Gemeenteschets. GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteschets. GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON"

Transcriptie

1 Gemeenteschets GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON

2 Wat is voor jou de betekenis van de gelijkenis van de verloren zoon? Schrijf dit in één zin op.... Wissel je opmerkingen eens heel kort uit met je buurman of buurvrouw. Lees rustig het gedeelte over de jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. De zorg om wat verloren is Lucas 15 1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: Die man ontvangt zondaars en eet met hen. 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ( ) 11 Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners. 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Wat vind je van de jongste zoon? En: wat herken je van het gedrag van de jongste zoon in je eigen leven? 2

3 Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. Henri Nouwen heeft een boek geschreven over deze gelijkenis: Eindelijk thuis. Hij stelt daarin dat het vragen van de jongste zoon naar het bezit van zijn vader, terwijl zijn vader nog steeds leeft, in feite hetzelfde is als zeggen: Vader, ik kan niet wachten tot je dood bent (blz. 41). Wat bedoelt hij daarmee? Lees rustig onderstaand gedeelte uit Eindelijk thuis van Henri Nouwen. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. Verslaving is waarschijnlijk het beste woord om het gevoel van verloren zijn, dat in onze hedendaagse maatschappij zo vaak voorkomt, duidelijk te maken. Door onze verslaving klampen we ons vast aan dingen die we beschouwen als middelen tot zelfontplooiing: rijkdom en macht, status en aanzien, overvloedige consumptie, eten en drinken, seksueel genot, waarbij het eerder gaat om lust dan om liefde. We verwachten van deze dingen dat zij onze diepste behoeften zullen bevredigen, maar dat kunnen ze nooit. Zolang we echter in deze waan leven, zijn we verslaafd en dolen we rond in het verre land, op zoek naar iets wat daar nooit te vinden zal zijn. Wij krijgen een eindeloze reeks teleurstellingen te verwerken en ons verlangen naar zelfontplooiing blijft onvervuld. In deze tijd, waarin het aantal verslavingen steeds toeneemt, zijn we ver afgedwaald van ons vaderhuis. Leven in een ver land, dat is leven als een slaaf van de dingen van de wereld, met altijd die innerlijke hunkering naar vrijheid. Telkens wanneer ik de onvoorwaardelijke liefde zoek waar ze niet gevonden kan worden, ben ik de verloren zoon. Waarom ga ik de plaats van de echte liefde uit de weg? Waarom blijf ik die liefde hardnekkig elders zoeken? Waarom verlaat ik voortdurend mijn thuis, waar God de Vader mij zijn kind noemt, zijn geliefde zoon? Ik sta er telkens weer versteld van dat ik de gaven die God mij gegeven heeft mijn gezondheid, mijn intellectuele en emotionele gaven- niet ontplooi voor zijn glorie, maar voortdurend gebruik om mensen te imponeren, om bevestigd en geprezen te worden, om te wedijveren voor beloningen. Ja, vaak neem ik ze mee naar een ver land, waar ik ze ter beschikking stel van een wereld die ze uitbuit en de echte waarde er niet van kent. Het lijkt er bijna op, alsof ik mijzelf en de wereld wil bewijzen dat ik Gods liefde niet nodig heb, dat ik mijzelf wel weet te redden, dat ik volledig baas in eigen leven kan zijn. Daarachter gaat de grote rebellie schuil: Ik wilde dat je dood was. Het nee van de verloren zoon is een echo van Adams opstandige verwerping van de God wiens liefde ons geschapen heeft en bewaart. Het is de rebellie waardoor ik buiten het paradijs kom te staan, buiten het bereik van de levensboom. Het is de rebellie die mij ertoe aanzet mijn leven te verkwisten in een ver land. (Uit: Eindelijk thuis, Henri Nouwen, blz. 49 en 50). Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. Waarin ben jij de verloren zoon / de jongste zoon?. 3

4 Bespreek eens kort hoe een verloren zoon weer terugkeert naar het Vaderhuis? Of: bespreek kort wat bekering inhoudt? Herkenbaar? -Vergelijk jouw visie op bekering met deze cartoon. -Vergelijk ook de bekering van de jongste zoon uit Lukas 15 met deze cartoon. -Bespreek verschillen en overeenkomsten. Lees rustig onderstaand gedeelte uit Eindelijk thuis van Henri Nouwen. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. Hier komen we op een groot geheimenis: omwille van ons werd Jezus zelf de verloren zoon. Hij verliet het huis van zijn hemelse Vader, kwam in een vreemd land, gaf alles wat hij had weg en keerde via zijn kruisdood terug naar het huis van zijn Vader. Dit alles deed Hij niet als een opstandige maar als de gehoorzame zoon. Hij werd in de wereld gezonden om alle verloren kinderen van God thuis te brengen. Jezus vertelde de gelijkenis van de vader en de twee zonen aan mensen die Hem bekritiseerden omdat hij omging met zondaars. Sterker, Hij beleefde zelf de lange en pijnlijke tocht die Hij in de gelijkenis beschrijft. Toen ik over Jezus gelijkenis en Rembrandts uitbeelding (Rembrandt: de terugkeer van de verloren zoon ; zie voorkant van de schets, RK) ervan begon na te denken, stelde ik mij die uitgeputte jongeman met het gezicht van een pasgeboren kind aanvankelijk niet voor als Jezus. Dat kwam pas later, na vele uren van stilte en contemplatie. Maar het is wel een verrijking om die gebroken jongeman die voor zijn vader knielt, te zien als het lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Is dit niet de onschuldige, die voor ons tot zonde werd gemaakt? Is dit degene die zich niet wilde vastklampen aan het Gode gelijk zijn maar die zich ontledigd heeft en aan de mensen gelijk geworden is? Is dit niet de rechtvaardige Zoon van God, die geen zonde gekend heeft maar toch de totale verlatenheid heeft moeten meemaken, zodat Hij het aan het kruis uitschreeuwde: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Jezus is de Zichzelf wegschenkende Zoon van de Zichzelf wegschenkende Vader. Alles wat de Vader Hem had toevertrouwd, gaf Hij weg, opdat ik kan worden zoals Hij en met Hem kan terugkomen naar het huis van zijn vader. (Uit: Eindelijk thuis, Henri Nouwen, blz. 63 en 64). Bespreek kort met je buurman of buurvrouw waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 4

5 Bespreek met elkaar wat je vind van Henri Nouwens presentatie van Jezus als de volmaakte verloren zoon / de volmaakte jongste zoon? Wat valt je op aan onderstaande strip over de gelijkenis van de verloren zoon? 5

6 6

7 EINDE Lees rustig het gedeelte over de oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. De zorg om wat verloren is Lucas De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. 31 Zijn vader zei tegen hem: Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Wat vind je van de oudste zoon? En: wat herken je van het gedrag van de oudste zoon in je eigen leven? Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 7

8 Tim Keller (Redeemer Presbyterian Church of New York, USA) zegt dat de titel die deze gelijkenis al eeuwenlang heeft ( de gelijkenis van de verloren zoon ) niet klopt. Het is, volgens hem, een verhaal over twee zonen die beiden verloren zijn. Waarin is de oudste zoon dan verloren? Welke zonde heeft hij gedaan? Hij heeft toch de wil van de Vader altijd trouw uitgevoerd? Bespreek met elkaar waarin de oudste zoon verloren is. Lees daarbij nog eens goed Lucas 15:29. Lees rustig onderstaande tekst. Bespreek met je buurman of buurvrouw wat je hierin herkent en wat je ervan vindt. Er zijn twee manieren om je eigen verlosser en je eigen heer te zijn. Net zoals er in de gelijkenis twee manieren zijn om de controle te krijgen over de bezittingen van de vader. Beide zonen probeerden de controle te krijgen over de bezittingen van de vader, zonder van de vader te houden. De een deed dat door een heel slecht leven te leiden, maar de ander door juist een heel goed en gehoorzaam leven te leiden! En zo zijn er twee manieren om je eigen verlosser en heer te zijn! Er zijn twee manieren om God onder controle te houden en de mensen om je heen en je eigen leven. Twee manieren om de controle te houden: de ene door voor het vaderland weg te leven en je eigen gang te gaan en de ander door heel erg moralistisch, religieus en strikt volgens de regels te leven. Je leest je Bijbel, volgt de 10 geboden en bidt bij elke maaltijd. Maar het gevaar hierbij is dat van de oudste zoon. De manier om Jezus te vermijden en uit de weg te gaan is dan om de zonde te vermijden en uit de weg te gaan. Daar heb je de oudste zoon En dat komt hierop neer: dat jij denkt dat je wanneer je van mensen probeert te houden, goed probeert te leven, bidt, je Bijbel leest etc. God je dan wel moet zegenen! Jezus mag dan zelfs de beloner zijn, je grote voorbeeld en misschien nog wel meer, maar hij is dan niet je redder, je verlosser. Jij bent je eigen verlosser! Je gaat Jezus als je enige verlosser uit de weg, door de zonde te vermijden. Jij probeert God onder controle te houden door je eigen daden, je goede werken. Al je opofferingen, al je gehoorzaamheid is dan een manier om van God te ontvangen wat je zelf graag wilt, waar je echt van houdt en dat is niet God zelf Religieuze, wettische mensen gehoorzamen God om te krijgen wat ze willen, mensen die het evangelie begrijpen gehoorzamen God om God te krijgen. Om Hem te kennen, van Hem te houden, om Hem blij te maken etc. (Uit: Redeemer Church planter manual, section: Gospel driven, the parable of the two sons, Tim Keller) Waarin ben jij de verloren zoon / de oudste zoon? 8

9 Bespreek eens kort hoe de verloren oudste zoon weer terug kan keren naar het Vaderhuis? Of: verzin een slot aan deze gelijkenis waarin de oudste zoon terugkeert naar huis en toch deelneemt aan het feest. Jezus treedt, aldus Tim Keller, in het verhaal van de oudste zoon op tegen wetticisme (=niet doen wat je eigenlijk wilt doen, maar je aanpassen, onderwerpen aan de regels en afspraken, om goed te zijn en vooral hard te werken), zoals de Farizeeërs deden. Jezus leert oudste zonen dat Hij verlost! Je kunt niet alleen jezelf niet verlossen, maar je hoeft jezelf ook niet te verlossen. Lees rustig onderstaand gedeelte. Zet met een pen of potlood een? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt, een! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het!) en een als dat gedeelte je raakt. Naast de opzoekende liefde van de Vader heb je het ook nodig dat je leert hoe je je moet bekeren van iets anders dan zonde. Ik zeg dat wat cryptisch. De jongste zoon komt terug en heeft een hoop zonden gedaan waarvan hij zich moet bekeren en dat kan bij ons het gevoel oproepen: kijk, zo doe je dat, je bekeert je bij de Vader van alle zonden die op je lijstje staan. Maar nu is goed te zien hoe radicaal deze gelijkenis is, want de oudste zoon is ook verloren, maar heeft geen enkele zonde op zijn lijstje staan! Hij zegt de vader dat hij hem altijd gehoorzaamd heeft, en die gaat daar niet tegenin. Dus hoe kan een persoon, die verloren is, maar geen zonden op zijn lijstje heeft staan, gered worden? Natuurlijk is er niemand zondeloos, dat weten we, maar dit is het punt: een christen zal zich, in tegenstelling tot een moralist, niet alleen bekeren van de dingen die hij fout heeft gedaan, maar ook van de reden waarom hij goede dingen heeft gedaan Een christen zal namelijk bemerken dat de reden waarom hij goede dingen doet vaak zelfrechtvaardiging is, een manier om jezelf te verlossen en om God en mensen onder controle te houden. En als dat kwartje valt, dat je ziet dat je niet alleen je eigen verlosser probeert te zijn als je slechte dingen doet, maar ook als je goede dingen probeert te doen, misschien wel juist dan!, wanneer dat kwartje valt, dan verandert alles En echt alles in je leven verandert! De manier waarop je leeft, de manier waarop je andere mensen ziet, de manier waarop je omgaat met anderen, met God, alles. Dit noemen we wedergeboorte. En dat is heel radicaal. (Uit: Redeemer Church planter manual, section: Gospel driven, the parable of the two sons, Tim Keller) Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. Wat vind je van deze cartoon? Wat heeft dit met Lucas 15 te maken? 9

10 Lees rustig onderstaand gedeelte uit Eindelijk thuis van Henri Nouwen. Hier wordt het mysterie van mijn leven onthuld. Ik word zo intens bemind dat mij de vrijheid wordt gegund mijn thuis te verlaten. De zegen van het begin blijft over mij uitgesproken, ook als ik mijn thuis verlaat en telkens opnieuw verlaat. De Vader ziet altijd naar mij uit, wacht mij op, met uitgestrekte armen, om mij te ontmoeten, en als ik kom, fluistert Hij me opnieuw in het oor: Jij bent mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb (Uit: Eindelijk thuis, Henri Nouwen, blz. 50). Wat betekent het beeld van God als jouw Vader voor je? ALARM! Vaderbeelden kunnen verstoord zijn. Je kunt een slechte vader hebben gehad en dit kan invloed hebben op het beeld van God als Vader. Dit probleem deed zich ook al in Jezus tijd voor. In Jezus tijd waren de vaders dominant en overheersend, zogenaamde Oosterse patriarchen. De Vader in deze gelijkenis is daarmee een totaal vreemd verschijnsel voor de omstanders! Jezus maakt zo duidelijk dat zij (of jij) een heel ander beeld van een vader kan hebben, maar dat zijn Vader niet zo is. Deze Vader is écht anders. Wat betekent de houding van de Vader in de gelijkenis voor jouw houding ten opzichte van de verloren jongste en de verloren oudste zonen in de wereld? Wat betekent de houding van de Vader in de gelijkenis voor de houding van de kerkelijke gemeente ten opzichte van de verloren jongste en de verloren oudste zonen in de wereld? Maakt Lucas 15 de kerkelijke gemeente actief (missionair) of juist afwachtend? Wat betekent deze gelijkenis voor de missionaire houding en de missionaire uitstraling van de kerkelijke gemeente? 10

11 Herkenbaar? Reageer eens op de volgende opmerking van Stefan Paas (hoogleraar missiologie aan de TU te Kampen en de VU te Amsterdam op DTEG-congres 2006): Uit de Bijbel blijkt dat oudste zonen ontdekken wie zij zelf zijn, als jongste zonen thuiskomen. Hun eigen relatie met de Vader ontdekken ze pas bij de komst van kinderen die daarvoor niet bij de Vader woonden. De kerk: oudste en jongste zonen ontmoeten elkaar en leren van elkaar. Herkenbaar? 11

12 Uitgangspunt en roeping: De gemeente bestaat uit gelovigen die door God geroepen zijn, door de Geest verbonden met Christus en met elkaar, om God te eren, de naaste binnen de gemeente en daarbuiten in liefde te dienen en van betekenis te zijn voor de wereld. Opdracht en streven: Wij willen, gedreven door de Heilige Geest en biddend: 1. God eren door Hem te loven en te dienen. Daarvoor is nodig dat wij Hem steeds beter leren kennen door: de verkondiging van het Woord en gebruik van de sacramenten; de geloofsopvoeding van de jonge leden van de gemeente; en Bijbelstudie van jong en oud. 2. Elkaar liefhebben en dienen. Daarvoor is nodig: onderling pastoraat en dienstbetoon; en ambtelijk pastoraat en diaconaat om de gelovigen toe te rusten tot dit liefdevolle dienstbetoon. 3. Van betekenis zijn voor de wereld. Daarvoor is nodig dat wij: de liefde van God in woord en daad uitdragen naar de mensen buiten de gemeente in onze directe omgeving en ver weg; en verantwoordelijkheid dragen als rentmeesters voor de schepping. (Uit: Folder Gemeenteopbouw Samen Bouwen Maranathakerk blz. 4 Themagroep 1 Visie en Missie, 2010) Reageer eens op bovenstaande visie en missie van de GKv Spakenburg-Zuid? Wat valt je op? Wat is nieuw voor je? De liefde van God in woord en daad uitdragen naar de mensen buiten de gemeente Welke mensen? En hoe? Is de betekenis van de gelijkenis van de verloren zoon voor jou veranderd ten opzichte van het begin? Zo ja, wat is er veranderd en/of heb je geleerd? Zo nee, waarom is er niets veranderd? Evalueer de bespreking van dit thema. Verdere studie? - Leven in verbondenheid; Jos Douma. - De vrijgevige God; Tim Keller. - The parable of the two sons (uit: Redeemer church planter manual, section: Gospel driven ); Tim Keller. - Eindelijk thuis; Henri Nouwen. - Een parel in Gods ogen; Henri Nouwen. - Verlangen naar God; John Piper. - Welkom thuis!; Hans Eschbach, Kees Kraayenoord en Floyd McClung. ---speciaal voor jongeren--- reinierkramer

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen. Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over? In dit programma willen we je laten ontdekken hoe belangrijk het is voor een volgeling van Koning Jezus om God als Vader te kennen. We eindigen met een gezamenlijk

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19.

Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19. Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19. We begrijpen allemaal meteen dat wat hier in deze gelijkenis staat in onze maatschappij volstrekt onmogelijk is. Als u een volledige

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Een straffende God, of een liefdevolle Vader?

Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Na rampen, zoals de tsunami, aardbevingen en overstromingen, hoor ik regelmatig de vragen: Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit; Vertaling 2007 Wiebrig Calderhead Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR

HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR Blok D nivo II : 14-15 en 15-16 jarigen HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR INHOUD 1. algemene informatie pag.i 2-5 1.1 info over deze methode 1.2 achtergrondinformatie over dit blok 1.3 de memorisatieteksten

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

Achter de voordeur. Maar zo heeft God het niet bedoeld. Geloven is getuigen. Getuigen in woorden, in daden, in symbolen.

Achter de voordeur. Maar zo heeft God het niet bedoeld. Geloven is getuigen. Getuigen in woorden, in daden, in symbolen. God en/of Mammon?! Laat ik beginnen om een verhaal te vertellen over een leider uit de Middeleeuwen. Over Franciscus van Assisi. Op een dag vroeg hij aan een jonge monnik om mee te gaan preken. Daar was

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie