DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF"

Transcriptie

1 DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF - GEBASEERD OP TIM KELLER: DE VRIJGEVIGE GOD - HANDBOEK VOOR KRINGLEDEN VGSU

2 INHOUD De gelijkenis van de verloren zonen... 3 Avond 1: de gelijkenis van de twee verloren zonen... 5 Avond 2: nieuwe definitie van zonde... 7 Avond 3: nieuwe definitie van verlorenheid... 9 Avond 4: de thuiskomst en het feestmaal... 12

3 DE GELIJKENIS VAN DE VERLOREN ZONEN Lukas 15 1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: Die man ontvangt zondaars en eet met hen. 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: < > 11 Vervolgens zei hij: Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners. 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 22 Maar de vader zei tegen zijn

4 knechten: Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. 25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. 31 Zijn vader zei tegen hem: Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.

5 AVOND 1: DE GELIJKENIS VAN DE TWEE VERLOREN ZONEN Gebaseerd op hoofdstuk 1-2 Vanavond zal in het teken staan van kennismaking: in het eerste deel van de avond kun je met elkaar kennismaken en dingen van elkaar te weten komen die je nog niet eerder wist. De tweede helft van de avond zal bestaan uit een korte kennismaking met het onderwerp van het eerste blok. In dit blok gaan we de gelijkenis van de verloren zoon bestuderen om zicht te krijgen op het hart van het christelijk geloof. Als leidraad hiervoor gebruiken we het boek de Vrijgevige God van Tim Keller. Het laatste deel van de avond is bedoeld om een beeld te krijgen van hoe we ieder in onze relatie met God staan en hoe we daar dit jaar verder in willen groeien. 1. Kennismaking met elkaar 2. Kennismaking met het verhaal. Wat staat er precies? Lees hiervoor Lukas 15: 1-3 en Er zijn twee bedrijven in het toneelstuk te onderscheiden. Deel 1 gaat over de jongste zoon, deel 2 over de oudste. Bedrijf 1: jongste zoon Wat was de vraag van de jongste zoon aan de vader? Wat betekende die vraag voor de vader? Wat doet de jongste zoon vervolgens? Wat is de oplossing die hij kiest? Uit welke twee delen bestaat deze? Hoe reageert de vader? Wat is uiteindelijk de moraal van bedrijf 1? Wat leren we hier over de liefde van God? Bedrijf 2: de oudste zoon Wat was de vraag van de oudste zoon aan de vader? Wat betekende die vraag voor de vader? Over welke drie punten maakt de oudste zoon zich kwaad?

6 Beide zoons brengen schande over de vader. Hoe doet elk van hen dat? Wat is de reactie van de vader op de oudste zoon? Hier eindigt het verhaal abrupt. Het is lastiger om de moraal van bedrijf 2 te benoemen, omdat er uiteindelijk geen verzoening plaatsvindt met de oudste zoon. Om hier toch zicht op te krijgen de volgende vragen: Welke twee groepen zijn er te onderscheiden binnen de toehoorders van de gelijkenis? Welke groep hoort bij welke zoon? Tot welke groep richt Jezus zich? Wat is uiteindelijk de moraal van bedrijf 2? Wat zegt Jezus daarmee tegen de Farizeeërs? 3. Kennismaken met elkaars relatie met God Welke karaktereigenschappen van de jongste zoon kan je omschrijven? Herken je deze in jezelf? Loop je zelf ook weg? Welke karaktereigenschappen van de oudste zoon kan je omschrijven? Herken je die in jezelf? Aan welke eigenschappen wil je werken, dit bijbelstudiejaar? Hoe wil je daarin groeien?

7 AVOND 2: NIEUWE DEFINITIE VAN ZONDE Gebaseerd op hoofdstuk 3 De tweede avond van de serie gaat over de nieuwe definitie van zonde die Jezus geeft in de gelijkenis. Hij laat zijn toehoorders op een nieuwe manier naar zonde kijken. Hoe kijk je terug op de eerste avond? Wat heeft het betekent in de afgelopen twee weken? Het is mogelijk om voor elk van de zonen te onderscheiden wat ze wilden bereiken, de methode om tot dat doel te komen en wat het gevolg was van hun gedrag. Vul voor jezelf of in groepen van 2 de onderstaande tabel in over de beide zoons. Jongste Oudste Doel Methode Gevolg

8 Welk van beide zonen hield echt van de vader? Beide zoons zijn een illustratie van twee hoofdwegen om geluk en vervulling na te jagen. Ofwel moreel conformisme: door strikte gehoorzaamheid aan de Bijbel uiteindelijk verlossing te bewerkstelligen, ofwel de weg van de zelfontdekking: het individu moet vrij zijn om zijn of haar doelen en zelfvervulling na te jagen, ongeacht de gewoontes en de verwachtingen. Met welke van de twee hoofdwegen identificeer jij je? Aan welk specifiek moment in de gelijkenis kun je zien dat het gevolg van hun methode voor beide zoons gelijk is? Wat is de boodschap van Jezus aan de farizeeërs? Wat is Jezus zijn nieuwe definitie van zonde? Maakt Jezus in het oordeel dat klinkt door de gelijkenis heen onderscheid tussen de beide groepen toehoorders? Maakt Jezus in zijn liefde die klinkt door de gelijkenis heen onderscheid tussen de beide groepen? Wat is de voorwaarde die Jezus geeft voor het ontvangen van zijn genade?

9 AVOND 3: NIEUWE DEFINITIE VAN VERLORENHEID Gebaseerd op hoofdstuk 4-5 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. (Lukas 19:10) De derde avond van de serie gaat over de nieuwe definitie van verlorenheid die Jezus geeft in de gelijkenis. Hij laat zijn toehoorders op een nieuwe manier naar verlorenheid kijken. Hoe kijk je terug op de tweede avond? Is je kijk op wat zonde is veranderd? Wat heeft het betekent in de afgelopen twee weken? Ben je anders gaan kijken naar je eigen gedrag? Jezus spreekt over zonde en verlossing vaak in beelden van verloren gaan en gevonden worden. Zie voor een indruk deze teksten: Mattheüs 10:6 Mattheüs 15:24 Mattheüs 18:14 Lucas 15:4 Lucas 15:8 Lucas 19:10 Johannes 3:16 Johannes 6:39 Johannes 10:28 Johannes 11:49-52 Romeinen 2:12 2 Korintiërs 2:15 2 Korintiërs 4:3 2 Petrus 3:9

10 Vandaag staat de vraag centraal: wat is geestelijk verloren zijn? Wat houdt dat in? Wanneer was de jongste zoon in geestelijk opzicht verloren? De oudste zoon is boos en verbitterd, afwisselend betreffende zichzelf en de vader. Waarom is de oudste zoon boos en verbitterd om God? Waarom is de oudste zoon boos en verbitterd om zichzelf? Waar haalt de oudste zoon zijn identiteit uit, zijn gevoel van superioriteit? In hoeverre herken je dit patroon bij jezelf? Waarin? Een ander signaal van oudste zoon verlorenheid is een vreugdeloze, op angst gebaseerde onderdanigheid. Religieuze en morele plichten die puur plicht zijn kunnen een zware last worden. Daarom soms ook mensen die ineens uit de band springen van conformisme naar zelfontplooiing. Herken je bij jezelf een last van religieuze en morele plichten? Heb je voorbeelden van uit de band springen bij jezelf of uit je omgeving? De eigenwaarde en identiteit van de oudste zoon ontleent hij aan hard werken, houden aan moraal, onderdeel uitmaken van elite, extreme slimheid etc. Het gevolg hiervan is een fundamentele onzekerheid over de liefde van de vader. In hoeverre ervaar je de liefde van God? Op welke momenten ben je zeker en op welke momenten niet of minder? Wat doe je als er iets fout gaat in je leven of als er gebed niet beantwoord lijkt te worden? Waar zoek je de oorzaak? Hoe ga je om met kritiek en goedkeuring van anderen? Keller noemt als misschien wel het duidelijkste symptoom van gebrek aan zekerheid van de vaderliefde een dor gebedsleven. Denk aan drie soorten mensen: een zakenpartner die je eigenlijk niet bevalt, een vriend met wie je graag optrekt, en iemand op wie je verliefd bent en die verliefd op jou is. Hoe spreek je met elk van de drie? Elk van de drie heeft een parallelle vorm van bidden: vraaggebed, biecht en aanbidding.

11 Wat is de vorm van de oudste zoon? Wat wil de oudste zoon met bidden bereiken? In hoeverre herken je dit bij jezelf? Beide typen verlorenheid zijn even fout en verwoestend. Toch is de reactie van de vader op beide zoons dat hij het huis uitkomt en zijn zoons naar zich toe haalt. Dit is de openingszet; we zullen God nooit vinden, tenzij Hij ons eerst zoekt, maar we moeten wel bedenken dat Hij dat op veel verschillende manieren doet. Hoe weet je dan of Hij met jou bezig is? Als je je verlorenheid begint te voelen en het gevoel krijgt daarvan los te willen komen. De jongste zoon voelt dit inderdaad, op het moment dat hij bij de varkens zit, zich schuldig voelt en terug naar huis wil. Hij spreekt berouw uit over een lijst met zonden. De oudste zoon is hier echter niet toe in staat, omdat hij geen lijst met zonden heeft. Wat moet de oudste zoon dán doen om gered te worden? LET OP: voor avond 4 is een voorbereidende opdracht in dit boekje opgenomen. (Zie hiervoor avond 4) Naar aanleiding van deze voorbereiding zal de avond verder vormgegeven worden.

12 AVOND 4: DE THUISKOMST EN HET FEESTMAAL Gebaseerd op hoofdstuk 6-7 Hoe kijk je terug op avond 3? Heb je de afgelopen twee weken nog meer symptomen van geestelijke verlorenheid bij jezelf ontdekt? Hebben deze ontdekkingen gevolgen gehad voor hoe je naar je redding bent gaan kijken? Vanavond willen we het gaan hebben over de redding als een feestmaal. Jezus tekent de redding die hij brengt voortdurend als een feestmaal; zo is het teken dat Jezus achterliet van zijn reddende genade een feestmaal, het avondmaal en wordt ook de wederkomst geïllustreerd als een feest. Het is dus niet verrassend dat de Vader in dit verhaal een maaltijd aanricht; Jezus wil hier blijkbaar iets mee zeggen. Tim Keller noemt 4 manieren waarop we dit feest kunnen vieren: 1. Redding is een ervaring 2. Redding is stoffelijk 3. Redding is persoonlijk 4. Redding is gemeenschappelijk Voorbereiding: Vorm duo s en verdeel de onderwerpen. Wanneer er niet voldoende duo s zijn, kunnen onderwerp 1 en 2 samengevoegd worden. Vat samen wat de boodschap is van Tim Keller. Formuleer per onderwerp ten minste 1 prikkelende vraag of stelling. De avond: Wissel onderling uit wat je gehaald hebt uit deze paragrafen en bespreek de stellingen of vragen. Slot van de serie In welk opzicht is je blik op deze gelijkenis veranderd? Wat betekent dat voor jouw leven?

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Zondag 9 augustus 2015

Zondag 9 augustus 2015 Openingslied: Lied 91a: 1, 2, 3 1 Wie in de schaduw Gods mag wonen hoeft niet te vrezen voor de dood. Zoek je bij Hem om onderkomen dan wordt zijn vrede jou tot brood. God legt zijn vleugels van genade

Nadere informatie

Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland

Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland 2 Gastheer: Bob van Rheenen Piano/orgel: Fieke Neijsen en Johan Haaksma Deze viering is voorbereid en wordt geleid door: Erika Kuiper Jacqueline Valkonet

Nadere informatie

Orgelspel. 16.55uur: Frans zingt: Breng ons samen - Sela. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6

Orgelspel. 16.55uur: Frans zingt: Breng ons samen - Sela. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6 Jeugddienst 17 november 2013 Thema: Waar kies je voor!. Predikant: Dhr. Joh Bos uit Ridderkerk Muzikale medewerking Frans Korpershoek (zang) en Laurens Priem piano Orgel: Bert Priem Orgelspel 16.55uur:

Nadere informatie

Over die vader met zijn twee zoons die hem allebei even waren. En van wie die liefde er ondanks alles niets minder op is geworden.

Over die vader met zijn twee zoons die hem allebei even waren. En van wie die liefde er ondanks alles niets minder op is geworden. Hillegom De Hoeksteen 6 maart 2016 Maurits de Ridder Lucas 15:11-32 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Wat kunnen twee kinderen uit hetzelfde gezin toch van elkaar verschillen. Zoals in het verhaal

Nadere informatie

Thema: De jongste, de oudste, de vader

Thema: De jongste, de oudste, de vader WELKOMSTDIENST Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente De Hoeksteen op zondag 13 november 2016 om 19.00 uur. Thema: De jongste, de oudste, de vader Voorganger: ds. A.H. van Veluw Ouderling

Nadere informatie

t Salon - De verloren zoon t Salon - De verloren zoon t Salon De Verloren Zoon

t Salon - De verloren zoon t Salon - De verloren zoon t Salon De Verloren Zoon t Salon De Verloren Zoon 11 1 De verloren zoon Bijbeltekst: Lucas 15,11-32 Hij zei: Iemand had twee zonen. De jongste zei tegen zijn vader: Vader, geef mij mijn deel van de erfenis. En hij verdeelde zijn

Nadere informatie

Kernwaarden Stroom deel 4: Genade. Of: het verhaal van twee verdwaalde broers. Lucas 15: 11 32 Zondag 18 oktober 2009

Kernwaarden Stroom deel 4: Genade. Of: het verhaal van twee verdwaalde broers. Lucas 15: 11 32 Zondag 18 oktober 2009 Kernwaarden Stroom deel 4: Genade. Of: het verhaal van twee verdwaalde broers. Lucas 15: 11 32 Zondag 18 oktober 2009 We hebben een visie voor Stroom, waar we met een grote groep mensen in het voorjaar

Nadere informatie

Gemeenteschets. GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON

Gemeenteschets. GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON Gemeenteschets GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON Wat is voor jou de betekenis van de gelijkenis van de verloren zoon? Schrijf dit in één zin op.... Wissel je opmerkingen eens heel kort uit met je buurman

Nadere informatie

Thema Wonen overal nergens thuis

Thema Wonen overal nergens thuis Negende zondag door het jaar TUINDORPKERK - UTRECHT 18 augustus 2013 Thema Wonen overal nergens thuis voorganger: ds. Elles Oprel organist: Willeke Smits lezing: Cock Voorrips Jaargang 2, nummer 33; zondag

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: M. Meiling Muziek: Andreasband Koster: H. Hoorn Beamer: G. Mulder

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: M. Meiling Muziek: Andreasband Koster: H. Hoorn Beamer: G. Mulder Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: M. Meiling Muziek: Andreasband Koster: H. Hoorn Beamer: G. Mulder Welkom Opwekking 181 Majesteit Majesteit, groot is zijn majesteit; lof zij Jezus en glorie, hulde

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

p1605a Terneuzen, 21/2/16 Léven met de vrijgevige God Gemeente van de Heer Jezus Christus,

p1605a Terneuzen, 21/2/16 Léven met de vrijgevige God Gemeente van de Heer Jezus Christus, p1605a Terneuzen, 21/2/16 Léven met de vrijgevige God Liturgie Votum en groet Gezang 103 : 1,2,3 GK De Tien Woorden gevolgd door Matteüs 22,37-40 Gezang 103 : 4,5,6,9 GK Gebed De kinderen gaan naar de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 2. Les 2 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden?

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 2. Les 2 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? Les 2 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Als je de volgende lessen maakt, neem dan de tijd om elk bijbelvers

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

WAT IS JOUW IDENTITEIT?

WAT IS JOUW IDENTITEIT? WAT IS JOUW IDENTITEIT? WAT IS JOUW IDENTITEIT? Identiteit = kern van je wezen. Wat je ten diepste bent. Jouw identiteit bepaalt jouw gedrag, elk moment van de dag. Het bepaalt hoe je denkt, voelt en keuzes

Nadere informatie

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf?

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? 1. Hoe ontstaat de manier waarop je naar jezelf kijkt? 2. Wie is God? 3. Wat is DE Waarheid over onszelf? 4. Wie worden er door God wel veroordeeld?

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Over alle grenzen heen Overweging 28 juli 2013 Jan Andreae

Over alle grenzen heen Overweging 28 juli 2013 Jan Andreae Over alle grenzen heen Overweging 28 juli 2013 Jan Andreae... Over die grens heen en dan thuis komen is de kern van het allesomvattende visioen van een nieuwe wereld waarin we wapens omsmeden tot ploegen,

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Gebedskalender VBW Wilnis 2016

Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,

Nadere informatie

Liturgie - 7 mei 2016 Warming up - Zingen in de Zomer

Liturgie - 7 mei 2016 Warming up - Zingen in de Zomer Liturgie - 7 mei 2016 Warming up - Zingen in de Zomer Met medewerking van: At Once Jan Willem van Delft Jan Peter Beijersbergen Mark Dekkers Frank van Essen Jacob Schenk en Jaap Kramer Ds. P.J. Stam Piano

Nadere informatie

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen. Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over? In dit programma willen we je laten ontdekken hoe belangrijk het is voor een volgeling van Koning Jezus om God als Vader te kennen. We eindigen met een gezamenlijk

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Gevonden worden! Liturgiesuggesties: Schriftberijming 31: 1 en 2 Psalm 107: 1 en 2 Psalm 119: 59 Lucas 15: 11-24 Psalm 51: 1 OB Na verkondiging: Psalm 51: 5 OB of Psalm 32: 3 en 4 e 2 deel avondmaalsformulier

Nadere informatie

TUINDORPKERK - UTRECHT. 29 september 2013

TUINDORPKERK - UTRECHT. 29 september 2013 TUINDORPKERK - UTRECHT 29 september 2013 voorganger: ds. Annemieke Dekker organist: Willeke Smits lezing: Francisca Rietveld piano: Albert Blok Medewerking: Bewoners van Bartiméus Welkom Orgelspel: Gavotte

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Kringstudie 3: Heersen als Koningen

Kringstudie 3: Heersen als Koningen Kringstudie 3: Heersen als Koningen Boekje voor kringlid Bijbelstudie.net Informatie: Heersen als Koningen Jezus predikte het Koninkrijk van God en dat ging gepaard met autoriteit. Zo sprak hij ziekten

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Filippus en de doop van de Ethiopiër. Doopdienst zondag 17 juni 2012. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem)

Filippus en de doop van de Ethiopiër. Doopdienst zondag 17 juni 2012. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Filippus en de doop van de Ethiopiër Doopdienst zondag 17 juni 2012 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Handelingen 8:26-40 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: Ga tegen de middag naar

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Bijbelstudie 1 De barmhartige Samaritaan Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Vraag 1 a. Wat is een wetgeleerde? Een kenner van de wet en dan vooral van godsdienstige geschriften. b. Wat vraagt deze man? Meester,

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 8 februari 2015 Thema: twee verloren zoons... 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Psalmen Voor Nu 84 4. Gebed 5.

Nadere informatie

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 I. Wat geloof ik? a. God, Jezus en de Heilige Geest God in beeld? Beelden van God Exodus 33 Kerst: groot Menswording van Lukas 1:26-38 nieuws!

Nadere informatie

WORLDWIDE BROTHERHOOD

WORLDWIDE BROTHERHOOD Ambassadors of a WORLDWIDE BROTHERHOOD MEDITATIE 4: EEN VADER EN TWEE ZONEN LECTIO / LEZING: (LUCAS 15, 11 32) [11] Hij zei: Iemand had twee zonen. [12] De jongste zei tegen zijn vader: Vader, geef mij

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal De terugkeer van de verloren zoon door Rembrandt van Rijn ~ ca 1668 Zondag : 26 juli 2015 Aanvang

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Het kwade dat ik niet wil

Het kwade dat ik niet wil DHet kwade dat ik niet wil Het kwade dat ik niet wil HMensen zijn innerlijk verdeeld. We doen het goede, maar niet ten einde toe. We zeggen ja maar het is ja en nee. De apostel Paulus had scherp oog voor

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Tentdienst Zondag 3 juli Aan de Haven van Marken

Tentdienst Zondag 3 juli Aan de Haven van Marken Tentdienst 2016 Zondag 3 juli 2016 Aan de Haven van Marken VOORGANGER: DS. T. SCHUTTE UIT OTTERLO MET MEDEWERKING VAN REMINDBAND UIT ZAANSTAD THEMA: DE VADER EN DE VERLOREN ZOON WELKOM Hartelijk welkom

Nadere informatie

In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending. Hour of Power In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending. Uitzending: 24 mei 2015 Episode: 2356 Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV Openbaarmaking, vermenigvuldiging,

Nadere informatie

Gebedskalender 2016. Gebedskalender 2016. Aan tafel. Aan tafel. Gebedskalender 2016. Gebedskalender 2016. Aan tafel. Aan tafel

Gebedskalender 2016. Gebedskalender 2016. Aan tafel. Aan tafel. Gebedskalender 2016. Gebedskalender 2016. Aan tafel. Aan tafel Gebedskalender 2016 Aan tafel Gebedskalender 2016 Aan tafel Gebedskalender 2016 Aan tafel Gebedskalender 2016 Aan tafel Geestelijk VoorBereidingsWerk Geestelijk VoorBereidingsWerk Geacht gemeentelid! Het

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

De Verloren zoon. Lukas 15:11-32

De Verloren zoon. Lukas 15:11-32 1 De Verloren zoon. Lukas 15:11-32 Peulen van de Johannesbroodboom. De johannesbroodboom (Ceratonia siliqua) (eng. carob tree) is een plant uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De soort komt voornamelijk

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF

EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 3. Les 3 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden?

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 3. Les 3 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? Les 3 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze studie zul je mogelijk niet zo gemakkelijk vinden. Dat komt

Nadere informatie

Welkom thuis! Gezinsdienst

Welkom thuis! Gezinsdienst Welkom thuis! Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 6 maart 2016 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: Cor den Haan Met medewerking van kinderkoor

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

GODS BELOFTE AAN ABRAHAM

GODS BELOFTE AAN ABRAHAM Bijbel voor Kinderen presenteert GODS BELOFTE AAN ABRAHAM Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Thema: Wat is er toch mis met deze wereld?

Thema: Wat is er toch mis met deze wereld? Thema: Wat is er toch mis met deze wereld? 1. Wat gaat er zoal mis in Gods perfecte Plan? De zondeval? : Genesis 1:26-27, 31/ 2:15-17/ 3:1-5,22. De satan? : Richteren 9:22-23/ 1 Sam.16:14/ 2 Sam.24:1/

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Bethel Tempel Nijmegen spreker voorganger Timothy Then 10 maart Thema Ruil een Zondig leven in voor een Zinvol leven!

Bethel Tempel Nijmegen spreker voorganger Timothy Then 10 maart Thema Ruil een Zondig leven in voor een Zinvol leven! Bethel Tempel Nijmegen spreker voorganger Timothy Then 10 maart 2013 ----- Thema Ruil een Zondig leven in voor een Zinvol leven! Inleiding Het begon allemaal zo mooi God schiep de mens naar Zijn beeld;

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Deel je leven rond de maaltijd

Deel je leven rond de maaltijd Deel je leven rond de maaltijd opzet voor zes bijeenkomsten Geloven is geen theoretische aangelegenheid, het raakt en verandert het leven elke dag. Maar hoe wordt dat zichtbaar in het dagelijks leven?

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

VOORBEREIDING ORGELSPEL WELKOM EN MEDEDELINGEN door de ouderling van dienst STILTE ZINGEN: Psalm 71: 1, 2. (Wilt u zo mogelijk gaan staan)

VOORBEREIDING ORGELSPEL WELKOM EN MEDEDELINGEN door de ouderling van dienst STILTE ZINGEN: Psalm 71: 1, 2. (Wilt u zo mogelijk gaan staan) 1000 X SORRY Soms zegt een mens: 100x sorry om uit te drukken dat het je spijt. Maar 1000x sorry klinkt wel veel, maar is vaak maar 1x sorry. Sorry zeggen kan zo maar een gemakzuchtige houding worden.

Nadere informatie

Terug van weggeweest!

Terug van weggeweest! Terug van weggeweest! Liturgiesuggesties: Psalm 100: 1 en 2 Psalm 100: 3 en 4 kort formulier avondmaal Psalm 65: 1 Na avondmaalsbediening: Psalm 65: 2 Lucas 15: 20-32 Psalm 121: 1 en 4 OB Na verkondiging:

Nadere informatie

Worden als de vader De gelijkenis van de verkwistende God

Worden als de vader De gelijkenis van de verkwistende God Worden als de vader De gelijkenis van de verkwistende God Preek van Jos Douma, Haarlem 29 augustus 2010 De gelijkenis die we gelezen hebben vertelt een verhaal dat christenen al eeuwenlang aanspreekt.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

voor de gezinsdienst op zondag 6 september 2015 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur.

voor de gezinsdienst op zondag 6 september 2015 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur. Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 6 september 2015 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur. Thema: God is op zoek naar jou (10 mooiste bijbelverhalen; nr.

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Niveau 1 - Les 6: Bekering Don Krow

Niveau 1 - Les 6: Bekering Don Krow Niveau 1 - Les 6: Bekering Don Krow Sommige mensen hebben een verkeerd idee van wat bekering is. Bekering is niet volmaaktheid, maar een verandering van richting. We zullen gaan spreken over de verloren

Nadere informatie

De ene familie is de andere niet

De ene familie is de andere niet De ene broer is de andere niet 15 Corrie Vervest De ene familie is de andere niet De parabel van de verloren zoon I n het evangelie volgens Lucas zien we Jezus optreden als een uniek verteller, die zijn

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Niks ervan. Vergeet het maar. Het thema voor de preek is: Dia 3

Niks ervan. Vergeet het maar. Het thema voor de preek is: Dia 3 1 Geliefden in Christus, Jullie... jullie hebben geen flauw benul van de liefde die Jezus uitstraalde..., zei hij tegen de ouderlingen. Hij kwam al jaren niet of nauwelijks in de kerk en toen hij de keus

Nadere informatie