thuis, Henri Nouwen, blz. 49 en 50). Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. Waarin ben jij de verloren zoon / de jongste zoon?. 3

4 Bespreek eens kort hoe een verloren zoon weer terugkeert naar het Vaderhuis? Of: bespreek kort wat bekering inhoudt? Herkenbaar? -Vergelijk jouw visie op bekering met deze cartoon. -Vergelijk ook de bekering van de jongste zoon uit Lukas 15 met deze cartoon. -Bespreek verschillen en overeenkomsten. Lees rustig onderstaand gedeelte uit Eindelijk thuis van Henri Nouwen. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. Hier komen we op een groot geheimenis: omwille van ons werd Jezus zelf de verloren zoon. Hij verliet het huis van zijn hemelse Vader, kwam in een vreemd land, gaf alles wat hij had weg en keerde via zijn kruisdood terug naar het huis van zijn Vader. Dit alles deed Hij niet als een opstandige maar als de gehoorzame zoon. Hij werd in de wereld gezonden om alle verloren kinderen van God thuis te brengen. Jezus vertelde de gelijkenis van de vader en de twee zonen aan mensen die Hem bekritiseerden omdat hij omging met zondaars. Sterker, Hij beleefde zelf de lange en pijnlijke tocht die Hij in de gelijkenis beschrijft. Toen ik over Jezus gelijkenis en Rembrandts uitbeelding (Rembrandt: de terugkeer van de verloren zoon ; zie voorkant van de schets, RK) ervan begon na te denken, stelde ik mij die uitgeputte jongeman met het gezicht van een pasgeboren kind aanvankelijk niet voor als Jezus. Dat kwam pas later, na vele uren van stilte en contemplatie. Maar het is wel een verrijking om die gebroken jongeman die voor zijn vader knielt, te zien als het lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Is dit niet de onschuldige, die voor ons tot zonde werd gemaakt? Is dit degene die zich niet wilde vastklampen aan het Gode gelijk zijn maar die zich ontledigd heeft en aan de mensen gelijk geworden is? Is dit niet de rechtvaardige Zoon van God, die geen zonde gekend heeft maar toch de totale verlatenheid heeft moeten meemaken, zodat Hij het aan het kruis uitschreeuwde: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Jezus is de Zichzelf wegschenkende Zoon van de Zichzelf wegschenkende Vader. Alles wat de Vader Hem had toevertrouwd, gaf Hij weg, opdat ik kan worden zoals Hij en met Hem kan terugkomen naar het huis van zijn vader. (Uit: Eindelijk thuis, Henri Nouwen, blz. 63 en 64). Bespreek kort met je buurman of buurvrouw waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 4

5 Bespreek met elkaar wat je vind van Henri Nouwens presentatie van Jezus als de volmaakte verloren zoon / de volmaakte jongste zoon? Wat valt je op aan onderstaande strip over de gelijkenis van de verloren zoon? 5

6 6

7 EINDE Lees rustig het gedeelte over de oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. De zorg om wat verloren is Lucas De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. 31 Zijn vader zei tegen hem: Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Wat vind je van de oudste zoon? En: wat herken je van het gedrag van de oudste zoon in je eigen leven? Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 7

8 Tim Keller (Redeemer Presbyterian Church of New York, USA) zegt dat de titel die deze gelijkenis al eeuwenlang heeft ( de gelijkenis van de verloren zoon ) niet klopt. Het is, volgens hem, een verhaal over twee zonen die beiden verloren zijn. Waarin is de oudste zoon dan verloren? Welke zonde heeft hij gedaan? Hij heeft toch de wil van de Vader altijd trouw uitgevoerd? Bespreek met elkaar waarin de oudste zoon verloren is. Lees daarbij nog eens goed Lucas 15:29. Lees rustig onderstaande tekst. Bespreek met je buurman of buurvrouw wat je hierin herkent en wat je ervan vindt. Er zijn twee manieren om je eigen verlosser en je eigen heer te zijn. Net zoals er in de gelijkenis twee manieren zijn om de controle te krijgen over de bezittingen van de vader. Beide zonen probeerden de controle te krijgen over de bezittingen van de vader, zonder van de vader te houden. De een deed dat door een heel slecht leven te leiden, maar de ander door juist een heel goed en gehoorzaam leven te leiden! En zo zijn er twee manieren om je eigen verlosser en heer te zijn! Er zijn twee manieren om God onder controle te houden en de mensen om je heen en je eigen leven. Twee manieren om de controle te houden: de ene door voor het vaderland weg te leven en je eigen gang te gaan en de ander door heel erg moralistisch, religieus en strikt volgens de regels te leven. Je leest je Bijbel, volgt de 10 geboden en bidt bij elke maaltijd. Maar het gevaar hierbij is dat van de oudste zoon. De manier om Jezus te vermijden en uit de weg te gaan is dan om de zonde te vermijden en uit de weg te gaan. Daar heb je de oudste zoon En dat komt hierop neer: dat jij denkt dat je wanneer je van mensen probeert te houden, goed probeert te leven, bidt, je Bijbel leest etc. God je dan wel moet zegenen! Jezus mag dan zelfs de beloner zijn, je grote voorbeeld en misschien nog wel meer, maar hij is dan niet je redder, je verlosser. Jij bent je eigen verlosser! Je gaat Jezus als je enige verlosser uit de weg, door de zonde te vermijden. Jij probeert God onder controle te houden door je eigen daden, je goede werken. Al je opofferingen, al je gehoorzaamheid is dan een manier om van God te ontvangen wat je zelf graag wilt, waar je echt van houdt en dat is niet God zelf Religieuze, wettische mensen gehoorzamen God om te krijgen wat ze willen, mensen die het evangelie begrijpen gehoorzamen God om God te krijgen. Om Hem te kennen, van Hem te houden, om Hem blij te maken etc. (Uit: Redeemer Church planter manual, section: Gospel driven, the parable of the two sons, Tim Keller) Waarin ben jij de verloren zoon / de oudste zoon? 8

9 Bespreek eens kort hoe de verloren oudste zoon weer terug kan keren naar het Vaderhuis? Of: verzin een slot aan deze gelijkenis waarin de oudste zoon terugkeert naar huis en toch deelneemt aan het feest. Jezus treedt, aldus Tim Keller, in het verhaal van de oudste zoon op tegen wetticisme (=niet doen wat je eigenlijk wilt doen, maar je aanpassen, onderwerpen aan de regels en afspraken, om goed te zijn en vooral hard te werken), zoals de Farizeeërs deden. Jezus leert oudste zonen dat Hij verlost! Je kunt niet alleen jezelf niet verlossen, maar je hoeft jezelf ook niet te verlossen. Lees rustig onderstaand gedeelte. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. Naast de opzoekende liefde van de Vader heb je het ook nodig dat je leert hoe je je moet bekeren van iets anders dan zonde. Ik zeg dat wat cryptisch. De jongste zoon komt terug en heeft een hoop zonden gedaan waarvan hij zich moet bekeren en dat kan bij ons het gevoel oproepen: kijk, zo doe je dat, je bekeert je bij de Vader van alle zonden die op je lijstje staan. Maar nu is goed te zien hoe radicaal deze gelijkenis is, want de oudste zoon is ook verloren, maar heeft geen enkele zonde op zijn lijstje staan! Hij zegt de vader dat hij hem altijd gehoorzaamd heeft, en die gaat daar niet tegenin. Dus hoe kan een persoon, die verloren is, maar geen zonden op zijn lijstje heeft staan, gered worden? Natuurlijk is er niemand zondeloos, dat weten we, maar dit is het punt: een christen zal zich, in tegenstelling tot een moralist, niet alleen bekeren van de dingen die hij fout heeft gedaan, maar ook van de reden waarom hij goede dingen heeft gedaan Een christen zal namelijk bemerken dat de reden waarom hij goede dingen doet vaak zelfrechtvaardiging is, een manier om jezelf te verlossen en om God en mensen onder controle te houden. En als dat kwartje valt, dat je ziet dat je niet alleen je eigen verlosser probeert te zijn als je slechte dingen doet, maar ook als je goede dingen probeert te doen, misschien wel juist dan!, wanneer dat kwartje valt, dan verandert alles En echt alles in je leven verandert! De manier waarop je leeft, de manier waarop je andere mensen ziet, de manier waarop je omgaat met anderen, met God, alles. Dit noemen we wedergeboorte. En dat is heel radicaal. (Uit: Redeemer Church planter manual, section: Gospel driven, the parable of the two sons, Tim Keller) Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. Wat vind je van deze cartoon? Wat heeft dit met Lucas 15 te maken? 9

10 Lees rustig onderstaand gedeelte uit Eindelijk thuis van Henri Nouwen. Hier wordt het mysterie van mijn leven onthuld. Ik word zo intens bemind dat mij de vrijheid wordt gegund mijn thuis te verlaten. De zegen van het begin blijft over mij uitgesproken, ook als ik mijn thuis verlaat en telkens opnieuw verlaat. De Vader ziet altijd naar mij uit, wacht mij op, met uitgestrekte armen, om mij te ontmoeten, en als ik kom, fluistert Hij me opnieuw in het oor: Jij bent mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb (Uit: Eindelijk thuis, Henri Nouwen, blz. 50). Wat betekent het beeld van God als jouw Vader voor je? ALARM! Vaderbeelden kunnen verstoord zijn. Je kunt een slechte vader hebben gehad en dit kan invloed hebben op het beeld van God als Vader. Dit probleem deed zich ook al in Jezus tijd voor. In Jezus tijd waren de vaders dominant en overheersend, zogenaamde Oosterse patriarchen. De Vader in deze gelijkenis is daarmee een totaal vreemd verschijnsel voor de omstanders! Jezus maakt zo duidelijk dat zij (of jij) een heel ander beeld van een vader kan hebben, maar dat zijn Vader niet zo is. Deze Vader is écht anders. Wat betekent de houding van de Vader in de gelijkenis voor jouw houding ten opzichte van de verloren jongste en de verloren oudste zonen in de wereld? Wat betekent de houding van de Vader in de gelijkenis voor de houding van de kerkelijke gemeente ten opzichte van de verloren jongste en de verloren oudste zonen in de wereld? Maakt Lucas 15 de kerkelijke gemeente actief (missionair) of juist afwachtend? Wat betekent deze gelijkenis voor de missionaire houding en de missionaire uitstraling van de kerkelijke gemeente? 10

11 Herkenbaar? Reageer eens op de volgende opmerking van Stefan Paas (hoogleraar missiologie aan de TU te Kampen en de VU te Amsterdam op DTEG-congres 2006): Uit de Bijbel blijkt dat oudste zonen ontdekken wie zij zelf zijn, als jongste zonen thuiskomen. Hun eigen relatie met de Vader ontdekken ze pas bij de komst van kinderen die daarvoor niet bij de Vader woonden. De kerk: oudste en jongste zonen ontmoeten elkaar en leren van elkaar. Herkenbaar? 11

12 Uitgangspunt en roeping: De gemeente bestaat uit gelovigen die door God geroepen zijn, door de Geest verbonden met Christus en met elkaar, om God te eren, de naaste binnen de gemeente en daarbuiten in liefde te dienen en van betekenis te zijn voor de wereld. Opdracht en streven: Wij willen, gedreven door de Heilige Geest en biddend: 1. God eren door Hem te loven en te dienen. Daarvoor is nodig dat wij Hem steeds beter leren kennen door: de verkondiging van het Woord en gebruik van de sacramenten; de geloofsopvoeding van de jonge leden van de gemeente; en Bijbelstudie van jong en oud. 2. Elkaar liefhebben en dienen. Daarvoor is nodig: onderling pastoraat en dienstbetoon; en ambtelijk pastoraat en diaconaat om de gelovigen toe te rusten tot dit liefdevolle dienstbetoon. 3. Van betekenis zijn voor de wereld. Daarvoor is nodig dat wij: de liefde van God in woord en daad uitdragen naar de mensen buiten de gemeente in onze directe omgeving en ver weg; en verantwoordelijkheid dragen als rentmeesters voor de schepping. (Uit: Folder Gemeenteopbouw Samen Bouwen Maranathakerk blz. 4 Themagroep 1 Visie en Missie, 2010) Reageer eens op bovenstaande visie en missie van de GKv Spakenburg-Zuid? Wat valt je op? Wat is nieuw voor je? De liefde van God in woord en daad uitdragen naar de mensen buiten de gemeente Welke mensen? En hoe? Is de betekenis van de gelijkenis van de verloren zoon voor jou veranderd ten opzichte van het begin? Zo ja, wat is er veranderd en/of heb je geleerd? Zo nee, waarom is er niets veranderd? Evalueer de bespreking van dit thema. Verdere studie? - Leven in verbondenheid; Jos Douma. - De vrijgevige God; Tim Keller. - The parable of the two sons (uit: Redeemer church planter manual, section: Gospel driven ); Tim Keller. - Eindelijk thuis; Henri Nouwen. - Een parel in Gods ogen; Henri Nouwen. - Verlangen naar God; John Piper. - Welkom thuis!; Hans Eschbach, Kees Kraayenoord en Floyd McClung. ---speciaal voor jongeren--- reinierkramer

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF

DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF - GEBASEERD OP TIM KELLER: DE VRIJGEVIGE GOD - HANDBOEK VOOR KRINGLEDEN VGSU INHOUD De gelijkenis van de verloren zonen... 3 Avond 1: de

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 218: 1

Wij zingen voor de dienst: Lied 218: 1 Wij zingen voor de dienst: Lied 218: 1 Lied 218: 1a, 1b, Lied 218: 1a, 1b, Votum en Groet Wij zingen: Lied 218: 2 Kyrië Gebed Zingt: I still haven t found what i m looking for Schijn met uw licht in

Nadere informatie

Zondag 9 augustus 2015

Zondag 9 augustus 2015 Openingslied: Lied 91a: 1, 2, 3 1 Wie in de schaduw Gods mag wonen hoeft niet te vrezen voor de dood. Zoek je bij Hem om onderkomen dan wordt zijn vrede jou tot brood. God legt zijn vleugels van genade

Nadere informatie

Orgelspel. 16.55uur: Frans zingt: Breng ons samen - Sela. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6

Orgelspel. 16.55uur: Frans zingt: Breng ons samen - Sela. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6 Jeugddienst 17 november 2013 Thema: Waar kies je voor!. Predikant: Dhr. Joh Bos uit Ridderkerk Muzikale medewerking Frans Korpershoek (zang) en Laurens Priem piano Orgel: Bert Priem Orgelspel 16.55uur:

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland

Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland 2 Gastheer: Bob van Rheenen Piano/orgel: Fieke Neijsen en Johan Haaksma Deze viering is voorbereid en wordt geleid door: Erika Kuiper Jacqueline Valkonet

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

t Salon - De verloren zoon t Salon - De verloren zoon t Salon De Verloren Zoon

t Salon - De verloren zoon t Salon - De verloren zoon t Salon De Verloren Zoon t Salon De Verloren Zoon 11 1 De verloren zoon Bijbeltekst: Lucas 15,11-32 Hij zei: Iemand had twee zonen. De jongste zei tegen zijn vader: Vader, geef mij mijn deel van de erfenis. En hij verdeelde zijn

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Thema: De jongste, de oudste, de vader

Thema: De jongste, de oudste, de vader WELKOMSTDIENST Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente De Hoeksteen op zondag 13 november 2016 om 19.00 uur. Thema: De jongste, de oudste, de vader Voorganger: ds. A.H. van Veluw Ouderling

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Orde van dienst voor 12 maart Zuiderkerk. Voorganger ds. J van den Herik. Organist dhr. E Bremer.

Orde van dienst voor 12 maart Zuiderkerk. Voorganger ds. J van den Herik. Organist dhr. E Bremer. Orde van dienst voor maart Zuiderkerk. Voorganger ds. J van den Herik. Organist dhr. E Bremer. Lied voor de dienst 544 Christus naar wie wij heten heeft met zijn groot geduld de wet en de profeten ten

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Kernwaarden Stroom deel 4: Genade. Of: het verhaal van twee verdwaalde broers. Lucas 15: 11 32 Zondag 18 oktober 2009

Kernwaarden Stroom deel 4: Genade. Of: het verhaal van twee verdwaalde broers. Lucas 15: 11 32 Zondag 18 oktober 2009 Kernwaarden Stroom deel 4: Genade. Of: het verhaal van twee verdwaalde broers. Lucas 15: 11 32 Zondag 18 oktober 2009 We hebben een visie voor Stroom, waar we met een grote groep mensen in het voorjaar

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Over die vader met zijn twee zoons die hem allebei even waren. En van wie die liefde er ondanks alles niets minder op is geworden.

Over die vader met zijn twee zoons die hem allebei even waren. En van wie die liefde er ondanks alles niets minder op is geworden. Hillegom De Hoeksteen 6 maart 2016 Maurits de Ridder Lucas 15:11-32 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Wat kunnen twee kinderen uit hetzelfde gezin toch van elkaar verschillen. Zoals in het verhaal

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Het Vaderhart van God. les 2 FOLLOW MENTOR

Het Vaderhart van God. les 2 FOLLOW MENTOR Het Vaderhart van God les 2 DEEL 2A FOLLOW MENTOR EEN ZORGZAME VADER Eén van de leerlingen vroeg aan Jezus: Leer ons bidden. Jezus bad op een manier die de leerlingen van Jezus nog niet kenden. De leerlingen

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

1 Schuldig tegenover God?

1 Schuldig tegenover God? 1 Schuldig tegenover God? Hoezo? In de titel van het boek Vergeven: dat gaat zomaar niet wordt niet over schuld gesproken. Toch zijn vergeving en schuld twee begrippen die nauw aan elkaar gekoppeld zijn.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Bijbelstudie 1 De barmhartige Samaritaan Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Vraag 1 a. Wat is een wetgeleerde? Een kenner van de wet en dan vooral van godsdienstige geschriften. b. Wat vraagt deze man? Meester,

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING.

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. Zondag 32 / gehouden op 10-08-2008 / p.1 Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ld 95:1.2.3 (Liedboek) Gebed Schriftlezing: Titus 2:1-3:7 Zi: Gez. 178 (KGB) Preek:

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Het staat in de Bijbel in Lukas 15 vers 11-32

Het staat in de Bijbel in Lukas 15 vers 11-32 tekenboekje In dit boekje staat een verhaal. De Heere Jezus vertelde het, toen Hij op aarde was. Het is niet echt gebeurd. Maar het is ook geen gewoon verhaaltje. Het is een gelijkenis. Dat betekent dat

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Preek over Lukas 15:11-32, de verloren zoon

Preek over Lukas 15:11-32, de verloren zoon Preek over Lukas 15:11-32, de verloren zoon Gemeente van onze Heer Jezus Christus [2987], Een crisis in het Godsbeeld daar hebben we een enkele week geleden bij stil gestaan vanuit Romeinen 8: God is zowel

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

WAT IS JOUW IDENTITEIT?

WAT IS JOUW IDENTITEIT? WAT IS JOUW IDENTITEIT? WAT IS JOUW IDENTITEIT? Identiteit = kern van je wezen. Wat je ten diepste bent. Jouw identiteit bepaalt jouw gedrag, elk moment van de dag. Het bepaalt hoe je denkt, voelt en keuzes

Nadere informatie

Thema Wonen overal nergens thuis

Thema Wonen overal nergens thuis Negende zondag door het jaar TUINDORPKERK - UTRECHT 18 augustus 2013 Thema Wonen overal nergens thuis voorganger: ds. Elles Oprel organist: Willeke Smits lezing: Cock Voorrips Jaargang 2, nummer 33; zondag

Nadere informatie

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 [de kunstwerken zijn gemaakt door Claudia Boonstra, kunstenares te Sebaldeburen. www.claudiaboonstra.nl] Dit is een leesrooster

Nadere informatie

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Leve de Koning! m.m.v. de Tornado s Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Dienst op 21 april 2013 Dorpskerk De Bilt 19.00 uur 1 Wij zingen: Psalm 100: 1 Juicht Gode toe, bazuint

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : mw. S. Dorsman

Welkom in de Menorah. : mw. S. Dorsman Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : Ds. A.J. Nicolai : dhr. H. Bouma : mw. S. Dorsman : dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Lied 185 (nieuw liedboek) Lied voor de dienst:

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Preek ds. Roland Schipper, gehouden op in de middagdienst te Zuidlaren n.a.v. Lucas 15: 1-2 en 11-32

Preek ds. Roland Schipper, gehouden op in de middagdienst te Zuidlaren n.a.v. Lucas 15: 1-2 en 11-32 Preek ds. Roland Schipper, gehouden op 10-09-2017 in de middagdienst te Zuidlaren n.a.v. Lucas 15: 1-2 en 11-32 Je zou niet zeggen dat die twee jongemannen bróers van elkaar zijn. Die ene is een losbol.

Nadere informatie

7 bijzondere uitspraken van Jezus

7 bijzondere uitspraken van Jezus 7 bijzondere uitspraken van Jezus Ik ben het brood dat leven geeft. (Joh. 6:35) Ik ben het licht voor de wereld. (Joh. 8:12) Ik ben de deur voor de schapen. (Joh. 10:7) Ik ben de goede herder. (Joh. 10:14)

Nadere informatie

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen. Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over? In dit programma willen we je laten ontdekken hoe belangrijk het is voor een volgeling van Koning Jezus om God als Vader te kennen. We eindigen met een gezamenlijk

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

De verloren zoon. Scholendienst in de Hoflaankerk met de Nieuwe Park Rozenburgschool 17 februari 2013

De verloren zoon. Scholendienst in de Hoflaankerk met de Nieuwe Park Rozenburgschool 17 februari 2013 De verloren zoon Scholendienst in de Hoflaankerk met de Nieuwe Park Rozenburgschool 17 februari 2013 Ik zou je nóg een gelijkenis van Jezus vertellen, zei Lucas tegen Matteüs. De hoge heren van het land,

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Liturgie - 7 mei 2016 Warming up - Zingen in de Zomer

Liturgie - 7 mei 2016 Warming up - Zingen in de Zomer Liturgie - 7 mei 2016 Warming up - Zingen in de Zomer Met medewerking van: At Once Jan Willem van Delft Jan Peter Beijersbergen Mark Dekkers Frank van Essen Jacob Schenk en Jaap Kramer Ds. P.J. Stam Piano

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie